Anda di halaman 1dari 35

Pemikiran Lateral

 Istilah

pemikiran lateral dan pemikiran paralel dicipta oleh Edward de Bono. dilahir di Malta pada tahun 1933. Pernah bertugas di beberapa buah universiti tersohor saperti Oxford, London, Cambridge dan Harvard.

 Beliau

 Beliau

dikenali dipersada antarabangsa sebagai pemikir tentang pemikiran.

 Telah

menghasilkan lebih 50 buah buku tentang pemikiran dan diterjemahkan ke dalam 27 bahasa.

Pemikiran Lateral
Pemikiran lateral digunakan untuk lari daripada idea-idea ideayang sudah lama digunakan dan yang dipercayai baik serta betul. Istilah pemikiran lateral meliputi proses-proses berfikir prosesyang keluar dan menerokai sudutsudut-sudut baru. ( de Bono Melayu) Pemikiran lateral berkait dengan pemikiran perseptual yang menerbitkan persepsi-persepsi persepsibaru.

3

Pemikiran Lateral
Intipati pemikiran lateral dapat digambarkan melalui kata-kata katade Bono: Kita tidak dapat menggali lubanglubang-lubang baru di tempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi. Maksudnya barangkali penyelesaian: hanya kalau kita cuba menggunakan idea dan cara baru.

4

Pemikiran Lateral
 

 

Pemikiran lateral bersifat generatif. Matlamat pemikiran lateral ialah mencipta peralihan, mengubah daripada konsep lama ke konsep baru. Pemikiran lateral bertujuan mencari alternatif-alternatif baru. alternatifPemikiran vertikal bergerak dari satu titik ke titik yang lain secara logikal. Ianya sentiasa menilai apa yang betul dan apa yang salah. Pemikiran lateral tidak berminat mencari yang betul tetapi mencari apa yang berlainan.
5

Teknik berfikir vertikal
Bagi kebanyakan orang, inilah cara berfikir yang betul. Tidak ada logik lain yang betul. Tidak ada logik mungkin juga. Pada hal mungkin juga adalah logik yang penting dalam kehidupan sebenar. Pemikir vertikal berkata Inilah cara yang paling baik. Pemikir lateral berkata Cuba kita cari jalanjalan-jalan lain. Pemikir vertikal bijak membuat analisis dan huraian dan sukar menerima logik lain.

Penggunaan Maklumat Lateral
Soal sama ada sesuatu maklumat itu salah atau betul tidak menjadi masalah di dalam pemikiran lateral. Pemikir lateral boleh menggunakan idea yang salah di mata orang lain. Pemikir lateral berusaha mencari faedahfaedah-feadah yang ada pada sesuatu idea meskipun disedari idea itu tidak sempurna. IdeaIdea-idea yang cacat dan salah tetap berguna kepada pemikir lateral. lateral.
7

Fokus pemikiran lateral
Membolehkan otak melompat ke depan dari satu konsep ke konsep lain. Pemikiran lateral tidak berminat pada perkara yang jelas dan nyata. Habit utama dalam pemikiran lateral ialah menjelajahi daerahdaerahdaerah di luar batas biasa. Pemikir lateral mahu tukar, pindah, ubah dan lari daripada kelaziman dan yang lama. Yang utama ialah proses penjelajahan minda.

Perbezaan Logik dan Lateral
Vertical thinking is selective; lateral thinking is generative. Vertical thinking is analytical; lateral thinking is provocative. Vertical thinking is sequential; lateral thinking can make jumps. Vertical thinking has to be correct to every step; lateral thinking does not have to be. Vertical thinking is a finite process; lateral thinking is a probabilistic one.
9

Teknik berfikir secara lateral
De Bono mencipta teknikteknikteknik berfikir lateral khusus untuk mencipta idea-idea baru. idea Pada asasnya teknik-teknik teknikbeliau ialah untuk menghasilkan provokasi dalam minda. Beliau mencipta perkataan baru provokasi operasi PO. Apa yang berlaku selepas ini adalah provokasi semata-mata. semata PO lembu boleh terbang PO kereta mempunyai roda empat segi
10

Provokasi
1. Provokasi tidak sengaja: Ia adalah ayat-ayat bodoh yang ayatdibuat secara tidak sengaja dan lucuan sahaja. Contoh: Dicadangkan guna gelombang radio untuk menembak kapalterbang. Teknik radar. 2. Penyongsangan: Melihat sesuatu perkara dan kita songsangkan cara itu. Contoh:Pelajar memberi kuliah.

11

Provokasi
3. Lari: Kebiasanya benda mesti ada ciri yang biasa. Cari jalan untuk lari daripada ciri kebiasaan. Contoh: Kamera tanpa filem.. 4. Angan-angan kosong: Ianya Anganbukan angan-angan biasa angantetapi berbentuk fantasi.Contoh: Kalaulah bukit ini tidak perlu dipanjat. Kalaulah kita boleh berjalan di dasar lautan.

12

Provokasi
5. Gila-gila: Teknik meliputi Gilaapa sahaja cara untuk membuat provokasi. Contoh: *Manusia mahu melihat saperti kucing di waktu malam. *Malas atau tiada masa untuk menyediakan makanan. *Perabot tidak dapat diganti selalu. * Hendakkan sistem bunyi yang kuat, pembesar suara mesti setinggi 10 kaki.

13

Kegunaan Pemikiran Lateral


Pembinaan idea-idea baru idea Pembaharuan dalam perkembangan produksi. Pembaharuan dalam sistem pemasaran. Penyelesiaan masalah dan mengambil keputusan. Mendapatkan maklumat yang berguna dari semua pihak. Menyempitkan perbezaan pendapat di kalangan manusia.

14

Pemikiran Paralel


Edward de Bono mencipta pemikiran paralel pada tahun 1994. Beliau menerangkan cara pemikiran sebagai: Paralel thinking simply means laying down ideas along side each other. There is no clash, no dispute, no initial true/false judgement.

15

Berfikir secara paralel
Terdapat beberapa ciri berfikir secara ini: Jangan diizinkan perbahasan.

1.

2. Jangan bermain politik. 3. Setiap orang mengemukan idea yang kreatif. 4. Jangan cepat mengkritik idea.
16

5. Khaskan masa untuk mencari segala kebaikan sesuatu idea. 6. Jangan bersikap egoistik. 7. Jangan berfikir secara berkecamuk. 8. Jangan berfikir dengan satu cara sahaja sepanjang masa. 9. Bersedia untuk dihentam.

17

Pemikiran Paralel
Pemikiran paralel tidak menilai atau menghukum dan dapat menerima segala kemungkinan. Pemikiran paralel mengguna sempadan yang lembut dan dengan itu menerima pertindanan dan pertentangan. Berfikir secara lateral melihat kepada kelebihan setiap idea secara bebas dan atas dirinya sendiri.

18

Teori Enam Topi Pemikiran
Untuk melakukan pemikiran paralel, caranya ialah dengan menggunakan kaedah Enam Topi ini.(1985) Terdapat enam gaya atau cara pemikiran yang diberikan mengikut warna tertentu.( metaforikal) Topi putih: Berfikir secara topi putih bermakna kita cuma melihat pada maklumat yang ada. PerkaraPerkara-perkara yang diutamakan ialah: Maklumat yang sudah diketahui, maklumat yang sepatut ada, dan bagaimana maklumat belum ada.

19

Enam Topi Pemikiran
Topi Hitam: Topi pemikiran kritikal dan pemikiran negatif. Apabila seseorang memakai topi ini ianya sangat mementingkan kebenaran dan realiti. Topi Hitam ialah topi logik. Adakah ini selaras dengan tujuan asal kita? Mencari kesalahan dan cacat-cela cacatsesuatu idea memang mudah. Stail pemikiran ini berguna dan penting tetapi jangan keterlaluan.

20

Enam Topi Pemikiran
Topi Merah: Gaya pemikiran begini seolah-olah seolahmelambangkan warna garang dan penuh perasaan. Beremosi, marahmarah-marah dan tuduh menuduh. Orang ini tidak banyak bercakap tentang fakta dan angka dan argumennya kerapkali tidak melambangkan perkiraan rasional.

21

Enam Topi Pemikiran


Topi Biru: Stail pemikiran topi ini seolah-olah mahu menguasai seolahfikiran lain. Berfikir tentang berfikir. Apabila kita memakai Topi Biru, kita berkelakuan saperti pemimpin orkestra. Yang kita fikirkan ialah caracaracara kita berfikir. Topi Biru diibarat sebagai topi seorang pengerusi, seorang ketua.


22

Enam Topi Pemikiran
Topi Kuning: Stail pemikiran ini adalah yang penuh harapan. Pemikiran positif. Memikirkan tentang kebaikan dan faedah yang mungkin didapati. Topi kuning menerangkan dengan jelas mengapa sesuatu idea itu baik dan akan berjaya. Topi Hijau: Pemikiran yang kreatif dan konstruktif. Ia melihat sesuatu yang baru. Tersangat berminat dengan alternatif, idea, penyelesaian, jawapan dan rekacipta baru.

23

Enam Kasut Bertindak
Otak kita bukan hanya berfikir. Ia berfikir dan bertindak. Malah kita berfikir untuk memelih tindakan. Enam Kasut Bertindak ialah lambang kepada enam stail tindakan. Kasut Biru: Lambang cara Biru: berfikir untuk membuat kerja rutin. Kerja rutin penting tetapi tidak perlu banyak berfikir.
24

Enam Kasut Bertindak
Kasut Kelabu: Cara bertindak Kelabu: ini dibuat dalam kekaburan. Tindakan mencari maklumat adalah penting untuk membuat keputusan. Kasut Perang: Ia adalah Perang: lambang tindakan yang pragmatik. Ianya bertindak secara praktikal, simple dan berkesan. Kita buat apa yang terbaik.

25

Enam Kasut Bertindak
Kasut Kuning: Lambang tindakan Kuning: dalam keadaan cemas dan berbahaya. Untuk itu kenalpasti punca kecemasan. Kemudian ramalkan kesan negatif dan bertindak menghadapinya. Kasut Merah Jambu: Ianya Jambu: lambang kasih sayang, belas kasihan dan kelembutan. Perkara yang utama ialah mementingkan soal kemanusiaan. Kasut Ungu: Lambang kuasa Ungu: rasmi. Tindakan dibuat berdasarkan kepakaran dan tanggungjawab rasmi.

26

Alat Pemikiran Lateral
PMI Plus, Minus Interasting (baik buruk menarik). Arahkan minda kita kepada sesuatu pandangan dan senarai kebaikan sesuatu idea, keburukan idea yang sama dan benda-benda yang bendamenarik. Buat pilihan mengikut PMI satu idea. AGO Aims, Goals and Objectives ( tujuan matlamat, objektif). Menolong membuat fokus yang betul semasa berfikir. Mengelakkan kita berfikir perkara yang tidak berkenaan. Beri perhatian kepada tujuan, matlamat dan hasil.
27

Alat Pemikiran Lateral
Program CoRT (Cognitive Research Trust) di perkenalkan oleh Edward de Bono. Ianya mempunyai 6 bahagian. CoRT I hingga VI. CoRT I ialah asas kepada program CoRT. Alat pemikiran CoRT I merupakan asas bagi program CoRT iaitu memperluaskan pandangan kita supaya lebih kreatif, konstruktif, dan kritis. Dengan menggunakan alat CoRT I, kita dapat menghasilkan idea dan peraturan baru, peancangan baru dan membuat keputusan yang bijak.

28

Alat Pemikiran Lateral
APC Alternatives, Possibilities, Choices. APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara secara serentak. . Fikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sama. Cipta rekabentuk untuk mencapai objektif yang sama. Gunakan alternatif, kemungkinan dan pilihan. CAF Consider All Factors. CAF adalah alat untuk meluaskan sudut pandangan kita. Ianya membantu mengarahkan minda ke semua arah. Ianya juga mengelakkan daripada terlupa memikirkan semua aspek.

29

Alat Pemikiran Lateral
OPV Other Peoples Views. Gunakan alat ini untuk meluaskan pandangan orang lain dan diri sendiri. Pandangan orang lain tentang sesuatu idea perlu diambil kira. Pandangan orang lain penting terutama melihat dari berbagai perspektif. C&S Consequence and Sequel ( Kesan dan akibat daripada kesan). Alat ini digunakan untuk membuat ramalan apa yang akan berlaku di masa hadapan. C&S membuat kita panjang akal. Alat ini membantu kita membuat kesan jangka panjang. Gunakannya bersama CAF dan OPV.
30

Alat Pemikiran Lateral
FIP First Important Priorities (Perkara penting menjadi prioriti) Alat ini membantu untuk berfikir secara berfokus. FIP mengingat kita kepada prioriti kita. Dengan itu mengelakkan dari memikirkan perkara yang tidak penting. Penting atau tidak sesuatu perkara terpulang kepada yang yang kita utamakan. Buat pilihan yang diutamakan. Semaknya melalui AGO.

31

Pemikiran Analitis
Berfikir secara analitis ialah melihat sesuatu itu secara lebih terperinci. Masalah besar dipecah kepada bahagianbahagianbahagian yang lebih kecil supaya dapat ditangani. Dalam proses ini perhatian bukan kepada kegunaan analisis tetapi sama ada analisis sudah cukup. Pelbagai analisis dibuat bagi menjawab soalan-soalan Apa?, soalanMengapa?, Bila?, Bagaimana?, Siapa? dan Di mana?

32

Pemikiran Kritis


Selalunya perkataan kritik (kritikos) mempunyai konotasi negatif iaitu saperti mencari kesalahan, kesilapan dan kelemahan. Pada asalnya pemikiran kritikal dicipta untuk membuang kesilapan, kekeliruan dan andaian yang salah. Sebagai contoh pemikiran kritis berfungsi saperti membuang antah daripada beras. Pemikir kritis percaya bahawa dengan membuang semua faktor yang salah dan lemah, maka yang tinggal semua faktor yang betul dan baik.

33

Pemikiran Reflektif


 

Diperkenalkan oleh John Dewey (1921). Menurut beliau pemikiran reflektif muncul apabila seseorang berhadapan dengan situasi yang membingungkan, atau menghapai masalah. Pemikiran reflektif mempunyai beberapa tahap. Pertama: wujudnya perasaan tidak pasti, tidak tentu, dan boleh buat keputusan. Kedua: si pemikir dapat mengenalpasti masalah sebenar. Ketiga: mencipta idea, perancangan untuk menangani isu.

34

Pemikiran Reflektif
Keempat: pada tahap ini dapat dibuat deduksi daripada pelbagai hipotesis, dalam masa yang sama memikirkan implikasiimplikasi-implikasi. Kelima: tahap verifikasi, dimana idea dapat dibuktikan betul ataupun salah.


35