Anda di halaman 1dari 3

SOALAN STRUKTUR

Zaman sebelum Islam di Tanah Arab dikenal sebagai Zaman Jahililiah. Zaman ini juga dikenali sebagai Zaman Kegelapan. a i b i. ii c i. ii. Namakan satu golongan masyarakat Arab Jahiliah? .. [2 markah] Mengapakah Zaman Jahiliah juga dianggap zaman kegelapan? [2 markah] Senaraikan dua bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah [2 markah] Jelaskan tiga corak kehidupan masyarakat Jahiliah dari aspek sosial. i ii iii e ............... ................................. [ 3 markah] Apakah yang akan terjadi jika semangat assabiah menebal dalam kalangan masyarakat di negara kita? i ii ................................................................................................................... [2 markah]

[ 10 Markah ]

1 a Namakan dua golongan masyarakat Arab Jahiliah? F1 Masyarakat Badwi F2 Masyarakat Hadari Mana-mana 1 x 1m b F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 c F1 F2 F3 F4 Mengapakah Zaman Jahiliah juga dianggap zaman kegelapan? Tidak menyembah Allah Menyembah berhala Mempercayai animisme Kehidupan kucar-kacir Tiada nabi atau rasul Tiada kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk Akhlak yang rendah Mana-mana 2 x 1m Senaraikan dua kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah Agama Wathani /menyembah berhala Animisme/memuja alam seperti pokok Samawi/Kristian dan Yahudi Kepercayaan seperti menilik nasib/sihir/mempercayai roh orang mati menjadi burung Mana-mana 2 x 1m Jelaskan tiga corak kehidupan masyarakat Jahiliah dari aspek sosial. F1 Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi,berzina dan minum arak F2 Wanita dipandang rendah F3 Wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka F4 Menanam bayi perempuan hidup-hidup F5 Menganggap anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga F6 Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita sekaligus F7 Mengamalkan sistem kabilah F8 Setiap ahli kabilah taksub kepada kabilah masing-masing F9 Semangat asabiah atau semangat kesukuan yang melampau Mana-mana 3 x 1m e F1 F2 F3 F4 Apakah yang akan terjadi jika semangat assabiah menebal dalam kalangan masyarakat di negara kita? Boleh membawa kepada peperangan Masyarakat kucar-kacir Keadaan tidak aman Menghalang perpaduan dalam masyarakat 1 1 1 1 1 1 1 1 [2M] 1 1 1 1 1 1 1 [2M] 1 1 [1M]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3M]

F5 Politik tidak stabil F6 Mana-mana jawapan calon yang munasabah Mana-mana 2 x 1m

1 1 [2M]