Anda di halaman 1dari 3

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU (RPI) PENDIDIKAN PEMULIHAN

Nama Murid Tahun Mata Pelajaran Matlamat

: Trisha A/P Ravi : Tahun 2 Teratai :Matematik : Dapat menambah sebarang dua nombor dua digit dan dua digit

Tahap Pencapaian Semasa :Dapat mengenal nombor 51 hingga 99 atau sebaliknya dalam bentuk ayat dan bentuk lazim Tarikh dicalonkan Kekuatan Kelemahan : 17 Januari 2011 : Rajin mencuba : Pelupa

Bil.

Jenis Kemahiran

Objektif P&P Dapat menentukan nilai

Strategi P&P

Catatan: Penilaian/Tarikh

1.

Dapat menambah sebarang nombor digit digit atau sebaliknya dalam bentuk dan dua dua dua

Permainan roda nombor memusingkan

y Murid

dapat

1. Pemain

mengenal nombor 51 hingga 99

tempat puluh dan sa. y Dapat menulis angka dalam bentuk panjang.

roda nombor sebanyak 3 kali ( untuk 2 digit ). 2. Pusingan pertama untuk nilai tempat sa dan

Tarikh: 2010

25Januari

pusingan kedua untuk nilai tempat puluh. 3. Pemain melengkapkan jadual yang disediakan dan dalam nombor. 4. Pemain secara melakukannya bergilir-gilir. menulis nombor perkataan

ayat dan bentuk lazim

Mereka yang mendapat nombor terbesar dikira

sebagai pemenang.

Roda Nombor

Pemain

Puluh

Sa

Perkataan Nombor

1 2 3 4 5

Permainan angka panjang. dalam

menulis bentuk

1. Setiap mengambil kad. 7

pemain keping

2. Pemain menulis angka dalam bentuk panjang. 3. Pemain yang pertama menghabiskan kadnya

dalam penulisan angka dalam bentuk panjang dianggap sebagai

pemenang.

48

35

20

32

12

17

28

Disediakanoleh,