Anda di halaman 1dari 14

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Tahun : Ujian/Peperiksaan/Modul : Bil Tajuk Konstruk P 1 Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman

P P P P P P P 2 3 4 5 6 7 8 P 9 Kemahiran Intelektual Nilai Jumlah Kefahaman Apl Ana Sin. Peni. Amali ( Menterjemah )

Jumlah Instrumen

Contoh JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Sains Tahun : 5 Ujian/Peperiksaan/Modul : Ujian Bulanan 1 2005 B il Bidang Konstruk Pembelajar an Hasil Pembelajaran Kemandiria 1. Memahami n Hidupan kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan Aras 1 2. Menerangkan cara kemendarian spesies haiwan 3. Menerangkan cara kemendarian spesies tumbuhan Aras 2 4. Menghubungkait ciri khas haiwan dengan kemandirian spesiesnya 5. menghubungkaitka P 1 Pengetahuan dan kefahaman P P P P P P P P 2 3 4 5 6 7 8 9 Kemahiran Intelektual Nilai K A A Si P A p n e i Jumlah

1 / 1 1 /2 1 / 3 / 1

n ciri khas tumbuhan dengan kemandirian spesiesnya Aras 3 . Meramalkan cara hidupan bermandiri dalam situasi baru Jumlah Instrumen

1 /5 2 O 2 o 1 o 5 Objektif

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Contoh Mata Pelajaran : Matematik Tahun : 5 Ujian/Peperiksaan/Modul : Ujian Bulanan 1 2005 B il Bidang Konstruk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nombor bulat Aras 1 hingga . Menama dan 1 000 000 membilang sebarang nombor hingga 1 ooo ooo dalam urutan . Menulis sebarang nombor hingga 1 000 00 dalam angka dan perkataan Aras 2 . Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 1 000 000 . Mencerakinkan sebarang nombor hingga Pengetahuan dan kefahaman P 1 P 2 / 1 / 3 /2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Kemahiran Intelektual Nila Jumla i h K A A Si P A p n e i 3

/4 /5

1 000 000 . Membanding nilai sebarang nombor hingga 1 000 000 . Menggangar kuantiti Aras 3 . membundar sebarang nombor kepada puluh,ratus,ribu ,puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat . Menyelsaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian Jumlah Instrumen 2 o 1 o

/6 /7 2 / 8

/ 9 5 1 o o 9 Objek tif

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Tahun : Ujian/Peperiksaan/Modul : Bil Tajuk Konstruk P 1 Sub Tajuk Pengetahuan dan kefahaman P P P P P P P 2 3 4 5 6 7 8 P 9 Kemahiran Intelektual Nilai Jumlah Kefahaman Apl Ana Sin. Peni. Amali ( Menterjemah )

Jumlah Instrumen

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan ; 1/2/3 Pilihan : 1/2/3/4 Ujian/Peperiksaan/Modul : Pertama Tahun 2005 Bil Tajuk Konstruk Sub Tajuk a. Diet seimbang Aras 1 - menerangkan pengertian diet seimbang - menerangkan faktor utama dalam merancang diet seimbang - menyenaraikan prinsip asas diet seimbang - mengenal pasti tabiat makan yang sihat b. Perancangan menu Aras 1 - menerangkan pengertian menu - menerangkan tujuan merancang menu - menerangkan factor yang Pengetahuan dan kefahaman P P P P P P P P P Kef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Kemahiran Intelektual Apl An Sin Pen Ama a i li Jumlah Catatan

2.1

Pemakanan dan pengurusan sajian

/ 1 / 5

/ 2

/ 3 / 4 2

mempengruhi perancangan menu e.Penyediaan dan penyajian makanan Aras 1 - Mengenal pasti faktor penting dalam merancang menu untuk sarapan - Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan,minum pagi dan minum petang - Menyedia ,memasak,menghia s,menghidang dan pengiraan kos sarapan pagi Jumlah Instrumen 2 2 O / 6

/ 7 / 8

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul Bil Tajuk Sub Tajuk Konstruk P1 P2 P3 Pengetahuan P4 P5 P6 P7 P8 P9 Kefahaman K1 K2 K3 A Kemahiran N T P R Aras S T Jumlah

Jumlah Instrumen

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul

Kertas 1 Bil Tajuk

Konstruk P1 P2 P3 Sub Tajuk

Pengetahuan P4 P5 P6

P7

P8

P9

Kefahaman K1 K2 K3

Kemahiran A N T P

Aras R S T

Jumlah

Jumlah Instrumen

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Ujian/Peperiksaan/Modul Kertas 2 Konstruk Bil Tajuk P1 P2 P3


Sub Tajuk

Pengetahuan P4 P5 P6

P7

P8

P9

Kefahaman K1 K2 K3

Kemahiran N T P

Aras S T

Jumlah

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul Matapelajaran . Kertas 1 Bil


Konstruk Sub Tajuk

Tajuk

P1

P2

P3

Pengetahuan P4 P5 P6

P7

P8

P9

Aras S

Jumlah T

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul Kertas 2 Konstruk Bil


Tajuk Sub Tajuk

Kefahaman

Kemahiran R

Aras S T

Jumlah

Contoh JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Tahun 2005 Matapelajaran : Sains Ujian 1 Tingkatan 4
Konstruk Bil Tajuk Sub Tajuk P1 P2 P3 /2 /3 P4 P5 Kertas 1 P6 P7 P8 P9 K1 K2 K3 Aplikasi Kemahiran Analisis / Jumlah Sintisis

Mikroorganis 1. mensintesiskan ma dan pengelasan kesanya ke mikriorganisma atas hidupan 2. Menganalisis kesan faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. 3. Mengaplikasikan pengetahuan tentang peranan mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan harian.

/ 1

/ / / /

/4

/ /