Contoh Rubrik Penilaian TUGASAN Anda dikehendaki menghasilkan batik untuk alas meja dengan menggunakan motif flora

. Rubrik Penilaian Produk Skala Kategori Penentuan tema, motif, bentuk dan fungsi Penggunaan prinsip asas reka - Unsur seni - Prinsip rekaan Kreativiti dan imaginasi : Kraf Tradisional (Batik) : Alas meja LEMAH 1 Tidak memahami tema dan kehendak soalan yang diberikan Menggunakan prinsip asas seni reka dengan terhad SEDERHANA 2 BAIK 3 CEMERLANG 4 Memahami kesesuaian corak kraf tradisional serta fungsinya. Mengaplikasi dan menggabungjalinkan hampir keseluruhan prinsip asas reka Pengolahan idea yang amat kreatif dan memenuhi kriteria yang dikehendaki Penghasilan karya amat kemas

Kriteria Tidak menepati tema Menepati tema tetapi memenuhi fungsi tidak mempunyai fungsi yang dikehendaki. Mengaplikasikan prinsip asas seni reka tetapi kurang tepat penggunaannya Mampu mengaplikasikan sebahagian prinsip asas seni reka

Pengolahan idea yang Pengolahan idea yang kurang baik baik

Kekemasan

Penghasilan karya yang tidak kemas

Pengolahan idea yang kreatif dan kurang memenuhi kriteria yang dikehendaki Penghasilan karya yang Penghasilan karya yang kurang kemas kemas