PUPUH GINADA

Yening iraga dodos manusa Tedun meurip ring jagate Boyo ja ngerereh artha miwah berana Gumanti nunas pelajahan Mirangin sane kewastanin kemomoan Punika patut laksanaang Sang Numad Mangda presida uning ring indik kedarman

PUPUH MAS KUMAMBANG
Wenten sane mebuat wingayang titiang Inggih punika jatma sane ngerereh peplajahan Majeng ring Guru Tiga Punika anggon dasar bakti ring Sanghyang Widhi Rikala irage kala ring jagate.