HARI EFEKTIF SEKOLAH, EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH

SMK NEGERI 3 SURABAYA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
BULAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Juli 2009
25

26

TANGGAL
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

LU

LHB

4

5

6

7

8

LU

9

10

11

12

13

LU

LHB

27

28

29

LPP

LPP

LU

EF

EF

EF

EF

EF

EF

LU

EF

LU

LHB LHB LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR

Agustus 2009

14

LU

15

16

17

18

19

20

LU

21

22

23

24

September 2009

EF

EF

EF

EF

EF

LU

EF

EF

EF

EF

EF

EF

LU

Oktober 2009

31

32

33

LU

34

35

36

37

38

39

LU

40

41

42

43

44

45

LU

46

47

48

49

50

51

LU

52

53

54

55

56

Nopember 2009

LU

58

59

60

61

62

63

LU

64

65

66

67

68

69

LU

70

71

72

73

74

75

LU

76

77

78

79

LHB

80

LU

81

Desember 2009

82

83

84

85

86

LU

87

88

89

90

91

92

LU

93

94

95

96

LHB

97

LU

98

99

100

101

LHB

102

LU

103

104

105

106

Januari 2010

LHB

107

LU

108

109

110

111

112

113

LU

114

115

116

LHB

117

118

LU

119

120

121

122

123

124

LU

LS1

LS1

LS1

LS1

LS1

LS1

LU

Pebruari 2010

1

2

3

4

5

6

LU

7

8

9

10

11

12

LU

13

14

15

16

17

18

LU

19

20

21

22

LHB

23

LU

Maret2010

24

25

26

27

28

29

LU

30

31

32

33

34

35

LU

36

37

38

39

40

41

LU

42

43

44

45

46

47

LU

48

49

50

April 2010

51

52

53

LU

54

55

56

57

58

59

LU

60

61

LHB

62

63

64

LU

65

66

67

68

69

70

LU

71

72

LHB

73

LHB

Mei 2010

74

LU

75

76

77

78

79

80

LU

81

82

83

84

85

86

LU

87

88

89

90

91

92

LU

93

94

95

96

97

98

LU

Juni 2010

100

101

102

103

104

LU

105

106

LHB

107

108

109

LU

110

111

112

113

114

115

LU

116

117

118

119

120

121

LU

LS2

LS2

LS2

Juli 2010

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LHR LHR LHR LHR LHR LHR

Keterangan :
LHB
LU
LS1
LS2

: Libur Hari Besar
: Libur Umum
: Libur Semester 1
: Libur Semester 2

LPP
LHR
EF
TGL
TGL

20 Juli 2009
17 Agustus 2009
21 - 22 Agustus 2009
14 - 29 September 2009
27 Nopember 2009
18 Desember 2009
25 Desember 2009

: Isra Mi' raj Nabi Muhammad SAW
: Proklamasi Kemerdekaan
: Libur Permulaan Puasa
: Libur Hari Raya Idul Fitri
: Hari Raya Idul Adha
: Tahun Baru Hijriyah 1431 H
: Natal

: Libur Permulaan Puasa
: Libur Hari Raya
: Hari Belajar Efektif Fakultatif
: 01 Oktober 2007 UTS Semester 1
: 07 April 2008 UTS Semester 2

Hari Efektif Sekolah :
Semester I
Semester II
Jumlah
Hari Belajar Efektif Fakultatif

: 124 hari
: 121 hari
: 245 hari
: 18 hari

Libur Hari Besar :
01 Januari 2010
14 Januari 2010
26 Pebruari 2010
14 April 2010
28 April 2010
30 April 2010
09 Juni 2010

: Tahun baru Masehi
: Hari Raya Imlek 2561
: Maulid Nabi Muhammad SAW

: Hari Raya Nyepi
: Hari Raya Waisak
: Wafat Isa Al Masih
: Kenaikan Isa Almasih
Surabaya, 13 Juli 2009
Kepala SMK Negeri 3 Surabaya

Drs. BAHRUN, ST. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640412 198803 1 019

30
57

99