M AN U AL PRO SEDU

Sektor Penilaian Dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

: : : : : :

JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR PERSIARAN DUTA, OFF JALAN DUTA 50604 KUALA LUMPUR 03 – 62036164 03 – 62036228

1

1.0

LATAR BELAKANG SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Sektor Penilaian dan Peperiksaan ditubuhkan pada bulan September 2007. Sektor ini dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan mengendalikan kesemua peperiksaan/pentaksiran bagi pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Sektor ini diterajui oleh seorang Ketua Sektor, tiga orang Ketua Unit, lima orang Penolong Pengarah, tiga orang Penyelia Peperiksaan, 11 orang Pembantu Tadbir Sokongan dan 11 orang Pembantu Tadbir Sambilan. Sumber mandat organisasi ialah Akta Pendidikan 1996, (Akta 550) Seksyen 68 berkaitan Pengendalian Peperiksaan LPM. Peraturan-peraturan Pendidikan (Penilaian & Peperiksaan) 1997, Para 3B, 4A, 4G: Para 3 (b) untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-perturan garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; Para 4 (a) untuk mengelolakan apa-apa peperiksaan bagi pihak mana-mana badan atau institusi sama ada di dalam Malaysia atau di luar Malaysia yang difikirkan perlu oleh Pengarah Peperiksaan demi kepentingan awam dan yang tidak bercanggah dengan dasar pendidikan negara; 2.0 untuk melantik mana-mana orang untuk menyelia dan menguruskan peperiksaan

OBJEKTIF SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

2.1 Memastikan setiap calon yang berdaftar untuk menduduki peperiksaan mendapat layanan yang sewajarnya 2.2 Memastikan pengurusan pentaksiran dan peperiksaan awam serta peperiksaan luar negeri mengikut standard yang ditetapkan 2.3 2.4 1.5 Meningkatkan tahap keselamatan pengurusan peperiksaan Memastikan personel yang dilantik mengendalikan peperiksaan memenuhi kriteria yang ditetapkan Memastikan pengurusan kewangan diurus dengan cekap dan efisyen

2

3.0

CARTA ORGANISASI SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

PENGARAH PELAJARAN PENGARAH PELAJARAN (JUSA C) (JUSA C) Tuan Haji Mohd. Radzi bin Abd. Jabar Tuan Haji Mohd. Radzi bin Abd. Jabar

TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN (DG54) (DG54) Tuan Haji Amran bin Maskor Tuan Haji Amran bin Maskor

KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN (DG52) (DG52) Tuan Haji Che Noh bin Muda Tuan Haji Che Noh bin Muda (DG48) (DG48)

UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEKOLAH (PBS)

UNIT UPSR/PMR/SPM UNIT UPSR/PMR/SPM

UNIT STPM/STAM/MUET/LUAR NEGERI UNIT STPM/STAM/MUET/LUAR NEGERI

KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN (DG52) (DG52) Tuan Haji Che Noh bin Muda Tuan Haji Che Noh bin Muda (DG48) (DG48)

UNIT PENTAKSIRAN UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BERASASKAN SEKOLAH (PBS) (PBS)

UNIT STPM/STAM/MUET/ UNIT STPM/STAM/MUET/ LUAR NEGERI LUAR NEGERI

UNIT UNIT UPSR/PMR/SPM UPSR/PMR/SPM

KETUA PEMBANTU TADBIR (N22) KETUA PEMBANTU TADBIR (N22) En. Che Hussein bin Che Pa En. Che Hussein bin Che Pa

PEMB. AKAUNTAN (W17) PEMB. AKAUNTAN (W17) Pn. Siti Haira bt Jaafar Pn. Siti Haira bt Jaafar

PEMB. TADBIR RENDAH (N11) PEMB. TADBIR RENDAH (N11) Tengku Zaidah bt Tengku Zainal Tengku Zaidah bt Tengku Zainal PEMB. AM PEJABAT (N1) PEMB. AM PEJABAT (N1) En. Mazlan bin Mustafa En. Mazlan bin Mustafa

PEMANDU (R3) PEMANDU (R3) En. Mohd Isyam bin Ilyas En. Mohd Isyam bin Ilyas

3

KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN (DG52) (DG52) Tuan Haji Che Noh bin Muda Tuan Haji Che Noh bin Muda (DG48) (DG48)
KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN KETUA UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN KETUA UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN PEPERIKSAAN (DG52) (DG52) SEKOLAH (PBS) SEKOLAH (PBS)Haji Che Noh bin Muda Tuan (DG41)Tuan Haji Che Noh bin Muda (DG41) (DG48) (DG48) Pn. Azlina bt Abdullah (PBS UPSR) Pn. Azlina bt Abdullah (PBS UPSR)

PENOLONG PENGARAH PENOLONG PENGARAH (PBS SPM) (PBS SPM) DG41 DG41 Pn. Raja Faridah bt Raja Abdul Aziz Pn. Raja Faridah bt Raja Abdul Aziz
PENOLONG PENGARAH (SPM) PENOLONG PENGARAH (SPM) DG 41 DG 41 En. Zainuddin bin Abd Rahim En. Zainuddin bin Abd Rahim PEMBANTU TADBIR (PBS SPM) PEMBANTU TADBIR (PBS SPM) N17 N17 Pn. Raima bt Jaafar Pn. Raima bt Jaafar PEMBANTU TADBIR (SPM) PEMBANTU TADBIR (SPM) N17 N17 En. Khairul Ariffin bin Osman En. Khairul Ariffin bin Osman

KETUA UNIT UPSR/PMR/SPM KETUA UNIT UPSR/PMR/SPM (DG44) (DG44) Tn. Haji Che Yahya bin Haji Che Soh (SPMU) Tn. Haji Che Yahya bin Haji Che Soh (SPMU)

PENOLONG PENGARAH PENOLONG PENGARAH (PBS PMR) (PBS PMR) DG41 DG41 En. Zulfadly bin Md. Yunos En. Zulfadly bin Md. Yunos

PENYELIA KANAN PENYELIA KANAN PEPERIKSAAN (PMR) PEPERIKSAAN (PMR) DGA34 DGA34 PEMBANTU TADBIR (PBSbin Idros PEMBANTU TADBIR (PBSbin Idros En. Ali UPSR) En. Ali UPSR) N17 N17 Pn. Saniah bt Morlin Pn. Saniah bt Morlin

PENYELIA KANAN PEMBANTU TADBIR PENYELIA KANAN PEMBANTU TADBIR PEPERIKSAAN (UPSR) PEPERIKSAAN (UPSR) (PBS PMR) (PBS PMR) N17DGA34 N17DGA34 Pn. Nurul Bariza bt Abu Bakar Pn. Nurul Bariza bt Abu Bakar

PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR (PMR) (PMR) N17 N17 En. Mohd Azram bin Ahmad En. Mohd Azram bin Ahmad

PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR (UPSR) (UPSR) N17 N17 Pn. Zuraidah bt Hassim Pn. Zuraidah bt Hassim

PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR (SPMU) (SPMU) N17 N17 Pn. Nor Hazilawati bt Harun Pn. Nor Hazilawati bt Harun

4

KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN (DG52) (DG52) Tuan Haji Che Noh bin Muda Tuan Haji Che Noh bin Muda (DG48) (DG48)

KETUA UNIT STPM/STAM/MUET/LUAR NEGERI KETUA UNIT STPM/STAM/MUET/LUAR NEGERI (DG41) (DG41) En. Raheman bin Ahmad (STPM) En. Raheman bin Ahmad (STPM)

PENOLONG PENGARAH PENOLONG PENGARAH (MUET/LUAR NEGERI) (MUET/LUAR NEGERI) (DG41) (DG41) En. Nazir bin Hussin En. Nazir bin Hussin PENYELIA PEPERIKSAAN PENYELIA PEPERIKSAAN (DGA32) (DGA32) En. Yahya bin Talib En. Yahya bin Talib

PENOLONG PENGARAH (DATA) PENOLONG PENGARAH (DATA) (DG41) (DG41) En. Zulfikri bin Ramlan En. Zulfikri bin Ramlan

PENYELIA PEPERIKSAAN PENYELIA PEPERIKSAAN (DGA32) (DGA32) En. Azrul Hisam bin Abdul Rani En. Azrul Hisam bin Abdul Rani

PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR (STPM/MUET) (STPM/MUET) N17 N17 Pn. Siti Izzati bt Idris Pn. Siti Izzati bt Idris

PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR (LUAR NEGERI) (LUAR NEGERI) N17 N17 Pn. Jeha bt Mohammad Ariffin Pn. Jeha bt Mohammad Ariffin

PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR (ACCA/ABE/C&G) (ACCA/ABE/C&G) N17 N17 En. Ahmad Rozikin bin Mangid En. Ahmad Rozikin bin Mangid

5

4.0

FUNGSI SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN - KHUSUS 4.1 4.2 4.3 Pengurusan dan Pengendalian peperiksaan awam (UPSR/PMR/SPM/SPM(U)/STPM/MUET) Pengurusan dan Pengendalian peperiksaan luar negeri (ACCA/ABRSM/AIA/ABE/ISBA/C & G/ICSA) Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (UPSR/PMR/SPM/SPM(U))

5.0

FUNGSI SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN – UMUM 5.1 5.2 5.3 5.4 Pengurusan Peperiksaan Bertulis dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pelaksanaan Keselamatan Peperiksaan/Pentaksiran Pengurusan Keputusan Peperiksaan Pengurusan Kewangan

6.0

AKTIVITI BAGI FUNGSI UTAMA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN - KHUSUS FUNGSI AKTIVITI UTAMA/KHUSUS  Pengendalian Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM/SPM(U)/STPM/MUET)  Pengendalian Peperiksaan Luar Negeri (ACCA/ABRSM/AIA/ABE/ISBA/C & G/ICSA)  Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah AKTIVITI UMUM   Keselamatan Bilik Kebal Keselamatan Bahan Sulit Peperiksaan

Pengurusan Peperiksaan Bertulis dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

FUNGSI Pelaksanaan Keselamatan Peperiksaan/Pentaksiran FUNGSI Pengurusan Keputusan Peperiksaan

AKTIVITI UMUM  Pengeluaran Keputusan Peperiksaan  Penyediaan Laporan dan Analisis Keputusan  Penyemakan Semula Keputusan  Pengeluaran Sijil AKTIVITI UMUM  Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM)  Penyemakan dan Memperakukan Tuntutan Petugas Peperiksaan/Pentaksiran

FUNGSI Pengurusan Kewangan

6

7.0

PROSES KERJA AKTIVITI UTAMA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN AKTIVITI PROSES Menerima pekeliling Menjalankan taklimat pendaftaran Mendaftar calon Menyemak inden Melantik petugas peperiksaan Menyemak bekalan soalan Mengendalikan peperiksaan Mengedarkan keputusan peperiksaan Menyedia laporan dan analisis keputusan peperiksaan Menjalankan post-mortem

Pengendalian Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM/SPM(U)/STPM/MU ET) Pengendalian Peperiksaan Luar Negeri (ACCA/ABRSM/AIA/ABE/ISBA/C & G/ICSA)

-

TAMA T TAMA T TAMA T Menyi mpan Doku men

7

an Meng hanta r/men CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI yerah Pengendalian Peperiksaan Awam / Luar Negeri kan kepa da MUL Calon A /Seko lah Menerima pekeliling Meny ediak an Jadua l Peng hanta ran Ke Calon /Seko lah Mene rima Sijil PMR Darip ada LPM MULA Mene rima Baha n Sulit Peper iksaa n darip ada LPM TAMA T Failka n semu a Doku men Peny eraha n Mem buat Peny eraha n Baha n Sulit Peper iksaa n Kepa da Menjalankan taklimat pendaftaran

Mendaftar calon Menyemak inden Peperiksaan/Penataran/Penyelarasan/Pema Melantik petugas peperiksaan

Menyemak bekalan soalan Menjalankan Taklimat Pengawasan Peperiksaan Mengendalikan peperiksaan Mengedarkan keputusan peperiksaan

Menyedia laporan dan analisis keputusan peperiksaan Mengeluarkan sijil peperiksaan Menjalankan post-mortem

AKTIVITI

PROSES 8

Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) -

elia Kawa san di Bilik Menerima dan mengedar surat pekeliling dan Kebal dokumen PBS Meng iringi Menghadiri taklimat pengendalian PBS Lori peringkat kebangsaan Mem Menubuhkan jawatankuasa Pengendalian bawa PBS Baha peringkat negeri Melantik KPN/KPKw/PKw/Pemantau n Sulit Menerima senarai jawatankuasa Peper Pengendalian PBS peringkat sekolah iksaa Membahagikan sekolah mengikut kawasan n

Menjalankan mesyuarat penyelarasan dan pemantauan di peringkat negeri Memantau pelaksanaan PBS di peringkat Meny negeri ediak an Mengumpul Borang Gred Induk dan laporan Jadua Menerima disket markah dan cetakan skor l dari sekolah Peng Mengadakan mesyuarat pasca pemantauan hanta
ran Ke Bilik Kebal MULA

TAMA T TAMA T TAMA T Menyi CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI mpan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Doku men Serah an Meng hanta

(PBS)

9

yerah kan kepa da MUL Calon A /Seko lah

Menerima dan mengedar surat pekeliling dan dokumen PBS

AKTIVITI Keselamatan Bilik Kebal

-

Meny Menghadiri taklimat pengendalian PBS ediak peringkat kebangsaan an Jadua Menubuhkan jawatankuasa Pengendalian l PBS peringkat negeri Peng hanta Melantik KPN/KPKw/PKw/Pemantau ran Ke Calon Menerima senarai jawatankuasa /Seko Pengendalian PBS peringkat sekolah lah Mene Membahagikan sekolah mengikut kawasan rima Sijil PMR Menjalankan mesyuarat penyelarasan dan Darip pemantauan di peringkat negeri ada LPM Memantau pelaksanaan PBS di peringkat MULA negeri Mene rima Mengumpul Borang Gred Induk dan laporan Baha n Sulit Menerima disket markah dan cetakan skor Peper dari sekolah iksaa n Mengadakan mesyuarat pasca pemantauan darip ada LPM TAMA T Failka n semu a Doku men Peny eraha n Mem buat Peny eraha n Baha n Sulit Peper PROSES iksaa Menyediakan Jadual lawatan ke Bilik n Kepa Kebal da Membuat lawatan ke bilik kebal Peny Membuat laporan elia Kawa 10 san di

Kebal Meng iringi Lori - Mengatur Penyelenggaraan Mem bawa - Membantu Penyerahan Kunci Baha kepada Petugas Peperiksaan n Sulit Peper CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI iksaa Keselamatan Bilik Kebal n

Bilik Kebal

MUL A Meny ediak an Jadua l Menyediakan Jadual lawatan ke Bilik Kebal Peng hanta ran Membuat lawatan ke bilik kebal Ke Bilik Kebal MULA Buat laporan

Mengatur Penyelenggaraan Membantu Penyerahan Kunci Bilik Kebal kepada Petugas Peperiksaan

TAMAT

AKTIVITI

PROSES

11

Keselamatan Bahan Sulit Peperiksaan -

Menerima Bahan Sulit Peperiksaan daripada LPM/MPM Menyediakan Jadual Penghantaran ke Bilik Kebal Mengiringi Lori Membawa Bahan Sulit Peperiksaan Membuat Penyerahan Bahan Sulit Peperiksaan kepada Penyelia Kawasan di Bilik Kebal Memfailkan semua Dokumen Penyerahan

CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI Keselamatan Bahan Sulit Peperiksaan
MUL A

Menerima Bahan Sulit Peperiksaan daripada LPM/MPM Menyediakan Jadual Penghantaran ke Bilik Kebal Mengiringi Lori Membawa Bahan Sulit Peperiksaan Membuat Penyerahan Bahan Sulit Peperiksaan kepada Penyelia Kawasan di Bilik Kebal Memfailkan semua Dokumen Penyerahan TAMA T

AKTIVITI

PROSES 12

Pengeluaran Keputusan Peperiksaan -

Menerima Surat Arahan Hadir untuk Mengambil dan Memproses Keputusan daripada LPM/MPM Menerima Dokumen Keputusan Peperiksaan daripada LPM/MPM Memproses Keputusan Peperiksaan Mengikut Pusat dan Sekolah Membuat Laporan/Analisis Keputusan Peperiksaan Menyerahkan Keputusan Peperiksaan Kepada Sekolah

CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI Pengeluaran Keputusan Peperiksaan
MUL A Menerima Surat Arahan Hadir untuk Mengambil dan Memproses Keputusan daripada LPM/MPM Menerima Dokumen Keputusan Peperiksaan daripada LPM/MPM Memproses Keputusan Peperiksaan Mengikut Pusat dan Sekolah Membuat Laporan/Analisis Keputusan Peperiksaan

Menyerahkan Keputusan Peperiksaan Kepada Sekolah

TAMA T

AKTIVITI

PROSES 13

Penyediaan Laporan dan Analisis Keputusan -

Menerima Keputusan Peperiksaan daripada LPM Menyemak Keputusan dan Buat Analisis Menyediakan Laporan Analisis Bercetak Mengedarkan laporan kepada yang berkenaan

CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI Penyediaan laporan dan Analisis Keputusan

MUL A

Menerima Keputusan Peperiksaan daripada LPM

Menyemak Keputusan dan Buat Analisis

Menyediakan Laporan Analisis Bercetak

Mengedarkan laporan kepada yang berkenaan TAMA T

AKTIVITI

PROSES

14

Penyemakan Semula Keputusan -

Mengedarkan Borang Semak Semula Keputusan PBS Menerima Keputusan Semak semula daripada LPM Menyerahkan Keputusan Semak Semula kepada Calon/Sekolah Menyimpan Dokumen Serahan

CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI Penyemakan Semula Keputusan

MUL A Mengedarkan Borang Semak Semula Keputusan PBS Menerima Keputusan Semak semula daripada LPM Menyerahkan Keputusan Semak Semula kepada Calon/Sekolah Menyimpan Dokumen Serahan TAMA T

AKTIVITI

TAMA T TAMA T TAMA T Menyi mpan Doku men Serah

PROSES 15

Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM)

-

Meng hanta r/men yerah kan Menerima Arahan Menyediakan kepa Menghadiri Mesyuarat Bajet da Calon Menyediakan Anggaran Bajet /Seko Menyerahkan Dokumen kepada lah

Bajet Ketua

Sektor SPP Memfailkan Dokumen

Meny ediak CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI an Penyediaan Anggaran Jadua Belanja Mengurus (ABM) l Peng hanta MUL ran KeA Calon /Seko lah Menerima Arahan Menyediakan Bajet Mene rima Sijil Menghadiri Mesyuarat Bajet PMR Darip ada LPM Menyediakan Anggaran Bajet MULA Mene rima Baha Menyerahkan Dokumen kepada Ketua n Sektor SPP Sulit Peper iksaa Memfailkan Dokumen n darip ada LPM TAMA T Failka n semu a Doku men Peny eraha n Mem buat Peny eraha TAMA nT Baha TAMA nT Sulit TAMA Peper T iksaa Menyi n AKTIVITI PROSES mpan Kepa Doku da men 16 Peny Serah

Kawa Meng san di hanta Bilik r/men Kebal yerah -Meng kanMenerima dokumen tuntutan daripada iringi kepa Penyemakan dan PT da Menyemak dokumen tuntutan Memperakukan Tuntutan -Lori Mem Calon Petugas -bawa Memperakukan dokumen dan baucer /Seko Peperiksaan/Pentaksiran Baha lah tuntutan -n Menyerah dokumen kepada PT Sulit Peper Meny CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI iksaa ediak Penyemakan dan Memperakukan Tuntutan Petugas n an Peperiksaan/Pentaksiran Jadua l Meny Peng ediak hanta MUL an ran Jadua KeA l Calon Peng /Seko hanta lah Menerima Dokumen tuntutan daripada PT ran Mene Ke rima Bilik Sijil Menyemak Dokumen Tuntutan Kebal PMR MULA Darip ada LPM Memperakukan Dokumen dan Baucer MULA Tuntutan Mene rima Ya Baha Ada Kuiri? n Sulit Peper iksaa Menyerah Dokumen kepada PT n darip ada LPM TAMA T Failka n semu a Doku men Peny eraha n Mem buat Peny eraha n Baha n Sulit Peper iksaa 8.0 Senarai Borang n Kepa da 17 Peny

Peperiksaan

Bil

Kawa san di Bilik Kebal Nama Borang Meng iringi Lori Mem bawa Baha n Sulit Peper iksaa n

No. Rujukan

Meny ediak an Jadua l Peng hanta ran Ke Bilik Kebal MULA

18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2.

Borang Akta Rahsia Rasmi Borang Penyelarasan Skor PEKA Format Laporan Penyelarasan PEKA Pupil Achievement Record Rekod Pencapaian Murid Laporan PLBS Instrumen Pemantauan Format Laporan Pemantauan Borang Senarai Tuntutan Ketua Pentaksir PBS Borang Pentaksir PBS Borang Penyelarasan Markah PBS Kadar Bayaran Petugas Borang Tuntutan Bayaran Kenyataan Tuntutan Elaun Perjalanan Kes Penyelewengan Borang Perpindahan Calon Borang Penyelarasan Skor PEKA Format Laporan Penyelarasan PEKA Instrumen Pemantauan Rekod Pencapaian Murid Laporan PLBS Format Laporan Pemantauan

LPM/AM(21)Pin.1/88 BPS/03 (1) BPS/03(2) PAR (1) RPM LP Upsr/pmt 01 LPt/04 TKP(PBS)A Pent (PBS) B BP (PBS) C Lampiran A LPM/AM(17)Pin.9/2004 LPM/AM 18 LPM/AM(31)Pin.1/93 LPM/AM(37)Pin.1 AN BPS/03 (1) BPS/03(2) Pmr/pmt 01 PPM LP LPt/04

19

2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0.

Borang Senarai Tuntutan Ketua Pentaksir PBS Borang Penyelarasan Markah PBS Kadar Bayaran Petugas Master Score Form Individual Score Form Borang Skor Induk Borang Pelaporan Pencapaian Murid Borang Markah Calon

TKP(PBS)A BP (PBS) C Lampiran A (MSF) (ISF)

(BMIC/1)

Peperiksaan

Bil

Nama Borang 3 1 Borang Markah Kelompok . 3 2 Student Achievement Record . 3 3 Borang Gred Induk PLBS . 3 4 Borang Markah Individu . 3 5 Borang Markah Kelompok . 3 6 Borang Markah Individu . 3 7 Borang Markah Keseluruhan . 3 Borang Senarai Semak Individu 8 .

No. Rujukan (BMIC/2)

(BMIC/1)

(BMIC/2)

(Penilaian Guru)

20

3 9 Borang Senarai Semak Individu . 4 0 Borang Senarai Semak Individu . 4 1 Borang Skor Skor . 4 2 Borang Pentaksiran Individu Modul 1 . 4 3 Borang Pentaksiran Individu Modul 2 . 4 4 Borang Pentaksiran Individu Modul 3 . 4 5 Borang Pentaksiran Individu Modul 4 . 4 6 Borang Pentaksiran Kelompok . 4 7 Borang Penyelarasan Skor PEKA . 4 8 Format Laporan Penyelarasan PEKA . 4 9 Borang Profil Individu ULBS . 5 0 Borang Pencapaian Individu 1 dan 2 . (Lampiran 1 dan 2) 5 1 Laporan PLBS . 5 2 Instrumen Pemantauan .

(Penilaian Ibubapa)

(Penilaian Rakan Sebaya)

BPS/03 (1)

BPS/03(2)

LP

Upsr/pmt 01

21

5 3 Format Laporan Pemantauan . 5 4 Borang Senarai Tuntutan Ketua Pentaksir . PBS 5 5 Borang Pentaksir PBS . 5 6 Borang Penyelarasan Markah PBS . 5 7 Kadar Bayaran Petugas . 5 8 O.E.T. Individual Profile file ULBS . 5 9 Borang Markah Individu (Lampiran A ) . 6 0 Borang Markah Keseluruhan (Lampiran B) . 6 1 Borang Penilaian Individu (Lampiran 4) . 6 2 Borang Markah Individu . 6 3 Borang Skor Individu . Borang Gred Induk 6 4 Borang Pencapaian Individu (Lampiran 5) . 6 5 Borang Makah Caon (Lampiran 1) . 6 6 Borang Slor individu . Borang Gred Induk 6 Borang Penilaian Kriteria

LPt/04

TKP(PBS)A

Pent (PBS) B

BP (PBS) C

Lampiran A

22

Peperiksaan

Bil

Nama Borang 6 8 Borang Markah Kelompok Calon . 6 9 Borang Markah Pelajar . 7 0 Borang Gred Elemen Kerja Kursus . 7 1 Borang Khas Mengesan Pergerakan . Calon 7 2 Laporan Penyelewengan . 7 3 Kes Penyelewengan . 7 4 Borang Bantahan . 7 5 Borang Perpindahan Calon . 7 6 Borang Pembetulan Maklumat Calon . 7 7 Borang Pembetulan Mata Pelajaran . 7 8 Borang Masuk PMR . 7 9 Borang Kemasukan Data Skolah . 8 0 Borang Pendaftaran Peperiksaan STAM .

No. Rujukan

LPM/AM(29)Pin.3/93

LPM/AM(30)

LPM/AM(31)Pin.1/93

LPM/AM(32)Pin.3/98

LPM/AM(37)Pin.1 AN

LPM/AM(38)Pin.1/93

LPM/AM(39)

LPM/AM(1)Pin.3/98

LPM/DS(1)Pin.3/98

LPM/STAM 1

23

8 1 Borang Kemasukan Data Sekolah . 8 2 Rumusan Mata Pelajaran dan Bayaran . 8 3 Borang Masuk UPSR . 8 4 Borang jadual Markah dan Ujian Amali . 8 5 Borang Tuntutan Bayaran . 8 6 Kenyataan Tuntutan Elaun Perjalanan . 8 7 Rumusan Bekalan Soalan . 8 8 Laporan Ketidakaturan Bekalan Soalan . 8 9 Maklumat Calon cacat . 9 0 Maklumat Calon Rabun . 9 1 Maklumat Spastik/Kecacatan Lain . 9 2 Nama Borang . 9 3 Borang Pilihan Bahasa . 9 4 Senarai Calon Pilihan Bahasa . 9 Senarai Calon Pilihan Bahasa

LPM/STAM 2

LPM/STAM 4

LPM/UPSR

LPM/SPM(6)

LPM/AM(17)Pin.9/2003

LPM/AM 18

LPM

Lampiran A

Borang A

Borang B

Borang C

N0.Rujukan

UPSR/PBI

UPSR/PB2-M UPSR/Pb2-S

24

9 6 Borang Pendaftran Calon SPM . 9 7 Rekod Kawalan . 9 8 Bungkusan Pos Banyak . 9 9 Borang Rumusan Pos Penyelia Kawasan . 1 0 Borang Mengesan Pergerakan 0 Bungkusan Pos . 1 0 Borang Permohonan Semak 1 Semula/KesT . 1 0 Cakera Padat (CD) Perisian 2 MUET/STPM/STPM . 1 0 Buku Manual Perisian Sistem 3 Pengurusan MUET/STPM .

LPM/SPM58 Pin.12/2000

RK Am 29

Pos-R.& P.!c

BRBP-PK

BMBP

LPM

VERSI 4.0

VERSI42.0

Peperiksaan

Bil

Nama Borang 1 0 Jadual Peperiksaan, Peruntukan Kertas 4 Soalan Dan Bahan-Bahan Yang . Diperlukan 1 0 5 Lampiran Senarai Pengawasan . 1 Jadual Waktu MUET/STPM 0 6

No. Rujukan JPPKS/MUET/STPM

MUETC8/K12

25

1 0 7 Borang Pos Banyak . 1 0 8 Surat Perlantikan Pengemas Bilik . 1 0 Persediaan dan Tindakan Untuk 9 Menghadapi Ancaman Banjir . 1 1 0 Rumusan Kemasukan Calon . 1 1 1 Salinan Kemasukan Calon Slip . 1 1 Laporan Penyemakan Bekalan Kertas 2 Soalan Di Bilik Kebal Peringkat PK . 1 1 3 Jadual Pengiriman Skrip Jawapan . 1 1 Borang Jawapan Aneka Pilihan Ujian 4 MUET/STPM Bermaklumat . 1 1 Cara Bungkusan Skrip Jawapan 5 MUET/STPM . 1 1 6 Kertas Tulis MPM – putih . 1 1 Kertas Penutup Hadapan Skrip Jawapan 7 MPM - kuning . 1 Laporan Pengawasan Wilayah

MPM/3((AM)2004

MUET/STPM/RKCP

MUET/STPM/D

LBKS/MUET/STPM

MUET/STPM/BJAP

Lampiran 2

MPM/P1.2

MPM/P1.1

26

Persekutuan 1 1 9 Tuntutan Pengawasan/Sewaan . 1 2 0 Summary of Claims Expenses . 1 2 Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon 1 Sekolah/Institusi . 1 2 Borang Pendaftaran Masuk Manual Untuk 2 Calon Sekolah/Institusi . 1 2 Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon 3 Persendirian . 1 2 Borang Pendaftaran Masuk Manual Untuk 4 Calon Individu . 1 2 Borang Pendaftaran Komputer Untuk 5 Calon Persendirian Individu . 1 2 6 Borang Kawalan Komputer . 1 2 Borang Penyata Bayaran Calon 7 Persendirian Individu . 1 2 8 Borang Perpindahan Pusat Ujian . 1 2 Borang Senarai Pusat Ujian MUET/STPM 9 (edisi JPN) . 1 Borang Calon Menarik Diri LPM/AM/17(E)

APKM(SI)

MUET/STPM/M(SI)

APKM(P)

MUET/STPM/(P)

MUET/STPM/K(P)

MUET/STPM/K/R

MUET/STPM/C1(P)

MUET/STPM/C2

MUET/STPM/(JPN) MUET/STPM/C4

27

1 3 Borang maklumat Calon Kurang Upaya 1 Dari Segi Penglihatan (Buta) . 1 3 Borang Calon Kurang Upaya Dari Segi 2 Anggota/Spastik . 1 3 Borang Calon Kurang Upaya Dari segi 3 Penglihatan (Rabun) . 1 3 4 Senarai Pegawai-Pegawai Pengawasan .

MUET/STPM/C5

MUET/STPM/C6

MUET/STPM/C7

MUET/STPM/C8

Peperiksaan

Bil

Nama Borang 1 3 Borang Calon Kurang Upaya Dari Segi 5 Pendengaran (Kurang Dengar/Pekak) . 1 3 Borang Calon Kurang Upaya Dari segi 6 Pertuturan (Sengau) . 1 3 7 Kadbod Pelapik . 1 3 Borang Sumpah Rahsia/Akta Rahsia 8 Rasmi 1972 . 1 3 Borang Akaun Penerimaan Maklumat dan 9 Arahan . 1 4 0 Borang Kes Salahlaku . 1 Borang Kes Kesusahan/Jatuh

No. Rujukan MUET/STPM/C9

MUET/STPM/C10

MPM/P13.1

MPM/13.3

MPM/P8 MPM/P10

28

Sakit/Kemalangan 1 4 2 Borang Senarai Calon Menumpang . 1 4 Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas 3 Soalan Oleh Calon . 1 4 4 Rekod Pengawasan Ujian MUET/STPM . 1 4 5 Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan . 1 4 Arahan Semakan Pengawas Di Pusat 6 Peperksaan . 1 4 7 Arahan Untuk Ujian Listening 800/1 . 1 4 Persediaan Pusat Ujian Untuk Speaking 8 800/2 . 1 4 9 Borang Tuntutan Perjalanan . 1 5 Borang Tuntutan Bagi Bayaran dan 0 Perbelanjaan . 1 Borang OMR Bayaran Pengawas 5 1 . 1 5 Borang Contoh Tuntutan Sewa CD 2 Players . 1 Borang Rumusan Perbelanjaan MPM/AM.14 MPM/P11.2

MUET/STPM/P25.4

MUET/STPM/P25.2

MPM/P26

MPM/P26.4

MPM/P27

MPM/AM.1/81

MPM/AM.5 MPM/AM.5B

29

1 5 4 Jadual Kedatangan Calon .

JKC/K MUET/STPM

30