Anda di halaman 1dari 10

Amalan Pagar Diri.

(amalan utama)

1.
-- -- . '= --='' ' ='-'' ' ' =-- ` --= -' `' '' `
Tidak ada tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah Yang Maha Esa, Tidak ada
serikat bagi-Nya, seluruh kerajaan dan pujian milik-Nya, dan Dia Maha Berkuasa atas
segala sesuatu (100 x pagi & Petang)

2.
"Tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci
Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya aku
adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri".
(100 x pagi & petang)

Amalan Pelemah Sihir (1)

Kaedah Melemahkan Sihir
Astaqfirullah 3x
LA ILLA HA ILLALLAH 33x
Auzubillah
bismillah
Fatihah, Qursi, 3 Qul (Surah Ikhlas, Falaq, Nas), Salawat
NIAT YA ALLAH, aku mohon dipulihkan dan DI lindungi dari segala malapetaka jin
syaithan dan sihir dengan berkat ayat ini, Amin Ya Robbal Alamin
Az-Zumar 38 21x
. ..l!. . _l> .....l N. l.1.l < _ ...., !. _.`s.. .
_.: < _| _.: < .. _> > .:. .:. . _.: .>,. _> >
.>..`. ...- _ _.`.> < .ls `_... _.l...l

38. dan Demi sesungguhnya! jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu:
"Siapakah Yang mencipta langit dan bumi?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah
(kepada mereka): "Kalau demikian, Bagaimana fikiran kamu tentang Yang kamu sembah Yang lain dari
Allah itu? jika Allah hendak menimpakan daku Dengan sesuatu bahaya, Dapatkah mereka mengelakkan
atau menghapuskan bahayanya itu; atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, Dapatkah mereka
menahan rahmatNya itu?" Katakanlah lagi: "Cukuplah bagiku: Allah (yang menolong dan memeliharaku);
kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang Yang mahu berserah diri".
Selawat 21x
Amin
ayat ni melemahkan apa2 sihir yang melibatkan pemujaan, insyALLAH Biasanya tanda sihir
pemujaan, kita akan nampak objek warna merah.Amalan Pelemah Sihir (2)
Yunus ( surah 10 : ayat 80-81 )
. .. . l ll l > >> > : :: : , ,, , > >> > . .. .l ll l _ __ _! !! ! . .. . l ll l _ __ _ . .. .. .. . . .. . . .. . 1 11 1 l ll l ! !! ! . .. . . .. . . .. .. .. . _ __ _. .. . 1 11 1 l ll l . .. .
! !! ! . .. . l ll l . .. . 1 11 1 l ll l _ __ _! !! ! _ __ _ . .. .. .. .` `` `. .. . ! !! ! . .. . . .. . . .. . : :: : > >> > . .. . ` `` `, ,, ,` `` `> >> > . .. .l ll l _ __ _ | || | < << < . .. .` `` ` \ \\ \ L LL L . .. .` `` `, ,, , . .. . _ __ _ | || | < << < N NN N ~ ~~ ~ l ll l` `` `. .. .` `` `. .. . _ __ _ . .. . - -- -
_ __ _ . .. . . .. . . .. . l ll l

80. setelah datang Ahli-ahli sihir itu, Nabi Musa berkata kepada mereka:" campakkanlah kamu dahulu apa Yang kamu hendak campakkan (diri
benda-benda Yang kamu jadikan sihir itu)!"
81. setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi Musa berkata:" apa Yang kamu datangkan itu, itulah sihir; Sesungguhnya Allah akan
mendedahkan kepalsuannya (dengan mukjizat Yang dikurniakanNya kepadaku); Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-
orang Yang melakukan kerosakan.
Al-A'raf ( surah 7 : ayat 117-121 )\
!.,>.. _|| _..`. _ _l .!.s : _> .1l. !. _.>!.
. _>' _L.. !. ..l _.l .-.
..l- il!.> ..l1. . _,-.. '
_.l. :,>.l _.>.. '
.l! !... .,. _...-l '

117. dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Campakkanlah tongkatmu!" maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa Yang mereka pura-pura
adakan (dengan sihir mereka).
118. maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi Musa), dan batalah (sihir) Yang mereka telah lakukan.
119. oleh itu, kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah mereka Dengan keadaan Yang hina.
120. dan (Kemenangan Nabi Musa menjadikan) Ahli-ahli sihir itu Dengan sendirinya merebahkan diri mereka sujud,
121. sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam.

Taha ( surah 20 : ayat 67-70 )
>.! _ ... .> _... '
!.l N .>. ..| . _lsN '
_l. !. _ i.,.. .1l. !. .`-.. !..| .`-.. .. ,>.. N. ~l`. `,>!.l .> _. ''
_.l! :,>.l .> .l! !... .,. _.`,.> _..`..

67. maka Yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit Dalam hatinya.
68. Kami berfirman kepadanya: "Janganlah Engkau takut (Wahai Musa)! Sesungguhnya Engkaulah Yang tertinggi mengatasi mereka Dengan
kemenangan.
69. "Dan campakkanlah apa Yang ada di tangan kananmu, nescaya ia menelan Segala (benda-benda sihir) Yang mereka lakukan, kerana
Sesungguhnya apa Yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir; sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan, di mana sahaja ia
berada".
70. (Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya Yang terus menelan Segala benda sihir mereka), maka keadaan Yang demikian menjadikan Ahli-
ahli sihir itu segera merebahkan diri sujud sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan Yang mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa".

Al-Furqan ( surah 25 : ayat 32 )
_!. _.I .`, N.l _,. .ls `_.,1l \.- :.>. il. .:`.l .. : ..l..
*..,. '

32. dan orang-orang Yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya
sekali (dengan sekaligus)?" Al-Quran diturunkan Dengan cara (beransur-ansur) itu kerana Kami hendak menetapkan
hatimu (Wahai Muhammad) dengannya, dan Kami nyatakan bacaannya kepadamu Dengan teratur satu persatu.

Anbiya' ( surah 21 : ayat 70 )
.:. .. ., `...l-> _.>N

70. dan mereka (dengan perbuatan membakarnya itu) hendak melakukan angkara Yang menyakitinya, lalu Kami
jadikan mereka orang-orang Yang amat rugi, (kalah Dengan hinanya).
An-Nur ( surah 24 : ayat 39 )
_.I. .`, .l..- .. -.1. ..> `_!:.Ll .!. _.> :| .:.!> `.l :.> !:.:
.>.. < .:..s .. ..!.> <. .. .!.>' '

39. dan orang-orang Yang kafir pula, amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata Yang
disangkanya air oleh orang Yang dahaga, (lalu ia menuju ke arahnya) sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak
didapati sesuatu pun Yang disangkanya itu; (Demikianlah keadaan orang kafir, tidak mendapat faedah dari amalnya
sebagaimana Yang disangkanya) dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya, lalu Allah meyempurnakan
hitungan amalnya (serta membalasnya); dan (ingatlah) Allah amat segera hitungan hisabNya.

Fussilat ( surah 41 : ayat 42 )
N ..!. `_L..l . _.. ... N. . .l> _... . .,>> .,.- ''
42. Yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya; ia diturunkan dari Tuhan
Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji.

Al-Isra' ( surah 17 : ayat 81 )
_. .l> _>l _>. `_L..l _| _L..l _l !.>
81. dan Katakanlah:" telah datang kebenaran (Islam), dan hilang lenyaplah perkara Yang salah (kufur dan syirik);
Sesungguhnya Yang salah itu sememangnya satu perkara Yang tetap lenyap".

Fatir ( surah 35 : ayat 10 )
. _l ..,`. :,-l < :-l !-..- .l| .-`.. `.l>l ..Ll `_.-l. ~l..l .`-,. ..I.
_.`,>.. .!:,.l .> '..s ...: `,>.. i..l`. .> '...

10. sesiapa Yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya Dengan jalan mematuhi perintah
Allah), kerana bagi Allah jualah Segala kemuliaan. kepada Allah lah naiknya Segala perkataan Yang baik (yang
menegaskan iman dan Tauhid, untuk dimasukkan ke Dalam kira-kira balasan), dan amal Yang soleh pula di
angkatnya naik (sebagai amal Yang makbul - Yang memberi kemuliaan kepada Yang melakukannya). dan
sebaliknya: orang-orang Yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa
Yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesan) akan rosak binasa.

Anbiya' ( surah 21 : ayat 18 )
_. ..1. _>'!. _ls _L..l .-.., : .> _> `.>l. `_..l !.. _...

18. bahkan Kami sentiasa mengarahkan Yang benar menentang Yang salah, lalu ia menghancurkannya, maka
Dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. dan (tetaplah) Kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa Yang
kamu sifatkan (terhadap Kami).


Al-A'raf ( surah 7 : ayat 18 )
_! `~`,> !... !..'... .`>.. .l i-.. .... _'.N ..> .>.. _.-.-

18. Allah berfirman: "Keluarlah Engkau dari syurga sebagai makhluk Yang terhina serta terusir. Sesungguhnya
sesiapa di antara mereka Yang menurutmu, tetaplah Aku akan memenuhi neraka jahanam Dengan (golongan) kamu
(yang derhaka) semuanya;Kahfi ( surah 40 : ayat 98 )

_! ..> .- . _. : .l> .s. _. .`\-> .l: _l. .s. _. !1> '

98. (setelah itu) berkatalah Zulkarnain: "Ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku; Dalam pada itu, apabila sampai janji
Tuhanku, Dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar".


Taha ( surah 20 : ayat 69 )

_ __ _ l ll l . .. . ! !! ! . .. . _ __ _ i ii i . .. ., ,, , . .. . . .. . . .. . 1 11 1 l ll l . .. . ! !! ! . .. . . .. .` `` `- -- - . .. . . .. . ! !! ! . .. . . .. . | || | . .. .` `` `- -- - . .. . . .. . . .. . . .. . , ,, , > >> >. .. . . .. . N NN N . .. . ~ ~~ ~ l ll l ` `` `. .. . ` `` `, ,, , > >> >! !! ! . .. .l ll l . .. . > >> > _ __ _ . .. . ''

69. "Dan campakkanlah apa Yang ada di tangan kananmu, nescaya ia menelan Segala (benda-benda sihir) Yang
mereka lakukan, kerana Sesungguhnya apa Yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir; sedang ahli sihir
itu tidak akan beroleh kejayaan, di mana sahaja ia berada".Al-Falaq ( surah 113 : ayat 1-5 )
_ __ _ : :: :. .. .` `` `s ss s . .. . , ,, , . .. . _ __ _ l ll l l ll l
. .. . . .. . ! !! ! . .. . _ __ _ l ll l > >> > ' '' '
. .. . . .. . . .. . _ __ _ . .. .l ll l . .. . : :: : | || | . .. . . .. .
. .. . . .. . , ,, , : :: : . .. . : :: :. .. . . .. .l ll l _ __ _ . .. . 1 11 1` `` `- -- - l ll l ' '' '
. .. . . .. . , ,, , : :: : . .. . . .. .l ll l > >> > : :: : | || | . .. . . .. . > >> > ' '' '

1. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan Yang menciptakan sekalian makhluk,
2. "Dari bencana makhluk-makhluk Yang ia ciptakan;
3. "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;
4. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk Yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan);
5. "Dan dari kejahatan orang Yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".


Amalan Pelemah Sihir (3)
Al-Baqarah ayat 1-17
. .. . l ll l
i ii i l ll l : :: : . .. .. .. . . .. . l ll l N NN N . .. . . .. . . .. . _ __ _ . .. . > >> > , ,, , 1 11 1` `` `. .. . . .. . l ll l l ll l ' '' '
_ __ _ . .. . I II I _ __ _. .. .` `` `. .. . . .. . ` `` `. .. . . .. . . .. . - -- - l ll l ! !! ! . .. . _ __ _. .. .` `` `. .. .. .. . 1 11 1` `` `. .. . . .. . : :: : . .. . l ll l . .. .l ll l ! !! ! . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . _ __ _. .. . 1 11 1 . .. .` `` `. .. .
_ __ _ . .. . I II I . .. . _ __ _. .. .` `` `. .. . . .. . ` `` `. .. . ! !! ! . .. . _ __ _ , ,, ,. .. . i ii i . .. . l ll l | || | ! !! ! . .. . . .. . _ __ _ , ,, ,. .. . . .. . i ii i l ll l . .. . : :: : , ,, , > >> > N NN N ! !! ! . .. . . .. . ` `` `= == = _ __ _. .. .` `` `. .. . . .. .` `` `. .. . ' '' '
i ii i . .. . . .. . l ll l` `` `. .. . _ __ _ l ll l s ss s _ __ _ . .. . > >> > . .. . . .. . . .. . i ii i . .. . . .. . l ll l` `` `. .. . . .. . ` `` `. .. . > >> > _ __ _. .. . > >> > l ll l . .. . l ll l ' '' '
_ __ _ | || | _ __ _ . .. . I II I . .. .` `` `, ,, , ' '' '. .. . . .. . . .. . ` `` `. .. . , ,, , l ll l . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . l ll l . .. . > >> > . .. .. .. . . .. . N NN N _ __ _. .. .` `` `. .. . . .. . ` `` `. .. . ' '' '
. .. . . .. . > >> > < << < _ __ _ l ll l s ss s . .. . . .. .. .. . l ll l _ __ _ l ll l s ss s . .. . . .. . - -- - . .. . . .. . _ __ _ l ll l s ss s . .. . . .. . > >> > , ,, ,. .. . . .. . . .. . : :: : . .. .. .. . : :: : s ss s . .. . l ll l . .. . . .. . . .. . s ss s ' '' '. .. ., ,, , L LL L s ss s
. .. . . .. . ! !! ! . .. .l ll l . .. . ` `` `_ __ _. .. . 1 11 1 . .. . ! !! ! . .. . . .. . . .. . < << < ! !! ! . .. . . .. . . .. . . .. . l ll l ! !! ! . .. . . .. . , ,, , > >> > N NN N ! !! ! . .. . . .. . . .. . > >> > _ __ _. .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
_ __ _. .. .` `` `s ss s . .. .. .. . > >> > < << < _ __ _ . .. . I II I . .. . . .. .` `` `. .. . . .. . . .. . ! !! ! . .. . . .. . _ __ _. .. .` `` `s ss s . .. . > >> > N NN N | || | . .. . . .. . . .. . ! !! ! . .. . . .. . _ __ _. .. . ` `` `- -- - : :: : ' '' '
_ __ _ . .. . . .. .. .. . l ll l " "" " . .. . ` `` `. .. . > >> > : :: : , ,, , < << < ! !! ! . .. . , ,, , . .. . ` `` `. .. . l ll l . .. . . .. . . .. . s ss s . .. ., ,, , l ll l ! !! ! . .. . . .. . . .. . . .. .l ll l _ __ _. .. . . .. . . .. . > >> > . .. .
: :: : | || | . .. . _ __ _, ,, , . .. . l ll l N NN N . .. . . .. . . .. . . .. . _ __ _ N NN N . .. . l ll l! !! ! ! !! ! . .. . . .. . | || | > >> > _ __ _. .. . > >> > l ll l` `` `. .. .` `` `. .. .
N NN N . .. . . .. . | || | ` `` `. .. . > >> > _ __ _. .. . . .. . . .. . . .. . l ll l > >> >. .. . l ll l . .. . N NN N _ __ _. .. . ` `` `- -- - : :: : ' '' '
: :: : | || | . .. . _ __ _, ,, , . .. . l ll l . .. .` `` `. .. . . .. . . .. . ! !! ! . .. . . .. . . .. . ' '' ' ! !! ! . .. .l ll l . .. . l ll l! !! ! . .. . . .. . ! !! ! . .. . . .. . . .. . ' '' '. .. . ! !! ! . .. .l ll l N NN N . .. . . .. . | || | ` `` `. .. . > >> > ' '' '. .. . ! !! ! . .. .l ll l
> >> >. .. . l ll l . .. . N NN N _ __ _. .. . . .. . l ll l - -- - . .. .
: :: : | || | . .. . . .. . 1 11 1 l ll l _ __ _ . .. . I II I . .. .` `` `. .. . . .. . . .. . . .. . l ll l! !! ! ! !! ! . .. . . .. . . .. . : :: : | || | . .. . . .. . l ll l > >> > _ __ _ | || | | || | . .. . . .. ., ,, , L LL L. .. . . .. . : :: : . .. . l ll l! !! ! ! !! ! . .. . | || | . .. . > >> > - -- - . .. . ! !! ! . .. . . .. . | || | > >> > _ __ _. .. .' '' '. .. . , ,, , . .. . . .. .` `` `. .. .` `` `. .. .
' '' '
< << < _ __ _ , ,, , . .. . . .. .` `` `. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . = == = . .. . . .. . . .. . . .. . _ __ _ . .. . . .. .. .. . , ,, , - -- - L LL L _ __ _. .. . . .. . - -- - . .. . ' '' '
i ii i . .. . . .. . l ll l` `` `. .. . _ __ _ . .. . I II I ` `` `. .. . . .. . : :: : \ \\ \. .. . l ll l . .. .l ll l _ __ _ . .. . l ll l ! !! ! . .. . ! !! ! . .. . > >> > . .. . . .. . , ,, ,. .. . > >> > ! !! ! . .. . . .. . . .. . . .. .l ll l _ __ _ . .. . . .. . ` `` `. .. . ' '' '
. .. . l ll l : :: : . .. . _ __ _ : :: : . .. . _ __ _ . .. . I II I . .. . . .. . . .. .` `` `. .. . ! !! ! . .. . ! !! ! . .. . l ll l . .. . . .. . ! !! ! . .. . ! !! ! . .. . . .. .` `` ` I II I . .. . > >> > . .. . > >> > : :: : < << < . .. . > >> > . .. .` `` `. .. . . .. . . .. . , ,, , . .. . . .. . _ __ _ . .. . . .. . l ll l L LL L
N NN N _ __ _. .. . . .. . . .. .` `` `. .. .

1. Alif, Laam, Miim.


2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi
orang-orang Yang (hendak) bertaqwa;
3. Iaitu orang-orang Yang beriman kepada perkara-perkara Yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan
(mendermakan) sebahagian dari rezeki Yang Kami berikan kepada mereka.
4. dan juga orang-orang Yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab Yang
diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya).
5. mereka itulah Yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang Yang berjaya.
6. Sesungguhnya orang-orang kafir (yang tidak akan beriman), sama sahaja kepada mereka: sama ada Engkau beri amaran kepadanya atau
Engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.
7. (dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada
penutupnya; dan bagi mereka pula disediakan azab seksa Yang amat besar.
8. dan di antara manusia ada Yang berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat"; padahal mereka sebenarnya tidak
beriman.
9. mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang Yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka
tidak menyedarinya.
10. Dalam hati mereka (golongan Yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada
mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa Yang tidak terperi sakitnya, Dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).
11. dan apabila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi", mereka menjawab: " Sesungguhnya
Kami orang-orang Yang hanya membuat kebaikan".
12. Ketahuilah! Bahawa Sesungguhnya mereka itulah orang-orang Yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak
menyedarinya.
13. dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman". mereka menjawab: "Patutkah Kami
ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu?" Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah orang-orang Yang bodoh, tetapi mereka
tidak mengetahui (hakikat Yang sebenarnya).
14. dan apabila mereka bertemu Dengan orang-orang Yang beriman, mereka berkata: " Kami telah beriman ", dan manakala mereka kembali
kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula:" Sesungguhnya Kami tetap bersama kamu, sebenarnya Kami hanya memperolok-olok (akan
orang-orang Yang beriman)".
15. Allah (membalas) memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba Dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu).
16. mereka itulah orang-orang Yang membeli kesesatan Dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak
pula mereka beroleh petunjuk hidayah.
17. Perbandingan hal mereka (golongan Yang munafik itu) samalah seperti orang Yang menyalakan api; apabila api itu menerangi sekelilingnya,
(tiba-tiba) Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka, dan dibiarkannya mereka Dalam gelap-gelita, tidak dapat melihat (sesuatu pun).
Surah Yasin 1x
Surah al-Jin 1x

Pesanan:

* Bagi amalan Pelemah Sihir boleh pilih antara satu, tapi disarankan
amalkan 2 dari 3 amalan yg diberikan, seelok2nya ketiga-tiga sekali.
(seelok2nya selepas solat)* Untuk Amalan Pagar Diri, perempuan yg dtg bulan (haid) boleh amalkan (memadai
membaca dalam hati sahaja). Tetapi amalan ayat Quran lain dilarang keras ketika
sedang haid.(digalakkan mendengar dari bacaan sahaja dari CD yg dibekalkan)


(15% ikhtiar pemyembuhan adalah dari perawat, 85% yg lain adalah ikhtiar
penyembuhan dari pesakit, manakala Penyembuhan Mutlak adalah milik ALLAH
S.W.T)


WALLAHUALAM BISSAWAB. InsyaALLAH, Tohour..