JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2011 1. JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)

Senarai Tugas:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.0 2.1

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT JK MS ISO 2.1.1 Sekretariat Pengerusi Timbalan Pengerusi Ketua Sekretariat Penolong K Sekretariat Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail En. Mohammad Arshad b. Mohd Ali Pn. Faiziah bt. Shamsuddin En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : En. Abdul Malek b. Norakit Cik Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Ketua Pusat Sumber Pustakawan Ketua Pembantu Tadbir Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran b. Abdul Malik (Sains Sosial) Dr. Hjh. Zailah bt. Zainudin (Sains) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (Matematik) En. Ahmad Patakon b. Karino (Tekno. Pend.) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (PJK) Dr. Tham Yeow Kwai (Kokurikulum) En. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abd Karim b. Mansor (Praktikum)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat (Kesetiausahaan) Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Hj. Nizam b. Abd. Latib Pn. Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama Setiausaha Bersama Ahli : : : : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Pn. Umi Nadzrah bt Ali Othman Semua Ketua Jabatan

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD Timbalan Ketua PAD Setiausaha Ahli : : : : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.2 Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Dr. Hjh. Maridah bt. Hj. Alias Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir Dr. Hjh. Zailah bt. Zainuddin Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli a. PISMP Ambilan 2008 b. PISMP Ambilan 2009 c. PISMP Ambilan 2010 d. PISMP Ambilan 2011 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC Penyelaras PGSR : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Pn. Norhiza bt. Mohd Salleh Penyelaras PISMP Dr. Wong Wee Shung Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik Pn. Faizah bt. Abd Karim Dr. Hjh. Hashimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

4

Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Fathaiyah bt. Rosmidah bt. Ibrahim Pn. Program ( 6 Program ) Penyelaras Program Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / Dr. Hjh. 4. 4. Hjh. Tan Bee Chu Tn. Hj. Chua Chee Ming Pendidikan Pemulihan Pn. Munimah a/p Sudramaniam En. Bernice Mong Chuey Mei Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. Hj. 8. Wong Wee Shung PJ / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pendidikan Prasekolah PRA / PJ / MU Pra Pengajian Sosial Pend. Umi Kalsom bt. Abd. Dahlan 5 . Faridah bt.2. Asnan : Dr. Hjh. 6. 7. 3. Othman Pn. Amaran @ Amran b. Hjh Fathiyah bt. Abd Kadir Pend. Ashidah bt. Moses Dr. Rendah MU / PJ / PSNg Pn. 3. Mohd Aris b. Rashid b. Hashim Dr. Hjh. Samuel Yesuiah a/l J. Siow Choong Fui Pn. Atan En. Hj. Sivakumari a/p Saniappan En. Pemulihan / BT / MT Pend. Takriff Dr.S. 5. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Penyelaras Program Cik Chong Siw Fong Pn. 2. Nazir : Pn. Hj Alias Pn. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. 5. Hjh. Yaakob b. Abd Malek Dr. Maridah bt.2 JK PISMP : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Khas Masalah Pembelajaran Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Rendah PS / PJ / BM Pendidikan Muzik Pend. Zaharilah bt. Zainuddin : Ketua Jabatan Program Berkaitan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha Penyelaras Ambilan Januari 2008 : Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras PGSR Penyelaras Kajian Tindakan Programme Owner Kohort Kedua (Januari 2008 – Disember 2011) Bil K1. 2. Mohd Ashraf b. Zailah bt. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Tn. 9. Samat En. 6. Abdullah Dr.

Ayub Tn. Abd. Sulong En. 2. Ibrahim Pn. Suratnu En. Noor Azzam bt. Ruslina bt. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1/PJ/ Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2/PJ/ Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM/PJ/ Matematik Pendidikan Rendah MT/PJ/ Pendidikan Pemulihan Rendah (Tamil) PMLBT/ Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJ/PK/BM Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV/PJ/ Pendidikan Agama Islam Pend. Hj. Hjh. Muzafar Shah b. Karim Pn. Hashim Pn. Hjh. 7. 5. 6. Hj. Mustafa Tn. Ahmad Badruddin b. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Penyelaras Program Pn. Razak b. Roslimah bt. Rahim Tn. Shuib b. 7. Hjh. Rendah PAI/PJ/ Sains Pendidikan Rendah SN/PJ/ Penyelaras Program En. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pend. Lim Cheen Soon En. Hj. Hj. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. Abd Hamid Pn. Nik Dzulkefli b. Hj. Fazali b. 3. Azmi b. 2. 4. Lee Yoke Lan Pn. Sheikh Osman Pn. 6. Lim Cheen Soon En. 3. 9. Faizah bt. Seni Visual Pend. Khas Masalah Pembelajaran PKMB / PJ / PSNg Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Saat En. 8. 5. Jamaliah bt. Hamidah bt. Hashim 6 . 4.

