PONTENG BERTERUSAN ( Rujuk Panduan Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah ² Kementerian Pendidikan Malaysia 1994

) 

Sekurang-kurangnya 30 hari atau 15 % hari persekolahan pelajar tidak hadir  boleh dicadangkan untuk gantung tanpa tarikh.
TINDAKAN 1. Amaran Pertama 1. Amaran Kedua 1. Amaran Ketiga : 5 ² 7 hari ( surat ditandatangani oleh PK HEM) : 7 hari seterusnya (surat ditandatangani oleh PK HEM) : 7 hari seterusnya (surat ditandatangani oleh PK HEM ) : Cadangan Gantung Bertarikh (ditandatangani pengetua)

1. *Gantung Bertarikh

dikeluarkan bersama-sama dengan Amaran 3 dan dihantar ke Unit HEM, PPD Tuaran. ( perlu disertakan dengan minit mesyuarat yang ditandatangani Pengetua) 2. *Gantung Tanpa Tarikh: Ponteng sekali selepas menjalani hukuman Gantung Bertarikh layak diberi Gantung Tanpa Tarikh (ditandatangani pengetua dan perlu disertakan dengan minit mesyuarat yang ditandatangani Pengetua). *Laporan guru Kaunseling perlu disertakan.

PONTENG BERKALA 1. Amaran Pertama 2. Amaran Kedua 3. Amaran Terakhir 4. *Gantung Bertarikh 5. *Cadang Buang Sekolah : : : : : Pada hari ke ² 10 Pada 10 hari lagi selepas Amaran Pertama 20 hari lagi selepas Amaran Kedua 10 hari lagi selepas Amaran Terakhir 20 hari selepas Amaran Terakhir

60 Hari bukan Berturut -turut. *Ikut prosedur yang sama seperti ponteng berterusan.
1

PROSEDUR PENGELUARAN SURAT AMARAN PONTENG SEKOLAH
PONTENG SEKOLAH BERTERUSAN SURAT AMARAN AMARAN 1 5 HB TINDAKAN GURU KELAS TANDATANGAN PK HEM y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y SALINAN PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PPD TUARAN PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PPD TUARAN PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PPD TUARAN CATATAN RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

AMARAN 2 7 HARI SETERUSNYA

GURU KELAS

PK HEM

RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

AMARAN KE-3 7 HARI SETERUSNYA

GURU KELAS

PK HEM

RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

GANTUNG BERTARIKH

GURU DISIPLIN

PENGETUA

RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

GANTUNG TANPA TARIKH

GURU DISIPLIN

PENGETUA

RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

2

PROSEDUR PENGELUARAN SURAT AMARAN PONTENG SEKOLAH
PONTENG SEKOLAH BERKALA SURAT AMARAN AMARAN 1 Pada hari ke-10 TINDAKAN GURU KELAS TANDATANGAN PK HEM y y y y y y y y y y y y y y y y y y PENGETUA y y y y y y y y y y SALINAN PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PPD TUARAN PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PPD TUARAN PK HEM UNIT DISIPLIN GURU KELAS IBUBAPA KAUNSELING PPD TUARAN CATATAN RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

AMARAN 2 10 hari selepas Amaran 1

GURU KELAS

PK HEM

RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

AMARAN TERAKHIR 20 hari Selepas Amaran 2

GURU KELAS

PK HEM

RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

GANTUNG BERTARIKH 10 hari selepas Amaran terakhir

GURU DISIPLIN

RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

CADANG BUANG SEKOLAH 20 hari selepas Amaran terakhir

GURU DISIPLIN

PENGETUA

RUJUK KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3

4