Anda di halaman 1dari 9

MODEL PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME - 5E

ILI NUR NADIAH MUHAINI SYAZA IYLIA

Definisi
Kitaran belajar 5E adalah model rekaan mendefinisikan urutan belajar yang berdasarkan

pengalaman belajar falsafah dari John Dewey dan kitaran pengalaman belajar yang dicadangkan oleh David Kolb. Model ini menyajikan suatu rangka untuk teori-teori belajar konstruktivisme dan boleh

secara efektif digunakan dalam ilmu mengajar.

Model Pembelajaran Konstruktivisme


Menghubungkait

Menilai 5E

Meneroka

Menghuraikan

Menerangkan

Menghubungkait
Tujuan: untuk menarik minat para pelajar dan melibatkan mereka dalam pelajaran.
 Akses pengetahuan sebelum Membangkitkan rasa ingin tahu Membuat pelajar untuk mengajukan soalan MENGAPA? Memotivasi pelajar untuk belajar Mendapat perhatian pelajar

Meneroka
Tujuan: untuk melibatkan pelajar dalam topik; memberi mereka peluang untuk mencari penyelesaian diri
 Pelajar bekerjasama Pelajar perlu membuat keputusan sendiri Pelajar menghasilkan soalan dan idea-idea sementara dalam situasi atau masalah.

Menerangkan
Tujuan: pelajar diberi peluang untuk mengambil apa yang mereka telah pelajari setakat ini dan memahami apa maknanya.
 Pelajar diminta untuk menerangkan pengalaman mereka Perbincangan di dalam kelas Menghasilkan lebih banyak soalan Mengeksplorasi lebih banyak definisi

Memperkembangkan
Tujuan: membolehkan pelajar untuk menggunakan pengetahuan baru mereka dan terus mendalami kesan - kesannya.
 Pelajar melaksanakan pengetahuan kepada situasi lain Pelajar mempertimbangkan kesan pengetahuan mereka Pelajar boleh mengaplikasikan dengan cara mereka sendiri

Menilai
Tujuan: pelajar dan guru menentukan sejauh mana pembelajaran dan pemahaman yang berlaku.
 Belajar sendiri Pemerhatian guru Kemampuan untuk diterapkan ke topik lain Penilaian Prestasi Portfolio Rubrik

~TAMAT~

SEKIAN. TERIMA KASIH