Anda di halaman 1dari 2

ANTONIM

Pilih perkataan berlawan dengan perkataan yang bergaris dalam ayat di bawah ini. 1 Pada akhir tahun ini, harga getah akan merosot. A mengembang C membesar B meningkat D meninggi 2 Tindakan kamu itu akan menyenangkan kerja kami. A melambatkan C menghalang B menyukarkan D mengganggu 3 Kami akan menuruti arahan jurulatih pasukan kami. A mengikuti C mengingkari B melarang D membantah 4 Negara itu mengalami musim tengkujuh pada awal tahun. A kemarau C banjir B dingin D luruh 5 Baginda menitahkan kekanda baginda mengetuai pasukan perang negara. A anakanda C adinda B memanda D cucunda 6 Hidupnya bahagia semenjak kematian ibunya. A sedih C susah B dukacita D sengsara Soalan 7 berdasarkan Gambar 1 8 Apabila hari menjelang senja, berduyun-duyun nelayan menuju ke laut lepas. A subuh C petang B pagi D gelap 9 Buku Panduan Khas itu dianggap mustahak oleh guru-guru Tahun Enam. A remeh C senang B mudah D enteng 10 Cincin di jari manis Adibah digadaikan oleh tunangnya. A dijual C ditebus B diambil D dipinjam 11 Oran utan di zoo itu sangat jinak. A bengis C garang B taat D liar 12 Murid baru itu mempelawa saya makan bekalan yang dibawanya. A mengajak C mengusir B menyambut D menerima 13 Kamu tidak perlu waswas akan ketulenan barang itu. A yakin B faham C kesal D ragu-ragu 14 Majikan Encik Zahari memuji kerja yang dilakukannya. A membantah B mengeji C menegur D membantah

Gambar 1 7 Persahabatan antara Nizam dengan Yazid semakin lama semakin renggang. A dekat C padat B erat D ketat

Soalan 15 berdasarkan Gambar 2 15 Suasana di ibu kota itu sentiasa penuh sesak dengan kenderaan dan orang ramai. A sepi B tenteram C lengang D senyap

Gambar 2

Jawapan: 1 B 2 B 3 D 4 A 5 C 6 D 7 B 8 A 9 A 10 C 11 D 12 C 13 A 14 B 15 C