KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DIKALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA

SUBJECT: ACTION RESEARCH ( EDP 5550) PREPARED BY: BURHAN BIN MOHAMED G1025087 MOHD MUZAM’MI BIN YAHYA G1021503 MUHAMAD NAZRI BIN ABD RADIN G1027039 RUMAHAZAN BIN MAT JUSOH G1021877 PREPARED FOR: ENCIK HAMIDON ABD RAHMAN

Ini menunjukkan seriusnya masalah merokok di kalangan remaja sekarang.0 PENGENALAN Tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka (KPMBM) merupakan suatu fenomena biasa di mana kewujudannya boleh ditafsir dari pelbagai aspek. Pelbagai kempen dilakukan oleh kerajaan bagi mencegah pelajar daripada terjebak ke dalam tabiat merokok. Kempen ini dijalankan samada melalui media cetak. Perokok sentiasa mempertahankan kepercayaan bahawa merokok mempunyai kebaikannya tersendiri seperti tumpuan perhatian yang lebih baik.Terdapat juga pelajar perempuan yang tidak segan silu merokok secara terbuka di tempat awam. Antaranya adalah aspek hubungan sosial. Ianya sangat penting untuk membina gaya hidup yang sihat dan sejahtera serta mewujudkan persekitaran yang selamat demi merialisasikan cita-cita negara. Pelajar juga merokok tanpa menghiraukan papan tanda larangan merokok samada di institusi pengajian atau di tempat awam. 2. Pelajar sedar tentang masalah yang sedang dan bakal di hadapinya tetapi terpaksa meneruskan tabiat tersebut dengan pelbagai alasan. iaitu merokok dijadikan ukuran status kedewasaan dan kematangan khususnya di kalangan pelajar lelaki. risiko. ketegangan.KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DI KALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA 1. Kita dapat melihat pelajar merokok di merata tempat samada di pasaraya.0 PERNYATAAN MASALAH Keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka 3. media elektronik serta penyebaran poster. . kemungkinan mereka merokok sekadar untuk berseronok sahaja tanpa memikirkan kasan buruk akibat tabiat merokok. keupayaan berfikir yang lebih tajam. kajian ini dilaksanakan untuk melihat keberkesanan Kempen Anti Merokok yang dijalankan di KPMBM. Oleh itu. cyber cafe.0 MATLAMAT KAJIAN Objektif Kempen Anti Merokok di KPMBM untuk membasmi budaya merokok di kalangan pelajar. kebergantungan. risiko kesihatan dan lain-lain lagi. Bagi pelajar. perhentian bas dan sebagainya. boleh mengurangkan tekanan. pelajar menjadikan kelakuan merokok sebagai satu cara hidup. Tabiat ini wajar dihentikan bagi membentuk golongan pelajar yang sihat demi untuk pembangunan negara pada masa akan datang. dan berasa lebih tenteram. persekitaran. Dari aspek sosiobudaya.

seseorang remaja diterima dalam sesuatu perkumpulan sekiranya mereka berani merokok.0 SOALAN KAJIAN 4.0 KAEDAH KAJIAN 7. Sejumlah 5. Norway. Dalam perkumpulan rakan sebaya.2 Sejauhmanakah pentingnya Kempen Anti Merokok di KPM Bandar Melaka? 4.3 Adakah terdapat pendekatan lain dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 5.4. Kebergantungan nikotin adalah ketara di kalangan orang yang merokok kurang 15 batang sehari berbanding dengan orang yang merokok lebih daripada satu atau dua pek 20 batang sehari. 7.1 Bentuk Kajian Kualitatif 7.2 Populasi Kajian KPMBM : Kolej Profesional MARA Bandar Melaka MARA : Majlis Amanah Rakyat DEn : Diploma In Entrepreneurship DIBF : Diploma In Islamic Banking & Finance Populasi kajian ini hanya melibatkan pelajar KPMBM yang merokok. Kajian Helgason (2001) menilai sikap ibubapa terhadap pendedahan asap rokok (PAR) terhadap anak-anak mereka yang berumur antara 3-5 tahun.3 Mengenalpasti pendekatan lain bagi menangani tabiat merokok dikalangan pelajar KPM Bandar Melaka. 6.0 KAJIAN LEPAS Kajian Sufian (2004) juga menyatakan bahawa merokok boleh di dorong oleh desakan rakan sebaya.0 OBJEKTIF KAJIAN 5. 5. Kajian Kandel (2000) menyatakan bahawa kadar kebergantungan nikotin berbeza beza menurut kumpulan umur dimana kadar kebergantungan nikotin adalah tinggi di kalangan perokok muda berbanding dengan perokok tua.2 Mengenalpasti sejauhmana pentingnya Kempen Anti Merokok. jika tidak mereka dipulaukan oleh rakan sebaya.1 Sejauhmanakah kesan Kempen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 4. .500 ibu atau bapa yang merokok telah dipilih secara rawak di beberapa negara iaitu Sweden. 5.1 Mengenalpasti sejauhmana keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka.

4 Proses Kutipan Data & Tempoh Masa Temuramah pelajar-pelajar yang didapati merokok.komponen risiko kebergantungan. komponen risiko kesihatan dan komponen fackor sumbangan terhadap ketagihan bahan yang telah dikenal pasti.7.0 KESIMPULAN Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif. . komponen faktor persekitaran. Bentuk temuramah mengandungi 5 komponen utama dalam kajian ini iaitu faktor hubungan sosial. 8.3 Kaedah Kutipan Data Sesi Temuramah 7.

W. m. Nicotine & Tobacco Research Griesar. (2002)... P... Norlaila Hamima Jamaluddin (1998) “Racun Rokok Jejas Kesuburan Perokok”. K. “Kenapa Berlaku Kenakalan Remaja?”. Extent of smoking and nicotine dependence in the United States: Nicotine & Tobacco Research. Nicotine & Tobacco Research. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). R. L. “Panduan Berhenti Merokok”. (2001).. A.Nicotine & Tobacco Research. Correlates of youth smokeless tobacco use. (2000). K. D. A.9. Modul Berhenti Merokok (2001). Children's beliefs about smoking. K.. a review of experimental studies.s. (2000).. R.. B. Kalman. “Role Model Bangsa Melayu : Dulu Kini Dan Masa Depan”. Lund. m. and recommendations for future research. . (2004).s. in the Nordic countries. H. Nicotine & Tobacco Research Mohamad Zuki Pileh: (Disember 1987). R. Helgason. Goebel.0 RUJUKAN Ahmad Nazri Mohamad.A. Kementerian Kesihatan Malaysia.v. 0. “Penyelidikan Pendidikan”. Kandel. Wells. (2002). E. Dewan Siswa. “Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan”. New Straits Times (M) Berhad. Lando. Nicotine & Tobacco Research. Mohd Najib Abdul Ghafar (2003).s 40 – 41. J. Ethnic differences in patterns and correlates of age of initiation in a population of Air Force recruits. Harian Metro m. Zajdel. Chen. E. M. Bahagian Pendidikan Kesihatan. 5. Environmental tobacco smoke exposure of young children-attitudes and health-risk awarene. D. D. (2002). Nicotine & Tobacco Research. Fagerstrom. Kamaludin Mat Zin (Jun 1996). The subjective effects of nicotine: methodology cal issues. Gillmore. (2001). Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Crespo. 124 – 131. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. From reduced smoking to quitting: impro vements in COPD symptoms and long function: a case report. “Perokok Masih Bongkak”. Nicotine & Tobacco Research. Haddock (2000). Pemikir Bil 4. S. D. Nicotine effects on alertness and spatial attention in nonsmokers.

Prokhorov. . Nicotine & Tobacco Research. Sufean Hussin. A. R..Bhd. Lai Chin Chin. “Gaya Hidup Penghuni di Institusi Pemulihan Dadah”. Nicotine dependence.Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.. “Merokok Di Kalangan Remaja Malaysia”. and adolescents' readiness to quit smoking. (2000). Mohd Firdaus Hussin. Hudmon. Abdul Rahim Abd Rashid (2004). withdrawal symptoms. V. (2000). (2002). K. M.. Sabri Hj Zainudin Zainal (2002). Tobacco use and other risk behaviors: cross-sectional and predictive relationships for adolescent orthodontic patients. S.Proescholdbell. A. Wilsdon. Nicotine & Tobacco Research. Children's beliefs about smoking. J. Nicotine & Tobacco Research. J. Nicotine & Tobacco Research.. Zakarian. Shah Alam. Smoking restrictions and adolescent smoking. Karisma Publications Sdn. A. (2001).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.