Kisah siPalui

Kisah siPalui ini adalah cerita yang bernuansa kehidupan masyarakat banjar yang berada dipahuluan, dimana tempat mereka biasa berkumpul adalah di warung minuman dengan sambil menikmati secangkir kopi atau teh dan sepotong kue diwarung itu mereka bersenda gurau bersama teman-teman. Kisah si Palui ini 100% kami ambil sumbernya dari Banjarmasin Post koran terbesar di Kalimantan . Karena memang kisah siPalui ini sudah sangat populer bagi masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, maupun bagi warga Kalimantan Selatan yang berada diperantauan khususnya dimana saja berada. Sangat banyak diantara mereka yang menyukai membaca kisah siPalui ini. Bahkan disebuah forum online pernah juga ada yang mencari kisah siPalui ini. Oleh karena ke populerannya itu, di Website Banjarmasin Bungas ini sengaja kami angkat lagi kisah siPalui ini agar bisa dinikmati, tidak hanya masyarakat kalimantan selatan saja, tapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia seluruhnya atau bahkan masyarakat dunia yang bisa mengakses situs Banjarmasin Bungas ini. Setelah beberapa bulan situs Banjarmasin Bungas ini akses di Internet nyatanya memang sudah mendunia, ada yang akses dari Amerika, Eropa dan Asia. Kami berharap Banjarmasin jadi makin dikenal didunia. Berikut beberapa kisah si Palui yang pernah dimuat di Banjarmasin Post.

Wawah Salawar
Di kampung Palui amun sudah bulan Agustus banyak haja karasminan nang diadakan dikalurahan, matan naik pinang, balanjaan karung, main bal lawan acara nang lainnya. Palui wan kakawalannya umpat jua lomba banaik pinang. Dibawah buhannya sudah baatur siapa nang manahan dibawah lawan nang naik kaatas. ³Siapkah buhan ikam?´ ujar Palui manakuni kakawalannya. ³Siap bos,¶ ujar bubuhannya bakumpak. Di bawah Tulamak manahani, limbah itu Garbus naik ka bahu Tulamak. Lalu naik Tuhirang wan Tukacil, nang batugas naik paatasan kana jatah Palui, karna Palui tamasuk awak kurus kada talalu barat. Rami panuntun manyuraki bubuhannya nang naik pinang. ³Ayu Lui, gasak Lui, parak sudah sampai!´ ujar pambakal kukuciak mambari samangat. ³Sutil pambakal ai, pasti kami nang manang,´ ujar Palui pina laju banar sudah parak ka-atas. Rahatan baingkang manuju pucuk pinang, tadangar bunyi µkrak«.!¶ nyaring banar. ³Ikam bakantut kah Lui?´ ujar Tukacil nang dibawahnya. ³Kada, aku kada tahu jua bunyi napa itu,´ ujar Palui kabingungan jua mancari asal bunyi. ³Ha«ha« ikam kada basalawar dalam kah Lui?´ ujar Garbus dibawah limbah maitihi ka atas. Palui sudah baduduk dipucuk pinang, takajut mandangar kuciakan Garbus mamadahi inya kada basalawar dalam. Apalagi inya bingung malihat panonton tatawaan malihat ka inya di atas. ³Napa panonton tatawan?´ ujar Palui kabingungan.

apalagi sapida mutur ikam itu buruk wan rancak mogok. Ikam tahu saurang kalo jalanan wayah ini bilang galu banar.´ ujar kayinya sambil manggitir naik ka lapak sapida mutur. lalu ai taturun taguguran sabarataan. Ujar anak cucu sidin sabaiknya kayi dibawa ka duktur. Imbah bakumpulan duit. ³Kaina hulu«´ ujar Palui langsung balungsur di atas kakawalanya. sudah ulun hurupakan kuncinya. ³Lui kanapa?´ ujar kakawalannya pina kaciwa.´ ujar kayinya ³Asal pian pisit bapingkut. Kada tahu lagi inya diinjakinya kepala kakawalannyal. Langsung inya handak baturun padahal sudah sampai di pucuk pinang. Kada lawas tadi sidin kuhulkuhul batuk kada sing ampihan. Palui langsung mahahar ka salawarnya. ³Ayu kayi babuat. Tags: cerita. aku handak babica haja.³Tutupi burung ikam kalu pina tarabang. ini nah sudah handak babuat. lalu ai kada jadi manang banaik pinang.´ ujar Palui sudah dimuka pagar mahadangi kayinya banaik. ³Hi-ih. Pian parcaya haja wan ulun. Amun babica kajauhan. kasihan tukang bicanya. Tapi ngarannya urang tuha.´ ujar Tulamak jua lucut tatawa. Insya Allah kada apa-apa.´ ujar Palui manjalasakan. jangan kada ingat baingkut kuat-kuat. ³Aku kada handak naik sapida mutur. ³Labaram burungku mancungul. ³Jangan kada ingat baingkut pisit-pisit kayilah. Mandangar Tukacil bakuciak salawar. ³Burung napa?´ ujar Palui masih kada paham. siPalui Baingkut Pisit-pisit Kayi Palui baumur dalapan puluh labih tapi masih sihat haja. ³Kada apa-apa kayi ai.´ ujar sidin bakaras sambil tabatuk-batuk.´ ujar Tukacil.´ ujar Palui maingatakan pulang.´ ujar Palui gagarunum matan atas sambil manutupi ka salawarnya nang wawah. . ³Pokoknya aku kada handak. ³Itihi salawar ikam Lui ai.´ ujar Palui. ³Ayu Lui ambil hadiahnya!´ ujar Tuhirang nang sudah kabaratan. tinggal giliran Palui dapat tugas mambawa sidin ka duktur. Takajut inya imbah tahu salawarnya wawah alias rabit rantas. imbah anu pina mangalilu wan gagaringan. maka inya kada pakai salawar dalam. kada kawa kana angin. karna ulun ini sudah lihai banar bakandaraan.´ ujar Palui manunjuk ka sapida mutur nang hanyar dikariditnya. ulih panitia bubuhan Palui sudah dianggap kalah. imbah sidin malihat sapida mutur Palui hanyar. ³Sapida mutur ulun sudah kada buruk lagi kayi ai. Gara-gara wawah salawar. humor. ³Aku bulik dulu baganti selawar dulu!´ ujarnya bukah mancincing kasasupanan sambil manukupi burung parkututnya nang antui-antui. Akhirnya Kayi Palui hakun jua diantar basapida mutur.

dimana garang pian bapingkut?´ ujar Palui hiran. Jangan baingkut di pagar. Kita bawa HP lah. Matan mamicik tilpon. Sudah jua aku baingkut. ³Kaya apa kita hari ini. jadi kada maunjun ka kampung sabalah? Ujar habar iwak haruannya rami banar. sakalinya tadangar bunyi mandabuk nangkaya ada nang gugur. ³Nah iya kalo.´ ujar Garbus.´ ujar kayinya bamamai. kayi baingkut di pagar.´ ujar Garbus kahimungan. . manilpon. Sakalinya kayinya Palui nang tagugur. ³Akur banar Lui ai. ³Baapa sambil ba sms-an Bus? maulah kada janak haja maunjunnya. kada usah baagak. Bruakkkk!. siPalui Kisah Kada Basinyal Supan banar Garbus limbah katahuan kakawalannya kada tahu bunyi sms lawan bunyi talipun. Palui tapaksa bamandak.´ ujar Garbus kahimungan.´ ujar Palui manawaakan kalakuan kayinya. lalu inya babulik manyasah. ahirnya bisa jua aku mamakai HP. ³Ayu ja kalo kaya itu.´ ujar Garbus lihum. Palui takajut lalu inya manuleh ka balakang.´ ujar Palui sambil mang-gas sapida muturnya. Barakat cangkal. ³Kanapa jadi tagugur jua. humor. pian kada bapingkutkah tadi?´ ujar Palui manakuni.´ ujar Tulamak. malah pisit banar. kada handak lagi bakoyo.´ ujar kayinya. ³Makanya Bus ai. ³Sudah jua. ³Tarimakasih banyak kakawalan lah. kaya apa haja pian pisit-pisitnya tatap haja tagugur. Paksa ai inya bahimat balajar lawan Palui wan Tulamak cara mamakai HP.´ ujar kayinya.´ Hanyar haja jalan sudah nangkaya ini.´ ujar Palui maingatakan rancana maunjunan. Untung kada lawas kayinya kawa babangun. ini nah kayi sudah baingkut pisit.´ ujar kayinya. kawa ba SMS an sambil maunjun.´ ujar Tulamak. ³Ngalih jua baisi kayi antik ini. bisa jua sakalinya Garbus mamakai HP.³Hi-ih. Karna ujar ikam supaya baingkut. kawa ba sms-an. ³Aku kabalujuran dapat patuhan bibinian di kampung sabalah. ³Ayu ja aku salah. ³Waktu naik. ³Pian kada apa-apa kah kayi?´ ³Kanapa pian jadi tagugur. masms sampai mambuka wan mahapus sms inya lajari. Tags: cerita. Maksud ulun pian baingkut pisit wan ulun atau baingkut di kandaraan. jadi kayi baingkut haja karas-karas di pagar.´ ujarnya kasakitan. Kada lawas.

´ ujar Tulamak. Tapi sms nya kada mau-mau takirim. siPalui . Tulamak wan Palui nang baparakan duduk muyak jua mandangar bunyi HP garbus.´ Sampai di wadah paunjunan. ³Kanapa jadi kaya itu? maka samalam aku manukar HP ini langkap lawan kotak. bisa parang dunia. ³Cucuk haja sms ikam kada mau takirim Bus ai. artinya kita kada kawa manalipun. Langsung inya ma-SMS bibinian itu. ³Ayu ja Bus ai. Tags: cerita.´ ujar Palui mamadahi. ³Dikampung ni balum ada antena pamancarnya. baisi HP dipakai gasan bagandakan.´ ujar Garbus .´ ujar Palui sarik ³Sms-nya kada mau takirim tarus Lui ai. makanya kada basinyal HP ikam : ujar Tulamak umpat mamadahi. Bingung inya malihat HP-nya. Tukarakan sinyalnya banyak-banyak lah. kalu katahauan bini ikam. ³Handak manukar sinyal. Garbus langsung mambuka HP.´ ujar Garbus. ini kada baiknya. Bila kadada garisnya baarti kadada sinyalnya ai. sinyal nya kadada. ³Kalu kaya itu aku bulik haja. ces cesan lawan sinyalnya. Bila garisnya hibak artinya sinyalnya kuat.´ ujar Palui wan Tulamak takarinyum haja malihat kawalnya nang pina kidu itu. humor. kanapa yu? ujar Garbus. badahulu. Aku kada jadi maunjun. iwakku mauk nah mandangar bunyinya. ³Sini pang aku lihati?´ ujar Palui marabuti ka HP garbus. ³Handak ka mana Bus?´ ujar Palui heran.´ ujar Palui mamadahi Garbus nang pina kidu. ³Sinyal itu nang bagaris-garis di atas layarnya ini nah.³Nah. ³Ampih pang sudah bus. ³Hati-hati ikam bus ai.´ ujar Garbus mangaluyur bulik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful