PENDIDIKAN SENI VISUAL KRSV SPM 2011 2611/3 (KERTAS 3

)

FOLIO KERJA KURSUS KRSV SPM TARIKH PENGHANTARAN KERJA* SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
PENDIDIKAN SENI VISUAL TUGASAN 1- Arca ( Arca asemblaj ) TARIKH SIAP

SAYA BERJANJI AKAN MENGHANTAR SEMUA KERJA YANG DIBERIKAN OLEH GURU PEMBIMBING SAYA TANDATANGAN........………………………. (NAMA:…………………………………………..

MUKA 1 2

CATATAN
2-3 MUKA SURAT 2 MUKA SURAT

Koleksi gambar pelbagai arca asemblaj Koleksi gambar pelbagai kapal layar sebagai sumber ilham. Lukisan realistik beberapa motif yang dipilih. - . Lakaran dan olahan motif yang dipilih. Lakaran reka bentuk arca asemblaj. Kajian Warna pada reka bentuk arca yang dipilih SETIAP MUKA/ HELAIAN /KERJA FOLIO ADALAH MARKAH * SILA PATUHI TARIKH UNTUK MENGELAKKAN MASALAH

3 4 5 6

2 MUKA SURAT ATAU LEBIH SEBERAPA BANYAK YANG BOLEH 2 MUKA

3-4 MUKA

7 8 9 10

Lukisan tiga dimensi arca yang dipilih Lukisan perspektif hasil arca sebenar dari tiga sudut pandangan berbeza. Lukisan persembahan dalam situasi sebenar. Lukisan alat dan bahan yang digunakan serta catatan. Lakaran proses dan teknik penghasilan serta catatan mengikut urutan. Kemasan Folio, Produk Akhir/SIAP

1 MUKA 2 -3 MUKA

1 MUKA

1-2 MUKA

11

2-3 MUKA

*PENGHANTARAN AKHIR PERINGKAT SEKOLAH/ PENYETARAAN MARKAH/MEMASUKKAN MARKAH Penyelesaian Kes-kes Khas (Jika ada) PENGESAHAN PENGETUA/PENTAKSIR

1 ~15 Julai

*FINAL GURU: HANTAR PRODUK /
-KEMASKINI BORANG MARKAH / -PENGESAHAN PENGETUA -PENGISIAN BORANG2 BMC1…

Setiap helai kerja folio mesti disahkan dan ditandatangani oleh pengetua/pentaksir
sila hantar tugasan anda mengikut jadual ******** KEGAGALAN MENGHANTAR MENYEBABKAN ANDA TIDAK LULUS

PEPERIKSAAN SPM 2011 Pendidikan Seni Visual

PENDIDIKAN SENI VISUAL KRSV SPM 2011 2611/3 (KERTAS 3)

FOLIO KERJA KURSUS KRSV SPM TARIKH PENGHANTARAN KERJA* SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
PENDIDIKAN SENI VISUAL

SAYA BERJANJI AKAN MENGHANTAR SEMUA KERJA YANG DIBERIKAN OLEH GURU PEMBIMBING SAYA TANDATANGAN........………………………. (NAMA:…………………………………………..

MUKA

TUGASAN 4 : Bidang : Komunikasi Visual Tajuk : Kad Ucapan Produk : Kad Ucapan Tiga Dimensi
Koleksi pelbagai kad ucapan tiga dimensi Koleksi gambar berkaitan flora dan fauna Koleksi muka taip Lakaran reka bentuk kad ucapan Lukisan realistik motif yang dipilih Lakaran olahan idea untuk hasilkan ilustrasi

TARIKH SIAP

CATATAN

1 2 3 4 5 6

1 MUKA 1 MUKA 1-2 MUKA 1 MUKA 2 - 3 MUKA Banyak2 Minimum 5 m/s

SETIAP MUKA/ HELAIAN /KERJA FOLIO ADALAH MARKAH * SILA PATUHI TARIKH UNTUK MENGELAKKAN MASALAH

7 8 9 10 11

Lakaran olahan muka taip dan ilustrasi yang dipilih Lakaran reka letak muka taip dan ilustrasi yang akan dihasilkan Kajian warna pada reka letak yang dipilih Lukisan tiga dimensi kad ucapan

Banyak2 Minimum 5 m/s 3-4 MUKA

2-3 MUKA 1 MUKA

Lukisan persembahan yang menggambarkan fungsi dalam situasi yang sebenar. Lukisan alat dan bahan yang digunakan serta catatan Lakaran proses dan teknik penghasilan serta catatan Kemasan Folio, Produk Akhir/SIAP

1 MUKA

12 13

1-2 MUKA

2-3 muka

*PENGHANTARAN AKHIR PERINGKAT SEKOLAH/ PENYETARAAN MARKAH/MEMASUKKAN MARKAH Penyelesaian Kes-kes Khas (Jika ada) PENGESAHAN PENGETUA/PENTAKSIR

1 ~15 Julai

*FINAL GURU: HANTAR PRODUK / -KEMASKINI BORANG MARKAH / -PENGESAHAN PENGETUA -PENGISIAN BORANG2 BMC1… Setiap helai kerja folio mesti disahkan dan ditandatangani oleh pengetua/pentaksir

sila hantar tugasan anda mengikut jadual ******** KEGAGALAN MENGHANTAR MENYEBABKAN ANDA TIDAK LULUS PEPERIKSAAN SPM 2011 Pendidikan Seni Visual

PENDIDIKAN SENI VISUAL KRSV SPM 2011 2611/3 (KERTAS 3)

FOLIO KERJA KURSUS KRSV SPM TARIKH PENGHANTARAN KERJA* SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
PENDIDIKAN SENI VISUAL

SAYA BERJANJI AKAN MENGHANTAR SEMUA KERJA YANG DIBERIKAN OLEH GURU PEMBIMBING SAYA TANDATANGAN........………………………. (NAMA:…………………………………………..

MUKA

TUGASAN 4 : Bidang : Komunikasi Visual Tajuk : Reka corak Produk :Reka corak set pinggan mangkuk
Koleksi gambar pelbagai jenis cawan dan piring Koleksi gambar flora dan fauna Lakaran reka bentuk cawan dan piring Lukisan realistik flora dan fauna yang dipilih Lakaran olahan motif flora dan fauna Lakaran reka letak motif yang dipilih

TARIKH SIAP

CATATAN

1 2 3 4 5 6

1 MUKA 1 MUKA

1-2 MUKA

2-3 MUKA Banyak2 Minimun 5 muka 2-3 muka

SETIAP MUKA/ HELAIAN /KERJA FOLIO ADALAH MARKAH * SILA PATUHI TARIKH UNTUK MENGELAKKAN MASALAH

7 8 9

Kajian warna pada reka letak Lukisan sebenar cawan dan piring Lukisan persembahan yang menggambarkan fungsi dalam situasi yang sebenar Lukisan alat dan bahan yang digunakan serta catatan Lakaran proses dan teknik penghasilan serta catatan megikut urutan
*PENGHANTARAN AKHIR PERINGKAT SEKOLAH/ PENYETARAAN MARKAH/MEMASUKKAN MARKAH Penyelesaian Kes-kes Khas (Jika ada) PENGESAHAN PENGETUA/PENTAKSIR

2-3 muka 1 muka 1 MUKA

10 11

1-2 MUKA

1-2 MUKA

1 ~15 Julai

*FINAL GURU: HANTAR PRODUK / -KEMASKINI BORANG MARKAH / -PENGESAHAN PENGETUA -PENGISIAN BORANG2 BMC1… Setiap helai kerja folio mesti disahkan dan ditandatangani oleh pengetua/pentaksir sila hantar tugasan anda mengikut jadual

******** KEGAGALAN MENGHANTAR MENYEBABKAN ANDA TIDAK LULUS PEPERIKSAAN SPM 2011 Pendidikan Seni Visual