Anda di halaman 1dari 41

akupuntur

Sejarah Perubatan Tradisional China


July 6, 2007 2 Comments Welcome to Wordpress.com. Dalam pengobatan tradisional China, pengobatan tradisional etnik Han bersejarah paling lama dan pengalaman realistik dan teorinya paling kaya. Perubatan tradisional China berasal dari kawasan pengairan Sungai Kuning, sejarah sistem keilmuannya sangat lama. Dalam proses perkembangan yang bersejarah lama, terdapat ramai dokter yang terkenal dan banyak dokumen yang penting pada pelbagai zaman dinasti. Pada lebih 3000 tahun yang lalu, China sudah mempunyai catatan tentang rawatan terhadap belasan jenis penyakit. Pada zaman DinastiZhou, dokter China sudah mahir 4 cara diagnosis, iaitu mamandang, mencium, bertanya dan memeriksa nadi serta cara rawatan seperti ubat-ubatan, akupuntur dan operasi. Pada zaman DinastiQin dan Han, China sudah mempunyai karya sistem teori perubatan seperti Huandineijing, buku tersebut merupakan karya teori perubatan tradisional China terkenal yang paling awal di China. Buku Teori Febril dan Penyakit Sulit yang Lain yang disunting oleh Zhang Zhongjing telah merumuskan cara diagnosis dan rawatan atas pelbagai penyakit sulit dan telah meletakkan dasar terhadap ilum perubatan klinikal akan zaman kemudian. Pada zaman DinastiHan, ilmu pembedahan sudah mempunyai taraf yang tinggi. Berdasarkan buku Sejarah Tiga Kerajaan Chen Shou DinastiJin Barat, dokter yang terkenal Hua Tuo sudah mahir menggunakan Mafeisan, iaitu ubat bius seluruh badan untuk mengadakan operasi pembedahan. Pada zaman DinastiWei, Jin dan Kerajaan Selatan-Utara(220 Masihi 589 Masihi) hingga zaman DinastiSui, Tang dan Wudai(581 Masihi960 Masihi), cara diagnosis memeriksa nadi telah mencapai kemajuan. Karya Rumusan Nadi yang disunting oleh dokter terkenal Dinasti Jin, Wang Shu telah menghuraikan 24 jenis gejala nadi. Buku itu bukan sahaja memainkan peranan yang penting dalam ilmu perubatan tradisional China, tetapi juga diedarkan ke negara lain. Pada zaman itu, pelbagai bahagian yang profesional dalam ilmu perubatan telah diasingkan. Karya akupuntur yang tekenal ialah Karya Jiayi Akupuntur, Baobuzi dan Zhouhoufang tentang mengeluarkan until ubat-ubatan, Teori Leigongpailiao tentang pembuatan ubat-ubatan, Liujuanziguiyifang tentang pembedahan, Teori Punca Pelbagai Penyakit tentang punca penyakit, Rumusan Lulutentang penyakit kanak-kanak, Bencao Pindaan Baru yang merupakan kamus ubat-ubatan yang pertama di dunia, Yinhaijingwei tentang penyakit mata dan lain-lain. Pada zaman Dinasti Song(960 Masihi1279 Masihi), pengajaran ilmu akupuntur telah mencapai kemajuan yang besar. Wang Weiyi telah menerbitkan buku Rumusan Nadi Akupuntur Patung Manusia Tembaga, beliau kemudian telah reka bentuk dan membuat 2 buah patung manusia temgaga yang sama sainz badan manusia, untuk pelajar melatih akupuntur dalam

pengajaran. Ciptaan beliau tersebut telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu akupuntur. Pada zaman Dinasti Ming(1368 Masihi1644 Masihi), dokter China telah mengasingkan penyakit Febril, pestilens dan wabak bermusim. Pada zaman Dinasti Qing, ilmu penyakit wabak bermusim telah lebih matang dan telah dikemukakan karaya-karya khusus seperti Teori Wabak Bermusim. Bermula pada zaman Dinasti Ming, ilmu perubatan barat telah diperkenalkan ke China, ramai dokter telah menganjurkan menggabungkan teori perubatan tradisional China dan perubatan barat.

Sejarah Kedokteran Tradisional Tiongkok


July 7, 2007 No Comments Dalam kedokteran tradisional Tiongkok, kedokteran etnis Han paling panjang sejarahnya, pengalaman praktek dan pengetahuan teorinya paling kaya. Kedokteran tradisional Tiongkok mula-mula berkembang di daerah aliran Sungai Kuning, dan sejak awal mula telah mendirikan sistem keilmuannya. Dalam proses perkembangan yang sangat panjang, kedokteran tradisional Tiongkok telah membuat kreasi yang berbeda dari zaman ke zaman, muncul banyak dokter terkenal serta banyak aliran keilmuan yang penting dan karya terkenal. Berdasarkan tulisan yang diukir pada tempurung kura-kura atau tulang binatang pada Dinasti Shang lebih 3.000 tahun yang lalu, sudah ada catatan tentang kedokteran dan kesehatan serta belasan macam penyakit di Tiongkok pada waktu itu. Sedangkan pada Dinasti Zhou ( 771-221 Sebelum Masehi ), para tabib atau sinse sudah menggunakan metode diagnosa meneliti air muka dan lidah, mencium bau, menanyakan keluhan pasien dan memeriksa denyut nadi pasien, serta menggunakan cara pengobatan dengan obat, akupuntur dan operasi. Pada zaman Dinasti Qin dan Han, terbit karya yang mempunyai teori sistematis seperti Huangdi Neijing. Buku tersebut merupakan karya klasik teoritis kedokteran tradisional paling awal yang masih ada sekarang ini. Shanghan Zhabinglun karya Zhang Zhongjing, khusus menguraikan prinsip diagnosis dan pengobatan dialektis terhadap berbagai macam penyakit. Buku ini telah meletakkan dasar bagi perkembangan kedokteran klinik di masa selanjutnya. Ilmu bedah pada zaman Dinasti Han mempunyai taraf cukup tinggi. Menurut catatan Sanguozhi atau Sejarah Tiga Negara , sinse terkenal Hua Tuo sudah mulai menggunakan obat bius seluruh badan Mafeishan untuk melakukan berbagai macam operasi. Dari Dinasti Wei, Jin dan Dinasti-dinasti Selatan dan Utara ( 220-589 Masehi ) sampai Dinasti Sui, Tang dan Lima Dinasti ( 581-960 Masehi ), diagnosa dengan memeriksa nadi mencapai hasil menonjol. Sinse terkenal Wang Shuhe pada zaman Dinasti Jin dan karyanya Maijing telah menyimpulkan 24 macam gejala denyut nadi. Buku tersebut tidak saja mempunyai pengaruh sangat besar bagi kedokteran tradisional Tiongkok, tapi juga tersebar luas ke luar negeri. Pada periode tersebut, spesialisasi berbagai bagian kedokteran sudah cenderung matang. Di bidang akupuntur terdapat karya khusus Zhengjiu Jiayjing; Baopuzi dan Zouhoufang adalah karya representatif tentang pembuatan pil mukjizat hidup abadi menurut kepercayaan Taoisme; di bidang pembuatan obat terdapat Leigong Paojiu Lun; di bidang ilmu bedah ada Liujianzi

Guiyifang; Zhubing Yuanhou Lun adalah karya khusus patogeni; Luliu Jing adalah karya khusus pediatri; Xinxiu Bencao adalah kitab tentang obat yang pertama di dunia; Yinhai Jingwei adalah karya khusus penyakit mata, dan lain sebagainya. Selain itu, pada zaman Dinasti Tang terdapat pula Qianjin Yaofang karya Sun Simiao dan Waitai Miyao karya Wang Tao dan lain sebagainya. Dalam pendidikan kedokteran Dinasti Song ( 960-1279 Masehi ), pendidikan akupuntur mengalami perubahan penting. Wang Weiyi menulis karya Tongren Shuxue Zhenjiujing, kemudian ia merancang dan membuat dua model tubuh manusia dari tembaga seukuran manusia betul untuk dipakai dalam praktek pengajaran. Kreasi ini mempunyai pengaruh sangat besar bagi perkembangan akupuntur pada masa sesudahnya. Pada zaman Dinasti Ming ( 1368-1644 Masehi ), terdapat sejumlah ahli kedokeran mengajukan untuk membedakan penyakit panas, epidemi penyakit panas dan penyakit epidemik yang menular. Sampai Dinasti Qing, teori tentang epidemi penyakit panas mencapai tahap yang matang, dan muncul karya-karya khusus seperti Wenrelun, atau Risalah tentang Penyakit Panas Epidemik. Tusuk jarum atau akupuntur adalah bagian penting dari ilmu kedokteran tradisional Tiongkok. Pada awalnya, akupuntur digunakan hanya sebagai suatu cara pengobatan, tapi kemudian berangsur-angsur berkembang menjadi suatu disiplin ilmu. Ilmu akupuntur adalah ilmu yang menyusun dan mempelajari teknik pengobatan akupuntur serta hukum terapan klinis serta teori dasarnya. ( gambar sebelah kiri adalah peta sebagian titik akupuntur ) Akupuntur mempunyai sejarah yang panjang. Dalam kitab zaman kuno pernah berkali-kali disebutkan bahwa alat primitif tusuk jarum terbuat dari batu, dinamakan jarum batu. Jarum batu itu pertama-tama muncul di zaman batu baru (neolitik) kira-kira 8.000 sampai 4.000 tahun yang silam, atau sekitar masa akhir sistem komune marga. Dalam penelitian arkeologi di Tiongkok pernah ditemukan benda asli jarum batu. Sampai zaman Chunqiu ( tahun 770 sebelum Masehi tahun 476 sebelum Masehi ), ilmu kedokteran telah melepaskan diri dari ikatan dukun, dan mempunyai dokter profesional. Dalam buku Chunqiu Zuozhuan, ada catatan tentang perkataan dokter terkenal Yi Huan tentang tusuk jarum ketika ia memeriksa kesehatan Raja Jinggong dari Dinasti Jin. Dari zaman Negara-negara Berperang sampai Dinasti Han Barat ( tahun 476 sebelum Masehi tahun 25 Masehi ), jarum logam digunakan semakin luas sejalan dengan kemajuan teknologi peleburan besi, dan jarum logam berangsur-angsur menggantikan jarum batu sehingga tusuk jarum digunakan semakin luas dan telah mempercepat proses perkembangannya. Pada zaman Dinasti Han Timur dan Tiga Kerajaan, muncul banyak ahli kedokteran yang pandai akupuntur, di antaranya Kitab Akupuntur yang ditulis Huang Pumi telah menjadi sebuah karya khusus yang lengkap tentang sistem akupuntur. Pada zaman dinasti-dinasti Jin Timur dan Jin Barat serta Dinasti Utara dan Selatan (tahun 256 Masehi589 Masehi ), karya-karya khusus tentang akupuntur bertambah semakin banyak, dan pada masa itu pula akupuntur tersebar sampai Korea, Jepang dan negara-negara lain. Pada zaman dinasti Sui dan Tang ( tahun 581907 Masehi ), akupuntur berkembang menjadi suatu disiplin ilmu. Pada bagian kedokteran lembaga pendidikan ilmu kedokteran ketika itu diadakan jurusan akupuntur. Kemudian, ilmu akupuntur terus berkembang secara mendalam. Sampai abad ke-16, akupuntur mulai diperkenalkan kepada Eropa. Namun sampai Dinasti Qing, para dokter lebih mengutamakan obat daripada akupuntur sehingga pada derajat tertentu telah menghambat kemajuan ilmu akupuntur. Akupuntur mencapai kemajuan besar setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Kini, di lebih 2.000 rumah sakit kedokteran tradisional Tiongkok di seluruh negeri terdapat

bagian akupuntur; Penelitian ilmiah tentang akupuntur sudah mencakup berbagai sistem tubuh manusia dan berbagai bagian klinis; Sejumlah besar data eksperimen ilmiah yang berharga telah dicapai dalam penelitian mengenai peranan pengaturan, peredam rasa nyeri dan peningkatan imunitas akupuntur, serta gejala-gejala jingluo (meridian akupuntur) serta hubungan antara titik akupuntur dan organ tubuh.

Keadaan Umum Kedokteran Tradisional


July 7, 2007 No Comments Kedokteran Tradisional Tiongkok adalah system kedokteran yang berangsur-angsur dibentuk di bidang kedokteran dan praktek kehidupan dalam jangka panjang. Kedokteran Tradisional Tiongkok adalah sebutan total terhadap kedokteran berbagai etnis Tiongkok,terutama meliputi kedokteran etnis Han, kedokteran Tibetan, Kedoketeran Mongolia dan Etnis Uigur. Dalam kedokteraan tradisioanl Tiongkok, karena jumlah pendudk etnis Han paling banyak, paling awal mempunyai tulisan, sejalahnya lama, maka, kedokteran etnis Han mempunyai pengaruh paling besar di dunia. Setelah kedokteran Barata pada abad ke-19 dipopuler di Tiongkok, kedoketeran Etnis Han disebut pula Zhongyi atau Kedokteran Tradisional Tiongkok, untuk membedakan kedokteran Barata.

Denyut Nadi I
July 7, 2007 No Comments Guna mempermudah dalam membedakan berbagai jenis denyut nadi, maka denyut nadi dibagi menjadi: kedalaman (depth, pada tingkatan mana denyut masih terasa, kecepatan (speed), lebar (width), kekuatan (strength), panjang (length), bentuk (shape) & kualitas (quality), irama (rhythm), moderat (moderate) dan denyut-denyut nadi lainnya. Kedalaman denyut nadi (terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu: luar: kulit, menengah: otot/daging dan dalam: tulang). Denyut nadi mengambang (floating pulse) lebih tinggi dari denyut normal, meskipun perbedaannya tidak terlalu terasa di kulit, di mana akan lebih terasa pada tingkat menengah atau tingkat dalam. Denyut ini merupakan pertanda adanya dampak kuat menyerang organ tubuh tertentu dan chi pelindung berupaya melawan dampak buruk tersebut. Denyut nadi mengambang masuk dalam kategori Yang karena terkait dengan luar tubuh dan karakteristik Yang. Denyut nadi mengambang juga pertanda pasien kekurangan Yin. Hal ini ditunjukkan dengan denyut aktif atau menari, yang menunjuk kelebihan Yang atau kekurangan Yin. Apabila denyut nadi mengambang tetapi mempunyai tekanan kuat, dan tidak ada serangan dari dampak luar, besar kemungkinan gejala angin dalam (tubuh).

Denyut nadi tenggelam (sinking atau deep pulse) hanya terjadi pada tingkat dalam, yaitu pada saat nadi ditekan dengan kuat. Hal ini menunjuk ketidakharmonisan internal atau ada hambatan dalam tubuh dan masuk kategori Yin. Kecepatan denyut nadi Denyut nadi lambat (slow pulse) terjadi apabila denyut nadi kurang dari 4 ketukan (denyut) setiap tarikan dan mengeluarkan nafas. Hal ini merupakan pertanda bahwa dingin menghambat gerakan atau ada kekurangan Chi untuk menggerakkannya dan masuk kategori Yin. Denyut nadi cepat (rapid pulse) terjadi apabila denyut nadi lebih dari 5 ketukan (denyut) setiap tarikan dan mengeluarkan nafas. Hal ini merupakan pertanda bahwa panas mempercepat gerakan darah dan masuk kategori Yang. Lebar denyut nadi Denyut nadi tipis (thin pulse) tangan terasa seperti menyentuh benang tipis. Denyut nadi terasa beda tetapi jelas. Hal ini menunjuk pasien kekurangan darah dan darah tidak mampu mengisi nadi dengan sempurna. Gejala ini biasanya diiringi dengan kekurangan Chi. Denyut ini masuk kategori Yin. Denyut nadi besar (big pulse) disebut besar karena diameternya lebar yang merupakan pertanda terjadi kelebihan. Biasanya dirasakan apabila panas menyerang lambung, usus atau keduaduanya. Denyut ini masuk kategori Yang.

Denyut Nadi II
July 7, 2007 No Comments Kekuatan denyut nadi Denyut nadi kosong (empty pulse) adalah denyut nadi besar tetapi tanpa kekuatan. Terasa lemah dan ringan seperti balon yang sebagian terisi air. Biasanya terjadi pada permukaan kulit dengan denyut nadi lambat dibanding keadaan normal. Hal ini menunjuk bahwa pasien kekurangan Chi dan darah, dan termasuk kategori Yin. Denyut nadi penuh (full pulse) adalah denyut nadi besar dan kuat, terasa keras mengetuk ketiga jari yang menekannya. Denyut nadi ini merupakan pertanda terjadi kelebihan dan masuk kategori Yang. Bentuk Denyut nadi tergelincir (slippery pulse) karena terasa seperti ada cairan. Terasa lunak seperti bola bergulir di atas bantalan air. Denyut nadi ini menunjukkan kondisi kelebihan, biasanya terjadi karena serangan lembab atau terdapat dahak. Denyut nadi ini biasanya dialami oleh wanita hamil - karena perlu tambahan darah guna menunjang pertumbuhan janin. Denyut nadi terputus-putus (choppy pulse) berlawanan dengan denyut nadi tergelincir. Denyut nadi ini tidak teratur dan terasa kasar, dan terkadang kuat dan kesempurnaannya (fullness) tidak menentu. Bila denyut ini juga tipis menunjukkan pasien kekurangan darah atau kekurangan Jing. Hal ini mungkin juga merupakan pertanda terjadi pembekuan darah. Seringkali denyut nadi terputus-putus juga tidak teratur iramanya.

Denyut nadi liat (wiry pulse) terasa kuat tetapi mengambang, seperti halnya senar gitar atau senar biola. Denyut nadi kuat, dan melawan apabila ditekan pada kulit tunuh, menengah (otot/daging) atau dalam (tulang) dan akan terasa pada jari tangan yang menekannya. Denyut ini memberi indikasi adanya stagnasi dalam tubuh yang biasanya terkait dengan ketidakharmonisan organ-organ tubuh yang berfungsi mengalirkan dan menyebarkan seperti: hati dan kantung empedu. Denyut nadi ketat (tight pulse) adalah denyut yang kuat dan terasa sering memantul dari satu sisi ke sisi lain seperti bentangan tali yang diayun. Denyut ini terasa penuh dan lebih elastis dibandingkan dengsn denyut nadi liat. Denyut ini bergetar keras dan lebih cepat dari denyut dalam keadaan normal. Denyut ini memberi indikasi pada pola kelebihan, dingin dan stagnasi.

Denyut Nadi III


July 7, 2007 No Comments Panjang denyut nadi Istilah panjang digunakan untuk menjelaskan bahwa denyut nadi tipe ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: bagian pertama adalah awal denyut, bagian kedua adalah puncak denyut dan bagian ketiga adalah akhir denyut. Denyut nadi pendek (short pulse) apabila denyut tidak mampu mengisi ruangan di bawah tiga jari yang digunakan untuk memeriksa dan biasanya terasa hanya pada satu posisi jari saja. Denyut ini seringkali menunjukkan kekurangan Chi. Denyut nadi panjang (long pulse) adalah lawan dari denyut nadi pendek. Denyut ini terasa pada posisi bagian pertama dan bagian ketiga; di mana hal itu, apabila terjadi terus-menerus dan terasa makin dekat dengan tangan atau akan naik ke siku. Apabila denyut ini mempunyai kecepatan dan kekuatan normal, maka hal ini menunjukkan bahwa pasien sehat. Akan tetapi jika disertai dengan denyut nadi liat dan denyut nadi ketat maka menunjukkan kondisi kelebihan. Irama denyut nadi Istilah irama digunakan untuk menjelaskan bahwa denyut nadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: bagian pertama adalah tarik nafas dan buang nafas yang pertama kali, bagian kedua adalah tarik nafas dan buang nafas yang kedua kali dan bagian ketiga adalah tarik nafas dan buang nafas yang ketiga kali. Denyut nadi tersimpul (knotted pulse) adalah lambat, denyut tidak teratur dan ketukannya terputus-putus. Denyut ini menunjukkan bahwa dingin menghambat chi dan darah, yang mungkin memberi indikasi kekurangan chi, kurang darah, atau Jing. Denyut ini seringkali menunjuk bahwa jantung tidak mampu mengatur darah dengan baik, dan makin banyak interupsi pada irama, menunjuk makin parah kondisi. Denyut nadi terburu-buru (hurried pulse) adalah denyut cepat dengan irama yang meloncatloncat tidak teratur. Hal ini merupakan pertanda bahwa panas menyerang chi dan darah. Denyut terputus-putus (intermittent pulse) biasanya mempunyai irama meloncat lebih dari dua kali denyut, tetapi mempunyai pola tetap dan diasosiasikan dengan organ jantung, yang mengalami ketidakharmonisan, atau dapat juga menunjukkan organ-organ lain yang terlalu lelah.

Denyut nadi tersimpul, denyut nadi terburu-buru dan denyut nadi terputus-putus seringkali terkait dengan jenis kelamin, dan dalam banyak kasus tidak berhubungan dengan ketidakharmonisan dalam tubuh. Denyut nadi moderat Denyut nadi moderat (moderate pulse) adalah suatu denyut nadi yang bagus atau sempurna, kondisi badan sehat dan terjadi keseimbangan yang sempurna - normal pada kedalaman, kecepatan, kekuatan dan lebar denyut nadi. Kondisi ini sangat jarang terjadi, karena dalam banyak hal, denyut nadi juga dipengaruh oleh faktor usia dan kondisi ketidakharmonisan yang terjadi apakah ketidakharmonisan Yin atau ketidakharmonisan Yang.

Denyut Nadi IV
July 7, 2007 No Comments

Denyut-denyut nadi lain Masih ada perbagai jenis denyut nadi lain di luar yang sudah disebutkan di atas, tetapi kurang begitu penting. Jenisjenis denyut nadi ini hanya dapat diketahui oleh mereka yang sudah berpengalaman dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan diagnosis. Denyut nadi berlebih (flooding pulse) adalah denyut nadi kuat dan mampu memukul jari yang mengukurnya, tetapi kemudian denyut itu kehilangan tenaganya, seperti ombak yang memecah di pantai. Hal ini menunjukkan panas melukai cairan-cairan dan Yin dalam tubuh. Denyut nadi semenit (minute pulse) adalah denyut nadi yang teratur dan lembut, tetapi kurang nyata seperti halnya denyut tipis. Sangat sulit dideteksi dan tampaknya tidak ada denyut. Hal ini menunjukkan pasien menderita kekurangan akut. Denyut nadi lemah (frail pulse) adalah denyut nadi yang lembut, di mana dalam beberapa kasus juga tipis. Denyut ini biasanya terasa pada tingkatan paling dalam (dekat tulang). Denyut ini menunjukkan kondisi kekurangan chi yang akut karena chi tidak mampu menaikkan denyut. Denyut nadi basah (soggy pulse) adalah kombinasi antara denyut tipis, kosong dan mengambang. Denyut ini sangat lemah, dan kurang terasa dibandingkan dengan denyut tipis, dan terjadi pada

posisi di dekat kulit. Tekanan keras akan membuat denyut ini hilang, Denyut nadi basah terasa seperti gelembung air mengambang di atas air. Hal ini menunjukkan kekurangan darah atau Jing dan terkadang lembab. Denyut nadi berkulit (leather pulse) adalah kombinasi antara denyut nadi liat dan denyut nadi mengambang, dengan aspek denyut kosong. Denyut ini terasa seperti kulit gendang atau drum. Denyut ini menunjukkan kekurangan darah atau Jing. Denyut nadi tersembunyi (hidden pulse) adalah adalah bentuk ekstrem dari denyut nadi tenggelam. Perlu tekanan keras ke (urat) nadi untuk merasakannya. Jika denyut nadi tersembunyi keras adalah indikasi bahwa dingin menyerang Meridian. Apabila lemah menunjuk kekurangan Yang. Denyut nadi terikat (confined pulse) adalah lawan dari denyut nadi berkulit dan merupakan salah satu bentuk denyut nadi tersembunyi. Denyut nadi ini sangat dalam dan liat, biasanya panjang dan kuat. Ini menunjukkan serangan Dingin. Denyut nadi bergerak (spinning or moving pulse) adalah kombinasi denyut nadi pendek, ketat, licin dan cepat. Denyut ini hanya terasa pada satu posisi (tangan) dan disebut dengan tidak lengkap, tanpa kepala dan tanpa ekor, seperti kacang Hal ini menunjukkan kondisi ekstrim dan jarang terjadi. Biasanya terjadi dalam kasus gagal jantung, kondisi sangat ketakutan, demam atau kesakitan. Denyut nadi bergema (hollow pulse) terasa seperti kulit kacang tanah yang busuk - padat di luar tapi dalamnya kosong. Sering terasa seperti denyut mengambang. Denyut nadi bergema menunjuk pasien kekurangan darah dan sering kali terdeteksi setelah seseorang kehilangan banyak darah. Denyut terpencar (scattered pulse) mirip dengan denyut kosong karena sama-sama mengambang, besar dan lemah. Jika denyut besar maka sulit dibedakan dengan denyut kosong, meskipun cenderung mempunyai karakteristik utama seperti mundur atau surut. Hal ini menunjukkan ketidakharmonisan - ginjal Yang, dimana denyut kehilangan tenaga dan mengambang.

Pengantar Diagnosis
July 7, 2007 No Comments Praktisi pengobatan Cina dihadapkan dengan problem untuk membuat berbagai macam proses yang terjadi dalam diri (tubuh) seorang pasien sehingga masuk akal. Diperlukan cara sistimatis guna mengorganisir semua informasi adalah hal utama apabila rencana-rencana dan strategistrategi dilakukan agar mampu mengobati pasien. Tanpa informasi yang lengkap, tidak dimungkinkan membuat atau merumuskan suatu hipotesis, sebelum akhirnya menentukan cara penyembuhan yang cocok. Ada 4(empat) cara dalam melakukan diagnosis, di mana masing-masing kemudian dirinci menjadi beberapa teknik lain. Melihat: Pertama kali, praktisi akan melihat kondisi pasien atau bentuk fisik karena hal ini sangat signifikan. Semua itu dilakukan hanya dengan mengamati, tanpa keharusan membuat hipotesis. Penampilan Rona wajah

Lidah Sekresi & kotoran Mendengar & membaui: mendengarkan suara pasien terkadang dapat diketahui penyebab sakit. Suara keras menunjukkan kondisi kelebihan (ekses) dan suara pelan menunjukkan kondisi kekurangan (defisien). Bau menyengat menunjukkan pengaruh panas dan tanpa bau biasanya terjadi karena gangguan dingin. Bertanya: dengan bertanya dapat diketahui kondisi kesehatan dan penyebab penyakit seorang pasien. Gejala-gejala terkadang tidak mempunyai kaitan dengan keluhan atau gaya hidup pasien. Mengalami rasa dingin/panas Keringat Sakit kepala atau mual Rasa sakit Air kencing & kotoran Haus, selera makan, perasaan Tidur Pola-pola lain untuk wanita Sejarah medis pasien Diraba: dengan meraba pasien setidak-tidaknya dapat diketahui: getaran tubuh (misal: karena menggigil) dan denyut nadi. Memeriksa denyut nadi perlu keterampilan tambahan karena banyak aspek yang terkait dengan denyut nasi, seperti: kedalaman (depth), kuat-lemahnya (strength), bentuk (shape), tenggang waktu (length), irama, denyut moderat dan lain-lainnya.

Melihat
July 7, 2007 No Comments Melakukan diagnostik dengan melihat penampilan seorang pasien perlu memperhatikan 4 karakteristik utama yang dapat terlihat oleh mata. Pertama, adalah penampilan secara umum, termasuk bentuk fisik/tubuh pasien, tingkah laku pasien dan kelakuannya saat dilakukan diagnostik dan Shen pasien. Kedua, warna atau rona wajah pasien. Karakteristik ketiga adalah dengan melihat lidah, termasuk di sini adalah bentuk dan gerakan lidah, material yang terdapat pada lidah atau menutupi lidah. Terakhir, keempat adalah sekresi tubuh, seperti: keringat dan kotoran. Seorang praktisi pengobatan Cina dapat membuat prioritas berdasarkan pengalamannya, akan tetapi biasanya dimulai dari melihat lidah, warna rona wajah, sekresi & kotoran dan penampilan fisik. Penampilan Bentuk fisik pasien dapat memberi indikasi tentang kondisi kesehatannya. Orang yang kuat dan tegap mempunyai organ-organ tubuh kuat. Apabila ketidakharmonisan terjadi pada orang ini, maka semua itu terjadi oleh karena kekuatan orang tersebut. Orang yang tampak lemah cenderung mempunyai organ-organ tubuh yang lemah dan ketidakharmonisan yang terjadi adalah karena kelemahan organ tersebut. Orang yang kelebihan berat tubuhnya mudah mengalami kekurangan chi, sehingga dia mudah pucat atau menderita bengkak. Berat tubuh yang berlebihan juga mempunyai indikasi kelebihan mucus atau lembab. Sebaliknya, orang kurus dengan dada tipis dan kulit kering mudah

kekurangan yin atau darah. Dalam jangka panjang kedua kondisi sakit di atas dapat membuat Jing terkuras. Cara yang lebih tepat, barangkali, adalah mengamati tingkah laku dan emosi pasien. Orang aktif, senang keluyuran, cerewet, agresif dan mudah tersinggung biasanya manifestasi dari Yang. Orang pasif, senang tinggal rumah, tenang adalah manifestasi dari Yin. Gerakan cepat biasanya mengindikasikan adanya panas; gerakan lambat, berhati-hati biasanya indikasi dari dingin. Mengamati Shen berarti memperhatikan ekspresi wajah pasien, bentuk tubuh, cara bicara, daya terima/tanggapan, pandangan dan sinar mata, reaksi, kejernihan pikiran. Rona wajah Cara yang paling tepat, menurut pakar kesehatan Cina, adalah dengan melihat lidah dan memeriksa denyut nadi. Apabila tatapan mata tanpa sinar atau wajah berkabut menunjuk bahwa Shen habis atau tubuh dalam keadaan tidak harmonis. Shen merupakan induk dari Chi dan darah, evaluasi terhadap Shen mengacu pada kuat/lemahnya kedua substansi itu. Dokter Cina seringkali menyebutkan dengan istilah mempunyai Shen, kekurangan Shen dan Shen salah. Shen salah biasanya terjadi setelah pasien mengalami sakit berkepanjangan, yaitu pada saat pasien merasa bahwa dirinya akan meninggal.

Melihat Lidah
July 7, 2007 No Comments Melihat lidah adalah satu satu cara yang paling tepat untuk memeriksa kondisi kesehatan seorang pasien. Ada cara lain yaitu memeriksa denyut nadi. (akan dijelaskan kemudian). Ada yang mengambarkan cara melihat lidah ini seperti halnya kertas litmus yang ditetesi dengan cairan asam atau cairan basa yaitu akan segera diketahui kualitas-kualitas utama penyebab ketidakharmonisan. Banyak gejala tetapi baru dapat diartikan apabila semua konfigurasi telah diketahui, akan tetapi melihat lidah adalah suatu interpretasi yang paling penting. Dokter Cina membedakan lidah menjadi 2 hal, yaitu: material lidah dan lapisan lidah. Lapisan lidah dapat diartikan sebagai lapisan yang menyelimuti lidah sehingga dikenal istilah lidah berlumut atau lidah berbulu. Material lidah dan lumut lidah adalah dua hal yang berbeda dalam melakukan pemeriksaan dengan cara melihat lidah. Material lidah adalah derajat/rona warna lidah dan kelembaban lidah, di mana hal ini yang membedakan antara lidah orang sehat dan lidah orang sakit. Lidah orang sehat atau lidah normal berwarna merah pucat dan lembab. Warna ini terjadi karena darah yang mengalir ke lidah juga membawa chi yang mengalir pelan. Apabila ada pesien dengan warna lidah normal, tetapi sakit, maka hal ini dapat diartikan bahwa darah dan chi mengalir lancar, sehingga prognosis akan menjadi lebih mudah. Lidah berwarna pucat memberi indikasi kekurangan darah atau kekurangan chi atau orang tersebut kedinginan. Sebaliknya, warna lidah yang terlalu merah menunjukkan panas bersemayam di dalam tubuh. Lidah berwarna ungu biasanya menunjukkan bahwa darah dan chi tidak bergerak dengan harmonis dan ada kemungkinan chi mengalami stagnasi atau terjadi pembekuan darah. Lidah yang mengecil biasanya menunjukkan gejala kekurangan darah atau cairan tubuh. Lidah kaku menunjuk kepada dampak angin atau ada mucus menutupi aliran chi jantung. Lidah yang tidak dapat diam atau terus bergetar an pucat menunjuk ketidakcukupan chi pengatur gerakan.

Lidah merah menunjuk gejala angin internal bergerak di dalam lidah. Lidah berwarna ungu atau pucat dan kaku biasanya karena dingin menyerang tubuh. Lidah yang pecah-pecah adalah normal jika memang ada sejak lahir. Akan tetapi jika bukan kondisi di atas, lidah pecah menunjuk kepada penyakit kronis. Lidah merah dan pecah-pecah biasanya merupakan pertanda panas melumpuhkan produksi cairan tubuh atau kekurangan Yin; Lidah pucat dan pecah-pecah menunjuk kekurangan darah dan chi. Pori-pori lidah yang membesar atau tampak seperti duri-duri dan merah biasanya terjadi karena panas atau pembekuan darah. Tanda-tanda di atas biasanya hanya terjadi pada bagian tertentu pada lidah, karena lidah mempunyai kaitan dengan organ-organ pada tubuh. Misal: ujung lidah berhubungan dengan organ jantung.

Melihat Lidah
July 7, 2007 No Comments Melihat lidah adalah satu satu cara yang paling tepat untuk memeriksa kondisi kesehatan seorang pasien. Ada cara lain yaitu memeriksa denyut nadi. (akan dijelaskan kemudian).

Ada yang mengambarkan cara melihat lidah ini seperti halnya kertas litmus yang ditetesi dengan cairan asam atau cairan basa yaitu akan segera diketahui kualitas-kualitas utama penyebab ketidakharmonisan. Banyak gejala tetapi baru dapat diartikan apabila semua konfigurasi telah diketahui, akan tetapi melihat lidah adalah suatu interpretasi yang paling penting. Dokter Cina membedakan lidah menjadi 2 hal, yaitu: material lidah dan lapisan lidah. Lapisan lidah dapat diartikan sebagai lapisan yang menyelimuti lidah sehingga dikenal istilah lidah berlumut atau lidah berbulu. Material lidah dan lumut lidah adalah dua hal yang berbeda dalam melakukan pemeriksaan dengan cara melihat lidah. Material lidah adalah derajat/rona warna lidah dan kelembaban lidah, di mana hal ini yang membedakan antara lidah orang sehat dan lidah orang sakit. Lidah orang sehat atau lidah normal berwarna merah pucat dan lembab. Warna ini terjadi karena darah yang mengalir ke lidah juga membawa chi yang mengalir pelan. Apabila ada pesien dengan warna lidah normal, tetapi sakit, maka hal ini dapat diartikan bahwa darah dan chi mengalir lancar, sehingga prognosis akan menjadi lebih mudah. Lidah berwarna pucat memberi indikasi kekurangan darah atau kekurangan chi atau orang tersebut kedinginan. Sebaliknya, warna lidah yang terlalu merah menunjukkan panas bersemayam di dalam tubuh. Lidah berwarna ungu biasanya menunjukkan bahwa darah dan chi tidak bergerak dengan harmonis dan ada kemungkinan chi mengalami stagnasi atau terjadi pembekuan darah. Lidah yang mengecil biasanya menunjukkan gejala kekurangan darah atau cairan tubuh. Lidah kaku menunjuk kepada dampak angin atau ada mucus menutupi aliran chi jantung. Lidah yang tidak dapat diam atau terus bergetar an pucat menunjuk ketidakcukupan chi pengatur gerakan.

Lidah merah menunjuk gejala angin internal bergerak di dalam lidah. Lidah berwarna ungu atau pucat dan kaku biasanya karena dingin menyerang tubuh. Lidah yang pecah-pecah adalah normal jika memang ada sejak lahir. Akan tetapi jika bukan kondisi di atas, lidah pecah menunjuk kepada penyakit kronis. Lidah merah dan pecah-pecah biasanya merupakan pertanda panas melumpuhkan produksi cairan tubuh atau kekurangan Yin; Lidah pucat dan pecah-pecah menunjuk kekurangan darah dan chi. Pori-pori lidah yang membesar atau tampak seperti duri-duri dan merah biasanya terjadi karena panas atau pembekuan darah. Tanda-tanda di atas biasanya hanya terjadi pada bagian tertentu pada lidah, karena lidah mempunyai kaitan dengan organ-organ pada tubuh. Misal: ujung lidah berhubungan dengan organ jantung.

Sekresi & kotoran


July 7, 2007 No Comments Dalam hal ini yang sdimaksud adalah dahak, ingus, muntahan, air kencing dan kotoran (faces). Oleh karena dahak, ingus dan muntahan dapat dilihat, maka semua itu dikategorikan sebagai pemeriksaan dengan cara melihat. Pemeriksaan air kencing dan kotoran biasanya dilakukan dengan bertanya pada pasien, maka masuk dua hal terakhir ini masuk kategori pemeriksaan dengan bertanya. Dahak atau ingus bening dan encer yang keluar dari hidung atau tenggorokan biasanya merupakan bagian dari (penyebab) dingin. Apabila dahak atau ingus berwarna kuning dan kental, mengindikasikan (penyebab) panas. Dahak atau ingus dalam jumlah banyak dan keluar bersamaan dengan batuk mengindikasikan pasien terkena (penyebab) lembab. Dahak berdarah biasanya menunjukkan panas yang menyerang paru-paru. Muntahan Muntahan yang encer, bening dan encer menunjukkan pola (penyebab) dingin dan pasien kekurangan (defisiensi) chi lambung, yaitu dengan tanda-tanda: makanan masih belum dicerna, bentuk utuh dan pasien tidak mengalami rasa masam di mulut. Rasa masam di mulut biasanya mengindikasikan adanya panas yang bernaung di lambung. Muntahan berwarna kuning dan terasa pahit adalah pertanda adanya panas pada hati atau pada kantung empedu. Mendengarkan & membaui Cara pemeriksaan ini terkait dengan berbagai gejala umum, dimana semua itu mempunyai peran yang sama pentingnya untuk melakukan suatu diagnosis. Suara yang keluar dari pernafasan adalah indikasi utama. Suara serak dan nafas keras menunjuk terjadi kelebihan (ekses). Nafas lemah dan terputus-putus menunjuk kekurangan (defisiensi), suara pelan dan sulit bicara terjadi karena (penyebab) kering. Suara yang tiba-tiba menghilang disebabkan oleh faktor lain, dimana kehilangan suara kronis juga menunjuk kekurangan. Suara mendesah seringkali menunjuk adanya dahak.

Bertanya 1

July 7, 2007 No Comments Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, seorang Dokter Cina dapat mengetahui data kesehatan pasien meskipun belum merupakan informasi siap saji yang digunakan sebagai dasar acuan pengambilan keputusan. Beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis biasanya diajukan lewat pertanyaan-pertanyan yang menyangkut topik: sensasi panas atau dingin; keringat; sakit kepala atau pening; lokasi dan intensitas rasa sakit; air kencing dan kotoran; rasa haus; nafsu makan dan rasa yang ada pada mulut; tidur; hal-hal yang terkait dengan jenis kelamin tertentu seperti: haid; riwayat medis adalah beberapa hal yang paling penting. Dengan bertanya dapat diketahui hal-hal yang sebelumnya masih hanya prakiraan, sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar penentuan penyakit. Di bawah ini secara sekilas akan diuraikan beberapa hal yang sudah disebutkan di atas. Sensasi panas atau dingin Sensasi dingin mengacu pada Yin dan panas mengacu pada Yang, yang terjadi karena ketidakharmonisan internal. Gejala panas dengan indikasi badan panas, penderita tidak menyukai udara panas atau tempat panas. Gejala dingin, sebaliknya, dengan indikasi badan menggigil dan menyukai udara panas. Bila lasien tiba-tiba demam dibarengi dengan menggigil, hal ini mengidikasikan bahwa Chi tubuh berusaha mengeluarkan pengaruh berbahaya yang berasal dari luar tubuh; hal ini belum tentu karena dingin. Jika pasien demam tapi tidak menggigil, dikatakan bahwa penyakit menyerang bagian dalam tubuh dan demam adalah pertanda dari panas. Bila pasien tidak demam tetapi takut akan dingin, pasien ini biasanya menderita kekurangan Yang atau mengalami kekurangan Chi yang kronis. Terkadang memakai selimut juga tidak membantu. Jika dengan berselimut tubuh pasien menghangat, ketidakharmonisan ini terjadi karena kekurangan internal Yang atau masuknya pengaruh buruk dingin. Keringat Keringat terjadi apabila pori-pori terbuka. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai ketidakharmonisan. Apabila pasien mengeluarkan keringat pada saat dia tidak melakukan aktivitas fisik, hal ini mengindikasikan bahwa Chi pelindung tidak dapat mengatur pori-pori dengan benar, di mana hal ini menunjukkan pola kekurangan Yang atau kekurangan Yin. Keringat banyak keluar saat tidur menunjukkan kekurangan Yin - kelebihan panas pada tubuh membuat pori-pori terbuka. Jika pasien tidak mengeluarkan keringat selama sakit dan pasien menderita demam, banyak kemungkinan hal ini disebabkan oleh (pengaruh) dingin menutup pori-pori. Apabila berkeringat pada saat sakit, maka panas yang dari luar tubuh membuka pori-pori atau mungkin kekurangan Chi pada pori-pori sehingga tidak berfungsi normal. Jika pasien demam setelah berkeringat, menunjuk bahwa pengaruh buruk sudah dapat dikeluarkan

Bertanya 2
July 7, 2007 No Comments Sakit kepala & pusing

Sakit kepala terkait dengan pola-pola ketidakharmonisan, akan tetapi apabila pasien dapat merasakan atau mengetahui perbedaan sakit kepala akan sangat membantu diagnosis. Sakit kepala yang datang tiba-tiba terkait dengan dampak luar tubuh yang mengganggu Yang atau Chi kepala. Sakit kepala berkepanjangan (kronis) terkait dengan ketidakharmonisan internal. Beberapa sakit kepala adalah pertanda kondisi kelebihan, tetapi sakit kepala ringan, yang terus mengganggu adalah pertanda kekurangan. Organ tubuh yang terkait dengan sakit kepala adalah hati, kerena chi hati seringkali naik pada saat hati mengalami ketidakharmonisan. Tempat sakit kepala juga sangat penting karena langsung dapat disembuhkan dengan mengetahui meridian organ terkait. Pusing, sama halnya sakit kepala, dapat disebut bagian dari suatu ketidakharmonisan. Biasanya terkait dengan pola kekurangan Yin atau kekurangan darah, di mana semua itu tergantung pada cara-cara diagnosis lainnya sebelum diinterpretasikan atau disimpulkan. Rasa sakit Rasa sakit adalah keluhan pertama pasien, yang membuat mereka datang. Rasa sakit pada daerah tertentu mencerminkan ketidakharmonisan pada organ yang terletak di situ. Contoh: sakit di dada memberi indikasi ketidakharmonisan pada jantung atau paru-paru; sakit di tubuh bagian samping atau rusuk memberi indikasi ketidakharmonisan pada hati dan kantung empedu; sakit di solar plexus memberi indikasi ketidakharmonisan pada lambung dan limpa; sakit pada daerah sekitar abdomen di atas pusar memberi indikasi ketidakharmonisan pada limpa dan usus besar; sakit di sekitar daerah abdomen di bawah pusar memberi indikasi ketidakharmonisan pada usus besar, kandung kemih, uterus atau ginjal; Sakit pada selangkangan, daerah sekitar kelamin, dan hipogastrium (abdomen bawah) memberi indikasi ketidakharmonisan meridian hati; dan sakit punggung pertanda ketidakharmonisan pada ginjal. Beberapa kualitas rasa sakit juga mendapat perhatian seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Mengalami panas/dingin Kedinginan/kepanasan Membaik/memburuk dengan sentuhan atau ditekan Defisiensi/berlebihan (ekses) Membaik/memburuk setelah makan Defisiensi/berlebihan (ekses) Makin parah pada udara lembab / badan terasa berat Lembab Dibarengi dengan bengkak atau merasa penuh Chi berhenti (stagnasi) Rasa menusuk pada lokasi tertentu Pembekuan darah Rasa sakit berpindah-pindah Angin atau Chi berhenti Sakit kecil tapi disusul dengan lelah Kurang Chi atau lembab

Bertanya 3
July 7, 2007 No Comments Air kencing dan kotoran Air kencing dan kotoran tidaklah diambil untuk dianalisis, seperti halnya pengobatan Barat, tetapi mereka memperoleh informasi dengan cara bertanya. Pasien dengan air kencing bening

menunjukkan pola dingin. Air kencing berwarna kuning gelap atau kemerah-merahan menunjuk panas. Seringkali kencing dan mengompol pada waktu malam menunjuk bahwa ginjal tidak dapat mengolah dan menunjuk bahwa Chi ginjal kurang. Air kencing yang berbau menusuk menunjuk pada pola kelebihan (ekses) seperti lembab atau panas menyerang Chi kandung kemih, meskipun dapat pula karena kekurangan air. Sering kencing dan kencing berbau menusuk, warna gelap dan sakit pada saat kencing menunjuk lembab dan panas menyerang kandung kemih. Air kencing tidak tuntas keluar, terputus-putus atau kekurangan energi saat kencing menunjuk kekurangan chi, atau serangan dingin atau lembab. Sulit buang air atau kotoran keras biasanya adalah ekses panas, meskipun perlu tambahan gejala seperti: kekurangan cairan atau kekurangan Chi. Kotoran berbentuk cair atau tidak berbentuk biasanya merupakan gejala kekurangan Yang, kekurangan Chi atau lembab. Sering buang air dengan warna kekuningan dan diiringi dengan panas di anus adalah gejala panas. Kotoran kering disusul kotoran basah menunjuk pola kekurangan. Kotoran yang mengandung makanan yang belum tercerna menunjuk kekurangan Yang pada limpa. Rasa haus, rasa lapar, kehilangan rasa Seringkali pertanyaan pertama yang diajukan, apakah pasien merasa haus. Rasa haus menunjuk pada panas, dan tidak merasa haus menunjuk pada dingin. Haus tetapi tidak mempunyai nafsu minum adalah gejala kekurangan Yin atau lembab. Kurang selera makan mengacu pada ketidakharmonisan pada lambung dan limpa yang mengalami kekurangan Chi atau lembab. Nafsu makan besar menunjuk kelebihan api lambung. Mulut berasa tidak enak merupakan petunjuk ketidakharmonisan. Rasa pahit (pada mulut) menunjuk gejala panas menyerang hati dan kantung empedu. Rasa manis menunjuk panas mlembab bersemayam pada limpa. Lidah tidak dapat merasakan adalah gejala ketidakharmonisan pada hati atau panas menyerang lambung, sedangkan rasa asin pada mulut adalah indikasi ketidakharmonisan pada ginjal. Tidak mampu membedakan rasa biasanya terjadi karena pasien kekurangan chi limpa.

Meraba
July 7, 2007 No Comments Meraba, barangkali, adalah cara diagnosis adalah yang paling penting. Cara ini termasuk meraba bagian-bagian tubuh tertentu dan berbagai titik-titik akupunktur. Meraba seringkali digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dengan bertanya seperti: apakah tubuh dingin, panas, berkeringat atau kering ? Apakah rasa sakit akan berkurang atau menjadi-jadi apabila bagian tersebut ditekan ? Terlebih penting dari semua itu adalah merasakan denyut nadi, di mana cara ini lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang kita ketahui lewat pengobatan modern. Diagnosis lewat denyut nadi membutuhkan latihan panjang, pengalaman dan (bakat) kepekaan tangan. Sulit dan kompleksnya cara ini sehingga seringkali dikatakan bahwa memahami denyut nadi adalah suatu seni. Meskipun meraba dapat dilakukan pada berbagai bagian tubuh akan tetapi tidak ada yang lebih penting dibanding dengan memegang pergelangan tangan untuk memeriksa denyut nadi pada arteri yang terletak di bawahnya. Denyut nadi diperiksa dengan cara meletakkan tiga jari di tengah (kelingking dan ibu jari tidak ikut memegang) nadi tangan yang terletak di bawah ibu jari tangan kanan atau tangan kiri.

Dihitung dari ujung pergelangan tangan, maka dapat diraba 3 organ yang terkait, di mana ada perbedaan untuk tangan kiri atau tangan kanan. Kaitan denyut nadi dengan organ Posisi jari (dari ujung pergelangan tangan/ibu jari) Tangan Kanan Tangan Kiri Pertama Jantung Paru Paru Kedua Hati Limpa Ketiga Ginjal (Yin) Ginjal (Yang) Ketiga posisi jari tangan ini dibedakan menjadi 3 jenjang, yaitu: paling luar, tengah dan paling dalam. Pada jenjang pertama, kulit disentuh pelah; pada jenjang kedua, diberi tekanan dengan kekuatan sedang dan pada jenjang ketiga harus ditekan dengan keras. Denyut nadi yang normal atau harmonis dirasakan pada jenjang kedua. Kecepatan normal adalah antara 4 - 5 ketukan untuk satu daur pernafasan (1 tarikan nafas dan 1 mengeluarkan nafas) atau 70 - 75 ketukan per menit. Seorang pakar dapat segera mengetahui denyut normal, yaitu: mempunyai semangat. Denyut nadi normal berbeda untuk beberapa orang tertentu. Para atlit mempunyai denyut nadi yang lambat; wanita mempunyai denyut nadi lembut dan relatif lebih cepat dibanding lelaki; denyut nadi anak-anak lebih cepat dibanding denyut nadi orang dewasa; orang gemuk mempunyai denyut nadi lambat, sebaliknya, denyut nadi orang kurus lebih ringan. Ketidakharmonisan pada tubuh paling jelas tercermin pada denyut nadi. Ada bermacam-macam denyut nadi, di mana semua itu dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan diagnosis.

Miredian
July 16, 2007 No Comments Meridian adalah jalur atau tempat mengalirnya chi dan darah dan merupakan titik-titik akupresur atau akupunktur, dimana anda dapat masuk ke dalam aliran chi tersebut. Meridian berbeda dengan salurah darah. Sistem meridian menyatukan semua bagian tubuh, hal utama untuk menjaga agar tercapai keseimbangan yang harmonis. Ada ungkapan yang menyatakan,Meridian-meridian mengggerakkan chi dan darah, mengatur Yin dan Yang, melemaskan otot dan tulang, bermanfaat bagi sendi-sendi. Pengobatan Cina memandang meridian sebagai suatu jaringan yang menghubungkan interior dan eksterior: organ dalam dengan permukaan tubuh, jaringan dengan jiwa (Shen). Alasan inilah yang mendasari teori akupunktur, titik-titik pada permukaan tubuh akan memberi dampak pada dalam tubuh, karena dampak itu akan mengalir melalui meridian-meridian. Menurut naskah kuno disebutkan di dalam tubuh terdapat 360 titik akupunktur pada 12 saluran dikendalikan oleh 66 titik-titik utama, di mana 66 titik itu diatur oleh 8 titik pusat. Delapan titik pusat ini dapat dipergunakan untuk menyembuhkan 243 macam gejala penyakit. Pemahaman akan 8 titik pusat ini adalah kunci utama untuk memahami pengobatan Cina. Meridian merupakan sistem jalur energi yang terangkai sepanjang sumbu panjang tubuh dengan perkecualian pembuluh Luo dan Dai Nai, dua jalur luar biasa (ada 12 pembuluh luar biasa) yang melingkari pinggang seperti halnya sebuah ikat pinggang. Ada 12 meridian yang diberi nama sesuai dengan masing-masing nama organ Zang dan organ Fu. Organ meridian adalah jalur utama energi yang menghubungkan organ tertentu dengan organ lain dan permukaan tubuh.

Setiap meridian Yin mempunyai padanan pada meridian Yang. Penggunaan meridian ini disambungkan oleh pembuluh Luo - berarti menghubungkan/mengkaitkan, yang menjadi gerbang pintu air untuk menjaga atau mengurangi risiko terjadi kelebihan atau kekurangan chi pada organ-organ terkait. Pasangan organ-organ Yin dan organ-organ Yang

Tipe-tipe Meridian
July 16, 2007 2 Comments Seperti sudah diketahui sebelumnya bahwa terdapat berbagai jenis meridian. Untuk memperjelas maka meridian dipilah menurut letak dan fungsinya. Dengan kedua kriteria ini dikenal 5(lima) jenis meridian seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Seperti sudah disebutkan pada topik sebelumnya (minggu lalu) telah diketahui bahwa setiap meridian organ Yang mempunyai pasangan dengan meridian organ Yin, di mana semuanya tetap dapat dikategorikan ke dalam lima unsur. Tipe Meridian (Jumlah) Uraian/Keterangan Meridian Utama (12) Meridian utama terhubung langsung dengan nama organ-organ tubuh yang sesuai. Mempunyai jalur-jalur dekat permukaan kulit dan titik-titik akupunktur yang sensitif. Meridian tambahan (8) Meridian tambahan mempunyai fungsi sebagai penyangga meridian utama. Masing-masing meridian hanya mempunyai 2 titik akupuntur. Meridian Lo atau meridian penghubung Meridian ini menghubungkan atau mengkaitkan setiap meridian utama dengan meridian pasangannya (organ Yang dan Organ Yin). Meridian otot Meridian otot terletak lebih dekat dengan permukaan kulit dibandingkan dengan meridian utama. Fungsi meridian ini adalah memberi makan pada otot-otot dan persendian. Meridian lainnya Meridian-meridian yang tidak termasuk ke dalam 4 kategori di atas, masuk dalam kategori ini. Meridian ini sedikit berbeda dengan meridian utama. Fungsi meridian ini adalah membawa energi untuk membantu masing-masing organ menangkal dampak buruk yang menyerang organ-organ tersebut. Sebagai tambahan, pada pasangan meridian yang sudah disebutkan pada artikel sebelumnya, meridian juga dapat diklasifikasikan menurut kualitas energi yang mereka bawa. Semua meridian utama berawal dari ujung jari tangan atau telapak kaki, di mana 6 meridian berawal dari ujung jari tangan (jantung, perikardium, paru-paru, usus kecil, triple heater dan usus besar) dan 6 meridian berawal dari telapak kaki (hati, limpa, ginjal, kantung empedu, lambung, kandung kemih). Dalam pengobatan Cina, fungsi organ lebih penting dibanding dengan bentuk anatomi maupun letak organ tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada pengobatan Cina ada larangan untuk melakukan operasi (membedah tubuh) dan mereka akan mencari kebenaran

dengan menggunakan pendekatan metafisik - berlainan dengan pengobatan Barat yang menitikberatkan pada pendekatan material atau tubuh secara fisik.

Meridian Paru
July 16, 2007 No Comments Meridian paru mempunyai 11 titik akupunktur. Penyakit terkait dengan meridian paru: Sakit/radang tenggorokan dan faring Batuk (termasuk batuk) darah, asma Sulit bernafas, rongga dada terasa penuh Nyeri pada dada/pundah/punggung Mimisan, amandel Kejang/kaku pada siku Kejang/kaku pada jari tangan Suhu tubuh (kepanasan atau kedinginan) 1 cun (ukuran yang dipakai bangsa Cina) = 3,33 cm Penulis tidak memberikan teknik pengobatan dengan tusuk jarum atau moksibasi karena kedua teknik pengobatan itu harus dilakukan oleh ahli yang berpengalaman. Alur : Berawal dari dada, berhubungan dengan meridian usus besar (LI) menuju ke muara jantung, kemudian kembali dan melewati diafragma. Masuk ke organ paru, naik ke arah tenggorokan dan muncul di titik LU-1. Terus mengalir ke bawah sepanjang permukaan dalam lengan bagian atas sampai lengan bagian dalam lengan bawah. Masuk ke arteri radialis di bagian pergelangan tangan dan berakhir, LU-11 pada ujung ibu jari (juga berhubungan dengan meridian usus besar LI-1). LU-1 (zhong fu, harta utama) Letak : terletak di garis luar dada ketiga, setinggi antar tulang rusuk 1 dan 2 Tindakan & indikasi: Membersihkan dan menyebarkan upper burner (ingat triple burner terdapat di atas, tengah dan bawah) dan melancarkan chi paru. Terkait dengan gejala batuk/asma; susah bernafas; nyeri dada, pundak, punggung; rongga dada terasa penuh LU-2 (yun men, gerbang langit) Letak : di luar garis dada ke-3, di atas titik LU-1, di bawah persendian tulang selangka, di dalam lekukan otot pectoral. Tindakan & Indikasi: membersihkan panas pada paru; menghilangkan panas pada lengan dan persendian. Batuk; susah bernafas; nyeri pada dada, pundak dan lengan; rongga dada terasa penuh. LU-3 (tian fu, istana surga) Letak : sisi radial otot biseps, kira-kira 3 cun di bawah garis lurus yang ditarik dari sudut ketiak bagian depan

Tindakan & indikasi: membersihkan panas pada paru dan mengatur chi paru. Sesak nafas; mimisan; nyeri pada lengan atas bagian dalam.

Meridian Paru Lanjutan


July 16, 2007 No Comments LU-4 (xia bai, penjaga berbaju putih) Letak : 1 cun di bawah titik LU-3 pada sisi radial otot biseps Tindakan & indikasi: Mengatur chi dan darah; mengurangi rasa sakit. Menyembuhkan batuk; rongga dada rasanya penuh; sakit pada bagian tengah lengan LU-5 (chi ze, langkah satu kaki) Letak : daerah lipatan siku, sisi radial dari tendon otot biseps Tindakan & indikasi : Mengusir api pada paru; downbears kembali aliran chi yang membalik; membersihkan panas upper burner. Menyembuhkan batuk; batuk darah; demam sporadis; nafas tersengal-sengal atau sesak nafas; rongga dada terasa penuh; sakit tenggorokan; sakit pada siku dan lengan dengan gejala sulit dilipat atau direnggangkan. LU-6 (kong zui, lubang pilihan) Letak : sisi radial lengan bawah, 7 cun di atas pergelangan tangan Tindakan & indikasi: Melembabkan paru dan mengatur apabila terjadi pendarahan; membersihkan panas upper burner. Menyembuhkan batuk; rongga dada terasa penuh; sakit pada bagian tengah lengan; sulit bernafas; sakit tenggorokan; sakit pada siku dan lengan dengan gejala sulit dilipat atau direnggangkan. LU-7 (lie que, garis terputus) Letak : bagian atas tonjolan tulang hasta, 1,5 cun di atas pergelangan tangan antara dua tendon Tindakan & indikasi: mengatur fungsi paru dan mengusir dingin; membersihkan meridian dan jaringan aliran darah. Menyembuhkan sakit kepala dan kaku pada leher; batuk dan sulit bernafas; sakit tenggorokan; mata dan mulut terasa tidak nyaman; radang faring; rahang susah digerakkan; pergelangan tangan kurang bertenaga. LU-8 (jing qu, saluran meridian) Letak : sisi dalam tonjolan tulang batalan ibu jari, 1 cun di atas pergelangan tangan. Tindakan & indikasi: Menyebarkan dan mengalirkan chi paru ke organ bagian bawah; mengusir angin dan menghangatkan tubuh bagian luar. Batuk; asma dan nafas tersengal-sengal; dada sakit; sakit tenggorokan; pergelangan tangan sakit, radang faring. LU-9 (tai yuan, sumur tanpa dasar) Letak : pada lekukan lipatan pergelangan tangan, bagian luar persendian radialis. Tindakan & indikasi: Mengusir angin dan mengubah riak; menyelaraskan fungsi paru dan menekan batuk; membersihan dan memperlancar upper burner dan chi paru. Menyembuhkan nafas tersengal-sengal; batuk; memperlancar aliran darah; sakit tenggorokan; nafas memburu; sakit pada dada dan bagian tengah lengan.

LU-10 (yu ji, sirip ikan) Letak : pertengahan tulang metacarpal bagian radial dan batas perubahan warna telapak tangan. Tindakan & indikasi: Melancarkan fungsi paru dan mengharmoniskan fungsi lambung; melancarkan tenggorokan; menghilangkan panas pada darah (batuk darah); mengusir demam. Menyembuhkan batuk; memperlancar aliran darah; sakit tenggorokan; demam; radang faring. LU-11 (shao shang, penguasa kecil) Letak : radial ibu jari 0,1 cun, di atas dan di belakang sudut kuku. Tindakan & indikasi: batuk sesak nafas, radang faring, mimisan, radang amandel, jari-jari kaku, gangguan mental

Meridian Limpa
July 16, 2007 No Comments Meridian limpa mempunyai 21 titik akupunktur. Penyakit terkait dengan meridian limpa: Kaku/bengkak pada abdomen/selangkangan Histeri, sering mimpi Demam Sakit perut, perut kembung, diare, disentri, sembelit Kejang/kaku pada daerah sekitar perut Mati rasa pada pergelangan kaki & lutut Sakit/nyeri pada daerah dada dan rusuk Sulit kencing atau enuresis Mandul, ASI tidak keluar atau sedikit, radang uterus, sperma sedikit Muntaber (muntah & berak) Alat kelamin sakit, haid tidak teratur 1 cun (ukuran yang dipakai bangsa Cina) = 3,33 cm Penulis tidak memberikan teknik pengobatan dengan tusuk jarum atau moksibasi karena kedua teknik pengobatan itu harus dilakukan oleh ahli yang berpengalaman. Alur : Meridian limpa berpangkal pada bagian dalam ibu jari kaki, naik melalui kulit kaki bagian dalam dan paha. Menyeberang di bagian depan tulang tumit. Dari situ naik melalui bagian depan kaki dan pertengahan dari lutut dan paha memasuki abdomen bawah terus masuk ke limpa yang berhubungan dengan lambung. Aliran utama lewat di permukaan kulit abdomen, naik menuju dada yang kembali masuk untuk mengikuti aliran tenggorokan sampai akar lidah, untuk menyebarkan chi dan darah. Cabang lain yang di dalam meninggalkan lambung ke atas melalui diafragma, masuk ke jantung dan berhubungan dengan meridian jantung (HT). SP-1 (yin bai, putih yang tersembunyi) Lokasi : 0,1 cun di bawah kuku di tengah ibu jari kaki. Indikasi : menyembuhkan pendarahan uterus; nyeri dan kaku pada abdomen; sering mimpi; takut dingin; histeris.

SP-2 (da du, ibukota yang megah) Lokasi : Depan persendian, pada daerah perubahan warna kulit kaki Indikasi : Menyembuhkan kaku pada abdomen; sakit perut; demam panas tapi tidak mengeluarkan berkeringat. SP-3 (tai bai, putih bersih) Lokasi : sisi belakang dan sebelah atas persendian Indikasi : Menyembuhan sakit perut; abdomen bengkak; disentri; sembelit; muntah dan berak; kaki kaku (chi tidak mengalir). SP-4 (gong sun, kaisar kuning) Lokasi : lekukan sisi depan dan dalam basis tulang Indikasi : Menyembuhkan sakit perut; muntah-muntah; perut kembung; abdomen sakit; diare; disentri. SP-5 (shang qiu, bukit penguasa) Lokasi : lekukan sisi depan dalam tulang mata kaki bagian dalam Indikasi: Menyembuhkan perut kembung; abdomen bengkak; ujung lidah sakit atau kaku; perut terasa kaku; diare; sakit pada pengelangan kaki.

Meridian Limpa Lanjutan


July 16, 2007 No Comments SP-7 (lou gu, jurang) Lokasi : dua jari di atas SP-6 Indikasi : Menyembuhkan abdomen bengkak; perut kembung; menghilangkan dingin dan mati rasa pada kaki dan lutut. SP-8 (di ji, benda asal tanah) Lokasi : terletak di tengah kaki (telapak), 3 cun di bawah SP-9 Indikasi : Menyembuhkan abdomen bengkak; nafsu makan hilang; abdomen sakit; disentri; haid tidak teratur; sulit kencing; kencing terputus-putus; bengkak berisi air. SP-9 (yin ling quan, telaga Yin) Lokasi : di tengah kaki bagian bawah, pada lekukan sisi bagian dalam pertautan otot Indikasi : Menyembuhkan abdomen bengkak; bengkak berisi air; penyakit kuning; diare; sulit kencing atau kencing terputus-putus; kelamin sakit; keluarnya sperma; sakit lutut. SP-10 (xue hai, lautan darah) Lokasi : 2 cun di atas petella, pada bagian yang menonjol dari otot paha Indikasi : Menyembuhkan haid tidak teratur; kencing darah; sakit di dalam paha; kulit gatal-gatal yang seringkali terkait dengan asma atau alergi (ezcema). SP-11 (ji men, gerbang pemisah) Lokasi : 1 cun di bawah titik tengah jarak antara symphilis pubis dan patella.

Indikasi : Menyembuhkan kencing sulit dihentikan; enuresis (ngompol); bengkak atau sakit pada selangkangan. SP-12 (chong men, pintu utama) Lokasi : bagian sisi luar pembuluh darah paha Indikasi : Menyembuhkan sakit pada abdomen; chi mengumpul/diam; menyembuhkan kencing sulit dihentikan. SP-13 (fu she, tempat usus) Lokasi : garis sisi luar perut, 0,7 cun di atas SP-12 Indikasi : Menyembuhkan sakit pada abdomen; chi mengumpul/diam; glomus. SP-14 (fu jie, pelindung perut) Lokasi : garis sisi luar perut, 1,3 cun di bawah pusar Indikasi : Menyembuhkan sakit pada saluran rahim; chi mengumpul/diam; diare. SP-15 (da heng, cakrawala) Lokasi : garis sisi luar perut, setinggi pusar Indikasi : Menyembuhkan disentri; sulit buang air besar atau mencret-mencret; sakit pada bagian abdomen. SP-16 (fu ai, gangguan perut) Lokasi : garis sisi luar perut, setinggi CV-11 Indikasi : Menyembuhkan sakit pada abdomen; usus tidak mampu mencerna makanan; sulit buang air besar atau mencret-mencret; diare. SP-17 (shi dou, lubang makanan) Lokasi : garis sisi luar dada, di sela-sela rusuk ke-5 Idikasi : Menyembuhkan sakit pada tulang rusuk samping dan perut kembung. SP-18 (tian xi, telaga surga) Lokasi : garis sisi luar dada, di antara rusuk ke-4 Idikasi : Menyembuhkan sakit dan rasa tidak enak pada dada; batuk; pusat produksi air susu (bagi ibu yang melahirkan); asi tidak keluar atau jumlah sedikit. SP-19 (xiong xiang, dada) Lokasi : garis sisi luar dada, di antara rusuk ke-3 Idikasi : Menyembuhkan sakit pada tulang rusuk samping; sesak nafas dan perut kembung. SP-20 (zhou rong, semua berlimpah) Lokasi : garis sisi lateral dada, di natara rusuk ke-2 Indikasi : Menyembuhkan sakit dada dan sakit pada tulang rusuk; batuk; sesak nafas. SP-21 (da bao, pelindung besar) Lokasi : totok tengah penghubung antara lekukan dalam ketiak dan ujung rusuk ke-12 serta antara rusuk ke-6

Indikasi : Menyembuhkan sakit dada dan sakit pada tulang rusuk; sesak nafas; tungkai kaki lemah.

Meridian Hati
July 16, 2007 No Comments Meridian hati mempunyai 14 titik akupunktur. Penyakit terkait dengan meridian hati: Sakit kepala Terkait dengan alat kelamin (misal: sulit kencing, enuresis, radang saluran kencing) Masa sakit/bengkak; pandangan kabur; vertigo Kejang/kaku pada lutut & persendian Kejang/kaku/bengkak pada abdomen Haid tidak teratur; ngantuk terus Rusuk samping sakit; tulang belakang sakit Rongga dada terasa penuh; tersedak; muntah Episepsi; insomnia 1 cun (ukuran yang dipakai bangsa Cina) = 3,33 cm Penulis tidak memberikan teknik pengobatan dengan tusuk jarum atau moksibasi karena kedua teknik pengobatan itu harus dilakukan oleh ahli yang berpengalaman. Alur : Meridian hati berpangkal pada daerah dorsal ibu jari kaki, melalui bagian atas jari kaki, naik lewat lekukan tumit ke atas melalui pertengahan kaki bagian bawah, lutut. Menyilang melalui pertengahan paha bagian dalam, melingkari daerah kelamin menuju bagian bawah abdomen. Aliran itu terus naik - lewat dalam - menuju hati dan kantung kemih, berpencar di bawah tulang rusuk sebelum menuju paru, di mana disini bergabung dengan meridian paru. Dari siti aliran naik melewati tenggorokan menyambung dengan mata. Ada 2 cabang meninggalkan mata. Cabang 1 menyilang pipi dan sari dalam mengitari bibir. Cabang 2 naik melintasi dahi dan berujung pada puncak kepala. Gambar: meridian hati LR-1 (da dun, gudang besar) Lokasi : sisi lateral ibu jari kaki, 0,1 cun di bagian belakang luar sudut kuku Indikasi : Menyembuhkan prolapse uterus; shi mengumpul di satu tempat; saluran kencing berdarah; enuresis (ngompol). LR-2 (xing jian, lewat diantara) Lokasi : 0,5 cun bagian proksimal batas sayap jari kaki ke-1 dan ke-2 Indikasi : Menyembuhkan haid yang terus-menerus mengeluarkan darah; sakit pada saluran kencing; enuresis (ngompol); sulit kencing; chi mengumpul di satu tempat; sakit mulut: merah, sakit, mata bengkak; vertigo; rusuk samping sakit; sakit kepala; pandangan kabur; epilepsi; kejang-kejang; susah tidur (insomnia). LR-3 (tai chong, menuang banyak) Lokasi : daerah lekukan bagian distal pertautan jari ke-1 dan ke-2 tulang metatarsal Indikasi : Menyembuhkan sakit kepala; pusing; insomnia; epilepsi; anak

yang takut kena angin; sakit yang muncul tiba-tiba pada ulu hati; rusuk samping bengkak; polip pada saluran pernafasan; vertigo; kejang-kejang; pusing-pusing; saluran pernafasan tersumbat; mulut sakit; chi tidak menyebar; saluran kencing berdarah; sulit kencing; enuresis.

Meridian Hati Lanjutan


July 16, 2007 No Comments LR-4 (zhong fen, batas tengah) Lokasi : terletak pada persendian di mata kaki bagian depan sebelah dalam pertengahan antara SP-14 dan ST-41. Indikasi : Menyembuhkan sakit pada alat kelamin; kencing terputus-putus; susah kencing; chi mengumpul; nyeri dan tegang daerah sekitar pusar. LR-5 (li gou, jalan serangga) Lokasi : 5 cun di atas ujung bagian dalam mata kaki, sisi bagian dalam tibia Indikasi : Menyembuhkan haid yang tidak teratur; radang dalam pelvic; ereksi penis berkepanjangan; memperlancar kencing; chi tidak menyebar; sakit pada kaki bagian bawah. LR-6 (zhong du, ibukota utama) Lokasi : 7 cun fi atas ujung mata kaki bagain dalam dan 2 cun di atas LR-5 Indikasi : Menyembuhkan saluran kencing berdarah; chi tidak menyebar. LR-7 (xi guan, sendi lutut) Lokasi : 1 cun di sisi bagian belakang di atas SP-6 Indikasi : Menyembuhkan sakit di tengah-tengah lutut (sendi). LR-8 (qu quan, musim semi bergulir) Lokasi : daerah atas bagian dalam garis transversal poplitea Indikasi : Menyembuhkan uterus yang tidak berfungsi; sakit pada obdomen bawah; infeksi saliran kencing; alat kelamin gatal (khususnya wanita); kencing terputus-putus; nyeri haid; alat kelamin sakit; sakit pada lutut dan tengah-tengah kaki bagian atas; ketakutan. LR-9 (yin bao, wadah Yin) Lokasi : 4 cun di atas bagian dalam epicondyle tulang femur Indikasi : Menyembuhkan haid tidak teratur; enuresis (ngompol); melancarkan buang air; sakit pada tulang belakang biasanya terjadi pada abdomen paling bawah (lumbo-sakral). LR-10 (zu wu li, ukuran lima) Lokasi : 3 cun di bawah ST-30, pada sisi bagian dalam pembuluh darah (arteria) femoralis. Indikasi : Menyembuhkan bengkak pada abdomen paling bawah; memperlancar kencing; enuresis; ngantuk terus menerus. LR-11 (yin lian, tepian Yin) Lokasi : 2 cun di atas ST-30, bagian dalam arteri femoralis Indikasi : Menyembuhkan haid tidak teratur; sakit pada paha.

LR-12 (ji mai, nadi utama) Lokasi : di bawah sisi luar tulang kemaluan, pada 2,5 cun sisi luar meridian CV Indikasi : Menyembuhkan sakit pada bagian luar alat kelamin; chi tidak menyebar. LR-13 (zhang men, pintu terang) Lokasi : di bagian bawah ujung bebas rusuk ke-11 Indikasi : Menyembuhkan muntah-muntah; abdomen bengkak; limpa bengkak; diare; penyakit kuning (bukan karena virus); makan tidak dapat dicerna lambung; sakit pada tulang belakang bagian bawah; sakit pada rusuk. LR-14 (qi men, pintu putar) Lokasi : di bawah putting susu antar rusuk ke-6 Indikasi : Menyembuhkan sakit pada dada/payudara dan rusuk samping; abdomen bengkak; dada terasa penuh; muntah-muntah; tersedak.

Pengobatan Cina
August 8, 2007 No Comments

Filsafat
Pengobatan Cina Untuk memahami sistim penyembuhan - perlu diketahui konteks budaya. Budaya yang terartikulasi dalam falsafah dan cara pandang, dimana kedua hal ini akan menentukan bagaimana sistim penyembuhan tersebut dipakai. Cara pandang orang Barat didasarkan pada pandangan reduksiisme mencoba memahami suatu sistim dengan memecah menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini membuat ilmu pengetahuan dan praktik pengobatan Barat mempunyai pola reduksionis pula dan mengutamakan aspek analitikal. Sebaliknya, adalah pola pandang holiisme yaitu pandangan bahwa manusia sebagai sesuatu yang utuh dan merupakan kesatuan antara tubuh, pikiran dan roh (body, mind & spirit) - kurang dihargai. Pengobatan Cina mempunyai potensi mengubah cara pandang di atas. Dasar pengobatan Cina adalah Taoisme yang memandang alam semesta dan segala sesuatunya saling berinteraksi dengan prinsip sama-sama menguntungkan (mutualistis). Tidak ada yang boleh disingkirkan atau ditinggalkan, tidak ada

yang dianalisis atau diinterpretasikan tanpa rujukan secara keseluruhan. Manusia adalah bagian integral dari energi alam semesta (mikrokosmos dalam makrokosmos). Perlakuaan-perlakuan yang digunakan pengobatan Cina juga melibatkan energi yang dicari untuk mengembalikan harmoni dan menyeimbangkan setiap individu ke dalam lingkungan yang sesuai dengan mereka masingmasing. Para praktisi menggunakan akupunktur, pengobatan herbal, latihan Chi-Kung, melakukan meditasi bahkan menggunakan feng shui untuk menyeimbangkan kembali energi pada rumah atau kantor pasien. Prinsip pengobatan Cina tidaklah menunggu sampai penyakit datang. Memahami prinsip-prinsip ini dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari adalah bagian dari sistim kesehatan Cina. Perbedaan antara pengobatan Cina dan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pengobatan Cina Orientasi pada pasien- Energetik Penyakit adalah suatu proses belajar Penyakit berasal dari kebiasaan buruk Penyebuhan lambat & mendalam Melihat keseluruhan

Pengobatan Barat Orientasi pada penyakit Psiko-kimiawi Penyakit adalah musuh Penyakit adalah musuh yang harus dihancurkan Penyembuhan cepat dan tidak tuntas (superficial) Melihat

Menganjurkan pola hidup sehat Vitalistik Aman

gejala

Sehat adalah tidak terkena penyakit

Mekanistik

Terkadang kurang aman

in dan Yang
August 8, 2007 No Comments Yin - Yang Manusia adalah alam semesta berbentuk mini, sebuah mikrokosmos dalam hubungannya dengan makrokosmos. Sebagai bagian pelengkap yang penting, manusia tunduk pada hukum-hukum kosmos yang sama. Keseluruhan susunan alam semesta terbentuk dari keseimbangan yang sempurna antara kekuatan Yang dan Yin. Konsep Yin dan Yang sangatlah mendasar dalam pengobatan. Hal ini penting untuk menjelaskan interaksi dinamis yang menjadi pokok semua aspek dalam alam semesta. Karakteristik Yin dapat diartikan sisi gelap, potensi yang dihadirkan dalam kualitas-kualitas seperti: di dalam, dingin, diam, pasif, kegelapan; karakteristik Yang dapat diartikan sisi terang, realitas yang dihadirkan dalam kualitas-kualitas seperti: di luar, panas, ekspresi, aktif, terang. Suatu materi tidak dapat dipisahkan menjadi Yang dan Yin karena keduanya terkandung satu sama lain pada suatu meteri. Contoh: uap adalah kualitas Yang dari air sedangkan es adalah kualitas Yin dari air. Keseimbangan Yin dan Yang Keterhubungan antara Yang dan Yin mengacu pada interaksi diantara keduanya. Perubahan adalah akar segala sesuatu dan ini dimanifestasikan bilamana Yang berubah menjadi Yin dan sebaliknya, Yin berubah menjadi Yang. Keseimbangan akan tercapai lewat proses transformasi timbal-balik,

meskipun dalam proses ini terkadang terjadi goncangan. Pengobatan Cina memandang tubuh sebagai aspek Yang dan Yin. Keseimbangan dinamis antara aspek Yang dan Yin tubuh ditandai dengan badan sehat, dan sebagai implikasinya sakit adalah indikasi adanya ketidakseimbangan antara Yin dan Yang. Jika Yin mendominasi maka timbul perasaan lemah, lelah; jika Yang mendominasi timbul perasaan mudah tersinggung dan terbangkit emosinya, karena tubuh panas, pori-pori menutup, sulit bernafas dan terengah-engah.

Lima Unsur Dalam Falsafah Cina


August 8, 2007 No Comments

Lima Unsur
Konsep lima unsur adalah upaya untuk memilah suatu fenomena ke dalam 5 proses berkesinambungan yang membentuk suatu siklus atau daur yang diberi label nama: kayu, api, tanah, logam dan air. Konsep ini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wu Xing digunakan dalam pengobatan Cina dan halhal intelektual lainnya. Orang Barat sulit menerima konsep ini meskipun sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Wu artinya lima dan Xing yang artinya berjalan atau bergerak. Tahap-tahap dalam konsep ini berhubungan dengan pola suatu peristiwa dan sesuatu, terutama dalam kaitannya dengan perubahan yang dinamis. Karakteristik Unsur kayu berhubungan dengan fungsi-fungsi aktif atau sesuatu yang ada pada tahap bertumbuh. Unsur api untuk menggambarkan fungsi-fungsi dimana aktivitasnya sudah mencapai puncak. Unsur logam memberi indikasi bagi fungsi-fungsi yang berada dalam tahap penurunan. Unsut air untuk fungsi-fungsi yang sudah mencapai tahap istirahat yang sudah maksimal untuk kemudian akan mengubah arah aktivitas mereka. Unsur tanah dirancang untuk menyeimbangkan atau menetralisir semua aktivitas yang terjadi.

Organ Yang Organ Yin Emosi negatif Emosi positif Pengobatan

Kayu Kandung empedu Hati Kemarahan Kebaikan

Api Usus kecil Jantung Rasa senang,bahagia Cinta, bahagia

Tanah Lambung Limpa, pankreas Kuatir, cemas Keterbukaan, kejujuran Terapi jamu

Logam Usus besar Paruparu Kesedihan, putusasa Kebenaran, keberanian Akunpuntur

Air Kandung kemih Ginjal Takut, tertekan Keramahan

Chang Ming Penyembuhan (terapilewat spiritual makanan)

Termogenesis

Mengenal Chi
August 8, 2007 2 Comments

Belajar Tentang CHI


Semua chi dalam tubuh menunjuk kepada istilah umum seperti chi normal (zheng chi) atau seringkali disebut dengan chi asli (zhen chi). Chi normal adalah chi yang belum terdeferensiasi menjadi bentuk-bentuk tertentu atau dikaitkan dengan fungsi-fungsi spesifik. Sumber Chi Chi asal (yuan chi) seringkali disebut dengan chi bawaan sebelum lahir yang diwarisi dari kedua orang tua kepada anak-anaknya dan disimpan di ginjal. Chi dari makanan (gu chi) yang diambil dari makanan yang sudah dicerna menjadi sari makanan. Chi dari udara (kong chi) yang diekstrak oleh paru dari udara yang dihirup. Ketiga bentuk chi ini bercampur untuk menghasilkan chi normal yang dialirkan keseluruh tubuh sehingga ada ungkapan Tak ada bagian tubuh yang tidak mempunyai, dan tak ada suatu tempatpun dimana chi tidak terpenetrasi. Fungsi-fungsi Chi Chi normal, sekali terbentuk, dapat dibagi menjadi beberapa bagian - secara spesifik, dengan fungsi yang spesifik pula.

Di dalam tubuh Chi mempunyai 5 fungsi utama. Melalui kelima aktivitas ini chi bertanggung jawab terhadap keintegrasian fisik dan perubahan-perubahan yang terjadi secara menyeluruh di dalam tubuh. Chi sumber segala gerakan di dalam tubuh dan terlibat dalam setiap gerakan. Fungsi ini mencakup gerakan dalam arti luas seperti gerakan fisik (jalan, dansa), gerakan tanpa sadar (bernafas, jantung berdetak), kemauan kita (makan, bicara), gerakan normal (berpikir, mimpi), proses kehidupan (lahir, dewasa dan tua) semua itu bergantung pada chi. Di dalam tubuh, chi mempunyai gerakan teratur dengan 4 arah utama: naik, turun, masuk dan ke luar. Tanpa masuk tidak ada perkembangan, tanpa naik dan turun tidak ada penyerapan dan penyimpanan. Jika chi tidak memadai, jika gerakan chi tidak teratur, adalah awal ketidakharmonisan. Chi melindungi tubuh dari faktor-faktor luar (akan dijelaskan kemudian) dan melawan mereka. Apabila faktor luar tidak dapat disingkirkan, maka hal ini terjadi karena tubuh kekurangan chi. Chi sumber transformasi harmonis dalam tubuh. Apabila makanan yang dicerna, untuk kemudian diubah menjadi substansi seperti darah, chi itu sendiri, air mata atau air kencing. Perubahan-perubahan ini tergantung pada fungsi transformasi chi. Chi mengatur substansi tubuh dan organ-organ tetap pada tempatnya. Dengan kata lain chi menjaga agar segala tetap pada tempatnya masingmasing - menjaga setiap organ pada tempat yang sesuai, menjaga darah berada pada salurannya dan melindungi tubuh agar tubuh tidak terlalu banyak mengeluarkan cairan tubuh seperti liur atau keringat. Chi menghangatkan tubuh. Menjaga tubuh yang normal, secara keseluruhan, adalah fungsi pemanas tubuh. Jenis-jenis Chi Setelah kita mengetahui kelima fungsi utama seperti yang sudah disebut sebelumnya, tampaknya setiap fungsi-fungsi itu menunjuk kepada suatu jenis chi. Jenis-jenis chi ini dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau bagian-bagian tubuh tertentu, sehingga kita kenal 5 tipe chi, seperti akan disebutkan di bawah ini. Chi organ (zang fu zhi chi) Setiap organ tubuh mempunyai chi sendiri, dimana aktivitas-aktivitasnya mempunyai karakteristik sesuai dengan organ terkait. Apabila kita mendengar istilah chi jantung atau chi paru, keduanya mengandung substansi chi yang sama, tetapi karena aktivitas yang berhubungan dengan jantung berbeda dengan aktivitas pada paru; Jantung dan paru mempunyai mekanisme yang berbeda yaitu tergantung pada chi mereka masing-masing (akan dijelaskan kemudian).

Chi meridian (jing luo zhi chi) Meridian-meridian sangatlah unik dan merupakan bagian terpenting dalam teori pengobatan Cina. Pada tubuh terdapat saluran-saluran dan jalur-jalur dimana chi mengalir sepanjang organ-organ tubuh dan bagian-bagian tubuh lainnya, menyesuaikan dan mengharmoniskan aktivitas mereka. Chi normal yang mengalir melewati jaringan komprehensif ini disebut dengan chi meridian. Chi nutrisi (ying chi) Chi ini terkait erat dengan darah. Chi ini memanifestasikan dirinya dengan darah dan mengalir bersama-sama dengan darah melalui saluran-saluran darah. Aktivitas utamanya adalam mengubah (transformasi) sari makanan yang diambil dari makanan yang kita makan ke dalam darah. Chi nutrisi merupakan faktor terpenting dalam memasok sari makanan bagi tubuh. Chi pelindung (wei chi) Chi in bertanggung jawab dalam menahan dan melawan faktor-faktor luar yang mengancam saat mereka akan memasuki tubuh. Chi ini bergerak dari dalam dada dan rongga-rongga di bagian perut, mengalir diantara kulit dan otot. Chi ini pula yang mengatur kelenjar keringan dan pori-pori, dan memberi kelembaban serta melindungi kulit dan rambut. Chi dada atau chi lelluhur (zong chi) Chi ini terdapat di dada, dimana membenruk apa uang disebut dengan lautan chi. Dari dada, chi ini mengalir ke tenggorokan, mengubungkan jantung dan saluran-saluran darah dan mengaktifkan pernafasan. Fungsi utamanya adalah membantu dan menjaga keharmonisan antara nafas dan detak jantung, dan sangat erat kaitannya dengan organ paru dan jantung.

Seni Membaca Telapak Tangan


September 12, 2007 No Comments Membaca telapak tangan merupaka sebuah kegiatan yang sangat menarik. Karena dalam telapak tangan mennyimpan sejuta rahasia yang dapat kita urai. Keampuhan palmistri ini sudah lama dapat teruji. Kurang lebih sudah sejak 3000 tahun sebelum masehi ilmu ini berkembang. bahkan sampai saat ini ilmu ini masih banyak di sukai. Bahkan banyak orang yang masih ingin mencaricari bagaiman cara membaca telapak tangan. Ilmu membaca telapak tangan ini bukan saja merupakan dominasi sebuah negara melainkan banyak negara mengenal ilmu membaca telapak tangan tersebut. seperti misalnya di Cina. Negara tersebut mengenal palmistri sebagai (Shiong Cheu) yang maknanya sebenarnya kurang lebih sama dengan ilmu membaca telapak tangan.

Lain di Cina lain pula di India. Di negara India ini ilmu membaca telapak tangan dikenal sebagai Hast Samudrika Shastra maksudnya adala Hast berarti tangan Samudrika ilmu dan Shastra adalah seni. yang kemudian di maknai sebagai seni membaca telapak tangan. Namun sering sekali ilmu membaca telapak tangan ini disebut sebagai alat untuk meramal nasib. Sebutan peramal nasib ini banyak dikenal melalui Bagsa Gibsi. Gambaran ini sering muncul karena dalam banyak cerita maupun film-film menggambarkan bahwa bangsa Gibsi yang suka berpindah-pindah tempat tinggal ini selalu mempunyai minimal seorang peramal. Biasanya peramal bangsa Gibsi ini digambarkan sebagai wanita tua yang bertubuh tambun dengan mata tajam. Dengan sebuah dandanan yang eksentrik. Di sekelilingnya dipenuhi dengan mitos rahasia. Sehingga suasana mistispun tidak lepas dari gambaran perempuan ini. Kampanye yang begitu dahsyat melalui televisi dan media-media lain tentang keampuhan ramalannya. Mendorong semakin lengketnya gambaran telapak tangan dengan ramalan masa depan. Dalam sejarah memang bangsa gibsi ini pernah menjadi sebuah agen dari beberapa negara untuk melakukan aksi mata-mata. Hal tersebut dilakukan pada masa peperangan dunia I dan perang dunia ke II. Ini menjadi menarik karena ternyata ilmu palmistri ini ternyata mempunyai kaitan erat dengan perebutan kekuasaan dunia pada masa-masa perang dahulu.

Dapatkan Palmistri Mengenal Diri Sendiri


September 12, 2007 No Comments Wah ini pertanyaan yang bagus dan tentu saja agak sulit menjawabnya. Begini saja kalau ingin membaca telapak tangan kita sendiri ada saratnya. Apa pak saratnya, mau dech. siapa itu rasanya aku pernah dengar suaranya. Betul sekali kita perlu jujur dalam hati tanpa adanya kejujuran tidak mungkin kita dapat membaca diri kita sendiri. Kalau kita sudah jujur pada diri kita sendiri berarti ada sudah siap melangkah lebih maju. Orang bilang ini adalah cara untuk ber introspeksi hee salah ndak ya tulisanya maklum cah ndeso.. tapi ndak apa-apalah. Dengan peralatan tangan kita melalui pengetahuan tentang palmistri pasti akan banyak yang dapat kita kuak. Tapi tanpa kejujuran pasti banyak jawapan yang nantinya akan kita sangkal. Terus apa manfaatnya membaca telapak tangan kita kalau kita tidak jujur, untuk itu kita harus berbesar hati kalau telapak tangan kita mampu menjawab pertanyaan kita. Dan yang pasti dengan jawaban tersebut kita bisa melakukan perenungan dan diharapkan dapat dan mau melakukanperubahan di masa yang akan datang. Dalam genggaman tangan kita terdapat masa depan, jika kita tidak secara hati-hati memperlakukan telapak tangankita pasti akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan.. ;-( hii. serem amat. O iya ini serius kenapa, banyak sekali orang yang tidak mau berintrospeksi terhadap diri sendiri dan tidak jujur pada dirinya sendiri hingga banyak yang tenggelam dalam sumur yang gelap. Lihat saja banyak orang yang menipu diri dengan menenggak alkohol dan drugs. Apa itu tidak menipu diri namanya. Itulah yang saya sebut dengan menipu diri sendiri. Bahkan orang seperti

itu malah justru pingin menipu orang lain, kalau ada kesempatan. Saat hidupnya berpura-pura maka masa depan juga sama ikut pura-pura. Akhirnya kita hidup menjadi orang lain dan sakit seumur hidup (sakit hati maksudnya wah.. katrok. lu) Oke. dilanjut di tangan kita juga dapat menunjukkan masa depan kita, banyak sekali sifat-sifat masa kini yang kemudian akan membuat jalanya sendiri menuju masa depan. Tapi jangan kuwatir sebab dari penelitian garis tanagan atau telapak tangan itu dapat berubah lho. Konon dengan melakukan perlakuan khusus seperti diet maksudnya diet dalam segala hal yang dibutuhkan akan merubah telapak tanagan kita menjadi lebih bagus gicu ..loh. sulit amat ya ber ekspresi. Oke untuk kali ini sampai disini dulu yah silah baca kalau berminat atau kirim kritik dan saran ya untuk update berikutnya ( jangkrikjawa@yahoo.com )

Bagaimana belajar palmistri


September 12, 2007 No Comments Palmistri merupakan seni membaca telapak tangan. Dengan membaca telapak tangan kita dapat menikmati sensasi keindahanya dengan berbagai analisis. Dan yang jelas akan mampu menguak banyak hal yang selama ini tersembunyi. Dan kemudian digunakan untuk memprediksi massa depan. Menyenangkan bukan? Lantas bagaimana mempelajari ilmu meramal telapak tangan ini. Yang penting adalah minat. Tanpa ada minat belajar apapun saya pikir tidak ada gunanya bukan kalau memang tertarik ya minat ini harusnya menjadi modal utama kita. Coba bayangkan jika kita tidak suka daging terus dipaksa makan daging tentu saja kita jadi makan ati bukan. Begitu juga dengan belajar tanpa minat ya lupakan aja. Meskipun kadang-kadang kita sering melakukan. Not Recommended. Setelah kita tahu kalau kita minat langkah selanjutnya adalah berlatih. Soo pasti kita harus berlatih melakukan kegiatan ini. Jangan bayangkan tanpa berlatih kita dapat melakukan, kecuali kalau sudah bawaan dari langit he.he.he. Tapi jangan lupa pakai panduan ya buka aja di Blog ini palmistri.wordpress.com atau bisa kamu cari buku tentang palmistri atau meramal telapak tangan. Baiklah, menginjak langkah kedua eit.. tadi sudah langkah ke berapa ya lupa ~_~. Ndak apaapalah pokoknya setelah itu kita harus mulai melakukan aksi ramal meramal melalui tepalapak tangan. Ambil tangan yang ada di sekitarmu pegangi jangan sampai lepas and hati hati kalau tumpah J. Pakai tangan sendiri juga boleh kok secara garis besar bentuk telapak tangan pasti sama. Lihat apa yang kamu sukai misalnya garisnya, warnanya atau bentuknya. Kemudian mulai kamu ramal atau analisis. Ya Begitu saja untuk sementara lakukan terus kalau perlu setiap ada tangan kamu pegang terus kamu ramal. Misalnya waktu di rumah makan ada se oarang yang lagi makan terus kamu dekati dan tangkap secepat mungkin jangan sampai lepas hap pastinya kamu akan langsung di gampar ;-p. Setelah itu untuk lebih mampu menguasainya kamu haru berlatih kalau bisa bikin target, sehari harus membaca berapa telapak tangan. Atau kalau kesulitan kamu cari aja absen di sekolah kamu dan ambil daftar nama. Kalau masih kurang kan ada kelas lain pasti deh banyak nama yang akan

kamu dapat. Kalau sudah dapat tinggal kamu jadwal. Sehari akan ngeramal berapa orang tinggal atur aja. Yang tidak kalah penting adalah mencatat dengan mencatat ini ingatanmu akan semakin tajam. Selain itu dapat juga kamu gunakan untuk melakukan evaluasi sejauh mana kemampuanmu meramal tangan seseorang. Apakah sudah akurat atau malah ngawur tapi bisa jadi malah benar lhoJ kan cuman meramal boleh salah boleh benar kan. Tapi lebih baik ikuti aturan main biar bisa seragam seperti kalian. Dan juga untuk dapat mengetahui perkembangan mu dalam mempelajari ilmu ini. Agar lebih menantang pada tahap ini kamu harus mulai berani meramal orang-orang yang belum kamu kenal. Ini akanmenumbuhkan metal kamu sapa tahu nanti kamu bisa jadi dukun ramal ..J lumayan tuh bisa buat tambah jajan di sekolah. Kalau memang otak kamu sedikit bebal, lamaban atau letoy tapi kamu tetap pingin bisa meramal kamu harus belajar sungguh-sungguh. Orang bodoh tidak dilarang lho meramal. Yang penting yang kita ramal percaya itu kuncinya oke kan ;). Bagai yang sulit ada cara tambahan yaitu pertama bikin saja cetakan telapak tangan. Pertam sediakan tinta cetak bisa kamu dapatkan di tokoh alat tulis. Kalau tidak bisa ambil saja tinta bollpoint. Setelah itu tumpahkan dalam meja kaca ratakan. Terus tangan mu letakkan diatasnya. Pasti deh telapak tangan kamu langsung berwarna ha..ha..ha.Baru setelah itu kamu cetakkan dalam kertas putih jangan koran lho so pasti tidak akan kelihatan. Itu tips belajar meramal telapak tangan ingat pelajari prinsipnya jangan sembarangan gunakan dengan arif dan bijaksana

Dasar-dasar Palmistri
September 12, 2007 No Comments Oke kita sampai pada pembahasan menganai dasar-dasar dalam membaca telapak tangan. Sebenarnya membaca telapak tangan itu gampang apalagi ada tangan yang dengan rela mengulurkan kepada kitaJ. Setelah itu pegang balikkan jangan sampai ada yang tumpah baru deh kita baca satu per satu. Dari tangan itu banyak sekali hal-hal ditail yang dapat kita pelajari. Misalnyanya menentukan ukuran tangan. Wah bagaimana kan setiap orang tanganya berbeda-beda. Tentu saja telapak tangan yang dibandingkan dengan proporsi tubuh orang yang kamu ramal bodoh eh. Maaf. Dengan membandingkan proporsi tubuh dengan telapak tangan kita pasti akan dapat membedakan golongan telapak tangan. Coba saja kalau tidak percaya he..he..heeee.. Terus bentuknya ini juga akan sangat beragam dari satu orang ke orang lain. Begitu juga dengan panjang dan teksturnya pasti deh akan lain. Sebab setahu saya tidak ada orang yang punya tangan yang sama kecuali si tangan panjang alias maling hheeee. Ada lagi yang bisa kita amati yaitu kuku, jari, dan tepapak tangan tentunya dari sana kita akan dapat banyak sekali informasi tentu dengan melihat garis tangan atau warnanya gampang kan. Untuk lebih memperkuat ramalan kita kita bisa membaca gerak gerik tubuh orang yang sedang kita baca. Pasti akan berubah rubah, wajahnya bisa berubah jadi merah menyala-nyala saat

tebakan kita tepat, atau kadang mururng karena sangat khawatir. Ada yang tremor karena takut saat kita baca dan sebaliknya pasti ada yang sangat percaya diri. Untuk perlu kita waspadai tebakan kita dengan melihat gerak gerik tubuhnya. Dengan mampu membaca gerakan tubuhnya kita akan lebih matang dalam melakukan analisa. Pasti deh bis nyaingin para Psikolog kelas dunia tentu saja sambil belajar. Sudah dulu yah tanganku pegel nih.. ada kritik dan saran kirim aja di

Yang Dapat Dibaca Dalam Telapak Tangan Kita


September 12, 2007 No Comments Dalam palmistri banyak sekali hal-hal yang dapat dibaca. Hampir seluruh aspek fisik yang berada di genggaman tangan kita dapat kita baca. Hebat ya..J tentunya bagi orang yang mau belajar dari tangan ini. Jika tidak ndak tahu ya apa bener-bener bisa baca atau hanya menghafal saja. Tapi ndak apa-apa juga, lha wong palmistri ini juga hanya sekedar alat saja kok untuk dapat menembus informasi yang ada pada diri seseorang. Kalau saja setiap orang mempunyai Otobiografi ya ndak usah lah dibaca karena biasanya dalam biografi pasti akan menceritakan banyak hal tentang kehidupan seseorang. Nah kalau dah begini mungkin palmistri hanya berperan sedikit saja dalam kemampuan membaca. Tapi sayangnya banyak tuh yang ndak punya biografi atau catatan pribadi. Jadi dengan menggunakan palmistri ini catatan yang tidak tertulis atau tertulis dalam otak seseorang dapat kita urai satu persatu. Asik ya he..hehee. kayak anak main layangan kalau benangnya lagi kusut atau reuwet harus duduk bersantai di bawah pohon asem mengurai benang kesayangan. Kan kalau mau belu ndak punya duwi jadi ya.. mending sambil ngadem dan santai nunggu buah asem jatuh seklian benangnya bisa sembuh emangnya benangnya sakit Oke kita lanjutkan kembali saja ke tema nanti ndak nglantur kemana-mana. Ada banyak aspek yang dapat di baca dalam membaca telapak tangan beberapa diantaranya adalah : - ukuran tangan - Bentuk tangan - Panjang - Telapak tangan dan jari - Warna dan tekstur kuli - Kelenturan kulit - Tangan - Kuku - Gerak gerik tubuh - Jari-jari tangan - Gunung - Garus kehidupan - Garis Hati - Garis kepala - Garis nasib - Garis Apollo

- Garis Merkurius - Sidik Jari (Arch, Loop, Whorl, Tented Arch, Double loop, Pecock)

Membaca Bentuk Tangan


September 12, 2007 No Comments Oke kawan-kawan sekalian, sekarang waktunya bermain pertama kali kita akan membahas mengenai bentuk tangan. Seperti yang telah tertulis sebelumnya kita mengatahui banyak sekali bentuk tangan tapi didalamnya akan kita definisikan sesuai selera kita J.. Tangan kecil Bentuk tangan ini menunjukkan bahwa tangan yang kecil menunjukkan bahwa pemiliknya mempunyai jiwa yang hidup , dalam dirinya terdapat intuisi yang kuat oleh karenanya hidupnya tergantung pada hal tersebut. Tangan jenis ini sangat menyukai berbagai jenis petualangan baik dalam cinta, petualang alam, dan petualangan yang lain. Sebab dia suka mengambil resiko dan yang jelas ia sangat sadar pada pengalaman. Pengalaman masa lalu selalu mendukung untuk berani mengambil tindakanya di masa kini. Tangan besar Tangan yang besar ini menggambarkan pada kemampuan analisis, dalam setiap tindakan mengedepankan analisis sebab akibat yang akan ditimbulkanya. Hal tersebut didukung dengan konsentrasi yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari orang ini selalu memperhatikan hidupnya dengan penuh analisis. Tangan Tebal Pasti kalian tahu kalau tangan jenis ini, jenis tangan ini menggambarkan bahwa pemilik tangan ini merupakan orang yang suka bekerja keras membanting tulang. So pasti energinya sangat besar untuk melakukan pergerakan. Akan berbeda kan pekerjaan seorang kuli bangunan dengan tangan direktur ha.ha.haa. Tangan Tipis Tangan tipis ini menggabarkan jiwa seseorang yang sangat sensitif , tapi sayang orang jenis ini akan sangat mudah lelah karena tidak mempunyai energi serta daya dorong. Untuk itulah orang jenis ini cocok nya ditempat yang sunyi merenung dan menghimpun tenaga dari tempat sepi ini. Tangan Persegi Telapak tangan jenis ini menunjukkan bahwa dalam melakukan apapun harus tegas dan ada penekanan. Misalnya dalam sebuah diskusi orang dengan tepapak tagan seperti ini pasti akan mengutamakan penekanan atau melihat garis bawah. Jadi kalian harus siap menghadapi orang semacam ini dan harus tegas. Daripada kita didahului Hehe..hek. Tangan Bundar Tangan bundar ini menunjukkan bahwa orangnya cukup hangat menarik riang dan dalam melakukan segala sesuatu cenderung selalu optimis. Makanya orang dengan jenis ini akan

mempunyai banyak teman karena mudah bergaul. Kalau kamu pingin bisa bergaul kamu setiap hari harus memijit-mijit tanganmu agar bentuknya bundar haahaa. Tangan lancip Tangan yang lancip menunjukkan sikap kepeloporan. Orang semacam ini selalu tidak puas dengan apa yang ada sehingga hidupnya dihabiskan untuk melakukan petualangan. Biasanya kepuasan menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Tangan Pendek Telapak tangan jenis ini menunjukkan bahwa orang tersebut mampu menyesuaikan diri. Sehingga dalam kondisi krisis orang semacam ini sangat mampu menjadi tipe seorang penolong, kemampuanya dalam menyesuaikan diri hingga membuat ia dapat mengambil keputusan dengan cepat. Tangan Keras Orang ini mempunyai kekuatan fisik, kekuatanya menahan setres juga begitu tinggi hingga orang jenis ini sangat mampu bekerja dibawah tekanan. Kadang kepemimpinannya juga bis di akui. Tangan Lunak Kelunakan tanganya seiring dengan keramahan yang menyertainya, orang ini selalu simpatik terhadap orang-orang, namun kelemahanya adalah tidak bisa mengatakan tidak. Untuk itu orang yang mempunyai tipe ini seharusnya belajar bilang tidak kepada orang lain. Tangan Halus Tangan yang halus menunjukkan sensitifitas, kekuatan yang di milikinya adalah pada sentuhan emosional dan mental dengan mengasah kemampuan ini akan mampu melumpuhkan lawan, tangnya yang halus akan sangat menyukai pada sentuhan kemewahan, dan sering sekali orangorang semacam ini suka membaca novel, suka nonton konser dan juga suka nonton film. Pekerjaan yang cocok bagi orang ini adalah seorang diplomat. Tangan Sedang Tekstur tangan yang sedag-sedang saja menunjukkan kegigihan, selain itu mempunyai hubungan sosial yang baik, sehingga mempunyai banyak teman, hal tersebut didorong oleh sebuah sifat yang terbuka dan fleksibel. Tangan Kasar Tangan Kasar menunjukkan bahwa orang ini mempunyai ketahanan fisik yang tinggi. Untuk itu membutuhkan sebuah kegiatan fisik. Hal tersebut untuk menyalurkan energi yang ia miliki. Tangan Merah Muda Warna ini menggambarkan pada kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Jika berwarna merah mudamaka bisa dipastikan orang ini adalah orang yang energik mempunyai semangat tinggi. Tangan Pucat Tangan pucat menunjukkan keadaan tubuh yang kurang fit, atau bisa juga menggambarkan orang yang mempunyai tipe ini cenderung mudah lelah dalam melakukan sesuatu.

Tangan Bercak Tangan yang mempunyai banayak bercak-bercak menunjukkan orang tersebut mempunyai sifat tertutup sehingga banyak sekali hal-hal yang harus dia pendam, untuk mengeluarkan ekspresi membutuhkan waktu yang panjang untuk berfikir, orang ini juga cenderung suka bermimpi.

Membaca gerak gerik dan Postur tubuh


September 12, 2007 No Comments Pada saat kita melakukan komunikasi dengan seseorang sebenarnya kita dapat melakukan beberapa macam pembicaraan. Pada satu bagian kita bisa berbicara dengan bahasa verbal dengan cara bercakap-cakap dengan berbagai kalimat. Tapi kita juga bisa melakukan percakapan dengan bahasa non verbal sebenarnya ini sering disebut dengan bahasa tubuh. Namun ada sedikit perbedaan dengan yang dimaksud dalam palmistri. Dalam palmistri menginterpretasikan tangan pada saat diam, sedangkan bahasa tubuh sebaliknya menginterpretasikan saat tubuh itu bergerak. Dalam palmistri di fokuskan pada membaca telapak tangan. Sehingga, gerak gerik tangan saat diam dan posturnya akan menunjukkan satu dimensi tersendiri dalam melakukan pembacaan telapak tangan secara lebih mendalam. Langkah pertama untuk mempelajarinya adalah dengan enangkap isyarat awal sebelum kita dapat membacanya secara formal. Sebenarnya ini akan lebih mendalam jika kita mempelajari bahasa tubuh secara spesifik. Sehingga pemahaman kita akan lebih luas lagi. Seperti misalnya posisi duduk apakah orang yang akan kita ramal duduk dengan nyaman atau tidak. Jika tampak ragu dan gelisah pasti itu menunjukkan ada sesuatu dalam dirinya di masa yang akan datang begitu juga jika ia yakin dan tegar. Untuk menunjukkan lebih ditail lagi kita bisa langsung meminta orang yang akan kita ramal meletekkan tanganya di atas meja dan posisinya menghadap ke bawah. Oke sampai disini kita akan mulai melakukan interpretasi terhadap jari-jari tangan. Maka kita sudah mulai membaca apakah tangan diletakkan di atas meja secara datar dan penuh keyaninan atau nampak ragu-ragu dan sedikit diangkat tanganya Tangan terletak datar dengan jari-jari yang lurus orang itu berarti merasa pasti, aman, dan yakin. sehingga permintaan untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim pasti tidak akan membuatnya bingung. Bahkan, ia berharap agar anda tetap melihat telapak tanganya. Bahkan orang ini telah siap degan segala sesuatu yang akan muncul di tepak tanganya. Telapak tangan sedikit diangkat jika tangan membentuk suatu sudut, dengan jari-jari melengkung atau sedikit melengkung diatas meja maka orang itu memiliki banyak hal yang ada dalam pikiranya. Anda tidak dapat mengharapkan ia akan mengungkapkan ketidak pastian yang dirasakanya. Ia merasa tidak yakin akan segala sesuatu yang akan dibacanya. Kehidupanya berubah dan ia ingin mendapatkan sebagian besar peluang, Ia bersikap fleksibel dan menghadapi ketidak pastian yang ada dihadapanya.

Jika ingin leblih mendetail lagi maka kita harus membaca kedua telapak tangannya secara bersama-sama. Tangan kanan mewakili tiga bulan ke depan. dan tangan kiri mewakili tiga bulan ke belakang. Jika ia kidal, maka hasilnya akan berkebalikan. Oke mari kita mulai membaca Tangan kanan datar dan tangan kiri melengkung : itu menunjukkan bahwa tiga bulan yang lalu kehidupan orang ini memiliki saat-saat yang penuh ketidak pastian. Namun di waktu yang akan datang, yang membuat orang ini bingung akan berubah menjadi lebih percaya diri. Serta akan terus maju tanpa merasa kuatir lagi. Tangan kanan melengkung dan tangan kiri datar : Ini menunjukkan tiga bulan lalu orang ini sedang mengarungi lautan kehidupan dengan penuh keyakinan dan kesuksesan. Tetapi diwaktu sekarang akan muncul beberpa masalah. Dan di masa tiga bulan yang akan datang akan banyak masalah muncul. Ruang diantara tangan : Isyarat yang baru saja kita lihat mengatakan bagaimana keyakinan tentang situasi sekarang. Isyarat selanjutnya mengungkapkan apa yang akan anda lakukan terhadap situasi yang anda hadapi. Ruang diantara tangan saat mereka diletakkan di atas meja menyatakan bagaimana kesiapan untuk mengambil tindakan. Tangan terpisah jauh: Anda siap bertindak sekarang dan tidak dapat menunggu lagi. Anda penuh keinginan dan percaya diri. Tangan diletakkan berdekatan: Anda merasa harus hati-hati. Anda ingin memikirkan rencana anda sejenak sebelum bertindak. Anda berfikir dua kali. Ingat bahwa datar atau tidaknya tangan yang diletakkan diatas menja mengatakan bagaimana perasaan keamanan anda. dan jarak tangan mengatarakan kesiapan Anda untuk mengambil tindakan. Susunan tangan menyatakan kepemimpinan tentang sikap, sifat dan interpretasi lain yang berkaitan. Postur ini merupakan pengetahuan bawah sadar tetang bagaimana peristiwa yang akan dihadapi tiga bulan mendatang. Kita sebenarnya dapat mengetahui masa depan kita, namun tidak menyadarinya. Untuk itu dalam kesempatan ini tangan akan mengatakan kepda kita apa yang pulu kita ketahui. Tangan Kanan didepan tangan kiri: Merupakan tanda kemajuan diwaktu tiga bulan kedepan. Rencana akan berjalan sukses tanpa gangguan. Tangan kiri didepan tangan kanan: Ini menunjukka tanda penundaan selama tiga bulan kedepan, Anda akan menemukan penundaan. Mungkin ini belum waktunya untuk mengejar apa yang anda inginkan. Susunlah kembali rencana anda untuk mengadapi rintangan atau gangguan ringan yang mungkin anda temui. Tangan Kanan dan kiri sejajar: Anda dapat lampu hijau dan telah siap melakukan apapun dan akan berhasil menyelesaikan pekerjaan anda.

Ruang Antar jari Ini merupakan isyarat yang paling cepat dapat langsung dibaca. Anda dapat melihat hal itu sekaligus saat anda memperlihatkan postur tangan di atas meja, seperti baru saja kita lakukan. Saat tangan terletak di atas meja, jari-jari kedua tangan mungkin dirapatkan atau terbuka lebar. Jari terbuka lebar: Menunjukkan saat orang tersebut berada pada posisi percaya diri. Mencintai kehidupan dan tekanan-tekanan didalamnya. Anda memahami semua tantantanga dan siap menghadapinya. Bagi anda setiap hari merupakan tantangan baru yang menyenangkan. Jari terbuka sempit: Menunjukkan kehati-hatian. Sehingga segala sesuatu selalu dipikir dengan hati-hati. Sehingga terlihat segala sesuatu menjadi sangat serius. Selain itu menunjukkan anda sebagai pekerja keras. Anda lebih baik berjalan beberapa kilo meter daripada melakukan kesalahan. Namun kehati-hatian tersebut akam memberikan hasil yang baik bagi anda. Ruang khusus diantara jari: Ruangan diantara jari-jari ternyata juga dapat dibaca dan dimaknai sesuai dengan sifat sifat jari tersebut. seperti ruang antara jari telunjuk Ruang yang lebar diantara jari telujuk dan jari tengah: - Ruang yang sempit diantara jari telujuk dan jari tengah - Ruang yang lebar diantara jari tengah dan jari manis - Ruang yang sempit diantara jari tengah dan jari manis - Ruang yang lebar diantara jari manis dan jari kelingking - Ruang yang sempit diantara jari manis dan jari kelingking

Sidik Jari
September 12, 2007 No Comments

Kualitas: Kualitas sidik jari merupakan petunjuk pertama tentang keprigadian secara luas didalamnya mewakili beberapa sifat. Garis yang kuat: menunjukkan orang tersebut memiliki pribadi yang praktis.Mereka senang bertindak dan mendapatkan hasil. Mereka menghargai dunia materi dan menggunakan tangan serta tubuhnya untuk mencapai tujuan. Bintang olah raga dan manajer seringkali memiliki garis sidik jari yang kuat.

Garis yang halus tapi masih mudah dilihat dan disilang oleh banyak garis lain ke arah berbeda : menyatakan anda lahir sebagai seorang wiraniagawan atau aktris. Kebutuhan akan petualangan, antusiasme akan kehidupan dan cinta, menjadikan hidup mereka terus menerus berada di putaran aksi. Jadi kehidupan tidak pernah membosankan. Garis sidik jari yang ringan: dapat dilihat dengan cahaya terang yang menyatakan seorang organisator dan mencintai komunikasi. Seperti Reporter, Jurnalis, pemasaran dan sebagainya itulah jenis karir yang dijalaninya. Garis sidik jari tidak nampak: atau garis sidik jari tersebut sulit dilihat adalah serorang idialis. Anda sangat sensitif. Anda memiliki nilai ideal yang tinggi dan menginginkan segalanya sempurna. Sebagai pecinta lingkungan, penyembuh, dan pemimpin religius, Anda seringkali dapat merubah dunia.