Anda di halaman 1dari 30

PRINSIP & STRATEGI PENGAJARAN BERMASALAH PENDENGARAN (KBD (3023)

DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN


Cruickshakn dan Johnson (1975 ) ; Berdasarkan kepada kebolehan kanak-kanak itu menggunakan deria pendengarannya dan bila kecacatan itu dialami

HURAIAN
PEKAK SEPARUH PEKAK Kanak-kanak yang mempunyai deria Kanak-kanak yang rosak pendengarannya tetapi masih pendengaran tetapi deria pendengarannya tidak berupaya untuk mendengar dengan penggunaan alat dapat berfungsi langsung.Kerencatan bantu pendengaran atau pun tanpa alat bantu pendengaran ini diperolehi sama ada sebelum pendengaran atau selepas kelahiran

SEJARAH KAEDAH PENDIDIKAN ORANG PEKAK


TOKOH Aristotle Hyporcretes Jerome Cardon TAHUN SUMBANGAN Kurun ke 15 Orang pekak adalah bisu. Pendapat ini menyebabkan orang pekak tidak mendapat pelajaran dan pekak juga bodoh. Kurun 16 Orang pekak mempunyai lidah tetapi tidak boleh digunakan untuk mengeluarkan pertuturan 1501- 1576 Alat pertuturan boleh digerakkan untuk mengeluarkan pertuturan

Pedro Ponce de Leon 1520- 1584 Mengajar kanak-kanak pekak melalu pertuturan Manual Ramirez de Carrion Juan Pablo Bonet Dr. John Bulwer George Dalgarno Henry baker John Hallais Dr. John Aman 1579 - 1652 Mengajar kanak-kanak pekak berada hingga berjaya 1579 - 1633 Bacaan bibir dan mengajar pertuturan. Cuba mengajar cara isyarat 1643 1680 Bacaan gerak bibir cara paling sesuai Bacaan bibir dan pertuturan. Mulakan ejaan jari . Pemberatan kepada kaedah bacaan bibir, isyarat dan pertuturan.

1698 - 1774 Membaca, menulis dan bacaan bibir 1853 Pertuturan dan ejaan jari 1669-1724 Pertuturan dan gerak bibir. Tidak memberatkan pencapaian bahasa

-Kanak 5 tahun boleh bercakap jika organ pertuturan tidak rosak Jacob R. Pariera Carlo Micheal de Dlapee Baron de Gerando B. Velado Gabel Samuel Heinicke Dr. Grasser Friedrich Merita Hill 1715-1780 Galakkan lakonan, belajar daripada orang pekak Mengajar perkara abstrak. 1712-1789 Mengajar melalui gambar. Mengajar pertuturan tulisan dan isyarat setelah murid pandai. Selepas Kogres Milan 1880 oralisme dimulakan semula Bantah guna bahasa isyarat dan mengajar bacaan & tulisan Bacaan dan tulisan asas mempelajari bahasa Perancis 1729- 1790 Mengajar pertuturan dan dalam beberapa bulan KCP boleh membaca gerak bibir dan bertutur dan menulis benda-benda serta kejadian yang berlaku 1766-1841 .menentang sistem campuran 1805 - 1874 Menukarkan kod pertuturan Membenarkan isyarat peringkat awalan, gunakan gambar bersiri untuk bacaan

SEBAB KECACATAN
A. PRA-NATAL ( SEBELUM KELAHIRAN ) B. SEMASA KELAHIRAN C. SELEPAS KELAHIRAN

JENIS MASALAH PENDENGARAN


JENIS MASALAH Masalah pendengaran Konduktif Masalah Pendengaran Sensori-Neural ( saraf )
Telinga luar

BAHAGIAN TELINGA Melibatkan bahagian telinga luar dan tengah : Cth- tersumbat bendasing,serumen terlalu kental dan jangkitan otitis media Terjadi di bahagian telinga dalam yang melibatkan koklea saraf pendengaran Audiotori Pathway : Kecacatan ini tidak boleh dirawat kecuali dengan teknologi terkini spt ABD berkuasa tinggi dan pacakan Telinga tengah Telinga dalam koklea Melibatkan masalah pendengaran konduktif dan sensori neural Melibatkan masalah pendengaran bukan semula jadi Melibatkan masalah pada fungsi saraf
koklea

Masalah pendengaran campuran Masalah Pendengaran Functional pina Masalah Pendengaran Sistem Saraf Auditori

Tiub Eustachio

TAHAP DAN Tahap 1


TAHAP-TAHAP MASALAH PENDENGARAN

dB 0- 24 25 - 3

36 - 5 2
3

55 - 6

TAHAP PENDENGARAN Ringan

CIRI-CIRI PENDENGARAN Keupayaan untuk mendengar antara 25 dB- 40dB. Kanak-kanak boleh mendengar bunyi-bunyi pertuturan dalam jarak yang dekat dan berupaya untuk berkomunikasi dengan orang normal Keupayaan untuk mendengar bunyi antara 41dB 60dB . Kanakkanak perlu diberikan alan bantu pendengaran dan terapi pertuturan Keupayaan untuk mendengar bunyi antara 61 dB 70dB. Kanakkanak sukar untuk mendengara bunyi-bunyi pertuturan dan pertuturan kanak-kanak ini tidak jelas kerana pengalaman terhad Keupayaan untuk mendengar bunyi antara 71dB- 90dB.Pada tahap ini kanak-kanak sukar untuk memperolehi pertuturan. Keupayaan untuk mendengar bunyi 91dB dan ke atas. Kanak-kanak sukar untuk mendengar, bertutur dan memerlukan alat bantu pendengaran dan terapi pertuturan. Memerlukan B.Isyarat untuk berkomunikasi

Sederhana Sederhana Teruk

Teruk Amat teruk

MASALAH KOMUNIKASI MURID BERMASALAH PENDENGARAN


Punca Masalah: a. Gangguan artikulasi b. Gangguan suara c. Gangguan kelancaran d. Gangguan kualitatif e. Gangguan berbahasa f. Ketiadaan pertuturan g. Ketiadaan bahasa

PERTUTURAN :
Suatu sistem struktur bunyi-bunyi vokal dan bunyi yang teratur mempunyai struktur atau fonetik dan struktur perkataan. yang digunakan dalam komunikasi. Bunyi apabila dicantumkan menjadi simbol yang bermakna. Bahasa yang dituturkan

PERTUTURAN BERKAIT DENGAN BUNYI.


Bunyi adalah kajian merangkumi aspek Fonetik Fonologi

FONETIK

Fonetik merupakan kajian yang berkaitan dengan bunyi-bunyi pertuturan. Bidang ini mengkaji fenomena bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia dari segi pengeluarannya, pendengarannya dan sifatnya termasuk anatomi, neurologI dan patologi yang juga berkaitan dengan pertuturan, artikulasi, pengkelasan dan persepsi bunyi-bunyi bahasa. Secara teori, fonetik juga dianggap sebagai ilmu sains tulin yang tidak perlu dikaji dengan menghubungkaitkan dengan mana-mana bahasa tertentu. Namun demikian, fonetik mempunyai banyak kegunaan seperti transkripsi fonetik, pengajaran bahasa dan terapi pertuturan. Konsep Fonetik Adalah kajian berkaitan dengan pendekatan deskripsi bunyi dan bunyi bahasa. Sebutan ( artikulasi ) Pendengaran ( Audiotori ) Sifat bunyi ( akustik )

CARTA FONETIK

PENDEKATAN SEBUTAN

Bagaimana bunyi dihasilkan diskriminasi melalui peralatan sebutan - palatogram, laringskopi dan letromiografi

Contoh Lambang sebutan : bunyi [b] lambang tulisan rumi b dan jawi -lambang berlainan bunyi yang sama ORGAN YANG MENGHASILKAN BUNYI BAHASA 1. Paru-paru 2. Rongga rengkung 3. Epiglotis 4. Rongga tekak ORGAN SEBUTAN 1. LIDAH 2. GIGI 3. MULUT 4. GUSI 5. LELANGIT KERAS 6. LELANGIT LEMBUT 7. RONGGA HIDUNG 8. PITA SUARA

BUNYI-BUNYI BAHASA
6

1. BUNYI-BUNYI VOKAL : - Melibatkan perubahan kedudukan lidah dan rupa bentuk bibir -Kedudukan bahagian lidah - vokal depan,vokal belakang dan vokal tengah. Vokal depan : [ i ], [ e ], [ Vokal Tengah [ ] ] dan [ a ] ]

Vokal Belakang [ u ], [ o ], [ ] dan [ - bunyi diftong - [ ai ], [ au ] dan [ oi ] 2. Bunyi Konsonan : Konsonan letupan Konsonan letusan Konsonan sengauan Konsonan geseran Konsonan getaran Konsonan sisian Separuh vokal [ w ] dan [ y ] Penyengauan Pembibiran Penglelangit - kerasan perengkungan

3. SEBUTAN TAMBAHAN

ELEMEN STRUKTUR AKUSTIK DAN FONETIK Artikulasi bunyi bahasa Kadar panjang dan pendek bunyi Pembahagian sukukata Ketegasan sukukta perkataan Ketegasan kumpulan perkataan Memfrasa @ mengumpulkan perkataan mengikut makna dan intonasi

BUNYI VOCAL kualiti bunyi vocal bergantung kepada saluran terbuka diatas bahagian laring. saluran ini membentuk rongga kenyaringan yang boleh mengubahsuai kualiti bunyi. bentuk saluran yang berlainan akan mengubahsuai bunyi dengan cara yang berlainan. dengan itu terhasilah bunyi2 vocal yang berbeza. KEDUDUKAN LIDAH

merujuk kepada darjah ketinggian lidah iaitu jarak antara permukaan lidah dengan rongga atas mulut (lelangit)./ darjah ketinggian lidah dapat dibahagi kepada 4 tahap iaitu sempit separuh sempit separuh luas luas BAHAGIAN LIDAH - Bahagian lidah terbahagi kepada tiga iaitu depan, tengah dan belakang. bunyi vocal yang dihasilkan didepan lidah terdiri daripada bunyi2. [ i ] bagi vocal sempit [ e ] bagi vocal separuh sempit [ ] bagi vocal separuh luas [ a ] bagi vocal luas - Dalam BM terdapat 3 vokal belakang, iaitu [ u ] bagi vocal sempit [ o ] bagi vocal separuh sempit [ ] bg vocal luas - Dalam Bm terdapat satu Vokal tengah iaitu [ ] contoh [ mak ], [ ] [ ]. - Keadaan bibir terbahagi kepada tiga bentuk iaitu i) Hampar - keadaan bibir dihamparkan untuk menghasilkan bunyi vocal depan ii) Bundar - keadaan bibir dibundarkan untuk menghasilkan bunyi vocal belakang iii) Neutral - keadaan bibir neutral untuk menghasilkan bunyi vocal tengah

PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR PEKAK


Meniru bunyi sekeliling tersekat Bacaan bibir memperolehi bahasa isyarat kajian Petito ( 1991 ) perkembangan bahasa kanak-kanak normal dengan pekak sama pada umur 9 -14 bulan Bah. Isyarat bahasa pertama kanak-kanak pekak.

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL


Tokoh : Bandura - Peniruan dan Pemerhatian - Kajian : sampel A ( agresif dan ganjaran ) sampel B ( tiada ganjaran ) Hasil : Pemerhatian dan Peniruan penting untuk perubahan t.laku.

