JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2011 1. JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)

Senarai Tugas:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.0 2.1

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT JK MS ISO 2.1.1 Sekretariat Pengerusi Timbalan Pengerusi Ketua Sekretariat Penolong K Sekretariat Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail En. Mohammad Arshad b. Mohd Ali Pn. Faiziah bt. Shamsuddin En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : En. Abdul Malek b. Norakit Cik Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Ketua Pusat Sumber Pustakawan Ketua Pembantu Tadbir Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran b. Abdul Malik (Sains Sosial) Dr. Hjh. Zailah bt. Zainudin (Sains) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (Matematik) En. Ahmad Patakon b. Karino (Tekno. Pend.) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (PJK) Dr. Tham Yeow Kwai (Kokurikulum) En. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abd Karim b. Mansor (Praktikum)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat (Kesetiausahaan) Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Hj. Nizam b. Abd. Latib Pn. Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama Setiausaha Bersama Ahli : : : : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Pn. Umi Nadzrah bt Ali Othman Semua Ketua Jabatan

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD Timbalan Ketua PAD Setiausaha Ahli : : : : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.2 Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Dr. Hjh. Maridah bt. Hj. Alias Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir Dr. Hjh. Zailah bt. Zainuddin Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli a. PISMP Ambilan 2008 b. PISMP Ambilan 2009 c. PISMP Ambilan 2010 d. PISMP Ambilan 2011 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC Penyelaras PGSR : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Pn. Norhiza bt. Mohd Salleh Penyelaras PISMP Dr. Wong Wee Shung Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik Pn. Faizah bt. Abd Karim Dr. Hjh. Hashimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

4

Siow Choong Fui Pn. 3. 6. Pemulihan / BT / MT Pend. Wong Wee Shung PJ / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pendidikan Prasekolah PRA / PJ / MU Pra Pengajian Sosial Pend. Fathaiyah bt. Asnan : Dr. Abd Kadir Pend. Maridah bt. 4. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Khas Masalah Pembelajaran Dr. Ibrahim Pn. Program ( 6 Program ) Penyelaras Program Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / Dr. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Zainuddin : Ketua Jabatan Program Berkaitan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha Penyelaras Ambilan Januari 2008 : Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras PGSR Penyelaras Kajian Tindakan Programme Owner Kohort Kedua (Januari 2008 – Disember 2011) Bil K1.S. Ashidah bt. Hj. Mohd Aris b. Hj. Rashid b. 4. Samuel Yesuiah a/l J. Abd. Moses Dr. Rendah MU / PJ / PSNg Pn. 3. Hashim Dr. Dahlan 5 . Hjh. Samat En. Hjh. 9. Hjh Fathiyah bt.2. Zaharilah bt. Amaran @ Amran b. Abdullah Dr. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Penyelaras Program Cik Chong Siw Fong Pn. 6. Bernice Mong Chuey Mei Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. Hj. Rosmidah bt. Abd Malek Dr. Umi Kalsom bt. Munimah a/p Sudramaniam En. Hj Alias Pn. Zailah bt. Atan En. Hjh. Nazir : Pn. Othman Pn.2 JK PISMP : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Mohd Ashraf b. 7. 2. Hjh. Rendah PS / PJ / BM Pendidikan Muzik Pend. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Tn. Sivakumari a/p Saniappan En. Faridah bt. 2. Takriff Dr. 8. Tan Bee Chu Tn. Yaakob b. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Chua Chee Ming Pendidikan Pemulihan Pn. Hjh. 5.

Suratnu En. Ibrahim Pn. Abd. Sulong En. 8. Khas Masalah Pembelajaran PKMB / PJ / PSNg Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Ayub Tn. Ruslina bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. 3. Hj. 2. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. 4. Rendah PAI/PJ/ Sains Pendidikan Rendah SN/PJ/ Penyelaras Program En. Mustafa Tn. Karim Pn. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Penyelaras Program Pn. Lim Cheen Soon En. Ahmad Badruddin b. Jamaliah bt. Razak b. Roslimah bt. Sheikh Osman Pn. Azmi b. 6. 7. Lee Yoke Lan Pn. Rahim Tn. Hashim Pn. Shuib b. 5. Hj. Hj. 2. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pend. Noor Azzam bt. Hamidah bt. 9. Hjh. Fazali b. Hj. Lim Cheen Soon En. Hjh. Saat En. Faizah bt. 4. 3. Nik Dzulkefli b. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1/PJ/ Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2/PJ/ Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM/PJ/ Matematik Pendidikan Rendah MT/PJ/ Pendidikan Pemulihan Rendah (Tamil) PMLBT/ Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJ/PK/BM Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV/PJ/ Pendidikan Agama Islam Pend. Hj. Hashim 6 . Seni Visual Pend. Abd Hamid Pn. Hjh. 7. Hjh. 5. 6. Muzafar Shah b.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Hjh.3 2. 5. Hjh. Maznah bt. Manan (KOKU) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Abd. Hj. Ishak (JM) Pn. 5. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Che Latt En. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Radzi Tn. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Abdullah Dr. Ismail (JPM) Pn. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. 2. Ibrahim Pn. Ahmad Latfi b. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / Mo Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / Mo Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) En. Rogayah bt.3 JK STAR RATING Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 4. Nizam b. 3. Latib En. Khairuddin b. Tam Yeow Kwai Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Senarai Tugas: 1. Merancang. Wong Pung Keng Dr.2. Umi Kalsom bt. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Hjh. Ravibalan a/l Arumugam Dr. Maimunah bt. Ahmad Zaini b. Mohamad En. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. menyelaras. 3. Takriff En. Siti Fatihah bt. Tambi (JS) En. Hjh. Lasim (JAPIM) En. Hj. Ahamad 2. Mariam bt. 4. Zubaidah bt. Hj. Latif (PJK) Pn. Hasimah bt. Abdul Rahim b. Ahmad Badrudin b. Sheikh Osman(JSS) Pn. 2.Quran / BA JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Mohammad b. Hjh. Redzuan b. Rendah PAI / P. 7 . Chin Kuang Tiu Pn. Hjh. Osman Pn. Hj.

Khalid En. Abu Chik (JAPIM) En. Hjh. Norizam b. Yusoff En. Sulong (JPJK) Pn. 8 . Zaiton bt. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Arshad Datin Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Khaziah bt. Mustafa Senarai Tugas: Akan dimaklumkan kemudian. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Pn. Razak b. Abd. Che Azmi b. menyelaras. Mohd.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Suriani bt Mohd Yusof (UPI) En. Karino (JTP) Dr. Mohd Taufik b. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Abdul Kadir En. Lim Cheen Soon (UPC) Dr. Lee Keok Cheong (JIP) Dr. 2. 4. Ibrahim (JSS) Tn. Ahmad Patakon b. Dato’ Ibrahim Dr.5 Merancang. Nurul Hafiza bt. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. Abdullah Pn. 2. 5. JK INOVASI Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Haron (JS) Dr. Fuad b. Mohd Ashraf b. Mohd Nor Semua Penyelaras program Semua Tutor Senarai Tugas: 1. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Zaharinah bt. Razak b. Said Pn. Azibah bt. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. 3. Maria bt Mansor (JPM) Pn. Hj. Baharum (UKokurikulum) Pn. Daud En. Muniandy a/l Varathan (UPT) En. Abdul Karim (KUPS) En. Rosaini @ Rasaini bt. Mohd. Rafiah bt. Hjh. Ahmad Sandara Lela Putera b. Muhamad Hilal b. Pumadevi a/p Sivasubramaniam (JM) En.

1 Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Rashid b. Ahmad Dr. A. Hjh. Samat Penyelaras LPBS/KDC Penyelaras KPLI SR Penyelaras Jadual Waktu Induk Penyelaras PGSR Penyelaras PBS KPLI SR Penyelaras Kerja Kursus dan Taksiran Penyelaras MQF Penyelaras PLPS Penyelaras BIG Penyelaras Pra PISMP Penyelaras PISMP IPGM Senarai Tugas: 1. 3. Huzaifah b. Tan Bee Chu Pn. Hashim Pn. Mohd. Fathiyah bt. Karim En. Subramaniam a/l Kolimdapan Dr. Mohamed Nor En. Fuad b. Hasimah bt. Tham Yew Meng Cik Low Lee Kim En. Mohd. Sansinah bt. 3. Ibrahim Tn. Hjh. Faizah bt. 6. Nor Diwiyana bt. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. 2. Samsudin b. Tham Yew Meng Pn. Rashinawati bt. Abd. Abd Rashid Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pn. Asnan Pn. Ashidah bt. 4. 5. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum 9 . Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Wong Pung Keng Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Pn. Hjh. Yusof En.0 JK AKADEMIK DAN PENGURUSAN KURIKULUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Dahlan En.

bilangan unit mengikut opsyen. 3 JK PENYUBURAN DIRI Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Pn. Hj. Aziz Semua ketua Jabatan 3.2 Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. 5. Mohd Izan b. 8. Mohd. Suratnu En. Abd. Abd. 4. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Meminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. 3. 9. Menjalankan kuliah dan tutorial.Karim Pn. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 8. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. KU Peperiksaan. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masing-masing. Menyelia dan memeriksa tugasan. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. 6. Hj. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermula. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 10. Faizah bt. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa JK PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Yusop (Kesihatan Gigi) Semua Tutor 10 . Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 7. 2. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. 7. Hjh. Zainal Abidin (Derma Darah) Tn. Maimunah bt. Md. Hashim (Anti Dadah) En. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Shamsudin b. Mohd Ayob (Derma Darah) Tn. 4. Ruslina bt. Hj. Afandi b. 3. Shariff ( Kesihatan Gigi ) En. 3. menyelia dan memantau perjalanan program. 5. Roselan b. Hjh. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Mengendali. 11. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru. Murad b. 2. 6. Hj.

Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Noh (SABK) : En. Takriff (KDPM KEMAS) : Tn. Abd. 2. Hj. Abdul Kadir : En. 3. Umi Kalsom bt. Ahmad Sandara Lela Putera b. Mansor : En. Mansor (Ketua) : Pn. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Koh Bee Hoon : En. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Salina bt. Abd. Noor Azzam bt. Memantau tahap kesihatan pelajar. Hj. Mohd Said : En. Hasnah bt. Ahmad : Pn. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. Hjh.0 Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran.S. Hj. Samuel Yesuaiah J. Cho Keng Boon (Ketua) : En. Hjh. Sulaiman (Ketua) : Pn. Harun : Pn. Muhammad b. Rahim (KPLI) : En. Norhamimah bt. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Azulhaimi b. Abdul Karim b. Hamzah : En. Ahmad Sabri b. 4.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha Pegawai Pengurusan Praktikum Sub Unit Pasukan Pengurusan : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : En. Abdul Karim b. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Moses Sub Unit Data dan Rekod Sub Unit Pementoran Sub Unit Latihan 11 . Hj. Osman : Pn. Jalil b.Zaharilah bt. Hj. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. Rashid b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1.

0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : En. Nong Azman b. Subramaniam a/l Kolimdapan Pn. 8. Harun : Pn. 12 . 3. 2. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. Salina bt. cemerlang dan gagal. Rosenizam b. Hj. Abd. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. Abdul Karim b. gagal dan tidak cukup tempoh. Nong Chik En. Mengesahkan keputusan praktikum. Subramaniam a/l Kolimdapan En. Nong Chik En. Norhamimah bt. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. Mansor : Pn. Nong Azman b. menangguh. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. Nong Chik En. Nong Azman b. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. 4. : Ketua Unit Praktikum : En.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK Senarai Tugas 1. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. Asmawati bt. JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2. 2. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut. Memantau pelaksanaan praktikum. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. Rahman En. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. 7. Khamis Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Penyelaras Pembinaan Soalan Kerja Kursus Pemprosesan Peperiksaan Pemeriksaan Skrip Analisis Item Pejabat Peralatan Senarai Tugas: 1.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Hamzah 5. 5. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. 3.

9. 2. 5. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). Nong Chek Tn. Subramaniam a/l Kolimdapan En. Zahar b. Din (JIP) En. 5. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. Ayub (JPM) Pn. 5. 13 . 8.J. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut JK PEMBINAAN SOALAN : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Fatimah Rozihan bt. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. Membuat penyeliaan dan pemantauan ke atas pelaksanaan Kerja Kursus di peringkat jabatan. Memastikan program pelaksanaan dan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dapat dijalankan dengan lancar. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. Hjh. Hjh.N. Ibrahim (JAPIM) Pn. Abu Semua Ketua Jabatan Akademik Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Faridah bt. Nong Chik Semua Ketua Jabatan Pn.Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) Pn. Fathaiyah bt. Misni (JSS) Pn. Memastikan penyemakan draf kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG dilaksanakan menggunakan senarai semak kertas soalan dan PMM ( LAM-PT 13-02 ). Nong Azman b. prosedur dan panduan yang ditetapkan. Chong Chai Lian (JPJK) Dr. Nong Azman b. Mengubal soalan dan PMM mengikut JPU/JSU. Abdullah (JS) Pn. Suthanthiradevi a/p J. 5. Azmi b. Money (UKoKu) Senarai Tugas: 1. 4. Nor Diwiyana bt. Mengesahkan dan memperakukan bahawa kertas soalan itu telah lengkap dan sempurna untuk dihantar ke IPG ( Gunakan Borang LAM-PT13-03 ) JK KERJA KURSUS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian En. Wan Muhammad (JM) En. Ravibalan a/l P. Merancang dan menguruskan penyemakan kertas-kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG. Masriyah bt. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Hj. Tham Yew Meng (JTP) Pn. Mohamed Nor (UPI) En. Mukarramah bt.1 Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. 2.2 Menguruskan pengubalan kertas soalan dan PMM pada peringkat jabatan. 6 7.

Abu Semua Ketua Jabatan 5. Mengendalikan sesi penyelarasan PMM dan pemeriksaan kertas sampel Menyelia pemeriksaan kertas mengikut PMM dan panduan pemeriksaan kertas dalam tempoh yang ditetapkan. 4. 2. Melaksanakan pemeriksaan kertas jawapan pada peringkat pusat.4 JK PEMERIKSAAN SKRIP Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Nong Chik En. 4. Hj. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Abu : Semua Ketua jabatan 14 . 3. Nong Azman b. 3.5 JK ANALISIS ITEM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan : En. Zahar b. Memastikan semua skrip jawapan diproses dan diserahkan ke unit pemeriksaan skrip. 6. 8. Merancang dan mengurus program latihan. Melantik pemantau. 2. Mengedarkan maklumat terkini tentang perkembangan kerja kursus yang diterima dari IPG.3 Memastikan jabatan/ unit menjalankan Mesyuarat Penyelaras KK dan Taksiran di peringkat jabatan/ unit. Merancang dan menguruskan Mesyuarat Moderasi peringkat jabatan. Subramaniam a/l Kolimdapan Semua Ketua Jabatan 5. Menyimpan semua salinan JPT dan PMM dari setiap mata pelajaran pengkhususan bagi tujuan pemantauan dan pelaporan. Memasukkan markah ke dalam borang JMK selepas pemeriksaan kertas. Nong Chik Tn. Menyelia dan memastikan sesi peperiksaan berjalan lancar. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Menyediakan semua jadual pengawasan peperiksaan peringkat institut. Nong Azman b. 5. Hj. bengkel dan taklimat yang berkaitan dengan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dari semasa ke semasa. Zahar b. 7. ketua pengawas dan pengawas untuk semua urusan peperiksaan. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. 5. Subramaniam a/l Kolimdapan : Tn. Menyelaras dan memastikan program KK dan Taksiran berjalan dengan lancar. JK PEMPROSESAN PEPERIKSAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1.

N. Wan Chik Pn. Suthanthiradevi a/p J. Hj. Abdul Rahim b. Mohd. 2. Manan Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1.J. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. Shariff Tn. 6. Azibah bt. 3. Memberi kursus kemahiran Analisis Item dan Bank Item MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan 6. Wan Mahamad Saad b. Shariff En. Menjaga keselamatan dan menyelenggara pangkalan data bank item. Arshad b.0 Merancang. Dato’ Maulud Pn. Yaacob Senarai Tugas: 1 2.Hj. menyelaras dan memantau aktiviti Analisis Item dan Bank Item peringkat institut dan jabatan. Mohd. 5.N. 4. 5. Mohd. 6.J. Ismail En. Shamsudin b. Ali En. 3. Amran b. Tam Yeow Kwai Tn. Hj. Baharom Dr. Membincang. Rohaizad b. Shamsudin b. Din Dr. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Suthanthiradevi a/p J. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. Hj. Hj. 15 . Zulkafli b.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha ( PGK / KDC ) Penolong Setiausaha ( Pentadbiran ) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Kelab dan Persatuan Penolong Penyelaras Sukan dan Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Unit Beruniform : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. Menyediakan laporan keputusan analisis item. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Mohd. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka.Money Tn. Md. Mohd. Mohd. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut.Money En. Afandi b. Mohd. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPG induk. merancang. Aris En. Maznah bt. 4. Memantau pemilihan item dari bank untuk pembinaan ujian. Ayob En. Awang Abdullah b.

. Wan Chik En. 6. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. 3. 5. 2. Samsudin b.0 Membuat perancangan awal dan persediaan program: .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. Hjh.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus.Merancang taklimat kepada peserta kursus. 5. Kamar Senarai Tugas 1.0 JK BINA INSAN GURU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras JK Kerja : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP En.Merancang pengisian aktiviti. Sulong En. Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar 16 . Hjh. Zin Senarai Tugas 1. Mohd. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG). . Ahmad Ketua Unit Kaunseling Penyelaras PISMP mengikut ambilan Semua pegawai dan penolong Pegawai HEP Semua tutor En. Norizam b. Nor Pn. . Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. 3. 7. Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. Badriyatun bt. 8. Sulaiman Pn. Razak b. Md. 4. Wan Mahamad Saad b. .Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak maktab untuk tujuan kelulusan kewangan. 2. . 4.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan.Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. Tan Kait Keong En. Mazni bt.

13. Ujang Pn. 5. ujian minat. Lee Yoke Lan Senarai Tugas 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. kerjaya. Melaksana program pengembangan pelajar. 17 .Kesihatan Gigi . Hj.Ketatanegaraan . 7. 15. Hjh. Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. Che Yang bt. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. sosial dan perkahwinan.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar. Ali b. 10. Hjh. 9. Menguruskan aktiviti pengisian selepas peperiksaan. bimbingan dan kaunseling. Kassim En. akademik. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. Ahmad Ridzwan b. Inventori dan penyimpanan data komputer. Jaamat Pn. 12. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. Menjalankan kursus Bina Insan Guru bagi semua pelajar baru.Pendidikan Pelaburan . ujian psikologi. 3. 6. 4.Pendidikan Pengguna . Mohd. 8. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Harun b.1 JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. Yee Yong Fak Pn. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 11. ujian personaliti dan lainlain berkaitan. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuaan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluaan semasa. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: .Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids . Hj. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. Sabariah bt. 2. Basri En. 14. Rajam a/p Suppiah Pn. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum. Mad Shah Dr.

HEP (Cik Safura bt. Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. 8. Wong Pung Keng Pn.3 JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Ketua Warden/Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. Krishnasamy Senarai Tugas : 1. Ningal Pn. 4. 2.K. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. 10. Md Zain) Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 18 . Bapotti Cik Tan Guat Kun En. 5. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. 7. Suraya Bibi bt. 6. 8. Hj. 3. Seethradewi a/p K. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. 11. A. Mohd Muhsinul Nidzam b. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. Ahmad Roslani b. Chin Kuang Tiu Tn. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. 9. Mohd Muhsinul Nidzam b. Abdullah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Peng. Abdullah En. Jesuthas En.

Hj. Safian b. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. 11. 7. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. Yusop Cik Safura bt.4 Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan 19 . 6. 8.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 2. 3.5 Memastikan perhimpunan pagi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. 8. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. kipas. 4. Nor Hafizah bt. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. Mohd Izan b. penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka. Ghazali b. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. 8. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. Md Zain Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP En. 9. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. 10. 2. 4. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. Suraiyati bt. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan. 3. 5.

Mohd. Chong Chai Lian Senarai Tugas: 1.6 Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar baru di kalangan pensyarah Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan Melantik tutor mengikut kumpulan JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. 4. 2. 3. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Suratnu En. 2. Too Seng Hee Pn. 5. Abdullah Pn. 2. 8. Hjh. Muhsinul Nidzam b. Hakim Pn.7 Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. 4. 8. Jan b. Faridah bt. 20 . Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. 3. Din Pn. Mohd. Zubaidah bt. Roslina bt. 5. Malathy a/p Nadarajah Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Mohd.

Menyediakan lap. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG. 5. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 2 kali setiap semester. Too Seng Hee En. Hartini bt. 3. Nadarajah a/l Marimuthu En. Hjh. Hj. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Kana Pn. 4.oran aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM. Samin En. Harun b. Asmah bt. Abu Pn.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. 21 .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. Ahmad Hafizal b. 2. Ahmad Radhi b. Abdul Hamid En. Rosli Senarai Tugas: 1. Saayah bt. Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. Ujang En.

Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar BPG untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. Hjh. 2. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 9. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. 5. 22 . 7. Rafiah bt. Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di BPG. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. Daud Datin Hjh. 3. Zaiton bt. 6.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha/Ketua Urus Setia Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia Jawatankuasa Pemantau Prestasi Terbaik & Anugerah Khas Wakil JPP Kewangan Pendaftaran & Jemputan Lulusan Urusan Sijil Hadiah & Cenderamata Teks Ucapan Jemputan dan Sambutan Protokol / Juruacara Floor Manager Pengurusan Graduan Buku Cenderamata Rakaman & Fotografi Teknikal Persembahan Multimedia Persiapan Dewan Persiapan Pentas Persem bahan Khas Khemah & Kebersihan Keselamatan Lalu Lintas Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai Liaison Officer Pesta Konvokesyen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan.

5. Hjh. Mustapha (Pengajian Inggeris) En. Kasdi (Teknologi Pendidikan) Pn. Abdul Manan b. Jamaluddin (Staf Sokongan) 23 . Zakaria Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Pengurusan LDP En. 8. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. Affandi b.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras KPKIPG Penyelaras LPS Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. Ishak (Matematik) En. 7. Ibrahim (JAPIM) Tn. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. Hjh. Abu Tn. Norhiza bt. Alias b. Syed Mahamud (PJK) Pn. 10. 4. Nazir (Pengajian Melayu) En. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. Zakaria En. Mukarramah bt. Azalina bt. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. Mohammad b. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Zubaidah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 10. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) Cik Lee Kim Hong (Pengajian Cina) En. Shariff (Sains Sosial) Pn. 6. Mohamad Salleh (PIPK) Pn. Faridah bt. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. Tambi (Sains) En. 3. Muzafar Shah b. Hj. Baharum (Kokurikulum) Pn. urus setia. 10. Sulaiman Juruteknik ( Komputer ) Senarai Tugas: 1. Azibah bt. Hakim En. Syed Zulkarnain b. Ahmad Zaini b. 9. Rugayah bt. Mustafa (Ilmu Pendidikan) Dr.1 Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. 2. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. Alias b. Mendokumentasikan. Mohd. Aznor b. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Ghazali b.

Md Zin (HEP) Merancang program kursus untuk staf IPRM sama ada yang akan dibuat di dalam atau di luar Institut Menyelaraskan kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. Hakim Pn. Hjh. 4. 7. Harun Jabatan Pengajian Melayu/Pn. 6. 2. Rafiah bt. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak BPG setiap suku tahun (tiga bulan) Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Menyelaraskan pelaksanaan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan Latihan Pembangunan Staf dijalankan sekurang-kurangnya sekali sebulan secara ‘mass’dan dua minggu sekali di peringkat jabatan Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. 7. Mendapatkan khidmat/ bantuan daripada PPT/ AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). Suriani bt Mohd Yusof Jabatan Matematik/Pn. 6. BPG dan sekolah. Muhammad Jabatan Sains/En. 2.Fatimah Rozihan bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak Latihan Pembangunan staf Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional.2 : Cik Safura bt. Shamsuddin Jabatan Bahasa(Unit P. 10. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. 5. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester dan akhir tahun Mengadakan mesyuarat j/k sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pn. PPD. 8. 5. Zubaidah bt. Inggeris/Pn. Benedict Clement D'Silva Senarai Tugas: 1. 4. 3. Faiziah bt.0 Merancang program tahunan KPKIPG. Daud Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) 24 . 3. Fairuzzah bt. Hjh. W. 11. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPRM untuk menganjurkan kursus.

Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) En. Nurul Hafiza bt. 5. Lim Cheen Soon (Pengajian Cina) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Misni (Sains Sosial) Cik Liau Swee Foong (Sains Sosial/Unit Muzik) En. 6. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas: 1. 4.N. Dahlan (Sains) Pn. Suthanthiradevi a/p J. Jamaliah bt. Zakaria (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. Hj. Mad Shah (Ilmu Pendidikan) Pn.0 : Pegawai Eksekutif Kanan Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. Hashim (Matematik) En. 12 . Noh En. 3. Tan Kait Keong (PJK) Pn. Fathiyah bt. Hjh. Che Latt (Pengajian Melayu) Pn. 3. 2. 5. Noor Lela bt. Wong Wee Shung Pn. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. 4. Ahmad Pn. Ahmad Patakon b. Hjh. Hasnah bt. Sansinah bt. Ahmad Sabri b. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. Alias b. Nor Diwiyana bt. Sabariah bt. Hashim Dr. Mariam bt. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 25 . 2. Karino (Teknologi Pendidikan) En. 7. Hjh.J Money Pn. Hjh. Masriyah bt. 8. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Muniandy a/l Varathan Dr. Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM/KDC – KEMAS/PLPS Penyelaras KPLI/KDC – SABK Penyelaras KDPM/KDC Penyelaras KOKurikulum – KDC Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mohamed Nor Tn.

Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. 7. Shafiei En. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Siti Fatihah bt. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. 8. 11. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus.0 JK KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA ( KISSM ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Penolong Pengelola Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. Menerima arahan dari Kementerian dan Pengarah untuk menjalankan tugas. Abd. Halili Pn. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. 2. 9. Zaleha bt. Ashidah bt. Hj. 4. 6. Muzafar Shah b. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Hj. Maimunah bt. Rashid En. Mohd Aris b. Daud Pn. Mazalan b. 26 . Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Bahagian Pendidikan Guru. Abdullah En. Mohd Kamal b.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 10. Radzi Dr. 6. 5. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. Asari En. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. 2. Menyelia dan memeriksa tugasan. Abd. Hjh. 3. Endot Pn. 3. Menjalankan kuliah dan tutorial. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Hjh. Darinda bt. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit 14.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 13. 4. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk-tajuk yang ditetapkan. Khatijah bt. Hartini bt. menyelia dan memantau perjalanan program. Azuwa bt. Redzuan b. Safian b. Mustafa Pn. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. 5. Asnan Tn. Othman Pn. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Mengendali.

Merancang projek-projek pembangunan Institut. 4. 3. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 5. 2. 27 . JK PEMBANGUNAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Senarai Tugas 1. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. 13. 4. Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi. 2. 10. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. 9. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. Menyediakan laporan projek pembangunan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun 15. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. 8. 11. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. 3.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. 12. 15.0 Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus.

2. 3 4. 2. JK KESELAMATAN. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. 15. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. kecurian dan kebakaran. 4. 28 . 6. 7. 3. Mazlan b. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Abu Bakar Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 15. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah En.3 Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal.2 JK PRESTASI PEMBEKAL : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. 5.

3. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan 29 . 4. 4. 2. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara. 2. 5. 3. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 16.

2 JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender. 2. 5.3 JK PENILAIAN TEKNIKAL Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 3. 2. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. 3. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebutharga/tender untuk dipaparkan dipapan kenyataan Institut : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 16. 4. 16.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Urus Setia Ahli (bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan 30 . Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan.

4. 2.1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi. Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 31 . Rekodkan agihan ke Jabatan-jabatan. 3. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. 17. JK PELUPUSAN. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 4. dilabel dan disimpan dengan baik. Sentiasa mengemaskini stok. 2. 5.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. 17.

Hj. Muhamad b. 2. Hashim Pn. Takriff Pn. Abd. Shamsinor bt. Miskiah bt. 4. Zubaidah bt. 4. Haidatullaila bt. Aris KUKP Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . Abu Pn. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah En. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. Ahamad En. Khalid Pn. Umi Kalsom bt. Hjh. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Hjh. Saayah bt. Menyenarai. melaksana. Rahim b. 3. Shairozi b. 6.0 Merancang. Masmizar bt. 19. Haji Sulaiman Pn. Mohd Sharif Tn. Rosli Pn. Salleh Pn. Tugi 32 . menilai.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 2. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. 18. Zanariah bt. 5.

Abu (Peperiksaan) En. Mansor (Praktikum) En. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan BPG Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan Usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Dr. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Tn. Samin (Sains) Tn. Ahmad Roslani b. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Pn. 2. Abd. Norfadzilawati bt. Razak b. Hj. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. Kassim En. Ahmad Sandara Lela Putera b. Hashim Semua Pensyarah JAPIM Tn. Masnan b. Hj. Ninggal (Ilmu Pendidkan) En. Khairuddin b. Hjh. Mohd. Hj. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. 4. 20. Che Yang bt. Matrop (PJK) Tn. Hjh. Abd. Shuib b. Malek b. Hj. 3. Hj. Awang Abdullah b. 20. 5. 6. Mohd Said (Pengajian Inggeris) Tn. Nik Dzulkefli b. Zahar b.1 Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. Daud (Teknologi Pendidikan) En. Hj. Abd Karim b. 2. Yaacob 33 . Kamal b. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 3. Hashim En. Asmah bt. Shamsudin b. Bisshukri b. Abu Chik Semua pensyarah JAPIM Pn. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Abd Hamid (Matematik) En. Idrus b. Fazali b. Ibrahim En. Ayub (Staf Sokongan) Pn. 4. Hj.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. Shairozi b.

Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Urus Setia Senarai Tugas : 1. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP.0 Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan. 3. 3. 5. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli (Bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. 6. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. 22. 34 . 7. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. 3. 2. 4. 2. 4.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam dibuat Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuaratndan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. 21. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. 6. 5. 4.

24. Hjh. Zainal Abidin (Sinarama) Pegawai Grafik 35 . 4. Yaakob b.0 JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Ewe Meng Huat (Pengajian Cina) En. Hj. 8. Hj Sulaiman (Matematik) Pn. Hj. Roselan b. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Darinda bt. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Atan (Sains Sosial) En. Memastikan prasarana yang kondusif. Mazni bt. Hjh. Amran b. Jan b. Mohd. 3. Benedict Clement D'Silva (Sains) Pn. Raja Rohana bt. 6. 2. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Azulhaimi b. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Zaharinah bt.0 JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. Rahim b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 23. 7. Hjh. Rajam a/p Suppiah (Pengajian Tamil) En. Roslimah bt. Ismail (Pengajian Melayu) Pn. Mohd Din (Kokurikulum) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. Ibrahim (JAPIM) En. Ahmad (PJK) Tn. Saat (Ilmu Pendidikan) En. Abd. Shukor (Buletin Melewar) Tn. Mengumpulkan bahan seminar. Hjh. Norhiza bt. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Hasnah bt. 5. Abdul Kadir (Pengajian Inggeris) Pn. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri. Syed Zulkarnain b. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. Syed Mahamud (PJK) Pn. Mohd Salleh (PIPK) En. Mukarramah bt. Wong Mai Sze (Teknologi Pendidikan) Pn.

7. 36 . 5. 3. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. 2. Video dan Multimedia.0 Merancang. 5. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPRM serta memahami keperluan. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. 25.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut. 4. JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 6. 2. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. Merancang dan menerbitkan bahan audio. 4. 3. Buletin Institut diterbitkan dua kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Disember Jurnal Penyelidikan Diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Penerbitan Audio. Merancang. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. 6.

Md Afandi b.1 JK e. Sosial) Tn. Mohd. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Hj. Harun ( Sains ) Tn. Che Azmi b. Ahmad Ridzwan b. Mukhtar b. Shuib b. Hj. Abd. Bernice Mong Chuey Mei (S. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Zaki En. Hj. Harun ( Sains ) En. Mohd Huzaifah b. Shairozi b. Hj. Mohd Salleh ( Bahasa ) En. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web Kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 37 . Cho Keng Boon ( Praktikum ) En. Abdul Hamid (Matematik ) Tn.2 Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun.PEMBELAJARAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hashim ( JAPIM ) En. 5. Hj. Che Azmi b. Affandi b. Kasdi En. Abd Ghani ( HEP ) En. Mawanul Hakim b. 3. 25. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Mukhtar b. Hjh. Kamar ( JAPIM ) En. iaitu pada setiap awal semester JK LAMAN WEB Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. 4. Mohd Pozi b. Malathy a/p Nadarajah ( Bahasa ) Pn. Hj. Basri ( Ilmu Pendidikan ) En. Abd Rahman En. 2. Latib En. Badriyatun bt. Jalil b. 4. Radzi En. Noh ( Pusat Sumber ) En. 3. Nizam b. Osman ( PJK ) Pn. Mohd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 25. Abu ( Peperiksaan ) En. Hj. Abu ( LDP ) Senarai Tugas : 1. Chua Chee Meng ( Matematik ) Pn. Badrulhisham b. Zahar b. Darwish ( Pengajian Melayu ) Pn. Ahmad Latfi b. Umi Nadzrah bt Ali Othman (PIPK ) Tn. 2. Latif ( PJK ) En. Abd. Darwish ( JPM ) Pn. Shamsinor bt. Huzaifah b. Mohd. Mohd. Redzuan b. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Abdul Manan b. Chin Kuang Tiu ( Sains Sosial ) Tn.

Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. Abu Bakar En. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Yusof En. Wan Mohamad Saat b. Alias b. Hitam(Muzik Tradisional / Caklempong) En. Ismail ( Kelab Budaya ) En. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Ahmad Hafizal b. Dato’ Maulud (Galeri Institusi MB) Pn. Mohd Izan b. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Mazlan b. Kamil Rafizan b. Hj. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. 5. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. 9. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. Rohaizat b. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. 38 . Rohaizad b. Hj. Samsudin b.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 26. 7. Abdul Hamid (Koir) Pn. 6. Zulkafli b. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Lee Yook Lan (Tarian) En. 8. Alias b. 10. Kamaruddin (Silat) En. Memberi pendedahan. Berrnice Mong Chuey Mei (Koir) Cik Liau Swee Foong (Koir) En. Mohammad b. Jamaluddin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Mayzatul Akmam bt. Wan Chik (Band / Nyanyian) En. 3. Azalina bt. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) En. 4. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. Zakaria (Tarian ) Pn. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Ismail (Teater) En. 2. Hasnah bt. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) Tn.

Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Hashim Dr. 39 . Haidatullaila bt. Munimah a/p Sudramaniam Pn. Hassan (PJK) Senarai Tugas: 1. Ismail (JPM) En. 28. Maria bt. Hj. Abd. Hjh. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Maimunah bt. Mansur Pn. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. Muhammad Fairuz b. Memberi "In-house Training" kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. Samad (Matematik) Pn. 2. Hj. Mohamad Kaslan En. 2. Hj. Masnan b. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Ewe Meng Huat Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. Abd Rahim (IP) En. 5. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Hjh.0 Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Jamaliah bt. JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Dhanapalan a/l Govindan Pn. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 27. Shamsiah bt. Noor Azzam bt. 3. 3. Menyediakan senarai menu dan harga. 4. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. Khalid En.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. Rahim b. Abd.

Piei (Ilmu Pendidikan) En. Hj. 40 .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 29. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas: 1. Dhanapalan a/l Govindan (Ilmu Pendidikan) Dr. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) Tn. 5. Maznah bt. 2. Mohd All Jafri b. Abdul Malek b. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan.0 JK KELAB RUKUN NEGARA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Bisshukri b. Masnan b. Heaw Kok Meng (Matematik) En. Hj. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. Mohd. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. Azman b. 5. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut 30. Hashim (Sains) En. Mengadakan mesyuarat. Memperkukuhkan semangat patriotik yang sedia ada. Khairuddin b. Zubaidah bt. Ahamad (JAPIM) En. 3. Manan (Kokurikulum) En. Hjh. Mohd Pozi b. Hj. Jesuthas (Bahasa) Pn. 3. Endot (Sains Sosial) En. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. 6. 4. Fazali b. Hj. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Mohamad (Pengajian Melayu) En.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. 4. Mohd Kaslan En. Matrop (PJK) Pn. Menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara. Mohd Zaki (Teknologi Pendidikan) Pn. Aidatul Salwa bt. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Zainuddin En. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Zaleha bt. 2. 6. Membuat pemantauan program. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut.

3. Othman En. 9. Mustaffa Pn. Sivakumari a/p Saniappan (Pengajian Tamil) Cik Chong Siw Fong (Pengajian Cina) En. Muzafar Shah b. Harun (Sains) En. Zainuddin (Pengajian Inggeris) Pn. 8. Mohammad Hafiz b. Mohd. Wong Mai Sze (TP) En. Mohd Nazari 41 . Muhamad Saiful Bahari b. 7. 2. Abd Rashid Sdr. Hassan (PJK) Cik Lee Kim Hong (PIPK) Senarai Tugas: 1. Menyelia dan memantau hasil kerja projek. Hj. Memastikan kemudahan pembelajaran. Hitam (Sains Sosial) En. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus. Safian b. Nadiatusida bt. Mutalib Sdri. Mustaffa En. Ewe Meng Huat En. Hjh. Mohd Rusli Sdr. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 31. Badriyatun bt. Siti Halimatus Saadiah bt. Too Seng Hee En. Amirul b. ’Ainuddin Hanif b. Khirel Azman Sdr. JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. 32. Mohd. menyelia dan memantau perjalanan program Intel. Che Azmi b. 4. Norfadzilawati bt. Aris b. Mohd.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. Hjh. Awang Sdr. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Baharom Sdri. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. Hj. Kamil Rafizan b. All Jafri b. Ahmad Pn. Hasnah bt. Hj. Hj.0 Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. Mohd Taufik b. Heaw Kok Meng (Matematik) Pn. Muhammad Fairuz b. Yee Yong Fak (IP) En. Abd. 5. Awang Pn. Darwish (JPM) Pn. Mengendalikan. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. Hassan Tn. Nurfatin Nabihah bt. Kamar (JAPIM) En. Mokhtar b.

Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Senarai Tugas: 1. Masnan b. Hj. 5. Tham Yew Meng (ICT) En. Abd Latib (ICT) Dr. 42 . Hashim (LDP) Tn. Raja Rohana bt. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. Alias b. Tan Bee Choo Dr. Che Azmi b. Rosmidah bt. Hj. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Raja Ishak (Praktikum) Datin Hjh. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. Hjh. 4. Mariam bt. Fathiyah bt. Mazlan b. 4. Hashim (MQA) Dr. 3. Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Osman (Pep. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian) Dr. Mukhtar b. Hj. Mohamad b. 6. Abd Samat (MQA) En. 2. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. 33.0 Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. Hj. Hjh. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) Pn. Khalid (Bahasa dan Budaya) Pn. Ashidah bt Asnan Dr. Rosaini @ Rasaini bt. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Dahlan (Praktikum) Pn. Hjh Zubaidah bt. Hjh. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Hjh. Amanah bt. 5. Abdullah (LDP) Dr. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Hjh. Zaiton bt. Hjh. Hj. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Lasim (Kebajikan) Pn. 2. Hj. Nizam b. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Hashim (Kokurikulum) En. Hjh. Maimunah bt. Hjh Siti Fatihah bt.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan Kedai Koperasi untuk kemudahan semua warga Kampus JK KECEMERLANGAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pn. Jamaliah bt. Sansinah bt. Lee Keok Cheong (KDC) Tn. Rasid b. 3. Hjh Rafiah bt. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. Hjh. Hj. Harun (ICT) Pn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful