KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DIKALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA

SUBJECT: ACTION RESEARCH ( EDP 5550) PREPARED BY: BURHAN BIN MOHAMED G1025087 MOHD MUZAM’MI BIN YAHYA G1021503 MUHAMAD NAZRI BIN ABD RADIN G1027039 RUMAHAZAN BIN MAT JUSOH G1021877 PREPARED FOR: ENCIK HAMIDON ABD RAHMAN

Dari aspek sosiobudaya.0 PERNYATAAN MASALAH Keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka 3. Pelbagai kempen dilakukan oleh kerajaan bagi mencegah pelajar daripada terjebak ke dalam tabiat merokok.Terdapat juga pelajar perempuan yang tidak segan silu merokok secara terbuka di tempat awam. kajian ini dilaksanakan untuk melihat keberkesanan Kempen Anti Merokok yang dijalankan di KPMBM. boleh mengurangkan tekanan. perhentian bas dan sebagainya. Kita dapat melihat pelajar merokok di merata tempat samada di pasaraya. Oleh itu. Kempen ini dijalankan samada melalui media cetak. Pelajar juga merokok tanpa menghiraukan papan tanda larangan merokok samada di institusi pengajian atau di tempat awam. Tabiat ini wajar dihentikan bagi membentuk golongan pelajar yang sihat demi untuk pembangunan negara pada masa akan datang. Ini menunjukkan seriusnya masalah merokok di kalangan remaja sekarang.KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DI KALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA 1. 2.0 PENGENALAN Tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka (KPMBM) merupakan suatu fenomena biasa di mana kewujudannya boleh ditafsir dari pelbagai aspek. iaitu merokok dijadikan ukuran status kedewasaan dan kematangan khususnya di kalangan pelajar lelaki. Pelajar sedar tentang masalah yang sedang dan bakal di hadapinya tetapi terpaksa meneruskan tabiat tersebut dengan pelbagai alasan. risiko. pelajar menjadikan kelakuan merokok sebagai satu cara hidup. Ianya sangat penting untuk membina gaya hidup yang sihat dan sejahtera serta mewujudkan persekitaran yang selamat demi merialisasikan cita-cita negara. cyber cafe. ketegangan. keupayaan berfikir yang lebih tajam. media elektronik serta penyebaran poster. kemungkinan mereka merokok sekadar untuk berseronok sahaja tanpa memikirkan kasan buruk akibat tabiat merokok. Perokok sentiasa mempertahankan kepercayaan bahawa merokok mempunyai kebaikannya tersendiri seperti tumpuan perhatian yang lebih baik. Bagi pelajar. .0 MATLAMAT KAJIAN Objektif Kempen Anti Merokok di KPMBM untuk membasmi budaya merokok di kalangan pelajar. risiko kesihatan dan lain-lain lagi. kebergantungan. Antaranya adalah aspek hubungan sosial. persekitaran. dan berasa lebih tenteram.

Kajian Kandel (2000) menyatakan bahawa kadar kebergantungan nikotin berbeza beza menurut kumpulan umur dimana kadar kebergantungan nikotin adalah tinggi di kalangan perokok muda berbanding dengan perokok tua.3 Adakah terdapat pendekatan lain dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 5.1 Bentuk Kajian Kualitatif 7.4.1 Sejauhmanakah kesan Kempen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 4.2 Mengenalpasti sejauhmana pentingnya Kempen Anti Merokok. Dalam perkumpulan rakan sebaya. Kajian Helgason (2001) menilai sikap ibubapa terhadap pendedahan asap rokok (PAR) terhadap anak-anak mereka yang berumur antara 3-5 tahun.1 Mengenalpasti sejauhmana keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka.500 ibu atau bapa yang merokok telah dipilih secara rawak di beberapa negara iaitu Sweden. .0 KAEDAH KAJIAN 7. seseorang remaja diterima dalam sesuatu perkumpulan sekiranya mereka berani merokok.2 Populasi Kajian KPMBM : Kolej Profesional MARA Bandar Melaka MARA : Majlis Amanah Rakyat DEn : Diploma In Entrepreneurship DIBF : Diploma In Islamic Banking & Finance Populasi kajian ini hanya melibatkan pelajar KPMBM yang merokok.0 SOALAN KAJIAN 4.2 Sejauhmanakah pentingnya Kempen Anti Merokok di KPM Bandar Melaka? 4. Norway. 6. Sejumlah 5.3 Mengenalpasti pendekatan lain bagi menangani tabiat merokok dikalangan pelajar KPM Bandar Melaka. 5.0 KAJIAN LEPAS Kajian Sufian (2004) juga menyatakan bahawa merokok boleh di dorong oleh desakan rakan sebaya. jika tidak mereka dipulaukan oleh rakan sebaya. 7. Kebergantungan nikotin adalah ketara di kalangan orang yang merokok kurang 15 batang sehari berbanding dengan orang yang merokok lebih daripada satu atau dua pek 20 batang sehari.0 OBJEKTIF KAJIAN 5. 5.

Bentuk temuramah mengandungi 5 komponen utama dalam kajian ini iaitu faktor hubungan sosial. komponen faktor persekitaran. komponen risiko kesihatan dan komponen fackor sumbangan terhadap ketagihan bahan yang telah dikenal pasti.3 Kaedah Kutipan Data Sesi Temuramah 7. 8.7.komponen risiko kebergantungan.4 Proses Kutipan Data & Tempoh Masa Temuramah pelajar-pelajar yang didapati merokok. .0 KESIMPULAN Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif.

. R. E.A. Nicotine & Tobacco Research. “Perokok Masih Bongkak”.s. Crespo.. K. Lund. “Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan”. Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). From reduced smoking to quitting: impro vements in COPD symptoms and long function: a case report. “Kenapa Berlaku Kenakalan Remaja?”. Goebel. W. Gillmore. (2004). M. Kementerian Kesihatan Malaysia.s 40 – 41. D.. in the Nordic countries. Lando. Pemikir Bil 4. Nicotine & Tobacco Research. 0. Environmental tobacco smoke exposure of young children-attitudes and health-risk awarene. and recommendations for future research. m. (2001). Johor: Universiti Teknologi Malaysia. New Straits Times (M) Berhad. S. A. L. R. Kalman. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Norlaila Hamima Jamaluddin (1998) “Racun Rokok Jejas Kesuburan Perokok”. (2002). (2001). Chen. D. Extent of smoking and nicotine dependence in the United States: Nicotine & Tobacco Research. Nicotine & Tobacco Research. Fagerstrom.Nicotine & Tobacco Research. “Role Model Bangsa Melayu : Dulu Kini Dan Masa Depan”. E. Nicotine & Tobacco Research Mohamad Zuki Pileh: (Disember 1987). Nicotine & Tobacco Research. Ethnic differences in patterns and correlates of age of initiation in a population of Air Force recruits. Children's beliefs about smoking.. Helgason.v. J.s. Zajdel. K. Modul Berhenti Merokok (2001). Kandel.9. Nicotine & Tobacco Research Griesar. Nicotine effects on alertness and spatial attention in nonsmokers. (2002)... (2000). “Penyelidikan Pendidikan”. 124 – 131. a review of experimental studies. R. m.0 RUJUKAN Ahmad Nazri Mohamad. Kamaludin Mat Zin (Jun 1996)... B. P. Harian Metro m. (2000). . Wells. H. Correlates of youth smokeless tobacco use. K. 5. “Panduan Berhenti Merokok”. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). D. A. The subjective effects of nicotine: methodology cal issues. Haddock (2000). Dewan Siswa. (2002). Bahagian Pendidikan Kesihatan. D.

(2001). Children's beliefs about smoking. Prokhorov. “Gaya Hidup Penghuni di Institusi Pemulihan Dadah”. Abdul Rahim Abd Rashid (2004).Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana. Shah Alam. S. withdrawal symptoms. Karisma Publications Sdn.Bhd. K. Sabri Hj Zainudin Zainal (2002). A... Smoking restrictions and adolescent smoking. Zakarian. Nicotine & Tobacco Research.Proescholdbell. A. J.. Nicotine & Tobacco Research. Hudmon. . R. J. V. (2000). A. Nicotine dependence. Wilsdon. (2000). Mohd Firdaus Hussin. Sufean Hussin. Tobacco use and other risk behaviors: cross-sectional and predictive relationships for adolescent orthodontic patients. Lai Chin Chin. and adolescents' readiness to quit smoking.. M. Nicotine & Tobacco Research. Nicotine & Tobacco Research. (2002). “Merokok Di Kalangan Remaja Malaysia”.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.