ANALISIS HASIL EVALUASI MTs Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator : Mansyaul Ulum : XIII / 2 : 4.

Memahami tatat cara perawatan jenazah dan ziarah kubur : 4.1. Menjelaskan tta cara pengurusan jenazah dan ziarah kubur : 4.1.1. Menyebutkan ketentuan tentang pengurusan jenazah dan ziarah kubur
Nomor Soal dan Bobot Soal 1 2 3 4 5 Skor Maks=20 15 20 18 20 10 18 15 20 15 15 15 20 18 20 10 15 20 18 20 10 15 16 16 17 18 18 16 18 20 12 15 20 18 20 10 20 18 19 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 16 18 20 12 10 10 10 15 20 20 18 19 12 15 15 16 17 18 20 15 16 16 17 18 20 20 20 20 20 10 10 10 15 20 20 18 19 12 15 15 16 17 18 20 15 8 9 5 5 15 15 15 15 15 10 7 15 7 20

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nama Siswa AFIFUDIN ALI MAMAT NIZAR AMALIA ANIS MARSELA ANITAMALA ALFIYA DAMAYANTI ANISFAHUL QOMARIYAH AHMAD YUSQI FARIS EKO CAHYONO FITRIYAH FAHRUL HIDAYATULLOH HANIK ISMAWATI HUSNUL KHOTIMAH INNI MAR'ATUL QONITA KHOLIFATUL JANNAH KHOIRIYAH KUSAIRI LAILATUL QINAYAH MANSYUR MUHAMMAD ADAM MAS'ULA M. FIQI AMINULLOH

Jml Skor Keberhasilan 83 83% 83 83% 83 83% 83 83% 82 82% 84 84% 83 83% 84 84% 75 75% 82 82% 84 84% 65 65% 84 84% 86 86% 82 82% 100 100% 65 65% 84 84% 86 86% 42 42% 75 75% 59 59% Siswa yg hrs perbaikan

Ket. Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Perbaikan Pengayaan Perbaikan 2

Kriteria Penilaian : Siswa yang mendapat presentase keberhasilan <65% = 2 anak diadakan perbaikan Siswa yang mendapat presentase keberhasilan >65% = 20 anak diadakan pengayaan

…………………..,……………………….. Mengetahui, Kepala MTs Mansyaul Ulum Guru Fiqih

Saiful Ghozi

Muh. Syu'aeb

HASIL ANALISIS I. Ketentuan a. Program 1. Jumlah siswa seluruhnya 2. Jumlah siswa yang tuntas belajar 3. Presentase jumlah siswa yang tuntas belajar

: 22 anak : 20 anak 91%

II. Kesimpulan 1. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 2 dan 5 2. Perlu perbaikan secara individu untuk siswa yang memperoleh nilai di bawah 60
Nomor Soal dan Bobot Soal 1 2 3 4 5 Skor Maks=20 15 8 9 5 5 10 7 15 7 20

No.

Nama Siswa

Jml Skor Keberhasilan 42 59 42% 59%

Ket. Perbaikan Perbaikan

20 MUHAMMAD ADAM 22 M. FIQI AMINULLOH

III. Keterangan a. Daya serap perorangan Seorang siswa dinyatakan telah tuntas belajar bila telah mencapai nila 65 % atau minimala 65 % b. Daya serap klasikal Kelas Fiqih ini dinyatakan tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 75 % siswa yg telah mencapai daya serap lebih dari 75 %

…………………..,……………………….. Mengetahui, Kepala MTs Mansyaul Ulum Guru Fiqih

Saiful Ghozi

Muh. Syu'aeb

LEMBAR PERBAIKAN DAN PENGAYAAN

Sementara siswa mengerjakan latihan-latihan pengayaan guru membimbing kedua siswa yang mendapat perbaikan ………………….……………………….1. Syu'aeb . Menjelaskan tta cara pengurusan jenazah dan ziarah kubur : 4.1. Memahami tatat cara perawatan jenazah dan ziarah kubur : 4.1. Menyebutkan ketentuan tentang pengurusan jenazah dan ziarah kubur LEMBAR PERBAIKAN Jenis Kesulitan Usaha Bantuan Kurang konsentrasi Kurang konsentrasi Diberi penjelasan Diberi penjelasan Kegiatan No... FIQI AMINULLOH Menghafal dan mengerjakan latihan soal Menghafal dan mengerjakan latihan soal PENGAYAAN Siswa yang mendapat nilai > 65% diberi pengayaan dengan mengerjakan latihan-latihan soal di LKS active.MTs Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator : Mansyaul Ulum : XIII / 2 : 4. Kepala MTs Mansyaul Ulum Guru Fiqih Saiful Ghozi Muh. 20 Nama Siswa MUHAMMAD ADAM 22 M.. Mengetahui.

..jenazah dan ziarah an jenazah dan ang pengurusan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Perbaikan Pengayaan Perbaikan diadakan perbaikan diadakan pengayaan …………………….

.leh nilai di bawah 60 Perbaikan Perbaikan encapai nila 65 % atau ……………………..

..jenazah dan ziarah an jenazah dan ang pengurusan kan latihan-latihan soal n guru membimbing …………………….

pemberian tugas.1.1 Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks sekolah : 1. Pengayaan Pengayaan Pengayaan Perbaikan Perbaikan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Perbaikan 3 Kriteria Penilaian : Siswa yang mendapat presentase keberhasilan <60% = 3 anak diadakan perbaikan Siswa yang mendapat presentase keberhasilan >60% = 18 anak diadakan pengayaan ………………….1 Merespon dengan melakukan tindakan secara berterima : 2 x 35 menit : Time : Siswa dapat memahami instruksi sangat sederhana dan merespon dengan melakukan tindakan secara berterima : Ceramah/informasi. Kepala MI Mansyaul Ulum Guru Bahasa Inggris Agus Salim Nur Alifin . tanya jawab. demonstrasi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nomor Soal dan Bobot Soal Keber Jml Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hasila Skor n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Abdul Bari B B B S S B B S B S 60 60% Ahmadi B B B S S B B B S S 60 60% Ainul Yaqin B B B S B B B S B S 70 70% Alfin ElVany B B S S B B S B S S 50 50% Dani Muhammad Hamzah B B S S B S B B s S 50 50% Fitriya Tahta Alfina B B B B B B B B B B 100 100% Hilda Jinani B B B B B B B B S S 80 80% Khoirul Anam B B B S B B B S B S 70 70% Khoirul Umam Misdi B B B S B B B B S S 70 70% Kholifatul Handayani B B B B B B B B S S 80 80% Komariyah B B B S B B B B B B 90 90% Lindayati B B B B B B B B S S 80 80% Lutfi Miatul Maf'ula B B B S B B B B S S 70 70% Masruroh B B B S B B B B B B 90 90% Megawati B B S S B S B B B S 60 60% Mila Aulia S B B S B S B B B S 60 60% Risqi Nur Zamzami B B B S B B B B B B 90 90% Shofiyatul Muawwanah B B B B B B B B S S 80 80% Sri Wulandari B B B S B S B B B S 70 70% Syukron Makmun B B B S B S B B B S 70 70% Yulia Maulidatul H. …………………………… Mengetahui. Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah : 1.ANALISIS HASIL EVALUASI MI Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Alokasi Waktu Materi Pokok Tujuan Pembelajaran : Mansyaul Ulum :V/1 : 1. dan diskusi Metode Pembelajaran No. B B s S S B B B S S 50 50% Siswa yg Jumlah Jawaban yang benar 17 5 18 16 20 18 11 4 20 21 hrs Presentase Keberhasilan ### ### ### ### ### perbaikan ### ### ### ### ### Ket..

B B s S S B B B S S III. …………………………… Mengetahui. Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 Alfin ElVany B B S S B B S B S S 5 Dani Muhammad Hamzah B B S S B S B B s S 21 Yulia Maulidatul H. 8. Kepala MI Mansyaul Ulum Guru Bahasa Inggris Agus Salim Nur Alifin . Daya serap perorangan Seorang siswa dinyatakan telah tuntas belajar bila telah mencapai nila 60 % atau minimala 60 % b. Jumlah siswa seluruhnya : 2. Ketentuan a. Keterangan a. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 4.HASIL ANALISIS I. Presentase jumlah siswa yang tuntas belajar : 21 anak 3 anak 86% II. Daya serap klasikal Kelas bahasa inggris ini dinyatakan tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 75 % siswa yg telah mencapai daya serap lebih dari 75 % …………………. Kesimpulan 1. Program 1. dan 9 2. Jumlah siswa yang tuntas belajar : 3.. Perlu perbaikan secara individu untuk siswa yang memperoleh nilai di bawah 60 Nomor Soal dan Bobot Soal No.

tanya jawab.LEMBAR PERBAIKAN DAN PENGAYAAN MI Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Alokasi Waktu Materi Pokok Tujuan Pembelajaran : Mansyaul Ulum :V/1 : 1.1 Merespon dengan melakukan tindakan secara berterima : 2 x 35 menit : Time : Siswa dapat memahami instruksi sangat sederhana dan merespon dengan melakukan tindakan secara berterima : Ceramah/informasi. Kepala MI Mansyaul Ulum Guru Bahasa Inggris Agus Salim Nur Alifin . 4 Nama Siswa Alfin ElVany Jenis Kesulitan Usaha Bantuan Kegiatan Menghafal dan Kurang konsentrasi Diberi bimbingan mengerjakan latihan soal 5 Menghafal dan Dani Muhammad Hamzah Kurang konsentrasi Diberi bimbingan mengerjakan latihan soal Menghafal dan Kurang konsentrasi Diberi bimbingan mengerjakan latihan soal 21 Yulia Maulidatul H. Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah : 1. pemberian tugas. PENGAYAAN Siswa yang mendapat nilai > 60% diberi pengayaan dengan mengerjakan latihan-latihan soal di LKS active.. dan diskusi Metode Pembelajaran LEMBAR PERBAIKAN No.1. …………………………… Mengetahui.1 Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks sekolah : 1. demonstrasi. Sementara siswa mengerjakan latihan-latihan pengayaan guru membimbing ketiga siswa yang mendapat perbaikan ………………….

erhana dengan erhana dengan am konteks sekolah n tindakan secara angat sederhana tindakan secara emberian tugas. Pengayaan Pengayaan Pengayaan Perbaikan Perbaikan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Perbaikan diadakan perbaikan diadakan pengayaan …………………………… .

oleh nilai di bawah 60 encapai nila 60 % atau elas tersebut terdapat …………………………… .

erhana dengan erhana dengan am konteks sekolah n tindakan secara angat sederhana tindakan secara emberian tugas. kan latihan-latihan soal n guru membimbing …………………………… .

2 Memberi salam/sapaan 2.33 71.1.33 58.33 67.67 68. Zuhrul Anam Maulidatul Laili Milatul Jalilah Muhammad Faruk Muhammad Rifal Mujiati Reza Ananda Putri Riki Dlofiri Riska Siti Aisyah Abdulloh Siti Aisyah Ridlo'i Siti Maisyaroh Syarifah Alwiyah Pronounci Pemilihan ation/Pen Intonasi Kata gucapan 65 70 72 56 58 56 65 70 69 65 68 66 65 68 68 68 72 75 66 70 70 67 70 75 76 81 85 78 85 90 55 65 55 60 65 60 54 59 58 66 70 75 68 75 70 60 65 63 65 73 68 51 66 63 72 90 82 62 65 60 RataRata 69.1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nama Siswa Abdulloh Anis Mahmuda Dhimas Faradila Firdatus Shonia Khumairotul Jamila Khusnul Khotimah Luluk Imrozah M.67 57. dan memberi aba-aba : Mengungkapkan berbagai tindak tutur : 2.00 81.00 62.4 Memberi aba-aba : 4 x 35 menit : Greetings : 1.67 70.1.67 68. memberi salam perpisahahan. Siswa dapat bercakap-cakap untuk memberi salam/ sapaan dalam Bahasa Inggris 3.33 Keteranga n Tuntas Perbaikan Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Perbaikan Tuntas Perbaikan Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas .33 61.00 56.00 71.67 60.00 66.67 68.67 80.1 Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur: mengenalkan diri.3 Memberi salam perpisahan 2.ANALISIS HASIL EVALUASI MI Mata Pelajaran Kelas/Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : Mansyaul Ulum Bahasa Inggris IV / 1 2.1. Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas : 2. Siswa dapat bercakap-cakap untuk memberi salam perpisahan dalam Bahasa Inggris 4.00 70. memberi salam/sapaan. Siswa dapat bercakap-ckap untuk memeberi aba-aba dalam Bahasa Inggris Indikator Alokasi Waktu Materi Pokok Tujuan Pembelajaran Nilai No.1 Mengenalakan diri 2.33 62.67 84. Siswa dapat bercakap-cakap untuk mengenalkan diri dalam Bahasa Inggris 2.

33 Tuntas 60..21 Yahyun Nadifah 22 Zubaidah Jumlah Skor Rata-rata Jumlah siswa tuntas Belajar Jumlah siswa Perbaikan Persentase Siswa yagn tuntas 86 60 644 64 90 62 715 72 95 60 694 69 19 3 86% 90. Mengetahui... ………………………………. Kepala MI Mansyaul Ulum Guru Bahasa Inggris Agus Salim Nur Alifin .67 Tuntas 684 68 Kriteria Penilaian: Siswa yang mendapat nilai rata-rata < 60 = 3 anak diadakan perbaikan Siswa yang mendapat nilai rata-rata > 60 = 19 anak diadakan pengayaan …………….

Jumlah siswa yag tuntas belajar : 19 3.. Daya serap perorangan Seorang siswa dinyatakan tuntas belajar Bahasa Inggris bila telah mencapai nilai rata-rata >= 60 b. Kepala MI Mansyaul Ulum Guru Bahasa Inggris Agus Salim Nur Alifin . Mengetahui. Keterangan a. Nama Siswa Pronounci Pemilihan Intonasi ation/Pen Kata gucapan 56 58 56 55 65 55 54 59 58 RataRata 56.HASIL ANALISIS I..33 57. Perlu perbaikan secara individu untuk siswa yang memperoleh nilai rata-rata<60 Nilai No. Daya serap klasikal Kelas Bhasa Inggris ini dinyatakan tuntas belajar bila terdapat> 70% persen siswa yang mencapai nilai rata-rata>= 60 ……………. Perlu perbaiakan secara klasikal untuk pronounciation 2..00 2 Anis Mahmuda 11 Muhammad Faruk 13 Mujiati III.67 58. Kesimpulan 1. ………………………………. Persentase jumlah siswa yang tuntas belajar% : 86 II. Jumlah siswa seluruhnya : 22 2. Ketentuan 1.

1 Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur: mengenalkan diri. memberi salam perpisahahan..LEMBAR PERBAIKAN DAN PENGAYAAN MI Mata Pelajaran Kelas/Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : Mansyaul Ulum Bahasa Inggris IV / 1 2. Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks kelas : 2. memberi salam/sapaan.. Sementara siswa mengerjakan latihan-latihan pengayaan guru membimbing ketiga siswa yang mendapat perbaikan ……………. ……………………………….. Kepala MI Mansyaul Ulum Guru Bahasa Inggris Agus Salim Nur Alifin . dan memberi aba-aba LEMBAR PERBAIKAN Usaha Bantuan No Nama Jenisa Kesilitan Kurang berani mengucapkan Kurang bisa bicara (pembawaan) tapi masih bisa diperbaiki Kurang berani mengucapkan Kegiatan 2 Anis Mahmuda 11 Muhammad Faruk 13 Mujiati Pemberia Membaca nyaring n motivasi Bimbinga Latihan pengucapan n Pemberia Membaca nyaring n motivasi LEMBAR PENGAYAAN Siswa yang mendapat nilai > 60% diberi pengayaan dengan mengerjakan latihan-latihan soal di LKS active. Mengetahui.

memberi uk mengenalkan diri uk memberi salam/ uk memberi salam k memeberi aba-aba .formasi sangat ai tindakan secara am/sapaan.

……………………………. ..

peroleh nilai rata-rata<60 s bila telah mencapai rdapat> 70% persen …………………………….. .

.formasi sangat ai tindakan secara am/sapaan. memberi erjakan latihan-latihan soal yaan guru membimbing ……………………………. .

Menyebutkan tata cara mensucikan najis No.5 HUSNUL KHOTIMAH C D A C 11 11 11 5 5 61.. Kepala MTs Mansyaul Ulum Guru Fiqih Saiful Ghozi Muh.75 Pengayaan ALFIYA DAMAYANTI C D A C 15 15 15 13 13 89.5 FAHRUL HIDAYATULLOH C D A C 13 13 13 12 9 78.75 Pengayaan ANISFAHUL QOMARIYAH Pengayaan C D A D 12 12 11 9 4 60.5 ANITAMALA C D A C 15 15 12 11 12 83.1.5 ANIS MARSELA C D A C 10 11 14 12 9 74. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nomor Soal I. Melaksanakan ketentuan taharah : 1.75 Pengayaan ARISKA Pengayaan C D C C 9 12 12 7 9 61.5 INDAYATI Perbaikan C D A A 11 10 9 9 3 54.5 KHOLIFATUL JANNAH C D A C 10 10 10 9 9 66.5 KUSAIRI C D A C 15 15 15 15 13 91. Mengetahui.75 Pengayaan LAILATUL QINAYAH C D A C 9 9 9 8 5 58. Menyebutkan macam-macam najis 1.75 Perbaikan Siswa yg Jumlah Jawaban yang benar 18 19 15 16 hrs 2 perbaika Presentase Keberhasilan ### ### ### ### n Kriteria Penilaian : Siswa yang mendapat presentase keberhasilan <60% = 2 anak diadakan perbaikan Siswa yang mendapat presentase keberhasilan >60% = 18 anak diadakan pengayaan …………………. Kunci&Bobot Nomor Soal II Soal Nama Siswa Ket.2.75 Pengayaan KHOIRIYAH Pengayaan C D B C 10 10 10 8 10 60..ANALISIS HASIL EVALUASI MTs Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator : Mansyaul Ulum : VII / 1 : 1. Syu'aeb .1.75 Pengayaan EKO CAHYONO C D A C 15 15 15 13 13 89.75 Pengayaan FITRIYAH Pengayaan B A C C 5 10 12 11 13 63.5 ALI MAMAT NIZAR C D A C 10 9 13 15 12 77.75 Pengayaan AMALIA Pengayaan C D A D 9 12 13 12 5 63..1.75 Pengayaan INNI MAR'ATUL QONITA Pengayaan A D A D 10 9 14 8 8 61. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Jml Skor B D A C Skor Mak=15 ### ### ### ### AFIFUDIN Pengayaan C D B C 11 9 10 10 12 64.75 Pengayaan HANIK ISMAWATI Pengayaan C D B C 10 11 9 9 9 60. Menjelaskan macam-macam najis dan tatacara taharahnya : 1.……………………….1.5 AHMAD YUSQI FARIS C D A C 11 11 10 9 7 66.

Keterangan a.. Jumlah siswa yang tuntas belajar : 18 anak 3.. Kepala MTs Mansyaul Ulum Guru Fiqih Saiful Ghozi Muh. Presentase jumlah siswa yang tuntas belajar 90% II.5 58. Ketentuan a. Kunci&Bobot Soal Nomor Soal II 1 2 3 4 1 2 3 4 5 C D A C Skor Mak=15 ### ### ### ### C D A A 11 10 9 9 3 C D A C 9 9 9 8 5 No. Perlu perbaikan secara individu untuk siswa yang memperoleh nilai di bawah 60 Nomor Soal I.HASIL ANALISIS I. Daya serap klasikal Kelas ini dinyatakan tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 75 % siswa yg telah mencapai daya serap lebih dari 75 % ………………….. Daya serap perorangan Seorang siswa dinyatakan telah tuntas belajar bila telah mencapai nila 60 % atau minimala 60 % b. Jumlah siswa seluruhnya : 20 anak 2. Mengetahui.75 Ket.………………………. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 3 2. Nama Siswa Jml Skor 54. Kesimpulan 1. Syu'aeb LEMBAR PERBAIKAN DAN PENGAYAAN . Perbaikan Perbaikan 16 INDAYATI 20 LAILATUL QINAYAH III. Program 1.

Sementara siswa mengerjakan latihan-latihan pengayaan guru membimbing kedua siswa yang mendapat perbaikan ………………….. Melaksanakan ketentuan taharah : 1. Menyebutkan tata cara mensucikan najis LEMBAR PERBAIKAN No. Kepala MTs Mansyaul Ulum Guru Fiqih Saiful Ghozi Muh.2. Syu'aeb . 16 Nama Siswa Jenis Kesulitan Usaha Bantuan Kurang konsentrasi Kurang konsentrasi Diberi penjelasan Diberi penjelasan Kegiatan Sering menghafal dan latihan Sering menghafal dan latihan INDAYATI 20 LAILATUL QINAYAH PENGAYAAN Siswa yang mendapat nilai > 60% diberi pengayaan dengan mengerjakan latihan-latihan soal di LKS active..1.1.MTs Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator : Mansyaul Ulum : VII / 1 : 1.………………………. Menyebutkan macam-macam najis 1..1.1. Menjelaskan macam-macam najis dan tatacara taharahnya : 1. Mengetahui.

.s dan tatacara Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Perbaikan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Perbaikan dakan perbaikan adakan pengayaan ………………………. .

h nilai di bawah 60 Perbaikan Perbaikan capai nila 60 % atau ……………………….. .

..s dan tatacara n latihan-latihan soal uru membimbing ……………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful