Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN MENGAJAR 1.

Pelajaran / Topik Pelajaran Topik Adab Adab Bergaul Dengan Keluarga

2. Objektif Pembelajaran / Konsep

Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:

1. Melaksanakan adab bergaul dengan keluarga


2. 3. Hasil Pembelajaran Menerangkan dan memahami bahawa menjaga adab bergaul dengan keluarga telah di syariatkan oleh Islam

Di akhir pengajaran pelajar dapat: Aras 1 Menyatakan definasi keluarga Menyenaraikan cara-cara beradab sesama ahli keluarga Aras 2 Menjelaskan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga. Aras 3 Menerangkan akibat terhadap diri dan keluarga sekiranya tidak menjaga adab tersebut

4. Penilaian / Refleksi

1. Adakah perancangan yang melibatkan pengintegrasian TMK telah dibina dengan baik? 2. Adakah pembentangan ppt. serta penerangan lisan telah digunakan dengan berkesan untuk memudahkan pemahaman para pelajar?

3. Adakah guru/murid merasa puas hati dengan pengajaran


dan pembelajaran berbantukan pengintegrasian TMK? 4. Adakah kesimpulan pelajaran dapat benar-benar menjelaskan konsep isi kandungan topik yang dipelajari? 5. Adakah pelajar merasakan lebih mudah untuk menyiapkan tugasan yang lengkap dan menghantar melalui e-mail kepada guru?

6. Adakah aktiviti boleh meningkatkan kemahiran TMK


mereka? 5. Peruntukan Masa 6. Ciri-Ciri Kelas a) Tingkatan / Tahun b) Pengetahuan Sedia Ada Tingkatan 1 80 minit

1. Murid telah mengalami pengalaman hidup bersama keluarga masing-masing.

2. Semua murid telah mempunyai e-mail sendiri dan mengetahui cara menggunakannya. 7. Liputan Kurikulum 1. Meliputi isi kandungan pelajaran, pedagogi serta penilaian seperti yang dikehendaki dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). 1. Buku pelajaran 2. Carta-carta 9. Penerapan TMK a. Menayangkan Video Rakaman Kamera Digital yang diaplikasikan dalam MS Power Point b. Persembahan slaid MS PowerPoint

8. Persediaan Guru (Bukan TMK)

c. Menggunakan Hot Potatoes semasa menjalankan aktiviti


menjawab soalan interaktif. d. Melayari Internet dengan alamat laman web yang diberi.

e. Menjalani aktiviti berkumpulan dengan mereka cipta sajak


dalam fail MS Word.

f. Menghantar tugasan kepada Guru menggunakan e-mail


dalam bentuk attachment dengan MS Word. 10. Persediaan TMK 1. Menempah bilik komputer dan projector LCD 2. Memastikan sistem rangkaian dan internet berfungsi (sekurang-kurangnya 1 PC untuk 5 pelajar) 3. Perisian MS Office dan set soalan dalam Hot Potatoes. 4. Set slaid Adab Bergaul Dengan Keluarga sebagai Bahan Bantu Mengajar 5. URL berkaitan Adab bergaul dengan keluarga untuk pautan pembelajaran 6. Klip video rakaman kamera digital tentang sebuah keluarga berfungsi dengan baik 7. E-mail guru dan pelajar yang masih aktif dan boleh digunakan 8. Menyediakan tugasan dalam MS Word 1. Menonton tayangan rakaman kamera digital mengenai keluarga. 2. Menjawab soalan yang dikemukakan dengan berpandukan pengetahuan sedia ada 3. Penerangan tentang Adab bergaul dengan Keluarga dengan Slaid BBM MS Power Point 4. Aktiviti pengukuhan ( latihan interaktif ) melalui Hot Potatoes yang disediakan oleh guru

11. Aktiviti Pelajaran

5. Mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai keluarga melalui alamat internet yang di beri oleh guru 6. Mereka cipta sajak secara berkumpulan dalam MS Word dan menghantar tugasan kepada guru melalui e-mail. 12. Aktiviti Guru 13. Aktiviti Pelajar

1. Menayangkan Rakaman Kamera


digital.

1. Menonton dan memerhati rakaman tersebut 2. Menjawab soalan guru 3. Pelajar belajar dengan bantuan BBM dalam slaid MS PowerPoint untuk memahami isi pelajaran. 4. Pelajar melayari internet berpandukan alamat yang diberi guru untk menambah pengetahuan sedia ada 5. Menjawab latihan yang disediakan 6. Membentuk kumpulan dan melaksanakan tugasan dalam MS Word berdasarkan kepada contoh guru 7. Menghantar tugasan kepada guru melalui e-mail ainnajnie@yahoo.com

2. Mengemukakan soalan berkaitan 3. 4.


demonstrasi dan perkaitannya dengan rakaman tersebut Pengajaran menggunakan persembahan BBM dalam MS PowerPoint Memberi alamat web kepada pelajar sebagai rujukan tambahan.

5. Meminta pelajar menjawab latihan


interaktif yang disediakan oleh guru tugasan yang terdapat Hots Potatoes dan memantau kerja pelajar

6. Memberi tugasan pelajar untuk


dilaksanakan dalam kumpulan 7. Menerima tugasan Pelajar

14.

Keperluan Khusus

1. Satu set slaid mengandungi latihan tambahan dan URL untuk kumpulan pengayaan

15.

Laman Web

http://www.geocities.com/bimbinganmukmin/14c_kitab_adab_perga ulan_c.htm http://temanku.blogdrive.com/ http://www.brunet.bn/news/pelita/30jan/rencana.htm http://members.tripod.com/~Insani/kata2.html#Kata%20hikmat %20adab

16. 17.

Literasi Numerasi

Kasih sayang,ziarah,salam,kejayaan,mungkar,maksiat. Bilangan ahli keluarga,bentuk-bentuk kejayaan Buku Teks Pendidikan Islam Sukatan dan Huraian Sukatan Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Buku Rujukan Latihan Pelajar Cemerlang,Sasbadi 1. Laman Web 1. Berkasih sayang 2. Bersyukur kerana memiliki keluarga yang penyayang 3. Bekerjasama dan saling membantu ketika menghadapi masalah penggunaan TMK.

18. Bahan Rujukan TMK dan bukan TMK

19. Penerapan Nilai Murni

20.

Kemahiran Berfikir

1. Kemahiran kreatif dalam membina dan menyediakan sajak


berkenaan dengan keluarga Kemahiran menyenarai dan menghurai Bersoaljawab dan sumbangsaran