Kisah siPalui

Kisah siPalui ini adalah cerita yang bernuansa kehidupan masyarakat banjar yang berada dipahuluan, dimana tempat mereka biasa berkumpul adalah di warung minuman dengan sambil menikmati secangkir kopi atau teh dan sepotong kue diwarung itu mereka bersenda gurau bersama teman-teman. Kisah si Palui ini 100% kami ambil sumbernya dari Banjarmasin Post koran terbesar di Kalimantan . Karena memang kisah siPalui ini sudah sangat populer bagi masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, maupun bagi warga Kalimantan Selatan yang berada diperantauan khususnya dimana saja berada. Sangat banyak diantara mereka yang menyukai membaca kisah siPalui ini. Bahkan disebuah forum online pernah juga ada yang mencari kisah siPalui ini. Oleh karena ke populerannya itu, di Website Banjarmasin Bungas ini sengaja kami angkat lagi kisah siPalui ini agar bisa dinikmati, tidak hanya masyarakat kalimantan selatan saja, tapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia seluruhnya atau bahkan masyarakat dunia yang bisa mengakses situs Banjarmasin Bungas ini. Setelah beberapa bulan situs Banjarmasin Bungas ini akses di Internet nyatanya memang sudah mendunia, ada yang akses dari Amerika, Eropa dan Asia. Kami berharap Banjarmasin jadi makin dikenal didunia. Berikut beberapa kisah si Palui yang pernah dimuat di Banjarmasin Post.

Wawah Salawar
Di kampung Palui amun sudah bulan Agustus banyak haja karasminan nang diadakan dikalurahan, matan naik pinang, balanjaan karung, main bal lawan acara nang lainnya. Palui wan kakawalannya umpat jua lomba banaik pinang. Dibawah buhannya sudah baatur siapa nang manahan dibawah lawan nang naik kaatas. ³Siapkah buhan ikam?´ ujar Palui manakuni kakawalannya. ³Siap bos,¶ ujar bubuhannya bakumpak. Di bawah Tulamak manahani, limbah itu Garbus naik ka bahu Tulamak. Lalu naik Tuhirang wan Tukacil, nang batugas naik paatasan kana jatah Palui, karna Palui tamasuk awak kurus kada talalu barat. Rami panuntun manyuraki bubuhannya nang naik pinang. ³Ayu Lui, gasak Lui, parak sudah sampai!´ ujar pambakal kukuciak mambari samangat. ³Sutil pambakal ai, pasti kami nang manang,´ ujar Palui pina laju banar sudah parak ka-atas. Rahatan baingkang manuju pucuk pinang, tadangar bunyi µkrak«.!¶ nyaring banar. ³Ikam bakantut kah Lui?´ ujar Tukacil nang dibawahnya. ³Kada, aku kada tahu jua bunyi napa itu,´ ujar Palui kabingungan jua mancari asal bunyi. ³Ha«ha« ikam kada basalawar dalam kah Lui?´ ujar Garbus dibawah limbah maitihi ka atas. Palui sudah baduduk dipucuk pinang, takajut mandangar kuciakan Garbus mamadahi inya kada basalawar dalam. Apalagi inya bingung malihat panonton tatawaan malihat ka inya di atas. ³Napa panonton tatawan?´ ujar Palui kabingungan.

´ ujar Tukacil. Tapi ngarannya urang tuha. lalu ai kada jadi manang banaik pinang. siPalui Baingkut Pisit-pisit Kayi Palui baumur dalapan puluh labih tapi masih sihat haja.´ ujar Tulamak jua lucut tatawa. ulih panitia bubuhan Palui sudah dianggap kalah.´ ujar Palui sudah dimuka pagar mahadangi kayinya banaik. kasihan tukang bicanya. ³Sapida mutur ulun sudah kada buruk lagi kayi ai. ³Pokoknya aku kada handak.´ ujar Palui manjalasakan. ³Kada apa-apa kayi ai.´ ujar Palui manunjuk ka sapida mutur nang hanyar dikariditnya. humor. Pian parcaya haja wan ulun.´ ujar Palui gagarunum matan atas sambil manutupi ka salawarnya nang wawah. sudah ulun hurupakan kuncinya. ini nah sudah handak babuat. Kada lawas tadi sidin kuhulkuhul batuk kada sing ampihan. Mandangar Tukacil bakuciak salawar. imbah anu pina mangalilu wan gagaringan. Imbah bakumpulan duit. ³Jangan kada ingat baingkut pisit-pisit kayilah. ³Aku kada handak naik sapida mutur. apalagi sapida mutur ikam itu buruk wan rancak mogok. tinggal giliran Palui dapat tugas mambawa sidin ka duktur.´ ujar kayinya sambil manggitir naik ka lapak sapida mutur. Langsung inya handak baturun padahal sudah sampai di pucuk pinang. ³Hi-ih. Gara-gara wawah salawar. Kada tahu lagi inya diinjakinya kepala kakawalannyal. Ikam tahu saurang kalo jalanan wayah ini bilang galu banar.´ ujar sidin bakaras sambil tabatuk-batuk. ³Kaina hulu«´ ujar Palui langsung balungsur di atas kakawalanya. ³Lui kanapa?´ ujar kakawalannya pina kaciwa. aku handak babica haja. karna ulun ini sudah lihai banar bakandaraan.´ ujar Palui. ³Burung napa?´ ujar Palui masih kada paham. ³Itihi salawar ikam Lui ai. Palui langsung mahahar ka salawarnya. Takajut inya imbah tahu salawarnya wawah alias rabit rantas. Ujar anak cucu sidin sabaiknya kayi dibawa ka duktur. ³Ayu Lui ambil hadiahnya!´ ujar Tuhirang nang sudah kabaratan. kada kawa kana angin. lalu ai taturun taguguran sabarataan. ³Labaram burungku mancungul.´ ujar kayinya ³Asal pian pisit bapingkut. maka inya kada pakai salawar dalam. Akhirnya Kayi Palui hakun jua diantar basapida mutur. Tags: cerita. imbah sidin malihat sapida mutur Palui hanyar. Insya Allah kada apa-apa. jangan kada ingat baingkut kuat-kuat. Amun babica kajauhan.´ ujar Palui maingatakan pulang. ³Aku bulik dulu baganti selawar dulu!´ ujarnya bukah mancincing kasasupanan sambil manukupi burung parkututnya nang antui-antui.³Tutupi burung ikam kalu pina tarabang. . ³Ayu kayi babuat.

´ ujarnya kasakitan. pian kada bapingkutkah tadi?´ ujar Palui manakuni. Kada lawas. ³Waktu naik. ³Ayu ja kalo kaya itu. .´ ujar kayinya. ³Pian kada apa-apa kah kayi?´ ³Kanapa pian jadi tagugur. kaya apa haja pian pisit-pisitnya tatap haja tagugur. masms sampai mambuka wan mahapus sms inya lajari.´ ujar kayinya bamamai. kada usah baagak.´ ujar kayinya.´ ujar kayinya. ³Baapa sambil ba sms-an Bus? maulah kada janak haja maunjunnya. Kita bawa HP lah. kayi baingkut di pagar. Palui takajut lalu inya manuleh ka balakang. ³Aku kabalujuran dapat patuhan bibinian di kampung sabalah. kada handak lagi bakoyo.´ ujar Palui maingatakan rancana maunjunan.´ ujar Tulamak. Maksud ulun pian baingkut pisit wan ulun atau baingkut di kandaraan. Paksa ai inya bahimat balajar lawan Palui wan Tulamak cara mamakai HP. ini nah kayi sudah baingkut pisit. siPalui Kisah Kada Basinyal Supan banar Garbus limbah katahuan kakawalannya kada tahu bunyi sms lawan bunyi talipun.´ ujar Garbus. Karna ujar ikam supaya baingkut. ahirnya bisa jua aku mamakai HP. ³Tarimakasih banyak kakawalan lah. ³Akur banar Lui ai.´ ujar Garbus lihum.´ ujar Garbus kahimungan. Palui tapaksa bamandak. Barakat cangkal.³Hi-ih.´ ujar Palui sambil mang-gas sapida muturnya. malah pisit banar. ³Ayu ja aku salah.´ Hanyar haja jalan sudah nangkaya ini. ³Sudah jua. jadi kayi baingkut haja karas-karas di pagar. Bruakkkk!. sakalinya tadangar bunyi mandabuk nangkaya ada nang gugur. Sakalinya kayinya Palui nang tagugur. Matan mamicik tilpon. ³Kanapa jadi tagugur jua. dimana garang pian bapingkut?´ ujar Palui hiran. Tags: cerita. ³Kaya apa kita hari ini.´ ujar Tulamak. ³Makanya Bus ai. manilpon. lalu inya babulik manyasah.´ ujar Garbus kahimungan. Jangan baingkut di pagar. kawa ba sms-an. ³Ngalih jua baisi kayi antik ini. ³Nah iya kalo. humor. bisa jua sakalinya Garbus mamakai HP. Untung kada lawas kayinya kawa babangun. kawa ba SMS an sambil maunjun. jadi kada maunjun ka kampung sabalah? Ujar habar iwak haruannya rami banar. Sudah jua aku baingkut.´ ujar Palui manawaakan kalakuan kayinya.

³Dikampung ni balum ada antena pamancarnya.´ ujar Garbus. Bila kadada garisnya baarti kadada sinyalnya ai. humor. ³Hati-hati ikam bus ai.´ Sampai di wadah paunjunan.´ ujar Palui sarik ³Sms-nya kada mau takirim tarus Lui ai. Tags: cerita. Bingung inya malihat HP-nya. badahulu.´ ujar Garbus . Langsung inya ma-SMS bibinian itu. siPalui .´ ujar Palui wan Tulamak takarinyum haja malihat kawalnya nang pina kidu itu. Tulamak wan Palui nang baparakan duduk muyak jua mandangar bunyi HP garbus. ³Kalu kaya itu aku bulik haja. ³Ayu ja Bus ai. ini kada baiknya. ces cesan lawan sinyalnya.´ ujar Palui mamadahi.³Nah. baisi HP dipakai gasan bagandakan. ³Sini pang aku lihati?´ ujar Palui marabuti ka HP garbus.´ ujar Tulamak. ³Sinyal itu nang bagaris-garis di atas layarnya ini nah. iwakku mauk nah mandangar bunyinya.´ ujar Palui mamadahi Garbus nang pina kidu. ³Handak ka mana Bus?´ ujar Palui heran. Aku kada jadi maunjun. makanya kada basinyal HP ikam : ujar Tulamak umpat mamadahi. bisa parang dunia. Garbus langsung mambuka HP. ³Cucuk haja sms ikam kada mau takirim Bus ai. kanapa yu? ujar Garbus.´ ujar Garbus mangaluyur bulik. artinya kita kada kawa manalipun. kalu katahauan bini ikam. ³Kanapa jadi kaya itu? maka samalam aku manukar HP ini langkap lawan kotak. Tapi sms nya kada mau-mau takirim. sinyal nya kadada. ³Ampih pang sudah bus. ³Handak manukar sinyal. Bila garisnya hibak artinya sinyalnya kuat. Tukarakan sinyalnya banyak-banyak lah.