Anda di halaman 1dari 3

Komponen biotik Komponen benda hidup yang bernafas dan menjalankan aktiviti kelansungan hidup yang terdiri daripada

pelbagai flora dan fauna.

Konsep ekologi Hubungan di antara organisma hidup dengan alam persekitarannya

Konsep ekosistem Hubungan timbal balik atau kaitan antara komponen baiotik dan komponen abiotik dengan persekitarannya dan berlaku pengaliran tenaga dan nutrien.

Hierarki Ekosistem SEL INDIVIDU POPULASI KOMUNITI

Komponen biotik saling berinteraksi yang berlaku melalui hubungan makanan (rantaian makanan)

KOMPONEN-KOMPONEN EKOSISTEM Komponen abiotik Komponen benda tidak hidup yang mudah didapati di persekitaran fizikal seperti tanih, mineral, air dan udara

EKOLOGI DAN

EKOSISTEM BIOSFERA

EKOSISTEM

Pengeluar Tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri (aututrof)

JENIS-JENIS EKOSISTEM Peringkat Makro

Peringkat Mikro

Pengguna primer Haiwan yang makan tumbuhtumbuhan (herbivor) Pengguna sekunder Haiwan yang makan haiwan lain (karnivor) Pengguna tertier Haiwan yang makan tumbuhtumbuhan dan haiwan lain (omnivor)

Ekosistem daratan Ciri: y Lingkungan fizikalnya berupa daratan. y Komponen biotik dan abiotik erbeza mengikut kawasan kerana pengaruh fizikal (cuaca dan iklim) dan manusia (aktiviti yang dilakukan) Komponen: y Biotik pengeluar (tumbuhtumbuhan), pengguna (haiwan), pengurai (bakteria dan fangus) Kepentingan: y Tumbuhan berperanan menyeimbangankan kandungan gas karbon dioksida dan oksigen.

Ekosistem lautan Ciri: y Kawasan yang berair, berarus dan berombak dari pinggir laut, pinggir benua hingga ke dasar lembangan lautan. y Terdiri daripada hutan paya bakau, rumpai air, terumbu karang, populasi ikan dan hidupan laut lain. Komponen: y Biotik tumbuhan hijau, fitoplankton, ikan dll. y Abiotik air, tanih, matahari, tahap kemasinan dll. Kepentingan: y Habitat pelbagai jenis hidupan akuatik.

y y y y y

Ekosistem tanah lembap Ekosistem tasik Ekosistem kolam Ekosistem tanah tinggi Ekosistem bandar

Pengurai Menghurai pengeluar dan pengguna yang telah mati kembali ke bentuk nutrien asas

Katogeri y Tasik semula jadi Tasik Chini dan Tasik Bera y Tasik buatan manusia yang wujud kerana aktiviti perlombongan dan penjanaan tenaga Tasik Kenyir, Tasik Chenderoh dan Tasik Titiwangsa y Konsep Ekosistem buatan manusia yang dibina atau terbentuk secara semula jadi untuk tujuan menternak ikan atau kegiatan akuakultur

Komponen y Komponen biotik pegeluar, pengguna, pengurai y Komponen abiotik air, udara, cahaya matahari, nutrien dll.

Ciri-ciri Zon limme y Bahagian tasik yang sering mendapat cahaya matahari. y Dipenuhi organisma autorof spt plankton, diatom, lumut, alga dan lain-lain tumbuhan air. y Hidupan yang menjadi sumber makanan Zon profundal y Bahagian tasik yang tidak menerima cahaya matahari. y Dipenuhi organisma hetertof seperti ikan, labi-labi dan lain-lain. Zon litoral y Bahagian tepi tasik yang berhampiran dengan daratan. y Mempunyai pelbagai jenis tumbuhan berakar seperti keladi, lembayung, teratai, telipot dll. y Terdapat hidupan seperti kumbang air, berudu, katak, lava serangga.

Ekosistem tasik

EKOSISTEM PERINGKAT MIKRO

Komponen Biotik tumbuhan hijau di pinggir dan permukaan kolam (pegeluar), ikan, udang dll (pengguna) dan bektiria (pengurai). Abiotik tenaga matahari, air kolam, tanih dan larutan mineral dalam air

Ekosistem kolam Ekosistem tanih lembap Konsep Kawasan yang ditenggelami air secara kekal atau sementara iaitu dalam tempoh jangka masa tertentu Ciri-ciri Terdiri daripada spesies pokok yang boleh tumbuh dan hidup di kawasan lumpur yang mempunyai tahap kemasinan yang tinggi dan kandungan oksigen yang rendah Lokasi y Sekitar muara sungai Perak, sungai Rajang dan sungai Baram y Sepanjang pantai Johor, pantai Pahang dan pantai Sabah Kepentingan Sumber balak y penapis ampah-sarap Sumber perubatan Ekopelancongan Pemecah ombak Meneutral sisa kimia dan nutrien

Jenis ekosistem y Tanah lembap persisiran pantai y Tanah lembap air tawar y Tanah lembap buatan manusia

EKOSISTEM HUTAN PAYA BAKAU

Gangguan y Semula jadi banjir dan kemarau y Manusia penggunaan baja dan racun serangga.

Ekosistem akuatik Tumbuhan y Plankton y Tumbuhan air Haiwan y Cacing y Ikan belacak y Ketam rebab y Ketam lumpur y Buaya y Ular

KEPELBAGAIAN SPESIES EKOSISTEM HUTAN PAYA BAKAU Ekosistem daratan Tumbuhan y Pokok api-api y Bakau y Perepat y Berus Haiwan y Beruk y Kelawar y Lotong kelabu y Burung bangau

y y y y y

Konsep Zon ekosistem terancam di mana proses pembandaran yang pesat di bandar akan mewujudkan iklim yang tersendiri dan terbatas keluasannya

y y

Ciri-ciri Pembangunan tidak terancang Pembanguan tidak mesra alam sekittar

y y y y y

Ciri-ciri iklim bandar Suhu yang tinggi Hujan lebat Kelembapan rendah Pergerakan angin terhad Kadar sejatan tinggi

Morfologi bandar Bagunan diperbuat daripada batu-bata, cermin dan logam. Kadar turapan permukaan tinggi

SEBAB
y

EKOSISTEM BANDAR Kepadatan jumlah penduduk yang tinggi. y Penghijrahan ke bandar untuk bekerja. y Haba badan manusia

y y

Aktiviti manusia Perkembangan industri perkilangan. Kepesatan dan kepadatan jalan raya. Aktiviti pembinaan