Anda di halaman 1dari 17

WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN

Tajuk: Konsep dan Kelebihan Pendekatan Bertema

PENGENALAN
 Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan memerlukan suatu bentuk pendekatan yang menyeluruh. Pengelolaan alat, bahan dan proses pengajaran yang holistik memberi peluang kepada guru untuk menghubungkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.

PENGENALAN
 Pengaplikasian pengajaran menggunakan kaedah pendekatan bertema juga memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanak-kanak melalui kanakpeningkatan dalam persepsi, estetika dan kreativiti mereka. Pendekatan ini sesuai dengan gaya pembelajaran, mencerminkan budaya dan minat pelajar dan guru.

KONSEP PENDEKATAN BETEMA


 Merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun sekitar konsep atau tema. Alat pengelolaan kepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran. Membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman,sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum. bidang-

JENIS PENDEKATAN BERTEMA


 Tema masyarakat Tema Alam Semulajadi Tema Komunikasi Tema Persekitaran

KELEBIHAN PENDEKATAN BERTEMA


 Untuk mewujudkan suasana yang meyeronokan dan konduksif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan. Dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu. Dapat menghadapi cabaran.

KELEBIHAN PENDEKATAN BERTEMA


 Dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam kehidupan. Untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal. Menyemai nilai empati, harmoni dan pemahaman sesama insan yang pelbagai budaya. Untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkaitkan menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran.

KEKUATAN PENDEKATAN BERTEMA


 Pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk pergerakan, imej visual, bunyi dan muzik berasaskan tema yang diberi. Persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai aktiviti dan kreativiti yang tinggi.

KEKUATAN PENDEKATAN BERTEMA


 Pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan. Berpeluang untuk menerima dan mengaitkan idea-idea serta imaginasi baru. idea Dapat menilai kefahaman konsep melalui aktivitiaktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran.

TEMA MASYARAKAT
 Penekanan terhadap manusia, sosial dan budaya.

TEMA ALAM SEMULAJADI


 Peranan dan kefahaman tentang persekitaran alam semulajadi yang meliputi segala aspek yang berada di persekitarannya, tempat dan habitat semua hidupan tinggal dan berinteraksi antara satu sama lain.dalam ekosistem yang seimbang.

Tema Persekitaran
 Tiga elemen utama dalam persekitaran yang mempengaruhi organisma hidup adalah alam semula jadi, buatan manusia dan teknologi.

Tema Komunikasi
 Komunikasi merujuk kepada perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk menghantar dan menerima berita yang berlaku dalam konteks serta mempunyai kesan dan memberi sedikit peluang untuk tindak balas. Semua komunikasi berlaku dalam konteks yang mengandungi sekurangsekurang-kurangnya empat dimensi iaitu fizikal, budaya, psikolgikal sosial dan temporal.

Cara menjalankan Pendekatan Bertema


 (i) Aktiviti K-W-L. KK (know) --- Apa yang saya tahu tentang tajuk ini? W (want) --- Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini? L (learn) --- Apa yang saya belajar dari tajuk ini?

Cara menjalankan Pendekatan Bertema


 (ii) Dapatan seorang pembentang untuk bercakap mengenai sesuatu tajuk seperti alam semula jadi , komunikasi, perakaunan ,iklim, puisi dan lain-lain seperti sains, agama, lainmoral, kemahiran hidup.

Cara menjalankan Pendekatan Bertema


 (iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan membacakan sebuah cerita kepada kelas. (v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset. (vi) Dedahkan pelajar mempelajari puisi contohnya bahasa dan muzik. (vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian, contohnya sains dan matematik (viii) Bawa bahan bantu mengajar, contoh batu karang

Rujukan
 Mohd. Samsudin b. Mahmod. (2007). Buku Teks Bahasa Malaysia SJK Tahun 2. 2. Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia.(2003). Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik. Muzik. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia.(2003). Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. 

 

http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008/12/pendekatan-bertema.html http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008/12/pendekatanhttp://www.docstoc.com/docs/20611501/Seni-Dlmhttp://www.docstoc.com/docs/20611501/Seni-Dlm-Pendidikan