JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2011 1. JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)

Senarai Tugas:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.0 2.1

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT JK MS ISO 2.1.1 Sekretariat Pengerusi Timbalan Pengerusi Ketua Sekretariat Penolong K Sekretariat Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail En. Mohammad Arshad b. Mohd Ali Pn. Faiziah bt. Shamsuddin En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : En. Abdul Malek b. Norakit Cik Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Ketua Pusat Sumber Pustakawan Ketua Pembantu Tadbir Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran b. Abdul Malik (Sains Sosial) Dr. Hjh. Zailah bt. Zainudin (Sains) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (Matematik) En. Ahmad Patakon b. Karino (Tekno. Pend.) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (PJK) Dr. Tham Yeow Kwai (Kokurikulum) En. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abd Karim b. Mansor (Praktikum)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat (Kesetiausahaan) Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Hj. Nizam b. Abd. Latib Pn. Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama Setiausaha Bersama Ahli : : : : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Pn. Umi Nadzrah bt Ali Othman Semua Ketua Jabatan

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD Timbalan Ketua PAD Setiausaha Ahli : : : : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.2 Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Dr. Hjh. Maridah bt. Hj. Alias Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir Dr. Hjh. Zailah bt. Zainuddin Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli a. PISMP Ambilan 2008 b. PISMP Ambilan 2009 c. PISMP Ambilan 2010 d. PISMP Ambilan 2011 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC Penyelaras PGSR : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Pn. Norhiza bt. Mohd Salleh Penyelaras PISMP Dr. Wong Wee Shung Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik Pn. Faizah bt. Abd Karim Dr. Hjh. Hashimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

4

Munimah a/p Sudramaniam En. Rendah MU / PJ / PSNg Pn. Mohd Aris b. Ibrahim Pn. Hj. Bernice Mong Chuey Mei Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. Khas Masalah Pembelajaran Dr. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Penyelaras Program Cik Chong Siw Fong Pn. Hjh. Yaakob b. 6. Moses Dr. Asnan : Dr. Program ( 6 Program ) Penyelaras Program Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / Dr. Atan En. Sivakumari a/p Saniappan En. Hj. Dahlan 5 . Umi Kalsom bt. Rosmidah bt. Hashim Dr. Hj Alias Pn. Pemulihan / BT / MT Pend. Nazir : Pn. Zaharilah bt. Hjh Fathiyah bt. Abdullah Dr. Samat En. 3. Hjh. Rashid b. 7. Tan Bee Chu Tn. 5.S. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Hjh. Abd. Siow Choong Fui Pn. 3. Abd Malek Dr. Zainuddin : Ketua Jabatan Program Berkaitan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha Penyelaras Ambilan Januari 2008 : Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras PGSR Penyelaras Kajian Tindakan Programme Owner Kohort Kedua (Januari 2008 – Disember 2011) Bil K1. Amaran @ Amran b. 6. Maridah bt. Hjh. Othman Pn. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Hjh. Fathaiyah bt. Ashidah bt. Hj. Faridah bt. Mohd Ashraf b. 9. Samuel Yesuiah a/l J. Chua Chee Ming Pendidikan Pemulihan Pn. 8. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Wong Wee Shung PJ / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pendidikan Prasekolah PRA / PJ / MU Pra Pengajian Sosial Pend. 4. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Tn. 2. Zailah bt. 2. Abd Kadir Pend. Takriff Dr. 4.2. Rendah PS / PJ / BM Pendidikan Muzik Pend.2 JK PISMP : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr.

6. Ahmad Badruddin b. Rendah PAI/PJ/ Sains Pendidikan Rendah SN/PJ/ Penyelaras Program En. 4. Hjh. Rahim Tn. Faizah bt. 8. 7. Lee Yoke Lan Pn. Ruslina bt. Hjh. Azmi b. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1/PJ/ Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2/PJ/ Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM/PJ/ Matematik Pendidikan Rendah MT/PJ/ Pendidikan Pemulihan Rendah (Tamil) PMLBT/ Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJ/PK/BM Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV/PJ/ Pendidikan Agama Islam Pend. Shuib b. Muzafar Shah b. 5. Saat En. Hamidah bt. Hj. Sheikh Osman Pn. Hj. Hashim 6 . 2. Jamaliah bt. Mustafa Tn. Noor Azzam bt. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Penyelaras Program Pn. Nik Dzulkefli b. Roslimah bt. Hjh. Hj. Ayub Tn. Sulong En. 2. Abd. Ibrahim Pn. 9.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. 6. Karim Pn. Khas Masalah Pembelajaran PKMB / PJ / PSNg Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Seni Visual Pend. Hashim Pn. 3. 5. Hjh. Hj. Hj. 7. Suratnu En. Fazali b. Lim Cheen Soon En. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. Razak b. Abd Hamid Pn. 4. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pend. 3. Lim Cheen Soon En.