4. Abdul Rahim b. Abd. Ahmad Zaini b. 3. 3. Hjh. Ibrahim Pn. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Redzuan b. Abdullah Dr. Rendah PAI / P. Sheikh Osman(JSS) Pn. Nizam b. Mohamad En. Lasim (JAPIM) En. 7 . Mariam bt.2. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. Maimunah bt. Wong Pung Keng Dr. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. Hasimah bt. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Ahmad Badrudin b.3 JK STAR RATING Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Ahamad 2. Hjh. Osman Pn. Tambi (JS) En. 5. Hj. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / Mo Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / Mo Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. Hj. Latib En. Zubaidah bt. menyelaras. 2. Khairuddin b. Hjh.3 2. Manan (KOKU) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Chin Kuang Tiu Pn. Mohammad b. Hj. 4. Ravibalan a/l Arumugam Dr. Hj. Hjh. Radzi Tn. Siti Fatihah bt. 5. Latif (PJK) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Ishak (JM) Pn. Hjh. Maznah bt.Quran / BA JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Che Latt En. Tam Yeow Kwai Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Senarai Tugas: 1. Hjh. Takriff En. Ismail (JPM) Pn. 2. Ahmad Latfi b. Rogayah bt. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) En. Umi Kalsom bt. Merancang.

Mohd Taufik b. Maria bt Mansor (JPM) Pn. Sulong (JPJK) Pn. Razak b. Arshad Datin Hjh. Zaharinah bt. Hjh. 5. Mustafa Senarai Tugas: Akan dimaklumkan kemudian. Abd. Fuad b. 3. 2. Karino (JTP) Dr. Baharum (UKokurikulum) Pn. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. 4.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Abdul Karim (KUPS) En. Pumadevi a/p Sivasubramaniam (JM) En. Yusoff En. Che Azmi b. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Abdullah Pn. Razak b. menyelaras. Mohd. Lee Keok Cheong (JIP) Dr. Ahmad Patakon b. Haron (JS) Dr. Muniandy a/l Varathan (UPT) En. Mohd Nor Semua Penyelaras program Semua Tutor Senarai Tugas: 1. Said Pn. Daud En. Muhamad Hilal b. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Nurul Hafiza bt. Khaziah bt. Ibrahim (JSS) Tn. Lim Cheen Soon (UPC) Dr. JK INOVASI Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hjh. Khalid En. Hj. Norizam b. Ahmad Sandara Lela Putera b. Abu Chik (JAPIM) En. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Pn. Azibah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Rafiah bt. Rosaini @ Rasaini bt. 2. Dato’ Ibrahim Dr. Mohd Ashraf b. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Zaiton bt. Abdul Kadir En. 8 .5 Merancang. Suriani bt Mohd Yusof (UPI) En. Mohd.

Hjh. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Dahlan En. Wong Pung Keng Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Pn. Mohd. Abd Rashid Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pn. Faizah bt. Mohamed Nor En. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum 9 . Fathiyah bt. 6. Rashid b. Tham Yew Meng Pn. Hjh. Asnan Pn. Huzaifah b. Rashinawati bt. Hasimah bt. Ashidah bt.1 Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Samsudin b. Fuad b.0 JK AKADEMIK DAN PENGURUSAN KURIKULUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. 5. Samat Penyelaras LPBS/KDC Penyelaras KPLI SR Penyelaras Jadual Waktu Induk Penyelaras PGSR Penyelaras PBS KPLI SR Penyelaras Kerja Kursus dan Taksiran Penyelaras MQF Penyelaras PLPS Penyelaras BIG Penyelaras Pra PISMP Penyelaras PISMP IPGM Senarai Tugas: 1. 4. Nor Diwiyana bt. Karim En. 3. Tan Bee Chu Pn. Hj. Abd. Tham Yew Meng Cik Low Lee Kim En. Hashim Pn. Yusof En. 2. Ahmad Dr. Mohd. Subramaniam a/l Kolimdapan Dr. Sansinah bt. A. Ibrahim Tn. Hjh.

7. Mohd Ayob (Derma Darah) Tn. 10. Roselan b. Hj. Maimunah bt. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. 5. Yusop (Kesihatan Gigi) Semua Tutor 10 . 2. Mohd. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. 3. Faizah bt. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermula. menyelia dan memantau perjalanan program. Hashim (Anti Dadah) En. 3. Abd. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. KU Peperiksaan. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru.Karim Pn. Aziz Semua ketua Jabatan 3. bilangan unit mengikut opsyen. Shariff ( Kesihatan Gigi ) En. Ruslina bt. Mohd Izan b. Meminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. 5. Shamsudin b. 4. 3 JK PENYUBURAN DIRI Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Pn. 6. Abd.2 Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. Menyelia dan memeriksa tugasan. Afandi b. Hj. Suratnu En. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa JK PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Menjalankan kuliah dan tutorial. 8. 9. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 3. 11. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Hj. Hjh. Mengendali. Hj. Zainal Abidin (Derma Darah) Tn. 2. Hjh. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Md. 6. Murad b. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masing-masing. 7. 4. 8.

Mohd Said : En. Harun : Pn.Zaharilah bt. Hj. Sulaiman (Ketua) : Pn. Salina bt. Takriff (KDPM KEMAS) : Tn. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. 3. JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Norhamimah bt. Abd. Cho Keng Boon (Ketua) : En. Abdul Kadir : En. Koh Bee Hoon : En. Muhammad b.S. Abdul Karim b.0 Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. Hasnah bt. Memantau tahap kesihatan pelajar. Hj. Mansor (Ketua) : Pn. Umi Kalsom bt. Hamzah : En.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha Pegawai Pengurusan Praktikum Sub Unit Pasukan Pengurusan : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : En. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. 2. Hjh. Rashid b. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Azulhaimi b. Samuel Yesuaiah J. Osman : Pn. Hj. Noh (SABK) : En. Noor Azzam bt. Moses Sub Unit Data dan Rekod Sub Unit Pementoran Sub Unit Latihan 11 . Hj. Abd. Mansor : En. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. Ahmad : Pn. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. Ahmad Sabri b. Hj. Rahim (KPLI) : En. Ahmad Sandara Lela Putera b. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 4. Abdul Karim b. Jalil b.

3. Salina bt. Rahman En. Hj. Abdul Karim b. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut. Memantau pelaksanaan praktikum. Nong Chik En. Hamzah 5. menangguh.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK Senarai Tugas 1. 4. Subramaniam a/l Kolimdapan Pn. : Ketua Unit Praktikum : En. 7. Harun : Pn. Abd. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. cemerlang dan gagal. 3. Nong Chik En. Nong Azman b. 2. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. Nong Azman b. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : En. JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. 6. Mengesahkan keputusan praktikum.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Nong Chik En. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. gagal dan tidak cukup tempoh. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. Khamis Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Penyelaras Pembinaan Soalan Kerja Kursus Pemprosesan Peperiksaan Pemeriksaan Skrip Analisis Item Pejabat Peralatan Senarai Tugas: 1. Subramaniam a/l Kolimdapan En. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. 8. Mansor : Pn. Asmawati bt. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. 5. Norhamimah bt. Rosenizam b. 12 . Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. Nong Azman b.

2 Menguruskan pengubalan kertas soalan dan PMM pada peringkat jabatan. Mohamed Nor (UPI) En.J. Nong Chek Tn. 13 . Membuat penyeliaan dan pemantauan ke atas pelaksanaan Kerja Kursus di peringkat jabatan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). Nor Diwiyana bt. Misni (JSS) Pn. Masriyah bt. Hjh. 4. 5. Chong Chai Lian (JPJK) Dr. 9. Nong Chik Semua Ketua Jabatan Pn. Azmi b. 5. 6 7. Fatimah Rozihan bt. 5. Nong Azman b. Ibrahim (JAPIM) Pn. prosedur dan panduan yang ditetapkan. Abdullah (JS) Pn. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. Fathaiyah bt. Mengesahkan dan memperakukan bahawa kertas soalan itu telah lengkap dan sempurna untuk dihantar ke IPG ( Gunakan Borang LAM-PT13-03 ) JK KERJA KURSUS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian En. Subramaniam a/l Kolimdapan En. Zahar b. Nong Azman b. 2. 5. Suthanthiradevi a/p J. Din (JIP) En. 8. Memastikan penyemakan draf kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG dilaksanakan menggunakan senarai semak kertas soalan dan PMM ( LAM-PT 13-02 ). Abu Semua Ketua Jabatan Akademik Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Hj. Money (UKoKu) Senarai Tugas: 1. Mukarramah bt. Faridah bt. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. 2.1 Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut JK PEMBINAAN SOALAN : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Memastikan program pelaksanaan dan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dapat dijalankan dengan lancar. Merancang dan menguruskan penyemakan kertas-kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG. Mengubal soalan dan PMM mengikut JPU/JSU.Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) Pn. Hjh. Ayub (JPM) Pn.N. 3. Tham Yew Meng (JTP) Pn. Wan Muhammad (JM) En. Ravibalan a/l P.

bengkel dan taklimat yang berkaitan dengan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dari semasa ke semasa. Abu : Semua Ketua jabatan 14 .3 Memastikan jabatan/ unit menjalankan Mesyuarat Penyelaras KK dan Taksiran di peringkat jabatan/ unit. 3. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. 2. Nong Chik Tn. Merancang dan menguruskan Mesyuarat Moderasi peringkat jabatan. Nong Chik En. 6. Melaksanakan pemeriksaan kertas jawapan pada peringkat pusat. Subramaniam a/l Kolimdapan : Tn. 5. Memastikan semua skrip jawapan diproses dan diserahkan ke unit pemeriksaan skrip. Mengendalikan sesi penyelarasan PMM dan pemeriksaan kertas sampel Menyelia pemeriksaan kertas mengikut PMM dan panduan pemeriksaan kertas dalam tempoh yang ditetapkan. Menyediakan semua jadual pengawasan peperiksaan peringkat institut. Hj. 4. Abu Semua Ketua Jabatan 5. Menyelia dan memastikan sesi peperiksaan berjalan lancar. Nong Azman b. 4. 2. Subramaniam a/l Kolimdapan Semua Ketua Jabatan 5. 4. 5. JK PEMPROSESAN PEPERIKSAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Melantik pemantau. Nong Azman b. Zahar b. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. ketua pengawas dan pengawas untuk semua urusan peperiksaan. Hj. Merancang dan mengurus program latihan. Menyimpan semua salinan JPT dan PMM dari setiap mata pelajaran pengkhususan bagi tujuan pemantauan dan pelaporan. 8. 7. Menyelaras dan memastikan program KK dan Taksiran berjalan dengan lancar.4 JK PEMERIKSAAN SKRIP Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Zahar b. 3.5 JK ANALISIS ITEM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan : En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Mengedarkan maklumat terkini tentang perkembangan kerja kursus yang diterima dari IPG. Memasukkan markah ke dalam borang JMK selepas pemeriksaan kertas.

Zulkafli b. Mohd. Tamilchelvan a/l Periasamy En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Shamsudin b. Arshad b. Ali En.J. Yaacob Senarai Tugas: 1 2. 15 . Manan Tn. 6. Mohd. Maznah bt. Hj. Afandi b. Membincang. 3. Mohd. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. 6. Hj. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Ayob En. Md. Shariff Tn. Shariff En. Hj. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Tam Yeow Kwai Tn. 4. Menjaga keselamatan dan menyelenggara pangkalan data bank item.N. Dato’ Maulud Pn. Din Dr.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha ( PGK / KDC ) Penolong Setiausaha ( Pentadbiran ) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Kelab dan Persatuan Penolong Penyelaras Sukan dan Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Unit Beruniform : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr.Money Tn. Wan Mahamad Saad b. Mohd. Memberi kursus kemahiran Analisis Item dan Bank Item MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan 6.0 Merancang. 5. Suthanthiradevi a/p J. Wan Chik Pn. Awang Abdullah b. 5. Baharom Dr. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. Mohd. merancang. Hj.N. Mohd. Suthanthiradevi a/p J. 2. Azibah bt. Memantau pemilihan item dari bank untuk pembinaan ujian. Aris En. Abdul Rahim b. Rohaizad b. menyelaras dan memantau aktiviti Analisis Item dan Bank Item peringkat institut dan jabatan. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester.Money En. 3. Shamsudin b. Mohd. Menyediakan laporan keputusan analisis item. 4.Hj. Amran b. Ismail En. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPG induk.J.

. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. Sulaiman Pn. Mohd. 8. Norizam b. 6. 4. 7. Zin Senarai Tugas 1. 3. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG). . Wan Mahamad Saad b. 2. Mazni bt. Samsudin b.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus.0 JK BINA INSAN GURU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras JK Kerja : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP En.Merancang pengisian aktiviti. . . 2. Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar 16 . Hjh. 5. Md.Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak maktab untuk tujuan kelulusan kewangan. 3. 4. Hjh. Razak b.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan.0 Membuat perancangan awal dan persediaan program: . Tan Kait Keong En. . Nor Pn. Wan Chik En.Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. Sulong En. Ahmad Ketua Unit Kaunseling Penyelaras PISMP mengikut ambilan Semua pegawai dan penolong Pegawai HEP Semua tutor En. Kamar Senarai Tugas 1. Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. Badriyatun bt.Merancang taklimat kepada peserta kursus. Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt.

Harun b. 14.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar. Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. Hjh. Mohd. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. Hjh. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum.1 JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. akademik. Yee Yong Fak Pn. 6. Ahmad Ridzwan b. 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. 5. Hj. 13. Basri En. 10. 8. Ujang Pn. Inventori dan penyimpanan data komputer. 4. Menjalankan kursus Bina Insan Guru bagi semua pelajar baru. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . 3. ujian minat.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids . Che Yang bt. kerjaya.Pendidikan Pelaburan . Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 11. Kassim En. Mad Shah Dr. Rajam a/p Suppiah Pn. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuaan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluaan semasa. bimbingan dan kaunseling. sosial dan perkahwinan. Sabariah bt. 2. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. 9. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi.Pendidikan Pengguna . Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. Melaksana program pengembangan pelajar. 15. Lee Yoke Lan Senarai Tugas 1. ujian personaliti dan lainlain berkaitan. Menguruskan aktiviti pengisian selepas peperiksaan. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. 12. Hj.Ketatanegaraan . Ali b. 17 . ujian psikologi. Jaamat Pn.Kesihatan Gigi .

HEP (Cik Safura bt. Wong Pung Keng Pn. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. 5. 10. Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. A. Mohd Muhsinul Nidzam b. 2. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. Chin Kuang Tiu Tn. Suraya Bibi bt. 4. Abdullah En. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. Abdullah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Peng. Seethradewi a/p K. Hj. Krishnasamy Senarai Tugas : 1. 7. Mohd Muhsinul Nidzam b. Md Zain) Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 18 . Jesuthas En. 8. Bapotti Cik Tan Guat Kun En. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. Ningal Pn. 9. Ahmad Roslani b. 6. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran.K. 8. 3. 11.3 JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Ketua Warden/Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En.

2. 7. 8. Yusop Cik Safura bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Mohd Izan b. Ghazali b. Rajendran a/l Thangaiah Pn. 3. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka. 10. Hj. Safian b.4 Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. 6. 8. 8. 4. 4. Suraiyati bt. 2. 11. 5. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. 3. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut.5 Memastikan perhimpunan pagi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. kipas. Nor Hafizah bt. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan 19 . Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan. Md Zain Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP En. 9.

8. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. Muhsinul Nidzam b. 2. Faridah bt. Hakim Pn. Chong Chai Lian Senarai Tugas: 1. Suratnu En. Hjh. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Mohd. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. Abdullah Pn. 5. 4.6 Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar baru di kalangan pensyarah Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan Melantik tutor mengikut kumpulan JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En. Roslina bt. Mohd. 8. Mohd. Malathy a/p Nadarajah Pn. 2. 3. Din Pn. Too Seng Hee Pn. 20 . Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Jan b. Zubaidah bt.7 Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. 3. 2. 5.

Hjh. Ujang En. Abdul Hamid En. Too Seng Hee En. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 2 kali setiap semester. Harun b. Ahmad Radhi b. 5. Nadarajah a/l Marimuthu En. Samin En.oran aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM. Rajendran a/l Thangaiah Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. 4. Abu Pn. Asmah bt. 2. Rosli Senarai Tugas: 1. Ahmad Hafizal b. Kana Pn. Saayah bt. 21 . Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. 3. Menyediakan lap. Hj. Hartini bt.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG.

4. 3. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. 6. Daud Datin Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 9. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. 7. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Rafiah bt. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di BPG. 5. 2. 22 .0 JK KONVOKESYEN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha/Ketua Urus Setia Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia Jawatankuasa Pemantau Prestasi Terbaik & Anugerah Khas Wakil JPP Kewangan Pendaftaran & Jemputan Lulusan Urusan Sijil Hadiah & Cenderamata Teks Ucapan Jemputan dan Sambutan Protokol / Juruacara Floor Manager Pengurusan Graduan Buku Cenderamata Rakaman & Fotografi Teknikal Persembahan Multimedia Persiapan Dewan Persiapan Pentas Persem bahan Khas Khemah & Kebersihan Keselamatan Lalu Lintas Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai Liaison Officer Pesta Konvokesyen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar BPG untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. Zaiton bt. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. Hjh.

7. Ghazali b. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Tambi (Sains) En. 5. Hakim En. Norhiza bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 10.1 Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) Cik Lee Kim Hong (Pengajian Cina) En. Azibah bt. Jamaluddin (Staf Sokongan) 23 . 8. Mukarramah bt. Aznor b. 2. Mohamad Salleh (PIPK) Pn. Muzafar Shah b. Mustafa (Ilmu Pendidikan) Dr. Mohammad b. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Kasdi (Teknologi Pendidikan) Pn. Syed Mahamud (PJK) Pn. Mendokumentasikan. 10. 9. 6. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. Nazir (Pengajian Melayu) En. Ishak (Matematik) En. urus setia. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. Ahmad Zaini b.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras KPKIPG Penyelaras LPS Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. Baharum (Kokurikulum) Pn. Hjh. Hj. Azalina bt. Zakaria Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Pengurusan LDP En. Alias b. Faridah bt. Affandi b. Ibrahim (JAPIM) Tn. Abdul Manan b. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Mustapha (Pengajian Inggeris) En. Zubaidah bt. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. Abu Tn. 3. Sulaiman Juruteknik ( Komputer ) Senarai Tugas: 1. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. Alias b. Rugayah bt. 10. 4. Shariff (Sains Sosial) Pn. Syed Zulkarnain b. Zakaria En. Mohd. Hjh.

Daud Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) 24 . 11. 6. Mendapatkan khidmat/ bantuan daripada PPT/ AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. PPD. 4. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPRM untuk menganjurkan kursus. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester dan akhir tahun Mengadakan mesyuarat j/k sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pn. 8. 7. 2. Fairuzzah bt. W. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). 2. Faiziah bt. Shamsuddin Jabatan Bahasa(Unit P. Zubaidah bt. Hakim Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Suriani bt Mohd Yusof Jabatan Matematik/Pn. 3. Md Zin (HEP) Merancang program kursus untuk staf IPRM sama ada yang akan dibuat di dalam atau di luar Institut Menyelaraskan kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan.2 : Cik Safura bt. Inggeris/Pn. 3. BPG dan sekolah. 5.0 Merancang program tahunan KPKIPG. Benedict Clement D'Silva Senarai Tugas: 1. Menyelaraskan pelaksanaan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan Latihan Pembangunan Staf dijalankan sekurang-kurangnya sekali sebulan secara ‘mass’dan dua minggu sekali di peringkat jabatan Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. 4. 6. 10. Hjh. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak Latihan Pembangunan staf Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. 5. Hjh. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak BPG setiap suku tahun (tiga bulan) Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Muhammad Jabatan Sains/En. 7. Rafiah bt. Harun Jabatan Pengajian Melayu/Pn.Fatimah Rozihan bt.

4. Hashim (Matematik) En. Mariam bt. Sabariah bt. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas: 1. Noh En. Nurul Hafiza bt.0 : Pegawai Eksekutif Kanan Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. Hjh. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 25 . Karino (Teknologi Pendidikan) En. 6. Suthanthiradevi a/p J. Fathiyah bt. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. Jamaliah bt. Hjh. Dahlan (Sains) Pn. Sansinah bt. 8. Che Latt (Pengajian Melayu) Pn. Misni (Sains Sosial) Cik Liau Swee Foong (Sains Sosial/Unit Muzik) En. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Nor Diwiyana bt. Mad Shah (Ilmu Pendidikan) Pn. Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM/KDC – KEMAS/PLPS Penyelaras KPLI/KDC – SABK Penyelaras KDPM/KDC Penyelaras KOKurikulum – KDC Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) En. Noor Lela bt. Ahmad Sabri b. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. 5. 7. Mohamed Nor Tn. Hjh. Hj. Ahmad Patakon b. Muniandy a/l Varathan Dr. Tan Kait Keong (PJK) Pn. 12 . 4. 2. Hasnah bt. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. 3. Alias b. Lim Cheen Soon (Pengajian Cina) Pn. Masriyah bt. Hashim Dr. Hjh.J Money Pn. Zakaria (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. 3. 5. Ahmad Pn. Wong Wee Shung Pn.N. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1.

0 JK KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA ( KISSM ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Penolong Pengelola Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. 8. Halili Pn. Mohd Aris b. Abd. Hjh. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk-tajuk yang ditetapkan. Mustafa Pn. 7. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Daud Pn. Shafiei En. Menjalankan kuliah dan tutorial. 3. 9. Abd. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. Endot Pn. Hj. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. 3. 6. Hjh. 4. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. 5. Asari En. Mohd Kamal b. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. menyelia dan memantau perjalanan program. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. 26 . 10. Menerima arahan dari Kementerian dan Pengarah untuk menjalankan tugas. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Maimunah bt. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Muzafar Shah b. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Rashid En. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit 14. Asnan Tn. Radzi Dr. Khatijah bt. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. Redzuan b. Othman Pn. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Bahagian Pendidikan Guru. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 13. Siti Fatihah bt.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Safian b. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. 6. Hj. Menyelia dan memeriksa tugasan. Darinda bt. Zaleha bt. 2. Ashidah bt. 11. Abdullah En. Mazalan b. 5. Mengendali. Hartini bt. Azuwa bt. 4.

0 Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. Menyediakan laporan projek pembangunan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun 15. JK PEMBANGUNAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Senarai Tugas 1. 3. 15. 12. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. 10. 13. 2. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 5. 11. Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi. 27 . 4.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. 9. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. 3. Merancang projek-projek pembangunan Institut. 4. 5. 8. 2. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM.

2. 7. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah En. 6. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. 15. Abu Bakar Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1.3 Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal. 2. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 15.2 JK PRESTASI PEMBEKAL : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 5. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. Mazlan b. 28 . 4. JK KESELAMATAN. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. 3. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. kecurian dan kebakaran. 3 4. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan.

3.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. 2. 5. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 16. 2. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat. 4. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan 29 . 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 3.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1.

Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan. 3. 5.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Urus Setia Ahli (bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan 30 .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16.2 JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebutharga/tender untuk dipaparkan dipapan kenyataan Institut : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 16.3 JK PENILAIAN TEKNIKAL Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan. 4. 2. 16. 2. 3. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender.

dilabel dan disimpan dengan baik. 4.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. 3. 17. Rekodkan agihan ke Jabatan-jabatan. Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan. 4. 2. JK PELUPUSAN.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. 17.1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 31 . 2. 3. Sentiasa mengemaskini stok. 5.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi.

menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. 2. Khalid Pn. Salleh Pn. 6. 3. menilai. melaksana. Hjh. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. Mohd Sharif Tn. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . Zubaidah bt. Rahim b. 5. Tugi 32 . 19. Abd. Abu Pn.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Ahamad En. Aris KUKP Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. Saayah bt. Haidatullaila bt. Hjh. Umi Kalsom bt. Haji Sulaiman Pn. Menyenarai. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. 4. 2. Takriff Pn. Rosli Pn. 4. JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah En.0 Merancang. Masmizar bt. Hj. Zanariah bt. Shairozi b. 18. Hashim Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Muhamad b. Shamsinor bt. Miskiah bt.

Hj. Shuib b. Abd Hamid (Matematik) En. Hj. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan BPG Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan Usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Dr. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. Hj. Khairuddin b. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. Abu (Peperiksaan) En. 2. Mohd Said (Pengajian Inggeris) Tn. Abu Chik Semua pensyarah JAPIM Pn. Malek b. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Pn. Shamsudin b. Hashim En. Mansor (Praktikum) En. Zahar b. 20. Hashim Semua Pensyarah JAPIM Tn. Ahmad Roslani b. 4. 4. Hj. 3. Ahmad Sandara Lela Putera b. Nik Dzulkefli b. Fazali b. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Tn. Che Yang bt. Norfadzilawati bt. Hjh. Abd. 3. Idrus b. Ayub (Staf Sokongan) Pn.1 Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. Hj. 5. Kassim En. 20. Hjh. Awang Abdullah b. Samin (Sains) Tn. Asmah bt. Matrop (PJK) Tn. Razak b. Mohd. 2. Ibrahim En. 6.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Yaacob 33 . Ninggal (Ilmu Pendidkan) En. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Shairozi b. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Kamal b. Abd. Hj. Bisshukri b. Hjh. Daud (Teknologi Pendidikan) En. Abd Karim b. Masnan b.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 5. 4. 2. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. 34 . 2. Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. 3. 21.0 Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam dibuat Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuaratndan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. 2. 5. 7. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. 6. 22. 6. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Urus Setia Senarai Tugas : 1. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli (Bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. 3. 4. 4. 3.

Atan (Sains Sosial) En. 6. Mengumpulkan bahan seminar. Norhiza bt. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn.0 JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. Azulhaimi b. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. Ewe Meng Huat (Pengajian Cina) En. Syed Mahamud (PJK) Pn. Ibrahim (JAPIM) En. Benedict Clement D'Silva (Sains) Pn. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Rahim b. Hj. Abd. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. Mukarramah bt. Roslimah bt. Amran b. Mazni bt. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Roselan b. Raja Rohana bt. Hj. Hj Sulaiman (Matematik) Pn. Hjh. Saat (Ilmu Pendidikan) En. Mohd Salleh (PIPK) En. Yaakob b. Zainal Abidin (Sinarama) Pegawai Grafik 35 . 3. 7. 24. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 23. 4. Syed Zulkarnain b. 8. Hjh. Rajam a/p Suppiah (Pengajian Tamil) En.0 JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Wong Mai Sze (Teknologi Pendidikan) Pn. Memastikan prasarana yang kondusif. 2. Hjh. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Mohd. Mohd Din (Kokurikulum) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. Ismail (Pengajian Melayu) Pn. Shukor (Buletin Melewar) Tn. Abdul Kadir (Pengajian Inggeris) Pn. Jan b. Zaharinah bt. 5. Hasnah bt. Darinda bt. Ahmad (PJK) Tn. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri.

4. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. Video dan Multimedia.0 Merancang. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. Merancang dan menerbitkan bahan audio. 7. 25. Merancang. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPRM serta memahami keperluan. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. 2. 36 . 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Buletin Institut diterbitkan dua kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Disember Jurnal Penyelidikan Diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Penerbitan Audio. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian. JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 3. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. 5. 5. 3. 4. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut. 2. 6. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik.

25. Hj. Mawanul Hakim b. 2.PEMBELAJARAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Mohd Pozi b. Harun ( Sains ) Tn. iaitu pada setiap awal semester JK LAMAN WEB Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En.2 Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Mohd. Hjh. Shairozi b. Abu ( Peperiksaan ) En. Abu ( LDP ) Senarai Tugas : 1. Abdul Manan b. Shamsinor bt. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Mohd. Md Afandi b. Zaki En. Darwish ( Pengajian Melayu ) Pn. Hj. Ahmad Ridzwan b. Hj. Mohd. Chua Chee Meng ( Matematik ) Pn. Jalil b. Che Azmi b. Sosial) Tn. Hj. Hj. Kamar ( JAPIM ) En. Abdul Hamid (Matematik ) Tn. Abd. Ahmad Latfi b. Umi Nadzrah bt Ali Othman (PIPK ) Tn. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Mohd Salleh ( Bahasa ) En. Osman ( PJK ) Pn.1 JK e. Abd. Harun ( Sains ) En. Huzaifah b. Mohd. 2. Latib En. Mohd Huzaifah b. Affandi b. Redzuan b. 4. Cho Keng Boon ( Praktikum ) En. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web Kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 37 . Mukhtar b. Shuib b. Abd Rahman En. Bernice Mong Chuey Mei (S. Abd Ghani ( HEP ) En. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 25. Badrulhisham b. Hj. Che Azmi b. Chin Kuang Tiu ( Sains Sosial ) Tn. Hashim ( JAPIM ) En. Zahar b. Malathy a/p Nadarajah ( Bahasa ) Pn. Mukhtar b. Darwish ( JPM ) Pn. 3. Hj. 3. Nizam b. Basri ( Ilmu Pendidikan ) En. Radzi En. Noh ( Pusat Sumber ) En. 4. Badriyatun bt. Latif ( PJK ) En. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Kasdi En.

Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. Alias b. Mohd Izan b. 10. Zakaria (Tarian ) Pn. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 26. 38 . Dato’ Maulud (Galeri Institusi MB) Pn. 2. 9. Berrnice Mong Chuey Mei (Koir) Cik Liau Swee Foong (Koir) En. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. Mayzatul Akmam bt. Ismail ( Kelab Budaya ) En. Memberi pendedahan. Yusof En. 3. Hitam(Muzik Tradisional / Caklempong) En. Mohammad b. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Ismail (Teater) En. 4. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. Azalina bt. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Wan Chik (Band / Nyanyian) En. Ahmad Hafizal b. Kamil Rafizan b. Zulkafli b. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Rohaizat b.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Hj. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. Wan Mohamad Saat b. Lee Yook Lan (Tarian) En. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) En. Abu Bakar En. Abdul Hamid (Koir) Pn. Alias b. Jamaluddin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Kamaruddin (Silat) En. Samsudin b. 6. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) Tn. Hj. Hasnah bt. Mazlan b. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Rohaizad b. 7. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. 8. 5.

39 . Mohamad Kaslan En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 27. Abd. Hashim Dr. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Hjh. Shamsiah bt. Munimah a/p Sudramaniam Pn. Hjh. Hj. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Haidatullaila bt. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. 2. Ismail (JPM) En. Dhanapalan a/l Govindan Pn. Hj. Memberi "In-house Training" kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. 5. Muhammad Fairuz b.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. 3. 28. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Menyediakan senarai menu dan harga. Noor Azzam bt. 4. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. Maimunah bt. 2. Abd. Samad (Matematik) Pn. Mansur Pn. Rahim b. Hjh. Hassan (PJK) Senarai Tugas: 1. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Jamaliah bt. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Abd Rahim (IP) En. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. Khalid En. Hj. 3. Ewe Meng Huat Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. Masnan b.0 Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Maria bt.

Bisshukri b. 2. Mohd All Jafri b.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. Abdul Malek b. Zubaidah bt. Khairuddin b. Zaleha bt. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas: 1. Mohd Zaki (Teknologi Pendidikan) Pn. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut 30. 40 . Mohd. Jesuthas (Bahasa) Pn. Fazali b. Zainuddin En. 3. Hj. 3. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. 6. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 29. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. Matrop (PJK) Pn. Azman b. Masnan b. 4. Dhanapalan a/l Govindan (Ilmu Pendidikan) Dr. Hj. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. Mohd Kaslan En. Hj. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. Hjh. Menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara. 4. Membuat pemantauan program. 5. Heaw Kok Meng (Matematik) En. Mohd Pozi b. Mengadakan mesyuarat. 6.0 JK KELAB RUKUN NEGARA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Endot (Sains Sosial) En. Piei (Ilmu Pendidikan) En. Ahamad (JAPIM) En. Memperkukuhkan semangat patriotik yang sedia ada. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) Tn. Manan (Kokurikulum) En. Aidatul Salwa bt. Hashim (Sains) En. 2. 5. Maznah bt.

Mokhtar b. Kamar (JAPIM) En. Kamil Rafizan b. Mohd Taufik b. Zainuddin (Pengajian Inggeris) Pn. 9. Awang Pn. Hasnah bt. Badriyatun bt. Harun (Sains) En. Hjh. Baharom Sdri. JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Mohammad Hafiz b. Memastikan kemudahan pembelajaran. Muhamad Saiful Bahari b. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus. Othman En. Ahmad Pn. Nadiatusida bt. 6. 2.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Mutalib Sdri. Sivakumari a/p Saniappan (Pengajian Tamil) Cik Chong Siw Fong (Pengajian Cina) En. Mohd Nazari 41 . Khirel Azman Sdr. Muhammad Fairuz b. Heaw Kok Meng (Matematik) Pn. Too Seng Hee En. 4. Hassan (PJK) Cik Lee Kim Hong (PIPK) Senarai Tugas: 1. Mustaffa Pn. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 31. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. Abd. Hj. Mohd. Mustaffa En. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. Hj. Hitam (Sains Sosial) En. ’Ainuddin Hanif b. Ewe Meng Huat En. Amirul b. Aris b. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Siti Halimatus Saadiah bt. Abd Rashid Sdr. Safian b. Awang Sdr. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. Norfadzilawati bt. Yee Yong Fak (IP) En. Wong Mai Sze (TP) En. 3. Hassan Tn. 7. menyelia dan memantau perjalanan program Intel. Muzafar Shah b. Nurfatin Nabihah bt. 8. Darwish (JPM) Pn. All Jafri b. Hj. Che Azmi b. Menyelia dan memantau hasil kerja projek. Mengendalikan. Hjh. Mohd.0 Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. 5. 32. Mohd Rusli Sdr. Mohd.

pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan Kedai Koperasi untuk kemudahan semua warga Kampus JK KECEMERLANGAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pn. Masnan b. Lasim (Kebajikan) Pn. 5. Raja Rohana bt.0 Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Abdullah (LDP) Dr. 4. Dahlan (Praktikum) Pn. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Hashim (MQA) Dr. Abd Latib (ICT) Dr. Hjh Rafiah bt. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian) Dr. Hjh. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Amanah bt. Osman (Pep. Hjh Zubaidah bt. Mukhtar b. Rosaini @ Rasaini bt. Hj. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Rasid b. Mariam bt. 33. Tham Yew Meng (ICT) En. Mohamad b. Fathiyah bt. Hjh. 6. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) Pn. Hjh. Hj. Hjh Siti Fatihah bt. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Raja Ishak (Praktikum) Datin Hjh. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. 3. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. Sansinah bt. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Hj. Hjh. 3. Rosmidah bt. 5. Nizam b. Hjh. Ashidah bt Asnan Dr. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Mazlan b. Alias b. Zaiton bt. Abd Samat (MQA) En. Tan Bee Choo Dr. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. Maimunah bt. 4. Che Azmi b. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. Hjh. Lee Keok Cheong (KDC) Tn. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Senarai Tugas: 1. 42 . Hj. Hjh. Hj. Hashim (Kokurikulum) En. Hjh. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. Jamaliah bt. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Khalid (Bahasa dan Budaya) Pn. Hj. Hashim (LDP) Tn. Harun (ICT) Pn. Hj. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful