1

SOAL UJIAN LISAN Semester II 2010-2011 Ketentuan Penilaian AL-QUR’AN 1. 2. 3. Bila kurang lancar,mad kurang benar nilai 6 Bila lancar,bacaan benar (idghom,ikhfa’mad,makhrojkurang Bila lancar makhroj benar nilai 8

benar) nilai 7

Paket A
Al-Qur’an 1. 2. 3. 4. 5. Surat Asyyu’ara 1-10 Surat Al-Furqon 1-5 Surat Annur 62-63 Surat At-Taubah 1-4 Surat At-Taubah 7-12 Penilaian

Tahfidz
1. 2. 3.

Al-Baqarah 142-145 - - - - - - - - bila lancar nilai 1 Al-Baqarah 146-150 - - - - - - - - bila lancar nilai 1 Al-Baqarah 220-222 - - - - - - - - bila lancar nilai 2 Al-Baqarah 231-232 - - - - - - - - bila lancar nilai 3 Al-Baqarah 241-245 - - - - - - - - bila lancar nilai 3

4.
5.

Tajwid
1.

Apa yang dimaksud Mad Lazim Musyabba’? Bagaimana car4a Beri contoh. diawal surat

membacanya?

Jawab: bila ada huruf dibaca 6 harakat.contoh:

.Contoh: Ap ayang dimaksud ra’ tebal?Beri contoh! . 2... 4......bila lancar nilai 1 Surat Al-Baqarah 155-159 ..bila lancar nilai 1 Surat Al-Baqarah 160-164 . cara membacanya? Jawab:Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi cara membacanya 6 harakat.. Surat Al-Baqarah 150-153 . 3.... PAKET B Al-Qur’an 1. 5........huruf Isti’la’ setelahnya huruf .bukan kalimat as Apa yang dimaksud Idhgham Syamsiyah?Beri contoh! Jawab: Jawab:bila ada 5. 4.. Apa yang dimaksud Idgham Bighunnah?Beri contoh! bertemu dengan dibaca di masukkan dengan Jawab:bila ada mendengung. Apa hukum bacaan kalimat di samping?Bagaimana .2 2....Caranya mad membacqanya? Jawab:Bila 3. 5.... Surat Al-A’raf 1-8 Surat Al-A’raf 22-27 Surat Shad 1-12 Surat Shad 40-48 Surat Az Zumar 32-38 Penilaian Tahfidz 1..bila lancar nilai 3 Surat Al-Baqarah 240-243 . membacanya 6 harakat.. 4.. 2... Apa yang dimaksud Mad Shilah Thowilah?Bagaimana caranya Beri contoh! shiloah qoshiroh bertemu dengan hamzah.bila lancar nilai 3 Tajwid 1.. 3...bila lancar nilai 2 Surat Al-Baqarah 234-235 .

. 5. Surat Al-Baqarah 150-155 .bila lancar nilai 3 Surat Al-Baqarah 240-243 ........3 2. 5... PAKET C Al-Qur’an 1. Apa yang dimaksud Idhar Syafawi?Beri contoh!dan bagaimana cara membacanya? Jawab:Bila ada Contoh: bertemu huruf selain dan dibaca jelas. 2. 3. Apa yang dimaksud Ghunnah?Bagaimana cara membacanya?Contoh! Jawab:Ghunnah adalah atau Contoh: 4. 2......bila lancar nilai 3 Tajwid .... cara membacanya mendengung..... dibaca jelas.bila lancar nilai 1 Surat Al-Baqarah 168-173 ... Apa yang dimaksud Mad Farq?Bagaimana cara membacanya?Beri contoh! Jawab:Mad yang membedakan antara pertanyaan atau bukan.bila lancar nilai 2 Surat Al-Baqarah 231-233 .. 4...Contoh yang lain Dimasukkan /di tasydidkan ke huruf yang kedua setelah sukun..Contoh: 3. 4.bila lancar nilai 1 Surat Al-Baqarah 160-164 ..Dipanjangkan 6 harakat.. adalah contoh dari bacaan?Sebutkan contoh dari yang lain dan bagaimana cara membacanya? Jawab:Idghom Mutamatsilain.. Surat At-Taubah 1-7 Surat Al-An’am 1-6 Surat Hud 1-6 Surat Hud 26-30 Surat Al-Isra’ 1-5 Penilaian Tahfidz 1.. 3. 5....

.bukan kalimat as Jawab: adalah contoh dari bacaan? 4. Apa yang dimaksud Idhar Syafawi?Beri contoh!dan bagaimana cara membacanya? Jawab:Bila ada Contoh: bertemu huruf selain dan dibaca jelas. 5. diawal surat membacanya? Jawab: bila ada huruf dibaca 6 harakat.contoh: 2.Caranya mad membacqanya? Jawab:Bila membacanya 6 harakat.Contoh yang lain Dimasukkan /di tasydidkan ke huruf yang kedua setelah sukun.huruf Isti’la’ .4 1. Sebutkan contoh dari yang lain dan bagaimana cara membacanya? Jawab:Idghom Mutamatsilain.Contoh: 3. Apa yang dimaksud ra’ tebal?Beri contoh! . dibaca jelas. Apa yang dimaksud Mad Shilah Thowilah?Bagaimana caranya Beri contoh! shiloah qoshiroh bertemu dengan hamzah. Apa yang dimaksud Mad Lazim Musyabba’? Bagaimana car4a Beri contoh.

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful