Anda di halaman 1dari 7

Pengenalan Rekoder

12

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi secara Muzikal Pic solfa so dan mi

Modul Nyanyian Tahun 1

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

1. Menyanyi dengan betul pic so dan mi secara berpandu. Murid pernah menepuk detik lagu. 1. 2. 3. 4. 5. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama. Latihan pic dengan sebutan Oooo.. tanpa isyarat tangan. Latihan pic so dan mi dengan isyarat tangan. Menyanyi lagu yang mengandungi pic so dan mi. Latihan menyanyikan dengan tepat pic so dan mi yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan. 6. Ujian menyanyi pic so dan mi dengan tepat. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu Bunyi Alam, pita lagu, pemain pita lagu.

Elemen Strategi Bahan

13

Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi: 1.3.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming. Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) menggoyangkan kepala dengan lembut. duduk sambil menguncupkan badan. Dinamik kuat ( f ). mengangkat tangan tinggi bangun sambil mendepakan tangan. Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi Bahan

KBKK Membanding beza Pita lagu, kibod dan carta lagu, radio-kaset, lagu- lagu pilihan guru.

14

Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi : - irama - melodi - ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama, melodi dan ekspresi. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu. 1. 2. 3. 4. 5. 7. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. Latihan menepuk irama lagu yang didengar. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama. 8. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. Kemahiran Berfikir Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai Kinestetik Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman, kerincing, pita lagu dan radio kaset.

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

15

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi solfa la, so,fa, mi, re, do

Modul Nyanyian Tahun 4

Pengenalan Rekoder

Menyanyikan pic la, so, fa, mi, re, do dengan betul secara berpandu. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la, so, mi, re, do. 1. 2. 3. 4. Mengulangkaji solfa dengan pic la, so, mi, re, do dengan iringan kibod. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la, so, fa, mi, re, do. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la, so, fa, mi, re, do.

Elemen Strategi

Kecerdasan Pelbagai Muzik Interpersonal Pemikiran Kritis Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun

Bahan

Pita lagu, carta lagu, kad imbasan solfa, carta isyarat tangan Curwen.

16

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik - Sebutan 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi pic; tempo; dinamik

Modul Nyanyian Tahun 5

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

1. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. 2. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic, tempo dan dinamik, dengan bimbingan. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. 1. Perdengarkan lagu Malaysia Baru. 2. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul. 3. Menyanyikan melodi lagu: baris demi baris rangkap demi rangkap 4. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. 5. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. 6. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan. Kecerdasan Pelbagai Muzik Kinestetik Konstruktivis me Mengingat

Elemen Strategi

Bahan

Pita lagu, kibod dan carta/ skor lagu.

17

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Irama 1.1.4 Corak Irama Ostinato irama 1.2 Melodi 1.2.4 Har moni Lapisan suara dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2.1 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi secara muzikal Kemahiran menyanyi

Modul Nyanyian Tahun 6

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran

1. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 2. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. 3. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic, tempo dan dinamik secara berpandu. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do. 1. Mengulangkaji lagu Anak Ayam dengan baik dari segi pic, tempo dan dinamik. 2. Latihan menyanyikan dron - do 3. Latihan menyanyikan ostinato - mi, re, do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron do. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi - mi, re, do. 4. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru. 5. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik. 6. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi- do, so, do 7. Bertukar aktiviti antara kumpulan. KBKK Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan.

Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

Bahan

18