Zubaidah bt. Ismail (JPM) Pn. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. 2. Abd. Abdul Rahim b. Hjh. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) En. Tam Yeow Kwai Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Senarai Tugas: 1. Lasim (JAPIM) En. Tambi (JS) En. Ravibalan a/l Arumugam Dr. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Hj. Hjh. 4. Wong Pung Keng Dr. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Umi Kalsom bt. Siti Fatihah bt. Mohamad En. Ahmad Latfi b.2. Hjh.3 2.Quran / BA JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. 3. Rogayah bt. Ahamad 2. 5. Maimunah bt. Khairuddin b. Manan (KOKU) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Radzi Tn. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / Mo Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / Mo Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. Osman Pn. Takriff En. Nizam b. Che Latt En. Abdullah Dr. Redzuan b. Merancang. 4. Ahmad Zaini b. Ahmad Badrudin b. Hj.3 JK STAR RATING Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mohammad b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Chin Kuang Tiu Pn. menyelaras. Latib En. 3. Hasimah bt. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Hjh. Rendah PAI / P. Mariam bt. 7 . Hj. Ishak (JM) Pn. Hj. Maznah bt. Hjh. Sheikh Osman(JSS) Pn. Hjh. 5. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. Latif (PJK) Pn. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. 2. Ibrahim Pn.

Daud En. Khaziah bt. Fuad b. Abd. 5. Maria bt Mansor (JPM) Pn. Khalid En. 2. Mohd. Dato’ Ibrahim Dr. Che Azmi b. 3. Suriani bt Mohd Yusof (UPI) En. Sulong (JPJK) Pn. menyelaras. Ibrahim (JSS) Tn. Azibah bt. Said Pn. Hj. Hjh. Mohd. Zaharinah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Razak b. Ahmad Sandara Lela Putera b. Norizam b.5 Merancang. Abdullah Pn. Baharum (UKokurikulum) Pn. Razak b. Mohd Nor Semua Penyelaras program Semua Tutor Senarai Tugas: 1. 2. Abdul Kadir En. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Arshad Datin Hjh. Lim Cheen Soon (UPC) Dr. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. Muhamad Hilal b. Hjh. Mohd Taufik b. Mohd Ashraf b. Yusoff En. Karino (JTP) Dr. Rafiah bt. Muniandy a/l Varathan (UPT) En. JK INOVASI Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Pn. Abdul Karim (KUPS) En.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Pumadevi a/p Sivasubramaniam (JM) En. 8 . Lee Keok Cheong (JIP) Dr. 4. Ahmad Patakon b. Abu Chik (JAPIM) En. Mustafa Senarai Tugas: Akan dimaklumkan kemudian. Nurul Hafiza bt. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Rosaini @ Rasaini bt. Zaiton bt. Haron (JS) Dr.

Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum 9 . Yusof En. Abd. Hashim Pn. Hj. Rashinawati bt. Wong Pung Keng Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Pn. Nor Diwiyana bt. Fathiyah bt. Faizah bt. Hjh. 3. Ahmad Dr. 3. Samat Penyelaras LPBS/KDC Penyelaras KPLI SR Penyelaras Jadual Waktu Induk Penyelaras PGSR Penyelaras PBS KPLI SR Penyelaras Kerja Kursus dan Taksiran Penyelaras MQF Penyelaras PLPS Penyelaras BIG Penyelaras Pra PISMP Penyelaras PISMP IPGM Senarai Tugas: 1. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. A.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Asnan Pn. 6. Mohd. 4. Hasimah bt. Samsudin b. Rashid b. Mohamed Nor En. Tan Bee Chu Pn.1 Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Subramaniam a/l Kolimdapan Dr. Ibrahim Tn. 5. Hjh. Hjh. Mohd. Ashidah bt. Tham Yew Meng Pn. Fuad b. Abd Rashid Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pn. Karim En. Dahlan En. Huzaifah b. Tham Yew Meng Cik Low Lee Kim En. 2. Sansinah bt.0 JK AKADEMIK DAN PENGURUSAN KURIKULUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En.

3. Zainal Abidin (Derma Darah) Tn. Roselan b. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Abd. 3. Meminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. Suratnu En. 2. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 9. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. menyelia dan memantau perjalanan program. Hj. bilangan unit mengikut opsyen. Yusop (Kesihatan Gigi) Semua Tutor 10 . Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermula. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Hj. Faizah bt. Mengendali. Abd. 6. 8. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Hjh. 4. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Hj. Afandi b. 8. Ruslina bt. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. Menyelia dan memeriksa tugasan. 10. 4. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru. Menjalankan kuliah dan tutorial. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Aziz Semua ketua Jabatan 3. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. Shariff ( Kesihatan Gigi ) En. Mohd. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa JK PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Hashim (Anti Dadah) En. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Hjh. Hj. 2.2 Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masing-masing. Murad b. Shamsudin b. 6. KU Peperiksaan. Maimunah bt. 7. Mohd Izan b. 7.Karim Pn. Mohd Ayob (Derma Darah) Tn. Md. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. 11. 5. 5. 3 JK PENYUBURAN DIRI Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Pn.

