BORANG PERMOHONAN BANTUAN AM PELAJARAN (FISABILILLAH

)
Sila isikan dengan lengkap dan serta dokumen-dokumen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Salinan kad pengenalan pemohon Salinan surat beranak Salinan sijil-sijil pengajian Salinan kad pengenalan bapa / penjaga Salinan penyata gaji bapa I penjaga Salinan surat tawaran dan penyata pembayaran Lain-lain salinan yang berkaitan yang disahkan seperti berikut :

Peringatan:
1. Permohonan Pendaftaran kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) hendaklah dikemukakan 2 minggu sebelum tarikh pendaftaran. Pemohon yang telah mendaftar dan telah menjelaskan yuran pendaftaran adalah tidak layak untuk memohon. Permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dipanjangkan melalui Pejabat Agama Daerah yang berdekatan. 3. Permohonan muktamad. 4. 5. Permohonan hanya akan dipertimbangkan untuk kemasukan semester pertama sahaja. yang lengkap sahaja akan dipertimbangkan dan keputusan pemilihan adalah

2.

Bantuan pelajaran yang diberikan adalah sumber zakat.

NO. KIP: 3. II III 1 I POSKOD IIIII IIIIII IIIIII 1 I I I' I I I I I IIIIIIII NEGERI IIIIII I I I II II II I I I I I 1 13. WARNA I I I. THESIS 3.1 BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK BORANG PERMOHONAN BANTUAN AftilPELAJARAN 1 PENDAFTARAN KEMASUKAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI D D D UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh terima permohonan : Diterima oJeh: 2. TARIKH LAHIR: I I II I I CACAT TIDAK. YATIM: D YA D D SEMPURNA 11. I TAMAN I LAIN-LAIN . D 6. NAMA KG. NO. KEADAAN FIZIKAL : D 10.TELEFON : II I IIIII IIII II II I I . JANTINA: III LELAKI D III PEREMPUAN II III 17. RUMAH. ALAMAT RUMAH : IT] TAHUN I I I I 1 BULAN NO. NAMAPENUH IIIIII III II 1 I I IIII IIII 1 I I I!IIIIII IIIII III I 1 I I I I 1 2. IIII DKAHWIN TEMPAT LAHIR: DUDA DJANDA B TARAF PERKAHWINAN : D BUJANG D 9. I I I 1 II I I I 1 1 I I 1 I 4. BUTIR-BUTIR PERIBADI 1. LAMAMENETAP 01 PERAK: 12. WARGANEGARA: 5. AMALI A.

. Alamat Tempat Pengajian : . Bidang Pengajian: _ 6. ALAMAT SURAT MENYURAT (Jika berlainan dengan alamat di atas) NO.___.... RUMAH.. SEWA RUMAH : RM 0 I NEGERI SENDIRI 0 SEWA 0 TUMPANG 0 LAIN-LAIN L....-----L.---L----L. Tarikh Pendaftaran : 4....----L---l---l B..___..-I ---l._____... Tempoh Pengajian Bermula : 5.___.. Tahun Pengajian : _ 3. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII POSKOD .. I 15.___.2 BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK 14. Nama dan Alamat Tempat Pengajian : 2.. BUTIR-BUTIR PENGAJIAN 1. NAMA KG.... I TAMAN I LAIN-tAIN. JENIS RUMAH KEDIAMAN : 16.

Tarikh: _ (Tandatangan I Cop jari pemohon) .1 Jenis Biasiswa / Bantuan Lain: 7.3 BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK 7. e. b. Jumlah Bantuan Yang Diperlukan : RM 9.AH bahawa semua keterangan yang telah diberikan di atas adalah benar dan pihak 8aitulmal berhak membatalkan dan menarik balik bantuan yang telah diberikan kepada saya sekiranya butirbutir yang diberikan adalah tidak benar. Masalah-masalah Yang Dihadapi : a.3 Nilaian : _ __ _ 8. 10. Biasiswa / Bantuan lain yang diperolehi : 7. Jumlah wang yang sanggup dibayar oleh pemohon : RM _ PENGAKUAN Saya (tuliskan nama) mengaku dengan nama ALl.2 Tempoh: 7. c. f. d.

PENDAPATAN: RM I I I I I I I I I I (SILA SERTAKAN SLIP GAJI JIKAADA) 7.I. ALAMAT MAJIKAN : I I I I I I I I I I I I I I II 9.__t_____.----L-____J I I I _ _ 3. 5.. OIiSI OLEH PEMOHON YANG BERKAHWIN SAHAJA BUTIR-BUTIR SUAMII ISTERI (JIKA ADA) 2. I BIL. TANGGUNGAN: PEKERJAAN : 6.----.I_/--L.I---L.4 BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK C.I--L------1. NAMA MAJIKAN (JIKA BEKERJA) I I I I I I I I 8..I_/--I.. NO. TARIKH LAHIR :It.. TELEFON : IIIIIII TARIKH: ~ _ (TANDATANGAN IBU BAPNPENJAGA) TARIKH: _ (TANDATANGAN & COP MAJIKAN) . KIP: 4. NO..

NO.. KIP: 4._____.I_/--J. NO. TELEFON : IIIIIII TARIKH: _ (TANDATANGAN IBU BAPNPENJAGA) TARIKH: _ (TANDATANGAN & COP MAJIKAN) .(i) BAPA I PENJAGA 2.__._I---'-___. 5.I--'-------'-I_I_. PENDAPATAN: RM I I I I I I I I I I (SILA SERTAKAN SLIP GAJI JIKAADA) 7. NAMA MAJIKAN (JIKA BEKERJA) I I I I I I I I 8. I BIL._____. ALAMAT MAJIKAN : I I I I I I I I I I I I I I II 9. KETERANGANIBUBAPA/PENJAGA D. TARIKH LAHIR :1.5 BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK D..--_. TANGGUNGAN: PEKERJAAN : 6. I I I _ _ 3.

NAMA DAN ALAMAT TEMPAT BELAJAR D.6 BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK D. NAMAANAK UMUR TKTN. (ii) BUTIR-BUTIR TANGGUNGAN (GUNAKAN KERTAS TAM BAHAN JIKA RUANGAN TIDAK MENCUKUPI) BIL.I DRJH. (iii) BUTIR-BUTIR ANAK YANG BEKERJA (GUNAKAN KERTAS TAMBAHAN JIKA RUANGAN TIDAK MENCUKUPI) BIL. NAMA UMUR PEKERJAAN SKIM PERKHIDMATAN GAJI POKOK TANGGUNGAN .

7 BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK D. 3. Ulasan: _ Tarikh: _ (Tandatangan) NAMA & COP RASMI PENGETUA PENGAJIAN . (iv) BUTIR-BUTIR ZAWIL QURBA * (GUNAKAN KERTAS TAMBAHAN JIKA RUANGAN TIDAK MENCUKUPI) (SAUDARA-SAUDARA YANG HAMPIR) BIL.. 2. Saya sahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar. (TERMASUK SAUDARA SEIBU SEBAPA DAN SAUDARA KEPADA IBU DAN BAPA PEMOHON) E. PENGESAHAN PENGETUA PENGAJIAN (THESIS & AMALI) 1. Saya" menyokong I tidak menyokong permohonan ini. NAMA UMUR PEKERJAAN SKIM PERKHIDMATAN TANGGUNGAN . Saya sahkan bahawa pemohon ini tidak mendapat sebarang Biasiswa.

WAKAF.8 BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK LAPORAN SIASATAN OLEH EKSEKUTIF ZAKAT I PENGAWAI KERANI (SAHAGIAN SAITULMAL._------'---______. ZAKAT DAN FITRAH) P~ABM~A~MER~ ~[ NAMA EKSEKUTIF ZAKAT I KERANI MAIPK ~[~I~[~~~~~~~~~~~[~I~ [I L._____L_____.__~[ PAG I I PETAN G TARIKH SIASATAN MASA TEMPAT TUJUAN SIASATAN: LAPORAN SIASATAN: _ BANTUAN YANG DICADANGKAN TARIKH: _ (TANDATANGAN PENGAWAI PENYAISAT) .

9 BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK Sokongan serta pertimbangan Pengawai Agama Daerah / laporan balas A. sedang kamu mengetahui (Salahnya)".F. KADI (*Keterangan bantuan hendaklah dibuat berpandukan kepada laporan siasatan yang telah dijalankan oleh kakitangan berkenaan). Tarikh: _ (Tandatangan dan Cop) Sekiranya pemohon ingin mendapatkan sokongan daripada mana-mana pihak yang berkenaan. MAKSUD AL-QURAN "Wahai orang-orang beriman! langanlah kamu mengkhianati (Amanah) Allah dan Rasulnya dan (langanlah) Kamu mengkhianati amanah-amanah kamu. mereka bolehlah melampirkan surat rasmi tersebut bersama-sama borang permohonan ini. SURAH AL-ANFAL :27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful