P. 1
Bola Sepak

Bola Sepak

|Views: 1,574|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Zarul

More info:

Published by: Ahmad Zarul on Jun 29, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

HBPE3103 Permainan Profesional

ISI KANDUNGAN

BIL. 1 2 3 Isi Kandungan Sekapur Sireh

PERKARA

MUKA SURAT i ii 1-2 2-12 12-13 

Menjelaskan definisi morfologi dan sintaksis Menganalisis aspek morfologi dan sintaksis Refleksi daripada hasil dapatan analisi

4

Brosur bertemakan µKebahasaan¶

-

5 6

Lampiran Bibliografi/Rujukan

-

i

Sitinorhaizaothman671217065364

Page 1

HBPE3103 Permainan Profesional

Sekapur Sireh

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah s.w.t atas limpah kurnia dan keizinanNya maka saya dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu ini. Kebimbangan dan kekusutan yang dialami pada peringkat awal semakin lama semakin hilang seiring dengan perjalanan proses penghasilan tugasan ini. Malah, proses penghasilan ini memberikan sesuatu pengalaman yang bermakna dan memberi input yang berguna dalam menghadapi situasi sebenar sebagai seorang pendidik. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya En.Izan b. Othman atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat dalam menyiapkan tugasan ini. Jasa tuan tidak sekali-kali saya lupakan. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada suami dan anak-anak saya yang tercinta yang selama ini memberi semangat dan dorongan dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakanrakan seperjuangan atas segala kerjasama, perbincangan dan sesi bertukar pendapat yang banyak membantu saya menyiapkan tugasan ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses menyiapkan tugasan subjek Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu ini. SITI NORHAIZA BT OTHMAN 671217-06-5364 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN : 711005035319002

Sitinorhaizaothman671217065364

Page 2

HBPE3103 Permainan Profesional

SOALAN 1

KERTAS KERJA LATIHAN PUSAT PASUKAN BOLA TAMPAR BAWAH 12 TAHUN SK SG.BAYOR

1.0 Rasional Adalah menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Justeru program ini disediakan untuk pasukan bola tampar lelaki bawah 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Sg.Bayor yang akan menyertai Kejohanan Bola Tampar Zon pada tahun hadapan. Pihak pengurusan sekolah menetapkan matlamat agar pasukan bola tampar sekolah yang dibentuk ini sekurang-kurangnya dapat memasuki peringkat separuh akhir di kejohanan tersebut. Bagi mencapai sasaran yang di tetapkan, satu jawatankuasa telah dibentuk bagi menyediakan perancangan program latihan tersebut. 2.0. Objektif Program Program latihan ini di adakan untuk mempertingkatkan kecergasan dari pelbagai aspek seperti daya tahan kardiovaskular, dayatahan otot, kepantasan, kekuatan seterusnya menyediakan pemain dari segi persediaan fizikal, persediaan teknikal, persediaan taktikal dan persediaan psikologi ke arah menghadapi pertandingan mahupun kejohanan sebenar. Antara objektif program adalah seperti berikut : Menyediakan pasukan bawah bola tampar bawah 12 tahun. Menguasai kemahiran dan meningkatkan kemahiran melalui program yang lebih spesifik dan sistematik. Mempertingkatkan pontensi pemain serta memperkembangkan keupayaan biomotor pemain ketahap yang optima. Mengaplikasi perancangan atau strategi yang akan digunakan semasa tempoh kejohanan.

Sitinorhaizaothman671217065364

Page 3

HBPE3103 Permainan Profesional 

.Persediaan pemain dari segi psikologi yang melibatkan kemahiran penetapan matlamat, mengawal kebimbangan, motivasi, visualisi dan simulasi.

3.0

Matlamat Memastikan pemain-pemain mencapai tahap µpeak¶ pada masa pertandingan. Meningkatkan prestasi para pemain.

4.0

Tarikh & Hari latihan/ /Sesi latihan/ Tempat Latihan Latihan akan dijalankan bermula 1 Oktober 2011 hingga 30 Disember 2011. Latihan akan dijalankan pada hari : Isnin hingga Jumaat ± sesi pagi & petang Sabtu Ahad sesi pagi sahaja rehat aktif - 8.00 hingga 10.00 

Sesi latihan dibahagi kepada 2 iaitu : a.Sesi pagi b.Sesi petang - 4.00 hingga 6.00 Tempat latihan adalah di gelanggang bola tampar sekolah dan kawasan persekitaran yang terjamin dari segi keselamatan.

5.0

Kumpulan Sasaran & Senarai Nama Pemain 20 orang murid lelaki daripada Tahun 4, 5 dan 6 Senarai nama pemain sila rujuk lampiran 1

6.0

Tumpuan Latihan Latihan ini akan ditumpukan secara berpasukan.Disiplin paling diutamakan.

7.0

Program Latihan Rujuk pada jadual sesi latihan yang disediakan untuk latihan pusat selama 3 bulan (Soalan 2)

8.0

Sumber Kewangan
Page 4

Sitinorhaizaothman671217065364

HBPE3103 Permainan Profesional Peruntukan kewangan kokurikulum sekolah Sumbangan PIBG sekolah Sumbangan derma oleh orang perseorangan 9. masalah kelenturan serta kecederaan sukan yang disebabkan oleh latihan fizikal yang tidak mencukupi. SOALAN 2 1. ketahanan kardiovaskular dan dayatahan otot yang rendah. beransur maju dan bersaintifik agar dapat mencapai kemampuan yang optimum dan akan µpeak¶ pada masa yang disasarkan. Dengan mengikut kitaran ini adalah diharapkan agar atlet akan lebih sistematik.0 PENUTUP Latihan fizikal dalam sukan yang diceburi bukan sahaja menyediakan atlet kepada pencapaian yang meransangkan tetapi juga akan dapat membantu mengelakkan kecederaan. fasa pra-pertandingan. Tempoh yang dirancangkan bagi menjalankan latihan pusat pasukan bola tampar ini adalah selama 3 bulan iaitu 12 minggu.0 Fasa-fasa latihan yang perlu dilalui Sitinorhaizaothman671217065364 Page 5 . progresif serta melibatkan proses pembelajaran dan pengadaptasian dengan situasi dan persekitaran. mingguan dan harian .0 PENGENALAN Program dirancang berdasarkan kitaran mikro yang dijadualkan secara bulanan . 2. dan fasa transisi. Atlet yang menceburi sukan dengan serius tidak sahaja menumpukan perhatian pada latihan fasa pertandingan sahaja bahkan meliputi latihan pada fasa persediaan. ketidakseimbangan otot. Latihan biasanya didefinisikan sebagai suatu proses pengulangan yang sistematik.

tumpuan diberikan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan. . persediaan fizikal dan teknikal mewakili asas prestasi yang hendak dicapai oleh pemain kemudian barulah diikuti oleh persediaan taktikal dan psikologi. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum pemain menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan. Pada persediaan umum ini juga isipadu latihan adalah tinggi iaitu antara 85%hingga 100% manakala intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%.Pada fasa ini juga. latihan fartlek. Rajah 1 Persedian Psikologi Persedian Taktikal Persedian Teknikal Persedian Fizikal 2.Latihan-latihan tersebut adalah bertujuan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 6 . Ianyabergantung kepada masa yang diperuntukan. beban peratusan mulai berubah di antara kecergasan.Di antara kaedah-kaedah latihan ialah seperti latihan lari jarak jauhperlahan (LSD).kemahirandanstrategitaktikal.1 Fasa Persediaan Fasa persediaan dibahagikan kepada dua sub-fasa iaitu : Fasa Persediaan Umum Fasa Persediaan Khusus a.Fasa Persediaan Umum Pada fasa ini.Jangkamasa bagi fasa ini adalah di antara 6hingga 14 minggu.HBPE3103 Permainan Profesional Berdasarkan rajah 1 di bawah.

kaedah-kaedah latihan seperti latihan LSD.jangkamasa bagi fasa ini adalah bergantung kepada jangkamasa yang diperuntukkan iaitu antara 6 hingga 12 minggu.HBPE3103 Permainan Profesional mengadaptasi sistem anatomical dan hipertropi otot. latihan jeda jarak jauh diteruskan.Pada fasa ini intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%.Berbeza daripada fasa persediaankhusus. Bagi sukan yang berteraskan dayatahan seperti permainan bola tampar. ianya bergantung kepada masa yang diperuntukan. latihan jeda jarak dekat dan latihan tekanan masih bolehditeruskan.Isipadu latihan masih tinggi bagipermainan bolasepak. permainan sebenar mahupun melalui simulasi permainan.Fasa Pra-Pertandingan Fasa Pra-Pertandingan ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikalyang terdapat di dalam sesuatu sukan yang berbeza. Selain daripada latihan khusus yang dinyatakan di atas.Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan yang berasaskan dayatahan seperti permainanbolasepak. iaini antara 60% hingga 70% sementara intensiti latihan boleh ditingkatkansehingga 100%. 2.2 Fasa Pertandingan Fasa pertandingan boleh dibahagikan kepada 2 sub-fasa iaitu : Fasa Pra-Pertandingan Fasa Pertandingan a.Latihan bebanan diberi tumpuan bagi meningkatkan dan mengekalkan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 7 . latihan fartlek. b. Pada peringkat ini Ujian Pra-Kecergasan juga diperlukan bagi menguji tahap kecergasan pemain.Isipadulatihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80%. kaedah-kaedah latihanseperti latihan pecutan berulang.Intensiti latihan bolehditingkatkan sehingga 95%. latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dipraktikkandalam situasi permainan kecil.Fasa Persediaan Khusus Fasa persediaan khusus ini memberi penekanan kepada komponen-komponenfizikal yang lebih dominan di dalam pemainan.

fasa ini seharusnya digunakan ke atas semua pemain untuk melihat dan menilai sejauhmana kerjasama serta persefahaman sesama pemain dan menilai kemahiran individu yang sesuai dengan strategi yang akan digunakan. Namun demikian kekerapan latihan perlu dikurangkan. latihan kecergasan perlu diteruskan bertujuanmemastikan tahap kecergasan pemain berada pada tahap yang diharapkan. b.Matlamat bagi fasa ini adalah bertujuan memberi pendedahan kepada pemain.Ini bukannya fasa di mana pemain terus berhenti daripada Sitinorhaizaothman671217065364 Page 8 . pemain diberikan rehat pasif. persekitaran.Sekiranya latihan dihentikan.Pemain pada tahap ini seharusnya bebas dari kelesuan. Fasa Pertandingan Pada fasa ini seharusnya pemain telah sampai ke tahap penetapan sasaran atauberada pada tahap di mana pemain tersebut telah bersedia untuk perlawanan sebenar. suasana pertandingan. Biasanya satu ke dua minggu pada peringkat awal fasa ini.Ini adalah fasa di mana pemain berehat setelah menghadapi pelbagai cabarandan tekanan yang optimum khususnya semasa menghadapi pertandingan.fasa Pra-Pertandingan ini digunakan oleh pemain untuk mengimplementasikan segala teknik dan taktik yang dirancang seterusnya dinilai keberkesanannya. pemain akan kembali ke tahap awal atau beradadalam pinsip pembolehbalikan. 2. cuaca dan juga penggunaan masa.Perlu diingatkan bahawa pada fasa ini ianya bukan bertujuanuntuk menilai pencapaian atau kejayaan kerana ianya masih belum sampai ke zon sasaran.3 Fasa Transisi Fasa Transisi adalah bermula sebaik sahaja tamat musim pertandingan atau kejohanan.Jangkamasa bagi fasa ini ialah antara 6 hingga 8 minggu.Fasa ini juga adalah fasa dimana pemain akan mengambil bahagian dalam perlawanan persahabatan mahupunperlawanan pendedahan. gangguan teknik dan taktik sertamempunyai tahap psikologi yang cukup tinggi. latihan tidak terhentidi sini.Namun demikian. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan bagi mengekalkan daya tahan otot dan latihan Jeda jarak dekat harus diteruskan bagi pengekalan kuasa.Oleh itu. Bagi permainan bola sepak. Selain itu.HBPE3103 Permainan Profesional kuasa.

Peningkatan kecergasan komponen asas : y y y Daya tahan kadio Daya tahan otot Fleksibiliti Sitinorhaizaothman671217065364 Page 9 . Latihan bebanan ii. Jadual 1 Fasa-fasa latihan dan komponen-komponen yang harus diberikan penekanan Program Fizikal Teknikal Taknikal Psikologi Persediaan Umum 70 20 10 Persediaan Khusus 50 30 10 10 Pra Pertandingan 30 30 30 10 Pertandingan 10 40 40 20 Transisi 40-50 - 3. Latihan isometrik 2.0 Jadual Aktiviti Latihan Kecemerlangan Bola Tampar JADUAL PERANCANGAN LATIHAN MINGGUAN BULAN MINGGU 1 O K T O B E R 2 Peningkatan kecergasan komponen asas & peningkatan kemahiran asas OBJEKTIF UTAMA Kecergasan fizikal & peningkatan kemahiran AKTIVITI 1. pemain akan mengikuti program berbentuk rehat aktif bertujuan untuk mengawal dan mengekalkan kecergasan.HBPE3103 Permainan Profesional latihan.Kecergasan fizikal Anotimical Adaptation (AA) Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot 1. Selain itu ianya bertujuan untuk mengelakkan terjadinya prinsip pemboleh balikan yang ketara.Selepas rehat pasif.Latihan kemahiran µSetting¶ µServis¶ 1.

Tingkatkan komponen kecergasan asas latihan litar & bebanan : y y y y y Tingkatkan daya tahan kardio Tingkatkan daya tahan otot Tingkatkan koordinasi Tingkatkan fleksibiliti Speed Rolling 2.Tingkatkan komponen kecergasan asas melalui latihan jeda: Tingkatkan daya tahan kadio Tingkatkan daya tahan otot Koordinasi Fleksibiliti Kelajuan (Speed) 2.HBPE3103 Permainan Profesional y y y Koordinasi Ketangkasan Kelajuan LSD sekitar luar sekolah 2. Peningkatan kemahiran asas y y y 3 Tingkatkan komponen kecergasan umum & tingkatkan kemahiran asas Setting Servis Digging 1.Tingkatkan kemahiran asas : y Sitinorhaizaothman671217065364 Page 10 .Tingkatkan kemahiran asas Digging Setting Servis Blocking 4 Tingkatkan kecergasan umum dan tingkatkan kemahiran asas 1.

Tingkatkan kemahiran asas: Receiving Blocking Court defence Attacking N O V E M B E R 2 Explosive power & speed endurance.Fizikal Fitness : y Explosive power Page 11 Sitinorhaizaothman671217065364 .Tingkatkan komponen kecergasan asas melalui latihan bebaban & fartlek untuk : Daya tahan kadio Daya tahan & kekuatan oto Koordinasi & kelajuan(speed) 2. 1.HBPE3103 Permainan Profesional y y y Spiking Blocking Court Covering BULAN MINGGU 1 OBJEKTIF UTAMA Tingkatkan komponen kecergasan umum & tingkatkan kemahiran asas AKTIVITI 1.

Tingkatkan kecergasan fizikal : Explosive power Strenght training Speed & agility Endurance Page 12 D I S E Sitinorhaizaothman671217065364 .Perlawanan persahabatan y Pendedahan situasi perlawanan BULAN MINGGU 1 OBJEKTIF UTAMA Tingkatkan kecergasan & kemahiran taktikal AKTIVITI 1. 3.Tingkatkan kemahiran & taktikal : Kesemua kemahiran bola tampar Pendedahan perlawanan 4 Tingkatkan kecergasan & kemahiran taktikal 1.HBPE3103 Permainan Profesional Strategi permainan.Tingkatkan kemahiran & taktikal permainan.Kemahiran asas : y 3 Tingkatkan kecergasan & kemahiran taktikal 1.Tingkatkan kecergasan fizikal : y y y y Explosive power Strenght training Speed & agility Endurance 2. y Speed endurance Strategi permainan 2.Tingkatkan komponen kecergasan melalui latihan litar : Kardiovaskular Kelajuan(speed) Explosive power Agility 2.

kekuatan & ketahanan.Tingkatkan tahap kecergasan : Speed Explosive power Masa tindakbalas 3. 1. strategi permainan & pendedahan suasana perlawanan.mengekalkan tahap kecergasan .Tingkatkan kecergasan spesifik kepada permainan : y y y y Explosive Speed Agility Speed endurance 2.HBPE3103 Permainan Profesional M B E R 2 Koordinasi 2.Pengukuhan kemahiran asas & ansur maju 3 Tingkatkan kecergasan spesifik & tingkatkan kemahiran advance 1.Penyesuaian fizikal 2.Tingkatkan kemahiran advance & taktikal game 4 Kekalkan tahap kecergasan.Strstegi permainan & taktikal 4. LATIHAN HARIAN Sitinorhaizaothman671217065364 Page 13 .Pendedahan kepada perlawanan sebenar.Tingkatkan kemahiran & taktikal permainan 1. 2.

Jogging Latihan Jeda a.0010.masa 30 saat b.Ulangan 8X c.006.00 am PROGRAM LATIHAN HARIAN OBJEKTIF AKTIVITI Tingkatkan daya tahan kadio &otot.rehat antara set 4 min Lantun Bola atas & bawah Setting berpasangan Setting dalam 2 variasi Servis Cooling down Warm up Latihandaya tahan otot Warm up general & spesifik Pergerakan bola selepas servis 4.10.6 stesen d.10.larian trek 60m b.0010.11 ISNIN 03.HBPE3103 Permainan Profesional MINGGU HARI/ TARIKH SABTU/ 01.masa rehat 30 saat c.3 set e.Intensiti 70% e.00 am Tingkatkan daya tahan kardiovaskular Rehat aktif Latihan litar a.Jeda kerja 1:3 CATATAN 1 Warm up General & Spesifik Rep : 11 X 3 set Medium & open Rep:100X3set Rep:30X 3set AHAD 02.00 pm Tingkatkan kemahiran asas Teknik perlakuan betul pada setiap stesen SELASA 04.11 MASA / SESI 8.Set 3 d.11 8.0010.10.00 am Peningkatan daya tahan otot & kemahiran setting Warm up secara Umum & Spesifik Page 14 Sitinorhaizaothman671217065364 .11 8.10.

0010.00pm KHAMIS 06.back ach 4.00pm Tingkatkan kemahiran asas Tingkatkan ketahanan kardio & otot Tingkatkan kemahiran asas Kemahiran setting Kemahiran servis LSD di sekitar luar kawasan sekolah Ketahanan kardio Peningkatan teknik setting JUMAAT 07.00 pm Tingkatkan kemahiran asas Servis (floater) Perlawanan antara kumpulan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 15 .HBPE3103 Permainan Profesional a.10.tricep extension d.push up e.00pm Penekanan latihan setting Peningkatan kemahiran servis & setting Ujian kecergasan 15X3set RABU 05.11 8.lompat mendada b.006.0010.006.10.0010.sit up f.00 am Peningkatan daya tahan otot & kardio Latihan fartlek Tumpuan bisep & tricep 4.11 8.11 8.006.006.10.lompat sargent c.00 Am Tingkatkan ketahanan otot Pergerakan dalam gelanggang Aktiviti memanaskan badan secara umum & spesifik Pergerakan bola selepas servis 4.00 am 4.

00pm Tingkatkan kemahiran asas Latihan kemahiran setting : a.0010.00 pm Peningkatan daya tahan otot dan kadio Teknik setting & servis Latihan fartlek Latihan setting & servis Mata sentiasa memandang bola.0010.0010.10.0010.10.11 8.tumpuan kepada ketepatan Kemahiran asas digging (berpasangan) Free exercise Ulangan 10X 3 saat Tingkatkan ketahanan kadio & speed RABU 12.10.10.10.00 Am 4.11 8.006.11 8.11 Rehat Aktif ISNIN 10.00 Am Tingkatkan komponen kecergasan Latihan litar Ketahanan kadio AHAD 09.HBPE3103 Permainan Profesional SABTU 08.00 am Tingkatkan komponen kecergasan asas Latihan jeda 4. Teknik perlakuan yang betul 8 stesen X30 saat Masa rehat ± 30 saat 3 set & rehat 4 minit setiap saat SELASA 11.11 8.006.00 am Kecergasan fizikal Sitinorhaizaothman671217065364 Page 16 .

tricep extension Tiada target masa SABTU 15.floater serve b.servis.00 am 4.side step teknik b.10. cross step perlakuan yang betul.target servis Larian 2.3 Latihtubi ± setting.00pm Tingkatkan komponen kecergasan umum Tingkatkan kemahiran asas Latihan jeda a.calf raise e.0010. Latihan bebanan a.leg press b.10.11 8.11 Sitinorhaizaothman671217065364 Page 17 .latihan pull down g.006.target servis JUMAAT 14.006.00pm Kecergasan fizikal Tingkatkan Kemahiran asas Latihan kemahiran servis a.pull over i.diggin g &blocking.00 am Tingkatkan ketahanan otot Tingkatkan daya tahan otot 4.00pm Kemahiran asas Latihan kemahiran servis : a.HBPE3103 Permainan Profesional 4. Rehat Aktif AHAD 16.0010.11 8.006.4km Tumpuan untuk endurance KHAMIS 13.jeda kerja 1.10.00pm Tingkatkan kemahiran asas Kemahiran blocking Ketepatan a.006.3 set b.10.leg extension c.0010.floater servis b.long pull h.incline press f.00 am 4.11 8.leg curl d.

00 am Tingkatkan komponen kecergasan Tingkatkan daya kadio Teknik perlakuan yang betul 4.3 set b.11 8.00pm kemahiran asas JUMAAT 8.Tingkatkan 6.side step angan b.servis.00.Tingkatkan 6.00 pm Tingkatkan kemahiran asas Latih tubi ± setting.0010.10. LSD (lebih 20 min) Tingkat daya tahan kardio 4.00Tingkatkan daya Teknik perlakuan yang betul Tingkatkan Page 18 Sitinorhaizaothman671217065364 .00. 3 set Latih tubi ± setting.diggin g.10.kumpulan Ujian kecergasan SELASA 18.0010.00 am Tingkatkan komponen kecergasan Uji ketahanan kadio 4.cross step KHAMIS 20.00.00 am Tingkatkan komponen kecergasan Latihan jeda a.HBPE3103 Permainan Profesional ISNIN 17.00pm kemahiran asas RABU 19.11 8.10.0010.berpasangan b.Tingkatkan 6.006.ulangan 10 kali b. setting lebih advance a.diggin g & blocking lebih advance Relay 400X4 Relay 200X4 Relay 11X4 Kemahiran digging.jeda kerja 1:3 70% -3 saat Masa rehat 1-2 min Tempo 3:1:3 Ulangan: upper Body 2X lower body 15X Individu/ Berpasangan 4.00 Am Tingkatkan daya tahan otot Latihan jeda a.servis.jarak 80m c.10.00pm kemahiran asas Kemahiran blocking Individu/berpas a.blocking.blocking.11 8.11 8.0010.

tricep extension Kemahiran spiking & rolling 4.00 am Ketahanan daya tahan otot Weight training a.spiking b.0010.10.11 ISNIN 24.10.incline press f.0010.pergerak an kaki 60%-10 X 3 set SABTU 22.calf raise e.0010.00 Am ketahanan otot Kemahiran asas Latih tubi blocking daya tahan Tumpuan pada tangan.11 10.3set Masa rehat 1-2 min Tempo 3:1:3 SELASA 25.00 pm Tingkatkan ketahanan kardio & kemahiran asas Latihan litar ± 8 stesen 40 saatX 8 stesen X 2 set Speed & agility Kemahiran: a.long pull h. 70% .006.11 8.00 Pm RABU 26.blocking Tumpuan ketepatan .HBPE3103 Permainan Profesional 21.00 Am Tingkatkan daya ketahanan otot dan kemahiran asas Latihan bebanan: a.latihan pull down g.leg curl d.11 8.setting c.00 Am 4.10.10.legpress b.00Tingkatkan daya Aplikasi keduaduanya serentak CUTI THAIPUSAM Latihan litar.tricep & bicep b.10 40 saat ± 2 set Page 19 Sitinorhaizaothman671217065364 .11 AHAD 23.10.quadricep Rehat aktif 8.pull over i.leg extension c. pergerakan kaki dan tangan ditumpu.10.11 KHAMIS 8.006.

spiking e.11 8.11 8.10.servis b.11 Rehat aktif ISNIN 31.006.10.00 Pm Combine complex training: a.00 Am Nilai ketahanan pemain AHAD 30.006.00- Court covering Kemahiran: Sitinorhaizaothman671217065364 .0010.00 Am Tingkatkan ketahanan daya kadio dan kemahiran asas Free exercise Game situation Aplikasi skill yang telah diajar 4.HBPE3103 Permainan Profesional 27.11 8.setting d.11 10.blocking Ujian daya tahan kardio & otot Ujian fizikal Ketepatan diutamakan SABTU 29.10.00 Pm kadio dan kemahiran asas stesen Kemahiran blocking Dengan speed & & court covering bola JUMAAT 28.00 Am 4.00 Am 4.10.00 Am 4.00 Pm Kekuatan kardio & LSD kombinasi team Attacking Kawasan luar persekitaran sekolah. Kombinasi Ketepatan Speed & agility Teknik Page 20 SELASA 01.0010.11 8.0010.digging c.11.006.0010.10.

00 Pm Kekuatan kardio & Lari menaiki anak kombinasi team tangga Kemahiran asas: a.Back line b.006./striding 2 min Tumpuan pada kombinasi 4.00 Am 4.Receiving(individ u.Attacking d.Receiving b.00 Pm Kawasan luar sekitar sekolah Ketepatan & speed.Servis perlakuan yang betul & ketepatan RABU 02.Blocking c.0010.00- Tingkatkan Latihan jeda 3 saat Sitinorhaizaothman671217065364 .Blocking b.11.Covering Latihan fartlek 2 set X 10 ulangan Speed & agility ditekankan KHAMIS 03.Covering Game situation LSD JUMAAT 04. B-quick SABTU 8.00 Pm a.11.0010.11 8.Blocking (kombinasi) c.HBPE3103 Permainan Profesional 6. Teknik perlakuan dan arah bola ditumpukan Nisbah kerja 1:3 Page 21 Combine Complex training Kemahiran spiking: a.11.00 Am Pecut dengan 70% kelajuan maksima selama 30 saat/berjalan perlahan 3 min.00 Am 4.00 pm Kemahiran : a.Spiking c.11 8.11 8.0010.006.006.berpasangan) b.

11.00 Am 4.00 Pm Tingkatkan daya otot & kombinasi team Fizikal ± Jumping test Explosive power Strategi permainan Taktikal Sitinorhaizaothman671217065364 Page 22 .00 Pm Kombinasi team Strategi permainan Taktikal Games situation Aplikasi skill yang diajar.11 10.11 8.0010. Kombinasi team Fizikal ± explosive power & speed (endurance) Strategi permainan Ketahanan kardio. Taktikal RABU 09.11.006.00 Am 4.11.0010.0010.11.00 Pm Kemahiran tinggi Kemahiran servis & digging. Kemahiran spiking & blocking Kemahiran court defence & court movement. Speed & agility SELASA 08.11 8.11.006.HBPE3103 Permainan Profesional 05.00 Am 4.006.11 8.11 8.0010. KHAMIS 10.006.00 Pm Tingkatkan ketahanan kardio & otot .11.00 Am 4.00 am ketahanan kadio & kemahiran asas Rehat aktif AHAD 06.11 ISNIN 07.

0010.Tenis c.0010.00 Pm Tingkatkan speed & agility Kombinasi team Agility & speed in court Combine complex training Speed endurance Speed & agility SABTU 12.11.Fast spiker 80%X10X3set Endurance & power RABU 16.00 Am 4.006.11.11 8.00 Tingkatkan kemahiran & kombinasi team Kemahiran servis: a.Jump serve Perlawanan persahabatan Teknik perlakuan & ketepatan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 23 .0010.00 Am 4.0010.11.00 Am 4.0010.006.11 8.006.Floater b.006.00 Am 4.HBPE3103 Permainan Profesional JUMAAT 11.Open spiker b.11.11 ISNIN 14.11 8.11 8.11 8.00 Am Tingkatkan kardio LSD Di luar kawasan sekitar sekolah AHAD 13.00 Pm SELASA 15.11.11.00 Pm Tingkatkan daya otot &explosive power Kombinasi team Rehat aktif Latihan litar ± 8 stesen 40saatX3set Strategi permainan Asas & advance Tingkatkan daya otot &endurance Latihan beban ± 11 stesen Kemahiran spiking combination a.

co urt covering Spiking receive at P6.00 Pm SABTU 19.006.00 Am Tingkatkan speed & agility Movement in court Speed.11. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 24 .11.00 Pm JUMAAT 18.Floater serve b.11 8.11.11 Rehat aktif ISNIN 21.0010.006.0010.00 Am 4.11 8.11 8. P5.jump serve Combine complex training Games situation Explosive power & speed Fizikal for jumping power Ketahanan & speed 4.HBPE3103 Permainan Profesional Pm KHAMIS 17.0010.11. P4.00 Am Tingkatkan kemahiran spesifik Kemahiran blocking.11 8.00 pm Tingkatkan kecergasan fizikal & kemahiran Latihan bebanan Explosive power Kombinasi team Kemahiran & taktikal games SELASA 22.006.0010.11.00 Am Tingkatkan kemahiran spesifik & ketepatan & kombinasi Kemahiran receiving a.00 Am 4. P1 Speed & agility AHAD 20.11.defence.11 8.Tanis serve c.0010. agility & strength.

00 Am 4.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan Rehat aktif Latihan kecergasan di gelanggang meangkumi : Endurance.11.006.006.00 pm RABU 23.11.11.0010.0010.11 ISNIN 28.00 pm KHAMIS 24.00 Am 4.11.00 pm JUMAAT 25.11. speed & kemahiran Page 25 Sitinorhaizaothman671217065364 .11 8.006.11 8.11 8.0010.006.HBPE3103 Permainan Profesional 4.00 Am Tingkatkan daya otot & kardio Latihan litar -8 stesen 40 saatX8x3 set AHAD 27.0010.00 Am 4.0010.11 8.11.00 pm Tingkatkan kemahiran taktikal & situasi perlawanan Tingkatkan ketahanan kardio Ketahanan kardio & kemahiran asas Perlawanan persahabatan Kombinasi team LSD Endurance & speed Attacking ± taktikal Blocking -pasangan Court covering Latihan jeda Nisbah kerja 1:3 Kemahiran receiving & setting Attacking formation Kombinasi team Games situation SABTU 26.11 8.

speed & kemahiran diberi perhatian.0010.006.11 8.00 Am 4.Setting e.Spiking e.0010.11 8.Setting d.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan ketahanan kadio & daya tahan otot Latihan kecergasan di gelanggang merangkumi : a.Diving Fizikal ±explosive power & speed(endurance) Kemahiran asas: a.Blocking f. Kombinasi team KHAMIS 01.Speed & agility b.Receiving d.12.Covering Endurance.Rolling Games situation a.Speed & agility b.Court covering c.11.Servis b.Servis f.006. Kombinasi ditekankan SELASA 29.Spiking taktikal b.Court covering c.00 pm ketahanan kadio & daya tahan otot a. speed dan agility.Blocking c.00 Am Tingkatkan kemahiran tinggi Kemahiran servis & digging Kemahiran spiking &blocking Spee & agility Sitinorhaizaothman671217065364 Page 26 .HBPE3103 Permainan Profesional 4.00 Pm RABU 30.0010.006. Kombinasi team turut diberi tumpuan 4.00 Pm Ketahanan kardio Teknik perlakuan.Digging c.11 8.11.Endurance diberi perhatian.

tapping ball Covering tapping ball Masa diambil kira Teknik perlakuan ditumpukan Speed & agility SABTU 03. P5.006.00 pm Kemahiran court defence & court movement JUMAAT 02.HBPE3103 Permainan Profesional 4.12.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan ketahanan kadio & daya tahan otot Latihan kecergasan di gelanggang merangkumi: a.Spiking taktikal Endurance. speed & kemahiran diberi tumpuan.0010.Spiking taktikal b.0010.Setting e. SELASA 06.00 Pm Tingkatkan ketahanan kardio & kemahiran asas Larian 2.Speed & agility b.00 Am Endurance.Blocking c.11 AHAD 04.12.Court covering c.00 Sitinorhaizaothman671217065364 Kombinasi team ditumpukan Page 27 .11 8.Rolling Games situation : a. speed & kemahiran diberi perhatian.3 km Free exercise Attacking.00 Am Tingkatkan kemahiran spesifik Spiking receive at P6.006.0010. 4.11 8.Servis Latihan kecergasan di gelanggang merangkumi : a.Receiving d.00 Am 4.12.Endurance Games sitiation : a.12.006. P4.Speed & agility b. 4.Court covering c.11 8.0010.11 8. P1 Rehat aktif ISNIN 05.006.00 Pm Kombinasi ditekankan.12.

Servis b.11 8.0010.Setting e.Setting d.00 Pm Penyesuaian fizikal & pengukuhan kemahiran asas LSD Free exercise Ketahanan endurance & pengukuhan.Diving Latihan bebanan ± 11 stesen Perlawanan persahabatan Kekalkan tahap daya tahan otot Aplikasi skill yang diajar dan tumpuan pada kombinasi team Teknik perlakuan.Spiking taktikal b.0010.00 Am 4.11 8.12.0010.HBPE3103 Permainan Profesional pm b.00 Pm JUMAAT 09.Blocking c.12.Receiving d.Servis f.006.Servis Diving SABTU 10.0010. Kombinasi team.00 Am 4.11 8.12.Digging c. Kombinasi team Games situation: a.Blocking c.Setting e.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan ketahanan kadio & daya tahan otot Pengukuhan kemahiran asas: a.12. speed dan agility.Covering Tumpuan pada kombinasi team.Spiking e.Receiving d.Blocking f. 4.006. RABU 07.11 8.006.00 Pm KHAMIS 08.00 Permainan bola sepak& bola jaring Endurance Sitinorhaizaothman671217065364 Page 28 .

Perlawanan simulasi Kombinasi team RABU 14.12.0010.006.00 Am 4.HBPE3103 Permainan Profesional Am AHAD 11.006.00 Am Penyesuaian fizikal & pengukuhan kemahiran asas Larian 2.11 8.Court covering d.00 Pm Penyesuaian fizikal & suasana perlawanan Latihan beban ± 11 stesen Kekalkan daya tahan otot.00 Pm Kemahiran : a.11 8.12.4m Menentukan kecergasan pemain & kemahiran diperkukuhkan 4.Attack formation c.12.00- Sitinorhaizaothman671217065364 .12.00 Am 4.00 Pm Penyesuaian fizikal & ketahanan dalam permainan Perbaiki kemahiran dalam permainan Koordinasi Tingkatkan ketahanan dalam games situation SELASA 13.006.11 8.0010.0010.Spiking taktikal b.Blocking coverage Penyesuaian Ketahanan Page 29 KHAMIS 8.11 di gelanggang bola tampar Rehat aktif ISNIN 12.

006.00 Am 4.Blocking e.Setting e.Blocking coverage f.00 Am Penyesuaian fizikal Permainan bola Endurance sepak & bola jarring di gelanggang bola tampar Rehat aktif AHAD 18.00 Pm JUMAAT 16. Ketahanan endurance & pengukuhan kombinasi team Ketahanan endurance & pengukuhan kombinasi team 4.00 Am fizikal & pendedahan suasana perlawanan Games situation fizikal & kelemahan dan kekuatan pasukan .Receiving spiking Kombinasi team ± games situation Speed & agility.11 ISNIN 19.11 8.12.0010.12.receiving b.00 Pm Sitinorhaizaothman671217065364 Page 30 .Receiving d.00 Am Tingkatkan kecergasan spesifiki & kemahiran asas & advance Pergerakan dalam gelanggang : a.0010.setting c.Blocking c.11 8.11 10.11 8.12.12.HBPE3103 Permainan Profesional 15.006.006.Spiking d.0010.Spiking taktikal b.00 Pm Penyesuaian fizikal & pengukuhan kemahiran asas Perlawanan simulasi LSD ± 30 minit Free exercise Games situation : a.Servis Diving SABTU 17.12. Baiki kelemahan semasa perlawanan simulasi 4.

00 Pm Kombinasi team ± kemahiran asa & advance Latihan di gelanggang : a.0010.006.0010.11 8.12.00 Am Speed & endurance speed 4.00 Am 4.0010.0010.11 8.0010.12.11 8.11 8.12. Court covering Perlawanan persahabatan Pengawalan gelanggang & kemahiran berpasukan KHAMIS 22.Speed & agility b.11 8.12.00 Pm Tingkatkan kemahiran taktikal & kombinasi team LSD ± 20 minit Perbaiki taktikal Di luar kawasan sekitar sekolah Perlawanan persahabatan Tingkatkan ketahanan kardio & taktikal Kombinasi team Latihan beban Kelemahan dan kekuatan pasukan dinilai Kekalkan ketahanan daya otot RABU 21.00 pm JUMAAT 23.00 Pm SABTU 24.006.006.12.00 Am Kemahiran advance dalam gelanggang Pengekalan tahap kardio & kombinasi team Jogging 30 minit Latihan kemahiran asas Kombinasi team Endurance & perbaiki kombinasi team Kombinasi team Perlawanan simulasi Baiki kelemahan Pasukan AHAD Sitinorhaizaothman671217065364 Page 31 .006.00 Am 4.00 Am 4.HBPE3103 Permainan Profesional SELASA 20.

00 Am 4.11 Rehat aktif ISNIN 26.00 Am 4.12.HBPE3103 Permainan Profesional 25.12.00Page 32 Sitinorhaizaothman671217065364 .00 Pm Pendedahan perlawanan sebenar Perlawanan persahabatan Ukur ketahanan & daya tahan otot JUMAAT 8.006.00 Pm SELASA 27.0010.11 8.12.0010.12.12.00 Am Ketahanan kardio & kombinasi team Ujian kecergasan Persefahaman 4.0010.00 Am 4.006.11 8.006.00 Pm Mengekalkan tahap kecergasan & strategi perlawanan Perlawanan persahabatan Ujian kecergasan Gugur 2 pemain Kombinasi team Perbaiki & pertajamkan taktikal dan kombinasi team RABU 28.11 8.006.0010.11 8.00 Pm Strategi permainan dan taktikal Perbaiki & Perbaiki pertajamkan taktikal kelemahan & dan kombinasi team kekuatan pasukan Perlawanan persahabatan KHAMIS 29.

1 Jenis-Jenis Latihan Kecergasan 4.11 Rehat aktif 4.12.12.12. Lebih banyak kerja yang dilakukan oleh atlet dalam satu jangkamasa yang diberikan. intensiti dilihat dari rentak permainan 4. maka lebih tinggilah intensiti.11 10.1 Latihan Litar Sitinorhaizaothman671217065364 Page 33 . Intensiti juga boleh dirujuk sebagai kelasakan sesuatu latihan yang diberikan.1.00 Pm Perbaiki kelemahan & pengukuhan team Kemahiran asas & advance Kombinasi team & game situation Pengukuhan pasukan bola tampar SABTU 30.006.11 8. Dalam sesuatu pertandingan sukan individu atau berpasukan pula.00 Am 4. Intensiti boleh diukur melalui kadar kelajuan (meter per saat) bagi pencapaian jarak atau berat dalam kilogram bagi aktiviti melawan rintangan.HBPE3103 Permainan Profesional 30.0 Intensiti Latihan Intensiti adalah komponen kualitatif kerja yang dilakukan oleh atlet bagi satu jangkamasa yang diberikan dalam sesuatu latihan sukan.00 am Kombinasi team Perlawanan simulasi Perbaiki kelemahan pasukan AHAD 31.0010.

Sistem Tenaga di Dalam Latihan Litar Sistem ATP-PC dan Laktik Asid dan Asid Laktid dan oksigen .2 Latihan Bebanan Program latihan bebanan yang bersesuaian yang dirancang dan dibentuk bagimeningkatkan kecergasan dari aspek perlakuan motor seperti kekuatan. mengurangkan jumlah masa dan menambahkan tekanan atau kerumitan senaman.T.A berperanan sebagai pelaku manakala B sebagai pencatat. kuasa. Meningkatkan motivasi dan disiplin diri. dayatahan.1.Latihan ini mengaplikasikan pinsip tambah beban (progressive overload).E.HBPE3103 Permainan Profesional Ianya merupakan satu jenis latihan kecergasan fizikal yang diperkenalkan di Universiti Leeds. Jurulatih juga akan menekankan tentang masa dan ulangan yang perlu dilaksanakan oleh pelaku. Sebelum aktiviti dimulakan jurulatih akan menunjukcara setiap aktiviti di setiap stesyen. Meningkatkan dayatahan kardiovaskular 2. 3. Kaedah Pelaksanaan Latihan Litar : 1. Membina kekuatan dan dayatahan otot 3. ulanganserta Sitinorhaizaothman671217065364 Page 34 . . Prinsip tambah beban ini boleh dilakukan melalui tiga cara iaitu melalui penambahan bilangan ulangan. Morgandan C. Meningkatkan koordinasi. 2. ketangkasan dan kelenturan badan 4. 4.Latihan litardiperkenalkan kerana ianya dianggap berkesan membangunkan kecergasan otot dan kardiovaskular melalui tekanan berterusan terhadap jantung dan paru-paru dalam jangkamasa yang panjang. pada 1953 oleh R.Program latihan adalah tertakluk kepada intensiti. Individu dibahagikan secara berpasangan (A dan B).Konsep Latihan Litar terbahagi kepada dua bahagian iaitu latihan litar individu dan latihan litar kumpulan.kelenturan dan kepantasan.Objektif Latihan Litar ialah : 1.Adamson. .

Intensiti yang diaplikasikan. Penjajaran anggota badan (body alligment). 2. intensiti. sesi latihan.Bahagian badan . 2. Dapatkan seterusnya kemampuan menentukan maksimum kriteria setiap atlet yang di ingin awal dicapai. : tertentu antaranya Beban maksimum merujuk kepada beban sehingga 90% hingga 100% maksima seseorang. 3. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 35 .Konsep Latihan Bebanan adalah seperti berikut : 1. Garis rintangan julat sendi dan julat pergerakan 2. Jumlah set yang perlu dilakukan. . 4. Latihan bebanan boleh dikategorikan kepada dua bahagian utama (core) dan sampingan (supplementary). 3. Komponen bebanan pula meliputi : i.memanipulasikan lebih daripada satu sendi ii. Tentukan matlamat yang ingin dicapai dalam sesi latihan melalui kekerapan.HBPE3103 Permainan Profesional kekerapan ulangan atau frekuensi latihan. Beban rendah dianggap sebagai mana-mana bebanan dibawah 30% kapasiti seseorang. Berat bebanan yang digunakan. ulangan dan masa latihan. 4. Dalam merangka program latihan kecergasan.tetap pada satu jenis sendi dan ianya terperinci pada satu ³agonis´ Open and close kinetic chain. Kaedah Pelaksanaan Latihan Bebanan 1. Jumlah ulangan yang dilakukan. Sebahagian pergerakan 3. Beban berat digunakan apabila seseorang menggunakan berat bebanan antara 60% hingga 90% kemampuan seseorang.Struktur . Beban sederhana merujuk kepada peratusan antara 30% hingga 60% kekuatan maksima seseorang. latihan bebanan meliputi faktor-faktor berikut : 1.

Membentuk diri sendiri ketika melakukan latihan kecergasan ini memotivasikan diri sendiri. 4. Meningkatkan daya tahan otot. 4.3 Latihan Fartlek Latihan fartlek dijalankan bertujuan meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan meningkatkan keupayaan daya tahan otot. Menghindarkan rasa jemu atau bosan dalam menjalankan latihan kecergasan.2 Latihan Kemahiran Asas Bola Tampar Sitinorhaizaothman671217065364 Page 36 . 2. kekuatan dan kelenturan. 6. Objektif Latihan Fartlek latihan fartlek amat bersesuaian dengan permainan bola sepak agar setiap pemain akan dapat : 1. Latihan fartlek ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu latihan fartlek bebas iaitu atlet menjalani latihan mengikut kemampuan sendiri dan latihan fartlek terkawal yang bergantung kepada arahan jurulatih.HBPE3103 Permainan Profesional 4. 5. Meningkatkan kepantasan.1. 3. Meningkatkan keupayaan untuk berlari di tahap tinggi dalam masa yang sebenar. Latihan ini amat sesuai dilaksanakan pada penghujung fasa persediaan umum hingga fasa persediaan khusus. Meningkatkan keupayaan aerobik. Meningkatkan dan mengekalkan daya tahan kardiovaskular.

iaitu servis bawah tangan dan servis atas kepala.Terdapat dua jenis servis.2. Servis dilakukan dari bahagianbelakang luar gelanggang. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 37 .1 Kemahiran servis Servis dilakukan untuk memulakan permainan.HBPE3103 Permainan Profesional 4. Servis atas kepala Gambarajah menunjukkan lakuan servis atas kepala.

Memindah berat badan dari belakang ke hadapan.2. Pegang bola dalam tangan lambungan(tossing hand) lebih kurang satu kaki ke sebelah kanan muka peservis yang menggunakan tangan kanan.2 Hadangan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 38 . Gunakan pergerakan pergelangan tangan yang cepat untuk melakukan putar depan y y y y 3) Fasa ikut lajak y Ikut lajak dengan lengan servis ke pertengahan badan. y 2) Fasa Pelaksanaan y Melambungkan bola lebih kurang tiga kaki ke atas kepala dan di hadapan bahu lengan yang membuat servis. Kaki kiri di hadapan bagi peservis yang menggunakan tangan kanan. y 4. Menghayun lengan yang membuat servis seperti seperti aksi membaling bola.HBPE3103 Permainan Profesional 1) Fasa Permulaan y y y Berdiri menghadap jaring dengan kaki seluas bahu. Menyokong bola dengan tangan servis (serving hand). Memindahkan berat badan dari belakang ke depan. Memukul bola dengan tapak tangan dan jari di keliling bola.

HBPE3103 Permainan Profesional Lazimnya tindakan menghadang diamalkan untuk menentang rejaman oleh pihak lawan.2. Hantaran atas pendek e. Hantaran atas terbuka/tinggi b. Cara-cara Menghadang (Blocking) a) Menolak kedua-dua belah kaki. Hantaran atas sederhana c. tangan diluruskan ke atas b) Bahagian lengan dan tapak tangan condong ke sebelah pihak lawan 4.3 Pukulan Mengumpan /hantaran atas a. Hantaran atas meluncur cepat d. Hadangan yang berkesan akan menyebabkan bolamati dalam gelanggang pihak yang membuat rejaman. Hantaran atas belakang Sitinorhaizaothman671217065364 Page 39 .

4. Hantaran atas kepala menggunakan dua belah tangan untuk memastikan bola dalam posisinya supaya dapat mengumpan untuk serangan.Penujuan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 40 .4 Pukulan rejaman Terbahagi kepada 4 peringkat iaitu : a.HBPE3103 Permainan Profesional Hantaran boleh dilakukan sama ada melalui atas kepala (overhead) atau bawah tangan (underarm). Posisi pemain.2. posisi bola dan kelajuannya akan menentukan jenis hantaran yang akan dibuat. mengumpan (in setting) dan menghantar bola yang tinggi dan jauh (plying long high balls) ke belakang gelaggang lawan. atau menghantar bola melintasi jaring. Hantaran atas kepala (overhead) Kemahiran ini digunakan untuk menghantar bola (in passing). Kadangkala ia juga digunakan untuk menjatuhkan bola secara ringan melintasi jaring.

5 Kemahiran menyelamatkan bola a.Terjun hadapan b.6 Pergerakan Pergerakan ini penting untuk memainkan bola .Aksi pukulan 4.HBPE3103 Permainan Profesional b.2. melindungi rakan sepasukan atau persediaan sebagai fasa permainan yang seterusnya.2.Guling sisi 4. Pergerakan terbahagi kepada : a.Lonjakan c.Pergerakan badan sebelum pukulan d.Pergerakan kaki ke hadapan (forward footwork) Sitinorhaizaothman671217065364 Page 41 .

2.hantaran bawah b. 4.2.7 Teknik pukulan dalam bola tampar Pukulan menyangga (hantaran) terbahagi kepada : a.Reli berlaku jika kedua-dua pasukan sama handal.Pergerakan kaki ke belakang 4.hantaran ke belakang 4.HBPE3103 Permainan Profesional b. Kerjasama ini diperoleh melalui latihan-latihan kemahiran secara berpasukan dan keserasian antara pemain.Keadaan ini dinamakan reli. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 42 .Pergerakan kaki sisi c.hantaran sisi c.hantaran satu tangan d.8 Reli Bola yang dimulai dengan pukulan sewrvis kadang-kala sukar dimatikan kerana ke duadua pasukan saling berbalas pukulan.9 Kemahiran berpasukan Semangat kerjasama adalah bergantung kepada setiap pemain dalam pasukan.2.

HBPE3103 Permainan Profesional 5. Program latihan ini sesungguhnya memberikan motivasi kepada pemain untuk meningkatkan prestasi berpandukan keupayaan dan kelemahan mereka dalam aspekaspek pergerakan dan kemahiran yang tertentu. Atlit juga akan lebih bersedia untuk menghadapi kejohanan yang sebenar. jurulatih dan pemain akan dapat menilai sejauh mana pontensi. Pengetahuan yang mendalam aspek pengurusan program latihan ini akan dapat menentukan hala tuju pemain bola tampar dan seterusnya dapat mencapai matlamat dan objektif seperti yang dikehendaki.Dengan adanya program latihan ini. Perancangan dari semua aspek amat diperlukan termasuklah kekuatan otot.Perancangan yang teliti adalah menjadi satu keperluan. daya tahan kardiovaskular. Perancangan program latihan secara sistematik.Disamping itu jurulatih mahupun guru-guru akan mendapat panduan tentang kemahiran bola tampar yang masih belum dikuasai oleh pemain. IBLIOGRAFI Sitinorhaizaothman671217065364 Page 43 . mutu pencapaian dan kemajuan pemain .jurulatih akan dapat menilai keberkesanan sesuatu gerakerja mahupun aktiviti yang dilaksanakan. kuasa di samping menerapkan faktor psikologi mental kepada pemain-pemain agar pemain lebih bersedia menghadapi kejohanan atau pertandingan sebenar.0 Kesimpulan Jurulatih seharusnya dan berkewajipan untuk meningkatkan ilmu dari aspek merancang dan menyediakan program latihan.

HBPE3103 Permainan Profesional Sitinorhaizaothman671217065364 Page 44 .

Mizan b. Omar Bakri b. Che Det KELAS/TAHUN 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak Sitinorhaizaothman671217065364 Page 45 . Abu Che Muhd.Kamil Ahmad Safuan b. 1 2 3 4 NAMA PEMAIN Ahmad Asri b.HBPE3103 Permainan Profesional RUJUKAN 1 SENARAI NAMA PEMAIN BOLA TAMPAR BIL. Md.

Affan b. Wan Lah Zafran b. Roslan Muhd.Hamzar b.Halim Shaharuddin b.Ali Rozaimi b. Othman Mohd. Hussin Nizam Sani b.Fitri b.Jalal Mohd.Mahadi b. Mohd. Mohd.manap Nazrul Hakimi b.Isa Omar Baki b.Ikhwan b. Abd. Abd. Bakar Wan Rasdi b. Hairul 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak 5 Bestari 5 Bestari 5 Bestari 5 Bestari 5 Bestari 4 Bijak 4 Bijak 4 Bijak 4 Bestari 4 Bestari 4 Bestari 4 Bestari Sitinorhaizaothman671217065364 Page 46 . Mat Saiful Hamzah b. Hassan Qiamuddin b.Fisol Mohd. Ahmad Asri Faizi Irfan b.HBPE3103 Permainan Profesional 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fakrul Afif b. Sulaiman Muhd. Mohd. Mohd.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->