Anda di halaman 1dari 2

Perbezaan Tamadun Islam Dan Tamadun Barat

Tamadun Islam

Tamadun Barat

Kedudukan Agama

Kedudukan Agama

- Islam menjadi mencakupi

yang - Agama adalah sebahagian daripada kebudayaan. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan dan akhirnya agama keseluruhan kehidupan manusia, samada juga dicorak oleh perubahan. keduniaan atau keagamaan.

cara

hidup

- Pembaharuan dalam Islam adalah mengikut agama bukan agama mengikut pembaharuan. Walaupun begitu ia tetap flexible dan tidak rigid.

Konsep Kesepaduan Dan Pengawalan

Konsep Kesepaduan Dan Pengawalan

Terdapat konsep kesepaduan dan pengawalan dalam Islam. Segala bentuk pembangunan kebendaan berkait rapat dengan kerohanian. Segala urusan tidak terlepas daripada mengikut prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak.

Tamadun Barat melihat perkaraperkara keduniaan hanya untuk kehidupan dunia semata-mata. Segala urusan tidak ada kaitan dengan agama. Terikat dengan undang-undang tetapi pengwalannya terlalu longgar. Bentuk pengawalan tidak didasarkan kepada iman yang kukuh.

Konsep Kemajuan

Konsep Kemajuan

Islam juga menganbil kira aspek kemajuan dan perubahan tetapai dengan menegaskan bagaimana cara ia dicapai dan apakah matlamatnya. Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara .

Kamajuan berdasarkan keuntungan semata-mata. Berpegang dengan konsep matlamat menghalalkan cara .

Penekanan Sudut Kemajuan

Penekanan Sudut Kemajuan

Islam menekankan kedua-dua aspek kerohanian dan kebendaan. Kemajuan dalam Islam bersifat lengkap. Pembangunan dan kemajuan dalam Islam adalah alat untuk mencapai kesempurnaan zaman. Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah manusia itu sendiri.

Menitikberatkan aspek kebendaan dengan mengenepikan aspek kerohanian. Mereka menghadapi krisis nilai yang teruk akibat mengabaikan aspek kemajuan dari sudut kerohanian atau spiritual.

Rajah 2 : Perbezaan Tamadun Islam dan Tamadun Barat