CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA 3K (KESELAMATAN, KECERIAAN & KESIHATAN) SMK SYED MASHOR 2011 Pengerusi Pn Hajah Siti Khalijijah bt Hassan

Naib Pengerusi Pn Hafizah bt Khairuddin Pn Raudah bt Mustafa Setiausaha Pn Kuni Masruhati bt Mohd Fadzin Ahli Jawatankuasa :

Unit Keceriaan Ketua : Pn Che Norlia bt Ramli En Subramaniam a/l Manjini Pn Siti Hawa bt Abdullah Pn Sarijah bt Seman Pn Ambigai Selvi Pn Suryana bt Yusof Pn Sabariah bt Mat Kasim Pn Norhazlina bt Mohamad

Program Tandas Bermaklumat Ketua : En Zulkiflee bt Djasman Pn Tan Sai Gaik Pn Mazni bt Abd Rahman

Unit L andskap & Keindahan En Ahmad Izwan b Abdullah Zawawi En Abdul Aziz b Kamaruzaman

Unit Kawad Kecemasan Sesi pagi: Pn Norsaliza bt Hashim Cik Adibah bt Ibrahim Sesi Petang: En Mohd Khaidir b Abd Wahab Pn Nurul Asilati

Program Makmal & Bengkel KHB Selamat Ketua : En Khairul Azhar bt Azmi Cik Nor Nadiah bt Mohd Nor

Unit Rawatan (suntikan & Pergigian) Ketua : Pn Zalina bt Abd Rahman Sesi pagi Pn Rahana Bt Said Cik Suhana bt Hirdjat Sesi Petang Pn Hjh Jamaliah bt Ahmad Cik Suzieliana bt Tajuluddin Pn Norwahida bt Md Aini

Program 3K SMKSM terdiri daripada unit-unit seperti yang berikut: y y y y y y Unit Keceriaan Kelas Unit Tandas Bermaklumat Unit Kawad Kecemasan Unit Landskap & Keindahan Unit Makmal & Bengkel Selamat Unit Rawatan (Suntikan/Pergigian) Persekitaran sekolah yang bersih.2013 Program 3K merupakan satu program yang menjurus ke arah menghasilkan suasana persekitaran sekolah yang memberangsangkan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3K merujuk kepada Kebersihan. .PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM 3K (KESELAMATAN. selamat dan berkeyakinan dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. sudah pasti para guru dan pelajar akan menjadi lebih selesa. KECERIAAN & KESIHATAN) 2011. Kesihatan dan Keselamatan. sihat dan selamat amat perlu bagi meningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi emosi. Secara amnya jika ketigatiga elemen ini diterapkan ke dalam suasana persekitaran sekolah. rohani .jasmani dan intelek.

y y MATLAMAT Membentuk keterampilan dan keperibadian murid yang unggul melalui pengukuhan Program 3K. Kesihatan dan Kebersihan/Keceriaan) Menjadikan semua blok bangunan. tandas. sayuran. surau dan kelas bersih dan ceria dan bertaraf Lima Bintang Mewujudkan taman di kawasan sekolah dengan menjadikan persekitaran sekolah bersih. herba dan bunga. bilik khas. ceria dan hijau dengan pokok buah-buahan. VISI DAN MATLAMAT VISI TAHAP 3K SMK SYED MASHOR BERTARAF LIMA BINTANG DAN MENJADI JOHAN 3K PERINGKAT NEGERI/ KEBANGSAAN MENJELANG 2013 y y y Tahap 3K sekolah memenuhi kualiti dan piawaian semasa Tahap 3K sekolah setanding dengan sekolah-sekolah terbaik di dalam daerah/negeri/negara Terkenal dan menjadi contoh dalam daerah/ negeri/negara MISI Dalam usaha untuk menjadikan Tahap 3K SMK SYED MASHOR bertaraf Lima Bintang. y Meningkatkan kualiti keselamatan dan kesihatan sekolah dengan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam Borang Penilaian 3K (Keselamatan. Jawatankuasa 3K bertekad dengan penuh iltizam akan memberikan komitmen untuk menjadikan tahap 3K SMKSM Bertaraf Lima Bintang untuk menjadikan sekolah kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. .MISI.

. 2.Mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. cergas dan cerdas. 2. Melahirkan murid berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek keselamatan. Melahirkan murid berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan. SKOP KESIHATAN Objektif: 1.OBJEKTIF SKOP KECERIAAN Objektif: 1. SKOP KESELAMATAN Objektif. 2. Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah. 4. 3. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian. 5. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih. sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kesihatan .Mewujudkan gaya hidup yang sihat. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah. indah dan ceria. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Keselamatan Sekolah. 1. 3. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan dan keceriaan sekolah. 3.

S2 Semua guru memberi komitmen yang tinggi S3 Persekitaran sekolah sudah kelihatan hijau S4 Mempunyai Kelas Sains Pertanian dan MPV Landskap & Nurseri W1 Tahap 3K (Keselamatan. kelas. O2 Hubungan baik dan sumber kewangan daripada PIBG SMKSM. KECERIAAN & KESIHATAN) KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS) S1 Sekolah mempunyai kemudahan asas yang mencukupi. Kebersihan dan Kesihatan) bilik-bilik khas. tandas dan lain-lain masih sederhana W5 Taman-taman di sekitar sekolah kurang terurus O1 Pihak PPD telah menyediakan garis panduan pengurusan Program 3K yang boleh dijadikan panduan T1 PPD/JPN tidak memberikan peruntukan untuk membaik pulih dan menaik taraf sekolah. .ANALISIS PERSEKITARAN PROGRAM 3K (KESELAMATAN. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. surau.

makmal. Kebersihan/Keceriaan dan Kesihatan) bangunan sekolah dan bilik-bilik dalam bangunan masih sederhana Matlamat strategi Meningkatkan tahap 3K bangunan sekolah. herba dan bunga Tahap kehijauan kawasan sekitar untuk menghasilkan taman di seluruh sekolah masih di peringkat kawasan sekitar sekolah sederhana Kehijauan Kawasan Sekitar Sekolah Tahap Kehijauan kawasan sekitar Prestasi 2013: Menjadikan sekolah berkonsepkan sekolah dalam taman. ceria dan berinformasi Menjadikan kawasan sekitar sekolah kelihatan hijau dengan pokok buahbuahan. bilik khas. Mendapat Anugerah 3K peringkat daerah . sayuran. bilik kaunseling. bilik pendidikan seni. kelas. tandas bertaraf 5 Bintang Mendapat Anugerah 3K peringkat daerah 3K Kawasan Sekitar Sekolah Meningkatkan tahap 3K kawasan sekitar sekolah Tahap 3K Prestasi 2013: Mendapat Anugerah 3K peringkat daerah Tahap 3K kawasan sekitar masih pada tahap sederhana PROGRAM 3K Bertaraf 1 atau 2 Bintang sahaja Landskap kawasan sekolah bertaraf 5 Bintang 90% taman mini di semua koridor kelas dan bilik-bilik khas kelihatan hijau. tandas Indikator prestasi Tahap 3K Prestasi 2013: Bertaraf 1 atau 2 Bintang Sasaran Semua bangunan. surau. bilik-bilik khas (bilik sakit.ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK Bidang Isu 3K Bangunan Sekolah Tahap 3K (Keselamatan. bengkel. kantin bilik SPBT dll) kelas.

PELAN TAKTIKAL PROGRAM 3K (KESELAMATAN. bersih. 2 PERTANDINGAN Menjadikan kelas lebih KECERIAAN ceria. Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai. -Pengetua Tempoh Jan -Nov Kos/ Sumber TOV Tahap keceriaan mencapai 80% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% SEKOLAH Meningkatkan tahap DALAM TAMAN keceriaan sekolah.Nov Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap keceriaan dan .Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga Tahap kesedaran murid berkaitan kesihatan kesihatan kurang memuaskan Aspek kesihatan Murid sihat mencapai 78% Aspek keselamatan Penekanan aspek keselamatan di sekolah masih berada pada tahap sederhana Meningkatkan aspek-aspek keselamatan diri murid dan persekitaran sekolah . KECERIAAN & KESIHATAN) Bil Program 1 Objektif Tanggungjawab -Pengetua -PK HEM -Unit Landskap & Keindahan JK 3K. semua aspek keselamatan. kondusif dan Jan . Ciri-ciri keselamatan 80% prasarana sekolah mematuhi yang mencukupi. sempurna dan berfungsi Murid menekankan aspek keselamatan diri di sekolah.

Nov Murid yang Tahap sihat seramai kesihatan 78% murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. Jan . 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang -PK HEM berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan Sepanjang tahun Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit .SEKOLAH menarik.Nov Tahap keceriaan mencapai 60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat. 3 TANDAS ANGKAT Meningkatkan imej. -PK HEM -AJK 3K -Semua guru -Semua murid -Pengetua Jan . -PK HEM -Unit Keceriaan Kelas JK 3K -Murid -Pengetua -PK HEM -Unit Tandas Bermaklumat Jk 3K -Guru bertugas Harian -Semua guru mencapai 70% kelas mencapai 80% kebersihan kelas meningkat. kebersihan dan keceriaan tandas. 4 HIDUP SIHAT -Semua murid Mencapai tahap kesihatan -Pengetua 80%.

-Unit Makmal& Bengkel KHB Selamat. Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.vektor pembawa penyakit. -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Jan ± Nov bawaan nyamuk dan vektor yang lain. Jun Tahap kesedaran murid mengenai kebakaran mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kadar kemalangan akibat kebakaran yang melibatkan murid rendah. -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid -Pengetua -PK HEM -Unit Kawad Keselamatan 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap -Pengetua kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam -PK HEM kelas/ makmal. 6 LATIHAN KEBAKARAN Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri apabila berlaku kebakaran. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful