Contoh Akronim

ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) IPTAR (Institut Penyiaran Tun Abdul Razak) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Awas (Angkatan Wanita Sedar).

Imbuhan Awalan Imbuhan Akhiran

Ke, Pe(n), Pe, Per, Juru, Se, memper an i wan
maha-, pra-, tata-, panca, swa-, tuna, eka-, dwi-, tri, bi-, anti-, dan proSisipan -el-, contoh kata:1. tapak - telapak 2. kupas - kelupas 3. tunjuk - telunjuk 4. serak - selerak 5. getar - geletar Sisipan -em-, contoh kata:1. guruh - gemuruh 2. gilang - gemilang 3. kuning - kemuning 4. kuncup - kemuncup 5. gercing - gemercing 6. gentar - gementar Sisipan -in-, contoh kata:1. sambung - sinambung Sisipan -er-, contoh kata:1. godak - gerodak 2. sabut - serabut 3. gicau - gericau 4. gigi - gerigi 5. kuping - keruping 6. suling - seruling 7. godak - gerodak

Imbuhan pinjaman Imbuhan sisipan