Kisah siPalui

Kisah siPalui ini adalah cerita yang bernuansa kehidupan masyarakat banjar yang berada dipahuluan, dimana tempat mereka biasa berkumpul adalah di warung minuman dengan sambil menikmati secangkir kopi atau teh dan sepotong kue diwarung itu mereka bersenda gurau bersama teman-teman. Kisah si Palui ini 100% kami ambil sumbernya dari Banjarmasin Post koran terbesar di Kalimantan . Karena memang kisah siPalui ini sudah sangat populer bagi masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, maupun bagi warga Kalimantan Selatan yang berada diperantauan khususnya dimana saja berada. Sangat banyak diantara mereka yang menyukai membaca kisah siPalui ini. Bahkan disebuah forum online pernah juga ada yang mencari kisah siPalui ini. Oleh karena ke populerannya itu, di Website Banjarmasin Bungas ini sengaja kami angkat lagi kisah siPalui ini agar bisa dinikmati, tidak hanya masyarakat kalimantan selatan saja, tapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia seluruhnya atau bahkan masyarakat dunia yang bisa mengakses situs Banjarmasin Bungas ini. Setelah beberapa bulan situs Banjarmasin Bungas ini akses di Internet nyatanya memang sudah mendunia, ada yang akses dari Amerika, Eropa dan Asia. Kami berharap Banjarmasin jadi makin dikenal didunia. Berikut beberapa kisah si Palui yang pernah dimuat di Banjarmasin Post.

Wawah Salawar
Di kampung Palui amun sudah bulan Agustus banyak haja karasminan nang diadakan dikalurahan, matan naik pinang, balanjaan karung, main bal lawan acara nang lainnya. Palui wan kakawalannya umpat jua lomba banaik pinang. Dibawah buhannya sudah baatur siapa nang manahan dibawah lawan nang naik kaatas. ³Siapkah buhan ikam?´ ujar Palui manakuni kakawalannya. ³Siap bos,¶ ujar bubuhannya bakumpak. Di bawah Tulamak manahani, limbah itu Garbus naik ka bahu Tulamak. Lalu naik Tuhirang wan Tukacil, nang batugas naik paatasan kana jatah Palui, karna Palui tamasuk awak kurus kada talalu barat. Rami panuntun manyuraki bubuhannya nang naik pinang. ³Ayu Lui, gasak Lui, parak sudah sampai!´ ujar pambakal kukuciak mambari samangat. ³Sutil pambakal ai, pasti kami nang manang,´ ujar Palui pina laju banar sudah parak ka-atas. Rahatan baingkang manuju pucuk pinang, tadangar bunyi µkrak«.!¶ nyaring banar. ³Ikam bakantut kah Lui?´ ujar Tukacil nang dibawahnya. ³Kada, aku kada tahu jua bunyi napa itu,´ ujar Palui kabingungan jua mancari asal bunyi. ³Ha«ha« ikam kada basalawar dalam kah Lui?´ ujar Garbus dibawah limbah maitihi ka atas. Palui sudah baduduk dipucuk pinang, takajut mandangar kuciakan Garbus mamadahi inya kada basalawar dalam. Apalagi inya bingung malihat panonton tatawaan malihat ka inya di atas. ³Napa panonton tatawan?´ ujar Palui kabingungan.

karna ulun ini sudah lihai banar bakandaraan. ³Kaina hulu«´ ujar Palui langsung balungsur di atas kakawalanya.³Tutupi burung ikam kalu pina tarabang. kasihan tukang bicanya. ³Aku kada handak naik sapida mutur. ini nah sudah handak babuat. Palui langsung mahahar ka salawarnya. Kada lawas tadi sidin kuhulkuhul batuk kada sing ampihan.´ ujar Palui. ³Lui kanapa?´ ujar kakawalannya pina kaciwa. Akhirnya Kayi Palui hakun jua diantar basapida mutur. aku handak babica haja. ³Hi-ih. ³Pokoknya aku kada handak. Pian parcaya haja wan ulun. Amun babica kajauhan. imbah anu pina mangalilu wan gagaringan. Mandangar Tukacil bakuciak salawar. ³Sapida mutur ulun sudah kada buruk lagi kayi ai. Takajut inya imbah tahu salawarnya wawah alias rabit rantas. apalagi sapida mutur ikam itu buruk wan rancak mogok. ulih panitia bubuhan Palui sudah dianggap kalah. Tags: cerita.´ ujar Palui manjalasakan. tinggal giliran Palui dapat tugas mambawa sidin ka duktur. ³Burung napa?´ ujar Palui masih kada paham.´ ujar Tulamak jua lucut tatawa. ³Aku bulik dulu baganti selawar dulu!´ ujarnya bukah mancincing kasasupanan sambil manukupi burung parkututnya nang antui-antui.´ ujar kayinya sambil manggitir naik ka lapak sapida mutur. Imbah bakumpulan duit. Langsung inya handak baturun padahal sudah sampai di pucuk pinang. jangan kada ingat baingkut kuat-kuat. kada kawa kana angin. Insya Allah kada apa-apa. Ujar anak cucu sidin sabaiknya kayi dibawa ka duktur. ³Kada apa-apa kayi ai. Ikam tahu saurang kalo jalanan wayah ini bilang galu banar. .´ ujar Palui sudah dimuka pagar mahadangi kayinya banaik. humor.´ ujar Palui maingatakan pulang.´ ujar Palui manunjuk ka sapida mutur nang hanyar dikariditnya.´ ujar kayinya ³Asal pian pisit bapingkut. imbah sidin malihat sapida mutur Palui hanyar. ³Ayu kayi babuat. ³Labaram burungku mancungul. Tapi ngarannya urang tuha. Gara-gara wawah salawar. sudah ulun hurupakan kuncinya.´ ujar sidin bakaras sambil tabatuk-batuk.´ ujar Tukacil. ³Ayu Lui ambil hadiahnya!´ ujar Tuhirang nang sudah kabaratan. ³Jangan kada ingat baingkut pisit-pisit kayilah.´ ujar Palui gagarunum matan atas sambil manutupi ka salawarnya nang wawah. lalu ai taturun taguguran sabarataan. ³Itihi salawar ikam Lui ai. maka inya kada pakai salawar dalam. lalu ai kada jadi manang banaik pinang. siPalui Baingkut Pisit-pisit Kayi Palui baumur dalapan puluh labih tapi masih sihat haja. Kada tahu lagi inya diinjakinya kepala kakawalannyal.

