Anda di halaman 1dari 10

Terminologi asas dalam psikologi kognitif

Memori Simpanan

4 konsep utama
yang terdapat
Intepretasi Ingat semula

Penting dalam perbincangan bagi proses kognitif yamg terlibat dalam pembelajaran

Term memori merujuk kepada kebolehan pelajar untuk menyimpan/mengingat ( secara mental) apa yang dipelajari sebelumnya. Ada di kalangan masanya, term ini digunakan untuk merujuk kepada proses sebenar menyimpan ilmu yang dipelajari/ kemahiran untuk satu jangka masa.

Merujuk kepada perkara/idea/ pengalaman baru. Ianya merupakan proses menyimpan/ mengingat perkara baru yang dipelajari di tempat pertama. Cth : sebarang perkara baru yang kita baca dalam buku akan disimpan dalam ruang storan dan akan dikeluarkan apabila perlu keadaan tersebut.

Mamahami perkara yang dipelajari / dilihat dengan lebih mudah dan simple. Kita tidak akan mengingat 100% perkara yang dipelajari / dilihat , namun kita akan mengintepretasikannya kepada konteks yang lebih mudah difahami agar menyenangkan kita sendiri.

Sekali kita menyimpan info dalam ruang storan, ada kalanya kita perlu menggunakan info tersebut dalam kelas ataupun dalam kehidupan seharian kita. Pada masa tersebut kita akan cuba untuk mencari semula/ mengingat info yang telah tersimpan dalam ruang storan tersebut. Proses ini dikenali sebagai proses retrival.

Memiliki 3 komponen utama : a. Pendaftaran sensori b. Ingatan jangka masa pendek c. Ingatan jangka masa panjang

Jangkaan (assumption)
Belajar daripada pemerhatian

Implikasi pendidikan (Educational implication)


Membantu pelajar untuk mendalami tingkah laku baru dengan lebih mudah dengan lakukan demonstrasi hadapan mereka. Perkara yang dipelajari tidak akan timbul/diingati dengan mudah, tetapi boleh diperhatikan dengan perangan/tingkah laku yang dicerminkan oleh pelajar.

Pembelajaran sebagai satu proses dalaman yang mungkin / tidak berkemungkinan untuk mencerminkan tingkah laku

Tingkahlaku yang menjurus kepada matlamat

Selalu memberi dorongan kepada pelajar untuk mencapai matlamat mereka dalam hidup, terutamanya matlamat yang mempunyai banyak cabaran yang harus dilalui.

Tingkah laku yang menjurus kepada pelajar itui sendiri ( berpusatkan pelajar)

Mengajar pelajar untuk membantu diri mereka sendiri dalam memiliki tingkah laku yang terpuji.

Dendaan ataupun hukuman/ hukuman tidak langsung.

Memberikan kesan kepada setiap tingkah laku murid- murid dan berkomunikasi untuk menyampaikan mesej dengan jelas mengenai kesan terhadap satiap tingkah laku yang tidak dapat diterima dalam kelas.