Anda di halaman 1dari 38

MUKA SURAT

Tugasan Harian 1 :Amalan Kitar Semula Tugasan Harian 2 :Anak Menghantar Ibu bapa Ke Rumah Kebajikan Tugasan Harian 3 :Perpaduan Kaum Tugasan Harian 4 :Penerapan Nilai Murni Dalam Jiwa Pelajar Tugasan Harian 5 :Gaya Hidup Sihat Tugasan Harian 6 :Ibu bapa Mendidik Anak untuk Membenci Dadah Tugasan Harian 7 :Semangat Patriotism dalam Kalangan Remaja Tugasan Harian 8 :Pencemaran Alam Sekitar

LAPORAN KARJA AMAL Laporan Kerja Amal 1 Bidang Perkembangan Diri Tajuk Aktiviti :Gotong-royong membersihkan kelas 3 Ros Gambar Surat Akuan

ISI KANDUNGAN TAJUK

MUKA SURAT Tugasan Harian 1 :Amalan Kitar Semula Tugasan Harian 2 :Anak Menghantar Ibu bapa Ke Rumah Kebajikan Tugasan Harian 3 :Perpaduan Kaum Tugasan Harian 4 :Penerapan Nilai Murni Dalam Jiwa Pelajar Tugasan Harian 5 :Gaya Hidup Sihat Tugasan Harian 6 :Ibu bapa Mendidik Anak untuk Membenci Dadah

Tugasan Harian 7 :Semangat Patriotism dalam Kalangan Remaja Tugasan Harian 8 :Pencemaran Alam Sekitar

LAPORAN KARJA AMAL Laporan Kerja Amal 1 Bidang Perkembangan Diri Tajuk Aktiviti :Gotong-royong membersihkan kelas 3 Ros Gambar Surat Akuan Laporan Kerja Amal 2 Bidang Alam Sekitar

Tajuk Aktiviti :Mengumpul Barangan untuk Dikitar Semula Gambar Surat Akuan

Laporan Kerja Amal 3 Bidang Kekeluargaan Tajuk Aktiviti :Bergotong-royong membersihkan rumah Menjelang Deepavali Gambar Surat Akuan

Laporan Kerja Amal 4 Bidang Alam Sekitar Tajuk Aktiviti :Menanam pokok di Halaman Rumah Gambar

Penghargaan Saya Mooi Weng Hou, pelajaR Tingkatan 5 Victoria

Institution tahun 2009, ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada guru mata pelajran Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan 5 saya kerana mereka telah banyak memberi nasihat, dorongan dan tunjuk ajar serta bimbingan kepada saya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih keapda ibu bapa saya yang banyak membantu dan menyokong saya dari segi moral. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam projek moral ini. Akhir sekali, saa ingin merakamkan penghargaan saya kepada semua rakan saya yang telah mendorong saya hingga ke akhir projek moral kerja amal tahun 2008 dan 2009. Sekian, terima kasih.

Laporan Membantu Ibu Melaksanakan Kerja Rumah Bidang Kekeluargaan Pada hari Sabtu 6 Disember 2008, saya telah menolong ibu saya melaksanakan kerja rumah. Hal ini kerana saya mendapati bahawa ibu perlu bekerja pada waktu siang dan menjaga saya dan adik saya pada waktu malam adalah amat letih. Oleh itu, saya telah melakukan pembersihan dan pengemasan rumah untuk mengurangkan beban dan tanggungan yang dipikul oleh ibu saya.

Pada pertama sekali, saya mendapati lantai rumah telah tidak disapu dan dimop selama masa yang agak lama. Oleh itu, saya telah menyumbang tenaga dengan menyapu dan mengemop lantai di seluruh rumah saya. Di samping itu, saya telah menyumbang idea bahawa menggunakan ember dengan isikan supaya tidak perlu mencuci mop yang digunakan dengan pergi ke tandas. Dengan itu, air juga dapat

dijimatkan apabila mencuci mop yang kotor.

Seterusnya, saya mendapati baju yang kami sekeluarga pakai yang perlu digosok amat banyak. Oleh itu, saya telah menyumbang tenaga untuk menggosok semua baju yang diletakkan di dalam sebuah bakul. Di samping itu, saya telah menyumbang idea untuk mengajar adik saya cara untuk menggosok baju supaya dia dapat membantu ibu dan juga memupuk sikap berdikari agar dapat menggosok baju sendiri pada masa depan.

Semasa menjalankan aktiviti ini, saya telah melakukan kerja tersebut dengan rajin sekali. Saya juga telah bekerjasama dengan adik saya sehingga kerja diselesaikan. Sikap prihatin saya telah menyebabkan beberapa baju yang kurang kemas digosok kedua kali. Selain itu, aktiviti ini telah mengajar saya menjadi pemimpin kerana telah mengaawl gerak geri adik saya. Di samping itu, saya telah berjaya mengaawl keadaan dan menyelesaikan aktiviti tepat pada masa yang ditetapkan.

Melalui aktiviti menolong ibu melaksanakan kerja rumah ini, saya telah sedar bahawa ibu telah banyak mengorbankan dirinya untuk mengemaskan dan saya telah insaf bahwa saya harus lebih banyak membantu ibu saya untuk mengurangkan bebannya. Saya telah mengambil iktibar melaluiaktiviti ini supaya saya lebih mengambil berat terhadap ahli keluarga saya. Saya turut akan berubah sikap untuk menolong ibu dalam melaksanakan kerja rumah untuk mengurangkan beban yang dipikulnya. Nilai yang ada dalam laporan tersebut ialah bertanggungjawab dan tanggungjawab terhadap keluarga.

Laporan Kitar Semula Bidang Alam Sekitar

Pada hari Sabtu 22 Nov 2008, saya telah mengajak kawan saya, Chang Chu

Shen bersama pergi ke sekolah untuk mengumpul sampah yang boleh dikitar semula. Hal ini kerana kami ingin mengurangkan samaph yang ada di sekolah dan juga menyumbang sedikit bagi memelihara alam sekitar yang telah dicemari. Kami etlah sampai di sekolah pada pukul 11.00 pagi dan memulakan aktivit pada 11.30 pagi.

Pertama sekali, kami telah menyumbang tenaga dengan mengumpul sebanyak mungkin sampah yang dibuang oleh pelajar di sekolah. Kami telah menggunakan selama 30 minit untuk mengumpul sampah yang boleh dikitar semula. Saya telah menyumbang idea dengan menggunakan sebuah bekas plastik yang besar unutk mengisikan sampah-sarap yang telah dikumpul suapya memudahkan pembawaan.

Setelah mengumpul sampah-sarap yang mencukupi, kami telah menempatkan sampah-sarap tersebut di hadapan tandas. Di samping itu, saya telah bekerjasama dengan Chu Shen untuk membahagikan sampah-sarap yang dikumpul kepada tiga jenis iaitu kertas, kaca dan plastik serta tin aluminium. Kami juga telah meluangkan masa untuk mengemaskan kertas yang dikumpul dan mengikatnya. Saya telah menyumbang idae supaya membungkus semua barang dengan beg plastik supaya barang tersebut menjadi tersusun apabila diletakkan ke dalam tong kitar semula. Seterusnya, kami telah meletakkan bungkusan tersebut menurut warna tong kitar semula iaitu warna biru untuk kertas, warna coklat untuk kaca dan warna jingga untuk tin aluminium dan plastik.

Dalam aktiviti, saya telah melaksanakan kewajipan secara bertanggungjawab. Saya juga telah melakukan tugasan tersebut dengan rajin sekali. Selain itu, sikap prihatin saya telah menyebabkan beberapa keping kertas yang bercampur dengan kaca diasingkan semula. Semasa menjalankan aktiviti ini, saya telah berjaya mengawal keadaan dan menyelesaikan aktiviti tepat pada masa yang ditetapkan. Aktiviti tersebut juga telah mengajar saya erti kepimpinan kerana telah mengawal gerak eri kawan saya,

Chu Shen.

Melalui aktiviti kitar semual ini, saya telah sedar bahawa kepentingan kitar semula terhadap alam sekitar. Saya juga telah insaf kerana selama ini tidak mengambil berat dan mengabaikan kitar semula dalam seharian hidup. Di samping itu, saya telah mengambil iktibar melalui aktiviti ini supaya lebih giat dan aktif dalam aktiviti kitar semula pada masa depan. Saya turut telah berubah sikap dan menjadikan aktiviti ini sebagai rutin harian di rumah atau sekolah saya. Laporan disediakan oleh Dis 2008 2

Laporan Menyiram dan Membaja Pokok Bunga Bidang Alam Sekitar

Pada 20 Mei 2009, saya telah menyumbang idea untuk menyiram dan membaja pokok bunga yang ada di rumah saya bersama ibu. Hal ini kerana pokok bunga tersebut telah tidak dibaja selama masa yang agak lama. Oleh itu, kami telah meluangkan masa supaya menyiram dan membaja pokok bunga tersebut.

Kami telah memulakan kerja pada 3.00 petang. Pertama sekali, kami telah menyumbang tenaga untuk memotong rumput-rampai di sekeliling pokok bunga supaya mengelakkan rumput bersaing dengan pokok bunga utuk mendapatkan nutrien dan air yang secukupnya. Kami telah bekerjasama dengan membahgikan kerja supaya dapat mempercepatkan progres kerja. Saya telah bertanggungjawab untuk memotong rumput manakala ibu saya telah bertanggungjawab untuk mengumpul dan membuang rumput yang telah dipotong ke dalam satu beg plastik yang besar.

Setersunya, kami mendapati bahawa baja yang ada di rumah tidak mencukupi bagi semua pokok bunga tersebut. Oleh itu, kami telah menyumbang tenaga untuk

membeli baja di pasaraya yang berdekatan di rumah saya. Kami juga telah melawat ke beberapa buah pasaraya untuk membandingkan harga supaya dapat menjimatkan wang dan menjadi seorang pengguna yang bijak.

Selepas itu, kami memulkan aktiviti menyiram dan membaja pada pukul 5.00 petang. Saya telah bertanggungjawab membahagikan baja bagi setiap pokok bunga manakala ibu saya telah bertanggungjawab mengisikan air untuk penyiram dan menyiram pokok bunga yang telah saya baja. Setelah membaja dan menyiram setiap pokok bunga, kami telah menyimpan baja yang berlebihan ke dalam satu bekas dan juga menyimpan semua alat seperti cangkul dan penyiram ke tempat asal.

Semasa menjalankan aktiviti tersebut, saya telah melakukan tugasan tersebut dengan rajin sekali. Saya juga telah bekerjasama dengan ibu sehingga kerja diselesaikan. Sikap prihatin saya telah menyebabkan beberapa batang pokok bunga yang tercicir dibaja dan ditanam seula. Selain itu, aktiviti tersebut telah mengajar saya menjadi pemimpin kerana telah mengaawl gerak geri ibu saya.

Kesimpulannya, saya sedar bahawa kepentingan menyayangi dan menghargai alam sekitar. Saya juga mengambil iktibar untuk meneruskan usaha saya. Saya insaf kerana selama ini saya tidak mempedulikan dan tidak menghargai pokok bunga di halaman rumah saya. Saya telah berubah sikap ini dan akan sentiasa menjalankan aktiviti ini pada masa depan. Nilai yang terdapat di dalam laporan ini telah bertanggungjawab dan menyayangi dan menghargai alam sekitar.

Biodata diri Photo and IC here NAMA:MOOI WENG HOU TINGKATAN: 5 SEKOLAH :VICTORIA INSTITUTION

NO. K/P: A/G : JAWATAN: PENGERUSI KELAB PING PONG SETIAUSAHA KELAB KARATE-DO

Tugasan Harian Tingkatan Empat Perpaduan Kaum

Malaysia merupakan satu-satunya Negara majmuk yang berjaya setakat ini. Hal ini demikian kerana Negara kita berjaya memlihara perpaduan kaum dan kestabilan politik semenjak kemerdekaan Negara pada 31 Ogos 1957. Persoalan kini ialah bagaimana hendak mengekalkan dan mengukuhkan lagi perpadaun kaum yang terbina hampir setengah abad itu? Memang tidak dapat dinafikan bahawa kerjaan selama ini amat menitikberatkan soal persoalan. Malah, pelbagai usaha telah dijalankan untuk memastikan masyarakat Malaysia hidup dalam suasana aman damai dan sentosa di bawah bendera Jalur Gemilang, segemilang bendera kebangsaan kita.

Antara usaha terawal yang dilaksanakan ialah pengenalan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan menyatupadukan semua kanak-kanak sekolah dengan satu system pendidikan ytang seragam yang menggunakan satu bahasa penghantar bersama. Sesungguhnya dasar ini telah memperlihatkan kejayaannya dalam menyatupadukan seluruh rakyat Negara ini buat sekian lamanya.

Sistem pendidikan kebangsaan ini telah diperkukhkan lagi oleh Falsafah Pendidikan Negara pada tahun 1988 yang bermatlamatkan penghasilan manusia yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Walaupun demikian, aspek perpaduan tetap menjadi agenda utama sebagai alat penyatuan semua kaum dalam

negara ini.

Selain itu, pihka kerjaaan juga telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tujuannya adalah unsur penyatuan kaum. Semua pelajar sekolah rendah dan menengah diwajibkan mempelajarinya dengan harapan bahasa ini dapat menjadi lingua franca bagi semua kaum yang mendiami negara ini. Setakat ini, Dasar Bahasa Kebangsaan didapati telah berjaya menyatupadukan seluruh penduduk negara ini.

Suatu langkah lagi kerajaan ialah dengan memperluaskan kerjasama politik selepas Tragedi 13 Mei 1969 dengan mewujudkan Barisan Nasional sebagai ganti kepada Parti Perikatan yang tertubuh menjelang kemerdekaan negara. Barisan Nasional merupakan mekanisme yang dapat meraih sokongan daripada segenap lapisan rakyat. Sebagai gagasan yang terdiri daripada 14 parti komponen, Barisan Nasional dapat memenuhi aspirasi rakyat pelbagai kaum. Semangat tolak ansur dan musyarawah menjadi landasan utama untuk menawan hati nurani rakyat bagi memastikan segala usaha pembangunan dan kemajuan dapat berjalan secara berterusan. Sistem berpolitik melalui gagasan Barisan Nasional telah berjaya membawa kejayaan yang membanggakan untuk selama 35 tahun, iaitu semenjak tahun 1974.

Perpaduan kaum juga dapat tercapai menerusi penerapan nilai-nilai universal Islam dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Nilai-nilai seperti bertimbang rasa, sikap toleransi, tolak ansur, berprihatin, saling menghormati, jujur, dan ikhlas telah dapat membina sebuah masyarakat yang cintakan keamanan, perdamaian, dan sekali gus dapat membina perpaduan mernetasi semua kaum dan suku kaum di negara ini.

Suatu lagi dasar yang telah menjadi senjata perpaduan ialah Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan serampang dua mata, iaitu untuk menghapuskan kemiskinan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum serta menyusun semula masyarakat Malaysia

agar tiada lagi pengenalan mana-mana etnik mengikut funsi ekonomi. Sehingga ini Dasar Ekonomi Baru telah berjaya menghapuskan kadar kemiskinan penduduk Bumiputera kepada paras 9% pada tahun 2001. Dasar ini seterusnya digantikan oleh Dasar Pembangunan Negara.

Matlamat akhir kedua-dua dasar di atas adalah untuk menyatupadukan semua kaum di negara ini dengan pengagihan kek ekonomi dengan secara lebih adil. Setiap kaum mendapat kuotanya di bawah dasar nasional ini agar pembahgian kekayaan negara dapat dinikmati oleh lebih banyak penduduk.

Satu lagi amalan yang digalakkan salah ziarah-menziarahi semasa perayaan kaum-kaum di negara ini. Umpamanya, semasa perayaan hari Raya Aidilfitri, kaumkaum lain diundang ke majlis Rumah Terbuka kaum Muslim. Begitulah juga sebaliknya, apabila kaum-kaum lain merayakan hari kebesaran masing-masing amalan ini digalakkan untuk mengukuhkan silatulrahim antara kau,. Selain itu, amalan ini dapat menanam sikap menghormati kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan. Matlamat akhirnya adalah untuk menyatupadukan semua kaum di negara ini. Sesungguhnya amalan ini harus diteruskan demi persefahaman dan kebaikan bersama.

Kesimpulannya, saya insaf kerana selama ini saya mendiskriminasikan kaum yang lain. Saya sedar bahawa menghormati antara satu sama lain dapat mengelakkan pergaduhan. Saya juga mengambil iktibar dan berjanji untuk menghormati kaum yang lain pada masa yang akan datang. Saya telah berubah sikap untuk hidup bersama kaum lain secara aman. Nilai yang terdapat dalam esei ini ialah hidup bersamaa secara aman dan bertanggungjawab.

Tugasan Harian Tingkatan Empat Kepentingan Air

Air merupakan keperluan paling utama dalam kehidupan manusia. Sebanyak 60% hingga 75% air terkandungan dalam tubuh manusia. Selain itu, air juga merupak an punca tenaga untuk tujuan pembangunan dan pertumbuhan sekotor industri.

Kepentingan air dalam kehidupan manusia dapat dilihat dari aspek-aspek seperti pelarut dalam badan, ekologi, perindustrian, pelancongan, perikanan dan hidroelektrik.

Air merupakan pelarut utama dalam tubuh manusia. Manusia boleh hidup tanpa makanan selama beberapa minggu, tetapi tidak hidup tanpa air walaupun untuk beberapa hari sahaja. Tanpa air, bahan-bahan makanan seperti glukosa, vitamin, asid amino dan garam mineral tidak dapat diangkut ke bahagian-bahagian tubuh manusia, begitu juga bahan kumuhan seperti karbon diosida, urea dan sebatian ammonia tidak dapat disingkirkan tanpa bahan pelarut dalam tubuh manusia. Tanpa air juga, tindakan bioimia tidak boleh berlaku. Hal ini kerana kebanyakan bahan dalam tubuh manusia m esti larut dalam air terlebih dahulu sebelum dapat mengambil bahagian dalam sebara ng proses atau tindak balas biokimia.

Di samping itu, air juga dapat menetapkan suhu badan manusia melalui proses-proses respirasi, transpirasi (perpeluhan), pembuangan air besar dan kecil. Seorang pakar fisiologi dari California, Amerika Syarikatm iaitu Dr. Howard Flax pernah menyatakan bahawa kekurangan air dalam tubuh manusia boleh menyebabka n plebagai kesan sampingan. Antaranya ialah kandungan lemak menjadi berlebihan, oto menjadi tidak cergas, kelemahan daya hadam, anggota-anggota badan menjadi lemah, kandungan bahan toksik dalam badan meningkat, sakit sendi dan kehilangan daya tubuh bagi menakung air. Ada kemungkinan kekurangan air boleh menyebabkan terbentuknya batu karang dalam buah pinggnag. Ketumbuhan batu karang ini oble h menghalang funsi buah pinggang sebagai pembuang bahan-bahan kumuh seperti ure a. Dr. Flax juga menyatakan bahawa orang yang sihat memerlukan 8 hingga 10 gelas air dalam sehari.

Air juga merupakan keperluan terpentingan dalam sistem tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Sleain cahaya matahari dan karbon diolsida. Tumbuh-tumbuhan hijau bukan sahaja dapat membekalkan oksigen yang merupakan unsur terpenting untuk penafasan manusia dan haiwan, malah secara tidak langsung menjadi

penyumbang air yang terpenting. Hal ini dapat dilihat melalui kajian ahli-ahli klimatologi yang membuktikan bahwa di kawasan hutan tropika terdapat banyak awan kumulus yang membawa banyak bekalan air dan turun sebagai hujan. Sebaliknya, tiada awan kumulus yang kelihatan di kawasan-kawasan gersang.

Air merupakan nadi perindustrain. Dijangkakan sejumlah 45.6 billion meter padu air akan diperlukan menjelang tahun 2020. Di Malaysia, industri memproses getah dan kelapa sawit merupakan industri yang paling banyak menggunakan air. Kilang kelapa sawit misalnya, menggunakan sebanyak 800 juta meter padu air sehari. Sebaliknya, permintaan dan penggunaan air dalam sektor pertanian pada umumnya dijangka menurun daripada 78% pada tahun 2000 kepada 73% sahaja menjelang tahu n 2005.

Kawasan berair yang berudara nyaman dan bersih seperti Pulai Tioman menjadi tumpuan utara para pelancong. Di situ, air lautnya yang jernih sesuai untuk dijalankan kegiatan menyelam bagi mengecap keindahan dasar laut yang penuh keajaiban. Batu-bata karang yang pelbagai warna di situ juga dapat menarik minat par a pelancong. Selain itu, laut, pinggir sungai dan air terjun juga boleh dijadikan kawasan pelancongan. Contohnya ialah Sungai Rusa di Seremban, air terjun di Kota Tinggi, Johor. Tasik yang sama ada buatan manusia atau semula jadi juga boleh dijadikan tempat rekreasi. Contohnya ialah Tasik Kenyir di Terengganu dan Tasik Pedu di negeri Kedah. Selain itu, air juga merupakan sumber terpenting dalam sektor perikanan. Ikan yang merupakan sumber protein utama diperoleh dari laut, sungai atau kolam ikan tawar, Tanpa air, sudah pastilah sketor perikanan tidak dapat dijalankan.

Dilihat dair aspek sumber tenaga, air berperanan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Air yang mengalir di sungai-sungai diempang pada kedudukan yang tinggi. Seteresnya, air itu disalurkan ke bawah menerusi terowong dengan kuasa aliran

yang laju yang akan memutarkan turbin-turbin yang disambungkan kepada dinamo yang besar untuk menjana kuasa elektrik. Oleh itu, empangan-empangan seperti Empangan Chenderoh, Kenyir, Tembeling, Btanag Ai, Tenom Pangi, dan Pelagus telah dibina unutk tujuan tersebut. Kuasa elektrik yang dijana di stesen hidroelektrik itu digunakan oleh industri perkilangan yang tumbuh dengan pesat di negara ini.

Kesimpulannya, saya telah insaf kerana selama ini saya sering membazirkan air yang telah disediakan. Saya sedar bahawa menjimatkan penggunaan air amat penting supaya alam sekitar dapat dipelihara. Saya juga mengambil iktibar dan berjanj i untuk menggunakan air dengan cara yang betul dan menjimatkan pengguna air pada masa depan. Di samping itu, saya telah berubah sikap untuk menggunakan air dengan cara yang betul dan menjimatkan pengguna air. Nilai yang terdapat di dalam esei tersebut ialah bertanggunajawab dan menyayangi dan menghargai alam sekitar.

----------------------------------------------------------------------free html visitor counters hit counter Thursday, January 7, 2010

KERJA KURSUS SPM PENDIDIKAN MORAL KERTAS 1225/2 Aktiviti 1 - Tugasan Harian

Calon dikehendaki membuat tugasan seperti menulis karangan, menulis laporan hasil kerja amal, mendapatkan maklumat dari pusat sumber, membuat rencana tentang ke giatan sosial masyarakat dan lain-lain berhubung dengan pembelajaran Pendidikan Mo ral.

Pertimbangan yang perlu diambil kira :

(a) Guru perlu merancang 8 10 tugasan yang berkaitan dengan pembelajaran Pendid ikan Moral. (b) Tugasan yang diberikan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikai tkan dengan isu-isu semasa. (c) Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan, kesedaran dan kefahaman tenta ng nilai,pemikiran yang rasional dan pertimbangan moral. (d) Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan pada bila-bila masa. (e) Setiap tugasan mestilah lebih kurang 250 patah perkataan dan ditulis pada kertas A4. (f) Calon hendaklah mendokumentasikan sekurang-kurangnya 8 hasil tugasan harian y ang terbaik dan dijadikan folio.

Aktiviti 2 - Kerja Amal

Calon dikehendaki melibatkan diri dalam empat kerja amal yang berkaitan dengan tiga bidang pembelajaran Pendidikan Moral iaitu :

BIDANG :

Perkembangan Diri 1 aktiviti

Kekeluargaan 1 aktiviti

Alam sekitar 2 aktiviti - *1 aktiviti semasa Tingkatan 4 dan 1 lagi semasa Tingkatan 5

Calon dikehendaki melampirkan bahan seperti sijil penghargaan, surat akuan, gambar atau apa-apa bahan yang boleh dijadikan bukti penglibatan kerja amal yang telah dila

kukan.

* Pelajar tidak dibenarkan menandatangani surat akuan sendiri bagi pihak ibu bapa at au guru. Tindakan akan diambil terhadap pelajar yang meniru tandatangan guru.

Antara kerja amal yang boleh dijalankan ialah :

(i) bergotong royong membersihkan kawasan rumah/sekolah (ii) mengindahkan atau mencantikkan kawasan perumahan/sekolah (iii) membimbing pelajar lain terutama yang lemah dalam pelajaran atau permainan (iv) menyediakan kemudahan sekolah seperti papan tanda dan peti surat (v) membaikpulih perabot sekolah (vi) membersihkan taman rekreasi (vii) mengumpul bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan (viii) membuat kerja amal di rumah orang tua atau anak yatim (ix) membantu ibu bapa (x) melakukan kerja-kerja amal lain yang memberi kebaikan kepada masyarakat

KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL SPM 2010 Nama : Toh Yun Xuan

No K/P :930909-01-5214 Angka Giliran :JE105A054 Nama guru :Encik Yiew Thiam Lai Tajuk Aktiviti Kerja Amal BP 1: Membersih Dan Menghias Bilik Darjah

BP 2: Membantu Anggota Keluarga Membuat Kerja Rumah BP 3: Program Kitar Semula BP 3: Gotong-Royong Membersihkan Padang Sekolah Selepas Sukan Tahunan Tajuk Laporan Kerja Amal BP 1: Laporan Membersih Dan Menghias Bilik Darjah

BP 2: Laporan Membantu Anggota Keluarga Membuat Kerja Rumah BP 3: Laporan Program Kitar Semula BP 3: Laporan Gotong-Royong Membersihkan Padang Sekolah Selepas Sukan Tahunan Tajuk Tugasan Harian Tugasan Harian 1: Nasionaitisme Teras Pepaduan Tugasan Harian 2: AmalanBudiBahasa Dan Nilai-nilai Murni Tugasan Harian 3:Budaya Melepak Tugasan Harian 4: Keindahan Alam Sekitar

---------------------------------------------------------------------

Bidang : Perkembangan Diri Tajuk : Membantu menjaga anak jiran Penganjur

: Ng Chi San, pelajar Matlamat : Mewujudkan suasana yang harmoni dengan jiran supaya kesejahteraan hidup terjami n Objektif

: 1. Menunjukkan sikap prihatin terhadap keadaan jiran. 2. Mewujudkan kerjasama dan hubungan yang erat dengan jiran. 3. Melahirkan pendirian yang amanah dalam melaksanakan tugas. :

Aktiviti membantu menjaga anak jiran dijalankan pada 23 April 2010 iaitu pada hari Ju maat dari jam 2.00pm hingga 5.00pm. Saya seorang telah dipertanggungjawab untuk membantu jiran, iaitu Puan Aisya untuk menjaga anaknya selepas sekolah pada hari te rsebut.

Sebelum memulakan aktiviti tersebut, saya berbincang dengan jiran bahawa memban tu beliau menjaga anaknya yang masih kecil semasa beliau keluar untuk menguruskan p erkara bank. Saya telah membawa anaknya ke rumah sendiri sepanjang masa beliau tidak berada d i rumah.

Semasa perjalanan aktiviti, saya telah menjaga anak jiran dengan sebaik-baiknya. Say a bertanggungjawab untuk memastikan bayi jiran meminum susu pada tepat masa bera saskan kuantiti kesederhanaan. Saya juga prihatin terhadap ketidakselesaan bayi tersebut da n rajin memenuhinya tanpa mengenal penat lelah. Sikap amanah dalam menlaksanakan akti viti membantu menjaga anak jiran dapat diterapkan. Saya juga telah mematuhi segala ara han diberi oleh jiran supaya kerja akan berjalan lancar.

Tepat pada waktu 5.00pm, bayi telah dipulangkan kepada jiran. Jiran saya, Puan Aisya amat berpuas hati dengan tugas yang telah saya jalankan. :

Semasa aktiviti membantu menjaga anak jiran dilancarkan, saya memastikan tugas ya ng diberi dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh bertanggungjawab. Saya tidak meru ngut atau tidak berpuas hati apabila diamanah untuk menjaga bayi jiran malah mengamalkan tu gas itu dengan penuh toleransi. Saya telah memberi makanan dan minuman kepada bayi me ngikut arahan jiran pada masa tertentu. Saya turut berprihatin dengan keadaan dan keperluan bayi. :

Aktiviti kerja amal iaitu membantu menjaga anak jiran telah membuatkan saya bersay a insaf tentang kepentingan menjalin hubungan yang erat dengan jiran. Saya dapat memaha mi bahawa jikalau hubungan degan jiran kurang aman, maka kehidupan kita tidak dapat mencapa i kesejahteraan dan keharmonian. Hal ini juga memberi kesedaran kepada saya bahawa sikap tolong-menolong harus diamalkan apabila mana-mana pihak diperlukan bantuan. Peng ajaran yang saya dapat ialah kita patut mengamalkan nilai bertanggungjawab apabila sesuatu tug as dilaksanakan. Akhirnya, saya juga bersyukur kerana aktiviti kerja amal ini telah mengu bah sikap saya supaya sentiasa menjalin hubungan yang erat dengan jiran. --------------------------------------------------------------------

Bidang: Kekeluargaan

Tajuk: Persediann menyambut perayaan Tahun Baru Cina Penganjur: Ng Yew Fatt, ketua keluarga Matlamat: Mewujudkan suasana yang bersih, ceria dan selesa untuk perayaan Tahun B aru Cina. Objektif

: 1. Mengamalkan sesuatu kebiasaan yang diwarisi turun-temurun selama ini bersama keluarga. 2. Mewujudkan kerjasama dan hubungan yang erat di kalangan anggota keluarga. 3. Melahirkan anggota keluarga yang saggup melaksanakan kewajipannya terhadap ke luarga. :

Aktiviti persediaan menyambut Tahun Baru Cina dijalankan pada 13 Febuari 2010 iaitu pada hari Sabtu dari jam 1.00pm hingga 5.00pm. Saya sekeluarga telah melibatkan diri dala m aktiviti persediaan menyambut perayaan Tahun Baru Cina ini.

Sebelum memulakan aktiviti tersebut, kami telah mengadakan perbincangan antara a hli keluarga tentang agihan tugas. Dalam perbincangan, saya telah menyumbang idea supaya pintu pintu gerbang rumah kami dicat semula.

Semasa perjalanan aktiviti, saya dan ahli keluarga menyumbangkan tenaga untuk got ong royong tersebut. Kami bekerjasama untuk memastikan kerja-kerja berjalan lancar. Say a diamanah untuk menukarkan bantal tas dan bed cover baru. Kami telah bersukarela untuk melak sanakan tanggungjawab terhadap keluarga dengan tungkus lumus. Sikap kasih sayang terhada p keluarga dapat diterapkan apabila kami sanggup bantu-membantu antara satu sama lain semas a melakukan tugas. Selaku ahli keluarga, saya mematuhi segala arahan ketua keluarga supaya kead aan terkawal

dan wujudnya suasana harmoni. Tepat pada pukul 5.00pm, semua tugas telah kami siapkan. Aktiviti persediaan meyam but perayaan Tahun Baru Cina ini amat berjaya atas kerjasama antara ahli keluarga. :

Semasa aktiviti persediaan menyambut perayaan Tahun Baru Cina dilancarkan, saya memastikan semua arahan dan tugas yang diarahkan oleh ketua keluarga dilakukan d engan baik dan penuh tanggungjawab. Saya tidak merungut atau tidak berpuas hati apabila diam anahkan untuk membuat persediaan bersama keluarga untuk perayaan Tahun Baru Cina kerana saya sepatutnya mengekalkan tradisi kekeluargaan ini. Saya juga menyumbangkan idea ba gi mengecat pintu gerbang supaya aktiviti gotong-royong ini lebih sempurna. Saya turut merakamk an gambar foto sepanjang aktiviti dijalankan. :

Aktiviti kerja amal iaitu persediaan menyambut perayaan Tahun Baru Cina telah memb uatkan saya berasa insaf tentang kepentingan mengamalkan sesuatu kebiasaan yang diwarisi turun-temurun bersama keluarga. Saya dapat memahami bahawa jikalau angg ota keluarga tidak mengamalkan tanggungjawab ini, situasi keluarga akan menjadi kurang aman dan da mai. Hal inijuga memberikan kesedaran kepada saya bahawa tugas persediaan sebelu m sesuatu perayaan merupakan tanggungjawab setiap anggota keluarga. Pengajaran yang saya dapat ialah kita patut mengamalkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga. Akhirnya, saya juga bersyukur kerana aktiviti kerja amal ini telah mengubah sikap saya bagi sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti k eluarga supaya kesejahteraan hidup dapat dicapai. -----------------------------------------------------------------

Bidang : Alam Sekitar

Tajuk : Kitar semula bersama rakan Penganjur : Ng Chi San, ketua kumpulan Matlamat : Mengurangkan pembaziran sumber alam semula jadi serta mengurangkan kadar pen cemaran. Objektif

: 1. Menunjukkan sikap prihatin terhadap keadaan alam sekitar. 2. Mewujudkan kerjasama dan hubungan yang erat di kalangan pelajar. 3. Melahirkan wargaNegara yang mencintai alam sekitar. :

Aktiviti kitar semula bersama rakan dijalankan pada 21 Jun 2010 iaitu pada hari Isnin d ari jam 2.00pm hingga 5.00pm. Saya dengan seorang rakan telah hadir untuk aktiviti k itar semula bersama rakan ini di rumah saya sendiri.

Sebelum memulakan aktiviti tersebut, kami telah membuat perancangan untuk mendapatkan bahan tidak terpakai yang dapat dikitar semula. Dalam perbincangan, s aya telah menyumbangkan idea supaya mengumpulkan bahan tersebut daripada jiran terdekat supaya dihantar ke tong ktiar semula.

Semasa perjalanan aktiviti, saya dan rakan telah bekerjasama untuk memastikan aktiv iti ini berjalan lancar dengan memegang sikap menyayangi dan menghargai alam sekitar. S aya berperanan untuk mendapatkan bahan daripada jiran-jiran terdahulu. Selepas itu, kam i membersihkan bahan-bahan tersebut lalu mengkatergorikan mereka ke tiga jenis, iait u kertas, kaca,

aluminium dan plastik. Kami tidak pernah mengabaikan mana-mana bahan yang dapa t dikitar semula kerana itu tanggungjawab kita bersama untuk mengekalkan keharmonian anta ra manusia dengan alam sekitar. Tepat pada waktu 5.00pm, semua bahan yang telah dikategori telah dihantar ke tong k itar semula terdekat untuk dikitar semula. Aktiviti ini telah dijayakan akhirnya. :

Semasa aktiviti kitar semula bersama rakan dilancarkan, saya memastikan semua per kara persediaan dilengkapkan seperti menyediakan bag plastik besar. Saya juga menyumb angkan idea bahawa mengumpulkan bahan tidak terpakai yang dapat dikitar semula daripada jira n-jiran. Saya tidak pernah merungut atau tidak berpuas hati kerana pengekalan alam sektiar merup akan tanggungjawab bersama. Saya juga amat bekerjasama dengan rakan untuk mencapai matlamat sama iaitu memelihara dan memulihara alam sekitar. :

Aktiviti kerja amal iaitu kitar semula bersama rakan telah membuatkan saya berasa in saf tentang kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar. Saya dapat memaham i bahawa jika pengeluaran sumber bumi tanpa terhad ini terus berlaku, maka sampah sarap akan be rtambah berturut-turut dalam kuantiti besar. Hal ini juga memberi kesedaran kepada saya baha wa tugas memelihara dan memulihara alam sekitar bukan sahaja tanggungjawab pihak kerajaa n tetapi setiap individu. Pengajaran yang saya dapat ialah kita patut mengamalkan nilai menyayangi dan

menghargai alam sekitar serta peka terhadap isu-isu alam sekitar supaya hubungan h armoni antara manusia dengan alam sekitar dapat dijamin. Akhirnya, saya bersyukur kerana aktiviti k erja amal ini telah mengajar saya untuk memelihara dan memulihara alam sekitar pada setiap mas a.

--------------------------------------------------------------------Bidang : Alam Sekitar Tajuk : Gotong royong di padang kawasan perumahan Penganjur : Ng Chi San, ketua kumpulan Matlamat : Mewujudkan suasana padang di kawasan perumahan yang bersih dan selesa untuk d iistirehat. Objektif

: 1. Menunjukkan sikap prihatin terhadap keadaan kawasan perumahan. 2. Menjalin hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam sekitar. 3. Melahirkan masyarakat yang mencintai kebersihan persekitaran. :

Aktiviti gotong royong di padang kawasan perumahan dijalankan pada 20 Ogos 2010 i aitu pada hari Jumaat dari jam 2.00pm hingga 5.00pm. Seramai 5 orang pelajar terma suk saya, telah hadir bersama untuk aktiviti gotong royong di padang kawasan perum ahan.

Sebelum memulakan aktiviti tersebut, kami telah mengadakan perbincangan tentang agihan tugas. Dalam perbincangan tersebut, saya telah menyumbangkan idea supaya sampah-sarap yang kami kutip seperti kertas, tin aluminium dan botol kaca dapat diha ntar ke tong kitar semula.

Semasa perjalanan aktiviti, saya dan ahli-ahli kumpulan telah bekerjasama untuk menj ayakan aktiviti gotong royong di padang kawasan perumahan. Saya berperanan untuk mengutip tin-tin aluminium kosong yang dibuang merata-rata tempat untuk dikitar se mula. Sikap peka terhadap isu-isu alam sekitar telah kita tunjukan dalam tindakan me ngutip bahan untuk dikitar semula kerana masalah kekurangan sumber alam semakin ketara. Kami juga mengutip cabang pokok yang besar dan berbahaya untuk dibuang k emudian. Selaku ketua kumpualn, saya telah mengatur strategi yang berkesan supaya aktiviti gotong royong ini dapat dijalankan secara lancar dan ef ektif. Tepat pada pukul 5.00pm, semua sampah-sarap yang dapat dikitar semula telah dihan tar ke tong kitar semula mengikut jenis. Keadaan padang telah dipulih menjadi bersih sekali.

Peranan saya:

Semasa aktiviti gotong royong di kawasan perumahan dijalankan, saya selaku ketua k umpulan telah mengarah ahli kumpulan untuk menjalankan tugas masing-masing. Say a telah juga menyumbangkan idea bahawa sampah-sarap yang dapat dikitar semula d ihantar ke tong kitar semula selepas itu. Selain itu, saya telah bersungguh-sungguh m egutip tin aluminium dan cabang pokok di sekitar padang. Dalam sepanjang masa akti viti dijalankan, saya telah berperanan untuk merakamkan gambar foto untuk tujuan m enlengkapkan kerja kursus.

Kesan yang diperolehi :

Aktiviti kerja amal ini iaitu gotong royong di padang kawasan perumahan telah membu atkan saya berasa insaf tentang kepentingan menghargai dan menjaga kebersihan pa dang kawasan perumahan. Saya dapat memahami bahawa padang merupakan tempa t rekreasi penduduk tempatan dan tidak patut dicemarkan supaya penduduk dapat se ntiasa menggunakan infrastrutur ini sepenuhnya. Hal ini juga memberi kesedaran kepada saya bahawa tugas menjaga k ebersihan kawasan perumahan merupakan tanggungjawab penduduk tempatan. Peng ajaran yang saya dapat ialah kita patut mengamalkan nilai menyayangi dan mengharg ai alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama. Akhirnya, saya bersyuk ur kerana aktiviti kerja amal ini telah mempengaruhi saya untuk sentiasa menghargai dan menjaga kebersihan kawasan persekitaran.

------------------------------------------------------------------------

Tugasan Harian 1 Keluarga Bahagia Menjamin Masyarakat Penyayang

Satu hal yang menjadi keyakinan umum bahawa kebajikan seseorang insan adalah ber punca daripada status kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Darinya akan mewuju dkan sebuah masyarakat yang berbudi dan berbudaya mulia yang akhirnya akan mem bentuk satu sistem sosial yang mantap dan dapat menghadapi pelbagai arus cabaran. Memandangkan betapa pentingnya institusi kekeluargaan dalam pembentukan masyarakat yang berbudi dan berbudaya penyayan g, maka sewajarnya ia diberi perhatian utama. Justeru itu satu program khusus diperk enalkan yang diberi nama 'RUMAHKU SYURGAKU'. Program ini dilaksanakan dengan tuj uan mewujudkan keluarga bahagia ke arah melahirkan masyarakat penyayang dan be rsatupadu selaras dengan ajaran Islam dan wawasan 2020.

Dengan mengetahui betapa pentingnya sebuah keluarga yang bahagia untuk mewuju dkan masyarakat penyayang, kita haruslah selalu mengamalkan nilai kasih sayang ter hadap keluarga. Kita patutlah mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap se tiap anggota keluarga supaya konflik dan masalah tidak wujud antara keluarga. Sehub ungan dengan itu, keluarga bahagia dapatlah wujudkan masyarakat penyayang. Kita j uga harus mempunyai peka cinta yang berkekalan sesama ahli keluarga supaya wujud nya keluarga bahagia. Dengan adanya cinta yang berkekalan, keluarga itu akan menja di lebih kukuh kerana saling memahami antara satu sama lain.

Selain itu, nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan juga harus diamalkan oleh setiap an ggota keluarga. Kita harus menerima ,menghormati dan mengamalkan adat dan keper cayaan keluarga sendiri. Setiap agama dipercayai akan memberi pengajaran kepada s eseorang supaya tidak melakukan kegiatan tidak bermoral atau keruntuhan akhlak. De ngan ini, masyarakat penyayang akan wujud. Kita juga patutlah mengekalkan tradisi y ang diwarisi secara turun temurun. Sesebuah keluarga bahagia akan wujud jika setiap anggota keluarga mematuhi segala suruhan Tuhan. Kesimpulannya, hubungan yang baik antara anggota keluarga amat diperlukan untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Dengan adanya hubungan yang kukuh dan kasih sayang antara sesebuah keluarga, masyarakat penyayang dapat diwujud. (278) patah perkataa -----------------------------------------------------------------------Tugasan Harian 2 Tanggungjawab kerajaan dan masyarakat untuk memelihara dan memulihara alam sekitar

Alam semula jadi merupakan satu anugerah Tuhan yang amat besar dan tidak ternilai kepada manusia sejagat. Pemuliharaan alam semula jadi merupakan salah satu prinsip Pendekatan Islam Hadhari yang ingin dilestarikan supaya ianya berada dalam keadaan amat selesa, cantik, dan indah seperti mana yang disarankan oleh Islam. Selain daripada agama Islam pemeliharaan alam semula jadi juga amat dititikberatkan oleh agama-agama lain seperti Kristian dan Buddha.

Kerajaan dan masyarakat telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Sebagai seorang ahli masyarakat, nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar amat diperlu bagi memastikan kesinambungan kehidupan manusia sejagat. Kita harus memelihara alam sekitar dengan mengelakkan pembaziran sumber alam. Misalnya, kita harus mematikan peralatan elektrik apabila tidak digunakan untuk menjimatkan sumber yang semakin berkurangan. Selain itu, kita juga harus bersama memulihara alam sekitar supaya penggunaan alam dapat diguna pakai sehingga generasi akan datang secara kualitatif dan kuantitatif. Contohnya, kita dapat menanam pokok-pokok di sekelilingi kawasan rumah supaya kualiti udara dapat ditingkat semula dan secara tidak langsung menghijaukan bumi kita.

Tambahan pula, kerajaan dan masyarakat harus mengamalkan nilai peka terhadap isuisu alam sekitar. Persoalan alam sekitar patut diprihatinkan supaya langkah mengatasi masalah itu dapat diambil dan dilaksanakan secara berkesan. Misalnya dalam konteks semasa, impak pencemaran alam sekitar sudah menjadi global yang terserlah menerusi fenomena pemanasan suhu bumi, pencemaran merentasi sempadan dan corak pengembelengan sumber tidak lestari. Jadi, pihak kerajaan dan masyarakat haruslah berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ini seperti menyokong program ktiar semula yang dianjurkan oleh kerajaan dan pihak swasta. Dengan ini, pencemaran darat akan ditangani secara tidak langsung.

Konklusinya, setiap individu dipertanggungjawabkan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar yang dikurniakan oleh Tuhan. Segala tindakan yang membawa kepada kerosakan dankemusnahan alam semula jadi hendaklah dihentikan segera. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tugasan Harian 3 Menghormati Hak WanitaTanggungjawab Bersama Pepatah Melayu mengatakan Tangan yang menghayun buaian juga mampu menggoncangkan unia. Itulah senario sebenar wanita-wanita pada hari ini. Kini wanita bukan lagi dianggap sebagai penghuni tetap ceruk dapur semata-mata tetapi telah menjadi salah satu entiti penting dalam pembangunan negara.

Sehubungan dengan itu, setiap individu mesti menghormati hak wanita pada bila-bila masa. Hak wanita patut dilindungi dengan membenarkan mereka mendapat pendidikan dan pekerjaan, peluang kenaikan pangkat dan mendapat perlindungan daripada keganasan. Tambahan pula, setiap individu harus mengiktiraf hak wanita untuk melibatkan diri dalam mana mana bidang sahaja. Sumbangan wanita tidak dapat diabaikan walaupun dalam bidang sukan, atlit-atlit wanita bersama-sama atlitatlit lelaki telah mengharumkan nama negara dalam sukan renang. Misalnya puteri renang yang tidak asing lagi seperti Nurul Huda serta Nicole David yang mengharumkan nama negara dalam sukan skuasy. Ini telah mengambarkan wanita juga memberi sumbangan kepada Negara dan hak mereka harus dihormati.

Di samping itu, setiap individu harus mengamalkan nilai keadilan terhadap wanita dan lelaki. Wanita harus diberi tindakan dan keputusan yang saksama setaraf dengan lelaki tidak kira dalam aspek pendidikan atau pekerjaan. Tokoh-tokoh wanita yang melibatkan diri dalam bidang politik seperti seperti Datuk Paduka Rafidah Aziz dan Datuk Siti Norma Yaacob telah membuktikan bahawa wanita juga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna jika dilayan adil serta diberi peluang. Sebenarnya, individu juga harus bertindak tidak berat sebelah terhadap lelaki ataupun perempuan.Wanita yang dapat menerima pendidikan yang sama dengan lelaki tidak hairan untuk menjawat jawatan penting dalam syarikat-syarikat besar. Oleh itu, kita mesti mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan kepada pembangunan negara sekiranya diberi layanan yang tidak berat sebelah

Kesimpulannya, setiap individu harus menghormati hak wanita dan memberikan layanan secara adil kepada mereka. Dengan ini, wanita akan berpeluang untuk memberi sumbangan kepada masyarakat serta Negara

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tugasan Harian 4 Kepentingan amalan nilai amanah bagi setiap kakitangan kerajaan untuk menangani masalah rasuah

Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah tumbuk rusuk atau makan suap dan konotasi ini membawa maksud yang negatif kepada imej sesebuah masyarakat itu. Semakin tinggi kadar rasuah di sesebuah negara itu maka semakin rendahkan persepsi masyarakat luar terhada kemampuan rakyat negara terbabit untuk melakukan sesuatu terutama dalam aspek ekonomi. Media massaa turut menyiarkan pelbagai kes yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi yang terlibat dalam

amalan rasuah ini sebagai bukti betapa masalah ini semakin menular dalam masyarakat kita.

Sebenarnya, setiap kakitangan kerajaan harus mengamalkan nilai amanah dalam menjalankan urusannya untuk menjamin kemajuan dan keamanan Negara. Mereka harus mempunyai sikap bertanggungjawab yang kekal kerana mereka diamanah untuk menguatkuasakan undang-undang dan menegakkan keadilan. Tambahan pula, kakitangan kerajaan yang amanah dapat menimbulkan kepercayaan rakyat terhadapnya. sesebuah Negara akan berkembang maju dan mencapai keamanan jika wujudnya kepercayaan antara rakyat terhadap pihak kerajaan. Oleh itu, amalan rasuah harus dibanteraskan kerana itu bukan sahaja mengakibatkan rakyat hilang keyakinan terhadap kerajaan tetapi juga membentuk masyarakat yang tidak sihat. Secara tidak langsung, imej Negara akan terjejas.

Di samping itu, setiap kakitangan kerajaan juga harus mengamalkan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Mereka yang sepatut menjadikan contoh kepada rakyat malah telah mewujudkan masalah ketelusan sistem pentadbiran kerajaan kita. Sehubungan dengan itu, masyarakat menganggap masalah rasuah ini bermaharajalela kerana undang-undang yang longgar terutama dalam aspek pemberian tender dan projek lain telah menyebabkan ramai pekerja awam mengambil kesempatan daripada kelemahan itu untuk mengambil wang secara haram ini. Hal ini telah membuktikan betapa pentingnya untuk seorang kakitangan kerajaan untuk menerima dan memahuthi peraturan serta undang-undang Negara.

Konklusinya, kakitangan kerajaan harus berpegang teguh kepada amanah serta mematuhi peraturaan dan undang-undang supaya masalah rasuah dapat dibanteraskan. (270) patah perkataan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tugasan Harian 5 Kepentingan amalan saling menghormati dan bertolak ansur dalam masyarakat majmuk

Masyarakat Semenanjung Malaysia khasnya dan Malaysia amnya selalu dianggap sebagai sebuah masyarakat majmuk atau masyarakat berbilang kaum. Tiga etnik terbesar ialah Melayu, Cina dan India yang mana mengamalkan kebudayaan adat resam, agama dan bahasa masing-masing. Setiap kaum mempunyai keperibadian budaya

tersendiri yang dikekalkan. Tiga etnik ini bersatu di atas satu ikatan kerakyatan dan di bawah sebuah pemerintahan demokrasi beraja berperlembagaan dengan satu cara hidup yang dipersetujui bersama.

Sehubungan dengan itu, nilai toleransi mesti diamalkan oleh setiap warganegara supaya keamanan dan keharmonian dalam negara tercapai. Dalam masyarakat yang majmuk ini, sikap bertolak ansur sesama bangsa dan agama yang berlainan amat dititikberatkan supaya pertelingkahan antara kaum tidak wujud. Dengan ini, rakyat pelbagai kaum boleh bebas mengamalkan idea, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara. Selain itu, setiap warganegara harus mengawal perkataan dan kelakuan diri pada bila-bila masa supay tidak meyentuh isu sensitif seperti hak-hak dan kedudukan raja, agama, kewarganegaraan dan hak-hak istimewa bumiputera. Inilah untuk menjamin kesejahteraan Negara sejagat.

Tambahan pula, setiap warganegara harus selalu hidup bersama secara aman. Masyarakat patut hidup berbaik-baik antara satu sama lain supaya Negara kita dapat mencapai perpaduan kaum dan berkembang maju. Sesebuah Negara yang menghadapi konflik dalaman akan menjejaskan status ekonomi dan tidak akan mencapai kemajuan. Oleh itu, setiap kaum mesti mengutamakan kedaimaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Rakyat yang selalu bersatu-padu penting dalam masyarakat majmuk seperti bak kata perkata bersatu teguh, bercerai roboh.

Kesimpulannya, sebagai seorang rakyat yang cinta akan Negara, kita harus selalu bertolak ansur dan menghormati sesama kaum supaya konflik dalaman tidak wujud. Secara tidak langsung, rakyat yang perpaduan merupakan aset sesebuah Negara untuk mencapai kemajuan. (277) patah perkataa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tugasan Harian 6 Hak Pengguna harus dilindungi oleh semua pihak

Orang ramai sebagai pengguna merupakan aset penting dalam menjayakan wawasan negara. Bagi mencapai tujuan itu, pendidikan dalam bidang kepenggunaan perlulah disemai dari peringkat kecil lagi. Dalam hal yang sedemikian, sekolah merupakan sebuah institusi yang paling sesuai untuk mendidik pelajar tentang pendidikan kepenggunaan. Walaupun pengguna mempunyai hak-hak tertentu, namun hak-hak berkenaan

bukanlah diperolehi secara otomatis. Ramai pengguna yang kurang tahu atau kurang mengambil tahu akan hak-hak mereka. Pengguna harus diberi kesedaran tentang hak mereka tertentu supaya mereka dapat menuntut hak tersebut.

Semua pihak telah dipertanggungjawabkan untuk melindungi hak pengguna. Kerajaan dan pihak swasta harus membela hak pengguna supaya hak mereka terjamin. Misalnya, undang-undang telah digubal oleh dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna. Manakala pendidikan dan kesedaran kepenggunaan telah diberi oleh persatuan NGO serta pihak kerajaan kepada kalangan pengguna. Selain itu, hak-hak pengguna harus dipelihara seperti hak untuk mendapatkan keperluan asas, hak untuk membuat pilihan, hak untuk mendapatkan maklumat, hak untuk menuntut pampasan, hak untuk mendapatkan pendidikan kepenggunaan dan sebagainya. Sebagai contoh, penjual-penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemeberitahuan kepada pengguna.

Walau bagaimanapun, pengguna harus bersikap rasional apabila membeli sesuatu barang atau perkhidmatan supaya dapat melindungi hak pengguna sendiri. Mereka patut mengambil pertimbangan yang wajar tentang kualiti dan harga sesuatu barang atau perkhidmatan sebelum membelinya. Sebagai misalan, pengguna boleh membuat pembandingan harga terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu barang supaya inflasi barang tidak berlaku. Tambahan pula, pengguna patut boleh berfikir supaya hak- hak mereka terjamin. Contohnya, pengguna berhak mendapatkan maklumat lanjut tentang barang atau perkhidmatan itu jika maklumat diberi tidak lengkap. Keseluruhannya, semua pihak harus melindungi hak pengguna termasuk pihak kerajaan, pihak swasta serta pengguna itu sendiri. Pengguna yang berilmu dan rasional dapat membantu pengurangan permintaan di pasaran dan seterusnya menstabilkan harga barangan atau perkhidmatan. (283) patah perkataan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tugasan Harian 7 Kebebasan bersuara sebagai hak rakyat dengan batasan tertentu

Malaysia terkenal sebagai salah sebuah negara yang mengamalkan demokrasi secara meluas. Kebebasan bersuara adalah antara hak asasi manusia yang maha penting dalam sesebuah negara demokrasi. Ia menjadi kayu ukur sama ada demokrasi subur atau sebaliknya dalam negara tersebut.

Namun, hak asasi ini berbeza-beza interpretasinya mengikut kaca mata budaya dan agama sesebuahmasyarakat. 'Lain padang, lainlah belalangnya'. Di Malaysia kebebasan bersuara didefinisikan olehperlembagaan persekutuan dan dikawal oleh undang-undang tertentu.

Setiap warganegara Malaysia mempunyai hak bagi kebebasan bersuara. Kita ada kebebasan berucap seperti menyebarkan maklumat atau idea dengan medium apa-apa sahaja. Walau bagaimanaupun, hak kebebasan bersuara tidak bersifat mutlak di negara kita dan hak ini dihadkandengan batasan tertentu. Misalnya, isu sensitive seperti hak-hak dan kedudukan raja, agama,kewarganegaraan, dan hak-hak Istimewa Bumiputera tidak dapat disentuh. Di samping itu, setiapwarganegara bebas mengeluarkan buah fikiran sendiri seperti pendapat, pembaharuan atau kritikan dengan batasan tertentu. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan kebebasan bersuara amat pentingbagi media massa yang memainkan peranan penting sebagai pendukung am kebebasan berpendapatbagi semua.

Selain itu, setiap warganegara harus bersikap kesederhanaan dalam menggunakan hak kebebasan bersuaranya. Pertimbangan dan tindakan yang dibuat patut bersifat tidak keterlaluan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau pelakuan. Ini adalah untuk menjamin keharmonian dan kedamaian sesebuah negara supaya pertelingkahan antara kaum tidak wujud. Tambahan pula, warganegara patut bersikap kesederhanaan supaya tidak mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Semasa mengeluarkan sesuatu pandangan, kita mesti mempertimbangkan pihak lain supaya tidak akan menyentuh isu-isu sensitif yang mungkin menjejaskan perpaduan negara kita.

Kesimpulannya, sebagai warganegara Malaysia kita mesti bersikap kesederhanaan walaupun mempunyai kebebasan bersuara kerana kita berada negara yang berbilang kaum. Dengan ini, kesejahteraan dan kedamaianan negara akan tercapai. (271) patah perkataan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tugasan Harian 8 Mengekalkan keamanan negara tanggungjawab bersama

Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang mampu menikmati keamanan dan kestabilan politik yang jarang ditemui di negara-negara lain. Keadaan ini membolehkan ekonomi negara berkembang maju dan menyediakan peluang pekerjaan yang luas dalam pelbagai sektor. Namun demikian, Malaysia tetap menghadapi cabaran-cabaran dalam usaha mengekalkan keamanan negara malah keaamanan sejagat.

Sebagai rakyat Malaysia, nilai cinta akan Negara harus sentiasa diamalkan. Kita harus sentiasa mempunyai perasaan sayang akan negara dengan berusaha untuk menepis segala ancaman dalaman dan luaran yang cuba menggugat keamanan serta keharmonian negara. Misalnya, negara kita sedang menghadapi ancaman najis dadah yang semakin menular dan meningkat saban tahun. Negara bakal kehilangan tenaga kerja serta kepimpinan pelapis jika masalah ini berterusan terjadi. Untuk mengawal ancaman ini menjadi kudis yang merebak, setiap anggota masyarakat perlu mengambil kesedaran dan membantu kerajaan dalam menangani permasalahan ini. Masyarakat harus sentiasa meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri dengan menjauhi diri daripada dadah supaya peratusan penagih tegar dapat diturunkan serta sekali gus mengekalkan keamanan negara.

Di samping itu, setiap warganegara harus saling membantu dan bekerjasama supaya keamanan negara tercapai. Sudah acapkali kita dengar tentang berita kes jenayah yang dikaitkan dengan golongan remaja seperti vandalisme, gengsterisme, dan buli. Kejadian ini telah mengugat keamanan negara secara tidak langsung. Usaha membina yang dilakukan pada setiap peringkat amat penting untuk membanteraskan jenayah ini, misalnya ibu bapa berperanan bagi mendidik dan menyampaikan ajaran agama kepada anak mereka supaya mereka tidak akan terjebak ke dalam kancah jenayah tersebut. Sebenarnya, usaha ini harus dilakukan bersama antara semua pihak untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan negara. Pihak sekolah juga dipertanggungjawabkan untuk menasihati pelajar agar kesannya terbabit dalam jenayah-jenayah itu.

Oleh itu, setiap rakyat Malaysia bertanggungjawab untuk mengekalkan keamanan negara daripada anasir yang buruk. Kehidupan yang aman dan damai merupakan teras kepada pembangunan negara yang maju. (288) patah perkataan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerja amal 1: Bidang Perkembangan Diri : Kerajinan : Kata Kesan - kesedaran/sedar Gambar : Buang sampah ke dlm bakul sampah

Kerja amal 2: Bidang Kekeluargaan : Tanggungjawab terhadap keluarga : Kata Kesan - insaf Gambar : cuci kereta ibu

Kerja amal 3: Bidang Alam sekitar : Kemapanan alam sekitar : Kata Kesan - iktibar Gambar : Tanam pokok

Kerja amal 4: Bidang Alam Sekitar : Peka terhadap isu2 alam sekitar : Kata Kesan - perubahan sikap Gambar : kutip sampah

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tugasan Harian Tingkatan Lima Keburukan Merokok

Umum mengetahui keburukan amalan merokok sama ada dari aspek kesihatan mahupun dari aspek ekonomi. Namun tabiat ini sukar dibendung malah tela h menjadi rutin segolongan besar masyarakat kita tidak mengira remaja atau dewasa, lelaki atau wanita.

Di Malaysia pula, golongan remaja lelaki merupakan golongan utama yang

menghisap rokok. Bagi mereka, dengan menghisap rokok mereka dapat menghilangkan ketegangan perasaan dan fikiran yang dialamni dan juga sebagai suat u kepuasan.

Sebenarnya, perbuatan merokok merupakan salah satu punca yang menyebabkan berl akunya penyakit barah paru-paru, arteri jantung dan batuk kering. Para penghisap rokok yang menghisap sebanyak 40 batang rokok atau lebih dalam sehari adalah 30 kali lebih berkemungkinan untuk diserang penyakit barah paru-paru. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), merokok menyebabkan 90% d aripada jumlah kes penyakit barah paru-paru dan 75% daripada jumlah kes penyakit k erongkong yang tenat.

Asap rokok mengandung sebatian-sebatian seperti benzpiren, fenol, dan hidrogen sianida yang mencemarkan paru-paru. Di samping itu, tar tembakau yang mengandung nikotin juga menyebabkan ketumbuhan sel-sel barah. Keadaan ini menyebabkan kesihatan para perokok menajdi terjejas dan tidak harianlah laporan Wh o yang menyatakan bahawa seramai 4.5 juta orang mati pada setiap tahun sebagai ak ibat keracunan dioksida dan nikotin yang berpunca daripada rokok.

Penghisap rokok biasanya sahaja membahayakan perokok malah turut membahayakan kesihatan orang yang berada di sekitarnya. Apabila asap rokok dihembus oleh perokok, orang yang berhampiran dengannya akan turut menghidu asa p tersebut dan mencemarkan paru-paru serta menjejaskan kesihatan mereka.

Asap roko turt menyebabkan pencemaran alam seitar berlaku. Misalnya, jika terdapat 100 yang menghisap rokok di suatu ruang yang sempit, maka udara di kawasan itu akan tercemar, Andainya terdapat ramai orang yang menghisap rokok di s esuatu kawasan yang telah tercemar, kesihatan penduduk di kawasan itu sudah pasti akan terganggu.

Menurut laporan Who seterusnya, perokok-perokok membelanjakan kira-kira RM600 billion pada setiap tahun untuk membeli 10 000 billion batang rokok. Hal ini jel as menunjukkan bahawa penduduk di dunia ini membazirkan terlalu banyak wang han ya untuk membeli rokok. Lebih baik sekiranya jumlah wang yang besar itu dibelanjaka n untuk memperbanyak kemudahan-kemudahan awan, infrastruktur sosial, pendidikan

masyarakat, perkhidmatan hospital dan seumpamanya.

Para remaja yang menghisap rokok juga membelanjakan wang dengan jumlah yang banyak semata-mata untuk membeli rokok. Bagi pelajar-pelajar bersekolah pula, wang saku yang diperoleh daripada ibu bapa digunakan untuk membeli rokok. Sesung guhnya, perbuatan itu hanya akan merugikan diri mereka sendiri, masyarakatdan neg ara. Oleh yang demikian, pihak ibu bapa dan guru haruslah memastikan anak-anak m ereka dan para pelajar tidak menjadi perokok.

Meskipun kerajaan memperoleh pendapatan yang besar melalui cukai daripada perniagaan rokok namun usaha-usaha untuk mencegah amalan merokok itu tetap dijalankan. Langkah kerajaan mengharamkan iklan rokok di kaca televisyen mrerupakan suatu langkah bijak untuk mengelakkan lebih ramai orang yang menghisap rokok. Langkah menaikkan harga rokok melalui duti importnya juga berjaya mengurangkan jumlah perokok di negara ini.

Kesimpulannya, saya insaf kerana selama ini saya merokok tanpa menhargai kesihatan badan diri dan juga kesihatan orang lain. Saya sedar bahawa memberhentikan merokok dapat mengelakkan kesihatan diri daripada pelbagai penyakit kanser seperti kanser paru-paru. Saya juga mengambil iktibar dan berjanji su paya tidak merokok pada masa yang akan datang. Saya telah berubah sikap dan serin g mengingatkan diri supaya tidak merokok setiap hari. Nilai yang terdapat di dalam es ei ini ialah harga diri dan rasional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panduan Menulis Kata Kesan

Kesedaran (mengetahui dan memahami keadaan yang sebenar)

Contoh: Setelah selesai membaca laporan mengenai aktiviti rakan-rakan saya menyediakan makanan untuk anak-anak yatim tersebut, saya sedar bahawa setiap manusia memerlukan perhatian dan kasih sayang.

Insaf (mamahami sesuatu perkara sehingga menimbulkan kesedaran dalam diri sendiri)

Contoh: Setelah selesai membantu menyediakan makanan untuk anak-anak yatim tersebut, saya insaf bahawa bukanlah senang untuk ibu saya menyediakan makanan untuk kami sekeluarga, dan saya akan cuba untuk membantu ibu saya memasak.

Iktibar ( pengajaran atau teladan yang pelajar perolehi selepas menjalankan kerja amal)

Contoh: Setelah selesai membantu menyediakan makanan untuk anak-anak yatim tersebut, saya mendapat iktibar bahawa saya perlu bersyukur kerana masih mempunyai ibu dan bapa.

Perubahan sikap (perubahan sikap yang dialami pelajar selepas menjalankan aktiviti)

Contoh: Setelah selesai menjalankan aktiviti kerja amal di rumah anak-anak yatim tersebut, saya merasai perubahan sikap dalam diri saya. Saya mulai prihatin terhadap nasib orang-orang yang kehilangan anggota keluarga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUGASAN HARIAN 1 Rasuah merupakan musuh utama negara dan harus dibendung dengan segera. Terdapatsegelintir pegawai yang sanggup terbabit dalam rasuah semasa menjalankan tugas merekamasing-masing. Oleh itu, beberapa nilai haruslah perlu ada pada segelintir pegawai tersebut. Nilai pertama yang perlu diamalkan oleh para pegawai ialah nilai amanah. Pegawai haruslah bersikap bertanggungjawabsemasa menjalankan tugasnya supaya dipercayai orang lain.Sebagai contoh, pegawai telah melaksanakan tugas yang diberikan tanpa melengahkan tugastersebut dan juga melakukan tugas tersebut dengan penuh teliti. Selain itu, nilai amanah yangdiamalkan oleh pegawai boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain dengan melaksanakan tugas dengan cekap, bersih dan berkesan. Sebagai contoh, pegawai tersebut yangtelah melaksanakan tugas yang diberi akan dipandang tinggi oleh orang ramai sekeliling danakan diberi kepercayaan terhadap pegawai tersebut serta dapat membanteras rasuah.

Nilai kedua yang perlu ditanam dalam hati pegawai adalah nilai rasional . Para pegawaiharuslah

boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata supaya dapat membezakanbaik buruk sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Sebagai contoh, seseorang pegawai akanberfikir dengan teliti sebelum bertindak agar tidak mencemarkan masa depannya. Selain itu,pegawai yang mengamalkan nilai rasional dapat mengambil tindakan berdasarkanpertimbangan yang wajar supaya pegawai tersebut dapat berfikir tentang kesan sesuatutindakan yang akan diambil. Sebagai contoh, pegawai akan memikirkan kesan-kesantindakannya terhadap kepentingan diri dan orang lain pada sekelilingnya.

Nilai yang ketiga yang perlu dilahirkan dalam semua minda pegawai adalah nilai bertanggungjawab. Pegawai-pegawai haruslah sanggup memikul tugas sebagai pegawai yangsebenar dengan mengikuti arahan serta peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pegawaiakan melaksanakan tugasnya dengan mengikuti arahan yang telah diberi oleh pegawai atasannyadan tidak mengingkarinya. Di samping itu, para pegawai haruslah mempunyai kesanggupanuntuk melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna supaya dapat menjamin masadepan yang cerah dan berpeluang. Sebagai contoh, seseorang pegawai perlulah bijak melanksanakan tugas-tugas atau jawatan yang diberi dengan penuh semangat supaya dia dapatmenentangi musuh negaranya iaitu rasuah. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUGASAN HARIAN 2 Remaja lari dari rumah dapat diatasi sekiranya serta ibu bapa memainkan peranan masing-masing demi kesejahteraan hidup bersama. Dengan merujuk kepada beberapa nilai murni dibawah, kedua-dua pihak ini dapat memainkan peranan bagi bagi menangani masalah ini.

Peranan yang perlu diamalkan oleh remaja serta ibu bapa demi kesejahteraan hidup bersamaadalah mengamalkan nilai rasional, iaitu remaja dan ibu bapa juga boleh berfikir tentangkesan buruknya keluarga yang tidak aman damai serta kebaikannya tinggal sebagai satukeluarga. Sebagai contoh, keluarga tersebut akan sentiasa hidup dalam keadaan harmoni keranasetelah berfikir masak-masak, mereka sedar bahawa jika berlakunya perpecahan ketenteramankeluarga, pasti susah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, ibu bapa serta remajaharus mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar supaya mereka dapatberfikir tentang kesan buruk dan baik tindakan mereka. Sebagai contoh, ibu bapa dan jugaremaja akan sentiasa memikirkan kepentingan semua individu sebelum mengambil tindakankerana mereka sedar bahawa jika tersalah mengambil tindakan, susah untuk memperbaikinyamasalah tersebut. Di samping itu, kedua-dua pihak ini haruslah menanamkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga, iaitu kewajipan untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Sebagai

contoh, pihak-pihak ini bersatu padu dan hidup aman damai untuk mengeratkan hubungan antara satu samalain. Tambahan pula, nilai tanggungjawab terhadap keluarga dapat melahirkan keluargabahagia, meningkatkan imej dan juga menjaga maruah keluarga. Seperti contoh,tanggungjawab yang dilaksanakan oleh setiap individu keluarga lama kemudian akanmewujudkan sebuah keluarga yang amat mementingkan tali hubungan antara satu sama lain sertamewujudkan sebuah keluarga yang bermaruah.

Nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga juga merupakan nilai yang harusdilahirkan sejak muda lagi. Ibu bapa serta remaja juga harusmemuliakan setiap anggotakeluarga supaya dapat mencipta asas pembentukan keluarga yang harmoni untuk anggotakeluarga mereka bersatu dan mengelakkan konflik antara satu sama lain. Sebagai contoh,anggota keluarga remaja dan ibu bapa sentiasa menyokong antara satu sama lain walaupundalam keadaan yang amat cemas dan kritikal. Selain itu, remaja dan juga ibu bapa haruslah berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan terhadap anggota keluarganya. Seperticontoh, remaja dan ibu bapa duduk bersama-sama bersama anggota keluarganya sekiranya adaisu-isu yang serius dan perlu dibincangkan supaya dapat membawa idea yang sesuai untuk menyelesaikan isu tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------