Anda di halaman 1dari 59

SIHATSIHAT SEPANJANGSEPANJANG HAYATHAYAT

DRDR AZIZAHAZIZAH BT.BT. AB.AB. MANANMANAN PAKARPAKAR KESIHATANKESIHATAN AWAMAWAM KETUAKETUA PENOLONGPENOLONG PENGARAHPENGARAH KANANKANAN (KAWALAN(KAWALAN PENYAKITPENYAKIT TIDAKTIDAK BERJANGKIT)BERJANGKIT)

PENOLONG PENGARAH PENGARAH KANAN KANAN (KAWALAN (KAWALAN PENYAKIT PENYAKIT TIDAK TIDAK BERJANGKIT) BERJANGKIT)

GayaGaya HidupHidup SihatSihat

KunciKunci untukuntuk kehidupankehidupan yangyang sihatsihat adalahadalah mengamalkanmengamalkan caracara hiduphidup sihatsihat ::

MakanMakan secarasecara sihatsihat

LakukanLakukan aktivitiaktiviti fizikalfizikal

TidakTidak merokokmerokok

aktiviti fizikal fizikal   Tidak Tidak merokok merokok   Belajar Belajar menangani menangani stres
aktiviti fizikal fizikal   Tidak Tidak merokok merokok   Belajar Belajar menangani menangani stres
aktiviti fizikal fizikal   Tidak Tidak merokok merokok   Belajar Belajar menangani menangani stres

BelajarBelajar menanganimenangani stresstres

MasalahMasalah KesihatanKesihatan didi MalaysiaMalaysia

HeartHeart DiseaseDisease

Penyebab utama kematian

30 % kematian

2556 Jumlah kematian pada tahun 2002

30 % kematian • 2556 Jumlah kematian pada tahun 2002 Cancer Cancer • 9% kematian Hypertension

CancerCancer 9% kematian

kematian pada tahun 2002 Cancer Cancer • 9% kematian Hypertension Hypertension • 155 kematian pada tahun

HypertensionHypertension

155 kematian pada tahun

2002

DiabetesDiabetes

8.3 % penduduk Malaysia

20% - 30 % penduduk berlebihan berat badan

FAKTOR RISIKO

Penyakit Kronik  Kardiovaskular  Diabetes Darah Tinggi Kanser  
Penyakit Kronik
 Kardiovaskular
 Diabetes
Darah Tinggi
Kanser
 Kardiovaskular  Diabetes Darah Tinggi Kanser   Boleh DiUbah - cara hidup sihat Tidak

Boleh DiUbah - cara hidup sihat

Tidak boleh diubah

PEMAKANANPEMAKANAN UNTUKUNTUK KESIHATANKESIHATAN

PEMAKANAN PEMAKANAN UNTUK UNTUK KESIHATAN KESIHATAN

KESANKESAN PEMAKANANPEMAKANAN TERHADAPTERHADAP KESIHATANKESIHATAN

PEMAKANAN PEMAKANAN TERHADAP TERHADAP KESIHATAN KESIHATAN Tabiat Tabiat makan makan yang yang buruk buruk

TabiatTabiat makanmakan yangyang burukburuk PengambilanPengambilan makananmakanan yangyang tidaktidak betulbetul

buruk Pengambilan Pengambilan makanan makanan yang yang tidak tidak betul betul  Risiko Penyakit Kronik Kegemukan
buruk Pengambilan Pengambilan makanan makanan yang yang tidak tidak betul betul  Risiko Penyakit Kronik Kegemukan
buruk Pengambilan Pengambilan makanan makanan yang yang tidak tidak betul betul  Risiko Penyakit Kronik Kegemukan

Risiko

Penyakit

Kronik

buruk Pengambilan Pengambilan makanan makanan yang yang tidak tidak betul betul  Risiko Penyakit Kronik Kegemukan
buruk Pengambilan Pengambilan makanan makanan yang yang tidak tidak betul betul  Risiko Penyakit Kronik Kegemukan

Kegemukan

EpidemikEpidemik ObesitiObesiti

Senario Masyarakat Malaysia
Senario Masyarakat Malaysia

Kolesterol

Kegemukan

Penyakit Kronik  Kardiovaskular  Diabetes Darah Tinggi Kanser  
Penyakit Kronik
 Kardiovaskular
 Diabetes
Darah Tinggi
Kanser
u k a n Penyakit Kronik  Kardiovaskular  Diabetes Darah Tinggi Kanser   Garam

Garam

Gula

u k a n Penyakit Kronik  Kardiovaskular  Diabetes Darah Tinggi Kanser   Garam
u k a n Penyakit Kronik  Kardiovaskular  Diabetes Darah Tinggi Kanser   Garam

Kalori

Lemak
Lemak

Serat

PRINSIPPRINSIP--PRINSIPPRINSIP MAKANMAKAN SECARASECARA SIHATSIHAT

- - PRINSIP PRINSIP MAKAN MAKAN SECARA SECARA SIHAT SIHAT Makan Makan pelbagai pelbagai jenis jenis

MakanMakan pelbagaipelbagai jenisjenis makananmakanan ii.ii. ImbangkanImbangkan pengambilanpengambilan makananmakanan dengandengan aktivitiaktiviti fizikalfizikal iii.iii. BanyakkanBanyakkan makanmakan bijirinbijirin dandan kekacangkekacang iv.iv. PilihPilih makananmakanan yangyang rendahrendah lemaklemak dandan kolesterolkolesterol v.v. KurangkanKurangkan pengambilanpengambilan garamgaram dandan gulagula vi.vi. MinumMinum sekurangsekurang--kurangnyakurangnya enamenam hinggahingga lapanlapan gelasgelas airair seharisehari vii.vii. MakanMakan makananmakanan yangyang bersihbersih dandan selamatselamat viii.viii. AmalkanAmalkan penyusuanpenyusuan susususu ibuibu ((bayibayi))

i.i.

dan dan selamat selamat viii. viii. Amalkan Amalkan penyusuan penyusuan susu susu ibu ibu ( (

Makan Pelbagai Jenis Makanan

Makan Pelbagai Jenis Makanan Membekalkan kombinasi tenaga dan nutrien yang berbeza Perlu ada kepelbagaian Berpandukan

Membekalkan kombinasi tenaga dan nutrien yang berbeza

Perlu ada kepelbagaian

tenaga dan nutrien yang berbeza Perlu ada kepelbagaian Berpandukan Piramid Makanan. Kesederhanaan - ditekankan

Berpandukan Piramid Makanan.

Kesederhanaan - ditekankan untuk mengelakkan makan berlebihan

NikmatilahNikmatilah BerbagaiBerbagai JenisJenis MakananMakanan -- PIRAMIDPIRAMID MAKANANMAKANAN

Pilih keperluan makanan harian berasaskan panduan berikut Makan Sedikit Makan Sederhana (2-3 sajian) Makan Banyak
Pilih keperluan
makanan harian
berasaskan
panduan berikut
Makan Sedikit
Makan Sederhana
(2-3 sajian)
Makan Banyak
(Sekurang-kurangnya
5 sajian)
Makan Lebih
Banyak
(8-12 sajian)

PARASPARAS 11 :: BIJIRIN,BIJIRIN, HASILHASIL BIJIRINBIJIRIN && UBIUBI

((88 -- 1212 SajianSajian seharisehari))

• Sumber karbohidrat , vitamin B, zat besi dan fosforus • 55% dari jumlah kalori harian , Kurang lemak

Contoh 1 sajian

karbohidrat

nasi roti tosai Meehun
nasi
roti
tosai
Meehun
biskut
biskut
capati
capati

PARASPARAS 22 :: SAYURSAYUR DANDAN BUAHBUAH (3(3 55 SAJIAN/SEHARI)SAJIAN/SEHARI)

KebaikanKebaikan MakanMakan SayuranSayuran DanDan BuahanBuahan ::

-Rendah lemak , Fiber , Vitamin C, vitamin A , vitamin B6 -Antioksidan (vitamin C, vitamin E & galian Kalium & kalsium)

B6 - Antioksidan (vitamin C, vitamin E & galian Kalium & kalsium) Contoh 1 sajian buah

Contoh 1 sajian buah

betik tembikai
betik
tembikai
B6 - Antioksidan (vitamin C, vitamin E & galian Kalium & kalsium) Contoh 1 sajian buah

nenas

B6 - Antioksidan (vitamin C, vitamin E & galian Kalium & kalsium) Contoh 1 sajian buah

oren

PARASPARAS 3:3: IKAN,IKAN, AYAM,AYAM, DAGINGDAGING DANDAN KEKACANGKEKACANG (2(2 33 HIDANGANHIDANGAN SEHARISEHARI ))

SumberSumber proteinprotein KayaKaya dengandengan vitaminvitamin B,B, zatzat besibesi dandan zinkzink KekacangKekacang kayakaya dengandengan seratserat dandan magnesiummagnesium

Contoh satu sajian daging, ikan, telur dan kekacang:

2 biji telur 2 keping tau-kua 1 ketul peha ayam saiz sederhana ekor ikan kembung
2
biji telur
2
keping tau-kua
1
ketul peha ayam saiz sederhana
ekor ikan kembung saiz
sederhana
1
2
keping daging tanpa lemak saiz

PARASPARAS 44 SUSUSUSU DANDAN HASILHASIL TENUSUTENUSU 11 22 HIDANGANHIDANGAN

SumberSumber kalsiumkalsium KayaKaya dengandengan proteinprotein SumberSumber vitaminvitamin

SATUSATU HIDANGANHIDANGAN SUSUSUSU DANDAN PRODUKPRODUK SUSUSUSU

HIDANGAN SUSU SUSU DAN DAN PRODUK PRODUK SUSU SUSU   1 1 gelas gelas susu
HIDANGAN SUSU SUSU DAN DAN PRODUK PRODUK SUSU SUSU   1 1 gelas gelas susu

11 gelasgelas susususu (200(200 ml)ml) 11 cawancawan dadihdadih 11 kepingkeping kejukeju

MakanMakan SecaraSecara SihatSihat didi TempatTempat KerjaKerja

Makan buah dan sayur setiap waktu makan

Makan ½ cawan sayur
Makan 1 jenis buah Pelbagaikan buah & sayur Contoh: nasi kerabu/ulam, rojak buah, pecal Makan ulam & salad bersama hidangan Jadikan buah sebagai snek

  

MakanMakan SecaraSecara SihatSihat didi TempatTempat KerjaKerja

Pilih makanan dan minuman yang kurang gula

Hadkan pengambilan makanan manis & bergula

Kurangkan minuman manis & berkarbonat

 

Guna label maklumat pemakanan utk pastikan jumlah gula dalam sesuatu produk yang dibeli

Berhati-hati dgn pemanis tiruan

MakananMakanan yangyang tinggitinggi kandungankandungan gulagula

yang yang tinggi tinggi kandungan kandungan gula gula  Had pengambilan gula individu : 10 sudu
yang yang tinggi tinggi kandungan kandungan gula gula  Had pengambilan gula individu : 10 sudu
yang yang tinggi tinggi kandungan kandungan gula gula  Had pengambilan gula individu : 10 sudu
yang yang tinggi tinggi kandungan kandungan gula gula  Had pengambilan gula individu : 10 sudu
yang yang tinggi tinggi kandungan kandungan gula gula  Had pengambilan gula individu : 10 sudu
yang yang tinggi tinggi kandungan kandungan gula gula  Had pengambilan gula individu : 10 sudu
yang yang tinggi tinggi kandungan kandungan gula gula  Had pengambilan gula individu : 10 sudu

Had pengambilan gula

individu : 10 sudu teh sehari termasuk gula tersembunyi

Purata pengambilan gula

rakyat M’sia : 24 sudu teh sehari & kanak-kanak didapati mengambil 43.4 sudu teh sehari

MakanMakan SecaraSecara SihatSihat didi TempatTempat KerjaKerja

Kurangkan makanan bergoreng dan berlemak

Kurangkan kekerapan mengambil makanan bergoreng

Pilih minuman yang rendah lemak spt susu rendah lemak

 

Buang kulit dan lemak ayam/daging sebelum masak/makan

Pilih makanan rendah lemak tak tepu & kolesterol

MakanMakan SecaraSecara SihatSihat didi TempatTempat KerjaKerja

Pilih tempat makan yang bersih dan makanan yang selamat

Pilih tempat makan yg bersih

  

Pilih pengendali makanan yang menjaga kebersihan diri dan makanan

Pilih makanan yg bertudung

KeperluanKeperluan harianharian kalorikalori untukuntuk dewasadewasa

LELAKILELAKI
LELAKILELAKI
PEREMPUANPEREMPUAN
PEREMPUANPEREMPUAN
kalori kalori untuk untuk dewasa dewasa LELAKILELAKI PEREMPUANPEREMPUAN 25002500 kalorikalori 18001800 kalorikalori
kalori kalori untuk untuk dewasa dewasa LELAKILELAKI PEREMPUANPEREMPUAN 25002500 kalorikalori 18001800 kalorikalori
25002500 kalorikalori
25002500 kalorikalori
18001800 kalorikalori
18001800 kalorikalori

PengambilanPengambilan KaloriKalori DalamDalam SehariSehari (2000(2000 kalorikalori))

MakanMakan PagiPagi

MinumMinum TehTeh PagiPagi

MakanMakan TengahariTengahari MinumMinum PetangPetang MakanMakan MalamMalam

Tengahari Minum Minum Petang Petang Makan Makan Malam Malam Kalori Kalori 500 500 100 100 650

KaloriKalori

500500

100100

650650

100100

650650

KetahuiKetahui MakananMakanan SegeraSegeraAndaAnda

“ “ Makanan Makanan Segera Segera ” ” Anda Anda Satu quarter-pound cheeseburger, kentang goreng (besar),

Satu quarter-pound cheeseburger, kentang goreng (besar), dan secawan 16 oz. minuman ringan membekalkan :

1,166 kalori 51 95
1,166 kalori
51
95

g lemak mg kolesterol

1,450 mg natrium (garam)

dan secawan 16 oz. minuman ringan membekalkan : 1,166 kalori 51 95 g lemak mg kolesterol

KekalkanKekalkan beratberat badanbadan sihatsihat dengandengan mengimbangkanmengimbangkan pengambilanpengambilan makananmakanan seimbangseimbang dandan aktivitiaktiviti fizikalfizikal yangyang berterusanberterusan

makanan makanan seimbang seimbang dan dan aktiviti aktiviti fizikal fizikal yang yang berterusan berterusan
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih

Makan lebih, aktiviti kurang

Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih

Makan sederhana, aktviti lebih

Makan lebih, aktiviti kurang Makan sederhana, aktviti lebih
Berapa BMI Anda ? BMI (Body Mass Index) = 60 contoh BMI = = 1.6
Berapa BMI Anda ?
BMI
(Body Mass Index)
=
60
contoh
BMI
=
=
1.6 x 1.6

Berat (kg) Tinggi (m) 2

23.4

contoh BMI = = 1.6 x 1.6 Berat (kg) Tinggi (m) 2 23.4 Kurang Normal Lebih
Kurang Normal Lebih berat Obes berat 20 25 30 BMI sebagai penunjuk obesiti dan kurang
Kurang
Normal
Lebih berat
Obes
berat
20
25
30
BMI sebagai penunjuk obesiti dan kurang berat badan
(m) 2 23.4 Kurang Normal Lebih berat Obes berat 20 25 30 BMI sebagai penunjuk obesiti

UKURUKUR LILITLILIT PINGGANGPINGGANG (Waist(Waist Circumference,Circumference, WC)WC)

DikaitkanDikaitkan dengandengan risikorisiko tinggitinggi kejadiankejadian penyakitpenyakit sepertiseperti DiabetisDiabetis Mellitus,Mellitus, DarahDarah tinggitinggi,, dislipidemiadislipidemia dandan jantungjantung bagibagi individuindividu dengandengan BMIBMI melebihimelebihi 2525--34.934.9 LilitanLilitan pinggangpinggang diambildiambil padapada akhirakhir hembusanhembusan nafasnafas yangyang normalnormal

akhir hembusan hembusan nafas nafas yang yang normal normal Lelaki < 90 cm (36 in) Perempuan

Lelaki < 90 cm (36 in)

Perempuan < 80 cm (32 in.)

FaedahFaedah beratberat badanbadan unggulunggul !!!!

kurangkurang risikorisiko penyakitpenyakit dandan masalahmasalah berkaitanberkaitan rasarasa sihatsihat menambahmenambah keyakinankeyakinan senangsenang bergerakbergerak kelihatankelihatan segaksegak// cantikcantik dandan menawanmenawan

senang senang bergerak bergerak   kelihatan kelihatan segak segak / / cantik cantik dan dan
senang senang bergerak bergerak   kelihatan kelihatan segak segak / / cantik cantik dan dan

SENAMANSENAMAN && AKTIVITIAKTIVITI FIZIKALFIZIKAL

SENAMAN SENAMAN & & AKTIVITI AKTIVITI FIZIKAL FIZIKAL

LAKUKANLAKUKAN AKTIVITIAKTIVITI FIZIKALFIZIKAL

DefinisiDefinisi::

SebarangSebarang pergerakanpergerakan anggotaanggota badanbadan yangyang menggunakanmenggunakan tenagatenaga

KepentinganKepentingan::
KepentinganKepentingan::

UtkUtk mengekalmengekal dandan meningkatkanmeningkatkan tahaptahap kecergasankecergasan dandan mengurangkanmengurangkan risikorisiko mendapatmendapat penyakitpenyakit

AktivitiAktivitiAktiviti fizikalfizikalfizikal Aktiviti SemuaSemua pergerakan pergerakanpergerakan badan tubuhtubuh
AktivitiAktivitiAktiviti fizikalfizikalfizikal
Aktiviti SemuaSemua pergerakan pergerakanpergerakan badan tubuhtubuh badanbadan seperti
berjalan, yangyang berkebun, mengunakanmengunakan mengayoh tenagatenaga
basikal, naik tangga, kerja rumah,
lain-lain aktiviti fizikal harian.
ApaApaApa diadiadia senamansenamansenaman??? Aktiviti riadah yang selalunya dilakukan AktivitiAktiviti dalam
ApaApaApa diadiadia senamansenamansenaman???
Aktiviti riadah yang selalunya
dilakukan AktivitiAktiviti dalam FizikalFizikal jangka masa
tertentu, YangYang MeningkatkanMeningkatkan berulang-ulang
bertujuan
meningkatkan tahap
kecergasan KecergasanKecergasan & kesihatan FizikalFizikal

FaedahFaedah KecergasanKecergasan FizikalFizikal

FaedahFaedah kepadakepada diridiri sendirisendiri

MembinaMembina dayadaya tahantahan kardiovaskularkardiovaskular && otototot CthCth:: berjalanberjalan lajulaju,, berjogingberjoging,, berbasikalberbasikal,, berenangberenang,, bersukanbersukan,, senamrobiksenamrobik

MembinaMembina kekuatankekuatan dandan dayadaya tahantahan otototot CthCth:: naiknaik turunturun tanggatangga,, mengangkatmengangkat && membawamembawa barangbarang,, senamansenaman tekantekan tubitubi dandan

tubitubi 
tubitubi


bangunbangun

MembinaMembina kelenturankelenturan ((fleksibilitifleksibiliti)) CthCth:: mencucimencuci lantailantai,, senamansenaman reganganregangan,, taitai chi,chi, yogayoga

FaedahFaedah KecergasanKecergasan FizikalFizikal

FaedahFaedah kepadakepada organisasiorganisasi

PekerjaPekerja lebihlebih sihatsihat dandan berdayaberdaya saingsaing

DptDpt meningkatkanmeningkatkan prestasiprestasi,, kualitikualiti kerjakerja && produktivitiproduktiviti

 



MemupukMemupuk semangatsemangat kerjakerja berpasukanberpasukan

MencapaiMencapai visivisi && misimisi organisasiorganisasi

LakukanLakukan AktivitiAktiviti FizikalFizikal SecaraSecara berperingkatberperingkat

Lakukan aktiviti fizikal sederhana sekurang- kurangnya 30 minit sehari pada kebanyakan hari dalam seminggu.
Lakukan aktiviti
fizikal sederhana
sekurang-
kurangnya 30
minit sehari pada
kebanyakan hari
dalam seminggu.

BurningBurning 100100 kcalkcal oror 10g10g fatfat

TimeTime (minutes(minutes))

Men

Women

Brisk walking Jogging Dancing Swimming Badminton Bowling Golf Washing car Mopping floor

15

20

8

15

20

30

20

30

15 30 15 20 30 45 45 60 45 60 LessLess Vigorous,Vigorous, MoreMore timetime vsvs
15
30
15
20
30
45
45
60
45
60
LessLess Vigorous,Vigorous, MoreMore timetime vsvs MoreMore vigorous,vigorous, lessless TimeTime

SentiasaSentiasa AktifAktif didi TempatTempat KerjaKerja

Menggunakan fitball sbg kerusi di tempat kerja.

Banyakkan aktiviti naik turun tangga daripada menggunakan lif.

Banyakkan gerakan kalistenik (regangan otot-otot

skeletal

dan sendi-sendi besar).

 senamrobik 
senamrobik

Sertai sesi aktiviti fizikal yang dianjurkan di tempat kerja spt

Gunakan kemudahan sukan dan rekreasi yang disediakan spt gimnasium dan trek joging.

MENANGANIMENANGANI STRESSTRES

MENANGANI MENANGANI STRES STRES

DEFINASIDEFINASI STRESSTRES

….adalah perubahan perasaan yang berlaku dalam diri seseorang yang terjadi di sebabkan oleh kehadiran faktor tekanan dari luar atau dalam diri yang di panggil ‘stresor ‘ yang melampaui keupayaan diri untuk mengatasinya Ianya memerlukan tindakbalas yang bersesuaian (adjustment ) untuk mengatasinya.

yang bersesuaian (adjustment ) untuk mengatasinya. Stres Pekerjaan berlaku ………. Apabila seseorang
yang bersesuaian (adjustment ) untuk mengatasinya. Stres Pekerjaan berlaku ………. Apabila seseorang

Stres Pekerjaan berlaku ……….

Apabila seseorang menghadapi tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sepadan dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. Kehadiran faktor seperti persekitaran , personaliti , perhubungan yang tidak sekufu dgn seseorang .

PuncaPunca--puncapunca StresStres PekerjaanPekerjaan

Objektif dan struktur organisasi yang kurang jelas.

Perkembangan kerjaya, status dan gaji yang tidak memuaskan.

Peranan yang berkonflik.

Tugas yang membosankan.

Kerja yang terlalu sedikit atau terlalu banyak

  

Konflik dan kurang sokongan sesama rakan sekerja atau

pihak

atasan.(masaalah perhubungan)

Konflik di antara tuntutan kerja dan rumah.

Faktor persekitaran tempat kerja

BAGAIMANABAGAIMANA KITAKITA TAHUTAHU YANGYANG KITAKITA ADAADA STRESSSTRESS?? JikaJika terdapatterdapat perubahanperubahan didalamdidalam diridiri kitakita

PERUBAHANPERUBAHAN FISIOLOGIFISIOLOGI PeningkatanPeningkatan degupandegupan jantungjantung,, tekanantekanan darahdarah tinggitinggi KeteganganKetegangan otototot didi belakangbelakang leherleher SakitSakit dadadada atauatau sesaksesak nafasnafas tanpatanpa sebabsebab KekerapanKekerapan sakitsakit kepalakepala ,,migrainmigrain ,,peningpening,, rasarasa naknak pitampitam PeluhPeluh sejuksejuk tanpatanpa sebabsebab TidakTidak hadamhadam // sembelitsembelit // ciritcirit biritbirit SelaluSelalu rasarasa letihletih dandan lemahlemah badanbadan MasalahMasalah tidurtidur

rasa rasa letih letih dan dan lemah lemah b a d a n b a d

PERUBAHANPERUBAHAN MENTAL MENTAL

MasalahMasalah untukuntuk tumputumpu perhatianperhatian KerapKerap lupalupa TersangatTersangat sensitifsensitif bilabila didi kritikkritik BerfikiranBerfikiran negatifnegatif SukarSukar bertolakbertolak ansuransur CepatCepat kelirukeliru // FikiranFikiran sentiasasentiasa didi awanganawangan LetihLetih mentalmental

Cepat keliru keliru / / Fikiran Fikiran sentiasa sentiasa di di awangan awangan   Letih

PERUBAHANPERUBAHAN EMOSI EMOSI

MoodinessMoodinessRasaRasa kesunyiankesunyian GementarGementar,, tertekantertekan,, takuttakut,, risaurisau,, panikpanik SedihSedih ,, TidakTidak ceriaceria RendahRendah hargaharga diridiri ,, RasaRasa kecewakecewa MimpiMimpi burukburuk CepatCepat marahmarah dandan meradangmeradang TiadaTiada KepuasanKepuasan diridiri

meradang   Tiada Tiada Kepuasan Kepuasan diri diri PERUBAHAN PERUBAHAN TINGKAHLAKU TINGKAHLAKU  

PERUBAHANPERUBAHAN TINGKAHLAKU TINGKAHLAKU

AgresifAgresif MakanMakan berlebihanberlebihan // kurangkurang seleraselera makanmakan merokokmerokok berlebihanberlebihan // minumminum minumanminuman keraskeras MenggeletarMenggeletar // senangsenang dapatdapat kemalangankemalangan // cuaicuai kurangkurang aktifaktif // cepatcepat penatpenat

PERUBAHANPERUBAHAN SOSIAL SOSIAL

RasaRasa terpinggirterpinggir RasaRasa sunyisunyi KurangKurang menghubungimenghubungi kawankawan--kawankawan KurangKurang mesramesra TidakTidak selesaselesa berinteraksiberinteraksi dengadenga orangorang lainlain HubunganHubungan tidaktidak baikbaik dengandengan rakanrakan sekerjasekerja

PERUBAHANPERUBAHAN SPIRITUALSPIRITUAL

sekerja sekerja PERUBAHAN PERUBAHAN SPIRITUAL SPIRITUAL   Rasa Rasa jiwa jiwa kosong kosong  

RasaRasa jiwajiwa kosongkosong HidupHidup tidaktidak bermaknabermakna MasaMasa depandepan yangyang kaburkabur RasaRasa hiduphidup iniini hanyahanya membazirmembazir TiadaTiada peganganpegangan hiduphidup MengharapkanMengharapkan penyelesaianpenyelesaian yangyang ajaibajaib untukuntuk setiapsetiap masalahmasalah

APAKAH KEMAHIRAN YANG PERLU BAGI MENGATASI STRESS DI TEMPAT KERJA ….7 SKILL

1.PENYELESAIAN MASAALAH & MEMBUAT KEPUTUSAN

2.PENGURUSAN MASA

3.LATIHAN TEGAS DIRI (ASSERTIVENESS)

2.PENGURUSAN MASA 3.LATIHAN TEGAS DIRI (ASSERTIVENESS) 4.PENGENDALIAN KEMARAHAN 5.PENGENDALIAN KONFLIK 6.KOMUNIKASI
2.PENGURUSAN MASA 3.LATIHAN TEGAS DIRI (ASSERTIVENESS) 4.PENGENDALIAN KEMARAHAN 5.PENGENDALIAN KONFLIK 6.KOMUNIKASI

4.PENGENDALIAN KEMARAHAN

5.PENGENDALIAN KONFLIK

6.KOMUNIKASI BERKESAN

7.TEKNIK RELAKSASI

MenanganiMenangani StresStres PekerjaanPekerjaan

TingkatkanTingkatkan sokongansokongan sosialsosial didi tempattempat kerjakerja JalinJalin persahabatanpersahabatan KongsiKongsi masalahmasalah dgndgn merekamereka ygyg bolehboleh dipercayaidipercayai PraktikPraktik pemikiranpemikiran rasionalrasional dandan positifpositif JgnJgn layanlayan perasaanperasaan atauatau pemikiranpemikiran negatifnegatif PastikanPastikan tafsirantafsiran andaanda tentangtentang sesuatusesuatu sepadansepadan dgndgn faktafakta GantiGanti pemikiranpemikiran tidaktidak rasionalrasional dandan negatifnegatif dgndgn keteranganketerangan yangyang lebihlebih munasabahmunasabah

rasional rasional dan dan negatif negatif dgn dgn keterangan keterangan yang yang lebih lebih munasabah munasabah

MenanganiMenangani StresStres PekerjaanPekerjaan

BerkomunikasiBerkomunikasi secarasecara berkesanberkesan JadiJadi pendengarpendengar yangyang baikbaik LuahLuah pendapatpendapat secarasecara jelasjelas,, tepattepat dandan tegastegas HormatiHormati pandanganpandangan orangorang lainlain GunaGuna faktafakta bukanbukan ikutikut perasaanperasaan UrusUrus masamasa secarasecara bijakbijak PrioritizedPrioritized,, senaraikansenaraikan tugastugas mengikutmengikut keutamaankeutamaan dandan kepentingankepentingan DelegateDelegate tugastugas secarasecara bijakbijak

keutamaan keutamaan dan dan kepentingan kepentingan   Delegate Delegate tugas tugas secara secara bijak bijak

MenanganiMenangani StresStres PekerjaanPekerjaan

TanganiTangani kritikankritikan dengandengan baikbaik BilaBila dikritikdikritik,, bertenangbertenang dandan tentukantentukan apaapa yangyang bolehboleh dipercayaidipercayai JikaJika kritikankritikan benarbenar dandan membinamembina,, terimaterima dandan ambilambil langkahlangkah sewajarnyasewajarnya SekiranyaSekiranya tidaktidak benarbenar,, dapatkandapatkan lebihlebih maklumatmaklumat dandan betulkanbetulkan salahsalah tanggapantanggapan ituitu

dapatkan dapatkan lebih lebih maklumat maklumat dan dan betulkan betulkan salah salah tanggapan tanggapan itu itu

MenanganiMenangani StresStres PekerjaanPekerjaan

AtasiAtasi masalahmasalah dengandengan berkesanberkesan GunaGuna teknikteknik IDEALIDEAL II IdentifyIdentify// kenalkenal pastipasti masalahmasalah DD DescribeDescribe// senaraikansenaraikan pilihanpilihan yangyang adaada EE EvaluateEvaluate// nilainilai akibatakibat setiapsetiap pilihanpilihan ((kelebihankelebihan && kelemahankelemahan)) AA ActAct// bertindakbertindak berdasarkanberdasarkan pilihanpilihan yangyang terbaikterbaik LL LearnLearn// belajarbelajar dandan semaksemak semulasemula

pilihan yang yang terbaik terbaik L L – – Learn Learn / / belajar belajar dan

MenanganiMenangani StresStres PekerjaanPekerjaan

TanganiTangani kemarahankemarahan secarasecara berkesanberkesan BerhentiBerhenti,, akuiakui diridiri sedangsedang marahmarah dandan cubacuba bertenangbertenang BerfikirBerfikir,, rancangrancang fikiranfikiran andaanda BertindakBertindak,, gunaguna dayadaya tindaktindak secarasecara bijakbijak AmalkanAmalkan caracara hiduphidup sihatsihat BersenamBersenam selaluselalu// luangluang masamasa utkutk beriadahberiadah MakanMakan secarasecara sihatsihat TidakTidak merokokmerokok BelajarBelajar kemahirankemahiran menanganimenangani stresstres

  Tidak Tidak merokok merokok   Belajar Belajar kemahiran kemahiran menangani menangani stres stres

TEKNIKTEKNIK RELAKSASIRELAKSASI

LATIHANLATIHAN PERNAFASANPERNAFASAN DALAMDALAM

DudukDuduk atauatau berdiriberdiri didi dalamdalam posisiposisi yangyang selesaselesa FokusFokus kepadakepada pernafasanpernafasan AmbilAmbil pernafasanpernafasan sedalamsedalam--dalamnyadalamnya sehinggasehingga 44 kiraankiraan TahanTahan nafasnafas sehinggasehingga 22 kiraankiraan DenganDengan bibirbibir yangyang tertutuptertutup,, perlahanperlahan--lahanlahan hembushembus keluarkeluar sehinggasehingga 88 kiraankiraan TumpukanTumpukan perhatianperhatian kepadakepada pernafasanpernafasan semasasemasa udaraudara masukmasuk dandan keluarkeluar

perhatian perhatian kepada kepada pernafasan pernafasan semasa semasa udara udara masuk masuk dan dan keluar keluar

BERHENTIBERHENTI MEROKOKMEROKOK

BERHENTI BERHENTI MEROKOK MEROKOK

BERHENTIBERHENTI MEROKOKMEROKOK

FAKTAFAKTA KEBURUKANKEBURUKAN MEROKOKMEROKOK ProduktivitiProduktiviti menurunmenurun AnggaranAnggaran koskos sebenarsebenar tabiattabiat merokokmerokok didi MalaysiaMalaysia ((kirakira--kirakira 44 jutajuta orangorang)) == RMRM 2020 billionbillion setahunsetahun KajianKajian didi KanadaKanada padapada tahuntahun 1995,1995, jumlahjumlah koskos yangyang ditanggungditanggung oleholeh majikanmajikan bagibagi setiapsetiap perokokperokok == C$2565.00C$2565.00 @@ RM7,002.45RM7,002.45 setahunsetahun

majikan bagi bagi setiap setiap perokok perokok = = C$2565.00 C$2565.00 @ @ RM7,002.45 RM7,002.45 setahun

KeburukanKeburukan MerokokMerokok

PadaPada diridiri sendirisendiri

PadaPada orangorang tersayangtersayang

diri sendiri sendiri   Pada Pada orang orang tersayang tersayang   Pada Pada rakan

PadaPada rakanrakan sekerjasekerja

diri sendiri sendiri   Pada Pada orang orang tersayang tersayang   Pada Pada rakan
diri sendiri sendiri   Pada Pada orang orang tersayang tersayang   Pada Pada rakan
diri sendiri sendiri   Pada Pada orang orang tersayang tersayang   Pada Pada rakan

FaedahFaedah TidakTidak MerokokMerokok && BerhentiBerhenti MerokokMerokok

KurangKurang risikorisiko mendapatmendapat penyakitpenyakit LebihLebih staminastamina JimatJimat wangwang DapatDapat menghindarimenghindari racunracun MelindungiMelindungi alamalam sekitarsekitar KesuburanKesuburan kembalikembali normalnormal MasalahMasalah matimati pucukpucuk kembalikembali pulihpulih PenampilanPenampilan diridiri lebihlebih menarikmenarik

mati pucuk pucuk kembali kembali pulih pulih   Penampilan Penampilan diri diri lebih lebih menarik

PanduanPanduan BerhentiBerhenti MerokokMerokok

DapatkanDapatkan bantuanbantuan daripadadaripada KlinikKlinik BerhentiBerhenti MerokokMerokok

Merokok   Dapatkan Dapatkan bantuan bantuan daripada daripada Klinik Klinik Berhenti Berhenti Merokok Merokok
Merokok   Dapatkan Dapatkan bantuan bantuan daripada daripada Klinik Klinik Berhenti Berhenti Merokok Merokok

HASILHASIL SARINGANSARINGAN KESIHATANKESIHATAN

BilBil SaringanSaringan KesihatanKesihatan FaktorFaktor RisikoRisiko 1.1. IndeksIndeks JisimJisim TubuhTubuh
BilBil
SaringanSaringan KesihatanKesihatan
FaktorFaktor RisikoRisiko
1.1.
IndeksIndeks JisimJisim TubuhTubuh (BMI)(BMI)
≥≥2525
2.2.
PeratusPeratus LemakLemak (%(% BodyBody Fat)Fat)
LelakiLelaki ≥≥25%25%
WanitaWanita ≥≥35%35%
3.3.
UkurUkur LilitLilit PinggangPinggang
LelakiLelaki ≥≥9090 cmcm
WanitaWanita ≥≥8080 cmcm
4.4.
TekananTekanan DarahDarah
≥≥140/90140/90
5.5.
TotalTotal KolesterolKolesterol
≥≥5.25.2 mmolmmol/L/L
66
RandomRandom BloodBlood SugarSugar (RBS)(RBS)
≥≥1111 mmolmmol/L/L
7.7.
MerokokMerokok
AdaAda
8.8.
SejarahSejarah KeluargaKeluarga (DM,(DM,
CVD,strok,penyakitCVD,strok,penyakit mentalmental ))
AdaAda

Amalkan kesederhanaan setiap masa

Makan berbagai jenis makanan

• Tingkatkan aktiviti fizikal

Berhenti merokok

Belajar mengawal tekanan

fizikal  Berhenti merokok  Belajar mengawal tekanan UbahUbah dietdiet andaanda ,, JomJom bersenambersenam
UbahUbah dietdiet andaanda ,, JomJom bersenambersenam KatakanKatakan ‘‘taktak naknak’’ padapada rokokrokok
UbahUbah dietdiet andaanda ,, JomJom bersenambersenam
KatakanKatakan ‘‘taktak naknak’’ padapada rokokrokok
KawalKawal stresstres dengandengan bijakbijak
SIHATSIHAT SEPANJANGSEPANJANG HAYATHAYAT
KunciKunci kehidupankehidupan BahagiaBahagia