Kisah siPalui

Kisah siPalui ini adalah cerita yang bernuansa kehidupan masyarakat banjar yang berada dipahuluan, dimana tempat mereka biasa berkumpul adalah di warung minuman dengan sambil menikmati secangkir kopi atau teh dan sepotong kue diwarung itu mereka bersenda gurau bersama teman-teman. Kisah si Palui ini 100% kami ambil sumbernya dari Banjarmasin Post koran terbesar di Kalimantan . Karena memang kisah siPalui ini sudah sangat populer bagi masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, maupun bagi warga Kalimantan Selatan yang berada diperantauan khususnya dimana saja berada. Sangat banyak diantara mereka yang menyukai membaca kisah siPalui ini. Bahkan disebuah forum online pernah juga ada yang mencari kisah siPalui ini. Oleh karena ke populerannya itu, di Website Banjarmasin Bungas ini sengaja kami angkat lagi kisah siPalui ini agar bisa dinikmati, tidak hanya masyarakat kalimantan selatan saja, tapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia seluruhnya atau bahkan masyarakat dunia yang bisa mengakses situs Banjarmasin Bungas ini. Setelah beberapa bulan situs Banjarmasin Bungas ini akses di Internet nyatanya memang sudah mendunia, ada yang akses dari Amerika, Eropa dan Asia. Kami berharap Banjarmasin jadi makin dikenal didunia. Berikut beberapa kisah si Palui yang pernah dimuat di Banjarmasin Post.

Wawah Salawar
Di kampung Palui amun sudah bulan Agustus banyak haja karasminan nang diadakan dikalurahan, matan naik pinang, balanjaan karung, main bal lawan acara nang lainnya. Palui wan kakawalannya umpat jua lomba banaik pinang. Dibawah buhannya sudah baatur siapa nang manahan dibawah lawan nang naik kaatas. ³Siapkah buhan ikam?´ ujar Palui manakuni kakawalannya. ³Siap bos,¶ ujar bubuhannya bakumpak. Di bawah Tulamak manahani, limbah itu Garbus naik ka bahu Tulamak. Lalu naik Tuhirang wan Tukacil, nang batugas naik paatasan kana jatah Palui, karna Palui tamasuk awak kurus kada talalu barat. Rami panuntun manyuraki bubuhannya nang naik pinang. ³Ayu Lui, gasak Lui, parak sudah sampai!´ ujar pambakal kukuciak mambari samangat. ³Sutil pambakal ai, pasti kami nang manang,´ ujar Palui pina laju banar sudah parak ka-atas. Rahatan baingkang manuju pucuk pinang, tadangar bunyi µkrak«.!¶ nyaring banar. ³Ikam bakantut kah Lui?´ ujar Tukacil nang dibawahnya. ³Kada, aku kada tahu jua bunyi napa itu,´ ujar Palui kabingungan jua mancari asal bunyi. ³Ha«ha« ikam kada basalawar dalam kah Lui?´ ujar Garbus dibawah limbah maitihi ka atas. Palui sudah baduduk dipucuk pinang, takajut mandangar kuciakan Garbus mamadahi inya kada basalawar dalam. Apalagi inya bingung malihat panonton tatawaan malihat ka inya di atas. ³Napa panonton tatawan?´ ujar Palui kabingungan.

³Kada apa-apa kayi ai. kada kawa kana angin. ³Kaina hulu«´ ujar Palui langsung balungsur di atas kakawalanya. ³Ayu Lui ambil hadiahnya!´ ujar Tuhirang nang sudah kabaratan. kasihan tukang bicanya. ³Hi-ih. ³Burung napa?´ ujar Palui masih kada paham. Tapi ngarannya urang tuha. ³Itihi salawar ikam Lui ai.´ ujar Tulamak jua lucut tatawa. Mandangar Tukacil bakuciak salawar. lalu ai taturun taguguran sabarataan. Gara-gara wawah salawar. ³Jangan kada ingat baingkut pisit-pisit kayilah. Kada tahu lagi inya diinjakinya kepala kakawalannyal. ulih panitia bubuhan Palui sudah dianggap kalah. ³Pokoknya aku kada handak.´ ujar Tukacil. jangan kada ingat baingkut kuat-kuat.´ ujar Palui. . Tags: cerita. ini nah sudah handak babuat.´ ujar sidin bakaras sambil tabatuk-batuk. sudah ulun hurupakan kuncinya. ³Ayu kayi babuat. ³Aku kada handak naik sapida mutur. ³Labaram burungku mancungul.³Tutupi burung ikam kalu pina tarabang. Amun babica kajauhan. Ujar anak cucu sidin sabaiknya kayi dibawa ka duktur. aku handak babica haja. humor.´ ujar Palui manunjuk ka sapida mutur nang hanyar dikariditnya. Ikam tahu saurang kalo jalanan wayah ini bilang galu banar. Palui langsung mahahar ka salawarnya. imbah sidin malihat sapida mutur Palui hanyar.´ ujar kayinya ³Asal pian pisit bapingkut. ³Lui kanapa?´ ujar kakawalannya pina kaciwa. Kada lawas tadi sidin kuhulkuhul batuk kada sing ampihan. lalu ai kada jadi manang banaik pinang. maka inya kada pakai salawar dalam.´ ujar Palui maingatakan pulang. ³Sapida mutur ulun sudah kada buruk lagi kayi ai. tinggal giliran Palui dapat tugas mambawa sidin ka duktur. Takajut inya imbah tahu salawarnya wawah alias rabit rantas.´ ujar Palui manjalasakan.´ ujar kayinya sambil manggitir naik ka lapak sapida mutur. ³Aku bulik dulu baganti selawar dulu!´ ujarnya bukah mancincing kasasupanan sambil manukupi burung parkututnya nang antui-antui. Akhirnya Kayi Palui hakun jua diantar basapida mutur.´ ujar Palui gagarunum matan atas sambil manutupi ka salawarnya nang wawah. Insya Allah kada apa-apa. imbah anu pina mangalilu wan gagaringan. siPalui Baingkut Pisit-pisit Kayi Palui baumur dalapan puluh labih tapi masih sihat haja. Langsung inya handak baturun padahal sudah sampai di pucuk pinang. apalagi sapida mutur ikam itu buruk wan rancak mogok. Imbah bakumpulan duit. Pian parcaya haja wan ulun.´ ujar Palui sudah dimuka pagar mahadangi kayinya banaik. karna ulun ini sudah lihai banar bakandaraan.

³Pian kada apa-apa kah kayi?´ ³Kanapa pian jadi tagugur. ³Kaya apa kita hari ini. jadi kayi baingkut haja karas-karas di pagar. ³Akur banar Lui ai. ³Ngalih jua baisi kayi antik ini. siPalui Kisah Kada Basinyal Supan banar Garbus limbah katahuan kakawalannya kada tahu bunyi sms lawan bunyi talipun. ³Nah iya kalo.³Hi-ih. Matan mamicik tilpon. ³Ayu ja aku salah. kaya apa haja pian pisit-pisitnya tatap haja tagugur. ³Makanya Bus ai.´ ujar Garbus lihum. kawa ba sms-an. Untung kada lawas kayinya kawa babangun. ³Aku kabalujuran dapat patuhan bibinian di kampung sabalah. Sudah jua aku baingkut. jadi kada maunjun ka kampung sabalah? Ujar habar iwak haruannya rami banar. . Kita bawa HP lah.´ ujar kayinya bamamai.´ Hanyar haja jalan sudah nangkaya ini. Tags: cerita. ³Waktu naik. Maksud ulun pian baingkut pisit wan ulun atau baingkut di kandaraan.´ ujar Tulamak.´ ujar Tulamak. kada handak lagi bakoyo. Kada lawas.´ ujar Palui sambil mang-gas sapida muturnya. ³Baapa sambil ba sms-an Bus? maulah kada janak haja maunjunnya. ini nah kayi sudah baingkut pisit.´ ujar Garbus kahimungan. manilpon. ³Ayu ja kalo kaya itu. ³Sudah jua. ahirnya bisa jua aku mamakai HP.´ ujar Garbus. sakalinya tadangar bunyi mandabuk nangkaya ada nang gugur. Paksa ai inya bahimat balajar lawan Palui wan Tulamak cara mamakai HP. Karna ujar ikam supaya baingkut. pian kada bapingkutkah tadi?´ ujar Palui manakuni.´ ujarnya kasakitan. Barakat cangkal.´ ujar kayinya. ³Kanapa jadi tagugur jua. kawa ba SMS an sambil maunjun.´ ujar kayinya. masms sampai mambuka wan mahapus sms inya lajari. lalu inya babulik manyasah. Palui tapaksa bamandak. kada usah baagak. Jangan baingkut di pagar. Palui takajut lalu inya manuleh ka balakang. malah pisit banar. dimana garang pian bapingkut?´ ujar Palui hiran. ³Tarimakasih banyak kakawalan lah. bisa jua sakalinya Garbus mamakai HP.´ ujar Garbus kahimungan.´ ujar Palui maingatakan rancana maunjunan. kayi baingkut di pagar. Bruakkkk!.´ ujar Palui manawaakan kalakuan kayinya. Sakalinya kayinya Palui nang tagugur.´ ujar kayinya. humor.

´ ujar Garbus .´ ujar Palui sarik ³Sms-nya kada mau takirim tarus Lui ai. Tulamak wan Palui nang baparakan duduk muyak jua mandangar bunyi HP garbus. baisi HP dipakai gasan bagandakan. Bila garisnya hibak artinya sinyalnya kuat. artinya kita kada kawa manalipun. Tapi sms nya kada mau-mau takirim. iwakku mauk nah mandangar bunyinya.´ ujar Palui wan Tulamak takarinyum haja malihat kawalnya nang pina kidu itu. ³Kalu kaya itu aku bulik haja. ³Handak manukar sinyal. ³Sinyal itu nang bagaris-garis di atas layarnya ini nah.´ Sampai di wadah paunjunan. ini kada baiknya. ³Dikampung ni balum ada antena pamancarnya.´ ujar Garbus. Garbus langsung mambuka HP. ³Hati-hati ikam bus ai. sinyal nya kadada. ³Handak ka mana Bus?´ ujar Palui heran. Tukarakan sinyalnya banyak-banyak lah. Aku kada jadi maunjun. badahulu. humor.´ ujar Palui mamadahi Garbus nang pina kidu.³Nah. ³Ayu ja Bus ai. bisa parang dunia. kanapa yu? ujar Garbus.´ ujar Tulamak.´ ujar Palui mamadahi.´ ujar Garbus mangaluyur bulik. ³Kanapa jadi kaya itu? maka samalam aku manukar HP ini langkap lawan kotak. ces cesan lawan sinyalnya. makanya kada basinyal HP ikam : ujar Tulamak umpat mamadahi. Tags: cerita. Langsung inya ma-SMS bibinian itu. ³Sini pang aku lihati?´ ujar Palui marabuti ka HP garbus. ³Cucuk haja sms ikam kada mau takirim Bus ai. Bingung inya malihat HP-nya. siPalui . ³Ampih pang sudah bus. Bila kadada garisnya baarti kadada sinyalnya ai. kalu katahauan bini ikam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful