P. 1
Bola Sepak

Bola Sepak

|Views: 1,574|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Zarul

More info:

Published by: Ahmad Zarul on Jun 29, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

HBPE3103 Permainan Profesional

ISI KANDUNGAN

BIL. 1 2 3 Isi Kandungan Sekapur Sireh

PERKARA

MUKA SURAT i ii 1-2 2-12 12-13 

Menjelaskan definisi morfologi dan sintaksis Menganalisis aspek morfologi dan sintaksis Refleksi daripada hasil dapatan analisi

4

Brosur bertemakan µKebahasaan¶

-

5 6

Lampiran Bibliografi/Rujukan

-

i

Sitinorhaizaothman671217065364

Page 1

HBPE3103 Permainan Profesional

Sekapur Sireh

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah s.w.t atas limpah kurnia dan keizinanNya maka saya dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu ini. Kebimbangan dan kekusutan yang dialami pada peringkat awal semakin lama semakin hilang seiring dengan perjalanan proses penghasilan tugasan ini. Malah, proses penghasilan ini memberikan sesuatu pengalaman yang bermakna dan memberi input yang berguna dalam menghadapi situasi sebenar sebagai seorang pendidik. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya En.Izan b. Othman atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat dalam menyiapkan tugasan ini. Jasa tuan tidak sekali-kali saya lupakan. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada suami dan anak-anak saya yang tercinta yang selama ini memberi semangat dan dorongan dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakanrakan seperjuangan atas segala kerjasama, perbincangan dan sesi bertukar pendapat yang banyak membantu saya menyiapkan tugasan ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses menyiapkan tugasan subjek Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu ini. SITI NORHAIZA BT OTHMAN 671217-06-5364 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN : 711005035319002

Sitinorhaizaothman671217065364

Page 2

HBPE3103 Permainan Profesional

SOALAN 1

KERTAS KERJA LATIHAN PUSAT PASUKAN BOLA TAMPAR BAWAH 12 TAHUN SK SG.BAYOR

1.0 Rasional Adalah menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Justeru program ini disediakan untuk pasukan bola tampar lelaki bawah 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Sg.Bayor yang akan menyertai Kejohanan Bola Tampar Zon pada tahun hadapan. Pihak pengurusan sekolah menetapkan matlamat agar pasukan bola tampar sekolah yang dibentuk ini sekurang-kurangnya dapat memasuki peringkat separuh akhir di kejohanan tersebut. Bagi mencapai sasaran yang di tetapkan, satu jawatankuasa telah dibentuk bagi menyediakan perancangan program latihan tersebut. 2.0. Objektif Program Program latihan ini di adakan untuk mempertingkatkan kecergasan dari pelbagai aspek seperti daya tahan kardiovaskular, dayatahan otot, kepantasan, kekuatan seterusnya menyediakan pemain dari segi persediaan fizikal, persediaan teknikal, persediaan taktikal dan persediaan psikologi ke arah menghadapi pertandingan mahupun kejohanan sebenar. Antara objektif program adalah seperti berikut : Menyediakan pasukan bawah bola tampar bawah 12 tahun. Menguasai kemahiran dan meningkatkan kemahiran melalui program yang lebih spesifik dan sistematik. Mempertingkatkan pontensi pemain serta memperkembangkan keupayaan biomotor pemain ketahap yang optima. Mengaplikasi perancangan atau strategi yang akan digunakan semasa tempoh kejohanan.

Sitinorhaizaothman671217065364

Page 3

HBPE3103 Permainan Profesional 

.Persediaan pemain dari segi psikologi yang melibatkan kemahiran penetapan matlamat, mengawal kebimbangan, motivasi, visualisi dan simulasi.

3.0

Matlamat Memastikan pemain-pemain mencapai tahap µpeak¶ pada masa pertandingan. Meningkatkan prestasi para pemain.

4.0

Tarikh & Hari latihan/ /Sesi latihan/ Tempat Latihan Latihan akan dijalankan bermula 1 Oktober 2011 hingga 30 Disember 2011. Latihan akan dijalankan pada hari : Isnin hingga Jumaat ± sesi pagi & petang Sabtu Ahad sesi pagi sahaja rehat aktif - 8.00 hingga 10.00 

Sesi latihan dibahagi kepada 2 iaitu : a.Sesi pagi b.Sesi petang - 4.00 hingga 6.00 Tempat latihan adalah di gelanggang bola tampar sekolah dan kawasan persekitaran yang terjamin dari segi keselamatan.

5.0

Kumpulan Sasaran & Senarai Nama Pemain 20 orang murid lelaki daripada Tahun 4, 5 dan 6 Senarai nama pemain sila rujuk lampiran 1

6.0

Tumpuan Latihan Latihan ini akan ditumpukan secara berpasukan.Disiplin paling diutamakan.

7.0

Program Latihan Rujuk pada jadual sesi latihan yang disediakan untuk latihan pusat selama 3 bulan (Soalan 2)

8.0

Sumber Kewangan
Page 4

Sitinorhaizaothman671217065364

0 PENUTUP Latihan fizikal dalam sukan yang diceburi bukan sahaja menyediakan atlet kepada pencapaian yang meransangkan tetapi juga akan dapat membantu mengelakkan kecederaan. Atlet yang menceburi sukan dengan serius tidak sahaja menumpukan perhatian pada latihan fasa pertandingan sahaja bahkan meliputi latihan pada fasa persediaan. SOALAN 2 1. masalah kelenturan serta kecederaan sukan yang disebabkan oleh latihan fizikal yang tidak mencukupi. Tempoh yang dirancangkan bagi menjalankan latihan pusat pasukan bola tampar ini adalah selama 3 bulan iaitu 12 minggu. Dengan mengikut kitaran ini adalah diharapkan agar atlet akan lebih sistematik. 2. ketidakseimbangan otot.0 PENGENALAN Program dirancang berdasarkan kitaran mikro yang dijadualkan secara bulanan . fasa pra-pertandingan.HBPE3103 Permainan Profesional Peruntukan kewangan kokurikulum sekolah Sumbangan PIBG sekolah Sumbangan derma oleh orang perseorangan 9. progresif serta melibatkan proses pembelajaran dan pengadaptasian dengan situasi dan persekitaran. ketahanan kardiovaskular dan dayatahan otot yang rendah.0 Fasa-fasa latihan yang perlu dilalui Sitinorhaizaothman671217065364 Page 5 . Latihan biasanya didefinisikan sebagai suatu proses pengulangan yang sistematik. mingguan dan harian . beransur maju dan bersaintifik agar dapat mencapai kemampuan yang optimum dan akan µpeak¶ pada masa yang disasarkan. dan fasa transisi.