PRINSIP PENIRUAN
PERHATIAN ( attention )
- di tiru : peniruan t.laku bahasa aspek ( fonologi,fonetik@sintaksis )

PENYIMPANAN MAKLUMAT ( retentation ) - menyimpan perlakuan yang ditiru


- memericara penyebutan,penggunaan kosa kata

MELAKUKAN KEMBALI ( production )


- kanak menzahirkan apa yang ditiru dari aspek pengucapan, melakon kembali bersama ujaran yang ditiru.

PENEGUHAN ( reinforcement )
- ganjaran dan pujian

BENTUK PENIRUAN
i- PENIRUAN LANGSUNG ( observational learning ) - mula melihat - mendengar model Cth : media --> secara terus - cth : t. laku pertuturan masa kecil --> diperolehi dr keluarga orang melayu cakap melayu dan bergantung kepada lingkungan ii- PENIRUAN SEKAT LANGSUNG( inhibition ) - Peniruan kepada model tetapi dpt dilakukan kembali pd situasi tertentu sahaja. Cth: menggunakan kata frasa kepada ahli keluarganya sahaja ( cth: gelaran along / kata lucah - pd rakan sebaya) iii- PENIRUAN TAK SEKAT LAKUAN ( disinhibition ) - dilakukan tidak mengira sempadan/situasi jika dibiarkan sukar dikawal Cth : kata lucah, mencarut, kesat iv- PENIRUAN ELISITASI - Peniruan kepada lakuan yang telah sedia ada pada kanak-kanak sudah boleh menggunakan ayat, frasa, maklumat tidak dikeluarkan ujaran itu terus terpendam Cth : kanak boleh menyanyai apabila rakan menyanyi

PENIRUAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA


i- PENGLIHATAN - fokus kepada gerak mulut serta alat artikulasi semas model melakuka ujaran - penyimpanan maklumat dan melahirakan semula

- mendapat peneguhan ( diulang-ulang ) - Fenomena :- anak kecil ditutur oleh pengasuh, ahli keluarga membetulkan sebutan. Betul --> peneguhan Cth: [ buku ] -> [ uku ] -> ulang / lihat bibir untuk memperbaiki sebutan -- ganjaran. ii- PENDENGARAN - Proses mendengaran ujaran. Model --> simpan maklumat --> menggunakan apa yang didengar - Pendedahan bahasa pertama mesti didedahkan kepada pertuturan yang betul aspek fonologi, fonetik dan simantik.

- cth : pembantu rumah Indonesia - sebutan Indonesia.

DEFINISI KOMUNIKASI
1. Emerly Ault 1965 Seni memindahkn maklumat, idea, & sikap drp seseorang kp seseorang 2. Abdul Hamid Mahmod ( 1990 ), Komunikasi merupakan proses pemindahan makna, idea, pengetahuan,persefahaman, simbol @ lambang lain daripada sumber atau penyampai kepada penerima.

PUNCA MASALAH KOMUNIKASI


A. Gangguan Artikulasi *Dimiliki oleh penutur yg bunyi pertuturan sesuatu bhsnya mcapai thp yg boleh difahami oleh org lain. * perubahan2 bunyi berlaku dlm bberapa cara pggunaan, penggantian, herotan & tambahan *cth: pengguguran perkataan [makan} bertukar [akan] B. Gangguan Suara berpunca drp kecacatan yg brlaku pd peti suara (larinks) suara yg dihasilkn mjd abnormal brbanding dgn suara yg dihasilkn oleh org normal. Cth suara serak, sengau, mengah, hilang suara, parau & sbgnya. Pertuturan yg dihasilkn sukar difahami/ amat perlahan utk didengari. merupakan mrk yg tdk lancer brtututr sptmana kelancaran org normal. Cthnya gagap. C. Gangguan Kelancaran Pertuturan

10

Penutur mjd trgamam utk mengeluarkn sesuatu prkataan & sering diikuti prcakapan yg tergantung

D. Gangguan Kualitatif 1. Pengeluaran Bunyi brpunca drp perubahan struktur prtuturan iaitu saluran suara yg gagal mbentuk getaran kp udara yg mengalir & dsbbkn oleh kelumpuhan otak. Akibatnya suara yg dikeluarknsengau, kasar & mbbkn kesesakkan semasa brtutur.

2. Arah Bunyi Suara 2 jenis kesukaran yg kerap brlaku ialah prtuturan yg sengau & prtuturan yg bbisik. Ptuturan yg sengau dsbbkn oleh udara yg sepatutnya masuk ke mulut semasa btutur telah msuk ke kaviti (ruang) hidung. Dgn ini knk2 akan menyebut setiap pkataan dgn sengau kecuali konsonan n, m 7 vokal. merupakn mrk yg tdk dpt menguasai bhs pd umur ttu. Org pekak & bisu dikatakn trgolong dlm kategori ini krn x dpt bbhs lisan sptmana jangka masa yg sepatutnya. Ini dsbbkn oleh ketidakmampuan mdgr bunyi2 bhs & bukan bhs. Dgn ini b.isyarat sbg komunikasi dlm kehidupan mrk. F. Masalah Kemahiran Lisan knk2 cacat pndgrn biasanya x mpunyai daya diskriminasi bunyi. Sukar utk mkut arahan2, memahami pkataan & x dpt mengikuti pelajaran lisan menimbulkn kesukaran thadap nama, bentuk & bunyi2 huruf. Ini menyebabkn kegagalannya madunkn bunyi2 huruf, x dpt mbunyikn suku kata dgn sempurna & gagal mnyebut pkataan. E. Kecacatan Berbahasa

G. Masalah Kemahiran Membaca

KEKURANGAN BAHASA ISYARAT


a. isyarat yg tdk seragam b. pgunaan turan Kod tangan Bhs Melayu c. situasi d. pergerakan tangan e. eksperesi wajah komunikasi seluruh f. kurangnya pendedahan kepada masyarakat.

