JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2011 1. JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)

Senarai Tugas:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.0 2.1

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT JK MS ISO 2.1.1 Sekretariat Pengerusi Timbalan Pengerusi Ketua Sekretariat Penolong K Sekretariat Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail En. Mohammad Arshad b. Mohd Ali Pn. Faiziah bt. Shamsuddin En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : En. Abdul Malek b. Norakit Cik Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Ketua Pusat Sumber Pustakawan Ketua Pembantu Tadbir Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran b. Abdul Malik (Sains Sosial) Dr. Hjh. Zailah bt. Zainudin (Sains) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (Matematik) En. Ahmad Patakon b. Karino (Tekno. Pend.) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (PJK) Dr. Tham Yeow Kwai (Kokurikulum) En. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abd Karim b. Mansor (Praktikum)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat (Kesetiausahaan) Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Hj. Nizam b. Abd. Latib Pn. Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama Setiausaha Bersama Ahli : : : : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Pn. Umi Nadzrah bt Ali Othman Semua Ketua Jabatan

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD Timbalan Ketua PAD Setiausaha Ahli : : : : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.2 Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Dr. Hjh. Maridah bt. Hj. Alias Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir Dr. Hjh. Zailah bt. Zainuddin Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli a. PISMP Ambilan 2008 b. PISMP Ambilan 2009 c. PISMP Ambilan 2010 d. PISMP Ambilan 2011 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC Penyelaras PGSR : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Pn. Norhiza bt. Mohd Salleh Penyelaras PISMP Dr. Wong Wee Shung Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik Pn. Faizah bt. Abd Karim Dr. Hjh. Hashimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

4

Samat En. Ashidah bt. 5. Hj. Mohd Ashraf b. Hashim Dr. 8. 4. Rendah MU / PJ / PSNg Pn. 5. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Atan En. Nazir : Pn. Zaharilah bt. 3. Zainuddin : Ketua Jabatan Program Berkaitan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha Penyelaras Ambilan Januari 2008 : Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras PGSR Penyelaras Kajian Tindakan Programme Owner Kohort Kedua (Januari 2008 – Disember 2011) Bil K1. Pemulihan / BT / MT Pend. Sivakumari a/p Saniappan En. Hjh. Hjh Fathiyah bt. 6. 7. 2. Hjh. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Hjh. Umi Kalsom bt. 9. Samuel Yesuiah a/l J.2 JK PISMP : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Siow Choong Fui Pn. Munimah a/p Sudramaniam En. Hj. Takriff Dr. Dahlan 5 .2. Tan Bee Chu Tn. Hj Alias Pn. Yaakob b. Rosmidah bt. Hjh. Hjh. Zailah bt. Faridah bt. 4. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Penyelaras Program Cik Chong Siw Fong Pn. Rendah PS / PJ / BM Pendidikan Muzik Pend. 2. Othman Pn. Bernice Mong Chuey Mei Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. Ibrahim Pn. Mohd Aris b. Chua Chee Ming Pendidikan Pemulihan Pn. Rashid b. Wong Wee Shung PJ / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pendidikan Prasekolah PRA / PJ / MU Pra Pengajian Sosial Pend. Hj. Moses Dr. 3. Abdullah Dr. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Tn. Amaran @ Amran b. Asnan : Dr. Abd Kadir Pend. Maridah bt. Abd. Abd Malek Dr. Program ( 6 Program ) Penyelaras Program Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / Dr. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Khas Masalah Pembelajaran Dr.S. Fathaiyah bt.

7. Hashim 6 . Roslimah bt. Rahim Tn. Hjh. 8. 6. 3. Ruslina bt. Razak b. Abd. Faizah bt. Hj. Hamidah bt. Jamaliah bt. Azmi b. 4. 9.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / SN Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / EL Pend. Sheikh Osman Pn. Hjh. Shuib b. 2. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / EL Penyelaras Program Pn. 6. Mustafa Tn. Muzafar Shah b. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. Hj. Hjh. 7. Saat En. Khas Masalah Pembelajaran PKMB / PJ / PSNg Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. 3. 5. Ahmad Badruddin b. 2. Suratnu En. Rendah PAI/PJ/ Sains Pendidikan Rendah SN/PJ/ Penyelaras Program En. Abd Hamid Pn. Hjh. 4. Hashim Pn. 5. Hj. Lee Yoke Lan Pn. Lim Cheen Soon En. Lim Cheen Soon En. Hj. Hj. Ibrahim Pn. Ayub Tn. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1/PJ/ Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2/PJ/ Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM/PJ/ Matematik Pendidikan Rendah MT/PJ/ Pendidikan Pemulihan Rendah (Tamil) PMLBT/ Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJ/PK/BM Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV/PJ/ Pendidikan Agama Islam Pend. Fazali b. Seni Visual Pend. Sulong En. Noor Azzam bt. Nik Dzulkefli b. Karim Pn.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. 4. menyelaras. Lasim (JAPIM) En. Mohammad b. Zubaidah bt. Sheikh Osman(JSS) Pn. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) En. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Hjh. Abd. Manan (KOKU) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA.3 2. Mariam bt. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Ahamad 2. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / Mo Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / Mo Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Umi Kalsom bt. 5. Tambi (JS) En. Hj. 3. Maznah bt. Hjh. Hj. Hj. 7 .Quran / BA JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Ravibalan a/l Arumugam Dr. Khairuddin b. Maimunah bt. 2. Ismail (JPM) Pn. 4. Merancang. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. Tam Yeow Kwai Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Senarai Tugas: 1. Chin Kuang Tiu Pn. Latif (PJK) Pn. Abdullah Dr. Che Latt En. Mohamad En. Radzi Tn.2. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. 3. Hjh. Takriff En. 5. Rendah PAI / P. Ishak (JM) Pn. Hjh. Latib En. Abdul Rahim b. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Redzuan b. Hasimah bt. Ahmad Badrudin b. Osman Pn. Rogayah bt.3 JK STAR RATING Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Fatihah bt. Wong Pung Keng Dr. 2. Hjh. Ahmad Latfi b. Ibrahim Pn. Ahmad Zaini b. Hj. Hjh. Nizam b.

