KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DIKALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA

SUBJECT: ACTION RESEARCH ( EDP 5550) PREPARED BY: BURHAN BIN MOHAMED G1025087 MOHD MUZAM’MI BIN YAHYA G1021503 MUHAMAD NAZRI BIN ABD RADIN G1027039 RUMAHAZAN BIN MAT JUSOH G1021877 PREPARED FOR: ENCIK HAMIDON ABD RAHMAN

risiko.Terdapat juga pelajar perempuan yang tidak segan silu merokok secara terbuka di tempat awam. risiko kesihatan dan lain-lain lagi. keupayaan berfikir yang lebih tajam. media elektronik serta penyebaran poster. pelajar menjadikan kelakuan merokok sebagai satu cara hidup. cyber cafe. Ini menunjukkan seriusnya masalah merokok di kalangan remaja sekarang. iaitu merokok dijadikan ukuran status kedewasaan dan kematangan khususnya di kalangan pelajar lelaki. Pelajar sedar tentang masalah yang sedang dan bakal di hadapinya tetapi terpaksa meneruskan tabiat tersebut dengan pelbagai alasan. dan berasa lebih tenteram. Kita dapat melihat pelajar merokok di merata tempat samada di pasaraya. Oleh itu. Pelajar juga merokok tanpa menghiraukan papan tanda larangan merokok samada di institusi pengajian atau di tempat awam. Pelbagai kempen dilakukan oleh kerajaan bagi mencegah pelajar daripada terjebak ke dalam tabiat merokok. persekitaran. boleh mengurangkan tekanan. 2. Kempen ini dijalankan samada melalui media cetak. Antaranya adalah aspek hubungan sosial. kebergantungan.0 PENGENALAN Tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka (KPMBM) merupakan suatu fenomena biasa di mana kewujudannya boleh ditafsir dari pelbagai aspek. . Perokok sentiasa mempertahankan kepercayaan bahawa merokok mempunyai kebaikannya tersendiri seperti tumpuan perhatian yang lebih baik. Ianya sangat penting untuk membina gaya hidup yang sihat dan sejahtera serta mewujudkan persekitaran yang selamat demi merialisasikan cita-cita negara.0 PERNYATAAN MASALAH Keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka 3.KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DI KALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA 1. Dari aspek sosiobudaya. ketegangan. kajian ini dilaksanakan untuk melihat keberkesanan Kempen Anti Merokok yang dijalankan di KPMBM. kemungkinan mereka merokok sekadar untuk berseronok sahaja tanpa memikirkan kasan buruk akibat tabiat merokok. perhentian bas dan sebagainya. Tabiat ini wajar dihentikan bagi membentuk golongan pelajar yang sihat demi untuk pembangunan negara pada masa akan datang.0 MATLAMAT KAJIAN Objektif Kempen Anti Merokok di KPMBM untuk membasmi budaya merokok di kalangan pelajar. Bagi pelajar.

Norway.4.0 OBJEKTIF KAJIAN 5. 6.2 Mengenalpasti sejauhmana pentingnya Kempen Anti Merokok.3 Mengenalpasti pendekatan lain bagi menangani tabiat merokok dikalangan pelajar KPM Bandar Melaka. 5.1 Sejauhmanakah kesan Kempen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 4.0 KAJIAN LEPAS Kajian Sufian (2004) juga menyatakan bahawa merokok boleh di dorong oleh desakan rakan sebaya. . Dalam perkumpulan rakan sebaya.2 Sejauhmanakah pentingnya Kempen Anti Merokok di KPM Bandar Melaka? 4.0 KAEDAH KAJIAN 7.0 SOALAN KAJIAN 4.3 Adakah terdapat pendekatan lain dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 5.1 Bentuk Kajian Kualitatif 7. 7.500 ibu atau bapa yang merokok telah dipilih secara rawak di beberapa negara iaitu Sweden. seseorang remaja diterima dalam sesuatu perkumpulan sekiranya mereka berani merokok. Kebergantungan nikotin adalah ketara di kalangan orang yang merokok kurang 15 batang sehari berbanding dengan orang yang merokok lebih daripada satu atau dua pek 20 batang sehari. jika tidak mereka dipulaukan oleh rakan sebaya. Kajian Helgason (2001) menilai sikap ibubapa terhadap pendedahan asap rokok (PAR) terhadap anak-anak mereka yang berumur antara 3-5 tahun. Sejumlah 5.2 Populasi Kajian KPMBM : Kolej Profesional MARA Bandar Melaka MARA : Majlis Amanah Rakyat DEn : Diploma In Entrepreneurship DIBF : Diploma In Islamic Banking & Finance Populasi kajian ini hanya melibatkan pelajar KPMBM yang merokok.1 Mengenalpasti sejauhmana keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka. 5. Kajian Kandel (2000) menyatakan bahawa kadar kebergantungan nikotin berbeza beza menurut kumpulan umur dimana kadar kebergantungan nikotin adalah tinggi di kalangan perokok muda berbanding dengan perokok tua.

komponen risiko kesihatan dan komponen fackor sumbangan terhadap ketagihan bahan yang telah dikenal pasti.komponen risiko kebergantungan. Bentuk temuramah mengandungi 5 komponen utama dalam kajian ini iaitu faktor hubungan sosial.4 Proses Kutipan Data & Tempoh Masa Temuramah pelajar-pelajar yang didapati merokok. komponen faktor persekitaran. . 8.0 KESIMPULAN Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif.3 Kaedah Kutipan Data Sesi Temuramah 7.7.

Haddock (2000). a review of experimental studies. (2001). Nicotine & Tobacco Research Griesar. B. M... “Kenapa Berlaku Kenakalan Remaja?”. . From reduced smoking to quitting: impro vements in COPD symptoms and long function: a case report.s. Nicotine & Tobacco Research.0 RUJUKAN Ahmad Nazri Mohamad. Helgason.9. K. Gillmore. (2002). P. Pemikir Bil 4. (2004). J. E. K. D. Goebel. Kandel. Nicotine & Tobacco Research Mohamad Zuki Pileh: (Disember 1987).. Nicotine & Tobacco Research. A. H.A. 0. Children's beliefs about smoking.. Zajdel. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999).. R. Extent of smoking and nicotine dependence in the United States: Nicotine & Tobacco Research. Chen.. m. in the Nordic countries. A. L. New Straits Times (M) Berhad. “Role Model Bangsa Melayu : Dulu Kini Dan Masa Depan”. Kamaludin Mat Zin (Jun 1996). R. D. Ethnic differences in patterns and correlates of age of initiation in a population of Air Force recruits. D. D. E. (2001). Nicotine & Tobacco Research. Bahagian Pendidikan Kesihatan. 124 – 131. (2002).. Environmental tobacco smoke exposure of young children-attitudes and health-risk awarene.s. Harian Metro m. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Lando. “Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan”. Fagerstrom. Wells.. The subjective effects of nicotine: methodology cal issues.s 40 – 41. W. “Panduan Berhenti Merokok”. S. m.Nicotine & Tobacco Research. Modul Berhenti Merokok (2001). Norlaila Hamima Jamaluddin (1998) “Racun Rokok Jejas Kesuburan Perokok”. Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). “Perokok Masih Bongkak”. Nicotine effects on alertness and spatial attention in nonsmokers. (2000). Dewan Siswa. 5. Nicotine & Tobacco Research. Kementerian Kesihatan Malaysia. K. and recommendations for future research.v. R. “Penyelidikan Pendidikan”. (2002). Correlates of youth smokeless tobacco use. Lund. Crespo. (2000). Kalman.

Hudmon. R. A. withdrawal symptoms. Wilsdon.Bhd. K. V. A. J. Nicotine & Tobacco Research. Sufean Hussin. Mohd Firdaus Hussin.Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana. (2000). Smoking restrictions and adolescent smoking. “Merokok Di Kalangan Remaja Malaysia”. Nicotine dependence. Nicotine & Tobacco Research. Tobacco use and other risk behaviors: cross-sectional and predictive relationships for adolescent orthodontic patients.Proescholdbell. Sabri Hj Zainudin Zainal (2002). Nicotine & Tobacco Research. (2002). M. Nicotine & Tobacco Research. and adolescents' readiness to quit smoking. Prokhorov. Zakarian. S. (2000). Shah Alam. A. Children's beliefs about smoking. “Gaya Hidup Penghuni di Institusi Pemulihan Dadah”. ... Karisma Publications Sdn. (2001).. Abdul Rahim Abd Rashid (2004). Lai Chin Chin.. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful