SURAT KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN KES ISU SOSIAL DI KAWASAN SETEMPAT Rujukan Kami : SMKSI Rujukan Tuan: SMK

Saujana Impian 43000 Kajang, Selangor.

Ahli Kumpulan 1, Kajian Kes Isu Sosial Di Kawasan Setempat, Tingkatan 5 Cendekia, SMK Saujana Impian. Tuan, Kebenaran Menjalankan Kes Isu Sosial Di Kawasan Setempat Dengan segalan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Dengan ini dimaklumkan bahawa pihak sekolah membenarkan ahli Kumpulan 1, dari Tingkatan 5 Cendekia sekolah ini untuk menjalankan Kajian Isu Sosial di Kawasan Setempat di luar kawasan sekolah dan di luar waktu persekolahan. 3. Kajian Kes Isu Sosial di Kawasan Setempat iaitu Melepak yang dijalankan merupakan satu daripada komponen wajib dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewargenagaraan KBSM Tingkat 5. 4. Dengan kebenaran ini, diharapkan murid-murid akan menjalankan tanggungjawab dalam melaksanakan projek ini dengan bersungguh-sungguh dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pelbagai pihak yang terbabit. Sekian. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menjalankan tugas, ………………….............. (BASINAH BINTI HAJI TAIB) Pengetua, SMK Saujana Impian, 43000 Kajang, Selangor 17 April 2011

. Kepada. 3. (BASINAH BINTI HAJI TAIB) Pengetua... Datuk/Datin/Tuan/Puan. dari Tingkatan 5 Cendekia SMK Saujana Impian.. Pihak sekolah ingin merakamkan setinggi-tinggi pernghargaan dan ribuan terima kasih atas kerjasama pihak tuan. 17 April 2011 .. Murid ini sedang menjalankan Kajian Kes Isu Sosial di Kawasan Setempat iaitu Melepak yang merupakan satu daripada komponen wajib dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan KBSM Tingkatan 5. …………………. KAJIAN KES ISU SOSIAL DI KAWASAN SETEMPAT Dengan segalan hormatnya perkara di atas dirujuk. 43000 Kajang. Selangor. 4. Sekian.. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menjalankan tugas. Selangor... SMK Saujana Impian. Sesiapa yang berkenaan. Dengan ini dimaklumkan bahawa pembawa surat ini merupakan ahli Kumpulan 1.... 43000 Kajang.SURAT PENGENALAN DIRI MURID Rujukan Kami : SMKSI Rujukan Tuan : SMK Saujana Impian. Diharapkan agar pihak tuan dapat memberikan kerjasama kepada murid ini agar kajian yang telah dirancang dapat dijalankan dengan sempurna. 2...

5. 18 April 2011 2.SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN ISU SOSIAL DIKAWASAN SETEMPAT SMK Saujana Impian. sedang menjalankan kajian isu sosial iaitu melepak. kami akan berbincang dengan pihak tuan tentang kajian yang akan dijalankan dengan lebih terperinci pada masa yang akan ditetapkan. Untuk pengetahuan tuan. 43000 Kajang. Sekiranya kami dibenarkan menjalankan kajian ini di tempat tuan. SMK Saujana Impian . murid Tingkatan 5 Cendekia bersama-sama lima ahli kumpulan yang lain dari SMK Saujana Impian. Sehubungan dengan itu. 4. Sekian. Selangor. Tujuan projek ini adalah untuk mengkaji remaja di kawasan setempat tentang budaya melepak dan mengetahui punca. Tingkatan 5 Cendekia. Aida Batrisyia bin Anuar. projek ini merupakan komponen wajib dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 5. Kami amat berharap agar permohonan ini diluluskan dan kerjasama daripada tuan amat kami hargai. Tuan. (AISYA BINTI MOHD YUSOF) Pengerusi Kumpulan 1. Memohon Menjalan Kajian Isu Sosial di Kawasan Setempat Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. kami ingin memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menjalankan satu projek yang bertemakan “ Isu Sosial di Kawasan Setempat”. Saya. Yang menjalankan tugas. Kajian Isu Sosial di Kawasan Setempat. Tajuk kajian ini ialah “Kajian Budaya Melepak”. ………………………. 3. Kami ingin merakamkan jutaan terima kasih atas sokongan dankeprihatinan tuan.kesan dan cara untuk menanganinya.

Selangor. Yang menjalankan tugas ………………………. Persatuan Penduduk Impian Indah. Banyak nilai dan pengajaran yang telah kami peroleh semasa menjalankan projek ini. 2. Kajian Isu Sosial di Kawasan Setempat (Melepak) Tingkatan 5 Cendekia SMK Saujana Impian . 43000 Kajang. kami telah berjaya melaksanakan kajian kami pada tahun ini dengan lancar dan sempurna. Akhir kata. Tuan. 20 APRIL 2011 1. Untuk pengetahuan tuan. (AISYA BINTI MOHD YUSOF) Pengerusi Kumpulan 1.SURAT PENGHARGAAN KEPADA PERSATUAN PENDUDUK IMPIAN INDAH SMK SAUJANA IMPIAN 43000 Kajang. Selangor Pengerusi. 3. Ucapan Penghargaan Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Kami. sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih dan berharap agar tuan dapat memberikan kerjasama yang serupa pada masa akan dating. ahli Kumpulan 1 yang menjalankan kajian tentang melepak yang bertemakan isu sosial di kawasan setempat ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada kami untuk menjayakan projek ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful