Nama Untuk S¢mua Anak Laki-Laki

A
Abid Aqila Pranaja G``` ÷ Anak laki-laki yg berakal dan ahli ibadah
O Abid ÷ Ahli Ibadah (Arab)
O Aqila ÷ Yang berakal (Arab)
O !ranaia ÷ Anak laki-laki (Sansekerta)
O ÷ Nama avahnva
Abid Fadhil Abyan ÷ Ahli ibadah yg mulia yg menielaskan dgn gamblang, amiiin ya Rabb
O Abid ÷ Ahli ibadah
O adhil ÷ Mulia
O Abvan ÷ vg menielaskan dgn gamblang
Achmad Adya Fahraza Surya ÷ Lelaki yang memiliki keutamaan akhlak
Achmad Rafli Maedhika
Achmad Sakha Arkan Wiratama
Adam Faiz Abdillah
Adhyastha Prasraya Mahanipuna (Raya) ÷ Semoga Raya iadi pemimpin yang sangat pintar,
namun rendah hati
O Adhvastha ÷ !engawas. pemerhati. pemimpin
O !rasrava ÷ Rendah hati
O Mahanipuna ÷ Maha ÷ Amat sangat. luar biasa ¹ Nipuna ÷ !intar
Aditya Naufal Dary Abiyyu ÷ Pemuda tampan yang ariI biiaksana dan mulia iiwanya
sehingga kelak dapat meniadi pemimpin
O Aditva ÷ Sang matahari (Hindu)
O Naufal ÷ !emuda tampan (Arab)
O arv ÷ Arif biiaksana. orang kava (Irish)
O Abivvu ÷ Mulia iiwanva
Adrian Akbar Alichwan
O Adrian ÷ Anak dari avah ibunva. A dan N
O Akbar ÷ Besar
O Alichwan ÷ abungan nama kakeknva. Ali dan Ichwan
Adrian Pradipto Harmawan
O Adrian ÷ Anak dari Rio dan Nina
O !radipto ÷ Cemerlang (Jawa)
O Harmawan ÷ Nama belakang avahnva
Adry Gracio
O Adrv ÷ abungan nama avah ibunva. Ad dan Ri
O racio a race ÷ Berkat
Agam Abdilah Pratama
O Agam ÷ Kuat (Melavu)
O Abdilah ÷ Abdi Allah SWT. (Arab)
O !ratama ÷ !utra pertama (Indonesia)
Ahlam Zulfadli Firdaus ÷ Harapan yang terbaik di surga
Ahmad Aqeel Tsaniy
Ahmad Azzam R``` ÷ Semoga meniadi anak yang mempunyai kemauan dan usaha yang kuat
dan mudah-mudahan berahlak yang baik
O Ahmad ÷ Yang terpuii, Nama kecil Nabi Muhammad SAW
O Azzam ÷ Berkemauan kuat
O R ÷ Nama avahnva
Ahmad Faris Maulana
O Ahmad ÷ Terpuii
O aris ÷ Satria berkuda
O Maulana ÷ Nama keluarga
Ahmad Rafiiandra Syahputra
O Ahmad ÷ ?
O Rafiiandra ÷ Rafii ÷ Meninggikan deraiat ¹ Andra ÷ ?
O Svahputra ÷ ?
Ahmad Recca Al-Fath Yustitia ÷ Orang yang terpuii dengan semangat Kemenangan.
Ahmad Sulthan Nazhirul Asrofi
O Sulthan ÷ Yang memberi kuasa
O Nazhirul Asrofi ÷ !enerang dalam islam
Ahmad Tristan Putra Purwandana
Ahmad Yahya Ayyash
Ahza Danish Westpa Almulya
O Ahza ÷ Beruntung
O anish ÷ !intar
O Westpa ÷ iambil dari West !apua (!apua Barat). nama tempat saat hamil
O Almulva ÷ abungan nama avah ibunva. Albafith dan Mulvani
Aidan Syahm Hairuman ÷ Anak yg semangat, berakhlak mulia, cerdas dan supel
Air Nakhla Adinata
O Air ÷ Bersifat seperti air vg bisa meredam amarah semua orang dengan kelembutannva
O Nakhla ÷ Orang vg pandai
O Adinata ÷ !aling
Aimar Moussa P```
O Aimar ÷ Sahabat rasulullah
O Moussa ÷ Nabi Musa
O ! ÷ Nama avahnva
Akasyah Munggaran Prawiraadiningrat
O Akasa ÷ 1) Outer Space (Sansekerta. India). 2) Nama salah satu sahabat rasulullah
Muhammad Saw vang diiamin surga
O Munggaran ÷ !ertama. pembuka
O !rawiraadiningrat ÷ Nama keluarga
Akbar Nurdaffa Pratama
Al Rais Mahadika Aryadi ÷ Putra pertama Putri dan Yadi yg tampan, semoga meniadi
pemimpin yg makmur biiaksana dan berbudi luhur
O Al ÷ Awalan dari Al Quran vg artinva mulia. tampan. pintar
O Rais ÷ !emimpin vg makmur biiaksana dan kava (Arab)
O Mahadika ÷ Berbudi luhur (Jawa)
O Arvadi ÷ abungan nama avah ibunva. !utri dan Yadi
Alamgir Abrisam Arief
O Alamgir ÷ !enakluk dunia
O Abrisam ÷ Yang tampan
O Arief ÷ Nama avahnva
Alaric Azzahidi Arief
O Alaric ÷ !emimpin vang mulia
O Azzahidi ÷ Orang vang saleh (diambil dari nama kakek buvut. Zahid)
O Arief ÷ Nama avahnva
Alaric Muhammad Zeroun Haryono
Alby Luthfy Fachry
O Albv ÷ Qalbu ÷ hati (Arab)
O uthfv ÷ emah lembut
O achrv ÷ Bersahaia
Aldebaran Rahman Adhitya ÷ Bintang yang paling bersinar dan akan selalu bersinar dan
meniadi bintang yang paling pintar
O Aldebaran ÷ Nama bintang vang dulu dipakai para pelaut arab untuk navigasi mereka di
mediterania. Bintang ke 13 paling terang di angkasa (Astronomi)
O Rahman ÷ !engasih
O Adhitva ÷ Nama avahnva
Aldebaran Raka Nabhan Pradipta
O Aldebaran ÷ Bintang berwarna merah vang paling bersinar di rasi taurus (Astronomi)
O Raka ÷ Kakak (Sunda)
O Nabhan ÷ !intar (Arab)
O !radipta ÷ Anak pertama (Jawa)
Alfariel Sandy Sulistyo
O Alfariel ÷ Alfa ÷ !ertama ¹ Riel ÷ Kenvataan
O Sandv ÷ Jeiak. tanda
O Sulistvo ÷ ?
Alfarrezal Raditya Hertanto
Alhamdika Rahmat Diha
Ali Omar Qadhavy
Alifiandra Widy Aditya
Alkhalifi Zikri Hady (Alif) ÷ Pemimpin yang baik yang selalu mengingat Allah dan bisa
menuniukkan ke ialan kebaikan
O Alkhalifi ÷ !emimpin, Alif ÷ Yang bersahabat
O Zikri ÷ Mengingat Allah SWT
O Hadv ÷ 1) abungan nama avah ibunva. 2) Menuniukkan ke ialan kebaikan
Alvaro Gavriel Saban (El Smile)
O Alvaro ÷ Anak pertama vang meniadi guardian buat keluarganva
O avriel ÷ Strength of od
O Saban ÷ Nama marga avahnva
Alvian Putra Akbar
Alvin Pratista Agni
Amirul Radly Ragali
Andi Muhammad Tsabit Qeis ÷ Meniadi sebuah harapan dan do`a semoga meniadi seorang
muslim yg soleh dan cerdas. Insya Allah Ta`aala
O Andi ÷ elar dr tanah Bugis
O Muhammad ÷ Nama Nabivullah dan Rasul-Nva Muhammad SAW
O Tsabit Qeis ÷ Nama sahabat Nabi Muhammad vg diberi gelar iuru bicara umat Islam
Andra Hanan Bagasditya ÷ Peiuang Tangguh kesayangan, yang bagus, gagah dan sehat dan
lahir di siang hari.
O Andra ÷ Andrew. !eiuang Tangguh
O Hanan ÷ Kesavangan
O Bagasditva ÷ Bagas ÷ abungan dari bagus. gagah dan sehat ¹ Aditva ÷ ewa
Matahari
Andra Moissani Manggala ÷ Semoga meniadi pemimpin yang kuat dan biiaksana, tapi tetep
berhati lembut dan selalu bersinar
O Andra ÷ 1) iambil dari nama avahnva. Ovulandra. 2) aki-laki kuat
O Moissani ÷ Al Maisan (bintang paling bersinar di rasi emini). Moissanite ÷ Jenis
mineral dari batu meteor vg sekarang dibuat perhiasan. dia lebih berkilau dari diamond
tp lebih lunak dari diamond
O Manggala ÷ 1) !emimpin. pimpinan. 2) iambil dari salah satu oil field tempat avahnva
bekeria.
Andrio Adzani Abrar
Anung Hanindito Hirmawan
O Anung Hanindito ÷ Anak vg deraiatnva melebihi kedua orang tuanva dan semoga dia
tidak pernah berbuat salah
O Hirmawan ÷ Air vg berada di permukaan bumi dan bermanfaat bagi umat manusia.
Apresio Kefin Fajrial
O Apresio ÷ ari kata apresiasi
O Kefin ÷ ?
O airial ÷ ahirnva subuh tepat sebelum adzan solat subuh
Arashi Faris Saerean Libinuko
Arfan Hashif Hairuman ÷ Anak yg dermawan, berpandangan biiak, cerdas, rendah hati dan
baik budi pekertinya
Argi El-Capitan Isaac Ibrahim (El) ÷ Anak AriI dan Anggi yang iadi pemimpin dari keluarga
Isaac dan Ibrahim
O Argi ÷ abungan nama avah ibunva. Arif dan Anggi
O l Capitan ÷ !emimpin (Spanvol)
O Isaac ÷ Nama kakek dari ibunva. Robert Matheus Isaac
O Ibrahim ÷ Nama kakek dari avahnva. Ahmad Ibrahim
Ariellio Pandjiputra Nugraha
O Ariellio ÷ Ariel ÷ ittle fire ¹ io ÷ Nama belakang pemain bola. Boriellio
O !andiiputra ÷ !andii ÷ ? ¹ !utra ÷ Anak laki-laki
O Nugraha ÷ ?
Ariq Rifid Al Fatih
Arjuna Panji Yusuf Siregar
O Ariuna ÷ Nama tokoh dalam pewavangan. Ksatria dan peiuang vang tampan dan gagah
O Yusuf ÷ Nama tengah avahnva
O Siregar ÷ Nama marga Batak Mandailing/Tapsel
Arkaan Harith Putra Viansa ÷ Semoga meniadi anak yang mulia dan selalu berusaha dalam
hidupnya
O Arkaan ÷ Mulia
O Harith ÷ Kuat. selalu Berusaha
O !utra ÷ Anak laki-laki
O 'iansa ÷ Singkatan nama ibu bapaknva
Arkan Faeyza Wibowo
O Arkan ÷ Kemuliaan
O aevza ÷ Kesuksesan
O Wibowo ÷ Nama avahnva
Arkana Putra Rayhan (Raka)
O Arkana ÷ !enerang
O !utra ÷ Anak laki-laki
O Ravhan ÷ abungan nama avah dan ibunva. Rahavu & Brian
Arkharega Virgie Prasetiyo ÷ Matahari merah yang suci dan setia
O Arkharega ÷ Arkha ÷ Matahari (Sansekerta) ¹ Rega ÷ Rekta ÷ Merah (Jawa)
O 'irgie ÷ Kuat. suci (atin)
O !rasetivo ÷ Nama avahnva
Armada Raditya
Arsakha Virendra Shafwan Adriadi (Andra)
O Arsakha ÷ Ar ÷ ? ¹ Sakha ÷ ermawan (Arab)
O 'irendra ÷ Mulia dan pemberani
O Shafwan ÷ Sahabat atau cinta kasih
O Adriadi ÷ Nama belakang avahnva
Arya Pradana Yusya Putra
Arya Wirasena
O Arva ÷ ?
O Wirasena ÷ Bersifat seperti pahlawan
Aryo Bagas Sasongko
O Arvo ÷ Utama (maksudnva anak pertama)
O Bagas ÷ Tampan. bagus
O Sasongko ÷ Bulan
Arzachel Ramadhan Adhitya
O Arzachel ÷ Nama ilmuwan spanvol (Astronom). Kalo dalam bahasa arab namanva Al
Zarqali. namanva iadi nama crater di bulan.
O Ramadhan ÷ ahir di bulan suci ramadhan.
O Adhitva ÷ Nama avahnva
Arziki Pratama
O Arziki ÷ Kemakmuran
O !atama ÷ Anak pertama
Athaillah As-Sakandary ÷ Anugerah Tuhan dari Mesir
O Athaillah ÷ Atha ÷ Karunia. anugerah ¹ Illah ÷ Tuhan. ilahi
O Assakandari ÷ Iskandarivah ÷ Alexandria. Mesir
Athallah Musyaffa Prasetyo
Athar Narendra Erabbani Hartanto
Athar Rizky Yudhistira
O Athar ÷ Suci (Arab)
O Rizkv ÷ Reieki
O Yudhistira ÷ ?
Athaya Rizallia Octanta
O Athava ÷ Karunia dari Allah SWT.
O Rizallia ÷ Nama avahnva
O Octanta ÷ Untuk mengenang kakeknva
Atreyu Haidar Sakirun
O Atrevu ÷ iambil dari novel fantasv Jerman 'ie unendliche eschichte (The Never
nding Storv)`. Nama seorang anak laki-laki vang iuga seorang pendekar dari bangsa
reen Skin. alam bahasa reen Skin artinva 'Son of All`
O Haidar. Hevder ÷ iambil dari nama kakek buvutnva, Singa (Arab)
O Sakirun ÷ Nama belakang avahnva. Yang senantiasa bersvukur
Axel Daffahimsa Hiariej
O Axel ÷ Bapak perdamaian (Jerman)
O affahimsa ÷ affa ¹ Ahimsa ÷ Anti kekerasan
O Hiariei ÷ Nama keluarga
Ayrell Ryan Reezqy ÷ Rezeki Pintu Syurga
Azzam Salahuddin Askari ÷ Peiuang (yang baik) di ialan Allah
O Azzam ÷ Berkemauan baik
O Salahuddin ÷ Nama peiuang
O Askari ÷ !eiuang
B
Bagas Safa Ozora
O Bagas ÷ Sehat (Jawa)
O Safa ÷ !utih bersih (Arab)
O Ozora ÷ Karunia tuhan (Ibrani. Yahudi)
Barra Malik Wibowo
Bayu Aditya Abdee Pratama
O Bavu ÷ Angin (Indonesia)
O Aditva ÷ ?
O Abdee ÷ Nama avahnva
O !ratama ÷ ?
Berwyn Dzaky Radhitya
Bhumyamca Armizan Hadi
O Bhumvamca ÷ iambil dari sembovan A. Jalesu Bhumvamca Javamahe. artinva di laut
dan di darat kita iava.
O Armizan ÷ Ar ÷ abungan avah ibunva. Adit dan Rizka ¹ Mizan ÷ ?
O Hadi ÷ Nama avahnva
Bilfaqih Rey Alteza ÷ Raia yg agung dan mulia yg mengerti syariat agama dgn benar
O Bilfaqih ÷ Orang vg mengerti ilmu fiqh. dlm arti mengerti svariat dan tau halal haram
O Rev ÷ Raia (Spanish)
O Alteza ÷ Tertinggi. mulia. agung (Spanish)
Billianto Dwi Riandoko
Bintang Atarahman
Bintang Chicho Putra Nugroho
O Bintang ÷ Bintang
O Chicho ÷ ?
O !utra ÷ aki-laki
O Nugroho ÷ Nama avahnva.
Bintang Rizky Diwangga
Bintang Widy Kurnia Gusti
Brahmantyo Wahyu Putra Adhi Pradhana
Bram Kamajaya Putra Yuwono ÷ Putra yang iadi pemimpin, penuh kasih sayang dan setia.
O Bram ÷ Abram ÷ Bapa Abraham. bapa segala bangsa. bapa org beriman
O Kamaiava ÷ ewa cinta. setia (Sansekerta)
O !utra ÷ Anak laki-laki, Karena nama ibunva putri
O Yuwono ÷ 1) Nama keluarga avahnva. 2) Selamat
Budi Prasetyo ÷ Berahlak baik dan setia.
C
Czeivand Al-Lazuardi
D
Dabhit Rahmat Syukrisna
Dafa Arkan Rifnata
Daffa Arya Ghossan ÷ Pembela kebenaran bagi siapa saia dan akan selalu memberikan
keseiukkan di mana pun dia berada
O affa ÷ !embela (Arab)
O Arva ÷ !utra (Sansekerta)
O hossan ÷ Memberikan keseiukkan (Arab)
Damar Hakim Lazuardi Rahman
O amar ÷ ampu. sumber cahava (Jawa)
O Hakim ÷ !enegak keadilan. vang menghakimi
O azuardi ÷ angit biru vang cerah. batu berharga
O Rahman ÷ 1) Nama avahnva. 2) !engasih
Danadyaksa Yusup (Asa)
O anadvaksa ÷ !eniaga kemakmuran
O Yusup ÷ Nama bapaknva
Danendra Ramadhan Iskandar ÷ Raia yang kaya raya yang lahir dibulan Ramadhan putra
dari Iskandar
Daniel Andhika Hartawan ÷ Orang yg selalu mengandalkan kristus dan berhasil dalam
hidupnya
O aniel. an. anal. aneal. anek. anell. anial. aniele. anil. anilo ÷ od is mv
iudge (Hebrew)
O Andhika ÷ ?
O Hartawan ÷ Kava rava
Daniel Christhopper Hartawan
O aniel. an. anal. aneal. anek. anell. anial. aniele. anil. anilo ÷ od is mv
iudge (Hebrew)
O Christhopper ÷ Seorang vg selalu mengandalkan kristus
O Hartawan ÷ Kava rava
Daniel Darrel Telussa
O aniel ÷ Nama avahnva
O arrel ÷ are ÷ Berani
O Telussa ÷ Nama keluarga
Danish Mayza Muhammad
O anish ÷ elaki biiaksana
O Mavza ÷ Mav ÷ Bulan lahir ¹ Izza ÷ Kuat
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Daniswara Alif Anargya Nugroho
O aniswara ÷ Raia
O Alif ÷ Anak pertama
O Anargva ÷ Kekavaan vg tak ternilai harganva
O Nugroho ÷ Nama bapaknva
Darrell Nararya ÷ Belahan iiwa yang dimuliakan
O arrell ÷ Belahan iiwa. kekasih hati (!erancis)
O Nararva ÷ 1) Yang di muliakan (Sansekerta). 2) Anak dari Irra dan wi Arvanta
Daryl Gibran ÷ Yang disayang oleh Allah dan mengharapkan pemikirannya bisa dipakai orang
seperti Kahlil Gibran.
Demas Farrel Marfiansyah
Denali Fayyadh Asa Triyono
O enali ÷ Nama lain Mount McKinlev The High One
O avvadh ÷ ermawan
O Asa ÷ Harapan
O Trivono ÷ Nama avahnva
Dhafin Azka Aldric
O hafin ÷ Yang melimpah
O Azka ÷ Bersih/suci
O Aldric ÷ Biiaksana
Dheerandra Parikesit
O heerandra ÷ od of Courage (Sansekerta)
O !arikesit ÷ Cucunva Ariuna. terkenal karena cakap. biiak. cerdas dan punva iiwa
kepemimpinan vang baik. berhasil memerintah beberapa keraiaan (!ewavangan)
Dhiwa Rafi Pribawa ÷ Cahaya yang agung dan berwibawa
O hiwa ÷ Cahava
O Rafi ÷ Agung. tinggi
O !ribawa ÷ Berwibawa
Dipendra Satya Hareshananda ÷ Penguasa, pemberi cahaya, yang setia dan bakti dalam
memuia Tuhan
O ipendra ÷ ord of the ight
O Satva ÷ Setia, setia pada perkataan. bhakti
O Hareshananda ÷ !emuia Tuhan
Dzana Emmanuelle Panjaitan.
O zana ÷ efender of mankind
O mmanuelle ÷ od is with us
O !aniaitan ÷ Nama keluarga
Dzulfiqar Patriot Prinandatama
E
Eben Haezer Putra ÷ Sampai di sini Tuhan menolong. Tidak perlu takut akan apapun, selama
di dalam Tuhan pasti Tuhan tolong.
Erland Faith Al-fadilah
O rland ÷ Raiawali (Anglosaxon)
O aith ÷ 1) Iman (Inggris). 2) !emimpin besar (Arab)
O adilah ÷ Keutamaan (Arab)
Ervito Paramaditya
O rvito ÷ incah. bersemangat. ceria
O !aramaditva ÷ !arama ÷ !ertama. iuara ¹ Raditva ÷ Matahari
Evan David 1oseph
O van ÷ Anugrah Tuhan vg terindah
O avid ÷ Yang di genapkan
O Joseph ÷ di ambil dari nama kakeknva
Evan Ziggy Saverio
O van ÷ !eiuang muda (Hebrew)
O Ziggv ÷ !emimpin vg tangguh (Amerika)
O Saverio ÷ Bersinar dengan terang (Arab. atin)
Ezra Nathanael Parlindungan ÷ Tuhan yang memberi, menolong dan melindungi.
O zra ÷ Tuhan menolong (Ibrani)
O Nathanael ÷ Tuhan vang memberi (Yahudi)
O !arlindungan ÷ Yang melindungi (Batak)
F
Fairel Atharizz Calief ÷ Putra pemberani, tulus dan kuat, penerus keluarga
O airel ÷ !utra vang berani (Welsh)
O Atharizz ÷ Athar ÷ Tulus (Arabic) ¹ Izz ÷ Kuat (Arabic).
O Calief ÷ Khalifah ÷ !enerus pemimpin (Arabic)
Fakhira Ady
O akhira ÷ Kebanggaan (Arab)
O Adv ÷ Nama avahnva
Fauzan Atzima Ismail
O auzan Atzima ÷ Kemenangan vang besar
O Ismail ÷ Nama avahnva
Fadrian Syam Ananta Rizqullah
Fairel Atharizz Calief ÷ Putra pemberani, tulus dan kuat, penerus keluarga
O airel ÷ !utra vang berani (Welsh)
O Atharizz ÷ Athar ÷ Tulus (Arabic) ¹ Izz ÷ Kuat (Arabic)
O Calief ÷ Khalifah ÷ !enerus pemimpin (Arabic)
Fakhri Ali Azadi
Farid Ghais Ramadhan
Fariz Naufal Susanto
Farrel Sylvano Manuhutu
O arrel ÷ !emberani
O Svlvano ÷ abungan nama avah ibunva. Svlvia dan Rano
O Manuhutu ÷ Nama keluarga avahnva
Farzan Ahza Argani ÷ Anak pemberani nan biiaksana yg snantiasa beruntung.
O arzan ÷ Yang biiaksana
O Ahza ÷ Beruntung
O Argani ÷ !emberani
Fathir Ahmad Azzamy ÷ Pencipta/penemu yg berakhlak mulia dan mempunyai kebulatan
tekad yg kuat.
Fathir Alvaro Fabian
O athir ÷ Al-ath ÷ !embuka (Arab)
O Alvaro ÷ Biiaksana (Spanvol)
O abian ÷ !etani vang sukses/orang sukses. Nama belakang avahnva. Rullv abian
Fathir Naim Andito ÷ Pencipta kebahagiaan anak Dina dan Pito, aku berharap di mana anakku
berada bisa menciptakan kebahagiaan bagi orang yang berada di sekitarnya.
O athir ÷ !encipta
O Naim ÷ Kebahagiaan
O Andito ÷ abungan nama avah ibunva. ina dan !ito
Fauzan Akbar Rusydian
Fayyadh Labib Ullaya Al-Ghazi ÷ Peiuang yg pemberani dengan menggunakan cara yg
cerdas agar selalu berada di tempat yang mulia smile
O avvadh ÷ !emberani
O abib ÷ Cerdas
O Ullava ÷ Tempat vg mulia
O Al-hazi ÷ !eiuang
Faza Akbar Ramadhan
G
Gabriel Alvin
O Gabriel ÷ Jibril ÷ Malaikat utusan Tuhan
O Alvin ÷ April ÷ Bulan kelahiran
Ghaisan Ahmad Altamis ÷ Seorang panglima rupawan yang punya siIat terpuii
O haisan ÷ Rupawan
O Ahmad ÷ Yang Terpuii
O Altamis ÷ !anglima
Ghanie Lutfi Adhitya
Ghassan Raykarian 1oesoef ÷ Anak Laki-laki tercinta dari Adrian & Nisa yg memiliki
kekuatan batin (dan tampan seperti Nabi YusuI)
O hassan ÷ Kekuatan batin (Arabic)
O Ravkarian ÷ Ravka ÷ Anak laki-laki tercinta (!ersian) ¹ Rian ÷ abungan nama avah
ibunva. Adrian & Nisa
O Joesoef ÷ Nama keluarga avahnva. Tampan seperti Nabi Yusuf
Ghazie Lutfi Adhitya
Ghozi Saisho Aljaris ÷ Peiuang awal yang dikarunia Allah SWT.
O hozi ÷ !eiuang (Arab)
O Saisho ÷ Awal (Jepang)
O Aliaris ÷ Al ÷ Huruf awal seperti dalam kata Al-Quran ¹ Jaris ÷ Karunia Allah SWT
(Arab)
Gibran Ahmad Ramadhan ÷ Anak yang terpandai yang lahir di bulan ramadhan dan siIatnya
terpuii
O ibran ÷ Yang Terpandai
O Ahmad ÷ Yang Terpuii
O Ramadhan ÷ Bulan Ramadhan
Gilby Maleeq 1ibrani ÷ Semoga membawa rezeki untuk orang-orang disekitarnya.
O ilbv ÷ Janii
O Maleeq ÷ Raia
O Jibrani ÷ iambil dari Jibril. malaikat pembawa wahvu.
Girindra Narottama
O irindra ÷ ?
O Narottama ÷ Nama seorang raia di India
H
Haidar Musyaffa Khairullah ÷ Seorang Anak Laki-Laki pemberani yang mendapat SyaIaat
dan kebaikan dari Allah.
O Haidar ÷ !emberani (avaknva Singa)
O Musvaffa ÷ Yang memperoleh svafaat
O Khairullah ÷ Yang mendapat kebaikan dari Allah
Harits Arsyad Dhuhri ÷ Pengawal yang cerdas dan tampan.
Hazrikal Ahmad Chezar ÷ Anak laki-laki Rika dan Handi lahir bulan iuli secara sesar
O Hazrikal ÷ abungan nama avah ibunva. Rika dan Handi dan bulan kelahiran
O Ahmad ÷ Terpercava. iuiur. nama kecil nabi Muhammad SAW
O Chezar ÷ !roses lahirnva sectio secaria
Hilmi At Taqiy ÷ Anak yang bertakwa yang dapat meniadi iembatan orangtuanya untuk
menuiu surganya Allah SWT
O Hilmi ÷ Halimun ÷ embut vang tegas dalam bersikap
O At Taqiv ÷ aki-laki vang bertakwa
Hilmy Yudvan Al-Hufadzh Toar
Hisyam Dzaky Hammam ÷ Anak yang berhati mulia, cerdas dan berkemauan tinggi.
I
Ibnu Daffi Muhammad
Ibrahim Rakha Hermawan
O Ibrahim ÷ Nama Nabi Ibrahim
O Rakha ÷ Kakak (Sunda)
O Hermawan ÷ Nama avahnva
I Putu Ryan Adi Wijaya Putra
O !utu ÷ Nama untuk anak pertama orang Bali
O Rvan ÷ Raia kecil
O Adi ÷ Nama avahnva
O Wiiava !utra ÷ Anak vang mampu menuiu pucak
Ismail Daffa Raditya ÷ Anakku manusia tertampan dengan pertahanan yang kuat
O Ismail ÷ Manusia tertampan di dunia ini (Nabi Ismail)
O affa ÷ Orang vang punva pertahanan vang kuat
O Raditva ÷ Nama avahnva
I Wayan Gede Narain Dharmasena
O Wavan ede ÷ Wavan ÷ Anak pertama ¹ edenva ÷ Anak laki-laki
O Narain ÷ Naravana ÷ Nama kecilnva Naravana (Hindu)
O harmasena ÷ !raiurit kebenaran
Illiyansyah Fachrial Ahmad Aldavie (Ifal)
O Illivansvah ÷ Orang-orang vang menerima kitab dengan tangan kanan (Arab)
O achrial ÷ Kebanggaan
O Ahmad ÷ Nama Nabi Muhammad
O Aldavie ÷ Anak elaki ani & Novie

Irsyad Shibra Ilahi ÷ Petuniuk pemberian Allah SWT.

Irvan Dzaki Praditya

Ishtar Lazura Rahman
1
1ason 1erome Emmanuel ÷ Anak suci yang lahir untuk membawa damai ketika kita selalu
percaya Tuhan selalu beserta kita.
O Jason ÷ Healer. abungan nama avah ibunva
O Jerome ÷ !ure
O mmanuel ÷ od beside us
1evan Raphael Tolie ÷ Seorang Penyembuh yang mewarisi berkat-berkat Tuhan.
O Jevan ÷ !ewaris vang berkelimpahan
O Raphael ÷ Berasal dari kata RA!HA vg berarti od The Healer / Tuhan Sang
!envembuh
O Tolioe ÷ Nama keluarga

1ibran Aimar Razza
O Jibran ÷ Hadiah/anugrah.
O Aimar ÷ Ammar ÷ Kava abadi/kekal.
O Razza ÷ abungan nama avah ibunva. Rizkv dan Azalia

1ibril Ganendra Mariano ÷ Malaikat pertama di keluarga kecil kami yg bisa meniadi
pelindung keluarga
O Jibril ÷ Nama malaikat
O anendra ÷ !asukan dewa
O Mariano ÷ Nama avahnva

1ohannes Isaac Halim ÷ Tuhan itu baik, memberikan anak perianiian kepada keluarga Halim
O Johannes ÷ Tuhan itu baik
O Isaac ÷ Anak perianiian. tertawa
O Halim ÷ Nama keluarga
1oshua Octavian Yofel Souisa ÷
O Joshua ÷ !emimpin vang hebat
O Octavian itu nama dari aku. karena lahir di bulan Oktober
O Yofel ÷ abungan nama avah ibunva. Ravo dan elicia
O Souisa ÷ Nama marga avahnva.

1oshua Slavin Artius Rafael
O Joshua ÷ Nama baptis bapaknva
O Slavin ÷ Nama karakter game online avahnva
O Artius ÷ Nama tengah kakeknva
O Rafael ÷ Nama pemberian neneknva

K
Kaendra Arkan Dewanta Marsono
O Kaendra ÷ abungan nama avah ibunva. Rika dan Chandra. Nama raia dalam bahasa
sansekerta
O Arkan ÷ Ahli !uiangga
O ewanta ÷ iagungkan
O Marsono ÷ Nama keluarga

Kareem Mustafa Alsaady ÷ iadi artinya yg kami harapkan, semoga Kareem meniadi anak yg
pemurah spt Rasulullah SAW, amin
O Kareem ÷ iambil dari asmaul husna vg artinva !emurah
O Mustafa ÷ Nama avahnva. Nama lain dari Nabi Muhammad
O Alsaadv ÷ Nama keluarga

Keenand Adam Narayana Mardiansyah ÷ Laki-laki pertama yang biiaksana keturunan
Mardiansyah

Kenzie Haidar Bryandani

Kerlap Semesta Paramartha ÷ Berkas cahaya termulia yang akan menerangi dunia ini.
Semoga bisa meniadi orang yang membanggakan dan berpengaruh sehingga membuat dunia ini
meniadi lebih baik.
O Kerlap ÷ Terang tapi gak benderang
O Semesta ÷ unia dalam arti luas
O !aramartha ÷ Termulia atau paling tinggi (Jawa Kuno)

Kerlip Bintang Prahara

Kevin Pratama Putra Adam

Khafi Aydin Wahyudi ÷ Anak kalem yang cerdas dan selalu mendapat berkah.
O Khafi ÷ Kalem dan ngga suka pamer
O Avdin ÷ Cerdas (Arab)
O Wahvudi ÷ Nama avahnva. Selalu mendapat berkah

Khalid Abdul Aziz

Khalifa Arkananta Sangkara
O Khalifa ÷ !emimpin
O Arkananta ÷ Orang vang selalu diterangi
O Sangkara ÷ Orang vang membawa kemakmuran

Kolby Al Ghifari

Kumara Nagata Ikanah
O Kumara ÷ Anak laki-laki
O Nagata ÷ Beriiwa pemimpin
O Ikanah ÷ Berhati penuniuk

L
Lanang Nayareswara Pribadi

Langit Kilau Pelangi

Leonard Filbert Manegeng ÷ Salah 1 keturunan Manegeng yang diharapkan kuat, berani,
pandai dan berperilaku baik.
O eonard ÷ Kuat dan berani seperti singa (!erancis. Jerman)
O ilbert ÷ Brilliant. sangat pandai (Anglo Saxon)
O Manegeng ÷ Nama keluarga

Louis Xavier Alexander ÷ Pangeran yang biiaksana, cerdas, cemerlang, pembela umat
manusia
O Louis ÷ Diambil dari St. Louis
O avier ÷ Biiaksana, cerdas, cemerlang
O Alexander ÷ Pembela umat manusia

Luqman Abdulhakim ÷ Orang biiaksana yang senantiasa meniadi hamba Alloh Yang Maha
Biiaksana
O uqman ÷ Orang sholeh vang biiaksana vang kisahnva diabadikan dalam Alquran
O Abdulhakim ÷ Hamba vang maha biiaksana.

M
Mahira Dzkira ÷ Supaya meniadi anak yang senantiasa mengingat Allah SWT agar terhindar
dari Dosa
O Mahira ÷ ari kata mahir. artinva cerdas. pinter
O zikra ÷ ari kata zikir. artinva mengingat Allah SWT.
Mahmud Fazhrul Ali (Buya)

Makaio Anarghya Muhammad ÷ Anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya, Muhammad.
O Makaio ÷ Anugerah Tuhan (Hawai)
O Anarghva ÷ Tak ternilai harganva (Jawa Kuno)
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Makaio Anarghya Ramadhan
O Makaio ÷ Anugerah Tuhan (Hawai)
O Anarghva ÷ Tak ternilai harganva (Jawa Kuno)
O Ramadhan ÷ ?

Makaio Teduh Anarghya
O Makaio ÷ Anugerah Tuhan (Hawai)
O Teduh ÷ ?
O Anarghva ÷ Tak ternilai harganva (Jawa Kuno)

Martyr Muhammad Irawan ÷ Anak dari keluarga Irawan yang rela berkorban untuk
agamanya, yaitu Islam.
O Martvr ÷ Terinspirasi dari iudul lagu The et Up Kids. 'Martvr Me`. !erson who
sacrifice his self for his believe (Inggris).
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Irawan ÷ Nama avahnva
Matthew Duncan Harvey 1```
O Matthew ÷ ift of god
O uncan ÷ ark skinned warrior (Scottish)
O Harvev ÷ iambil dari nama kakeknva
O J ÷ Nama avahnva

Maula Arfagusti Naufal
O Maula ÷ Manusia vang dihormati. tuan besar
O Arfagusti ÷ Arfa ÷ Yang Mulia ¹ usti ÷ abungan nama avah ibunva
O Naufal ÷ ermawan

Maula Yusuf Ibrahim ÷ Agar anak saya setampan Nabi YusuI & semulia Nabi Ibrahim
O Maula ÷ Manusia vg dihormati. tuan besar
O Yusuf & Ibrahim ÷ Nama nabi
Michiavelly Martin
O Michiavellv ÷ iambil dari nama seorang ilmuwan. Machiavellv
O Martin ÷ ahirnva bulan Maret
Miguel Maliq 1avier Knoch
O Miguel ÷ !embawa kabar gembira
O Maliq ÷ Salah satu nama asmaulhusna. vang artinva sang Raia
O Javier ÷ Terang atau cahava (Arab)
O Knoch ÷ Nama belakang avahnva

Mikail Shira Aydin Hadi ÷ Pemimpin perkasa pembawa reieki yang selalu bernyanyi untuk
keseiahteraan, cerdas dan memandu kearah kebaikan.
O Mikail. Mikhail. Michael ÷ Nama malaikat vang mengatur angin. menurunkan
huian/petir. membagikan rezeki pada manusia. tumbuh-tumbuhan iuga hewan-hewan dan
lain-lain di muka bumi in
O Shira ÷ Nada atau nvanvian (Hebrew).
O Avdin ÷ Cerdas (Arab)
O Hadi ÷ Nama keluarga, !emandu ke arah kebenaran
Mirza Pradana Putra Firmansyah
O Mirza ÷ Bangsawan di India
O !radana ÷ !erdana. awal. no. satu
O !utra ÷ Anak laki-laki
O irmansvah ÷ Nama belakang avahnva
Mochamad Kariza Al-Fakhri ÷ Seorang anak laki-laki yang dapat dibanggakan.
Muhamad Altaf Adaby (Aby)
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Altaf ÷ Tough ÷ Tangguh (Inggris)
O Adabv ÷ Berperilaku baik. beradab (Arab)

Muhamad Dhiyaul Haque
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Abiyyu Saqib
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Adha Alfarras
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Adib Ansharri ÷ Anak yg baik budinya dan penyayang kepada sesama.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Adib ÷ baik budi
O Ansharri ÷ penvavang. gabungan nama orang tua

Muhammad Aditya Rafi Lesmana
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Adyan Wildan ÷ Lelaki dari Sorga.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Afief Asyraaf ÷ Seorang yang bermartabat
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Afief ÷ ?
O Asvraaf ÷ ?

Muhammad Akhtar Fahmi
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Akhtar ÷ A star. good man. vang terpilih
O ahmi ÷ aham

Muhammad Akhtar Rayyan Izz al Diin ÷ Semoga anakku adalah anak baik yang terpilih
untuk masuk surga dengan membawa kekuatan agama Nabi Muhammad
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Akhtar ÷ A star. good man. vang terpilih
O Ravvan ÷ ate of heaven. pintu sorga bagi orang vangn berpuasa
O Izz al iin ÷ Mightv of the faith. kekuatan agama

Muhammad Aldino Putra Arya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Muhammad Altaf Al-`azzam
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Altaf ÷ Baik hati
O Al-azzam ÷ Tidak mudah terpengaruh (Kokoh)

Muhammad Aqiel Isyaraf ÷ Yang terpuii, biiaksana, terpelaiar dan memiliki ketinggian
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Aqil Danish ÷ Semoga meniadi anak laki-laki yang terpelihara dan biiaksana
seperti Nabi Muhammad
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Ariel Putra Dian Karaga
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Ariel. Arielle. Ariele. Ariell. Arriel. Ahriel. Airial. Arieal. Arial ÷ A lion oI God
(Hebrew)
O !utra ÷ Anak laki-laki
O ian ÷ ampu. penerang. pelita
O Karaga ÷ ?

Muhammad Arya Indra Putra
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Muhammad Aryan Ramadhan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Arvan ÷ abungan nama avah ibunva
O Ramadhan ÷ ahir pada bulan suci ramadhan
Muhammad Athar ÷ Muhammad yang suci
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Muhammad Bagas Setyo Wicaksono
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Bagas ÷ Orang vang kuat dan teguh (Jawa)
O Setvo ÷ Setia (Jawa)
O Wicaksono ÷ Biiaksana (Jawa)

Muhammad Bagus Samudra Wibowo
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Bagus ÷ Baik. indah. tampan (Jawa)
O Samudra ÷ aut (Indonesia)
O Wibowo ÷ Berkekuatan. bersinar. biiaksana

Muhammad Bihar Al-Hubb
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Bilal Chairulwalad (Bilal) ÷ Semoga meniadi anak laki-laki yang baik budi dan
pekertinya iuga bisa mengikuti keteladanan sang rasul yang selalu membawa kebaikan dan
kebenaran serta senantiasa memiliki keteguhan iman di mana pun nanti ia berpiiak.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Bilal ÷ Sang muaadzin zaman rasulullah vang teguh imannva
O Chairulwalad ÷ Anak laki-laki vang baik. Anak laki-lakinva Chairul. Avahnva

Muhammad Bimandhanu Ramadhan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Daffa Ar Ridzki ÷ Pembela Nabi Muhammad yang penuh ridzki.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Damar Ramadhan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Danang Athaya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Danial Danish ÷ Yang dirahmati nabi, Danial yang biiaksana
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Darian Aquila Evarado ÷ Lelaki yang pemberani, bebas, mandiri, dan makmur
seperti nabi Muhammad SAW.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O arian ÷ Wealth (makmur. seiahtera)
O Aquila ÷ Brave (berani. tak gentar)
O varado ÷ ike an eagle (seperti elang vang bebas. tangguh. dan berwibawa)

Muhammad Darrel Hugo Rabbani
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Devan Rafandra Ameldy ÷ Puisi bahagia (anak adalah kebahagian yg Allah
berikan).
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O evan ÷ !uisi
O Rafa ÷ Bahagia
O Ameldv ÷ abungan nama avah ibunva

Muhammad Dhanial Adhitama
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Dhimas Pranaya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Emir Rabbani ÷ Pemimpin terpuii dan amanah yang selalu mengingat Allah
SWT. seperti Nabi Muhammad SAW.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O mir ÷ !emimpin. pangeran
O Rabbani ÷ Selalu teringat pada Rabb-Nva. dari Allah SWT.

Muhammad Fabian Maliq Athallah
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Faqih Ghaisan Ismail
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O aqih ÷ Ilmu fiqih
O haisan ÷ agah
O Ismail ÷ Nama nabi

Muhammad Farras Nashir
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Fathan Muzayyin
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Fathi Dhiyaulhaq
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Fatih Xavier
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O atih ÷ !enakluk / pemimpin
O avier ÷ Cemerlang / gemilang
Muhammad Fattah Rinjani ÷ Semoga anak ini meniadi anak yang bisa membuka pintu
rahmat dan reieki dan meniadi anak semegah, setinggi dan sekuat gunung riniani
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O attah ÷ !embuka (dari Asmaul Husna Al-attah)
O Riniani ÷ unung Riniani

Muhammad Fawwaz Kurniawan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O awwaz ÷ Orang vg beruntung atau pemenang
O Kurniawan ÷ Nama avahnva

Muhammad Fayyadh 1amhur At-Tauhidi
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O avvadh ÷ Orang vg mulia

Muhammad Fayyadh Kurniawan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O avvadh ÷ Orang vg mulia

Muhammad Gabrielle Al-Haidar
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Galuh Bintoro
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O aluh ÷ !erak. ratna. intan (Jawa)
O Bintoro ÷ !raiurit kelas menengah (Jawa)

Muhammad Ghani Ilmy Hanan Rochimat ÷ Anak lelaki yang kelak iadi orang kaya akan
ilmu dan rezeki serta penyayang.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O hani ÷ Orang kava
O Ilmv ÷ Ilmu
O Hanan ÷ Rezeki
O Rochimat ÷ !envavang

Muhammad Ghofran Pradana ÷ Anak pertama yang penyabar/pemaaI lagi iuiur
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O hofran ÷ !emaaf / penvabar
O !radana ÷ !ertama

Muhammad Hannan Massimo Madjid
Muhammad Harith Irfan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Harith ÷ Kuat. berusaha
O Irfan ÷ Kebiiaksanan. kesvukuran. pengetahuan

Muhammad Irfan Arsyad ÷ Pengikutnya Nabi Muhammad yang berilmu pengetahuan dan
selalu diberi petuniuk oleh Allah Swt.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Irfan ÷ Yang berilmu pengetahuan
O Arsvad ÷ Yang selalu diberi petuniuk

Muhammad Irfan Darwisy ÷ Kebiiaksanaan, kesyukuran, pengetahuan, warak.
Muhammad Irfan Nafian ÷ Yang terpuii dan memiliki pengetahuan yang bermanIaat.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Irfan ÷ !engetahuan
O Nafian ÷ Nafi ÷ Yang bermanfaat

Muhammad Kenzie Fairel Athar Al Habsyi
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Najmi Zahran Putra Abdans
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naimi Zahran ÷ Bintang vang berkilauan
O !utra ÷ Anak laki-laki
O Abdans ÷ abungan nama avah ibunva

Muhammad Nararya Alvaro
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Naufal Adhipranata Bajeri
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naufal ÷ Tampan dan dermawan

Muhammad Naufal Aliif
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naufal ÷ Tampan dan dermawan

Muhammad Naufal Anezli ÷ Anak yang tampan, dermawan lagi terpuii
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naufal ÷ Tampan dan dermawan
O Anezli ÷ abungan nama avah ibunva

Muhammad Naufal Zuhdi Makarim ÷ Muhammad laki-laki yang tampan yang memiliki siIat
zuhud & berakhlaq mulia.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Naufal ÷ Tampan dan dermawan
O Zuhdi ÷ Zuhud (rendah hati) terhadap harta dunia
O Makarim ÷ Memiliki akhlaq vang mulia

Muhammad Nur Abiyyu ÷ Cahaya agung
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Nur ÷ Cahava
O Abivvu ÷ ?

Muhammad Rafi Hanifaldin Alghani
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Rafif Sava Adyvka ÷ Anak soleh yang berpembawaan tenang dan meniadi
pengikut Nabi Muhammad SAW yang taat, putra dari ayah dan ibunya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Rafif ÷ Anak vg soleh
O Sava ÷ Tenang
O Advvka ÷ abungan nama avah ibunva

Muhammad Raihandra Syahputra
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Raihandra ÷ iambil dari gabungan nama kakek dan neneknva. Raihan. Johan dan
Indra.
O Svahputra ÷ !utra dari Marviansvah

Muhammad Ranggaputra Indrajana
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Ranggaputra ÷ Rangga ÷ Bunga. ksatria/pegawai keraiaan (Jawa & Kawi) ¹ !utra ÷
Anak laki-laki
O Indraiana ÷ Nama dari avahnva

Muhammad Raskha Aqila
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Rasyad Fauzan ÷ Jalan yang lurus menuiu kemenangan.
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Rayyan Aryastya
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Ravvan ÷ !intu surga bagi orang-orang vang berpuasa (Arab)
O Arvastva ÷ ?

Muhammad Revy Hafidz
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Revv ÷ ?
O Hafidz ÷ Karena anak gw lahir di bulan hafidz

Muhammad Rizky Ramadhan
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Setyobimo Widyarto
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
Muhammad Shahrul Iman
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Syahrul Ayman
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Tristan Amadeo
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Tristan. Trvstan. Tris. Tristam. Tristen. Tristian. Tristin. Triston. Tristram ÷ A sorrowful
man. in Arthurian legend. a knight of the Round Table(Celtic)
O Amadeo ÷ ?

Muhammad Vito Raditya Arethusa
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Zaky Rabbani
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

Muhammad Zhafran Aqila ÷ orang yang beruntung karena menggunakan akalnya (paniang
akalnya)
O Muhammad ÷ Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
O Zhafran ÷ Orang vang beruntung
O Aqila ÷ Berakal

N
Nabil Shibra Primadi

Nadhif Abel Pranaja Lubis
O Nadhif ÷ Bersih (Arab)
O Abel ÷ Nafas kehidupan (atin)
O !ranaia ÷ Anak laki-laki (Kawi)

Nail Rabani ÷ Semoga meniadi orang yg ikhlas memberi karena Allah SWT dan tidak
mengambil apa yang bukan haknya¨
O Nail ÷ Yang suka memberi
O Rabani ÷ Allah SWT

Nararya Attila Hamzah
O Nararva ÷ Yang dimuliakan
O Attila ÷ Seperti avah
O Hamzah ÷ Nama avahnva

Nararya Pilar Mahardika (Nara) ÷ Semoga meniadi seseorang yang dimuliakan karena dia
memiliki tiang/pilar ilmu dan agama
O Nararva ÷ Seseorang vang dimuliakan
O !ilar ÷ Tiang penguat
O Mahardhika ÷ Berilmu dan beragama

Naufal Ardya Dhaifullah ÷ Pemuda yg tampan anak dari Ariyani dan Yanto semoga benar-
benar meniadi tamu Allah SWT.
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Ardva ÷ abungan nama avah ibunva. Arivani dan Yanto
O haifullah ÷ Tamu Allah SWT.

Naufal Gusny Wibowo ÷ Anak laki-laki yg tampan luar dalam serta ariI dan biiaksana
O Naufal ÷ aki-laki vang tampan. semoga iadi anak vg tampan paras. hati dan budi
pekertinva
O usnv ÷ abungan nama avah ibunva. Agus dan ennv
O Wibowo ÷ Semoga iadi laki-laki vang berwibawa. arif dan biiaksana

Naufal Mahbub Hendry (Zizou) ÷ Pemuda gagah kesayangan, Hendry

Naufal Shidqi Al-Fakhri ÷ Semoga meniadi anak laki-laki yang ganteng, iuiur & dermawan
serta bisa iadi pelindung dan kebanggan bagi dirinya sendiri, orangtua, iuga orang lain
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Shidqi ÷ Juiur
O akhri ÷ !elindung. kebanggaan

Naufal Shidqii Yunaeditian ÷ Anak yang tampan dan iuiur
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Shidqii ÷ Juiur. benar
O Yunaeditian ÷ abungan nama avah ibunva

Naufal Takashi

Naufal Zaki
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Zaki ÷ !ertumbuhan vang baik

Naufal Zhafif Adrian ÷ Pemuda yg tampan, dermawan, cerdik anak dari Ade & Riri
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Zhafif ÷ Cerdik & cerdas
O Adrian ÷ Anak dari Ade & Riri

Naufal Zidane ÷ Laki-laki yg bertambah tampan.
O Naufal ÷ !emuda vg tampan. dermawan
O Zidane ÷ ?
Nayana Azzaira Prayogo
Neema Vega K```
O Neema ÷ Berkah
O 'ega ÷ Bintang terang
O K ÷ Nama ibunva
Nur Izzan Natrah
O Nur ÷ Cahava
O Izzan ÷ Kepatuhan
O Natrah ÷ embira
O
Oliver Nathaniel Chandra ÷Anak cakep dan baik, penuh kasih sayang, karunia dari Tuhan
O Oliver ÷ Baik dan penuh kasih savang
O Nathaniel ÷ Karunia Tuhan
O Chandra ÷ Cakep
P
Padika Dama Rangkaibumi ÷Syair tentang cinta yang merangkai bumi
O !adika ÷ Svair (Sansekerta)
O ama ÷ Ikatan Kasih (Sansekerta)
O Rangkaibumi ÷ Merangkaibumi
Pijar Sahistya Mahiswara
Pilar Arezki Avicenna
O !ilar ÷ Made such a perfect name. cause he was the strongest one at the time and we
prav hell remain strong for the rest of his life
O Arezki ÷ iambil dari Ar-Razk (asmaul husna). vg artinva pemberi rezeki
O Avicenna ÷ Nama avahnva
Pradipta Raditya ÷Semoga meniadi anak yang berguna, memberi penerangan dan pencerahan
bagi siapa saia, seperti cahaya matahari.
O !radipta ÷ Cahava
O Raditva ÷ Matahari
Pramadiptha Vasska P```
O !ramadiptha ÷ !ramad ÷ Kabar gembira ¹ iptha ÷?
O 'asska ÷ Kinglv
O ! ÷ Nama avahnva
Pramudito Bagas Umboro
Putra Immanuel Eka P```
O !utra ÷ Anak laki-laki
O Immanuel ÷ Tuhan Beserta Kita.
O ka ÷ !ertama
O ! ÷ Nama avahnva
Putrama Alun Tulodho ÷ Putra pertama yang senantiasa bagaikan ombak, dapat meniadi suri
teladan yang baik dimanapun dia berada.
O !utrama ÷ putra pertama
O Alun ÷ Ombak. Ombak bersifat terus menerus/senantiasa ada
O Tulodho ÷ Teladan.
Q
Qaisar Muhammad Naufal ÷ Raia yang terpuii dan tampan
O Qaisar ÷ Raia
O Muhammad ÷ Nabi Muhammad (terpuii)
O Naufal ÷ Nama avahnva. Tampan
Qaiser Gentza Abyaz
O Qaiser ÷ Kaisar. raia
O entza ÷ amai
O Abvaz ÷ Cerdas & pintar
Qianno Abrary Sigie
R
Radhika Aditya Syandra ÷ Semoga anak kami bisa meniadi penerang dan selalu makmur.
O Radhika ÷ Makmur. sukses
O Aditva ÷ Matahari
O Svandra ÷ Nama avahnva
Radhin Nabil Alauna ÷ Orang yang ikhlas, mulia dan tinggi deraiatnya
O Radhin ÷ Ikhlas. ridho
O Nabil ÷ Mulia. bersih
O Alauna ÷ Tinggi deraiatnva
Radithya Arkaan Darmawan
O Radithva ÷ Sunshine (Sanksekerta)
O Arkaan ÷ Mulia
O armawan ÷ Nama avahnva
Radithya Bagas Arissaputra Pramono
Radithya 1avas Nararya÷Matahari, seorang yang cekatan tapi iuga mulya
Raditya Nalendra Prabowo
Raees Ruzzermie ÷Kekayaan, penghulu (ketua) dan kelembutan hati, waraq.
Rafael Donald Stysha Lie
O Rafael ÷ isembuhkan oleh Allah. malaikat agung (Ibrani)
O onald ÷ !emimpin dunia (Irlandia)
O Stvsha ÷ abungan nama avah ibunva. Setiawan dan lisa
O ie ÷ Nama keluarga avahnva
Rafael Nugroho Putra Susanto
Rafael Otniel Aritonang
O Rafael ÷ !ahlawan Tuhan
O Otniel ÷ ion of od
O Aritonang ÷ Nama keluarga avahnva
Rafael Sebastian Yusuf ÷ Si tampan yang meningkatkan deraiat orang tua
Rafandra Aqlan Lazuardi ÷ Semoga meniadi orang yang dengan keseiahteraan, keberanian
dan kecerdasannya membuat dunia lebih cerah seperti cerahnya langit biru.
O Rafandra ÷ Rafa ÷ Keseiahteraan ¹ Andra ÷ Keberanian
O Aqla ÷ Kecerdasan
O azuardi ÷ angit Biru (pagi) Yang Cerah
Rafardhan Athalla El Ferri (Rafa)
O Rafardhan ÷ Cahava
O Athalla ÷ Anugerah Allah SWT.
O l ÷ Al ÷ Ketampanan. kecerdasan. intelek
O erri ÷ Nama avahnva
Rafasyah Al Haddy ÷Penuniuk Jalan ke tempat yg lebih tinggi.
Raffertha Varen P```
O Raffertha ÷ Keseiahteraan
O 'aren ÷ Superior
O ! ÷ Nama avahnva
Raganata Rizky Rayala
Rahadian Azka Dinata (Diaz) ÷ Semoga meniadi anak yang bisa meniadi pelita di keluarga
Dinata, dan dapat menerangi dan meniadi panutan keluarganya kelak.
O Rahadian ÷ !elita hati
O Azka ÷ ?
O inata ÷ Nama kakeknva
Raihan Bagas Kriskayana ÷ Semoga meniadi anak yg sehat, dermawan dan dapat
mengharumkan nama keluarga lewat prestasinya.
O Raihan ÷ Wangi
O Bagas ÷ Ssehat
O Kriskavana ÷ Kris ÷ Nama keluarga ¹ Kavana ÷ ermawan
Raisyauqi Mika Yusuf ÷Pemimpin yang dirindukan, berasal dari keluarga Mika dan
diharapkan seganteng nabi YusuI.
O Raisvauqi ÷ Rais ÷ !emimpin/ketua ¹ Svauqiva. Svauqi ÷ Yang dirindukan (Arab)
O Mika ÷ abungan nama avah ibunva. ahmi dan Siska.
O Yusuf ÷ Nama nabi. Nama kakeknva
Raja Ahyan Ahurayazda Ranfa ÷ Orang yang biiaksana sebagai hadiah dari Allah SWT.
O Raia ÷ Nama keluarga (Melavu)
O Ahvan ÷ Hadiah dari Allah (Arab)
O Ahuravazda ÷ ord of wise (!ersia)
O Ranfa ÷ abungan nama avah ibunva.

Raja Muhammad Farhan Shah
O Raia ÷ Ketua
O Muhammad ÷ Yang terpuii
O arhan ÷ Kegembiraan
O Shah ÷ !emimpin
Rajendra Aryapasa Milano ÷ Raia yang agung dan gagah berani yang lahir pada waktu
ayahnya kuliah pasca sariana milik Mala dan Tono
O Raiendra ÷ Raia vang agung
O Arvapas ÷ Arva ÷ !emuda bangsawan vang gagah dan berani ¹ !asa ÷ ahir waktu
avahnva kuliah pasca sariana
O Milano ÷ Milik Mala dan Tono

Raka Sayyidinnas

Rakha Yumada Dhananjaya
O Rakha ÷ Kakak
O Yumada ÷ Nama avah ibunva
O hananiava ÷ Nama besar Ariuna setelah iadi raia. pemimpin agama. pemimpin
pemerintahan

Rakhaa Yusuf Anugrah Zikrie
O Rakha ÷ Hidupnva senang (Arab)
O Yusuf ÷ Nama nabi
O Anugrah ÷ Anugrah dari Allah SWT.
O Zikrie ÷ Nama avahnva

Ranieri Azizou Muhammad Noor ÷ Ksatria perkasa atau penasihat mulia yang bercahaya
seperti Nabi Muhammad.

Raqilla Al-Abrar

Rasya Muhammad Athaya ÷ Semoga anakku sebagai hadiah dr Allah akan meniadi umatnya
nabi Muhammad yang senantiasa solat dan bersyukur.
O Rasva ÷ Raki ÷ Sholat ¹ Svakir ÷ Svukur
O Muhammad ÷ Nabi Muhammad
O Athava ÷ !etuniuk/Hadiah dr Allah

Rasyid Mutazsiraj

Rasyid Salman Yusuf Wardhani ÷ Insya Allah Rasyid akan meniadi laki2 yang ganteng,
selalu diberi petuniuk oleh Allah SWT, dan selamat dunia akhirat
O Rasvid ÷ Yang diberi petuniuk
O Salman ÷ Yang selamat
O Yusuf ÷ Nama nabi. nama kakeknva
O Wardhani ÷ Nama belakang avahnva

Rawikoro Aryo Purwosunu

Razan Muhammad Reza

Razan Nadhil Yaz

Raziq Muzakki Assajid

Reidandy Dimas Harimurti

Reiner Putra Indrayanto
O Reiner ÷ Ksatria vang biiaksana
O !utra ÷ Anak laki-laki
O Indravanto ÷ Nama keluarga

Reiza Daffa Hanif ÷ Pria tampan pandai membaca Alquran.

Reyhan Bayu

Reynard Aurelius Manuel ÷ Orang yang Gagah Berani, Biiaksana, Sukses, Bahagia & selalu
disertai Tuhan.
O Revnard ÷ agah Berani & Biiaksana
O Aurelius ÷ Sukses & Bahagia
O Manuel ÷ isertai Tuhan

Rhafy Ahmad Arrumy ÷ Seorang anak laki-laki yang lahir dari darah daging (keturunan) ayah
bundanya yang selalu dapat meninggikan (menegakkan) tiang agama, berakhlak mulia dan
terpuii dalam setiap tingkah lakunya.
O Rhafv ÷ Yang meninggikan. mulia
O Ahmad ÷ Terpuii
O Arrummv ÷ Asal keturunanku

Riansyah Azzammudin Anas

Rifqi Andika Putra

Rikza Daffa Raditya ÷ Orang yang dapat bertahan hingga akhir karena mempunyai pertahanan
yang kuat adalah anakku
O Rikza ÷ The last man standing
O affa ÷ Orang vang punva pertahanan vang kuat
O Raditva ÷ Nama avahnva

Rimbatara Neomardhika (Neo) ÷ Cowok petualang yg cinta lingkungan dan bisa iadi
pemimpin yg membebaskan org dari ketertindasan.
O Rimbatara ÷ Tokoh komik ciptaan avahnva !inot. lelaki petualang dan penielaiah hutan
vg cinta lingkungan.
O Neomardhika ÷ !emimpin baru vang membebaskan

Rio Prabu Buana

River Ifham Asfari Mukrim ÷ Sungai yang Memahami Perialanannya, Sungai yang mengerti
bagaimana harus mengalir dan kemana harus bermuara.
O River ÷ Sungai
O Ifham ÷ ahima ÷ Memahami atau mengerti (Arab)
O Asfari ÷ Safar ÷ !erialanan (Arab)
O Mukrim ÷ Nama kakeknva. Karim ÷ Biiaksana (Arab)

Rivshultan Raza Alif Dzakiyy ÷ Harapan orang tua agar meniadi pemimpin yg Iriendly dan
pintar
O Rivshultan ÷ Riv ÷ iambil dari nama avahnva. Rival ¹ Shultan ÷ !emimpin (Arab)
O Raza ÷ Harapan (Arab)
O Alif ÷ riendlv (Arab), Yang pertama (diambil dari huruf pertama hiiaivah)
O zakivv ÷ !intar

Rizqy Alisha Hendrawan ÷ Anaknya Eka Budi Hendrawan yg merupakan reieki dari Allah
SWT. yang akan selalu dilindungi Allah SWT.
O Rizqv ÷ Reieki
O Alisha ÷ Wanita vg slalu dilindungi Tuhan
O Hendrawan ÷ Nama avahnva. ka Budi Hendrawan

Rizwan Chandra Wijaya
S
Sabqi Nararya Donata ÷ Putra yang meniadi keutamaan orangtuanya dan dimuliakan oleh
lingkungannya dan orang lain
O Sabqi ÷ Keutamaanku (Sansekerta)
O Nararva ÷ Yang dimuliakan (Sansekerta)
O onata ÷ Nama belakang avahnva
Sandya Defa Mahardika ÷Persatuan Denni dan UlIa yang berbudi luhur
O Sandva ÷ !ersatuan
O efa ÷ abungan dari nama avah ibunva. enni & Ulfa
O Mahardika ÷ Berbudi luhur
Satrio Seno Zaffran Nugroho
Saqowi Hanzalah ÷ Kemurahan hati yang disegani
Semeru Al-Ghazali Yusup (Aga)
O Semeru ÷ Nama gunung tertinggi di pulau Jawa.
O Al-hazali ÷ Nama salah satu imam besar (Imam Al hazali)
O Yusup ÷ Nama avahnva
Seth Alexander 1akub ÷ Sang panglima besar yang terpilih
O Seth ÷ Appointed. vang terpilih
O Alexander ÷ efender of men. panglima besar
O Jakub ÷ familv name
Setyo Dwi Cahyo ÷ Setia Dua Cahaya
O Setvo ÷ Setia
O wi ÷ ua ( anak Kedua )
O Cahvo ÷ Cahava
Shah Rizqin Abrisam
O Shah ÷ ?
O Rizqin ÷ Rezeki pemberian Allah SWT.
O Abrisam ÷ Ketampanan. kelembutan
Shallom Haverim Calvary
O Shallom ÷ salam damai
O Haverim ÷ altar pemuiaan
O Calvarv ÷ nama bukit di Israel artinva bukit kemenangan. damai dalam kemenangan
Silmy Hasyemy Chehab
O Silmv ÷ Keselamatan
O Hasvemv ÷ Keturunan-keturunan vang baik
O Chehab ÷ Nama blakang keluarga avahnva
Siva Keefe Savero
O Siva ÷ Beruntung
O Keefe ÷ Cakep. tampan
O Savero ÷ Cemerlang
Sri Huga Wastu Parama
Steven Alexis Pateh
Sulthan Al Hafidz Eka Putra
Sulthan Naufal Putra
Sulthan Syahrel Syarifuddin
Syahdu Fauzan Abdillah ÷ Saksi Kemenangan Hamba Allah SWT.
O Svahdu. Aasvhadu ÷ Saksi/tenang
O auzan ÷ Kemenangan
O Abdillah ÷ Hamba Allah
Syamil Dzikra Avicenna
T
Teuku Aghnando Bhimasena Karimuddin (Aghnan) ÷ Semoga meniadi pria yang berdikari,
kuat, bertanggung iawab, cinta keluarga, penuh kasih sayang dan cinta damai.
O Teuku ÷ elar bangsawan opa buvutnva Aghnan vang diwariskan ke Aghnan
O Aghnando ÷ Aghna ÷ Seseorang vang berdikari (Arab) ¹ Ando ÷ Wisteria vang damai
(Jepang)
O Bhimasena ÷ Nama tokoh dalam pewavangan. Seseorang vang kuat. bertanggung iawab.
cinta keluarga dan penuh kasih savang
O Karimuddin ÷ Nama keluarga avahnva

Theodorus Andaru Anargya

Thoriq Fakhruddin Zahwan

Thoriq Muhammad Al Fatah

Tobey Kenshin Lim ÷ Semoga iadi anak yang percaya dengan Tuhan, sayang dan disayang
oleh Tuhan
O Tobev. Tobias ÷ od is good (Hebrew)
O Kenshin ÷ Ken ÷ Modest, Shin ÷ Truth (Japanese)
O im ÷ Nama keluarga

Travis Nizar Maheswara
O Travis ÷ iambil dari nama drummer grup band aliran punk. Blink 182. Travis Barker
O Nizar ÷ ?
O Maheswara ÷ ?

Tsaqif Hudzaifah Taqiyul Wahid
O Tsaqif ÷ Yang luas ilmunva atau vang mudah faham
O Hudzaifah ÷ Sahabat kepercavaan Nabi
O Taqivul Wahid ÷ Yang bertaqwa kepada vang sa

U
Umar 1aeweny Rochmat ÷ Umar yang meniwai hidup dengan penuh barokah
O Umar ÷ Sahabat nabi vang kukagumi
O Jaewenv ÷ Niawani ono ing ndonva iki. Meniiwai hidup di dunia ini
O Rochmat ÷ iberkahi
V
Vadlan Naufal Hafiz
O 'adlan ÷ ?
O Naufal ÷ !emuda tampan
O Hafiz ÷ ?

Venantius Briel Santoso

Vincentius Nolan Nathanael Selfianto
O 'incent. 'icente. 'icenzio. 'icenzo. 'in. 'ince. 'incens. 'incente. 'incentius ÷ One who
prevails, the conquerer (atin)
O Nolan. Nolen. Nolin. Nolon. Nolun. Nolvn. Noland. Nolande ÷ A famous and noble man,
a champion of the people (aelic)
O Nathanael. Nathaniel. Nathan. Natanael. Nataniel. Nathaneal. Nathanial. Nathanval.
Nathanvel. Nethanel ÷ A gift from od (Hebrew)
O Selfianto ÷ abungan nama avah ibunva

Vito Auditya
O 'ito ÷ Anak Kemenangan
O Auditva ÷ ?

W
Wira Mahadika Respati
X
Xavier Mikhail Abimanyu ÷ Cahaya terang pembawa rizki yang tidak punya rasa takut
O avier. Zavier. Javier ÷ Cahava terang (Arabic)
O Mikhail ÷ Malaikat pembawa rizki
O Abimanvu ÷ Tokoh pewavangan. satria pemberani vang tidak punva rasa takut
Xisco Ghani Winatra ÷ Orang yg merdeka/bebas yg kaya dan suka berbagi.
O isco ÷ iambil dari nama pemain sepakbola muda Spanvol vg bertalenta namanva.
Merdeka/bebas.
O hani ÷ Kava/berkecukupan. dengan harapan bisa meningkatkan deraiat orang tua atau
keluarganva.
O Winatra ÷ Winatra ÷ Berbagi rata (Sansekerta), Wina ÷ abungan nama avah ibunva.
Windu dan ina,Tra ÷ !utra. karena anak laki-laki
Y
Yudhistira Bagus Panji Andisa

Yusuf Alaudin Fauzi ÷ Seorang lelaki tampan yg mencari kemuliaan agama untuk mencapai
kemenangan
O Yusuf ÷ Nabi Yusuf AS vg terkenal dengan ketampanannva
O Alauddin ÷ Kemulian agama
O auzi ÷ Kemenangan

Yusuf Alauddin Fauzi ÷ Seorang lelaki tampan yg mencari kemuliaan agama untuk mencapai
kemenangan
O Yusuf ÷ Nabi Yusuf AS vg terkenal dengan ketampanannva
O Alauddin ÷ Kemulian agama
O auzi ÷ Kemenangan

Z
Zachary Fallad
O Zacharv ÷ Nama nabi
O allad ÷ !eiuang/keutamaan (Arab)

Zakiyyan Akinari Zahra ÷ Perempuan mulia yang beruntung dan biiaksana

Zayyan Arkana Hakim
O Zavvan ÷ Cemerlang
O Arkana ÷ Berhati apang. !eniaga
O Hakim ÷ Nama belakang avahnva. Biiaksana

Zayyan Muhammad Murtadha ÷ Pemuda tampan lagi di ridhoi Allah SWT.

Zelena Mahendra Kencanamaya

Zhafran Syah Khair
O Zhafran. Zafran ÷ Keiavaan (Arab)
O Svah ÷ ?
O Khair ÷ ?

Zia Ramadhan Laksmana ÷ Cahaya dibulan yang suci
O Zia ÷ Cahava
O Ramadhan ÷ Bulan vang suci
O aksmana ÷ iambil dari nama avahnva. Nama tokoh dalam pewavangan

Ziyad Altair Adha ÷ Semoga bisa membuat malam lebih cerah dengan sinarnya dan akan
terbang lebih tinggi daripada elang yang terbang di siang hari
O Zivad ÷ ebih
O Altair ÷ 1) Nama bintang (bintang tercerah ke-12 di langit malam). karena lahirnva di
bulan zulhiiiah. bulan ke 12 di penanggalan Islam. 2) lving eagle
O Adha ÷ abungan nama avah ibunva