11

PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN


Perspektif Sejarah Aliran Metodologi Pendidikan Bhs Org Pekak 1. Pendekatan Sepanyol ~ Pedro Pance de Leon Diajar abjad tgn Membunyikan setiap bunyi vokal Diajar tentang sukukata & perkataan Memperkenalkan tatabahasa secara sistematik. 2. Pendekatan Perancis ~ Charles Miche de LEpee ( 1712-1789) Mengajar isyarat2 Memperkembangkan isyarat metodik ( isyarat di kalanagn org pekak utk dijadikan tatabahasa bhs Perancis Dirujuk sbg kaedah tgn ( Manual Method ) berbanding dgn kaedah lisan oleh Samuel Van Heinicke ( 1729-1790 ) sbg pelopor kaedah lisan. Kaedah isyarat ( tgn ) meluas seluruh Eropah sebab kuasa tentera Raja Loius xv hingga Napoleon Kaedah ini meluas sehingga ke Amerika melalui keluarga Thomas Hopkins Gallaudet yg mempelajari dr keluarga Braidwood di England. 3. Pendekatan Russia Bhs & pengejaan tgn ( 1930 an ) Kaedah Neo-Oralisme (1970an ) Penggunaan ejaan jari sepenuhnya alat utk perkembangan bhs. 4. Pendekatan Amerika Minat kaedah lisan tgn ( akhir 1960an 1970an ) Menggunakan semua strategi komunikasi ( gerakgeri, lakonan, senilukis, bacaan, tulisan, percakapan, pembacaan bibir, latihan mendengar, pengejaan tgn & isyarat ) Falsafah ini dikenali sbg TC ( Total Communication ) @ Komunikasi Seluruh 5. Pendekatan di Malaysia

12

Pengamalan falsafah TC dgn mempertimbangkan jenis2 komunikasi seluruh secara serentak dgn pertuturan dlm kaedah lisan tgn Malaysia yg baru dgn 2 pilihan ~ Pertuturan & pengejaan serentak ~ Pertutuarn & bhs Malaysia yg menggunakan isyarat tgn serentak

PERTENTANGAN KAEDAH LISAN DGN TANGAN


1. Kaedah Lisan Tangan 2. Kaedah sebut dengar ( oral-aural 0 tumpuan bacaan bibir & pertuturan mendapat hasil yg memuaskan 3. Sekolah menggunakan Kaedah Oral-aural tdk mendapat keputusan yg membanggakan krn terdpt kecacatan sampingan selain masalah pendengaran 4. Kekalahan Perancis dlm peperangan Perancis- Rusia- Kaedah tgn tlh dikecam & Kaedah Jerman ( Lisan ) tlh diiktiraf. PERSEKITARAN & BAHASA ISYARAT 1. Pergerakan benda-ombak 2. Saiz benda 3. Kelainan & keistimewaan 4. Sifat benda 5. Lakonan kembali 6. Perbuatan budaya PENDEKATAN PENGAJARAN BAHASA KCP 1. Bahasa Isyarat Isyarat Natif ( direka setempat ) ASL Komunikasi Seluruh KTBM 2. Pertuturan kiu 3. Ejaan jari 4. Bacaan bibir 5. Mimik muka 6. Bahasa melalui penulisan BAHASA ISYARAT 1. dilatih berkomunikasi menggunakan bhs isyarat 2. melibatkan tgn, kaki, badan, mulut, mimik muka 3. merupakan kaedah tertua & bersifat semulajadi 4. Di Malaysia terdpt bhs isyarat utama iaitu ASL< Isyarat Natif & KTBM. BAHASA ISYARAT NATIF

13

1. Isyarat semulajadi digunakan org pekak berkomunikasi 2. Isyarat berbentuk setempat & pentebaran tdk luas 3. Bhs isyarat berdasarkan sempadan ngra 4. ASL, Indian< English, Jepun BAHASA ISYARAT AMERIKA 1. Diperkenalkan di Malaysia oleh sukarelawan 2. Popular sekitar thun 70an 3. Dominan dlm pengajaran BI

PRINSIP & ATURAN KTBM


1. Kod kata dasar yg belum menerima imbuhan ttp berpotensi menerima imbuhan. Cth : besar/membesarkan/membesar/terbesar 2. Kod kata majmuk ~ Hasil drp gabunagn drp 2 kata dasar @ lebih yg membawa makna baru ~ makna baru kesemua kata majmuk dikatakan sbg satu kod shj.. cth : kapal terbang/matahari/keretapi 3. Kod Akronim ~ perkataan dieja. Cthnya : Bernama/cerpen 4. Kod kata ganda ~ Gandaan berima ( gandaan tdk sm. Cth : kuih- muih/saudara mara ) ~ gandaan berulang ulang. Cth : budak budak

(RUJUK KTBM)

PENGURUSAN KELAS MURID BERMASALAH PENDENGARAN


PENGURUSAN BILIK DARJAH o o Perihal pengurusan sesuatu spt syarikat, bdn berkanun, perniagaan dll. Pengurusan bilik darjah Pengurusan merupakan satu set tingkahlaku pengajaran yg digunkan utk mewujudkan suasana yg dpt menyumbang kpd P & P BILIK DARJAH TRANSISI 1. kerusi, meja, papan putih. 2. Susunan kerusi teratur & kemas 3. Tdk boleh diubah 4. Murid tdk digalakkan bergerak bebas.

~ Charles, CM 1996

14

5. Semakin senyap bilik darjah semakin baik pengawalan bilik darjah 6. Guru tdk dpt menerima keadaan yg berubah drp keadaan yg kelihatana teratur & kemas.

BILIK DARJAH MODEN 1. Tdk semestinya beku & tdk berubah 2. Murid boleh berjalan & berckp ttp perlakuan mestilah bertujuan memenuhi pencapaian objektif P&P 3. Perlakuan & pergerakan tdk menghalang proses P & P. PENGURUSAN BILIK DARJAH 1. Seating ( kedudukan dan susunan murid ). 2. Komunikasi dlm P & P. 3. Mengendaliakn perbincanagn. 4. Bahan dlm bilik darajh. SEATING 1. Muka guru tdk menghalang murid utk melihat 2. keadaan bilik darjah jgn terlalu terang krn ia menyilau mata murid.

3. guru jgn bercakap ketiak membelakangi murid. Berckp ketika menulis di papan hitam/putih.
4. Mulut tdk dihalang agar murid dpt melihat pergerakan bibir. 5. Murid yg mempunyai ABD harus duduk di hadapan meja guru agar bunyi pertuturan dpt didgr dgn jelas. 6. Jauhkan bunyi bising bg murid yg ada ABD. KOMUNIKASI DALAM BILIK DARJAH 1. Pengajaran bergantung kpd akustik bilik. Latar belakang bunyi menyukarkan knk2 membezakan bunyi persekitaran. 2. Beberapa cara mengurangkan bunyi :

Menggantungkan ambal @ tikar pd kelas kurang bunyi melantun Sekiranya kelas besar buat pembahagi utk sudut2 keceriaan, pertuturan, bercerita Bidai kelarai diperbuat drp metal ( besi ).

MENGENDALIKAN PEBINCANGAN DALAM KELAS 1. Meja btk U 2. Ingatkan murid berckp pd satu masa dgn memberi isyarat

15

3. Galakkan murid mengangkat tgn. 4. Ulangi arahan sekiranya murid tdk dpt melihat muka guru @ rakan kelas. 5. Kenalpasti murid yg telah bersedia utk diajukan soalan 6. Ulangi maklumat sekiaranya kurang faham. 7. Pakai gincu ( bg wanita ) mudah lihat pergerakan bibir 8. Jgn byk bercakap ketika berjln krn murid tdk dpt mengesan arah bunyi. 9. Tulis ungkapan & perkataan dipapan tulis 10. Elakkan guna bhs kiasan 11. Perlukan rehat sblm memulakan pengajkaran @ tajuk baru krn mereka mudah penat krn byk tumpuan diberikan kkpd penglihatan bacaan bibir & pergerakan tgn. BAHAN BAHAN P & P DLM BILIK DARJAH 1. Pertuturan bilik darjah 2. Biodata murid 3. Carta organisasi 4. Arahan & aturan semasa kebakaran 5. Rekod / dokumen

PENDEKATAN PENGURUSAN BILIK DARJAH MURID BERMASALAH PENDENGARAN


1. PENDEKATAN AUTORITARIAN
Pendekatan ini merujuk kpd satu proses pengurusan di mana tingkahlaku murid dikawal oleh guru secara langsung. Kajian Clazario ( 1980, Center 1992 ) & Weber ( 1994 ) guru menjadi aktif apabila melaksanakan pendekatan ini dlm bilik darjah Guru bertanggungjawab secara keseluruhan utk mengawal tingkah laku murid.

PERANAN GURU 1. Mewujud & mengekalkan peraturan melalui strategi kawalan 2. Guru bertanggungjawab mengawal tingkah laku murid. 3. Guru berhak mencipta & menguatkuasakan undang2 & peraturan dlm bilik darjah. 4. Tdk memaksa & tdk menggunakan sebarang dendaan yg keras & strategi. STRATEGI PELAKSAAN PENDEKATAN AUTORITARIAN 1. Mewujudkan & menguatkuasakan undang2 ( establishing and enforcing rules ).

16

2. Mengeluarkan peringatan & arahan. 3. Menggunakan peringatan/teguran yg lembut ( utilizing mild desisit ). 4. Menggunakan kawalan secara mendekati murid ( using proximity control ) 5. Menggunakan pemisahan & pengasinagn ( utilizing isolation & exclusion )

DUA PENDEKATAN PENGAJARAN DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH


~ Pendekatan ini berpegang anggapan bhw pwngajaran yg dirancang & dilaksanakan dgn berhati2 utk dpt menghalang & menyelesaikan byk masalah. Long & Frye ( 1977 ). Eveerton & rakan2 ( 1993 ). i) PERANAN GURU 1. Berperanan merancang pengajaran dgn Berhati2. aktiviti pengajaran yg mengambil kira keperluan, minat & kebolehan tiap 2murid. 2. Jadikan pengajaran itu sesuatu yg menarik. iii) STRATEGI 1. Menyediakan kurikulum pengajaran yg sesuai & menyeronokkan ( Providing Interesting, relevan & appropriate curriculum & instruction ) 2. Mewujudjan prosedur & rutin bilik darjah ( establishing classroom $ routine & procedures ). 3. Memberi arahan yg jelas. 4. Mempamerkan minat yg mendalam. 5. Membantu murid apb wujud halanagn. 6. Merancang perubahan persekitaran. 7. Merancang & mengubahsuai persekitaran ( suasana ) bilik darjah. 8. Menstruktur semula keadaan.

CONTOH RANCANGAN MENGAJAR BAHASA MELAYU


Topik : Bendera Malaysia. Isi pelajaran : 1. Warna warna bendera Malaysia 2. Ciri ciri Bendera Malaysia 3. Maksud warna & lambing bendera Malaysia 4. Kegunaan bendera Malaysia

17

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI KANAKKANAK BERMASALAH PENDENGARAN.


1. STRATEGI P & P BAHASA

(Early Language Intervantion,2nd_Mc cormick & schefellbush 1993)


Kajian mother_intant interaction menunjukan kanak-kanak bermasalah pendengaran(KCP) mampu berinteraksi sejak dari lahir. kanak-kanak bermasalah pendengaran(KCP) membina bahasa melalui (ritualized games and activities that are based on share attention), walaupun tidak dapat mendengar KCP membuat pemerhatian perceive terhadap pergerakan badan mata, gerak muka, & gesture. (umur 2thn) tahun ke-2 & seterusnya KCP mula bermasalah untuk berkomunikasi kerana perhubungan lebih banyak menggunakan (auditory-verbal) perkembangan bahasa adalah melalui proses interaksi antara kanak-kanak bermasalah pendengaran(KCP) dengan persekitaran mereka (communication lingurstic compentence) kebanyakkan pembelajaran bahasa berlaku (secara tidak langsung) informal (Rice 1989) strategi yang boleh digunakan i. ii. gunakan pengetahuan non linguistic ( bkn hukum bahasa) untuk menerangkan sesuatu. terapkan cognitive behavior change strategy. Rare event learning meccharisme (RELM) the young child tendency to selectively attend to analyze and remember convensatiuonal experiences that will promote language acquisition. iii. iv. v. beri tumpuan terhadap objek yang menarik perhatian KCP what particular object event and relation a childfinds interesting will depend on his extant concepts focus kepada kemahuan keperluan KCP what a child choose to attend to and learn about determind what he will eventually talk about. banyak bersoal jawab. if you try to talk and especially if you ask question, people will pay attention and talk back to you. compentence leads to

18

vi. vii. viii. ix. x. xi.

modeling & imitation. modeling ialah strategi pengajaran dan imitation pula adalah strategi pembelajaran.(teori bandura) gunakan operating principles yang diperkenalkan oleh Slobin 1971. beri tumpuan terhadap bunyi kahir perkataan. beri tumpuan terhadap susunan & morfin ( suku kata ) perkataan. elakan gangguan & menyusun semula ayat (semasa) KCp berkomunikasi. gunakan tatabahasa yang jelas dan konsisten.

keutamaan bagi KCP ialah memberi rangsangan terhadap kesemua kemampuan pertuturan, bahasa dan komunikasi dalam semua keadan yang possibble beri galakan/peluang untuk mempraktiskan kemahiran tersebut dalam naturalistic setting. memaksimumkan sumber maklumat KCP melalui deria penglihatan dan deria lain. motivation adalah merupakan perkara penting dalam pembelajaran bahasa. Teori pembelajaran itngkah laku (behavioris) mengaitkan motivation dengan persekitaran dengan memberi rangsangan sesuatu perlakuan akan dapat kuasa / dikukuhkan. teori pembelajaran kognitif juga menghubungkan mativasi dengan sebab-sebab dalaman dikaitkan drngan pemikiran kritikal. ANALISIS TUGAS (TA) teknik TA menganggapkan pembelajaran boleh difasilitasikan jika pelajar mulai memperlajari tugas atau kemahiran asas (prerequistik) / topic2 kecil sebelum mempelajari keseluruhan topic pembelajaran. dengan mengajar topic kecil / kemahiran asas guru dapat menguji sejauh manakan pengetahuan yang telah dikuasai oleh murid sebelum meneruskan pelajaran keperingkat yang lebih tinggi / besar untuk mencapai objekti. PROSEDUR (TA) guru perlu memulakan dengan menentukan objektif pembelajaran yang ingin dikuasai. guru juga perlu memastikan topic pembelajaran sebelumnya telah dikuasai khususnya bagi tajuk yang berhibung kait. langkah-langkahnya adalah : a. tentukan objektif pembelajaran (yg boleh dilihat @ diukur) b. pecahkan kepada kemahiran2 kecil / subtask (yg boleh dilihat @ diukur pencapaiannya) c. susun subtask mengikut susunan daripada awal hingga akhir.

19

d. analisis setiap subtask. pastikan pengetahuan (prerequistic untuk melakukan setiap subtask. e. bina carta aliran TA bg menunjukkan objek utama pengajaran (subtask) pengetahuan prerequistic yang diperlukan bg setiap subtask. (carta aliran TA.

PENGAMATAN
1. Kefahaman terhadap sesuatu perkara @ situasi melalui pancaindera stlh berlakunya proses dlm mental. 2. Berkaitan rapat dgn pemikiran manusia. 3. Satu proses yg menimbulkan makna kpd tugas2 pancaindera dgn pertolongan pengalaman lalu. 4. Satu kemahiran yg boleh dikembang & dipelajari. Sungguhpun ia berkait rapat dgn darjah kecerdesan seseorang knk2 ttp ia boleh diajar kpd knk2 lemah bg membantu pembelajaran mereka. KOMPONEN DAN JENIS PENGAMATAN 1. Penglihatan 2. Pendengaran 3. Sensori Motor PENDENGARAN 1. Kecacatan organ telinga 2. Diskriminasi ketidakbolehan mengenal & membezakan bunyi sebutan rentak irama & intonasi yg berlainan 3. Pekak konduktif 4. Pekak Perseptif 5. Pekak campuran 6. Pekak Rikrutmen 7. Secretory Otitis Media CIRI - CIRI KNK2 MENGALAMI MASALAH PENGAMATAN PENDENGARAN 1. Lambat dm membuat sesuatu pengolahan spt mengkelas satu himpunan mengikut jenis. 2. Kesukaran dlm mengaitkan perkara yg diketahui

20

3. Cepat lupa & memerlukan ulangan yg kerap 4. Lemah koordinasi Motor-Tgn 5. Ketidakbolehan membuat keputusan 6. Lemah diskriminasi pendengaran 7. Lambat utk menukar tumpuan 8. Berfikir terlalu lama sblm membuat keputusan 9. Sering terlanggar alat2 dlm kelas. 10. Membuat kerja tanpa mengetahui di mana harus berhenti

PENDEKATAN PENGAJARAN PERTUTURAN KEPERLUAN

1. Audiogram 2. Senarai semak pemeriksaan alat Bantu dengar 3. Borang prestasi 4. Borang ujian diskriminasi bunyi 5. Ujian kosa kata 6. Rekod pertuturan 7. Audiometer 8. Alat pertuturan ( Speech trainer ) 9. Kad perkataan/kad gambar/carta artikulasi SEMASA SESI PERTUTURAN a) Penguasaan arah bunyi b) Diskriminasi bunyi c) Mengingati bunyi d) Tindakbalas bunyi e) Urutan f) Memproses audiotori 2. Latihan pernafasan 3. Aktiviti vokalisasi 4. Pengembangan Tahap Pertuturan

1. Mulakan latihan pendengaran

LATIHAN MOTOR LISAN


Tujuan :

21

Tujuan latihan ini adalah untuk memperbaiki kekuatandan jarak pergerakan struktur lisan termasuk dagu,pipi,bibir dan lidah. Latihan ini boleh membantu jika ada kesukaran bertutur dengan jelas (apraxia or dysarthria) kesukaran menelan ( dysphagia) atau sebelah muka herot (sengit) atau kelemahan otot lisan. Mereka yang kerap menghadapi kesukaran pertuturan dan boleh menelan sama ada disebabkan stoke atau kecederaan di otak atau menghidap penyakit saraf contohnya penyakit Parkisons. a. Monogara: Rasa tekanan pada bibir. Tujuan : Memperbaiki pergerakan bibir. Membantu awal pertuturan atau pra-pertuturan bagi membentuk sebutan huruf / p, b, m /.

Cara: Sentuh tangan pada bibir selama 5 saat,rehat dan ulang sebanyak 10 kali.

b. Cara:

Sebut Cheese Senyum dan tahan selama 5 saat. Rehat dan ulang 10 kali. Gunakan cermin untuk mengukur keseimbangan pergerakan bibir. ( Symmetry). Menguatkan dan memperbaiki jarak pergerakkan bibir dan pipi.

Tujuan:

c. Cara:

Charge Up Sebagai pilihan: menguncupkan bibir dan senyum. Ulang sebanyak 10 kali.

22

d. Cara: Tujuan:

Fish Tails Kuncupkan bibir dan gerakkan ke kiri dan kanan. Ulang 10 kali. Jangan gerakkan lidah. Meningkatkan kekuatan dan jarak pergerakkan bibir dengan pipi; memperbaiki percantuman bibir dan jarak pergerakkan bibir. Sebut p..b.m. 10 kali.

e.

............ Rapatkan kedua-dua bibir, cuba senyum dan teruskan serta rapatkan semula bibir. Rehat dan ulang 10 kali. Meningkatkan kekuatan dan jarak pergerakkan bibir dan pipi.

Cara: Tujuan:

f. Oreo Cara: Tujuan: Kemam bibir dan sebut O sebesar mungkin. Rehat dan ulang 10 kali. Menguatkan bibir dan pipi.Memperbaiki regangan, nada, dan jarak pergerakkan hujung lidah, Bibir, hidung dan pipi. g. Puff dan Stuff Cara: Tujuan: Kembungkan pipi dengan udara, tahan bibir dengan kuat selama 5 saat. Lepaskan udara dalam mulut. Ulang 10 kali. Memperbaikki keanjalan pipi, membantu kerapatan dan kekuatan bibir.

23

h. Cara: Tujuan:

Fish Lips. ( Bibir Ikan) Kuncup bibir seperti muncung ikan. Rehat dan ulang 10 kali. Memeperbaikki kekuatan anjalan bibir dan pipi.

i.

Tolakkan lidah ke pipi kiri dan kanan sebelah dalam tahan selama lepaskan. Ulang sebanyak 10 kali. Memperbaiki kekuatan dan keanjalan pipi dan lidah. 5 saat dan

Cara: Tujuan:

j. Cara: Tujuan: Tolakkan lidah ke jari yang berada dihadapan bibir. Tahan selama 5 saat dan berhenti. Ulang sebanyak 10 kali. Meningkatkan kekuatan dan ketahan lidah.

24

k. Cara: Tujuan: Tolakkan lidah ke belakang gigi. Rehat dan ulang 10 kali. Menguatkan hujung lidah.

l. Cara:

Out Back Menjelirkan lidah sejauh yang boleh dengan cepat (out back). Memasukkan lidah ke dalam mulut dengan segera. Ulang 10 kali. Meningkatkan keanjalan dan kekuatan bawah dan atas lidah. Meningkatkan kadar pergerakkan lidah. Menambahkan panjang lidah.

Tujuan:

m. Cara: Jelir lidah sejauh yang boleh. Sentuh lidah ke lelangit. Ulang 10 kali. Tujuan: Meningkatkan kekuatan dan keanjalan lidah.

n.. Cara: Tujuan: Tujuan: Gerakkan lidah ke belakang dan ke depan lelangit. Ulang 10 kali. Meningkatkan kadar pergerakkan lidah Untuk membaiki kedudukan lidah.

Sebut: td...ln. . Ulang 10 kali.

25

o.. Cara: Tujuannya: Lentikkan lidah ke lelangit. Ulang 10 kali. Meningkatkan kekuatan lidah.

Sebut dengan jelas kuh, kuh, kuh, dan guh, guh, guh Ulang 10 kali. Tujuannya: memberikan rangsangan kepada lelangit lembut dan menguatkan pangkal lidah untuk proses penelanan. p..... Cara: Tolakkan lidah ke arah dinding mulut , bergerak ke atas dan ke bawah.Ulang 10 kali kiri dan kanan Tujuannya: Meningkatkan kadar pergerakkan lidah.

q. Cara: Geserkan lidah ke hadapan dan belakang melalui atas gigi dan gusi. Ulang 10 kali. Tujuannya: Meningkatkan kekuatan dan keanjalan lidah, menambahkan keadaan pergerakkan lidah dan-membantu kekuatan pipi.

26

r. Cara:

Nose Chain Touches Menjelirkan hujung lidah ke atas hidung dan dagu. Ulang 10 kali setiap arah. Untuk meningkatkan kadar pergerakkan dan keanjalan lidah.

Tujuannya:

s. Cara:

Siok, siok, siok Jelirkan lidah ke kiri dan ke kanan. Ulang 10 kali. untuk meningkatkan kadar pergerakkan lidah.

Tujuannya:

t. Cara:

yum..yum.yum Gerakkan lidah mengelilingi bibir buat satu pusingan. Ulang 10 kali. Untuk meningkatkan kadar pergerakkan lidah.

Tujuannya:

PRASEKOLAH PENDIDKAN KHAS SEKOLAH KEBANGSAAN KHAS BATU PAHAT, JOHOR


27

Peluang intervensi awal untuk kanak-kanak khas di pusat prasekolah :1. Perluasan prasekolah Prasekolah Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor ini adalah menempatkan satu2nya prasekolah yang terdapat di daerah batu pahat. prasekolah ini menempatkan sekolah jenis cacat pendengaran. bilangan murid yang terdapat diprasekolah ini adalah seramai 6 orang sahaja. 2. Tenaga Pengajar. bilangan guru adalah seorang yang mana bertanggungjawab untuk mengajar kanak-kanak cacat pendengaran mengikut kaedah yang bersesuaian. bilangan pembantu guru adalah seorang yang membantu guru dalam segala aspek pentadbiran di dalam kelas prasekolah. Peruntukan. gran perkapita (PCG) kanak-kanak : Rm 100 bg seorang kanak-kanak untuk kegunaan pembelajaran dalam tempoh setahun. Rm1.50 sekepala untuk yuran makanan.

Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas. pengubahsuaian kurikulum untuk kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran adalah perlu bagi kemahiran yang melibatkan penggunaan deria pendengaran. pengubahsuaian ini adalah mengambilkira murid-murid yang tiada baki pendengaran dan bergantung sepenuhnya kepada bahasa isyarat dan bacaan bibir guru dan murid akan menggunakan komunikasi seluruh yang melibatkan isyarat, mimic muka, gerak badan dan ssebutan lisan. pengubahsuaian adalah melibatkan aspek kandungan dan hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti dengan mengambil kira keupayaan pendengaran dan pertuturan murid-murid. Konsep Prasekolah. Konsep prasekolah ini lebih menitikberatkan konsep belajar sambil bermain. Matlamat Prasekolah bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran social, menguasai komunikasi seluruh dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah.

28

Objektif pendidikan Prasekolah.

pendidikan prasekolah pendidikan khas bermasalah pendengaran membolehkan murid-murid: mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep kendiri yang positif dan menjadi wrganegara yang patriotic. menggunakan bahasa melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. menguasai kemahiran kod tangan bahasa melayu (KTBM) dengan betul

menguasai kemahiran berkomunikasi melalui komunikasi seluruh. mempelajarai bahasa inggeris selaras dengan kedudukan sebahagai bahasa ke 2. mengamalkan nilai-nilai islam dalam kehidupan seharian untuk murid-murid beragama islam. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran dalam melaksanakan program prasekolah pendidikan khas bermasalah pendengaran, guru dan pelaksana tabika perlu mengetahui dan memahami perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Mereka berbeza dari segi keupayaan sensori dengar dan kemahiran berkomunikasi serta tingkah laku social dengan kanak-akank biasa. bertujuan agar mereka boleh mwengubahsuai kurikulum mengikut tahap keupayaan pendengaran, kesesuaian peringkat umur. kemampuan keberkesanan pendidikan awal kanakkanak bermasalah pendengaran. kurikulum perlu dirancang dan distruktur mengikut : titik permulaan pembelajaran kanak-kanak bermasalah pendengaran mengikut apa yang mereka tahu dan boleh buat. bahan / kandungan dan aktiviti pembelajaran yang sepadan dengan tahap dan keperluan kanak-kanak bermasalah pendengaran. merancang aktiviti yang bertujuan dan bermakna untuk memberi peluang kepada pengajaran dan pelajaran di dalam dan luar bilik darjah. Factor Perlaksanaan Kurikulum Prasekolah cirri-ciri kanak-kanak bermsalah pendengaran tahap keupayaan pendengaran kanak-akanak bermasalah pendengaran alam persekitaran. prinsip pembelajaran pendidikan khas bermasalah pendengaran aktiviti terancang masalah pendidikan khas. Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran.

29

empat ruang kompenen kurikulm prasekolah kebangsaan ruang 1 => kandungan ruang 2 => hasil pembelajaran ruang 3 => cadangan aktiviti ruang4 => bahan, alatan, cacatan. Objektif kurikulum BM membolehkan murid : mendengar, melihat, dan menytakan dengan komunikasi seluruh apa yang di dengar dan dilihat. menguasai kemahiran bertutur melalui komunikasi seluruh. membaca, melihat dan menceritakan isi bacaan yang dilihat mengikut peringkat perkembang murid. menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul mengikut tahap perkembangan murid menguasai KTBM dengan betul.

30