Kisah siPalui

Kisah siPalui ini adalah cerita yang bernuansa kehidupan masyarakat banjar yang berada dipahuluan, dimana tempat mereka biasa berkumpul adalah di warung minuman dengan sambil menikmati secangkir kopi atau teh dan sepotong kue diwarung itu mereka bersenda gurau bersama teman-teman. Kisah si Palui ini 100% kami ambil sumbernya dari Banjarmasin Post koran terbesar di Kalimantan . Karena memang kisah siPalui ini sudah sangat populer bagi masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, maupun bagi warga Kalimantan Selatan yang berada diperantauan khususnya dimana saja berada. Sangat banyak diantara mereka yang menyukai membaca kisah siPalui ini. Bahkan disebuah forum online pernah juga ada yang mencari kisah siPalui ini. Oleh karena ke populerannya itu, di Website Banjarmasin Bungas ini sengaja kami angkat lagi kisah siPalui ini agar bisa dinikmati, tidak hanya masyarakat kalimantan selatan saja, tapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia seluruhnya atau bahkan masyarakat dunia yang bisa mengakses situs Banjarmasin Bungas ini. Setelah beberapa bulan situs Banjarmasin Bungas ini akses di Internet nyatanya memang sudah mendunia, ada yang akses dari Amerika, Eropa dan Asia. Kami berharap Banjarmasin jadi makin dikenal didunia. Berikut beberapa kisah si Palui yang pernah dimuat di Banjarmasin Post.

Wawah Salawar
Di kampung Palui amun sudah bulan Agustus banyak haja karasminan nang diadakan dikalurahan, matan naik pinang, balanjaan karung, main bal lawan acara nang lainnya. Palui wan kakawalannya umpat jua lomba banaik pinang. Dibawah buhannya sudah baatur siapa nang manahan dibawah lawan nang naik kaatas. ³Siapkah buhan ikam?´ ujar Palui manakuni kakawalannya. ³Siap bos,¶ ujar bubuhannya bakumpak. Di bawah Tulamak manahani, limbah itu Garbus naik ka bahu Tulamak. Lalu naik Tuhirang wan Tukacil, nang batugas naik paatasan kana jatah Palui, karna Palui tamasuk awak kurus kada talalu barat. Rami panuntun manyuraki bubuhannya nang naik pinang. ³Ayu Lui, gasak Lui, parak sudah sampai!´ ujar pambakal kukuciak mambari samangat. ³Sutil pambakal ai, pasti kami nang manang,´ ujar Palui pina laju banar sudah parak ka-atas. Rahatan baingkang manuju pucuk pinang, tadangar bunyi µkrak«.!¶ nyaring banar. ³Ikam bakantut kah Lui?´ ujar Tukacil nang dibawahnya. ³Kada, aku kada tahu jua bunyi napa itu,´ ujar Palui kabingungan jua mancari asal bunyi. ³Ha«ha« ikam kada basalawar dalam kah Lui?´ ujar Garbus dibawah limbah maitihi ka atas. Palui sudah baduduk dipucuk pinang, takajut mandangar kuciakan Garbus mamadahi inya kada basalawar dalam. Apalagi inya bingung malihat panonton tatawaan malihat ka inya di atas. ³Napa panonton tatawan?´ ujar Palui kabingungan.

³Aku bulik dulu baganti selawar dulu!´ ujarnya bukah mancincing kasasupanan sambil manukupi burung parkututnya nang antui-antui.´ ujar Tulamak jua lucut tatawa. Takajut inya imbah tahu salawarnya wawah alias rabit rantas.´ ujar Palui sudah dimuka pagar mahadangi kayinya banaik. sudah ulun hurupakan kuncinya. Insya Allah kada apa-apa. Tapi ngarannya urang tuha.´ ujar kayinya sambil manggitir naik ka lapak sapida mutur. ³Pokoknya aku kada handak. aku handak babica haja. ³Kaina hulu«´ ujar Palui langsung balungsur di atas kakawalanya. Kada tahu lagi inya diinjakinya kepala kakawalannyal. .´ ujar Palui maingatakan pulang.´ ujar kayinya ³Asal pian pisit bapingkut.´ ujar Tukacil. siPalui Baingkut Pisit-pisit Kayi Palui baumur dalapan puluh labih tapi masih sihat haja.´ ujar Palui manunjuk ka sapida mutur nang hanyar dikariditnya. Kada lawas tadi sidin kuhulkuhul batuk kada sing ampihan. humor. Langsung inya handak baturun padahal sudah sampai di pucuk pinang. Mandangar Tukacil bakuciak salawar. ³Itihi salawar ikam Lui ai. ulih panitia bubuhan Palui sudah dianggap kalah. kada kawa kana angin. Amun babica kajauhan. ³Ayu Lui ambil hadiahnya!´ ujar Tuhirang nang sudah kabaratan.´ ujar Palui. ³Jangan kada ingat baingkut pisit-pisit kayilah. karna ulun ini sudah lihai banar bakandaraan. ini nah sudah handak babuat. Palui langsung mahahar ka salawarnya. ³Sapida mutur ulun sudah kada buruk lagi kayi ai. ³Ayu kayi babuat. lalu ai taturun taguguran sabarataan.´ ujar Palui manjalasakan. Ujar anak cucu sidin sabaiknya kayi dibawa ka duktur. maka inya kada pakai salawar dalam. imbah anu pina mangalilu wan gagaringan. Imbah bakumpulan duit. jangan kada ingat baingkut kuat-kuat. ³Lui kanapa?´ ujar kakawalannya pina kaciwa. tinggal giliran Palui dapat tugas mambawa sidin ka duktur. Tags: cerita. ³Hi-ih. ³Burung napa?´ ujar Palui masih kada paham. Akhirnya Kayi Palui hakun jua diantar basapida mutur. Ikam tahu saurang kalo jalanan wayah ini bilang galu banar. ³Labaram burungku mancungul.´ ujar Palui gagarunum matan atas sambil manutupi ka salawarnya nang wawah. imbah sidin malihat sapida mutur Palui hanyar.´ ujar sidin bakaras sambil tabatuk-batuk. apalagi sapida mutur ikam itu buruk wan rancak mogok. ³Aku kada handak naik sapida mutur. lalu ai kada jadi manang banaik pinang. kasihan tukang bicanya.³Tutupi burung ikam kalu pina tarabang. ³Kada apa-apa kayi ai. Gara-gara wawah salawar. Pian parcaya haja wan ulun.

ini nah kayi sudah baingkut pisit. Palui tapaksa bamandak. kawa ba SMS an sambil maunjun. kaya apa haja pian pisit-pisitnya tatap haja tagugur. ³Ayu ja aku salah. masms sampai mambuka wan mahapus sms inya lajari. jadi kayi baingkut haja karas-karas di pagar. Tags: cerita.´ ujar Garbus kahimungan. manilpon. dimana garang pian bapingkut?´ ujar Palui hiran. jadi kada maunjun ka kampung sabalah? Ujar habar iwak haruannya rami banar. Untung kada lawas kayinya kawa babangun. . Sudah jua aku baingkut.´ Hanyar haja jalan sudah nangkaya ini. Jangan baingkut di pagar.´ ujar kayinya.´ ujar Palui maingatakan rancana maunjunan. ³Waktu naik. Paksa ai inya bahimat balajar lawan Palui wan Tulamak cara mamakai HP.´ ujar Garbus kahimungan. ahirnya bisa jua aku mamakai HP. bisa jua sakalinya Garbus mamakai HP. pian kada bapingkutkah tadi?´ ujar Palui manakuni. kada handak lagi bakoyo.´ ujarnya kasakitan. ³Tarimakasih banyak kakawalan lah. Kita bawa HP lah. kayi baingkut di pagar.´ ujar kayinya. ³Pian kada apa-apa kah kayi?´ ³Kanapa pian jadi tagugur. lalu inya babulik manyasah.³Hi-ih. ³Sudah jua. Bruakkkk!.´ ujar Garbus lihum. ³Nah iya kalo. Karna ujar ikam supaya baingkut. humor. ³Baapa sambil ba sms-an Bus? maulah kada janak haja maunjunnya.´ ujar kayinya bamamai. ³Ayu ja kalo kaya itu. ³Akur banar Lui ai. Sakalinya kayinya Palui nang tagugur. ³Ngalih jua baisi kayi antik ini. Barakat cangkal.´ ujar Tulamak. Palui takajut lalu inya manuleh ka balakang.´ ujar Palui sambil mang-gas sapida muturnya. ³Kanapa jadi tagugur jua. Maksud ulun pian baingkut pisit wan ulun atau baingkut di kandaraan. ³Aku kabalujuran dapat patuhan bibinian di kampung sabalah. ³Kaya apa kita hari ini. kawa ba sms-an.´ ujar Garbus.´ ujar Palui manawaakan kalakuan kayinya. Matan mamicik tilpon.´ ujar Tulamak. kada usah baagak.´ ujar kayinya. sakalinya tadangar bunyi mandabuk nangkaya ada nang gugur. Kada lawas. ³Makanya Bus ai. malah pisit banar. siPalui Kisah Kada Basinyal Supan banar Garbus limbah katahuan kakawalannya kada tahu bunyi sms lawan bunyi talipun.

³Nah. ³Cucuk haja sms ikam kada mau takirim Bus ai. ³Dikampung ni balum ada antena pamancarnya. ³Handak manukar sinyal. Tags: cerita.´ ujar Garbus .´ ujar Palui wan Tulamak takarinyum haja malihat kawalnya nang pina kidu itu. Tapi sms nya kada mau-mau takirim. artinya kita kada kawa manalipun. Tulamak wan Palui nang baparakan duduk muyak jua mandangar bunyi HP garbus. ³Sini pang aku lihati?´ ujar Palui marabuti ka HP garbus. ³Ayu ja Bus ai. ³Kanapa jadi kaya itu? maka samalam aku manukar HP ini langkap lawan kotak. ³Sinyal itu nang bagaris-garis di atas layarnya ini nah. ³Kalu kaya itu aku bulik haja. ³Hati-hati ikam bus ai.´ Sampai di wadah paunjunan. Aku kada jadi maunjun.´ ujar Palui mamadahi.´ ujar Garbus mangaluyur bulik. sinyal nya kadada.´ ujar Palui sarik ³Sms-nya kada mau takirim tarus Lui ai. badahulu. kalu katahauan bini ikam. makanya kada basinyal HP ikam : ujar Tulamak umpat mamadahi. Langsung inya ma-SMS bibinian itu. humor. kanapa yu? ujar Garbus.´ ujar Palui mamadahi Garbus nang pina kidu. Bingung inya malihat HP-nya. Garbus langsung mambuka HP. bisa parang dunia. Bila kadada garisnya baarti kadada sinyalnya ai.´ ujar Garbus. Tukarakan sinyalnya banyak-banyak lah. ³Ampih pang sudah bus.´ ujar Tulamak. ³Handak ka mana Bus?´ ujar Palui heran. ces cesan lawan sinyalnya. siPalui . baisi HP dipakai gasan bagandakan. ini kada baiknya. iwakku mauk nah mandangar bunyinya. Bila garisnya hibak artinya sinyalnya kuat.