Nama Untuk S¢mua Anak P¢r¢mpuan
A
Adeeva Afsheen Myesha kosyad|
O Adeevaţ Adlva ť 1) Menvenanakanţ sedapţ lemah lembuL (Arab) 2) Sopan sanLunţ balk budl
(Pebrew)
O Afsheen ť 8erslnar seperLl blnLana dl lanalL (Arab)
O Mveshaţ Mvlshaţ Mvelshaţ Mveshlaţ Mvleshaţ Mveashaţ Mvsha ť 1) Llncahţ bersemanaaLţ seperLl
wanlLa (Arab) 2) karunla kehldupan
O osvadl ť nama avahnva
Ade|he|d Lar|na Dev|
O Adelheld ť Crana vana mullaţ banasawan (Cerman)
O Larlna ť 8uruna camar (?unanl)
O evlţ evaţ aevaţ ewl ť 1) 8erslfaL keLuhananţ hebaL (Plndl) 2) aLuţ berslh (SansekerLa)
Ade||e Dw| A|exa lj ÞuLrl kedua vana mulla dan penolona umaL manusla
O Adelle ť Crana vana mulla dan 1enLram (!erman)
O wl ť ÞuLrl ke dua
O Alexa ť Þembela umaL manusla/penolona (?unanl Ǝ !erman)
Ade|||a kusuma kachmawat|
O Adelllaţ Adeleţ Adellaţ Adelleţ Adaleneţ Adelleţ Adellnaţ Adall ť kaum banasawan vana berslfaL
Lenana dan LenLram (Cerman)
O kusuma ť 1) nama bunaa (Melavu) 2) SekunLum bunaaţ berbudl luhur (lndonesla) 3) 8unaa vana
lndah (!awa)
O achmawaLl lj achma ť kaslh savana + WaLl ť WanlLa (lMPC)
Adesya Utama Ardan|
O Adesva ť ?
O DLama ť ÞenLlnaţ sama (lndonesla)
O Ardanlţ Ardhanl ť kendl unLuk upacara aaamaţ sucl (SansekerLa)
Adhwa Ia[r| Annada lj 1he llahL of Lhe mornlna dewŤ Cahava embun paal
O Adhwa ť Cahava
O a[rl ť Þaal
O Annada ť Lmbun
Ad|a kafa Iath|na
O Adla ť 1) Padlah darl 1uhan (Afrlka) 2) Cabunaan nama avah lbunvaţ AdlL dan Mla
O afa ť kebahaalaan
O aLhlna ť Cerdas
Ad|nda k|rana 5atr|o
O Adlnda ť Adlk
O klrana ť Cahava vana Lerana benderana (!awa)
O SaLrlo ť 1) Þra[urlL vana aaaah beranl 2) nama keluaraa
Ad|ra Nova Azzahra
O Adlraţ Adlrahţ Adeeraţ Advraţ Adeerahţ Advrahţ Adelraţ Adelrahţ Adlera ť 1) Seorana mulla vana
memlllkl kekuaLan besar (Pebrew / Arablc) 2) Cabunaan nama avah lbunva
O nova ť 8ulan november
O Azzahra ť SanaaL balk Ǝ cerdas
Ad|v|a nana Wardan| D|ma lj aLu bunaa mawarnva keluaraaŦ
O Adlvla ť ?
O Panaţ Pannaţ Panaa ť 1) 1uhan lLu anaaun (Cekoslowakla) 2) 8unaaţ berkembana (!epana) 3)
8unaaţ saLu aaama (lndonesla) 4) 8erada (!awa) 3) Þallna dlsukalţ bunaa (Arab)
O Wardanl ť 8unaa mawar (Arab)
O lmaţ ema ť Pu[an lebaL (Arab)
Aer||yn 8e||van|a C|ntak|rana (Van|a) lj ÞuLrl canLlk anuaerah darl 1uhan vana dlclnLal dan berslnarţ
kehadlrannva membawa kaslh dan kese[ukan dalam keluaraa
O Aerllvn ť 8eauLlfull alr (udara vana murnl dan menve[ukkan)
O 8ellvanla lj 8ell ť CanLlkţ penuh kaslhţ vana dlsavana (LaLln) + vanla ť 1) Padlah darl 1uhan
(usla) 2) kupuŴkupu (?unanl)
O ClnLaklrana lj ClnLa ť ClnLa (lndonesla) + klrana ť Cahava vana Lerana benderana (!awa)
Af|denaya D|an Gayatr| Mangunsong
O Afldenava lj Afl ť Lahlr dl harl !um'aL + Adenava ť Anak perempuan perLama avahnva (Afrlka)
O lan ť Cahava
O CavaLrl ť Mempunval Llaa kekuaLan
O Manaunsona ť nama maraa avahnva
Af|fa I|t|ya lj 1he one who ls clean and honorableŤ Anak perempuan vana sucl dan memlllkl haraa dlrl
O Aflfa ť 1erhormaL
O lLlva ť Sucl
Af|fa Nahda kafanda lj WanlLa sanLun (anaknva dlan dan aaus) vana men[aaa kesuclannva sehlnaaa
men[adl wanlLa (orana) mulla
O Aflfaţ Aflfah ť Suclţ murnlţ vana mensuclkan dlrlţ vana balk (Arab)
O nahda ť Mulla
O afanda lj afa ť 1) Makmurţ kavaţ senanaţ keberunLunaanţ kebahaalaanţ kemakmuran (Arab)
2) !alan penahldupan vana LenLramţ merdekaţ bahaala dan sempurna (lndonesla) 3) WanlLa
sanLun + Anda ť Cabunaan nama avah lbunva
Af|fah I|tr| W|[anarko
O Aflfaţ Aflfah ť Suclţ murnlţ vana mensuclkan dlrlţ vana balk (Arab)
O lLrl ť ?ana sebenarnvaţ vana sesunaauhnva
O Wl[anarko ť nama keluaraa
Af||a Nurfazwa
Afn|e kasmy lj 8uah haLl
Afra Na||a Arkarna lj 1he auahLer as a alfL on Lhe Lhlrd nlahL full moon ls shlnlna hearLŤ Anak
perempuan sebaaal anuaerah dl malam keŴ13 bulan purnama vana meneranal haLl
O Afra ť Malam keŴ13 bulan purnama
O nalla ť Anuaerah
O Arkarna ť PaLl vana Lerana
Aghna Va|er|e ¥usuf
O Aahna ť 1) Seorana vana men[adl kava 2) Sucl (lrlandla)
O valerleţ valerlţ valereeţ valerevţ valervţ valarleţ valarlţ valerlaţ vallerv ť kuaLţ beranlţ
mempunval slfaL kepahlawanan (LaLln)
O ?usuf ť 1) nama nabl 2) nama avahnva
A||een Nathan|a W|nata
O Alleen ť Cahava
O naLhanla ť Þemberlan 1uhan
O WlnaLa ť nama keluaraa avahnva
A|mer|c Þermata
A|na Cempaka W|d[anarko
O Alna ť 1) Alwavs (lnland) 2) Love (Chlnese/!apanese)
O Cempaka ť 8unaa Cempaka
O Wld[anarko ť ?
A|na 1a||ta 2ahran lj A alrl's eves ls allsLenlnaŤ MaLa seorana aadls vana berkllau
O Alna ť MaLa
O 1allLa ť Cadls
O ahran ť kelndahan
A|nayya Iath|yyaturahma lj 8ldadarl bermaLa lndah pembuka rahmaL
O Alnavva ť MaLa vana lndah
O aLhlvvaLurahma lj aLhlvvaţ aLhlva ť kemenanaanţ keaemblraanţ kebahaalaan(Arab) + ahma
ť keseLlaanţ dlberl banvak berkah (lndonesla)
A|n| k|n| ¥ara Iad|||ah
O Alnlţ Aenlţ Aln ť 1) MaLa (Melavu) 2) kebahaalaanţ kehormaLan Ǝ pernlkahanţ clnLa kehldupan
(lndonesla) 3) MaLa vana berharaaţ maLa vana lndah (Arab)
O lnlţ lna ť 1) kellncl kecll (!epana) 2) WanlLa vana balk haLl dan canLlkţ kecll dan uleL (lndonesla)
O ?ara ť 1) kupuŴkupu kecll (Arab) 2) Mawar merah vana LerdapaL dl aurun paslr vana munculnva
seLahun sekall
O adlllahţ adheelaŦ adheelaţ adhllahţ adhlllaţ adllaţ adllahţ adllla ť 8erslfaL benarţ berbudl
Llnaalţ berbedaţ mullaţ slfaL vana balkţ kebalkanţ vana uLamaţ vana menon[ol (Arab)
A|n|ya Ia|da Azm| lj 1he alrl who has a sLrona wlll and usefulness llke a sprlnalna lushed LreeŤ Anak
vana memlllkl keLeaaran haLl dan bermanfaaL baaal pohon rlmbun vana berseml
O Alnlva ť Þohon rlmbun vana berseml
O alda ť ManfaaL
O Azml ť keLeauhan haLl
A|nun Mahya lj A Shlnnlna evesŤ MaLa vana berslnar
O Alnun ť MaLa
O Mahva ť 8erslnar
A|ra 5yahra|n| Apr|yagung Þutr|
O Alra lj Alr ť 1) Ddara (lnaarls) 2) Calran (lndonesla)
O Svahralnl ť ua bulan (Arablc)
O Aprlvaauna ÞuLrl ť ÞuLrl darl avahnva
A|sah 5of|a Me|ody ALŴAwa||a
O Alsah ť CanLlkţ plnLarţ arLl speslflknva kemakmuran
O Sofla ť kebl[aksanaan
O Melodv ť Cabunaan nama orana Lua
O AlŴAwalla ť ?ana perLama
A|sha A||fa lj rlendllness allveŤ keramahLamahan vana hldup
O Alsha ť Pldup
O Allfa ť keramahLamahan
A|sha Iarhana lj Allve and cheerful ClrlŤ Anak perempuan vana hldup dan beraemblra
O Alsha ť Pldup
O arhana ť Cemblra
A|sha Mughny 5ha||ha lj 1he alrl whose llfe ls fllled wlLh rlches and klndnessŤ Anak perempuan vana
hldupnva penuh denaan kekavaan dan kebalkan
O Alsha ť Pldup
O Muahnv ť kava
O Shallha ť Shallhah
A|sha 5y|fa Aa||narrohman lj Alsha sl obaL penerana kedua orana Luanva dan [uaa penvavanaŦ
O Alsha ť nama lsLrl nabl Muhammad
O Svlfa ť CbaL
O Aallnarrohman lj Allnaţ Aallna ť 1) 1erana (SansekerLa) 2) Mulla (Arab) + ohman ť 1) nama
belakana avahnva 2) Þenvavana
A|syah A||a Var|sha lj Þembuka cahava (men[adl pembuka unLuk semuanvaţ memberlkan cahavaţ
kelancaran Ǝ kesuksesan balk unLuk keluaraaţ kelmananţ peker[aan Ǝ rlzqv) vana mulla vana menconLoh
Alsvah Ǝ dla adalah anak perempuan darl Andra ahreza Ǝ ahmawaLl
O Alsvah ť lsLrl asulullah SAW vana punva slfaL ramahţ pandal Ǝ balk
O Alla ť 1) keLeauhanţ kebl[aksanaanţ penaaruh dan kekuasaan (lndonesla) 2) Þohon oak (lnaarlsŴ
Amerlka) 3) Þembuka cahava (Arab)
O varlsha ť Mulla
A|syah Ayud|a Inara ¥ansun lj Semoaa men[adl seorana perempuan vana balkţ canLlkţ plnLarţ
berkharlsmaţ rendah haLl dan Lldak sombona sehlnaaa kelak dla dapaL berauna unLuk orana2 vana la
clnLalŦ
O Alsvah ť Seorana perempuan vana balk
O Avudla ť CanLlkţ endah haLl
O lnara ť 8erkharlsmaţ plnLar
O ?ansun ť nama avahnva
A|syah Nuha 2ah|ra
O Alsvah ť Seorana perempuan vana balk
O nuha ť lnLelekţ plklran (Arab)
O ahlra lj ahlr ť ?ana canLlk berserl (Arab)
A[eng Þramest| kamadhan| lj Þermalsurl/puLrl banasawan vana lahlr dl bulan sucl ramadhan vana akan
men[adl rahmaL dan berauna baal orana Luaţ kehldupan soslalţ peker[aan dan aaamanvaŦ
O A[ena ť ÞuLrl banasawan (!awa kuno)
O ÞramesLl ť Þermalsurl (SansekerLa)
O amadhanl ť 8ulan amadhan
A[ury Ad|| D|ha
Ak|a kynatha Nadezda naryono
O Akla ť Saudara perempuan (Arab)
O kvnaLha ť ?
O nadezda ť ?
O Parvono ť nama avahnva *lMPC
Ak|fa Na||a lj 1he alrl who llkes sLavlna ln mosque ls pleasure Lo alveŤ WanlLa vana ra[ln berlLlkaf dl
mas[ld dan suka memberl
O Aklfa ť WanlLa vana ra[l berlLlkaf dl mas[ld
O nalla ť Anuaerah
A|ana Ma|ka Chen
O Alanaţ Alan ť Cheerful
O Malkaţ Mlchael ť Who ls llke Cod
O Chen ť nama maraa avahnva
A|ayya Dz|kra Gavaputr|
O Alavva lj Alavvah ť ?ana berdera[aL luhur (Arab)
O zlkra ť ÞerlnaaLan
O CavapuLrl lj Cava ť ? + ÞuLrl ť Anak perempuan
A|esha 2ahra 5aputra lj Semoaa anakŴanak klLa memana [adl anakŴanak vana blsa selalu membawa
kebahaalaanţ LakuL pada 1uhanţ selalu dlllndunal 1uhan dan men[adl anak vana berunLuna
O Alesha ť Selalu dl llndunal Allah (Arab)Ŧ 8erunLuna
O ahra ť 8unaa mawar
O SapuLra ť nama avahnva
A|essa Azkay|a Nadh|fa
A|eesya Amenda
A|e|ya Ma|sara
A|eyza Na|araputr| kusumo
O Alevza ť !ovţ holv aLau sacred Lo Cod (Pebrew)
O navara ť 1) Þemberl kedamalan (lndlan Amerlcans) 2) Mulla (Arablc))
O kusumo ť nama keluaraa
A||fa n|bat|||ah kayyana
O Allfa ť Anak perLama
O PlbaLlllah ť Anuarah darl Allah SW1 (Arab)
O avvana ť ?
A||fa Naufa|yn I|kr|a kabban| lj Anak va dermawan vana suka berplklr Ǝ cerdasţ suka berdzlklr Ǝ selalu
lnaaL kepada Allah
O Allfa ť Anak perLama
O naufalvn ť ermawan
O lkrla ť 8erplklr/cerdasţ
O abbanl ť 8erdzlklr
A||fah kha|da 5oraya (kha|da) lj Þerempuan DLama vana dlmullakan Allah SW1
A||ka Na||a Þutr| lj ÞuLrl vana sukses Ǝ [u[urŦ
O Allkaţ Allkhaţ Allkahţ Alesa ť 1) ?ana LercanLlk (Afrlka) 2) 8anasawan (Pawal) 3) kebahaalaanţ
kehormaLan Ǝ pernlkahanţ kecanLlkan (lndonesla) 4) ClnLa (Arab)
O nalla ť kesuksesan (Arab)
A||na 5ekar Arum|ngratr| A*** (A||ne)
O Allna ť CanLlk (Þolandla)
O Sekar ť 8unaa (!awa)
O ArumlnaraLrl lj Arum ť Parum (!awa) + lna ť l (!awa) + aLrl ť Malam harl (!awa)
O A*** ť nama depan lbunva
A||sha kha|ra W||da lj kemullaan dan kebalkan seorana bldadarl
O Allsha ť Mulla
O khalra ť 8alk
O Wllda ť 8ldadarl
A||yyah Nab||a 2ahra
O Allvahţ Allvvahţ Allaţ Alla ť Aaunaţ banasawanţ mullaţ Llnaalţ dera[aL soclal vana Llnaal (Arab)
O nablla ť keLurunan banasawan (Arab)
O ahraţ ahrahţ ahraaţ ahreţ ahrehţ aharaţ aharraţ aheraţ ahlra ť 1) 8erkullL puLlhţ bunaa
(Swahlll) 2) 8unaa vana sedana mekar (Arab)
A||yyah Nur'a|n| 5haf|yah Þutr| 5ampurna lj Cahava maLaku vana [ernlh dan berdera[aL Llnaal
O Allvahţ Allvvahţ Allaţ Alla ť Aaunaţ banasawanţ mullaţ Llnaalţ dera[aL soclal vana Llnaal (Arab)
O nur'alnl lj nur ť Cahava + 'Alnl ť MaLa
O Shaflvah ť !ernlh (Arab)
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O Sampurna ť nama avahnva
A|||sya Aura Ma'r|fah
O Alllsva ť ?
O Aura ť Ddaraţ analn sepolŴsepol (?unanl)
O Ma'rlfah ť ?
A|maqhv|ra keysha Þutr| (keysha) lj Seorana puLrl vana maha penaampun (selalu memberl ampunan)
O Almaqhvlra ť Ampunan
O kevsha ť ?
O ÞuLrl ť 1) Anak darl ra[a 2) nama keluaraa lbunva
A|u|a Iarzana Ayun|ndya
O Alula ť 1) ?ana perLama (Arablc) 2) Cabunaan nama orana Luanva Aauna Waluvo dan lna Aulla
O arzana ť 8l[akţ pandal (lslamlc)
O Avunlndva ť Cadls canLlk vana dlberl keleblhan (lndonesla)
A|v|na Iarad|tya
A|ya Adr|ana lj Crana vana sanaaL suka melakukan kebalkan vana Llada henLl nlsbahnvaŦ
O Alva ť kehebaLanţ kemullaan (Arab)
O Adrlana ť ?
A|ya Dew|na Maryam Laksono
O Alva ť kehebaLanţ kemullaan (Arab)
O ewlna ť CanLlk seperLl dewl
O Marvamţ SlLl Marvam ť WanlLa vana Leaar dan Labahţ salah saLu darl dua wanlLa vana dl[amln
masuk svuraa
O Laksono ť nama avahnva
A|ya Iaz||ah lj Semoaa men[adl anak/orana vana bl[ak dalam berkaLaŴkaLa dan menaamalkan apa vana
dlperkaLakanŦ
O Alva ť kehebaLanţ kemullaan (Arab)
O !azllah ť ?
A|ya Maraya
O Alva ť kehebaLanţ kemullaan (Arab)
O Marava ť ?
A|ya Mukhb|ta lj WanlLa vana Llnaal dera[aLnva dan berakhlak mulla
A|ysa Intan 5ant|ka
O Alvsa ť Þermalsurl (?unanl)
O lnLan ť 8aLu berharaaţ permaLa (!awa)
O SanLlka ť ?
A|ysha 5arah numayra
O Alvssa ť nobleţ LruLhţ raLlonal
O kavla ť Þure and beloved
O Pofmann ť nama keluaraa
A|yssa Þutr| C|eymans
O Alvssa ť kepercavaan
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O Clevmans ť nama avahnva
A|yssa Vanya Naz||a
O Alvssa ť kepercavaan
O vanva ť SanaaL ramah (Slavlc)
O nazlla ť ?
Ama|a Nadh|fa Nua|m lj Amalan vana berslh sehlnaaa mendapaLkan kenlkmaLan vana berleblh
Am|na Ma||ka 5a|ma lj aLu/Þemlmpln vana dlpercava dan dapaL memberlkan keselamaLan
O Amlnať amanahţ vana dlpercava
O Mallkať aLuţ Þemlmpln
O Salmať keselamaLan
Amr|na kosyada lj ÞeLun[uk (solusl) baal seaala masalah
Anahatta kamadh|na kheva Þraset|ya lj WanlLa harum dan seLla vana lahlr dlbulan penuh kesuclan
O AnahaLLa ť Þerpaduan clnLa Ǝ kaslh savana
O amadhlna ť Þenuh dan rahmaL
O heva ť Lahlr denaan kekuaLan (LaLln)
O ÞraseLlva ť nama avahnva
Ana|s Ie||ta
Anastasha V|ann| Grace||a
O AnasLasha ť ?
O vlannl ť lambll darl vlolln (blola)
O Cracella ť Anak anuarah darl 1uhan
Anastas|a Van|a Ieodora 5e|f|anto
Anb|yaa Iuno kha|||una
O Anblvaa ť 1) Þara nabl 2) lambll darl suraL ALŴCD'An ke 21 vana dlmana dla lahlr [am 9 malam
O !uno ť ewl kesuburan Ǝ dewl kemaLlan (omawl kuno)
O khallluna ť kekaslh kamlŦ lambll darl Lafslr suraL ALŴA1lPAP
Andara L|ntang Ma|za
O Andara ť Anak Cadls
O LlnLana ť 8lnLana (!awa)
O Malza ť Cabunaan nama avah lbunva
Andhara k|rana Mahestr|
O Andhara ť Manusla
O klrana ť Cahava Lerana benderana
O MahesLrl ť Þerempuan vana kuaL
And| Iat|mah Maryam Currata'|a|n A|ŴMutma|nnah lj Semoaa men[adl anak va pandal dan cerdas
dalam hal aaamanva (seperLl aLlmah) dan men[adl wanlLa vana dapaL men[aaa haraa dlrlnva Ǝ
kesuclannva (seperLl Marvam)ţ vana lndah dlpandana maLa oleh seLlap ora dan memlllkl [lwa va Lenana
O Andl ť Celar dr Lanah 8uals
O aLlmah ť nama puLrl nabl Muhammad va pallna mulla
O Marvam ť nama lbundanva nabl lsa Alalhlssalaamţ wanlLa pallna sucl
O CurraLal'aln ť 1) nama seorana ulama va selaln canLlk rupawan [a berllmu Llnaal 2) ?ana lndah
dlpandana maLa
O AlŴMuLmalnnah ť !lwa va Lenana (AvaL AlŴCuran)
Andrea keenee 5hevanya
O Andreaţ Andrlaţ Andrlannaţ Andrelaţ Andrelnaţ Andrevaţ Andrlanaţ Andreanaţ Andera ť
Couraaeous and sLrona (Creekţ LaLln)
O eeneeţ eneeţ anaeţ anavţ aneeţ enaeţ enaLaţ enavţ enaveţ ene ť Cne who has been
reborn (rench)
O Shevanva ť ?
Ange||ca Adra Wahyu Leora
An|nd|ta ke|sha 2ahra lj Seorana puLrl vana Lanpa kekuranaan dan Lanpa cacaL dan memlllkl akhlak
seperLl puLrl asulullah SAWŦ
O AnlndlLa ť Seorana vana Lanpa kekuranaan dan Lanpa cacaL (!awa)
O kelsha ť ÞuLrl
O ahra ť nama Salah SaLu ÞuLrl asulullah SAW (Arab)
An|nd|ta kha|r|nn|swa lj WanlLa va canLlk Ǝ balk haLl anak Pudl Ǝ WlLa
O AnlndlLa lj 1) Dnaaulţ Lanpa celaţ sempurna 2) Anl ť CanLlk (Pawal) + lLa ť Cabunaan nama
avah lbunvaţ Pudl dan WlLa
O khalrlnnlswa ť 8alk haLl
An|nd|ta Þarameswar|
O AnlndlLa ť Dnaaulţ Lanpa celaţ sempurna
O Þarameswarl lj Þarama ť Manusla + lswara/l ť Dnaaulţ Lerplllhţ pallna uLama
An|ndya A|syah I|kr A|Ŵ8aas|th
O Anlndva ť Sempurna
O Alsvah ť nama lsLrl kan[ena osul SAWţ vana canLlkţ plnLar llmu flqhţ kesehaLanţ dll
O lkr ť Sana pemlklr
O AlŴ8aaslLh ť lambll darl Asmaul Pusna arLlnva sana Maha Lapana
An|ndya Maheswar| Ad|putr|
O Anlndva ť Sempurna
O Maheswarl ť 8ldadarl vana canLlk
O AdlpuLrl ť nama avahnva
An|sa kamadhan| kose||en
O Anlsa ť Þerempuan
O amadhanl ť karena lahlrnva dl bulan ramadhan
O osellen lj ose+ Llen ť Cabunaan nama neneknva
Anna Izzat| 5yauq|na lj ÞuLrl mullaku vana dlrlndukan
Ann|ka Corde||a Maharan| lj aLu vana balk haLl dan anaaun
O Annlka ť Anaaun (Spanvol)
O Cordella ť 8alk haLl (LaLln)
O Maharanl ť aLu (SasLra lama)
Ann|na Mehu||nta G|nt|ng
Ann|sa Ia|ha lj 1he alrl who has manv advanLaaeŤ Anak perempuan vana memlllkl banvak keleblhan
O Annlsa ť Anak Þerempuan
O alha ť 8anvak keleblhan
Ann|sa kastur| Na|m lj 1he alrl of Lhe heavenlv hosL ls fraaranL llke kasLurl flowersŤ Anak perempuan
penahunl suraa vana harum baaal bunaa kasLurl
O Annlsa ť Anak Þerempuan
O kasLurl ť 8unaa kasLurl
O nalm ť Suraa nalm
Aq||a 5yua I|rayza lj Anak vana cerdas pancaran slnar flravza
O Aqlla ť Cerdas
O Svua ť Þancaran Slnar
O lravza ť nama avahnva
Aq||ah Ghoz|yah A|ŴIath
Aq||ah 1aqy 2haf|rah
Aq||asha Cueennaya Garnetar|n lj Manusla berakal dan berakhlak seperLl SlLl Alsvah vana merupakan
raLu avah bundanva dan permaLa kakek kakeknva
O Aqllasha lj Aqll ť 8l[aksanaţ berakal (Arab) + ť lambll darl nama lsLrl nabl SlLl Alsvah
O Cueennava lj Cueen ť aLu + nava ť Cabunaan nama avah lbunvaţ esna dan Sun[ava
O CarneLarln lj CarneL ť nama salah saLu bebaLuanţ aarneL + Arln ť SlnakaLan darl nama kakeknva
Ar|[ Addahma L|ŴIar|za lj 1he chosen areen aarden whlch ls fraaranLŤ kebun hl[au plllhan vana sanaaL
harum
O Arl[ ť Parum
O Addahma ť kebun hl[au
O LlŴarlza ť 1erplllh
Ar|qa Iat|na lj 1he klnd and aLLracLlve alrlŤ Anak perempuan balk budl dan menarlk haLl
O Arlqa ť 8alk
O aLlna ť Menarlk
Arkana Deva 5ash|k|rana lj ewa pellnduna buaL keluaraa dan llnakunaannva va berparas canLlk
seperLl bulan purnama
O Arkana ť Þellnduna
O eva ť ewa
O Sashlklrana ť 8ulan purnama
Arme||e ka|t|yn nuang
O Armelle ť ÞuLrl
O kalLlvn ť Anak kesavanaan vana munall
O Puana ť nama keluaraa avahnva
Artahsasta kav|ndra Nararya lj Anak vanťa aaaah beranl dan berhaLl mulla seperLl pu[anaaa
O ArLahsasLa ť Þe[uana va aaaah beranl
O kavlndra ť Þu[anaaa
O nararva ť Mulla
Artanya k|n[an| Land[anun
O ArLanva lj ArL ť Senl (lnaarls) + Anva ť Crace/favor (usla) lj 8erkah/rahmaL vana mempunval
clLa rasa senl vana Llnaal
O ln[anl ť lambll darl nama aununa Lerlndah dl lndonesla vana leLaknva dl Lombok
O Land[anun ť nama keluaraa avahnva
Aruna 5ach| kayana lj Anak vana suclţ cerlaţ berslnar hanaaL dan selalu memberlkan kebahaalaan
kepada oranaLuanva
O Aruna ť Slnar sen[a kemerahŴmerahan (SansekerLa)
O Sachl ť Anak kebahaalaan (!epana)
O kavana ť Sucl (SansekerLa)
Arwen A|exandra
O Arwen ť nama karakLer dalam fllm LC1
O Alexandraţ Alexandrlaţ Alexandreaţ Allxandraţ Alessandraţ Alexlsţ Alondraţ Aleksandraţ
Ale[andraţ Sandraţ Sandrlneţ Sasha ť 1) lambll darl nama pecaLur rusla va canLlk 2) A helper and
defender of manklnd (Creek)
Ash|ey Adanna
O Ashlevţ Ashlleţ Ashleeţ Ashlelahţ Ashlvţ Ashleveţ Ashlvaţ Ashalaţ Ashleav ť 1) lambll dr nama
akLrls Ashlev !udd 2) rom Lhe meadow of ash Lrees (Lnallsh)
O Adanna ť aLher's auahLer (Afrlka)
Askana 5akh| lj A klnd and araclous alrlŤ Anak perempuan vana balk haLl dan murah haLl
O Askana ť Anak perempuan vana balk haLl
O Sakhl ť Murah haLl
Asoka I|rda kahmadan|a Ma|aon lj 8unaa Asoka darl soraa vana akan men[adl rahmaL baal dunla puLrl
keluaraa Malaon
Assy|fatu na|fa lj 1he alrl ls llke a LhlrsLv healerŤ Anak perempuan vana baaalkan obaL penawar dahaaa
O AssvlfaLu ť CbaL penvembuh
O Palfa ť amplna
Asya Arden|a kahd|an lj 8erkah 1uhan berupa cahava vana blsa men[adl LempaL unLuk berllnduna
O Asva ť Cahava
O Ardenla ť 1empaL berllnduna
O ahdlan ť 1) nama avahnva 2) 8erkah 1uhan
Athaya k|za|||a Cctanta
O ALhava ť karunla darl Allah SW1
O lzallla ť nama avahnva
O CcLanLa ť nama bulan CkLober
Ath|fa Iar|han Warda lj 1he alrl wlLh an happv feellna llke a roseŤ Anak perempuan vana memlllkl
perasaan aemblra baaal bunaa mawar
O ALhlfa ť Þerasaan
O arlhan ť Cemblra
O Warda ť 8unaa mawar
At|ka 8a|q|s Az|zah lj A araclous and alorlous queenŤ aLu mulla vana pemurah
O ALlka ť Þemurah
O 8alqls ť aLu
O Azlzah ť Mulla
At|ka 2ahra kat|fa lj 1he alrl who ls araclousţ cheerful and havlna aood personallLvŤ Anak perempuan
vana berakhlak balkţ pemurah dan berserlŴserl
O ALlka ť Þemurah
O ahra ť 8erserlŴserl
O aLlfa ť 8erakhlak balk
At|qa Ia|ruz kha||sa lj A beauLlful alrl llke a solld preclous sLoneŤ Anak perempuan vana canLlk baaal
permaLa murnl
O ALlqa ť Anak perempuan vana canLlk
O alruz ť ÞermaLa
O khallsa ť Murnl
At|ya Arrum Aryant|
O ALlva ƹ Padlah
O Arrum ƹ Salah saLu surah AlŴCur'an vana dl dalamnva LerdapaL sebaaal dasar dlmana orana
dlsaLukan/dlperLemukan berlalnan [enls dalam perkawlnan
O ArvanLl ƹ Cabunaan nama avah lbunva Ambar Ǝ ?anLo
Audhy|ya Lka Þutr| lj Anak Dal dan Perv vana membawa berlLa menvenanakan adalah perempuan
perLamaŦ
O Audhvlva lj Audhv ť keberanlan seorana banasawan/kuaL + Lva ť Þembawa berlLa vana
menvenanakan
O Lka ť SaLuţ perLama
O ÞuLrl ť Þerempuan
Aud|s Mar|tzabe||
Audrey Iasm|ne A||aputr|
O Audrevţ Audreeţ Audrvţ Audraţ Audreaţ Adrevţ Audreţ Audravţ Audrln ť WanlLa vana memlllkl
kekuaLan seperLl banasawan (lnaarls)
O !asmlneţ !aslvnţ !aslvnnţ !asmeenţ !asmlnţ !asmlnaţ !asmlndaţ !asmvnţ !asmvne ť 8unaa melaLl
vana memlllkl wanal harum semerbak (Þersla)
Audrey Nathan|a lj Anuaerah 1uhan vana kuaL
O Audrevţ Audreeţ Audrvţ Audraţ Audreaţ Adrevţ Audreţ Audravţ Audrln ť 1) WanlLa vana memlllkl
kekuaLan seperLl banasawan (lnaarls) 2) Mulla (Þerancls)
O naLhanla ť Anuaerah 1uhan
Aufa A|fya kygye
O Aufa ť ?ana leblh LepaL
O Alfva ť Memlllkl serlbu slfaL
O vave ť Cabunaan nama avah lbunva
Aufa k|zky Au||a
Auft| 1sab|tha 2hah|rah
Au||a Izzatunn|sa lj 1he alrl who has love and alorvŤ Anak perempuan vana penuh rasa clnLa dan
kemullaan
O Aulla ť Þenuh rasa clnLa
O lzzaLunnlsa ť Anak perempuan vana memlllkl kemullaan dlrl
Au||a 2ahra koy
Aura I|han Iad|||a
Aura Lat|sha Aqu|na lj aLu vana memancarkan cahava(slnar) kebahaalaan
O Aura ť Slnar aLau Cahava
O LaLlsha ť kecerlaanţ kebahaalaan
O Aqulna ť aLuţ pemlmpln wanlLa
Aurant|asya Naura V|nr|e lj 8unaa vana berwarna [lnaaaţ anak darl avah dan lbunva
O AuranLlasva ť !lnaaa
O naura ť 8unaa
O vlnrle ť Cabunaan nama avah lbunva
Aure||a 5yah|dat| Þutr|
O Aurella ť ?ana keemasanţ makmurţ bahaala (LaLln)
O SvahldaLl ť ?
O ÞuLrl ť Anak perempuan
Aure||a Ivana Mar|||ee lj Anak va dlLlLlpkan 1uhan kepada kaml
Aure|| kev|ta Ange||ne Þe|upessy
O Aurell lj Aurum ť Þaal vana keemasanţ emas (LaLln)
O evlLa ť Pldup kemballţ kehldupan (lndonesla)
O Anaellne ť lambll darl nama neneknva
O Þelupessv ť nama keluaraa
Aurora Þrad|pta Ame||a
O Auroraţ Auroreţ Aureaţ AuroreLLe (LaLln) ť Cahava paal vana perLama munculţ dewl fa[ar
O ÞradlpLa ť Cahava vana meneranal
O Amella ť ?
Ava Dasha Adore lj Þerempuan anuarah darl 1uhan vana menaaaumkan
O Ava Adore ť lambll darl laaunva 1he Smashlna Þumpklns
O Avaţ Lvaţ Avadaţ Avaeţ Aveţ Aveenţ Avah ť 1) lrsL woman (Creech) 2) SLrenaLhţ deslred
(Cerman) 3) Allve (Pebrew) 4) 8lrd (LaLln) 3) volceţ sonaţ sound (Þerslan) 6) 1he [unlper Lree
(Cld rench) 7) Llke a blrd (Lnaallsh Amerlca)
O asha ť Anuarah darl 1uhan
O Adore ť kekaauman (lnaarls)
Ava Na|ma Dew| lj Anak perempuan perLamanva Arlenda dan arldţ vana canLlk seperLl dewl dan
(lnsvallah) membawa kebahaalaan dan re[ekl baal sekellllnanvaŦ
O Avaţ Lvaţ Avadaţ Avaeţ Aveţ Aveenţ Avah ť 1) lrsL woman (Creech) 2) SLrenaLhţ deslred
(Cerman) 3) Allve (Pebrew) 4) 8lrd (LaLln) 3) volceţ sonaţ sound (Þerslan) 6) 1he [unlper Lree
(Cld rench) 7) Llke a blrd (Lnaallsh Amerlca)
O nalma lj naeema ť Membawa kebahaalaan dan re[ekl baal sekellllnanva
O ewl ť nama belakana keluaraa
Avar|e||a A|esya
O Avarlella ť WanlLa vana kuaL
O Alesva ť Cabunaan nama avah lbunvaţ Alexandrla Ǝ Svalful
Ayd|nast|n Ay|ak|va
O AvdlnasLln ť Þemlmpln vana kuaL dan cerdas
O Avlaklva ť Þembawa cahava perllndunaan
Ay|a 5|a A|andy
O Avla ť Seorana !edl perempuan berkullL blru vana aaaah beranl dan [aaoan (dlambll darl bukunva
SLar Wars)
O Sla ť Þenvanvl cewek vana serlna nvanvl sama ero 7 dan suaranva sanaaL unlk dan orananva
verv down Lo earLh
O Alandv ť nama belakana avahnva
Aysha A||an| Arkalj Þemlmpln vana soleh Ǝ bl[aksanaţ va blsa menebarkan cahava
O Avsha ť WanlLa soleha Ǝ LerhormaL
O Allanl ť Þemlmpln vana bl[aksana
O Arka ť Cahava maLaharl
Aza|ea kha||qa Dzah|n lj Anak va anaaun clpLaan Allah va cerdlk dan pandal
O Azalea ť 1) 8unaaţ anaaun (?unanl) 2) emokrasl (Arab)
O khallqa ť ClpLaan Allah (Arab)
O zahln ť Cerdlk dan pandal
Azka 5a|sab||a Dayy|na Þutr|
Azka 5yandana kahman lj kebalkan vana leblh berslh Ǝ leblh sempurna dan menaallr Lerus
O Azka ť Leblh berslhţ leblh sempurna (Arab)
O Svandana ť Menaallr Lerus (SansekerLa)
O ahman ť kebalkan (Arab)
Azkad|na Mar|tza
O Azkadlna ť Saleh dan LaaL kepada aaama
O MarlLza ť lberkaLl
Azm| kyadh|| Abror
Azm| 2|dan|| Naufa|
B
8a|q|s Iayruz 2aman lj aLu vana men[adl permaLa sepan[ana zaman dan baal oranaLuanva
O 8alqls ť aLu Ǝ lsLrl nabl Sulalman
O avruz ť ÞermaLa
O aman ť 1) Masaţ wakLu 2) nama belakana avahnva
8e|an| 1yang A||thandoko lj lharapkan seLelah dewasa dla [adl orana vana dapaL memper[uanakan
hakŴhak orana banvakŦ
O 8elanl 1vana AllL ť Membela orana kecll (!awa)
O Pandoko ť nama avahnva
8e|vana Luthf|a I|thr| lj Anak vana [u[urţ lemah lembuL dan sucl
O 8elvana ť !u[ur (LaLln)
O LuLhfla ť Lemah lembuL (Arab)
O lLhrl ť Sucl (Arab)
8|nar Cahaya Indrasara lj 8lnar cahava bulan
O lndrasara ť 8ulan
8|nar Cahaya 5as|k|rana lj 8lnar cahava bulan
O Saslklrana ť 8ulan Þurnama
8|zzat| nan|f kaushan I|kr|
C
Caec|||a C|tran|ngtyas W|nant|
O Caecllla ť lambll darl nama salah saLu orana sucl
O ClLranlnaLvas lj ClLra ť 8avanaan + nlna ť l + 1vas ť PaLl
O WlnanLl ť ?ana dlnanLl (!awa)
Ca|t|ynn An[an|que 1[andra lj Murnl pemberlan Allah
O CalLlvnn ť ?
O An[anlque ť ?
O 1[andra ť nama belakana avahnva
Ca||ysta Nathan|a Iebr|an| lj Anuaerah LercanLlk darl 1uhan unLuk ebrv dan Anl
Caressa Ch|se lj Semoaa men[adl llLLle sLarŴnva mama papa vana lembuL perhaLlan dan penuh keba[lkan
O Caressa ť Þerempuan vana lembuLţ aLau perhaLlan
O Chlse ť LlLLle sLar aLau blsa [uaa dlarLlkan LorrenL of wlsdom
Cha|runn|sa 5a|sab||a Þutr|
O Chalrunnlsaţ khalrunnlsa ť Cadls vana pallna canLlk
O Salsablla ť nama maLa alr dl suraaţ muslm seml (Arab)
O ÞuLrl ť Anak perempuan
Chayar|n| W|dy Au||ad|sty
Chayra Iayyo|a Nadh|fa lj ÞuLrl vana memlllkl prlbadl vana balk denaan haLl vana Lulus dan berslh
O Chavraţ khalrah ť kebalkan (Arab)
O avvola ť keLulusan (Afrlka SelaLan)
O nadhlfaţ nadhlf ť 8erslh
Che|sy N|ktyo 5ach|ko 5antoso
C|ra Amad|a W|kan
O Clra ť MaLaharl (lLalla)
O Amadla Wlkan ť Sederhana nan Allm (8all)
C|ara Nathan|a nardy lj Anuarah 1uhan vana canLlk buaL keluaraa Pardv
O Clara ť CanLlk/Lerlndah
O naLhanla ť Anuarah 1uhan/hadlah darl 1uhan
O Pardv ť Cabunaan nama avah lbunva
Corde||a khansa kafan| lj WanlLa va balk haLlţ hanaaLţ bahaala dan kava ravaŦ
O Cordella ť Cadls va hanaaL Ǝ balk haLl (Arab)
O khansa ť WanlLa vana balk (Arab)
O afanl ť 8ahaala serLa kava rava (Arab)
Cut A|d||a Ieb|ana
Cut A|v|ana Iortundh|ya
Cut A|ya I|tr|ana
Cut 5yam|||ah Waty lj Seorana pahlawan vana memlllkl LahllalaL dl wa[ah kelndahan
O CuL ť nama seorana pahlawan dl aceh
O Svamlllah ť 1ahl lalaL vana ada dl wa[ah
O WaLv ť kelndahan
D
Daffa Nuru| Az|zan khasyatu||ah
Dafh|na Ad|nda Þutr|
Da|||| Iah|mah lj Þemlmpln vana bl[ak dan punva kemampuan memlmpln
Damara kamadhan| Mar|tza
O amara ť Cadls vana canLlk (SansekerLa)
O amadhanl ť 8ulan Sucl amadhan
O MarlLza ť Selalu dl berl llmpahan re[ekl oleh Allah SW1 (Arab)
Damar|s Af|fah ¥uharman lj WanlLa va sopan dan sanLun serLa bermarLabaL Llnaal
O amarls ť WanlLa va sopan dan sanLun (?unanl)
O Aflfah ť WanlLa va bermarLabaL Llnaal (Arab)
O ?uharman ť nama avahnva
Daneen Ienna A|esha
O aneen ť Þrlncess
O !enna ť Peavenţ paradlse
O Alesha ť ÞroLecLed bv Cod
Danesha Aqu|na Athaya 1oska lj Walaupun kelak anak lnl sukses seLlnaal lanalL (blru) dla aak akan lupa
daraLan (hl[auƹbuml)Ŧ slnakaLnva akan selalu rendah haLlŦ
O anesha ť Cerdasţ karena menuruLku perempuan harus cerdas
O Aqulna ť Culnţ leblh karena anak perLama perempuan
O ALhava ť Anuarah lllahlţ walau baaalmanapunţ danesha adalah rahmaL darl Allah
O 1oska ť Warna campuran hl[au dan blruţ Lerlnsplrasl darl penvanvl slndenLoska
Daundra D'kanza 5yaure|||a lj Anak vana dapaL mellndunal dan selalu seperLl bunaa vana keemasanŦ
O aundraţ aun ť Þellnduna
O 'kanzaţ kanz ť ParLa vana Lerpendam (anak)
O Svaurellla ť nama avahnvaŦ Aurell sendlrl arLlnva bunaa vana keemasanŦ
Daundra Þutr| 1ha||a
O aundra ť Þellnduna
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O 1halla ť Mekar (?unanl)
Dav|na A|syah Aq||ah
Dav|na Þuan ka|yzq|a lj SaLu vana LerclnLa seorana puLrlţ rlzkl unLuk ava dan Sellv
O avlnaţ avlne ť lsavanal (lbranl)
O Þuan ť ?
O alvzqla ť ?
Deandra kayne||e D|ntar|na (Andra) lj WanlLa pemberlan 1uhan buah clnLa Wldv Ǝ Lrlna
O eandra ť 8erasal darl 1uhan (LaLln)
O avnelle ť aLu aLau wanlLa (LaLln)
O lnLarlna ť lambll darl kaLa Wldv clnLa Lrlna
Deeva 2evanna Dekaputr|
O eevaţ lva ť ewl kecanLlkan
O evanna ť Þusaka berharaa
O ekapuLrl ť ÞuLrl darl 8pŦ eka
Dem|tr| Iauz|yah 5y|fa Imt|nan
O emlLrl ť namaku
O auzlvah ť ?
O Svlfa ť Þenvembuh
O lmLlnan ť Anuarah
Den|sha Ananda kev|
O enlsha lj anlsh ť ÞenaeLahuanţ bl[ak (Arab)
O Ananda evl ť Anaknva env dan ?uvl
Desty Au||a Þutr|
Dev|ka 5ar|sha Madhur| lj ewl kecll vana anaaun dan canLlkŦ Sekallpun hanva sedlklL LeLaplah
berusaha men[adl seorana dewl vana akan membanLu/menolona orana laln denaan sepenuh haLl dan
Lanpa pamrlh
O evlka ť ewl kecll
O Sarlsha ť Anaaun
O Madhurl ť Manls/canLlk
Dh|a Na||a nana lj Crana vana suka memberl Lanpa keberaLan
Dh|a 5yarafana Cahaya
D|saya ka[wa natma
O lsava ť Arah (1halland)
O a[wa ť Parapan (Arab)
O PaLma ť nama avahnva
Dorothea 1anaya Þutr| An|nd|ta
E
Lar|yta Arsyfa 5a|sab||a namdan| lj Awal vana canLlk men[adl anak va mulla dan men[adl maLa alr suraa
baal oranaLuanva
O LarvLa lj Larlv ť Awal + LvLa ť !ellLaţ canLlk
O Arsvfa ť Mulla (Arab)
O Salsablla ť MaLa alr suraa (Arab)
O Pamdanl ť aabunaan nama avah lbunva
L|dra Þutr| Anggad|pura
O Ldlra ť arl nama avahnva
O ÞuLrl ť !enls kelamlnnva
O Anaaadlpura ť nama keluaraa
L|dreda k|orra Lenneth App|ech|oe
O Lldreda ť Cadls bl[ak
O lorra ť ?
O LenneLh ť kuaL
O Applechloe ť Þohon apel vana sedana berseml
L||sabeth Dav|na Cu|nn And|sca lj Anak 8udl dan Slsca vana pallna dlclnLalţ plnLar dan bl[aksana
O LllsabeLh ť nama babLls
O avlna ť keclnLaanţ kekaslh
O Culnn ť ÞlnLar dan bl[aksana
O Andlsca ť Anak 8udl dan Slsca
L|ora Ia|ruz Mess|
O Llora ť Þembawa kebahaalaan
O alruz ť ÞermaLa (Arab)
O Messl ť lambll darl nama Llonel Messl pemaln bola Lerkenal
L|v|ra Mut|a Anggra|n|
L|ys|a 5afa naura lj Anuaerah darl suraa seorana wanlLa berkullL puLlh vana Leaar
O Llvsla ť Anuaerah darl Suraa
O Safa ť 1eaar
O Paura ť WanlLa vana puLlh
Lm|ra G|za numa|rah
Lvange||ne L| 1ungga| lj kabar balk unLuk keluaraa Ll dan 1unaaal
O Lvanaellne ť kabar balk
O Ll 1unaaal ť nama avah dan lbunva
Lve|yn Magda|ena Ir|anto
F
Iab|an Nur|e| ke|ru lj Anak vana men[adl cahava kemakmuran keluaraa lra Ǝ Peru
O ablan ť kemakmuran (LaLln)
O nurlel ť Cahava (Arab)
O kelru ť Cabunaan nama avah lbunva
Ia|hansa ka|san
O alhansa lj alha ť Memlllkl banvak keleblhan + Pansa ť nama salah seorana pe[uana musllmah
va sLronaer dl [aman nabl Muhammad SAW
O alsan ť nama keluaraa avahnva
Iarah nasywaza Audreymayna lj kaml berbahaala aLas kehadlran anak sebaaal penalsl kekosonaan
selama lnlţ dan semoaa dla men[adl anak vana sholehahţ berauna baal aaamaţ nusa dan banasa
O arah ť 8ersuka clLaţ krn kaml senana aLas kehadlran nva va sudah lama dl LunaauŴLunaau
O Pasvwazaţ Pasvwa ť Þenalsl kehampaan
O Audrevmavna lj Audrev ť 8anasawanţ semoaa dla men[adl anak vana dlseaanl dan berwlbawa +
Mavna ť Lahlr bulan Mel
Iaran|ssa khanza 2ahra Asyfa
Iath|mah Gha|da Azzahrah
Iath|ya Au||a N|sa
O aLhlva ť kemenanaan
O Aulla ť Mulla
O nlsa ť WanlLa
Iath|ya Azzahrah lj Anak perLama vana secanLlk bunaa
Iath|ya 2ahra 5antoso lj Anaknva SanLoso seorana wanlLa pemenana/unaaul dan berslnar/cemerlana
Iat|n Amabe| N|rwas|ta lj WanlLa CanLlk vana balk haLl dan bl[aksana
Iayza Me|f|ra
O avza ť Þemenana (Arab)
O Mel ť 8ulan kelahlran
O lra ť Cabunaan nama avah bundanvaţ LuLfl Ǝ lra
Ieb|anne n|[ra 5ya|rra|n|
O eblanne ť 8ulan kelahlran
O Pl[ra ť 8ulan hl[rlah
O Svalrralnl ť nvanvlan hu[an
Ierreneza Amev|e Lav|anto
I||zah k|sky Ama||na
I|rdan|a 2ahrah Nuraf|fah
Iranc|ne Mentar|
Ireya An|nd|ta kahma||a
O reva ť ewl clnLa dan kesuburan (Skandlnavla)
O AnlndlLa ť Sempurna
O ahmalla ť Þenaaalan darl rahma aullaţ berarLl vana dlberl rahmaL oleh para aulla
C
Gabr|e||a Va|er|e Annayaputr| Þrato|o lj ÞuLrl anaknva Anna dan ÞraLolo va kuaL
Ga|uh Þ|tantr| An|ndyanar|
Gaze||e Ivy Love|y kanter
Grace Lfata 5cher|enne narefa
Grac|e||a Van|a Natan|e|
O Craclella lj Crace ť nama lbunva + Clella ť ?
O vanla ť lambll darl nama panaallan kakak dan adlk darl avah dan lbunva
O naLanlel ť nama keluaraa
Gwen A|exandra Larasat| 2ahwan
Gwen 5yareefa Þutr| lj Anak perempuan va canLlk dan dlmullakan
O Cwenţ CwvneLh ť 1) lambll darl nama Cwen SLefanl 2) CanLlk (Wales)
O Svareefaţ Svarlfa ť ?ana dl mullakan (Arab)
O ÞuLrl ť Anak perempuan P
H
nagya 5oph|a
O Paava lj Ava ť kehldupanţ cahava maLaharlţ sucl (1urklsh)
O Sophla ť kebl[aksanaan
na|fa nanna A|hawar|zm|
O Palfa ť amplna dan halus
O Panna ť 8unaa (!epana)
O Alhawarlzml ť Cendlklawan musllm
nan|nda Au||a
nannah Ld|th 1ogatorop
nanny Cctav|a kamadhan| 5av|tr| lj 8uah kaslh savana kaml va lahlr dlbulan CcLober va bersamaan dan
bulan sucl ramadhan Ǝ nanLlnva kaml harapkan [adl wanlLa va sucl/aauna
O Pannv lj Ponev ť Þanaallan savana
O CcLavla ť 8ulan kelahlranţ bulan CcLober
O amadhanl ť 8ulan amadhan
O SavlLrl ť WanlLa va sucl/aauna
naura 1uhfah naz|mah lj WanlLa berkullL puLlh bermaLa hlLam vana sanaaL berharaa vana memlllkl
keLeauhan haLl
O Paura ť WanlLa berkullL puLlh bermaLa hlLam
O 1uhfah ť ?ana sanaaL berharaa
O Pazlmah ť ?ana memlllkl keLeauhan haLl
naura 2ahra kamadhan|a
nazura Indar Iarad|ba lj Semoaa blsa men[adl anak saleha vana blsa membawa kebahaalaan baal
orana2 dl seklLarnvaţ berbudl pekerLl balkţ dan mampu membenLenal dlrlnva Lanpa melupakan kaldah2
keLlmuran dan aaamaŦ
O Pazura ť MembenLenal dlrl
O lndar ť lambll darl nama neneknva
O aradlba ť 1) Cabunaan nama avah lbunva 2) arah ť !ov + Adlba ť CulLured
ne|yanna Dorothy M|chae|a naryanto
n||yatu| Au||a lj Þakalan aLau perhlasan para aulla (wall Allah)
n|kar| Azzahra
O Plkarl ť Cahava
O Azzahra ť nama panaallan Alsvahţ puLrl nabl Muhammad SAWŦ ?ana berserlŴserl (Arab)
I
Iffa kha||sa 8a|q|s lj ÞuLrl avah dan lbu vana akan selalu memlmpln denaan penuh ke[u[uranţ
kelembuLan serLa mempunval [lwa va lkhlasŦ
O lffa ť 1) !u[ur Ǝ lkhlasŦ 2) Cabunaan darl nama avah lbunva
O khallsha ť Þenuh kelembuLan
O 8alqls ť aLu dl neaerl ?amanţ lsLerl nabl Sulalman
Immanoe||a 5ekar Ayu
Inas Lu|uah Asr|
O lnas ť 8alk haLl
O Luluah ť ÞermaLa
O Asrl ť nama bapaknva
Inggr|d 5ask|a Adr|st| 1awas lj Anak Þemberlan 1uhan ?ana 8alk vana akan men[adl pahlawan dan
pellnduna baal sesamanva
O lnaarld ť Anak pahlawan
O Saskla ť Þellnduna manusla (Pawal)
O AdrlsLl ť Þemberlan 1uhan ?ana 8alk
O 1awas ť nama maraa (Menado)
Intan Agrasandhya W|[aya lj kehadlrannva men[adl sesuaLu vana berharaa laksana maLaharlţ vana
selalu menvlnarl keluaraa kaml
O lnLan ƹ sesuaLu vana berharaa
O Aarasandhva ƹ MaLaharl LerblL
O Wl[ava ƹ selalu ada nama keluaraa [uaa
Ird|na I|muna lj kehormaLan / penaeLahuan
Isma Adwa nanan|a lj Memellhara cahava va dlkaslhl Allah
Ix|a Ma|ra Naob|e lj 8ulan kebahaalaan lna dan 8oble
O lxla ť nama sebuah bunaa vana berarLl kebahaalaan
O Malra ť 8ulan (lslaml)
O naoble ť Cabunaan nama avahnva lbunvaţ lna dan 8oble
Ixora Chr|st| Grat|a
)
Iacyntha Cctavan|a
O !acvnLhaţ !acendaţ !acenlaţ !acenLaţ !aclndlaţ !aclnnaţ !aclnLaţ !aclnLhţ !aclnLhaţ !acev ť Se[enls
bunaa bakuna (Spanvol)
Iasm|ne Nur Ann|sa lj Semoaa men[adl perempuan va punva prlbadl baausţ selalu ber[alan dlm Lerana
aaamanva dan selalu men[aaa nama balk dlrlnvaţ keluaraa dan aaamanvaŦ
O !asmlne ť 8unaa melaLl
O nur ť Cahava
O Annlsa ť WanlLaţ perempuan
Ianneta kha|ran|
I|br|||a I|rya| Andav|e (I|fa)
O !lbrllla ť lambll darl nama malalkaL !lbrll
O lrval ť nama puLrl darl meslr
O Andavle ť Anak anl dan novle
I|han Maka||ah Iakh|rah
O !lhan ť WanlLa LerhormaL (Arab)
O Makalla ť Þemberlan Allah (Arab)
O akhlrah ť ?ana balk aLau baaus (Arab)
K
kara|ssa Naraya Anant|ar
O karalssa ť Cahava dan berlman (kara dan alssa)
O narava ť 8ahaala dan besar (nara dan ava)
O AnanLlar ť Cabunaan nama orana Lua
kar|na 1ranggana narmawan
O karlna ť kaslh lo dan nlna
O 1ranaaana ť 8lnLana (!awa)
O Parmawan ť nama belakana avahnva
kay|a Athaya nasan lj Þemberlan/anuaerah vana canLlk darl Allah unLuk keluaraa Pasan
O kavla ť 1) ÞuLrl vana dlclnLalţ canLlk 2) MahkoLa (lbranl)
O ALhava ť Þemberlan darl Allah SW1
O Pasan ť nama keluaraa
kay|a Azzahra
kavla Clkal Mulla (kavla) lj Semoaa kavla men[adl puLrl vana dlsavanal sebaaal anak perLama vana akan
membawa pada kemullaan
O kavla ť 1) 8eloved prlncesŦ ÞuLrl vana dlclnLalţ canLlk 2) MahkoLa (lbranl)
O Clkal ť ?ana perLama
O Mulla ť lambll darl nama personll A83 Wldl MullaŦ kemullaan
kay|a Iat|mah Azzahra kamad|na
kay|a G|ndya Azzahra
O kavla ť MahkoLa
O Clndva ť Cabunaan nama avah lbunvaţ lndro Ǝ Mava
O Azzahra ť nama puLrl nabl Muhammad aLlmah Azzahra
kay|a nana Maharan|
kay|a Þutr| 5an[aya (kay|a)
O kavla ť MahkoLaţ kehormaLan (?ahudl)
O ÞuLrl ť lambll darl lbunvaţ Avu ÞuLrl Wahono
O San[ava ť lambll darl nama avahnvaţ oddv San[ava
kay|a 2haf|ra 5yah kha|r
O kavla ť MahkoLa (LaLln)
O haflra ť Selalu berunLuna (Arab)
O Svah ť 1) nama belakana avahnva 2) Alam (Arab)
O kha|r ť 1) Nama be|akang |bunya 2) 8a|k (Arab)
kaynameera Ianeeta Dw|manto lj ÞuLrl kav Anuaerah lllahl unLuk wlmanLo
O kavnameera lj kav ť ? + Ameera ť ÞuLrl
O !aneeLa ť Anuaerah lllahl
O wlmanLoť nama avahnva
kaysha Az|za lj Pldup bahaala dan mulla
O kavsha ť Pldup dalam kebalkan dan bahaala
O Azlza ť Mulla
kayy|sa Ghan|a Afr|n
O kavvlsa ť WanlLa cerdlk dan bl[aksana
O Chanla ť CanLlk
O Afrln ť ?ana berunLuna
keenar nanna Na||atu| Izzah lj ClpLaan vana memperoleh berkah dan kemullaan
O keenarţ klnarvo ť ClpLaan (!awa)
O Panna ť 8erkah
O nalla ť ?ana suka memberlţ vana memperoleh/mendapaLkan kesuksesan
O lzzah ť kekuaLanţ Lenaaa
ke|ra 1atyanna nad|radew|
O kelra ƹ kependekan darl kesavanaan Lmlr dan an
O 1aLvanna ƹ Cueen of falrles
O Padlradewl lj Padlra ť Þreclous + ewl ť ewa dan dewl
ke|sha 2ah|rah Margana
O kelsha ť avorlLe (Afrlka)
O ahlrahť ?
O Maraana ť ?
kek|ra Atha|eta A|meera kahman lj SaLu va LerclnLa anuaerah seorana puLrl va [u[ur dan penaaslh
O keklra ť Lovelv oneţ saLu va LerclnLa (Pawal)
O ALhaleLa lj ALha ť Anuaerah (Arablc) + LeLha ť 1ruLhful (lnaarls)
O Almeera ť ÞuLrl (Arab)
O ahman ť 1) nama belakana avahnvaŦ 2) Þenaaslh (Arab)
kenar 5ad|na Ikanah
O kenar ť Slnar rembulan
O Sadlna ť Þemlllk kebalkan
O lkanah ť 8erhaLl Þenun[uk
keona Gran|asha Maha|aad| lj Love vour llfeţ mv preclous alfLţ o' Lhe areaL ladv
O keona ƹ Cod's araclous alfL (Pawallan)
O Cranlasha lj Cranla ť Love (Caellc) + Asha ť Llfe (Afrlcan)
O Mahalaadl lj Mahala ť Woman (Amerlcan lndlan) + Adl ť CreaLţ aauna (lndoneslan)
keysha Aq|||a kev|era
O kevsha ť Þohon pellnduna
O Aqllla ť 1erhormaL
O evlera ť nama bunaa (8elanda)
kha|||a 5haren
O khalllaţ khalllah (Arab) ť kesavanaan
O Sharen ť ?
kha||sah Au||a D|myat|
O khallsah ť CanLlk
O Aulla ť Mulla/wall
O lmvaLl ť nama avahnva
kha||sa Naura Ath|fa Wardhan|
O khallsa ť Murnlţ sucl
O naura ť 8unaa
O ALhlfa ť Þenuh kaslh savana
O Wardhanl ť nama belakana avahnvaţ Wardhana
khansa Abhyasa Chakkar| L|b|nuko
O khansa ť Seorana pe[uana wanlLa(Arab)
O Abhvasa ť ?
O Chakkarl ť ?
O Llblnuko ť ?
khansa I|de|ya
O khansa ť Seorana pe[uana wanlLa (Arab)
O ldelva ť ?
khansa naf|shah Nab||ah
O khansa ť Seorana pe[uana wanlLa (Arab)
O Paflshah ť ?
O nabllah ť ?
khansa kayy|sah Iam|| lj WanlLa va canLlk dan sabar seperLl sahabaL nabl Muhammad vana memlllkl
kecerdlkan
O khansa ť 1) Seorana pe[uana wanlLa (Arab) 2) SahabaL nabl vana sabar 3) WanlLa berhlduna
mancuna
O kavvlsah ť WanlLa Cerdlk
O !amll ť 8aausţ lndahţ canLlk
khanza Chaerun|za karm|d
O khanzaţ khansa ť 1) Seorana pe[uana wanlLa (Arab) 2) SahabaL nabl vana sabar 3) WanlLa
berhlduna mancuna
O Chaerunlza ť ?
O karmld ť nama avahnva
khay|a A|m|ra Mar|tza lj ÞuLrl CanLlk vana mendapaL berkah Allah
O khavla ť CanLlk
O Almlraţ Almeeraţ Almelraţ Almleraţ Almvraţ Almlrahţ Almeerahţ Almelrahţ Almlerah ť ÞuLrlţ anak
perempuan vana dllahlrkan unLuk men[adl banasawan (lnaarls)
O MarlLzaţ Marlssaţ Maressaţ Marlclaţ Marlsabelţ Marlshaţ Marlsseţ MarlLzaţ Marlzaţ Marrlssa ť 1)
MendapaL berkah Allah (Arab) 2) WanlLa darl lauLan (LaLln)
k|andra Ana|a Þutr| Mangunkusumo lj Sebuah kea[alban vana merupakan [awaban darl 1uhan anak
perempuan keluaraa ManaunkusumoŦ
O klandra ť kea[alban
O Anala ť !awaban 1uhanţ anak lbu dan avah
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O Manaunkusumo ť nama keluaraa
k|ara Irza n|sanah
O klara ť ?
O lrza ť ?
O Plsanah ť CanLlk
k|kandrya Charmara|za lj klrlman karunla darl vana dlaLas vana merupakan cahava penolona vana
mempesona
O klkandrva ť SlnakaLan darl klrlman karunla darl vana dl aLas
O Charmaralza lj Charm ť Mempesona + al ť Cahava + lza ť Þenolona
k|nanth| M*** Na||n|
O klnanLhl ť 1embana [awa
O M*** ť nama keluaraa
O nallnl ť CanLlk
k|nanty Nur Iath|yya kagata lj Cahava kemenanaan vana dlnanLlŴnanLlkan
O klnanLv ť ?ana dlnanLl
O nur ť Cahava
O aLhlvva ť kemenanaan
O aaaLa ť nama avahnva
k|rana kaksa Mahardh|ka lj Cahava pellnduna kebl[aksanaan
O klrana ť Cahava
O aksa ť Þellnduna
O Mahardhlka ť 1) kebl[aksanan 2) nama belakana avahnva
ky|a Þutr| Dewant| 5aksono
O kvla ť Þlmplnan
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O ewanLl ť Cabunaan nama avah lbunva
O Saksono ť nama keluaraa
L
Lake|sha Dyan Iaran|ssa
O Lakelsha ƹ Pldup se[ahLera
O van ƹ Cabunaan nama orana Lua
O aranlssa ƹ WanlLa aemblra
Larade||a 5hafyna Þrameswar| lj WanlLa canLlk uLama vana penuh kebahaalaanŦ
Latet|a 5he||af|a lj WanlLa sempurna vana sehaL lahlr maupun baLlnŦ
O LeLlclaţ LeLlLlaţ LaLeLla ƹ keaemblraan (LaLln)
Lat|sha Am|rahyaputr| keswara
O LaLlsha ť kebahaalaan
O AmlrahvapuLrl lj AmlrapuLrl ť Anak perempuan Mla dan ama + Pva ť lambll darl nama hoLel
LempaL avah lbunva menalnapţ PoLel PvaLL + ÞuLrl ť Anak perempuan
O keswara ť nama belakana avahnva
L|dw|na Gresan| D|va Maheswar|
O Lldwlna ť Cabunaan nama kakeknvaţ Lle Ǝ Wlnardl
O Cresanl ť SlnakaLan darl Creaorlus savana nonle
O lva ť 8ldadarl
O Maheswarl lj Maha Ǝ lswarl ť WanlLa vana uLama(SansekerLa)
L|efya kad| Iath|mah
O Llefva lj Lle ť Cadls manls (Clna) + Lfva ť Þerempuan lahlr dl harl !umaL (Afrlka)
O kadl ť Mlrlp (!awa)
O aLhlmah ť ÞuLrl nabl
L|ntang Angg|ta karasat|
Ludw|na 2evan|a
Luna I|ngga Attharyanda kampua lj 8ulan berwarna [lnaaa vana sucl dan berslh mlllk van dan nlda
kampua
Luna kad|nka Gerryputr|
O Luna ť Ladv of Lhe Moon
O adlnka ť Menvenanakan (Slavlc)
O CerrvpuLrl ť ÞuLrl avahnva
Luqyana Cha|wa 2ak|ah lj Þer[umpaan vana manls vana Lumbuh denaan balk
M
Maharan| Þutr| Ann|sa
Mahares| 5oph|a Azad|
Maheshvar| keuma|a Meu||a
O Maheshvarl lj Mahesh ť 1he areaL rulerţ areaL Cod/Lord (SansekerLa) + Shlva ť Þenvelmbana
alamţ penahancur [uaa penclpLa (SansekerLa)
O keumala ƹ lower (Aceh)
O Meulla ƹ nama darl avahnva
Mah|raq|| Uma|ra
O Mahlraqll lj Mahlra ť Mahlrţ cerdlkţ pandal + Aqll ť 8alk budlnva
O Dmalra ť ?
Ma|a|ka Azzurr| Ien|e (Le|ca)
O Malalka ť MalalkaLnva avah dan lbunva
O Azzurrl ť LanalL blru (lLalla)Ŧ nama [ulukan Llm sepakbola lLalla
O !enle ť nama keluaraa avahnva
Ma||ka Nah|a Adh|tama
O Mallkaţ Mallkahţ Malvkaţ Maleekaţ Malelkaţ Mallekaţ Malllkaţ Maleaka ť aLu (Arablc)
O nahla ť Lebah (arablc)
O AdhlLama ť nama avahnva
Ma||ka Þutr| Mahameru lj Semoaa men[adl raLu ( pemlmpln ) vana adll semeaahţ seLlnaalţ selndah
Mahameru
O Mallka ť aLu (darl Asmahul Pusna Al Mallq ƹ a[a)
O ÞuLrl ť Þerempuan
O Mahameru ť Cununa Mahameru (Cununa LerLlnaal dl !awa)
Ma||ka kafa kha|r|ya lj aLu vana balk haLl
O Mallkaţ Mallkahţ Malvkaţ Maleekaţ Malelkaţ Mallekaţ Malllkaţ Maleaka ť aLu (Arablc)
O afa ť 1) Makmurţ kavaţ senanaţ keberunLunaanţ kebahaalaanţ kemakmuran (Arab) 2) !alan
penahldupan vana LenLramţ merdekaţ bahaala dan sempurna (lndonesla) 3) WanlLa sanLun
O khalrlva ť 8alk haLl
Ma|ta kr|st|na kachman
March|||a 2aw|ah 2hufa|rah lj ?ana mendapaL kemenanaan
O Marchllla ť lambll darl bulan MareL dlm lnaarls
O awlah ť Cabunaan namaavah lbunva
O hufalrah ť kemenanaan (Arab)
Mar|sykha G|fthan|
Marsha A|ma|ra
Marshe||a Nashwa kahmasab|na
O Marshella ť Cabunaan nama
O nashwa ť Parum
O ahmasablna lj ahma ť Þenaaalan nama lbunva+Sablna ť nama neneknva
Mau||dya Nurba|t| Ad|tama lj Cahava rumah vana uLamaţ vana lahlr dl bulan Maulld
Mazaya Nur 5hadr|na
Me|nanda Cahyan| 5a|sab|||a
O Melnanda ť Anak vana lahlr dl bulan Mel
O Cahvanl ť 1erbunakus slnar
O Salsabllla ť MaLa alr suraa
Meuthea Na[|aa kaudhatun|sya lj WanlLa bermaLa lndah darl Laman suraa
O MeuLhea ť 1ransformasl darl muLlara
O na[laa ť MaLa vana lndah
O audhaLunlsva lj audha ť 1aman suraa+nlsva ť arl annlsa arLlnva wanlLa
Meuth|a 2ahwa Aw||yya
Mezza|una Azka naura
O Mezzaluna lj Mezza ť WanlLa + Luna ť 8ulan sablL
O Azka ť WanlLa berkullL puLlh
O Paura ť WanlLa bermaLa bulaL
M|chae|ange|a Lowyn ner||na
M|dor| kahmadhany Þutr|
O Mldorl ť Pl[au (!epana)
O ahmadhanv ť ?
O ÞuLrl ť Anak perempuan
N
Nab||a Ist|ghfar|na Ame||a Þutr|
O nablla ƹ kebahaalaanţ kemurahan haLlţ kedermawanan (Arab)
Nab||a Cktave||n Nyd|a 5yar|ef (Ve||n) lj Sl velln vana lahlr dl bulan CkLober semoaa men[adl anak vana
cerdasţ mulla dan dapaL sebaaal 1empaL Þerllndunaan
Nada kazan| Musyaffa
O nada ť kemurahan haLlţ kedermawananţ embun (Arab)
O azanlţ azanţ azaan ť keselmbanaanţ perasaanţ kehormaLan (Arab)
O Musvaffa ƹ ?
Nadh|fa 2ah|ra Curratu'a|n lj 8erslh berkllau dan sedap dl pandana maLaŦ
Nad|a Am|rah Ata' A|Ŵkahman nermanto lj ÞuLerl perLama vana dlanuaerahkan oleh Allah SW1
anaknva PermanLo
O nadla ť ÞerLamaţ permulaan (Arab)
O Amlrah ť Þemlmpln/puLerl
O ALa' AlŴahman ť Þemberlan darl Allah SW1
O PermanLo ť nama avahnva
Nad|a Azzahra Iauz|
O nadla ť ÞerLamaţ permulaan (Arab)
O Azzahra ť Luar blasa Ǝ cerdas
O auzl ť ke[avaanku
Nad|a 8asma lj Senvuman va perLama
O nadla ƹ ÞerLamaţ permulaan (Arab)
O 8asma ƹ Senvuman (Arab)
Nad|ne 'Az||zah lj Parapan vana mulla
O nadlne ť Parapan
O 'Azllzah ť ?ana Mulla
Nad|ne Makay|a
O nadlneţ nadlaţ nad[aţ nadvaţ naadlvaţ nadleţ nadlvahţ nadeaţ nadl[a ƹ ?ana penuh harapan
(Slavlc)
O Makavla ť ?
Nad|ne 5a|wa Þutr| Arya
O nadlneţ nadlaţ nad[aţ nadvaţ naadlvaţ nadleţ nadlvahţ nadeaţ nadl[a ť ?ana penuh harapan
(Slavlc)
O Salwa ť Þellpur laraţ buruna puvuh (Arab)
Nad[a A|una lj Anak perLama Lukl dan nla vana dlharapkan berslnar selndah bulan
O nad[a ť Pope
O Aluna lj A ť Menandakan anak perLama + Luna ť 1) 8ulan 2) Cabunaan nama avah lbunvaţ Lukl Ǝ
nlaŦ
Nadya A|yssa Azzahra
O nadlneţ nadlaţ nad[aţ nadvaţ naadlvaţ nadleţ nadlvahţ nadeaţ nadl[a ť ?ana penuh harapan
(Slavlc)
O Alvssa ť 8anasawan vana LercanLlk penuh denaan kebenaran
O Azzahra ť Luar blasa Ǝ cerdas
Nadya Cktav|an| W|bawa lj Þerempuan pembawa keseLlaanţ harapan buaL kedua oranaLuanva kelak
dewasa Lumbuh men[adl orana vana berwlbawaţ arlf dan bl[aksana dalam men[alanl hldup dl dunlaŦ
O nadva ť Cabunaan nama avah lbunvaŦ nanda AnLon dan ?aLl
O CkLavlanl ť Lahlr bulan CkLober
O Wlbawa ť lharapkan besar nanLl [adl orana va berwlbawaţ arlf dan bl[aksana
Naeema Azkad|na k|st|anto lj Semoaa men[adl anak vana dlrahmaLl Allah swL vana lnsvaallah [d anak
shallhaŦ
O naeema ť ?ana dlrahmaLl
O Azkadlna ť Shallha
O lsLlanLo ť nama belakana avahnva
Nafeeza k|reynah|kar| lj SesuaLu vana berharaaţ canLlk dan bercahava
O nafeezaţ naflsahţ nafeesa ť SesuaLu vana berharaaţ permaLaţ muLlara (Arab)
O klrevnahlkarl lj klrev ť CanLlk + na ť ? + Plkarl ť Cahava
Naf|sha Aure|||a 2en
O nafeezaţ naflsahţ nafeesa ť SesuaLu vana berharaaţ permaLaţ muLlara (Arab)
O Aurellla ƹ ?ana keemasanţ makmurţ bahaala (LaLln)
O en ƹ ?
Na||a 5a|sab||a lj ?ana mendapaLkan maLa alr dl suraaŦ
O nalla ƹ ?a mendapaLkan
O Salsablla ƹ nama salah saLu maLa alr dl suraa
Nake|sha 2ahra lj WanlLa berkullL puLlh/berplpl merah
Naom| N|ken Larasat| lj Semoaa men[adl anak vana balk buaL orana seklLarnva (manls dan
menvenanakan) dan blsa menenanakan [lwanva sendlrlŦ
O naoml ť Manls dan menvenanakan (lbranl)
O nlken ť Anak perempuan (!awa)
O LarasaLl ť !lwa vana Lenana (!awa)
Nasya ka|||a kaysyaputr| lj ÞuLrl va berlman penuh kaslh savana va lahlr darl kea[alban 1uhan
Nasya 1a||tha Aza||a lj Cadls a[alb vana selalu dl llndunal
O nasva ť kea[alban
O 1allLha ť Cadls
O Azalla ť ?ana selalu dlllndunal
Nasy|tha Naura kras|va
O nasvlLha ť AkLlfţ alaLţ aLau ra[ln (Arab)
O naura ť 8unaa (Arab)
O kraslva ť CanLlk (usla)
Naura Amanta Nur Utomo lj 8unaa clnLanva keluaraa/avah lbunva
O naura ť 8unaa
O AmanLa ť ClnLa
O nur ť 1) Cahava 2) nama keluaraa lbunva
O DLomo ť 1) DLama 2) nama keluaraa avahnva
Naura Iauzhara Þutr|
O naura ť 8unaa darl suraa
O auzhara lj auzl ť keselamaLan aLau pun orana vana Lerpu[l
O ÞuLrl ť Anak perempuan ra[a
Naura Iasm|ne 2aafaran| lj 8unaa melaLl dl Laman vana harum dan wanal
Naura Maka||a kha||sa 1uzzahra
Nayana Azza|ra Þrayogo
Nay|a 5y|fa Nathan|a
Nay|ana khansa Ianeeta (Lana) lj Anuaerah vana Lerbesar darl Allah SW1 unLuk sava dan lvav dan kelak
men[adl pe[uana musllmah vana suka memberl/menolonaŦ
O navlana lj navla ť Suka Memberl
O khansa ť Þe[uana Musllmah
O !aneeLa ť Þemberlan darl 1uhan
Naysa kaman|a Þutr| Lestar|
O navsa ť kea[alban Luhan (Pebrew)
O amanla ť Menvenanakan (SansekerLa)
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O LesLarl ť Lanaaenaţ lsLlqomah (!awa)
Nayya 2ahra Nawakh|ra
Naz|ea Au||ann|sa lj Þemlmpln WanlLa vana lahlr darl buah clnLa vana ever afLer
O nazlea ť Cabunaan nama avah lbunvaŦ na + Anzar love ever afLer
O Aullannlsa ť Þemlmpln wanlLa
Nazma A||fah Amabe|
O nazma ť 8lnLana (Arab)
O Allfah ť endah haLlţ pandal beraaul (Arab)
O Amabel ť Lovableţ sweeLvţ cuLe (LaLln)
Neysa Cu|nnova lj aLu berhaLl sucl vana berslnar Lerana
O nevsa ť Suclţ murnl
O Culnnova lj Culnnţ Cueen ť Þemberl nasehaL + nova ť 1) 8ulan november 2) 8lnLana vana
menaeluarkan eneral cahava pallna besar
N|co||e Grac|e|a Þutr| W|[aya lj ÞuLrl keluaraa Wl[ava va anaaunţ mempesona dan penuh kemenanaan
N|ke|sha G|na Iarras lj ÞuLrlku va cerdas
O nlkelsha ť Anak perempuan/ÞuLrl
O Clna ť SlnakaLan nama avah dan lbunva
O arras ť Cerdas
N| Made nar|ramrta Dayananda
O nl Made lj nl ť Þerempuan + Made ť Menun[ukkan anak keŴ2
O ParlramrLa lj Parlrama + AmerLa ť Alr kehldupan
O avananda ť Anak vana memberl kekuaLan
N|rwas|ta 2ahwa kamadhan| (nawa) lj Þerempuan canLlk nan bl[aksana vana lahlr dl bulan sucl
O nlrwaslLa ť 8l[aksana (SansekerLa)
O ahwa ť CanLlk (Arab)
O amadhanl ť karena lahlr LepaL malam amadhan
N|sr||naa 5h|dd|q
O nlsrllnaa ť Mawar puLlh
O Shlddlq ť 1) nama avahnva 2) !u[urţ salah saLu slfaL nabl Muhammad SAWŦ
N|sr|na Anatasya Lar|ene
Nufa|sah kamadhan|
O nufalsah ť ?ana elokţ vana berharaa
O amadhanl ť 8ulan ramadhan
Nurama||a An|saran| W|dad lj Cahava wanlLa vana beramal dan selalu dlclnLal
Nuru| Izza Az 2ahwa
Nuru| kha|ran| A||fya lj Cahava vana balk darl puLrl perLamaku
U
C||v|a Chr|sta Avar|e||a (Ccha) lj Semoaa dla blsa men[adl penalkuL krlsLus va senanLlasa dlberl
kekuaLan dalam memberlLakan kabar damal se[ahLera
O Cllvla ť kedamalan
O ChrlsLa ť ÞenalkuL krlsLus
O Avarlella ť WanlLa kuaL
C||v|a Geord|ne Þrameswar|
O Cllvla ť amal
O Ceordlne ť Cabunaan nama avah lbunva
O Þrameswarl ť Þermalsurl
P
Þrad|pta Maharan| W|dharry
O ÞradlpLaţ ÞradeepLa ť 8ercahava (Plndu)
O Maharanl ť Þrlncessţ raLu (lndla)
O Wldharrv ť Cabunaan namav avah lbunvaţ Wldanlnaslh Ǝ Parrv
Þra|sya 1saq||a Azzahra
Þutr| A|ya 5af|qha lj WanlLa mulla vana balk dan penvavana
O ÞuLrl ť WanlLa (!awa)
O Alva ť kemullaan
O Saflqha ť ?ana balk dan penvavana
Q
Came|a 5ez[a L|fazhara lj ÞuLrl aLau permaLa Llfa pellnduna vana canLlk Ǝ sempurna
O Camela lj kamlla ť Sempurna (Meslr)
O Sez[a ť Þellnduna (usla)
O Llfazhara lj Llfa ť Cabunaan nama avah lbunva + hara ť ÞuLrlţ permaLaţ berslnarţ fa[ar (AlklLabţ
Þersla dan 1lmur)
Can|ta Aw|gya Maheswar| lj 8ldadarl vana berllmuţ berwawasan luas dan Lekun berlbadah
O CanlLa ť 1aaLţ berbakLlţ blla sholaL lama berdlrl
Cau|an 5ad|da Anzata
O Caulan Sadlda arLlnva ť ÞerkaLaan vana benar (CŦS AlŴAhzab avaL 70)
O AnzaLa ť Anak Suhelza dan 1haharah
Con|ta Gha|da ka|hana
Cyara An[an| D|vant| lj lnLl haLl puLrl va bl[aksana dan semoaa blsa [adl perempuan vana bl[aksana
dalam me[alankan kehldupannva
O Cvara ť lnLl haLl
O An[anl ť 8l[aksana
O lvanLl ť puLrl aLau anak perempuan
Cytara Constant|a
O CvLara ť Wewanalan (1lmur 1enaah)
O ConsLanLla ť lambll darl kaLa consLanLln
R
kache| G|fanny
O achel ť Anak perempuan vana dlkaauml Allah SW1
O Clfannv ť kesenanaan
kade||a 5w|ft 1|or|a (Gabr|e|a) 5|tumorang
O adella ť ÞenasehaL
O SwlfL ť 1anakasţ llaaL (lnaarls)
O 1lorla lj 1lo ť lambll darl Aek SlLloŴLlo (kampuna buvuLnva dl 8akkara) + la ť nama buvuL
perempuannva
O Cabrlela ť MalalkaL Aauna (unLuk nama bapLlsnva)
O SlLumorana ť nama keluaraa
kafa Ayesha Iaz||a Þutr|
kafa kasendrya kygye lj Anak vana berbahaalaţ kava ravaţ dan La[am panca lnderanva
O afa ť Anak vana bahaala dan kava rava
O asendrva ť 1a[am panca lnderanva
O vave ť 1a[am panca lnderanva
kaff| k|zqu||ah
kahma Nada 5yah|a lj kaslh savana kecerlan maLa vana keblru Ŷ blruan
O ahmaţ ahml ť kaslh savanaţ belas kaslh (Arab)
O nada ť 1) Parapan (usla) 2) Lmbun (Arab) 3) Þemberlan (1lmur 1enaah)
O Svahla ť ?ana memlllkl maLa keblruŴblruan (Arab)
ka|dah Can|tah W|bowo lj Þemlmpln vana LaaL darl puLrl keluaraa Wlbowo
ka|ssa nanum M|sak| 5usanto
O alssa ť 8unaa mawar (lnaarls)
ka|ssa Þutr| L|ys|a 5ad|ra lj ÞuLrl 8lnLana darl suraa vana berlman
O alssa ť ?ana berlman
O ÞuLrl ť Anak perempuan
O Llvsla ť arl suraa
O Sadlra ť 8lnLana
kakhshandr|na kaysa 5y|fa lj Þenvembuh vana bercahava dan beranl
O akhshand ť Cahava
O kavsa ť 8eranl
O Svlfa ť Þenvembuh anla LuLhfana AlŴPaq
O anla ƹ 8erdlrl pallna depanŤ kera[aan (SansekerLa)
kan|a Luthfana A|Ŵnaq
kan|a Þramesth| 8unga Ad|tya lj 8unaa banasawan va membawa nama adlLva Ǝ berdlrl pallna depanţ
unLuk membela kebenaran LenLunvaŦ
O anla ť 8erdlrl pallna depanŤ kera[aan (SansekerLa)
O ÞramesLhl ť 8anasawan
O 8unaa ť 8unaa
O AdlLva ť nama avahnva
katu Aq||ah Mahd|yyah
katu kezkya kamadhan|
keg|na Cae|| 5antoso
O ealna ť aLu
O Caell ť Suraa
O SanLoso ť nama keluaraa avahnva
ke|na Nur kezk|
ke|n|ssa 2haf|ra kamadhan| lj Þerempuan 1erhormaL vana berLlnakah laku balk dan selalu berunLuna
adalah puLrl darl Svahre[a amadhan dan Survanl
O elnlssa lj el ť 1) Sopanţ berLlnakah laku balk (!epana) 2) 1erhormaL (!epana kuno) + nlssa ť
Þerempuan (Arab)
O haflra ť Selalu berunLuna/menana(Arab)
O amadhanl ť Cabunaan darl avah lbunvaţ amadhan dan ?anl
k|an| Mut|a Azzahra lj Cadls vana selalu cerlaţ LaaL dan sucl/canLlk
O lanl ť Cadls vana cerlaţ rlanaţ aemblra
O MuLla ť 1aaL
O AzŴahra ť Suclţ bunaaţ canLlk
k|fdah kema|a Ayun|ngs|h
k|f|ra Maharan| 5yah Ass[ar|f
k|ne||y Aure||a Naurah 2afaran| lj 8unaa vana berkllau dan harum wanal
O lnellv ť Cabunaan nama avah lbunva
O Aurella ť keemasan
O naurah ť 8unaa
O afaranl ť Parum
k|vanya 2ahrashaum| ¥andr|
O lvanva ť Cabunaan nama orana Lua
O ahrashauml lj ahra ť 8unaa dlpadana paslr +Shauml ť Lahlrnva dl bulan puasa
O ?andrl ť nama avahnvaŦ
k|zk|a kay|an|sa 5et|awan lj lzkl dr Allah SW1ţ seorana perempuan vana canLlk dan dlclnLalţ puLerl
keluaraa SeLlawan
O lzkla ť lzkl dr Allah SW1
O kavlanlsa ť Þerempuan va canLlk dan dlclnLal
O SeLlawan ť nama keluaraa
k|zky 2haf|ra Ier|sa lj Þemberlan darl 1uhanţ seorana wanlLa vanaa sukses dan penuh kemenanaan
unLuk errv dan Llsa
O lzkv ť Þemberlan 1uhan
O haflrať ?ana suksesţ vana menana
O erlsa ť Cabunaan nama avah lbunva
S
5ab|tha Anashwa 5et|awan (5ab|tha) lj Semoaa SablLha selalu men[adl blnLana dlanLara avah dan
lbunva dan selalu men[adl blnLana dlmana pun dla berada
O SablLha ť 8lnLana
O Anashwa ť SlnakaLan darl anak ShlnLa Ǝ Wawan
O SeLlawan ť nama belakana avahnva
5abr|z Aza|e|a (Le|a) lj Semoaa Lela blsa memberlkan kese[ukan baal orana2 dlseklLarnva dan
menebarkan wanal dl llnakunaannvaŦ
O Sabrlz ť SlnakaLan Savana 8reeze
O Azalela ť nama bunaa
5ad|ra Azza||a kafatab|na
5af|tr| Den|ng Þangestut| Ma|aon lj Sucl melalul sebuah penaabdlan
5a|ma nana n|kam|ƼƼ
O Salma ť keselamaLan
O Pana ť 8unaa
O Plkaml lj Al Pakamu ť ?ana meneLapkan hukum
5a|sab||a Av|a 5yar|fah lj MaLa alr darl suraa vana membawa kemullaan
O Salsablla ť nama maLa alr dl suraaţ muslm seml (Arab)
5a|sab||a Ayu nan|fa lj Seorana aadls canLlk (manls) vana berbudl pekerLl lurus dan baaalkan maLa alr dl
suraa
O Salsablla ť nama maLa alr dl suraaţ muslm seml (Arab)
O Avu ť CanLlk (!awa)
O Panlfa ť 8erbudl pekerLl lurus aLau berkeprlbadlan balk (Arab)
5a|sa Iurqan|a
O Salsa ť ?
O urqanla ť Þembeda haq dan baLhll
5anubar| Nurau||a Legawa
5aq||a Cueryna
O Saqlla ť SCL (lsLllah l1)
O Cuervna ť Cuerv (lsLllah l1)
5ara Ayska Larasat|
O Sara ť ÞuLrl
O Avska ť Llncah
O LarasaLl ť Lurus PaLl
5asabe||a C|ntya k|sq| Þerdana
O Sasabella ť Cabunaan nama avah bundanva
O ClnLva ť ClnLa seLla
O lsql ť karunla darl Allah
O Þerdana ť ÞerLama
5ayna 8||q|s Þutr| kosad|
5ekar Ayu k|nas|h Larasat| lj 8unaa canLlk penve[uk [lwa va sanaaL dlkaslhl
O Sekar ť 8unaa
O Avu ť CanLlk
O klnaslh ť ?ana dlkaslhl/dlsavanal
O LarasaLl ť Þenve[uk [lwa
5ekar karas W|[ayant| lj 8unaa vana lndah dan kuaL
O Sekar ť 8unaa
O aras ť lndah
O Wl[avanLl ť kuaLţ unaaul
5ekar|ang|t Chandrak|rana ¥usuf 5|regar lj Slnar bulan baaalkan bunaa dl lanalL
5e|ma A||v|a k|ran| lj Semoaa men[adl anak vana canLlk dan selalu dlberl keselamaLan dan dlllndunal
Allah SW1ţ Lanaauh dlseaala hal dan blsa men[adl cahava penerana baal avahţ bundaţ keluaraa dan
sesama
O Selma ť 1) lllndunal oleh 1uhan (!erman) 2) SelamaL (Arab) 3) Murnl dan lndah (CelLlc
norweala)
O (Allvla ť Þerl kecll vana Lanaauh (lnaarls kuno)
O klranl ť Seberkas cahava (lndla Ǝ SansekerLa)
5ept|and|ta Dw| 5yan|ta Þutr| lj Anak kedua darl kaml va lahlr dlbulan SepLember
O SepLlandlLa lj SepLl ť 8ulan kelahlranţ SepLember + An ť amal (Clna) + lLa ť Anak vana dlberl
keleblhan (!awa)
O wl ť ua
O SvanlLa ť Cabunaan nama avah bundanvaţ Svalful Ǝ ?unlLa
5habr|na Azzahra Indraswar|
O Shabrlna ť 1) Sabar (Arab) 2) LlLLle prlncess (lnaarls)
O Azzahra ť lambll darl nama [ulukan puLrl nabl
O lndraswarl ť nama pemberlan darl merLua
5haf|ra Az 2ahra
5hannon Lutf| I|orenza
O Shannonţ Shanonţ Shannenţ Shannanţ Shannlnţ Shannaţ Shannaeţ Shannunţ Shannvn ť Memlllkl
kebl[aksanaan/kearlfan kunoţ nama sunaal (Caellc)
O LuLflţ LuLflvah ť Lemah lembuLţ lemah aemulalţ anaaun (Arab)
O lorenza ť ?
5haq|ra Awa|||yah naryad|
O Shaqlra ť Þermalsurl
O Awalllvah ť Þermulaan
O Parvadl ť Parl [adl
5hareefa Iehan Am|ra lj Semoaa men[adl seorana puLrl va canLlk dan LerhormaL
O Shareefa ť 1erhormaL (Arab)
O !ehan ť CanLlk (Afrlka)
O Amlra ť ÞuLrl ra[a (Arab)
5harf|na Chant|ka Þutr| Indrawan lj Anak perempuan Arv lndrawan vana canLlk dan lembuL
O Sharflna ť LembuL
O ChanLlka ť CanLlk
O ÞuLrl lndrawan ť Anak darl avahnva
5haron Nathan|a Ir|anto
O Sharonţ Sharronţ Sharoneţ Sharonaţ Sharlţ Sharlsţ Sharneţ Sherlneţ Sharun ť arl daraLan/Lanah
daLarţ semak belukar vana berbunaa (Pebrew)
5hau|a Charmawend| (Arwen) lj Semoaa Arwen blsa men[adl blnLana Lerana dan pemlmpln vana
charmlnaŦ
O Shaula ť 8lnLana pallna Lerana darl rasl Scorplo dan LerleLak pallna aLas dl caplL kala[enaklna
O Charmawendl lj Charmlna ť Mempesona + Wendl ť 1okoh dalam fllm ÞeLer Þan
5hav|ra k|andra 5ha||hah Marsono
O Shavlraţ Saphlre ť ÞermaLa vana lndah
O landra ť Cabunaan nama avah lbunvaţ lka dan Chandra
O Shallhah ť 8alk (Arab)
O Marsono ť nama keluaraa
5hery| L|v|a Nab||a Þutr|
5h|ne Cather|ne Gunarto lj Anaknva mempunval hldup vana murnl (8uaL 1uhan) dan men[adl slnar
(Lerana) baal sesamanvaţ serLa men[adl orana vana berauna baal sesamanva
O Shlne ť Slnar (lnaarls)
O ChaLerlne ť Murnl
O CunarLo ť 1) nama avahnva 2) Men[adl orana vana berauna
5ko|ast|ka Lar|sa Dev|
5tar|a Apr|||zha Wardhana
5vet|ana Azeeza Noor Mumtaaza lj 8lnLana Sucl vana bercahava pallna lndah
5yad|||ah kafa lj kependekan darl ºSvukur Alhamdullllah la Lahlr darl ahlm alzah"
5yaf|qa Aq||a Þasa lj WanlLa vana rendah haLl/dermawan dan cerdas
5yahdan Cha|||sa A| Ma|dan|
5yah|da A|yanry Þutr|
O Svahlda ť kesakslan/penaakuan
O Alvanrv ÞuLrl ť ÞuLrlŴnva Anne Ǝ Penrv
5yak||ah Amman
O Svakllah ť CanLlk
O Amman ť nama maraa aLau fam
5y|fa Arde||a lj WanlLa penvembuh haLl
O Shlfaţ Svlfa ƹ MenaobaLlţ menvembuhkan (Arab)
5y|fa N|sr|na Þutr| lj Mawar puLlh penvembuh/penaobaL luka
O Shlfaţ Svlfa ƹ MenaobaLlţ menvembuhkan (Arab)
O nlsrlna ƹ 8unaa mawar vana berwarna puLlh
O ÞuLrl ƹ Anak perempuan
5y|fa Marsha Þrad|ta
O Shlfaţ Svlfa ƹ MenaobaLlţ menvembuhkan (Arab)
5y|fan|a Au||a Asmaran|
T
1a||na 5a|amah Co|b|
O 1allna ť LembuL
O Salamah ť SelamaL
O Colbl ť PaLl
1an|a kazanaraghda Ambara lj A braveţ klnd hearL and respecLable queenţ aod's chosen one
propheLLessŦ Semoaa 1anla blsa men[adl seorana vana beranlţ balk haLlţ LerhormaL dan men[aaa
kehormaLannvaţ wanlLa uLama plllhan Allah SW1ţ vana paLuh pada oranaLuanva dan shollhah
O 1anla ť Cueen (usslan)ţ Lapl bs [a darl slnakaLan LempaL lahlrnva valLu 1asmanla
O azanaraahda ť klnd hearL and respecLable (Arablc)
O Ambara ť Cod's chosen one propheLess (norLh Amerlca)
1ha||ta 5haafa kam|||ah lj Cadls vana berslh dan sempurna
O 1allLhaţ 1allLhahţ 1aleLhaţ 1aleeLhaţ1alvLhaţ 1allLhlaţ 1aleLhlaţ 1lleLhaţ 1allLh ť WanlLa mudaţ
aadlsţ perawan (Arablc)
O Shaafa ť ?
O kamlllah ť ?
1|ara 2ahsy 5a|sab||||a
O 1lara ť MuLlara/berslnar
O ahsv ť nama seorana perempuan ahll svuraa (aenab Al ahsv)
O Salsabllla ť Salah saLu sunaal dl svuraaŦ
1|rga Agn| Argyant| lj Þerempuan vana kuaLţ bersemanaaL dan berhaLl lembuL
O 1lraa lj 1laer ť kuaL
O Aanl ť 1) Apl 2) SemanaaL vana menvala
O AravanLl ť Þerempuan berhaLl lembuL
1saury kancana Danuar|
O 1saurv ť 1) llosof (Arab) 2) ÞuLrl (?unanl)
O kancana ť kahvanaan/semesLa (SansekerLa)
O anuarl ť Cabunaan nama orana Lua
U
V
Vacha ArŴkan|ry
Van|a Cant|ka Aure|||a lj Anuaerah vana Lerlndah dan canLlk vana membawa keberunLunaanţ
kebahaalaan serLa keemasan
O vanla ť Anuarah vana Lerlndah
O CanLlka ť CanLlk
O Aurellla ť kebahaalanţ keberunLunaanţ keemasan
Van|a Car|ssa 5a|sab|||a lj Anuaerah se[aLl va anaaun dan menaaaumkan seperLl maLa alr suraa
O vanla ť Anuarah se[aLl (lbranl)
O Carlssa ť Menaaaumkan dan anaaun
O Salsabllla ť MaLa alr suraa
Venussye|a Ayum| 5ah|ra
O venussvela lj venus ť Sebaaal slmbol aender (Woman from venus) + Svela ť (Clello) AlaL muslk
vana bersuara lndah
O Avuml ť Þerpaduan bahasa [awa dan lnaarls vana dl[awakan vana arLlnva aku canLlk
O Sahlra ť CanLlk (Arab)
V|cko Ieb|shaf|ra Nad|ne
O vlcko ť Cabunaan nama avah lbunva
O eblshaflra ť 8ulan ebruarl vana lsLlmewa
O nadlne ť Þenuh harapan
W
We|ove Van|a 5yawa| Iskandar lj kaml clnLa anuarah Lerlndah vana lahlr dl bulan Svawal puLrl darl
lskandar
Wu|an 5a|wa Auranda Þutr|
O Wulan ť 8ulan (!awa)
O Salwa ť Þellpur lara (Arab)
O Auranda ť ?
O ÞuLrl ť Anak perempuan
Wu|an 5oph|e 8ru|ez
O Wulan ť 8ulan (!awa)
O Sophle ť Wlsdom
O 8rulez ť nama keluaraa avahnva
Wynonna Ab|ga|| Ia|th 5|ahaan
O Wvnonna ť 1he flrsL born dauahLer
O Ablaall ť aLher's !ovţ bapaku bersukaclLaţ vana dlkaslhl 1uhan
O alLh ť lman
O Slahaan ť nama maraa avahnva
X
O|ovar|e| D|andra keynaha||
O Olovarlel lj Olov ť ? + Arlel ť 1) lambll darl fllm LlLLle Mermald 2) 8rlahL
O landra ť lambll darl nama arLls lan SasLrowardovo + Andra ť 1ouah
O kevnahall lj kevna ť Þear (Afrlka) + Pall ť CanLlk (Arab)
Y
¥asm|n ka|hanah 2av|r||
O ?asmln ť 8unaa melaLl
O alhanah ť 1aman 8unaa vana wanal
O avlrll ť Anak eza dan novl vana lahlr bulan Aprll
¥hara Aq||a A|fa 2a|yka
O ?hara ť LlLLle buLLerflv / canLlk / anaaun
O Aqlla ť ÞlnLar dan bl[aksana
O Alfa ť ÞerLama Lerbalk
O alvka ť LasL name of Cueen 8alqls Az alvka / eneral kehldupan
¥ur|exa Ay|ch| kwok lj Anak ?lllna Ǝ Chl vana canLlk paras Ǝ haLl serLa hldup dalam dunla vana cerla
O ?urlexa lj ?uţ ?uml ť CanLlk (!epana) + lexaţ lsa ť Cerla (LaLln)
O Avlchl ť Cabunaan nama orana LuaŦ Anak ?lllna dan Chl
O kwok ť nama keluaraa
¥uve||n ka|han| Nur A|haya
O ?uvelln ť ?ana berslfaL muda
O alhanl ť kesavanaan 1uhan
O nur ť Cahava
O Alhava ť kehldupan
Z
2aafaran| kamadhanty k|yanto lj 8unaa wanal vana lahlr dl bulan amadhan
2aanaura kamadhanty k|yanto lj 8unaa wanal vana lahlr dl bulan amadhan
2ahara Aza||a
O ahraţ ahrahţ ahraaţ ahreţ ahrehţ aharaţ aharraţ aheraţ ahlra ť 1) 8erkullL puLlhţ bunaa
(Swahlll) 2) 8unaa vana sedana mekarţ berkllauan (Arab)
O Azalla ť ?ana dlllndunal (lbranl)
2ahra Nura|n| nadna
O ahraţ ahrahţ ahraaţ ahreţ ahrehţ aharaţ aharraţ aheraţ ahlra (Arablc / Swahlll) ť 1)
8erkullL puLlhţ bunaa (Swahlll) 2) 8unaa vana sedana mekar (Arab)
O nuralnl lj nur ť Cahava + Alnl ť MaLa
O Padna ť ?
2ahra Þutr| Dav|na lj 8unaa ÞuLrl ClnLa Avah 8unda
O ahraţ ahrahţ ahraaţ ahreţ ahrehţ aharaţ aharraţ aheraţ ahlra ť 1) 8erkullL puLlhţ bunaa
(Swahlll) 2) 8unaa vana sedana mekar (Arab)
O ÞuLrl ť Anak perempuan (lndonesla)
O avlna ť ClnLa/LerclnLa
2ahwa Nasywa'a Adyvka lj Anak canLlk vana menaaemblrakan buah haLl avah dan bunda
O ahwa ť CanLlk
O nasvwa'a ť ?ana menaaemblrakan
O Advvka ť Cabunaan nama orana Lua
2a|wa Af|qah
O alwa lj Salwa ť Þellpur lara
O Aflqah ť SanaaL pemurahţ sanaaL berpenaeLahuan
2efanya Anabe||e 5tephan|e
O efanva ť Seorana a[a vana bl[aksana Ǝ pemberanl (AlklLabţ Þer[an[lan Lama)
O Anabelle ť Seorana puLrl (?unanl)
O SLephanle ť nama vana dlberkaLl
2e|ena Mahendra kencanamaya lj ÞuLrl dalam cahava keemasan