Abdullah Pn. Muhamad Hilal b. Ahmad Patakon b. Zaharinah bt. Fuad b. Hj. Razak b. Daud En. Khalid En. Arshad Datin Hjh. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Mohd. Norizam b. Said Pn. Mohd Nor Semua Penyelaras program Semua Tutor Senarai Tugas: 1. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Suriani bt Mohd Yusof (UPI) En. Mustafa Senarai Tugas: Akan dimaklumkan kemudian. Mohd. Khaziah bt. 2. Abdul Karim (KUPS) En. Dato’ Ibrahim Dr. JK INOVASI Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Baharum (UKokurikulum) Pn. 3. Zaiton bt. Rosaini @ Rasaini bt. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Nurul Hafiza bt. Ahmad Sandara Lela Putera b. Pumadevi a/p Sivasubramaniam (JM) En. Mohd Taufik b. Haron (JS) Dr. 8 . 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 2. Ibrahim (JSS) Tn. Abdul Kadir En. Yusoff En. Mohd Ashraf b. Sulong (JPJK) Pn. Azibah bt. Abu Chik (JAPIM) En. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Pn.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Lim Cheen Soon (UPC) Dr. Che Azmi b. Rafiah bt. Muniandy a/l Varathan (UPT) En. Maria bt Mansor (JPM) Pn. Karino (JTP) Dr. Abd. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. Hjh. Hjh. 5. Razak b. menyelaras. 2. Lee Keok Cheong (JIP) Dr.5 Merancang.

Dahlan En. Samat Penyelaras LPBS/KDC Penyelaras KPLI SR Penyelaras Jadual Waktu Induk Penyelaras PGSR Penyelaras PBS KPLI SR Penyelaras Kerja Kursus dan Taksiran Penyelaras MQF Penyelaras PLPS Penyelaras BIG Penyelaras Pra PISMP Penyelaras PISMP IPGM Senarai Tugas: 1. Asnan Pn. Hjh. Hjh. Hashim Pn. Mohamed Nor En.0 JK AKADEMIK DAN PENGURUSAN KURIKULUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Abd. Hjh. Tham Yew Meng Pn. Huzaifah b. Abd Rashid Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pn. Hasimah bt. Karim En. Wong Pung Keng Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Pn. Fuad b. 3. Subramaniam a/l Kolimdapan Dr. A. Sansinah bt. Mohd. Samsudin b. Ashidah bt. Yusof En. 6. 2. 5. Hj. Rashinawati bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Ibrahim Tn. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum 9 . 3. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Faizah bt. Ahmad Dr. Fathiyah bt. 4. Tan Bee Chu Pn. Tham Yew Meng Cik Low Lee Kim En. Rashid b. Mohd.1 Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Nor Diwiyana bt.

6. Menjalankan kuliah dan tutorial. Md. 6. Ruslina bt. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. Hj. Afandi b. Maimunah bt. Faizah bt. Hj. Hashim (Anti Dadah) En. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. 7. Abd. Suratnu En. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. 10. 5. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masing-masing. Hj. Mengendali. 4. Hjh. Shariff ( Kesihatan Gigi ) En. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa JK PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Hjh. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru. Hj. 7. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Meminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa.2 Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. KU Peperiksaan. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. bilangan unit mengikut opsyen. Mohd. 2. menyelia dan memantau perjalanan program. Mohd Izan b. Abd. 3 JK PENYUBURAN DIRI Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Pn. 11. 3. Menyelia dan memeriksa tugasan. 8. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Mohd Ayob (Derma Darah) Tn. 5. 9. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermula.Karim Pn. 3. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Shamsudin b. 2. Aziz Semua ketua Jabatan 3. 8. Zainal Abidin (Derma Darah) Tn. Yusop (Kesihatan Gigi) Semua Tutor 10 . peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. 4. Murad b. 3. Roselan b.

Ahmad Sandara Lela Putera b. Azulhaimi b. Mansor : En.S. 4. Abdul Karim b.0 Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. Rahim (KPLI) : En. Moses Sub Unit Data dan Rekod Sub Unit Pementoran Sub Unit Latihan 11 . Hj. Takriff (KDPM KEMAS) : Tn. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. Ahmad : Pn. Hj. Hamzah : En. Mohd Said : En. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Hasnah bt. Harun : Pn. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Hjh. Osman : Pn. Sulaiman (Ketua) : Pn. Abd. Umi Kalsom bt. Norhamimah bt. Abd. Noor Azzam bt. Abdul Karim b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. Muhammad b.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha Pegawai Pengurusan Praktikum Sub Unit Pasukan Pengurusan : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : En. 2. JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Rashid b. 3. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Ahmad Sabri b. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Noh (SABK) : En. Memantau tahap kesihatan pelajar. Hj. Hjh. Hj. Salina bt. Abdul Kadir : En. Cho Keng Boon (Ketua) : En. Koh Bee Hoon : En. Hj.Zaharilah bt. Samuel Yesuaiah J. Jalil b. Mansor (Ketua) : Pn.

menangguh. Khamis Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Penyelaras Pembinaan Soalan Kerja Kursus Pemprosesan Peperiksaan Pemeriksaan Skrip Analisis Item Pejabat Peralatan Senarai Tugas: 1. JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2. Mengesahkan keputusan praktikum. Memantau pelaksanaan praktikum. gagal dan tidak cukup tempoh. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. 8. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. Nong Chik En. Hj. : Ketua Unit Praktikum : En. Nong Azman b. 3. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK Senarai Tugas 1. 6. Rahman En. Nong Chik En. 2. 7. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. Nong Azman b. 2. Abdul Karim b.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : En. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. Subramaniam a/l Kolimdapan Pn.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Harun : Pn. Subramaniam a/l Kolimdapan En. Mansor : Pn. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. 3. 5. 12 . Nong Chik En. Nong Azman b. Salina bt. Rosenizam b. cemerlang dan gagal. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. Asmawati bt. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. Abd. Norhamimah bt. Hamzah 5. 4.

Memastikan penyemakan draf kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG dilaksanakan menggunakan senarai semak kertas soalan dan PMM ( LAM-PT 13-02 ). Hjh. 5. Suthanthiradevi a/p J. Money (UKoKu) Senarai Tugas: 1. prosedur dan panduan yang ditetapkan. 6 7. Faridah bt. Azmi b.1 Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 4. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). Membuat penyeliaan dan pemantauan ke atas pelaksanaan Kerja Kursus di peringkat jabatan. Ibrahim (JAPIM) Pn. 9. Ayub (JPM) Pn. Nong Azman b. Nong Chik Semua Ketua Jabatan Pn. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Zahar b.2 Menguruskan pengubalan kertas soalan dan PMM pada peringkat jabatan. Abu Semua Ketua Jabatan Akademik Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Fatimah Rozihan bt. 2. 8.Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) Pn. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut JK PEMBINAAN SOALAN : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Nong Chek Tn. Tham Yew Meng (JTP) Pn. 2.N. Fathaiyah bt. Ravibalan a/l P. Wan Muhammad (JM) En. 3. Din (JIP) En. Mukarramah bt. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. 5. Mengesahkan dan memperakukan bahawa kertas soalan itu telah lengkap dan sempurna untuk dihantar ke IPG ( Gunakan Borang LAM-PT13-03 ) JK KERJA KURSUS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian En. Nor Diwiyana bt. 13 . Masriyah bt. 5. Nong Azman b. Memastikan program pelaksanaan dan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dapat dijalankan dengan lancar. Mohamed Nor (UPI) En. Subramaniam a/l Kolimdapan En.J. Merancang dan menguruskan penyemakan kertas-kertas soalan dan PMM pada peringkat IPG. Hjh. Chong Chai Lian (JPJK) Dr. 4. Mengubal soalan dan PMM mengikut JPU/JSU. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. Misni (JSS) Pn. Abdullah (JS) Pn. Hj. 5.

8. Melantik pemantau. 5. Nong Azman b. 4. Melaksanakan pemeriksaan kertas jawapan pada peringkat pusat. Hj. 4. Menyelaras dan memastikan program KK dan Taksiran berjalan dengan lancar.5 JK ANALISIS ITEM Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan : En. 3. Subramaniam a/l Kolimdapan : Tn. Mengedarkan maklumat terkini tentang perkembangan kerja kursus yang diterima dari IPG.3 Memastikan jabatan/ unit menjalankan Mesyuarat Penyelaras KK dan Taksiran di peringkat jabatan/ unit. 2. Abu : Semua Ketua jabatan 14 . 6. Menyediakan semua jadual pengawasan peperiksaan peringkat institut. JK PEMPROSESAN PEPERIKSAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 4.4 JK PEMERIKSAAN SKRIP Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Mengendalikan sesi penyelarasan PMM dan pemeriksaan kertas sampel Menyelia pemeriksaan kertas mengikut PMM dan panduan pemeriksaan kertas dalam tempoh yang ditetapkan. 5. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Zahar b. Nong Azman b. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 3. Memastikan semua skrip jawapan diproses dan diserahkan ke unit pemeriksaan skrip. Memasukkan markah ke dalam borang JMK selepas pemeriksaan kertas. Zahar b. 3. Subramaniam a/l Kolimdapan Semua Ketua Jabatan 5. ketua pengawas dan pengawas untuk semua urusan peperiksaan. Abu Semua Ketua Jabatan 5. Nong Chik En. Nong Chik Tn. 2. bengkel dan taklimat yang berkaitan dengan penilaian Kerja Kursus dan Taksiran dari semasa ke semasa. Menyelia dan memastikan sesi peperiksaan berjalan lancar. Merancang dan mengurus program latihan. Menyimpan semua salinan JPT dan PMM dari setiap mata pelajaran pengkhususan bagi tujuan pemantauan dan pelaporan. : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Merancang dan menguruskan Mesyuarat Moderasi peringkat jabatan. 7.