latihan fartlek.kemahirandanstrategitaktikal. Ianyabergantung kepada masa yang diperuntukan. .HBPE3103 Permainan Profesional Berdasarkan rajah 1 di bawah.Pada fasa ini juga. latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan. beban peratusan mulai berubah di antara kecergasan.Jangkamasa bagi fasa ini adalah di antara 6hingga 14 minggu.Latihan-latihan tersebut adalah bertujuan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 6 . daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum pemain menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan. persediaan fizikal dan teknikal mewakili asas prestasi yang hendak dicapai oleh pemain kemudian barulah diikuti oleh persediaan taktikal dan psikologi. Pada persediaan umum ini juga isipadu latihan adalah tinggi iaitu antara 85%hingga 100% manakala intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%.1 Fasa Persediaan Fasa persediaan dibahagikan kepada dua sub-fasa iaitu : Fasa Persediaan Umum Fasa Persediaan Khusus a. tumpuan diberikan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular.Fasa Persediaan Umum Pada fasa ini.Di antara kaedah-kaedah latihan ialah seperti latihan lari jarak jauhperlahan (LSD). Rajah 1 Persedian Psikologi Persedian Taktikal Persedian Teknikal Persedian Fizikal 2.

latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dipraktikkandalam situasi permainan kecil. kaedah-kaedah latihanseperti latihan pecutan berulang. latihan jeda jarak jauh diteruskan.Pada fasa ini intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. ianya bergantung kepada masa yang diperuntukan.Isipadu latihan masih tinggi bagipermainan bolasepak.Fasa Pra-Pertandingan Fasa Pra-Pertandingan ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikalyang terdapat di dalam sesuatu sukan yang berbeza. permainan sebenar mahupun melalui simulasi permainan.HBPE3103 Permainan Profesional mengadaptasi sistem anatomical dan hipertropi otot.2 Fasa Pertandingan Fasa pertandingan boleh dibahagikan kepada 2 sub-fasa iaitu : Fasa Pra-Pertandingan Fasa Pertandingan a.jangkamasa bagi fasa ini adalah bergantung kepada jangkamasa yang diperuntukkan iaitu antara 6 hingga 12 minggu. latihan fartlek.Isipadulatihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80%. Selain daripada latihan khusus yang dinyatakan di atas. b. latihan jeda jarak dekat dan latihan tekanan masih bolehditeruskan. kaedah-kaedah latihan seperti latihan LSD. Bagi sukan yang berteraskan dayatahan seperti permainan bola tampar.Fasa Persediaan Khusus Fasa persediaan khusus ini memberi penekanan kepada komponen-komponenfizikal yang lebih dominan di dalam pemainan.Latihan bebanan diberi tumpuan bagi meningkatkan dan mengekalkan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 7 .Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan yang berasaskan dayatahan seperti permainanbolasepak.Berbeza daripada fasa persediaankhusus. 2.Intensiti latihan bolehditingkatkan sehingga 95%. Pada peringkat ini Ujian Pra-Kecergasan juga diperlukan bagi menguji tahap kecergasan pemain. iaini antara 60% hingga 70% sementara intensiti latihan boleh ditingkatkansehingga 100%.

Fasa Pertandingan Pada fasa ini seharusnya pemain telah sampai ke tahap penetapan sasaran atauberada pada tahap di mana pemain tersebut telah bersedia untuk perlawanan sebenar. Bagi permainan bola sepak.Perlu diingatkan bahawa pada fasa ini ianya bukan bertujuanuntuk menilai pencapaian atau kejayaan kerana ianya masih belum sampai ke zon sasaran. latihan tidak terhentidi sini.Matlamat bagi fasa ini adalah bertujuan memberi pendedahan kepada pemain.Sekiranya latihan dihentikan. 2. b. pemain akan kembali ke tahap awal atau beradadalam pinsip pembolehbalikan.Ini bukannya fasa di mana pemain terus berhenti daripada Sitinorhaizaothman671217065364 Page 8 . Selain itu.Namun demikian. pemain diberikan rehat pasif.Jangkamasa bagi fasa ini ialah antara 6 hingga 8 minggu.Pemain pada tahap ini seharusnya bebas dari kelesuan. fasa ini seharusnya digunakan ke atas semua pemain untuk melihat dan menilai sejauhmana kerjasama serta persefahaman sesama pemain dan menilai kemahiran individu yang sesuai dengan strategi yang akan digunakan. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan bagi mengekalkan daya tahan otot dan latihan Jeda jarak dekat harus diteruskan bagi pengekalan kuasa. suasana pertandingan.Fasa ini juga adalah fasa dimana pemain akan mengambil bahagian dalam perlawanan persahabatan mahupunperlawanan pendedahan. latihan kecergasan perlu diteruskan bertujuanmemastikan tahap kecergasan pemain berada pada tahap yang diharapkan. persekitaran. gangguan teknik dan taktik sertamempunyai tahap psikologi yang cukup tinggi.fasa Pra-Pertandingan ini digunakan oleh pemain untuk mengimplementasikan segala teknik dan taktik yang dirancang seterusnya dinilai keberkesanannya. Biasanya satu ke dua minggu pada peringkat awal fasa ini.HBPE3103 Permainan Profesional kuasa. cuaca dan juga penggunaan masa.3 Fasa Transisi Fasa Transisi adalah bermula sebaik sahaja tamat musim pertandingan atau kejohanan. Namun demikian kekerapan latihan perlu dikurangkan.Ini adalah fasa di mana pemain berehat setelah menghadapi pelbagai cabarandan tekanan yang optimum khususnya semasa menghadapi pertandingan.Oleh itu.

pemain akan mengikuti program berbentuk rehat aktif bertujuan untuk mengawal dan mengekalkan kecergasan.0 Jadual Aktiviti Latihan Kecemerlangan Bola Tampar JADUAL PERANCANGAN LATIHAN MINGGUAN BULAN MINGGU 1 O K T O B E R 2 Peningkatan kecergasan komponen asas & peningkatan kemahiran asas OBJEKTIF UTAMA Kecergasan fizikal & peningkatan kemahiran AKTIVITI 1.Latihan kemahiran µSetting¶ µServis¶ 1. Jadual 1 Fasa-fasa latihan dan komponen-komponen yang harus diberikan penekanan Program Fizikal Teknikal Taknikal Psikologi Persediaan Umum 70 20 10 Persediaan Khusus 50 30 10 10 Pra Pertandingan 30 30 30 10 Pertandingan 10 40 40 20 Transisi 40-50 - 3.Kecergasan fizikal Anotimical Adaptation (AA) Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot 1. Latihan bebanan ii.Selepas rehat pasif. Latihan isometrik 2.HBPE3103 Permainan Profesional latihan. Selain itu ianya bertujuan untuk mengelakkan terjadinya prinsip pemboleh balikan yang ketara.Peningkatan kecergasan komponen asas : y y y Daya tahan kadio Daya tahan otot Fleksibiliti Sitinorhaizaothman671217065364 Page 9 .

Peningkatan kemahiran asas y y y 3 Tingkatkan komponen kecergasan umum & tingkatkan kemahiran asas Setting Servis Digging 1.HBPE3103 Permainan Profesional y y y Koordinasi Ketangkasan Kelajuan LSD sekitar luar sekolah 2.Tingkatkan kemahiran asas : y Sitinorhaizaothman671217065364 Page 10 .Tingkatkan kemahiran asas Digging Setting Servis Blocking 4 Tingkatkan kecergasan umum dan tingkatkan kemahiran asas 1.Tingkatkan komponen kecergasan asas latihan litar & bebanan : y y y y y Tingkatkan daya tahan kardio Tingkatkan daya tahan otot Tingkatkan koordinasi Tingkatkan fleksibiliti Speed Rolling 2.Tingkatkan komponen kecergasan asas melalui latihan jeda: Tingkatkan daya tahan kadio Tingkatkan daya tahan otot Koordinasi Fleksibiliti Kelajuan (Speed) 2.

1.Fizikal Fitness : y Explosive power Page 11 Sitinorhaizaothman671217065364 .Tingkatkan kemahiran asas: Receiving Blocking Court defence Attacking N O V E M B E R 2 Explosive power & speed endurance.Tingkatkan komponen kecergasan asas melalui latihan bebaban & fartlek untuk : Daya tahan kadio Daya tahan & kekuatan oto Koordinasi & kelajuan(speed) 2.HBPE3103 Permainan Profesional y y y Spiking Blocking Court Covering BULAN MINGGU 1 OBJEKTIF UTAMA Tingkatkan komponen kecergasan umum & tingkatkan kemahiran asas AKTIVITI 1.

Tingkatkan kemahiran & taktikal : Kesemua kemahiran bola tampar Pendedahan perlawanan 4 Tingkatkan kecergasan & kemahiran taktikal 1.HBPE3103 Permainan Profesional Strategi permainan.Tingkatkan kecergasan fizikal : y y y y Explosive power Strenght training Speed & agility Endurance 2. y Speed endurance Strategi permainan 2.Perlawanan persahabatan y Pendedahan situasi perlawanan BULAN MINGGU 1 OBJEKTIF UTAMA Tingkatkan kecergasan & kemahiran taktikal AKTIVITI 1.Tingkatkan kemahiran & taktikal permainan. 3.Tingkatkan komponen kecergasan melalui latihan litar : Kardiovaskular Kelajuan(speed) Explosive power Agility 2.Kemahiran asas : y 3 Tingkatkan kecergasan & kemahiran taktikal 1.Tingkatkan kecergasan fizikal : Explosive power Strenght training Speed & agility Endurance Page 12 D I S E Sitinorhaizaothman671217065364 .

kekuatan & ketahanan. 1.Tingkatkan kemahiran & taktikal permainan 1.Pengukuhan kemahiran asas & ansur maju 3 Tingkatkan kecergasan spesifik & tingkatkan kemahiran advance 1.Penyesuaian fizikal 2.Tingkatkan kemahiran advance & taktikal game 4 Kekalkan tahap kecergasan.Tingkatkan kecergasan spesifik kepada permainan : y y y y Explosive Speed Agility Speed endurance 2.Strstegi permainan & taktikal 4. strategi permainan & pendedahan suasana perlawanan.Tingkatkan tahap kecergasan : Speed Explosive power Masa tindakbalas 3. LATIHAN HARIAN Sitinorhaizaothman671217065364 Page 13 . 2.Pendedahan kepada perlawanan sebenar.HBPE3103 Permainan Profesional M B E R 2 Koordinasi 2.mengekalkan tahap kecergasan .

0010.10.10.Intensiti 70% e.HBPE3103 Permainan Profesional MINGGU HARI/ TARIKH SABTU/ 01.3 set e.11 ISNIN 03.0010.00 am Tingkatkan daya tahan kardiovaskular Rehat aktif Latihan litar a.rehat antara set 4 min Lantun Bola atas & bawah Setting berpasangan Setting dalam 2 variasi Servis Cooling down Warm up Latihandaya tahan otot Warm up general & spesifik Pergerakan bola selepas servis 4.10.00 am PROGRAM LATIHAN HARIAN OBJEKTIF AKTIVITI Tingkatkan daya tahan kadio &otot.00 pm Tingkatkan kemahiran asas Teknik perlakuan betul pada setiap stesen SELASA 04.masa 30 saat b.006.6 stesen d.Jeda kerja 1:3 CATATAN 1 Warm up General & Spesifik Rep : 11 X 3 set Medium & open Rep:100X3set Rep:30X 3set AHAD 02.Ulangan 8X c.10.Set 3 d.11 8.00 am Peningkatan daya tahan otot & kemahiran setting Warm up secara Umum & Spesifik Page 14 Sitinorhaizaothman671217065364 .0010.11 MASA / SESI 8.11 8. Jogging Latihan Jeda a.masa rehat 30 saat c.larian trek 60m b.

11 8.00 Am Tingkatkan ketahanan otot Pergerakan dalam gelanggang Aktiviti memanaskan badan secara umum & spesifik Pergerakan bola selepas servis 4.006.00pm KHAMIS 06.00 am Peningkatan daya tahan otot & kardio Latihan fartlek Tumpuan bisep & tricep 4.lompat mendada b.push up e.006.006.tricep extension d.00 am 4.0010.lompat sargent c.00pm Penekanan latihan setting Peningkatan kemahiran servis & setting Ujian kecergasan 15X3set RABU 05.00 pm Tingkatkan kemahiran asas Servis (floater) Perlawanan antara kumpulan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 15 .HBPE3103 Permainan Profesional a.00pm Tingkatkan kemahiran asas Tingkatkan ketahanan kardio & otot Tingkatkan kemahiran asas Kemahiran setting Kemahiran servis LSD di sekitar luar kawasan sekolah Ketahanan kardio Peningkatan teknik setting JUMAAT 07.11 8.006.10.0010.sit up f.back ach 4.11 8.10.0010.10.

00pm Tingkatkan kemahiran asas Latihan kemahiran setting : a.11 8.0010.00 am Tingkatkan komponen kecergasan asas Latihan jeda 4.10.00 am Kecergasan fizikal Sitinorhaizaothman671217065364 Page 16 .10.11 Rehat Aktif ISNIN 10.10.006.00 Am Tingkatkan komponen kecergasan Latihan litar Ketahanan kadio AHAD 09.tumpuan kepada ketepatan Kemahiran asas digging (berpasangan) Free exercise Ulangan 10X 3 saat Tingkatkan ketahanan kadio & speed RABU 12.0010.0010.00 Am 4.11 8.HBPE3103 Permainan Profesional SABTU 08.10.0010.10.00 pm Peningkatan daya tahan otot dan kadio Teknik setting & servis Latihan fartlek Latihan setting & servis Mata sentiasa memandang bola.11 8.006.11 8. Teknik perlakuan yang betul 8 stesen X30 saat Masa rehat ± 30 saat 3 set & rehat 4 minit setiap saat SELASA 11.

4km Tumpuan untuk endurance KHAMIS 13.00pm Tingkatkan kemahiran asas Kemahiran blocking Ketepatan a. Rehat Aktif AHAD 16.006.latihan pull down g.target servis JUMAAT 14.diggin g &blocking. Latihan bebanan a.tricep extension Tiada target masa SABTU 15.11 8.servis.long pull h.00pm Kecergasan fizikal Tingkatkan Kemahiran asas Latihan kemahiran servis a.00 am 4.0010.leg press b.00 am 4.incline press f.0010.HBPE3103 Permainan Profesional 4.target servis Larian 2.006.calf raise e.10.3 Latihtubi ± setting.10.11 8.006.11 8.side step teknik b.leg extension c.10. cross step perlakuan yang betul.floater servis b.00 am Tingkatkan ketahanan otot Tingkatkan daya tahan otot 4.leg curl d.00pm Tingkatkan komponen kecergasan umum Tingkatkan kemahiran asas Latihan jeda a.floater serve b.00pm Kemahiran asas Latihan kemahiran servis : a.3 set b.11 Sitinorhaizaothman671217065364 Page 17 .10.jeda kerja 1.006.pull over i.0010.

11 8.HBPE3103 Permainan Profesional ISNIN 17.10.10.berpasangan b.Tingkatkan 6.00Tingkatkan daya Teknik perlakuan yang betul Tingkatkan Page 18 Sitinorhaizaothman671217065364 .006. setting lebih advance a.0010.3 set b.00.00pm kemahiran asas RABU 19.diggin g & blocking lebih advance Relay 400X4 Relay 200X4 Relay 11X4 Kemahiran digging.0010.Tingkatkan 6. 3 set Latih tubi ± setting. LSD (lebih 20 min) Tingkat daya tahan kardio 4.00 am Tingkatkan komponen kecergasan Uji ketahanan kadio 4.side step angan b.kumpulan Ujian kecergasan SELASA 18.00.diggin g.0010.0010.00 am Tingkatkan komponen kecergasan Latihan jeda a.00 am Tingkatkan komponen kecergasan Tingkatkan daya kadio Teknik perlakuan yang betul 4.blocking.cross step KHAMIS 20.servis.blocking.ulangan 10 kali b.10.00.00 Am Tingkatkan daya tahan otot Latihan jeda a.servis.Tingkatkan 6.jeda kerja 1:3 70% -3 saat Masa rehat 1-2 min Tempo 3:1:3 Ulangan: upper Body 2X lower body 15X Individu/ Berpasangan 4.00 pm Tingkatkan kemahiran asas Latih tubi ± setting.10.11 8.11 8.jarak 80m c.11 8.00pm kemahiran asas JUMAAT 8.00pm kemahiran asas Kemahiran blocking Individu/berpas a.

leg extension c.11 KHAMIS 8.HBPE3103 Permainan Profesional 21.11 ISNIN 24.006.blocking Tumpuan ketepatan .setting c.pergerak an kaki 60%-10 X 3 set SABTU 22.10.006.calf raise e.tricep & bicep b.00Tingkatkan daya Aplikasi keduaduanya serentak CUTI THAIPUSAM Latihan litar.11 8. 70% .11 10.00 Am Tingkatkan daya ketahanan otot dan kemahiran asas Latihan bebanan: a.quadricep Rehat aktif 8.10.11 AHAD 23.10.10.10 40 saat ± 2 set Page 19 Sitinorhaizaothman671217065364 .legpress b.tricep extension Kemahiran spiking & rolling 4. pergerakan kaki dan tangan ditumpu.00 Am ketahanan otot Kemahiran asas Latih tubi blocking daya tahan Tumpuan pada tangan.11 8.latihan pull down g.00 Pm RABU 26.0010.3set Masa rehat 1-2 min Tempo 3:1:3 SELASA 25.00 am Ketahanan daya tahan otot Weight training a.leg curl d.00 pm Tingkatkan ketahanan kardio & kemahiran asas Latihan litar ± 8 stesen 40 saatX 8 stesen X 2 set Speed & agility Kemahiran: a.10.10.long pull h.incline press f.0010.0010.spiking b.00 Am 4.pull over i.

Kombinasi Ketepatan Speed & agility Teknik Page 20 SELASA 01.10.digging c.10.10.00 Am Nilai ketahanan pemain AHAD 30.0010.11 8.11 10.setting d.00 Am 4.006.0010.00 Am Tingkatkan ketahanan daya kadio dan kemahiran asas Free exercise Game situation Aplikasi skill yang telah diajar 4.11 Rehat aktif ISNIN 31.HBPE3103 Permainan Profesional 27.11 8.11.11 8.10.blocking Ujian daya tahan kardio & otot Ujian fizikal Ketepatan diutamakan SABTU 29.0010.spiking e.00 Pm kadio dan kemahiran asas stesen Kemahiran blocking Dengan speed & & court covering bola JUMAAT 28.11 8.servis b.10.00 Pm Combine complex training: a.00 Am 4.00 Pm Kekuatan kardio & LSD kombinasi team Attacking Kawasan luar persekitaran sekolah.006.00- Court covering Kemahiran: Sitinorhaizaothman671217065364 .00 Am 4.006.0010.

Blocking b.00 Pm Kekuatan kardio & Lari menaiki anak kombinasi team tangga Kemahiran asas: a. Teknik perlakuan dan arah bola ditumpukan Nisbah kerja 1:3 Page 21 Combine Complex training Kemahiran spiking: a.11.00 pm Kemahiran : a.11.11 8.0010.00 Am Pecut dengan 70% kelajuan maksima selama 30 saat/berjalan perlahan 3 min.Blocking c.Attacking d.006.Receiving(individ u.11.11 8.00 Am 4.Covering Game situation LSD JUMAAT 04.Spiking c.Back line b.Receiving b.HBPE3103 Permainan Profesional 6./striding 2 min Tumpuan pada kombinasi 4.00- Tingkatkan Latihan jeda 3 saat Sitinorhaizaothman671217065364 .006.00 Pm Kawasan luar sekitar sekolah Ketepatan & speed.Blocking (kombinasi) c.Covering Latihan fartlek 2 set X 10 ulangan Speed & agility ditekankan KHAMIS 03.Servis perlakuan yang betul & ketepatan RABU 02. B-quick SABTU 8.0010.11 8.00 Pm a.006.berpasangan) b.0010.00 Am 4.