O elena ť ?
O Mahendraţ Mahlndra ť a[a (lndla)
O kencanamava lj kencana ť LmasŤ MuLlara + Mava ť 1) LembuLŤ 8avanaan (!awa)
2evanya kenata Anastas|a Þe|upessy
O evanva ť lambll darl salah saLu avaL dl alklLab
O enaLa ť 1erlahlr (LaLln)
O AnasLaslaţ AnasLaseţ AnasLasclaţ AnasLashaţ AnasLasleţ SLaclaţ SLaslaţ SLacvţ SLacev ť Cne who
shall rlse aaaln (?unanl)
O Þelupessv ť nama keluaraa
2|a kamadhan Laksmana lj Cahava dlbulan va sucl
O la ť Cahava
O amadhan ť 8ulan vana sucl
O Laksmana ť 1) nama avahnva 2) nama Lokoh pewavanaan
2|yadatu| kho|r 2an[ab|| lj kebalkan vana senanLlasa berLambahţ menahanaaLkan dan menvenanakan
baaalkan susu [ahe hldanaan svuraaŦ Plnaaa menaanLarkan klLa menlkmaLl hldanaan svuraa LersebuL
vana sesunaauhnva kelak sebaaal anak vana sholeh
O lvad(aLul) ť 1ambahan
O Al kholr ť kebalkan
O an[abll(a) ť Susu [ahe hldanaan dl svuraa
2u|fa 'U|ya Ladayna lj kedudukan Llnaal dl slsl kaml (1uhan)Ŧ

O O

!7,/5940207,3 ,, ,72,,3,2,-0,,3,,3, 

/77,.4
O O 

/7,-:3,33,2,,,-:3, / 7,.47,.007,9 

/,3# 

,2-/,!7,9,2,
O O O 

,2:,9 0,: -/,-/,$% 7,- !7,9,2,!:97,5079,2, 3/4308, 

,2:1,/7/,:8 ,7,5,3,3907-,/8:7, 2,/600%8,3 2,/,2# $024,203,/,3,,32025:3,02,:,3/,3:8,,,3:,9 /,32:/,
2:/,,3-07,,,3-,
O O O 

2,/,39075:,2,0.,-:,22,/$ ,20702,:,3:,9 # ,2,,,3, 

2,/,78,:,3,
O O O 

2,/%075: ,78$,97,-07:/, ,:,3,,2,0:,7, 

2,/#,1,3/7,$,5:97,
O O O 

2,/ #,1,3/7, #,1033,3/07,,9 3/7, $,5:97, 

2,/#0.., 
,9:899, 7,3,39075:/03,3802,3,90203,3,3 2,/$:9,3,7:8741
O O

$:9,3,3202-07:,8, ,7:8741!0307,3/,,28,2 

2,/%789,3!:97,!:7,3/,3, 2,/,,,8 ,,380895,2:,
O 

,07:39:3

O O O 

,38!39,7 0895,,2-/,7089!,5:, !,5:,,7,9 3,2,9025,98,,9,2 2:,,-:3,33,2,,,-:3, -,19/,3:,3 

/,3$,2,7:2,3 3,802,3,9 -07,,2:, .07/,8/,38:50 7,,/3,9,
O O O 

70781,9805079,7-8,2070/,2,2,7,802:,47,3/03,3002-:9,33, ,, 7,35,3/, /3,9,!,3 

2,74:88,!
O O O 

2,7$,,-,97,8::, 4:88,,-:8, ! ,2,,,3, 

,8,:3,7,3!7,7,,/337,9 ,8, :907$5,.0 $,380079, 3/, ,2,8,,8,9:8,,-,97,8::, :,22,/$,,3/,238:7, O :3,7,3!079,2, 502-:, O !7,7,,/337,9,2,0:,7,
O 

-,7:7/,11,!7,9,2, #,8,,/,7,/ !:97,5079,2,!:97/,3,/9,25,3 8024,203,/ 5022532,2:7-,8,3,/,3-07-:/::7
O O O O 

,,3/,7":7 ,3,793,2:, 9,25,3 539,7 #,8!022532,2:7-,8,3,/,3,, 7,- ,,/,07-:/::7 ,, 7,/,-:3,33,2,,,-:3, !:97/,3,/ 

,27-78,2701
O O O 

,27!03,:/:3, -78,2,39,25,3 701,2,,,3, 

,7.,/701
O O O 

,7.!02253,32:, ,/ 7,3,38,0 /,2-/,73,2,,0-::9 ,/ 701,2,,,3,

2..2..74.3-0783.7.....3!7. O O O O /0-.7/./ 1 !02253.7. 2.2.-:3.:7:8 8974342 #.7.-.380.-. $:3/..../59.2..-:3.#.. $:894 1.2. .3/$:894 O O O 1.079.3203.70$.90:.35.3-... 39.../.3-8.3/. :9102.30-...7".1!022531.5079.!079..305.3!39.#.3-0783..-. . .-39. O /0-.7.3907.9.3/::/5.70$97039414/ $.3!03.. #003..3/7.-:39:3.3..8../-39.8 O /9.02-:9 .3.2.9.70$.3-07.50.3 $20 O O O .3 $.7/7./59.35.5079.2. 203:3:. 8974342 O #. 1.3.. 9./ ..:.30-.3/0.$% .-.5.7 O O O - ".7/.207.35..743.73..2. 1. 03:3:.3.2..9 7033.3 203./.7.2.:9.3/..3#.3/9.7./:. .3.70 1.3..82070. .//9.-..22.2/.9.3-:..3.3#.3.:2033.3539.:-0783.7 /0-.3.3 O O O .-:.3.3..30...394 .17.2.770.380..7434 -:91.7.7..3.339.7/./9. !7.30.9.3-078. /0-./ 20/907.3 .9 7..89. 39.33.7 7.7.7078./074:3.

3 /./#.7/79.070. .-:/500793./.33/943./502253/.3.2.70:.3 .78.9.33/9472.47..7/7./%8.980-0:2.:8 :...:..9 488.-9"08. 9..-.3./5072:.3-.7-.9/./.3/70 !0:.8:-:905.7:7:-...590905 -07../.203.8.3-3:4 71.200-0/:...78$.7-.3 -39.8.98:-: 7.3-.7/.8: .-9"08 03./.9.7.7:2.-7../. O 72.3 -.3. .7 3/7.3-7.8024.:.8.22.3 .-:.7.3/.:8 ..3.//-070.:2.37-07.22. O O O 57084.22.33.3-.. O O O 3/0.3/4 .2 ./07..3.39:.3.:2..8023 488.59.2 3/7.%.3/-:.8 703/.7.81.3. . -007.9-.8/9.7...3/.0--07.7/8.73.9507.3-072.9:410/9025..3%.0.2  3.902-:9/../502253..92.38.:8 .488.380.07/. .. . !02253 5253..8.3./.3.9 /9..3 2:82840/.07/.38024... 9/.-:3. .3.7 3:3.22.243/ O .2-/.71/.2.3.7./.9..3 . 3/:.3.3:08./.9/.7/./.3 .3-0783..8 013 .3..7 .3 3:3.7 3/7.3 27:#. O 57084013.3-:2/.3!7..2-/..:..98.8/9.93.380.3#.8.5708.3:./.243/ 950-:3.3-7.7 O O O 3/7./.3 -075..3%.3...7.:-0783.3 3./80-:.3/7.9. $024.3/.7.5073.35./8047..73..390038 2307.203.3..-07-:..8 38.8.:/.8.989.3:8. !0:.. 8.9:20904780.3!:97.98. 7 .-.3: .9/.5.3.3.384.380.2.308.31. .-:./$ %8. O O 3/74/. .3./072.3.

2...-:3.!..3:8:1$70.2. 4704 !.7-:3...34 8.7.2.-0. -7./-7. $70..350:. :7..O O O O 7.2.3/5:97.3..903.2.3-4..3!02253 $5.3.90:88..9 7:3. #4-079.3.3. :8:1.3 8.3/5:97. 2.39...-:3.. 71/.2..33 .7...3.7 O O O 7:3.97.25...2../.3502.0/.3.:7.33. ..3/. !.2..3/ !:97.3/.2 704!.944/.2.0/.3. 76#1/.7.9.250.. O O O 704 70990170 4.59.

0.3. 72.8094.3 #..70.3:.$3. #09..79!:97. #.08:808.203.33.3 7./. .380079. .7207.!:97.3 -44.3.:07:8.33.!0307. '.$./..:-07:8.3./ 3/7.38.3..3.3.9 80...2.#. ./. $024./. .3. 7.-:-.'70!7.: 7. '70:.07.. !:97. O O O 7.93 !7..580 7.2.3.3.380.8094 .'703/7.%.32:.38.9..3/7..9 8:.3 !:97.9.-:3.'.5.-44 O O O 7././9.0.7 $. #.79:.3809..#. 7.2..70. #0. O O O O 7..2. .9. O O O 7./. 78.1... .3 .2 /:53..3.3-:3..302:.38:.....3... 7...

2:.:8.3 O /9..5079.8 $..2.3/.7 3:07.3 7. .3/7.3.7./.. O O 702.!:97.9..3 $..2.%:./.8:/3.3/9... .:8 $.3.9.2. O 7!7. 7 $.0781.8%. 88....11.3 O #.. .. . O O 9.7:3..803.0.9./.3. 9.2...38:.2.2:7. 9. O O 7.7. .2.3 7. 7.3:07. 7.3.39.3..#.O O O O 78.3 !.. 3.2.1.2.7$:.2.2. 7. ##00 :/897.0#.7.3 74...7 8.-.3. 2.3/.7/-:.7.39.7#:/897.2-...--.3 -./3..%:..8434 O O O 74&9..7./..7:3.76.9..$% #.!7. 087 9.2. 9.8094 9.2.98050795.7.7087 O O 9.25.8434:.79./.3.2.8$.3$.4/.:8.3/.3/.3 ..3502-07.2./.907/-:.2. ..8 /7.-0.:. 7.0.7.385. '703/7.. 7../.3.9.3.8.34 8974342 . O O O 9.803..394 9.5079.!7.703/7.-3...3....072...:.7.3.

 $4341 O .11.://38.2$.28. 47.2./.. . .2.39.-078::7 O 0..3#006 #00!39:$:7.7 0/07.2-/.01...9 .-44 .7/.39007.08::2.2. O O O ..O . 970:..1.0 . 7.8047.3..2. 7003$3 . .&39:20303.3.3#.20702.3 .90 %00.-:3. -/00.1.. O 72. ..9.2.3:. .3.3 . $.7 !0:.2.:33 3/4308.2..3.2-.8047.3.. 47./.7-.8072. $.8.77..7:3 970:.3803.8.3 -7.7!0:.11.008.3 .07 3/3$947 .://3..2-/.2./.507/..0:.7003$3.3.:9 /.:/9.0-::93. 70#..3503/0.-0.70 O O O 0.3 O .72.2..:/ .7.734.2..:..7802-4..73.3-.11.-/00!7.50:.7:3.3 072..!:9-078 7./ :2.3 7.3 8.7.. 073.793.2-/.3 .2. /.2. O O O .70.-:3.9.3-..3..3.38.8. :2.39.$3.7$.8$..7:3.#.9:.3//.793.3 . O $. /9.8$0. O O O O ... !7.3 0:303/.2...5...99.28../9.3.39.3 . 28.9. /9/.03.

2.3.-.  0.88./.3-.9/.39.3.4 !:97..3 080:..0. $..6 7.. -. $0.11..5:97 :434 .8. 7.380079. 39.38 90.. 39.2..3080:./502253 503:... 809. O O O .302-07.3 . $5..394#. O O O O 7.3/2.11.339. 7.5..3.!:97.2030798.-9#.8..3.5././.2.6#090. 7.7..:.3..2...3/:73.:202-07. ..7.4!:97.7 .3../!7. 488. .3 .2..3 !02-0.9.7../.380079. .3.47-072. #.7.:3 $5.39.2.-:3.2.80. 1...7..5:3/.1.7/ .9 :/!7. :744.9.394.0-03.2.7.38..32:.!02-0.3 39.3.-7.5.:434 !:97.O .:3/.3/44 39.3/..3 7.2 #0#.3#.39.:!:97.3809.380..9$:783.%0793 2:.2.-07.38 .3809.2.2.:89 7.!:97.2 -7.792030798. . !:97.2. $.488..:./3-03./..5.32030792:16 /2.0:.3/ . .7.-.703.2 -..2.7 O O O 1.3#13.:744 O O O O 39.3.8094 07.3.3.. .

7 .30 ./. .2.2!030.38.303/.3.:.-.2.3 :8:5..8/.38.3789:8/.770 .300 .. .2 /:53.3203.78.9 :.7.3/. . .. .2..3 .7/.. .2.7 #..30 .!03.3078945507.770%0:88.3 O O O O .3 7.:8:5 8.#. !03. #.7 ...3 %0:88..0:..0-03.3-07.3.8:8....78.07. ./. .3/..8..7/-:..3 . ..38. . .3. . .3 . 13. -.7..2..:203.3 ./ O O O .30. O O .25: 8:2-07.2.7.:.2.3..3.3 .300 .7.3.5.30 .. O .3 .:744 O O O .3.7..380..3. O ..9:-07..39.22.7.2.3789:8 O .79.79..5079.2:7. /.3 .:203.9073.0.303/7.7007.3/.30..#.7/#.. ../. 3..3.2.35:97.-..2.7.3.8.3/./.8 .8.3.3#.22.7.:.3. O O O ...02.380.13.3 . .79.30 ./.344/82 :/0 0-70 O 78945507$047.2.3.30.344/82 :/0 0-70 O 3/.:.30.2.38..7.7.39-7:.2 .30 .7.2.3.3502-.7../.0.79.7. O .3.7.3.3.380..:.30 .

0.3203.39.33.-././7.8..3 8.%7434 O O O O 03.34:39.38..3.7. 0.71.3 $. . ..3 %7434. 3. 03.770.7.O :744. .3 02./.5...2.3 .7.380079.3/2:.30%0 30 ...35027..47..8./8..7.7.777.7.3/2:.2.-8.078./072./. O O O ..5.8 ..3 805079.32025.2. .3.3. ..3/8.9 !07.7700./5.3.37.13..-7.3.7-7.5.340.3 O O ...13.770.

8.. 502-07. 0502253. #.35:3.3. !.703.9/.9.07/.3 O O O 503/7.3 O O .3 .5 -. 90703.3:004/89:8 .!.!02:.8:.9 .. -07.%:..$09.5. . . 503/7...3.82020739..7089:..3.:3/. !03:.9.3.5..0 $.... /7.33/ 22.3...3/7.3-..4/414:7.1:3 93 !7-.:3.380079.9. O O O .07-...#. 007./.3..3809../.47/41909 $.1!7-.3 .9.3/.3.-0-07.3/..8.3.3-.$.3..3:00!.3 !0.2 202:.3 -.7:3.22..7089 O O 007..3/7.3-07-.708.07..708..507.809. .8/..%:.0103/07412.

 O O O .7. :16..5:3 80.70!:97.. #.03.3203443 -7. O O O 7.0740783..-.93 7.5.3 %:..39443 7.2.502-07.2.9 1.9 2.3.3 4805/.7/03. O O 7.2.. $..507:9.89%:.7.007!:97..7.2%:.3.9 50307:80:. .3 378 !02253-08..%:.73/:3.3/./...7 7..0!./4805 O O O .7.3!0:./9.3 9::8/.3.943. :.01 .7.94!.0:.3203/:3 ..9. .9 .0%:.7 9.33:7.074 O O O .%:. -03. $.0:9. 348.9.3.01 !:97.9..1.9.3907.3. !.3. :..7!.7%::8 7.3:..3 08 9..3/./.3 7.3 7./.07.2-/..3/03.3202-07 203443/..73/:3./9.25.709.3. //.2.39073/.2.3$.43 .!079..-..3203443 %/.73.9.2./9.3203/:3 O O O 7.3202-07 .7 .7.-..3/#. .!0307:8502253 7. !.3. 7.2.9.:9.35. -07802.O !.5.2.9749!73.  . .3-07...3 .7.3.2.3. ./83%:. 0-70 !022539.32:/.:/ !.3: 207.9 7.

 :..$:8.7.2./..#6:.3::9:.3 08 9.7.502-07.3!02-07.:1.3 9::8/.7%::8 7.770$..3.34 .502-07.39.3$.59.8./ O O . /.3-08. .3 .8#.7.7.770!02-07.07:39:3 7.-:3.3::9: O O O .3-.972.34.34.3 .3..3-07.23..0-.7.9 50307:80:. .7.2. .3 $.394 ..2..82.2 !03.709.9 7.7.70!:97.33.:. O O .:.7 .83.3:. O O O .3./7./.3 92..3.3#.33.3.3-.01 .7./.-07:39:3 O O O .3..-.2.0203.7 82.0:.-:3... $..7.-.3.3 92.7 9..7/..8. .-. ./ .3. .3 7.3 3. .2.1.!0307:8502253 7..3..39.8.3.01 !:97.

0-:.3 90.32025:3. .-.38:808.3 O O O .-.74.97.97 .2:.34 .3.. 7.9.8.74./:...3.9!02-:.50302:-07.9 .3!09./. $5..

3!94 .-:3..3 ..3.23/94 !03./.3-..3.3-07.33.:-07...73..-8.-0..2. .3. O O O ... 3.. #:.3./.3 3/94.3..47.-.59.0-.7../809.203.2.3.97!03..20-.5/2.97./.-:3.3..59.: -07.30-..38:808 .59./.3.47.3!94 .

3502-07.93 7.84..3%:.3 57:.39.202 0:.9...0:91/9.%025../9025.8..2.2.780.28!..3-.3.9.3.3 8.. .78./#./9.8.3%075: 9.3#.. .9:9:8.3 3.3/.805079/.$% 7.2./.3 #..3 .88.7.3 #.39.3/.-70 -7.8.3-.. ":7. -:3.3 O O .3.-. $.0:.35..92:.30.3/..7#..3../.7:3.3 8. %. #.7:3.32.78 :7:1.3.907.3 2.93 /.3. 9075: O -7.. 4$. /7.2.9.3805079.:.7#:8/.3%075./. .7.2.$% O O O 4!0:.3 .30:91/9.. O 408401.820 O O O O .30:.99075: O O O ..8 &..81.7.3/.--07/.-..--&. .7.32. . -7.3 .3 ././.-:3.7/7.25..25.:-07.07/.2.3 .7/-:.. !0:.3408401 3.3 . ...3 . !078.-70.84.37..3 .3/03..33.-:8:1 .35:3./!02-07.78 !0:.-:8:1 O O .28 $047.9..3203:3.3.!0:. .39075...381..32.3-./.93./...7:5.3..3805079.88. 05.3 7.39.32. .7.3#:5.32:.907.

9$.. .3..1.33.3.25..7.3.502-07.3.7..07/./ -7.7 8.$% O O 2 .3 :1.9502-...73.: 73/7./$ 0./%07507.2.3/.9 .9.2.. :8. ::7 3.347. 29%.3%075: #../.-:3.11.O O 2.3.37.$3.-:..7.. O O 73/7.11.3 47.3 .3203/.7:./02-. O O O .5../.3-0702.2-078./.7..22.33.3 ./0.2-/.7.2.393  -3:.80.6.2.-:3.3/.9203.2.006#. #.7!02-07.3 $024./.3 .:. . -7.700:39:47..2#..2 3..7..8047.11:.8/..#.5. ..2.7 O O O .3/. $047... ..3/809..39.3..3-079../.30-...79878..7-:.3#.73...006-7./.3.3-:.3.7499.8/.3//.7:8.92:.3:80.6 3..808.5 9%.3202507408./.3203/.:39: 203::8:7..3:.7.2.9 /.072..07/.90-.30.202-..2:302-:9.7:..3-079.7-7 2.7 3.22../%4.390.8/.2.3 .22.7!74808.3-07..3/.3 -.3 2.2. O O O -.3.9480.0.7499../3/.. ./:7 !03.5.39:. . 2:/. ...1.

3..!7.3.3./9. .7..0 1.3:..3.3 .3 47.--7.380.!7..0.2...07 . 072.30/0..:7.-:3.0 78. .38.5079.2.32. O O O O !:9:.3 ..7..2.3 4.2.O O O -7. .03.2.3..9.3/./.7..3.803../9.33..9.11.09...3.35:3.3:8. .7.3.2. /..22..80. .:2. 07420!:70 22.5079.3/03.:-08079.2.0..//.9079.:790-03.9 #. $:3/.3.$%  7.3.3.!:97.2.. 89.#.3..25:203::5:.-/03.25.2.5079. 82..11. O O O .3#..25.8430.39.3..8430742022.3.7.3.7:39:202-. 3/: .0-.72.3 7.7..35079.-82./$-7..9079.38. 0/03...3 .3.47.3:0 3.3.3..803.-:..2.7. !09:3:502-07./9.3 2.2.33.. O O O O . .2.%:.2....-:3.!:97.3.9../ /...3..: 507.3.30/0 ..3.3:8...3. 7.... O O O .9 O O O 82.2.#.3:.:39:.3//:3./. 7. !:9:#..2 #.0.3.8:..3:04/-08/0:8 .3.3 ..7.72.3203072. 3. #.

0.5./.9.3!0302-:..78-07.8..5.3-07025.78.7.#!-07.3#.9 -07..007.79 4/%00.3!0.9%:.3 O O 0.320.07.3 #.0%40 $047.

/.3 !0302-: O %440...3. O O O -7.3$.32.%:.7. -7.0:.7#.2.

/.3:7...7 22.-..7. 2.

0:.3..9.-:3.3..3.3.0. #/.34.2.-.3410$4:8.2 %:. 79:8.303/7.2.!. 8.3.303/7... .2-8....1.2. $4:8. O O O O 48:.2.7.7/-:.2..2.. $.!02253....3.95079...507.  48:.39:-.. 48:.03.2..3 9079.30.2. 202-07.7.0 O O O O 48:.-:3.: . O O O -7.598-...7.7..3.2./0:..204330..39:-.203.30-.507..903.1.-:3./.9.34 . #.39:3.33088..8:..7..7. .0.2 O O O 4..7.3/0../ 503/:30:.703.2. #.0:.2..330303.. #...5.3. 4.4/.9 .0.3. ..7.7.2.2.502-07..3308%:.2.305.-:3.379:8#.. ./..33..$.9 .33.3.3 94-07 410. -7.907..3.2.

../.7.3/..3-.7/.30.7.03/7...3.:/.3 .02/.!:97.8.39.2..2-/.7002203.:203/..22.793. 003./0--. :89..07/.3!7.38.... O O O 07..2.7./.3.5...2.7/.0:.3/. 07.8/.3/.:3.3!:.320307.9.3./.2. . .3 8024.78434..7.3-07503.2.9072:..33.3 203.1/3.77.!02:7. .203.:/ 3..23 O O O .5...2.7.380079..1..8:.-03/07.9-07. #. 8..-:3.7002:89.393 . .9-07./ ../ 8.38.2.3/:3.2.0:.5%07.207 /307/./.3.7002.79:.7./.39. $0.8./-/: .9/:3.7. 0.3!7./.8 7.8::.09:7:3.2..859#.3 $024.2-.:3..3.33.5.::83.. 030.2.2.79.3/7.39./47..3.1.3.!.5$02089.79.-:3./.2 ..:203/. O 7. O .793..3 O .7. .7:803.:5.3.5.:34  07539.7.2.3//.02..8. ..380.%072:.9.2.202-:.2. .82.3.5079. O 0.1.3202-.8...-8.7.3.3 $02089.-:./.8 !. O O O .78434 .$ .3. 502:7..5.7.3 07.03/7.

 ,1,7,3,39,$,3,7,
O O O 

,1,!02253 7,3,39, 7,3,380,:/907,3 $,3,7, 7,3,3202-,,02,2:7,3 

4-1,7 :2,7,,,9,,3,
O O O 

:2,7,3,, 
, ,,9,07,502253 ,3,07,9503:3:  

,3,3,,708,7,!7-,/ ,39,:!0,3 043,7/-079,3003 $,,09:7:3,3,3003,3/,7,5,3:,9 -07,3 5,3/,/,3-07507,:-, 
O O O 

043,7/:,9/,3-07,380507983, !07,3.8 072,3 -0797,39 8,3,95,3/, 34$,43 ,3003,2,0:,7, 

4:8,;070,3/07 !,307,3,3-,8,3, .07/,8 .0207,3 502-0,:2,9 2,3:8,
O O O 

4:8,2-/,7$9 4:8 ,;07,8,3, .07/,8 .0207,3 0,3/07!02-0,:2,92,3:8, 

:62,3-/:,2 7,3-,8,3,,3803,39,8,203,/,2-,4,3,, ,8,3,
O O 

:62,3 7,3840,3-,8,3,,38,3,/,-,/,3/,,26:7,3 -/:,2,2-,,32,,-,8,3, 

 

,7,7, $:5,,203,/,3,,3803,39,8,2033,9,$%,,79073/,7 /,748,
O O 

,7,,7,9,2,7 ,793,.07/,8 53907 7,,7,9,7 ,793,2033,9,$% 

,2:/,7: :,  ,,43,7,:,22,/ 3:07,%:,3,39/,9073,,7,3, :,22,/ 
O O O 

,,43:07,%:,3 ,, 3,7,%,9073,,7,3, ,,:34 :,22,/,2,7,8:8,3502-,,78,,0-03,7,3 

,,43,7,#,2,/,3
O O O 

,,43:07,%:,3 ,, 3,7,%,9073,,7,3, ,,:34 #,2,/,3 

,,4%0/:3,7,
O O O 

,,43:07,%:,3 ,, %0/: 3,7,%,9073,,7,3, ,,:34 

,797:,22,/7,,3 3,/,70:,7,7,,3,370,-0747-,3:39: ,,2,3, ,9:8,2 
O 

,797%073857,8/,7:/:,:%009&5/8 ,7970 !078434 8,.71.088011478-00;0 378 O :,22,/,2,7,8:8,3502-,,78,,0-03,7,3 O 7,,3,2,,,3, 

,990:3.,3,7;0
O O O 

,99019414/ :3.,3,78330/,7747 $.4998 ,7;0,2-/,73,2,,03,

O 

,2,,,3, 

,:,71,:89,:1,
O O O 

,:,,3:8,,3/472,9 9:,3-08,7 71,:89 71,,3:, :89,-:3,33,2,,,-:3, ,:1,072,,3 

,:,:8:1-7,2 ,7,3,8,,809,25,3,-:8:1 802:,,--7,2
O O 

,:,,3:8,/472,9 9:,3-08,7 :8:1 -7,2,2,3,- 

.,;0,793
O O 

.,;0,2-/,73,2,8047,32:,3 ,.,;0 ,793,73,-:,3,709 

:0,6,;0734.
O O O O 

:0!02-,,,-,702-7, ,6$,,8,9:3,2,,82,::83, ,3,793,8,3#,, ,;07%07,3,9,:.,,, 7,- 34.,2,-0,,3,,3, 

,$7,/3,/ !02253507,8,502-,,700,380,:-073,3:39: 080,907,,3 .07/,8/,3202,3/:0,7,0-,,3 , , .,0,2,2,,,9,3203,9:7,33 203:7:3,3 :,3

3 0-70 O /307/.3/.3..38.7.!7... ..9: !:97.0.3. O .9..0-03. !7.38.3 .3 O 7..3/:0.7../.3:.3:8.7.2.3/3/.3.3.3/2:.72.5097 202-.:3.-:23 O $7. 72.38. 9:2-: 9:2-:./. 34 8.8 7.3 .0:../. .2. .37005.3..3.-0..2. O O O O 7.3 0.!07/.!:97.3././.!02..

3 :.8:8..//.78.- 7. O :.3-072./.6- O :.-:/ 38.0-03.0-03.1082.22. .7.2.22.2.3 :. :.78.78.1 $047..7...2.3502-.7. O O O :.7$47.8:8..-:/3.3 :.2../.22./.39:.78.8:8.2.33./.7.77 3.2./.22.1 %4:%.7..7.78.:.-..22..7.77503.3502-.79..//-38./.0-03. :.6:0 O :./10187.7..0-03..3 :.//.3502-.-:3.7.78.9/-.7.2.-.2.7..3 .7.9 O O O :.7.5.77.//9./-:$.3502-.22.22.22.7..1..8:8.22.8:8.3 :././.8 O :.3502-.2..2..47.3.22.3.-07507.305.- - O O O :.3.22.3: 378 /.2.#. -07.3 101 87.7.7.3/.3502-./.3 /--.8:8./.7.8:8.3/.4.3 :./.3 9.3503.0-03..22.3502-./9.7 $047.78.8:8..2.3..22.2..1 ..808..78.3502-./..0-03.0-03.3 0. O :./.22.3./.0-03.1/.:-.. .

0-03./.3.0-03.22.78././..22.8:8..3. :./03.3502-.7 44/2.7. O :.39075: -.0-03.3 O :.47.3..9.03 539:847.2.3-.22. 90750./9.3202-.7.1.7.2:/././/34!:97.2..8:8:7.43414/ 0-70 O !:97.8:8.25: 50307.22...3 9. .2..7...38 $024.39075 :39:2..2.22.0-03.0-03.22.7#.8:8.39075 .2%/.2.22.78./..7.8:8.22.3.3 70 700 700 70 770 70 7.7.22.. .22.9.1 . O O ..:.7.3502-..2.. .1 ..390750.3..3502-.7.22.7./.7.7.22. :.3.8:8./70!:97.2 O O O :./9.90410.3 .7.3 :.2 :.3.7.3..8../9.7.33-075:.3.907503..7: 44  :.7. 805079./ O O O O :.3 :. 7.-.3502-.7..22... :.0-03./608.3.789.3 9.78..9 ./.22.. 70.3 :.3..7 44/2.203.78... O .3 ./.2 O O O :.3202093.3.-.7.7.-:.0-03.9 0:.8.7/..789.../.2.8.3 9..3 $024.8:8.2.22.22..3502-..2.3502-.3941901..39075 #.3.-:.78.78.7./6./ O :.0:.8:8.3502-.78.2./.3 509.

:8$.25.22.3-.3.!:97..2.3 O O O :..22.-:3.2..0-03.-:.22.22.22../.37..2..3:./..7.7:.3./.O .38079.9.3502-. . .39.390: .3/7./..7.3 0-03.0-03.3.7.22.78.7.803./.380. $024.22. $094$09.:8.22.3..3502-.38.7..3/2. .8:.8:8..3/.:..3 .2:/7.3 :../.-44 O O O O :.... .8:8.78. :.39..3.75.203:9090./.0-03.$.2.78.22.9/..22....2.390:2.33.8434 O O O O :./.2:/7.2.8:8.0-03.32.8434.0-.5:33..7 :-- O :..3 .7.0-03./3.22.3.7.33.7.38:.78.7. :.7.8::.  :. #.:9 3/4308.8:8. 9.38:./7. $.3./.2.0-03.3502-.3.3 -0783.22. .7./7.7: .3.-://.3 500793.3-.7./.2./..7 -.3 :.3 :.3#...78.-075.7.3 .2.7.22.3 7..-8.3.8..3 :.8:8.0-03..3502-.8:8./. O :./3./.78. 3/. -44070:./.2. 3. ../.202090:.3 ..7.37./. .-:3..7./..3502-.8. .7.8. O O O :..3502-../ .7:..7 :../9.8:8.22.32:.. .8 7.8$094.:202-.3502-.22.2.203.78.2./. O :.

3/7.78./.3!:8 #.7..1.8:8...78. O :..11.8:8.39. 6:..3-0-.30.22..78.20/ !:8-.3 :.0-. -07.--.3#./.7.22.0-03.3502-.3.2.2.3 :.22.22.0-03.7.3/..0-03././2.3.8.3 9.- .3 O :.22.7./../.0 8050790.22.2.3 -0-./././.3:#../4 0.2.8 9.38 .0-03.7.3. O :.2.3502-07.3502-.039.7#/ !02-0.7..22..7..770:4#.3 O O O :.3502-.7.3502-.3 :./.7.3.8:8.-:../.  :.36:.78.8:8.-:..22.78..7.2.3 :.22.0-03.3-.30.3 :.7.2:7 8050793.7..22./.8:8.9 2.7.3502-.3./.0 -07.22.3 O :.3/7./.3502-.8 2.7..8:8./$ O O O O :./..7...2.3: /.7./.7.1.3-07-.907..7 .22..93./0..32.2./.3 :...78. .7.22.8:8.3 O :..78.3502-...0-03.2:7 80./40.7#..3 0.3.8:8.3502-..22.3 .7.22... :.2.7.22.3/7 /...3503:7/ O :./.22. .78../.22.2.0-03.7.2...2.0-03.3.

0-03. 82.0-03. O :.8:8.3 :.3502-.22..95.. O :.3.-.0-03.- :.#.78.7.22.78.8:8.3502-.7..22..7./.7.3502-.9.8:8.3././2..22.--.87 O :.77.O 20/.78.:.3.9./$ O O O :.8.-:3. O :..8:8.3502-.22.8.7../.0-03./..3.-- . O O O O :.78.9.22...3 O :.3 27!02253 5.2.7.--..22. /.$%  :.3 :.2.33.3 !022539075:/.3 :.3.22.6.0-03.2.78./27#..3502-.2./.7.7./. :..307.78.7.2..2.8:8.8:8.0-03.22.-:./.3..3 .78.22.22.6 .:2033./.7.2.2./.22.8!7..22.3 :..3 :.22..3502-.2./.7./.:9073.69.3 #./.22. $% 805079.22.3$0.380.3502-.-:3.382.7.7.3:..2../9.3././.8:8.2.8.7.62:16 .7.0-03..

22./.2.O :.3502-.78.0-03.7.:.8:8.22.0-03.2..7.07 O O O :.3 :.9../.3 .7.78.8:8.7.22.9!03./....3502-.

3.502253 ..070207.

/..7 O :..3 .2.3 O O O :. #3.:/ O O :.78.0-03.../..3.7..3502-.78..7.0-03.:50203.3-8..3 :.3502-.22..7.0-03.2./.2.539: 7. .3700/.7.. :.3 .#3.3 :73.3502-.7.:!07.0-03.2.3502-.22.8:8.0-03./ 7.3 O O O :.22./.3 . 39474!7.3502-./.782.820303./.99.3502-.3 :..7. /./.22.2:79 %.8020.:790./.78.02.::83.78.7.2. :.7.22.7.3.22..3 $024./.22. 39.3.3 .3:3:3#3.22...32:.8:8.2.2..7.. ../.8:8.7././ 7.78..2.8:8.8:8..:39474 O O O :.3 .7.././:73.22.8:8. .9:3:373.:73.380:..9/..32:./. 7..22. 8093/./.3.3 .22.-700 . 7.99.3.0-03.. :../.78./.!02-:...22.3 :.202-:.3203.93.3-07:39:3.3 O O :.99.3203.9.

7...2.2.2.3.3 :./47.78../.3 .3502-..22././417.8:8.2.. :. 3.-./.3.9!03.3!7.3503..7.37008079.3 2:/.0. 22: ..0-03.503..22.3#00 #4.3.9 3.3.32.22.5079.3..3 O O O O O :.30.7..3#4.3 7..

2.0-03.::7 O O O :...1..78.7.502.3!02.1.3502-.7.22.3 417./.8:8..

1.:/-07509:3: :.9 -07:8.:./71.3.1.22.2.8:8.22.-8 O :..22.1.78.:./. 71./.3.8.3 .3!0309./..30-...2.9 :.3-072.33.3-072.3-072:50309.7. :.3 08::7.8:8.78.78.3/.709.9 O O O :.3.7.3 78.3 .3 71..320250309..3.0-03.:/-07509:3:40.8.:.3 80.380.2./71.3 ..8824.7./030.78 0-.$9 O O O :.7./.7..3 O O O :.3..!079.3 50309./.22./.3 71.378.7.2./71.3 .3 .22../ !03:93./.79:.78.31.3.3502-./.3-072:50309.3502-.7971.22./.7.7 !7.3 08::7.22. :.503.2.8:8.3 .3502-.3.0-03.3502-.8:8..7.3 :.3.22.0-03.-:.:.22.31.22.39075:/..-.// :.3 50309.7.0-03.:.22.7.:..

 :.7../.3 /072.22.3.22.7. O O O O :..78.0-03.78.78.3 !:97.7202.22.9 907.3/.8:8./..25././.:.2.../.7.7./57./:3.22.22..9 ::/ -07.3502-..3/..5.%..8:8.07 O O :.././.25..3/072. :..6.. ..3/072.:1./././.25..-:3.7.:1.3 .1 O O :.30 3..3502-.7.:1.22.39.38.:1.0-03.3/..25...9.2.33.3!:97.22.2..33.25.3-07.8:8.-:3.3 :.3.3 .0-03.62:.:1.72 :.3 :/::/ 703/.7.3502-.74 O :.3 30.3..0-03...78.22.-:3.3/072.7.:1.39./.7.-/.%.7..3/072.3 :.8:8.78.8:8.2.3 :7./.78.%.3 :.25.7.7.. ./.2.7..3502-.22.22.8:8. :... .320281..3.22.0-03...2.22.3 ./.3502-.-:3..8:8./..2.2. -/./:7-: .3/.0-03.:1.22.32:.38 O O O O :. .:3 O O :..78.2.339..22.2.3 .:/.7.2..7.9075: O O O :.3502-.3.3 . :..3502-.%.:1..7.22.7.7..0-03.79.

3/.7..3 #.3 4. 8.3903../#.3502-.O -: :. 3.3/7.!:97. :.31. :...22././#.2-/.78.%03..2.78.8:8.7.1./.33.38.3./..3 #.2.9 5:97.7.78./ 503:9.$.-:.7./.0-03. O O :.22..3 #..22.3502-.7..330303.0-03.3-:3.2.3/./3.3 3/7.97.5:97./..22. O O :.5:97.2..3 O :. #.3.840 $./$..0-03.8:8.22. O $./.8:8.3203..7...5:97.22./.3..3-07502-.3 :.22.39.113. O O O O :./#.3 /.11$..22..840..7...78.3/7.8:8..33.7..7.2.5:97.3502-.3/7.-:3.-:3..0-03.. #.7..22.7./#.:3.3..0/..2.-:3./.7.3502-.

0-03. O 3/7..3..7..89.8:8. 3..22./#..2..3502-....3502-. . !:97.7.7.3.8:8.6./#.8./.37.2.78./.22.78.3 ./. :.7.3 .3 O :.0-03.3 .8:8.07.7.3:7:8203::0203./. ..3 :...22.22.78.22.50.2.3 :.0-03. O :.2. O :.22.8..7./.:..3.7.3502-...3./#.

. .3502-.3502-.22./.22.7.1/.3 O :.7:2.3 :.0-03..3 :..7.7./9./.3 O :.3 :.3!39:8:7.2.22./$094-24/./. O :.2.7/-:.7.78.1/ :.0-03./$..0-03.7.22.703.22. :.3 %7893 %78943 %7897../.3502-....8:8.22.7.3502-.2.2.7.-0 09.O O #./##.22.8.3 #0. 7.3 :.3 :./.3-075:./.3502-..7.8:8.78. O 2.794 O :.0-03.3.394190#4:3/%.2.47.78./%789.3 O :.22.78.0-03.3003/ . 7.7./.78.709:8.--.3./#0.8:8.7.7:2..3 %789.2..8:8.8:8.22./$..0-03.7.22.7.3 379:7.78.22.78./04 O O :.8:8.7./.22.-..78.3502-.3 47.2847741: 2.3 %78 %789.32.#./.2 %78903 %789..22.3502-...0-03.1/ O O O :.2.0-03..7.8:8.89.8:8..3 %789.3.22..22./04 :.2.3502-../'94#.7.3 ./.3 O :.2..7.22.

 :,22,/,17,36, 47,3,3-07:39:3,703,203:3,,3,,3, 5,3,3 ,,3, 
O O O 

:,22,/,2,7,8:8,3502-,,78,,0-03,7,3 ,17,3 7,3,3-07:39:3 6,07,,  

,-$-7,!72,/ ,/1-0!7,3,,:-8
O O O 

,/1078 7,- -0,1,80/:5,3 ,93 !7,3,,3,, 
, , 

,#,-,3 $024,203,/47,3,8202-07,703,,$%/,39/, 203,2-,5,,3-:,3,3, 
O O 

,,38:,202-07 #,-,3,$% 

,7,7,99,,2,
O O O 

,7,7,,3/2:,,3 99,$05079,, ,2,,2,,,3, 

,7,7,!,7,,7/, ,7, $024,203,/808047,3,3/2:,,3,703,/, 2029,3

5,72:/,3,,2,
O O O 

,7,7,$08047,3,3/2:,,3 !,7%,3503:,9 ,,7/,072:/,3-07,,2, 

,:1,7/,,1:, !02:/,9,25,3,3,/,77,3/,3,3948024,-03,7
-03,7203,/9,2:,$% 

O O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 7/,,-:3,33,2,,,-:3, 7,3/,3,394 ,1:,%,2:,$% 

,:1,:83-44 3,, 
,9,25,3:,7/,,28079,,71/,3-,8,3, ,:1,, 
,,39,25,3 8024,,/,3,9,25,35,7,8 ,9/,3-:/ 500793, O :83,-:3,33,2,,,-:3, :8/,3033 O -44$024,,/, 
,,3-07-,, ,71/,3-,8,3,
O 

,:1,,-:-03/7 4: !02:/,,,08,,3,3 03/7 ,:1,$/6 
,7 $024,203,/,3,, 
,,3,3903 ::7 /072,,3 8079,-8,,/503/:3/,30-,3,3-,/73,803/7 47,39:, :,47,3,3
O O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 $/6::7 ,7!03/:3 0-,3,,3 

,:1,$/6:3,0/9,3 3,,39,25,3/,3::7
O O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 $/6::7 -03,7 :3,0/9,3,-:3,33,2,,,-:3, 

,:1,%,,8 ,:1,,
O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 ,!079:2-:,3,3-, 

,:1,,11/7,3 !02:/,9,25,3 /072,,3 .07/,3,/,7/0 #7
O O O 

,:1,!02:/,9,25,3 /072,,3 ,1107/ .07/,8 /7,33,/,7/0 #7 

,:1,/,30 , 
,-079,2-,9,25,3 

2.07.3/0 57. #. $024..07././59..05/.3503.!02:/./..8.3.%:.5.3... 805079.203.9:.07..9.-:207.9.3..8 $../59..20 ./.3 . .3503:..3 /072.033...502-07700 O .!7.2.97..7. . :7.. !.033.9.82.3 .3 -.:1..3.9.89089743089430. .38974314790708941810 O 70.3-..9.2.3-07:3.380079.30 ..7./.97.3..3.05 ! !..$.-:2 $. !. .'0..50710.7..39./..3..44 002.30...2. 503:..793.30.3 . 3..77 #.93.-:2 O O O !.7:3.3/.3.::83.3. .380079.7%:.79039.3 .3 /.8.3.7:3.89.7 $.7 O !7. 202-0750307.O O .-:3.:800..3/7.7$.3/7. O O O 002.3 O O O . '0.3207.88.770.3907.#. O !7./08:.0 702../9.-:2 !.2-/.990920.3 .02-7.07.88.25.8.39.3.#...305. . O O O :7.2.

5. '.88.. !7.3-.3 ! .-.! O O O !7.9.2./8:7 90.'. /.3.3:0. 2-.8&2-474 !:97.. .. ../9. !:97.-0781.O #.2./59.22.2:/94.2.:3%:4/4 !:97.5079./2./.88.2.702-7.8. :3 2-.39.9907:820307:8.3.9./.3./. 59. !7.5:3/.9203.2.342-..3803.3.3.5:97.308079.5079.!079.2.! O O O O !:97..7 !7.2.. 22. ! .-07.-.2./59...2...2. O O O !:97.3:0%:.

/.$..22.2:7 O #..8./.3/7. #.25./ 9075: ..3. %:4/4%0. O O O ".807.:2./50307.. 039.3.203.25.2:7 8:808 .2.2.22. %.:1./.3 ".8.334-7.3 " ".-.7:.807039..7$0 # #.8./9.803.22.. -.380..07/. :.. $024.7 7..:1..39./.8 539./.7 ".8..39.3/..2-8.39075:/.-:.3 O O O ".7#./.

7.7.1.72.....32033.8. 0.1.93.202-:.2.3 .39.3/07.8 2:.3 93043414/ 7943.3.:.7 8047.9.3 6..3.38.393/07.0:.0:.!7.2./47.0802-:..3.3.340.89.3..9.1... -078 ..3.3.3.72.307.8788./3.9/:3.203.-:3.3%:.0 9307943./9..3. $09.947.. 7. 7.0$0-..07..3 503:: 09:.2.07/.2434 #.$:3830 $. #.907.3.9 .3 /.9.3:8:1 $9.3/03.30.907..0:744!:97.3/7.:.3:07.33.7. #. O O O #. #.:3.3 0.$%  09.!7. #.:3 -7..2.3/7.3..-44 #.8..380079.7/.39:.07/.5:.25.1. 9.7/.-. .8.043.07...3080.3..3 O O O #.1.3..7/ $024.1.080.8 7/4 ./9.$:8./9. #..03/7.3.3/.394 #.3 O O O #.3.-:3.O O /9.3.6 #..077 #. #.0!..1. 7..7 $..3 43.. .3 3900 ./..33.9.5:97.397: 5.. O O O #.805079.3 3/7. /..0-./$98. #.25.07/.1.008#:0720 0../9./9..39-7: O O O #.0-07....2.1.1.39..3 0-07..2:..%3/07./!02253/:3..7/.7.3/.3/7.93.7.. #.3.3:.0.0.1. 2.1. $98./3.3.8. .0 O O O O #..3.7.-:.6.:3. #.9..3002-:9.3.

3. 3.703! O O O #.2.9.7.9..203.1.7...3!09.9..O 077.70:..3..3/.##.3.2.8. 3.03.9 .9.3.80.:6.2.:8:1 !02253.9 203.3/./0:./5.. ./..30:..7.// !03:3:..'.. $024. .3:9.0:..2.8.5.8.3.8!02253.3 .3203.703$:50747 !.3.0. #.2.3 -07. O O O #.. /.3/.3-8..9 78.7.907..7.7:2.3 /./.3.7.-:8:1 O O O #.83.11079. #.9 /072../..8.5.3.90-93 #./.3.33.203. $024. #. #.957089.3..920307..:6 #../509.0:.3.0.5.3 #.072..3./.3/73/:.203..380.3/.3 '.8$80.309025.3. O O O #..878.080../.11079.. 78..39033.

3.- .3-.3$8....33.3.2.3$.2.$% O O O O #..7.3 7.:6.. :./. $.47/4180 !078./. :7.03.-:3. #. 0.22.3. :8:1./.:.. 7.3 $..: .80-./.0:. .3:7.2/..22. 7.-:3.7../.7.8.-:3.2..39075: ..7.09:.7.3..!02253 .  #.2.-:3.3002-7./.31.2.#.. O O O O #./.3/73/:.33. #...31....09:. $./.:6.. ..

./.8./.-:3..7. ./  #.7$::7 :.3..3.3:7.9: .8./7..$4..7 #.03/7.2.3%434 #.3.:8:13:7./. #.70 O O O O #.. #./.2.22..8090.5.22./447 8./:53../7.:3 7..-:.22. 502253 5020739./.3.97../.9..34.34 #.803..$% 70..6./. :2. 805079.3-07.:80-.8 #.9: .2.5.75...7.3.#....03/7.../.:. :8:1.3-078::7 O O O #.8.:3/.!02:/./. -7.../:2. $024.77:3.:.5..507.3 7..-07../ 9.7..$.8 7.3.8.8.38.3./9.92:.3.9/..8.-:.3%434 O O #.3. O .3. O O O #.3 !..!09:3:..3..3..-:..3 #..:2.8.8.22.7.8.2.../33.9 $.3.3.3074::.3.3./.2...8.22.- 3:7.-08...39.. 3.3803.2.:503.8..#.3.3.3-07.....7.84.-...5.22..93. 502253...:.3203.

2. #./.3203.. #.8/:9.7/.3903 80.3 38.7.2.3./.8/$.9/:3./7..9 O #.8/.:/-07509:3:40.3:8:1.380.$% /..8/..3/-07509:3: .#.87..

.8.3.380.3.3 O O O #03.3 2:.3: #. -:3/.3.1.3 ./#0.3. 2.202-.3..!:97.2.3 9..3.2.3 ..394.09:7:3...%:.:/..07.593.8.11..394 O O O #03078.3.6:.3.- 3.2.8.. -07.3 2030./ #0/.7/.2. #.380.7/.97.3. #.3:0 7.: #03. :70:8$:808 .3.3 .3:08079.7.88.47474!:748:3: #.22:/33.3...3.3.O O O $.. 80.%:.35.2.. .3 9075:/.25.2:./77:2 $047. ..9.03.2809.8 #163/.3..7/.38.3.22...0:. 3/7.:3.7/..-0.3:.3.3  #0..: /8079...6:7.3./.5.. O O O #.3/7...92033.3 #./. #0.12.07. .7/:70:8. .31 !7. .3/.2./.3 09:7:3.3/2..72:79 #0307!:97.9 :8:1.2.8../%075: 77:228.7.. !:97.. $:808 .3-.32033.3. #..

.8..347. ..11.3.. #2-.7:8203.9 #..2!07.302.3:3.7203.3 #.35030..33.3/7...2.3...7:7:15079.7.1.35079..3.2..7:.3:3.. /. 1. :72. .39.2025:3.7090793/.3 7..59.3.. 1703/ 7.302..3/.3..3. .3 #2-.!349 0..071.2.03.347/...7.3 .3.3#.7/.3. .2.3. 04 44509:.3!02253 7..35:3.7.07$:3.3/.9.389..5079.3/3 ..3203079 -.7:72 $:3..2 ..3.: O O O #.2.%0.3.8:9.3....7 $.9-079.7 O O O O #.%4442..:/03/7.:203079 7.5079.2.042.509:..3:.!02253-. #..39.$% O O O #6#00 8..#.2.3 539.8.-::.3/..3202-0-. #.3 O 042.7/. 7..3.3 .3.. #. 7.7..3:.:/3/:3%:.7 #68..3 7.:/03/7.7/.9./9.892.73. 7..11.5.3.2..2-/.3 3...9. $:9.39..3. . $:3.. O O O O #.9.3...3 #.03/7.7:8-072:. 81.3700/./.7.!39.2./5022531703//.3-8.7. $% .5.72...3.2-/... #.380.:/3/:3.. #.33.3..:9.8../9.02.1.39:.8.8.7!07..3./ 502253202-0-...281.3 O #4!7.5.7..8:9.3.3207:5.3.3 03/7.703.

 $.32..3/..209.43.32.3.42.3. :.7502:.117. $.2/.:.-:3.3/07.01.380079.25..2. 43..2.20 $094.39:.. .2 .3/070103/0741203 5.$ $.340 3:3.39075 O O O $09554390/ .-0..... ..3:744 $. !078.. .347.7 O O $.2. 02:7.3033/.9.9:.-:3.0/:..7.3 002-:9..64.7/...39075 0.7.3/2:.33.3: $..3.3 01.3&1.:-1.2 O O O $.4 $09.3-07-:/::7 O O O $.3 $0207: ..2..3...:- $../. :8:5.. !:97.7. . #63#00502-07..7.7/.3..3203.3.3 .072.7. O O O $094$09.35.7 2.-6.8.2.3 $.428..3 $.9. ..07-:/::7 $.9.#63-78.!078.347..73.3/.23.3 O O O $.:3:390793/5:.2-08..-08.8.3/2:.9:. 033 &1.:8:5 .-60:9..3..3../0:9.2. $090.. O O O $0207:.$% -78.3/80.3/..380079.9:2.3.2.974$034..-08..2.4.9.7 ./.072..:.  .3..

/:. $:9.-.:.- O O O $2080.3 $.!:97. $:9. $. $.90 $:9..30:.-:90203.3.73.89:!.3.9..3 09:7:3.2./: .71://3 $.8020. 0.074 O O O $.3 $7:.3 /.2..793.3.3.3.O .$% O O O $.0010$..-:9/87..1/.3$.0308!..3.3-/.8.-.0740207./.20203.07:39:3 0010..3.0.2.8.25.70$.3-.3 $2..:1.7../:$.2.3.3 .80203..80209:7:3.7..!:97.2. $90.05 9..2-.

/..-::93.0:.3/... 3/48907.3 $024.30203.2.203.9 -079..2-.3/.9..944/.3:3.7 :.7:3.3 O 2.. . %476.250.3.7-../. $..2. %04/47:83/.3.3:3.3-07/.3 -/.3.3:.3.38.78.9 -079.3-07/..72://3 3. % %0::3.3/.39./57./.0:.303.3. O O %0::0.88.3.3.. 503:...7.. ..3/4 3.27.39.22.:.3 $08047. 05.903.3 3.803..7.2..72://3.345.7://3.3503:.7 7.$08047..2..3.39.3 O .803..88..0:.7.3 %476:..033.3 .7.3/42..

3/..6:..8.3:. %7.9. %4-003832 $024.7..05.343433/43.3. O O O %7.3./:5/03.3 O O O %4-0 %4-./:5//:3.003.9.3080 2..:1.3507.-.32:/.84/844/ 0-70 0383 034/089$3%7:9 ..3-079.7$.:.39484 '3./.1./7:22077:5-.-.0:.3...3 .61...61:/.-.707 .:1./.3/8.2 :/.1 '03..3:. %8.93.1. 03.82:3.3.08.3 #4.2.39:870$.1 O O O '.:2 ./03.7.74...25.2././.0$01.003#4..7.6.35:3 3 %7.3.08.38. & &2.!02:/..6:.7.7 .3503:-.2.73.3203.1.039:84. ' '.9-07.8.394 .2-/.2.3 40%:./ O O O %8.$.7...3/.9.8.7.9 &2.%.7.3 8.3%:..90507.3 ..5.. O O O &2./.- %.

3/34-02.'3..3 :/9.9 .3: ..-:3.907.33..7.0 .93 O 4.4.7. O O '943.3502-.3..9. ..97.0..0203.394.9.  7.3..3.. .30 .907.. .3 8.9.07.039:8 304 570.2543419050450 .7 -2..0 .9.301917424/ 0-70 O $01.5:3...0 '3.034 '.30 09.2.890.9.039 '..07.8.034 '3 '3.24:8. O '94:/9.07 .3/01...3 .3207/0. O .3 403 43 443 4:3 43 4.7.33.3.9.0390 '.436:0707 .038 '3.9502-.9.3.9..9..97.-2.0390 '3.9.3 .3/ 4.5:3.3.:9 8.9.8.3 7.39/.3.07 . ...:9 O O O .3:%4450... 7.39/.-.#085.-:3.502-07.30.30 ./.

$5.3.73.8.-0-.38:.2:/.502.3.-07-.4.3805. 07/0.2-/.-4.039.34-079.2.2./. 8..

-0-..3.8 O .

3.:39:203.97.9.::5.25.:/3.2.3.3203.%7.39:.33/8..7.. 3/:/.:8!.2. $....3. . :8:1.07-.5.3.7.3-8. 3.97..33. 0203.947.703.: $047.380079.-:3.3 /03.-070.3.702:.33.7.. .: 0:.5.9.9.. 3..30.!:97. O :/897..3/07.-:3.3 . O 3..2033.9..

-:8:1$90703.3.3.3  .33. .3.3 :8:1.3.. .3.:39:203.:0203.2.3.-:8:1$90703.3..7..33.://302:../03../!0:.2.3 O O O :8:1. 0203.3.:0203.309.5. ./ O O ...O O O :8:1.2...25.2.7.30.- .25.3.://302:.://3..3203.3.: $047.9. ./03...25.309.702:.

./7/4./.33.38:.3.3.3$.32:.7..3 7.3-07:39:3/. .2./.$%  003.37..3.7 ..#.2 O O O .2. .07.3.8.5..22. .. !02:/.3. O .3./-:.2. .03..3.3 7. ./:79.7.17.17..8..3. !07025:.30...3-....7 O O O .3.9.2.82.. .3:.... .3 !03.. .3 7..03/7..17.9.3...0:9.3 .3.-0.30207.2. .25. $.

...2-/.2... .3 .3 -39.3.38.7/..07.2.3:.383..3/8.250.-8.38:.82.3.30/503.7 .3 907-. O O  SSZ`aWaSZS W^W\aSZ  f€¾ °.2./0- 9.73.0..75.3:.3. -:. ¾f ..3.703.-39.73.O O #.3.20-.0 O /.2 30.0 /.7 ./9./.2 .3907-.3.73.30-93/./.07. f¾f .2..92.3.944/.202-:.¾f .-:3. ° °f°–f° ¾ f½ ¯f ¯ %f %%½f°¾f°° f  % % O €¾ ° ¾°f¾ ½ °f°– f°–%f % O .392. $024.2.. ¾f . ¾f¾f  f f %./03.33../ -:. ¾f .-:3.. .3. ¾f .¾f %°nf ¾ ¯f°–f ¾ ½ f°f%f %%f°f ½f° O ¾f -f¯fff°f O  f°f O O O   f°–f°–¯f f°–¾ff°% ¯f°% f°f °–nf¯f%°f°%  f f f  % ¾€f f°f° f%° %%f ¾%f°¾ f%  f 9 ff°–¯f f°½ °°–¯f¯f°¾f O O O  f°–f°–¯f f°@ °f¯% ¯f°% 9 f f 9 ¯ f¯f¯f°¾f$½ °°–%°f° ¯f°% f¾¯ffn¯ff O f  f  f °  °f f f¯ f°–¾ff°f°– ¾€f °f°– f° °f¯% ¯f°% ./.3907.

% O ¾fDf¯f f° O O O ¾f " Df¯f 9 °°– ¾f¯f%° ° ¾f% f° f° ° °½fnfff–f¯f ¾n%f°¾ f% ff©°°f f @ –€ ¯°°– . f%% °¯ °–f  %° ° ¾f%% °–ff°– ° f%ff% O fn¯ff fn¯f f¾¾ff°–+Jf Jf°f%.¾¯f %-f¯f °–f%.

fff ¯ °½f– O O O f .

fff f© 9f– °°f f ¯ ° ff€ff°f O O O f %f f f@f°%€f%%f °–f°°f¯fff °f  f°.f f€f ff–ff° f°f .

 f¾ ° ff°ff O O O ° f  f°f .

ffff°– f°– ° f°–%ff% f %9f©f°––f–f f°%-f¯f f–f f-fff f f f f f f f f  f % f°–¯ff°– ¯ ¯ ff° ¾f% $f n%%f °–f°°f¯fff °f O -f f°- ¯ O ff f°–f f n f¾ O ff°fJf f°¯f f °–f¯ff°f f–f  f " f°f f°°f f°ff %@f°f°––°%.

¾ff%% °–f  ¯ f°–% ½f°–%% °–f ¾ff–f¯f%° ° ¾f%% f f%ff%%9f°– ¾f °–f%f % O Jf f° °–f¯ff%f % O ¯f ¯f ©f° f%f % O O ° f°f.

°ff°f%If°f% 9nf°f°– f f@f°f°– n°f f° ¾°f  f f°°f¯ ¯ fff¾ f° ¾ ©f° ff¯ f–f O ° f€f% fff°–¯° f°¯ ° ©f°% .

f°f  .

f° ½ °f¾ f°– ¾ff°–%f°%+If°f %f f f@f° %¾f%%½ ½%°f°% O .

°ff°f .

°f .

°f%° ° ¾f%+f°f .

f°–°¾°– O O O O € °ff € f f¯#f+ °ff °f½ ¯½f°½ f¯fff°f%€f% f° .ffff°– f°– ° f°–%ff% O € °fff°ff.

f f€f° f f€f %.f°–°¾°– -f¯f¯f–fff°f €€ff @ ° ¾n f°f° °f °f½ ¯½f°f°–¾n f°¯ ¯f–f O O €€f @ ¯f f n €€f-f ff€f° f Jf°f¾f°°%f°f°f f° f°f–¾%f°–¯ °©f–f ¾nf°°f¾ °––f ¯ °©f f°f%f°–%¯f O O O €€f €€f n ¯° f°–¯ °¾nf° f°– f%f % -f f . ¯½°f–f ff° .fff ff .ff¯ f°½°f¯f -ff °– f f°f ff°– f°– –°fIf ¾€ –°f % f°–f°–¯ °©f ff%n%f° f% If If If If  If Iff Iff If f If f f° ¯ ¯½°f¾€f ½fff°f°%f°% O ¾€ %-f¯f°f %-f¯fff°f O O .f¯ ff ¾ °f°– °°–f° ff–ff° ¯f¯f°%f % %ff°½ °– ½f°f°– °f¯ ¯ f ff–f f°¾ ¯½°f%° ° ¾f%%Jf°f ¾f°°+° f f °–f°°f¯fff °f €€fJ©f°f O O O €€f €€f n ¯° f°–¯ °¾nf° f°– f%f % f°–¾ °f°f f°–¾ ¾°––°f J©f°f -f¯f f–f €f-€ff €° f¾¯ ff €f-fff°f @ f– f¾f–€° °–€¯°¾¾°°– f °f ½ ¯½f°¾ f–ff°– f ¯ff¯ f°½°f¯ff°–¯ ° f°–f O O O €f .

 °-ff°fJ°ff O O O ° .

fff -ff°f 9 ¯ f°@f° J°ff -f¯f f–fff°f ¯ n9 ¯ff °f.

¯½ffJ ©f°f O O O °f %f¾%°f° %% %.

° ¾ $f½f° ¾ % .

¯½ff °–f.

ff @ff f ¾ ff° ° ff° °fffff¯f  f f ¯ff° f½ ¯ ff¯f O O °ff .ff¯ ff°– f½f –°½f¾f°–¯°n°f ¾ f°¾ f O f f f f f f f f f f f f f f f f ¾€f °f   °––  f ¯f ¾€ff°– f ff° f°–f¯f f°–¯ °°©%f % O °ff f¯ @ –f¾f¾°–f° ¾ €° ¾¾ f¾½°–°–¾ °f f°–¯ ¯ –ff°f f° ¯f°€ff f–f½°¯ °f°– ¾ ¯ O O O °f 9°¯ °f°– ¾ ¯ f f .fff°–° f fff¯f ff ff ¯ °f°–f° – ¯ ff° ff–ff°%f %+f¯f ¾ ff°  f°f f%° ° ¾f% °°fff f ° ° ° %.ff¾ f°––f ¾f°– f O O O °f .ff%.ff ¾°f .fff°– f–f ¯fff°–° f%f % O ° °f % °n n% ½f°–%%Jf°ff°– ff f°nf° n f° %° ° ¾f% O ff %½ ½ n%f %%.ff °°°– ¾ . f%% ff–ff° ¯ff° ½ °ff° n°f ½f° %° ° ¾f%%.f°€ff ¯  –f°f °°.fff°– ¾°f O O °° .ff . ¯½ff J ©f°f " °f@ffff° –#¾ ¾¾–¾ °°– .

fff°½f–°–9 O O O f %D ff%°––¾%%.

ff°%° ° ¾f% ff° f f°%f n% ½f–°–9 9 fff°f ¾f€f.  ff O O O O ¾f .

f .  f °–f°°f¯ff°–f ff f°–½ f¯f ¾f€f ° ° ¾¾f f¯ff¯ff°f°– ½ O O ¾f ½ €f f¯ff¯ff° ¾fff°f f° n € °f½ ¯½f°f°– ½ f° – ¯ f O O ¾f ½ ff°f ¯ f ¾f.f¯¯f €f f f°f¯f° °f f°f %@ f°–%f°¾ f%%.f%f %+¯f° %-f¯f ff°–ff°f%9 °ff°– ¾ffIf¾f 9 ¯ fnfff%¯ °©f ½ ¯ f°¾ ¯f°f ¯ ¯ f°nfff  f°nff° ¾¾ ¾f° f° f–f ¯f°f° ½ ©ff° %f°–¯ff°–¯ °n° ¾f ff fff°f½ ¯½f° f° ff f f¯ff O O ¾f ¾f¾fJf°–½°f¾€ff¯f ½f° f f f % –f° ©f¾f°ff° ½ °–f f° f¾ff°%° ° ¾f%%9°f%°––¾ ¯ f%%9 ¯ fnfff%f % O If¾f .–°ff @ –¾ € ¾€ n ¾f° ° ° ¾¾ °f½ ¯½f°f°– ½°f½ ° °–f° fff° f° ff° O O O ¾f ½ .–° ff ff ff ¾f€ff°f¯f° ¾f¾ f½ ° f°– ff°–f°f f°©–f½ °ff°– O O O ¾f -f¯f¾-f .f° ½°f f¾½ ¾€°f ¯f¯f° €f ©f¾f°ff° .

¾f f°fff°¾° ¯–f¯ °©f ¾ f°–½ ¯½f°f°– f nf° ½°f f¾¯f ° ff f° f¾¯ °–¾ °––f f f f½f –°f°f°–f°–f n°f O O O O ¾f f°–½ ¯½f°f°– f f .

 €f-ff @ – ¾¾f°–°¯¾ ¾½ f¾ – Jf°ff°–f©° f€ ¯f¾© f°¾f¯ ¯ O O €f Jf°ff°–f© f€ ¯f¾© -ff °– f f°f.ff.f° ° ff °ff f¾¯f ½°f f°¾° -f¯fff°f ¾f-fff O O O ¾f f°–½ ¯½f°f°– f -f °  ½f°%f % ff f f°–nf° ¾ %f % © °–9f¯ ¾f¯f f° 9 ¯f¾$½ f°–¾ff°f°–f f°¾nf¯f f°f°–ff° ¯ °©f f¯f f° –°f f–f°–f  ½f°¾¾f ½ ©ff° f°f–f¯f°f O O O © °– 9 f°–¾ff°%ff°% 9f¯ ¾ 9 ¯f¾%f°¾ f% f¯f f° f°f¯f f° © f f°ff-f ff° O O O O f f ff½ ¯½f°%f % °ff " -f f " f° -f¯fff°f&.

 ° O O O f°f f° .

nf J¾  .ff . € .

 ° -f¯f¯f–fff°f fffff½ O O O ff ff f°– f©f%f % f 9 °–ff° ff½ ff "+9 °f½ ¯½f° .

f¾ff f-fff½¾¯ O O O f ff¾fn % % -fff %9 ¯ f¯ff°%° f°¯ nf°¾%%.f%f n%% ¾¯ -f¯f f–f €f ffff°f O O O €f °f½ f¯f ff °–f ffJ@%f % ff°f " €f-f€f°ff f° °f– ¯ff°f°–¾f ½ n f¾ ¾f  ¾ f °–f ½f ff O O O O €f °f½ f¯f -f€f° ¯ff° f ½$n f¾ f f°  €ff fff%f f% 9 ¯½f°Df¯ff°– ¯ff°fJ@ f-ff9 9f°–¾¾ ¾ ©© f f f ¾f %f°– nf°%€f%% f°–¾ff°%ff%% ff–ff°  ¯ff° ½ °ff° nf°f°%° ° ¾f%%. ¾ffff½f ¯–ff°f f°ff¯ ¯f°–©f f°f f°ff°– ¾f¾ f¯ ¯ ff ff–ff° f½f f@f° ¾ f ° °–@f° f°¯ °©f f°ff°– °°– O O O ¾f f ° °–f%f % °°– ff °–f¯ff f½f -f¯fff°f ¾¾fff-f €f ¾f¯ ° f f.

°f%f % O -ff ¾¾ ¾f°%f % O °f f¯°–f&&&%° % O O O O °f .

f°%9f° f% f °–f%ff% ¯°–f ¯ f¯%ff%+°– %ff%+f .ff¯f%ff% &&& -f¯f ½f° °f ¾fffJ f ¯ff° f° ff°¾ f°– f f O ¾f .f .

O O ff f J f  f f f-f fff O O O f f f f –°– f°–¾ff° ¯f °–– f©f¾nff°–°––%f % -f f °f° f°–¾ff°%f % ff ff fff f f fff fff f f ff % ½ °–f %f%% °–ff°–¾ f°–¯ f%f % f-#f°f€f9f¯½°f .

fff¯fff°–© ° f° f©f°–– O O O O O f f f f –°– f°–¾ff° ¯f °–– f©f¾nff°–°––%f % -#f° - .

ff¯f¾° O O f  ff° ¯ff°%f % °f .f#€f O O O ¾f " f D ff f°–°¾ ½ ¾ ½%°f°% .f#€f " ¯ff ¾f9% ¾f% f°–½f°–¯ff½ °–f¯½°%¾ f¯ ¯ f¯½°f°% O O O ¯ff ¯½°f° ¾f " 9 %°f ff©f%-f¯f f–f °f fff°f°° f O O O f %f°–½ f¯f%f n%%f °–f°°f¯ff°–f°f–°–Jf f°°ff ff°f ©f ½f° f%¾f¯n% °° f f ¾nf°f°–  f°%° ° ¾f% °fff f f f°f f°–f°–¾f°–f¾f¯ ff° ff°f°–f f °°¾ f°f O O f  ff° ¯ff°%f % f°f " f °f.ff f€f °%f % 9 °f½ ¯½f° f¯½°f -f¯fff°f ¾ff.fff+#° .

f°¾ ½  .

ff¯ .fff " f.. f Jf°ff°–°–– f©f°f f° ff¯f ¾f°f°f°f O O O ¾f 9 ¯f¾%°f°% °f° f f–f ½ ¯ff%ff% f°f " ¾fff¯ff O O O ¾¾f -  f°f ff 9 f°  €¯f°° -f¯f f–f ¾¾f9.fff O O f  ff° ¯ff°%f % .ff¯ Jf°ff°– –f f°f f ¾ff¾f f ff°ff°– ©f¯° ¯f¾¾–f O f¾° -f¯fff°f O fff ¯–f¯ °©f f°f$f°–f°– ©f ff¯ ff ff f°¯ °–f¯ff°f½ff°– ½ fff° O O f  ff° ¯ff°%f % ff " f.

 ¯f°¾ O O O ¾¾f ½ nfff° 9 °f½ ¯½f° .

 ¯f°¾ -f¯fff°f ¾¾fIf°f-ff O O O ¾¾f ½ nfff° If°f f°–ff¯f%fn% -ff " ¯ff-f €f-f¯ ¯ff°f°– ¾¾ °––f¯ ° f½ff° °¯ff°f°–  ¯°f.fff¯f f$9 ¯¯½°f°– ½ nff f° f½f¯ ¯ f° ¾ f¯ff° O O O ¯°f f¯f°f f°– ½ nff .ff f 9 ¯¯½° f¯f ¾ f¯ff° .

D#- f°– ¯f°f ff©f¯¯ff¯ °  ¾ f°  ¯ff°%¯f°% f°f f¾f¯ f¯ ff€¾¾f @ ° ff°f°–.f ¾ O O O ° ff .ff f °–f°°f¯fff °f ° fff°f.f°¾f f°f .¯°f¾f f 9 °©%¾¾% f–¾ –ff¯f¾ff °ffff¯f °f f9f¾ f Jf°ff¯ f°¾ ff°–f f°½ ° ¾nf° O O O O °fff 9 ½f f°n°f f¾¾ff°– f¯f °f 9 ° –°f¯f f f °–f° ff°%f°% 9f¾ f -f¯fff°f °f¾ f °f¾f¾fIf°°fn f O O O °f¾f¾f " If°° f¯ f°% f% fn f °ff°–f f@f° °f¾f¾fIf°f f €f° ° ff°f°f O O O ° ff %9ff°f %f¯ f¾f .ff O O O ° ff °ff ¾ °f°– °f°–%ff% .

ff¯ -f¯f ° f°f-f ¾ff¾¾fff¯ f°f½f°–¾n .ff#f° .fff f°– ° f°– .f ¾ 9 ¯½f°f°–f ° f¯f.f°% O O O O ° f ° f°f .f¯¯f –½f°–¯f .¯f°°f f– °f°–%f .ff¯% f°–° f ½f° f°–¯ff ¾ f½– f°¯ ¯©f– °f°– °  f f°f –¾ f¯f -f¯f½-f .¯f°°f ¯–f¯ °©f f°f–½f° f f°n f¾ ff¯ff–f¯f°f%¾ ½ f¯f% f°¯ °©f f°ff°– f½f¯ °©f–ff–f °f  ¾nf°°f%¾ ½ .ff#f° %-f¯f¾ f°–f¯f–¾ f°nf°½ff°©– ¯°––%f°–° f ½f° f°–¯ff O .ff¯.

° f ° f ° f°°f ° f ° °f ° f ° f°f ° f°f ° f .

f– ¾f° ¾°–% f°% O ° °x f°f f°f f°x °f °ff °f °f °x ° f¾ ° °% °n% O f°f " O °– nf fJf f °° f ¾fff f°–½f°–f°½f f°–f° f°f°½fnfnf f°¯ ¯ff ¾ ½ ½f¾fJ O O O °° f f°–f°–f°½f f°–f° f°f°½fnfnf%ff% ¾f 9 ff -f¯ffff9f¾fJ%f % °° ff°°¾f Jf°f–nf° fff°f Jf O °° f %D°–– f°½fn f ¾ ¯½°f%° .

f ¾f ½ O O O °° f ¯½°f .f°¾f+¾ff$ D°–– ½ ½f°–f¯f °° f¾f ff¾ O O O O °° f ¯½°f ¾f -f¯f¾f°© °–¾J f°–nf° ½°f¯€ ¾ ff°  f°–½ ¯ ff¾ f¯ f¾¯f¾°ff°f¾f°–.fff½f°– °° f.f°%ff%+f f °–f°°f¯f ff °f  f°Jf O f°°¾f ff °° f9ff¯ ¾f O O °° f D°–– f°½fn f ¾ ¯½°f 9ff¯ ¾f 9ff¯f .f ¾f  f ff°–nf° ½ -f¯fff°f °¾ff¯f f°¾ ° O O O °¾f 9 ¯½f° f¯f f° f °ff°f f°f¯f f° ¾ ° ¾ + ° f °–f°°f¯f° ° °f °°fff°f 9¯ff°– ° f° °°f.

fff° ff°– ff f°f°––° . f.

O O O °°f °––°%½f°% .

°f°°– °°¾fff @ –f¾¯f°f f°f– °f½ ¯½f°f°–¯ ¯ f°f f° O O °°¾f °f9 ¯½f° ff f°f f° °°¾ff¾-f¯ @ –€ f °¾¾€f–f° f¾€ ¾ °f½ ¯½f° ½ °–°¾–ff°–f¯ f–f °–ff¾ O O O °°¾f °f9 ¯½f° f¾ °–ff¾ -f¯ –f-f¯ ffff °ff°–n f¾½f°nff°¾°f€ff O O O f . f ff%f°% .fff° f%f¾ff¯f% °°°f.

°f f°f ff¾f°f f½ ° °– f f–f f°°–°–f°°f– ½ff¾nf° ¾ ½ f°½°f¯f . °°ff .f°¾f ff f° ff¾ ½ ¾ff°–¯ ½ff° fff ° f°f f°½ ¯fff f °f O O O f¾f  ©f¾f°f ff%f %+ f¯ f°f¯f¾°f ¾f . f¾ f 9f°nff°°f ff -f¯fff°f ff f f@ff€f f¾f. ° f+-ff f °–f°°f¯fff °f ¾°f f°°©ff f° f° f° -f¯f¾ff¾f ff° –f° +° °–ff° f°f¯ff °f © f¯f ff @ n¾ °– °–f °n¾€f–f° °©f½f°f°–¾f°–f f¯ O O O © f¯ f¯f °©f ff @ ½ ff°f @ ° f° ffn – °f½ ¯½f° f  f°¯ °ff O O f f f°f . °°fff° f° .

ff .O O O f°f 9 ° °– f f f¾f°f f°½°f¯f ¯ f°f°– O O O ¯  9 f° °f ¾ff°–f°f°–¯°– f°– -f¯f f–fff°f f¾f¾ff° f-fff °ff° ––f–f f° f° f¯f¾ ½ ½©f°––f O O O f¾f¾f 9 ©f°–––f–f f° f° f 9©f°––f -fff .f f°f°©f°f° ©f°° f°f  °%°––¾%+°f fn $€f%¾f% f$f¯ff°–¯ ¯½°f nff¾f¾ °f°–°–– O °©f° f¯ f°f¯f–°°– ° f ° ° ¾ff°– f°f ¯ O f° ©f°° -f¯f f–fff°f O °ffnff°f °ff°–¾n n f ¾°ff°–f f°¾ f¯ ¯ f° ff–ff° ½f ff°–f°f O O O °f °f¾ °©f ¯ f ¯ ff°%f°¾ f% fn °f ff–ff°% ½f°–% ff°f n%f°¾ f% ° f° f O O ° -f¯fff ff¯€¯@ f° f f° f f° f f° f ¾¾f° f ¾ ° f ¾f° f  ©f° f f° f f° ° f¾f %f¯ f°f¯f½ nf¾f–nf°% ½ f° € ° €¯f°° % % ¾ f°°f ¾ ¾ ¾ ¾ – ¾ ¾ ¾f ¾ff ¾ f %f¯ °f¯f f¾¾ %¯ ¯ f €f¾ ¾%°–¾% O f°°f f #¾f– %€f% O ¾f°ff ° f° –fn¾– °f½ ¯½f°f°– ff f°¯ff O O ¾f°f °f½ ¯½f°f°– ff f .

¾f ff¯f f°f.ff° °–f¾f f¾–ff°–ff°¯ °©f f¯f f– °f½ f–f.ff° ¾¾€ff€f @ –¾ f¾ f °f½ ¯½f°f°– f–ff° f½ °ff ff–f O O ¾¾€f f½ ° ¯ f€f f¯½°– ¾f °ff f° f@f° ½fnffff°– ¾f¯ °©f ¯½f° ° °– O O O ¾f .

fff °f @ ¯½f ° °– f f° %-f¯fff°f% f@f° ffffnf°f O O O ff f°f ffJ@ ff -f¯fff°f nf°f -f¯f f° €fff°Jf f @ –f°f½½€ °– f¾ °f½ ¯½f°f°–¯ ¯ ½ f¾ff°– ¯ f f–f °–f¯ff O O O €f 9 f¾ff° ff° ¯ f Jf f °–f¯ff f f¾f –fn¾f° –¾ ° f¯ff°–½ ¯f O O O f 9 ¯f f¾ f f .° f¯f° .f ffff€f @ –¾–fn¾ n €f° f°–– ½ ¾°f °f½ ¯½f° f°– ff f ½ ¯f f° ¾ ¾ O O O f 9 ¯f ff ¾ ¾ f€f ff f fff¾f f€– f¾ ½ n¾¾° °f½ ¯½f°f°–nf° f–f ½ ¯ff¯° O O O f °f½ ¯½f°f°–nf° f 9 ¯ff f¾f .

#f°f°– ff¯°f f½f¾ f–f f¾f ¯f°ff°– ¾ff°$ ½ ¯f° f°f°© °¾ ff¯½ f°f° O f° f °–f°°f¯fff °f¯ f f° O O ff9 °fD– f° f°–¯ ¯ ff f¯ ° °f°–f°f ff½ ¯½f° ½ f¯f  f  f°f°¾ f°– f°–¾ff°$f+f 9 ¯ ff ff°– ¯ ° °f°–f° O f f ½ f¯f O 9 9 ¯½f° O ¾. ¯¾ ¾€f – f °–f°°f¯fff °f €ff €@¾f fff ff°°¾f @ –f¾ f° – °f½ ¯½f°f°–½ °f¾fn°f f° ¯ff° O O f 9 °f¾fn°f f°°¾f °f½ ¯½f°f°–¯ ¯ ¯ff° fff ff°f f ff¾f°f ff°–¯ ¯f°nff°nfff%¾°f% ff–ff° O O f °fff.f f f ¯ ff¾f¾f .f%9 f°n¾% O -ff°f °– f@f° O €f€f– O O O €f f°– ½f €f .ff  f¾¯° f½     f  f    f ° Jf°ff°–¯ ¯ ff°¾ ½ f°–¾ff°%°––¾% O f¾¯° f¾° f¾°° f¾¯ ° f¾¯° f¾¯°f f¾¯° f f¾¯° f¾¯°  °–f¯ f f°–¯ ¯f°–f¯¾ ¯ f%9 ¾f% O  -ff°f °– f@f°f°–f     f  f    f ° %Jf°ff°–¯ ¯ ff°¾ ½ f°–¾ff°%°––¾%%.

fff f¾f n ff° ff–ff° .

f °f– ½f°@f° ½f ff¯  f°– ° 9 ½ ¾¾ O O O O  ¯ 9f–f°– ¯f¾f° ¯f¾%f°% f ½ ¯ f  ½f°%° ° ¾f% °– ° f¯ f°f¯f° ° °f 9 ½ ¾¾ -f¯f f–f f9f ½f¯ f O O O f  f  %f°% .O °f f ½ ¯¯½°f°f f°f¾f-ffI°  °–ff°– f°f©°––f f°f fff f° °f O O O f°f¾f °––f -ff °–f I° f °–f°°f¯fff °f ff f9 O O O f f°– ¯f¾f° ¯f¯ ff–f%f°% f f " 9 °f½ ¯½f° ff°f.

fff½f–f°–½ f¯f¯°n €f©f 9f ½f .

¯ ff ff–ff° f° © f–¾ °–°f O  -f¯f ff°– f–f O f f ¾f .ffff°–¯ ° f°– ¯ f " ff¾f  9 ¯½f°f°–f f@f°f°–¯ °–f–¯f° f  f¯ ff–°f@ ¯f¾°–9¯½°¾ f f f f f  ° f %¾¯f°% n%% °– ¾ % ¯f°%% % %% %f°%%In ¾°– ¾° %9 ¾f°%%@ ©°½  % °n%% f %°––¾¯ nf% O f¾f °–f f@f° O   f–¯f°%°––¾% O O f-f¯f °f½ ¯½f°½ f¯f°f ° f f°f f°–nf°¾ ½  f° %°¾ff%¯ ¯ ff ff–ff° f° © f–¾ °–°f f f f f f  ° f %¾¯f°% n%% °– ¾ % ¯f°%% % %% %f°%%In ¾°– ¾° %9 ¾f°%%@ ©°½  % °n%% f %°––¾¯ nf% O -f¯f -f ¯f .

O O f f Jf°ff°–f ¾f f °–f°°f¯fff °f f° f f€ °f¾°ff O O °f¾° 9 ¯¯½°f°–f f°n f¾ ff 9 ¯ ffnfff½ ° °–f° fff° f f°– ½ ¯½f° f°––f–f f° f°©f–f°% f¯ f °f fJf¾% O f 9 °f°n f°–¾ °–°f°¾f¯f f°¾ff°f¾f°–f° f°f°–°f  ° f O f° -f¯f ff°–ff°f O ¾ff°f 9 ¯¯½°f°–¾  ©f¾f°f – ¾f¯ ° ff°nfff O O O ¾f Jf°f¾ f ¯f f° 9 ¯¯½°f°– ©f¾f°f f .

fff¯fff f ffff° °f–f°––°n½ff°f–n  f°½f° f O O O f f % °–f f°––°%°f°%% ¯f¾%f % ff .

½ff°f%f % f° .

ff O O f °f f f°ff ½f ff–f¯f . °–f ¾%f°¾ f% f¯f° ff°%f % f °f.  f°½f° f ff¾f ff°f9 ff° f°ff¯f° ff°f°– ¾ ¾ ¯½°f f°¯ °–f ¾ O O O f  ¾ ¾ ¯½°f%f % f° f°f .ff f ¯f  ¯ f°-f€f f¾ff¯f° ff°–¯ °©f ½ ¯ff¾ ½f°©f°–f¯f° f° f–f°–f°f .

¯ ff°– n%ff% f° -f¯fff°f f°f€f °ff°–©© ¯f ¯ f°¾n O O O f°f ©%f°% €f ¯f ¯ %f % n%f % °f.O O O f¾ f ¾-f f¯f° f 9 ¯ff f¯f° %.f¾f f%-f¯f ff°–ff°f f°@f°–f° ff½f°¾ f f¾f f©f f°–f°– f½f¯ ¯½ ©f°–f° f ff°– f°f O O f°@f°– .

fff° f¾ff °fnfff f° O ° f¾ff f° °f.

ffff¾f°f °fnfff f° O f¾f°f f°9°f¯f ff°€f¾f° .

f nf.

f°°–f¾J°f° O O O .

f nf f¯ f°f¯f¾ff¾ff°–¾n .

f°°–f¾ .

f ff°–f°+-°– +@f¾ f J°f° f°– °f°%ff% .

f°°°©f° @©f° f .°½ ¯ f°f O O O .

f°° " °©f° " @©f° f -f¯f ff°–ff°f .

f¾f-ff°f f° °– f nf° f@f°° f°° .

f ¾¾f.

¾  ¯–f¯ °©f ¾f °f¯f¯f½f½ff°– ¯ ½ ff° f°½ ° f©f° O O .

f ¾¾f 9 ¯½f°f°– ¯ ff½ ff° .

¾  ¾fff ¾f©–f ff° °€¾ ¯ .

f°°¾ff¾f f9 .

O O O .

f°°¾f f°°¾f f ¾f°–½f°–nf° f¾f f -f¯f¯fff ¾–f ¯¾¯¾ ¯%f % 9 °f½ ¯½f° .

ff°J f ¾ .

ffff-f €f 9f°–¯ ¯½ f f°– f °–f°ff°–¾ f° ¾ O O O .

ff ff ff°%f % ff ¾f°%€f ff°% -f €f -f € ¾ .

 ¾-fnf°¾ .

f¯f fJf° O O .

f .fff%ff% ¯f fJf° f°f°f°¯% f% .

ff-ff°ff °–f@f°f°–nf° f f–ff O O O .

ff .

f°$ ° f -ff°f °–f@f°$f f f@f° f f °–f°°f¯fff °f .

 ff°¾ff€f° Jf°f– ff f°–f ff–f f°ffff O O O .

 f f ¾–f°–f ff%f % f°¾f Jf°ff°– f%f % f€f° ff–f¾ fffff%f % .

 f f°f .

f°f° f .

ff°f .

f¯fJf f°–½fff°f°–¯ ¯fff f©f ° ff° O O O .

 -f¯f¾ f°–½fff° fn f¯f @ffff°–f f f©f Jf ° ff° f€€f-f°f¾ff f€°f ° f9 ff¯f 9 ¯¯½°f°– ©f f°½°f ¯f¯½f°¯ ¯¯½° f¯fff¯f f°.ff O O f¯ff f ¾f°–nf°%f°¾ f% f¯f f° f°nf¯f f° .

O .ff f ¯½ff° © fJ@%f % f¯f¾€€ff¯f° Jf°f–¾½f° f°¾f°°¾ f ¯ff f°–– O O O f¯f¾ Jf°f–¾½f° f°¾f°°%°f°% €€f Jf°f– ¯ff f°––%f % f¯f° -f¯fff°f f° ° °°f ¾f O O O f° ° 9°n ¾¾ °°f f ° ½ff ¾  ¾f 9 n  f° ¾f°fff@¾f Jff½° ff°f°¾¾ ¾¾ °––f°–% % f–fff°½f fff°%©f ¯% ¾°–f°fff°¾ f ° ff O O O O f° ¾f .

° f °ff°f½ f¯f½ ¯½f° ff °–ff ff f–f¯f°f½° f° ¾ff fff¯f ff @¾f Jf°fnf¯½f°©f f°  °¾½f¾ f½ °f°¾° °¾f f° f#f°ff f °ff°– f½f¯ ° °– f°¾ f¾ ½ °–ff°– ¯f¾f° O O O f° f f° 9 ° °– #f°f f° fff°– ½ ° f¯%f°f% f f -f¯fff°f ¾ ° f°f °–ff°– ¯f¾f° f° f9@ff O O O f° f 9 ° °– 9 °f½ ¯½f° @ff . f¾ f °f¯ °½ ¯½f°f¾n f¾ °f . f%°f°% f°f¾ff f°f9f°ff ff°– n°f¾ f°–½ °ff f° O O O f°f f° ¾ff°–% f°% 9f° " ff " f° ff° °f°f%° f% Jf°f½ ¯ f°@f° fn°fJ °f O O O f° f f¾f f@f°%f°% f°  ffff°f%f°% °f°f f¯ fffJ n°f°f .

f°¾$nf° f-fff°f f°–f°–¾f¯ ¯ f°½f ff° fff€f°f.f  nf°–f°––° f°nf° f½°f°f¾ f½f ¾ff¯ °©f ¾ f°– f°–ff°¯ ¯ f°$¯ °°–f°–f° °–f°¾ ½ °f f° f°½f½f¯ O O O f  n f¾f °––° . f f°°f f½ O O O f f  nf°f° f°°f 9¾ff f–f f½ 9 f ½ f ¯ff€f¯°f° O O O O ¯ -f¯f ff " €f 9 ° ¯ ¯°f° °–f °¾f°f° f O O °¾f f°¾ 9 °– ff° ©f%f % °f° f °f°f ° f° ¾f9 ff¾f.f .

f%f % f¾f f .fff¾–f%f % f¯ f° –f °–f°°f¯fff °f .fff ¾fff©ff¯f O O O ¾ff f%@ff° % f©f ff½f°%f % f¯f -f¯fff°f f@f°ff9°° f ff¾€ff¾f ff¯ f° ff°–nf°¯ °©f f°f–¯f f°¯ °©f ¯fff¾–f f–f°–f°f O O O O ff f f+f f nf° ¾€f .

 f9°––f ½f O O O f f°f¯fff°f 9 °¾ f¯°°f °––f ½f -f¯f f–f  ff °° ½½ n O O O O  f f ¾ ©f f " °° f ½½ n 9°f½ f°–¾ f°– ¾ ¯ ¾f f°f.°°° ¾nf °f  f°¾nff°–½f°– n°f ½°f f° ©f¾f°f O O O O ¾f -f¯f f ¾ f°f n°ff° f¾ .°° 9°f f° ©f¾f°f ° ¾nf °f  f°¾nf ff. ¾¾ f¯ f°f¯f° . ¾¾ O O O f 9 ¯ ff ff–ff° f 9 ¯ff%f % .f– f °ff° f f°-  °ff°–¯ °©f nfff ¯f¯f° f–ff  O O f f° ¯f¯f°%f°% - . ¾¾½ ¯f° f °f f.f°––f° ¾ff€fff °– f f¾–f¾ f°–f°f ½f°– –f O O O ¾f °– f f–f f€f @ –f ff Jf°ff°–½ ¯ff¯ff f°– ° @°––f f f f° f–f f°@°––f O O f°– ° f f f @°––f -f¯fff f° °f °.

fff%f % .

¯ f°f f°+f°¾f -f¯f¾ff¾ f°–½ ©f°–¯¾¯f –¾°– ©f¯f°-f .O  f °–f°°f¯fff °f ff°¾ff¾f° O ff°¾f ff .f°f f f°.f -¾f Jf°f ffff °f½ f¯ff°–¾ nf° °–f fffff°¾ °f°ff°¾¾ f°–f°f½ ¯ °f°–$°–– f° ¾°f$n ¯ f°– f°¯f -f¾f Jf°f. ff°¾¾ff°fff¾€f f¯ff fff fff-¾f O O O ff ¯ °f°–f° f .f¯¯f J O f¾f° -f¯f f–fff°f fff¾ff ¯f°f f¯ ff–fff¾ f f°f°f¾ f–f½ °–¾ ¾°–f° ¾ f¯f° f°¾ ¯–f f¯ °©f f°ff°–¾ f –°f f–f–f¯f °¾f f° f°–¾f O O O ff ¾fnf °f¯¾ °f°–ff¾ f f°°f–¾ ff¯f °–– °–– f¾ff f¾f 9 °–¾ f¯½ff°  ¯f°f   f°–¾ff° ¾ ¯–f f¯ °©f f°ff°– ¾ –f° f° ff+ .

°f f°° ff¯ff O O f n°f f° ¾ f°%f° °ff% °° f ¯½°f .  f° ff° f f °–f°°f¯fff ° f°f € f f°° ©fff° O O O f°°  f° ff° ©f f°©f ff° -f°f°©f°  ° f¯ ff° f¾¯f°f f°fff-f€€f f°n° .f°f°– ff f° ©f¾f°f ff. €f O O O ff 9 ¯ °f°–%f % .

O f¯ff 9 °––ff° ff¯fff ff°– f¯f ½ffff f fIf °°ff½9f 9f°f°f°°f f°9f–f f9f°°° f°f f  f° fn €ffn °° f €f fn fIf°f-ff° O O O fn f fn -f¯f °f+.

 f " If°f f¯ f°f¯f½f°––f°ff f°f fff f° °f -ff° -f¯f f–f ° f° fff¾fff° °f €f9 °f½ ¯½f°–nf° f° ¯ff° O O O ° ° %f¯ f°f¯f ° €f°%.

f°%Jf ¾% f €f f€f f°– ¯ff°%f % 9 °f½ ¯½f° f–f½f O O f–f f  ½f° nfff¯fff ¾n%@¾% ½f ©f¾f°ff° f€ff°°fff¯ O O O f€f f¯½°– f°f¾ f°°f °–f% ½f°–% ff¯ .

° ff°¯¾¯ f°° ff f°°f @–f½ f°°nfff¯f f°f ff¾¾ff°–f¯–f f°n – ¾f¯ff° –° f°¾nf¯f f° °f°°ff¯ff½f°©f f°f–¾n$f–°– O O O O f°° ° 9f°––f°¾ff°– nff f° ff° f°n f¯f f° f°f¯f f° f Jf°f–¾n$f–°– ff@€ff¯f Jf°f ½ ¯fff¯f°–¾f°–f f–ff°–¯ ¯  –f°f .

¯ ° °– ° f f¯ f°f¯f° ° °f ff f %f °–f°°f¯fff °f%ff + f .O O O ff Jf°f ½ ¯fff¯ @€f f°–¾f°–f f–f f¯f f°–¯ ¯ –f°f fffff¯f f°f ff° fff f ¯–f ¾f¯ °©f f°f¾f ff°– ¾f¯ ¯ ff ff–ff° f– f°– ¾ f°f  ½  f f°¯f¯½¯ ¯ ° °– °ff°½f¯ ½ff°f f ¯f° f°f–f¯f O O O ff .

nf fff° ff 9fff°ff½ f¾f°½ffff%ff% fff O O f .  f°°f.

f¯¯f J f°– ¾ ¾ %f % €€ff¾f f¾ 9ff f° f°–ff°¾ f¯ ¯¯½° °–f°½ ° ©©f°  ¯ f°¾ f¯ ¯½°f©f–f¾ O O O €€f %© f¾ %f °–f° f°f¯fff °f f¾f 9 ° ¯ f° f¾ f ° – f¯f° ¾ -f f¯f° ¯¯f° f f °f¾f¾ O O O °f¾ ff f 9 ¯ff ¾ -f¯f f½f°f °–– f¾f ¾@ff¾ °f9 ¯ f°@f°f°– ff°–ff°¯ °©f ½fff° f° ½ ° °– f–¾ ¾f¯f°f O O O O °–– °f½fff° f¾f 9 ° °–¯f°¾f%ff% ¾ 9 ¯ f°@f°f°– f @ff¾ -f¯f¯f–f%.fff ff -f¯f½f°––f°¾f ½°f . °f % °f°–f¾f° fJ©ff f f°°f¯ °©f ¾ ¾ff°– f–ff¾f°f¯fff f°– ¾ f¯ °°f f–ff¯ .

ff-f  f° ff–ff°°f f°  O O O f -f¯f¾ f °–ff°– f ff–ff° . ¯ ffnfff– f¾f f.O O O °f° ¾ ¾ff°– f–f –f¾f° f .fff  J©ff ¾ ff f°f¯f f–f©–f °f¯°f ¯ff°$½ °– ff° ¾¯f ff°f°f .ff f°%¾f¯% -f  f °–f°°f¯fff°f °f °f f°  f.

¾ff fn°fnff°f O fn°f fn ° f fn °f fn °f fn° f fn°°f fn°f fn° fn°f fn  © °¾ °–f f°–%½f°% f¾¯° -°°¾f ¯–f¯ °©f ½ ¯½f°–½°f½ f f–¾ ¾ f ©ff° ¯ f°– f–f¯f°f f°¾ f¯ °©f–f°f¯f f °f f–f f°f–f¯f°f O O O f¾¯°  °–f¯ f - .

fff °°¾f Jf°f ½ ¯½f° f°° fff° ff° f %€f% O O O f f¯ f°f¯f¯fff f -f¯f½ f¯ ¾ ° f °ff° f°- f°.fff 9 ¯ f°f%f % ff f°– fff f–¾%f % ff¾¾f-fff°f°f O O ff¾¾f .fffff O O O f° Jf°f ¯f%f % .

fff f° ¯f°%ff f°f¾¾f% -fff ff–f f° ¾f%-ff f°ff% .

ff% f°% ff 9 ¯ f° ffJ@ f¾f° -f¯f f–f ffff ff.O °f°f f °–f°°f¯ff°–f f°f@f°––f°ff¯ff° O O O f°f f¾ f°-°f @f°––f°f °f°–%ff% f¯ff° -f¯f ff°–ff°f fffff¾f° 9 ¯ f°$f°– ff°–nf° ff° f–ff¾f° O O O ff %9f°– n°f nf°%.

ff% f°% .f%ff% ¯–fff¯ °©f ½f°– ¾ff°–¾ f–ff°f½ f¯ff°–ff° ¯ ¯ ff½f f ¯ff° O O O ff % ½°n ¾ 9f°– n°f nf°%.f.

f f°–½ f¯f .fff° ff9f°©ff%ff% O O O ff .ff ¯ff°%f % 9 f¯ f °f 9Jf° f°©ff f¯ f°f¯fff°f f°©ff fff€fff O O O O ff .ff ff -f¯f½-f .f ¯ff° fff¯ffff¯f °f ff° fff O O O ff .f¯¯f f¯fff fff°f.ff ° f f °–f°°f¯fff °f ° .ff%f°% f€f f °°–%f % f %-f¯f ff°–ff°f%f¯%f % f %-f¯f ff°– °f% f%f % f°f¯ ff° f¯f° 9f°– ff°¯f° O O f°f¯ f f "+¯ f 9 f° f °– ff .f f¯ f°f¯f½ ¾° J .

O ¯f° -f¯fff°f f¾ff ½ ff–f f°¯f O O f¾f ½ ff¯ ff° f° ff–f f .f f¾ff°f€° O O O f¾f Jf°fn  f° ©f¾f°f f°f .

f° €° f°– °°– °ff°°f-fff .

½ff°f°–¯ ¯½  f f° ¯ff° O O O O °f °f .

ffff  € ¯½ n¾–€ # – ff .f–f°f O O O ¾f f %€f% ff " . °€€f ¾ f f f f 9 n¾+  f f°  ¾fff.f–f°f " ff f¯ ff¯f° f– n°ff°– f¾ f°–½–©© f°½ °–f¾ O O O O f ° ¾f– n°f%ff% f f f °– f%f n%+ f @€%°––¾% ¯ f 9%f % f¯f° %-f¯f ff°–ff°f %9 °–f¾%f % °ff °ff°f O O O °f °f ¯ f° f °f 9 ¯ ff° f°f f9 °°© °ff°f¾f.½ff°%ff% f°°f f -ff f°–¾f¯ ¯ f°–¯ ¯½ $¯ ° f½ff° ¾¾ ¾f° f ff° °f–f f@ff°°ff f O O O f ½ ° f° f ¾ff°–f°¯ f°f° @ff°°f .

ffff .O O O °f #¾–fn¾–€%fff°% f°f¾f f°f %f n%+¾f € %€nf°% .fff J¯f°%¯ nf°° f°%+  f f–°–%° ° ¾f°% ¾ff f O O O ¾f 9°½ ° °– f @ ¯f  f -f¯f °–f% f° f% fff ° O O ff ff%f % ¾ff°–f° f ° " f¾ff¯f O O O f¾f .

° ¾n -ff °–f €f 9 °f¾¾ff°– Jf f° -f¯f ff°–ff°f Jf f°f f°¾f f¾f.f° f .f$f ¯f -f¯fff°f f¾f-ff€fJf f° O O O O f¾f .

ff ° O O O O f°¾f f°–½ ©f°–f°f%f % f¾f " .

ff " ° " f°¾f f O O f°¾f f°–½ ©f°–f°f%f % f " f°¾ff€¾f-f f O O O f°¾f f°–½ ©f°–f°f%f % f€¾f " -f f " .

f¯¯f f°–¯ ¯ n f° f°¾f % f°–½ ©f°–f°f%f %%ff f°f f°–¾f f%Jf°f °– ¯f°n°– O f¾f Jf°f.f°¾ff¾ff¯ Jf°f–nf° f°¾f f¾ ½ ¾ff f-f .

 O f¯ f–¾ ° f nf° O f°f.

f °ff¯ f°f f°¾f % f°–½ ©f°–f°f%f %%ff f°f f°–¾f f%Jf°f °–¯f°n°– O .

f °f " O f¯ -f¯fff°f O ff¯f.ff 9.

f°f°–¯ ° f½f ff ff .

f¾f .ff .f ¾¾f .f¾f .ff .f¾¾f % .f° ¯f ¯ f ¯ f ¯ f ¯f ¯f ¯ f ¯ f ¯ f 9 f°f ½ ¯½f°f°– ff°°¯ °©f f°–¾ff°%°––¾% O .ff .f¾¾ .f°–°¾¯ -f¯f f–f fff¾f°f O O O ff " f " ¾f°f . ° f½f ff%f %%Jf°f fff°%f°% O O f° f°ff9.fnf .f°–°¾¯ O O O O f° f f©f f° °ff ff f°@f° f°f f°ff 9 °f½ ¯½f° .f¾¾f .f°–°¾¯ f f©f f°f°–¯ ½ff°©ff f° f@f°f°f ½ ¯½f° f–f.

f° f° f.

f¯fff ¯f°f°f ff°– ff¾f°–¯ ½ff°nfff½ °°–f°– ¯ ¯½ ¾°f O O f° f °–ff° f¯f°f°f ff°– ff¾ .

f¯fff .

¯½ ¾°f+f .f¯ .

fff+f 9 °°– °f°.&&& -f¯f f–f .&&&-f° O O °f° @ ¯ f°–©ff .

O -f° .

f° °f°-fff–ff .

fff ¯ °f°–f°f°– °f° °f°f° O O O O °f° f°– °f° - .

ff f .fff ff ¯ °f°–f° f–ff -f¯fff°f f°ff¾f.

fff½ ° °– ©f¾f°ff° O O O f°f .

f ¾f O O O °f f °–f°°f¯ff °f  J°f  ¾f° °–ff° f –¾¾ff°–-° f  f f .fff f¾f 9 ° °– .ff f % ©f¾f°f°%-f¯f ff°–ff°f f9 f°f¾° O O O O f 9¯½°f° 9 °f½ ¯½f° f° f °–f°°f¯fff °f f¾° -f¯f f–f f ¾ff°ff°¾¾f O O O f ¾f ½¾ ©f f f° f °–f°°f¯ff°–f ff°¾¾f Jf°f– ¯ f ff ff€°f9f¯ ¾f Jf°fnf°f¯ff°–½ ° ff–ff° f f f€f Jf°f¾ ¯½°ff°–¾ ff¯f½° f° O nf f f f – ¯ ff°%f°% f¾f¯ff½ ¾ff f¾f ff–ff° ¯ff½ ¯f½ °f½ ¯½f°.f f°f¯f+f f¯ f°f¯f  ¯½fff °f¯ °–°f½ f+9 °f½ ¯½f° O ¾ff -f¯f ff°–ff°f O O °f ¾f°f.

f ¾f .O .ff ¾f Jf°ff°–f¯f%f°¾ f% €ff f¯f O O O €f  f ¾¯f°¾%.

½%ff% f¯f 9°f °f°–°––fff¾f °f f°f °f°––fff° ff¯½f f° f°f©°––ff°–¾n f° ¾¯f° f°- f f¯½f °ff °f ½ O O O °f f € . ° °f°–f°%fn% ½ 9ff°f f°f.°f%+€f 9 ¯½f°f f¯f%€f% f .° f °f .

f f .ffff 9 ©¯½ff°f°–¯f°¾f°–¯ °–f° f .ff ¾½ff .fff .ff .f ¾f ¯ff.ff .ff .ff . f .fff°fff f° °f f°– %ff% -f¯f©f°¯¾ ½f fff ° -f¯f f–fff°f .f f .f f .ffD¯ff O O .f ¾f .f ff f%f n% -ff f%ff n% f¯f -f¯fff°f .ff . f -f¯f fff°f O .f n  ½f° f+ f °f D¯ff " .ff .fff ° % nf% O O O .ff-ff f¯f O O O .f ¾ @ – f – f $ %f°¾ f%+f 9 ° ¯ f°– ff¯ ½ °–f°n©–f½ °n½f%f°¾ f% O ¯ff %n % O .fff°9°°¾f .

f ¯°––¾ ff f °–f°°f¯fff °f €ff ¯ °f°–f°%f % .ff¯ °°–..f f©f% 9 9 ¯½f° .ff .ff¯ %°°– °–– ff% .f¾ f-f¾ff¯f¾f °f O O O .ff¯  ¯–f¯ °©f f%½ ¯¯½°%f°–f ¾ ¯ –f ¾ °–– ¾ ° f .ff .fff€fff ff°– ff .f f .f¾f¯ff .f f .ff .ff9.fnf f¯ f f°.ff¾°ffn¯f° .f¾ f f °–f°°f¯f -f¾f f¯ f¯f¾f °f f¯f 9 °––ff°°f¯f °f+f °f -f¯f° ° °f .f¾f€f° .f f- f f¯f .ff .f ff f%f n% f€f %.f f .ff¯ O O O .ff f% f¾¯f¾°f.f¯ ff ¾ °f°– °°–f° ff–ff° ¯f¯f°%f %%ff° ½ °– ½f°f°– °f¯ ¯ f ff–f f°¾ ¯½°f%° ° ¾f%%Jf°f¾f°° O ff ff O O .fnfff€ff f°–¯ ° f½f ¯ °f°–f° O O O .

fff¯ff°–f¯f f°–f f°.f .fff-f °f . °f° f.

 .ff°f¾f f O O O . °f° f °ff°–f f°.

fff°–° f f f°¾f f f @f¯f°¾–f+-¾f ff°°¾ff°ff°f .ff° @ °–¾¾°f f¾f f . f°ffff O . f Jf°f+°f f°¾f . f°f . f @f°¾€¯f¾ f¯ff -f©ff . f-f©fff f°¾f Jf°f ¯ff° f ff¯f°¾–f O O O .fff¾–f . ffff .

nf f°– f° °f .f#f° ¾ f f°¾ f½ ½f° f°–¯ff -f f¯ff# f¯f° ¯f° 9 ½ f¯ff°– f°– ff° fJ@ f°f°f ¯f° O O O O -f f 9 f¯f ½ ¯ff°%f % ¯f 9 ¯¯½°$½ f# f¯f° 9 ¯ f° ffJ@ ¯f° -f¯fff°f -f ffff O O O -f f 9 f¯f ½ ¯ff°%f % ff f f¾f n f¾ f ©fff° -f f f¾¯f °¯f°–½ f¯f O O -f f 9 f¯f ½ ¯ff°%f % f¾¯f °¯f°%f % -f ° #f ff½f°f°–¯f O -f ° ff½f° .¾f€€f O O O -f f ¯ff°f ¯ff°f° ¯ °%f % ff° ff° fff° ¾ ¯ f°–f° ½ f¾ff° ¯ff°%f % .O O f Jf°f ½ ff Jf°f ¯ff f .¾f€€f " -f €fff. f¯f f°9 O O O . ©f% ½f°–% f¯f f° " 9 °f½ ¯½f° -f f¾–€f°f¯ f9 O -f f ff–ff° ¯ff°f ¯ff°f°%f % -f ff °- ff €%I °% I °f°–f f° ¾ ¯–f¯ °©f f°ff°– n f¾ ¯f f° f½f¾ f–f@ ¯½f9 ° °–f° -f fff°.

fff " O -f ° ff9f -f ° -f f -f ©f -f f -ff f -f -f f -f f -f ©f f°–½ °ff½f° %fn% O ff 9 ½ff °–½%f % O -f ©f°f °f½ f¯f f°-ff°– ff½f° ¾°f¾ ° f f° O O -f ©f ½ °f .O #f f°–. °f° ff°f°f½ f¯f+°f % f°%f °–f°°f¯fff °f  -f -f f¾¾fff -f ° -f f -f ©f -f f -ff f -f -f f -f f -f ©f f°–½ °ff½f° %fn% O ¾¾f f°–¾ff°f°– nf°½ ° °–f° °ff° O ff f f¾f n f¾ O -f fff°J ff 9 ¯½f°½ ¯ ff ¾ ff° ff½f° f ff°–f°f f f¾f¯ ¯ °©f f°–f°– ff f€ f° ©f¾f°f ff¯¯ °©ff° ½ °f O O O -f f f °–f°°f¯fff °f -f° f°° f°f ff° f f° J ff ff½f° ¾f°f°©f f°–– ff f€ f° ©f¾f°f -f ¯ff °f¾f° ¯–f¯ °©f f°ff°– f¯ff¾f°–°¾fff© f°f ¾ff O O O -f ¯f f°– f¯f f °f ff ¾f° -f¯f ff°–ff°f -f€ f °ff ¾ff°– f–f nf° f° nfff O O -f€ f -f€¾f -f€ ¾f ¾ff°– f–f ½ ¯ff ¯ff%f % °ff  .fff -f ° -f f -f ©f -f f -ff f -f -f f -f f -f ©f f°–½ °ff½f° %fn% O .f -f ° .

f°+-f "+f .

fff -f€¾f f ° .

f°¾ f°¯ ° °f°–f°% f°% - ° °f½ ¯½f°%ff% ff¾f ff°– °f°–%ff% -f¾ffff¾f½ 9– ¯f°½ °f¾¾ff°––f f f©f f°@f° -f¾f@ffff f ¾f©f f°–¾ f ° °– O O O -f¾f f©f f° @ff f ¾ ff f°–¾ f ° °– -f¾f-fff¾f O O O -f¾f € –f fff©°%f % -ff °–f%f % f¾f .O O O -f€ f -f€¾f -f€ ¾f ¾ff°– f–f ½ ¯ff ¯ff%f % f f°– ¯f¾f° ¯f¯ ff–f%f°% ° " -fff¾f f f°–¯ ° f½ff°¯fff ¾–f O O -ff –¯ ° f½ff° f¾f f -f¯f¾ff¾f¯fff ¾–f -f ¾fff Jf°f ½$ ½½¯ f -f¯- °ff¾f ¯–f¯ °©f f°ff°– f ff°–¾ f°f%¯f°¾ f° ¯ ° °f°–f°% f° ¾f¯ ° °f°–f°©f°f¾ °  O O O -f¯ .

f°%¾f% -ff¯f°f-D¯ °–fn°f°f f–f$ff °f O O O O -ff °–f ¯f°f .

°f - %.

ffff¾f@ff -ff°fff9f– -ff€f-ff°f .fff%-f¯f f–f °f D¯ %Df¯f%-f¯f f–fff°f -fffff9 O O O -ff °–f f¾–f fff f ¾ f¯ff°ff½°f°–f°– ½© 9 °f½ ¯½f°f©f -fff¾¯° ff€ff° °–f¯ f f¯f°f°–f¯ f°f°– -ff.

° °f°–f°%f°¾ f% 9 °f½ ¯½f° ¾f f°–– °– ¾¯f%ff% -ffff-fff -f ff°°¾f 9 ¯¯½°Jf°ff°–f f fn°ff°– f€ O O -f f f °–f°°f¯fff °f -f+°f  f€ f°°¾f 9 ¯¯½°f°f -f¯f€f¯f O O O -f¯f °f°–%f % €f ° ff ½f° f –f%f % ¯f f ¾ n %f°% - ¾f. ¯ f°¾f 9 ©f°–.°°f .°°f f f¾nf°– ¾°f f°– O O - ¾f n ¯° .°° .-ff°ff°¾ff° f%f°f% °– ff°– ¾f ffJ@°¾ff f°f f° f ¯ °©f ½ ©f°–¯¾¯ff°–¾f¯ ¯ $¯ °°– O O O -ff°f -ff f. ° 9 ¯ °f¾ f+-f % f°° ¯ % °f°–f°– ¯ °– ff° ° –nfff½f°– ¾f -n fn f9J©ff 9 f–fJ©ff–f°––° ¯ ¯½ ¾°f f°½ ° ¯ °f°–f° - ¾f°fff¾ 9–n f¾ O O O - ¾f °f½ ¯½f°$9 °f °–ff°°f¯fff f° °f ff¾ .¾¯f f° f 9 ¯ f° f@f° -f¾ff¯f°f9 ¾f O O O O -f¾f f©f f°f°% % f¯f°f .

°°©f°f°f ff¯f ff¯f+¯ f  ½f° ff°f° f °ff°–¯ ¯ ff° -f¾ffff¯f f°%ff% 9 ¯½f°nf°°f° ©f¾f°ff°–f f°¾n .f - 9 ¯½f°+.f ff¯fff°f° f O O O -.f . f¾ -.

O O O -f¾f ©f¾f°f%f°¾ f% ff .

ff½  %-f¯fff°f%© ¾ff¾f¾€f°f .f°%f % f¯f f° f °ff ½f¯ff¯f¯f f° -¾°ff O O -¾°ff .f¯¯f J -¾°f°ff¾ff ° -€f¾ff¯f f° O O -€f¾f f°– f°– f–f f¯f f° f°f¯f f° -f¯ff°¾ff°J f .

ffff°ff°– f¯f f°¾ f n°f -fff -ff°€f .

ffff°– f f½½ f¯f .

 f.

¾ff f%nf% ¯–f f ¾f¯ °©f ½ °–¾¾–¾ °f°f¾f  ff° ff¯¯ ¯ ff°f f f¯f¾ ©f f O O O f f¯ff° .

fff° 9°n ¾¾ f%° f% J f f °–f°°f¯fff °f J f°°–¾ f 9f¾f@¾ffff 9ff€f Jf°f¯ff°– f f°½ °ff°– O O 9 Jf°f%ff% f ¯ff° .¾f 9 °–¾¾ f f Jf°ff f ° 9f¯ ¾f O O O f f¯f  ° f °–f°°f¯fff °f 9f¯ ¾f 9 ¯f¾ 9f ½f.fff°J f O O O 9f ½f 9f ½f nfff%° % .

ff°f f°ff O O .f¯ f ©f€fff 9ff½ ¯ff€f½ ° °–f°–nf° ¾ ¯½°f O O O .f°f–f.ff °f °©f° ©f¾f°f f° ½fff°f½ ¯½f° .ff°©f°f° °f½– ©f¾f°f f°¾ ¯–f ¾f©f ½ ¯½f°f°– ©f¾f°f ff¯¯ ©ff°f° ½f°°f O O O .O f€f f°– f f°½ °ff°– .f¯ f f¯f ¯½°f%. ¾% ©f 9 ° °–%¾f% €fff €f f °–f°°f¯fff °f+ff 9 ½ ¯ff ¾°f €f©f%f 9 ¾f f°@¯% .ff.°ff fff°f . f ff% °ff °f f f°@fff .f ¾f  f ff°– ¯ ff¾f°f¾ f° ° f f O .f°f @ff  f f¾ff¯f  .ff°f ff°f 9 fff°f°– °f%.

°¾f°f O O .ff J f°–f°%@¯@ °–f% .

fff–°–%°°f¯f f½¾°f% .°¾f°f f¯ fffn°¾f°° fn €f°° O O fn °f½ ¯½f°f°– f–¯fJ@ €f°° ¾ °f°–f° f f€@f%f f%¯f°– O O O f f 9 °f¾ f € @f°–f¾ –f%°––¾% @f @ f¯ f %f¯½°– °f fff%+f -f¯f ½ ¯½f°°f O f f .

O ¯f°– -f¯f f–f f€f ¾fff9 f€ff¾ ° f– °ff°– ff–f ffff f°f©f¯½f°nf° f°f O O O f€f °ff°– ff–f f°ffff f¾ ° f @f©f¯½f°nf° f°f – @f©f¯½f°nf° f°f f€€f f¯f-f fff f¾¾ff°– n f°¯fff°–  f° O O O f¯f f¯ f¾¾ff°– f¾f¾%f % -f f %ff½f°%¾f%%¯ °%f %%9 ¯ f°%@¯@ °–f% ff f°–¯ ¯¯ff f°%f % f f.¾f¾f° O f¾¾f °–f¯ff%°––¾% f¾¾f9¾ff f 9 °f°– f¾–ff°– ¯f° O O O O f¾¾f f°– ¯f° 9 °f½ ¯½f° ¾f f¾–f f f °f°– f¾f° °ff¾f€f 9 ° ¯ f°– nfff f° f° O O O O f¾f° .f°fJ 9 ¯¯½°f°–ff f½ f–fJ f¾¾ff°¯.

fff f¾f f° €f 9 ° ¯ f°f€f°f f f°f  ½f°– ½f° f©ff°%f°¾ f% f°f€f°f f f°f9f¯ ¾ °–f f °–f f°–¾ff°–¯ ¯ ff°f¯ff f  ½f°– ½f° °¯ ¯ f °ff° °°f O O O O f°f  ½f°– ½f° f©ff°%f°¾ f% 9f¯ ¾ f°–¾ff° °–f °–f f -f¯fff°f ff.f f f ff¯f f° –°f.

f f°¾ .

O O O –°f f .

f @ff ff n °–f nf° € f ¯ff°°–¾ €f.fff°f¾¾©f€ ° f-fff€ff° °–ff°– f f°f¯f°– O O O O ° f °–f°°f¯fff °f f ¯f¾f° -ff °–f f€ff° f¯ f°fff¾f¯f° O O O f°f f °–f°°f¯ff°–f ff¾f¯ ff °–f ½f f°–½f¾+f¯ f°f f°½f¾f f° -f¯fff°f fff°¾f ff° fJ@ ¾ f°–½ ¯½f°f°–nf° f° n°f ½  f–f ff° O O O f fJ@ ff°¾f 9 ¯½f°–nf° f° n°f ff° -f¯f f–f f€f ¾f 9 ¯ f° f@f° ¾ f°–f°ff°––¾¾ ¾ f°½ ° ¯ °f°–f° ° f°¾f O O O 9 ¯ f°@f° f€f f°–¾¾ ¾ f°–¯ °f°– ¾f f °–f°°f¯fff °f .fff f ¾f°–¾ fn f ff f°¾n$nf° O O O f° f ¾f°–n f f°– – ¯ f .f –f f°¾ -f¯f f–fff°f °f-  °¾¾ff€ff¯f f° 9 ¯½f°@ ¯ff°– °–ff f f°¾ f °°– f ff½ ff ©ff¯f f° f°f° °¾¾f  %½f° °–ff f% ½f°–%%@ ¯f% ½f°–°%+-¾¾f 9 ¯½f°%f % O f€f f °°–$¯ °f°–%f % O f¯f f° f °–f° fff °f f¯f f° f°f° O f°.

fff f¾–ff°–¯ ¯ ff ¯ff° O f¾f f -f¯f¯fff ¾–f ¯¾¯¾ ¯%f % f¾f ff°€f f°––f ¾nf°%¯f°¾%f°–  ½ ¾ f° f–ff°¯fff ¾–f O O O f¾f f -f¯f¯fff ¾–f ¯¾¯¾ ¯%f % . f f°f¾f ff°%f f% ¯–ff f¾ f¯ °©f °f°– f°ffff f° °f f°¾ f¯ °©f °f°– ¯f°f½° f f f O O O f f °f°– °f¾f °–ff° ff°f°f Jff° ff° -f¯f ff°–ff°f f f f% f% ¯–f f ¾f¯ ¯ f° ¾ ©f° f–f°– ¾ f°f f° ¯ ° ff°f°– °–°–f°°f O O f °–ff°ff°f  f f -f¯f °–f f ffff€ff °f f€ °°–9f°– ¾.ff° n¯ f¾ f½ °–f f° f¯ff°ff¯ O O O f¯f ¾ f¯ff° f°f °–f f¯ ff¯ f°–¯ ° f½f°¯ f¾f fff€f .

 °f .f°%ff% f°€f  ½ ¾ff ½ f f° f%f % f¾ff°f O O f¾f " f°f 9 ¯ ff f° f f° f-ff –ff ff.%¾f@% . °f O O ff . %¾f@% ff¾fff¾f .

O O O ff 9 ¾f °nf ff¾f ¾f f¾f f.

°f¾9 f°f O O O O f¾f f f °–f°°f¯fff ° f°f .

°f .

°f¾ f ¾ f°f ff 9 f°f 9 f¯f f°f ¾9¾f  f°f¾ff¾f °–fnf°½ ° ©©f–¾f°–f f¾ O O O O f °–f .

f° °f¾ f°– f¾$ ¾ff°– ff¾f 9 ° ©©f fff¾J©ff° °–ff°–° f f°f O O O f °–f ff¾ ° f J©ff° f °–– ff°–.

° f°° f%.f° ff°f¾€ –f °f f° f–ff° °–f f°– ¯fff° ¯–f¯ °©f f°ff°–nf° f°¾ f  ¾ f¯ff° f° ° °– fJ@ f°–– ¾ –fff f° ¾f¯ °©f nfff½ ° f°– f–ff ° f f–f f° ¾ ¾f¯f ¯f %° °– @f°% ¯f°%% f¯f%f %%.

n - –f% O %f 9 nf°–f°––%°––¾°% O f° f¾nfff%° f f°¾ f% O ½f° ff°f9 °f f ff¯–f f° ½ ¯  ½f° f ½ f° ff° ½ ¯ +° f¯f%.

°f%+f °ff°–   f°%ff% O f O f°f f °–f°°f¯fff ° f°f f€ °f O f °fff° f¾f O O O f °f %f f%f %% ½°n ¾¾%°––¾% ff f¯ f°f¯f©f°½°f ° f¾f -f¯f½ ¯ f° f¯ f .

¯ ©f¾f°ff°$ f€f°° °f¯f¾°–f%f n% O € €f ¯f ¯  ¯f– ¯f f°––°%f % O °f " O ffffff O O O ff 9 ¯f¾ ff 9 ¯ff° ff f©f f €f f°¯f ¯–f¯ °©f ¾ f°–½–nf° f° ¯f O O O f €f @ ¯f%f % f° .f€fff f°°°€ °f f°°° f°° f°° ° f°°f° f°°° f°°f f°°f f°°° f°°° .

f°%€f% ¯f 9f©f%f % f€°f.

f°f9° ff° °f½ ¯½f°° ff°f°–nf° f° ¯ O O O f€°f ¯ .

f°f .

f° 9° ff° °f fff°f f°-ff°ff° O f° f° f° f°f f f¾ f° ° f° f fff°$f°f ff ¾ ¯f ff°– °–f% % ff.

f¯f ° % °% ¯–f ° ¾f¯ °©f °f°– f°– f°½ ¯¯½°f°– nf¯°– O O ff °f°–½f°– f°– ff¾n½ f° f½f°–ff¾ nf½ff© °–°– .

f¯f ° .

¯½ ¾°f+J ° @ ff¯€¯9 9f° fff° fff.f¯°– .f¾° O O O O ff f½ 9 ¯fff°–° f f° f f °–f°°f¯fff °f f f°.

f° f ff f%f % .f¾° -f¯f f–f f-f f9 ° .

f ° °f °f°f¯ ¯½°f ½f°–¯°% f@f°% f°¯ °©f ¾°f % f°–% f–¾ ¾f¯f°f ¾ f¯ °©f f°–f°– –°f f–¾ ¾f¯f°f .

O O O ° °f%°––¾% .

° °f %-f¯fff°f%. °©f f°–f°– –°f f¾ff¾f ff½fJf f°f f°f f-.¯fff °f°–nf°– nfff½f°–° f f ff€f ½ ° f° f#f¯ fff ff¯ff# f€ff9f¾f Jf°ff°– ° ff$ ¯ff° f°n f¾ f f°.f ° .

f f° f ff°9 O O f f ¾f¾f°$½ °–ff° f°9 9 °f°°  ° ff¯¯f° O O ff .f¾f.

f° ¯¯f° -f¯f¯f–fff€f¯ €f f Jf°f½ ° ¯ f O €f €f . f @f°fff°ff– f¯ ff f ° ff° ¾½ nf  ° – #¾n¾ °° ½½ ¾¾ ¯–f@f°f ¾f¯ °©f ¾ f°–f°– f° ff ¯f f°¯ °©f–f ¯ff°°f f°ff¯f½f°fJ@ f°–½f½f ff°–f°f f°¾f . °– f ¯ ° ¯ f°%f % €f°ff¾¯ff° @f°fff¯f.ff½½ ° ¯ $½ °– ff O O O €f €f . °– f ¯ ° ¯ f°%f % €f-¾°f9 . °– f ¯ ° ¯ f°%f % -¾°f °–f¯fff°– f°f½ 9 °f½ ¯½f° €f.f¾f9f f O €f €f . O O O @f°f ¯ ff¯f f¯f .

 °%¾¾f°% f½ ¾©– f¾°–ff° ¯½ff°ff@f¾¯f°f ff°ff– f ° ff° ¾½ nf %f n% ¯ ff #¾n¾ °° ½½ ¾¾%-¯ nf% @ffff€ff¯f f ¾f°– ¾ f°¾ ¯½°f @ff @ff @f f @f f @ff @ff @f f @ f @f Jf°f¯ f –f ¾ ½ ff°%f n% O ff€f " O f¯f " O @fff¾f¾f f O O O @ff .O O O @f°f .ff$ ¾°f f¾ -f¯f¾ f°–½ ¯½f°f¾–f%f °f f¾% f¾f f ff¾f¾°–f ¾–f @–f–°–f° 9 ¯½f°f°–f ¾ ¯f°–f f° f ¯ O O O @–f @– f –° %½% ¯f°–ff°–¯ °ff –f° 9 ¯½f° f ¯ @¾ff°nf°ff°f O O O @¾f %¾€%f %%9%°f°% f°nf°f ff°–f°$¾ ¯ ¾f%f°¾ f% f°f f °–f°°f¯ff°–f  Ifnf f° If°f.

f°f f °– ff°– ° f f°nf°f°–¯ ¯ ff °°–f°  ff–ff°¾ f ¯f¾f° O O O If°f °–ff°– ° f .

f°f .

f° f ff–f° °°–f° ¯f¾f° If°f.

f¾¾ff¾f f °– f¾ ©f–f°––° f°¯ °–f–¯f°¾ ½ ¯fff¾–f O O O If°f °–f¾ ©f% f°% .

fff¾–f .f¾¾f . °–f–¯f° f°f°––° f¾f f .

I °¾¾ f¯ff I °¾¾ f I °¾ f–f¾¯ – ° %J¯f°€¯I °¾%+ f %.

 %f¯¾ f°– ¾ff° f O ¯ 9 ½f f° ff¾f©ff f°°––¾f°– ©fff°f°–f°ffnf° O ff .

¯f % – f° f f¯ f°f¯ff¾f°f¾f +° f @– °ff °f 9 f%€f%+f .f°%f % O In ¾f€f-f ° O O O In f °–f°°f¯fff °f ¾f€f f° ff°–¾¯ f -f ° 9 °ff½f° J If°fff¾f° f f¯n°ff°–f ° ff°–f f°ff½ f ¾f° f Jf°fff° f9 O O O O Jf° f°%ff% ff 9 ½ff%f % f° f " 9 °f½ ¯½f° Jf°½  O O O Jf° f°%ff% ½ J¾ ¯  -f¯f f–fff°f J°°°f –fffff° O O O O J°°°f @ €¾ ° f–  –f f #¾ f½f ¾fnf f°– f¾@f° f ¯f° fff° -f¯f¯f–fff°f Of f° f °ff O O O Of O "+ %f¯ f€¯ .

f°%f % .

 f¾¯°ff°ff O O O f¾¯° °–f¯ f ff°f @f¯f° °–ff°–f°– f °f f f°-f°–f f°½ fff€fff O O O O ff  €$nf°$f°––° f 9°f f° ©f¾f°f €f 9 f¯f f ff f¾°f¯ €. ° f¾ff$ ° – ½f° fn °f°– .

f°–nf°½ff¾ f¾ f ½ ff¯ °ff°–n f O O O f ¯ .

f°% ½f°–%+ f ¾f .

f%f°% n f °–f°°f¯ff°–f °f°– f°.

 -f¯f f–f °ff°-ff O O O O ° f°– ¾€f¯ f ff° ¾ff°–f°@f° - .

fff ff  ½f° ff€ff°f¯f f°f° °–ff°–f°–f f°f¯f f° ff°fff¯f f°f° °–ff°–f°–f f°f¯f f° fffff O ff ff fff f f fff fff f f ff % ½ °–f %f%% °–ff°–¾ f°–¯ f ff°%f % O ff f°– ° °–% f°% ff-f°f °f O ff ff fff f f fff fff f f ff%f n$f% % ½ °–f%f%% °–ff°–¾ f°–¯ f%f % O -f° - .

ff O f °f " ff9f°f °–f9.fff+° .

°ff ° f .

O ff ff fff f f fff fff f f ff % ½ °–f %f%% °–ff°–¾ f°–¯ f%f % O 9 °f½ ¯½f°%° ° ¾f% O f°f .

°f$ n°f ff-f¾f#f f °fnf°f°–¯ °–– ¯ ff° ffff f° ° f O O O ff .

f ° f °nf°f¯ff 9 ff¯nfff ¯f¾f° O °f " O.ff+.f° -f¾f#f f°–¯ °–– ¯ ff° f f °–f°°f¯ff°–f ff€f O O ff ff 9 ½ff €f f°–f½ ¯f ¾f°–f ½ °– ff° €f°f°f  ½f° O O O €f°f f°–f©ff°– ©f¾f°f ½ ¯ f°%f 9 ©f°©f°f¯f% °f  f°–½%°f°% ½f° -f¯ff°– f  °f.f° f f©f%° f% O °nf°f¯ff °nf°f ¯f¾ .f ° f .ff % ¯  ff°–f°%ff% f°f °ff°f¾f¾f9 ½ ¾¾ f°f f¯ f¾ff¾fff ff  °ff @ f%f°% °f¾f¾f °f¾f¾ °f¾f¾nf °f¾f¾f °f¾f¾ fnf f¾f fn fn ° ¾f¾ f–f°%°f°% O 9 ½ ¾¾ -f¯f f–f O O O ff¯f f°f¾¯f°f .

fff f°–¾n O O O f .

fff f¯f f° f°f°–¾n f¾¯f°f %-f¯fff°f%-f¯f½ ff°–f° .

f ff°©f  ff°f°–¾ °f°f¾f f¯ f ¯ °–f°–ff° f°¯ ° °f°–f° f–ff°¾¾©f f°–f°¾–f °––f¯ °–f°ff°f¯ °¯f f°–f°¾–f ¾ f°–¾ ¾°––°f f¾ f–ff°ff°–¾ O O O f %f% @f¯ ff°  ff° f°©f %f% ¾©f f°–f° ¾–f €f#Dff f°f  f°°–– ¾¾f¯%@f°%  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful