Anda di halaman 1dari 4

Aras: Pengetahuan Ciri Soalan: Memerlukan calon mengingat semula. Jawapan calon menggunakan bahasa asal.

Contoh Kata Kerja: Labelkan, Senaraikan, Nyatakan, Manakah, Apakah, Berikan, dll.

Soalan beraraskan pengetahuan 1. The word dignity in the poem signifies A. power B. wealth C. honour D. independence 2. Apakah maksud perkataan culas A. rajin B. malas C. lalai D. cergas Aras: Kefahaman Ciri Soalan: Memerlukan calon memahami fakta dan menghuraikannya, memberi contoh atau illutrasi dalam bahasanya sendiri. Contoh Kata Kerja: Terangkan, Jelaskan, Huraikan, Tukarkan, Mengapakah, dll. Soalan berasaskan kefahaman Kuala Lumpur menjadi tumpuan orang ramai mencari pekerjaan 1. Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi pernyataan di bawah A. Ada ubi ada batas B Ada gula ada semut C. Ada udang disebalik batu D. Banyak udang banyak ragam 2. They wanted to reach Kuantan by 11.00 p.m. because A. Puan Ainon had to go to school. B. Encik Roslan had a meeting that night. C. Puan Ainon wanted to have enough rest. D. Encik Roslan was afraid of another puncture.

Aras: Aplikasi Ciri Soalan: Memerlukan calon menyelesaikan masalah non-routine atau masalah baru. Ciri soalan adalah problem-solving. Masalah diselesaikan dengan cara tersendiri menggunakan gabungan teori, pengalaman dan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan. Contoh Kata Kerja: Selesaikan, Binakan, Carikan,Tunjukkan, Kirakan, Demostrasikan, dll. Soalan berasaskan aplikasi 1. To congratulate A. Really, Nelson. B. Well done, Nelson. C. Thank you, Nelson. D. I believe you, Nelson. 2. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. i. ii. iii. iv. Radio ini ada kelasnya yang tersendiri, kata Adib. Jangan makan di dalam kelas! kata pengawas itu. Mereka masyarakat kelas menengah. Kulitnya kelas kerana terkena api. I, ii dan iv sahaja Ii, iii dan iv sahaja I,ii dan iii sahaja I ,ii ,iii dan iv sahaja Aras: Analisis Ciri Soalan: Memerlukan calon menganalisis, memecah/mencerakinkan fakta untuk mengkaji unsur-surnya secara mendalam termasuk membanding, membeza,mengupas dan membukti. Contoh Kata Kerja: Bandingkan, Bezakan, Buktikan, Beri sebab, Buat analisis, Cerakinkan, Tafsirkan, dll. Soalan berasaskan analisis. 1. How long did the fireman take to put out the fire? A. 1 hour. B. 40 minutes. C. 45 minutes. D. half an hour.

A. B. C. D.

2. Baca sajak di bawah, kemudian jawab soalan di bawah. Tiba-tiba aku tersedar Lamunan yang merugikan terlepas kini Sejarah hempedu pahit ku lupakan Kini, ku semaikan benih-benih harapan Bersama jutaan impian Aku kan tempuh segala cabaran Soalan 4: Ku semai benih-benih harapan bermaksud A. B. C. D. Pemuisi menanamkan cita-cita untuk berjaya Pemuisi belajar dengan bersungguh-sungguh Pemuisi menanam benih-benih baru di ladangnya Pemuisi mengharapkan dirinya tidak dilupakan Aras: Sintesis Ciri Soalan: Memerlukan calon merancang, mereka/mencipta dan menghasilkan sesuatu hasil yang kreatif hasil dari penggabungan pelbagai unsur. Ini termasuk penghasilan sesuatu rancangan, rumusan, kaedah/ prosedur, atau cadangan. Contoh Kata Kerja: Rancangkan, Rumuskan, Sediakan, Cadangkan, Karangkan, Gubahkan, dll. Soalan berasaskan sintesis 1. Sabrina was born in 2000. In what year did she take her UPSR? A. 1997 B. 1998 C. 1999 D. 2000 2. Arahan: Susun semula baris-baris pantun di bawah supaya menjadi pantun yang lengkap. Suruh mengaji dia tak tahu, Sorong papan tarik papan, Suruh makan dia makan Buah keranji dalam perahu ___________________________, ___________________________; ___________________________, ___________________________.

Aras: Penilaian Ciri Soalan: Memerlukan calon menilai, membuat pertimbangan atau justifikasi untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu kesimpulan. Calon perlu melihat fakta dari aspek pro dan cons semasa membuat penilaian. Contoh Kata Kerja: Bincangkan, Nilaikan, Beri pendapat, Beri justifikasi, Pertimbangkan, dll. Soalan berasaskan penilaian 1. Why do you think interested members should submit their names early? A. They will receive prizes. B. To show that they are really interested. C. The secretary will not be free after first of April. D. Only the first 80 names received will be accepted. 2. Pencerobohan tentera Amerika dan Britain terhadap Iraq merupakan satu tindakan yang zalim dan tidak berperikemanusiaan. Rakyat Iraq sanggup mempertahankan segenap inci tanah tumpah darah mereka. Mereka sanggup berputih tulang daripada berputih mata. Soalan. Apakah yang anda faham mengenai ungkapan Biar berputih tulang jangan berputih mata. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________