11. Taktikal RABU 09.00 Pm Tingkatkan daya otot & kombinasi team Fizikal ± Jumping test Explosive power Strategi permainan Taktikal Sitinorhaizaothman671217065364 Page 22 . KHAMIS 10.0010.11 8. Kemahiran spiking & blocking Kemahiran court defence & court movement.11.HBPE3103 Permainan Profesional 05.11 8.006. Speed & agility SELASA 08.11.006.11.00 Am 4.00 Pm Tingkatkan ketahanan kardio & otot .00 Pm Kemahiran tinggi Kemahiran servis & digging.00 am ketahanan kadio & kemahiran asas Rehat aktif AHAD 06.00 Am 4.11 8.00 Pm Kombinasi team Strategi permainan Taktikal Games situation Aplikasi skill yang diajar.11 8. Kombinasi team Fizikal ± explosive power & speed (endurance) Strategi permainan Ketahanan kardio.11.006.00 Am 4.11 10.11.00 Am 4.0010.006.0010.0010.11 ISNIN 07.

006.00 Am Tingkatkan kardio LSD Di luar kawasan sekitar sekolah AHAD 13.11 8.00 Pm SELASA 15.006.0010.11.00 Am 4.Tenis c.11 ISNIN 14.11.0010.11 8.00 Am 4.11 8.11.HBPE3103 Permainan Profesional JUMAAT 11.006.00 Am 4.006.Fast spiker 80%X10X3set Endurance & power RABU 16.0010.0010.00 Pm Tingkatkan speed & agility Kombinasi team Agility & speed in court Combine complex training Speed endurance Speed & agility SABTU 12.11.00 Pm Tingkatkan daya otot &explosive power Kombinasi team Rehat aktif Latihan litar ± 8 stesen 40saatX3set Strategi permainan Asas & advance Tingkatkan daya otot &endurance Latihan beban ± 11 stesen Kemahiran spiking combination a.0010.11 8.00 Am 4.11.Open spiker b.11.Floater b.11 8.00 Tingkatkan kemahiran & kombinasi team Kemahiran servis: a.Jump serve Perlawanan persahabatan Teknik perlakuan & ketepatan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 23 .

0010. P5.11.006.Floater serve b.11 8.Tanis serve c.11.defence.00 Pm JUMAAT 18.0010.11.11 8. P1 Speed & agility AHAD 20.0010.11.11.11.HBPE3103 Permainan Profesional Pm KHAMIS 17.00 Am 4.00 Am Tingkatkan kemahiran spesifik Kemahiran blocking.00 Pm SABTU 19.11 Rehat aktif ISNIN 21.11 8.co urt covering Spiking receive at P6. P4.00 Am 4.11 8. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 24 .0010.006.006.0010.00 Am Tingkatkan kemahiran spesifik & ketepatan & kombinasi Kemahiran receiving a.11 8. agility & strength.00 pm Tingkatkan kecergasan fizikal & kemahiran Latihan bebanan Explosive power Kombinasi team Kemahiran & taktikal games SELASA 22.00 Am Tingkatkan speed & agility Movement in court Speed.jump serve Combine complex training Games situation Explosive power & speed Fizikal for jumping power Ketahanan & speed 4.

00 Am 4.11 8.0010.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan Rehat aktif Latihan kecergasan di gelanggang meangkumi : Endurance.0010.11.11.0010.11 ISNIN 28.006.00 pm Tingkatkan kemahiran taktikal & situasi perlawanan Tingkatkan ketahanan kardio Ketahanan kardio & kemahiran asas Perlawanan persahabatan Kombinasi team LSD Endurance & speed Attacking ± taktikal Blocking -pasangan Court covering Latihan jeda Nisbah kerja 1:3 Kemahiran receiving & setting Attacking formation Kombinasi team Games situation SABTU 26.006.11 8.11 8. speed & kemahiran Page 25 Sitinorhaizaothman671217065364 .HBPE3103 Permainan Profesional 4.006.0010.11.00 pm RABU 23.11.11 8.006.00 Am 4.0010.11 8.00 Am 4.00 Am Tingkatkan daya otot & kardio Latihan litar -8 stesen 40 saatX8x3 set AHAD 27.11.11.00 pm JUMAAT 25.00 pm KHAMIS 24.

speed dan agility.11. speed & kemahiran diberi perhatian.00 Pm RABU 30.0010.11 8.Servis f.Setting e.11 8.Speed & agility b.006.12.00 Am Tingkatkan kemahiran tinggi Kemahiran servis & digging Kemahiran spiking &blocking Spee & agility Sitinorhaizaothman671217065364 Page 26 .00 Am 4.Setting d.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan ketahanan kadio & daya tahan otot Latihan kecergasan di gelanggang merangkumi : a.00 Pm Ketahanan kardio Teknik perlakuan.00 pm ketahanan kadio & daya tahan otot a.Endurance diberi perhatian.Spiking taktikal b.Covering Endurance.Court covering c.Rolling Games situation a.0010.006.Servis b.11 8.Blocking f.Diving Fizikal ±explosive power & speed(endurance) Kemahiran asas: a.Spiking e. Kombinasi ditekankan SELASA 29. Kombinasi team KHAMIS 01.Speed & agility b.HBPE3103 Permainan Profesional 4.Receiving d.Court covering c.006. Kombinasi team turut diberi tumpuan 4.11.Digging c.0010.Blocking c.

00 pm Kemahiran court defence & court movement JUMAAT 02.Blocking c. P1 Rehat aktif ISNIN 05. P5.Rolling Games situation : a.Speed & agility b.006.0010.12.3 km Free exercise Attacking. P4.Endurance Games sitiation : a.Servis Latihan kecergasan di gelanggang merangkumi : a.Speed & agility b.HBPE3103 Permainan Profesional 4.tapping ball Covering tapping ball Masa diambil kira Teknik perlakuan ditumpukan Speed & agility SABTU 03.Spiking taktikal Endurance.12.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan ketahanan kadio & daya tahan otot Latihan kecergasan di gelanggang merangkumi: a.12.006. 4.Spiking taktikal b.11 AHAD 04.0010.11 8.11 8.12.00 Sitinorhaizaothman671217065364 Kombinasi team ditumpukan Page 27 .Receiving d.00 Pm Kombinasi ditekankan. speed & kemahiran diberi tumpuan. speed & kemahiran diberi perhatian. SELASA 06.00 Pm Tingkatkan ketahanan kardio & kemahiran asas Larian 2. 4.Setting e.006.00 Am Tingkatkan kemahiran spesifik Spiking receive at P6.11 8.006.12.Court covering c.00 Am 4.Court covering c.0010.00 Am Endurance.11 8.0010.

Blocking c.0010.Spiking taktikal b.0010.0010.Servis f.00 Permainan bola sepak& bola jaring Endurance Sitinorhaizaothman671217065364 Page 28 .12.HBPE3103 Permainan Profesional pm b. 4.11 8.00 Pm JUMAAT 09.Digging c.006.Setting d.11 8. speed dan agility. RABU 07.11 8.12.Diving Latihan bebanan ± 11 stesen Perlawanan persahabatan Kekalkan tahap daya tahan otot Aplikasi skill yang diajar dan tumpuan pada kombinasi team Teknik perlakuan.Blocking f.Servis b.00 Pm Penyesuaian fizikal & pengukuhan kemahiran asas LSD Free exercise Ketahanan endurance & pengukuhan.12.006.Servis Diving SABTU 10.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan ketahanan kadio & daya tahan otot Pengukuhan kemahiran asas: a.00 Pm KHAMIS 08.Receiving d. Kombinasi team.00 Am 4.Setting e. Kombinasi team Games situation: a.006.12.Receiving d.11 8.Covering Tumpuan pada kombinasi team.Blocking c.Spiking e.00 Am 4.Setting e.0010.

12.0010.Spiking taktikal b.Court covering d.006. Perlawanan simulasi Kombinasi team RABU 14.006.11 8.00- Sitinorhaizaothman671217065364 .12.HBPE3103 Permainan Profesional Am AHAD 11.00 Pm Penyesuaian fizikal & suasana perlawanan Latihan beban ± 11 stesen Kekalkan daya tahan otot.00 Pm Kemahiran : a.Blocking coverage Penyesuaian Ketahanan Page 29 KHAMIS 8.00 Am Penyesuaian fizikal & pengukuhan kemahiran asas Larian 2.11 di gelanggang bola tampar Rehat aktif ISNIN 12.12.4m Menentukan kecergasan pemain & kemahiran diperkukuhkan 4.00 Am 4.0010.00 Pm Penyesuaian fizikal & ketahanan dalam permainan Perbaiki kemahiran dalam permainan Koordinasi Tingkatkan ketahanan dalam games situation SELASA 13.006.0010.Attack formation c.11 8.11 8.00 Am 4.12.

00 Am 4.00 Pm JUMAAT 16.11 ISNIN 19.12.0010.006.11 8. Baiki kelemahan semasa perlawanan simulasi 4.Blocking coverage f.00 Am fizikal & pendedahan suasana perlawanan Games situation fizikal & kelemahan dan kekuatan pasukan .11 8.00 Pm Penyesuaian fizikal & pengukuhan kemahiran asas Perlawanan simulasi LSD ± 30 minit Free exercise Games situation : a.receiving b.Receiving spiking Kombinasi team ± games situation Speed & agility.0010.12.Spiking d.12.00 Am Tingkatkan kecergasan spesifiki & kemahiran asas & advance Pergerakan dalam gelanggang : a.Servis Diving SABTU 17.00 Am Penyesuaian fizikal Permainan bola Endurance sepak & bola jarring di gelanggang bola tampar Rehat aktif AHAD 18.006.12.12.Setting e.00 Pm Sitinorhaizaothman671217065364 Page 30 .11 8.Receiving d.Spiking taktikal b.setting c.11 10.HBPE3103 Permainan Profesional 15.Blocking c.0010.006.Blocking e. Ketahanan endurance & pengukuhan kombinasi team Ketahanan endurance & pengukuhan kombinasi team 4.

12.12.12.006.11 8.11 8.006. Court covering Perlawanan persahabatan Pengawalan gelanggang & kemahiran berpasukan KHAMIS 22.12.Speed & agility b.12.0010.00 Pm SABTU 24.00 Am Speed & endurance speed 4.0010.00 Pm Kombinasi team ± kemahiran asa & advance Latihan di gelanggang : a.006.11 8.006.00 Am 4.0010.00 Am 4.00 pm JUMAAT 23.00 Pm Tingkatkan kemahiran taktikal & kombinasi team LSD ± 20 minit Perbaiki taktikal Di luar kawasan sekitar sekolah Perlawanan persahabatan Tingkatkan ketahanan kardio & taktikal Kombinasi team Latihan beban Kelemahan dan kekuatan pasukan dinilai Kekalkan ketahanan daya otot RABU 21.0010.00 Am Kemahiran advance dalam gelanggang Pengekalan tahap kardio & kombinasi team Jogging 30 minit Latihan kemahiran asas Kombinasi team Endurance & perbaiki kombinasi team Kombinasi team Perlawanan simulasi Baiki kelemahan Pasukan AHAD Sitinorhaizaothman671217065364 Page 31 .0010.11 8.11 8.HBPE3103 Permainan Profesional SELASA 20.00 Am 4.

00 Pm Strategi permainan dan taktikal Perbaiki & Perbaiki pertajamkan taktikal kelemahan & dan kombinasi team kekuatan pasukan Perlawanan persahabatan KHAMIS 29.12.006.11 8.006.00 Pm Pendedahan perlawanan sebenar Perlawanan persahabatan Ukur ketahanan & daya tahan otot JUMAAT 8.00Page 32 Sitinorhaizaothman671217065364 .006.00 Am 4.11 8.HBPE3103 Permainan Profesional 25.00 Am 4.12.00 Pm SELASA 27.12.11 8.00 Am Ketahanan kardio & kombinasi team Ujian kecergasan Persefahaman 4.006.0010.11 Rehat aktif ISNIN 26.12.0010.12.0010.00 Am 4.0010.11 8.00 Pm Mengekalkan tahap kecergasan & strategi perlawanan Perlawanan persahabatan Ujian kecergasan Gugur 2 pemain Kombinasi team Perbaiki & pertajamkan taktikal dan kombinasi team RABU 28.

1 Jenis-Jenis Latihan Kecergasan 4.00 Pm Perbaiki kelemahan & pengukuhan team Kemahiran asas & advance Kombinasi team & game situation Pengukuhan pasukan bola tampar SABTU 30.1 Latihan Litar Sitinorhaizaothman671217065364 Page 33 .12.HBPE3103 Permainan Profesional 30.006.00 Am 4. Intensiti boleh diukur melalui kadar kelajuan (meter per saat) bagi pencapaian jarak atau berat dalam kilogram bagi aktiviti melawan rintangan.11 10.11 8. maka lebih tinggilah intensiti.00 am Kombinasi team Perlawanan simulasi Perbaiki kelemahan pasukan AHAD 31. intensiti dilihat dari rentak permainan 4.12.1. Lebih banyak kerja yang dilakukan oleh atlet dalam satu jangkamasa yang diberikan.0 Intensiti Latihan Intensiti adalah komponen kualitatif kerja yang dilakukan oleh atlet bagi satu jangkamasa yang diberikan dalam sesuatu latihan sukan.0010.11 Rehat aktif 4. Intensiti juga boleh dirujuk sebagai kelasakan sesuatu latihan yang diberikan.12. Dalam sesuatu pertandingan sukan individu atau berpasukan pula.

HBPE3103 Permainan Profesional Ianya merupakan satu jenis latihan kecergasan fizikal yang diperkenalkan di Universiti Leeds. Individu dibahagikan secara berpasangan (A dan B). ketangkasan dan kelenturan badan 4. Meningkatkan dayatahan kardiovaskular 2.Konsep Latihan Litar terbahagi kepada dua bahagian iaitu latihan litar individu dan latihan litar kumpulan. 3. Membina kekuatan dan dayatahan otot 3. 2. Meningkatkan motivasi dan disiplin diri. 4. Sebelum aktiviti dimulakan jurulatih akan menunjukcara setiap aktiviti di setiap stesyen.Program latihan adalah tertakluk kepada intensiti. kuasa.Latihan litardiperkenalkan kerana ianya dianggap berkesan membangunkan kecergasan otot dan kardiovaskular melalui tekanan berterusan terhadap jantung dan paru-paru dalam jangkamasa yang panjang. dayatahan.Objektif Latihan Litar ialah : 1.A berperanan sebagai pelaku manakala B sebagai pencatat.2 Latihan Bebanan Program latihan bebanan yang bersesuaian yang dirancang dan dibentuk bagimeningkatkan kecergasan dari aspek perlakuan motor seperti kekuatan.Adamson. ulanganserta Sitinorhaizaothman671217065364 Page 34 . Meningkatkan koordinasi. Prinsip tambah beban ini boleh dilakukan melalui tiga cara iaitu melalui penambahan bilangan ulangan.Sistem Tenaga di Dalam Latihan Litar Sistem ATP-PC dan Laktik Asid dan Asid Laktid dan oksigen .E. pada 1953 oleh R. mengurangkan jumlah masa dan menambahkan tekanan atau kerumitan senaman.T.1.kelenturan dan kepantasan. Morgandan C. Kaedah Pelaksanaan Latihan Litar : 1.Latihan ini mengaplikasikan pinsip tambah beban (progressive overload). Jurulatih juga akan menekankan tentang masa dan ulangan yang perlu dilaksanakan oleh pelaku. . .

Struktur . Beban rendah dianggap sebagai mana-mana bebanan dibawah 30% kapasiti seseorang. Komponen bebanan pula meliputi : i. Beban berat digunakan apabila seseorang menggunakan berat bebanan antara 60% hingga 90% kemampuan seseorang. intensiti. 2. Sebahagian pergerakan 3. sesi latihan. 3. 3.HBPE3103 Permainan Profesional kekerapan ulangan atau frekuensi latihan. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 35 . Dalam merangka program latihan kecergasan. latihan bebanan meliputi faktor-faktor berikut : 1.memanipulasikan lebih daripada satu sendi ii. Beban sederhana merujuk kepada peratusan antara 30% hingga 60% kekuatan maksima seseorang.Bahagian badan .tetap pada satu jenis sendi dan ianya terperinci pada satu ³agonis´ Open and close kinetic chain. ulangan dan masa latihan. Jumlah ulangan yang dilakukan. Kaedah Pelaksanaan Latihan Bebanan 1. Dapatkan seterusnya kemampuan menentukan maksimum kriteria setiap atlet yang di ingin awal dicapai. . 4.Konsep Latihan Bebanan adalah seperti berikut : 1. 2. Berat bebanan yang digunakan. Intensiti yang diaplikasikan. Latihan bebanan boleh dikategorikan kepada dua bahagian utama (core) dan sampingan (supplementary). Tentukan matlamat yang ingin dicapai dalam sesi latihan melalui kekerapan. Garis rintangan julat sendi dan julat pergerakan 2. Penjajaran anggota badan (body alligment). : tertentu antaranya Beban maksimum merujuk kepada beban sehingga 90% hingga 100% maksima seseorang. 4. Jumlah set yang perlu dilakukan.

4. Objektif Latihan Fartlek latihan fartlek amat bersesuaian dengan permainan bola sepak agar setiap pemain akan dapat : 1. Latihan fartlek ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu latihan fartlek bebas iaitu atlet menjalani latihan mengikut kemampuan sendiri dan latihan fartlek terkawal yang bergantung kepada arahan jurulatih. 4. Menghindarkan rasa jemu atau bosan dalam menjalankan latihan kecergasan. Meningkatkan dan mengekalkan daya tahan kardiovaskular. Meningkatkan daya tahan otot.3 Latihan Fartlek Latihan fartlek dijalankan bertujuan meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan meningkatkan keupayaan daya tahan otot. Membentuk diri sendiri ketika melakukan latihan kecergasan ini memotivasikan diri sendiri.HBPE3103 Permainan Profesional 4. Meningkatkan keupayaan untuk berlari di tahap tinggi dalam masa yang sebenar. 5. Meningkatkan kepantasan.1. 2. 3. kekuatan dan kelenturan. 6. Meningkatkan keupayaan aerobik. Latihan ini amat sesuai dilaksanakan pada penghujung fasa persediaan umum hingga fasa persediaan khusus.2 Latihan Kemahiran Asas Bola Tampar Sitinorhaizaothman671217065364 Page 36 .

Terdapat dua jenis servis. Servis dilakukan dari bahagianbelakang luar gelanggang. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 37 .HBPE3103 Permainan Profesional 4.iaitu servis bawah tangan dan servis atas kepala. Servis atas kepala Gambarajah menunjukkan lakuan servis atas kepala.1 Kemahiran servis Servis dilakukan untuk memulakan permainan.2.

Memukul bola dengan tapak tangan dan jari di keliling bola. y 2) Fasa Pelaksanaan y Melambungkan bola lebih kurang tiga kaki ke atas kepala dan di hadapan bahu lengan yang membuat servis. Gunakan pergerakan pergelangan tangan yang cepat untuk melakukan putar depan y y y y 3) Fasa ikut lajak y Ikut lajak dengan lengan servis ke pertengahan badan. y 4. Pegang bola dalam tangan lambungan(tossing hand) lebih kurang satu kaki ke sebelah kanan muka peservis yang menggunakan tangan kanan.HBPE3103 Permainan Profesional 1) Fasa Permulaan y y y Berdiri menghadap jaring dengan kaki seluas bahu. Menghayun lengan yang membuat servis seperti seperti aksi membaling bola. Menyokong bola dengan tangan servis (serving hand).2 Hadangan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 38 . Memindah berat badan dari belakang ke hadapan.2. Kaki kiri di hadapan bagi peservis yang menggunakan tangan kanan. Memindahkan berat badan dari belakang ke depan.

Hantaran atas sederhana c. Hantaran atas belakang Sitinorhaizaothman671217065364 Page 39 .2. Hantaran atas meluncur cepat d. Hantaran atas pendek e. Hadangan yang berkesan akan menyebabkan bolamati dalam gelanggang pihak yang membuat rejaman.HBPE3103 Permainan Profesional Lazimnya tindakan menghadang diamalkan untuk menentang rejaman oleh pihak lawan.3 Pukulan Mengumpan /hantaran atas a. Cara-cara Menghadang (Blocking) a) Menolak kedua-dua belah kaki. Hantaran atas terbuka/tinggi b. tangan diluruskan ke atas b) Bahagian lengan dan tapak tangan condong ke sebelah pihak lawan 4.

HBPE3103 Permainan Profesional Hantaran boleh dilakukan sama ada melalui atas kepala (overhead) atau bawah tangan (underarm). Hantaran atas kepala menggunakan dua belah tangan untuk memastikan bola dalam posisinya supaya dapat mengumpan untuk serangan. Kadangkala ia juga digunakan untuk menjatuhkan bola secara ringan melintasi jaring. posisi bola dan kelajuannya akan menentukan jenis hantaran yang akan dibuat. 4. mengumpan (in setting) dan menghantar bola yang tinggi dan jauh (plying long high balls) ke belakang gelaggang lawan. Posisi pemain.Penujuan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 40 . Hantaran atas kepala (overhead) Kemahiran ini digunakan untuk menghantar bola (in passing). atau menghantar bola melintasi jaring.2.4 Pukulan rejaman Terbahagi kepada 4 peringkat iaitu : a.

2.Pergerakan badan sebelum pukulan d.6 Pergerakan Pergerakan ini penting untuk memainkan bola .HBPE3103 Permainan Profesional b. Pergerakan terbahagi kepada : a.Aksi pukulan 4.Terjun hadapan b.5 Kemahiran menyelamatkan bola a.Pergerakan kaki ke hadapan (forward footwork) Sitinorhaizaothman671217065364 Page 41 .Lonjakan c.2.Guling sisi 4. melindungi rakan sepasukan atau persediaan sebagai fasa permainan yang seterusnya.

4.8 Reli Bola yang dimulai dengan pukulan sewrvis kadang-kala sukar dimatikan kerana ke duadua pasukan saling berbalas pukulan.hantaran ke belakang 4.HBPE3103 Permainan Profesional b.hantaran bawah b.Reli berlaku jika kedua-dua pasukan sama handal.2. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 42 .9 Kemahiran berpasukan Semangat kerjasama adalah bergantung kepada setiap pemain dalam pasukan.2.Pergerakan kaki sisi c.Keadaan ini dinamakan reli.hantaran satu tangan d.7 Teknik pukulan dalam bola tampar Pukulan menyangga (hantaran) terbahagi kepada : a.hantaran sisi c. Kerjasama ini diperoleh melalui latihan-latihan kemahiran secara berpasukan dan keserasian antara pemain.Pergerakan kaki ke belakang 4.2.

Disamping itu jurulatih mahupun guru-guru akan mendapat panduan tentang kemahiran bola tampar yang masih belum dikuasai oleh pemain.jurulatih akan dapat menilai keberkesanan sesuatu gerakerja mahupun aktiviti yang dilaksanakan. Perancangan program latihan secara sistematik.Perancangan yang teliti adalah menjadi satu keperluan. mutu pencapaian dan kemajuan pemain . kuasa di samping menerapkan faktor psikologi mental kepada pemain-pemain agar pemain lebih bersedia menghadapi kejohanan atau pertandingan sebenar.Dengan adanya program latihan ini. Perancangan dari semua aspek amat diperlukan termasuklah kekuatan otot. Atlit juga akan lebih bersedia untuk menghadapi kejohanan yang sebenar. daya tahan kardiovaskular. jurulatih dan pemain akan dapat menilai sejauh mana pontensi.0 Kesimpulan Jurulatih seharusnya dan berkewajipan untuk meningkatkan ilmu dari aspek merancang dan menyediakan program latihan. IBLIOGRAFI Sitinorhaizaothman671217065364 Page 43 . Pengetahuan yang mendalam aspek pengurusan program latihan ini akan dapat menentukan hala tuju pemain bola tampar dan seterusnya dapat mencapai matlamat dan objektif seperti yang dikehendaki.HBPE3103 Permainan Profesional 5. Program latihan ini sesungguhnya memberikan motivasi kepada pemain untuk meningkatkan prestasi berpandukan keupayaan dan kelemahan mereka dalam aspekaspek pergerakan dan kemahiran yang tertentu.

HBPE3103 Permainan Profesional Sitinorhaizaothman671217065364 Page 44 .

Md.Mizan b.HBPE3103 Permainan Profesional RUJUKAN 1 SENARAI NAMA PEMAIN BOLA TAMPAR BIL. 1 2 3 4 NAMA PEMAIN Ahmad Asri b. Omar Bakri b. Abu Che Muhd. Che Det KELAS/TAHUN 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak Sitinorhaizaothman671217065364 Page 45 .Kamil Ahmad Safuan b.

Hamzar b.Affan b. Roslan Muhd.Jalal Mohd. Mohd.Fitri b. Ahmad Asri Faizi Irfan b. Hassan Qiamuddin b. Hairul 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak 5 Bestari 5 Bestari 5 Bestari 5 Bestari 5 Bestari 4 Bijak 4 Bijak 4 Bijak 4 Bestari 4 Bestari 4 Bestari 4 Bestari Sitinorhaizaothman671217065364 Page 46 .manap Nazrul Hakimi b. Mohd.Isa Omar Baki b. Mohd. Mohd. Bakar Wan Rasdi b. Wan Lah Zafran b. Mat Saiful Hamzah b.HBPE3103 Permainan Profesional 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fakrul Afif b.Halim Shaharuddin b.Ali Rozaimi b. Abd.Ikhwan b. Sulaiman Muhd.Fisol Mohd. Abd. Hussin Nizam Sani b. Othman Mohd.Mahadi b.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->