J. Suthanthiradevi a/p J. Mohd. Ali En. Hj. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. Shariff Tn. Hj. Mohd. Amran b. Awang Abdullah b. Mohd. Ismail En. Hj. Manan Tn. Tamilchelvan a/l Periasamy En. 3. Wan Mahamad Saad b. Baharom Dr. menyelaras dan memantau aktiviti Analisis Item dan Bank Item peringkat institut dan jabatan. 15 . 6. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Membincang. Menjaga keselamatan dan menyelenggara pangkalan data bank item. Mohd. Abdul Rahim b.J. 4.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha ( PGK / KDC ) Penolong Setiausaha ( Pentadbiran ) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Kelab dan Persatuan Penolong Penyelaras Sukan dan Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Unit Beruniform : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. 3. Mohd. 5. Ayob En. Wan Chik Pn. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Mohd. Yaacob Senarai Tugas: 1 2. Arshad b. Shamsudin b. Zulkafli b. 5. Memantau pemilihan item dari bank untuk pembinaan ujian. Md. 2. Din Dr.Hj.Money Tn. Dato’ Maulud Pn. Shamsudin b. Maznah bt.Money En. Hj. 4. merancang. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. 6. Afandi b. Tam Yeow Kwai Tn. Memberi kursus kemahiran Analisis Item dan Bank Item MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan 6.0 Merancang. Menyediakan laporan keputusan analisis item. Rohaizad b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Mohd.N. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. Aris En. Suthanthiradevi a/p J. Azibah bt. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPG induk. Shariff En.N.

.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. Tan Kait Keong En. 7. Sulong En. Hjh. . Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. 2. Ahmad Ketua Unit Kaunseling Penyelaras PISMP mengikut ambilan Semua pegawai dan penolong Pegawai HEP Semua tutor En. Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. 2.Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak maktab untuk tujuan kelulusan kewangan.Merancang pengisian aktiviti. Md. 8. Razak b. . 3. Wan Chik En. 3. Sulaiman Pn. Norizam b. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG). Zin Senarai Tugas 1. 4.Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. Nor Pn. 4. 5.0 JK BINA INSAN GURU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras JK Kerja : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP En. Wan Mahamad Saad b. Kamar Senarai Tugas 1. 5. Mohd. Hjh. Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar 16 .Merancang taklimat kepada peserta kursus. Badriyatun bt. 6.0 Membuat perancangan awal dan persediaan program: . Samsudin b.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan. . Mazni bt. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. .

Melaksana program pengembangan pelajar. Mohd. Yee Yong Fak Pn. 4. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. ujian personaliti dan lainlain berkaitan. 2. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. Mad Shah Dr. Ali b. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuaan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluaan semasa. 13. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . Basri En.Ketatanegaraan . Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. sosial dan perkahwinan. Ahmad Ridzwan b.1 JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. Hj. Inventori dan penyimpanan data komputer. Sabariah bt. 5. 3. 6. 7.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids . 17 . Kassim En. bimbingan dan kaunseling. Hj. Rajam a/p Suppiah Pn.Kesihatan Gigi . Jaamat Pn. Hjh. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Harun b. Lee Yoke Lan Senarai Tugas 1. akademik. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 11.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar.Pendidikan Pengguna . 8. Menjalankan kursus Bina Insan Guru bagi semua pelajar baru. 15. 9. Che Yang bt. kerjaya.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. 10.Pendidikan Pelaburan . 14. ujian minat. Hjh. 12. ujian psikologi. Menguruskan aktiviti pengisian selepas peperiksaan. Ujang Pn.

10. Krishnasamy Senarai Tugas : 1. HEP (Cik Safura bt. Md Zain) Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 18 . 6.3 JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Ketua Warden/Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. Bapotti Cik Tan Guat Kun En. Ahmad Roslani b. 4. A. Hj. 3. 2. Seethradewi a/p K. 11. Wong Pung Keng Pn. Mohd Muhsinul Nidzam b. 7. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut.K. Abdullah En. Abdullah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Peng. 9.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. 5. Chin Kuang Tiu Tn. Suraya Bibi bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. Mohd Muhsinul Nidzam b. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. 8. 8. Ningal Pn. Jesuthas En.

2. Ghazali b. Nor Hafizah bt. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. 6. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. 11. 7. kipas. 9.5 Memastikan perhimpunan pagi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. 4. Mohd Izan b. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka. 8. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan 19 .4 Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. 5. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar En. 10. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. 4. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. 3. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. 3. Safian b. Hj. Md Zain Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP En. 8. 2. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Yusop Cik Safura bt. Suraiyati bt. 8. Abd Rashid ( Perbekalan ) En.

Faridah bt.6 Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar baru di kalangan pensyarah Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan Melantik tutor mengikut kumpulan JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En.7 Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. 3. Mohd. Din Pn. 2. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 3. Chong Chai Lian Senarai Tugas: 1. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Muhsinul Nidzam b. 4. Malathy a/p Nadarajah Pn. Hjh. Hakim Pn. 20 . 5. Abdullah Pn. 5. 8. Mohd. Jan b. Suratnu En. 2. 2. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. Too Seng Hee Pn. Zubaidah bt. Mohd. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. Roslina bt. 8.

Hartini bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 8. Ahmad Hafizal b. Too Seng Hee En. 3. Abu Pn. Kana Pn. 2. Ahmad Radhi b. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG. Nadarajah a/l Marimuthu En. Abdul Hamid En. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 2 kali setiap semester. 5. Menyediakan lap. Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat.oran aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM. 4. 21 . Rajendran a/l Thangaiah Pn. Rosli Senarai Tugas: 1. Hjh. Ujang En. Samin En. Asmah bt.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. Harun b. Hj. Saayah bt.

7. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha/Ketua Urus Setia Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia Jawatankuasa Pemantau Prestasi Terbaik & Anugerah Khas Wakil JPP Kewangan Pendaftaran & Jemputan Lulusan Urusan Sijil Hadiah & Cenderamata Teks Ucapan Jemputan dan Sambutan Protokol / Juruacara Floor Manager Pengurusan Graduan Buku Cenderamata Rakaman & Fotografi Teknikal Persembahan Multimedia Persiapan Dewan Persiapan Pentas Persem bahan Khas Khemah & Kebersihan Keselamatan Lalu Lintas Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai Liaison Officer Pesta Konvokesyen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. 3. 4. Rafiah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 9. Zaiton bt. Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di BPG. 5. Hjh. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar BPG untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. 22 . 2. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. 6. Daud Datin Hjh.

Tambi (Sains) En. Abu Tn. Kasdi (Teknologi Pendidikan) Pn. 9. Aznor b. Mohammad b. Jamaluddin (Staf Sokongan) 23 . Rugayah bt. Hjh. Ishak (Matematik) En. Azibah bt. Ghazali b. Affandi b. Ibrahim (JAPIM) Tn. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. 10. Syed Mahamud (PJK) Pn.1 Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras KPKIPG Penyelaras LPS Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norhiza bt. 2. Abdul Manan b. Zubaidah bt. Azalina bt. 10. Syed Zulkarnain b. 3. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. Shariff (Sains Sosial) Pn. Alias b. urus setia. Mustafa (Ilmu Pendidikan) Dr. Hjh. Mohd. Mendokumentasikan. 5. Hj. 7. Zakaria Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Pengurusan LDP En. Sulaiman Juruteknik ( Komputer ) Senarai Tugas: 1. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Mukarramah bt. Mustapha (Pengajian Inggeris) En. 4. 6. Alias b. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. Ahmad Zaini b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 10. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Hakim En. Nazir (Pengajian Melayu) En. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. Faridah bt. Mohamad Salleh (PIPK) Pn. Zakaria En. Muzafar Shah b. 8. Baharum (Kokurikulum) Pn. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) Cik Lee Kim Hong (Pengajian Cina) En. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program.

Mendapatkan khidmat/ bantuan daripada PPT/ AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. Faiziah bt.2 : Cik Safura bt. W. Rafiah bt.0 Merancang program tahunan KPKIPG. Shamsuddin Jabatan Bahasa(Unit P. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. Hjh. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester dan akhir tahun Mengadakan mesyuarat j/k sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pn. 2. Daud Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) 24 . Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPRM untuk menganjurkan kursus. 10. Hjh. Muhammad Jabatan Sains/En. Hakim Pn. 5. 4. Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. Fairuzzah bt.Fatimah Rozihan bt. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). 6. BPG dan sekolah. 7. 2. PPD. Suriani bt Mohd Yusof Jabatan Matematik/Pn. 7. Md Zin (HEP) Merancang program kursus untuk staf IPRM sama ada yang akan dibuat di dalam atau di luar Institut Menyelaraskan kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. Harun Jabatan Pengajian Melayu/Pn. Zubaidah bt. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 3. 4. Menyelaraskan pelaksanaan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan Latihan Pembangunan Staf dijalankan sekurang-kurangnya sekali sebulan secara ‘mass’dan dua minggu sekali di peringkat jabatan Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. 11. Inggeris/Pn. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak BPG setiap suku tahun (tiga bulan) Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 3. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak Latihan Pembangunan staf Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. Benedict Clement D'Silva Senarai Tugas: 1. 8. 6.

Hjh. Mohamed Nor Tn.N. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru.J Money Pn. Dahlan (Sains) Pn. 8. 4. Misni (Sains Sosial) Cik Liau Swee Foong (Sains Sosial/Unit Muzik) En. Jamaliah bt. Mariam bt. Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM/KDC – KEMAS/PLPS Penyelaras KPLI/KDC – SABK Penyelaras KDPM/KDC Penyelaras KOKurikulum – KDC Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn.0 : Pegawai Eksekutif Kanan Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. Suthanthiradevi a/p J. Lim Cheen Soon (Pengajian Cina) Pn. Mad Shah (Ilmu Pendidikan) Pn. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. 7. 3. Hjh. Sansinah bt. 5. Karino (Teknologi Pendidikan) En. 2. Muniandy a/l Varathan Dr. Tan Kait Keong (PJK) Pn. 3. 4. Palani a/l Krishnasamy (Pengajian Tamil) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. Alias b. Ahmad Pn. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas: 1. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Ahmad Patakon b. Noh En. Noor Lela bt. Hasnah bt. Fathiyah bt. Ahmad Sabri b. Hashim Dr. Hj. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. Sabariah bt. Hashim (Matematik) En. Che Latt (Pengajian Melayu) Pn. 12 . 5. Nurul Hafiza bt. Nor Diwiyana bt. Masriyah bt. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. Hjh. Wong Wee Shung Pn. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 25 . Zakaria (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. 2. Hjh. 6.

6. Mohd Kamal b. Azuwa bt. Darinda bt. Mazalan b. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Halili Pn. Redzuan b. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit 14. 4. Abdullah En.0 JK KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA ( KISSM ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Penolong Pengelola Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. Maimunah bt. Siti Fatihah bt. 8. Daud Pn. Zaleha bt. Mohd Aris b. Hartini bt. Hj. Hj. 3. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. 3. 2. Khatijah bt. Rashid En. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 11. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Bahagian Pendidikan Guru. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mengendali. 10. 2. Menerima arahan dari Kementerian dan Pengarah untuk menjalankan tugas. Abd. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Asnan Tn. 4. Hjh. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. Mustafa Pn. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk-tajuk yang ditetapkan. Hjh. Othman Pn. Abd. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. 6. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. menyelia dan memantau perjalanan program.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 13. Ashidah bt. 5. Safian b. Endot Pn. Menjalankan kuliah dan tutorial. Menyelia dan memeriksa tugasan. 5. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. 9. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Asari En. Muzafar Shah b. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. Radzi Dr. 26 . 7. Shafiei En.

5. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program.0 Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. 4. 15.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 7. 3. 2. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. 9. Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi. 10. Merancang projek-projek pembangunan Institut. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. 3. 11. 12. 4. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai. JK PEMBANGUNAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Senarai Tugas 1. 5. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 27 .1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. 13. 2. 8. Menyediakan laporan projek pembangunan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun 15.

7. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa.3 Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal. 2. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. Abu Bakar Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1. 15. 28 . kecurian dan kebakaran. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. 2. 3. 4. 3 4. Mazlan b. 5. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. JK KESELAMATAN.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 15. 6. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah En.2 JK PRESTASI PEMBEKAL : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Sistem Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1.

Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat. 4. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. 3. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 4. 5. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 16.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan 29 . 2.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1. 3. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek. 2.

2 JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebutharga/tender untuk dipaparkan dipapan kenyataan Institut : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 16.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Urus Setia Ahli (bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan 30 . Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan. 5. 3. 4. Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 16. 3. 2. 16.3 JK PENILAIAN TEKNIKAL Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1.

Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan. 17. 3. 3. 2. JK PELUPUSAN. 17.1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 4 kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi. 2.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas: 1. 4. Sentiasa mengemaskini stok. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. 4. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif KetuaJabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan HEP Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan 31 . Rekodkan agihan ke Jabatan-jabatan. dilabel dan disimpan dengan baik. 5.

Hjh. 18. 19. 4. 6. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. Khalid Pn. Mohd Sharif Tn. JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah En. 4. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. menilai. Rosli Pn. Takriff Pn. Saayah bt. Zanariah bt. 2. Salleh Pn. Ahamad En. Masmizar bt. Hashim Pn. Rahim b. Abd. Tugi 32 . Menyenarai. 5. Shairozi b. Shamsinor bt. Aris KUKP Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. Hjh.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Muhamad b. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . Umi Kalsom bt. Haji Sulaiman Pn.0 Merancang. Abu Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. 2. Zubaidah bt. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. melaksana. Miskiah bt. 3. Haidatullaila bt. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. Hj.

Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. Yaacob 33 . Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. Hashim Semua Pensyarah JAPIM Tn. Norfadzilawati bt. 3. Malek b. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Pn. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan BPG Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan Usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Dr. Hj. Shamsudin b. Ayub (Staf Sokongan) Pn. Ahmad Sandara Lela Putera b. Zahar b. Mansor (Praktikum) En. Hj. 2. Ibrahim En. 4. 20. 4.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. Razak b. Kassim En. Abd. Ninggal (Ilmu Pendidkan) En. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Bisshukri b. Hashim En. Shuib b. Hj. Abd Hamid (Matematik) En. Che Yang bt. Mohd. Hjh. Hjh. Abd. 5. Nik Dzulkefli b. Kamal b.1 Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. Hj. Ahmad Roslani b. 2. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Shairozi b. Awang Abdullah b. Hj. Mohd Said (Pengajian Inggeris) Tn. Asmah bt. Idrus b. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Tn. 3. 20. Abd Karim b. Samin (Sains) Tn. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Hjh. Matrop (PJK) Tn. Abu Chik Semua pensyarah JAPIM Pn. Hj. Khairuddin b. Hj. Abu (Peperiksaan) En. Fazali b. Daud (Teknologi Pendidikan) En. Masnan b.

JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli (Bergilir) : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. 6. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. 4. 4.0 Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Urus Setia Senarai Tugas : 1. 5. 4. 7. 2. 21. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. 3. 6. 5. Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam dibuat Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuaratndan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. 22. 3. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. 2. 34 . 3.

Amran b. Hjh. Memastikan prasarana yang kondusif. 5. Atan (Sains Sosial) En. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Shukor (Buletin Melewar) Tn. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri.0 JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Syed Zulkarnain b. Syed Mahamud (PJK) Pn. Hj Sulaiman (Matematik) Pn. Rahim b. 7. Abdul Kadir (Pengajian Inggeris) Pn. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Raja Rohana bt. Mohd Salleh (PIPK) En. Mengumpulkan bahan seminar.0 JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. 8. Hjh. Mohd. Ibrahim (JAPIM) En. Jan b. 24. Hjh. 2. Yaakob b. Ismail (Pengajian Melayu) Pn. Zaharinah bt. Mazni bt. Abd. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. Mohd Din (Kokurikulum) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. 3. Wong Mai Sze (Teknologi Pendidikan) Pn. Roselan b. Ewe Meng Huat (Pengajian Cina) En. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. 6. Hjh. Hasnah bt. Ahmad (PJK) Tn. Darinda bt. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Zainal Abidin (Sinarama) Pegawai Grafik 35 . Norhiza bt. Hj. 4. Mukarramah bt. Hj. Roslimah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 23. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Azulhaimi b. Rajam a/p Suppiah (Pengajian Tamil) En. Saat (Ilmu Pendidikan) En. Benedict Clement D'Silva (Sains) Pn.

6. JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 3. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. Merancang.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. 3. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. 5. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPRM serta memahami keperluan. Merancang dan menerbitkan bahan audio. 7. Video dan Multimedia. 36 . Buletin Institut diterbitkan dua kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Disember Jurnal Penyelidikan Diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Penerbitan Audio. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. 4. 5. 2. 25.0 Merancang. 2. 6. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut. 4.

Jalil b. Chua Chee Meng ( Matematik ) Pn. Kasdi En. Mawanul Hakim b. Mohd Huzaifah b. Md Afandi b. Mukhtar b. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Hashim ( JAPIM ) En. 3. Harun ( Sains ) Tn. Harun ( Sains ) En. 2. Latif ( PJK ) En. Hj. Badrulhisham b. Abdul Manan b. Mohd. Abu ( Peperiksaan ) En. Basri ( Ilmu Pendidikan ) En. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Sosial) Tn. 2.1 JK e. Mohd. Hjh. Mohd. Noh ( Pusat Sumber ) En. 4. Nizam b. Abd. Abd. Darwish ( Pengajian Melayu ) Pn. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web Kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 37 . Hj. Shairozi b. Cho Keng Boon ( Praktikum ) En. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Che Azmi b. Hj. Mohd Pozi b. Ahmad Latfi b. 5. 4. Zahar b.PEMBELAJARAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Badriyatun bt. Shamsinor bt. 3. Hj. Hj. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1.2 Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Abd Rahman En. 25. Chin Kuang Tiu ( Sains Sosial ) Tn. Mukhtar b. Abdul Hamid (Matematik ) Tn. Huzaifah b. Osman ( PJK ) Pn. Mohd. Zaki En. Affandi b. Abu ( LDP ) Senarai Tugas : 1. Latib En. Kamar ( JAPIM ) En. Umi Nadzrah bt Ali Othman (PIPK ) Tn. Abd Ghani ( HEP ) En. Mohd Salleh ( Bahasa ) En. Shuib b. Radzi En. iaitu pada setiap awal semester JK LAMAN WEB Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Hj. Bernice Mong Chuey Mei (S. Malathy a/p Nadarajah ( Bahasa ) Pn. Hj. Redzuan b. Darwish ( JPM ) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 25. Ahmad Ridzwan b. Che Azmi b.

9. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Zakaria (Tarian ) Pn. Mohammad b. Hasnah bt. Ismail ( Kelab Budaya ) En. Rohaizad b. Mohd Izan b. Alias b. 38 . Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) En. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. Samsudin b. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Jamaluddin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Berrnice Mong Chuey Mei (Koir) Cik Liau Swee Foong (Koir) En. Wan Mohamad Saat b. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Rohaizat b. Zulkafli b. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. 7. 3. Ismail (Teater) En. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Wan Chik (Band / Nyanyian) En. Hj. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. Abu Bakar En. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. Abdul Hamid (Koir) Pn. Hj. 6. 4. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. Ahmad Hafizal b. Lee Yook Lan (Tarian) En. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. 5. Azalina bt. Mazlan b. Alias b. Kamaruddin (Silat) En. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Hitam(Muzik Tradisional / Caklempong) En. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Mayzatul Akmam bt. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Memberi pendedahan. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) Tn. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Kamil Rafizan b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 26. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. 10. Dato’ Maulud (Galeri Institusi MB) Pn. 8.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Yusof En. 2.

Memberi "In-house Training" kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. Mohamad Kaslan En. 3. Ewe Meng Huat Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. Masnan b. Noor Azzam bt. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Mansur Pn. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Rahim b. Hashim Dr. Abd. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. 3. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. Abd. Khalid En. 39 . Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. 5. 4. Samad (Matematik) Pn.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. Muhammad Fairuz b. Abd Rahim (IP) En. Hassan (PJK) Senarai Tugas: 1. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Ismail (JPM) En. Haidatullaila bt. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Dhanapalan a/l Govindan Pn. Hj. 2. Jamaliah bt. Hjh. Hjh. Hj. Maimunah bt. Hjh. Menyediakan senarai menu dan harga. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 27. Hj. Munimah a/p Sudramaniam Pn.0 Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Shamsiah bt. 28. Maria bt.

Hj. Fazali b. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Ahamad (JAPIM) En. Manan (Kokurikulum) En. Hj.0 JK KELAB RUKUN NEGARA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Bisshukri b. Hjh. Mohd Zaki (Teknologi Pendidikan) Pn. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) Tn. 4. Membuat pemantauan program. Mohd. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut 30. Mohd Kaslan En. Khairuddin b. Hj. Mohd All Jafri b. Mengadakan mesyuarat. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 29. 4.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Matrop (PJK) Pn. Azman b. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. Mohd Pozi b. 2. Memperkukuhkan semangat patriotik yang sedia ada. 6. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. Abdul Malek b. Endot (Sains Sosial) En. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. Dhanapalan a/l Govindan (Ilmu Pendidikan) Dr. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas: 1. Hj. Zubaidah bt. 2. Menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Heaw Kok Meng (Matematik) En. 5. 6. Zaleha bt. Jesuthas (Bahasa) Pn. 5. 40 . Hashim (Sains) En. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Zainuddin En. 3. Aidatul Salwa bt. Piei (Ilmu Pendidikan) En. 3. Masnan b. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Maznah bt.

0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Sivakumari a/p Saniappan (Pengajian Tamil) Cik Chong Siw Fong (Pengajian Cina) En. 8. 5. Nurfatin Nabihah bt. Hitam (Sains Sosial) En. 9. Mustaffa Pn. Baharom Sdri. Too Seng Hee En. Awang Sdr. JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Hassan Tn. 7. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 31. ’Ainuddin Hanif b. Amirul b. Che Azmi b. 32. Khirel Azman Sdr. Othman En. Muzafar Shah b. Mengendalikan. Muhamad Saiful Bahari b. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. All Jafri b. Mokhtar b. Hjh. Abd. Mustaffa En. Memastikan kemudahan pembelajaran. Aris b. Mohd. Mohd Rusli Sdr. 2.0 Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. menyelia dan memantau perjalanan program Intel. Siti Halimatus Saadiah bt. Mohd Taufik b. Harun (Sains) En. Mohammad Hafiz b. Darwish (JPM) Pn. Safian b. Muhammad Fairuz b. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. 3. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. Mohd. Awang Pn. Menyelia dan memantau hasil kerja projek. Abd Rashid Sdr. Mutalib Sdri. Heaw Kok Meng (Matematik) Pn. Mohd Nazari 41 . Zainuddin (Pengajian Inggeris) Pn. Hasnah bt. Wong Mai Sze (TP) En. Hassan (PJK) Cik Lee Kim Hong (PIPK) Senarai Tugas: 1. Hj. Badriyatun bt. Ewe Meng Huat En. 6. 4. Norfadzilawati bt. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus. Yee Yong Fak (IP) En. Hj. Hj. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. Mohd. Hj. Kamil Rafizan b. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. Ahmad Pn. Kamar (JAPIM) En. Nadiatusida bt.

Raja Rohana bt. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. Maimunah bt. Hjh. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian) Dr. Hjh Siti Fatihah bt. 5. Dahlan (Praktikum) Pn. Zaiton bt. Hashim (Kokurikulum) En. 2. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2011 Senarai Tugas : 1. Mohamad b. Hj. Abd Samat (MQA) En. Hjh Rafiah bt. Tham Yew Meng (ICT) En. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Abd Latib (ICT) Dr.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan Kedai Koperasi untuk kemudahan semua warga Kampus JK KECEMERLANGAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pn. Hashim (MQA) Dr. Mariam bt. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Osman (Pep. Hj. 2. Hj. Hjh. Mazlan b. Amanah bt. Tan Bee Choo Dr. Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. Rasid b. Rosmidah bt. Hashim (LDP) Tn. 42 . 33. Ashidah bt Asnan Dr. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Masnan b. 4. Lasim (Kebajikan) Pn. Hj. Hjh. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn.0 Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Nizam b. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) Pn. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. 6. Hjh. Raja Ishak (Praktikum) Datin Hjh. Khalid (Bahasa dan Budaya) Pn. Abdullah (LDP) Dr. Alias b. Sansinah bt. 3. 3. Che Azmi b. Hjh. Hjh. 4. Mukhtar b. Harun (ICT) Pn. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Senarai Tugas: 1. Lee Keok Cheong (KDC) Tn. Fathiyah bt. Hjh Zubaidah bt. Jamaliah bt. Hj. Hjh. Hj. Rosaini @ Rasaini bt. Hj. Hjh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful