JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2011 1. JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)

Senarai Tugas:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.0 2.1

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT JK MS ISO 2.1.1 Sekretariat Pengerusi Timbalan Pengerusi Ketua Sekretariat Penolong K Sekretariat Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail En. Mohammad Arshad b. Mohd Ali Pn. Faiziah bt. Shamsuddin En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : En. Abdul Malek b. Norakit Cik Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Ketua Pusat Sumber Pustakawan Ketua Pembantu Tadbir Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran b. Abdul Malik (Sains Sosial) Dr. Hjh. Zailah bt. Zainudin (Sains) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (Matematik) En. Ahmad Patakon b. Karino (Tekno. Pend.) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (PJK) Dr. Tham Yeow Kwai (Kokurikulum) En. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abd Karim b. Mansor (Praktikum)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat (Kesetiausahaan) Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Hj. Nizam b. Abd. Latib Pn. Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama Setiausaha Bersama Ahli : : : : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Pn. Umi Nadzrah bt Ali Othman Semua Ketua Jabatan

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD Timbalan Ketua PAD Setiausaha Ahli : : : : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.2 Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Dr. Hjh. Maridah bt. Hj. Alias Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir Dr. Hjh. Zailah bt. Zainuddin Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli a. PISMP Ambilan 2008 b. PISMP Ambilan 2009 c. PISMP Ambilan 2010 d. PISMP Ambilan 2011 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC Penyelaras PGSR : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Pn. Norhiza bt. Mohd Salleh Penyelaras PISMP Dr. Wong Wee Shung Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik Pn. Faizah bt. Abd Karim Dr. Hjh. Hashimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

4

Abd Malek Dr. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. 7. Hjh Fathiyah bt. Munimah a/p Sudramaniam En. 3. 8. Zailah bt. Maridah bt. Tan Bee Chu Tn. Siow Choong Fui Pn. Hjh. 4. Abd Kadir Pend. Atan En. Ashidah bt. Samat En. Zaharilah bt.2 JK PISMP : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hjh. 5. Nazir : Pn. Umi Kalsom bt. Moses Dr. 6. 9. Bernice Mong Chuey Mei Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. Mohd Aris b. Pemulihan / BT / MT Pend. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Hjh. Yaakob b. Mohd Ashraf b. Rendah MU / PJ / PSNg Pn. Takriff Dr. Abdullah Dr. Amaran @ Amran b. Dahlan 5 . Rosmidah bt. Hj. 2. 3. Rendah PS / PJ / BM Pendidikan Muzik Pend. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Hj. Hjh.2. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Penyelaras Program Cik Chong Siw Fong Pn. Fathaiyah bt. Hashim Dr. Hj Alias Pn. Othman Pn. Zainuddin : Ketua Jabatan Program Berkaitan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha Penyelaras Ambilan Januari 2008 : Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras PGSR Penyelaras Kajian Tindakan Programme Owner Kohort Kedua (Januari 2008 – Disember 2011) Bil K1.S. Hjh. Abd. Ibrahim Pn. Faridah bt. 2. Khas Masalah Pembelajaran Dr. Samuel Yesuiah a/l J. Wong Wee Shung PJ / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pendidikan Prasekolah PRA / PJ / MU Pra Pengajian Sosial Pend. Chua Chee Ming Pendidikan Pemulihan Pn. 6. Hj. Program ( 6 Program ) Penyelaras Program Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / Dr. Rashid b. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Tn. Sivakumari a/p Saniappan En. Asnan : Dr. 4.

4. Hjh. Faizah bt. Hj. Abd Hamid Pn. Ahmad Badruddin b. Razak b. 5. Sulong En. Lim Cheen Soon En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. 7. Hjh. 2. Fazali b. Mustafa Tn. Khas Masalah Pembelajaran PKMB / PJ / PSNg Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Lim Cheen Soon En. 3. Hamidah bt. Sheikh Osman Pn. Hj. Hjh. Hashim Pn. 2. Hj. Hj. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. Seni Visual Pend. Roslimah bt. Ibrahim Pn. Abd. 4. 7. Suratnu En. 8. 6. Ruslina bt. Rendah PAI/PJ/ Sains Pendidikan Rendah SN/PJ/ Penyelaras Program En. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Penyelaras Program Pn. Azmi b. Muzafar Shah b. Lee Yoke Lan Pn. 5. 6. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pend. Shuib b. Ayub Tn. Jamaliah bt. 3. Noor Azzam bt. Hashim 6 . Hjh. Karim Pn. 9. Hj. Rahim Tn. Saat En. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1/PJ/ Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2/PJ/ Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM/PJ/ Matematik Pendidikan Rendah MT/PJ/ Pendidikan Pemulihan Rendah (Tamil) PMLBT/ Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJ/PK/BM Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV/PJ/ Pendidikan Agama Islam Pend. Nik Dzulkefli b.

Ahmad Zaini b. 7 . Latib En.3 2. 2. Hj. Che Latt En. Abdul Rahim b. Ishak (JM) Pn.3 JK STAR RATING Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. menyelaras. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / Mo Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / Mo Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. Hj. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Latif (PJK) Pn. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan.2. Mohammad b. 4. Ravibalan a/l Arumugam Dr. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) En. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Tambi (JS) En. Rogayah bt. Hj. Tam Yeow Kwai Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Senarai Tugas: 1. Hjh. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Takriff En. Ahmad Badrudin b. Hjh. Maimunah bt. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. Khairuddin b. 3. Hjh. Redzuan b. 2. Radzi Tn.Quran / BA JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. 3. Ismail (JPM) Pn. Abd. Ibrahim Pn. Zubaidah bt. Rendah PAI / P. Hjh. Ahmad Latfi b. Mohamad En. Umi Kalsom bt. Chin Kuang Tiu Pn. 4. Siti Fatihah bt. Ahamad 2. Nizam b. Maznah bt. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Abdullah Dr. Merancang. Manan (KOKU) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Hj. Osman Pn. Mariam bt. Hasimah bt. Lasim (JAPIM) En. Hjh. Wong Pung Keng Dr. 5. Hjh. Sheikh Osman(JSS) Pn.

Fuad b. Muhamad Hilal b. Abd. Muniandy a/l Varathan (UPT) En. Mustafa Senarai Tugas: Akan dimaklumkan kemudian. Maria bt Mansor (JPM) Pn. Sulong (JPJK) Pn. Karino (JTP) Dr. Zaiton bt. Yusoff En. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Mohd. Khalid En. Zaharinah bt. Arshad Datin Hjh. 5. Hjh. Rosaini @ Rasaini bt. 3. menyelaras. Azibah bt. Lim Cheen Soon (UPC) Dr. Hj. Lee Keok Cheong (JIP) Dr. Mohd. Hjh. Ahmad Patakon b.5 Merancang. Rafiah bt. Nurul Hafiza bt. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Pn. Dato’ Ibrahim Dr. Mohd Ashraf b. Haron (JS) Dr. Mohd Taufik b. Khaziah bt. Mohd Nor Semua Penyelaras program Semua Tutor Senarai Tugas: 1. 2. Abdullah Pn. Suriani bt Mohd Yusof (UPI) En. Abdul Kadir En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Daud En. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Ahmad Sandara Lela Putera b. Abdul Karim (KUPS) En. Razak b. Pumadevi a/p Sivasubramaniam (JM) En. 2. Razak b. Ibrahim (JSS) Tn. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. JK INOVASI Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Baharum (UKokurikulum) Pn. Said Pn. Norizam b. Abu Chik (JAPIM) En. 8 . Che Azmi b. 4.

0 JK AKADEMIK DAN PENGURUSAN KURIKULUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. 3. Abd Rashid Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pn. Samat Penyelaras LPBS/KDC Penyelaras KPLI SR Penyelaras Jadual Waktu Induk Penyelaras PGSR Penyelaras PBS KPLI SR Penyelaras Kerja Kursus dan Taksiran Penyelaras MQF Penyelaras PLPS Penyelaras BIG Penyelaras Pra PISMP Penyelaras PISMP IPGM Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Ashidah bt. Hashim Pn. Mohamed Nor En. Mohd. 6. Hjh. Hasimah bt. 2. Wong Pung Keng Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Pn. Faizah bt. Dahlan En. Hj. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum 9 .1 Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Sansinah bt. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Yusof En. Samsudin b. Ibrahim Tn. 4. Nor Diwiyana bt. Rashid b. Fathiyah bt. Fuad b. Subramaniam a/l Kolimdapan Dr. Asnan Pn. Hjh. Tham Yew Meng Cik Low Lee Kim En. Ahmad Dr. Tan Bee Chu Pn. Rashinawati bt. Huzaifah b. Abd. Karim En. 5. Tham Yew Meng Pn. 3. Hjh. A. Mohd.

Hj. 8. Shariff ( Kesihatan Gigi ) En. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Hjh. 3. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. Abd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. 5. Mohd Ayob (Derma Darah) Tn. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Mohd. Shamsudin b. Murad b. Roselan b. 3. Afandi b.Karim Pn. bilangan unit mengikut opsyen. 3. Maimunah bt. 7. 7. Hj. Suratnu En. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. KU Peperiksaan. Hj. 2. menyelia dan memantau perjalanan program. 6. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. Mengendali. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa JK PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Ruslina bt. 3 JK PENYUBURAN DIRI Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Pn. Abd. 6. Hashim (Anti Dadah) En. Zainal Abidin (Derma Darah) Tn. 2. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Yusop (Kesihatan Gigi) Semua Tutor 10 . Md. Hj.2 Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. Aziz Semua ketua Jabatan 3. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masing-masing. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 11. 10. 4. Faizah bt. Menyelia dan memeriksa tugasan. Hjh. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 8. 4. Menjalankan kuliah dan tutorial. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermula. Meminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. 9. 5. Mohd Izan b.

Koh Bee Hoon : En. 2. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. Salina bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Rahim (KPLI) : En. Hj. Ahmad Sandara Lela Putera b.0 Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. Takriff (KDPM KEMAS) : Tn. Abdul Karim b. Noh (SABK) : En. Cho Keng Boon (Ketua) : En. Hj.Zaharilah bt. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. Osman : Pn. Abd. 3.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha Pegawai Pengurusan Praktikum Sub Unit Pasukan Pengurusan : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : En. 4. Jalil b. Mansor : En. Mohd Said : En. Memantau tahap kesihatan pelajar. Ahmad Sabri b. Rashid b. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. Abdul Kadir : En. Moses Sub Unit Data dan Rekod Sub Unit Pementoran Sub Unit Latihan 11 . Hj. Hamzah : En. Noor Azzam bt. Hjh. Norhamimah bt. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Hasnah bt. Samuel Yesuaiah J. Mansor (Ketua) : Pn. JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Abdul Karim b.S. Hj. Abd. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Hjh. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Muhammad b. Hj. Sulaiman (Ketua) : Pn. Azulhaimi b. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Harun : Pn. Ahmad : Pn. Umi Kalsom bt.

Asmawati bt. Salina bt. : Ketua Unit Praktikum : En. Rahman En. 7. gagal dan tidak cukup tempoh. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut. Nong Chik En. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. Mansor : Pn. 5. 2. 3. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. cemerlang dan gagal. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. Nong Azman b. 6. 12 . 3. Hamzah 5. Khamis Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Penyelaras Pembinaan Soalan Kerja Kursus Pemprosesan Peperiksaan Pemeriksaan Skrip Analisis Item Pejabat Peralatan Senarai Tugas: 1. Subramaniam a/l Kolimdapan Pn.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Nong Chik En. Mengesahkan keputusan praktikum. Hj. JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2. menangguh. Memantau pelaksanaan praktikum. 8. 2. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. Abdul Karim b. Harun : Pn.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK Senarai Tugas 1. Nong Azman b. Subramaniam a/l Kolimdapan En.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : En. Norhamimah bt. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. Rosenizam b. Abd. 4. Nong Chik En. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. Nong Azman b.

Merancang dan menguruskan penyemakan kertas-kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG. Din (JIP) En. Subramaniam a/l Kolimdapan En. Abu Semua Ketua Jabatan Akademik Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 8.J. Masriyah bt. Mukarramah bt. Chong Chai Lian (JPJK) Dr. Membuat penyeliaan dan pemantauan ke atas pelaksanaan Kerja Kursus di peringkat jabatan. Faridah bt. Nong Azman b. 5. Memastikan penyemakan draf kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG dilaksanakan menggunakan senarai semak kertas soalan dan PMM ( LAM-PT 13-02 ). 2. Mengesahkan dan memperakukan bahawa kertas soalan itu telah lengkap dan sempurna untuk dihantar ke IPG ( Gunakan Borang LAM-PT13-03 ) JK KERJA KURSUS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian En. Fatimah Rozihan bt. Mohamed Nor (UPI) En. 9. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut JK PEMBINAAN SOALAN : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Hjh. 5. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. 13 . laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. Nong Azman b. Ravibalan a/l P.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. Mengubal soalan dan PMM mengikut JPU/JSU.2 Menguruskan pengubalan kertas soalan dan PMM pada peringkat jabatan. Misni (JSS) Pn. Tham Yew Meng (JTP) Pn. Memastikan program pelaksanaan dan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dapat dijalankan dengan lancar. Fathaiyah bt.1 Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. 2. 6 7. Abdullah (JS) Pn. Azmi b. Suthanthiradevi a/p J. Nor Diwiyana bt. prosedur dan panduan yang ditetapkan. Hj. 5. Hjh. Ayub (JPM) Pn. Nong Chik Semua Ketua Jabatan Pn. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). Money (UKoKu) Senarai Tugas: 1. Zahar b. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP.Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) Pn. Ibrahim (JAPIM) Pn. 3. 4. 5. Nong Chek Tn. Wan Muhammad (JM) En.N.

ketua pengawas dan pengawas untuk semua urusan peperiksaan. 4.4 JK PEMERIKSAAN SKRIP Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Melaksanakan pemeriksaan kertas jawapan pada peringkat pusat. bengkel dan taklimat yang berkaitan dengan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dari semasa ke semasa. Nong Chik Tn. 3. 2. Merancang dan mengurus program latihan. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Nong Azman b. Menyediakan semua jadual pengawasan peperiksaan peringkat institut. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. 4. Menyimpan semua salinan JPT dan PMM dari setiap mata pelajaran pengkhususan bagi tujuan pemantauan dan pelaporan. 5. Nong Azman b. Hj. 8. Hj. Zahar b. Zahar b. Subramaniam a/l Kolimdapan Semua Ketua Jabatan 5. 3.5 JK ANALISIS ITEM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan : En. Merancang dan menguruskan Mesyuarat Moderasi peringkat jabatan. 6.3 Memastikan jabatan/ unit menjalankan Mesyuarat Penyelaras KK dan Taksiran di peringkat jabatan/ unit. Subramaniam a/l Kolimdapan : Tn. Memasukkan markah ke dalam borang JMK selepas pemeriksaan kertas. Menyelia dan memastikan sesi peperiksaan berjalan lancar.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Melantik pemantau. 7. Mengendalikan sesi penyelarasan PMM dan pemeriksaan kertas sampel Menyelia pemeriksaan kertas mengikut PMM dan panduan pemeriksaan kertas dalam tempoh yang ditetapkan. Mengedarkan maklumat terkini tentang perkembangan kerja kursus yang diterima dari IPG. 4. Menyelaras dan memastikan program KK dan Taksiran berjalan dengan lancar. Memastikan semua skrip jawapan diproses dan diserahkan ke unit pemeriksaan skrip. Nong Chik En. JK PEMPROSESAN PEPERIKSAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 5. Abu Semua Ketua Jabatan 5. 2. Abu : Semua Ketua jabatan 14 .