Koh Bee Hoon : En. Rahim (KPLI) : En. Mohd Said : En. Azulhaimi b.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha Pegawai Pengurusan Praktikum Sub Unit Pasukan Pengurusan : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : En. Sulaiman (Ketua) : Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Osman : Pn. JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Abdul Karim b. Takriff (KDPM KEMAS) : Tn. Hj. Noor Azzam bt. Cho Keng Boon (Ketua) : En. Harun : Pn.S. Muhammad b. Hj. Mansor (Ketua) : Pn.Zaharilah bt. Hamzah : En. Hjh. Ahmad Sandara Lela Putera b. Salina bt. Abd. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Hjh. Memantau tahap kesihatan pelajar. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. Abdul Karim b. Hj. Rashid b. Norhamimah bt. Mansor : En. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. Hj. Ahmad : Pn. Jalil b. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. Ahmad Sabri b. Hj. Abdul Kadir : En. 4. Abd. 3. Umi Kalsom bt. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Samuel Yesuaiah J. Moses Sub Unit Data dan Rekod Sub Unit Pementoran Sub Unit Latihan 11 . Noh (SABK) : En. Hasnah bt. 2.0 Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa.

6. Norhamimah bt. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. 8. gagal dan tidak cukup tempoh. Subramaniam a/l Kolimdapan Pn. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. Asmawati bt. Hamzah 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. Abdul Karim b. Nong Azman b. Nong Chik En. : Ketua Unit Praktikum : En. menangguh. Nong Azman b. Mansor : Pn. 7. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. Khamis Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Penyelaras Pembinaan Soalan Kerja Kursus Pemprosesan Peperiksaan Pemeriksaan Skrip Analisis Item Pejabat Peralatan Senarai Tugas: 1. Nong Chik En. 4. Mengesahkan keputusan praktikum. 2. Subramaniam a/l Kolimdapan En. Nong Chik En. cemerlang dan gagal. Nong Azman b. Harun : Pn. Memantau pelaksanaan praktikum.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. Abd. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. 3. 5.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : En. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut. Hj. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK Senarai Tugas 1. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. 12 . Rahman En. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. Salina bt. Rosenizam b. 3. 2. JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2.

6 7. Merancang dan menguruskan penyemakan kertas-kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG. 3.Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4.2 Menguruskan pengubalan kertas soalan dan PMM pada peringkat jabatan. 8. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut JK PEMBINAAN SOALAN : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Nong Azman b. Zahar b. Money (UKoKu) Senarai Tugas: 1. 4.J. Mengesahkan dan memperakukan bahawa kertas soalan itu telah lengkap dan sempurna untuk dihantar ke IPG ( Gunakan Borang LAM-PT13-03 ) JK KERJA KURSUS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian En. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. Nong Chik Semua Ketua Jabatan Pn. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. 5. 13 . Hjh. Hj. Abu Semua Ketua Jabatan Akademik Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 2. Ravibalan a/l P. Mohamed Nor (UPI) En. Mengubal soalan dan PMM mengikut JPU/JSU. Din (JIP) En. Mukarramah bt. Fathaiyah bt. Subramaniam a/l Kolimdapan En. prosedur dan panduan yang ditetapkan. Nong Chek Tn. Membuat penyeliaan dan pemantauan ke atas pelaksanaan Kerja Kursus di peringkat jabatan.N. Fatimah Rozihan bt. 9. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Masriyah bt.1 Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. Faridah bt. Azmi b. Suthanthiradevi a/p J. Chong Chai Lian (JPJK) Dr. 2. 5. 5. Ayub (JPM) Pn. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). 5. Abdullah (JS) Pn. Nong Azman b. Ibrahim (JAPIM) Pn. Wan Muhammad (JM) En. Memastikan program pelaksanaan dan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dapat dijalankan dengan lancar. Memastikan penyemakan draf kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG dilaksanakan menggunakan senarai semak kertas soalan dan PMM ( LAM-PT 13-02 ). Tham Yew Meng (JTP) Pn. Misni (JSS) Pn. Hjh. Nor Diwiyana bt.

Subramaniam a/l Kolimdapan Semua Ketua Jabatan 5.4 JK PEMERIKSAAN SKRIP Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 3. Zahar b. 8. Memastikan semua skrip jawapan diproses dan diserahkan ke unit pemeriksaan skrip. Abu : Semua Ketua jabatan 14 . : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Merancang dan menguruskan Mesyuarat Moderasi peringkat jabatan. Hj. 3. bengkel dan taklimat yang berkaitan dengan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dari semasa ke semasa. Nong Chik Tn.5 JK ANALISIS ITEM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan : En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Menyediakan semua jadual pengawasan peperiksaan peringkat institut. 6. Mengendalikan sesi penyelarasan PMM dan pemeriksaan kertas sampel Menyelia pemeriksaan kertas mengikut PMM dan panduan pemeriksaan kertas dalam tempoh yang ditetapkan. Nong Azman b. 7. Hj. ketua pengawas dan pengawas untuk semua urusan peperiksaan. 2. 5. Melantik pemantau. Zahar b. Menyelaras dan memastikan program KK dan Taksiran berjalan dengan lancar. Nong Chik En. Subramaniam a/l Kolimdapan : Tn. Melaksanakan pemeriksaan kertas jawapan pada peringkat pusat. Menyelia dan memastikan sesi peperiksaan berjalan lancar. Menyimpan semua salinan JPT dan PMM dari setiap mata pelajaran pengkhususan bagi tujuan pemantauan dan pelaporan. Abu Semua Ketua Jabatan 5. Nong Azman b. 4. JK PEMPROSESAN PEPERIKSAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Memasukkan markah ke dalam borang JMK selepas pemeriksaan kertas. Merancang dan mengurus program latihan. 4.3 Memastikan jabatan/ unit menjalankan Mesyuarat Penyelaras KK dan Taksiran di peringkat jabatan/ unit. 2. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Mengedarkan maklumat terkini tentang perkembangan kerja kursus yang diterima dari IPG. 4. 5.

