Anda di halaman 1dari 47

Marilah kita meningkatkan :

Melaksanakan suruhanNya Iman dan takwa kepada Allah Menjauhi laranganNya

Bukan kerana terpaksa?

Jiwa tenang Rohani kuat Istiqamah

Ganjaran

Tugas menjadi ibadah

ERTI ISLAM .
 Satu sistem yang menyeluruh dan

lengkap merangkumi semua aspek kehidupan manusia (way of life) dan merupakan dasar kepada sistem akhlak yang mulia, yang dibawa oleh Nabi mulia, Muhammad SAW dari Tuhannya untuk disampaikan kepada seluruh manusia. manusia.

ERTI ISLAM
Islam adalah jawapan yang betul lagi benar kepada 3 persoalan yang sentiasa bermain di fikiran manusia semenjak dahulu hingga sekarang. sekarang. Dari mana kita datang? datang? Apakah tujuan kita datang? datang? Dan kemanakah kita akan kembali? kembali?

ERTI ISLAM .
 Sejumlah peraturan yang diturunkan oleh

Allah ke atas RasulNya berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadat, akidah, akhlak, ibadat, muamalat dan segala perkhabaran yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah. Alsunnah.

ERTI AD-DIN AD-

Kekuasaan yang Maha Mutlak (Allah S.W.T). Penyerahan diri zahir dan batin disertai dengan ketaatan dan kesetian kepada kekuasaan yang maha mutlak. mutlak. Iman dan amalan di bawah pengawasan pihak yang maha mutlak kekuasaanya. kekuasaanya. Ganjaran yang diberi sama ada baik atau buruk dari pihakYang Maha pihak Yang Berkuasa. Berkuasa.

"DINULLAH" ATAU "DINULHAQ MENGANDUNGI TIGA CIRI PENTING

Iman kepada Allah

Iman kepada hari kemudian (akhirat) akhirat)

Mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.

DASAR ASASI DALAM CARA HIDUP ISLAM


Allah SWT adalah Pencipta, Penguasa, Pemilik alam Pencipta, Penguasa, semesta. semesta. Manusia ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi Diutuskan para Rasul & Nabi. Kitab sebagai bimbingan dan Nabi. panduan Manusia diperintah beriman & berdakwah menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran Manusia akan meninggal dunia dan akan dihisab

Muslim Yang Saleh Keluarga Muslim Yang Sempurna Anggota Masyarakat Yang Bertanggungjawab

Kenapa Beragama???

Fitrah manusia Kejahilan manusia Kecenderungan untuk mengikut sesuatu peraturan Kelemahan akal fikiran


Kenapa Menyeleweng Dari Ajaran Islam ???


Serangan musuh Islam Media massa Budaya hidup Falsafah songsang Materialistik dan individualistik
1.

2. Kelalaian dan kelemahan umat Islam Kejahilan Kurang upaya melaksanakan al-Quran Mengabaikan Sunnah Rasulullah (s.a.w.) Lalai terhadap tipu daya musuh Kurang jatidiri Suka meniru

Bentuk-Bentuk Penyelewengan Murtad Syirik Munafik Bidah

Isu Semasa Wahabi Syiah Lain-lain

PERSEDIAAN MENJADI MUSLIM YANG SOLEH


Memperbanyakkan amal soleh dan menjauhi kejahatan

Memastikan kehidupan tidak bercanggah dengan hakhak-hak Allah dan hak-hak hakmanusia seperti buang bayi

Memperbanyakkan kebajikan kepada manusia seperti membantu mengurangkan kesusahan dan mempercepatkan urusan yang melibatkan kepentingan manusia

Memastikan kehidupan seharian tidak mencampur adukkan perkara yang halal dan perkara yang haram.

Ciri-ciri yang menunjukkan Islam sebagai Ad-Din


Islam agama ciptaan Allah Ajaran Islam menggabungkan ke tigatiga aspek iaitu akidah, syariah dan akhlak Islam agama bersifat waqiiyyah Islam agama yg sesuai dengan fitrah manusia Islam bersifat alamiyyah

Sebab-sebab Islam sahaja yang diterima dan diredhai Allah


 Islam adalah agama ciptaan Allah Islam adalah agama yang benar yg boleh

membawa manusia ke jalan yg benar dan mengeluarkan manusia daripada kesesatan Islam agama yg lengkap dan sempurna Allah menurunkan para nabi dan rasul untuk membimbing manusia

Jaminan Allah Terhadap Islam


 Ad-Din yang diredhai oleh Allah

Q(Ali Imran: 19) Ad-Din yang diterima oleh Allah Q(Ali Imran: 85) Ad-Din yang sempurna Q(Al-Maidah: 3)

Keunikan Islam Sebagai Ad Din


Islam adalah cara hidup ciptaan Allah yang mempunyai berbagai - bagai keistimewaan . Antaranya ialah : (1) Islam adalah cara hidup manusia yang didatangkan daripada Allah (2) Islam ialah cara hidup yang menyeluruh mengatur semua bahagian daripada kehidupan manusia , (3) Nilai - nilai hidup Islam adalah tetap dan tidak dapat dipermain mainkan (4) Islam ialah sistem hidup untuk semua manusia , bukan untuk golongan atau bangsa tertentu (5) Islam ialah cara hidup yang mempunyai keserasian dan persefahaman antara cita - cita dan kenyataan (6) Islam menekankan hubungan dengan Allah ( hablum minanallah ) dan hubungan sesama manusia ( hablum minan nas )

(Surah an-Nisaa : Ayat 57) an-

Istilah Semasa

Islam liberal Islam jumud Islam kotemporari Islam hadhari Lain-lain
Aqidah Ikatan atau simpulan:


1. Dapat dilihat tali dan benang 2. Tidak dapat dilihat persahabatan dan keyakinan Keimanan yang kukuh dalam jiwa dan tidak mungkin terurai walau dengan apa cara sekalipun

Skop Ajaran Islam


Akhlak

Syariah

 Sumber air atau jalan yang lurus

Q(al-Maidah:15, 16

dan 48) Peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atau ditentukan prinsip2nya serta diperintahkan ke atas setiap muslim untuk melaksanakannya

 Perilaku atau budipekerti


sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan fikiran dan renungan Imam al-Ghazali Satu reaksi manusia yang lahir hasil dari gerakan dalaman yang merangkumi pemikiran, perasaan serta niat di hati: 1. Perlakuan lahiriyah 2. Perlakuan dalam hati dan pemikiran

 Sesuatu keadaan dalaman peribadi yang teguh yang mana drpdnya lahir

Aqidah
 Ikatan atau simpulan: 1. Dapat dilihat tali dan benang 2. Tidak dapat dilihat persahabatan dan keyakinan Keimanan yang kukuh dalam jiwa dan tidak mungkin terurai walau dengan apa cara sekalipun: 1. Beriman kepada Allah Q(al-Baqarah: 256) 2. Beriman kepada ajaran yang diwahyukan kepada Rasulullah (SAW) Q(at-Taubah: 109)

smbg
 Rasulullah (SAW) bersabda:

Iman itu bukan dengan cita2 dan perhiasan, tetapi ialah apa yang tersemat di hati dan dibuktikan dengan perbuatan.

Syariat
 Sumber air atau jalan yang lurus Q(al-

Maidah:15, 16 dan 48) Peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atau ditentukan prinsip2nya serta diperintahkan ke atas setiap muslim untuk melaksanakannya

Kategori Undang-Undang


   

Wajib Sunat Makruh Haram Harus Sah Batal Halal

Akhlak
 Perilaku atau budipekerti Sesuatu keadaan dalaman peribadi yang teguh

yang mana drpdnya lahir sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan fikiran dan renungan Imam al-Ghazali Satu reaksi manusia yang lahir hasil dari gerakan dalaman yang merangkumi pemikiran, perasaan serta niat di hati: 1. Perlakuan lahiriyah 2. Perlakuan dalam hati dan pemikiran

smbg
 Akhlak Islam ialah akhlak mulia yang lahir hasil

dari pengabdian kepada Allah : 1. Akhlak dengan Allah taqwa, ikhlas redha, tawaduk dan tawakkal (dll) 2. Akhlak sesama manusia sabar, ikhlas, ta awun dan ukhuwwah (dll) dalam semua sistem kehidupan manusia 3. Akhlak derngan makhluk lain ihsan, kasih sayang, tidak membazir dan tidak menzalimi (dll)

smbg


Akhlak Islam ialah akhlak Rasulullah (SAW): Saidatina Aisyah berkata: Akhlak baginda (SAW) adalah alQuran)

Sumber Ajaran Islam

Al-Quran

 Sunnah Rasulullah (SAW)

Ciri-Ciri Keistimewaan Islam
  

Rabbaniyah Syamil dan Kamil Wa qii Alami Adl

Rabbaniyah Q (Ar-Rum: 54) Q (Al-Qasas: 68) Q (Al-Baqarah: 216) Q (Al-Anfal: 63 dan 71)


Syamil dan Kamil

Q (Al-An am: 38) Tidaklah Kami tertinggal sesuatupun dalam al-Kitab.

Wa qii


Q (Al-Baqarah: 177)

Adl Q )Al-Hujurat: 12)

Alami Q (Al-Hujurat: 13) Q (Al-Anbiya : 107) Q (Saba : 28) Q (Al-A raf: 158)


Kenapa Manusia Perlukan Islam???
Kelemahan akal

 Islam agama fitrah Kesempurnaan Islam

Rahmat yang dibawa Islam kepada manusia


 Islam membawa hidayah dan petunjuk kepada

seluruh alam dengan menyeru ke arah kebenaran dan menjauhi kesesatan Islam mmebawa manusia mengenali Tuhan yg sebenar dan menolak Tuhan-tuhan palsu Islam membimbing manusia supaya berakhlak mulia dan meninggalkan akhlak keji

Golongan yang kufur kepada Allah

Golongan yang beriman kepadaNya

Mendirikan solat dianggap orang yang mendirikan agama dalam kehidupan

(Surah al-Hadid : Ayat 21) al-

Manusia adalah makhluk paling unik yang diberikan tugas amat berat oleh Allah, iaitu sebagai khalifahnya di muka bumi . Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tidak membiarkan manusia meraba-raba mencari panduan merabahidup untuk menjamin tercapainya matlamat kehidupan manusia . Sebagai hamba yang diberikan pelbagai keistimewaan oleh Allah swt , manusia sewajarnya menyedari hakikat dirinya dan mengakui keagongan Allah pencipta segala galanya serta patuh tunduk terhadap segala ketentuanNya tanpa sebaran keraguan . Mudah mudahan kita sentiasa mendapat bimbingan , petunjuk dan keampunan Allah swt