Anda di halaman 1dari 3

Buku Panduan PPG

2011

11.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH PENDIDIKAN RENDAH

Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PRA3101 PRA3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12

Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PRA3103 PRA3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12

Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PRA3105 PRA3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) TK 14

45

Buku Panduan PPG

2011

Semester 4 KOD WAJ3114 PRA3107 PRA3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum - Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13

Semester 5 KOD WAJ3114 PRA3109 PRA3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12

Semester 6 KOD WAJ3114 PRA3111 PRA3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pentaksiran dan Penilaian Kanakkanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15

46

Buku Panduan PPG

2011

Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PRA3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12

Semester 8 KOD EDU3109 PRA3114 PRA3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14

XXX31XX INT3101

47