³Ayu ja aku salah. Jangan baingkut di pagar. ³Ayu ja kalo kaya itu.´ ujar Garbus kahimungan. Palui takajut lalu inya manuleh ka balakang. ³Pian kada apa-apa kah kayi?´ ³Kanapa pian jadi tagugur. kayi baingkut di pagar.´ Hanyar haja jalan sudah nangkaya ini. kaya apa haja pian pisit-pisitnya tatap haja tagugur. kawa ba SMS an sambil maunjun. Untung kada lawas kayinya kawa babangun. ahirnya bisa jua aku mamakai HP. manilpon. Paksa ai inya bahimat balajar lawan Palui wan Tulamak cara mamakai HP.´ ujar Garbus lihum. jadi kada maunjun ka kampung sabalah? Ujar habar iwak haruannya rami banar. jadi kayi baingkut haja karas-karas di pagar. Maksud ulun pian baingkut pisit wan ulun atau baingkut di kandaraan. siPalui Kisah Kada Basinyal Supan banar Garbus limbah katahuan kakawalannya kada tahu bunyi sms lawan bunyi talipun. ³Sudah jua. pian kada bapingkutkah tadi?´ ujar Palui manakuni. lalu inya babulik manyasah. bisa jua sakalinya Garbus mamakai HP. Tags: cerita.³Hi-ih.´ ujar Garbus.´ ujar kayinya.´ ujar kayinya. ³Waktu naik.´ ujar Garbus kahimungan. ³Kanapa jadi tagugur jua.´ ujar kayinya bamamai. Barakat cangkal. dimana garang pian bapingkut?´ ujar Palui hiran.´ ujar Palui sambil mang-gas sapida muturnya. malah pisit banar. ³Makanya Bus ai. Karna ujar ikam supaya baingkut. ini nah kayi sudah baingkut pisit. ³Kaya apa kita hari ini.´ ujar Palui manawaakan kalakuan kayinya. kada usah baagak. Sakalinya kayinya Palui nang tagugur.´ ujar Tulamak. Palui tapaksa bamandak. sakalinya tadangar bunyi mandabuk nangkaya ada nang gugur. humor. ³Nah iya kalo. Kita bawa HP lah. Bruakkkk!.´ ujarnya kasakitan. ³Baapa sambil ba sms-an Bus? maulah kada janak haja maunjunnya. ³Aku kabalujuran dapat patuhan bibinian di kampung sabalah. ³Ngalih jua baisi kayi antik ini. kawa ba sms-an. Matan mamicik tilpon. masms sampai mambuka wan mahapus sms inya lajari. kada handak lagi bakoyo.´ ujar Palui maingatakan rancana maunjunan. Kada lawas. ³Tarimakasih banyak kakawalan lah. Sudah jua aku baingkut. .´ ujar Tulamak.´ ujar kayinya. ³Akur banar Lui ai.

³Ayu ja Bus ai.´ ujar Palui mamadahi Garbus nang pina kidu. Bila kadada garisnya baarti kadada sinyalnya ai. ³Kalu kaya itu aku bulik haja. ³Handak manukar sinyal.´ Sampai di wadah paunjunan. kanapa yu? ujar Garbus.´ ujar Palui wan Tulamak takarinyum haja malihat kawalnya nang pina kidu itu. ³Sini pang aku lihati?´ ujar Palui marabuti ka HP garbus.´ ujar Palui mamadahi. ini kada baiknya. artinya kita kada kawa manalipun.´ ujar Garbus . Tulamak wan Palui nang baparakan duduk muyak jua mandangar bunyi HP garbus. siPalui . Tags: cerita. Garbus langsung mambuka HP. ³Kanapa jadi kaya itu? maka samalam aku manukar HP ini langkap lawan kotak. ³Sinyal itu nang bagaris-garis di atas layarnya ini nah. kalu katahauan bini ikam.´ ujar Garbus mangaluyur bulik. bisa parang dunia. Bingung inya malihat HP-nya. badahulu. Bila garisnya hibak artinya sinyalnya kuat. ³Dikampung ni balum ada antena pamancarnya. makanya kada basinyal HP ikam : ujar Tulamak umpat mamadahi. ³Cucuk haja sms ikam kada mau takirim Bus ai.´ ujar Garbus. Tapi sms nya kada mau-mau takirim. Tukarakan sinyalnya banyak-banyak lah.³Nah. ³Ampih pang sudah bus. humor. Aku kada jadi maunjun. iwakku mauk nah mandangar bunyinya. ³Hati-hati ikam bus ai. baisi HP dipakai gasan bagandakan.´ ujar Tulamak.´ ujar Palui sarik ³Sms-nya kada mau takirim tarus Lui ai. Langsung inya ma-SMS bibinian itu. sinyal nya kadada. ces cesan lawan sinyalnya. ³Handak ka mana Bus?´ ujar Palui heran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful