Anda di halaman 1dari 16

SEKOLAH KEBANGSAAN DONGONGON PENAMPANG BARU JALAN KOBUSAK 89507 PENAMPANG, SABAH. NO.

TEL: 088-420420

KERTAS KERJA DAN LAPORAN KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH KEBANGSAAN DONGONGON 2011

KE KE

S KE

SEKOLAH KE ANGSAAN

ONGGONGON

IL

PE KARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pendahuluan Rasional Matlamat Objektif Tarikh&Tempat Penyertaan Kewangan : Sumber dan Perbelanjaan Jawatankuasa Pengurusan/Urusetia Aktiviti/Jadual Penutup Senarai Semak Lampiran

KA S RAT 2

2 2 3 4 4 5 6 14 15 16

1.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Falsafah Kebangsaan, pembangunan insan yang cemerlang sejak dari sekolah rendah seharusnya dididik dan dibentuk dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Adalah penting bagi seorang murif untuk cemerlang dalam semua segi selain dar ipada intelek.Sehubungan dengan itu Sekolah Kebangsaan Dongongon mengadakan satu Pertandingan Olahraga yang dapat menjurus kepada pembentukan modal insan yang seimbang seorang

murid.Kejohanan ini dilaksanakan antara rumah -rumah sukan di SK Dongongon secara permuafakatan ibu bapa supaya dapat merapatkan lagi hubungan sosial di antara mereka.Pertandingan Olahraga ini dinamakan sebagai Kejohanan Olahraga SK Dongongon.
. RASIONAL

2.1 2.2 2.3 2.4

Kejohanan olahraga ini dapat memenuhi keperluan kokurikulum murid. Memupuk sahsiah dan etika murid. Dapat mencungkil bakat istimewa murid dalam bidang sukan. Menggalak murid menjalankan aktiviti hidup yang sihat melalui aktiviti sukan.

3.

ATLAMAT

3.1

Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah.

3.2 3.3

Membentuk peribadi murid yang lebih sihat. Menambah kekuatan fizikal, emosi, dan mental murid selain intelek.

4.

OBJEKTIF

Kejohanan Olahraga IPGKTI 2011 ini diadakan dengan beberapa objektif seperti: 4.1 Dapat membentuk murid yang cemerlang dan sihat dari segi mental dan fizikal selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 4.2 Dapat memahami kepentingan kekuatan fizikal, emosi, dan mental disamping rohani dan intelek yang cemerlang. 4.3 Mencungkil dan menggilap bakat is timewa dalam bidang sukan supaya dapat dikembangkan lagi ke peringkat yang lebih tinggi. 4.4 4.5 Memupuk semangat cintakan sekolah, dan negara. Memupuk semangat kerjasama dikalangan murid melalui penyertaan dalam kejohanan.

TARIKH DAN TEMPAT

Tarikh Tempoh Masa

: : :

24 Mac 2011 1 hari 7.30 pagi - 12.00 tengah hari Padang Sekolah Kebangsaan Donggongon

Tempat Kejohanan :

6.

PENYERTAAN

Penyertaan tertutup kepada warga Sekolah Kebangsaan Donggongon


y y y y

Staf Akademik Staf Sokongan Murid-murid Tahun 1 - 6 Murid-murid Kelas Pendidikan Khas

PENYATA KEWANGAN KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH KEBANGSAAN DONGONGON 11 KETERANGAN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
PENDAPATAN/PENERIMAAN Yuran dari ahli Derma Upah angkat barang lama Peruntukkan Sekolah PIBG RM 650.00 1000.00 160.00 PERBELANJAAN/PEMBAYARAN Makanan Alat tulis, cetak dan lain-lain Baju Olahraga Peralatan Sukan Hadiah Kos Pentadbiran Jumlah: 7060.00 Jumlah Perbelanjaan: RM 300.00

1500.00 1000.00 500.00 180.00 3760.00

000.00

3 50.00

Baki pada akhir tahun: Wang Tunai di bank Wang Tunai di tangan JUMLAH: 7060.00 JUMLAH:

3,760.00 3,300.00

7,060.00

Tandatangan Nama Jawatan

: : : (Pemegang Jawatan Utama)

Tandatangan Nama Jawatan

: : : Pemeriksa Kira-Kira

Tandatangan Nama Jawatan

: : : (Pemegang Jawatan Utama) Tandatangan Induk :

Tandatangan Nama Jawatan

: : : Pemeriksa Kira-Kira

0.00

(Jika Berkenaan)

SENARAI PARA PETUGAS (GURU) YANG MENGENDALIKAN TUGAS TUGAS SEMASA PERTANDINGAN OLAHRAGA.

PEGAWAI OLAHRAGA

Kejayaan penganjuran suatu acara olahraga adalah bergantung penuh kepada pegawai yang dilantik untuk mengendalikan acara tersebut (Wakefield et al, 1977). Penganjuran kejohanan olahraga memerlukan penglibatan ramai pegawai untuk mengendalikan acara -acara yang dipertandingkan.Berikut adalah antara pegawai yang perlu untuk mengendalikan suatu kejohanan olahraga yang besar seperti Kejohanan Olahraga MSSD Pontian.

i. URUSETIA PERTANDINGAN

Urusetia pertandingan adalah yang bertanggungjawab mengendalikan pengur usan acara pertandingan. Menurut Bunn (1968), tanggungjawab urusetia pertandingan adalah yang paling mencabar sekali dalam suatu kejohanan yang besar dan kadangkala terpaksa bertugas hingga jauh malam untuk membuat persediaan bagi acara-acara yang hendak dijalankan. Antara tugas yang dipikul oleh urusetia pertandingan ialah: menguruskan pendaftaran peserta bagi setiap pasukan. membuat susunan peserta yang bertanding dalam setiap peringkat samada peringkat saringan, separuh akhir ataupun akhir. menyediakan borang-borang yang akan digunakan dalam pertandingan seperti Borang Keputusan Rasmi dan Borang Pengelola Peserta. memungut semula borang-borang pertandingan yang telah diisi dan menguruskannya untuk tindakan Juruacara dan Statistik. Walau bagaimanapun, pada masa kini kebanyakan tugas bagi Urusetia telah dibantu dengan menggunakan komputer.Menurut Horine dan Stotlar (2004), komputer boleh digunakan dalam menentukan penjadualan peserta dan pasukan yang bertanding dan masa yang dapat dikurangkan dalam kerja-kerja tersebut adalah sangat besar.

ii. REFERI

Terdapat banyak referi di dalam suatu kejohanan olahraga yang besar. Antara yang penting ialah referi padang untuk acara padang dan referi balapan untuk acara balapan. Tugas referi bukan untuk menentukan keputusan suatu acara, tetapi hanya untuk mengesahkan keputusan suatu acara tersebut dan terlibat dalam soal -soal yang melibatkan pembatalan dan bantahan.Setiap keputusan yang telah disahkan hendaklah diserahkan kepada urusetia pertandi ngan.

iii. PENJAGA MASA

Tugas penjaga masa ialah untuk mengambil masa yang dicatatkan oleh peserta yang berjaya menamatkan perlumbaan dalam acara balapan. Penjaga masa akan menggunakan jam randik dalam menjalankan tugas mereka. Kedudukan penjaga masa adalah bertentangan dengan garisan penamat di luar balapan perlumbaan.Walau bagaimanapun, pada masa kini, peralatan elektronik telah digunakan untuk mengambil masa para peserta terutamanya dalam kejohanan yang besar. Jika masa elektronik digunakan, penjaga masa masih lagi bertugas, tetapi catatan masa yang diambil akan hanya digunakan sebagai backup.

iv. HAKIM BALAPAN

Hakim balapan adalah orang yang menentukan pemenang dan kedudukan peserta bagi acara balapan.Setiap pegawai yang dilantik menjadi hakim balapan perlu memerhatikan dengan tepat kedudukan peserta apabila sampai ke penamat perlumbaan.Hakim balapan hendaklah berada bertentangan dengan garisan penamat iaitu di sebelah dalam balapan perlumbaan.

v. PENCATAT PUSINGAN

Tugas pencatat pusingan ialah mereko dkan jumlah pusingan yang telah dilalui oleh peserta bagi acara yang jaraknya melebihi atau sama dengan 1500 meter. Seorang pencatat pusingan hanya boleh mencatatkan pusingan bagi tidak lebih dari empat orang peserta sahaja.Seorang pencatat pusingan juga b ertanggungjawab untuk menunjukkan bilangan pusingan yang tinggal kepada para peserta dan membunyikan loceng pada pusingan terakhir sebagai peringatan kepada setiap peserta.

vi. HAKIM PADANG

Hakim padang bertanggungjawab dalam mengukur dan merekodkan setiap percubaan dalam acara padang.Bagi acara lompat tinggi dan lombol bergalah, hakim padang perlu membuat ukuran yang tepat mengenai ketinggian palang lompatan. 19 Seorang hakim padang juga perlu menentuka n samada percubaan yang dilakukan oleh peserta itu sah ataupun tidak dengan menaikkan bendera putih atau merah.

vii. JURUACARA

Juruacara kejohanan adalah suara bagi suatu kejohanan olahraga.Ia menjadi sumber utama bagi semua pihak untuk mengetahui perkem bangan acara yang akan, sedang dan telah berlangsung. Juruacara kejohanan olahraga bukanlah seperti pengulas acara sukan (Bunn,1968). Antara tanggungjawab juruacara ialah: mengumumkan senarai peserta apabila suatu acara itu hendak dilangsungkan. mengumumkan keputusan tidak rasmi dan keputusan rasmi sebaik sahaja menerima maklumat mengenainya. mengumumkan pemenang semasa upacara penyampaian hadiah. mengumumkan pungutan mata dan pingat pasukan -pasukan yang bertanding dari masa ke semasa. Pembangunan sistem aplikasi kejohanan olahraga ini sebahagian besarnya akan tertumpu kepada membantu tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh Urusetia Pertandingan sebelum dan semasa pertandingan. Keputusan bagi adaca -acara pertandingan akan dimasukkan terus o leh hakim-hakim pertandingan dan diproses oleh sistem aplikasi ini. Sistem ini juga akan membolehkan juruacara untuk mengetahui semua maklumat yang berkaitan dengan acara yang dipertandingkan seperti senarai peserta, keputusan acara dan juga pungutan mata dan pingat bagi pasukan yang bertanding untuk membuat pengumuman yang berkaitan.

CARTA ORAGANISASI SK DONGGONGON, P.O.BOX 123, 88100 PENAMPANG KOTA KINABALU SABAH SUKAN TAHUNAN OLAHRAGA SEKOLAH

PENAUNG PENAUNG

GURU BESAR: GURU BESAR: EN MICHEAL TOYAD EN MICHEAL TOYAD

GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT CIK NEW KIAT YEE CIK NEW KIAT YEE EN EN RAYMOND GABAN RAYMOND GABAN EN EN MOHAMAD NASIR BIN IBRAHIM MOHAMAD NASIR BIN IBRAHIM CIKCIK NURLIZA BINTI GHAZALI NURLIZA BINTI GHAZALI

PENGERUSI PENGERUSI USSOLLIEZATUL AZIZ BIN SHAMSHIR USSOLLIEZATUL AZIZ BIN SHAMSHIR

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI THIRU MURUGAH THIRU MURUGAH

SETIAUSAHA SETIAUSAHA SITI NURHAWA BINTI SHAMSHIR SITI NURHAWA BINTI SHAMSHIR

PEN.SETIAUSAHA PEN.SETIAUSAHA AMIN A\K SILAN AMIN A\K SILAN

BENDAHARI BENDAHARI CIK FOOG TING TONG CIK FOOG TING TONG

AJK EN WILLIAM GUNTAK RAYMOND JOHN PN HAMIDAH WAHAB

JAWATANKUASA PERASMIAN:

Antara guru yang terlibat adalah Guru Besar, Penolong Kanan HEM, KOKURIKULUM dan Pentadbiran.Biasanya Pengerusi Persatuan PIBG dan wakil -wakil khas seperti Pegawai Pendidikan Daerah juga terlibat di dalam acara perasmian sesuatu kejohanan olahraga yang dianjurkan oleh sesebuah sekolah. Satu badan berkuasa akan ditubuhkan oleh sekolah yang dinaungi oleh Guru Besar.

Carta Organisasi JK Perasmian:

PENAUNG PENAUNG
GURU BESAR: EN MICHEAL TOYAD

GURU BESAR: EN MICHEAL TOYAD

EMCEE PN ANITA BARANTING

AJK TUGAS-TUGAS KHAS CIK KAMILAH KASBOLLAH EN NORMAN GOBEW

10

AJK: Jamuan, Persiapan, Sambutan, Cenderamata, Riadah dan Keslamatan.

Teks,

Pengankutan,

Protokol,

AJK yang dinyatakan didalam carta organisasi di bawah bertugas didalam hal -hal yang telah dipersetujui dan dilantik secara undi didalam mesyuarat yang telah diadakan dan dipengerusikan oleh Guru Besar dalam pengurusan Sukan olahraga tahunan SK Donggongon Penampang Kota Kinabalu yang Ke -38.Semua guru-guru dan bahagian pentadbiran sekolah yang telah dilantik seba gai ahli jawatankusa dikehendaki bertugas dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi.

Lain-lain JK terlibat
PENAUNG: GURU BESAR EN MICHEAL TOYAD

SETIAUSAHA CIK JOANNA KIM

PENGERUSI URUSETIA: MARKUS GUNSALAM

AJK KEWANGAN PN CHONG FEN HOUNG

PROTOKOL PN HAMIDAH WAHAB

AJK PERJAMUAN, PERSIAPAN DAN SAMBUTAN PN KAMSIAH YUSUF

AJK KESELAMATAN DAN PENGANGKUTAN EN PARDI SELAMAT

AJK CENDERAMATA DAN RIADAH PN SITI GATA EN PATRICK SADOM

CIK JAMILAH PUDING EN AMIT GILONG CIK HARTINI HARUN EN BROLIN DAVID

11

SEKOLAH KEBANGSAAN DONGONGON PENAMPANG BARU JALAN KOBUSAK 89507 PENAMPANG, SABAH. N . T l/F x: 088-420420/088-420421 E-Mail: k skd@ mail.c m

SABAH MAJU JAYA

REKOD PELAKSANAAN KEJOHANAN

NAMA KEJOHANAN K j l SK

TEMPOH PELAKSANAAN Berl el ri

TARIKH PELAKSANAAN . i i . tengahari

PENILAIAN KEBERKESANAN KEJOHANAN OLAHRAGA Kej hanan dalammembent lahraga murid SK ang ngongon eimbang dari ini angat erfaedah elaras

egi mental dan fi i al

dengan alsafah Pendidi an Kebangsaan. urid-murid ang terlibat dalam ejohanan olahraga ini terdiri dari ada murid dari tahun hingga murid tahun . urid dari tahun hingga tahun ini telah

dibahagi an epada beberapa rumah sukan iaitu rumah sukan biru, hijau, merah dan kuning. ujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan sosial dan

memupuk sikap kerjasama dikalangan murid melalui penyertaan dalam sukan olahraga. Selain daripada kecerdasan intelek dan rohani, murid juga dapat memahami kekuatan fi ikal, mental dan emosi melalui jenis sukan yang dijalankan. Antara jenis sukan yang dijalankan semasa kejohanan tersebut adalah lumba lari, lompat tinggi, lompat jauh, dan lontar peluru. Kesemuanya dapat memupuk kecerdasan fi ikal, mental dan emosi dikalangan murid yang mengambil

12

bahagian. Kejohanan sukan juga dijalankan antara ibu bapa dengan guru dalam pertandingan lari berganti -ganti 4 x 100 meter lelaki dan perempuan. Ianya bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan sosial antara ibu bapa dan guru. Melalui kejohanan ini murid-murid dapat bersaing secara sihat dan mencungkil bakat yang mereka miliki dalam aktiviti fizikal. Murid -murid yang menduduki tempat pertama, kedua dan ketiga dalam sukan yang telah dijalankan dapat dikenalpasti. Mereka ini akan dipilih dan dilatih sebagai wakil sekolah untuk bertanding dalam Kejohanan Olahraga antara sekolah -sekolah peringkat zon. Kejohanan Olahraga SK Dongongon dijalankan dengan penuh tatatertib dan dimulai dengan bacaan ikrar, lagu Negaraku, lagu Sabah Tanah Airk u, serta lagu sekolah SK Donggongon, Dihatiku dengan supaya dapat memupuk semangat cintakan sekolah dan negara dalam diri murid. Malah murid -murid yang dapat menduduki tempat dan bakal menjadi wakil nanti a kan bertanding mewakili sekolah mereka.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Semua murid seharusnya diharap dapat melibatkan diri dalam kejohanan olahraga yang akan datang. Murid tidaklah perlu mesti menyertai aktiviti sukan yang ada tapi mereka boleh mengikuti perba risan semasa upacara perasmian kejohanan olahraga. Rasionalnya supaya murid dapat memupuk sikap disiplin dan rasa tanggungjawab terhadap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah.

Untuk masa yang akan datang, dicadangkan untuk menyeragamkan pakaian murid mengikut rumah sukan mereka. Ianya dapat menampakkan murid kumpulan rumah sukan mereka serta menampakkan keseragaman disiplin murid.

Peruntukan kewangan wajar diberikan perhatian kerana kekurangan dalam peruntukan kewangan memberikan kesan terhadap kejohanan. Peruntukan makanan dan hadiah murid -murid terpaksa dikurangkan.

CATATAN

Murid-murid yang berjaya menduduki tempat ketiga, tempat kedua dan tempat pertama akan dipilih untuk menjadi wakil sekolah ke peringkat zon yang akan dijalankan pada 28 April 2011.

Latihan akan dijalankan selama sebulan kepada murid -murid yang terpilih untuk menjadi wakil ke peringkat zon.

13

AKTIVITI SUKAN SEKOLAH RENDAH DONGGONGON KE-38 24 MAC 2011

07.30 pagi 08.00 pagi 08.15 pagi

:Ketibaan para jemputan :Acara lintas hormat dan bacaan doa :Ucapan Guru Besar - En. Michael Toyad Ucapan Yang Dipertua PIBG - En. Bruce Carl Bacaan Ikrar Lagu Negaraku Lagu Sabah Tanah Airku Lagu Sekolah SK Donggongon Dihatiku

08.30 pagi

:Acara sukan dimulakan


y y

Acara Trek Acara Padang

10.00 pagi

: Rehat (Persembahan)
y y

Persembahan Taekwando Pertunjukkan Kadet Remaja Sekolah

10.15 pagi 10.45 pagi 11.00 pagi 12.00 pagi

:Acara sukan diteruskan :Acara ibu bapa dan pegawai :Upacara Penyampaian Hadiah :Bersurai

14

PENUTUP

Aktiviti Sukan Tahunan ini adalah bertujuan untuk rmemenuhi matlamat dan objektif untuk melahirkan generasi muda yang sihat dan aktif didalam aktiviti sukan. Hasil daripada aktiviti sukan olahraga ini akan dijadikan batu loncatan untuk memilih dan mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang Sukan Olahraga serta memenuhi keperluan Falsafah Pendidikan kebangsaan yang berteraskan kepadaJasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial.

Disediakan Oleh: Brolin Josh Pontiring Harry Buyut Affendy Wong@ Joklin Majid Bruce A/l Jaminih AJK Penyelaras Sukan dan Permainan, Sekolah Kebangsaan Donggongon, Penampang 2011.

15

Anda mungkin juga menyukai