Nama Untuk S¢mua Anak Laki-Laki

A
Abid Aqila Pranaja G``` ÷ Anak laki-laki yg berakal dan ahli ibadah
O Abid ÷ Ahli Ibadah (Arab)
O Aqila ÷ Yang berakal (Arab)
O !ranaia ÷ Anak laki-laki (Sansekerta)
O ÷ Nama avahnva
Abid Fadhil Abyan ÷ Ahli ibadah yg mulia yg menielaskan dgn gamblang, amiiin ya Rabb
O Abid ÷ Ahli ibadah
O adhil ÷ Mulia
O Abvan ÷ vg menielaskan dgn gamblang
Achmad Adya Fahraza Surya ÷ Lelaki yang memiliki keutamaan akhlak
Achmad Rafli Maedhika
Achmad Sakha Arkan Wiratama
Adam Faiz Abdillah
Adhyastha Prasraya Mahanipuna (Raya) ÷ Semoga Raya iadi pemimpin yang sangat pintar,
namun rendah hati
O Adhvastha ÷ !engawas. pemerhati. pemimpin
O !rasrava ÷ Rendah hati
O Mahanipuna ÷ Maha ÷ Amat sangat. luar biasa ¹ Nipuna ÷ !intar
Aditya Naufal Dary Abiyyu ÷ Pemuda tampan yang ariI biiaksana dan mulia iiwanya
sehingga kelak dapat meniadi pemimpin
O Aditva ÷ Sang matahari (Hindu)
O Naufal ÷ !emuda tampan (Arab)
O arv ÷ Arif biiaksana. orang kava (Irish)
O Abivvu ÷ Mulia iiwanva
Adrian Akbar Alichwan
O Adrian ÷ Anak dari avah ibunva. A dan N
O Akbar ÷ Besar
O Alichwan ÷ abungan nama kakeknva. Ali dan Ichwan
Adrian Pradipto Harmawan
O Adrian ÷ Anak dari Rio dan Nina
O !radipto ÷ Cemerlang (Jawa)
O Harmawan ÷ Nama belakang avahnva
Adry Gracio
O Adrv ÷ abungan nama avah ibunva. Ad dan Ri
O racio a race ÷ Berkat
Agam Abdilah Pratama
O Agam ÷ Kuat (Melavu)
O Abdilah ÷ Abdi Allah SWT. (Arab)
O !ratama ÷ !utra pertama (Indonesia)
Ahlam Zulfadli Firdaus ÷ Harapan yang terbaik di surga
Ahmad Aqeel Tsaniy
Ahmad Azzam R``` ÷ Semoga meniadi anak yang mempunyai kemauan dan usaha yang kuat
dan mudah-mudahan berahlak yang baik
O Ahmad ÷ Yang terpuii, Nama kecil Nabi Muhammad SAW
O Azzam ÷ Berkemauan kuat
O R ÷ Nama avahnva
Ahmad Faris Maulana
O Ahmad ÷ Terpuii
O aris ÷ Satria berkuda
O Maulana ÷ Nama keluarga
Ahmad Rafiiandra Syahputra
O Ahmad ÷ ?
O Rafiiandra ÷ Rafii ÷ Meninggikan deraiat ¹ Andra ÷ ?
O Svahputra ÷ ?
Ahmad Recca Al-Fath Yustitia ÷ Orang yang terpuii dengan semangat Kemenangan.
Ahmad Sulthan Nazhirul Asrofi
O Sulthan ÷ Yang memberi kuasa
O Nazhirul Asrofi ÷ !enerang dalam islam
Ahmad Tristan Putra Purwandana
Ahmad Yahya Ayyash
Ahza Danish Westpa Almulya
O Ahza ÷ Beruntung
O anish ÷ !intar
O Westpa ÷ iambil dari West !apua (!apua Barat). nama tempat saat hamil
O Almulva ÷ abungan nama avah ibunva. Albafith dan Mulvani
Aidan Syahm Hairuman ÷ Anak yg semangat, berakhlak mulia, cerdas dan supel
Air Nakhla Adinata
O Air ÷ Bersifat seperti air vg bisa meredam amarah semua orang dengan kelembutannva
O Nakhla ÷ Orang vg pandai
O Adinata ÷ !aling
Aimar Moussa P```
O Aimar ÷ Sahabat rasulullah
O Moussa ÷ Nabi Musa
O ! ÷ Nama avahnva
Akasyah Munggaran Prawiraadiningrat
O Akasa ÷ 1) Outer Space (Sansekerta. India). 2) Nama salah satu sahabat rasulullah
Muhammad Saw vang diiamin surga
O Munggaran ÷ !ertama. pembuka
O !rawiraadiningrat ÷ Nama keluarga
Akbar Nurdaffa Pratama
Al Rais Mahadika Aryadi ÷ Putra pertama Putri dan Yadi yg tampan, semoga meniadi
pemimpin yg makmur biiaksana dan berbudi luhur
O Al ÷ Awalan dari Al Quran vg artinva mulia. tampan. pintar
O Rais ÷ !emimpin vg makmur biiaksana dan kava (Arab)
O Mahadika ÷ Berbudi luhur (Jawa)
O Arvadi ÷ abungan nama avah ibunva. !utri dan Yadi
Alamgir Abrisam Arief
O Alamgir ÷ !enakluk dunia
O Abrisam ÷ Yang tampan
O Arief ÷ Nama avahnva
Alaric Azzahidi Arief
O Alaric ÷ !emimpin vang mulia
O Azzahidi ÷ Orang vang saleh (diambil dari nama kakek buvut. Zahid)
O Arief ÷ Nama avahnva
Alaric Muhammad Zeroun Haryono
Alby Luthfy Fachry
O Albv ÷ Qalbu ÷ hati (Arab)
O uthfv ÷ emah lembut
O achrv ÷ Bersahaia
Aldebaran Rahman Adhitya ÷ Bintang yang paling bersinar dan akan selalu bersinar dan
meniadi bintang yang paling pintar
O Aldebaran ÷ Nama bintang vang dulu dipakai para pelaut arab untuk navigasi mereka di
mediterania. Bintang ke 13 paling terang di angkasa (Astronomi)
O Rahman ÷ !engasih
O Adhitva ÷ Nama avahnva
Aldebaran Raka Nabhan Pradipta
O Aldebaran ÷ Bintang berwarna merah vang paling bersinar di rasi taurus (Astronomi)
O Raka ÷ Kakak (Sunda)
O Nabhan ÷ !intar (Arab)
O !radipta ÷ Anak pertama (Jawa)
Alfariel Sandy Sulistyo
O Alfariel ÷ Alfa ÷ !ertama ¹ Riel ÷ Kenvataan
O Sandv ÷ Jeiak. tanda
O Sulistvo ÷ ?
Alfarrezal Raditya Hertanto
Alhamdika Rahmat Diha
Ali Omar Qadhavy
Alifiandra Widy Aditya
Alkhalifi Zikri Hady (Alif) ÷ Pemimpin yang baik yang selalu mengingat Allah dan bisa
menuniukkan ke ialan kebaikan
O Alkhalifi ÷ !emimpin, Alif ÷ Yang bersahabat
O Zikri ÷ Mengingat Allah SWT
O Hadv ÷ 1) abungan nama avah ibunva. 2) Menuniukkan ke ialan kebaikan
Alvaro Gavriel Saban (El Smile)
O Alvaro ÷ Anak pertama vang meniadi guardian buat keluarganva
O avriel ÷ Strength of od
O Saban ÷ Nama marga avahnva
Alvian Putra Akbar
Alvin Pratista Agni
Amirul Radly Ragali
Andi Muhammad Tsabit Qeis ÷ Meniadi sebuah harapan dan do`a semoga meniadi seorang
muslim yg soleh dan cerdas. Insya Allah Ta`aala
O Andi ÷ elar dr tanah Bugis
O Muhammad ÷ Nama Nabivullah dan Rasul-Nva Muhammad SAW
O Tsabit Qeis ÷ Nama sahabat Nabi Muhammad vg diberi gelar iuru bicara umat Islam
Andra Hanan Bagasditya ÷ Peiuang Tangguh kesayangan, yang bagus, gagah dan sehat dan
lahir di siang hari.
O Andra ÷ Andrew. !eiuang Tangguh
O Hanan ÷ Kesavangan
O Bagasditva ÷ Bagas ÷ abungan dari bagus. gagah dan sehat ¹ Aditva ÷ ewa
Matahari
Andra Moissani Manggala ÷ Semoga meniadi pemimpin yang kuat dan biiaksana, tapi tetep
berhati lembut dan selalu bersinar
O Andra ÷ 1) iambil dari nama avahnva. Ovulandra. 2) aki-laki kuat
O Moissani ÷ Al Maisan (bintang paling bersinar di rasi emini). Moissanite ÷ Jenis
mineral dari batu meteor vg sekarang dibuat perhiasan. dia lebih berkilau dari diamond
tp lebih lunak dari diamond
O Manggala ÷ 1) !emimpin. pimpinan. 2) iambil dari salah satu oil field tempat avahnva
bekeria.
Andrio Adzani Abrar
Anung Hanindito Hirmawan
O Anung Hanindito ÷ Anak vg deraiatnva melebihi kedua orang tuanva dan semoga dia
tidak pernah berbuat salah
O Hirmawan ÷ Air vg berada di permukaan bumi dan bermanfaat bagi umat manusia.
Apresio Kefin Fajrial
O Apresio ÷ ari kata apresiasi
O Kefin ÷ ?
O airial ÷ ahirnva subuh tepat sebelum adzan solat subuh
Arashi Faris Saerean Libinuko
Arfan Hashif Hairuman ÷ Anak yg dermawan, berpandangan biiak, cerdas, rendah hati dan
baik budi pekertinya
Argi El-Capitan Isaac Ibrahim (El) ÷ Anak AriI dan Anggi yang iadi pemimpin dari keluarga
Isaac dan Ibrahim
O Argi ÷ abungan nama avah ibunva. Arif dan Anggi
O l Capitan ÷ !emimpin (Spanvol)
O Isaac ÷ Nama kakek dari ibunva. Robert Matheus Isaac
O Ibrahim ÷ Nama kakek dari avahnva. Ahmad Ibrahim
Ariellio Pandjiputra Nugraha
O Ariellio ÷ Ariel ÷ ittle fire ¹ io ÷ Nama belakang pemain bola. Boriellio
O !andiiputra ÷ !andii ÷ ? ¹ !utra ÷ Anak laki-laki
O Nugraha ÷ ?
Ariq Rifid Al Fatih
Arjuna Panji Yusuf Siregar
O Ariuna ÷ Nama tokoh dalam pewavangan. Ksatria dan peiuang vang tampan dan gagah
O Yusuf ÷ Nama tengah avahnva
O Siregar ÷ Nama marga Batak Mandailing/Tapsel
Arkaan Harith Putra Viansa ÷ Semoga meniadi anak yang mulia dan selalu berusaha dalam
hidupnya
O Arkaan ÷ Mulia
O Harith ÷ Kuat. selalu Berusaha
O !utra ÷ Anak laki-laki
O 'iansa ÷ Singkatan nama ibu bapaknva
Arkan Faeyza Wibowo
O Arkan ÷ Kemuliaan
O aevza ÷ Kesuksesan
O Wibowo ÷ Nama avahnva
Arkana Putra Rayhan (Raka)
O Arkana ÷ !enerang
O !utra ÷ Anak laki-laki
O Ravhan ÷ abungan nama avah dan ibunva. Rahavu & Brian
Arkharega Virgie Prasetiyo ÷ Matahari merah yang suci dan setia
O Arkharega ÷ Arkha ÷ Matahari (Sansekerta) ¹ Rega ÷ Rekta ÷ Merah (Jawa)
O 'irgie ÷ Kuat. suci (atin)
O !rasetivo ÷ Nama avahnva
Armada Raditya
Arsakha Virendra Shafwan Adriadi (Andra)
O Arsakha ÷ Ar ÷ ? ¹ Sakha ÷ ermawan (Arab)
O 'irendra ÷ Mulia dan pemberani
O Shafwan ÷ Sahabat atau cinta kasih
O Adriadi ÷ Nama belakang avahnva
Arya Pradana Yusya Putra
Arya Wirasena
O Arva ÷ ?
O Wirasena ÷ Bersifat seperti pahlawan
Aryo Bagas Sasongko
O Arvo ÷ Utama (maksudnva anak pertama)
O Bagas ÷ Tampan. bagus
O Sasongko ÷ Bulan
Arzachel Ramadhan Adhitya
O Arzachel ÷ Nama ilmuwan spanvol (Astronom). Kalo dalam bahasa arab namanva Al
Zarqali. namanva iadi nama crater di bulan.
O Ramadhan ÷ ahir di bulan suci ramadhan.
O Adhitva ÷ Nama avahnva
Arziki Pratama
O Arziki ÷ Kemakmuran
O !atama ÷ Anak pertama
Athaillah As-Sakandary ÷ Anugerah Tuhan dari Mesir
O Athaillah ÷ Atha ÷ Karunia. anugerah ¹ Illah ÷ Tuhan. ilahi
O Assakandari ÷ Iskandarivah ÷ Alexandria. Mesir
Athallah Musyaffa Prasetyo
Athar Narendra Erabbani Hartanto
Athar Rizky Yudhistira
O Athar ÷ Suci (Arab)
O Rizkv ÷ Reieki
O Yudhistira ÷ ?
Athaya Rizallia Octanta
O Athava ÷ Karunia dari Allah SWT.
O Rizallia ÷ Nama avahnva
O Octanta ÷ Untuk mengenang kakeknva
Atreyu Haidar Sakirun
O Atrevu ÷ iambil dari novel fantasv Jerman 'ie unendliche eschichte (The Never
nding Storv)`. Nama seorang anak laki-laki vang iuga seorang pendekar dari bangsa
reen Skin. alam bahasa reen Skin artinva 'Son of All`
O Haidar. Hevder ÷ iambil dari nama kakek buvutnva, Singa (Arab)
O Sakirun ÷ Nama belakang avahnva. Yang senantiasa bersvukur
Axel Daffahimsa Hiariej
O Axel ÷ Bapak perdamaian (Jerman)
O affahimsa ÷ affa ¹ Ahimsa ÷ Anti kekerasan
O Hiariei ÷ Nama keluarga
Ayrell Ryan Reezqy ÷ Rezeki Pintu Syurga
Azzam Salahuddin Askari ÷ Peiuang (yang baik) di ialan Allah
O Azzam ÷ Berkemauan baik
O Salahuddin ÷ Nama peiuang
O Askari ÷ !eiuang
B
Bagas Safa Ozora
O Bagas ÷ Sehat (Jawa)
O Safa ÷ !utih bersih (Arab)
O Ozora ÷ Karunia tuhan (Ibrani. Yahudi)
Barra Malik Wibowo
Bayu Aditya Abdee Pratama
O Bavu ÷ Angin (Indonesia)
O Aditva ÷ ?
O Abdee ÷ Nama avahnva
O !ratama ÷ ?
Berwyn Dzaky Radhitya
Bhumyamca Armizan Hadi
O Bhumvamca ÷ iambil dari sembovan A. Jalesu Bhumvamca Javamahe. artinva di laut
dan di darat kita iava.
O Armizan ÷ Ar ÷ abungan avah ibunva. Adit dan Rizka ¹ Mizan ÷ ?
O Hadi ÷ Nama avahnva
Bilfaqih Rey Alteza ÷ Raia yg agung dan mulia yg mengerti syariat agama dgn benar
O Bilfaqih ÷ Orang vg mengerti ilmu fiqh. dlm arti mengerti svariat dan tau halal haram
O Rev ÷ Raia (Spanish)
O Alteza ÷ Tertinggi. mulia. agung (Spanish)
Billianto Dwi Riandoko
Bintang Atarahman
Bintang Chicho Putra Nugroho
O Bintang ÷ Bintang
O Chicho ÷ ?
O !utra ÷ aki-laki
O Nugroho ÷ Nama avahnva.
Bintang Rizky Diwangga
Bintang Widy Kurnia Gusti
Brahmantyo Wahyu Putra Adhi Pradhana
Bram Kamajaya Putra Yuwono ÷ Putra yang iadi pemimpin, penuh kasih sayang dan setia.
O Bram ÷ Abram ÷ Bapa Abraham. bapa segala bangsa. bapa org beriman
O Kamaiava ÷ ewa cinta. setia (Sansekerta)
O !utra ÷ Anak laki-laki, Karena nama ibunva putri
O Yuwono ÷ 1) Nama keluarga avahnva. 2) Selamat
Budi Prasetyo ÷ Berahlak baik dan setia.
C
Czeivand Al-Lazuardi
D
Dabhit Rahmat Syukrisna
Dafa Arkan Rifnata
Daffa Arya Ghossan ÷ Pembela kebenaran bagi siapa saia dan akan selalu memberikan
keseiukkan di mana pun dia berada
O affa ÷ !embela (Arab)
O Arva ÷ !utra (Sansekerta)
O hossan ÷ Memberikan keseiukkan (Arab)
Damar Hakim Lazuardi Rahman
O amar ÷ ampu. sumber cahava (Jawa)
O Hakim ÷ !enegak keadilan. vang menghakimi
O azuardi ÷ angit biru vang cerah. batu berharga
O Rahman ÷ 1) Nama avahnva. 2) !engasih
Danadyaksa Yusup (Asa)
O anadvaksa ÷ !eniaga kemakmuran
O Yusup ÷ Nama bapaknva
Danendra Ramadhan Iskandar ÷ Raia yang kaya raya yang lahir dibulan Ramadhan putra
dari Iskandar
Daniel Andhika Hartawan ÷ Orang yg selalu mengandalkan kristus dan berhasil dalam
hidupnya
O aniel. an. anal. aneal. anek. anell. anial. aniele. anil. anilo ÷ od is mv
iudge (Hebrew)
O Andhika ÷ ?
O Hartawan ÷ Kava rava
Daniel Christhopper Hartawan
O aniel. an. anal. aneal. anek. anell. anial. aniele. anil. anilo ÷ od is mv
iudge (Hebrew)
O Christhopper ÷ Seorang vg selalu mengandalkan kristus
O Hartawan ÷ Kava rava
Daniel Darrel Telussa
O aniel ÷ Nama avahnva
O arrel ÷ are ÷ Berani
O Telussa ÷ Nama keluarga
Danish Mayza Muhammad
O anish ÷ elaki biiaksana
O Mavza ÷ Mav ÷ Bulan lahir ¹ Izza ÷ Kuat
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Daniswara Alif Anargya Nugroho
O aniswara ÷ Raia
O Alif ÷ Anak pertama
O Anargva ÷ Kekavaan vg tak ternilai harganva
O Nugroho ÷ Nama bapaknva
Darrell Nararya ÷ Belahan iiwa yang dimuliakan
O arrell ÷ Belahan iiwa. kekasih hati (!erancis)
O Nararva ÷ 1) Yang di muliakan (Sansekerta). 2) Anak dari Irra dan wi Arvanta
Daryl Gibran ÷ Yang disayang oleh Allah dan mengharapkan pemikirannya bisa dipakai orang
seperti Kahlil Gibran.
Demas Farrel Marfiansyah
Denali Fayyadh Asa Triyono
O enali ÷ Nama lain Mount McKinlev The High One
O avvadh ÷ ermawan
O Asa ÷ Harapan
O Trivono ÷ Nama avahnva
Dhafin Azka Aldric
O hafin ÷ Yang melimpah
O Azka ÷ Bersih/suci
O Aldric ÷ Biiaksana
Dheerandra Parikesit
O heerandra ÷ od of Courage (Sansekerta)
O !arikesit ÷ Cucunva Ariuna. terkenal karena cakap. biiak. cerdas dan punva iiwa
kepemimpinan vang baik. berhasil memerintah beberapa keraiaan (!ewavangan)
Dhiwa Rafi Pribawa ÷ Cahaya yang agung dan berwibawa
O hiwa ÷ Cahava
O Rafi ÷ Agung. tinggi
O !ribawa ÷ Berwibawa
Dipendra Satya Hareshananda ÷ Penguasa, pemberi cahaya, yang setia dan bakti dalam
memuia Tuhan
O ipendra ÷ ord of the ight
O Satva ÷ Setia, setia pada perkataan. bhakti
O Hareshananda ÷ !emuia Tuhan
Dzana Emmanuelle Panjaitan.
O zana ÷ efender of mankind
O mmanuelle ÷ od is with us
O !aniaitan ÷ Nama keluarga
Dzulfiqar Patriot Prinandatama
E
Eben Haezer Putra ÷ Sampai di sini Tuhan menolong. Tidak perlu takut akan apapun, selama
di dalam Tuhan pasti Tuhan tolong.
Erland Faith Al-fadilah
O rland ÷ Raiawali (Anglosaxon)
O aith ÷ 1) Iman (Inggris). 2) !emimpin besar (Arab)
O adilah ÷ Keutamaan (Arab)
Ervito Paramaditya
O rvito ÷ incah. bersemangat. ceria
O !aramaditva ÷ !arama ÷ !ertama. iuara ¹ Raditva ÷ Matahari
Evan David 1oseph
O van ÷ Anugrah Tuhan vg terindah
O avid ÷ Yang di genapkan
O Joseph ÷ di ambil dari nama kakeknva
Evan Ziggy Saverio
O van ÷ !eiuang muda (Hebrew)
O Ziggv ÷ !emimpin vg tangguh (Amerika)
O Saverio ÷ Bersinar dengan terang (Arab. atin)
Ezra Nathanael Parlindungan ÷ Tuhan yang memberi, menolong dan melindungi.
O zra ÷ Tuhan menolong (Ibrani)
O Nathanael ÷ Tuhan vang memberi (Yahudi)
O !arlindungan ÷ Yang melindungi (Batak)
F
Fairel Atharizz Calief ÷ Putra pemberani, tulus dan kuat, penerus keluarga
O airel ÷ !utra vang berani (Welsh)
O Atharizz ÷ Athar ÷ Tulus (Arabic) ¹ Izz ÷ Kuat (Arabic).
O Calief ÷ Khalifah ÷ !enerus pemimpin (Arabic)
Fakhira Ady
O akhira ÷ Kebanggaan (Arab)
O Adv ÷ Nama avahnva
Fauzan Atzima Ismail
O auzan Atzima ÷ Kemenangan vang besar
O Ismail ÷ Nama avahnva
Fadrian Syam Ananta Rizqullah
Fairel Atharizz Calief ÷ Putra pemberani, tulus dan kuat, penerus keluarga
O airel ÷ !utra vang berani (Welsh)
O Atharizz ÷ Athar ÷ Tulus (Arabic) ¹ Izz ÷ Kuat (Arabic)
O Calief ÷ Khalifah ÷ !enerus pemimpin (Arabic)
Fakhri Ali Azadi
Farid Ghais Ramadhan
Fariz Naufal Susanto
Farrel Sylvano Manuhutu
O arrel ÷ !emberani
O Svlvano ÷ abungan nama avah ibunva. Svlvia dan Rano
O Manuhutu ÷ Nama keluarga avahnva
Farzan Ahza Argani ÷ Anak pemberani nan biiaksana yg snantiasa beruntung.
O arzan ÷ Yang biiaksana
O Ahza ÷ Beruntung
O Argani ÷ !emberani
Fathir Ahmad Azzamy ÷ Pencipta/penemu yg berakhlak mulia dan mempunyai kebulatan
tekad yg kuat.
Fathir Alvaro Fabian
O athir ÷ Al-ath ÷ !embuka (Arab)
O Alvaro ÷ Biiaksana (Spanvol)
O abian ÷ !etani vang sukses/orang sukses. Nama belakang avahnva. Rullv abian
Fathir Naim Andito ÷ Pencipta kebahagiaan anak Dina dan Pito, aku berharap di mana anakku
berada bisa menciptakan kebahagiaan bagi orang yang berada di sekitarnya.
O athir ÷ !encipta
O Naim ÷ Kebahagiaan
O Andito ÷ abungan nama avah ibunva. ina dan !ito
Fauzan Akbar Rusydian
Fayyadh Labib Ullaya Al-Ghazi ÷ Peiuang yg pemberani dengan menggunakan cara yg
cerdas agar selalu berada di tempat yang mulia smile
O avvadh ÷ !emberani
O abib ÷ Cerdas
O Ullava ÷ Tempat vg mulia
O Al-hazi ÷ !eiuang
Faza Akbar Ramadhan
G
Gabriel Alvin
O Gabriel ÷ Jibril ÷ Malaikat utusan Tuhan
O Alvin ÷ April ÷ Bulan kelahiran
Ghaisan Ahmad Altamis ÷ Seorang panglima rupawan yang punya siIat terpuii
O haisan ÷ Rupawan
O Ahmad ÷ Yang Terpuii
O Altamis ÷ !anglima
Ghanie Lutfi Adhitya
Ghassan Raykarian 1oesoef ÷ Anak Laki-laki tercinta dari Adrian & Nisa yg memiliki
kekuatan batin (dan tampan seperti Nabi YusuI)
O hassan ÷ Kekuatan batin (Arabic)
O Ravkarian ÷ Ravka ÷ Anak laki-laki tercinta (!ersian) ¹ Rian ÷ abungan nama avah
ibunva. Adrian & Nisa
O Joesoef ÷ Nama keluarga avahnva. Tampan seperti Nabi Yusuf
Ghazie Lutfi Adhitya
Ghozi Saisho Aljaris ÷ Peiuang awal yang dikarunia Allah SWT.
O hozi ÷ !eiuang (Arab)
O Saisho ÷ Awal (Jepang)
O Aliaris ÷ Al ÷ Huruf awal seperti dalam kata Al-Quran ¹ Jaris ÷ Karunia Allah SWT
(Arab)
Gibran Ahmad Ramadhan ÷ Anak yang terpandai yang lahir di bulan ramadhan dan siIatnya
terpuii
O ibran ÷ Yang Terpandai
O Ahmad ÷ Yang Terpuii
O Ramadhan ÷ Bulan Ramadhan
Gilby Maleeq 1ibrani ÷ Semoga membawa rezeki untuk orang-orang disekitarnya.
O ilbv ÷ Janii
O Maleeq ÷ Raia
O Jibrani ÷ iambil dari Jibril. malaikat pembawa wahvu.
Girindra Narottama
O irindra ÷ ?
O Narottama ÷ Nama seorang raia di India
H
Haidar Musyaffa Khairullah ÷ Seorang Anak Laki-Laki pemberani yang mendapat SyaIaat
dan kebaikan dari Allah.
O Haidar ÷ !emberani (avaknva Singa)
O Musvaffa ÷ Yang memperoleh svafaat
O Khairullah ÷ Yang mendapat kebaikan dari Allah
Harits Arsyad Dhuhri ÷ Pengawal yang cerdas dan tampan.
Hazrikal Ahmad Chezar ÷ Anak laki-laki Rika dan Handi lahir bulan iuli secara sesar
O Hazrikal ÷ abungan nama avah ibunva. Rika dan Handi dan bulan kelahiran
O Ahmad ÷ Terpercava. iuiur. nama kecil nabi Muhammad SAW
O Chezar ÷ !roses lahirnva sectio secaria
Hilmi At Taqiy ÷ Anak yang bertakwa yang dapat meniadi iembatan orangtuanya untuk
menuiu surganya Allah SWT
O Hilmi ÷ Halimun ÷ embut vang tegas dalam bersikap
O At Taqiv ÷ aki-laki vang bertakwa
Hilmy Yudvan Al-Hufadzh Toar
Hisyam Dzaky Hammam ÷ Anak yang berhati mulia, cerdas dan berkemauan tinggi.
I
Ibnu Daffi Muhammad
Ibrahim Rakha Hermawan
O Ibrahim ÷ Nama Nabi Ibrahim
O Rakha ÷ Kakak (Sunda)
O Hermawan ÷ Nama avahnva
I Putu Ryan Adi Wijaya Putra
O !utu ÷ Nama untuk anak pertama orang Bali
O Rvan ÷ Raia kecil
O Adi ÷ Nama avahnva
O Wiiava !utra ÷ Anak vang mampu menuiu pucak
Ismail Daffa Raditya ÷ Anakku manusia tertampan dengan pertahanan yang kuat
O Ismail ÷ Manusia tertampan di dunia ini (Nabi Ismail)
O affa ÷ Orang vang punva pertahanan vang kuat
O Raditva ÷ Nama avahnva
I Wayan Gede Narain Dharmasena
O Wavan ede ÷ Wavan ÷ Anak pertama ¹ edenva ÷ Anak laki-laki
O Narain ÷ Naravana ÷ Nama kecilnva Naravana (Hindu)
O harmasena ÷ !raiurit kebenaran
Illiyansyah Fachrial Ahmad Aldavie (Ifal)
O Illivansvah ÷ Orang-orang vang menerima kitab dengan tangan kanan (Arab)
O achrial ÷ Kebanggaan
O Ahmad ÷ Nama Nabi Muhammad
O Aldavie ÷ Anak elaki ani & Novie

Irsyad Shibra Ilahi ÷ Petuniuk pemberian Allah SWT.

Irvan Dzaki Praditya

Ishtar Lazura Rahman
1
1ason 1erome Emmanuel ÷ Anak suci yang lahir untuk membawa damai ketika kita selalu
percaya Tuhan selalu beserta kita.
O Jason ÷ Healer. abungan nama avah ibunva
O Jerome ÷ !ure
O mmanuel ÷ od beside us
1evan Raphael Tolie ÷ Seorang Penyembuh yang mewarisi berkat-berkat Tuhan.
O Jevan ÷ !ewaris vang berkelimpahan
O Raphael ÷ Berasal dari kata RA!HA vg berarti od The Healer / Tuhan Sang
!envembuh
O Tolioe ÷ Nama keluarga

1ibran Aimar Razza
O Jibran ÷ Hadiah/anugrah.
O Aimar ÷ Ammar ÷ Kava abadi/kekal.
O Razza ÷ abungan nama avah ibunva. Rizkv dan Azalia

1ibril Ganendra Mariano ÷ Malaikat pertama di keluarga kecil kami yg bisa meniadi
pelindung keluarga
O Jibril ÷ Nama malaikat
O anendra ÷ !asukan dewa
O Mariano ÷ Nama avahnva

1ohannes Isaac Halim ÷ Tuhan itu baik, memberikan anak perianiian kepada keluarga Halim
O Johannes ÷ Tuhan itu baik
O Isaac ÷ Anak perianiian. tertawa
O Halim ÷ Nama keluarga
1oshua Octavian Yofel Souisa ÷
O Joshua ÷ !emimpin vang hebat
O Octavian itu nama dari aku. karena lahir di bulan Oktober
O Yofel ÷ abungan nama avah ibunva. Ravo dan elicia
O Souisa ÷ Nama marga avahnva.

1oshua Slavin Artius Rafael
O Joshua ÷ Nama baptis bapaknva
O Slavin ÷ Nama karakter game online avahnva
O Artius ÷ Nama tengah kakeknva
O Rafael ÷ Nama pemberian neneknva

K
Kaendra Arkan Dewanta Marsono
O Kaendra ÷ abungan nama avah ibunva. Rika dan Chandra. Nama raia dalam bahasa
sansekerta
O Arkan ÷ Ahli !uiangga
O ewanta ÷ iagungkan
O Marsono ÷ Nama keluarga

Kareem Mustafa Alsaady ÷ iadi artinya yg kami harapkan, semoga Kareem meniadi anak yg
pemurah spt Rasulullah SAW, amin
O Kareem ÷ iambil dari asmaul husna vg artinva !emurah
O Mustafa ÷ Nama avahnva. Nama lain dari Nabi Muhammad
O Alsaadv ÷ Nama keluarga

Keenand Adam Narayana Mardiansyah ÷ Laki-laki pertama yang biiaksana keturunan
Mardiansyah

Kenzie Haidar Bryandani

Kerlap Semesta Paramartha ÷ Berkas cahaya termulia yang akan menerangi dunia ini.
Semoga bisa meniadi orang yang membanggakan dan berpengaruh sehingga membuat dunia ini
meniadi lebih baik.
O Kerlap ÷ Terang tapi gak benderang
O Semesta ÷ unia dalam arti luas
O !aramartha ÷ Termulia atau paling tinggi (Jawa Kuno)

Kerlip Bintang Prahara

Kevin Pratama Putra Adam

Khafi Aydin Wahyudi ÷ Anak kalem yang cerdas dan selalu mendapat berkah.
O Khafi ÷ Kalem dan ngga suka pamer
O Avdin ÷ Cerdas (Arab)
O Wahvudi ÷ Nama avahnva. Selalu mendapat berkah

Khalid Abdul Aziz

Khalifa Arkananta Sangkara
O Khalifa ÷ !emimpin
O Arkananta ÷ Orang vang selalu diterangi
O Sangkara ÷ Orang vang membawa kemakmuran

Kolby Al Ghifari

Kumara Nagata Ikanah
O Kumara ÷ Anak laki-laki
O Nagata ÷ Beriiwa pemimpin
O Ikanah ÷ Berhati penuniuk

L
Lanang Nayareswara Pribadi

Langit Kilau Pelangi

Leonard Filbert Manegeng ÷ Salah 1 keturunan Manegeng yang diharapkan kuat, berani,
pandai dan berperilaku baik.
O eonard ÷ Kuat dan berani seperti singa (!erancis. Jerman)
O ilbert ÷ Brilliant. sangat pandai (Anglo Saxon)
O Manegeng ÷ Nama keluarga

Louis Xavier Alexander ÷ Pangeran yang biiaksana, cerdas, cemerlang, pembela umat
manusia
O Louis ÷ Diambil dari St. Louis
O avier ÷ Biiaksana, cerdas, cemerlang
O Alexander ÷ Pembela umat manusia

Luqman Abdulhakim ÷ Orang biiaksana yang senantiasa meniadi hamba Alloh Yang Maha
Biiaksana
O uqman ÷ Orang sholeh vang biiaksana vang kisahnva diabadikan dalam Alquran
O Abdulhakim ÷ Hamba vang maha biiaksana.

M
Mahira Dzkira ÷ Supaya meniadi anak yang senantiasa mengingat Allah SWT agar terhindar
dari Dosa
O Mahira ÷ ari kata mahir. artinva cerdas. pinter
O zikra ÷ ari kata zikir. artinva mengingat Allah SWT.
Mahmud Fazhrul Ali (Buya)

Makaio Anarghya Muhammad ÷ Anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya, Muhammad.
O Makaio ÷ Anugerah Tuhan (Hawai)
O Anarghva ÷ Tak ternilai harganva (Jawa Kuno)
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Makaio Anarghya Ramadhan
O Makaio ÷ Anugerah Tuhan (Hawai)
O Anarghva ÷ Tak ternilai harganva (Jawa Kuno)
O Ramadhan ÷ ?

Makaio Teduh Anarghya
O Makaio ÷ Anugerah Tuhan (Hawai)
O Teduh ÷ ?
O Anarghva ÷ Tak ternilai harganva (Jawa Kuno)

Martyr Muhammad Irawan ÷ Anak dari keluarga Irawan yang rela berkorban untuk
agamanya, yaitu Islam.
O Martvr ÷ Terinspirasi dari iudul lagu The et Up Kids. 'Martvr Me`. !erson who
sacrifice his self for his believe (Inggris).
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Irawan ÷ Nama avahnva
Matthew Duncan Harvey 1```
O Matthew ÷ ift of god
O uncan ÷ ark skinned warrior (Scottish)
O Harvev ÷ iambil dari nama kakeknva
O J ÷ Nama avahnva

Maula Arfagusti Naufal
O Maula ÷ Manusia vang dihormati. tuan besar
O Arfagusti ÷ Arfa ÷ Yang Mulia ¹ usti ÷ abungan nama avah ibunva
O Naufal ÷ ermawan

Maula Yusuf Ibrahim ÷ Agar anak saya setampan Nabi YusuI & semulia Nabi Ibrahim
O Maula ÷ Manusia vg dihormati. tuan besar
O Yusuf & Ibrahim ÷ Nama nabi
Michiavelly Martin
O Michiavellv ÷ iambil dari nama seorang ilmuwan. Machiavellv
O Martin ÷ ahirnva bulan Maret
Miguel Maliq 1avier Knoch
O Miguel ÷ !embawa kabar gembira
O Maliq ÷ Salah satu nama asmaulhusna. vang artinva sang Raia
O Javier ÷ Terang atau cahava (Arab)
O Knoch ÷ Nama belakang avahnva

Mikail Shira Aydin Hadi ÷ Pemimpin perkasa pembawa reieki yang selalu bernyanyi untuk
keseiahteraan, cerdas dan memandu kearah kebaikan.
O Mikail. Mikhail. Michael ÷ Nama malaikat vang mengatur angin. menurunkan
huian/petir. membagikan rezeki pada manusia. tumbuh-tumbuhan iuga hewan-hewan dan
lain-lain di muka bumi in
O Shira ÷ Nada atau nvanvian (Hebrew).
O Avdin ÷ Cerdas (Arab)
O Hadi ÷ Nama keluarga, !emandu ke arah kebenaran
Mirza Pradana Putra Firmansyah
O Mirza ÷ Bangsawan di India
O !radana ÷ !erdana. awal. no. satu
O !utra ÷ Anak laki-laki
O irmansvah ÷ Nama belakang avahnva
Mochamad Kariza Al-Fakhri ÷ Seorang anak laki-laki yang dapat dibanggakan.
Muhamad Altaf Adaby (Aby)
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Altaf ÷ Tough ÷ Tangguh (Inggris)
O Adabv ÷ Berperilaku baik. beradab (Arab)

Muhamad Dhiyaul Haque
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Abiyyu Saqib
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Adha Alfarras
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Adib Ansharri ÷ Anak yg baik budinya dan penyayang kepada sesama.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Adib ÷ baik budi
O Ansharri ÷ penvavang. gabungan nama orang tua

Muhammad Aditya Rafi Lesmana
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Adyan Wildan ÷ Lelaki dari Sorga.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Afief Asyraaf ÷ Seorang yang bermartabat
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Afief ÷ ?
O Asvraaf ÷ ?

Muhammad Akhtar Fahmi
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Akhtar ÷ A star. good man. vang terpilih
O ahmi ÷ aham

Muhammad Akhtar Rayyan Izz al Diin ÷ Semoga anakku adalah anak baik yang terpilih
untuk masuk surga dengan membawa kekuatan agama Nabi Muhammad
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Akhtar ÷ A star. good man. vang terpilih
O Ravvan ÷ ate of heaven. pintu sorga bagi orang vangn berpuasa
O Izz al iin ÷ Mightv of the faith. kekuatan agama

Muhammad Aldino Putra Arya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Muhammad Altaf Al-`azzam
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Altaf ÷ Baik hati
O Al-azzam ÷ Tidak mudah terpengaruh (Kokoh)

Muhammad Aqiel Isyaraf ÷ Yang terpuii, biiaksana, terpelaiar dan memiliki ketinggian
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Aqil Danish ÷ Semoga meniadi anak laki-laki yang terpelihara dan biiaksana
seperti Nabi Muhammad
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Ariel Putra Dian Karaga
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Ariel. Arielle. Ariele. Ariell. Arriel. Ahriel. Airial. Arieal. Arial ÷ A lion oI God
(Hebrew)
O !utra ÷ Anak laki-laki
O ian ÷ ampu. penerang. pelita
O Karaga ÷ ?

Muhammad Arya Indra Putra
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Muhammad Aryan Ramadhan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Arvan ÷ abungan nama avah ibunva
O Ramadhan ÷ ahir pada bulan suci ramadhan
Muhammad Athar ÷ Muhammad yang suci
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Muhammad Bagas Setyo Wicaksono
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Bagas ÷ Orang vang kuat dan teguh (Jawa)
O Setvo ÷ Setia (Jawa)
O Wicaksono ÷ Biiaksana (Jawa)

Muhammad Bagus Samudra Wibowo
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Bagus ÷ Baik. indah. tampan (Jawa)
O Samudra ÷ aut (Indonesia)
O Wibowo ÷ Berkekuatan. bersinar. biiaksana

Muhammad Bihar Al-Hubb
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Bilal Chairulwalad (Bilal) ÷ Semoga meniadi anak laki-laki yang baik budi dan
pekertinya iuga bisa mengikuti keteladanan sang rasul yang selalu membawa kebaikan dan
kebenaran serta senantiasa memiliki keteguhan iman di mana pun nanti ia berpiiak.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Bilal ÷ Sang muaadzin zaman rasulullah vang teguh imannva
O Chairulwalad ÷ Anak laki-laki vang baik. Anak laki-lakinva Chairul. Avahnva

Muhammad Bimandhanu Ramadhan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Daffa Ar Ridzki ÷ Pembela Nabi Muhammad yang penuh ridzki.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Damar Ramadhan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Danang Athaya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Danial Danish ÷ Yang dirahmati nabi, Danial yang biiaksana
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Darian Aquila Evarado ÷ Lelaki yang pemberani, bebas, mandiri, dan makmur
seperti nabi Muhammad SAW.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O arian ÷ Wealth (makmur. seiahtera)
O Aquila ÷ Brave (berani. tak gentar)
O varado ÷ ike an eagle (seperti elang vang bebas. tangguh. dan berwibawa)

Muhammad Darrel Hugo Rabbani
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Devan Rafandra Ameldy ÷ Puisi bahagia (anak adalah kebahagian yg Allah
berikan).
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O evan ÷ !uisi
O Rafa ÷ Bahagia
O Ameldv ÷ abungan nama avah ibunva

Muhammad Dhanial Adhitama
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Dhimas Pranaya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Emir Rabbani ÷ Pemimpin terpuii dan amanah yang selalu mengingat Allah
SWT. seperti Nabi Muhammad SAW.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O mir ÷ !emimpin. pangeran
O Rabbani ÷ Selalu teringat pada Rabb-Nva. dari Allah SWT.

Muhammad Fabian Maliq Athallah
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Faqih Ghaisan Ismail
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O aqih ÷ Ilmu fiqih
O haisan ÷ agah
O Ismail ÷ Nama nabi

Muhammad Farras Nashir
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Fathan Muzayyin
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Fathi Dhiyaulhaq
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Fatih Xavier
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O atih ÷ !enakluk / pemimpin
O avier ÷ Cemerlang / gemilang
Muhammad Fattah Rinjani ÷ Semoga anak ini meniadi anak yang bisa membuka pintu
rahmat dan reieki dan meniadi anak semegah, setinggi dan sekuat gunung riniani
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O attah ÷ !embuka (dari Asmaul Husna Al-attah)
O Riniani ÷ unung Riniani

Muhammad Fawwaz Kurniawan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O awwaz ÷ Orang vg beruntung atau pemenang
O Kurniawan ÷ Nama avahnva

Muhammad Fayyadh 1amhur At-Tauhidi
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O avvadh ÷ Orang vg mulia

Muhammad Fayyadh Kurniawan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O avvadh ÷ Orang vg mulia

Muhammad Gabrielle Al-Haidar
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Galuh Bintoro
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O aluh ÷ !erak. ratna. intan (Jawa)
O Bintoro ÷ !raiurit kelas menengah (Jawa)

Muhammad Ghani Ilmy Hanan Rochimat ÷ Anak lelaki yang kelak iadi orang kaya akan
ilmu dan rezeki serta penyayang.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O hani ÷ Orang kava
O Ilmv ÷ Ilmu
O Hanan ÷ Rezeki
O Rochimat ÷ !envavang

Muhammad Ghofran Pradana ÷ Anak pertama yang penyabar/pemaaI lagi iuiur
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O hofran ÷ !emaaf / penvabar
O !radana ÷ !ertama

Muhammad Hannan Massimo Madjid
Muhammad Harith Irfan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Harith ÷ Kuat. berusaha
O Irfan ÷ Kebiiaksanan. kesvukuran. pengetahuan

Muhammad Irfan Arsyad ÷ Pengikutnya Nabi Muhammad yang berilmu pengetahuan dan
selalu diberi petuniuk oleh Allah Swt.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Irfan ÷ Yang berilmu pengetahuan
O Arsvad ÷ Yang selalu diberi petuniuk

Muhammad Irfan Darwisy ÷ Kebiiaksanaan, kesyukuran, pengetahuan, warak.
Muhammad Irfan Nafian ÷ Yang terpuii dan memiliki pengetahuan yang bermanIaat.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Irfan ÷ !engetahuan
O Nafian ÷ Nafi ÷ Yang bermanfaat

Muhammad Kenzie Fairel Athar Al Habsyi
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Najmi Zahran Putra Abdans
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naimi Zahran ÷ Bintang vang berkilauan
O !utra ÷ Anak laki-laki
O Abdans ÷ abungan nama avah ibunva

Muhammad Nararya Alvaro
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Naufal Adhipranata Bajeri
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naufal ÷ Tampan dan dermawan

Muhammad Naufal Aliif
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naufal ÷ Tampan dan dermawan

Muhammad Naufal Anezli ÷ Anak yang tampan, dermawan lagi terpuii
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naufal ÷ Tampan dan dermawan
O Anezli ÷ abungan nama avah ibunva

Muhammad Naufal Zuhdi Makarim ÷ Muhammad laki-laki yang tampan yang memiliki siIat
zuhud & berakhlaq mulia.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naufal ÷ Tampan dan dermawan
O Zuhdi ÷ Zuhud (rendah hati) terhadap harta dunia
O Makarim ÷ Memiliki akhlaq vang mulia

Muhammad Nur Abiyyu ÷ Cahaya agung
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Nur ÷ Cahava
O Abivvu ÷ ?

Muhammad Rafi Hanifaldin Alghani
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Rafif Sava Adyvka ÷ Anak soleh yang berpembawaan tenang dan meniadi
pengikut Nabi Muhammad SAW yang taat, putra dari ayah dan ibunya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Rafif ÷ Anak vg soleh
O Sava ÷ Tenang
O Advvka ÷ abungan nama avah ibunva

Muhammad Raihandra Syahputra
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Raihandra ÷ iambil dari gabungan nama kakek dan neneknva. Raihan. Johan dan
Indra.
O Svahputra ÷ !utra dari Marviansvah

Muhammad Ranggaputra Indrajana
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Ranggaputra ÷ Rangga ÷ Bunga. ksatria/pegawai keraiaan (Jawa & Kawi) ¹ !utra ÷
Anak laki-laki
O Indraiana ÷ Nama dari avahnva

Muhammad Raskha Aqila
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Rasyad Fauzan ÷ Jalan yang lurus menuiu kemenangan.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Rayyan Aryastya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Ravvan ÷ !intu surga bagi orang-orang vang berpuasa (Arab)
O Arvastva ÷ ?

Muhammad Revy Hafidz
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Revv ÷ ?
O Hafidz ÷ Karena anak gw lahir di bulan hafidz

Muhammad Rizky Ramadhan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Setyobimo Widyarto
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Muhammad Shahrul Iman
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Syahrul Ayman
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Tristan Amadeo
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Tristan. Trvstan. Tris. Tristam. Tristen. Tristian. Tristin. Triston. Tristram ÷ A sorrowful
man. in Arthurian legend. a knight of the Round Table(Celtic)
O Amadeo ÷ ?

Muhammad Vito Raditya Arethusa
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Zaky Rabbani
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Zhafran Aqila ÷ orang yang beruntung karena menggunakan akalnya (paniang
akalnya)
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Zhafran ÷ Orang vang beruntung
O Aqila ÷ Berakal

N
Nabil Shibra Primadi

Nadhif Abel Pranaja Lubis
O Nadhif ÷ Bersih (Arab)
O Abel ÷ Nafas kehidupan (atin)
O !ranaia ÷ Anak laki-laki (Kawi)

Nail Rabani ÷ Semoga meniadi orang yg ikhlas memberi karena Allah SWT dan tidak
mengambil apa yang bukan haknya¨
O Nail ÷ Yang suka memberi
O Rabani ÷ Allah SWT

Nararya Attila Hamzah
O Nararva ÷ Yang dimuliakan
O Attila ÷ Seperti avah
O Hamzah ÷ Nama avahnva

Nararya Pilar Mahardika (Nara) ÷ Semoga meniadi seseorang yang dimuliakan karena dia
memiliki tiang/pilar ilmu dan agama
O Nararva ÷ Seseorang vang dimuliakan
O !ilar ÷ Tiang penguat
O Mahardhika ÷ Berilmu dan beragama

Naufal Ardya Dhaifullah ÷ Pemuda yg tampan anak dari Ariyani dan Yanto semoga benar-
benar meniadi tamu Allah SWT.
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Ardva ÷ abungan nama avah ibunva. Arivani dan Yanto
O haifullah ÷ Tamu Allah SWT.

Naufal Gusny Wibowo ÷ Anak laki-laki yg tampan luar dalam serta ariI dan biiaksana
O Naufal ÷ aki-laki vang tampan. semoga iadi anak vg tampan paras. hati dan budi
pekertinva
O usnv ÷ abungan nama avah ibunva. Agus dan ennv
O Wibowo ÷ Semoga iadi laki-laki vang berwibawa. arif dan biiaksana

Naufal Mahbub Hendry (Zizou) ÷ Pemuda gagah kesayangan, Hendry

Naufal Shidqi Al-Fakhri ÷ Semoga meniadi anak laki-laki yang ganteng, iuiur & dermawan
serta bisa iadi pelindung dan kebanggan bagi dirinya sendiri, orangtua, iuga orang lain
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Shidqi ÷ Juiur
O akhri ÷ !elindung. kebanggaan

Naufal Shidqii Yunaeditian ÷ Anak yang tampan dan iuiur
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Shidqii ÷ Juiur. benar
O Yunaeditian ÷ abungan nama avah ibunva

Naufal Takashi

Naufal Zaki
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Zaki ÷ !ertumbuhan vang baik

Naufal Zhafif Adrian ÷ Pemuda yg tampan, dermawan, cerdik anak dari Ade & Riri
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Zhafif ÷ Cerdik & cerdas
O Adrian ÷ Anak dari Ade & Riri

Naufal Zidane ÷ Laki-laki yg bertambah tampan.
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Zidane ÷ ?
Nayana Azzaira Prayogo
Neema Vega K```
O Neema ÷ Berkah
O 'ega ÷ Bintang terang
O K ÷ Nama ibunva
Nur Izzan Natrah
O Nur ÷ Cahava
O Izzan ÷ Kepatuhan
O Natrah ÷ embira
O
Oliver Nathaniel Chandra ÷Anak cakep dan baik, penuh kasih sayang, karunia dari Tuhan
O Oliver ÷ Baik dan penuh kasih savang
O Nathaniel ÷ Karunia Tuhan
O Chandra ÷ Cakep
P
Padika Dama Rangkaibumi ÷Syair tentang cinta yang merangkai bumi
O !adika ÷ Svair (Sansekerta)
O ama ÷ Ikatan Kasih (Sansekerta)
O Rangkaibumi ÷ Merangkaibumi
Pijar Sahistya Mahiswara
Pilar Arezki Avicenna
O !ilar ÷ Made such a perfect name. cause he was the strongest one at the time and we
prav hell remain strong for the rest of his life
O Arezki ÷ iambil dari Ar-Razk (asmaul husna). vg artinva pemberi rezeki
O Avicenna ÷ Nama avahnva
Pradipta Raditya ÷Semoga meniadi anak yang berguna, memberi penerangan dan pencerahan
bagi siapa saia, seperti cahaya matahari.
O !radipta ÷ Cahava
O Raditva ÷ Matahari
Pramadiptha Vasska P```
O !ramadiptha ÷ !ramad ÷ Kabar gembira ¹ iptha ÷?
O 'asska ÷ Kinglv
O ! ÷ Nama avahnva
Pramudito Bagas Umboro
Putra Immanuel Eka P```
O !utra ÷ Anak laki-laki
O Immanuel ÷ Tuhan Beserta Kita.
O ka ÷ !ertama
O ! ÷ Nama avahnva
Putrama Alun Tulodho ÷ Putra pertama yang senantiasa bagaikan ombak, dapat meniadi suri
teladan yang baik dimanapun dia berada.
O !utrama ÷ putra pertama
O Alun ÷ Ombak. Ombak bersifat terus menerus/senantiasa ada
O Tulodho ÷ Teladan.
Q
Qaisar Muhammad Naufal ÷ Raia yang terpuii dan tampan
O Qaisar ÷ Raia
O Muhammad ÷ Nabi Muhammad (terpuii)
O Naufal ÷ Nama avahnva. Tampan
Qaiser Gentza Abyaz
O Qaiser ÷ Kaisar. raia
O entza ÷ amai
O Abvaz ÷ Cerdas & pintar
Qianno Abrary Sigie
R
Radhika Aditya Syandra ÷ Semoga anak kami bisa meniadi penerang dan selalu makmur.
O Radhika ÷ Makmur. sukses
O Aditva ÷ Matahari
O Svandra ÷ Nama avahnva
Radhin Nabil Alauna ÷ Orang yang ikhlas, mulia dan tinggi deraiatnya
O Radhin ÷ Ikhlas. ridho
O Nabil ÷ Mulia. bersih
O Alauna ÷ Tinggi deraiatnva
Radithya Arkaan Darmawan
O Radithva ÷ Sunshine (Sanksekerta)
O Arkaan ÷ Mulia
O armawan ÷ Nama avahnva
Radithya Bagas Arissaputra Pramono
Radithya 1avas Nararya÷Matahari, seorang yang cekatan tapi iuga mulya
Raditya Nalendra Prabowo
Raees Ruzzermie ÷Kekayaan, penghulu (ketua) dan kelembutan hati, waraq.
Rafael Donald Stysha Lie
O Rafael ÷ isembuhkan oleh Allah. malaikat agung (Ibrani)
O onald ÷ !emimpin dunia (Irlandia)
O Stvsha ÷ abungan nama avah ibunva. Setiawan dan lisa
O ie ÷ Nama keluarga avahnva
Rafael Nugroho Putra Susanto
Rafael Otniel Aritonang
O Rafael ÷ !ahlawan Tuhan
O Otniel ÷ ion of od
O Aritonang ÷ Nama keluarga avahnva
Rafael Sebastian Yusuf ÷ Si tampan yang meningkatkan deraiat orang tua
Rafandra Aqlan Lazuardi ÷ Semoga meniadi orang yang dengan keseiahteraan, keberanian
dan kecerdasannya membuat dunia lebih cerah seperti cerahnya langit biru.
O Rafandra ÷ Rafa ÷ Keseiahteraan ¹ Andra ÷ Keberanian
O Aqla ÷ Kecerdasan
O azuardi ÷ angit Biru (pagi) Yang Cerah
Rafardhan Athalla El Ferri (Rafa)
O Rafardhan ÷ Cahava
O Athalla ÷ Anugerah Allah SWT.
O l ÷ Al ÷ Ketampanan. kecerdasan. intelek
O erri ÷ Nama avahnva
Rafasyah Al Haddy ÷Penuniuk Jalan ke tempat yg lebih tinggi.
Raffertha Varen P```
O Raffertha ÷ Keseiahteraan
O 'aren ÷ Superior
O ! ÷ Nama avahnva
Raganata Rizky Rayala
Rahadian Azka Dinata (Diaz) ÷ Semoga meniadi anak yang bisa meniadi pelita di keluarga
Dinata, dan dapat menerangi dan meniadi panutan keluarganya kelak.
O Rahadian ÷ !elita hati
O Azka ÷ ?
O inata ÷ Nama kakeknva
Raihan Bagas Kriskayana ÷ Semoga meniadi anak yg sehat, dermawan dan dapat
mengharumkan nama keluarga lewat prestasinya.
O Raihan ÷ Wangi
O Bagas ÷ Ssehat
O Kriskavana ÷ Kris ÷ Nama keluarga ¹ Kavana ÷ ermawan
Raisyauqi Mika Yusuf ÷Pemimpin yang dirindukan, berasal dari keluarga Mika dan
diharapkan seganteng nabi YusuI.
O Raisvauqi ÷ Rais ÷ !emimpin/ketua ¹ Svauqiva. Svauqi ÷ Yang dirindukan (Arab)
O Mika ÷ abungan nama avah ibunva. ahmi dan Siska.
O Yusuf ÷ Nama nabi. Nama kakeknva
Raja Ahyan Ahurayazda Ranfa ÷ Orang yang biiaksana sebagai hadiah dari Allah SWT.
O Raia ÷ Nama keluarga (Melavu)
O Ahvan ÷ Hadiah dari Allah (Arab)
O Ahuravazda ÷ ord of wise (!ersia)
O Ranfa ÷ abungan nama avah ibunva.

Raja Muhammad Farhan Shah
O Raia ÷ Ketua
O Muhammad ÷ Yang terpuii
O arhan ÷ Kegembiraan
O Shah ÷ !emimpin
Rajendra Aryapasa Milano ÷ Raia yang agung dan gagah berani yang lahir pada waktu
ayahnya kuliah pasca sariana milik Mala dan Tono
O Raiendra ÷ Raia vang agung
O Arvapas ÷ Arva ÷ !emuda bangsawan vang gagah dan berani ¹ !asa ÷ ahir waktu
avahnva kuliah pasca sariana
O Milano ÷ Milik Mala dan Tono

Raka Sayyidinnas

Rakha Yumada Dhananjaya
O Rakha ÷ Kakak
O Yumada ÷ Nama avah ibunva
O hananiava ÷ Nama besar Ariuna setelah iadi raia. pemimpin agama. pemimpin
pemerintahan

Rakhaa Yusuf Anugrah Zikrie
O Rakha ÷ Hidupnva senang (Arab)
O Yusuf ÷ Nama nabi
O Anugrah ÷ Anugrah dari Allah SWT.
O Zikrie ÷ Nama avahnva

Ranieri Azizou Muhammad Noor ÷ Ksatria perkasa atau penasihat mulia yang bercahaya
seperti Nabi Muhammad.

Raqilla Al-Abrar

Rasya Muhammad Athaya ÷ Semoga anakku sebagai hadiah dr Allah akan meniadi umatnya
nabi Muhammad yang senantiasa solat dan bersyukur.
O Rasva ÷ Raki ÷ Sholat ¹ Svakir ÷ Svukur
O Muhammad ÷ Nabi Muhammad
O Athava ÷ !etuniuk/Hadiah dr Allah

Rasyid Mutazsiraj

Rasyid Salman Yusuf Wardhani ÷ Insya Allah Rasyid akan meniadi laki2 yang ganteng,
selalu diberi petuniuk oleh Allah SWT, dan selamat dunia akhirat
O Rasvid ÷ Yang diberi petuniuk
O Salman ÷ Yang selamat
O Yusuf ÷ Nama nabi. nama kakeknva
O Wardhani ÷ Nama belakang avahnva

Rawikoro Aryo Purwosunu

Razan Muhammad Reza

Razan Nadhil Yaz

Raziq Muzakki Assajid

Reidandy Dimas Harimurti

Reiner Putra Indrayanto
O Reiner ÷ Ksatria vang biiaksana
O !utra ÷ Anak laki-laki
O Indravanto ÷ Nama keluarga

Reiza Daffa Hanif ÷ Pria tampan pandai membaca Alquran.

Reyhan Bayu

Reynard Aurelius Manuel ÷ Orang yang Gagah Berani, Biiaksana, Sukses, Bahagia & selalu
disertai Tuhan.
O Revnard ÷ agah Berani & Biiaksana
O Aurelius ÷ Sukses & Bahagia
O Manuel ÷ isertai Tuhan

Rhafy Ahmad Arrumy ÷ Seorang anak laki-laki yang lahir dari darah daging (keturunan) ayah
bundanya yang selalu dapat meninggikan (menegakkan) tiang agama, berakhlak mulia dan
terpuii dalam setiap tingkah lakunya.
O Rhafv ÷ Yang meninggikan. mulia
O Ahmad ÷ Terpuii
O Arrummv ÷ Asal keturunanku

Riansyah Azzammudin Anas

Rifqi Andika Putra

Rikza Daffa Raditya ÷ Orang yang dapat bertahan hingga akhir karena mempunyai pertahanan
yang kuat adalah anakku
O Rikza ÷ The last man standing
O affa ÷ Orang vang punva pertahanan vang kuat
O Raditva ÷ Nama avahnva

Rimbatara Neomardhika (Neo) ÷ Cowok petualang yg cinta lingkungan dan bisa iadi
pemimpin yg membebaskan org dari ketertindasan.
O Rimbatara ÷ Tokoh komik ciptaan avahnva !inot. lelaki petualang dan penielaiah hutan
vg cinta lingkungan.
O Neomardhika ÷ !emimpin baru vang membebaskan

Rio Prabu Buana

River Ifham Asfari Mukrim ÷ Sungai yang Memahami Perialanannya, Sungai yang mengerti
bagaimana harus mengalir dan kemana harus bermuara.
O River ÷ Sungai
O Ifham ÷ ahima ÷ Memahami atau mengerti (Arab)
O Asfari ÷ Safar ÷ !erialanan (Arab)
O Mukrim ÷ Nama kakeknva. Karim ÷ Biiaksana (Arab)

Rivshultan Raza Alif Dzakiyy ÷ Harapan orang tua agar meniadi pemimpin yg Iriendly dan
pintar
O Rivshultan ÷ Riv ÷ iambil dari nama avahnva. Rival ¹ Shultan ÷ !emimpin (Arab)
O Raza ÷ Harapan (Arab)
O Alif ÷ riendlv (Arab), Yang pertama (diambil dari huruf pertama hiiaivah)
O zakivv ÷ !intar

Rizqy Alisha Hendrawan ÷ Anaknya Eka Budi Hendrawan yg merupakan reieki dari Allah
SWT. yang akan selalu dilindungi Allah SWT.
O Rizqv ÷ Reieki
O Alisha ÷ Wanita vg slalu dilindungi Tuhan
O Hendrawan ÷ Nama avahnva. ka Budi Hendrawan

Rizwan Chandra Wijaya
S
Sabqi Nararya Donata ÷ Putra yang meniadi keutamaan orangtuanya dan dimuliakan oleh
lingkungannya dan orang lain
O Sabqi ÷ Keutamaanku (Sansekerta)
O Nararva ÷ Yang dimuliakan (Sansekerta)
O onata ÷ Nama belakang avahnva
Sandya Defa Mahardika ÷Persatuan Denni dan UlIa yang berbudi luhur
O Sandva ÷ !ersatuan
O efa ÷ abungan dari nama avah ibunva. enni & Ulfa
O Mahardika ÷ Berbudi luhur
Satrio Seno Zaffran Nugroho
Saqowi Hanzalah ÷ Kemurahan hati yang disegani
Semeru Al-Ghazali Yusup (Aga)
O Semeru ÷ Nama gunung tertinggi di pulau Jawa.
O Al-hazali ÷ Nama salah satu imam besar (Imam Al hazali)
O Yusup ÷ Nama avahnva
Seth Alexander 1akub ÷ Sang panglima besar yang terpilih
O Seth ÷ Appointed. vang terpilih
O Alexander ÷ efender of men. panglima besar
O Jakub ÷ familv name
Setyo Dwi Cahyo ÷ Setia Dua Cahaya
O Setvo ÷ Setia
O wi ÷ ua ( anak Kedua )
O Cahvo ÷ Cahava
Shah Rizqin Abrisam
O Shah ÷ ?
O Rizqin ÷ Rezeki pemberian Allah SWT.
O Abrisam ÷ Ketampanan. kelembutan
Shallom Haverim Calvary
O Shallom ÷ salam damai
O Haverim ÷ altar pemuiaan
O Calvarv ÷ nama bukit di Israel artinva bukit kemenangan. damai dalam kemenangan
Silmy Hasyemy Chehab
O Silmv ÷ Keselamatan
O Hasvemv ÷ Keturunan-keturunan vang baik
O Chehab ÷ Nama blakang keluarga avahnva
Siva Keefe Savero
O Siva ÷ Beruntung
O Keefe ÷ Cakep. tampan
O Savero ÷ Cemerlang
Sri Huga Wastu Parama
Steven Alexis Pateh
Sulthan Al Hafidz Eka Putra
Sulthan Naufal Putra
Sulthan Syahrel Syarifuddin
Syahdu Fauzan Abdillah ÷ Saksi Kemenangan Hamba Allah SWT.
O Svahdu. Aasvhadu ÷ Saksi/tenang
O auzan ÷ Kemenangan
O Abdillah ÷ Hamba Allah
Syamil Dzikra Avicenna
T
Teuku Aghnando Bhimasena Karimuddin (Aghnan) ÷ Semoga meniadi pria yang berdikari,
kuat, bertanggung iawab, cinta keluarga, penuh kasih sayang dan cinta damai.
O Teuku ÷ elar bangsawan opa buvutnva Aghnan vang diwariskan ke Aghnan
O Aghnando ÷ Aghna ÷ Seseorang vang berdikari (Arab) ¹ Ando ÷ Wisteria vang damai
(Jepang)
O Bhimasena ÷ Nama tokoh dalam pewavangan. Seseorang vang kuat. bertanggung iawab.
cinta keluarga dan penuh kasih savang
O Karimuddin ÷ Nama keluarga avahnva

Theodorus Andaru Anargya

Thoriq Fakhruddin Zahwan

Thoriq Muhammad Al Fatah

Tobey Kenshin Lim ÷ Semoga iadi anak yang percaya dengan Tuhan, sayang dan disayang
oleh Tuhan
O Tobev. Tobias ÷ od is good (Hebrew)
O Kenshin ÷ Ken ÷ Modest, Shin ÷ Truth (Japanese)
O im ÷ Nama keluarga

Travis Nizar Maheswara
O Travis ÷ iambil dari nama drummer grup band aliran punk. Blink 182. Travis Barker
O Nizar ÷ ?
O Maheswara ÷ ?

Tsaqif Hudzaifah Taqiyul Wahid
O Tsaqif ÷ Yang luas ilmunva atau vang mudah faham
O Hudzaifah ÷ Sahabat kepercavaan Nabi
O Taqivul Wahid ÷ Yang bertaqwa kepada vang sa

U
Umar 1aeweny Rochmat ÷ Umar yang meniwai hidup dengan penuh barokah
O Umar ÷ Sahabat nabi vang kukagumi
O Jaewenv ÷ Niawani ono ing ndonva iki. Meniiwai hidup di dunia ini
O Rochmat ÷ iberkahi
V
Vadlan Naufal Hafiz
O 'adlan ÷ ?
O Naufal ÷ !emuda tampan
O Hafiz ÷ ?

Venantius Briel Santoso

Vincentius Nolan Nathanael Selfianto
O 'incent. 'icente. 'icenzio. 'icenzo. 'in. 'ince. 'incens. 'incente. 'incentius ÷ One who
prevails, the conquerer (atin)
O Nolan. Nolen. Nolin. Nolon. Nolun. Nolvn. Noland. Nolande ÷ A famous and noble man,
a champion of the people (aelic)
O Nathanael. Nathaniel. Nathan. Natanael. Nataniel. Nathaneal. Nathanial. Nathanval.
Nathanvel. Nethanel ÷ A gift from od (Hebrew)
O Selfianto ÷ abungan nama avah ibunva

Vito Auditya
O 'ito ÷ Anak Kemenangan
O Auditva ÷ ?

W
Wira Mahadika Respati
X
Xavier Mikhail Abimanyu ÷ Cahaya terang pembawa rizki yang tidak punya rasa takut
O avier. Zavier. Javier ÷ Cahava terang (Arabic)
O Mikhail ÷ Malaikat pembawa rizki
O Abimanvu ÷ Tokoh pewavangan. satria pemberani vang tidak punva rasa takut
Xisco Ghani Winatra ÷ Orang yg merdeka/bebas yg kaya dan suka berbagi.
O isco ÷ iambil dari nama pemain sepakbola muda Spanvol vg bertalenta namanva.
Merdeka/bebas.
O hani ÷ Kava/berkecukupan. dengan harapan bisa meningkatkan deraiat orang tua atau
keluarganva.
O Winatra ÷ Winatra ÷ Berbagi rata (Sansekerta), Wina ÷ abungan nama avah ibunva.
Windu dan ina,Tra ÷ !utra. karena anak laki-laki
Y
Yudhistira Bagus Panji Andisa

Yusuf Alaudin Fauzi ÷ Seorang lelaki tampan yg mencari kemuliaan agama untuk mencapai
kemenangan
O Yusuf ÷ Nabi Yusuf AS vg terkenal dengan ketampanannva
O Alauddin ÷ Kemulian agama
O auzi ÷ Kemenangan

Yusuf Alauddin Fauzi ÷ Seorang lelaki tampan yg mencari kemuliaan agama untuk mencapai
kemenangan
O Yusuf ÷ Nabi Yusuf AS vg terkenal dengan ketampanannva
O Alauddin ÷ Kemulian agama
O auzi ÷ Kemenangan

Z
Zachary Fallad
O Zacharv ÷ Nama nabi
O allad ÷ !eiuang/keutamaan (Arab)

Zakiyyan Akinari Zahra ÷ Perempuan mulia yang beruntung dan biiaksana

Zayyan Arkana Hakim
O Zavvan ÷ Cemerlang
O Arkana ÷ Berhati apang. !eniaga
O Hakim ÷ Nama belakang avahnva. Biiaksana

Zayyan Muhammad Murtadha ÷ Pemuda tampan lagi di ridhoi Allah SWT.

Zelena Mahendra Kencanamaya

Zhafran Syah Khair
O Zhafran. Zafran ÷ Keiavaan (Arab)
O Svah ÷ ?
O Khair ÷ ?

Zia Ramadhan Laksmana ÷ Cahaya dibulan yang suci
O Zia ÷ Cahava
O Ramadhan ÷ Bulan vang suci
O aksmana ÷ iambil dari nama avahnva. Nama tokoh dalam pewavangan

Ziyad Altair Adha ÷ Semoga bisa membuat malam lebih cerah dengan sinarnya dan akan
terbang lebih tinggi daripada elang yang terbang di siang hari
O Zivad ÷ ebih
O Altair ÷ 1) Nama bintang (bintang tercerah ke-12 di langit malam). karena lahirnva di
bulan zulhiiiah. bulan ke 12 di penanggalan Islam. 2) lving eagle
O Adha ÷ abungan nama avah ibunva


Nama Untuk S¢mua Anak P¢r¢mpuan
A
Adeeva Afsheen Myesha kosyad|
O Adeevaţ Adlva ť 1) Menvenanakanţ sedapţ lemah lembuL (Arab) 2) Sopan sanLunţ balk budl
(Pebrew)
O Afsheen ť 8erslnar seperLl blnLana dl lanalL (Arab)
O Mveshaţ Mvlshaţ Mvelshaţ Mveshlaţ Mvleshaţ Mveashaţ Mvsha ť 1) Llncahţ bersemanaaLţ seperLl
wanlLa (Arab) 2) karunla kehldupan
O osvadl ť nama avahnva
Ade|he|d Lar|na Dev|
O Adelheld ť Crana vana mullaţ banasawan (Cerman)
O Larlna ť 8uruna camar (?unanl)
O evlţ evaţ aevaţ ewl ť 1) 8erslfaL keLuhananţ hebaL (Plndl) 2) aLuţ berslh (SansekerLa)
Ade||e Dw| A|exa lj ÞuLrl kedua vana mulla dan penolona umaL manusla
O Adelle ť Crana vana mulla dan 1enLram (!erman)
O wl ť ÞuLrl ke dua
O Alexa ť Þembela umaL manusla/penolona (?unanl Ǝ !erman)
Ade|||a kusuma kachmawat|
O Adelllaţ Adeleţ Adellaţ Adelleţ Adaleneţ Adelleţ Adellnaţ Adall ť kaum banasawan vana berslfaL
Lenana dan LenLram (Cerman)
O kusuma ť 1) nama bunaa (Melavu) 2) SekunLum bunaaţ berbudl luhur (lndonesla) 3) 8unaa vana
lndah (!awa)
O achmawaLl lj achma ť kaslh savana + WaLl ť WanlLa (lMPC)
Adesya Utama Ardan|
O Adesva ť ?
O DLama ť ÞenLlnaţ sama (lndonesla)
O Ardanlţ Ardhanl ť kendl unLuk upacara aaamaţ sucl (SansekerLa)
Adhwa Ia[r| Annada lj 1he llahL of Lhe mornlna dewŤ Cahava embun paal
O Adhwa ť Cahava
O a[rl ť Þaal
O Annada ť Lmbun
Ad|a kafa Iath|na
O Adla ť 1) Padlah darl 1uhan (Afrlka) 2) Cabunaan nama avah lbunvaţ AdlL dan Mla
O afa ť kebahaalaan
O aLhlna ť Cerdas
Ad|nda k|rana 5atr|o
O Adlnda ť Adlk
O klrana ť Cahava vana Lerana benderana (!awa)
O SaLrlo ť 1) Þra[urlL vana aaaah beranl 2) nama keluaraa
Ad|ra Nova Azzahra
O Adlraţ Adlrahţ Adeeraţ Advraţ Adeerahţ Advrahţ Adelraţ Adelrahţ Adlera ť 1) Seorana mulla vana
memlllkl kekuaLan besar (Pebrew / Arablc) 2) Cabunaan nama avah lbunva
O nova ť 8ulan november
O Azzahra ť SanaaL balk Ǝ cerdas
Ad|v|a nana Wardan| D|ma lj aLu bunaa mawarnva keluaraaŦ
O Adlvla ť ?
O Panaţ Pannaţ Panaa ť 1) 1uhan lLu anaaun (Cekoslowakla) 2) 8unaaţ berkembana (!epana) 3)
8unaaţ saLu aaama (lndonesla) 4) 8erada (!awa) 3) Þallna dlsukalţ bunaa (Arab)
O Wardanl ť 8unaa mawar (Arab)
O lmaţ ema ť Pu[an lebaL (Arab)
Aer||yn 8e||van|a C|ntak|rana (Van|a) lj ÞuLrl canLlk anuaerah darl 1uhan vana dlclnLal dan berslnarţ
kehadlrannva membawa kaslh dan kese[ukan dalam keluaraa
O Aerllvn ť 8eauLlfull alr (udara vana murnl dan menve[ukkan)
O 8ellvanla lj 8ell ť CanLlkţ penuh kaslhţ vana dlsavana (LaLln) + vanla ť 1) Padlah darl 1uhan
(usla) 2) kupuŴkupu (?unanl)
O ClnLaklrana lj ClnLa ť ClnLa (lndonesla) + klrana ť Cahava vana Lerana benderana (!awa)
Af|denaya D|an Gayatr| Mangunsong
O Afldenava lj Afl ť Lahlr dl harl !um'aL + Adenava ť Anak perempuan perLama avahnva (Afrlka)
O lan ť Cahava
O CavaLrl ť Mempunval Llaa kekuaLan
O Manaunsona ť nama maraa avahnva
Af|fa I|t|ya lj 1he one who ls clean and honorableŤ Anak perempuan vana sucl dan memlllkl haraa dlrl
O Aflfa ť 1erhormaL
O lLlva ť Sucl
Af|fa Nahda kafanda lj WanlLa sanLun (anaknva dlan dan aaus) vana men[aaa kesuclannva sehlnaaa
men[adl wanlLa (orana) mulla
O Aflfaţ Aflfah ť Suclţ murnlţ vana mensuclkan dlrlţ vana balk (Arab)
O nahda ť Mulla
O afanda lj afa ť 1) Makmurţ kavaţ senanaţ keberunLunaanţ kebahaalaanţ kemakmuran (Arab)
2) !alan penahldupan vana LenLramţ merdekaţ bahaala dan sempurna (lndonesla) 3) WanlLa
sanLun + Anda ť Cabunaan nama avah lbunva
Af|fah I|tr| W|[anarko
O Aflfaţ Aflfah ť Suclţ murnlţ vana mensuclkan dlrlţ vana balk (Arab)
O lLrl ť ?ana sebenarnvaţ vana sesunaauhnva
O Wl[anarko ť nama keluaraa
Af||a Nurfazwa
Afn|e kasmy lj 8uah haLl
Afra Na||a Arkarna lj 1he auahLer as a alfL on Lhe Lhlrd nlahL full moon ls shlnlna hearLŤ Anak
perempuan sebaaal anuaerah dl malam keŴ13 bulan purnama vana meneranal haLl
O Afra ť Malam keŴ13 bulan purnama
O nalla ť Anuaerah
O Arkarna ť PaLl vana Lerana
Aghna Va|er|e ¥usuf
O Aahna ť 1) Seorana vana men[adl kava 2) Sucl (lrlandla)
O valerleţ valerlţ valereeţ valerevţ valervţ valarleţ valarlţ valerlaţ vallerv ť kuaLţ beranlţ
mempunval slfaL kepahlawanan (LaLln)
O ?usuf ť 1) nama nabl 2) nama avahnva
A||een Nathan|a W|nata
O Alleen ť Cahava
O naLhanla ť Þemberlan 1uhan
O WlnaLa ť nama keluaraa avahnva
A|mer|c Þermata
A|na Cempaka W|d[anarko
O Alna ť 1) Alwavs (lnland) 2) Love (Chlnese/!apanese)
O Cempaka ť 8unaa Cempaka
O Wld[anarko ť ?
A|na 1a||ta 2ahran lj A alrl's eves ls allsLenlnaŤ MaLa seorana aadls vana berkllau
O Alna ť MaLa
O 1allLa ť Cadls
O ahran ť kelndahan
A|nayya Iath|yyaturahma lj 8ldadarl bermaLa lndah pembuka rahmaL
O Alnavva ť MaLa vana lndah
O aLhlvvaLurahma lj aLhlvvaţ aLhlva ť kemenanaanţ keaemblraanţ kebahaalaan(Arab) + ahma
ť keseLlaanţ dlberl banvak berkah (lndonesla)
A|n| k|n| ¥ara Iad|||ah
O Alnlţ Aenlţ Aln ť 1) MaLa (Melavu) 2) kebahaalaanţ kehormaLan Ǝ pernlkahanţ clnLa kehldupan
(lndonesla) 3) MaLa vana berharaaţ maLa vana lndah (Arab)
O lnlţ lna ť 1) kellncl kecll (!epana) 2) WanlLa vana balk haLl dan canLlkţ kecll dan uleL (lndonesla)
O ?ara ť 1) kupuŴkupu kecll (Arab) 2) Mawar merah vana LerdapaL dl aurun paslr vana munculnva
seLahun sekall
O adlllahţ adheelaŦ adheelaţ adhllahţ adhlllaţ adllaţ adllahţ adllla ť 8erslfaL benarţ berbudl
Llnaalţ berbedaţ mullaţ slfaL vana balkţ kebalkanţ vana uLamaţ vana menon[ol (Arab)
A|n|ya Ia|da Azm| lj 1he alrl who has a sLrona wlll and usefulness llke a sprlnalna lushed LreeŤ Anak
vana memlllkl keLeaaran haLl dan bermanfaaL baaal pohon rlmbun vana berseml
O Alnlva ť Þohon rlmbun vana berseml
O alda ť ManfaaL
O Azml ť keLeauhan haLl
A|nun Mahya lj A Shlnnlna evesŤ MaLa vana berslnar
O Alnun ť MaLa
O Mahva ť 8erslnar
A|ra 5yahra|n| Apr|yagung Þutr|
O Alra lj Alr ť 1) Ddara (lnaarls) 2) Calran (lndonesla)
O Svahralnl ť ua bulan (Arablc)
O Aprlvaauna ÞuLrl ť ÞuLrl darl avahnva
A|sah 5of|a Me|ody ALŴAwa||a
O Alsah ť CanLlkţ plnLarţ arLl speslflknva kemakmuran
O Sofla ť kebl[aksanaan
O Melodv ť Cabunaan nama orana Lua
O AlŴAwalla ť ?ana perLama
A|sha A||fa lj rlendllness allveŤ keramahLamahan vana hldup
O Alsha ť Pldup
O Allfa ť keramahLamahan
A|sha Iarhana lj Allve and cheerful ClrlŤ Anak perempuan vana hldup dan beraemblra
O Alsha ť Pldup
O arhana ť Cemblra
A|sha Mughny 5ha||ha lj 1he alrl whose llfe ls fllled wlLh rlches and klndnessŤ Anak perempuan vana
hldupnva penuh denaan kekavaan dan kebalkan
O Alsha ť Pldup
O Muahnv ť kava
O Shallha ť Shallhah
A|sha 5y|fa Aa||narrohman lj Alsha sl obaL penerana kedua orana Luanva dan [uaa penvavanaŦ
O Alsha ť nama lsLrl nabl Muhammad
O Svlfa ť CbaL
O Aallnarrohman lj Allnaţ Aallna ť 1) 1erana (SansekerLa) 2) Mulla (Arab) + ohman ť 1) nama
belakana avahnva 2) Þenvavana
A|syah A||a Var|sha lj Þembuka cahava (men[adl pembuka unLuk semuanvaţ memberlkan cahavaţ
kelancaran Ǝ kesuksesan balk unLuk keluaraaţ kelmananţ peker[aan Ǝ rlzqv) vana mulla vana menconLoh
Alsvah Ǝ dla adalah anak perempuan darl Andra ahreza Ǝ ahmawaLl
O Alsvah ť lsLrl asulullah SAW vana punva slfaL ramahţ pandal Ǝ balk
O Alla ť 1) keLeauhanţ kebl[aksanaanţ penaaruh dan kekuasaan (lndonesla) 2) Þohon oak (lnaarlsŴ
Amerlka) 3) Þembuka cahava (Arab)
O varlsha ť Mulla
A|syah Ayud|a Inara ¥ansun lj Semoaa men[adl seorana perempuan vana balkţ canLlkţ plnLarţ
berkharlsmaţ rendah haLl dan Lldak sombona sehlnaaa kelak dla dapaL berauna unLuk orana2 vana la
clnLalŦ
O Alsvah ť Seorana perempuan vana balk
O Avudla ť CanLlkţ endah haLl
O lnara ť 8erkharlsmaţ plnLar
O ?ansun ť nama avahnva
A|syah Nuha 2ah|ra
O Alsvah ť Seorana perempuan vana balk
O nuha ť lnLelekţ plklran (Arab)
O ahlra lj ahlr ť ?ana canLlk berserl (Arab)
A[eng Þramest| kamadhan| lj Þermalsurl/puLrl banasawan vana lahlr dl bulan sucl ramadhan vana akan
men[adl rahmaL dan berauna baal orana Luaţ kehldupan soslalţ peker[aan dan aaamanvaŦ
O A[ena ť ÞuLrl banasawan (!awa kuno)
O ÞramesLl ť Þermalsurl (SansekerLa)
O amadhanl ť 8ulan amadhan
A[ury Ad|| D|ha
Ak|a kynatha Nadezda naryono
O Akla ť Saudara perempuan (Arab)
O kvnaLha ť ?
O nadezda ť ?
O Parvono ť nama avahnva *lMPC
Ak|fa Na||a lj 1he alrl who llkes sLavlna ln mosque ls pleasure Lo alveŤ WanlLa vana ra[ln berlLlkaf dl
mas[ld dan suka memberl
O Aklfa ť WanlLa vana ra[l berlLlkaf dl mas[ld
O nalla ť Anuaerah
A|ana Ma|ka Chen
O Alanaţ Alan ť Cheerful
O Malkaţ Mlchael ť Who ls llke Cod
O Chen ť nama maraa avahnva
A|ayya Dz|kra Gavaputr|
O Alavva lj Alavvah ť ?ana berdera[aL luhur (Arab)
O zlkra ť ÞerlnaaLan
O CavapuLrl lj Cava ť ? + ÞuLrl ť Anak perempuan
A|esha 2ahra 5aputra lj Semoaa anakŴanak klLa memana [adl anakŴanak vana blsa selalu membawa
kebahaalaanţ LakuL pada 1uhanţ selalu dlllndunal 1uhan dan men[adl anak vana berunLuna
O Alesha ť Selalu dl llndunal Allah (Arab)Ŧ 8erunLuna
O ahra ť 8unaa mawar
O SapuLra ť nama avahnva
A|essa Azkay|a Nadh|fa
A|eesya Amenda
A|e|ya Ma|sara
A|eyza Na|araputr| kusumo
O Alevza ť !ovţ holv aLau sacred Lo Cod (Pebrew)
O navara ť 1) Þemberl kedamalan (lndlan Amerlcans) 2) Mulla (Arablc))
O kusumo ť nama keluaraa
A||fa n|bat|||ah kayyana
O Allfa ť Anak perLama
O PlbaLlllah ť Anuarah darl Allah SW1 (Arab)
O avvana ť ?
A||fa Naufa|yn I|kr|a kabban| lj Anak va dermawan vana suka berplklr Ǝ cerdasţ suka berdzlklr Ǝ selalu
lnaaL kepada Allah
O Allfa ť Anak perLama
O naufalvn ť ermawan
O lkrla ť 8erplklr/cerdasţ
O abbanl ť 8erdzlklr
A||fah kha|da 5oraya (kha|da) lj Þerempuan DLama vana dlmullakan Allah SW1
A||ka Na||a Þutr| lj ÞuLrl vana sukses Ǝ [u[urŦ
O Allkaţ Allkhaţ Allkahţ Alesa ť 1) ?ana LercanLlk (Afrlka) 2) 8anasawan (Pawal) 3) kebahaalaanţ
kehormaLan Ǝ pernlkahanţ kecanLlkan (lndonesla) 4) ClnLa (Arab)
O nalla ť kesuksesan (Arab)
A||na 5ekar Arum|ngratr| A*** (A||ne)
O Allna ť CanLlk (Þolandla)
O Sekar ť 8unaa (!awa)
O ArumlnaraLrl lj Arum ť Parum (!awa) + lna ť l (!awa) + aLrl ť Malam harl (!awa)
O A*** ť nama depan lbunva
A||sha kha|ra W||da lj kemullaan dan kebalkan seorana bldadarl
O Allsha ť Mulla
O khalra ť 8alk
O Wllda ť 8ldadarl
A||yyah Nab||a 2ahra
O Allvahţ Allvvahţ Allaţ Alla ť Aaunaţ banasawanţ mullaţ Llnaalţ dera[aL soclal vana Llnaal (Arab)
O nablla ť keLurunan banasawan (Arab)
O ahraţ ahrahţ ahraaţ ahreţ ahrehţ aharaţ aharraţ aheraţ ahlra ť 1) 8erkullL puLlhţ bunaa
(Swahlll) 2) 8unaa vana sedana mekar (Arab)
A||yyah Nur'a|n| 5haf|yah Þutr| 5ampurna lj Cahava maLaku vana [ernlh dan berdera[aL Llnaal
O Allvahţ Allvvahţ Allaţ Alla ť Aaunaţ banasawanţ mullaţ Llnaalţ dera[aL soclal vana Llnaal (Arab)
O nur'alnl lj nur ť Cahava + 'Alnl ť MaLa
O Shaflvah ť !ernlh (Arab)
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O Sampurna ť nama avahnva
A|||sya Aura Ma'r|fah
O Alllsva ť ?
O Aura ť Ddaraţ analn sepolŴsepol (?unanl)
O Ma'rlfah ť ?
A|maqhv|ra keysha Þutr| (keysha) lj Seorana puLrl vana maha penaampun (selalu memberl ampunan)
O Almaqhvlra ť Ampunan
O kevsha ť ?
O ÞuLrl ť 1) Anak darl ra[a 2) nama keluaraa lbunva
A|u|a Iarzana Ayun|ndya
O Alula ť 1) ?ana perLama (Arablc) 2) Cabunaan nama orana Luanva Aauna Waluvo dan lna Aulla
O arzana ť 8l[akţ pandal (lslamlc)
O Avunlndva ť Cadls canLlk vana dlberl keleblhan (lndonesla)
A|v|na Iarad|tya
A|ya Adr|ana lj Crana vana sanaaL suka melakukan kebalkan vana Llada henLl nlsbahnvaŦ
O Alva ť kehebaLanţ kemullaan (Arab)
O Adrlana ť ?
A|ya Dew|na Maryam Laksono
O Alva ť kehebaLanţ kemullaan (Arab)
O ewlna ť CanLlk seperLl dewl
O Marvamţ SlLl Marvam ť WanlLa vana Leaar dan Labahţ salah saLu darl dua wanlLa vana dl[amln
masuk svuraa
O Laksono ť nama avahnva
A|ya Iaz||ah lj Semoaa men[adl anak/orana vana bl[ak dalam berkaLaŴkaLa dan menaamalkan apa vana
dlperkaLakanŦ
O Alva ť kehebaLanţ kemullaan (Arab)
O !azllah ť ?
A|ya Maraya
O Alva ť kehebaLanţ kemullaan (Arab)
O Marava ť ?
A|ya Mukhb|ta lj WanlLa vana Llnaal dera[aLnva dan berakhlak mulla
A|ysa Intan 5ant|ka
O Alvsa ť Þermalsurl (?unanl)
O lnLan ť 8aLu berharaaţ permaLa (!awa)
O SanLlka ť ?
A|ysha 5arah numayra
O Alvssa ť nobleţ LruLhţ raLlonal
O kavla ť Þure and beloved
O Pofmann ť nama keluaraa
A|yssa Þutr| C|eymans
O Alvssa ť kepercavaan
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O Clevmans ť nama avahnva
A|yssa Vanya Naz||a
O Alvssa ť kepercavaan
O vanva ť SanaaL ramah (Slavlc)
O nazlla ť ?
Ama|a Nadh|fa Nua|m lj Amalan vana berslh sehlnaaa mendapaLkan kenlkmaLan vana berleblh
Am|na Ma||ka 5a|ma lj aLu/Þemlmpln vana dlpercava dan dapaL memberlkan keselamaLan
O Amlnať amanahţ vana dlpercava
O Mallkať aLuţ Þemlmpln
O Salmať keselamaLan
Amr|na kosyada lj ÞeLun[uk (solusl) baal seaala masalah
Anahatta kamadh|na kheva Þraset|ya lj WanlLa harum dan seLla vana lahlr dlbulan penuh kesuclan
O AnahaLLa ť Þerpaduan clnLa Ǝ kaslh savana
O amadhlna ť Þenuh dan rahmaL
O heva ť Lahlr denaan kekuaLan (LaLln)
O ÞraseLlva ť nama avahnva
Ana|s Ie||ta
Anastasha V|ann| Grace||a
O AnasLasha ť ?
O vlannl ť lambll darl vlolln (blola)
O Cracella ť Anak anuarah darl 1uhan
Anastas|a Van|a Ieodora 5e|f|anto
Anb|yaa Iuno kha|||una
O Anblvaa ť 1) Þara nabl 2) lambll darl suraL ALŴCD'An ke 21 vana dlmana dla lahlr [am 9 malam
O !uno ť ewl kesuburan Ǝ dewl kemaLlan (omawl kuno)
O khallluna ť kekaslh kamlŦ lambll darl Lafslr suraL ALŴA1lPAP
Andara L|ntang Ma|za
O Andara ť Anak Cadls
O LlnLana ť 8lnLana (!awa)
O Malza ť Cabunaan nama avah lbunva
Andhara k|rana Mahestr|
O Andhara ť Manusla
O klrana ť Cahava Lerana benderana
O MahesLrl ť Þerempuan vana kuaL
And| Iat|mah Maryam Currata'|a|n A|ŴMutma|nnah lj Semoaa men[adl anak va pandal dan cerdas
dalam hal aaamanva (seperLl aLlmah) dan men[adl wanlLa vana dapaL men[aaa haraa dlrlnva Ǝ
kesuclannva (seperLl Marvam)ţ vana lndah dlpandana maLa oleh seLlap ora dan memlllkl [lwa va Lenana
O Andl ť Celar dr Lanah 8uals
O aLlmah ť nama puLrl nabl Muhammad va pallna mulla
O Marvam ť nama lbundanva nabl lsa Alalhlssalaamţ wanlLa pallna sucl
O CurraLal'aln ť 1) nama seorana ulama va selaln canLlk rupawan [a berllmu Llnaal 2) ?ana lndah
dlpandana maLa
O AlŴMuLmalnnah ť !lwa va Lenana (AvaL AlŴCuran)
Andrea keenee 5hevanya
O Andreaţ Andrlaţ Andrlannaţ Andrelaţ Andrelnaţ Andrevaţ Andrlanaţ Andreanaţ Andera ť
Couraaeous and sLrona (Creekţ LaLln)
O eeneeţ eneeţ anaeţ anavţ aneeţ enaeţ enaLaţ enavţ enaveţ ene ť Cne who has been
reborn (rench)
O Shevanva ť ?
Ange||ca Adra Wahyu Leora
An|nd|ta ke|sha 2ahra lj Seorana puLrl vana Lanpa kekuranaan dan Lanpa cacaL dan memlllkl akhlak
seperLl puLrl asulullah SAWŦ
O AnlndlLa ť Seorana vana Lanpa kekuranaan dan Lanpa cacaL (!awa)
O kelsha ť ÞuLrl
O ahra ť nama Salah SaLu ÞuLrl asulullah SAW (Arab)
An|nd|ta kha|r|nn|swa lj WanlLa va canLlk Ǝ balk haLl anak Pudl Ǝ WlLa
O AnlndlLa lj 1) Dnaaulţ Lanpa celaţ sempurna 2) Anl ť CanLlk (Pawal) + lLa ť Cabunaan nama
avah lbunvaţ Pudl dan WlLa
O khalrlnnlswa ť 8alk haLl
An|nd|ta Þarameswar|
O AnlndlLa ť Dnaaulţ Lanpa celaţ sempurna
O Þarameswarl lj Þarama ť Manusla + lswara/l ť Dnaaulţ Lerplllhţ pallna uLama
An|ndya A|syah I|kr A|Ŵ8aas|th
O Anlndva ť Sempurna
O Alsvah ť nama lsLrl kan[ena osul SAWţ vana canLlkţ plnLar llmu flqhţ kesehaLanţ dll
O lkr ť Sana pemlklr
O AlŴ8aaslLh ť lambll darl Asmaul Pusna arLlnva sana Maha Lapana
An|ndya Maheswar| Ad|putr|
O Anlndva ť Sempurna
O Maheswarl ť 8ldadarl vana canLlk
O AdlpuLrl ť nama avahnva
An|sa kamadhan| kose||en
O Anlsa ť Þerempuan
O amadhanl ť karena lahlrnva dl bulan ramadhan
O osellen lj ose+ Llen ť Cabunaan nama neneknva
Anna Izzat| 5yauq|na lj ÞuLrl mullaku vana dlrlndukan
Ann|ka Corde||a Maharan| lj aLu vana balk haLl dan anaaun
O Annlka ť Anaaun (Spanvol)
O Cordella ť 8alk haLl (LaLln)
O Maharanl ť aLu (SasLra lama)
Ann|na Mehu||nta G|nt|ng
Ann|sa Ia|ha lj 1he alrl who has manv advanLaaeŤ Anak perempuan vana memlllkl banvak keleblhan
O Annlsa ť Anak Þerempuan
O alha ť 8anvak keleblhan
Ann|sa kastur| Na|m lj 1he alrl of Lhe heavenlv hosL ls fraaranL llke kasLurl flowersŤ Anak perempuan
penahunl suraa vana harum baaal bunaa kasLurl
O Annlsa ť Anak Þerempuan
O kasLurl ť 8unaa kasLurl
O nalm ť Suraa nalm
Aq||a 5yua I|rayza lj Anak vana cerdas pancaran slnar flravza
O Aqlla ť Cerdas
O Svua ť Þancaran Slnar
O lravza ť nama avahnva
Aq||ah Ghoz|yah A|ŴIath
Aq||ah 1aqy 2haf|rah
Aq||asha Cueennaya Garnetar|n lj Manusla berakal dan berakhlak seperLl SlLl Alsvah vana merupakan
raLu avah bundanva dan permaLa kakek kakeknva
O Aqllasha lj Aqll ť 8l[aksanaţ berakal (Arab) + ť lambll darl nama lsLrl nabl SlLl Alsvah
O Cueennava lj Cueen ť aLu + nava ť Cabunaan nama avah lbunvaţ esna dan Sun[ava
O CarneLarln lj CarneL ť nama salah saLu bebaLuanţ aarneL + Arln ť SlnakaLan darl nama kakeknva
Ar|[ Addahma L|ŴIar|za lj 1he chosen areen aarden whlch ls fraaranLŤ kebun hl[au plllhan vana sanaaL
harum
O Arl[ ť Parum
O Addahma ť kebun hl[au
O LlŴarlza ť 1erplllh
Ar|qa Iat|na lj 1he klnd and aLLracLlve alrlŤ Anak perempuan balk budl dan menarlk haLl
O Arlqa ť 8alk
O aLlna ť Menarlk
Arkana Deva 5ash|k|rana lj ewa pellnduna buaL keluaraa dan llnakunaannva va berparas canLlk
seperLl bulan purnama
O Arkana ť Þellnduna
O eva ť ewa
O Sashlklrana ť 8ulan purnama
Arme||e ka|t|yn nuang
O Armelle ť ÞuLrl
O kalLlvn ť Anak kesavanaan vana munall
O Puana ť nama keluaraa avahnva
Artahsasta kav|ndra Nararya lj Anak vanťa aaaah beranl dan berhaLl mulla seperLl pu[anaaa
O ArLahsasLa ť Þe[uana va aaaah beranl
O kavlndra ť Þu[anaaa
O nararva ť Mulla
Artanya k|n[an| Land[anun
O ArLanva lj ArL ť Senl (lnaarls) + Anva ť Crace/favor (usla) lj 8erkah/rahmaL vana mempunval
clLa rasa senl vana Llnaal
O ln[anl ť lambll darl nama aununa Lerlndah dl lndonesla vana leLaknva dl Lombok
O Land[anun ť nama keluaraa avahnva
Aruna 5ach| kayana lj Anak vana suclţ cerlaţ berslnar hanaaL dan selalu memberlkan kebahaalaan
kepada oranaLuanva
O Aruna ť Slnar sen[a kemerahŴmerahan (SansekerLa)
O Sachl ť Anak kebahaalaan (!epana)
O kavana ť Sucl (SansekerLa)
Arwen A|exandra
O Arwen ť nama karakLer dalam fllm LC1
O Alexandraţ Alexandrlaţ Alexandreaţ Allxandraţ Alessandraţ Alexlsţ Alondraţ Aleksandraţ
Ale[andraţ Sandraţ Sandrlneţ Sasha ť 1) lambll darl nama pecaLur rusla va canLlk 2) A helper and
defender of manklnd (Creek)
Ash|ey Adanna
O Ashlevţ Ashlleţ Ashleeţ Ashlelahţ Ashlvţ Ashleveţ Ashlvaţ Ashalaţ Ashleav ť 1) lambll dr nama
akLrls Ashlev !udd 2) rom Lhe meadow of ash Lrees (Lnallsh)
O Adanna ť aLher's auahLer (Afrlka)
Askana 5akh| lj A klnd and araclous alrlŤ Anak perempuan vana balk haLl dan murah haLl
O Askana ť Anak perempuan vana balk haLl
O Sakhl ť Murah haLl
Asoka I|rda kahmadan|a Ma|aon lj 8unaa Asoka darl soraa vana akan men[adl rahmaL baal dunla puLrl
keluaraa Malaon
Assy|fatu na|fa lj 1he alrl ls llke a LhlrsLv healerŤ Anak perempuan vana baaalkan obaL penawar dahaaa
O AssvlfaLu ť CbaL penvembuh
O Palfa ť amplna
Asya Arden|a kahd|an lj 8erkah 1uhan berupa cahava vana blsa men[adl LempaL unLuk berllnduna
O Asva ť Cahava
O Ardenla ť 1empaL berllnduna
O ahdlan ť 1) nama avahnva 2) 8erkah 1uhan
Athaya k|za|||a Cctanta
O ALhava ť karunla darl Allah SW1
O lzallla ť nama avahnva
O CcLanLa ť nama bulan CkLober
Ath|fa Iar|han Warda lj 1he alrl wlLh an happv feellna llke a roseŤ Anak perempuan vana memlllkl
perasaan aemblra baaal bunaa mawar
O ALhlfa ť Þerasaan
O arlhan ť Cemblra
O Warda ť 8unaa mawar
At|ka 8a|q|s Az|zah lj A araclous and alorlous queenŤ aLu mulla vana pemurah
O ALlka ť Þemurah
O 8alqls ť aLu
O Azlzah ť Mulla
At|ka 2ahra kat|fa lj 1he alrl who ls araclousţ cheerful and havlna aood personallLvŤ Anak perempuan
vana berakhlak balkţ pemurah dan berserlŴserl
O ALlka ť Þemurah
O ahra ť 8erserlŴserl
O aLlfa ť 8erakhlak balk
At|qa Ia|ruz kha||sa lj A beauLlful alrl llke a solld preclous sLoneŤ Anak perempuan vana canLlk baaal
permaLa murnl
O ALlqa ť Anak perempuan vana canLlk
O alruz ť ÞermaLa
O khallsa ť Murnl
At|ya Arrum Aryant|
O ALlva ƹ Padlah
O Arrum ƹ Salah saLu surah AlŴCur'an vana dl dalamnva LerdapaL sebaaal dasar dlmana orana
dlsaLukan/dlperLemukan berlalnan [enls dalam perkawlnan
O ArvanLl ƹ Cabunaan nama avah lbunva Ambar Ǝ ?anLo
Audhy|ya Lka Þutr| lj Anak Dal dan Perv vana membawa berlLa menvenanakan adalah perempuan
perLamaŦ
O Audhvlva lj Audhv ť keberanlan seorana banasawan/kuaL + Lva ť Þembawa berlLa vana
menvenanakan
O Lka ť SaLuţ perLama
O ÞuLrl ť Þerempuan
Aud|s Mar|tzabe||
Audrey Iasm|ne A||aputr|
O Audrevţ Audreeţ Audrvţ Audraţ Audreaţ Adrevţ Audreţ Audravţ Audrln ť WanlLa vana memlllkl
kekuaLan seperLl banasawan (lnaarls)
O !asmlneţ !aslvnţ !aslvnnţ !asmeenţ !asmlnţ !asmlnaţ !asmlndaţ !asmvnţ !asmvne ť 8unaa melaLl
vana memlllkl wanal harum semerbak (Þersla)
Audrey Nathan|a lj Anuaerah 1uhan vana kuaL
O Audrevţ Audreeţ Audrvţ Audraţ Audreaţ Adrevţ Audreţ Audravţ Audrln ť 1) WanlLa vana memlllkl
kekuaLan seperLl banasawan (lnaarls) 2) Mulla (Þerancls)
O naLhanla ť Anuaerah 1uhan
Aufa A|fya kygye
O Aufa ť ?ana leblh LepaL
O Alfva ť Memlllkl serlbu slfaL
O vave ť Cabunaan nama avah lbunva
Aufa k|zky Au||a
Auft| 1sab|tha 2hah|rah
Au||a Izzatunn|sa lj 1he alrl who has love and alorvŤ Anak perempuan vana penuh rasa clnLa dan
kemullaan
O Aulla ť Þenuh rasa clnLa
O lzzaLunnlsa ť Anak perempuan vana memlllkl kemullaan dlrl
Au||a 2ahra koy
Aura I|han Iad|||a
Aura Lat|sha Aqu|na lj aLu vana memancarkan cahava(slnar) kebahaalaan
O Aura ť Slnar aLau Cahava
O LaLlsha ť kecerlaanţ kebahaalaan
O Aqulna ť aLuţ pemlmpln wanlLa
Aurant|asya Naura V|nr|e lj 8unaa vana berwarna [lnaaaţ anak darl avah dan lbunva
O AuranLlasva ť !lnaaa
O naura ť 8unaa
O vlnrle ť Cabunaan nama avah lbunva
Aure||a 5yah|dat| Þutr|
O Aurella ť ?ana keemasanţ makmurţ bahaala (LaLln)
O SvahldaLl ť ?
O ÞuLrl ť Anak perempuan
Aure||a Ivana Mar|||ee lj Anak va dlLlLlpkan 1uhan kepada kaml
Aure|| kev|ta Ange||ne Þe|upessy
O Aurell lj Aurum ť Þaal vana keemasanţ emas (LaLln)
O evlLa ť Pldup kemballţ kehldupan (lndonesla)
O Anaellne ť lambll darl nama neneknva
O Þelupessv ť nama keluaraa
Aurora Þrad|pta Ame||a
O Auroraţ Auroreţ Aureaţ AuroreLLe (LaLln) ť Cahava paal vana perLama munculţ dewl fa[ar
O ÞradlpLa ť Cahava vana meneranal
O Amella ť ?
Ava Dasha Adore lj Þerempuan anuarah darl 1uhan vana menaaaumkan
O Ava Adore ť lambll darl laaunva 1he Smashlna Þumpklns
O Avaţ Lvaţ Avadaţ Avaeţ Aveţ Aveenţ Avah ť 1) lrsL woman (Creech) 2) SLrenaLhţ deslred
(Cerman) 3) Allve (Pebrew) 4) 8lrd (LaLln) 3) volceţ sonaţ sound (Þerslan) 6) 1he [unlper Lree
(Cld rench) 7) Llke a blrd (Lnaallsh Amerlca)
O asha ť Anuarah darl 1uhan
O Adore ť kekaauman (lnaarls)
Ava Na|ma Dew| lj Anak perempuan perLamanva Arlenda dan arldţ vana canLlk seperLl dewl dan
(lnsvallah) membawa kebahaalaan dan re[ekl baal sekellllnanvaŦ
O Avaţ Lvaţ Avadaţ Avaeţ Aveţ Aveenţ Avah ť 1) lrsL woman (Creech) 2) SLrenaLhţ deslred
(Cerman) 3) Allve (Pebrew) 4) 8lrd (LaLln) 3) volceţ sonaţ sound (Þerslan) 6) 1he [unlper Lree
(Cld rench) 7) Llke a blrd (Lnaallsh Amerlca)
O nalma lj naeema ť Membawa kebahaalaan dan re[ekl baal sekellllnanva
O ewl ť nama belakana keluaraa
Avar|e||a A|esya
O Avarlella ť WanlLa vana kuaL
O Alesva ť Cabunaan nama avah lbunvaţ Alexandrla Ǝ Svalful
Ayd|nast|n Ay|ak|va
O AvdlnasLln ť Þemlmpln vana kuaL dan cerdas
O Avlaklva ť Þembawa cahava perllndunaan
Ay|a 5|a A|andy
O Avla ť Seorana !edl perempuan berkullL blru vana aaaah beranl dan [aaoan (dlambll darl bukunva
SLar Wars)
O Sla ť Þenvanvl cewek vana serlna nvanvl sama ero 7 dan suaranva sanaaL unlk dan orananva
verv down Lo earLh
O Alandv ť nama belakana avahnva
Aysha A||an| Arkalj Þemlmpln vana soleh Ǝ bl[aksanaţ va blsa menebarkan cahava
O Avsha ť WanlLa soleha Ǝ LerhormaL
O Allanl ť Þemlmpln vana bl[aksana
O Arka ť Cahava maLaharl
Aza|ea kha||qa Dzah|n lj Anak va anaaun clpLaan Allah va cerdlk dan pandal
O Azalea ť 1) 8unaaţ anaaun (?unanl) 2) emokrasl (Arab)
O khallqa ť ClpLaan Allah (Arab)
O zahln ť Cerdlk dan pandal
Azka 5a|sab||a Dayy|na Þutr|
Azka 5yandana kahman lj kebalkan vana leblh berslh Ǝ leblh sempurna dan menaallr Lerus
O Azka ť Leblh berslhţ leblh sempurna (Arab)
O Svandana ť Menaallr Lerus (SansekerLa)
O ahman ť kebalkan (Arab)
Azkad|na Mar|tza
O Azkadlna ť Saleh dan LaaL kepada aaama
O MarlLza ť lberkaLl
Azm| kyadh|| Abror
Azm| 2|dan|| Naufa|
B
8a|q|s Iayruz 2aman lj aLu vana men[adl permaLa sepan[ana zaman dan baal oranaLuanva
O 8alqls ť aLu Ǝ lsLrl nabl Sulalman
O avruz ť ÞermaLa
O aman ť 1) Masaţ wakLu 2) nama belakana avahnva
8e|an| 1yang A||thandoko lj lharapkan seLelah dewasa dla [adl orana vana dapaL memper[uanakan
hakŴhak orana banvakŦ
O 8elanl 1vana AllL ť Membela orana kecll (!awa)
O Pandoko ť nama avahnva
8e|vana Luthf|a I|thr| lj Anak vana [u[urţ lemah lembuL dan sucl
O 8elvana ť !u[ur (LaLln)
O LuLhfla ť Lemah lembuL (Arab)
O lLhrl ť Sucl (Arab)
8|nar Cahaya Indrasara lj 8lnar cahava bulan
O lndrasara ť 8ulan
8|nar Cahaya 5as|k|rana lj 8lnar cahava bulan
O Saslklrana ť 8ulan Þurnama
8|zzat| nan|f kaushan I|kr|
C
Caec|||a C|tran|ngtyas W|nant|
O Caecllla ť lambll darl nama salah saLu orana sucl
O ClLranlnaLvas lj ClLra ť 8avanaan + nlna ť l + 1vas ť PaLl
O WlnanLl ť ?ana dlnanLl (!awa)
Ca|t|ynn An[an|que 1[andra lj Murnl pemberlan Allah
O CalLlvnn ť ?
O An[anlque ť ?
O 1[andra ť nama belakana avahnva
Ca||ysta Nathan|a Iebr|an| lj Anuaerah LercanLlk darl 1uhan unLuk ebrv dan Anl
Caressa Ch|se lj Semoaa men[adl llLLle sLarŴnva mama papa vana lembuL perhaLlan dan penuh keba[lkan
O Caressa ť Þerempuan vana lembuLţ aLau perhaLlan
O Chlse ť LlLLle sLar aLau blsa [uaa dlarLlkan LorrenL of wlsdom
Cha|runn|sa 5a|sab||a Þutr|
O Chalrunnlsaţ khalrunnlsa ť Cadls vana pallna canLlk
O Salsablla ť nama maLa alr dl suraaţ muslm seml (Arab)
O ÞuLrl ť Anak perempuan
Chayar|n| W|dy Au||ad|sty
Chayra Iayyo|a Nadh|fa lj ÞuLrl vana memlllkl prlbadl vana balk denaan haLl vana Lulus dan berslh
O Chavraţ khalrah ť kebalkan (Arab)
O avvola ť keLulusan (Afrlka SelaLan)
O nadhlfaţ nadhlf ť 8erslh
Che|sy N|ktyo 5ach|ko 5antoso
C|ra Amad|a W|kan
O Clra ť MaLaharl (lLalla)
O Amadla Wlkan ť Sederhana nan Allm (8all)
C|ara Nathan|a nardy lj Anuarah 1uhan vana canLlk buaL keluaraa Pardv
O Clara ť CanLlk/Lerlndah
O naLhanla ť Anuarah 1uhan/hadlah darl 1uhan
O Pardv ť Cabunaan nama avah lbunva
Corde||a khansa kafan| lj WanlLa va balk haLlţ hanaaLţ bahaala dan kava ravaŦ
O Cordella ť Cadls va hanaaL Ǝ balk haLl (Arab)
O khansa ť WanlLa vana balk (Arab)
O afanl ť 8ahaala serLa kava rava (Arab)
Cut A|d||a Ieb|ana
Cut A|v|ana Iortundh|ya
Cut A|ya I|tr|ana
Cut 5yam|||ah Waty lj Seorana pahlawan vana memlllkl LahllalaL dl wa[ah kelndahan
O CuL ť nama seorana pahlawan dl aceh
O Svamlllah ť 1ahl lalaL vana ada dl wa[ah
O WaLv ť kelndahan
D
Daffa Nuru| Az|zan khasyatu||ah
Dafh|na Ad|nda Þutr|
Da|||| Iah|mah lj Þemlmpln vana bl[ak dan punva kemampuan memlmpln
Damara kamadhan| Mar|tza
O amara ť Cadls vana canLlk (SansekerLa)
O amadhanl ť 8ulan Sucl amadhan
O MarlLza ť Selalu dl berl llmpahan re[ekl oleh Allah SW1 (Arab)
Damar|s Af|fah ¥uharman lj WanlLa va sopan dan sanLun serLa bermarLabaL Llnaal
O amarls ť WanlLa va sopan dan sanLun (?unanl)
O Aflfah ť WanlLa va bermarLabaL Llnaal (Arab)
O ?uharman ť nama avahnva
Daneen Ienna A|esha
O aneen ť Þrlncess
O !enna ť Peavenţ paradlse
O Alesha ť ÞroLecLed bv Cod
Danesha Aqu|na Athaya 1oska lj Walaupun kelak anak lnl sukses seLlnaal lanalL (blru) dla aak akan lupa
daraLan (hl[auƹbuml)Ŧ slnakaLnva akan selalu rendah haLlŦ
O anesha ť Cerdasţ karena menuruLku perempuan harus cerdas
O Aqulna ť Culnţ leblh karena anak perLama perempuan
O ALhava ť Anuarah lllahlţ walau baaalmanapunţ danesha adalah rahmaL darl Allah
O 1oska ť Warna campuran hl[au dan blruţ Lerlnsplrasl darl penvanvl slndenLoska
Daundra D'kanza 5yaure|||a lj Anak vana dapaL mellndunal dan selalu seperLl bunaa vana keemasanŦ
O aundraţ aun ť Þellnduna
O 'kanzaţ kanz ť ParLa vana Lerpendam (anak)
O Svaurellla ť nama avahnvaŦ Aurell sendlrl arLlnva bunaa vana keemasanŦ
Daundra Þutr| 1ha||a
O aundra ť Þellnduna
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O 1halla ť Mekar (?unanl)
Dav|na A|syah Aq||ah
Dav|na Þuan ka|yzq|a lj SaLu vana LerclnLa seorana puLrlţ rlzkl unLuk ava dan Sellv
O avlnaţ avlne ť lsavanal (lbranl)
O Þuan ť ?
O alvzqla ť ?
Deandra kayne||e D|ntar|na (Andra) lj WanlLa pemberlan 1uhan buah clnLa Wldv Ǝ Lrlna
O eandra ť 8erasal darl 1uhan (LaLln)
O avnelle ť aLu aLau wanlLa (LaLln)
O lnLarlna ť lambll darl kaLa Wldv clnLa Lrlna
Deeva 2evanna Dekaputr|
O eevaţ lva ť ewl kecanLlkan
O evanna ť Þusaka berharaa
O ekapuLrl ť ÞuLrl darl 8pŦ eka
Dem|tr| Iauz|yah 5y|fa Imt|nan
O emlLrl ť namaku
O auzlvah ť ?
O Svlfa ť Þenvembuh
O lmLlnan ť Anuarah
Den|sha Ananda kev|
O enlsha lj anlsh ť ÞenaeLahuanţ bl[ak (Arab)
O Ananda evl ť Anaknva env dan ?uvl
Desty Au||a Þutr|
Dev|ka 5ar|sha Madhur| lj ewl kecll vana anaaun dan canLlkŦ Sekallpun hanva sedlklL LeLaplah
berusaha men[adl seorana dewl vana akan membanLu/menolona orana laln denaan sepenuh haLl dan
Lanpa pamrlh
O evlka ť ewl kecll
O Sarlsha ť Anaaun
O Madhurl ť Manls/canLlk
Dh|a Na||a nana lj Crana vana suka memberl Lanpa keberaLan
Dh|a 5yarafana Cahaya
D|saya ka[wa natma
O lsava ť Arah (1halland)
O a[wa ť Parapan (Arab)
O PaLma ť nama avahnva
Dorothea 1anaya Þutr| An|nd|ta
E
Lar|yta Arsyfa 5a|sab||a namdan| lj Awal vana canLlk men[adl anak va mulla dan men[adl maLa alr suraa
baal oranaLuanva
O LarvLa lj Larlv ť Awal + LvLa ť !ellLaţ canLlk
O Arsvfa ť Mulla (Arab)
O Salsablla ť MaLa alr suraa (Arab)
O Pamdanl ť aabunaan nama avah lbunva
L|dra Þutr| Anggad|pura
O Ldlra ť arl nama avahnva
O ÞuLrl ť !enls kelamlnnva
O Anaaadlpura ť nama keluaraa
L|dreda k|orra Lenneth App|ech|oe
O Lldreda ť Cadls bl[ak
O lorra ť ?
O LenneLh ť kuaL
O Applechloe ť Þohon apel vana sedana berseml
L||sabeth Dav|na Cu|nn And|sca lj Anak 8udl dan Slsca vana pallna dlclnLalţ plnLar dan bl[aksana
O LllsabeLh ť nama babLls
O avlna ť keclnLaanţ kekaslh
O Culnn ť ÞlnLar dan bl[aksana
O Andlsca ť Anak 8udl dan Slsca
L|ora Ia|ruz Mess|
O Llora ť Þembawa kebahaalaan
O alruz ť ÞermaLa (Arab)
O Messl ť lambll darl nama Llonel Messl pemaln bola Lerkenal
L|v|ra Mut|a Anggra|n|
L|ys|a 5afa naura lj Anuaerah darl suraa seorana wanlLa berkullL puLlh vana Leaar
O Llvsla ť Anuaerah darl Suraa
O Safa ť 1eaar
O Paura ť WanlLa vana puLlh
Lm|ra G|za numa|rah
Lvange||ne L| 1ungga| lj kabar balk unLuk keluaraa Ll dan 1unaaal
O Lvanaellne ť kabar balk
O Ll 1unaaal ť nama avah dan lbunva
Lve|yn Magda|ena Ir|anto
F
Iab|an Nur|e| ke|ru lj Anak vana men[adl cahava kemakmuran keluaraa lra Ǝ Peru
O ablan ť kemakmuran (LaLln)
O nurlel ť Cahava (Arab)
O kelru ť Cabunaan nama avah lbunva
Ia|hansa ka|san
O alhansa lj alha ť Memlllkl banvak keleblhan + Pansa ť nama salah seorana pe[uana musllmah
va sLronaer dl [aman nabl Muhammad SAW
O alsan ť nama keluaraa avahnva
Iarah nasywaza Audreymayna lj kaml berbahaala aLas kehadlran anak sebaaal penalsl kekosonaan
selama lnlţ dan semoaa dla men[adl anak vana sholehahţ berauna baal aaamaţ nusa dan banasa
O arah ť 8ersuka clLaţ krn kaml senana aLas kehadlran nva va sudah lama dl LunaauŴLunaau
O Pasvwazaţ Pasvwa ť Þenalsl kehampaan
O Audrevmavna lj Audrev ť 8anasawanţ semoaa dla men[adl anak vana dlseaanl dan berwlbawa +
Mavna ť Lahlr bulan Mel
Iaran|ssa khanza 2ahra Asyfa
Iath|mah Gha|da Azzahrah
Iath|ya Au||a N|sa
O aLhlva ť kemenanaan
O Aulla ť Mulla
O nlsa ť WanlLa
Iath|ya Azzahrah lj Anak perLama vana secanLlk bunaa
Iath|ya 2ahra 5antoso lj Anaknva SanLoso seorana wanlLa pemenana/unaaul dan berslnar/cemerlana
Iat|n Amabe| N|rwas|ta lj WanlLa CanLlk vana balk haLl dan bl[aksana
Iayza Me|f|ra
O avza ť Þemenana (Arab)
O Mel ť 8ulan kelahlran
O lra ť Cabunaan nama avah bundanvaţ LuLfl Ǝ lra
Ieb|anne n|[ra 5ya|rra|n|
O eblanne ť 8ulan kelahlran
O Pl[ra ť 8ulan hl[rlah
O Svalrralnl ť nvanvlan hu[an
Ierreneza Amev|e Lav|anto
I||zah k|sky Ama||na
I|rdan|a 2ahrah Nuraf|fah
Iranc|ne Mentar|
Ireya An|nd|ta kahma||a
O reva ť ewl clnLa dan kesuburan (Skandlnavla)
O AnlndlLa ť Sempurna
O ahmalla ť Þenaaalan darl rahma aullaţ berarLl vana dlberl rahmaL oleh para aulla
C
Gabr|e||a Va|er|e Annayaputr| Þrato|o lj ÞuLrl anaknva Anna dan ÞraLolo va kuaL
Ga|uh Þ|tantr| An|ndyanar|
Gaze||e Ivy Love|y kanter
Grace Lfata 5cher|enne narefa
Grac|e||a Van|a Natan|e|
O Craclella lj Crace ť nama lbunva + Clella ť ?
O vanla ť lambll darl nama panaallan kakak dan adlk darl avah dan lbunva
O naLanlel ť nama keluaraa
Gwen A|exandra Larasat| 2ahwan
Gwen 5yareefa Þutr| lj Anak perempuan va canLlk dan dlmullakan
O Cwenţ CwvneLh ť 1) lambll darl nama Cwen SLefanl 2) CanLlk (Wales)
O Svareefaţ Svarlfa ť ?ana dl mullakan (Arab)
O ÞuLrl ť Anak perempuan P
H
nagya 5oph|a
O Paava lj Ava ť kehldupanţ cahava maLaharlţ sucl (1urklsh)
O Sophla ť kebl[aksanaan
na|fa nanna A|hawar|zm|
O Palfa ť amplna dan halus
O Panna ť 8unaa (!epana)
O Alhawarlzml ť Cendlklawan musllm
nan|nda Au||a
nannah Ld|th 1ogatorop
nanny Cctav|a kamadhan| 5av|tr| lj 8uah kaslh savana kaml va lahlr dlbulan CcLober va bersamaan dan
bulan sucl ramadhan Ǝ nanLlnva kaml harapkan [adl wanlLa va sucl/aauna
O Pannv lj Ponev ť Þanaallan savana
O CcLavla ť 8ulan kelahlranţ bulan CcLober
O amadhanl ť 8ulan amadhan
O SavlLrl ť WanlLa va sucl/aauna
naura 1uhfah naz|mah lj WanlLa berkullL puLlh bermaLa hlLam vana sanaaL berharaa vana memlllkl
keLeauhan haLl
O Paura ť WanlLa berkullL puLlh bermaLa hlLam
O 1uhfah ť ?ana sanaaL berharaa
O Pazlmah ť ?ana memlllkl keLeauhan haLl
naura 2ahra kamadhan|a
nazura Indar Iarad|ba lj Semoaa blsa men[adl anak saleha vana blsa membawa kebahaalaan baal
orana2 dl seklLarnvaţ berbudl pekerLl balkţ dan mampu membenLenal dlrlnva Lanpa melupakan kaldah2
keLlmuran dan aaamaŦ
O Pazura ť MembenLenal dlrl
O lndar ť lambll darl nama neneknva
O aradlba ť 1) Cabunaan nama avah lbunva 2) arah ť !ov + Adlba ť CulLured
ne|yanna Dorothy M|chae|a naryanto
n||yatu| Au||a lj Þakalan aLau perhlasan para aulla (wall Allah)
n|kar| Azzahra
O Plkarl ť Cahava
O Azzahra ť nama panaallan Alsvahţ puLrl nabl Muhammad SAWŦ ?ana berserlŴserl (Arab)
I
Iffa kha||sa 8a|q|s lj ÞuLrl avah dan lbu vana akan selalu memlmpln denaan penuh ke[u[uranţ
kelembuLan serLa mempunval [lwa va lkhlasŦ
O lffa ť 1) !u[ur Ǝ lkhlasŦ 2) Cabunaan darl nama avah lbunva
O khallsha ť Þenuh kelembuLan
O 8alqls ť aLu dl neaerl ?amanţ lsLerl nabl Sulalman
Immanoe||a 5ekar Ayu
Inas Lu|uah Asr|
O lnas ť 8alk haLl
O Luluah ť ÞermaLa
O Asrl ť nama bapaknva
Inggr|d 5ask|a Adr|st| 1awas lj Anak Þemberlan 1uhan ?ana 8alk vana akan men[adl pahlawan dan
pellnduna baal sesamanva
O lnaarld ť Anak pahlawan
O Saskla ť Þellnduna manusla (Pawal)
O AdrlsLl ť Þemberlan 1uhan ?ana 8alk
O 1awas ť nama maraa (Menado)
Intan Agrasandhya W|[aya lj kehadlrannva men[adl sesuaLu vana berharaa laksana maLaharlţ vana
selalu menvlnarl keluaraa kaml
O lnLan ƹ sesuaLu vana berharaa
O Aarasandhva ƹ MaLaharl LerblL
O Wl[ava ƹ selalu ada nama keluaraa [uaa
Ird|na I|muna lj kehormaLan / penaeLahuan
Isma Adwa nanan|a lj Memellhara cahava va dlkaslhl Allah
Ix|a Ma|ra Naob|e lj 8ulan kebahaalaan lna dan 8oble
O lxla ť nama sebuah bunaa vana berarLl kebahaalaan
O Malra ť 8ulan (lslaml)
O naoble ť Cabunaan nama avahnva lbunvaţ lna dan 8oble
Ixora Chr|st| Grat|a
)
Iacyntha Cctavan|a
O !acvnLhaţ !acendaţ !acenlaţ !acenLaţ !aclndlaţ !aclnnaţ !aclnLaţ !aclnLhţ !aclnLhaţ !acev ť Se[enls
bunaa bakuna (Spanvol)
Iasm|ne Nur Ann|sa lj Semoaa men[adl perempuan va punva prlbadl baausţ selalu ber[alan dlm Lerana
aaamanva dan selalu men[aaa nama balk dlrlnvaţ keluaraa dan aaamanvaŦ
O !asmlne ť 8unaa melaLl
O nur ť Cahava
O Annlsa ť WanlLaţ perempuan
Ianneta kha|ran|
I|br|||a I|rya| Andav|e (I|fa)
O !lbrllla ť lambll darl nama malalkaL !lbrll
O lrval ť nama puLrl darl meslr
O Andavle ť Anak anl dan novle
I|han Maka||ah Iakh|rah
O !lhan ť WanlLa LerhormaL (Arab)
O Makalla ť Þemberlan Allah (Arab)
O akhlrah ť ?ana balk aLau baaus (Arab)
K
kara|ssa Naraya Anant|ar
O karalssa ť Cahava dan berlman (kara dan alssa)
O narava ť 8ahaala dan besar (nara dan ava)
O AnanLlar ť Cabunaan nama orana Lua
kar|na 1ranggana narmawan
O karlna ť kaslh lo dan nlna
O 1ranaaana ť 8lnLana (!awa)
O Parmawan ť nama belakana avahnva
kay|a Athaya nasan lj Þemberlan/anuaerah vana canLlk darl Allah unLuk keluaraa Pasan
O kavla ť 1) ÞuLrl vana dlclnLalţ canLlk 2) MahkoLa (lbranl)
O ALhava ť Þemberlan darl Allah SW1
O Pasan ť nama keluaraa
kay|a Azzahra
kavla Clkal Mulla (kavla) lj Semoaa kavla men[adl puLrl vana dlsavanal sebaaal anak perLama vana akan
membawa pada kemullaan
O kavla ť 1) 8eloved prlncesŦ ÞuLrl vana dlclnLalţ canLlk 2) MahkoLa (lbranl)
O Clkal ť ?ana perLama
O Mulla ť lambll darl nama personll A83 Wldl MullaŦ kemullaan
kay|a Iat|mah Azzahra kamad|na
kay|a G|ndya Azzahra
O kavla ť MahkoLa
O Clndva ť Cabunaan nama avah lbunvaţ lndro Ǝ Mava
O Azzahra ť nama puLrl nabl Muhammad aLlmah Azzahra
kay|a nana Maharan|
kay|a Þutr| 5an[aya (kay|a)
O kavla ť MahkoLaţ kehormaLan (?ahudl)
O ÞuLrl ť lambll darl lbunvaţ Avu ÞuLrl Wahono
O San[ava ť lambll darl nama avahnvaţ oddv San[ava
kay|a 2haf|ra 5yah kha|r
O kavla ť MahkoLa (LaLln)
O haflra ť Selalu berunLuna (Arab)
O Svah ť 1) nama belakana avahnva 2) Alam (Arab)
O kha|r ť 1) Nama be|akang |bunya 2) 8a|k (Arab)
kaynameera Ianeeta Dw|manto lj ÞuLrl kav Anuaerah lllahl unLuk wlmanLo
O kavnameera lj kav ť ? + Ameera ť ÞuLrl
O !aneeLa ť Anuaerah lllahl
O wlmanLoť nama avahnva
kaysha Az|za lj Pldup bahaala dan mulla
O kavsha ť Pldup dalam kebalkan dan bahaala
O Azlza ť Mulla
kayy|sa Ghan|a Afr|n
O kavvlsa ť WanlLa cerdlk dan bl[aksana
O Chanla ť CanLlk
O Afrln ť ?ana berunLuna
keenar nanna Na||atu| Izzah lj ClpLaan vana memperoleh berkah dan kemullaan
O keenarţ klnarvo ť ClpLaan (!awa)
O Panna ť 8erkah
O nalla ť ?ana suka memberlţ vana memperoleh/mendapaLkan kesuksesan
O lzzah ť kekuaLanţ Lenaaa
ke|ra 1atyanna nad|radew|
O kelra ƹ kependekan darl kesavanaan Lmlr dan an
O 1aLvanna ƹ Cueen of falrles
O Padlradewl lj Padlra ť Þreclous + ewl ť ewa dan dewl
ke|sha 2ah|rah Margana
O kelsha ť avorlLe (Afrlka)
O ahlrahť ?
O Maraana ť ?
kek|ra Atha|eta A|meera kahman lj SaLu va LerclnLa anuaerah seorana puLrl va [u[ur dan penaaslh
O keklra ť Lovelv oneţ saLu va LerclnLa (Pawal)
O ALhaleLa lj ALha ť Anuaerah (Arablc) + LeLha ť 1ruLhful (lnaarls)
O Almeera ť ÞuLrl (Arab)
O ahman ť 1) nama belakana avahnvaŦ 2) Þenaaslh (Arab)
kenar 5ad|na Ikanah
O kenar ť Slnar rembulan
O Sadlna ť Þemlllk kebalkan
O lkanah ť 8erhaLl Þenun[uk
keona Gran|asha Maha|aad| lj Love vour llfeţ mv preclous alfLţ o' Lhe areaL ladv
O keona ƹ Cod's araclous alfL (Pawallan)
O Cranlasha lj Cranla ť Love (Caellc) + Asha ť Llfe (Afrlcan)
O Mahalaadl lj Mahala ť Woman (Amerlcan lndlan) + Adl ť CreaLţ aauna (lndoneslan)
keysha Aq|||a kev|era
O kevsha ť Þohon pellnduna
O Aqllla ť 1erhormaL
O evlera ť nama bunaa (8elanda)
kha|||a 5haren
O khalllaţ khalllah (Arab) ť kesavanaan
O Sharen ť ?
kha||sah Au||a D|myat|
O khallsah ť CanLlk
O Aulla ť Mulla/wall
O lmvaLl ť nama avahnva
kha||sa Naura Ath|fa Wardhan|
O khallsa ť Murnlţ sucl
O naura ť 8unaa
O ALhlfa ť Þenuh kaslh savana
O Wardhanl ť nama belakana avahnvaţ Wardhana
khansa Abhyasa Chakkar| L|b|nuko
O khansa ť Seorana pe[uana wanlLa(Arab)
O Abhvasa ť ?
O Chakkarl ť ?
O Llblnuko ť ?
khansa I|de|ya
O khansa ť Seorana pe[uana wanlLa (Arab)
O ldelva ť ?
khansa naf|shah Nab||ah
O khansa ť Seorana pe[uana wanlLa (Arab)
O Paflshah ť ?
O nabllah ť ?
khansa kayy|sah Iam|| lj WanlLa va canLlk dan sabar seperLl sahabaL nabl Muhammad vana memlllkl
kecerdlkan
O khansa ť 1) Seorana pe[uana wanlLa (Arab) 2) SahabaL nabl vana sabar 3) WanlLa berhlduna
mancuna
O kavvlsah ť WanlLa Cerdlk
O !amll ť 8aausţ lndahţ canLlk
khanza Chaerun|za karm|d
O khanzaţ khansa ť 1) Seorana pe[uana wanlLa (Arab) 2) SahabaL nabl vana sabar 3) WanlLa
berhlduna mancuna
O Chaerunlza ť ?
O karmld ť nama avahnva
khay|a A|m|ra Mar|tza lj ÞuLrl CanLlk vana mendapaL berkah Allah
O khavla ť CanLlk
O Almlraţ Almeeraţ Almelraţ Almleraţ Almvraţ Almlrahţ Almeerahţ Almelrahţ Almlerah ť ÞuLrlţ anak
perempuan vana dllahlrkan unLuk men[adl banasawan (lnaarls)
O MarlLzaţ Marlssaţ Maressaţ Marlclaţ Marlsabelţ Marlshaţ Marlsseţ MarlLzaţ Marlzaţ Marrlssa ť 1)
MendapaL berkah Allah (Arab) 2) WanlLa darl lauLan (LaLln)
k|andra Ana|a Þutr| Mangunkusumo lj Sebuah kea[alban vana merupakan [awaban darl 1uhan anak
perempuan keluaraa ManaunkusumoŦ
O klandra ť kea[alban
O Anala ť !awaban 1uhanţ anak lbu dan avah
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O Manaunkusumo ť nama keluaraa
k|ara Irza n|sanah
O klara ť ?
O lrza ť ?
O Plsanah ť CanLlk
k|kandrya Charmara|za lj klrlman karunla darl vana dlaLas vana merupakan cahava penolona vana
mempesona
O klkandrva ť SlnakaLan darl klrlman karunla darl vana dl aLas
O Charmaralza lj Charm ť Mempesona + al ť Cahava + lza ť Þenolona
k|nanth| M*** Na||n|
O klnanLhl ť 1embana [awa
O M*** ť nama keluaraa
O nallnl ť CanLlk
k|nanty Nur Iath|yya kagata lj Cahava kemenanaan vana dlnanLlŴnanLlkan
O klnanLv ť ?ana dlnanLl
O nur ť Cahava
O aLhlvva ť kemenanaan
O aaaLa ť nama avahnva
k|rana kaksa Mahardh|ka lj Cahava pellnduna kebl[aksanaan
O klrana ť Cahava
O aksa ť Þellnduna
O Mahardhlka ť 1) kebl[aksanan 2) nama belakana avahnva
ky|a Þutr| Dewant| 5aksono
O kvla ť Þlmplnan
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O ewanLl ť Cabunaan nama avah lbunva
O Saksono ť nama keluaraa
L
Lake|sha Dyan Iaran|ssa
O Lakelsha ƹ Pldup se[ahLera
O van ƹ Cabunaan nama orana Lua
O aranlssa ƹ WanlLa aemblra
Larade||a 5hafyna Þrameswar| lj WanlLa canLlk uLama vana penuh kebahaalaanŦ
Latet|a 5he||af|a lj WanlLa sempurna vana sehaL lahlr maupun baLlnŦ
O LeLlclaţ LeLlLlaţ LaLeLla ƹ keaemblraan (LaLln)
Lat|sha Am|rahyaputr| keswara
O LaLlsha ť kebahaalaan
O AmlrahvapuLrl lj AmlrapuLrl ť Anak perempuan Mla dan ama + Pva ť lambll darl nama hoLel
LempaL avah lbunva menalnapţ PoLel PvaLL + ÞuLrl ť Anak perempuan
O keswara ť nama belakana avahnva
L|dw|na Gresan| D|va Maheswar|
O Lldwlna ť Cabunaan nama kakeknvaţ Lle Ǝ Wlnardl
O Cresanl ť SlnakaLan darl Creaorlus savana nonle
O lva ť 8ldadarl
O Maheswarl lj Maha Ǝ lswarl ť WanlLa vana uLama(SansekerLa)
L|efya kad| Iath|mah
O Llefva lj Lle ť Cadls manls (Clna) + Lfva ť Þerempuan lahlr dl harl !umaL (Afrlka)
O kadl ť Mlrlp (!awa)
O aLhlmah ť ÞuLrl nabl
L|ntang Angg|ta karasat|
Ludw|na 2evan|a
Luna I|ngga Attharyanda kampua lj 8ulan berwarna [lnaaa vana sucl dan berslh mlllk van dan nlda
kampua
Luna kad|nka Gerryputr|
O Luna ť Ladv of Lhe Moon
O adlnka ť Menvenanakan (Slavlc)
O CerrvpuLrl ť ÞuLrl avahnva
Luqyana Cha|wa 2ak|ah lj Þer[umpaan vana manls vana Lumbuh denaan balk
M
Maharan| Þutr| Ann|sa
Mahares| 5oph|a Azad|
Maheshvar| keuma|a Meu||a
O Maheshvarl lj Mahesh ť 1he areaL rulerţ areaL Cod/Lord (SansekerLa) + Shlva ť Þenvelmbana
alamţ penahancur [uaa penclpLa (SansekerLa)
O keumala ƹ lower (Aceh)
O Meulla ƹ nama darl avahnva
Mah|raq|| Uma|ra
O Mahlraqll lj Mahlra ť Mahlrţ cerdlkţ pandal + Aqll ť 8alk budlnva
O Dmalra ť ?
Ma|a|ka Azzurr| Ien|e (Le|ca)
O Malalka ť MalalkaLnva avah dan lbunva
O Azzurrl ť LanalL blru (lLalla)Ŧ nama [ulukan Llm sepakbola lLalla
O !enle ť nama keluaraa avahnva
Ma||ka Nah|a Adh|tama
O Mallkaţ Mallkahţ Malvkaţ Maleekaţ Malelkaţ Mallekaţ Malllkaţ Maleaka ť aLu (Arablc)
O nahla ť Lebah (arablc)
O AdhlLama ť nama avahnva
Ma||ka Þutr| Mahameru lj Semoaa men[adl raLu ( pemlmpln ) vana adll semeaahţ seLlnaalţ selndah
Mahameru
O Mallka ť aLu (darl Asmahul Pusna Al Mallq ƹ a[a)
O ÞuLrl ť Þerempuan
O Mahameru ť Cununa Mahameru (Cununa LerLlnaal dl !awa)
Ma||ka kafa kha|r|ya lj aLu vana balk haLl
O Mallkaţ Mallkahţ Malvkaţ Maleekaţ Malelkaţ Mallekaţ Malllkaţ Maleaka ť aLu (Arablc)
O afa ť 1) Makmurţ kavaţ senanaţ keberunLunaanţ kebahaalaanţ kemakmuran (Arab) 2) !alan
penahldupan vana LenLramţ merdekaţ bahaala dan sempurna (lndonesla) 3) WanlLa sanLun
O khalrlva ť 8alk haLl
Ma|ta kr|st|na kachman
March|||a 2aw|ah 2hufa|rah lj ?ana mendapaL kemenanaan
O Marchllla ť lambll darl bulan MareL dlm lnaarls
O awlah ť Cabunaan namaavah lbunva
O hufalrah ť kemenanaan (Arab)
Mar|sykha G|fthan|
Marsha A|ma|ra
Marshe||a Nashwa kahmasab|na
O Marshella ť Cabunaan nama
O nashwa ť Parum
O ahmasablna lj ahma ť Þenaaalan nama lbunva+Sablna ť nama neneknva
Mau||dya Nurba|t| Ad|tama lj Cahava rumah vana uLamaţ vana lahlr dl bulan Maulld
Mazaya Nur 5hadr|na
Me|nanda Cahyan| 5a|sab|||a
O Melnanda ť Anak vana lahlr dl bulan Mel
O Cahvanl ť 1erbunakus slnar
O Salsabllla ť MaLa alr suraa
Meuthea Na[|aa kaudhatun|sya lj WanlLa bermaLa lndah darl Laman suraa
O MeuLhea ť 1ransformasl darl muLlara
O na[laa ť MaLa vana lndah
O audhaLunlsva lj audha ť 1aman suraa+nlsva ť arl annlsa arLlnva wanlLa
Meuth|a 2ahwa Aw||yya
Mezza|una Azka naura
O Mezzaluna lj Mezza ť WanlLa + Luna ť 8ulan sablL
O Azka ť WanlLa berkullL puLlh
O Paura ť WanlLa bermaLa bulaL
M|chae|ange|a Lowyn ner||na
M|dor| kahmadhany Þutr|
O Mldorl ť Pl[au (!epana)
O ahmadhanv ť ?
O ÞuLrl ť Anak perempuan
N
Nab||a Ist|ghfar|na Ame||a Þutr|
O nablla ƹ kebahaalaanţ kemurahan haLlţ kedermawanan (Arab)
Nab||a Cktave||n Nyd|a 5yar|ef (Ve||n) lj Sl velln vana lahlr dl bulan CkLober semoaa men[adl anak vana
cerdasţ mulla dan dapaL sebaaal 1empaL Þerllndunaan
Nada kazan| Musyaffa
O nada ť kemurahan haLlţ kedermawananţ embun (Arab)
O azanlţ azanţ azaan ť keselmbanaanţ perasaanţ kehormaLan (Arab)
O Musvaffa ƹ ?
Nadh|fa 2ah|ra Curratu'a|n lj 8erslh berkllau dan sedap dl pandana maLaŦ
Nad|a Am|rah Ata' A|Ŵkahman nermanto lj ÞuLerl perLama vana dlanuaerahkan oleh Allah SW1
anaknva PermanLo
O nadla ť ÞerLamaţ permulaan (Arab)
O Amlrah ť Þemlmpln/puLerl
O ALa' AlŴahman ť Þemberlan darl Allah SW1
O PermanLo ť nama avahnva
Nad|a Azzahra Iauz|
O nadla ť ÞerLamaţ permulaan (Arab)
O Azzahra ť Luar blasa Ǝ cerdas
O auzl ť ke[avaanku
Nad|a 8asma lj Senvuman va perLama
O nadla ƹ ÞerLamaţ permulaan (Arab)
O 8asma ƹ Senvuman (Arab)
Nad|ne 'Az||zah lj Parapan vana mulla
O nadlne ť Parapan
O 'Azllzah ť ?ana Mulla
Nad|ne Makay|a
O nadlneţ nadlaţ nad[aţ nadvaţ naadlvaţ nadleţ nadlvahţ nadeaţ nadl[a ƹ ?ana penuh harapan
(Slavlc)
O Makavla ť ?
Nad|ne 5a|wa Þutr| Arya
O nadlneţ nadlaţ nad[aţ nadvaţ naadlvaţ nadleţ nadlvahţ nadeaţ nadl[a ť ?ana penuh harapan
(Slavlc)
O Salwa ť Þellpur laraţ buruna puvuh (Arab)
Nad[a A|una lj Anak perLama Lukl dan nla vana dlharapkan berslnar selndah bulan
O nad[a ť Pope
O Aluna lj A ť Menandakan anak perLama + Luna ť 1) 8ulan 2) Cabunaan nama avah lbunvaţ Lukl Ǝ
nlaŦ
Nadya A|yssa Azzahra
O nadlneţ nadlaţ nad[aţ nadvaţ naadlvaţ nadleţ nadlvahţ nadeaţ nadl[a ť ?ana penuh harapan
(Slavlc)
O Alvssa ť 8anasawan vana LercanLlk penuh denaan kebenaran
O Azzahra ť Luar blasa Ǝ cerdas
Nadya Cktav|an| W|bawa lj Þerempuan pembawa keseLlaanţ harapan buaL kedua oranaLuanva kelak
dewasa Lumbuh men[adl orana vana berwlbawaţ arlf dan bl[aksana dalam men[alanl hldup dl dunlaŦ
O nadva ť Cabunaan nama avah lbunvaŦ nanda AnLon dan ?aLl
O CkLavlanl ť Lahlr bulan CkLober
O Wlbawa ť lharapkan besar nanLl [adl orana va berwlbawaţ arlf dan bl[aksana
Naeema Azkad|na k|st|anto lj Semoaa men[adl anak vana dlrahmaLl Allah swL vana lnsvaallah [d anak
shallhaŦ
O naeema ť ?ana dlrahmaLl
O Azkadlna ť Shallha
O lsLlanLo ť nama belakana avahnva
Nafeeza k|reynah|kar| lj SesuaLu vana berharaaţ canLlk dan bercahava
O nafeezaţ naflsahţ nafeesa ť SesuaLu vana berharaaţ permaLaţ muLlara (Arab)
O klrevnahlkarl lj klrev ť CanLlk + na ť ? + Plkarl ť Cahava
Naf|sha Aure|||a 2en
O nafeezaţ naflsahţ nafeesa ť SesuaLu vana berharaaţ permaLaţ muLlara (Arab)
O Aurellla ƹ ?ana keemasanţ makmurţ bahaala (LaLln)
O en ƹ ?
Na||a 5a|sab||a lj ?ana mendapaLkan maLa alr dl suraaŦ
O nalla ƹ ?a mendapaLkan
O Salsablla ƹ nama salah saLu maLa alr dl suraa
Nake|sha 2ahra lj WanlLa berkullL puLlh/berplpl merah
Naom| N|ken Larasat| lj Semoaa men[adl anak vana balk buaL orana seklLarnva (manls dan
menvenanakan) dan blsa menenanakan [lwanva sendlrlŦ
O naoml ť Manls dan menvenanakan (lbranl)
O nlken ť Anak perempuan (!awa)
O LarasaLl ť !lwa vana Lenana (!awa)
Nasya ka|||a kaysyaputr| lj ÞuLrl va berlman penuh kaslh savana va lahlr darl kea[alban 1uhan
Nasya 1a||tha Aza||a lj Cadls a[alb vana selalu dl llndunal
O nasva ť kea[alban
O 1allLha ť Cadls
O Azalla ť ?ana selalu dlllndunal
Nasy|tha Naura kras|va
O nasvlLha ť AkLlfţ alaLţ aLau ra[ln (Arab)
O naura ť 8unaa (Arab)
O kraslva ť CanLlk (usla)
Naura Amanta Nur Utomo lj 8unaa clnLanva keluaraa/avah lbunva
O naura ť 8unaa
O AmanLa ť ClnLa
O nur ť 1) Cahava 2) nama keluaraa lbunva
O DLomo ť 1) DLama 2) nama keluaraa avahnva
Naura Iauzhara Þutr|
O naura ť 8unaa darl suraa
O auzhara lj auzl ť keselamaLan aLau pun orana vana Lerpu[l
O ÞuLrl ť Anak perempuan ra[a
Naura Iasm|ne 2aafaran| lj 8unaa melaLl dl Laman vana harum dan wanal
Naura Maka||a kha||sa 1uzzahra
Nayana Azza|ra Þrayogo
Nay|a 5y|fa Nathan|a
Nay|ana khansa Ianeeta (Lana) lj Anuaerah vana Lerbesar darl Allah SW1 unLuk sava dan lvav dan kelak
men[adl pe[uana musllmah vana suka memberl/menolonaŦ
O navlana lj navla ť Suka Memberl
O khansa ť Þe[uana Musllmah
O !aneeLa ť Þemberlan darl 1uhan
Naysa kaman|a Þutr| Lestar|
O navsa ť kea[alban Luhan (Pebrew)
O amanla ť Menvenanakan (SansekerLa)
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O LesLarl ť Lanaaenaţ lsLlqomah (!awa)
Nayya 2ahra Nawakh|ra
Naz|ea Au||ann|sa lj Þemlmpln WanlLa vana lahlr darl buah clnLa vana ever afLer
O nazlea ť Cabunaan nama avah lbunvaŦ na + Anzar love ever afLer
O Aullannlsa ť Þemlmpln wanlLa
Nazma A||fah Amabe|
O nazma ť 8lnLana (Arab)
O Allfah ť endah haLlţ pandal beraaul (Arab)
O Amabel ť Lovableţ sweeLvţ cuLe (LaLln)
Neysa Cu|nnova lj aLu berhaLl sucl vana berslnar Lerana
O nevsa ť Suclţ murnl
O Culnnova lj Culnnţ Cueen ť Þemberl nasehaL + nova ť 1) 8ulan november 2) 8lnLana vana
menaeluarkan eneral cahava pallna besar
N|co||e Grac|e|a Þutr| W|[aya lj ÞuLrl keluaraa Wl[ava va anaaunţ mempesona dan penuh kemenanaan
N|ke|sha G|na Iarras lj ÞuLrlku va cerdas
O nlkelsha ť Anak perempuan/ÞuLrl
O Clna ť SlnakaLan nama avah dan lbunva
O arras ť Cerdas
N| Made nar|ramrta Dayananda
O nl Made lj nl ť Þerempuan + Made ť Menun[ukkan anak keŴ2
O ParlramrLa lj Parlrama + AmerLa ť Alr kehldupan
O avananda ť Anak vana memberl kekuaLan
N|rwas|ta 2ahwa kamadhan| (nawa) lj Þerempuan canLlk nan bl[aksana vana lahlr dl bulan sucl
O nlrwaslLa ť 8l[aksana (SansekerLa)
O ahwa ť CanLlk (Arab)
O amadhanl ť karena lahlr LepaL malam amadhan
N|sr||naa 5h|dd|q
O nlsrllnaa ť Mawar puLlh
O Shlddlq ť 1) nama avahnva 2) !u[urţ salah saLu slfaL nabl Muhammad SAWŦ
N|sr|na Anatasya Lar|ene
Nufa|sah kamadhan|
O nufalsah ť ?ana elokţ vana berharaa
O amadhanl ť 8ulan ramadhan
Nurama||a An|saran| W|dad lj Cahava wanlLa vana beramal dan selalu dlclnLal
Nuru| Izza Az 2ahwa
Nuru| kha|ran| A||fya lj Cahava vana balk darl puLrl perLamaku
U
C||v|a Chr|sta Avar|e||a (Ccha) lj Semoaa dla blsa men[adl penalkuL krlsLus va senanLlasa dlberl
kekuaLan dalam memberlLakan kabar damal se[ahLera
O Cllvla ť kedamalan
O ChrlsLa ť ÞenalkuL krlsLus
O Avarlella ť WanlLa kuaL
C||v|a Geord|ne Þrameswar|
O Cllvla ť amal
O Ceordlne ť Cabunaan nama avah lbunva
O Þrameswarl ť Þermalsurl
P
Þrad|pta Maharan| W|dharry
O ÞradlpLaţ ÞradeepLa ť 8ercahava (Plndu)
O Maharanl ť Þrlncessţ raLu (lndla)
O Wldharrv ť Cabunaan namav avah lbunvaţ Wldanlnaslh Ǝ Parrv
Þra|sya 1saq||a Azzahra
Þutr| A|ya 5af|qha lj WanlLa mulla vana balk dan penvavana
O ÞuLrl ť WanlLa (!awa)
O Alva ť kemullaan
O Saflqha ť ?ana balk dan penvavana
Q
Came|a 5ez[a L|fazhara lj ÞuLrl aLau permaLa Llfa pellnduna vana canLlk Ǝ sempurna
O Camela lj kamlla ť Sempurna (Meslr)
O Sez[a ť Þellnduna (usla)
O Llfazhara lj Llfa ť Cabunaan nama avah lbunva + hara ť ÞuLrlţ permaLaţ berslnarţ fa[ar (AlklLabţ
Þersla dan 1lmur)
Can|ta Aw|gya Maheswar| lj 8ldadarl vana berllmuţ berwawasan luas dan Lekun berlbadah
O CanlLa ť 1aaLţ berbakLlţ blla sholaL lama berdlrl
Cau|an 5ad|da Anzata
O Caulan Sadlda arLlnva ť ÞerkaLaan vana benar (CŦS AlŴAhzab avaL 70)
O AnzaLa ť Anak Suhelza dan 1haharah
Con|ta Gha|da ka|hana
Cyara An[an| D|vant| lj lnLl haLl puLrl va bl[aksana dan semoaa blsa [adl perempuan vana bl[aksana
dalam me[alankan kehldupannva
O Cvara ť lnLl haLl
O An[anl ť 8l[aksana
O lvanLl ť puLrl aLau anak perempuan
Cytara Constant|a
O CvLara ť Wewanalan (1lmur 1enaah)
O ConsLanLla ť lambll darl kaLa consLanLln
R
kache| G|fanny
O achel ť Anak perempuan vana dlkaauml Allah SW1
O Clfannv ť kesenanaan
kade||a 5w|ft 1|or|a (Gabr|e|a) 5|tumorang
O adella ť ÞenasehaL
O SwlfL ť 1anakasţ llaaL (lnaarls)
O 1lorla lj 1lo ť lambll darl Aek SlLloŴLlo (kampuna buvuLnva dl 8akkara) + la ť nama buvuL
perempuannva
O Cabrlela ť MalalkaL Aauna (unLuk nama bapLlsnva)
O SlLumorana ť nama keluaraa
kafa Ayesha Iaz||a Þutr|
kafa kasendrya kygye lj Anak vana berbahaalaţ kava ravaţ dan La[am panca lnderanva
O afa ť Anak vana bahaala dan kava rava
O asendrva ť 1a[am panca lnderanva
O vave ť 1a[am panca lnderanva
kaff| k|zqu||ah
kahma Nada 5yah|a lj kaslh savana kecerlan maLa vana keblru Ŷ blruan
O ahmaţ ahml ť kaslh savanaţ belas kaslh (Arab)
O nada ť 1) Parapan (usla) 2) Lmbun (Arab) 3) Þemberlan (1lmur 1enaah)
O Svahla ť ?ana memlllkl maLa keblruŴblruan (Arab)
ka|dah Can|tah W|bowo lj Þemlmpln vana LaaL darl puLrl keluaraa Wlbowo
ka|ssa nanum M|sak| 5usanto
O alssa ť 8unaa mawar (lnaarls)
ka|ssa Þutr| L|ys|a 5ad|ra lj ÞuLrl 8lnLana darl suraa vana berlman
O alssa ť ?ana berlman
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O Llvsla ť arl suraa
O Sadlra ť 8lnLana
kakhshandr|na kaysa 5y|fa lj Þenvembuh vana bercahava dan beranl
O akhshand ť Cahava
O kavsa ť 8eranl
O Svlfa ť Þenvembuh anla LuLhfana AlŴPaq
O anla ƹ 8erdlrl pallna depanŤ kera[aan (SansekerLa)
kan|a Luthfana A|Ŵnaq
kan|a Þramesth| 8unga Ad|tya lj 8unaa banasawan va membawa nama adlLva Ǝ berdlrl pallna depanţ
unLuk membela kebenaran LenLunvaŦ
O anla ť 8erdlrl pallna depanŤ kera[aan (SansekerLa)
O ÞramesLhl ť 8anasawan
O 8unaa ť 8unaa
O AdlLva ť nama avahnva
katu Aq||ah Mahd|yyah
katu kezkya kamadhan|
keg|na Cae|| 5antoso
O ealna ť aLu
O Caell ť Suraa
O SanLoso ť nama keluaraa avahnva
ke|na Nur kezk|
ke|n|ssa 2haf|ra kamadhan| lj Þerempuan 1erhormaL vana berLlnakah laku balk dan selalu berunLuna
adalah puLrl darl Svahre[a amadhan dan Survanl
O elnlssa lj el ť 1) Sopanţ berLlnakah laku balk (!epana) 2) 1erhormaL (!epana kuno) + nlssa ť
Þerempuan (Arab)
O haflra ť Selalu berunLuna/menana(Arab)
O amadhanl ť Cabunaan darl avah lbunvaţ amadhan dan ?anl
k|an| Mut|a Azzahra lj Cadls vana selalu cerlaţ LaaL dan sucl/canLlk
O lanl ť Cadls vana cerlaţ rlanaţ aemblra
O MuLla ť 1aaL
O AzŴahra ť Suclţ bunaaţ canLlk
k|fdah kema|a Ayun|ngs|h
k|f|ra Maharan| 5yah Ass[ar|f
k|ne||y Aure||a Naurah 2afaran| lj 8unaa vana berkllau dan harum wanal
O lnellv ť Cabunaan nama avah lbunva
O Aurella ť keemasan
O naurah ť 8unaa
O afaranl ť Parum
k|vanya 2ahrashaum| ¥andr|
O lvanva ť Cabunaan nama orana Lua
O ahrashauml lj ahra ť 8unaa dlpadana paslr +Shauml ť Lahlrnva dl bulan puasa
O ?andrl ť nama avahnvaŦ
k|zk|a kay|an|sa 5et|awan lj lzkl dr Allah SW1ţ seorana perempuan vana canLlk dan dlclnLalţ puLerl
keluaraa SeLlawan
O lzkla ť lzkl dr Allah SW1
O kavlanlsa ť Þerempuan va canLlk dan dlclnLal
O SeLlawan ť nama keluaraa
k|zky 2haf|ra Ier|sa lj Þemberlan darl 1uhanţ seorana wanlLa vanaa sukses dan penuh kemenanaan
unLuk errv dan Llsa
O lzkv ť Þemberlan 1uhan
O haflrať ?ana suksesţ vana menana
O erlsa ť Cabunaan nama avah lbunva
S
5ab|tha Anashwa 5et|awan (5ab|tha) lj Semoaa SablLha selalu men[adl blnLana dlanLara avah dan
lbunva dan selalu men[adl blnLana dlmana pun dla berada
O SablLha ť 8lnLana
O Anashwa ť SlnakaLan darl anak ShlnLa Ǝ Wawan
O SeLlawan ť nama belakana avahnva
5abr|z Aza|e|a (Le|a) lj Semoaa Lela blsa memberlkan kese[ukan baal orana2 dlseklLarnva dan
menebarkan wanal dl llnakunaannvaŦ
O Sabrlz ť SlnakaLan Savana 8reeze
O Azalela ť nama bunaa
5ad|ra Azza||a kafatab|na
5af|tr| Den|ng Þangestut| Ma|aon lj Sucl melalul sebuah penaabdlan
5a|ma nana n|kam|ƼƼ
O Salma ť keselamaLan
O Pana ť 8unaa
O Plkaml lj Al Pakamu ť ?ana meneLapkan hukum
5a|sab||a Av|a 5yar|fah lj MaLa alr darl suraa vana membawa kemullaan
O Salsablla ť nama maLa alr dl suraaţ muslm seml (Arab)
5a|sab||a Ayu nan|fa lj Seorana aadls canLlk (manls) vana berbudl pekerLl lurus dan baaalkan maLa alr dl
suraa
O Salsablla ť nama maLa alr dl suraaţ muslm seml (Arab)
O Avu ť CanLlk (!awa)
O Panlfa ť 8erbudl pekerLl lurus aLau berkeprlbadlan balk (Arab)
5a|sa Iurqan|a
O Salsa ť ?
O urqanla ť Þembeda haq dan baLhll
5anubar| Nurau||a Legawa
5aq||a Cueryna
O Saqlla ť SCL (lsLllah l1)
O Cuervna ť Cuerv (lsLllah l1)
5ara Ayska Larasat|
O Sara ť ÞuLrl
O Avska ť Llncah
O LarasaLl ť Lurus PaLl
5asabe||a C|ntya k|sq| Þerdana
O Sasabella ť Cabunaan nama avah bundanva
O ClnLva ť ClnLa seLla
O lsql ť karunla darl Allah
O Þerdana ť ÞerLama
5ayna 8||q|s Þutr| kosad|
5ekar Ayu k|nas|h Larasat| lj 8unaa canLlk penve[uk [lwa va sanaaL dlkaslhl
O Sekar ť 8unaa
O Avu ť CanLlk
O klnaslh ť ?ana dlkaslhl/dlsavanal
O LarasaLl ť Þenve[uk [lwa
5ekar karas W|[ayant| lj 8unaa vana lndah dan kuaL
O Sekar ť 8unaa
O aras ť lndah
O Wl[avanLl ť kuaLţ unaaul
5ekar|ang|t Chandrak|rana ¥usuf 5|regar lj Slnar bulan baaalkan bunaa dl lanalL
5e|ma A||v|a k|ran| lj Semoaa men[adl anak vana canLlk dan selalu dlberl keselamaLan dan dlllndunal
Allah SW1ţ Lanaauh dlseaala hal dan blsa men[adl cahava penerana baal avahţ bundaţ keluaraa dan
sesama
O Selma ť 1) lllndunal oleh 1uhan (!erman) 2) SelamaL (Arab) 3) Murnl dan lndah (CelLlc
norweala)
O (Allvla ť Þerl kecll vana Lanaauh (lnaarls kuno)
O klranl ť Seberkas cahava (lndla Ǝ SansekerLa)
5ept|and|ta Dw| 5yan|ta Þutr| lj Anak kedua darl kaml va lahlr dlbulan SepLember
O SepLlandlLa lj SepLl ť 8ulan kelahlranţ SepLember + An ť amal (Clna) + lLa ť Anak vana dlberl
keleblhan (!awa)
O wl ť ua
O SvanlLa ť Cabunaan nama avah bundanvaţ Svalful Ǝ ?unlLa
5habr|na Azzahra Indraswar|
O Shabrlna ť 1) Sabar (Arab) 2) LlLLle prlncess (lnaarls)
O Azzahra ť lambll darl nama [ulukan puLrl nabl
O lndraswarl ť nama pemberlan darl merLua
5haf|ra Az 2ahra
5hannon Lutf| I|orenza
O Shannonţ Shanonţ Shannenţ Shannanţ Shannlnţ Shannaţ Shannaeţ Shannunţ Shannvn ť Memlllkl
kebl[aksanaan/kearlfan kunoţ nama sunaal (Caellc)
O LuLflţ LuLflvah ť Lemah lembuLţ lemah aemulalţ anaaun (Arab)
O lorenza ť ?
5haq|ra Awa|||yah naryad|
O Shaqlra ť Þermalsurl
O Awalllvah ť Þermulaan
O Parvadl ť Parl [adl
5hareefa Iehan Am|ra lj Semoaa men[adl seorana puLrl va canLlk dan LerhormaL
O Shareefa ť 1erhormaL (Arab)
O !ehan ť CanLlk (Afrlka)
O Amlra ť ÞuLrl ra[a (Arab)
5harf|na Chant|ka Þutr| Indrawan lj Anak perempuan Arv lndrawan vana canLlk dan lembuL
O Sharflna ť LembuL
O ChanLlka ť CanLlk
O ÞuLrl lndrawan ť Anak darl avahnva
5haron Nathan|a Ir|anto
O Sharonţ Sharronţ Sharoneţ Sharonaţ Sharlţ Sharlsţ Sharneţ Sherlneţ Sharun ť arl daraLan/Lanah
daLarţ semak belukar vana berbunaa (Pebrew)
5hau|a Charmawend| (Arwen) lj Semoaa Arwen blsa men[adl blnLana Lerana dan pemlmpln vana
charmlnaŦ
O Shaula ť 8lnLana pallna Lerana darl rasl Scorplo dan LerleLak pallna aLas dl caplL kala[enaklna
O Charmawendl lj Charmlna ť Mempesona + Wendl ť 1okoh dalam fllm ÞeLer Þan
5hav|ra k|andra 5ha||hah Marsono
O Shavlraţ Saphlre ť ÞermaLa vana lndah
O landra ť Cabunaan nama avah lbunvaţ lka dan Chandra
O Shallhah ť 8alk (Arab)
O Marsono ť nama keluaraa
5hery| L|v|a Nab||a Þutr|
5h|ne Cather|ne Gunarto lj Anaknva mempunval hldup vana murnl (8uaL 1uhan) dan men[adl slnar
(Lerana) baal sesamanvaţ serLa men[adl orana vana berauna baal sesamanva
O Shlne ť Slnar (lnaarls)
O ChaLerlne ť Murnl
O CunarLo ť 1) nama avahnva 2) Men[adl orana vana berauna
5ko|ast|ka Lar|sa Dev|
5tar|a Apr|||zha Wardhana
5vet|ana Azeeza Noor Mumtaaza lj 8lnLana Sucl vana bercahava pallna lndah
5yad|||ah kafa lj kependekan darl ºSvukur Alhamdullllah la Lahlr darl ahlm alzah"
5yaf|qa Aq||a Þasa lj WanlLa vana rendah haLl/dermawan dan cerdas
5yahdan Cha|||sa A| Ma|dan|
5yah|da A|yanry Þutr|
O Svahlda ť kesakslan/penaakuan
O Alvanrv ÞuLrl ť ÞuLrlŴnva Anne Ǝ Penrv
5yak||ah Amman
O Svakllah ť CanLlk
O Amman ť nama maraa aLau fam
5y|fa Arde||a lj WanlLa penvembuh haLl
O Shlfaţ Svlfa ƹ MenaobaLlţ menvembuhkan (Arab)
5y|fa N|sr|na Þutr| lj Mawar puLlh penvembuh/penaobaL luka
O Shlfaţ Svlfa ƹ MenaobaLlţ menvembuhkan (Arab)
O nlsrlna ƹ 8unaa mawar vana berwarna puLlh
O ÞuLrl ƹ Anak perempuan
5y|fa Marsha Þrad|ta
O Shlfaţ Svlfa ƹ MenaobaLlţ menvembuhkan (Arab)
5y|fan|a Au||a Asmaran|
T
1a||na 5a|amah Co|b|
O 1allna ť LembuL
O Salamah ť SelamaL
O Colbl ť PaLl
1an|a kazanaraghda Ambara lj A braveţ klnd hearL and respecLable queenţ aod's chosen one
propheLLessŦ Semoaa 1anla blsa men[adl seorana vana beranlţ balk haLlţ LerhormaL dan men[aaa
kehormaLannvaţ wanlLa uLama plllhan Allah SW1ţ vana paLuh pada oranaLuanva dan shollhah
O 1anla ť Cueen (usslan)ţ Lapl bs [a darl slnakaLan LempaL lahlrnva valLu 1asmanla
O azanaraahda ť klnd hearL and respecLable (Arablc)
O Ambara ť Cod's chosen one propheLess (norLh Amerlca)
1ha||ta 5haafa kam|||ah lj Cadls vana berslh dan sempurna
O 1allLhaţ 1allLhahţ 1aleLhaţ 1aleeLhaţ1alvLhaţ 1allLhlaţ 1aleLhlaţ 1lleLhaţ 1allLh ť WanlLa mudaţ
aadlsţ perawan (Arablc)
O Shaafa ť ?
O kamlllah ť ?
1|ara 2ahsy 5a|sab||||a
O 1lara ť MuLlara/berslnar
O ahsv ť nama seorana perempuan ahll svuraa (aenab Al ahsv)
O Salsabllla ť Salah saLu sunaal dl svuraaŦ
1|rga Agn| Argyant| lj Þerempuan vana kuaLţ bersemanaaL dan berhaLl lembuL
O 1lraa lj 1laer ť kuaL
O Aanl ť 1) Apl 2) SemanaaL vana menvala
O AravanLl ť Þerempuan berhaLl lembuL
1saury kancana Danuar|
O 1saurv ť 1) llosof (Arab) 2) ÞuLrl (?unanl)
O kancana ť kahvanaan/semesLa (SansekerLa)
O anuarl ť Cabunaan nama orana Lua
U
V
Vacha ArŴkan|ry
Van|a Cant|ka Aure|||a lj Anuaerah vana Lerlndah dan canLlk vana membawa keberunLunaanţ
kebahaalaan serLa keemasan
O vanla ť Anuarah vana Lerlndah
O CanLlka ť CanLlk
O Aurellla ť kebahaalanţ keberunLunaanţ keemasan
Van|a Car|ssa 5a|sab|||a lj Anuaerah se[aLl va anaaun dan menaaaumkan seperLl maLa alr suraa
O vanla ť Anuarah se[aLl (lbranl)
O Carlssa ť Menaaaumkan dan anaaun
O Salsabllla ť MaLa alr suraa
Venussye|a Ayum| 5ah|ra
O venussvela lj venus ť Sebaaal slmbol aender (Woman from venus) + Svela ť (Clello) AlaL muslk
vana bersuara lndah
O Avuml ť Þerpaduan bahasa [awa dan lnaarls vana dl[awakan vana arLlnva aku canLlk
O Sahlra ť CanLlk (Arab)
V|cko Ieb|shaf|ra Nad|ne
O vlcko ť Cabunaan nama avah lbunva
O eblshaflra ť 8ulan ebruarl vana lsLlmewa
O nadlne ť Þenuh harapan
W
We|ove Van|a 5yawa| Iskandar lj kaml clnLa anuarah Lerlndah vana lahlr dl bulan Svawal puLrl darl
lskandar
Wu|an 5a|wa Auranda Þutr|
O Wulan ť 8ulan (!awa)
O Salwa ť Þellpur lara (Arab)
O Auranda ť ?
O ÞuLrl ť Anak perempuan
Wu|an 5oph|e 8ru|ez
O Wulan ť 8ulan (!awa)
O Sophle ť Wlsdom
O 8rulez ť nama keluaraa avahnva
Wynonna Ab|ga|| Ia|th 5|ahaan
O Wvnonna ť 1he flrsL born dauahLer
O Ablaall ť aLher's !ovţ bapaku bersukaclLaţ vana dlkaslhl 1uhan
O alLh ť lman
O Slahaan ť nama maraa avahnva
X
O|ovar|e| D|andra keynaha||
O Olovarlel lj Olov ť ? + Arlel ť 1) lambll darl fllm LlLLle Mermald 2) 8rlahL
O landra ť lambll darl nama arLls lan SasLrowardovo + Andra ť 1ouah
O kevnahall lj kevna ť Þear (Afrlka) + Pall ť CanLlk (Arab)
Y
¥asm|n ka|hanah 2av|r||
O ?asmln ť 8unaa melaLl
O alhanah ť 1aman 8unaa vana wanal
O avlrll ť Anak eza dan novl vana lahlr bulan Aprll
¥hara Aq||a A|fa 2a|yka
O ?hara ť LlLLle buLLerflv / canLlk / anaaun
O Aqlla ť ÞlnLar dan bl[aksana
O Alfa ť ÞerLama Lerbalk
O alvka ť LasL name of Cueen 8alqls Az alvka / eneral kehldupan
¥ur|exa Ay|ch| kwok lj Anak ?lllna Ǝ Chl vana canLlk paras Ǝ haLl serLa hldup dalam dunla vana cerla
O ?urlexa lj ?uţ ?uml ť CanLlk (!epana) + lexaţ lsa ť Cerla (LaLln)
O Avlchl ť Cabunaan nama orana LuaŦ Anak ?lllna dan Chl
O kwok ť nama keluaraa
¥uve||n ka|han| Nur A|haya
O ?uvelln ť ?ana berslfaL muda
O alhanl ť kesavanaan 1uhan
O nur ť Cahava
O Alhava ť kehldupan
Z
2aafaran| kamadhanty k|yanto lj 8unaa wanal vana lahlr dl bulan amadhan
2aanaura kamadhanty k|yanto lj 8unaa wanal vana lahlr dl bulan amadhan
2ahara Aza||a
O ahraţ ahrahţ ahraaţ ahreţ ahrehţ aharaţ aharraţ aheraţ ahlra ť 1) 8erkullL puLlhţ bunaa
(Swahlll) 2) 8unaa vana sedana mekarţ berkllauan (Arab)
O Azalla ť ?ana dlllndunal (lbranl)
2ahra Nura|n| nadna
O ahraţ ahrahţ ahraaţ ahreţ ahrehţ aharaţ aharraţ aheraţ ahlra (Arablc / Swahlll) ť 1)
8erkullL puLlhţ bunaa (Swahlll) 2) 8unaa vana sedana mekar (Arab)
O nuralnl lj nur ť Cahava + Alnl ť MaLa
O Padna ť ?
2ahra Þutr| Dav|na lj 8unaa ÞuLrl ClnLa Avah 8unda
O ahraţ ahrahţ ahraaţ ahreţ ahrehţ aharaţ aharraţ aheraţ ahlra ť 1) 8erkullL puLlhţ bunaa
(Swahlll) 2) 8unaa vana sedana mekar (Arab)
O ÞuLrl ť Anak perempuan (lndonesla)
O avlna ť ClnLa/LerclnLa
2ahwa Nasywa'a Adyvka lj Anak canLlk vana menaaemblrakan buah haLl avah dan bunda
O ahwa ť CanLlk
O nasvwa'a ť ?ana menaaemblrakan
O Advvka ť Cabunaan nama orana Lua
2a|wa Af|qah
O alwa lj Salwa ť Þellpur lara
O Aflqah ť SanaaL pemurahţ sanaaL berpenaeLahuan
2efanya Anabe||e 5tephan|e
O efanva ť Seorana a[a vana bl[aksana Ǝ pemberanl (AlklLabţ Þer[an[lan Lama)
O Anabelle ť Seorana puLrl (?unanl)
O SLephanle ť nama vana dlberkaLl
2e|ena Mahendra kencanamaya lj ÞuLrl dalam cahava keemasan

O elena ť ?
O Mahendraţ Mahlndra ť a[a (lndla)
O kencanamava lj kencana ť LmasŤ MuLlara + Mava ť 1) LembuLŤ 8avanaan (!awa)
2evanya kenata Anastas|a Þe|upessy
O evanva ť lambll darl salah saLu avaL dl alklLab
O enaLa ť 1erlahlr (LaLln)
O AnasLaslaţ AnasLaseţ AnasLasclaţ AnasLashaţ AnasLasleţ SLaclaţ SLaslaţ SLacvţ SLacev ť Cne who
shall rlse aaaln (?unanl)
O Þelupessv ť nama keluaraa
2|a kamadhan Laksmana lj Cahava dlbulan va sucl
O la ť Cahava
O amadhan ť 8ulan vana sucl
O Laksmana ť 1) nama avahnva 2) nama Lokoh pewavanaan
2|yadatu| kho|r 2an[ab|| lj kebalkan vana senanLlasa berLambahţ menahanaaLkan dan menvenanakan
baaalkan susu [ahe hldanaan svuraaŦ Plnaaa menaanLarkan klLa menlkmaLl hldanaan svuraa LersebuL
vana sesunaauhnva kelak sebaaal anak vana sholeh
O lvad(aLul) ť 1ambahan
O Al kholr ť kebalkan
O an[abll(a) ť Susu [ahe hldanaan dl svuraa
2u|fa 'U|ya Ladayna lj kedudukan Llnaal dl slsl kaml (1uhan)Ŧ

O O

!7,/5940207,3 ,, ,72,,3,2,-0,,3,,3, 

/77,.4
O O 

/7,-:3,33,2,,,-:3, / 7,.47,.007,9 

/,3# 

,2-/,!7,9,2,
O O O 

,2:,9 0,: -/,-/,$% 7,- !7,9,2,!:97,5079,2, 3/4308, 

,2:1,/7/,:8 ,7,5,3,3907-,/8:7, 2,/600%8,3 2,/,2# $024,203,/,3,,32025:3,02,:,3/,3:8,,,3:,9 /,32:/,
2:/,,3-07,,,3-,
O O O 

2,/,39075:,2,0.,-:,22,/$ ,20702,:,3:,9 # ,2,,,3, 

2,/,78,:,3,
O O O 

2,/%075: ,78$,97,-07:/, ,:,3,,2,0:,7, 

2,/#,1,3/7,$,5:97,
O O O 

2,/ #,1,3/7, #,1033,3/07,,9 3/7, $,5:97, 

2,/#0.., 
,9:899, 7,3,39075:/03,3802,3,90203,3,3 2,/$:9,3,7:8741
O O

$:9,3,3202-07:,8, ,7:8741!0307,3/,,28,2 

2,/%789,3!:97,!:7,3/,3, 2,/,,,8 ,,380895,2:,
O 

,07:39:3

O O O 

,38!39,7 0895,,2-/,7089!,5:, !,5:,,7,9 3,2,9025,98,,9,2 2:,,-:3,33,2,,,-:3, -,19/,3:,3 

/,3$,2,7:2,3 3,802,3,9 -07,,2:, .07/,8/,38:50 7,,/3,9,
O O O 

70781,9805079,7-8,2070/,2,2,7,802:,47,3/03,3002-:9,33, ,, 7,35,3/, /3,9,!,3 

2,74:88,!
O O O 

2,7$,,-,97,8::, 4:88,,-:8, ! ,2,,,3, 

,8,:3,7,3!7,7,,/337,9 ,8, :907$5,.0 $,380079, 3/, ,2,8,,8,9:8,,-,97,8::, :,22,/$,,3/,238:7, O :3,7,3!079,2, 502-:, O !7,7,,/337,9,2,0:,7,
O 

-,7:7/,11,!7,9,2, #,8,,/,7,/ !:97,5079,2,!:97/,3,/9,25,3 8024,203,/ 5022532,2:7-,8,3,/,3-07-:/::7
O O O O 

,,3/,7":7 ,3,793,2:, 9,25,3 539,7 #,8!022532,2:7-,8,3,/,3,, 7,- ,,/,07-:/::7 ,, 7,/,-:3,33,2,,,-:3, !:97/,3,/ 

,27-78,2701
O O O 

,27!03,:/:3, -78,2,39,25,3 701,2,,,3, 

,7.,/701
O O O 

,7.!02253,32:, ,/ 7,3,38,0 /,2-/,73,2,,0-::9 ,/ 701,2,,,3,

3!7..3#.70$97039414/ $./ 1 !02253.2.3 .#..5...9.35.-:3. ..!079.3.:7:8 8974342 #..2. ..9 7033..3-07..207..82070.-..3. !7.7.7 7..7.079..3-:..7/7./-39.3539.7 O O O - ".:9...3-078.33..-:.7..2.5079. 2.30.3!03. 1.2.7.89.. 03:3:.3/.$% .-.35. 1.3/::/5.3907.2.//9.3/0.7078. O /0-.-.30.2.3-8.743.3/7.9 7. 8974342 O #.3 203. 203:3:.73./074:3.-:3..9..3-.8 O /9.305..380..9.3 O O O ..:-0783.-39. .394 .. 39. $:3/. O O O O /0-.#.3.1!022531.7.3!39.3.2.3-0783.2.02-:9 . 9.3203..90:.-.7.3/9. /0-. #003. 39.7. $:894 1.35./ .2..3..3./59.:2033..3-0783.30-... ./59.7434 -:91.70$.3.7/.-:39:3. :9102.7. ..3#././:../9.339.380.5079.30-./ 20/907.9.3.2/.22.70 1.:..3 $.70$.7 /0-.-..7/.74.3.7/.7.3 $20 O O O .7"..3/$:894 O O O 1.3.3/.3.2.770..3.8.17.2..50./.

3.9... 7 ...7-.9:20904780.7 .73. .22.33/9472.22.9507..98..3#.3 ../.-:.73.8/9.3..22.-07-:. 3/:.7/.3/-:./.3../5072:. 9.7 3/7. .8..3..8. O 72.47.3.8.3 2:82840/.0--07.:/.3-:2/.8:-:905.8: .3..200-0/:.7/7..-.7 O O O 3/7.3-. !0:.3.3.:.9/.3 -...3/4 . O O O 3/0.3 -39.07/./.7 3:3..3/70 !0:.7.3!:97. .3 3:3.9/.3 27:#.7..71/..-:.38..59.3-7.989. 8./80-:.8.9-.3 /.-.3:08.2-/.8023 488..7 3/7.2-/../.390038 2307.3..3/7.3 -075.:2.9 /9.:8 .3 .7:7:-..93..7.:.488.3%.384.3./.8.3 . -007.7:2./%8.2..590905 -07. ..3-.8024.:-0783.3%.3-072.3.8.902-:9/.7/79.2 3/7.5.22.-:3..38024.8/9.9.7./$ %8. .3/.3.380..:./.3.8 013 .3-.9:410/9025.%.3.9 488./502253.2.243/ O .2  3.203.7..3!7.//-070.7-.3./072.:8 :.3: .2.33/943.2 ./.8.243/ 950-:3.78.... .-9"08 03.:8 . O O 3/74/... 9/.3/. $024.7.7/./.5073.9.7..3:./..33. .3.3 3.380.-:/500793.070.8 38..3/.980-0:2.35. .9/.308.78$./8047.0./.98.37-07.3-0783.5708./502253/./#.70:./07.203.3-3:4 71.380.81.8 703/.-9"08.9.3.92. O O O 57084.3.7/8.31.3-7.-7. !02253 5253.98:-: 7..:2..3 . O 57084013.3.39:./.3:8.07/.

3/5:97..3-4../.3:8:1$70...97. #4-079.. :8:1.944/.33 .0/.7 O O O 7:3.34 8.9 7:3../-7.2.2.-:3...59...2.3/5:97.3.7.7.2.39...90:88.3502. !.2..9.2.2.3/. -7.903..3.7-:3.. 71/. 2.-0..7..!.3 8.3...2 704!.25. 76#1/.3/ !:97.3!02253 $5.250.-:3.3. 4704 !.2..33.. $70. .3/. :7.350:.2.3.O O O O 7. O O O 704 70990170 4.:7.0/..3.3.

3809.-:3. . ./9. 72.70.3..: 7. #0. #09.#.9..79:.!:97.:07:8.38.33.38:.'..9 80.3. 7.3-:3.3.%..380079.2.9..3.!0307.70.3 -44..$..3.580 7. O O O O 7.3/7.2.93 !7. . '../.3...7207./.5.'70!7..9 8:.8094 .07./ 3/7.8094. 7.2./. O O O 7.'703/7..3 !:97.3 #.32:.2 /:53... '70:.08:808...-44 O O O 7.3.3 7.302:.3. #.3. 7./.. .3./.9.1. ...0.7 $.#.79!:97.203.:-07:8.3..33.. .3 .0. O O O 7.3:./. $024.$3..-:-. !:97..38. #..2.. 78.380.

7/-:.8.9.39.7.385.803.:. 7.:.%:. 9.8%.2.7.2.4/.2.3.2.0.2..9.3. O O 9./.3 7..8:/3.7.-0..394 9.803.5079.7...3..3 !..8 /7.8434:.2../3.2.. O O 702./. 7 $.2.8094 9. O 7!7..3..34 8974342 ../.2. ...25. .3/9.2:7.8 $./.7 8.2-.!7.2.7087 O O 9.3.2. . 087 9. 3.3.11..2...--.-3.98050795.3:07. 7..072.8434 O O O 74&9.9.7.3 $.5079.$% #. .3/. ##00 :/897.3 .907/-:.9../.1.:8.:8.2:.3.7 3:07..!7.703/7.8$...3.7#:/897.3/.. 7.3 -.3 74.9.38:.2.3/7..3 7.%:..3$. '703/7. 7././. ... 88....O O O O 78.3..7:3. O O O 9...!:97.0#. .0781.7. 7.7:3.2.:8 $.. O O 7.3 O #. 9.. 2.3502-07.3 O /9.#.39.7..3/.7$:..0.3.3/.2..3.76.7.79. 9.-.

...7.8072. /9/.3//.-:3.3./ :2.8$..O .2./.1..3.8.9:.9.3:.3503/0.&39:20303.3#.-/00!7. O O O .90 %00.793. 28.7 0/07.:9 /. .20702.3 8..3 O .8.11.3.0 .:/9.11. O 72.01.507/..008.3 0:303/.8. 47.99.-0.3..2$.8047.3803. :2.07 3/3$947 .-:3.3 .3 7.$3.#.1./9.2.. $.2..3. 970:..:/ .:.3 072.7$.3 . !7. 47.7/.. 073.. .7 !0:...7!0:.3 .2.11.3 ./.7:3.5.8$0.3.2-/.-44 .-078::7 O 0...2.3 -7.2..2..2.793.7802-4.08::2..2...8047. O $.3-.03. .7003$3.3.39.77.9.!:9-078 7.2. 7.://38.38.3 .7:3 970:.0:.2-.70.50:. -/00.28.7.734.39.73. /.:33 3/4308.7-. ..://3.2-/. O O O O . 7003$3 . 70#. O O O ..2..3.2.39.0-::93.39007..2.9. /9.70 O O O 0.3.3#006 #00!39:$:7. $.9 ./.3-..2-/.3 .. ..28. $4341 O .7:3.72...

2..2./.32:.380079..39.2.  0.32030792:16 /2./!7. -.3. 488.3. .9 :/!7..3/44 39.2.380..2 -7..8094 07.2.7 O O O 1.0:.39...380079.7.5:3/.-.394#.2..3809.9$:783.:744 O O O O 39.3..!02-0.3.7. $0.:434 !:97./502253 503:.2030798.3 7.7.9/.3 080:.792030798.!:97.6 7. .%0793 2:.394../. O O O .6#090.3/ .3/. :744. $5.1.11.3.2.2 -.3-. #..38. !:97. .3/:73.3#..2.:3/. . 7...4!:97.5...80.339.. 39.:3 $5. 7.38 90.9.7.7.3./.-07.7 ..O .8.3080:.3 39. O O O O 7.-:3.9.5.8.3#13.:!:97..!:97.3.2...3..:.302-07.7.39..38 .0-03.3.2.3809.-. 39..47-072.11. 809.5.3/2.3.488.4 !:97..2.2.5.././.3 . 7.2.-7..-9#. .88.:.5:97 :434 . 1. $.7. . $.:89 7.703..0.3./3-03..3 .7/ .2 #0#.3 !02-0.:202-07..

.3. O O O . ..!03..8.2.2. !03.39-7:.7..78.79. ..3 ..79.2.3-07.8.380.7.#.3 O O O O .38.3 ..7.2!030./. .0-03.:744 O O O .:8:5 8.0.3/. -.:.3 7.3/.3 .3.380.30.30 ..25: 8:2-07. .7 .:.3 . O O ..303/.3 :8:5.3078945507. .3/.3.-.3#.380.303/7.5..3502-.79. ..8:8.7.3 ..38.8/.3.3 .7.7.7.3.3.2.8 .. O .2 .3... 13.3789:8/.0.2.3 .3. O ./.3.-.3203. /.7./ O O O . ..30 .2.7.30.2 /:53....344/82 :/0 0-70 O 78945507$047...3.344/82 :/0 0-70 O 3/.770%0:88..38.7007.7.0:. #.3.:.30.2.22.. .7/#.07..3.2./.2.78.2..30.22.3 .3.:203..8.9 :..7/.300 .35:97.:.2:7.3789:8 O .39.300 . .2.30 . O .3.2. .79..5079.02. .30 ..7.:.7../.13.7 #. .7 .2. .9073.38.3.9:-07.:203.30 ..3 %0:88.770 .. 3.#.3. .7...3/.3..7.30 .7/-:./../. .

34:39.3 %7434...380079.. 3.3 8./.7.32025. .777.-8.13.71.39../8./072.5.-. .37.3.7.7-7.47.340.. 03.770.7700..8.7.33.5..2.35027.3 $.3.7.38.13.3 02./. 0..3 O O . .078.9 !07...3/8.770.3.30%0 30 .3 .7.5. 0.././5.3203.8..2.2.3/2:. O O O .3. ...O :744./7.%7434 O O O O 03.8 ..-7.3/2:.3 805079. .7..3.

9.. 007.3.1!7-.!02:./.!.3-.82020739..4/414:7.. #.. .5.3/7...8/..809. 90703.. . 502-07..3..3.3.:3/. -07.9.3.#. !..3/7. .3/.708../.703.3:004/89:8 . 503/7..8:.3 .22.%:.3/. /7.0 $.-0-07.9.3:00!.0103/07412.8..35:3.07.7089 O O 007.9/.$09.07/.47/41909 $.5.:3.3-07-. O O O .507.3 .07-.3-.7089:.$...3 O O .%:. !03:.3..3 !0.708.3.3.2 202:.7:3.9.1:3 93 !7-..9 .3809. 0502253.3 O O O 503/7.380079..5 -....3.8....33/ 22.3 -.

89%:.0%:.2.3:.93 7..7.2..3 . .7 7. #.73/:3.2.1.0740783. -07802.%:.73..2..3.7 9.3202-07 .01 !:97.-. :.3.7/03.33:7.709.07.2-/.7%::8 7.2.70!:97.3 378 !02253-08.5.. !.0!.94!..3202-07 203443/.-.3 08 9.3/03.3..3...3203/:3 .3 %:.007!:97.3/.9.73/:3. -03.7 .39073/.35.3.3203/:3 O O O 7. 7.3203443 %/.3.25.3: 207. .3$.502-07.2.43 ./. O O O .....2.9.3!0:.3 9::8/.7. :16.7. !.9 2.3. 0-70 !022539.7!.3.7.9 1./9.!079.943.. //.32:/.3203443 -7.9 7.3 7.9749!73./4805 O O O ../.9 50307:80:.9 . $.:9.0:9... ....5:3 80..03.7.3907./.7.3 4805/./83%:.O !.%:.9.0:.. 348.-.3/#.5./9.39443 7.  . .7.2. O O O 7.:/ !. O O 7.2.9.3.9.074 O O O . $.9.3 7.01 .3. :..507:9.3-07. .3/.2%:.!0307:8502253 7./9.

3#.3 92.7.3-..7.7.3::9: O O O .1.07:39:3 7.3 3.8./ .8..2.3 $.7/. .3 . .972.-.3 . .3.7.3..82.3././ O O .3-..34.394 .34 .0-..502-07.7%::8 7.3.3.502-07.7.0203. O O ./7.9 7.3.:. .:1.$:8.#6:.7 9.2..770$./...2.7 82.59.3:..../..3 92.3-07.770!02-07. O O O .3 08 9.:.9 50307:80:.3$.3-08.39.3.34.-:3.-.3!02-07. .3.2.70!:97. $.33.83. .-07:39:3 O O O .7..7 .3 7...01 !:97.. .23.01 .8.0:.33.3.!0307:8502253 7.7. :.2.-:3.39.-. /.709.3.3 9::8/.3::9:.8#.7.7.2 !03.

0-:.-.3.74.8..38:808.3 O O O .-.2:./.97 .9 .50302:-07.34 .74.32025:3.9.. .3!09.9!02-:.3 90.. 7..97.3./:. $5.

.3!94 .5/2.97!03.-:3.7.3.23/94 !03..33....-:3.3.59.20-.47.2.3 3/94..73.: -07.0-././.30-. O O O ..203.3-07.59. .3.97..3!94 .3. 3.2....3./.:-07.3..3.3.-.3 .. #:.47.38:808 .-8.-0...3-./809.59./.

7.9.--07/.-70.3. #.3-.39..3/. 4$.3 .--&.3.88. ":7.3 ..0:91/9...0:. 05.3/. -:3.2.99075: O O O .3-.:-07..9:9:8.78 !0:.39.805079/.3.7. !0:.2./.3/.35:3.907.2. ./!02-07.-:8:1 O O ..3805079. ..$% O O O 4!0:.7.78 :7:1...32. .3%:.7:3.3 .7:3.3502-07. 9075: O -7.2..-.-:8:1 .3 7.84.2./#.3 .. .28!.3408401 3..%025../.3 .33.3 O O .35.3805079...3 #.25..3/.7/7.3 2.8 &. .3 3..780.07/.3 #.28 $047.30./9025./9./.30:91/9.7.. .3#.39.93.9.32:.9..7.9.93 7..7:5.3.2.3.3#:5.30:.820 O O O O .8.32. . -7..8.7#./.3.3 .202 0:.39075.:.81..3 57:..93 /..3 8.7#:8/./..92:. %.3203:3.25. .$% 7.3.-70 -7.78..8.84.3 8./.3 .3 .3%075.907.-.-:3.381.. /7.!0:.. !078.32. O 408401.. $.7/-:..88.37..3-./.3/03.3.3%075: 9..32.

8047.393  -3:.3202507408. O O O .22.3203/.3/.22.7./ -7.-:3..90-./02-. #././.3 ... -7.7.O O 2.80.:.73.. ./.3 .006-7. ..7.. O O 73/7.3-0702.3/.202-.../%07507.3/.3-079.7-:.072.:39: 203::8:7...92:.8/.2../.2.3-:.3#.2.-:3.30.3 2.#. O O O -.. .2.3 .33.0./. .3../%4.7 3.3..6 3./..7:.2..79878.07/.7!74808.7..2..9$.3. .7.7 O O O .-:.: 73/7..3.8/..9502-..2..7../3/.3:80.3%075: #.390.3.3 ..3 47./.39:.11. $047.2:302-:9.. 29%.3/.. :8.25..3.5.7-7 2.3//.808.5 9%.7:.2#.3 -./$ 0.3-07....3203/.1..7!02-07.3/809.37.1.3:.3. .3 $024.. ::7 3.9.$3..7499.07/. 2:/.7499..33./0.9480.11:.7:8.7.006#.347.73.9203..8/..2 3.39....502-07.9 ./:7 !03.7 8.2-/.2.5.700:39:47.11.5.9 /.2-078.3.22.3-079.2.3.3 :1.. .$% O O 2 .6.30-.

7.72.2..-:3.3.47.3.35079.2.3:.3:8.32.3...3..3.3:04/-08/0:8 .9 O O O 82..2.7..2 #.:7.7.39.%:.3.--7./$-7.3.3 47./9.3..9.03.9..33.:-08079.3.: 507..3.3 .3.3 7.0-.25.3. . . 7.3 2. /. $:3/.72.8430.9079.380.3/03.. O O O ./9..... 3. 072.30/0..3.#.2.3.38.30/0 .!:97.!:97. .3...9.7.5079..3.5079..80.2. 82.2.07 .//.!7.3./. 3/: ....!7.3.25:203::5:.....0 1.3 .5079.2. O O O O .:39:.-/03.3.22.0 78.3:.9079.7.7.09..11.3 4.3..2.11.. 07420!:70 22.2.0. ..803..3:8./ /./.-82.3.2.2.3.38.O O O -7. 89.:790-03../9.8430742022..3.3/.3 .0..2.3.0...3//:3. O O O .#.3203072.7. ..3#.3:0 3. 0/03.8:.:2....3 .7:39:202-. O O O O !:9:.. !:9:#..33. #.3.-:3.. 7.. !09:3:502-07.2.25.$%  7..803.7.-:.2.9 #.35:3.. .

0%40 $047.#!-07.007.5.78.3 O O 0.07.5.3!0302-:.3-07025.3#..3 #./.3!0.78-07.9..9 -07.320.8..7.9%:.0.79 4/%00.

0:.3. -7../.7#..32. O O O -7.7.3 !0302-: O %440.2.%:.3$.

.-.. 2..7.7 22./.3:7.

2..2 %:.203.3.: ./. $.2.3 94-07 410.3 9079.330303.$.9 . 4..9..33088. .7..!02253.2.0..1.2-8.2.2.303/7.3308%:..3.-:3.7.7.2 O O O 4.3.3. $4:8..903.3.7./0:.39:-..0 O O O O 48:.3.39:3.3.7.2.7....!. ...0.. O O O -7./..0:.502-07..30-.. -7.  48:. #..2.9 .2.2.507..5.3/0.-:3.-:3...4/.2.703.305.33..8:...34 . .303/7. #.03.-:3.7.2..7. O O O O 48:..3410$4:8.. #.2.95079.30.. 202-07..7.3.7/-:.204330./ 503/:30:.. 79:8. .-.39:-. 8.3..34.507.2...9.0:.2...3.33.598-.3. 48:.2.907.1.0..379:8#.. #/.

.79.3/..-8.8/.$ .78434 .7. .7.2. O O O 07.7./ 8.8.3./-/: ..!:97../../.1..2...1.2.!. $0.:203/.-:3./.5./..3/:3.:/ 3.3 07.2-.07/.7002.380079.7.!02:7.3!7...5079..2.2.8.7.320307.:34  07539.:3.3 $02089../././47.3.7.3/.793./.38.1/3.3.39. #.39. .393 .1. O 0.03/7..203.-03/07.8::..380.5.09:7:3. .9/:3.23 O O O ..5$02089.-:3.79:.3-07503./.8 !.3-.2.03/7..3 O .. 030.%072:.:5.77. .3!7.3/.7...::83.9-07.7:803.859#.7/. 502:7.7002:89.3/7.8.3.7.8:. :89.02/.7/.3..38..3.3.82.3//.207 /307/.30..5..:203/.7.0:.2.33.-:.793...3!:.:3. 8.8 7.7.9.33.3.3202-.2..2.2-/.3.2...22..5..3 8024.39.3 .9-07.2.7002203. O O O ..0:.2. .3. 07.79. O 7. . . 003./0--.78434.3 $024.3.202-:.02.3 203.9.2 .9072:.2.. O .7.2./ .5.:/.. 0.5%07.8.

 ,1,7,3,39,$,3,7,
O O O 

,1,!02253 7,3,39, 7,3,380,:/907,3 $,3,7, 7,3,3202-,,02,2:7,3 

4-1,7 :2,7,,,9,,3,
O O O 

:2,7,3,, 
, ,,9,07,502253 ,3,07,9503:3:  

,3,3,,708,7,!7-,/ ,39,:!0,3 043,7/-079,3003 $,,09:7:3,3,3003,3/,7,5,3:,9 -07,3 5,3/,/,3-07507,:-, 
O O O 

043,7/:,9/,3-07,380507983, !07,3.8 072,3 -0797,39 8,3,95,3/, 34$,43 ,3003,2,0:,7, 

4:8,;070,3/07 !,307,3,3-,8,3, .07/,8 .0207,3 502-0,:2,9 2,3:8,
O O O 

4:8,2-/,7$9 4:8 ,;07,8,3, .07/,8 .0207,3 0,3/07!02-0,:2,92,3:8, 

:62,3-/:,2 7,3-,8,3,,3803,39,8,203,/,2-,4,3,, ,8,3,
O O 

:62,3 7,3840,3-,8,3,,38,3,/,-,/,3/,,26:7,3 -/:,2,2-,,32,,-,8,3, 

 

,7,7, $:5,,203,/,3,,3803,39,8,2033,9,$%,,79073/,7 /,748,
O O 

,7,,7,9,2,7 ,793,.07/,8 53907 7,,7,9,7 ,793,2033,9,$% 

,2:/,7: :,  ,,43,7,:,22,/ 3:07,%:,3,39/,9073,,7,3, :,22,/ 
O O O 

,,43:07,%:,3 ,, 3,7,%,9073,,7,3, ,,:34 :,22,/,2,7,8:8,3502-,,78,,0-03,7,3 

,,43,7,#,2,/,3
O O O 

,,43:07,%:,3 ,, 3,7,%,9073,,7,3, ,,:34 #,2,/,3 

,,4%0/:3,7,
O O O 

,,43:07,%:,3 ,, %0/: 3,7,%,9073,,7,3, ,,:34 

,797:,22,/7,,3 3,/,70:,7,7,,3,370,-0747-,3:39: ,,2,3, ,9:8,2 
O 

,797%073857,8/,7:/:,:%009&5/8 ,7970 !078434 8,.71.088011478-00;0 378 O :,22,/,2,7,8:8,3502-,,78,,0-03,7,3 O 7,,3,2,,,3, 

,990:3.,3,7;0
O O O 

,99019414/ :3.,3,78330/,7747 $.4998 ,7;0,2-/,73,2,,03,

O 

,2,,,3, 

,:,71,:89,:1,
O O O 

,:,,3:8,,3/472,9 9:,3-08,7 71,:89 71,,3:, :89,-:3,33,2,,,-:3, ,:1,072,,3 

,:,:8:1-7,2 ,7,3,8,,809,25,3,-:8:1 802:,,--7,2
O O 

,:,,3:8,/472,9 9:,3-08,7 :8:1 -7,2,2,3,- 

.,;0,793
O O 

.,;0,2-/,73,2,8047,32:,3 ,.,;0 ,793,73,-:,3,709 

:0,6,;0734.
O O O O 

:0!02-,,,-,702-7, ,6$,,8,9:3,2,,82,::83, ,3,793,8,3#,, ,;07%07,3,9,:.,,, 7,- 34.,2,-0,,3,,3, 

,$7,/3,/ !02253507,8,502-,,700,380,:-073,3:39: 080,907,,3 .07/,8/,3202,3/:0,7,0-,,3 , , .,0,2,2,,,9,3203,9:7,33 203:7:3,3 :,3

38.2. 72.-:23 O $7.3. O O O O 7.7.3/3/./.3:.3 0. O .. .!02...3 . . 9:2-: 9:2-:.9.3 0-70 O /307/.3:8..3 O 7.38.3.0.7././.3/2:.37005.3.. !7.!7.3./.!:97...3.9: !:97.:3.!07/./.2.8 7. 34 8..-0.7.3/:0.0:..3/..3 .0-03.72.3.2.38..3. .5097 202-.

7 $047.1 .8:8..3502-..3.1082./..0-03.7.78././.22.22.7.78.1 $047.3.2.3502-.3 ..8:8.0-03./.39:.2.78.0-03.-07507.22.7.- 7./..3 :.7.#.9/-. .3.3 0. O :.7./.2.33..22.22.79.2.3 :.78.77...3: 378 /.//..22./.3502-.././.7.7.78.1 %4:%./..77503.8:8.3 101 87.6- O :.8:8.1/..22..3/.7. :. :.7.4.2.9 O O O :..22.2.0-03.7./9.3./-:$..6:0 O :.1..78././/-38...-:/3.7$47.3 :.77 3.3 :.3 9.22.:-.7.3-072.3.7.//9.2..3502-./.3503.8:8.22.22.305.3502-.808.22.-:/ 38.0-03..8 O :. .3/.22.8:8.5..47. O O O :.2.2.- - O O O :./10187.3 :. O :..3 :.0-03.78.2.:.3502-.0-03.-:3.2.8:8.22.//.2. -07.2.3502-.7...8:8./.7.-.3 /--.3502-.7.-.78./.7.0-03.7..

/9.0-03./ O O O O :.7.2.43414/ 0-70 O !:97.7./.78.390750...8:8..8:8./.3202093.3 :.22.7/./70!:97.2..8:8...22./.9.7.3.8:8.7#.2 O O O :.7 44/2.2.7..2%/.3502-.3.7.25: 50307.78.22.3202-.3 .0-03..7 44/2.3 $024.0-03.-.7.0-03.22..3 70 700 700 70 770 70 7. O :. 70.3.8:8:7.7.3502-. :.3502-.7. :.. :.3.2.3 9.907503..22.47.39075 .. ..7: 44  :./.3502-.0-03.//34!:97.../9..203. O ..7.78.1 .. O O .7.22.2..33-075:.22.. 90750.7.90410.789.22.78.789.8.3-.2 :.3..7.3./.7..3.3 9.8.3 O :.7. ./03.3941901./ O :.22.3 9.3502-..0:.8:8.3 .03 539:847.7.39075: -.-:.3.7././608..2.3./...22..78.3.2.7.39075 #.8.3502-.3.22.9 0:. 7.38 $024.7.22./.0-03.2:/..9. ././6.-./9.8:8.78..7..3 509.2.3502-.1 .9 .22.22./.-:.:..8:8.2 O O O :. 805079.3.39075 :39:2..0-03.22.78...3.3 :.2.22..1.3 :.2.

75. $094$09. #..7./.8.2.:202-..38079..2.2.8::. $.8$094.!:97.7.5:33..22.7.-:3.3/2...7 :.22.2./.8434 O O O O :.-:.7 :-- O :.8:8.. 3/.O . .3 :.22.390: .3-.380.3-.33.8:8.8. 9.7.3 :.9..3.7./3.78..7.22.22.3502-.7.3 7././.7. .3:..33..7.7:...7.-8./.8:.78..78.3502-../.22.3502-..8:8./.803./9.22.3502-././..3.22.7.8:8.:8.7....22.0-03./.3 :.3 O O O :.3 ..2.78.3502-./. .0-03.203:9090././.3 :. O :./7.37.38.0-03./.39.3#.22. -44070:.2:/7.38:..3502-. :.37.8434.8.3/7..3...2:/7.3.0-03.3 0-03.78..8 7.0-03.9/.-://.203. 3..$.7.2.3.8:8.2. .25.0-03.3 500793.:9 3/4308.  :./3..32:. :..2././...32./.3 ./7.3 .7:.-:3..39.2.7.0-..202090:.-075.78.2.22.7: . ..3 ..2.78. ..3 -0783./ .3.22. .3502-.22.:.0-03.3. O O O :.390:2.7.22. $024.3.2.22..7. ..3/./.8:8.:8$.7.7 -.38:.-44 O O O O :. O :.8:8.3.3. .

3-0-.3 :.3 :..22.3 ..22.3 O :.3502-..20/ !:8-.7 ....7.8:8.3/7.3 :.3/.38 .2.8:8.--.7.-:.- .8:8./.3 0.22.22.0-03. -07.3-.3.22.3503:7/ O :.7#/ !02-0.7..22..2.2..3/7 /.7.32..0-03. .770:4#.907.30.78.8.7.7.3.22..22.7.7../.22.3.7.3502-.3 9.2:7 80.2.0-03./.2.0-.22..7.78.3502-.3502-07..2:7 8050793./.3.7#.22.22./.../2.3./.2.7.2./4 0.3 :.22.3502-.3502-.22.3502-.3 :.22.0 8050790./..3/7./.3: /.8:8.7..3-07-./.8:8.3.9 2. :.3 :.8:8.2./...7.3502-.78./..0-03.22.3../40.7.39.7.3#./.....3:#.7.78.78.2.30../.3 -0-./.7.7.  :./$ O O O O :. 6:.2..78.22.8 9. O :./0.. .11./.7..-:.0-03. O :.0 -07./.8:8.22.3!:8 #.3 O O O :.2.78...039.93../.1.3 O :.1..8:8.8 2.2.7.7./.0-03.3 O :.78.3502-..0-03.0-03..36:..

3:.22. :.7././27#.7.3$0.380.3.0-03.-...77..3 #.62:16 . /.22./..78.8:8.6 .22.6./.78.22.78./.:.3 :.22.2.7./9../.2.3.9.-- .22.87 O :.22.0-03.3 :././.- :.:9073.. O O O O :.0-03.3.69.2. 82./2.95.3 :..3502-.3502-.3502-.-:3..2./.7.78.7.22.3.3 !022539075:/. O :.7.7.22.8.8:8.78.2.2.8:8././.--.0-03./.3 :.7.2.--..22.:2033..3. O :.0-03.8:8..22.22./.3502-./.3.-:3.3502-.7.22.$%  :.O 20/.78.8.3502-./.7.2..-:.78.8!7.8:8./$ O O O :.7.7.33.22.8.8:8.382.3.3 :.7.3 27!02253 5..8:8..#.3 ...22.2.9.22.3 O :.307....2. $% 805079. O :..7.3502-.7.9.0-03.2.0-03..

3 :.22.0-03.78..9!03.9.8:8.8:8.2.3502-.07 O O O :.3 ..0-03.22.2..3502-.22.:.7.7././.7.78.7.O :../..

3..070207.502253 .

22.78..7.7.22././.9/.3.0-03.:50203../.8:8../.0-03.3./.2:79 %.3 .8:8. 39474!7./..22.3203.3502-..3.:73./.3 . 7..7.78.0-03.8:8.99..7..9.2. .. 7.3 .3./:73.3 :././...3 :73.9:3:373. /.8:8..539: 7.2.78..22.78.3700/.2./.02.99... :.::83.380:.202-:.7./.!02-:.3502-. .93. :.22.7.7.32:. 39.3 $024.78.22.0-03.3-8.32:.8020.-700 ..3502-.2./.7.7.7.3 .3.0-03..22.3 O O O :. .3203.3 :.2./.22.22. #3.782.2.820303...2.3502-.22.3 O O O :.#3./ 7..3:3:3#3.:39474 O O O :..3502-.8:8./ 7../.7.0-03.7.3 O O :. 8093/.:!07./.../.22.3-07:39:3. :.2.:/ O O :.78.99.7 O :..:790.22...3 :.3502-.8:8.3 .3 .

3./.-.0-03..3.7.5079.22.0..7./417...37008079.2.3..7. 3.8:8. :.32.3#4.9 3..3#00 #4.3503.22.3 2:/.3 O O O O O :.9!03.3!7.503.2...22..2.3 ./.78.3502-.3./47.3 7.30.../.2.3 :. 22: .3.

502./.3 417..3!02.7.3502-.1.78.1...22.7..::7 O O O :.2.8:8.0-03.

.0-03.8:8.7./.8:8.8824.3 08::7.378./030.380.1.0-03.3 50309.78.3 50309.3502-.3-072:50309.3.7971.2.31.3 .3././ !03:93.22.3-072.7.8.3 :./.22...7.:/-07509:3:40.39075:/.8:8.7 !7.2.709./.-.3502-./. :./71.3 .7..22.31.0-03./.1.3 .7.7.3502-.3-072.3..78.22..7.3!0309.22.78..3 O O O :.22..503.0-03.78 0-.1.3-072:50309.2.3 80./71.3.// :.3502-.2.3.:.-:.7.$9 O O O :.9 O O O :./71.3 08::7.9 -07:8.:.3 . 71..7.22./.22.8.320250309.:/-07509:3: :.22.3 78.:. :.3.!079./.3 .:.9 :.3 71.30-.8:8.3.2.7.78.:.3 .-8 O :.3/.33.:.22.79:./..3 71...3.22..

30 3.7.0-03.8:8.25. .25..78.3/072.3/.0-03.22. :.33.25.0-03..3 !:97..:1.22. .8:8.3-07.3 :/::/ 703/..39.7././.8:8.8:8.:1.78.0-03..38 O O O O :.2.7.3 :.25.2.2.3/072.22.3/072.:.8:8...7.22./.3502-..7..22../..5.7..7202.-:3.2.2.3502-..7.7.2. O O O O :..25.22.-:3.0-03.79..74 O :./.62:.-:3..3/072..22.:1.9 ::/ -07.39.78.%.78..0-03.22.:3 O O :..7.9...:/.2.-:3./:3.2./.2.7.../.32:.339.22./.3 .:1..3 :.. :.22.320281.9075: O O O :.:1....3!:97.6.2.. -/.3.3 .3502-..:1.22.%./.78.8:8.3 .7./.33.:1.3/./57. :.7.3./.7.7..3..0-03.07 O O :..3 30..7./.3/.8:8.7.3502-. .3 /072.3/.22.22.3.9 907.7.3 . :.3502-.22.3502-.22.3 :7.3502-.72 :.%..78.-/.3 ..25.2./.3../..1 O O :.%.:1./:7-: .38.3 :.78../. .7.

-:3..8:8.7.....39./#./ 503:9...O -: :.%03. 3.2.. :.3-07502-. 8.33.3 4. #./$.7.7.3/..3903.78.22.7./#.22.3502-.3 #.3.3502-.2../.2.5:97.840 $.-:3.3/7.3 #.3 :.22.31..$.-:3..7.7.0-03.1.3 3/7.7.78..3.3/.0/. :.38.5:97.7...5:97.2-/.2..3/7.3 #./. O O :.3 /./#.840.3 O :./.11$.!:97..3.8:8.78.7. O $.9 5:97.. #.22..2. O O O O :..3203.22.330303.33.22.:3././3.78.22..7..7./.113..8:8.22.97.5:97./..3./#....3-:3.-:.3502-.0-03. O O :.3/7.0-03.7./.0-03.22.3502-./..2.8:8.

..7./#. 3./. :.8.3:7:8203::0203.3 :.8:8. .:.7.3502-.7.3 ..22.50. !:97......3../.8:8.2../#.3502-.22. O :.3502-./.8:8.0-03.78.22.89.3 O :.7....07..78./. .2././#.22.78.6..2.8. O :.7.22.3.0-03.37.22..3 .3 :.7. O 3/7.3.7.2.3.3 .0-03.

394190#4:3/%.22.0-03.2.3 :. .8../##.32.7.0-03.78.703.3 47..22./.3.2 %78903 %789.7..22.3 O :..7.1/ O O O :.7.2.3502-.2847741: 2.8:8.2.8:8../.0-03.709:8.3 #0.3502-./.0-03.-.7./04 O O :.3 :.1/ :.2.7:2.3502-.2.3. 7..7/-:.0-03..22.7:2.7.89./../.22.78.8:8.3./'94#.8:8.7. O :.22.22.3502-.2.7.7./.0-03.3 :.3 %789.3502-.2... O 2./#0.22.22.7.3003/ .78.22..22.--.3 :./.#.3502-..47.22.78.3502-.3 379:7./$094-24/.8:8.7.O O #.78./9.-0 09.78./.7.22.22.../%789.8:8..3 ./.3-075:./.3 :.3 O :.3 O :.794 O :.3 O :.3 %7893 %78943 %7897..7.78./04 :.0-03.22.8:8.22.1/..8:8./$..7.. :.7.3!39:8:7. 7.2.3 %789./$.78.0-03..3502-..2.7.3 %78 %789.

 :,22,/,17,36, 47,3,3-07:39:3,703,203:3,,3,,3, 5,3,3 ,,3, 
O O O 

:,22,/,2,7,8:8,3502-,,78,,0-03,7,3 ,17,3 7,3,3-07:39:3 6,07,,  

,-$-7,!72,/ ,/1-0!7,3,,:-8
O O O 

,/1078 7,- -0,1,80/:5,3 ,93 !7,3,,3,, 
, , 

,#,-,3 $024,203,/47,3,8202-07,703,,$%/,39/, 203,2-,5,,3-:,3,3, 
O O 

,,38:,202-07 #,-,3,$% 

,7,7,99,,2,
O O O 

,7,7,,3/2:,,3 99,$05079,, ,2,,2,,,3, 

,7,7,!,7,,7/, ,7, $024,203,/808047,3,3/2:,,3,703,/, 2029,3

5,72:/,3,,2,
O O O 

,7,7,$08047,3,3/2:,,3 !,7%,3503:,9 ,,7/,072:/,3-07,,2, 

,:1,7/,,1:, !02:/,9,25,3,3,/,77,3/,3,3948024,-03,7
-03,7203,/9,2:,$% 

O O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 7/,,-:3,33,2,,,-:3, 7,3/,3,394 ,1:,%,2:,$% 

,:1,:83-44 3,, 
,9,25,3:,7/,,28079,,71/,3-,8,3, ,:1,, 
,,39,25,3 8024,,/,3,9,25,35,7,8 ,9/,3-:/ 500793, O :83,-:3,33,2,,,-:3, :8/,3033 O -44$024,,/, 
,,3-07-,, ,71/,3-,8,3,
O 

,:1,,-:-03/7 4: !02:/,,,08,,3,3 03/7 ,:1,$/6 
,7 $024,203,/,3,, 
,,3,3903 ::7 /072,,3 8079,-8,,/503/:3/,30-,3,3-,/73,803/7 47,39:, :,47,3,3
O O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 $/6::7 ,7!03/:3 0-,3,,3 

,:1,$/6:3,0/9,3 3,,39,25,3/,3::7
O O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 $/6::7 -03,7 :3,0/9,3,-:3,33,2,,,-:3, 

,:1,%,,8 ,:1,,
O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 ,!079:2-:,3,3-, 

,:1,,11/7,3 !02:/,9,25,3 /072,,3 .07/,3,/,7/0 #7
O O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 ,1107/ .07/,8 /7,33,/,7/0 #7 

,:1,/,30 , 
,-079,2-,9,25,3 

7 $..8.033.3.3 .9. O !7.7:3..3.. #.O O .:800.2.3 ./08:. '0. !.07..7.793..07..305.3.97.3-..3 /..7$. .#.033.!02:/.89089743089430. .3/0 57.07.380079.88.2.7 O !7.3/. !./. ../.. O O O 002. O O O :7. 3..8./9.3 O O O .9.30.38974314790708941810 O 70.9..3.3503.82.77 #.30 .3-07:3.7..2./. 202-0750307.$.'0. 503:.770.3.3/7../59.3.7:3.3 -.-:2 !.44 002.3503:.50710.-:2 O O O !.89.3. ...:1..3 /072.#. ./.990920..3 .::83. .3 .79039.25. $024..-:207.203.39.2-/.!7..3.8 $..9.3207.%:.97.93.05/.7..502-07700 O .-:2 $.88./.30..05 ! !.2.. :7.3/7./59.07.-:3.9.39.8.02-7.9:.3..3.380079...0 702.3907.20 .5.2..7%:.. 805079.3 ..3..

 59.8.9907:820307:8..2.'.9.308079.22./8:7 90.2. . :3 2-..342-.5079../59.3 ! .3.. /.2:/94././2.3-.3..88./59.3803.2./. .2.8&2-474 !:97.! O O O !7.2. ! .!079. !:97.2.39..! O O O O !:97.3.5:3/..5079.702-7./9.2.2.-.9203.-07. O O O !:97.7 !7. 2-. '.5. !7.88.-0781. 22./.2.3.3.3:0.-.2....9.3:0%:.. !7.5:97.O #.:3%:4/4 !:97.

:1..8./.. %.$..8 539. :. O O O "..3 ".3 " "../.39075:/.39.3.807.203.334-7.3.7:..2.-.. #. 039.22.2-8./.7 ".:1.8.8./9.-:.7 7.22.2:7 O #./50307.:2.380..22.2:7 8:808 ..7$0 # #..3/.25./.39.803.07/.7#.3 O O O ". -../.807039.2.8./ 9075: ./.3/7. $024. %:4/4%0..25.

.07/.907..2434 #.9.39.8.0:.3.080./9.2.1..3%:.3 /.89.9.7.077 #.1.043.3 O O O #.. /..3/07.7.3.7 $..9.07.5:.9..3/.0-07.947. #.3.3.3 0-07.8.9. #.397: 5./9.3.3./9.7.3/7..2. #.07.0:744!:97...3 93043414/ 7943.3/7.3 3/7.7/..9/:3.8 2:. 2..380079.3 503:: 09:.5:97. .:3 -7. 0.3/.1./9.6 #.7/.7.3.7/.-:3.3 43.1.38. O O O #. .. $98./. #.:3.1.3:07./!02253/:3...1.3/03.3.307. 9.3:8:1 $9..39. .1..$%  09.3 3900 ...33.8.3.0 9307943..3.202-:.07/.!7.. 7..$:8. #.008#:0720 0.25.3.3 O O O #.!7.7 8047.33.0$0-.0.0!.32033. O O O #.7/ $024.3.:.1.07/.72.1..%3/07.9 .3080.7.39-7: O O O #..3.O O /9..3.03/7.1. #. #.2.0 O O O O #.25..3 .203./47.0-.72..0:.340. #..$:3830 $.7. #.0802-:.3.3.2.:...8788. -078 ./3.30. 7.. $09.8 7/4 .39:.93....../3..3. 7.3:.3 6.6./$98.3/7.907.-44 #..93.-:3.393/07.1.2..-:./9..:3.-..805079.1.3..0.3002-:9.3.3 0.3.394 #.2:.8..

 O O O #./. 3.0.0.:6 #.3.380. $024.3../0:..203.3. #.7.30:.072. O O O #.8.3.2. 3.0:.80..3.2.8.9 78. .2./..5.3203.. #....907.'.9 ./..7.1. $024.7:2.2.5.3.8..// !03:3:.3/.3/.3..3 .3/73/:..9 203.-:8:1 O O O #.9.3.:8:1 !02253. #.3 #.2.703$:50747 !..5..7.8$80.90-93 #../.3 /.8!02253.3.920307. /.878.3.3:9.080.9.8...957089.:6.3. 78..9 /072.7.7.3.3.3 -07.39033.9.0:..83./509./.##.3-8.O 077.309025.. ../5.33.70:./.7. #...203.3 '.03.11079..703! O O O #.3/..3!09.9.11079.3/.203..

.7.3 7.3002-7..:. O O O O #.33.2.39075: ..-:3.. . $.47/4180 !078.09:./.-:3.: ./. 0.#.22.8.7..7... :7...:6.80-.3$.2. #./..7.3:7.3$8. :.!02253 .$% O O O O #..-:3.  #.3-.2. 7./.:6./.2.- . 7.09:..22.. :8:1.31.. $.3..33.3/73/:./.03.2/...2./.0:.3.3 $.3. . #...3./.31.-:3..7.

:. #.3.-:3.-:.$4.9/..7..- 3:7.3.3:7.3.39./7.22.3-07./.:3/...3.8 #.3-07.803. :8:1..#.-:..7$::7 :.8.8090.-... O O O #..34 #.8.:...5...3.5. 805079.8.$% 70.3. :2..../.3.3.9 $.-08.22.8.8 7. -7.7.:3 7..3074::.84..3203.22. 502253.93. 3..7./..-07..../9.$.!09:3:.3%434 #.2..70 O O O O #../:2.3../..9: ./..:80-./33.-:.:2./.:8:13:7..8.2..6..8.2.3.3-078::7 O O O #.7.75.5.3.3.3.3..38.22.9.77:3..8./.3..03/7.22.!02:/.9: ..5.97.3803./447 8. O .7 #. 502253 5020739.../7.#.3 #.3..3 7.3./ 9.34..8./.3 !.2.22.../.3%434 O O #.:.8.92:.2./.2.8.8...... #./  #. $024..:503. .7.507.03/7./:53.3....

9/:3.3 38./.3.#.$% /. #.2...3903 80.380.87. #.8/.8/:9..2../7.8/$.:/-07509:3:40./.9 O #.3203..8/.7/.3:8:1.7.3/-07509:3: .

3..!:97...O O O $.: /8079.3 . .: #03.2.3..7.3.3:0 7. 80.3 9075:/..3.2.07. :70:8$:808 .394 O O O #03078.2..1.6:..72:79 #0307!:97.22:/33.0:.3 ..202-.7/.07.2809..92033.394./.09:7:3.3.9 :8:1.88.- 3.3  #0..7.3 09:7:3. . $:808 .8.%:. !:97. #.3 O O O #03. -:3/.3..3 9./#0..5.8 #163/..31 !7.3.3.3 #. #.3. #. .3. ..11.97. ...7/.12.7/.3..%:./ #0/..3 2030.2.8.25.3.3:08079.2:. O O O #. -07..2.3-.8./.3./77:2 $047.8.593.:/..380..38.3/2..380.3 2:. #0.3./%075: 77:228. 2.3 .22.7/:70:8.47474!:748:3: #.3.3:.32033.-0..3.:3.3: #.35.2.2../.3....3.03.3/.9.3/7.7/.6:7. 3/7...

.7..347/.$% O O O #6#00 8...%4442. .2-/.3.11.3 #./.7:7:15079.3/.59.2 .. /.9 #.3 ../5022531703//.7!07..!39.3 O #4!7.11. 04 44509:.39..3!02253 7..5079.:/03/7.39.:203079 7.33.3.3 .2.2..3.3:3....3/3 .2.7:..509:.!02253-.39:. #.03/7.7:72 $:3.. $:9. 1703/ 7.8.2.%0. 7.302. ..3.:/3/:3. $% .7090793/.3:3.2.3:./9.73.3.8..3 539.3..2-/.#.3./9..3..7..8:9..9-079. ..3..07$:3.3.3..7..35:3.3 7.3 7.3700/.3.:/03/7.380.3 #2-.3/. #...:/3/:3%:... #2-. 81.2025:3.9.3 O 042.3...9.39..302.703.8.2.7 O O O O #..7.3.3 3..7.892..3/.281.7:8203.8..03..3 03/7.3203079 -. :72... #.9.7203...3..7 $. 1.3.35030.7:8-072:.. #.3. #.7/.7.. .2. $:3.35079.1..3..2.: O O O #.9.8:9.7.3..72.3.3.3:.-::.3/7.3202-0-..2!07. 7.1.33...5.071../ 502253202-0-..7 #68.3#..389. O O O O #. 7.3 #.!349 0.02.3. .:9..347.5..5.3-8.5079.8.7/.7/.3207:5.2.042.

. .7..3/80..3/.3&1.3-07-:/::7 O O O $..#63-78.2-08. :8:5. $.9:2.3.7.3 01..73..380079.340 3:3.3 $.9.32.3/07...!078.3:744 $./..-:3.4.32.9:....:...:. 033 &1.3.4 $09.380079.0/:.117.20 $094.7.3/./0:9.3.209.01.  . .3.2..072.7. .347.3/2:.7502:.3/070103/0741203 5.8.3 $. #63#00502-07.$ $..3: $.2. . O O O $094$09. ..428..43.3 O O O $.7.....-0..3.072.7 2.9.3/2:.33. !078.3.2.3...35.$% -78.. !:97.7/.-6.3 002-:9.8.2.3203..3 .7 .. 43.2.7/.07-:/::7 $. $.3033/.. O O O $0207:.-08.7 O O $.9.347..39075 O O O $09554390/ .64..9:.42.-60:9.:- $.25...2 .3.:-1.39:. 02:7.3/.:8:5 .2 O O O $..:3:390793/5:.23..-:3./.3.974$034.2.9.-08.2.3 $0207: ..3.39075 0.2.. $090. :.2/.

793.80203..-:90203.73..70$.71://3 $.90 $:9..3. $.8.3 09:7:3.3..O .!:97.2.7.-:9/87..3.:1.30:.3 $2.8020.3 .3-.05 9. $90. $:9.- O O O $2080.0740207.0010$.074 O O O $..-.$% O O O $.3.1/.-.80209:7:3.25...2.2. $. $:9.20203.2.07:39:3 0010.:.2. 0.3-/.7./: ..2-.89:!./.3.3 /.3 $..0.0308!.3../:.3 $7:.3$.!:97.3.8.3../:$.9.

033.22.903..7:3.2.3.9.7-.3 %476:.88.3 -/.39.30203.39.7://3.3 $08047.3503:.7..2. O O %0::0.3:3.3-07/.:.7.0:..250./..803.88.3.3..7 :.2..2./.3/.3/4 3.3 O .3. ..... % %0::3.78.-::93. 503:.0:..303. 3/48907..3:.3 $024.. %04/47:83/.3-07/.2-.39../57./.944/. 05..9 -079... %476.$08047.72://3 3.3 O 2.0:.803.9 -079.38..3/. $..3 .72://3..3/42.3/.7 7.3.7.3..3.3:3.3 3. .3.27.203.7.345..

1..3-079. %4-003832 $024../03.08.1 O O O '.3 .9-07.!02:/.3 8.3080 2.39:870$./..003#4.3. O O O &2.6.1.3. %8.:.3503:-. ' '. %7.2-/.$.3/8...7..35:3 3 %7.7.2.-.93.3%:.9./7:22077:5-.25. O O O %7.7.%. & &2./.05.61:/..1.3/.3.2.7 .7.73.9.:2 ..7.5.2 :/. 03./....0:.8.039:84.90507.343433/43.84/844/ 0-70 0383 034/089$3%7:9 ..3507..8.38./:5/03.3:.- %..3.3203.39484 '3.:1.7$..08..003.1 '03.-.394 .3 .707 .0$01./:5//:3.7.9./.6:.2.3.8.32:/.7.9 &2./.6:.74.3 O O O %4-0 %4-.:1.3/.3 #4..61..82:3../ O O O %8.2.3 40%:.3:.-.

9. .#085. .3.3 :/9.-. O .0 . 7..9.034 '..0390 '.907.:9 8.3.0.039:8 304 570..33.3/01.3/ 4.5:3.9 ..07.0390 '3.30.97.3.-:3.30 .3: ..'3..9..038 '3.8.3.-2.  7.9.0 '3.07 ...7..9..39/. O O '943.2543419050450 ..8.9.3 8.9..3502-. .07 .3 .3 ..9.4.5:3.93 O 4.3 403 43 443 4:3 43 4.3207/0.30 .9.7.:9 O O O .436:0707 .3.9.3/34-02.-:3.9502-.3:%4450. O '94:/9..33.502-07..039 '.24:8.07.97.9..3. .034 '3 '3.890.0 .30 09.7 -2.3 7.39/./.3.2..394..301917424/ 0-70 O $01.907.0203...7.

4./.38:.2-/.2:/.-4.039.2.-0-.502.3.34-079.73.3.3805. 07/0.$5.-07-..2.8. 8.

.-0-.8 O .3.

.3.3-8.703.. 0203.-:3.:/3. $.5.7.3..3. 3.25.-:3.: 0:.9.39:.:39:203.-070.3.9.3 /03.5.9.2...7.3/07.07-.33/8.9.3203..97.%7.!:97.. 3/:/.7.2.:8!. O 3.380079. . :8:1.3 .3. .: $047. 3.947..702:..97.33..33.::5.30...2033. O :/897.

O O O :8:1.:39:203..3 :8:1.33..3.3.25.3.3.2... .3.://3.9.-:8:1$90703..3203.25.. .: $047. .://302:.702:.309.7.2.33../03.25.3..3..3.3  ..30.- . 0203./ O O .:0203. .2.:0203.7.3.://302:.309./03.-:8:1$90703..3.3 O O O :8:1.5./!0:..2.

38:..3.7 .. ...03..2 O O O .3 7..9. $./:79.7.2.17.3./.. ..3:. .$%  003.3 .. .07.3./.3. .0:9.2. ..2. .33.8.3 7.3.../-:..3.3...3$..3.17.9.3 7./7/4.-0..25.30.30207.2..3-.17.3..82.7. .#.37. !02:/.3.3-07:39:3/...32:.. O .8.5.3 !03.22. !07025:.7 O O O . .03/7..2.3.

 ¾f .202-:. $024.3.944/.7 .3907-.703./0- 9.38:. ¾f¾f  f f %.3.3:.2-/.3.250.3/8. O O  SSZ`aWaSZS W^W\aSZ  f€¾ °. ¾f .3 -39.73.75.0 O /.73.20-..3.30-93/.392.0 /.3.7/. ° °f°–f° ¾ f½ ¯f ¯ %f %%½f°¾f°° f  % % O €¾ ° ¾°f¾ ½ °f°– f°–%f % O .73./03.O O #.383.-39.07./.3907.3.2 30...92..3:.2.7 .07. .-8.3../.. f¾f ...2 . .2.30/503./9.2. ¾f .3./ -:. -:.-:3.¾f %°nf ¾ ¯f°–f ¾ ½ f°f%f %%f°f ½f° O ¾f -f¯fff°f O  f°f O O O   f°–f°–¯f f°–¾ff°% ¯f°% f°f °–nf¯f%°f°%  f f f  % ¾€f f°f° f%° %%f ¾%f°¾ f%  f 9 ff°–¯f f°½ °°–¯f¯f°¾f O O O  f°–f°–¯f f°@ °f¯% ¯f°% 9 f f 9 ¯ f¯f¯f°¾f$½ °°–%°f° ¯f°% f¾¯ffn¯ff O f  f  f °  °f f f¯ f°–¾ff°f°– ¾€f °f°– f° °f¯% ¯f°% .2.38.33./.3 ..82..¾f .3 907-..2.-:3.. ¾f ..0.

% O ¾fDf¯f f° O O O ¾f " Df¯f 9 °°– ¾f¯f%° ° ¾f% f° f° ° °½fnfff–f¯f ¾n%f°¾ f% ff©°°f f @ –€ ¯°°– . f%% °¯ °–f  %° ° ¾f%% °–ff°– ° f%ff% O fn¯ff fn¯f f¾¾ff°–+Jf Jf°f%.¾¯f %-f¯f °–f%.

fff ¯ °½f– O O O f .

fff f© 9f– °°f f ¯ ° ff€ff°f O O O f %f f f@f°%€f%%f °–f°°f¯fff °f  f°.f f€f ff–ff° f°f .

 f¾ ° ff°ff O O O ° f  f°f .

ffff°– f°– ° f°–%ff% f %9f©f°––f–f f°%-f¯f f–f f-fff f f f f f f f f  f % f°–¯ff°– ¯ ¯ ff° ¾f% $f n%%f °–f°°f¯fff °f O -f f°- ¯ O ff f°–f f n f¾ O ff°fJf f°¯f f °–f¯ff°f f–f  f " f°f f°°f f°ff %@f°f°––°%.

¾ff%% °–f  ¯ f°–% ½f°–%% °–f ¾ff–f¯f%° ° ¾f%% f f%ff%%9f°– ¾f °–f%f % O Jf f° °–f¯ff%f % O ¯f ¯f ©f° f%f % O O ° f°f.

°ff°f%If°f% 9nf°f°– f f@f°f°– n°f f° ¾°f  f f°°f¯ ¯ fff¾ f° ¾ ©f° ff¯ f–f O ° f€f% fff°–¯° f°¯ ° ©f°% .

f°f  .

f° ½ °f¾ f°– ¾ff°–%f°%+If°f %f f f@f° %¾f%%½ ½%°f°% O .

°ff°f .

°f .

°f%° ° ¾f%+f°f .

ffff°– f°– ° f°–%ff% O € °fff°ff.f°–°¾°– O O O O € °ff € f f¯#f+ °ff °f½ ¯½f°½ f¯fff°f%€f% f° .

ff¯ f°½°f¯f -ff °– f f°f ff°– f°– –°fIf ¾€ –°f % f°–f°–¯ °©f ff%n%f° f% If If If If  If Iff Iff If f If f f° ¯ ¯½°f¾€f ½fff°f°%f°% O ¾€ %-f¯f°f %-f¯fff°f O O .fff ff .f¯ ff ¾ °f°– °°–f° ff–ff° ¯f¯f°%f % %ff°½ °– ½f°f°– °f¯ ¯ f ff–f f°¾ ¯½°f%° ° ¾f%%Jf°f ¾f°°+° f f °–f°°f¯fff °f €€fJ©f°f O O O €€f €€f n ¯° f°–¯ °¾nf° f°– f%f % f°–¾ °f°f f°–¾ ¾°––°f J©f°f -f¯f f–f €f-€ff €° f¾¯ ff €f-fff°f @ f– f¾f–€° °–€¯°¾¾°°– f °f ½ ¯½f°¾ f–ff°– f ¯ff¯ f°½°f¯ff°–¯ ° f°–f O O O €f .f f€f° f f€f %.f°–°¾°– -f¯f¯f–fff°f €€ff @ ° ¾n f°f° °f °f½ ¯½f°f°–¾n f°¯ ¯f–f O O €€f @ ¯f f n €€f-f ff€f° f Jf°f¾f°°%f°f°f f° f°f–¾%f°–¯ °©f–f ¾nf°°f¾ °––f ¯ °©f f°f%f°–%¯f O O O €€f €€f n ¯° f°–¯ °¾nf° f°– f%f % -f f . ¯½°f–f ff° .

 °-ff°fJ°ff O O O ° .

fff -ff°f 9 ¯ f°@f° J°ff -f¯f f–fff°f ¯ n9 ¯ff °f.

¯½ffJ ©f°f O O O °f %f¾%°f° %% %.

° ¾ $f½f° ¾ % .

¯½ff °–f.

fff°–° f fff¯f ff ff ¯ °f°–f° – ¯ ff° ff–ff°%f %+f¯f ¾ ff°  f°f f%° ° ¾f% °°fff f ° ° ° %.ff¾ f°––f ¾f°– f O O O °f . f%% ff–ff° ¯ff° ½ °ff° n°f ½f° %° ° ¾f%%.ff%.ff @ff f ¾ ff° ° ff° °fffff¯f  f f ¯ff° f½ ¯ ff¯f O O °ff .ff ¾°f .ff .f°€ff ¯  –f°f °°.ff °°°– ¾ . ¯½ff J ©f°f " °f@ffff° –#¾ ¾¾–¾ °°– .fff°– f–f ¯fff°–° f%f % O ° °f % °n n% ½f°–%%Jf°ff°– ff f°nf° n f° %° ° ¾f% O ff %½ ½ n%f %%.ff¯ ff°– f½f –°½f¾f°–¯°n°f ¾ f°¾ f O f f f f f f f f f f f f f f f f ¾€f °f   °––  f ¯f ¾€ff°– f ff° f°–f¯f f°–¯ °°©%f % O °ff f¯ @ –f¾f¾°–f° ¾ €° ¾¾ f¾½°–°–¾ °f f°–¯ ¯ –ff°f f° ¯f°€ff f–f½°¯ °f°– ¾ ¯ O O O °f 9°¯ °f°– ¾ ¯ f f .fff°– ¾°f O O °° .

fff°½f–°–9 O O O f %D ff%°––¾%%.

 ff O O O O ¾f .ff°%° ° ¾f% ff° f f°%f n% ½f–°–9 9 fff°f ¾f€f.

f¯¯f €f f f°f¯f° °f f°f %@ f°–%f°¾ f%%.  f °–f°°f¯ff°–f ff f°–½ f¯f ¾f€f ° ° ¾¾f f¯ff¯ff°f°– ½ O O ¾f ½ €f f¯ff¯ff° ¾fff°f f° n € °f½ ¯½f°f°– ½ f° – ¯ f O O ¾f ½ ff°f ¯ f ¾f.–° ff ff ff ¾f€ff°f¯f° ¾f¾ f½ ° f°– ff°–f°f f°©–f½ °ff°– O O O ¾f -f¯f¾-f .f%f %+¯f° %-f¯f ff°–ff°f%9 °ff°– ¾ffIf¾f 9 ¯ fnfff%¯ °©f ½ ¯ f°¾ ¯f°f ¯ ¯ f°nfff  f°nff° ¾¾ ¾f° f° f–f ¯f°f° ½ ©ff° %f°–¯ff°–¯ °n° ¾f ff fff°f½ ¯½f° f° ff f f¯ff O O ¾f ¾f¾fJf°–½°f¾€ff¯f ½f° f f f % –f° ©f¾f°ff° ½ °–f f° f¾ff°%° ° ¾f%%9°f%°––¾ ¯ f%%9 ¯ fnfff%f % O If¾f .–°ff @ –¾ € ¾€ n ¾f° ° ° ¾¾ °f½ ¯½f°f°– ½°f½ ° °–f° fff° f° ff° O O O ¾f ½ .f° ½°f f¾½ ¾€°f ¯f¯f° €f ©f¾f°ff° .f .

¾f f°fff°¾° ¯–f¯ °©f ¾ f°–½ ¯½f°f°– f nf° ½°f f¾¯f ° ff f° f¾¯ °–¾ °––f f f f½f –°f°f°–f°–f n°f O O O O ¾f f°–½ ¯½f°f°– f f .

ff. €f-ff @ – ¾¾f°–°¯¾ ¾½ f¾ – Jf°ff°–f©° f€ ¯f¾© f°¾f¯ ¯ O O €f Jf°ff°–f© f€ ¯f¾© -ff °– f f°f.f° ° ff °ff f¾¯f ½°f f°¾° -f¯fff°f ¾f-fff O O O ¾f f°–½ ¯½f°f°– f -f °  ½f°%f % ff f f°–nf° ¾ %f % © °–9f¯ ¾f¯f f° 9 ¯f¾$½ f°–¾ff°f°–f f°¾nf¯f f°f°–ff° ¯ °©f f¯f f° –°f f–f°–f  ½f°¾¾f ½ ©ff° f°f–f¯f°f O O O © °– 9 f°–¾ff°%ff°% 9f¯ ¾ 9 ¯f¾%f°¾ f% f¯f f° f°f¯f f° © f f°ff-f ff° O O O O f f ff½ ¯½f°%f % °ff " -f f " f° -f¯fff°f&.

 ° O O O f°f f° .

 € .nf J¾  .ff .

 ° -f¯f¯f–fff°f fffff½ O O O ff ff f°– f©f%f % f 9 °–ff° ff½ ff "+9 °f½ ¯½f° .

 ¾ffff½f ¯–ff°f f°ff¯ ¯f°–©f f°f f°ff°– ¾f¾ f¯ ¯ ff ff–ff° f½f f@f° ¾ f ° °–@f° f°¯ °©f f°ff°– °°– O O O ¾f f ° °–f%f % °°– ff °–f¯ff f½f -f¯fff°f ¾¾fff-f €f ¾f¯ ° f f.f¾ff f-fff½¾¯ O O O f ff¾fn % % -fff %9 ¯ f¯ff°%° f°¯ nf°¾%%.f%f n%% ¾¯ -f¯f f–f €f ffff°f O O O €f °f½ f¯f ff °–f ffJ@%f % ff°f " €f-f€f°ff f° °f– ¯ff°f°–¾f ½ n f¾ ¾f  ¾ f °–f ½f ff O O O O €f °f½ f¯f -f€f° ¯ff° f ½$n f¾ f f°  €ff fff%f f% 9 ¯½f°Df¯ff°– ¯ff°fJ@ f-ff9 9f°–¾¾ ¾ ©© f f f ¾f %f°– nf°%€f%% f°–¾ff°%ff%% ff–ff°  ¯ff° ½ °ff° nf°f°%° ° ¾f%%.

°f%f % O -ff ¾¾ ¾f°%f % O °f f¯°–f&&&%° % O O O O °f .

f°%9f° f% f °–f%ff% ¯°–f ¯ f¯%ff%+°– %ff%+f .f .ff¯f%ff% &&& -f¯f ½f° °f ¾fffJ f ¯ff° f° ff°¾ f°– f f O ¾f .

O O ff f J f  f f f-f fff O O O f f f f –°– f°–¾ff° ¯f °–– f©f¾nff°–°––%f % -f f °f° f°–¾ff°%f % ff ff fff f f fff fff f f ff % ½ °–f %f%% °–ff°–¾ f°–¯ f%f % f-#f°f€f9f¯½°f .

fff¯fff°–© ° f° f©f°–– O O O O O f f f f –°– f°–¾ff° ¯f °–– f©f¾nff°–°––%f % -#f° - .

f#€f O O O ¾f " f D ff f°–°¾ ½ ¾ ½%°f°% .fff+#° .f#€f " ¯ff ¾f9% ¾f% f°–½f°–¯ff½ °–f¯½°%¾ f¯ ¯ f¯½°f°% O O O ¯ff ¯½°f° ¾f " 9 %°f ff©f%-f¯f f–f °f fff°f°° f O O O f %f°–½ f¯f%f n%%f °–f°°f¯ff°–f°f–°–Jf f°°ff ff°f ©f ½f° f%¾f¯n% °° f f ¾nf°f°–  f°%° ° ¾f% °fff f f f°f f°–f°–¾f°–f¾f¯ ff° ff°f°–f f °°¾ f°f O O f  ff° ¯ff°%f % f°f " f °f.ff¯f¾° O O f  ff° ¯ff°%f % °f .ff f€f °%f % 9 °f½ ¯½f° f¯½°f -f¯fff°f ¾ff.

f°¾ ½  .

fff O O f  ff° ¯ff°%f % .ff¯ . f Jf°ff°–°–– f©f°f f° ff¯f ¾f°f°f°f O O O ¾f 9 ¯f¾%°f°% °f° f f–f ½ ¯ff%ff% f°f " ¾fff¯ff O O O ¾¾f -  f°f ff 9 f°  €¯f°° -f¯f f–f ¾¾f9.ff¯ Jf°ff°– –f f°f f ¾ff¾f f ff°ff°– ©f¯° ¯f¾¾–f O f¾° -f¯fff°f O fff ¯–f¯ °©f f°f$f°–f°– ©f ff¯ ff ff f°¯ °–f¯ff°f½ff°– ½ fff° O O f  ff° ¯ff°%f % ff " f.fff " f..

 ¯f°¾ O O O ¾¾f ½ nfff° 9 °f½ ¯½f° .

 ¯f°¾ -f¯fff°f ¾¾fIf°f-ff O O O ¾¾f ½ nfff° If°f f°–ff¯f%fn% -ff " ¯ff-f €f-f¯ ¯ff°f°– ¾¾ °––f¯ ° f½ff° °¯ff°f°–  ¯°f.fff¯f f$9 ¯¯½°f°– ½ nff f° f½f¯ ¯ f° ¾ f¯ff° O O O ¯°f f¯f°f f°– ½ nff .ff f 9 ¯¯½° f¯f ¾ f¯ff° .

ff O O O ° ff °ff ¾ °f°– °f°–%ff% .¯°f¾f f 9 °©%¾¾% f–¾ –ff¯f¾ff °ffff¯f °f f9f¾ f Jf°ff¯ f°¾ ff°–f f°½ ° ¾nf° O O O O °fff 9 ½f f°n°f f¾¾ff°– f¯f °f 9 ° –°f¯f f f °–f° ff°%f°% 9f¾ f -f¯fff°f °f¾ f °f¾f¾fIf°°fn f O O O °f¾f¾f " If°° f¯ f°% f% fn f °ff°–f f@f° °f¾f¾fIf°f f €f° ° ff°f°f O O O ° ff %9ff°f %f¯ f¾f .ff f °–f°°f¯fff °f ° fff°f.f°¾f f°f .f ¾ O O O ° ff .D#- f°– ¯f°f ff©f¯¯ff¯ °  ¾ f°  ¯ff°%¯f°% f°f f¾f¯ f¯ ff€¾¾f @ ° ff°f°–.

¯f°°f f– °f°–%f .ff#f° %-f¯f¾ f°–f¯f–¾ f°nf°½ff°©– ¯°––%f°–° f ½f° f°–¯ff O .¯f°°f ¯–f¯ °©f f°f–½f° f f°n f¾ ff¯ff–f¯f°f%¾ ½ f¯f% f°¯ °©f f°ff°– f½f¯ °©f–ff–f °f  ¾nf°°f%¾ ½ .ff¯.ff¯ -f¯f ° f°f-f ¾ff¾¾fff¯ f°f½f°–¾n .f ¾ 9 ¯½f°f°–f ° f¯f.ff¯% f°–° f ½f° f°–¯ff ¾ f½– f°¯ ¯©f– °f°– °  f f°f –¾ f¯f -f¯f½-f .ff#f° .f¯¯f –½f°–¯f .fff f°– ° f°– .f°% O O O O ° f ° f°f .

° f ° f ° f°°f ° f ° °f ° f ° f°f ° f°f ° f .

f– ¾f° ¾°–% f°% O ° °x f°f f°f f°x °f °ff °f °f °x ° f¾ ° °% °n% O f°f " O °– nf fJf f °° f ¾fff f°–½f°–f°½f f°–f° f°f°½fnfnf f°¯ ¯ff ¾ ½ ½f¾fJ O O O °° f f°–f°–f°½f f°–f° f°f°½fnfnf%ff% ¾f 9 ff -f¯ffff9f¾fJ%f % °° ff°°¾f Jf°f–nf° fff°f Jf O °° f %D°–– f°½fn f ¾ ¯½°f%° .

fff½f°– °° f.f°%ff%+f f °–f°°f¯f ff °f  f°Jf O f°°¾f ff °° f9ff¯ ¾f O O °° f D°–– f°½fn f ¾ ¯½°f 9ff¯ ¾f 9ff¯f .f°¾f+¾ff$ D°–– ½ ½f°–f¯f °° f¾f ff¾ O O O O °° f ¯½°f ¾f -f¯f¾f°© °–¾J f°–nf° ½°f¯€ ¾ ff°  f°–½ ¯ ff¾ f¯ f¾¯f¾°ff°f¾f°–.f ¾f  f ff°–nf° ½ -f¯fff°f °¾ff¯f f°¾ ° O O O °¾f 9 ¯½f° f¯f f° f °ff°f f°f¯f f° ¾ ° ¾ + ° f °–f°°f¯f° ° °f °°fff°f 9¯ff°– ° f° °°f.f ¾f ½ O O O °° f ¯½°f .

fff° ff°– ff f°f°––° . f.

O O O °°f °––°%½f°% .

fff° f%f¾ff¯f% °°°f. °f°°– °°¾fff @ –f¾¯f°f f°f– °f½ ¯½f°f°–¯ ¯ f°f f° O O °°¾f °f9 ¯½f° ff f°f f° °°¾ff¾-f¯ @ –€ f °¾¾€f–f° f¾€ ¾ °f½ ¯½f° ½ °–°¾–ff°–f¯ f–f °–ff¾ O O O °°¾f °f9 ¯½f° f¾ °–ff¾ -f¯ –f-f¯ ffff °ff°–n f¾½f°nff°¾°f€ff O O O f . f ff%f°% .

°f f°f ff¾f°f f½ ° °– f f–f f°°–°–f°°f– ½ff¾nf° ¾ ½ f°½°f¯f .f°¾f ff f° ff¾ ½ ¾ff°–¯ ½ff° fff ° f°f f°½ ¯fff f °f O O O f¾f  ©f¾f°f ff%f %+ f¯ f°f¯f¾°f ¾f . ° f+-ff f °–f°°f¯fff °f ¾°f f°°©ff f° f° f° -f¯f¾ff¾f ff° –f° +° °–ff° f°f¯ff °f © f¯f ff @ n¾ °– °–f °n¾€f–f° °©f½f°f°–¾f°–f f¯ O O O © f¯ f¯f °©f ff @ ½ ff°f @ ° f° ffn – °f½ ¯½f° f  f°¯ °ff O O f f f°f . °°ff . °°fff° f° . f¾ f 9f°nff°°f ff -f¯fff°f ff f f@ff€f f¾f.

f f°f°©f°f° ©f°° f°f  °%°––¾%+°f fn $€f%¾f% f$f¯ff°–¯ ¯½°f nff¾f¾ °f°–°–– O °©f° f¯ f°f¯f–°°– ° f ° ° ¾ff°– f°f ¯ O f° ©f°° -f¯f f–fff°f O °ffnff°f °ff°–¾n n f ¾°ff°–f f°¾ f¯ ¯ f° ff–ff° ½f ff°–f°f O O O °f °f¾ °©f ¯ f ¯ ff°%f°¾ f% fn °f ff–ff°% ½f°–% ff°f n%f°¾ f% ° f° f O O ° -f¯fff ff¯€¯@ f° f f° f f° f f° f ¾¾f° f ¾ ° f ¾f° f  ©f° f f° f f° ° f¾f %f¯ f°f¯f½ nf¾f–nf°% ½ f° € ° €¯f°° % % ¾ f°°f ¾ ¾ ¾ ¾ – ¾ ¾ ¾f ¾ff ¾ f %f¯ °f¯f f¾¾ %¯ ¯ f €f¾ ¾%°–¾% O f°°f f #¾f– %€f% O ¾f°ff ° f° –fn¾– °f½ ¯½f°f°– ff f°¯ff O O ¾f°f °f½ ¯½f°f°– ff f .O O O f°f 9 ° °– f f f¾f°f f°½°f¯f ¯ f°f°– O O O ¯  9 f° °f ¾ff°–f°f°–¯°– f°– -f¯f f–fff°f f¾f¾ff° f-fff °ff° ––f–f f° f° f¯f¾ ½ ½©f°––f O O O f¾f¾f 9 ©f°–––f–f f° f° f 9©f°––f -fff .ff .

ff° °–f¾f f¾–ff°–ff°¯ °©f f¯f f– °f½ f–f.ff° ¾¾€ff€f @ –¾ f¾ f °f½ ¯½f°f°– f–ff° f½ °ff ff–f O O ¾¾€f f½ ° ¯ f€f f¯½°– ¾f °ff f° f@f° ½fnffff°– ¾f¯ °©f ¯½f° ° °– O O O ¾f .¾f ff¯f f°f.

° f¯f° .f ffff€f @ –¾–fn¾ n €f° f°–– ½ ¾°f °f½ ¯½f° f°– ff f ½ ¯f f° ¾ ¾ O O O f 9 ¯f ff ¾ ¾ f€f ff f fff¾f f€– f¾ ½ n¾¾° °f½ ¯½f°f°–nf° f–f ½ ¯ff¯° O O O f °f½ ¯½f°f°–nf° f 9 ¯ff f¾f .fff °f @ ¯½f ° °– f f° %-f¯fff°f% f@f° ffffnf°f O O O ff f°f ffJ@ ff -f¯fff°f nf°f -f¯f f° €fff°Jf f @ –f°f½½€ °– f¾ °f½ ¯½f°f°–¯ ¯ ½ f¾ff°– ¯ f f–f °–f¯ff O O O €f 9 f¾ff° ff° ¯ f Jf f °–f¯ff f f¾f –fn¾f° –¾ ° f¯ff°–½ ¯f O O O f 9 ¯f f¾ f f .

f f f ¯ ff¾f¾f .#f°f°– ff¯°f f½f¾ f–f f¾f ¯f°ff°– ¾ff°$ ½ ¯f° f°f°© °¾ ff¯½ f°f° O f° f °–f°°f¯fff °f¯ f f° O O ff9 °fD– f° f°–¯ ¯ ff f¯ ° °f°–f°f ff½ ¯½f° ½ f¯f  f  f°f°¾ f°– f°–¾ff°$f+f 9 ¯ ff ff°– ¯ ° °f°–f° O f f ½ f¯f O 9 9 ¯½f° O ¾.ff  f¾¯° f½     f  f    f ° Jf°ff°–¯ ¯ ff°¾ ½ f°–¾ff°%°––¾% O f¾¯° f¾° f¾°° f¾¯ ° f¾¯° f¾¯°f f¾¯° f f¾¯° f¾¯°  °–f¯ f f°–¯ ¯f°–f¯¾ ¯ f%9 ¾f% O  -ff°f °– f@f°f°–f     f  f    f ° %Jf°ff°–¯ ¯ ff°¾ ½ f°–¾ff°%°––¾%%.f%9 f°n¾% O -ff°f °– f@f° O €f€f– O O O €f f°– ½f €f . ¯¾ ¾€f – f °–f°°f¯fff °f €ff €@¾f fff ff°°¾f @ –f¾ f° – °f½ ¯½f°f°–½ °f¾fn°f f° ¯ff° O O f 9 °f¾fn°f f°°¾f °f½ ¯½f°f°–¯ ¯ ¯ff° fff ff°f f ff¾f°f ff°–¯ ¯f°nff°nfff%¾°f% ff–ff° O O f °fff.

fff f¾f n ff° ff–ff° .

O °f f ½ ¯¯½°f°f f°f¾f-ffI°  °–ff°– f°f©°––f f°f fff f° °f O O O f°f¾f °––f -ff °–f I° f °–f°°f¯fff °f ff f9 O O O f f°– ¯f¾f° ¯f¯ ff–f%f°% f f " 9 °f½ ¯½f° ff°f.f °f– ½f°@f° ½f ff¯  f°– ° 9 ½ ¾¾ O O O O  ¯ 9f–f°– ¯f¾f° ¯f¾%f°% f ½ ¯ f  ½f°%° ° ¾f% °– ° f¯ f°f¯f° ° °f 9 ½ ¾¾ -f¯f f–f f9f ½f¯ f O O O f  f  %f°% .

fff½f–f°–½ f¯f¯°n €f©f 9f ½f .

ffff°–¯ ° f°– ¯ f " ff¾f  9 ¯½f°f°–f f@f°f°–¯ °–f–¯f° f  f¯ ff–°f@ ¯f¾°–9¯½°¾ f f f f f  ° f %¾¯f°% n%% °– ¾ % ¯f°%% % %% %f°%%In ¾°– ¾° %9 ¾f°%%@ ©°½  % °n%% f %°––¾¯ nf% O f¾f °–f f@f° O   f–¯f°%°––¾% O O f-f¯f °f½ ¯½f°½ f¯f°f ° f f°f f°–nf°¾ ½  f° %°¾ff%¯ ¯ ff ff–ff° f° © f–¾ °–°f f f f f f  ° f %¾¯f°% n%% °– ¾ % ¯f°%% % %% %f°%%In ¾°– ¾° %9 ¾f°%%@ ©°½  % °n%% f %°––¾¯ nf% O -f¯f -f ¯f . ¯ ff ff–ff° f° © f–¾ °–°f O  -f¯f ff°– f–f O f f ¾f .

O O f f Jf°ff°–f ¾f f °–f°°f¯fff °f f° f f€ °f¾°ff O O °f¾° 9 ¯¯½°f°–f f°n f¾ ff 9 ¯ ffnfff½ ° °–f° fff° f f°– ½ ¯½f° f°––f–f f° f°©f–f°% f¯ f °f fJf¾% O f 9 °f°n f°–¾ °–°f°¾f¯f f°¾ff°f¾f°–f° f°f°–°f  ° f O f° -f¯f ff°–ff°f O ¾ff°f 9 ¯¯½°f°–¾  ©f¾f°f – ¾f¯ ° ff°nfff O O O ¾f Jf°f¾ f ¯f f° 9 ¯¯½°f°– ©f¾f°f f .

fff¯fff f ffff° °f–f°––°n½ff°f–n  f°½f° f O O O f f % °–f f°––°%°f°%% ¯f¾%f % ff .

½ff°f%f % f° .

ff O O f °f f f°ff ½f ff–f¯f . °–f ¾%f°¾ f% f¯f° ff°%f % f °f.ff f ¯f  ¯ f°-f€f f¾ff¯f° ff°–¯ °©f ½ ¯ff¾ ½f°©f°–f¯f° f° f–f°–f°f .  f°½f° f ff¾f ff°f9 ff° f°ff¯f° ff°f°– ¾ ¾ ¯½°f f°¯ °–f ¾ O O O f  ¾ ¾ ¯½°f%f % f° f°f .

f¾f f%-f¯f ff°–ff°f f°@f°–f° ff½f°¾ f f¾f f©f f°–f°– f½f¯ ¯½ ©f°–f° f ff°– f°f O O f°@f°– . ¯ ff°– n%ff% f° -f¯fff°f f°f€f °ff°–©© ¯f ¯ f°¾n O O O f°f ©%f°% €f ¯f ¯ %f % n%f % °f.O O O f¾ f ¾-f f¯f° f 9 ¯ff f¯f° %.

fff° f¾ff °fnfff f° O ° f¾ff f° °f.

ffff¾f°f °fnfff f° O f¾f°f f°9°f¯f ff°€f¾f° .

f nf.

f°°–f¾J°f° O O O .

f nf f¯ f°f¯f¾ff¾ff°–¾n .

f°°–f¾ .

f ff°–f°+-°– +@f¾ f J°f° f°– °f°%ff% .

°½ ¯ f°f O O O .f°°°©f° @©f° f .

f°° " °©f° " @©f° f -f¯f ff°–ff°f .

f¾f-ff°f f° °– f nf° f@f°° f°° .

f ¾¾f.

¾  ¯–f¯ °©f ¾f °f¯f¯f½f½ff°– ¯ ½ ff° f°½ ° f©f° O O .

f ¾¾f 9 ¯½f°f°– ¯ ff½ ff° .

¾  ¾fff ¾f©–f ff° °€¾ ¯ .

f°°¾ff¾f f9 .

O O O .

f°°¾f f°°¾f f ¾f°–½f°–nf° f¾f f -f¯f¯fff ¾–f ¯¾¯¾ ¯%f % 9 °f½ ¯½f° .

ff°J f ¾ .

ffff-f €f 9f°–¯ ¯½ f f°– f °–f°ff°–¾ f° ¾ O O O .

ff ff ff°%f % ff ¾f°%€f ff°% -f €f -f € ¾ .

 ¾-fnf°¾ .

f¯f fJf° O O .

fff%ff% ¯f fJf° f°f°f°¯% f% .f .

ff-ff°ff °–f@f°f°–nf° f f–ff O O O .

ff .

f°$ ° f -ff°f °–f@f°$f f f@f° f f °–f°°f¯fff °f .

 ff°¾ff€f° Jf°f– ff f°–f ff–f f°ffff O O O .

 f f ¾–f°–f ff%f % f°¾f Jf°ff°– f%f % f€f° ff–f¾ fffff%f % .

 f f°f .

f°f° f .

ff°f .

f¯fJf f°–½fff°f°–¯ ¯fff f©f ° ff° O O O .

 -f¯f¾ f°–½fff° fn f¯f @ffff°–f f f©f Jf ° ff° f€€f-f°f¾ff f€°f ° f9 ff¯f 9 ¯¯½°f°– ©f f°½°f ¯f¯½f°¯ ¯¯½° f¯fff¯f f°.ff O O f¯ff f ¾f°–nf°%f°¾ f% f¯f f° f°nf¯f f° .

O .ff f ¯½ff° © fJ@%f % f¯f¾€€ff¯f° Jf°f–¾½f° f°¾f°°¾ f ¯ff f°–– O O O f¯f¾ Jf°f–¾½f° f°¾f°°%°f°% €€f Jf°f– ¯ff f°––%f % f¯f° -f¯fff°f f° ° °°f ¾f O O O f° ° 9°n ¾¾ °°f f ° ½ff ¾  ¾f 9 n  f° ¾f°fff@¾f Jff½° ff°f°¾¾ ¾¾ °––f°–% % f–fff°½f fff°%©f ¯% ¾°–f°fff°¾ f ° ff O O O O f° ¾f .

f%°f°% f°f¾ff f°f9f°ff ff°– n°f¾ f°–½ °ff f° O O O f°f f° ¾ff°–% f°% 9f° " ff " f° ff° °f°f%° f% Jf°f½ ¯ f°@f° fn°fJ °f O O O f° f f¾f f@f°%f°% f°  ffff°f%f°% °f°f f¯ fffJ n°f°f . f¾ f °f¯ °½ ¯½f°f¾n f¾ °f .° f °ff°f½ f¯f½ ¯½f° ff °–ff ff f–f¯f°f½° f° ¾ff fff¯f ff @¾f Jf°fnf¯½f°©f f°  °¾½f¾ f½ °f°¾° °¾f f° f#f°ff f °ff°– f½f¯ ° °– f°¾ f¾ ½ °–ff°– ¯f¾f° O O O f° f f° 9 ° °– #f°f f° fff°– ½ ° f¯%f°f% f f -f¯fff°f ¾ ° f°f °–ff°– ¯f¾f° f° f9@ff O O O f° f 9 ° °– 9 °f½ ¯½f° @ff .

f . f f°°f f½ O O O f f  nf°f° f°°f 9¾ff f–f f½ 9 f ½ f ¯ff€f¯°f° O O O O ¯ -f¯f ff " €f 9 ° ¯ ¯°f° °–f °¾f°f° f O O °¾f f°¾ 9 °– ff° ©f%f % °f° f °f°f ° f° ¾f9 ff¾f.f°¾$nf° f-fff°f f°–f°–¾f¯ ¯ f°½f ff° fff€f°f.f  nf°–f°––° f°nf° f½°f°f¾ f½f ¾ff¯ °©f ¾ f°– f°–ff°¯ ¯ f°$¯ °°–f°–f° °–f°¾ ½ °f f° f°½f½f¯ O O O f  n f¾f °––° .

fff¾–f%f % f¯ f° –f °–f°°f¯fff °f .fff ¾fff©ff¯f O O O ¾ff f%@ff° % f©f ff½f°%f % f¯f -f¯fff°f f@f°ff9°° f ff¾€ff¾f ff¯ f° ff°–nf°¯ °©f f°f–¯f f°¯ °©f ¯fff¾–f f–f°–f°f O O O O ff f f+f f nf° ¾€f .f%f % f¾f f .

 f9°––f ½f O O O f f°f¯fff°f 9 °¾ f¯°°f °––f ½f -f¯f f–f  ff °° ½½ n O O O O  f f ¾ ©f f " °° f ½½ n 9°f½ f°–¾ f°– ¾ ¯ ¾f f°f. ¾¾½ ¯f° f °f f. ¾¾ O O O f 9 ¯ ff ff–ff° f 9 ¯ff%f % .°°° ¾nf °f  f°¾nff°–½f°– n°f ½°f f° ©f¾f°f O O O O ¾f -f¯f f ¾ f°f n°ff° f¾ . ¾¾ f¯ f°f¯f° .f– f °ff° f f°-  °ff°–¯ °©f nfff ¯f¯f° f–ff  O O f f° ¯f¯f°%f°% - .°° 9°f f° ©f¾f°f ° ¾nf °f  f°¾nf ff.f°––f° ¾ff€fff °– f f¾–f¾ f°–f°f ½f°– –f O O O ¾f °– f f–f f€f @ –f ff Jf°ff°–½ ¯ff¯ff f°– ° @°––f f f f° f–f f°@°––f O O f°– ° f f f @°––f -f¯fff f° °f °.

fff%f % .

O  f °–f°°f¯fff °f ff°¾ff¾f° O ff°¾f ff .f¯¯f J O f¾f° -f¯f f–fff°f fff¾ff ¯f°f f¯ ff–fff¾ f f°f°f¾ f–f½ °–¾ ¾°–f° ¾ f¯f° f°¾ ¯–f f¯ °©f f°ff°–¾ f –°f f–f–f¯f °¾f f° f°–¾f O O O ff ¾fnf °f¯¾ °f°–ff¾ f f°°f–¾ ff¯f °–– °–– f¾ff f¾f 9 °–¾ f¯½ff°  ¯f°f   f°–¾ff° ¾ ¯–f f¯ °©f f°ff°– ¾ –f° f° ff+ . ¯ f°f f°+f°¾f -f¯f¾ff¾ f°–½ ©f°–¯¾¯f –¾°– ©f¯f°-f . ff°¾¾ff°fff¾€f f¯ff fff fff-¾f O O O ff ¯ °f°–f° f .f -¾f Jf°f ffff °f½ f¯ff°–¾ nf° °–f fffff°¾ °f°ff°¾¾ f°–f°f½ ¯ °f°–$°–– f° ¾°f$n ¯ f°– f°¯f -f¾f Jf°f.f°f f f°.

 f° ff° f f °–f°°f¯fff ° f°f € f f°° ©fff° O O O f°°  f° ff° ©f f°©f ff° -f°f°©f°  ° f¯ ff° f¾¯f°f f°fff-f€€f f°n° .f°f°– ff f° ©f¾f°f ff. €f O O O ff 9 ¯ °f°–%f % . °f f°° ff¯ff O O f n°f f° ¾ f°%f° °ff% °° f ¯½°f .

O f¯ff 9 °––ff° ff¯fff ff°– f¯f ½ffff f fIf °°ff½9f 9f°f°f°°f f°9f–f f9f°°° f°f f  f° fn €ffn °° f €f fn fIf°f-ff° O O O fn f fn -f¯f °f+.

 f " If°f f¯ f°f¯f½f°––f°ff f°f fff f° °f -ff° -f¯f f–f ° f° fff¾fff° °f €f9 °f½ ¯½f°–nf° f° ¯ff° O O O ° ° %f¯ f°f¯f ° €f°%.

f°%Jf ¾% f €f f€f f°– ¯ff°%f % 9 °f½ ¯½f° f–f½f O O f–f f  ½f° nfff¯fff ¾n%@¾% ½f ©f¾f°ff° f€ff°°fff¯ O O O f€f f¯½°– f°f¾ f°°f °–f% ½f°–% ff¯ .

° ff°¯¾¯ f°° ff f°°f @–f½ f°°nfff¯f f°f ff¾¾ff°–f¯–f f°n – ¾f¯ff° –° f°¾nf¯f f° °f°°ff¯ff½f°©f f°f–¾n$f–°– O O O O f°° ° 9f°––f°¾ff°– nff f° ff° f°n f¯f f° f°f¯f f° f Jf°f–¾n$f–°– ff@€ff¯f Jf°f ½ ¯fff¯f°–¾f°–f f–ff°–¯ ¯  –f°f .

¯ ° °– ° f f¯ f°f¯f° ° °f ff f %f °–f°°f¯fff °f%ff + f .O O O ff Jf°f ½ ¯fff¯ @€f f°–¾f°–f f–f f¯f f°–¯ ¯ –f°f fffff¯f f°f ff° fff f ¯–f ¾f¯ °©f f°f¾f ff°– ¾f¯ ¯ ff ff–ff° f– f°– ¾ f°f  ½  f f°¯f¯½¯ ¯ ° °– °ff°½f¯ ½ff°f f ¯f° f°f–f¯f O O O ff .

  f°°f.nf fff° ff 9fff°ff½ f¾f°½ffff%ff% fff O O f .

f¯¯f J f°– ¾ ¾ %f % €€ff¾f f¾ 9ff f° f°–ff°¾ f¯ ¯¯½° °–f°½ ° ©©f°  ¯ f°¾ f¯ ¯½°f©f–f¾ O O O €€f %© f¾ %f °–f° f°f¯fff °f f¾f 9 ° ¯ f° f¾ f ° – f¯f° ¾ -f f¯f° ¯¯f° f f °f¾f¾ O O O °f¾ ff f 9 ¯ff ¾ -f¯f f½f°f °–– f¾f ¾@ff¾ °f9 ¯ f°@f°f°– ff°–ff°¯ °©f ½fff° f° ½ ° °– f–¾ ¾f¯f°f O O O O °–– °f½fff° f¾f 9 ° °–¯f°¾f%ff% ¾ 9 ¯ f°@f°f°– f @ff¾ -f¯f¯f–f%.fff ff -f¯f½f°––f°¾f ½°f . °f % °f°–f¾f° fJ©ff f f°°f¯ °©f ¾ ¾ff°– f–ff¾f°f¯fff f°– ¾ f¯ °°f f–ff¯ .

O O O °f° ¾ ¾ff°– f–f –f¾f° f .ff f°%¾f¯% -f  f °–f°°f¯fff°f °f °f f°  f. ¯ ffnfff– f¾f f.fff  J©ff ¾ ff f°f¯f f–f©–f °f¯°f ¯ff°$½ °– ff° ¾¯f ff°f°f .ff-f  f° ff–ff°°f f°  O O O f -f¯f¾ f °–ff°– f ff–ff° .

¾ff fn°fnff°f O fn°f fn ° f fn °f fn °f fn° f fn°°f fn°f fn° fn°f fn  © °¾ °–f f°–%½f°% f¾¯° -°°¾f ¯–f¯ °©f ½ ¯½f°–½°f½ f f–¾ ¾ f ©ff° ¯ f°– f–f¯f°f f°¾ f¯ °©f–f°f¯f f °f f–f f°f–f¯f°f O O O f¾¯°  °–f¯ f - .

fff °°¾f Jf°f ½ ¯½f° f°° fff° ff° f %€f% O O O f f¯ f°f¯f¯fff f -f¯f½ f¯ ¾ ° f °ff° f°- f°.fff 9 ¯ f°f%f % ff f°– fff f–¾%f % ff¾¾f-fff°f°f O O ff¾¾f .fffff O O O f° Jf°f ¯f%f % .

fff f° ¯f°%ff f°f¾¾f% -fff ff–f f° ¾f%-ff f°ff% .

O °f°f f °–f°°f¯ff°–f f°f@f°––f°ff¯ff° O O O f°f f¾ f°-°f @f°––f°f °f°–%ff% f¯ff° -f¯f ff°–ff°f fffff¾f° 9 ¯ f°$f°– ff°–nf° ff° f–ff¾f° O O O ff %9f°– n°f nf°%.ff% f°% ff 9 ¯ f° ffJ@ f¾f° -f¯f f–f ffff ff.

f%ff% ¯–fff¯ °©f ½f°– ¾ff°–¾ f–ff°f½ f¯ff°–ff° ¯ ¯ ff½f f ¯ff° O O O ff % ½°n ¾ 9f°– n°f nf°%.f.ff% f°% .

ff ¯ff°%f % 9 f¯ f °f 9Jf° f°©ff f¯ f°f¯fff°f f°©ff fff€fff O O O O ff .f f°–½ f¯f .f¯¯f f¯fff fff°f.f ¯ff° fff¯ffff¯f °f ff° fff O O O ff .ff ff -f¯f½-f .ff%f°% f€f f °°–%f % f %-f¯f ff°–ff°f%f¯%f % f %-f¯f ff°– °f% f%f % f°f¯ ff° f¯f° 9f°– ff°¯f° O O f°f¯ f f "+¯ f 9 f° f °– ff .fff° ff9f°©ff%ff% O O O ff .f f¯ f°f¯f½ ¾° J .ff ° f f °–f°°f¯fff °f ° .

f f¾ff°f€° O O O f¾f Jf°fn  f° ©f¾f°f f°f .O ¯f° -f¯fff°f f¾ff ½ ff–f f°¯f O O f¾f ½ ff¯ ff° f° ff–f f .

f° €° f°– °°– °ff°°f-fff .

½ff°f°–¯ ¯½  f f° ¯ff° O O O O °f °f .

f–f°f O O O ¾f f %€f% ff " .½ff°%ff% f°°f f -ff f°–¾f¯ ¯ f°–¯ ¯½ $¯ ° f½ff° ¾¾ ¾f° f ff° °f–f f@ff°°ff f O O O f ½ ° f° f ¾ff°–f°¯ f°f° @ff°°f .f–f°f " ff f¯ ff¯f° f– n°ff°– f¾ f°–½–©© f°½ °–f¾ O O O O f ° ¾f– n°f%ff% f f f °– f%f n%+ f @€%°––¾% ¯ f 9%f % f¯f° %-f¯f ff°–ff°f %9 °–f¾%f % °ff °ff°f O O O °f °f ¯ f° f °f 9 ¯ ff° f°f f9 °°© °ff°f¾f.ffff  € ¯½ n¾–€ # – ff . °€€f ¾ f f f f 9 n¾+  f f°  ¾fff.

O O O °f #¾–fn¾–€%fff°% f°f¾f f°f %f n%+¾f € %€nf°% .fff J¯f°%¯ nf°° f°%+  f f–°–%° ° ¾f°% ¾ff f O O O ¾f 9°½ ° °– f @ ¯f  f -f¯f °–f% f° f% fff ° O O ff ff%f % ¾ff°–f° f ° " f¾ff¯f O O O f¾f .ffff .

f$f ¯f -f¯fff°f f¾f-ff€fJf f° O O O O f¾f .f° f .° ¾n -ff °–f €f 9 °f¾¾ff°– Jf f° -f¯f ff°–ff°f Jf f°f f°¾f f¾f.

ff ° O O O O f°¾f f°–½ ©f°–f°f%f % f¾f " .

ff " ° " f°¾f f O O f°¾f f°–½ ©f°–f°f%f % f " f°¾ff€¾f-f f O O O f°¾f f°–½ ©f°–f°f%f % f€¾f " -f f " .

f¯¯f f°–¯ ¯ n f° f°¾f % f°–½ ©f°–f°f%f %%ff f°f f°–¾f f%Jf°f °– ¯f°n°– O f¾f Jf°f.f°¾ff¾ff¯ Jf°f–nf° f°¾f f¾ ½ ¾ff f-f .

 O f¯ f–¾ ° f nf° O f°f.

f °ff¯ f°f f°¾f % f°–½ ©f°–f°f%f %%ff f°f f°–¾f f%Jf°f °–¯f°n°– O .

ff 9.f °f " O f¯ -f¯fff°f O ff¯f.

f°f°–¯ ° f½f ff ff .

f¾¾f % .f¾¾f .fnf .f°–°¾¯ O O O O f° f f©f f° °ff ff f°@f° f°f f°ff 9 °f½ ¯½f° .f¾¾ .f¾f .ff .f°–°¾¯ -f¯f f–f fff¾f°f O O O ff " f " ¾f°f .f¾f .ff .f°–°¾¯ f f©f f°f°–¯ ½ff°©ff f° f@f°f°f ½ ¯½f° f–f.f° ¯f ¯ f ¯ f ¯ f ¯f ¯f ¯ f ¯ f ¯ f 9 f°f ½ ¯½f°f°– ff°°¯ °©f f°–¾ff°%°––¾% O . ° f½f ff%f %%Jf°f fff°%f°% O O f° f°ff9.ff .f ¾¾f .

f° f° f.

f¯fff ¯f°f°f ff°– ff¾f°–¯ ½ff°nfff½ °°–f°– ¯ ¯½ ¾°f O O f° f °–ff° f¯f°f°f ff°– ff¾ .

f¯fff .

f¯ . ¯½ ¾°f+f .

&&&-f° O O °f° @ ¯ f°–©ff .fff+f 9 °°– °f°.&&& -f¯f f–f .

O -f° .

f° °f°-fff–ff .

fff ¯ °f°–f°f°– °f° °f°f° O O O O °f° f°– °f° - .

ff f .fff ff ¯ °f°–f° f–ff -f¯fff°f f°ff¾f.

fff½ ° °– ©f¾f°ff° O O O f°f .

f f°f¯f+f f¯ f°f¯f  ¯½fff °f¯ °–°f½ f+9 °f½ ¯½f° O ¾ff -f¯f ff°–ff°f O O °f ¾f°f.ff f % ©f¾f°f°%-f¯f ff°–ff°f f9 f°f¾° O O O O f 9¯½°f° 9 °f½ ¯½f° f° f °–f°°f¯fff °f f¾° -f¯f f–f f ¾ff°ff°¾¾f O O O f ¾f ½¾ ©f f f° f °–f°°f¯ff°–f ff°¾¾f Jf°f– ¯ f ff ff€°f9f¯ ¾f Jf°fnf°f¯ff°–½ ° ff–ff° f f f€f Jf°f¾ ¯½°ff°–¾ ff¯f½° f° O nf f f f – ¯ ff°%f°% f¾f¯ff½ ¾ff f¾f ff–ff° ¯ff½ ¯f½ °f½ ¯½f°.fff f¾f 9 ° °– .f ¾f O O O °f f °–f°°f¯ff °f  J°f  ¾f° °–ff° f –¾¾ff°–-° f  f f .

O .f ¾f .ff ¾f Jf°ff°–f¯f%f°¾ f% €ff f¯f O O O €f  f ¾¯f°¾%.

° f °f .°f%+€f 9 ¯½f°f f¯f%€f% f .½%ff% f¯f 9°f °f°–°––fff¾f °f f°f °f°––fff° ff¯½f f° f°f©°––ff°–¾n f° ¾¯f° f°- f f¯½f °ff °f ½ O O O °f f € . ° °f°–f°%fn% ½ 9ff°f f°f.

ff .f ff f%f n% -ff f%ff n% f¯f -f¯fff°f .ff .f f .ff .f f .fff .ffff 9 ©¯½ff°f°–¯f°¾f°–¯ °–f° f .f ¾ @ – f – f $ %f°¾ f%+f 9 ° ¯ f°– ff¯ ½ °–f°n©–f½ °n½f%f°¾ f% O ¯ff %n % O .fff ° % nf% O O O .ff-ff f¯f O O O .ff ¾½ff . f . f -f¯f fff°f O .f ¾f .fff°fff f° °f f°– %ff% -f¯f©f°¯¾ ½f fff ° -f¯f f–fff°f .f n  ½f° f+ f °f D¯ff " .ff .ff .f f .ffD¯ff O O .f ¾f ¯ff.ff .fff°9°°¾f .

ff .ff¯ O O O .ff¯  ¯–f¯ °©f f%½ ¯¯½°%f°–f ¾ ¯ –f ¾ °–– ¾ ° f .ff¯ °°–.ff f% f¾¯f¾°f.f¾f€f° .f¾ f f °–f°°f¯f -f¾f f¯ f¯f¾f °f f¯f 9 °––ff°°f¯f °f+f °f -f¯f° ° °f .f ff f%f n% f€f %.ff¯ %°°– °–– ff% .ff ..ff .f ¯°––¾ ff f °–f°°f¯fff °f €ff ¯ °f°–f°%f % .ff9.ff¾°ffn¯f° .f f .fnf f¯ f f°.f f .f¯ ff ¾ °f°– °°–f° ff–ff° ¯f¯f°%f %%ff° ½ °– ½f°f°– °f¯ ¯ f ff–f f°¾ ¯½°f%° ° ¾f%%Jf°f¾f°° O ff ff O O .f f- f f¯f .fnfff€ff f°–¯ ° f½f ¯ °f°–f° O O O .fff€fff ff°– ff .f¾f¯ff .f f .f f©f% 9 9 ¯½f° .f¾ f-f¾ff¯f¾f °f O O O .ff .

f .fff¯ff°–f¯f f°–f f°.fff-f °f . °f° f.

°f° f °ff°–f f°.ff°f¾f f O O O . .

f°f . f°ffff O .fff¾–f . f Jf°f+°f f°¾f .ff° @ °–¾¾°f f¾f f . f @f°¾€¯f¾ f¯ff -f©ff .fff°–° f f f°¾f f f @f¯f°¾–f+-¾f ff°°¾ff°ff°f . ffff . f-f©fff f°¾f Jf°f ¯ff° f ff¯f°¾–f O O O .

¾f€€f " -f €fff.¾f€€f O O O -f f ¯ff°f ¯ff°f° ¯ °%f % ff° ff° fff° ¾ ¯ f°–f° ½ f¾ff° ¯ff°%f % . ©f% ½f°–% f¯f f° " 9 °f½ ¯½f° -f f¾–€f°f¯ f9 O -f f ff–ff° ¯ff°f ¯ff°f°%f % -f ff °- ff €%I °% I °f°–f f° ¾ ¯–f¯ °©f f°ff°– n f¾ ¯f f° f½f¾ f–f@ ¯½f9 ° °–f° -f fff°.nf f°– f° °f . f¯f f°9 O O O .f#f° ¾ f f°¾ f½ ½f° f°–¯ff -f f¯ff# f¯f° ¯f° 9 ½ f¯ff°– f°– ff° fJ@ f°f°f ¯f° O O O O -f f 9 f¯f ½ ¯ff°%f % ¯f 9 ¯¯½°$½ f# f¯f° 9 ¯ f° ffJ@ ¯f° -f¯fff°f -f ffff O O O -f f 9 f¯f ½ ¯ff°%f % ff f f¾f n f¾ f ©fff° -f f f¾¯f °¯f°–½ f¯f O O -f f 9 f¯f ½ ¯ff°%f % f¾¯f °¯f°%f % -f ° #f ff½f°f°–¯f O -f ° ff½f° .O O f Jf°f ½ ff Jf°f ¯ff f .

f -f ° . °f° ff°f°f½ f¯f+°f % f°%f °–f°°f¯fff °f  -f -f f¾¾fff -f ° -f f -f ©f -f f -ff f -f -f f -f f -f ©f f°–½ °ff½f° %fn% O ¾¾f f°–¾ff°f°– nf°½ ° °–f° °ff° O ff f f¾f n f¾ O -f fff°J ff 9 ¯½f°½ ¯ ff ¾ ff° ff½f° f ff°–f°f f f¾f¯ ¯ °©f f°–f°– ff f€ f° ©f¾f°f ff¯¯ °©ff° ½ °f O O O -f f f °–f°°f¯fff °f -f° f°° f°f ff° f f° J ff ff½f° ¾f°f°©f f°–– ff f€ f° ©f¾f°f -f ¯ff °f¾f° ¯–f¯ °©f f°ff°– f¯ff¾f°–°¾fff© f°f ¾ff O O O -f ¯f f°– f¯f f °f ff ¾f° -f¯f ff°–ff°f -f€ f °ff ¾ff°– f–f nf° f° nfff O O -f€ f -f€¾f -f€ ¾f ¾ff°– f–f ½ ¯ff ¯ff%f % °ff  .fff " O -f ° ff9f -f ° -f f -f ©f -f f -ff f -f -f f -f f -f ©f f°–½ °ff½f° %fn% O ff 9 ½ff °–½%f % O -f ©f°f °f½ f¯f f°-ff°– ff½f° ¾°f¾ ° f f° O O -f ©f ½ °f .O #f f°–.fff -f ° -f f -f ©f -f f -ff f -f -f f -f f -f ©f f°–½ °ff½f° %fn% O .

f°+-f "+f .

fff -f€¾f f ° .

f°¾ f°¯ ° °f°–f°% f°% - ° °f½ ¯½f°%ff% ff¾f ff°– °f°–%ff% -f¾ffff¾f½ 9– ¯f°½ °f¾¾ff°––f f f©f f°@f° -f¾f@ffff f ¾f©f f°–¾ f ° °– O O O -f¾f f©f f° @ff f ¾ ff f°–¾ f ° °– -f¾f-fff¾f O O O -f¾f € –f fff©°%f % -ff °–f%f % f¾f .O O O -f€ f -f€¾f -f€ ¾f ¾ff°– f–f ½ ¯ff ¯ff%f % f f°– ¯f¾f° ¯f¯ ff–f%f°% ° " -fff¾f f f°–¯ ° f½ff°¯fff ¾–f O O -ff –¯ ° f½ff° f¾f f -f¯f¾ff¾f¯fff ¾–f -f ¾fff Jf°f ½$ ½½¯ f -f¯- °ff¾f ¯–f¯ °©f f°ff°– f ff°–¾ f°f%¯f°¾ f° ¯ ° °f°–f°% f° ¾f¯ ° °f°–f°©f°f¾ °  O O O -f¯ .

f°%¾f% -ff¯f°f-D¯ °–fn°f°f f–f$ff °f O O O O -ff °–f ¯f°f .

°f - %.

fff%-f¯f f–f °f D¯ %Df¯f%-f¯f f–fff°f -fffff9 O O O -ff °–f f¾–f fff f ¾ f¯ff°ff½°f°–f°– ½© 9 °f½ ¯½f°f©f -fff¾¯° ff€ff° °–f¯ f f¯f°f°–f¯ f°f°– -ff.ffff¾f@ff -ff°fff9f– -ff€f-ff°f .

 ° 9 ¯ °f¾ f+-f % f°° ¯ % °f°–f°– ¯ °– ff° ° –nfff½f°– ¾f -n fn f9J©ff 9 f–fJ©ff–f°––° ¯ ¯½ ¾°f f°½ ° ¯ °f°–f° - ¾f°fff¾ 9–n f¾ O O O - ¾f °f½ ¯½f°$9 °f °–ff°°f¯fff f° °f ff¾ .°° .°°f f f¾nf°– ¾°f f°– O O - ¾f n ¯° .°°f .-ff°ff°¾ff° f%f°f% °– ff°– ¾f ffJ@°¾ff f°f f° f ¯ °©f ½ ©f°–¯¾¯ff°–¾f¯ ¯ $¯ °°– O O O -ff°f -ff f. ¯ f°¾f 9 ©f°–.¾¯f f° f 9 ¯ f° f@f° -f¾ff¯f°f9 ¾f O O O O -f¾f f©f f°f°% % f¯f°f . ° °f°–f°%f°¾ f% 9 °f½ ¯½f° ¾f f°–– °– ¾¯f%ff% -ffff-fff -f ff°°¾f 9 ¯¯½°Jf°ff°–f f fn°ff°– f€ O O -f f f °–f°°f¯fff °f -f+°f  f€ f°°¾f 9 ¯¯½°f°f -f¯f€f¯f O O O -f¯f °f°–%f % €f ° ff ½f° f –f%f % ¯f f ¾ n %f°% - ¾f.

°°©f°f°f ff¯f ff¯f+¯ f  ½f° ff°f° f °ff°–¯ ¯ ff° -f¾ffff¯f f°%ff% 9 ¯½f°nf°°f° ©f¾f°ff°–f f°¾n .f ff¯fff°f° f O O O -. f¾ -.f .f - 9 ¯½f°+.

O O O -f¾f ©f¾f°f%f°¾ f% ff .

f¯¯f J -¾°f°ff¾ff ° -€f¾ff¯f f° O O -€f¾f f°– f°– f–f f¯f f° f°f¯f f° -f¯ff°¾ff°J f .f°%f % f¯f f° f °ff ½f¯ff¯f¯f f° -¾°ff O O -¾°ff .ff½  %-f¯fff°f%© ¾ff¾f¾€f°f .

ffff°ff°– f¯f f°¾ f n°f -fff -ff°€f .

ffff°– f f½½ f¯f .

 f.

¾ff f%nf% ¯–f f ¾f¯ °©f ½ °–¾¾–¾ °f°f¾f  ff° ff¯¯ ¯ ff°f f f¯f¾ ©f f O O O f f¯ff° .

fff° 9°n ¾¾ f%° f% J f f °–f°°f¯fff °f J f°°–¾ f 9f¾f@¾ffff 9ff€f Jf°f¯ff°– f f°½ °ff°– O O 9 Jf°f%ff% f ¯ff° .¾f 9 °–¾¾ f f Jf°ff f ° 9f¯ ¾f O O O f f¯f  ° f °–f°°f¯fff °f 9f¯ ¾f 9 ¯f¾ 9f ½f.fff°J f O O O 9f ½f 9f ½f nfff%° % .

ff°©f°f° °f½– ©f¾f°f f°¾ ¯–f ¾f©f ½ ¯½f°f°– ©f¾f°f ff¯¯ ©ff°f° ½f°°f O O O .f¯ f ©f€fff 9ff½ ¯ff€f½ ° °–f°–nf° ¾ ¯½°f O O O .f°f–f.ff.ff °f °©f° ©f¾f°f f° ½fff°f½ ¯½f° .°ff fff°f .f¯ f f¯f ¯½°f%.f ¾f  f ff°– ¯ ff¾f°f¾ f° ° f f O .ff°f ff°f 9 fff°f°– °f%.ff°f f°ff O O .O f€f f°– f f°½ °ff°– . f ff% °ff °f f f°@fff . ¾% ©f 9 ° °–%¾f% €fff €f f °–f°°f¯fff °f+ff 9 ½ ¯ff ¾°f €f©f%f 9 ¾f f°@¯% .f°f @ff  f f¾ff¯f  .

ff J f°–f°%@¯@ °–f% .°¾f°f O O .

°¾f°f f¯ fffn°¾f°° fn €f°° O O fn °f½ ¯½f°f°– f–¯fJ@ €f°° ¾ °f°–f° f f€@f%f f%¯f°– O O O f f 9 °f¾ f € @f°–f¾ –f%°––¾% @f @ f¯ f %f¯½°– °f fff%+f -f¯f ½ ¯½f°°f O f f .fff–°–%°°f¯f f½¾°f% .

O ¯f°– -f¯f f–f f€f ¾fff9 f€ff¾ ° f– °ff°– ff–f ffff f°f©f¯½f°nf° f°f O O O f€f °ff°– ff–f f°ffff f¾ ° f @f©f¯½f°nf° f°f – @f©f¯½f°nf° f°f f€€f f¯f-f fff f¾¾ff°– n f°¯fff°–  f° O O O f¯f f¯ f¾¾ff°– f¾f¾%f % -f f %ff½f°%¾f%%¯ °%f %%9 ¯ f°%@¯@ °–f% ff f°–¯ ¯¯ff f°%f % f f.f°fJ 9 ¯¯½°f°–ff f½ f–fJ f¾¾ff°¯.¾f¾f° O f¾¾f °–f¯ff%°––¾% f¾¾f9¾ff f 9 °f°– f¾–ff°– ¯f° O O O O f¾¾f f°– ¯f° 9 °f½ ¯½f° ¾f f¾–f f f °f°– f¾f° °ff¾f€f 9 ° ¯ f°– nfff f° f° O O O O f¾f° .

f f f ff¯f f° –°f.fff f¾f f° €f 9 ° ¯ f°f€f°f f f°f  ½f°– ½f° f©ff°%f°¾ f% f°f€f°f f f°f9f¯ ¾ °–f f °–f f°–¾ff°–¯ ¯ ff°f¯ff f  ½f°– ½f° °¯ ¯ f °ff° °°f O O O O f°f  ½f°– ½f° f©ff°%f°¾ f% 9f¯ ¾ f°–¾ff° °–f °–f f -f¯fff°f ff.

f f°¾ .

O O O –°f f .

f –f f°¾ -f¯f f–fff°f °f-  °¾¾ff€ff¯f f° 9 ¯½f°@ ¯ff°– °–ff f f°¾ f °°– f ff½ ff ©ff¯f f° f°f° °¾¾f  %½f° °–ff f% ½f°–%%@ ¯f% ½f°–°%+-¾¾f 9 ¯½f°%f % O f€f f °°–$¯ °f°–%f % O f¯f f° f °–f° fff °f f¯f f° f°f° O f°.fff f ¾f°–¾ fn f ff f°¾n$nf° O O O f° f ¾f°–n f f°– – ¯ f .f @ff ff n °–f nf° € f ¯ff°°–¾ €f.fff°f¾¾©f€ ° f-fff€ff° °–ff°– f f°f¯f°– O O O O ° f °–f°°f¯fff °f f ¯f¾f° -ff °–f f€ff° f¯ f°fff¾f¯f° O O O f°f f °–f°°f¯ff°–f ff¾f¯ ff °–f ½f f°–½f¾+f¯ f°f f°½f¾f f° -f¯fff°f fff°¾f ff° fJ@ ¾ f°–½ ¯½f°f°–nf° f° n°f ½  f–f ff° O O O f fJ@ ff°¾f 9 ¯½f°–nf° f° n°f ff° -f¯f f–f f€f ¾f 9 ¯ f° f@f° ¾ f°–f°ff°––¾¾ ¾ f°½ ° ¯ °f°–f° ° f°¾f O O O 9 ¯ f°@f° f€f f°–¾¾ ¾ f°–¯ °f°– ¾f f °–f°°f¯fff °f .

fff f¾–ff°–¯ ¯ ff ¯ff° O f¾f f -f¯f¯fff ¾–f ¯¾¯¾ ¯%f % f¾f ff°€f f°––f ¾nf°%¯f°¾%f°–  ½ ¾ f° f–ff°¯fff ¾–f O O O f¾f f -f¯f¯fff ¾–f ¯¾¯¾ ¯%f % . f f°f¾f ff°%f f% ¯–ff f¾ f¯ °©f °f°– f°ffff f° °f f°¾ f¯ °©f °f°– ¯f°f½° f f f O O O f f °f°– °f¾f °–ff° ff°f°f Jff° ff° -f¯f ff°–ff°f f f f% f% ¯–f f ¾f¯ ¯ f° ¾ ©f° f–f°– ¾ f°f f° ¯ ° ff°f°– °–°–f°°f O O f °–ff°ff°f  f f -f¯f °–f f ffff€ff °f f€ °°–9f°– ¾.ff° n¯ f¾ f½ °–f f° f¯ff°ff¯ O O O f¯f ¾ f¯ff° f°f °–f f¯ ff¯ f°–¯ ° f½f°¯ f¾f fff€f .

 %¾f@% ff¾fff¾f .%¾f@% . °f . °f O O ff .f°%ff% f°€f  ½ ¾ff ½ f f° f%f % f¾ff°f O O f¾f " f°f 9 ¯ ff f° f f° f-ff –ff ff.

O O O ff 9 ¾f °nf ff¾f ¾f f¾f f.

°f¾9 f°f O O O O f¾f f f °–f°°f¯fff ° f°f .

°f .

°f¾ f ¾ f°f ff 9 f°f 9 f¯f f°f ¾9¾f  f°f¾ff¾f °–fnf°½ ° ©©f–¾f°–f f¾ O O O O f °–f .

f° °f¾ f°– f¾$ ¾ff°– ff¾f 9 ° ©©f fff¾J©ff° °–ff°–° f f°f O O O f °–f ff¾ ° f J©ff° f °–– ff°–.

° f°° f%.f° ff°f¾€ –f °f f° f–ff° °–f f°– ¯fff° ¯–f¯ °©f f°ff°–nf° f°¾ f  ¾ f¯ff° f° ° °– fJ@ f°–– ¾ –fff f° ¾f¯ °©f nfff½ ° f°– f–ff ° f f–f f° ¾ ¾f¯f ¯f %° °– @f°% ¯f°%% f¯f%f %%.

n - –f% O %f 9 nf°–f°––%°––¾°% O f° f¾nfff%° f f°¾ f% O ½f° ff°f9 °f f ff¯–f f° ½ ¯  ½f° f ½ f° ff° ½ ¯ +° f¯f%.

°f%+f °ff°–   f°%ff% O f O f°f f °–f°°f¯fff ° f°f f€ °f O f °fff° f¾f O O O f °f %f f%f %% ½°n ¾¾%°––¾% ff f¯ f°f¯f©f°½°f ° f¾f -f¯f½ ¯ f° f¯ f .

f€fff f°°°€ °f f°°° f°° f°° ° f°°f° f°°° f°°f f°°f f°°° f°°° . ¯ ©f¾f°ff°$ f€f°° °f¯f¾°–f%f n% O € €f ¯f ¯  ¯f– ¯f f°––°%f % O °f " O ffffff O O O ff 9 ¯f¾ ff 9 ¯ff° ff f©f f €f f°¯f ¯–f¯ °©f ¾ f°–½–nf° f° ¯f O O O f €f @ ¯f%f % f° .

f°%€f% ¯f 9f©f%f % f€°f.

f°f9° ff° °f½ ¯½f°° ff°f°–nf° f° ¯ O O O f€°f ¯ .

f°f .

f° 9° ff° °f fff°f f°-ff°ff° O f° f° f° f°f f f¾ f° ° f° f fff°$f°f ff ¾ ¯f ff°– °–f% % ff.

f¯f ° % °% ¯–f ° ¾f¯ °©f °f°– f°– f°½ ¯¯½°f°– nf¯°– O O ff °f°–½f°– f°– ff¾n½ f° f½f°–ff¾ nf½ff© °–°– .

f¯f ° .

f¾° O O O O ff f½ 9 ¯fff°–° f f° f f °–f°°f¯fff °f f f°. ¯½ ¾°f+J ° @ ff¯€¯9 9f° fff° fff.f¯°– .

f¾° -f¯f f–f f-f f9 ° .f° f ff f%f % .

f ° °f °f°f¯ ¯½°f ½f°–¯°% f@f°% f°¯ °©f ¾°f % f°–% f–¾ ¾f¯f°f ¾ f¯ °©f f°–f°– –°f f–¾ ¾f¯f°f .

O O O ° °f%°––¾% .

° °f %-f¯fff°f%.f ° .¯fff °f°–nf°– nfff½f°–° f f ff€f ½ ° f° f#f¯ fff ff¯ff# f€ff9f¾f Jf°ff°– ° ff$ ¯ff° f°n f¾ f f°. °©f f°–f°– –°f f¾ff¾f ff½fJf f°f f°f f-.

f f° f ff°9 O O f f ¾f¾f°$½ °–ff° f°9 9 °f°°  ° ff¯¯f° O O ff .f¾f.

°– f ¯ ° ¯ f°%f % -¾°f °–f¯fff°– f°f½ 9 °f½ ¯½f° €f. O O O @f°f ¯ ff¯f f¯f .f° ¯¯f° -f¯f¯f–fff€f¯ €f f Jf°f½ ° ¯ f O €f €f . °– f ¯ ° ¯ f°%f % €f-¾°f9 .f¾f9f f O €f €f .ff½½ ° ¯ $½ °– ff O O O €f €f . f @f°fff°ff– f¯ ff f ° ff° ¾½ nf  ° – #¾n¾ °° ½½ ¾¾ ¯–f@f°f ¾f¯ °©f ¾ f°–f°– f° ff ¯f f°¯ °©f–f ¯ff°°f f°ff¯f½f°fJ@ f°–½f½f ff°–f°f f°¾f . °– f ¯ ° ¯ f°%f % €f°ff¾¯ff° @f°fff¯f.

O O O @f°f .ff$ ¾°f f¾ -f¯f¾ f°–½ ¯½f°f¾–f%f °f f¾% f¾f f ff¾f¾°–f ¾–f @–f–°–f° 9 ¯½f°f°–f ¾ ¯f°–f f° f ¯ O O O @–f @– f –° %½% ¯f°–ff°–¯ °ff –f° 9 ¯½f° f ¯ @¾ff°nf°ff°f O O O @¾f %¾€%f %%9%°f°% f°nf°f ff°–f°$¾ ¯ ¾f%f°¾ f% f°f f °–f°°f¯ff°–f  Ifnf f° If°f. °%¾¾f°% f½ ¾©– f¾°–ff° ¯½ff°ff@f¾¯f°f ff°ff– f ° ff° ¾½ nf %f n% ¯ ff #¾n¾ °° ½½ ¾¾%-¯ nf% @ffff€ff¯f f ¾f°– ¾ f°¾ ¯½°f @ff @ff @f f @f f @ff @ff @f f @ f @f Jf°f¯ f –f ¾ ½ ff°%f n% O ff€f " O f¯f " O @fff¾f¾f f O O O @ff .

f°f f °– ff°– ° f f°nf°f°–¯ ¯ ff °°–f°  ff–ff°¾ f ¯f¾f° O O O If°f °–ff°– ° f .

f°f .

f° f ff–f° °°–f° ¯f¾f° If°f.

f¾¾ff¾f f °– f¾ ©f–f°––° f°¯ °–f–¯f°¾ ½ ¯fff¾–f O O O If°f °–f¾ ©f% f°% .

fff¾–f .f¾¾f . °–f–¯f° f°f°––° f¾f f .

I °¾¾ f¯ff I °¾¾ f I °¾ f–f¾¯ – ° %J¯f°€¯I °¾%+ f %.

 %f¯¾ f°– ¾ff° f O ¯ 9 ½f f° ff¾f©ff f°°––¾f°– ©fff°f°–f°ffnf° O ff .

f°%f % O In ¾f€f-f ° O O O In f °–f°°f¯fff °f ¾f€f f° ff°–¾¯ f -f ° 9 °ff½f° J If°fff¾f° f f¯n°ff°–f ° ff°–f f°ff½ f ¾f° f Jf°fff° f9 O O O O Jf° f°%ff% ff 9 ½ff%f % f° f " 9 °f½ ¯½f° Jf°½  O O O Jf° f°%ff% ½ J¾ ¯  -f¯f f–fff°f J°°°f –fffff° O O O O J°°°f @ €¾ ° f–  –f f #¾ f½f ¾fnf f°– f¾@f° f ¯f° fff° -f¯f¯f–fff°f Of f° f °ff O O O Of O "+ %f¯ f€¯ . ¯f % – f° f f¯ f°f¯ff¾f°f¾f +° f @– °ff °f 9 f%€f%+f .

f°%f % .

 ° f¾ff$ ° – ½f° fn °f°– . f¾¯°ff°ff O O O f¾¯° °–f¯ f ff°f @f¯f° °–ff°–f°– f °f f f°-f°–f f°½ fff€fff O O O O ff  €$nf°$f°––° f 9°f f° ©f¾f°f €f 9 f¯f f ff f¾°f¯ €.

f°–nf°½ff¾ f¾ f ½ ff¯ °ff°–n f O O O f ¯ .

f°% ½f°–%+ f ¾f .

f%f°% n f °–f°°f¯ff°–f °f°– f°.

 -f¯f f–f °ff°-ff O O O O ° f°– ¾€f¯ f ff° ¾ff°–f°@f° - .

fff ff  ½f° ff€ff°f¯f f°f° °–ff°–f°–f f°f¯f f° ff°fff¯f f°f° °–ff°–f°–f f°f¯f f° fffff O ff ff fff f f fff fff f f ff % ½ °–f %f%% °–ff°–¾ f°–¯ f ff°%f % O ff f°– ° °–% f°% ff-f°f °f O ff ff fff f f fff fff f f ff%f n$f% % ½ °–f%f%% °–ff°–¾ f°–¯ f%f % O -f° - .

fff+° .ff O f °f " ff9f°f °–f9.

°ff ° f .

O ff ff fff f f fff fff f f ff % ½ °–f %f%% °–ff°–¾ f°–¯ f%f % O 9 °f½ ¯½f°%° ° ¾f% O f°f .

°f$ n°f ff-f¾f#f f °fnf°f°–¯ °–– ¯ ff° ffff f° ° f O O O ff .

f° -f¾f#f f°–¯ °–– ¯ ff° f f °–f°°f¯ff°–f ff€f O O ff ff 9 ½ff €f f°–f½ ¯f ¾f°–f ½ °– ff° €f°f°f  ½f° O O O €f°f f°–f©ff°– ©f¾f°f ½ ¯ f°%f 9 ©f°©f°f¯f% °f  f°–½%°f°% ½f° -f¯ff°– f  °f.f° f f©f%° f% O °nf°f¯ff °nf°f ¯f¾ .ff % ¯  ff°–f°%ff% f°f °ff°f¾f¾f9 ½ ¾¾ f°f f¯ f¾ff¾fff ff  °ff @ f%f°% °f¾f¾f °f¾f¾ °f¾f¾nf °f¾f¾f °f¾f¾ fnf f¾f fn fn ° ¾f¾ f–f°%°f°% O 9 ½ ¾¾ -f¯f f–f O O O ff¯f f°f¾¯f°f .f ° f °nf°f¯ff 9 ff¯nfff ¯f¾f° O °f " O.ff+.f ° f .

fff f°–¾n O O O f .

fff f¯f f° f°f°–¾n f¾¯f°f %-f¯fff°f%-f¯f½ ff°–f° .

f ff°©f  ff°f°–¾ °f°f¾f f¯ f ¯ °–f°–ff° f°¯ ° °f°–f° f–ff°¾¾©f f°–f°¾–f °––f¯ °–f°ff°f¯ °¯f f°–f°¾–f ¾ f°–¾ ¾°––°f f¾ f–ff°ff°–¾ O O O f %f% @f¯ ff°  ff° f°©f %f% ¾©f f°–f° ¾–f €f#Dff f°f  f°°–– ¾¾f¯%@f°%  .