CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA 3K (KESELAMATAN, KECERIAAN & KESIHATAN) SMK SYED MASHOR 2011 Pengerusi Pn Hajah Siti Khalijijah bt Hassan

Naib Pengerusi Pn Hafizah bt Khairuddin Pn Raudah bt Mustafa Setiausaha Pn Kuni Masruhati bt Mohd Fadzin Ahli Jawatankuasa :

Unit Keceriaan Ketua : Pn Che Norlia bt Ramli En Subramaniam a/l Manjini Pn Siti Hawa bt Abdullah Pn Sarijah bt Seman Pn Ambigai Selvi Pn Suryana bt Yusof Pn Sabariah bt Mat Kasim Pn Norhazlina bt Mohamad

Program Tandas Bermaklumat Ketua : En Zulkiflee bt Djasman Pn Tan Sai Gaik Pn Mazni bt Abd Rahman

Unit L andskap & Keindahan En Ahmad Izwan b Abdullah Zawawi En Abdul Aziz b Kamaruzaman

Unit Kawad Kecemasan Sesi pagi: Pn Norsaliza bt Hashim Cik Adibah bt Ibrahim Sesi Petang: En Mohd Khaidir b Abd Wahab Pn Nurul Asilati

Program Makmal & Bengkel KHB Selamat Ketua : En Khairul Azhar bt Azmi Cik Nor Nadiah bt Mohd Nor

Unit Rawatan (suntikan & Pergigian) Ketua : Pn Zalina bt Abd Rahman Sesi pagi Pn Rahana Bt Said Cik Suhana bt Hirdjat Sesi Petang Pn Hjh Jamaliah bt Ahmad Cik Suzieliana bt Tajuluddin Pn Norwahida bt Md Aini

sudah pasti para guru dan pelajar akan menjadi lebih selesa. KECERIAAN & KESIHATAN) 2011.jasmani dan intelek. Secara amnya jika ketigatiga elemen ini diterapkan ke dalam suasana persekitaran sekolah.2013 Program 3K merupakan satu program yang menjurus ke arah menghasilkan suasana persekitaran sekolah yang memberangsangkan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Program 3K SMKSM terdiri daripada unit-unit seperti yang berikut: y y y y y y Unit Keceriaan Kelas Unit Tandas Bermaklumat Unit Kawad Kecemasan Unit Landskap & Keindahan Unit Makmal & Bengkel Selamat Unit Rawatan (Suntikan/Pergigian) Persekitaran sekolah yang bersih.PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM 3K (KESELAMATAN. 3K merujuk kepada Kebersihan. rohani . . Kesihatan dan Keselamatan. selamat dan berkeyakinan dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. sihat dan selamat amat perlu bagi meningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi emosi.

herba dan bunga.MISI. y y MATLAMAT Membentuk keterampilan dan keperibadian murid yang unggul melalui pengukuhan Program 3K. Kesihatan dan Kebersihan/Keceriaan) Menjadikan semua blok bangunan. y Meningkatkan kualiti keselamatan dan kesihatan sekolah dengan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam Borang Penilaian 3K (Keselamatan. bilik khas. surau dan kelas bersih dan ceria dan bertaraf Lima Bintang Mewujudkan taman di kawasan sekolah dengan menjadikan persekitaran sekolah bersih. VISI DAN MATLAMAT VISI TAHAP 3K SMK SYED MASHOR BERTARAF LIMA BINTANG DAN MENJADI JOHAN 3K PERINGKAT NEGERI/ KEBANGSAAN MENJELANG 2013 y y y Tahap 3K sekolah memenuhi kualiti dan piawaian semasa Tahap 3K sekolah setanding dengan sekolah-sekolah terbaik di dalam daerah/negeri/negara Terkenal dan menjadi contoh dalam daerah/ negeri/negara MISI Dalam usaha untuk menjadikan Tahap 3K SMK SYED MASHOR bertaraf Lima Bintang. sayuran. ceria dan hijau dengan pokok buah-buahan. . tandas. Jawatankuasa 3K bertekad dengan penuh iltizam akan memberikan komitmen untuk menjadikan tahap 3K SMKSM Bertaraf Lima Bintang untuk menjadikan sekolah kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah.Mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Melahirkan murid berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek keselamatan. Melahirkan murid berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian. 2. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah.OBJEKTIF SKOP KECERIAAN Objektif: 1. SKOP KESIHATAN Objektif: 1. 2. cergas dan cerdas. 3. 5. 1. . 2. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan. indah dan ceria. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Keselamatan Sekolah. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan dan keceriaan sekolah. 3. SKOP KESELAMATAN Objektif. 4. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih.Mewujudkan gaya hidup yang sihat. 3. sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kesihatan .

ANALISIS PERSEKITARAN PROGRAM 3K (KESELAMATAN. tandas dan lain-lain masih sederhana W5 Taman-taman di sekitar sekolah kurang terurus O1 Pihak PPD telah menyediakan garis panduan pengurusan Program 3K yang boleh dijadikan panduan T1 PPD/JPN tidak memberikan peruntukan untuk membaik pulih dan menaik taraf sekolah. kelas. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. Kebersihan dan Kesihatan) bilik-bilik khas. O2 Hubungan baik dan sumber kewangan daripada PIBG SMKSM. . KECERIAAN & KESIHATAN) KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS) S1 Sekolah mempunyai kemudahan asas yang mencukupi. S2 Semua guru memberi komitmen yang tinggi S3 Persekitaran sekolah sudah kelihatan hijau S4 Mempunyai Kelas Sains Pertanian dan MPV Landskap & Nurseri W1 Tahap 3K (Keselamatan. surau.

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK Bidang Isu 3K Bangunan Sekolah Tahap 3K (Keselamatan. tandas bertaraf 5 Bintang Mendapat Anugerah 3K peringkat daerah 3K Kawasan Sekitar Sekolah Meningkatkan tahap 3K kawasan sekitar sekolah Tahap 3K Prestasi 2013: Mendapat Anugerah 3K peringkat daerah Tahap 3K kawasan sekitar masih pada tahap sederhana PROGRAM 3K Bertaraf 1 atau 2 Bintang sahaja Landskap kawasan sekolah bertaraf 5 Bintang 90% taman mini di semua koridor kelas dan bilik-bilik khas kelihatan hijau. sayuran. bilik pendidikan seni. ceria dan berinformasi Menjadikan kawasan sekitar sekolah kelihatan hijau dengan pokok buahbuahan. bilik-bilik khas (bilik sakit. tandas Indikator prestasi Tahap 3K Prestasi 2013: Bertaraf 1 atau 2 Bintang Sasaran Semua bangunan. kelas. bengkel. herba dan bunga Tahap kehijauan kawasan sekitar untuk menghasilkan taman di seluruh sekolah masih di peringkat kawasan sekitar sekolah sederhana Kehijauan Kawasan Sekitar Sekolah Tahap Kehijauan kawasan sekitar Prestasi 2013: Menjadikan sekolah berkonsepkan sekolah dalam taman. Mendapat Anugerah 3K peringkat daerah . surau. kantin bilik SPBT dll) kelas. makmal. Kebersihan/Keceriaan dan Kesihatan) bangunan sekolah dan bilik-bilik dalam bangunan masih sederhana Matlamat strategi Meningkatkan tahap 3K bangunan sekolah. bilik khas. bilik kaunseling.

-Pengetua Tempoh Jan -Nov Kos/ Sumber TOV Tahap keceriaan mencapai 80% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% SEKOLAH Meningkatkan tahap DALAM TAMAN keceriaan sekolah. Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai.Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga Tahap kesedaran murid berkaitan kesihatan kesihatan kurang memuaskan Aspek kesihatan Murid sihat mencapai 78% Aspek keselamatan Penekanan aspek keselamatan di sekolah masih berada pada tahap sederhana Meningkatkan aspek-aspek keselamatan diri murid dan persekitaran sekolah . kondusif dan Jan . PELAN TAKTIKAL PROGRAM 3K (KESELAMATAN.Nov Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap keceriaan dan . sempurna dan berfungsi Murid menekankan aspek keselamatan diri di sekolah. Ciri-ciri keselamatan 80% prasarana sekolah mematuhi yang mencukupi. bersih. semua aspek keselamatan. 2 PERTANDINGAN Menjadikan kelas lebih KECERIAAN ceria. KECERIAAN & KESIHATAN) Bil Program 1 Objektif Tanggungjawab -Pengetua -PK HEM -Unit Landskap & Keindahan JK 3K.

3 TANDAS ANGKAT Meningkatkan imej. 4 HIDUP SIHAT -Semua murid Mencapai tahap kesihatan -Pengetua 80%. Jan . kebersihan dan keceriaan tandas. -PK HEM -AJK 3K -Semua guru -Semua murid -Pengetua Jan .Nov Tahap keceriaan mencapai 60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat. 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang -PK HEM berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan Sepanjang tahun Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit .Nov Murid yang Tahap sihat seramai kesihatan 78% murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. -PK HEM -Unit Keceriaan Kelas JK 3K -Murid -Pengetua -PK HEM -Unit Tandas Bermaklumat Jk 3K -Guru bertugas Harian -Semua guru mencapai 70% kelas mencapai 80% kebersihan kelas meningkat.SEKOLAH menarik.

. 6 LATIHAN KEBAKARAN Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri apabila berlaku kebakaran. -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid -Pengetua -PK HEM -Unit Kawad Keselamatan 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap -Pengetua kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam -PK HEM kelas/ makmal.vektor pembawa penyakit. Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat. -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Jan ± Nov bawaan nyamuk dan vektor yang lain. Jun Tahap kesedaran murid mengenai kebakaran mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kadar kemalangan akibat kebakaran yang melibatkan murid rendah. -Unit Makmal& Bengkel KHB Selamat.