KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DIKALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA

SUBJECT: ACTION RESEARCH ( EDP 5550) PREPARED BY: BURHAN BIN MOHAMED G1025087 MOHD MUZAM’MI BIN YAHYA G1021503 MUHAMAD NAZRI BIN ABD RADIN G1027039 RUMAHAZAN BIN MAT JUSOH G1021877 PREPARED FOR: ENCIK HAMIDON ABD RAHMAN

0 MATLAMAT KAJIAN Objektif Kempen Anti Merokok di KPMBM untuk membasmi budaya merokok di kalangan pelajar.Terdapat juga pelajar perempuan yang tidak segan silu merokok secara terbuka di tempat awam.0 PENGENALAN Tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka (KPMBM) merupakan suatu fenomena biasa di mana kewujudannya boleh ditafsir dari pelbagai aspek. Ini menunjukkan seriusnya masalah merokok di kalangan remaja sekarang. Antaranya adalah aspek hubungan sosial. perhentian bas dan sebagainya. keupayaan berfikir yang lebih tajam. Dari aspek sosiobudaya. . dan berasa lebih tenteram.KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DI KALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA 1. kemungkinan mereka merokok sekadar untuk berseronok sahaja tanpa memikirkan kasan buruk akibat tabiat merokok. boleh mengurangkan tekanan. Bagi pelajar. Tabiat ini wajar dihentikan bagi membentuk golongan pelajar yang sihat demi untuk pembangunan negara pada masa akan datang. Oleh itu.0 PERNYATAAN MASALAH Keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka 3. risiko kesihatan dan lain-lain lagi. Ianya sangat penting untuk membina gaya hidup yang sihat dan sejahtera serta mewujudkan persekitaran yang selamat demi merialisasikan cita-cita negara. Kempen ini dijalankan samada melalui media cetak. pelajar menjadikan kelakuan merokok sebagai satu cara hidup. cyber cafe. kebergantungan. ketegangan. Pelbagai kempen dilakukan oleh kerajaan bagi mencegah pelajar daripada terjebak ke dalam tabiat merokok. Pelajar sedar tentang masalah yang sedang dan bakal di hadapinya tetapi terpaksa meneruskan tabiat tersebut dengan pelbagai alasan. media elektronik serta penyebaran poster. iaitu merokok dijadikan ukuran status kedewasaan dan kematangan khususnya di kalangan pelajar lelaki. Kita dapat melihat pelajar merokok di merata tempat samada di pasaraya. Perokok sentiasa mempertahankan kepercayaan bahawa merokok mempunyai kebaikannya tersendiri seperti tumpuan perhatian yang lebih baik. 2. kajian ini dilaksanakan untuk melihat keberkesanan Kempen Anti Merokok yang dijalankan di KPMBM. Pelajar juga merokok tanpa menghiraukan papan tanda larangan merokok samada di institusi pengajian atau di tempat awam. persekitaran. risiko.

500 ibu atau bapa yang merokok telah dipilih secara rawak di beberapa negara iaitu Sweden. .3 Mengenalpasti pendekatan lain bagi menangani tabiat merokok dikalangan pelajar KPM Bandar Melaka.2 Sejauhmanakah pentingnya Kempen Anti Merokok di KPM Bandar Melaka? 4. 6.2 Populasi Kajian KPMBM : Kolej Profesional MARA Bandar Melaka MARA : Majlis Amanah Rakyat DEn : Diploma In Entrepreneurship DIBF : Diploma In Islamic Banking & Finance Populasi kajian ini hanya melibatkan pelajar KPMBM yang merokok. Sejumlah 5.0 KAJIAN LEPAS Kajian Sufian (2004) juga menyatakan bahawa merokok boleh di dorong oleh desakan rakan sebaya. 5. Norway. Kajian Helgason (2001) menilai sikap ibubapa terhadap pendedahan asap rokok (PAR) terhadap anak-anak mereka yang berumur antara 3-5 tahun.3 Adakah terdapat pendekatan lain dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 5.0 OBJEKTIF KAJIAN 5.4. Dalam perkumpulan rakan sebaya.0 KAEDAH KAJIAN 7. Kajian Kandel (2000) menyatakan bahawa kadar kebergantungan nikotin berbeza beza menurut kumpulan umur dimana kadar kebergantungan nikotin adalah tinggi di kalangan perokok muda berbanding dengan perokok tua.1 Bentuk Kajian Kualitatif 7. 5.1 Sejauhmanakah kesan Kempen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 4. jika tidak mereka dipulaukan oleh rakan sebaya. seseorang remaja diterima dalam sesuatu perkumpulan sekiranya mereka berani merokok.1 Mengenalpasti sejauhmana keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka.0 SOALAN KAJIAN 4.2 Mengenalpasti sejauhmana pentingnya Kempen Anti Merokok. 7. Kebergantungan nikotin adalah ketara di kalangan orang yang merokok kurang 15 batang sehari berbanding dengan orang yang merokok lebih daripada satu atau dua pek 20 batang sehari.

. 8. Bentuk temuramah mengandungi 5 komponen utama dalam kajian ini iaitu faktor hubungan sosial.4 Proses Kutipan Data & Tempoh Masa Temuramah pelajar-pelajar yang didapati merokok.komponen risiko kebergantungan.3 Kaedah Kutipan Data Sesi Temuramah 7. komponen risiko kesihatan dan komponen fackor sumbangan terhadap ketagihan bahan yang telah dikenal pasti.0 KESIMPULAN Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif.7. komponen faktor persekitaran.

Goebel. Kandel. Chen. Dewan Siswa.s.. 0. Pemikir Bil 4.. Helgason. Gillmore. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. E. E. From reduced smoking to quitting: impro vements in COPD symptoms and long function: a case report. m. S. . K. “Kenapa Berlaku Kenakalan Remaja?”. Fagerstrom. “Perokok Masih Bongkak”.. (2004). Nicotine & Tobacco Research. “Penyelidikan Pendidikan”. (2000). “Role Model Bangsa Melayu : Dulu Kini Dan Masa Depan”.Nicotine & Tobacco Research. D. and recommendations for future research.9. Ethnic differences in patterns and correlates of age of initiation in a population of Air Force recruits. “Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan”. Lando. Environmental tobacco smoke exposure of young children-attitudes and health-risk awarene. a review of experimental studies. B. Correlates of youth smokeless tobacco use. D.. Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Kalman. Nicotine & Tobacco Research. in the Nordic countries. Haddock (2000). Nicotine & Tobacco Research. R. (2001). P. Lund. Bahagian Pendidikan Kesihatan.v. 5. (2002). Zajdel.. D. Children's beliefs about smoking. “Panduan Berhenti Merokok”.s 40 – 41. m. Nicotine effects on alertness and spatial attention in nonsmokers. A. 124 – 131. New Straits Times (M) Berhad.s. Nicotine & Tobacco Research Griesar. (2001).. K.. Nicotine & Tobacco Research. R. (2002).A. H. W. Norlaila Hamima Jamaluddin (1998) “Racun Rokok Jejas Kesuburan Perokok”. Kamaludin Mat Zin (Jun 1996). Johor: Universiti Teknologi Malaysia. L. Extent of smoking and nicotine dependence in the United States: Nicotine & Tobacco Research. The subjective effects of nicotine: methodology cal issues.0 RUJUKAN Ahmad Nazri Mohamad. K. Kementerian Kesihatan Malaysia. Crespo. R. (2000). (2002). J. Nicotine & Tobacco Research Mohamad Zuki Pileh: (Disember 1987). Harian Metro m. Wells.. A. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). D. Modul Berhenti Merokok (2001). M.

.. Abdul Rahim Abd Rashid (2004). Nicotine dependence. Sabri Hj Zainudin Zainal (2002).Bhd. R. Sufean Hussin. M. Prokhorov. V. (2000). Tobacco use and other risk behaviors: cross-sectional and predictive relationships for adolescent orthodontic patients. (2000). S... Mohd Firdaus Hussin. J. Wilsdon. A.Proescholdbell. J. Nicotine & Tobacco Research. Smoking restrictions and adolescent smoking. (2001). Children's beliefs about smoking. A. (2002). Nicotine & Tobacco Research. A. withdrawal symptoms. Hudmon. “Gaya Hidup Penghuni di Institusi Pemulihan Dadah”. Nicotine & Tobacco Research. Zakarian. “Merokok Di Kalangan Remaja Malaysia”. Nicotine & Tobacco Research.Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana. . K. Lai Chin Chin. and adolescents' readiness to quit smoking. Karisma Publications Sdn. Shah Alam.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.