Anda di halaman 1dari 24

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODUL LATIH TUBI


HAFAZAN PMR
TINGKATAN 1
TAJUK 1 : AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP
(AL-BAQARAH : 1-5201)


(i)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan

...
.................
.................
................. .................
.................

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.................
.................
.................
.................
................. .................

TAJUK 2 : KEPENTINGAN DOA DALAM KEHIDUPAN (AL-BAQARAH : 201)

(i)

Berdasakan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

................. .................

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i)

Berdasakan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

..................

..

TAJUK 3 : KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWT (AL-BAQARAH : 255)


(i)

Berdasakan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.................. ..
................. ..
..

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

..
.................. .................
.................
(ii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

..


.. ..
(iii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.
.. ..
..

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iv)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

..................
.. .................
..
..

TAJUK 4 : BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH SWT (AL-BAQARAH : 256)
(i)

Berdasakan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.................. ..
..
..

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.. ..

..

..
..

TAJUK 5 : SIFAT-SIFAT ALLAH SWT (AL-BAQARAH : 284)
(i)

Berdasakan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

..

.................

.................

.. .................

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.. ..
..
.. .................

TAJUK 5 : SIFAT-SIFAT ALLAH SWT (AL-BAQARAH : 285)
(i)

Berdasakan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.. ..
..
.................
.................

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.....................
.................. ...................
....................

TAJUK 5 : SIFAT-SIFAT ALLAH SWT (AL-BAQARAH : 286)

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i)

Berdasakan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

....................


...................

..................
...................
..
...................

(ii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

................. ...................
.................
.................
..................
.................
TINGKATAN 2

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TINGKATAN 2
TAJUK 1 : ILMU PENYULUH KEHIDUPAN (ALI IMRAN : 18)(i)

Berdasakan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

................
................. .................

(ii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

................. .................
.................

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAJUK 2 : MENGHARGAI SUNNATULLAH (ALI IMRAN : 27)

(i)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.................

.................
................. .................

(ii)

.................

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

................. .................
................. .................

.................

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TINGKATAN 3
TAJUK 1 : MENUNAIKAN KEWAJIPAN SOLAT JUMAAT (AL-JUMUAH : 9)(i)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.................
.................

................. .................
.................
(ii)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

................. .................
................. ................. .................

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERUNCINGAN TAJUK HAFAZAN TINGKATAN 1
(i)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam alQuran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)
(2)
(3)

Jawapan :

(1)


(2)
(3)
Jawapan :

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TINGKATAN 2
TAJUK 1 : HIDAYAH MILIK ALLAH SWT (ALI IMRAN : 8)

)8 : (
(i)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)

(2)
(3)

Jawapan :

(ii)

(1)
(2)
(3)

Jawapan :

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)
(2)
(3)
Jawapan :
(iv)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

................
.. .................
(v)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.. ..
.. ..
(vi)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.. ................
..

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAJUK 2 : MENGINSAFI KEKUASAAN ALLAH SWT (ALI IMRAN : 26)

(i)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)

Jawapan :

(2)

(3)

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)

(2)

Jawapan :

(iii)

(3)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

Jawapan :

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iv)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


.. ..
................. ..

(v)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


.. ..
.
(vi)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.
..

.

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TINGKATAN 3
TAJUK 1 : MEMOHON KEAMPUNAN & RAHMATALLAH SWT
(AL-ARAAF : 23)(i)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

Jawapan :
(ii)

(1)

(2)

(3)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)
(2)
(3)
Jawapan :

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)
Jawapan :

(iv)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.. ..................
..
(v)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.. .................

(vi)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.. .................
..

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAJUK 2: MENUNAIKAN KEWAJIPAN SOLAT JUMAAT


(AL-JUMUAH : 10)(ii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam alQuran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)
(2)
(3)
Jawapan :
(iii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)
(2)
(3)
Jawapan :

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)
Jawapan :

(iv)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.. ..................

..................
(v)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

..................

..................

..

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAJUK 3: MENUNAIKAN KEWAJIPAN SOLAT JUMAAT


(AL-JUMUAH : 11)a.

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti


dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)
(2)
(3)
Jawapan :
(ii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)
(2)
(3)
Jawapan :

2010

PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(1)
(2)
(3)
Jawapan :

(iv)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.................

.. .
.. .................
(v)

Berdasarkan Jadual di atas, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

.................
.. ..
..................