JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2011 1. JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)

Senarai Tugas:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.0 2.1

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT JK MS ISO 2.1.1 Sekretariat Pengerusi Timbalan Pengerusi Ketua Sekretariat Penolong K Sekretariat Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail En. Mohammad Arshad b. Mohd Ali Pn. Faiziah bt. Shamsuddin En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : En. Abdul Malek b. Norakit Cik Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Ketua Pusat Sumber Pustakawan Ketua Pembantu Tadbir Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran b. Abdul Malik (Sains Sosial) Dr. Hjh. Zailah bt. Zainudin (Sains) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (Matematik) En. Ahmad Patakon b. Karino (Tekno. Pend.) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (PJK) Dr. Tham Yeow Kwai (Kokurikulum) En. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abd Karim b. Mansor (Praktikum)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat (Kesetiausahaan) Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Hj. Nizam b. Abd. Latib Pn. Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama Setiausaha Bersama Ahli : : : : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Pn. Umi Nadzrah bt Ali Othman Semua Ketua Jabatan

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD Timbalan Ketua PAD Setiausaha Ahli : : : : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.2 Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Dr. Hjh. Maridah bt. Hj. Alias Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir Dr. Hjh. Zailah bt. Zainuddin Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli a. PISMP Ambilan 2008 b. PISMP Ambilan 2009 c. PISMP Ambilan 2010 d. PISMP Ambilan 2011 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC Penyelaras PGSR : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Pn. Norhiza bt. Mohd Salleh Penyelaras PISMP Dr. Wong Wee Shung Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik Pn. Faizah bt. Abd Karim Dr. Hjh. Hashimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

4

Program ( 6 Program ) Penyelaras Program Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / Dr. Hj. Moses Dr. Hjh Fathiyah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Asnan : Dr. 6. 5.2. Mohd Aris b. Takriff Dr. Bernice Mong Chuey Mei Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. Siow Choong Fui Pn. Hj. Hashim Dr. 2. Maridah bt. Chua Chee Ming Pendidikan Pemulihan Pn. Yaakob b. Rendah MU / PJ / PSNg Pn. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Ibrahim Pn. Atan En. Umi Kalsom bt. Nazir : Pn. Pemulihan / BT / MT Pend. 9. Zaharilah bt.2 JK PISMP : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Abd. Hjh. 7. 4. Rosmidah bt. 4. 5. Hjh. Abd Malek Dr. 8. Hj. Rashid b. 3. Amaran @ Amran b. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Tn. Sivakumari a/p Saniappan En. Ashidah bt. Hjh. Hjh. Othman Pn. 3. Munimah a/p Sudramaniam En. Khas Masalah Pembelajaran Dr.S. Zailah bt. Abdullah Dr. 6. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Penyelaras Program Cik Chong Siw Fong Pn. Samat En. Abd Kadir Pend. Dahlan 5 . Zainuddin : Ketua Jabatan Program Berkaitan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha Penyelaras Ambilan Januari 2008 : Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras PGSR Penyelaras Kajian Tindakan Programme Owner Kohort Kedua (Januari 2008 – Disember 2011) Bil K1. Hj Alias Pn. Wong Wee Shung PJ / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pendidikan Prasekolah PRA / PJ / MU Pra Pengajian Sosial Pend. Faridah bt. Samuel Yesuiah a/l J. Rendah PS / PJ / BM Pendidikan Muzik Pend. Tan Bee Chu Tn. Fathaiyah bt. Hjh. Mohd Ashraf b. 2.

Sheikh Osman Pn. Abd Hamid Pn. Khas Masalah Pembelajaran PKMB / PJ / PSNg Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Lim Cheen Soon En. Noor Azzam bt. Abd. Ayub Tn. Fazali b. 8. Mustafa Tn. Seni Visual Pend. 4. 2. 3. 6. Suratnu En. Hashim 6 . Hjh. Karim Pn. Roslimah bt. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Penyelaras Program Pn. 6. Lee Yoke Lan Pn. Hjh. 5. 4. Nik Dzulkefli b. Hjh. 9. Hashim Pn. Rendah PAI/PJ/ Sains Pendidikan Rendah SN/PJ/ Penyelaras Program En. 7. Jamaliah bt. 3. Hamidah bt. Muzafar Shah b. Ruslina bt. Shuib b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. 5. Hjh. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pend. 2. Azmi b. Ahmad Badruddin b. Rahim Tn. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. Razak b. Hj. Sulong En. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1/PJ/ Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2/PJ/ Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM/PJ/ Matematik Pendidikan Rendah MT/PJ/ Pendidikan Pemulihan Rendah (Tamil) PMLBT/ Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJ/PK/BM Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV/PJ/ Pendidikan Agama Islam Pend. Saat En. Faizah bt. Hj. Hj. Lim Cheen Soon En. 7. Ibrahim Pn. Hj. Hj.

Hjh. Umi Kalsom bt. Osman Pn. 7 . Latib En. Ravibalan a/l Arumugam Dr. Takriff En. Che Latt En. Hjh. Hjh. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Merancang. Hasimah bt. Hj. Ahmad Latfi b. 5. Abdul Rahim b. 3. Ahamad 2. Mohamad En. Ismail (JPM) Pn. Latif (PJK) Pn.Quran / BA JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tam Yeow Kwai Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Senarai Tugas: 1. Abdullah Dr. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / Mo Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / Mo Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. 2. Wong Pung Keng Dr. Sheikh Osman(JSS) Pn.2. Rendah PAI / P. 5. Lasim (JAPIM) En. Mohammad b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) En. Maimunah bt. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Nizam b. Maznah bt. Siti Fatihah bt.3 JK STAR RATING Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 2. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. Hj. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. menyelaras. Hj. Hj. Radzi Tn.3 2. Hjh. Khairuddin b. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. Ahmad Badrudin b. Mariam bt. Manan (KOKU) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Redzuan b. Rogayah bt. Tambi (JS) En. Ahmad Zaini b. Ibrahim Pn. Hjh. 4. Zubaidah bt. 4. Ishak (JM) Pn. 3. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Abd. Hjh. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Chin Kuang Tiu Pn.

Mohd Ashraf b. 8 . Norizam b. Suriani bt Mohd Yusof (UPI) En. Karino (JTP) Dr. menyelaras. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Zaharinah bt. Azibah bt. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Haron (JS) Dr. Abu Chik (JAPIM) En. Abdullah Pn. Ahmad Sandara Lela Putera b. Zaiton bt. Abdul Karim (KUPS) En. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. 2. Lim Cheen Soon (UPC) Dr. Mohd Taufik b. Dato’ Ibrahim Dr. Ibrahim (JSS) Tn. Fuad b. Pumadevi a/p Sivasubramaniam (JM) En. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Sulong (JPJK) Pn. Muhamad Hilal b. Abdul Kadir En. 3. 2. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Pn. Mohd. Lee Keok Cheong (JIP) Dr. Yusoff En. Muniandy a/l Varathan (UPT) En. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Baharum (UKokurikulum) Pn. Ahmad Patakon b. Arshad Datin Hjh. Khalid En. Nurul Hafiza bt. Said Pn. Che Azmi b. Mohd Nor Semua Penyelaras program Semua Tutor Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. 4. Abd. Hj. 5. Mohd. JK INOVASI Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Khaziah bt. Hjh. Rafiah bt. Razak b. Hjh.5 Merancang. Razak b. Maria bt Mansor (JPM) Pn. Rosaini @ Rasaini bt. Daud En. Mustafa Senarai Tugas: Akan dimaklumkan kemudian.

Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum 9 . 4. 3. Hashim Pn. Mohd. Rashid b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. 5. Yusof En. Hjh. Hasimah bt. Abd Rashid Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pn. Hj.1 Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. A. Hjh. Mohamed Nor En. Tan Bee Chu Pn. Ibrahim Tn. 6. 2. Samsudin b. Mohd. Ahmad Dr. Wong Pung Keng Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Pn. 3. Karim En. Huzaifah b. Nor Diwiyana bt. Abd. Sansinah bt. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Fuad b. Subramaniam a/l Kolimdapan Dr. Ashidah bt.0 JK AKADEMIK DAN PENGURUSAN KURIKULUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Tham Yew Meng Pn. Fathiyah bt. Faizah bt. Rashinawati bt. Samat Penyelaras LPBS/KDC Penyelaras KPLI SR Penyelaras Jadual Waktu Induk Penyelaras PGSR Penyelaras PBS KPLI SR Penyelaras Kerja Kursus dan Taksiran Penyelaras MQF Penyelaras PLPS Penyelaras BIG Penyelaras Pra PISMP Penyelaras PISMP IPGM Senarai Tugas: 1. Hjh. Tham Yew Meng Cik Low Lee Kim En. Dahlan En. Asnan Pn.

Menjalankan kuliah dan tutorial. Faizah bt. Shariff ( Kesihatan Gigi ) En. 10. 4. Meminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. Hjh. 5. Abd. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. bilangan unit mengikut opsyen. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Suratnu En. 11. Afandi b. 3 JK PENYUBURAN DIRI Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Pn. Maimunah bt. Murad b. Shamsudin b. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Hj. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa JK PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 6. Abd. 2. Mohd. 6. Hj. 3. 8. Mengendali.Karim Pn. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 7. menyelia dan memantau perjalanan program. Mohd Ayob (Derma Darah) Tn. Zainal Abidin (Derma Darah) Tn. Yusop (Kesihatan Gigi) Semua Tutor 10 . KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 8. 3. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru. 4. 9. Roselan b. Hj. Menyelia dan memeriksa tugasan. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Ruslina bt. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermula. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masing-masing. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. Md.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 3. KU Peperiksaan. Hashim (Anti Dadah) En. Mohd Izan b. Hjh. Hj. Aziz Semua ketua Jabatan 3. 2. 7. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. 5.2 Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar.

Hj. Rashid b. Rahim (KPLI) : En. Hjh. Koh Bee Hoon : En. Noh (SABK) : En. Memantau tahap kesihatan pelajar. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. Ahmad : Pn. Mansor (Ketua) : Pn. Hamzah : En. Abd. Azulhaimi b. Ahmad Sandara Lela Putera b. Hj. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Cho Keng Boon (Ketua) : En. 3. JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Harun : Pn. Umi Kalsom bt. Mohd Said : En. Abdul Karim b. 4. Samuel Yesuaiah J.S. Hjh. 2. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Norhamimah bt. Salina bt. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Moses Sub Unit Data dan Rekod Sub Unit Pementoran Sub Unit Latihan 11 . Ahmad Sabri b.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha Pegawai Pengurusan Praktikum Sub Unit Pasukan Pengurusan : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : En. Abdul Kadir : En. Hasnah bt. Muhammad b.Zaharilah bt. Hj. Abdul Karim b. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Noor Azzam bt.0 Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. Osman : Pn. Sulaiman (Ketua) : Pn. Hj. Takriff (KDPM KEMAS) : Tn. Mansor : En. Hj. Abd. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Jalil b.

Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. Harun : Pn. gagal dan tidak cukup tempoh. 2.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. cemerlang dan gagal. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. Subramaniam a/l Kolimdapan En. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut. Memantau pelaksanaan praktikum.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK Senarai Tugas 1. 8. menangguh. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. 4. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. Salina bt. Asmawati bt. 3. Subramaniam a/l Kolimdapan Pn. Nong Chik En. Hj. Abd. 7. 2. 5. Mengesahkan keputusan praktikum. Hamzah 5. JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. Rosenizam b. Mansor : Pn. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. Norhamimah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. 6.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : En. : Ketua Unit Praktikum : En. Abdul Karim b. Khamis Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Penyelaras Pembinaan Soalan Kerja Kursus Pemprosesan Peperiksaan Pemeriksaan Skrip Analisis Item Pejabat Peralatan Senarai Tugas: 1. 12 . Nong Azman b. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. Nong Chik En. Rahman En. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. Nong Azman b. 3. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. Nong Azman b. Nong Chik En.

Nong Chek Tn. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). Chong Chai Lian (JPJK) Dr. Faridah bt. Hjh. Ravibalan a/l P.Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) Pn. Ibrahim (JAPIM) Pn. Din (JIP) En. 5. 5. Nor Diwiyana bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. Mengubal soalan dan PMM mengikut JPU/JSU.N. Memastikan penyemakan draf kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG dilaksanakan menggunakan senarai semak kertas soalan dan PMM ( LAM-PT 13-02 ). Merancang dan menguruskan penyemakan kertas-kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG. Azmi b. 13 . Wan Muhammad (JM) En. Membuat penyeliaan dan pemantauan ke atas pelaksanaan Kerja Kursus di peringkat jabatan. Subramaniam a/l Kolimdapan En. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. Abdullah (JS) Pn.J. Fatimah Rozihan bt. Hj. 8. 9. 4. Mohamed Nor (UPI) En. Nong Azman b. Fathaiyah bt. 5. Misni (JSS) Pn. Hjh. Nong Chik Semua Ketua Jabatan Pn. 2. Ayub (JPM) Pn. 6 7. Memastikan program pelaksanaan dan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dapat dijalankan dengan lancar. Masriyah bt. 2. Abu Semua Ketua Jabatan Akademik Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Money (UKoKu) Senarai Tugas: 1. Mengesahkan dan memperakukan bahawa kertas soalan itu telah lengkap dan sempurna untuk dihantar ke IPG ( Gunakan Borang LAM-PT13-03 ) JK KERJA KURSUS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian En. Nong Azman b. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut JK PEMBINAAN SOALAN : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Tham Yew Meng (JTP) Pn. Zahar b. 3. prosedur dan panduan yang ditetapkan.1 Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. 5. Suthanthiradevi a/p J.2 Menguruskan pengubalan kertas soalan dan PMM pada peringkat jabatan. Mukarramah bt.

Menyimpan semua salinan JPT dan PMM dari setiap mata pelajaran pengkhususan bagi tujuan pemantauan dan pelaporan. 5. ketua pengawas dan pengawas untuk semua urusan peperiksaan.5 JK ANALISIS ITEM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan : En. Subramaniam a/l Kolimdapan : Tn. 5. Abu Semua Ketua Jabatan 5. 3. Menyediakan semua jadual pengawasan peperiksaan peringkat institut. Memastikan semua skrip jawapan diproses dan diserahkan ke unit pemeriksaan skrip. Mengendalikan sesi penyelarasan PMM dan pemeriksaan kertas sampel Menyelia pemeriksaan kertas mengikut PMM dan panduan pemeriksaan kertas dalam tempoh yang ditetapkan. Hj. Subramaniam a/l Kolimdapan Semua Ketua Jabatan 5.3 Memastikan jabatan/ unit menjalankan Mesyuarat Penyelaras KK dan Taksiran di peringkat jabatan/ unit. Memasukkan markah ke dalam borang JMK selepas pemeriksaan kertas. Nong Azman b. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En.4 JK PEMERIKSAAN SKRIP Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Nong Chik En. Melantik pemantau. Merancang dan mengurus program latihan. 4. 2. Nong Azman b. JK PEMPROSESAN PEPERIKSAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Zahar b. Nong Chik Tn. 7. 2. Merancang dan menguruskan Mesyuarat Moderasi peringkat jabatan. 4. Abu : Semua Ketua jabatan 14 . Menyelaras dan memastikan program KK dan Taksiran berjalan dengan lancar. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. 4. Mengedarkan maklumat terkini tentang perkembangan kerja kursus yang diterima dari IPG. Zahar b. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Menyelia dan memastikan sesi peperiksaan berjalan lancar. bengkel dan taklimat yang berkaitan dengan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dari semasa ke semasa. 3. 8. 6. Melaksanakan pemeriksaan kertas jawapan pada peringkat pusat.

Menyediakan laporan keputusan analisis item. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. 15 .1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha ( PGK / KDC ) Penolong Setiausaha ( Pentadbiran ) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Kelab dan Persatuan Penolong Penyelaras Sukan dan Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Unit Beruniform : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. Mohd. Memantau pemilihan item dari bank untuk pembinaan ujian. Rohaizad b. 3.N. merancang. Wan Mahamad Saad b. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPG induk. Hj. 5. Abdul Rahim b. Aris En. Afandi b. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. Wan Chik Pn. Suthanthiradevi a/p J.0 Merancang. Membincang. Shamsudin b.Hj. menyelaras dan memantau aktiviti Analisis Item dan Bank Item peringkat institut dan jabatan. 4. Ayob En. Tam Yeow Kwai Tn. Mohd. Azibah bt. Shamsudin b. Baharom Dr. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Ali En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Mohd. 6. 5.N.J. Yaacob Senarai Tugas: 1 2. Maznah bt. Shariff En. Zulkafli b. Hj.Money Tn. Suthanthiradevi a/p J. Arshad b. Memberi kursus kemahiran Analisis Item dan Bank Item MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan 6. Shariff Tn. Manan Tn.J. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Md. Awang Abdullah b. Dato’ Maulud Pn. 4. 6. Menjaga keselamatan dan menyelenggara pangkalan data bank item. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Amran b. Mohd. Din Dr. Hj.Money En. 2. Hj. Ismail En. Mohd. Mohd. Mohd. 3.

5. Wan Mahamad Saad b. Norizam b. Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar 16 . Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta.Merancang pengisian aktiviti.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. . Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. . Hjh. .Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak maktab untuk tujuan kelulusan kewangan. Mazni bt. 2. Badriyatun bt. 4. .Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. Md. Sulong En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. 4. Wan Chik En.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan. Sulaiman Pn. 2.0 JK BINA INSAN GURU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras JK Kerja : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP En. 7. Razak b. Hjh. 3. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. Samsudin b. Tan Kait Keong En. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG).Merancang taklimat kepada peserta kursus. Nor Pn. 3. 5. Zin Senarai Tugas 1. Ahmad Ketua Unit Kaunseling Penyelaras PISMP mengikut ambilan Semua pegawai dan penolong Pegawai HEP Semua tutor En. . 8. Mohd.0 Membuat perancangan awal dan persediaan program: . 6. Kamar Senarai Tugas 1.

Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar. 12. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. 8. 9.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. Jaamat Pn. Ahmad Ridzwan b. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. Inventori dan penyimpanan data komputer.Kesihatan Gigi . Harun b. 14.Ketatanegaraan . Ujang Pn. Hj. Hjh. Mohd.Pendidikan Pengguna . Menjalankan kursus Bina Insan Guru bagi semua pelajar baru. 13. bimbingan dan kaunseling. Sabariah bt. Hjh. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum. Yee Yong Fak Pn. 7. Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. ujian psikologi.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids . Basri En. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. 5. Kassim En. 15. ujian minat. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . kerjaya. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 11.Pendidikan Pelaburan . Rajam a/p Suppiah Pn. Mad Shah Dr. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuaan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluaan semasa.1 JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. Che Yang bt. Lee Yoke Lan Senarai Tugas 1. 17 . Ali b. Menguruskan aktiviti pengisian selepas peperiksaan. ujian personaliti dan lainlain berkaitan. sosial dan perkahwinan. 6. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. 10. akademik. 2. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Hj. 4. Melaksana program pengembangan pelajar. 3.

Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan. Suraya Bibi bt. Mohd Muhsinul Nidzam b. 5. Chin Kuang Tiu Tn. HEP (Cik Safura bt. Abdullah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Peng. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. Ningal Pn. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. Wong Pung Keng Pn. Krishnasamy Senarai Tugas : 1. Bapotti Cik Tan Guat Kun En. Seethradewi a/p K.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. 3.3 JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Ketua Warden/Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. 2. 10. 6. Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. 4. 9. A. 7. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. Jesuthas En. Abdullah En. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. Mohd Muhsinul Nidzam b. Ahmad Roslani b. 11. Md Zain) Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 18 . 8. 8. Hj.K.

Nor Hafizah bt. Suraiyati bt. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. 7. 4. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. 2. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan 19 . 4. Mohd Izan b. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka. 11.4 Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. 3. 5. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 9. kipas. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. 2. Ghazali b. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. 3. 6. Yusop Cik Safura bt. 8. 8. 8.5 Memastikan perhimpunan pagi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. Safian b. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan. 10. Hj. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Md Zain Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP En.

Mohd. Suratnu En. 8. Mohd. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Too Seng Hee Pn. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. 2. Abdullah Pn. 8. Faridah bt. Zubaidah bt. 5. Malathy a/p Nadarajah Pn.6 Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar baru di kalangan pensyarah Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan Melantik tutor mengikut kumpulan JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En. Din Pn. Chong Chai Lian Senarai Tugas: 1. Jan b. 2. 3.7 Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Mohd. Roslina bt. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. Hjh. Muhsinul Nidzam b. 4. 3. 5. 4. 20 . Hakim Pn. 2.

Harun b. 3. Hj. Ahmad Hafizal b. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG. Hartini bt. 21 . Rajendran a/l Thangaiah Pn.oran aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM. Ujang En. Kana Pn. 2. Hjh. Asmah bt. Abdul Hamid En. Too Seng Hee En. Abu Pn. Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. Saayah bt.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 2 kali setiap semester. Nadarajah a/l Marimuthu En. Ahmad Radhi b. Samin En. Rosli Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. 4. Menyediakan lap. 5.

Rafiah bt. 3. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. 5. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar BPG untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. 7. 2. 4. Hjh. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. Daud Datin Hjh.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha/Ketua Urus Setia Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia Jawatankuasa Pemantau Prestasi Terbaik & Anugerah Khas Wakil JPP Kewangan Pendaftaran & Jemputan Lulusan Urusan Sijil Hadiah & Cenderamata Teks Ucapan Jemputan dan Sambutan Protokol / Juruacara Floor Manager Pengurusan Graduan Buku Cenderamata Rakaman & Fotografi Teknikal Persembahan Multimedia Persiapan Dewan Persiapan Pentas Persem bahan Khas Khemah & Kebersihan Keselamatan Lalu Lintas Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai Liaison Officer Pesta Konvokesyen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 9. 6. Zaiton bt. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di BPG. 22 .

2. Tambi (Sains) En. Sulaiman Juruteknik ( Komputer ) Senarai Tugas: 1. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. Mohd. Mustafa (Ilmu Pendidikan) Dr. Syed Zulkarnain b. Zakaria Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Pengurusan LDP En. Rugayah bt. Shariff (Sains Sosial) Pn.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras KPKIPG Penyelaras LPS Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. Alias b. Baharum (Kokurikulum) Pn. Ghazali b. Mohammad b. Hakim En. 5. Syed Mahamud (PJK) Pn. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. 7. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. Abu Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 10. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Mukarramah bt. 10. Abdul Manan b. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. Zakaria En. 10. 6. Azalina bt. Mohamad Salleh (PIPK) Pn. Affandi b. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) Cik Lee Kim Hong (Pengajian Cina) En. Zubaidah bt. Alias b. Nazir (Pengajian Melayu) En. 9. urus setia. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Mustapha (Pengajian Inggeris) En. Muzafar Shah b. 4. 8. Hjh. 3.1 Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. Norhiza bt. Jamaluddin (Staf Sokongan) 23 . Kasdi (Teknologi Pendidikan) Pn. Aznor b. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. Hjh. Hj. Faridah bt. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Ishak (Matematik) En. Mendokumentasikan. Azibah bt. Ahmad Zaini b. Ibrahim (JAPIM) Tn.

Shamsuddin Jabatan Bahasa(Unit P.2 : Cik Safura bt. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. Menyelaraskan pelaksanaan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan Latihan Pembangunan Staf dijalankan sekurang-kurangnya sekali sebulan secara ‘mass’dan dua minggu sekali di peringkat jabatan Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. Faiziah bt. 11. Daud Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) 24 . Inggeris/Pn. Hakim Pn. 2. 10. Fairuzzah bt. 4. Zubaidah bt. 5. Harun Jabatan Pengajian Melayu/Pn. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPRM untuk menganjurkan kursus. Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak Latihan Pembangunan staf Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. 5. 6.Fatimah Rozihan bt. 3. BPG dan sekolah. Hjh. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak BPG setiap suku tahun (tiga bulan) Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. W.0 Merancang program tahunan KPKIPG. Rafiah bt. Benedict Clement D'Silva Senarai Tugas: 1. 7. Hjh. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). Md Zin (HEP) Merancang program kursus untuk staf IPRM sama ada yang akan dibuat di dalam atau di luar Institut Menyelaraskan kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. Mendapatkan khidmat/ bantuan daripada PPT/ AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. 3. 6. 4. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester dan akhir tahun Mengadakan mesyuarat j/k sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pn. 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Muhammad Jabatan Sains/En. 2. Suriani bt Mohd Yusof Jabatan Matematik/Pn. PPD. 8.

Hjh. Hjh. Nurul Hafiza bt. Suthanthiradevi a/p J. Karino (Teknologi Pendidikan) En. Mohamed Nor Tn. Wong Wee Shung Pn. Ahmad Patakon b. 3. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) En. Mariam bt. 3. Hj. Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM/KDC – KEMAS/PLPS Penyelaras KPLI/KDC – SABK Penyelaras KDPM/KDC Penyelaras KOKurikulum – KDC Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Alias b. 2. Hashim (Matematik) En. Dahlan (Sains) Pn.J Money Pn. Jamaliah bt. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas: 1. Nor Diwiyana bt. Masriyah bt. 4. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. Noh En. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 25 . Hjh. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. 5. Zakaria (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. Lim Cheen Soon (Pengajian Cina) Pn. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Fathiyah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Misni (Sains Sosial) Cik Liau Swee Foong (Sains Sosial/Unit Muzik) En. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. 6. Ahmad Sabri b. Mad Shah (Ilmu Pendidikan) Pn. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Muniandy a/l Varathan Dr. Hashim Dr. Hasnah bt. Hjh. 2. 8. Sansinah bt. 12 . Tan Kait Keong (PJK) Pn. Che Latt (Pengajian Melayu) Pn. 4. Noor Lela bt. 7. Ahmad Pn. Sabariah bt.N. 5.0 : Pegawai Eksekutif Kanan Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan.

Othman Pn. 3. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. Abd. Mengendali. Rashid En. Siti Fatihah bt. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Hartini bt. 10. Zaleha bt. Daud Pn. Hjh. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk-tajuk yang ditetapkan. 6. Menyelia dan memeriksa tugasan. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. 26 .0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus.0 JK KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA ( KISSM ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Penolong Pengelola Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Radzi Dr. Darinda bt. 3. 5. 4. 7. Safian b. Redzuan b. 11. 6. 2. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit 14. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Endot Pn. 4. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. Mohd Kamal b. Ashidah bt. Azuwa bt. Asnan Tn. Abdullah En. Shafiei En. Mohd Aris b. 9. Mustafa Pn. Menjalankan kuliah dan tutorial. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. menyelia dan memantau perjalanan program. 2. Hj. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. 5. Maimunah bt. Mazalan b. Abd. Khatijah bt. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 8. Muzafar Shah b. Hj. Asari En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 13. Menerima arahan dari Kementerian dan Pengarah untuk menjalankan tugas. Hjh. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Bahagian Pendidikan Guru. Halili Pn.

Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. 8. 3. 3. 10. 4. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. 15. 5. 2. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7.0 Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai. Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi. Merancang projek-projek pembangunan Institut.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. Menyediakan laporan projek pembangunan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun 15. 27 . 2. 12. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. 13. 11. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. JK PEMBANGUNAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Senarai Tugas 1. 4. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. 9.

6. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. Abu Bakar Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. 15. Mazlan b. 4. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. 3. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 15. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. 7. 2.3 Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal. 5. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual.2 JK PRESTASI PEMBEKAL : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. kecurian dan kebakaran. JK KESELAMATAN. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah En. 28 . Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 3 4.

Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 16.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. 5.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1. 4. 3. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan 29 . Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek. 2. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 4. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat. 3.

3. 4. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebutharga/tender untuk dipaparkan dipapan kenyataan Institut : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 16. 3. 2. 5. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. 2. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Urus Setia Ahli (bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan 30 . Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan.2 JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1.3 JK PENILAIAN TEKNIKAL Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 16.

4. dilabel dan disimpan dengan baik. JK PELUPUSAN. 17. Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan.1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod. Rekodkan agihan ke Jabatan-jabatan. 2. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 3.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. 17. 2. 3. Sentiasa mengemaskini stok. 4. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 31 .0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi.

Miskiah bt. JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah En. Shairozi b. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . melaksana. menilai. Shamsinor bt. 4. Abu Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Haji Sulaiman Pn. Rahim b. Abd. Umi Kalsom bt. 19. 2. Takriff Pn. Menyenarai. Masmizar bt.0 Merancang. Rosli Pn. Hjh. 3. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. Aris KUKP Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. Salleh Pn.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mohd Sharif Tn. 2. Saayah bt. Tugi 32 . Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. Hj. Ahamad En. Khalid Pn. 5. Zubaidah bt. Zanariah bt. Haidatullaila bt. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. Hashim Pn. 18. Hjh. 4. Muhamad b. 6.

5. 6. Abd. Hj. 20. Matrop (PJK) Tn. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Ahmad Roslani b. 3. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Shuib b. Hj. 4. Abd Karim b. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. 2. Mohd Said (Pengajian Inggeris) Tn. Hj. Ninggal (Ilmu Pendidkan) En. Hashim Semua Pensyarah JAPIM Tn. Hashim En. 3. Zahar b. Mansor (Praktikum) En.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. Samin (Sains) Tn. Abd Hamid (Matematik) En. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan BPG Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan Usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Dr. Yaacob 33 . Hj. Fazali b. Ibrahim En. Shamsudin b. Kassim En. Hjh. Abu (Peperiksaan) En. Bisshukri b. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Tn. Hj. Idrus b. Ayub (Staf Sokongan) Pn. 4. Asmah bt. 20. Mohd. 2. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. Daud (Teknologi Pendidikan) En. Hj. Awang Abdullah b. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Hj. Shairozi b. Hjh. Khairuddin b. Masnan b. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Pn. Ahmad Sandara Lela Putera b. Abd. Hjh. Abu Chik Semua pensyarah JAPIM Pn. Razak b. Che Yang bt.1 Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. Norfadzilawati bt. Kamal b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Nik Dzulkefli b. Malek b.

Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. 2. 21. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. 3. 34 . Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Urus Setia Senarai Tugas : 1. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 3.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam dibuat Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuaratndan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. 3. 5. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli (Bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. 4. 22. 4.0 Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan. 4. 6. 2. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. 2. 7. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. 6.

4. Mukarramah bt. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Wong Mai Sze (Teknologi Pendidikan) Pn. Mengumpulkan bahan seminar. Azulhaimi b. Hjh. Zaharinah bt. Roselan b. Hj. Atan (Sains Sosial) En. 6. Hjh. Mohd Din (Kokurikulum) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. 24. Zainal Abidin (Sinarama) Pegawai Grafik 35 . Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Ahmad (PJK) Tn. Mohd. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 23. 2. Yaakob b. Roslimah bt. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. Abdul Kadir (Pengajian Inggeris) Pn. Rahim b. Ibrahim (JAPIM) En. Hjh. Ewe Meng Huat (Pengajian Cina) En. Rajam a/p Suppiah (Pengajian Tamil) En. Raja Rohana bt. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. Mazni bt. Norhiza bt. Ismail (Pengajian Melayu) Pn. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Saat (Ilmu Pendidikan) En. 7. Jan b. 3. Syed Zulkarnain b. Amran b. Benedict Clement D'Silva (Sains) Pn. Hjh. Hj Sulaiman (Matematik) Pn. Syed Mahamud (PJK) Pn. Mohd Salleh (PIPK) En. Shukor (Buletin Melewar) Tn. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. 8. Darinda bt. Hj. 5. Abd.0 JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Memastikan prasarana yang kondusif.0 JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. Hasnah bt.

JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 4. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. 5. 2. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian. 6. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. 3. Merancang. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut.0 Merancang. 36 . 2. 4. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPRM serta memahami keperluan. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 5. 25. Buletin Institut diterbitkan dua kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Disember Jurnal Penyelidikan Diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Penerbitan Audio. 3. 6. 7. Merancang dan menerbitkan bahan audio. Video dan Multimedia.

Chin Kuang Tiu ( Sains Sosial ) Tn. Sosial) Tn. Osman ( PJK ) Pn. Che Azmi b. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. 2. Shamsinor bt. Hj. Jalil b. 4. Mohd. Hj. 3. Mohd. Affandi b. Mohd Pozi b. Abd Ghani ( HEP ) En. Mohd. Mohd. Chua Chee Meng ( Matematik ) Pn. 2. Kamar ( JAPIM ) En. Noh ( Pusat Sumber ) En. 5. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web Kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 37 . Hashim ( JAPIM ) En. Hjh. Ahmad Ridzwan b. 4. Mukhtar b. Darwish ( JPM ) Pn. Badriyatun bt. iaitu pada setiap awal semester JK LAMAN WEB Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Hj. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Mohd Huzaifah b. Mawanul Hakim b. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Abdul Manan b. Ahmad Latfi b. Basri ( Ilmu Pendidikan ) En. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Huzaifah b. Latif ( PJK ) En.2 Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Abu ( LDP ) Senarai Tugas : 1. Badrulhisham b. Abu ( Peperiksaan ) En. Hj. Hj.1 JK e. Latib En. Abd. Hj. Cho Keng Boon ( Praktikum ) En. 25. Harun ( Sains ) En. Md Afandi b. Shuib b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 25. Abdul Hamid (Matematik ) Tn. Radzi En. Zaki En.PEMBELAJARAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Harun ( Sains ) Tn. Shairozi b. Mohd Salleh ( Bahasa ) En. Bernice Mong Chuey Mei (S. Hj. Darwish ( Pengajian Melayu ) Pn. 3. Mukhtar b. Malathy a/p Nadarajah ( Bahasa ) Pn. Nizam b. Kasdi En. Zahar b. Abd. Che Azmi b. Redzuan b. Umi Nadzrah bt Ali Othman (PIPK ) Tn. Abd Rahman En.

2. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. 4. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) En. Alias b. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Alias b. 9. 8. 7. Ahmad Hafizal b. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Mayzatul Akmam bt. Hitam(Muzik Tradisional / Caklempong) En. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. Yusof En. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Wan Chik (Band / Nyanyian) En. Wan Mohamad Saat b. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. Lee Yook Lan (Tarian) En. 3. Dato’ Maulud (Galeri Institusi MB) Pn. Abdul Hamid (Koir) Pn. Hasnah bt. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Abu Bakar En. Mohammad b. Azalina bt. Hj. Ismail (Teater) En. Mazlan b.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Rohaizat b. Kamil Rafizan b. Samsudin b. 10. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Zulkafli b. Hj. Kamaruddin (Silat) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 26. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Berrnice Mong Chuey Mei (Koir) Cik Liau Swee Foong (Koir) En. Zakaria (Tarian ) Pn. 5. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. Rohaizad b. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) Tn. 38 . Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Jamaluddin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. 6. Ismail ( Kelab Budaya ) En. Memberi pendedahan. Mohd Izan b.

3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 27. JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 28. 3. Abd Rahim (IP) En. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Ismail (JPM) En. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Hj. Khalid En. Hjh. Samad (Matematik) Pn. 2. Mohamad Kaslan En. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. Hassan (PJK) Senarai Tugas: 1.0 Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. Hjh. Hjh. Hj. Menyediakan senarai menu dan harga. Hj. Jamaliah bt. Rahim b. Haidatullaila bt. Abd. Shamsiah bt. Maimunah bt. Muhammad Fairuz b. Masnan b. Ewe Meng Huat Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. Dhanapalan a/l Govindan Pn. Noor Azzam bt. 2.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. 4. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Munimah a/p Sudramaniam Pn. Memberi "In-house Training" kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. 39 . Mansur Pn. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. 5. Hashim Dr. Maria bt. Abd.

Fazali b. Hj. 5. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas: 1. Ahamad (JAPIM) En. 2. Azman b. 4. Masnan b.0 JK KELAB RUKUN NEGARA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Abdul Malek b. Manan (Kokurikulum) En. Mohd. Mengadakan mesyuarat. Heaw Kok Meng (Matematik) En. Hjh. Jesuthas (Bahasa) Pn. Piei (Ilmu Pendidikan) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 29. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Aidatul Salwa bt. 6. Dhanapalan a/l Govindan (Ilmu Pendidikan) Dr. Bisshukri b. Memperkukuhkan semangat patriotik yang sedia ada. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Zainuddin En. Mohd Zaki (Teknologi Pendidikan) Pn. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut 30. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Hj. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) Tn.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. 3. 5. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. Khairuddin b. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. Endot (Sains Sosial) En. Mohamad (Pengajian Melayu) En. 4. 40 . Hj. Menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara. 6. Mohd All Jafri b. Zubaidah bt. Hj. Hashim (Sains) En. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. Membuat pemantauan program. Matrop (PJK) Pn. Maznah bt. Mohd Pozi b. Mohd Kaslan En. 2. Zaleha bt. 3.

Mohd Nazari 41 . 7.0 Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. Hj. Baharom Sdri. Mustaffa En. Badriyatun bt. Mohd. Aris b. Abd. Mengendalikan.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Siti Halimatus Saadiah bt. 8. Hitam (Sains Sosial) En. Ahmad Pn. Othman En. Hj. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus. Amirul b. Sivakumari a/p Saniappan (Pengajian Tamil) Cik Chong Siw Fong (Pengajian Cina) En. Hjh. Mustaffa Pn. Hassan (PJK) Cik Lee Kim Hong (PIPK) Senarai Tugas: 1. Safian b. Darwish (JPM) Pn. Nadiatusida bt. 6. 2. Zainuddin (Pengajian Inggeris) Pn. Kamil Rafizan b. Hjh. Mohd Taufik b. Wong Mai Sze (TP) En. 5. 4. Hj. Muhammad Fairuz b. 32. Ewe Meng Huat En. Nurfatin Nabihah bt. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. Mohd Rusli Sdr. Hassan Tn. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. Mutalib Sdri. Khirel Azman Sdr. Abd Rashid Sdr. Mokhtar b. Kamar (JAPIM) En. Awang Pn. Hj. Awang Sdr. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 31. Harun (Sains) En. 9. menyelia dan memantau perjalanan program Intel. Muzafar Shah b. 3. Mohammad Hafiz b. ’Ainuddin Hanif b. Muhamad Saiful Bahari b. All Jafri b. JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Mohd. Norfadzilawati bt. Hasnah bt. Heaw Kok Meng (Matematik) Pn. Che Azmi b. Memastikan kemudahan pembelajaran. Too Seng Hee En. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. Mohd. Yee Yong Fak (IP) En. Menyelia dan memantau hasil kerja projek. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian) Dr. Hj. Hj. Hjh. Hashim (Kokurikulum) En. 2. Hjh. Hjh Siti Fatihah bt. 2. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) Pn. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Osman (Pep. Hashim (MQA) Dr.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan Kedai Koperasi untuk kemudahan semua warga Kampus JK KECEMERLANGAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pn. 6.0 Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Masnan b. Maimunah bt. Hjh. Hjh. Alias b. Hjh. Hjh Zubaidah bt. Ashidah bt Asnan Dr. Sansinah bt. Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Abd Samat (MQA) En. Nizam b. Dahlan (Praktikum) Pn. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Senarai Tugas: 1. Hj. 4. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. Lasim (Kebajikan) Pn. Hj. Hj. Tham Yew Meng (ICT) En. Hjh. Hashim (LDP) Tn. Lee Keok Cheong (KDC) Tn. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. Mohamad b. Mariam bt. Abdullah (LDP) Dr. Amanah bt. Khalid (Bahasa dan Budaya) Pn. Jamaliah bt. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. 5. 3. Raja Ishak (Praktikum) Datin Hjh. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Mazlan b. Abd Latib (ICT) Dr. 3. Zaiton bt. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. Hjh Rafiah bt. Mukhtar b. Raja Rohana bt. Rosaini @ Rasaini bt. 42 . 33. Che Azmi b. Rasid b. Hj. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Fathiyah bt. Tan Bee Choo Dr. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Rosmidah bt. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. 5. 4. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. Harun (ICT) Pn. Hjh. Hj. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Hjh. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful