Anda di halaman 1dari 8

BORANG C: 100-HEP (PKAP.

35/6/3) PUSAT KEGIATAN PELAJAR BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR TARIKH TERIMA PERMOHONAN PERINGKAT AKTIVITI (Sila tandakan dengan X ) KOD PERSATUAN

SH
Antarabangsa Kebangsaan Negeri IPTA Agensi Daerah Universiti Kampus Fakulti Persatuan

NAMA AKTIVITI

KATEGORI (Sila tandakan dengan X)

AKADEMIK/ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF/INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

SUKAN/REKREASI KEROHANIAN KESENIAN/KEBUDAYAAN KEUSAHAWANAN PENGANTARABANGSAAN

OBJEKTIF (Catatkan nombor berdasarkan kod di lampiran 1.

ANJURAN TARIKH & TEMPAT PROGRAM BILANGAN PESERTA

NAMA PEGAWAI PENGIRING/ PENASIHAT ANGGARAN KOS

BORANG C: 100-HEP (PKAP.35/6/3)

PERMOHONAN MENGANJURKAN AKTIVITI PELAJAR


(Sila rujuk buku Garis Panduan Kegiatan Pelajar UiTM)

A.

KETERANGAN PEMOHON

PROGRAM Kod Persatuan Ketua Projek Jawatan Email Penasihat Bilangan Peserta Pegawai Pengiring Tarikh Masa Tempat Dari No. Telefon Bimbit Hingga No. Telefon Bimbit No. Telefon Bimbit

B. OBJEKTIF
(Sila senaraikan jika objektif lain dari kenyataan di lampiran 1)

BORANG C: 100-HEP (PKAP.35/6/3)

C.

PENYERTAAN
Lelaki Jawatan Sila lampirkan (jika ada) Jawatan Sila lampirkan (jika ada) Perempuan No. Telefon Bimbit No. Telefon Bimbit

Bilangan Peserta Staf UiTM Bil Nama Jemputan Luar Bil Nama

D.
Bil

CERAMAH/SYARAHAN/KULIAH ( jika ada )


Penceramah Tajuk Sila lampirkan (Jika ada) Jawatan/Organisasi

E. F. G.

JADUAL / ATURCARA AKTIVITI


Sila lampirkan

JAWANKUASA PENGANJUR
Sila lampirkan

ANGGARAN PERBELANJAAN
(Baki Kewangan Persatuan : RM __________)

a) Sumber Kewangan RM
1) 2) 3) 4)
b)

Sumbangan Ahli Sumbangan Fakulti Tajaan (Luar UiTM) Jumlah Peruntukan dari TKK/HEP

Sila guna templat berikut untuk mengisi maklumat perbelanjaan aktiviti. Sila doubke-click fail berikut:

C:\Docum ents and Settings\user\My Docum ents\Kira Bajet Aktiviti Pelajar.xls

BORANG C: 100-HEP (PKAP.35/6/3)

b) Perbelanjaan Nyatakan secara terperinci

Jumlah (RM) 3

Penginapan: RM 5.00 x _____ malam x ______ peserta Makanan: Elaun Makan (pagi) Elaun Makan (tengahari) Elaun Makan (petang) Elaun Makan (malam) Jamuan Makan (VIP) Publisiti: Kain rentang/banner Gambar dan laporan Hadiah: Pertama Kedua Ketiga Elaun/Saguhati: RM 25.00 x _____ jam x _____ orang Malam Pra Graduan: RM1,000.00 (L/Sum)/Fakulti Majlis Kecemerlangan Akademik (Anugerah Dekan): RM 10.00 x _________ penerima Mesyuarat Agong: RM 2.50 x __________ ahli RM 100.00 x __________ RM 75.00 x ___________ RM 50.00 x ___________ RM 130.00 RM 50.00 x _______bilangan RM 2.00 x ______bil peserta x ____bil hari RM 4.00 x ______bil peserta x ____bil hari RM 2.00 x ______bil peserta x ____bil hari RM 4.00 x ______bil peserta x ____bil hari RM 10.00 x ________ orang

BORANG C: 100-HEP (PKAP.35/6/3)

c) Lain-lain Perbelanjaan Sila nyatakan secara terperinci

Jumlah (RM)

BORANG C: 100-HEP (PKAP.35/6/3)

H.

PENGESAHAN PEMOHON

Saya mengesahkan maklumat di atas adalah benar

TANDATANGAN (NAMA & COP PENGESAHAN)

I. ULASAN PENASIHAT PERSATUAN/KELAB 5

Saya mengesahkan telah membaca kertas kerja ini dan mengesahkan aktiviti boleh dilaksanakan

TANDATANGAN (NAMA & COP PENGESAHAN)

J.

ULASAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) UiTM

Kami mengesahkan aktiviti ini tidak bertembung dengan aktiviti perdana anjuran MPP.

TANDATANGAN (NAMA & COP PENGESAHAN)

K. KELULUSAN FAKULTI DEKAN / TIMBALAN DEKAN HEP & SUMBER / PENYELARAS HEP
(Untuk diisi oleh Persatuan di bawah fakulti sahaja) LULUS TIDAK LULUS

TANDATANGAN (NAMA & COP PENGESAHAN)

PERHATIAN 1. Borang yang lengkap diisi hendaklah dimajukan ke Pusat Kegiatan/Aktiviti Pelajar & Pengantarabangsaan selewat-lewatnya 4 minggu dari tarikh program. Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses. 2. Sila tambah lampiran sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi .

3.

Laporan beserta gambar aktiviti hendaklah dikemukakan ke Pusat Kegiatan/Aktiviti Pelajar & Pengantarabangsaan dan Fakulti selewat-lewatnya 7 hari setelah program dijalankan. Jika gagal berbuat demikian, sebarang permohonan di masa hadapan tidak akan dipertimbangkan .

KEGUNAAN PEJABAT
AKTIVITI LEPAS SEMESTER INI TARIKH PROGRAM LAPORAN

KEPUTUSAN

BORANG C: 100-HEP (PKAP.35/6/3)

NAMA PESERTA PROGRAM/AKTIVITI PERSATUAN / KELAB DALAMAN PELAJAR-PELAJAR UiTM Sila lampirkan bersama Borang C: 100-HEP (PKAP.35/6/3)

Bil.

Nama Pelajar

No. Akaun Bank ISlam

K/P UiTM

Kod Kursus

No. Bilik & Kolej 6

BORANG C: 100-HEP (PKAP.35/6/3) Lampiran 1


KOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. OBJEKTIF Membolehkan peserta berpeluang menyampaikan idea dengan jelas berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan dan bertulis Membolehkan peserta mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas Membolehkan peserta membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar Membolehkan peserta menggunakan teknologi dalam pembentangan Membolehkan peserta mendapat pendedahan dengan aspek kebolehanan berunding dan mencapai persetujuan Membolehkan peserta berkomunikasi dengan peserta komunikasi yang mempunyai budaya

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

berlainan. Membolehkan peserta mengembangkan kemahiran komunikasi perseorangan. Membolehkan peserta menggunakan kemahiran bukan lisan Membolehkan peserta mengenal pasti dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur serta membuat penilaian yang berjustifikasi. Membolehkan peserta mengembang dan membaiki kemahiran berfikir seperti menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan Membolehkan peserta mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif. Membolehkan peserta berfikir melangkaui batas. Membolehkan peserta membuat keputusan yang berdasarkan bukti yang kukuh. Membolehkan peserta bertahan serta memberikan perhatian sepenuhnya terhadap tanggungjawab yang berikan. Membolehkan peserta memahami dan menyesuaikan diri kepada budaya komuniti dan persekitaran kerja yang baharu Membolehkan peserta membina hubungan baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama. Membolehkan peserta Berpeluang memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan. Membolehkan peserta mengenali dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain Membolehkan peserta memberi sumbangan kepada perancangan dan menyelaraskan hasil usaha kumpulan. Membolehkan peserta bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan. Membolehkan peserta mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber. Membolehkan peserta menerima idea baharu dan berkeupayaan untuk pembelajaran autonomi Membolehkan peserta mengembangkan minda ingin tahu dan dahagakan ilmu. Membolehkan peserta mengenal pasti peluang perniagaan. Membolehkan peserta merangka perancangan perniagaan. Membolehkan peserta membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan Membolehkan peserta bekerja sendiri. Membolehkan peserta memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosiobudaya dalam amalan profesional. Membolehkan peserta menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika. Membolehkan peserta mengamalkan sikap beretika di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Membolehkan peserta mengetahui tentang teori asas kepimpinan. Membolehkan peserta memimpin projek. Membolehkan peserta memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua pasukan dan anggota pasukan. Membolehkan peserta menyelia anggota pasukan.