Tamilchelvan a/l Periasamy En.Money Tn. Mohd. Shariff Tn.J. Md.J. menyelaras dan memantau aktiviti Analisis Item dan Bank Item peringkat institut dan jabatan. Shamsudin b. Memantau pemilihan item dari bank untuk pembinaan ujian. Suthanthiradevi a/p J. Menyediakan laporan keputusan analisis item. 4. Ismail En. Amran b. Memberi kursus kemahiran Analisis Item dan Bank Item MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan 6. Abdul Rahim b. Manan Tn. Hj. 6. Awang Abdullah b. Din Dr. Aris En. Azibah bt. Mohd.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha ( PGK / KDC ) Penolong Setiausaha ( Pentadbiran ) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Kelab dan Persatuan Penolong Penyelaras Sukan dan Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Unit Beruniform : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. Wan Mahamad Saad b. Maznah bt. 6. Zulkafli b. Dato’ Maulud Pn. Hj. Membincang. Hj.Money En. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. Mohd. Ali En. Menjaga keselamatan dan menyelenggara pangkalan data bank item. Baharom Dr. Arshad b. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka.N. 15 . Shamsudin b. Mohd. 5. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPG induk. Hj. Ayob En. 3.Hj. 2. Afandi b. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Mohd. Wan Chik Pn. Suthanthiradevi a/p J.0 Merancang.N. Yaacob Senarai Tugas: 1 2. Rohaizad b. merancang. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. 5. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Mohd. Tam Yeow Kwai Tn. 4. Shariff En. Mohd.

Merancang taklimat kepada peserta kursus.0 Membuat perancangan awal dan persediaan program: . Zin Senarai Tugas 1.Merancang pengisian aktiviti. 8. Norizam b. 3. 3.Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak maktab untuk tujuan kelulusan kewangan. Tan Kait Keong En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. Md.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan. . Sulong En. Badriyatun bt. 7. 2. Ahmad Ketua Unit Kaunseling Penyelaras PISMP mengikut ambilan Semua pegawai dan penolong Pegawai HEP Semua tutor En. . Sulaiman Pn. 5.0 JK BINA INSAN GURU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras JK Kerja : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP En. Razak b. Samsudin b. Wan Mahamad Saad b. Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar 16 . Hjh. . Nor Pn. Mazni bt. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. 4.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. Hjh. Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. Kamar Senarai Tugas 1. Wan Chik En. Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. . 5. Mohd. . 2. 4.Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. 6. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG).

ujian psikologi. Mohd. 15.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids . Hjh. kerjaya. 6. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuaan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluaan semasa. Harun b. Hj.1 JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. 17 . 8. Inventori dan penyimpanan data komputer. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. 13. Menguruskan aktiviti pengisian selepas peperiksaan. 10. Hj. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. Jaamat Pn. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum. Kassim En. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 4.Kesihatan Gigi . Ali b.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar. Ahmad Ridzwan b. 5. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . Lee Yoke Lan Senarai Tugas 1. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. Hjh. bimbingan dan kaunseling. Ujang Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. 14. sosial dan perkahwinan.Pendidikan Pengguna . Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 11. Menjalankan kursus Bina Insan Guru bagi semua pelajar baru.Ketatanegaraan . Rajam a/p Suppiah Pn. 3. Basri En. ujian minat. ujian personaliti dan lainlain berkaitan. Mad Shah Dr. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. Che Yang bt. akademik. 9. 2. 7. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. Yee Yong Fak Pn.Pendidikan Pelaburan . Melaksana program pengembangan pelajar. Sabariah bt. 12.

5. Abdullah En. Ahmad Roslani b. 2. 8. Wong Pung Keng Pn. 7. 11. Jesuthas En. Chin Kuang Tiu Tn.K. 8. 10. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. Bapotti Cik Tan Guat Kun En. Ningal Pn. A. 6. Krishnasamy Senarai Tugas : 1. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. 9.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. 4. Mohd Muhsinul Nidzam b. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8.3 JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Ketua Warden/Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. Suraya Bibi bt. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. HEP (Cik Safura bt. Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. Seethradewi a/p K. Mohd Muhsinul Nidzam b. Hj. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan. Md Zain) Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 18 . Abdullah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Peng.

Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. 4. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Ghazali b. 3. 5. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. Mohd Izan b. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. 6.5 Memastikan perhimpunan pagi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. 11. 8. 10. Hj. kipas. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. Safian b. Suraiyati bt.4 Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. 2. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan 19 . penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. 8. 3. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan. Nor Hafizah bt. 9. 2. Md Zain Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 7. Rajendran a/l Thangaiah Pn. 8. Yusop Cik Safura bt. 4. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn.

7 Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. Mohd. Malathy a/p Nadarajah Pn. 5. 2. 4. 20 . 8. Zubaidah bt. 2. Abdullah Pn. Hakim Pn. Faridah bt. Din Pn. Hjh. 4. 5. Chong Chai Lian Senarai Tugas: 1.6 Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar baru di kalangan pensyarah Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan Melantik tutor mengikut kumpulan JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En. Roslina bt. Suratnu En. Mohd. 3. 3. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. 2. Muhsinul Nidzam b. Mohd. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Jan b. 8.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. Too Seng Hee Pn.

Hjh. Saayah bt. 3. Abdul Hamid En. Asmah bt. 21 . Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. Nadarajah a/l Marimuthu En. Rosli Senarai Tugas: 1. Ahmad Hafizal b. Ujang En.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. Hartini bt. Abu Pn. Hj. Menyediakan lap.oran aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM. Ahmad Radhi b. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Harun b. Too Seng Hee En. 5. Samin En. Kana Pn. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 2 kali setiap semester. 4. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8.

5. Hjh. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha/Ketua Urus Setia Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia Jawatankuasa Pemantau Prestasi Terbaik & Anugerah Khas Wakil JPP Kewangan Pendaftaran & Jemputan Lulusan Urusan Sijil Hadiah & Cenderamata Teks Ucapan Jemputan dan Sambutan Protokol / Juruacara Floor Manager Pengurusan Graduan Buku Cenderamata Rakaman & Fotografi Teknikal Persembahan Multimedia Persiapan Dewan Persiapan Pentas Persem bahan Khas Khemah & Kebersihan Keselamatan Lalu Lintas Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai Liaison Officer Pesta Konvokesyen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 9. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. 6. Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. 2. Daud Datin Hjh. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar BPG untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. Zaiton bt. 4. 22 . Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di BPG. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Rafiah bt. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. 3.

10. Ahmad Zaini b. Affandi b. Shariff (Sains Sosial) Pn. Mohd. Mendokumentasikan. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. Baharum (Kokurikulum) Pn. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 10. Zakaria En. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Azalina bt. Syed Mahamud (PJK) Pn. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) Cik Lee Kim Hong (Pengajian Cina) En. Nazir (Pengajian Melayu) En. Mukarramah bt. Syed Zulkarnain b. Tambi (Sains) En. 8. Jamaluddin (Staf Sokongan) 23 . Ghazali b. Mustapha (Pengajian Inggeris) En. 6. Faridah bt. Aznor b. Zubaidah bt. Rugayah bt. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. Hj. 4. 3. Hjh. Mohamad Salleh (PIPK) Pn. Abdul Manan b. urus setia. Ibrahim (JAPIM) Tn. Alias b. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. Azibah bt. 2. Sulaiman Juruteknik ( Komputer ) Senarai Tugas: 1. 7.1 Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. Ishak (Matematik) En. 9. Norhiza bt. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Zakaria Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Pengurusan LDP En. Alias b. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras KPKIPG Penyelaras LPS Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. Kasdi (Teknologi Pendidikan) Pn. Muzafar Shah b. 5. 10. Abu Tn. Hjh. Mohammad b. Mustafa (Ilmu Pendidikan) Dr. Hakim En. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En.

7. 11.0 Merancang program tahunan KPKIPG. Menyelaraskan pelaksanaan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan Latihan Pembangunan Staf dijalankan sekurang-kurangnya sekali sebulan secara ‘mass’dan dua minggu sekali di peringkat jabatan Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. 4. Daud Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) 24 . 3. Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). 8. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak BPG setiap suku tahun (tiga bulan) Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 3. Hakim Pn. Faiziah bt. Suriani bt Mohd Yusof Jabatan Matematik/Pn. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPRM untuk menganjurkan kursus. 4. Inggeris/Pn. Muhammad Jabatan Sains/En. Mendapatkan khidmat/ bantuan daripada PPT/ AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. BPG dan sekolah. PPD. 5. 6.2 : Cik Safura bt. W. Md Zin (HEP) Merancang program kursus untuk staf IPRM sama ada yang akan dibuat di dalam atau di luar Institut Menyelaraskan kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak Latihan Pembangunan staf Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. Rafiah bt. Hjh. 2. Benedict Clement D'Silva Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester dan akhir tahun Mengadakan mesyuarat j/k sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pn. 2. 6. 10. Fairuzzah bt. Shamsuddin Jabatan Bahasa(Unit P. 7.Fatimah Rozihan bt. 5. Zubaidah bt. Hjh. Harun Jabatan Pengajian Melayu/Pn.

Dahlan (Sains) Pn. Fathiyah bt. Ahmad Pn. Suthanthiradevi a/p J. Noor Lela bt. 2. Hjh. Sansinah bt. Lim Cheen Soon (Pengajian Cina) Pn. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program.0 : Pegawai Eksekutif Kanan Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. Misni (Sains Sosial) Cik Liau Swee Foong (Sains Sosial/Unit Muzik) En. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. 3. Hjh. 7. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Muniandy a/l Varathan Dr. Nurul Hafiza bt. Alias b. Hjh. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas: 1. 5. 5.N. Sabariah bt. Zakaria (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. Hj. Noh En. Nor Diwiyana bt. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. Karino (Teknologi Pendidikan) En. Hjh. Masriyah bt. Jamaliah bt. 4. 2. Hasnah bt. Ahmad Sabri b. Ahmad Patakon b. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 25 . 12 . Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) En. 6. 4. Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM/KDC – KEMAS/PLPS Penyelaras KPLI/KDC – SABK Penyelaras KDPM/KDC Penyelaras KOKurikulum – KDC Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Che Latt (Pengajian Melayu) Pn. Wong Wee Shung Pn. Tan Kait Keong (PJK) Pn. Mad Shah (Ilmu Pendidikan) Pn. Hashim (Matematik) En. Mohamed Nor Tn. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Mariam bt. Hashim Dr. 3.J Money Pn. 8.

Khatijah bt. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. Hj. Hjh. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. menyelia dan memantau perjalanan program. 2. Menjalankan kuliah dan tutorial. Muzafar Shah b. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Mustafa Pn. 26 . Redzuan b. Abd. Halili Pn. Daud Pn. Hjh. Radzi Dr. Abd. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Zaleha bt. 3. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit 14.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 10. Asnan Tn. 2. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mohd Aris b. 6. 7. Mohd Kamal b. Menyelia dan memeriksa tugasan. 11. Maimunah bt. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. Darinda bt. 9. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Bahagian Pendidikan Guru. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 8. Azuwa bt. 3. 6. Siti Fatihah bt. Shafiei En. Hartini bt. Hj.0 JK KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA ( KISSM ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Penolong Pengelola Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. Othman Pn. 4. 5. Mazalan b. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk-tajuk yang ditetapkan. Safian b. Rashid En. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. 4. Abdullah En. 5. Asari En. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Mengendali.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 13. Endot Pn. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. Ashidah bt. Menerima arahan dari Kementerian dan Pengarah untuk menjalankan tugas.

JK PEMBANGUNAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Senarai Tugas 1. 5. 3. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. 11. 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. 9. Merancang projek-projek pembangunan Institut. 15. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi. 12. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. 4. 13. Menyediakan laporan projek pembangunan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun 15. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 8. 5. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus.0 Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. 10. 4. 3. 27 .1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. 2.

Mazlan b. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah En. 2. 4. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. 5. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini. 3 4. 28 . 15. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. 6. 7.2 JK PRESTASI PEMBEKAL : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. 3. 2. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. kecurian dan kebakaran. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.3 Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. JK KESELAMATAN. Abu Bakar Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 15. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. 5. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 16. 4. 3.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. 2. 2. 4.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1. 3. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan 29 . AKAUN DAN AUDIT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1.

2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. 5.2 JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Urus Setia Ahli (bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan 30 . 16. 4. 2.3 JK PENILAIAN TEKNIKAL Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 3. 3. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebutharga/tender untuk dipaparkan dipapan kenyataan Institut : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 16. Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan.

4. 4. 5. 17.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi. Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. 3. JK PELUPUSAN. 17. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 31 . JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. Rekodkan agihan ke Jabatan-jabatan. 2. 2. dilabel dan disimpan dengan baik.1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod. Sentiasa mengemaskini stok. 3.

Salleh Pn. JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah En. Aris KUKP Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. Zanariah bt. Menyenarai. Saayah bt. Khalid Pn. 2. 2. 4. Miskiah bt. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . menilai. melaksana. Rosli Pn. Haidatullaila bt. Hj. Abd. Haji Sulaiman Pn. Masmizar bt. Shamsinor bt. Mohd Sharif Tn.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Rahim b. Hjh. 3. 6. Abu Pn. 19. 5. Muhamad b. Hashim Pn. Tugi 32 .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. Hjh. Takriff Pn. 4. Ahamad En.0 Merancang. 18. Umi Kalsom bt. Zubaidah bt. Shairozi b. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira.

Kamal b. Hj. 20. Hj. Mansor (Praktikum) En. 4. Nik Dzulkefli b. Abd. Hashim Semua Pensyarah JAPIM Tn. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Abu (Peperiksaan) En. Abd Karim b. Hj. Masnan b. Abd Hamid (Matematik) En. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. 6. Ibrahim En. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. Che Yang bt. 3. Bisshukri b. 3. Asmah bt. Mohd Said (Pengajian Inggeris) Tn. Hj. Awang Abdullah b. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. Hj. Shamsudin b. Zahar b. Ninggal (Ilmu Pendidkan) En. Razak b. Hashim En. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Shuib b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Hj. Idrus b. 2. Hjh. Ayub (Staf Sokongan) Pn. Fazali b. Abd. 2. Hjh. Ahmad Sandara Lela Putera b. Malek b. Abu Chik Semua pensyarah JAPIM Pn. Yaacob 33 . Matrop (PJK) Tn. Hjh. Shairozi b.1 Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. Daud (Teknologi Pendidikan) En. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan BPG Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan Usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Dr. Kassim En. Mohd. Ahmad Roslani b. Norfadzilawati bt. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Tn. 20. Khairuddin b. 5. Hj. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Pn. Samin (Sains) Tn. 4.

4. 2.0 Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. 2. 3. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 34 . 6. 4. 6. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. 3. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. 5. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. 5. 22.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam dibuat Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuaratndan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. 7. 3. 21. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli (Bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. 2. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Urus Setia Senarai Tugas : 1.

Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Zainal Abidin (Sinarama) Pegawai Grafik 35 . kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. 24. Wong Mai Sze (Teknologi Pendidikan) Pn. 2. 4. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul.0 JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Hasnah bt. 6. Hjh. Hjh. Atan (Sains Sosial) En. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. Rajam a/p Suppiah (Pengajian Tamil) En. 3. Ibrahim (JAPIM) En. Hjh. Benedict Clement D'Silva (Sains) Pn. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Mazni bt. Saat (Ilmu Pendidikan) En. Hj. Mukarramah bt. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Rahim b. Azulhaimi b. Darinda bt. Abdul Kadir (Pengajian Inggeris) Pn. Hj. Roselan b. Mengumpulkan bahan seminar. Zaharinah bt. Mohd. Hj Sulaiman (Matematik) Pn. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Ismail (Pengajian Melayu) Pn. Shukor (Buletin Melewar) Tn. 7. Mohd Salleh (PIPK) En. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. 8. Yaakob b. Syed Zulkarnain b. Roslimah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 23. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri. Jan b.0 JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. Ewe Meng Huat (Pengajian Cina) En. Abd. Norhiza bt. Amran b. Raja Rohana bt. Ahmad (PJK) Tn. Memastikan prasarana yang kondusif. Syed Mahamud (PJK) Pn. Hjh. Mohd Din (Kokurikulum) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. 5.

Merancang. 7. JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 3. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. 6.0 Merancang. Video dan Multimedia. Merancang dan menerbitkan bahan audio. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. 2. 4. 5. Buletin Institut diterbitkan dua kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Disember Jurnal Penyelidikan Diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Penerbitan Audio. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPRM serta memahami keperluan. 4. 3. 5. 36 . menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. 25. 2. 6. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1.

Cho Keng Boon ( Praktikum ) En. Darwish ( JPM ) Pn.1 JK e. iaitu pada setiap awal semester JK LAMAN WEB Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Mohd Pozi b. Abdul Hamid (Matematik ) Tn. Ahmad Ridzwan b. Mukhtar b. Huzaifah b.2 Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Hashim ( JAPIM ) En. Mohd. Badrulhisham b. Abd. Sosial) Tn. Latif ( PJK ) En. Shairozi b. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. 4. Radzi En. Zahar b. Harun ( Sains ) Tn. 4. Che Azmi b. Hj. Mohd Salleh ( Bahasa ) En. Affandi b. 2. Mohd. Abu ( Peperiksaan ) En. Redzuan b. Abu ( LDP ) Senarai Tugas : 1. Kamar ( JAPIM ) En. Abd. Hj. Hjh. Chin Kuang Tiu ( Sains Sosial ) Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 25. Noh ( Pusat Sumber ) En. Chua Chee Meng ( Matematik ) Pn. Mohd. 3.PEMBELAJARAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Basri ( Ilmu Pendidikan ) En. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web Kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 37 . 5. Ahmad Latfi b. Harun ( Sains ) En. Kasdi En. Zaki En. 3. Abd Rahman En. Abdul Manan b. Hj. 25. Che Azmi b. Hj. Malathy a/p Nadarajah ( Bahasa ) Pn. Latib En. Shuib b. Hj. Mohd. Jalil b. Umi Nadzrah bt Ali Othman (PIPK ) Tn. Mawanul Hakim b. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Md Afandi b. Bernice Mong Chuey Mei (S. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Nizam b. Hj. Darwish ( Pengajian Melayu ) Pn. Hj. Mohd Huzaifah b. Osman ( PJK ) Pn. Badriyatun bt. 2. Abd Ghani ( HEP ) En. Shamsinor bt. Mukhtar b.

8. 7. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. Zakaria (Tarian ) Pn. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) En. Wan Chik (Band / Nyanyian) En. 6. 10. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Azalina bt. Mohd Izan b. Ahmad Hafizal b. 2. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 26. Samsudin b. Hasnah bt. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. Ismail (Teater) En. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) Tn. 3. Wan Mohamad Saat b. Memberi pendedahan.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. Jamaluddin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Dato’ Maulud (Galeri Institusi MB) Pn. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. Alias b. Rohaizad b. Hj. Yusof En. Kamaruddin (Silat) En. Zulkafli b. Mazlan b. 5. 4. Alias b. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Lee Yook Lan (Tarian) En. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. Berrnice Mong Chuey Mei (Koir) Cik Liau Swee Foong (Koir) En. 9. Mayzatul Akmam bt. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Hitam(Muzik Tradisional / Caklempong) En. Kamil Rafizan b. Abdul Hamid (Koir) Pn. Hj. 38 . Abu Bakar En. sambutan Hari Guru dan lain-lain. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Mohammad b. Rohaizat b. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Ismail ( Kelab Budaya ) En.

Hashim Dr.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. Muhammad Fairuz b. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. Noor Azzam bt. Menyediakan senarai menu dan harga. 2. Haidatullaila bt. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Khalid En. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. Ewe Meng Huat Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. 4. 3. Masnan b. Maimunah bt. Dhanapalan a/l Govindan Pn. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Hassan (PJK) Senarai Tugas: 1. Mohamad Kaslan En. JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn.0 Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Jamaliah bt. 3. 28. Hj. Munimah a/p Sudramaniam Pn. Hj. Rahim b. Mansur Pn. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Abd. Maria bt. Samad (Matematik) Pn. Abd Rahim (IP) En. Hj. Abd. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. Hjh. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Hjh. Shamsiah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 27. Memberi "In-house Training" kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. 39 . Hjh. 2. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. 5. Ismail (JPM) En.

Jesuthas (Bahasa) Pn. Piei (Ilmu Pendidikan) En. Azman b. 40 . Membuat pemantauan program. Abdul Malek b. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas: 1. Hj. Ahamad (JAPIM) En. Memperkukuhkan semangat patriotik yang sedia ada. 3. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. Manan (Kokurikulum) En.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Hjh. Hashim (Sains) En. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. Hj. Aidatul Salwa bt. 5. Menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara. 6. Endot (Sains Sosial) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 29. Zubaidah bt. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. 2. 5. Zaleha bt. Heaw Kok Meng (Matematik) En. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Matrop (PJK) Pn. Hj. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) Tn. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. Dhanapalan a/l Govindan (Ilmu Pendidikan) Dr. Mohamad (Pengajian Melayu) En.0 JK KELAB RUKUN NEGARA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Mohd. 2. Mohd Pozi b. Zainuddin En. Mengadakan mesyuarat. 6. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. Maznah bt. Fazali b. 3. Mohd Zaki (Teknologi Pendidikan) Pn. Hj. Mohd Kaslan En. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut 30. Mohd All Jafri b. Khairuddin b. 4. 4. Masnan b. Bisshukri b. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

’Ainuddin Hanif b. Mohd. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Too Seng Hee En. Khirel Azman Sdr. 6. Norfadzilawati bt. menyelia dan memantau perjalanan program Intel. Abd Rashid Sdr. Muhamad Saiful Bahari b. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. 8. 7. Nurfatin Nabihah bt.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Mohd Taufik b. Kamil Rafizan b. Awang Sdr. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus. Mohd. Heaw Kok Meng (Matematik) Pn. Mohd. Aris b. Muhammad Fairuz b. Hjh. 2. Mutalib Sdri. Othman En. Yee Yong Fak (IP) En. Awang Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 31. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. Darwish (JPM) Pn. 3. Hj. Badriyatun bt. 9. Kamar (JAPIM) En. Hassan (PJK) Cik Lee Kim Hong (PIPK) Senarai Tugas: 1. Mokhtar b. 5. Memastikan kemudahan pembelajaran. JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Sivakumari a/p Saniappan (Pengajian Tamil) Cik Chong Siw Fong (Pengajian Cina) En. 4. Baharom Sdri. Mohd Nazari 41 . Hassan Tn. Hjh. Mustaffa Pn. Mengendalikan. Nadiatusida bt. All Jafri b. Hj. Ahmad Pn. Siti Halimatus Saadiah bt. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. Harun (Sains) En. Mohd Rusli Sdr. Muzafar Shah b. Safian b. Hasnah bt. Mustaffa En. Zainuddin (Pengajian Inggeris) Pn. Abd. Menyelia dan memantau hasil kerja projek. Hitam (Sains Sosial) En. Hj. 32. Amirul b. Mohammad Hafiz b. Ewe Meng Huat En. Hj. Che Azmi b. Wong Mai Sze (TP) En.0 Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut.

0 Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Hjh Zubaidah bt. Sansinah bt. Hj. Hashim (LDP) Tn. Hashim (Kokurikulum) En. Mukhtar b. 2. Hjh Rafiah bt. Rasid b. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. Hjh. 4. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) Pn. Hj. Rosaini @ Rasaini bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Fathiyah bt. 3. Che Azmi b. Dahlan (Praktikum) Pn. 33. 4. 6. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. Abdullah (LDP) Dr. Hjh. Ashidah bt Asnan Dr. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. Lasim (Kebajikan) Pn. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Senarai Tugas: 1. Hashim (MQA) Dr. Hjh Siti Fatihah bt. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Mohamad b. Alias b. Hj. Hj. Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Rosmidah bt. Nizam b. Masnan b. Tan Bee Choo Dr.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan Kedai Koperasi untuk kemudahan semua warga Kampus JK KECEMERLANGAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pn. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. Tham Yew Meng (ICT) En. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. 3. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian) Dr. Hj. Khalid (Bahasa dan Budaya) Pn. Raja Rohana bt. Harun (ICT) Pn. Raja Ishak (Praktikum) Datin Hjh. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Maimunah bt. Hj. Mariam bt. Hjh. Amanah bt. Hjh. 5. Lee Keok Cheong (KDC) Tn. Hjh. Jamaliah bt. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Hjh. Hjh. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. 42 . Ahamad (Jaminan Kualiti) En. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Osman (Pep. 2. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. Zaiton bt. Abd Latib (ICT) Dr. Hjh. 5. Mazlan b. Hj. Abd Samat (MQA) En.