Hj. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Suthanthiradevi a/p J. Arshad b. Wan Chik Pn.J. Wan Mahamad Saad b. 5. Mohd. Afandi b. Ismail En.0 Merancang. 6. merancang. Baharom Dr. Shariff En. 15 . Ayob En. Rohaizad b. Menyediakan laporan keputusan analisis item. Memberi kursus kemahiran Analisis Item dan Bank Item MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan 6.Money Tn. Shamsudin b. Abdul Rahim b. 5. 4. Md. Manan Tn. Mohd. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut.Hj. Mohd. Zulkafli b. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester.J. Tam Yeow Kwai Tn.N. menyelaras dan memantau aktiviti Analisis Item dan Bank Item peringkat institut dan jabatan. Ali En. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. Din Dr.Money En. Mohd. Dato’ Maulud Pn. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum.N. Mohd. 3. Awang Abdullah b. Shariff Tn. Hj.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha ( PGK / KDC ) Penolong Setiausaha ( Pentadbiran ) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Kelab dan Persatuan Penolong Penyelaras Sukan dan Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Unit Beruniform : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. Yaacob Senarai Tugas: 1 2. 6. Menjaga keselamatan dan menyelenggara pangkalan data bank item. Aris En. Azibah bt. Membincang. Hj. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPG induk. 2. Hj. Maznah bt. Memantau pemilihan item dari bank untuk pembinaan ujian. Suthanthiradevi a/p J. Amran b. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Mohd. Mohd. 3. Shamsudin b.

Mohd. . Md. 2. Razak b. . 4.Merancang pengisian aktiviti. 6. Hjh. Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar 16 . 2. Norizam b. Mazni bt. Nor Pn.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan. Kamar Senarai Tugas 1. Zin Senarai Tugas 1. Hjh. Samsudin b. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. 8.Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. Tan Kait Keong En. 4. Sulong En. . 3.Merancang taklimat kepada peserta kursus. . Wan Mahamad Saad b. 3.0 Membuat perancangan awal dan persediaan program: . 5. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG).Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. Badriyatun bt. . Ahmad Ketua Unit Kaunseling Penyelaras PISMP mengikut ambilan Semua pegawai dan penolong Pegawai HEP Semua tutor En. 5.Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak maktab untuk tujuan kelulusan kewangan.0 JK BINA INSAN GURU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras JK Kerja : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. Sulaiman Pn. 7. Wan Chik En.

ujian psikologi. ujian minat. 3. sosial dan perkahwinan. Mad Shah Dr. Jaamat Pn. Melaksana program pengembangan pelajar. Ahmad Ridzwan b. Yee Yong Fak Pn.Pendidikan Pengguna .Ketatanegaraan . ujian personaliti dan lainlain berkaitan. Hj. 8. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. Hjh. Ali b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . 7. 10. Menjalankan kursus Bina Insan Guru bagi semua pelajar baru. Basri En. 15. 2.1 JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. Menguruskan aktiviti pengisian selepas peperiksaan. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 11. Mohd. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. bimbingan dan kaunseling. 4. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuaan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluaan semasa.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar. 13. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids . 14. Rajam a/p Suppiah Pn. 17 . Harun b. Hjh. Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. 12. Ujang Pn. 6.Pendidikan Pelaburan . Kassim En. kerjaya. akademik. Hj. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi.Kesihatan Gigi . Lee Yoke Lan Senarai Tugas 1. Inventori dan penyimpanan data komputer. Che Yang bt. Sabariah bt. 5. 9.

Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. Md Zain) Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 18 . 6. Mohd Muhsinul Nidzam b. Ningal Pn. Krishnasamy Senarai Tugas : 1. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. 8. 8. HEP (Cik Safura bt. Chin Kuang Tiu Tn. 9. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan.K. Ahmad Roslani b. 10. 4.3 JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Ketua Warden/Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. Abdullah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Peng. Jesuthas En. Seethradewi a/p K. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. 2. Wong Pung Keng Pn. Mohd Muhsinul Nidzam b. Bapotti Cik Tan Guat Kun En. Suraya Bibi bt. 3. Abdullah En. 5. A. 7.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. 11.

Yusop Cik Safura bt. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. Rajendran a/l Thangaiah Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 3. Hj. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. Mohd Izan b. Nor Hafizah bt. 8. 11. 7. 8.4 Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. 8. Md Zain Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP En. 6. 5. Safian b. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. 9. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. 4. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. Suraiyati bt.5 Memastikan perhimpunan pagi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. 2. 2. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. 10. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan. penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka. 3. kipas. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan 19 . Ghazali b. 4.

Suratnu En. 5. 5. Chong Chai Lian Senarai Tugas: 1. Too Seng Hee Pn. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 2. Din Pn. 2. 20 . 3. 8. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. 8. 2. Hakim Pn. 3. Roslina bt. Zubaidah bt. Abdullah Pn. Mohd. Jan b. Mohd.6 Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar baru di kalangan pensyarah Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan Melantik tutor mengikut kumpulan JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En.7 Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. Malathy a/p Nadarajah Pn. Faridah bt. Mohd. 4. Muhsinul Nidzam b. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. 4.

Nadarajah a/l Marimuthu En. Kana Pn. Ahmad Radhi b. Hj. Hjh. 3. 2. Abdul Hamid En. Harun b. Rosli Senarai Tugas: 1. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 2 kali setiap semester. Hartini bt. Samin En. Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. Ahmad Hafizal b. Saayah bt. 5. 21 .8 JK Rakan Integriti Mahasiswa Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. Ujang En. Rajendran a/l Thangaiah Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. Asmah bt. Too Seng Hee En.oran aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM. Abu Pn. 4. Menyediakan lap.

Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. Rafiah bt. Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 9. Daud Datin Hjh. 7. 4. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di BPG. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. Zaiton bt. 3. 2. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. 6. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. 5. 22 . Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar BPG untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha/Ketua Urus Setia Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia Jawatankuasa Pemantau Prestasi Terbaik & Anugerah Khas Wakil JPP Kewangan Pendaftaran & Jemputan Lulusan Urusan Sijil Hadiah & Cenderamata Teks Ucapan Jemputan dan Sambutan Protokol / Juruacara Floor Manager Pengurusan Graduan Buku Cenderamata Rakaman & Fotografi Teknikal Persembahan Multimedia Persiapan Dewan Persiapan Pentas Persem bahan Khas Khemah & Kebersihan Keselamatan Lalu Lintas Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai Liaison Officer Pesta Konvokesyen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan.

3. Shariff (Sains Sosial) Pn.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras KPKIPG Penyelaras LPS Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. Mukarramah bt. 8. Zakaria Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Pengurusan LDP En. Ghazali b.1 Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. Zakaria En. Abu Tn. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. 4. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. Ishak (Matematik) En. Aznor b. Hj. 7. Kasdi (Teknologi Pendidikan) Pn. Norhiza bt. Mohamad Salleh (PIPK) Pn. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Rugayah bt. Ibrahim (JAPIM) Tn. Hakim En. 5. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Syed Zulkarnain b. Baharum (Kokurikulum) Pn. Affandi b. 9. 2. Hjh. 6. Alias b. Zubaidah bt. Azibah bt. Hjh. Muzafar Shah b. Mustafa (Ilmu Pendidikan) Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 10. Mohammad b. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. 10. Mendokumentasikan. Tambi (Sains) En. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. 10. Ahmad Zaini b. Mohd. Faridah bt. Jamaluddin (Staf Sokongan) 23 . Alias b. Syed Mahamud (PJK) Pn. Nazir (Pengajian Melayu) En. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) Cik Lee Kim Hong (Pengajian Cina) En. Sulaiman Juruteknik ( Komputer ) Senarai Tugas: 1. Azalina bt. Mustapha (Pengajian Inggeris) En. urus setia. Abdul Manan b. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan.

W. Zubaidah bt. Daud Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) 24 . 8. PPD. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak Latihan Pembangunan staf Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. 6. 6. Menyelaraskan pelaksanaan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan Latihan Pembangunan Staf dijalankan sekurang-kurangnya sekali sebulan secara ‘mass’dan dua minggu sekali di peringkat jabatan Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. Muhammad Jabatan Sains/En. 4. 11.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Shamsuddin Jabatan Bahasa(Unit P. Md Zin (HEP) Merancang program kursus untuk staf IPRM sama ada yang akan dibuat di dalam atau di luar Institut Menyelaraskan kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. Mendapatkan khidmat/ bantuan daripada PPT/ AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. Rafiah bt. Benedict Clement D'Silva Senarai Tugas: 1. 2. 10. Hjh. Suriani bt Mohd Yusof Jabatan Matematik/Pn. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak BPG setiap suku tahun (tiga bulan) Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Hakim Pn. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester dan akhir tahun Mengadakan mesyuarat j/k sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pn.Fatimah Rozihan bt. Fairuzzah bt. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). Faiziah bt. Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. Hjh.0 Merancang program tahunan KPKIPG. 4. 7. BPG dan sekolah. 5. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPRM untuk menganjurkan kursus. 5. Inggeris/Pn.2 : Cik Safura bt. 2. 3. Harun Jabatan Pengajian Melayu/Pn. 7. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. 3.

Nor Diwiyana bt. 4. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. 6. Fathiyah bt. Sabariah bt. Hasnah bt. Lim Cheen Soon (Pengajian Cina) Pn. 2. Jamaliah bt. 5. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) En. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. Hashim Dr. Muniandy a/l Varathan Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Hj.0 : Pegawai Eksekutif Kanan Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. Nurul Hafiza bt. 3. Noor Lela bt. 7. Sansinah bt. Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM/KDC – KEMAS/PLPS Penyelaras KPLI/KDC – SABK Penyelaras KDPM/KDC Penyelaras KOKurikulum – KDC Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Wong Wee Shung Pn. Tan Kait Keong (PJK) Pn.J Money Pn. Ahmad Sabri b. Mad Shah (Ilmu Pendidikan) Pn. Masriyah bt. 5. Mariam bt. 8. Ahmad Patakon b. Hjh. Alias b. Hjh. Hjh. 12 . Suthanthiradevi a/p J. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 25 . Noh En. Misni (Sains Sosial) Cik Liau Swee Foong (Sains Sosial/Unit Muzik) En. Zakaria (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Karino (Teknologi Pendidikan) En. Mohamed Nor Tn. 4. Hjh. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Che Latt (Pengajian Melayu) Pn. 2. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas: 1.N. 3. Hashim (Matematik) En. Dahlan (Sains) Pn. Ahmad Pn.

0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 8. 2. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 13. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. 6. Mengendali. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit 14. Hjh. Darinda bt. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. 4. Menyelia dan memeriksa tugasan. Menjalankan kuliah dan tutorial. 2. Mustafa Pn. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Bahagian Pendidikan Guru. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk-tajuk yang ditetapkan. menyelia dan memantau perjalanan program. 5. Rashid En. Mohd Kamal b. 4. Asari En. Azuwa bt. Redzuan b. Mohd Aris b. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Safian b. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. Abd. Hjh. 6. Zaleha bt. Othman Pn. Hartini bt. Asnan Tn. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. Ashidah bt. Menerima arahan dari Kementerian dan Pengarah untuk menjalankan tugas. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. 3. Hj. Khatijah bt. 3. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Halili Pn. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. Abd. Endot Pn. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar.0 JK KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA ( KISSM ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Penolong Pengelola Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. 9. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. 26 . 11. Shafiei En. Hj. Mazalan b. 7. Siti Fatihah bt. 5. Maimunah bt. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Daud Pn. Radzi Dr. Muzafar Shah b. Abdullah En. 10.

Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. 8. 13. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. JK PEMBANGUNAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Senarai Tugas 1. 12.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. 9. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi. 2. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. 3. 5. 10. Menyediakan laporan projek pembangunan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun 15.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. 3. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. 27 . 15.0 Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. 4. 5. 2. 11. 4. Merancang projek-projek pembangunan Institut. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai.

7. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 15.2 JK PRESTASI PEMBEKAL : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1.3 Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal. 2. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. 28 . kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. kecurian dan kebakaran. JK KESELAMATAN. Mazlan b. 15. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah En. 3 4. 6. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. 2. 4. Abu Bakar Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. 5.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1. 4. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan 29 . 3. 5. 2. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 3. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. 2. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. 4. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 16.

2 JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. 4.3 JK PENILAIAN TEKNIKAL Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 5. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebutharga/tender untuk dipaparkan dipapan kenyataan Institut : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 16.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Urus Setia Ahli (bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan 30 . 3. 2. 2. Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan. 16.

1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod. 3.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi. 17. 2. 4. 2.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. Rekodkan agihan ke Jabatan-jabatan. dilabel dan disimpan dengan baik. 3. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 17. 5. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 31 . Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan. 4. JK PELUPUSAN. Sentiasa mengemaskini stok.

Hjh. 2. Haidatullaila bt.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Khalid Pn. 6. Shairozi b. Rosli Pn. 18. Ahamad En. Menyenarai. Mohd Sharif Tn. Tugi 32 . 3. Salleh Pn. Zanariah bt. Haji Sulaiman Pn. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . Masmizar bt. Umi Kalsom bt. Hjh. JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah En. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. Rahim b. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. 2. 4. melaksana. menilai. Miskiah bt. Hashim Pn. Takriff Pn. 19. Muhamad b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Saayah bt. Abu Pn. Shamsinor bt. Zubaidah bt. 5.0 Merancang. Hj. Abd. 4. Aris KUKP Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1.

Shamsudin b. Daud (Teknologi Pendidikan) En. Abd. Ahmad Roslani b. Hashim En. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Samin (Sains) Tn. 20. Hjh. Hjh. Fazali b. Kassim En. Malek b. Hj. Hjh. Norfadzilawati bt. Abd. Hj. Shairozi b. Khairuddin b. Kamal b. Che Yang bt. Hj.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. 20. Ibrahim En. Abu (Peperiksaan) En.1 Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan BPG Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan Usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Dr. Shuib b. Hj. Matrop (PJK) Tn. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Pn. Hj. Hj. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. Awang Abdullah b. Abu Chik Semua pensyarah JAPIM Pn. 4. Masnan b. Mansor (Praktikum) En. Ahmad Sandara Lela Putera b. Mohd Said (Pengajian Inggeris) Tn. 5. 2. Asmah bt. Abd Karim b. Zahar b. 2. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Tn. 4. Razak b. Idrus b. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Bisshukri b. Hj. Abd Hamid (Matematik) En. Nik Dzulkefli b. Yaacob 33 . Ninggal (Ilmu Pendidkan) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Mohd. 3. 6. 3. Ayub (Staf Sokongan) Pn. Hashim Semua Pensyarah JAPIM Tn.

2. 3. 21. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. 4. 5. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Urus Setia Senarai Tugas : 1. 22.0 Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan. 6. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. 2. Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. 3. 4.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam dibuat Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuaratndan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli (Bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. 3. 4. 7. 2. 5. 34 . 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1.

Hjh. 6. 5. Yaakob b. Abd. Jan b. 2. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Ahmad (PJK) Tn. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 23. Zaharinah bt. Ismail (Pengajian Melayu) Pn. 3. Mukarramah bt. Norhiza bt. 7.0 JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri. Darinda bt. Shukor (Buletin Melewar) Tn. Atan (Sains Sosial) En. Zainal Abidin (Sinarama) Pegawai Grafik 35 . Saat (Ilmu Pendidikan) En. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Amran b. Hjh. 8. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. Hjh. Syed Zulkarnain b. Mohd.0 JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Azulhaimi b. Ewe Meng Huat (Pengajian Cina) En. Roselan b. Rahim b. 4. Roslimah bt. Mengumpulkan bahan seminar. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Hj. Rajam a/p Suppiah (Pengajian Tamil) En. Mazni bt. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Hasnah bt. Benedict Clement D'Silva (Sains) Pn. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. Ibrahim (JAPIM) En. 24. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. Mohd Salleh (PIPK) En. Wong Mai Sze (Teknologi Pendidikan) Pn. Syed Mahamud (PJK) Pn. Hjh. Abdul Kadir (Pengajian Inggeris) Pn. Raja Rohana bt. Mohd Din (Kokurikulum) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. Hj Sulaiman (Matematik) Pn. Memastikan prasarana yang kondusif.

0 Merancang. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 3. 6. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian. JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. Merancang dan menerbitkan bahan audio. 36 . masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPRM serta memahami keperluan. 5. 7. 6. Video dan Multimedia. 25. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut. 5. 4. 2. 3. 4. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. Merancang. Buletin Institut diterbitkan dua kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Disember Jurnal Penyelidikan Diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Penerbitan Audio.

Jalil b. 4. Shamsinor bt. Harun ( Sains ) En. Shuib b. Abd Rahman En. Md Afandi b. Abdul Manan b. Kamar ( JAPIM ) En.PEMBELAJARAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Chua Chee Meng ( Matematik ) Pn. Harun ( Sains ) Tn. Hj. iaitu pada setiap awal semester JK LAMAN WEB Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Mawanul Hakim b. Basri ( Ilmu Pendidikan ) En. Huzaifah b. 5. Abu ( Peperiksaan ) En. Abd Ghani ( HEP ) En. Shairozi b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 25. Hj. Hj. Malathy a/p Nadarajah ( Bahasa ) Pn. Badriyatun bt. Kasdi En. Bernice Mong Chuey Mei (S. Hj. Zahar b. Cho Keng Boon ( Praktikum ) En. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Abdul Hamid (Matematik ) Tn. Che Azmi b. Mohd. Hashim ( JAPIM ) En. Mohd Huzaifah b. Che Azmi b. 3. Redzuan b.2 Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. 2. Latib En. Mukhtar b. Mukhtar b. 25. Latif ( PJK ) En. Ahmad Latfi b. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Mohd. Noh ( Pusat Sumber ) En. Mohd. Chin Kuang Tiu ( Sains Sosial ) Tn. Zaki En. Osman ( PJK ) Pn. Abu ( LDP ) Senarai Tugas : 1. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web Kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 37 . Hj. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Affandi b. Darwish ( Pengajian Melayu ) Pn. Hj.1 JK e. 3. Abd. Abd. Mohd. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Radzi En. Badrulhisham b. Ahmad Ridzwan b. Mohd Pozi b. Hjh. Hj. 2. Umi Nadzrah bt Ali Othman (PIPK ) Tn. Darwish ( JPM ) Pn. Sosial) Tn. Mohd Salleh ( Bahasa ) En. 4. Nizam b.

Alias b. Ismail (Teater) En. Jamaluddin (Persembahan) Senarai Tugas : 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 26. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. 7. 8. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) Tn. Alias b. Hasnah bt. Wan Chik (Band / Nyanyian) En. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Hj. 2. Rohaizat b. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Zulkafli b. Mazlan b. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. Ismail ( Kelab Budaya ) En. 38 . membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. Mohammad b. Berrnice Mong Chuey Mei (Koir) Cik Liau Swee Foong (Koir) En. Samsudin b. Lee Yook Lan (Tarian) En. Kamil Rafizan b. Yusof En. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Azalina bt. 6. Ahmad Hafizal b. Mayzatul Akmam bt. Hj. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. Rohaizad b. Hitam(Muzik Tradisional / Caklempong) En. Zakaria (Tarian ) Pn. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) En. Kamaruddin (Silat) En. Wan Mohamad Saat b. Dato’ Maulud (Galeri Institusi MB) Pn. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Abdul Hamid (Koir) Pn. 9. Memberi pendedahan. 10. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. 3. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. 5. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. 4. Abu Bakar En. Mohd Izan b.

Ewe Meng Huat Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 27. Mohamad Kaslan En. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. 3. 3. Jamaliah bt. Abd. JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Masnan b. 2. Samad (Matematik) Pn.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. Munimah a/p Sudramaniam Pn. 28. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. Memberi "In-house Training" kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. Maimunah bt. Haidatullaila bt. Hjh. 39 . Abd Rahim (IP) En. Shamsiah bt. Abd. Hjh. Hj. Dhanapalan a/l Govindan Pn. 5. Hashim Dr. Hj. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. 4. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Khalid En. Hassan (PJK) Senarai Tugas: 1. Menyediakan senarai menu dan harga. Rahim b. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. Hjh. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Mansur Pn. Hj.0 Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Muhammad Fairuz b. 2. Noor Azzam bt. Maria bt. Ismail (JPM) En.

5. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) Tn. Abdul Malek b.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Azman b. Menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara. Memperkukuhkan semangat patriotik yang sedia ada. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. 4. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut 30. Mohd Pozi b. Dhanapalan a/l Govindan (Ilmu Pendidikan) Dr. Khairuddin b. Mengadakan mesyuarat. Hashim (Sains) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 29. Masnan b. 3. Mohd Zaki (Teknologi Pendidikan) Pn. 4.0 JK KELAB RUKUN NEGARA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Maznah bt. Hj. Hj. Jesuthas (Bahasa) Pn. Aidatul Salwa bt. Zainuddin En. Mohd Kaslan En. Zubaidah bt. 2. Hj. Fazali b. Endot (Sains Sosial) En. Mohd All Jafri b. 3. Zaleha bt. Manan (Kokurikulum) En. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas: 1. 6. Mohd. Hjh. Bisshukri b. Matrop (PJK) Pn. 6. 40 . Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. Ahamad (JAPIM) En. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Hj. 2. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. 5. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Heaw Kok Meng (Matematik) En. Membuat pemantauan program. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. Piei (Ilmu Pendidikan) En.

Menyedia dan mengedarkan sijil kursus. Mohd. Mengendalikan. Muhammad Fairuz b. Amirul b. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 31. Wong Mai Sze (TP) En. ’Ainuddin Hanif b. Othman En.0 Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. Aris b. Yee Yong Fak (IP) En. Mohd Taufik b. Siti Halimatus Saadiah bt. 32. Heaw Kok Meng (Matematik) Pn. Hjh. Mutalib Sdri. Hitam (Sains Sosial) En. Nurfatin Nabihah bt. Ahmad Pn. Khirel Azman Sdr. Abd Rashid Sdr. menyelia dan memantau perjalanan program Intel. Che Azmi b. Awang Pn. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. Menyelia dan memantau hasil kerja projek. Memastikan kemudahan pembelajaran. Too Seng Hee En. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Baharom Sdri. 5. Sivakumari a/p Saniappan (Pengajian Tamil) Cik Chong Siw Fong (Pengajian Cina) En. Mohd. Kamil Rafizan b. Badriyatun bt. Safian b. Harun (Sains) En. Abd. All Jafri b. Zainuddin (Pengajian Inggeris) Pn. 7. 6. Hj. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. Hj. Hjh. Hj. 9. 8. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Kamar (JAPIM) En. Mustaffa Pn. Hj. Mohd Rusli Sdr. Hassan Tn. Muzafar Shah b. Nadiatusida bt. Darwish (JPM) Pn. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. Mohammad Hafiz b. 2. Awang Sdr. Mustaffa En. Ewe Meng Huat En. Hassan (PJK) Cik Lee Kim Hong (PIPK) Senarai Tugas: 1. Mohd Nazari 41 . 3. Hasnah bt. Muhamad Saiful Bahari b. Mokhtar b.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Norfadzilawati bt. Mohd.

sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Raja Ishak (Praktikum) Datin Hjh. Hj.0 Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Lasim (Kebajikan) Pn. Hj. Hj. Hjh Zubaidah bt. 3. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Jamaliah bt. Abd Samat (MQA) En. 4. Hjh. Hjh Rafiah bt. Maimunah bt. Amanah bt. Masnan b. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) Pn. Ashidah bt Asnan Dr. Mazlan b. Rosaini @ Rasaini bt. Dahlan (Praktikum) Pn. Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Alias b. Sansinah bt. Raja Rohana bt. Rosmidah bt. Hj. Abdullah (LDP) Dr. Hj. 5. 5. Hjh. Mukhtar b. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Senarai Tugas: 1. Hashim (LDP) Tn. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Hjh. 6. Hjh Siti Fatihah bt. 42 . Ahamad (Jaminan Kualiti) En. Osman (Pep. Hj. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Mariam bt. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. Khalid (Bahasa dan Budaya) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian) Dr. Hjh. 2. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Nizam b. 4. Hjh. Hjh. Lee Keok Cheong (KDC) Tn. Zaiton bt. Rasid b. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Tan Bee Choo Dr. Hashim (MQA) Dr. Hj. Hjh. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. 3. 33. Fathiyah bt.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan Kedai Koperasi untuk kemudahan semua warga Kampus JK KECEMERLANGAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pn. Mohamad b. Hashim (Kokurikulum) En. Abd Latib (ICT) Dr. 2. Hjh. Harun (ICT) Pn. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. Che Azmi b. Tham Yew Meng (ICT) En. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful