Soal Ujian Lisan

1

SOAL UJIAN LISAN Semester II 2010-2011 Ketentuan Penilaian AL-QUR’AN 1. 2. 3. Bila kurang lancar,mad kurang benar nilai 6 Bila lancar,bacaan benar (idghom,ikhfa’mad,makhrojkurang Bila lancar makhroj benar nilai 8

benar) nilai 7

Paket A
Al-Qur’an 1. 2. 3. 4. 5. Surat Asyyu’ara 1-10 Surat Al-Furqon 1-5 Surat Annur 62-63 Surat At-Taubah 1-4 Surat At-Taubah 7-12 Penilaian

Tahfidz
1. 2. 3.

Al-Baqarah 142-145 - - - - - - - - bila lancar nilai 1 Al-Baqarah 146-150 - - - - - - - - bila lancar nilai 1 Al-Baqarah 220-222 - - - - - - - - bila lancar nilai 2 Al-Baqarah 231-232 - - - - - - - - bila lancar nilai 3 Al-Baqarah 241-245 - - - - - - - - bila lancar nilai 3

4.
5.

Tajwid
1.

Apa yang dimaksud Mad Lazim Musyabba’? Bagaimana car4a Beri contoh. diawal surat

membacanya?

Jawab: bila ada huruf dibaca 6 harakat.contoh:

.....bila lancar nilai 2 Surat Al-Baqarah 234-235 ....bila lancar nilai 1 Surat Al-Baqarah 155-159 . Apa yang dimaksud Idgham Bighunnah?Beri contoh! bertemu dengan dibaca di masukkan dengan Jawab:bila ada mendengung.. 2.....huruf Isti’la’ setelahnya huruf .bukan kalimat as Apa yang dimaksud Idhgham Syamsiyah?Beri contoh! Jawab: Jawab:bila ada 5...bila lancar nilai 3 Tajwid 1. Apa hukum bacaan kalimat di samping?Bagaimana . 4......bila lancar nilai 1 Surat Al-Baqarah 160-164 . Apa yang dimaksud Mad Shilah Thowilah?Bagaimana caranya Beri contoh! shiloah qoshiroh bertemu dengan hamzah. 3.. 5... cara membacanya? Jawab:Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi cara membacanya 6 harakat...Caranya mad membacqanya? Jawab:Bila 3. 5.. 3. Surat Al-Baqarah 150-153 .Contoh: Ap ayang dimaksud ra’ tebal?Beri contoh! .bila lancar nilai 3 Surat Al-Baqarah 240-243 .... PAKET B Al-Qur’an 1.. 4. 4... membacanya 6 harakat... Surat Al-A’raf 1-8 Surat Al-A’raf 22-27 Surat Shad 1-12 Surat Shad 40-48 Surat Az Zumar 32-38 Penilaian Tahfidz 1. 2..2 2.

3.. Apa yang dimaksud Idhar Syafawi?Beri contoh!dan bagaimana cara membacanya? Jawab:Bila ada Contoh: bertemu huruf selain dan dibaca jelas...bila lancar nilai 3 Tajwid . PAKET C Al-Qur’an 1.Contoh: 3.. 3. dibaca jelas..Dipanjangkan 6 harakat.......... 5.......bila lancar nilai 3 Surat Al-Baqarah 240-243 .Contoh yang lain Dimasukkan /di tasydidkan ke huruf yang kedua setelah sukun.. 4.bila lancar nilai 2 Surat Al-Baqarah 231-233 ..... cara membacanya mendengung.. adalah contoh dari bacaan?Sebutkan contoh dari yang lain dan bagaimana cara membacanya? Jawab:Idghom Mutamatsilain.. Apa yang dimaksud Ghunnah?Bagaimana cara membacanya?Contoh! Jawab:Ghunnah adalah atau Contoh: 4.. Apa yang dimaksud Mad Farq?Bagaimana cara membacanya?Beri contoh! Jawab:Mad yang membedakan antara pertanyaan atau bukan.bila lancar nilai 1 Surat Al-Baqarah 160-164 .3 2.bila lancar nilai 1 Surat Al-Baqarah 168-173 . 2... Surat At-Taubah 1-7 Surat Al-An’am 1-6 Surat Hud 1-6 Surat Hud 26-30 Surat Al-Isra’ 1-5 Penilaian Tahfidz 1. Surat Al-Baqarah 150-155 . 5. 2...... 5. 4.

dibaca jelas.Contoh yang lain Dimasukkan /di tasydidkan ke huruf yang kedua setelah sukun. 5. Apa yang dimaksud Idhar Syafawi?Beri contoh!dan bagaimana cara membacanya? Jawab:Bila ada Contoh: bertemu huruf selain dan dibaca jelas. Apa yang dimaksud ra’ tebal?Beri contoh! .Caranya mad membacqanya? Jawab:Bila membacanya 6 harakat.Contoh: 3.4 1. . Sebutkan contoh dari yang lain dan bagaimana cara membacanya? Jawab:Idghom Mutamatsilain. Apa yang dimaksud Mad Lazim Musyabba’? Bagaimana car4a Beri contoh. Apa yang dimaksud Mad Shilah Thowilah?Bagaimana caranya Beri contoh! shiloah qoshiroh bertemu dengan hamzah.huruf Isti’la’ . diawal surat membacanya? Jawab: bila ada huruf dibaca 6 harakat.bukan kalimat as Jawab: adalah contoh dari bacaan? 4.contoh: 2.

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful