Anda di halaman 1dari 13

Disediakan oleh : Noor Badariah bte Abu Bakar Nur Atiqah bte Ahmad Zaki

1. Daripada pergerakan kasar kepada pergerakan halus

2. Daripada pergerakan ringkas kepada pergerakan kompleks

3. Daripada pergerakan mudah kepada pergerakan susah

PRINSIP ANSUR MAJU

y Dengan menggunakan prinsip ini, sesuatu pekerjaan

yang dianggap sukar akan menjadi senang dan dapat dilaksanakan dengan jayanya. y Ia dilaksanakan sebagai latih tubi secara berulangulang mengikut tahap-tahap kesukaran yang telah ditentukan secara berperingkat-peringkat. y Dalam erti kata yang lain ialah mempelajari sesuatu dengan melakukan yang lebih mudah terlebih dahulu ke yang lebih susah secara berperingkat-peringkat. y Dengan cara ini sesuatu pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk dikuasai dan akhirnya mencapai objektif dan matlamat yang telah ditentukan.

Melibatkan guru
y Guru dapat mengenalpasti kesalahan yang dilakukan oleh murid pada setiap peringkat dan membetulkannya dengan serta merta. y Perkembangan pengajaran menunjukkan pemeringkatan sesuai dengan kebolehan murid secara teratur dan terkawal. y Dapat minimumkan berlakunya kemalangan dan kecederaan. y Pemeringkatan penguasaan kemahiran mengikut turutan memacu ke arah pencapaian objektif. y Guru mengajar secara berperingkat-peringkat dan menegaskan butiran secara terperinci bagi setiap peringkat pergerakan.

Melibatkan murid
y Murid memahami dengan jelas setiap peringkat y y y y

pergerakkan aktiviti. Murid dapat mengenalpasti setiap kesalahan yang dilakukan pada setiap peringkat pergerakan. Murid tidak akan merasa bosan kerana terdapat berbagai gaya gerakan dalam sesuatu aktiviti. Murid akan amat responsive dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Dapat memupuk semangat keberanian dan keyakinan murid.

KEMAHIRAN MENGELECEK

1. Pemain berjalan biasa tanpa bola sambil menggunakan kayu hoki dalam garisan yang lurus.

2. Secara individu pemain berjalan secara biasa sambil mengelecek bola dengan kayu hoki, diikuti dengan berlari perlahan-lahan

3. Mengelecek melalui halangan sebaris

Anda mungkin juga menyukai