Anda di halaman 1dari 615

1.

STRUKTUR KURIKULUM 1.1 Komponen Program Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) Dengan Kepujian mempunyai empat (4) komponen utama dengan peruntukan sebanyak 133 jam kredit seperti Jadual 1. Jadual 1: Komponen Kursus dan Jam Kredit Bil. 1. 2. Komponen Kursus Universiti Kursus Teras (a) Umum (37) (b) Major (44) 3. 4 Kursus Elektif - Pakej Minor Latihan Mengajar JUMLAH 24 8 133 18.0% 6.0% 100 % Jam Kredit 20 81 Peratus 15.0 % 61.0%

1.2 Kursus Universiti Kod Kursus KKD 2063 HNS 2013 FIK 3032 FIK 3042 FMW 3032 Nama Kursus Pembangunan Sahsiah Kenegaraan English for Communication 1 English for Communication 2 Wacana Akademik Bahasa Melayu Pengayaan Diri Kokurikulum JUMLAH Jam Kredit 3 3 2 2 2 2 6 20

1.3 Kursus Teras 1.3.1 Kod Kursus KPF 3012 KPP 3014 KPS 3014 KPD 3016 KPD 3026 KRP 3013 KRT 3013 KRK 3013 KAE 3013 KBK 3073 Kursus Umum Nama Kursus Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar Pengurusan Pembelajaran Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah Teknologi Maklumat Sekolah Rendah Bimbingan Sekolah Rendah Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak Kanak-Kanak Berkeperluan Khas JUMLAH Jam Kredit 2 4 4 6 6 3 3 3 3 3 37

1.3.2

Kursus Major

Pelajar akan mengikuti kursus major mengikut mata pelajaran di sekolah dan pelajar boleh memilih satu (1) major untuk dipelajar seperti berikut: i. Kod Kursus BML 3103 BML 3043 BML 3053 BML 3063 BML 3183 BML 3083 Kod Kursus KRB 3063 KRB 3013 KRB 3023 BMK 3043 BMP 3113 KRB 3053 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012 BAHASA MELAYU Nama Kursus Sejarah Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Sosiolinguistik Melayu Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu Nama Kursus Penghayatan Karya Agung Melayu Prinsip Pengajaran Bacaan Prinsip Pengajaran Penulisan Seni Mengarang Aplikasi Komputer Dalam Bahasa Melayu Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

ii.

BAHASA INGGERIS Nama Kursus Reading Skills Writing Skills Materials Development for The Language Classroom ELT and The School Curriculum Teaching of Language Skills in English For Primary School Listening and Speaking Skills English Grammar Language Testing for Primary School Nama Kursus Childrens Literature for Primary School Introduction to Literature Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Developing Reading and Writing Skill for Primary School Linguistics for ESL Teachers Seminar Refleksi Latihan Mengajar 4 JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 2 44

Kod Kursus BIK 3023 BIK 3033 BIP 3023 BIT 3073 BRI 3043 BIK 3013 BIL 3013 BRI 3053 Kod Kursus BRI 3023 BIS 3013 KRL 3033 KRL 3043 BRI 3033 BIL 3023 KPR 3012

iii. SAINS
Kod Kursus SRF 3013 SRF 3023 SRF 3033 TRB 3013 SRB 3023 TRK 3013 TRK 3023 TRK 3033 TRS 3013 KRS 3013 Kod Kursus SBF 3043 SBT 3023 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012 Nama Kursus Pengenalan Astronomi dan Fizik Moden Keelektrikan, Kemagnetan dan Gelombang Mekanik, Sifat Jirim dan Haba Pengantar Biologi Biodiversiti dan Adaptasi Pengantar Kimia Pengenalan Kimia Analisis dan Fizikal Pengenalan Kimia Organik dan Tak Organik Pengenalan Sains Alam Sekitar Kemahiran Tumpuan Dalam Sains Nama Kursus Structure and Function Basic Biotechnology Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Jam Kredit 3 3 3 3 2 44

iv.

MATEMATIK Nama Kursus Asas Nombor Asas Ukuran Asas Bentuk dan Ruang Asas Pengurusan Data Kemahiran Dalam Matematik Pengajaran Matematik Sekolah Rendah Matematik Asas Aljabar Asas Statistik Asas Kalkulus Asas Asas Matematik Diskrit Asas Kaedah Statistik Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

Kod Kursus KRM 3013 KRM 3023 KRM 3033 KRM 3043 KRM 3053 TRM 3013 TRM 3023 TRM 3033 TRM 3043 TRM 3053 TRM 3073 TRM 3063 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

v.

PENGAJIAN ISLAM Nama Kursus Iman dan Kehidupan Al-Fiqh Al-Islami I Al-Fiqh Al-Islami II Ilmu-Ilmu Al-Quran Ilmu-Ilmu Al-Hadith Akhlak Fiqh Sirah Pemikiran Islam Semasa Kajian Teks Al-Quran dan Hadith Sejarah Perkembangan Pengajian Islam I'jaz Al-Quran** Interaksi dengan Al-Quran dan AlSunnah** Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

Kod Kursus HIA 3013 HIS 3063 HIS 3073 HIQ 3013 HIH 3013 HIA 3023 HIS 3053 HIA 3033 HIQ 3033 LIT 3023 HIQ 3063 HIQ 3083 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

vi.

PENDIDIKAN MUZIK Nama Kursus Ciptaan dan Gubahan Ensembel Instrumental Ensembel Muzik Tradisional Muzik Malaysia Teknologi Pengajaran Dalam Pendidikan Muzik Asas Teori Muzik Kemahiran Asas Muzik Kemahiran Asas Kibod Ensembel Vokal Pergerakan dan Ritma Pengajaran Muzik, Seni dan Kraftangan Dalam Pendidikan Khas Apresiasi Muzik Kanak-Kanak Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

Kod Kursus KRZ 3033 SRZ 3043 KRZ 3053 KRZ 3063 KRZ 3073 SRZ 3013 SRZ 3033 SRZ 3023 SRZ 3013 QGJ 3043 KBP 3033 KAZ 3013 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

vii. PENDIDIKAN SENI VISUAL Kod Kursus SSR 3013 Nama Kursus Asas Pendidikan Seni Jam Kredit 3

SSR 3043 SSR 3053 SSR 3063 SSP 3013 SSP 3033 SSP 3023 SSP 3043 SSP 3053 SSS 3043 KBP 3023 KAF 3023 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

Pendidikan Seni Untuk Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran dan Berbakat Pengajaran Pendidikan Seni Tahap 1 Pengajaran Pendidikan Seni Tahap 2 Budaya dan Pemikiran Visual Kreativiti dan Ekspresi Seni Teori Pendidikan Seni Studio Praktis Seni Halus Studio Praktis Reka Bentuk Studio Praktis Kraf Pengajaran Muzik, Seni dan Kraftangan Dalam Pendidikan Khas Psikomotor dan Pergerakan KanakKanak Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

viii. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Kod Kursus QGU 3013 Nama Kursus Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Organisasi dan Pengurusan Dalam Program Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Latihan dan Kecergasan Jam Kredit 3

QGU 3023 QGJ 3013

3 3

QGJ 3023 QGJ 3033 QGJ 3043 QGJ 3053 QGJ 3063 QGK 3013 QGK 3023 QKJ 3013 KRJ 3013 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi Pergerakan dan Ritma Sukan Individu Sukan Berpasukan Kesihatan dan Kesejahteraan Program Kesihatan Sekolah Pendidikan Jasmani Suaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

3 3 3 3 3 3 3 3

3
3 3 2 44

ix. PENDIDIKAN KHAS


a. Bermasalah Pembelajaran

Kod Kursus KBK 3053 KBK 3083 KBK 3033 KBK 3063 KBK 3043

Nama Kursus Kokurikulum dan Rekreasi Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas Intervensi Awal Kanak-Kanak Dalam Pendidikan Khas Sokongan Komuniti Dalam Pendidikan Khas Pengurusan Tingkah Laku Dalam Pendidikan Khas

Jam Kredit 3 3 3 3

10

KBP 3013 KBP 3033 KBP 3023 KBP 3053 QKJ 3013 KBC 3013 KBC 3033 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

Murid-Murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Khusus Disleksia Pengajaran Muzik, Seni Dan Kraftangan Dalam Pendidikan Khas Kanak-Kanak Kerencatan Akal, Sindrom Down, Autisme dan Pelbagai Kecacatan Asas Literasi dan Komunikasi Pendidikan Jasmani Suaian Pintar Cerdas, Berbakat dan Kreatif Keupayaan Kognitif dan Kepelbagaian Kecerdasan Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

b.

Bermasalah Penglihatan

Kod Kursus KBK 3053 KBK 3083 KBK 3053 KBK 3063 KBK 3043 KBL 3053 KBL 3063 KBL 3023 KBL 3033

Nama Kursus Kokurikulum dan Rekreasi Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas Intervensi Awal Kanak-Kanak Dalam Pendidikan Khas Sokongan Komuniti Dalam Pendidikan Khas Pengurusan Tingkah Laku Dalam Pendidikan Khas ICT Murid Bermasalah Penglihatan Literasi Braille I Literasi Braille II Prinsip dan Strategi Pengajaran KanakKanak Bermasalah Penglihatan

Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11

KBL 3043 KBC 3013 KBC 3033 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

Orientasi dan Mobiliti Pintar Cerdas, Berbakat dan Kreatif Keupayaan Kognitif dan Kepelbagaian Kecerdasan Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

3 3 3 3 3 2 44

c.

Bermasalah Pendengaran

Kod Kursus KBK 3053 KBK 3083 KBK 3033 KBK 3063 KBK 3043 KBD 3063 KBD 3023 KBD 3033 KBD 3013 KBD 3053 KBC 3013 KBC 3033

Nama Kursus Kokurikulum dan Rekreasi Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas Intervensi Awal Kanak-Kanak Dalam Pendidikan Khas Sokongan Komuniti Dalam Pendidikan Khas Pengurusan Tingkah Laku Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan I Kod Tangan II Prinsip dan Strategi Pengajaran KanakKanak Bermasalah Pendengaran Audiologi Pemulihan Bahasa dan Pertuturan Pintar Cerdas, Berbakat dan Kreatif Keupayaan Kognitif dan Kepelbagaian Kecerdasan

Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12

KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

3 3 2 44

x.

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Kod Kursus Nama Kursus Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kurikulum Awal Kanak-Kanak Pengajaran Literasi: Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Teaching English for Young Learners Perkembangan Moral Kanak-Kanak Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak Psikomotor dan Pergerakan KanakKanak Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi Mathematics for Young Children Sains Untuk Kanak-Kanak Pengurusan Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak Bimbingan Tingkah Laku Kanak-Kanak Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

KAA 3013 KAC 3023 KAB 3043 KAB 3023 KAL 3023 KAL 3033 KAF 3023 KAF 3013 KAK 3013 KAK 3023 KAA 3033 KAA 3023 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

13

xi.

PEMULIHAN Kod Kursus Nama Kursus Kokurikulum dan Rekreasi Asas Numerasi Dalam Pemulihan Khas Kemahiran Asas Literasi Maklumat Murid-Murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Khusus Disleksia Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Pengajaran Literasi: Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Pengajaran Literasi: Menulis dan Membaca Bahasa Melayu Pengalaman Berasaskan Sekolah Pengurusan dan Pentadbiran Kelas Pemulihan Khas Pentaksiran dan Penilaian Pemulihan Khas Prinsip Pengajaran Bacaan Prinsip Pengajaran Penulisan Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

KBK 3053 KBS 3073 KBS 3013 KBP 3013 KBS 3053 KAB 3033 KBS 3043 KBS 3123 KBS 3093 KBS 3063 KRB 3013 KRB 3023 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

14

xii. BAHASA CINA Kod Kursus BCK 3013 BCL 3013 BCL 3033 BCL 3053 BCL 3083 BCL 3093 BCP 3063 BCS 3103 BCS 3093 BCS 3143 BCS 3043 BCK 3083 BCP 3053 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012 Nama Kursus Kemahiran dan Kecekapan Menulis Fonetik dan Fonologi Bahasa Cina Sosiolinguistik Cina Retorik Bahasa Cina Aksara Bahasa Cina Tatabahasa Cina Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa Cina Di Malaysia Pengantar Kebudayaan Tionghua Kesusasteraan Kanak-Kanak Apresiasi Karya Sastera Cina Prosa Cina Klasik Kemahiran Membaca Kurikulum Dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

xiii. BAHASA TAMIL

15

Kod Kursus BTL 3013 BTL 3023 BTS 3013 BTK 3013 BTP 3013 BTP 3043 BTP 3053 BTP 3063 BTP 3073 BTS 3023 BTL 3053 BTS 3033 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

Nama Kursus Pengantar Linguistik Tamil Pengantar Tatabahasa Tamil Pengantar Kesusasteraan Tamil Seni Mengarang Dalam Bahasa Tamil Sejarah Perkembangan Pendidikan Tamil Di Malaysia Kesusasteraan Dalam Pengajaran Bahasa Tamil Kemahiran Komunikasi Dalam Bahasa Tamil Keterampilan Membaca Media dan Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Tamil Kesusasteraan Tamil Malaysia Evolusi Bahasa Tamil Bahasa Budaya dan Masyarakat India Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44

1.4 Kursus Minor

16

Pelajar dikehendaki memilih satu bidang minor sebanyak 24 jam kredit untuk membolehkan mereka mengajar subjek kedua sekolah rendah. Jam Kredit

Kod Kursus

Major / Minor Bahasa Melayu; Bahasa Inggeris; Matematik; Sains; Pendidikan Muzik; Pengajian Al-Quran, Jawi dan Bahasa Arab; Pendidikan Jasmani dan Kesihatan; Pendidikan Awal Kanakkanak; Pemulihan; Bahasa Cina; Bahasa Tamil dan Pendidikan Seni Visual. JUMLAH

24

24

Berikut adalah kursus-kursus dalam pakej minor yang ditawarkan: i. Kod Kursus BML 3103 BMK 3023 BML 3043 BRM 3013 KRB 3053 KRB 3063 KRB 3013 KRB 3023 BAHASA MELAYU Nama Kursus Sejarah Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu Kemahiran Komunikasi Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Tatabahasa Bahasa Melayu Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Penghayatan Karya Agung Melayu Prinsip Pengajaran Bacaan Prinsip Pengajaran Penulisan JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

ii. BAHASA INGGERIS Kod Kursus BIK 3023 Nama Kursus Reading Skills Jam Kredit 3

17

BIK 3033 BIP 3023 BIT 3073 BIK 3013 BIL 3013 BRI 3053 BRI 3023

Writing Skills Materials Devolepment for The Language Classroom ELT and The School Curriculum Listening and Speaking Skills English Grammar Language Testing for Primary School Childrens Literature for Primary School JUMLAH

3 3 3 3 3 3 3 24

iii. SAINS Kod Kursus SRF 3023 SRF 3033 TRB 3013 SRB 3023 TRK 3013 TRK 3033 TRS 3013 KRS 3023 Nama Kursus Keelektrikan, Kemagnetan dan Gelombang Mekanik, Sifat Jirim dan Haba Pengantar Biologi Biodiversiti dan Adaptasi Pengantar Kimia Pengenalan Kimia Organik dan Tak Organik Pengenalan Sains Alam Sekitar Kurikulum dan Pengajaran Sains Sekolah Rendah JUMLAH iv. MATEMATIK Kod Kursus KRM 3013 KRM 3023 KRM 3043 TMR 3013 TRM 3023 TRM 3033 TRM 3043 Nama Kursus Asas Nombor Asas Ukuran Asas Pengurusan Data Pengajaran Matematik Sekolah Rendah Matematik Asas Aljabar Asas Statistik Asas Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

18

TRM 3053

Kalkulus Asas JUMLAH

3 24

v. PENGAJIAN AL-QURAN, JAWI DAN BAHASA ARAB Kod Kursus HIQ 3023 HIQ 3093 BSJ 3063 KRA 3013 BAK 3013 BAK 3023 HIB 3023 BAP 3023 Nama Kursus Kemahiran Al-Quran Kaedah Mengajar Al-Quran Aplikasi Komputer Dalam Tulisan Jawi Pengajaran Literasi: Membaca dan Menulis Jawi Maharat Al-Kitabah Maharat Al-Muhadathah Wa AlKhatabah Aplikasi Tatabahasa Bahasa Arab Prinsip Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

vi. PENDIDIKAN MUZIK Kod Kursus SRZ 3043 KRZ 3053 KRZ 3073 SRZ 3013 SRZ 3033 SRZ 3023 SRZ 3063 KAZ 3013 Nama Kursus Ensembel Instrumental Ensembel Muzik Tradisional Teknologi Pengajaran Dalam Pendidikan Muzik Asas Teori Muzik Kemahiran Asas Muzik Kemahiran Asas Kibod Ensembel Vokal Apresiasi Muzik Kanak-kanak JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

19

vii. PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kod Kursus SSR 3013 SSR 3023 SSR 3033 SSP 3023 SSP 3033 SSS 3023 SSS 3033 SSS 3043

Nama Kursus Asas Pendidikan Seni Pengajaran Pendidikan Seni Tahap 1 Pengajaran Pendidikan Seni Tahap 2 Kreativiti dan Ekspresi Seni Teori Pendidikan Seni Studio Praktis Seni Halus Studio Praktis Reka bentuk Studio Praktis Kraf JUMLAH

Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

viii. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Kod Kursus QGU 3013

Nama Kursus Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan

Jam Kredit 3

20

Kesihatan QGJ 3023 QGJ 3033 QGJ 3043 QGJ 3053 QGJ 3063 QGK 3013 QGK 3023 Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi Pergerakan dan Ritma Sukan Individu Sukan Berpasukan Kesihatan dan Kesejahteraan Program Kesihatan Sekolah JUMLAH 3 3 3 3 3 3 3 24

ix. PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Kod Kursus KAA 3013 KAC 3023 KAB 3023 KAL 3033 KAF 3023 KAF3013 KAK 3013 KAK 3023

Nama Kursus Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kurikulum Awal Kanak-Kanak Teaching English for Young Learners Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak Psikomotor dan Pergerakan KanakKanak Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi Mathematics for Young Children Sains Untuk Kanak-Kanak JUMLAH

Jam Kredit 3 3 3 3 3

3
3 3 24

21

x. PEMULIHAN Kod Kursus KBS 3083 KBS 3073 KBS 3013 KBP 3013 KBS 3053 KAB 3033 KBS 3093 KBS 3063 Nama Kursus Pengurusan Tingkah Laku Asas Numerasi Dalam Pemulihan Khas Kemahiran Asas Literasi Maklumat Murid-Murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Khusus Disleksia Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Pengajaran Literasi: Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Pengurusan dan Pentadbiran Kelas Pemulihan Khas Pentaksiran dan Penilaian Pemulihan Khas JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

xi. xii.

22

xiii. BAHASA CINA

Kod Kursus BCK 3013 BCL 3013 BCL 3083 BCL 3093 BCP 3053 BCP 3063 BCS 3093 BCS 3143

Nama Kursus Kemahiran dan Kecekapan Menulis Fonetik dan Fonologi Bahasa Cina Aksara Bahasa Cina Tatabahasa Cina Kurikulum Dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa Cina di Malaysia Kesusasteraan Kanak-Kanak Apresiasi Karya Sastera Cina JUMLAH

Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

xiv. BAHASA TAMIL

Kod Kursus BTL 3013 BTL 3023 BTS 3013 BTK 3013

Nama Kursus Pengantar Linguistik Tamil Pengantar Tatabahasa Tamil Pengantar Kesusasteraan Tamil Seni Mengarang Dalam Bahasa Tamil

Jam Kredit 3 3 3 3

23

BTP 3013 BTP 3063 BTP 3073 BTP 3023

Sejarah Perkembangan Pendidikan Tamil Di Malaysia Keterampilan Membaca Media dan Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Tamil Kurikulum Bahasa Tamil Sekolah Rendah JUMLAH

3 3 3 3 24

1.5

Latihan Mengajar

Kod Kursus
KPR 39908

Nama Kursus
Latihan Mengajar

Jam kredit 8

1.6

Agihan Kursus Mengikut Semester Contoh Pengkhususan Bahasa Melayu Semester 1


KOD NAMA KURSUS KREDIT

24

KPF 3012 KPP 3014 KKD 2063 HNS 2013

Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar Pembangunan Sahsiah Kenegaraan Kokurikulum * JUMLAH

2 4 3 3 6 18

Semester 2
KOD BML 3103 BML 3043 FIK 3032 KRP 3013 BMK 3023 NAMA KURSUS Sejarah Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu English for Communication 1 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah Kemahiran Komunikasi Pengayaan Diri * JUMLAH KREDIT 3 3 2 3 3 2 16

Semester 3
KOD FIK 3042 FMW 3032 KPD 3016 BML 3053 KPS 3014 NAMA KURSUS English for Communication 2 Wacana Akademik Bahasa Melayu Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 Morfologi Bahasa Melayu Pengurusan Pengajaran JUMLAH KREDIT 2 2 6 3 4 17

Semester 4
KOD KPD 3026 BML 3063 NAMA KURSUS Pengajaran, Teknologi dan Penafsiran 2 Sintaksis Bahasa Melayu KREDIT 6 3

25

KAE 3013 KRB 3013

Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak Prinsip Pengajaran Bacaan 1 Kursus Minor (Minor 1 Minor 12) JUMLAH

3 3 3 18

Semester 5
KOD KRK 3013 KRB 3023 KRT 3013 BML 3183 BMK 3043 BMP 3113 NAMA KURSUS Bimbingan Sekolah Rendah Prinsip Pengajaran Penulisan Teknologi Maklumat Sekolah Rendah Sosiolinguistik Melayu Seni Mengarang Aplikasi Komputer Dalam Bahasa Melayu JUMLAH KREDIT 3 3 3 3 3 3 18

Semester 6
KOD KRB 3063 BMl 3083 KBK 3073 NAMA KURSUS Penghayatan Karya Agung Kesusasteraan Melayu Semantik Dan Pragmatik Bahasa Melayu Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 2 Kursus Minor (Minor 1 Minor 12) JUMLAH KREDIT 3 3 3 6 15

Semester 7

KOD KRL 3033

NAMA KURSUS Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah 2 Kursus Minor (Minor 1 Minor 12)

KREDIT 3 6

26

KPR 39908

Latihan Mengajar JUMLAH

8 17

Semester 8
KOD KRL 3043 KPR 3012 NAMA KURSUS Latihan Ilmiah (Projek Tahun Akhir) Seminar Refleksi Latihan Mengajar 3 Kursus Minor (Minor 1 Minor 12) JUMLAH KREDIT 3 2 9 14

27

RANGKA KURSUS

- Rangka Kursus UNIVERSITI

28

NAMA KURSUS

PEMBANGUNAN SAHSIAH (Personality Development)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KKD 2063 3 120 Jam Tiada Pertama/ Kedua

1.
2. 3. 4.

Membincang dan merumus teori-teori perkembangan sahsiah (C3, P2, A2,TS3) Menghubungkait struktur sahsiah dan perkembangan manusia (C3, P2, A2, LL1) Memberikan respon terhadap sesuatu tingkah laku berdasarkan pertimbangan moral (C3, A3, EM3) Menjelaskan isu-isu sahsiah berdasarkan pertimbangan moral dan teori perkembangan manusia (C2, A2, EM3)

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan teori dan konsep asas pembangunan sahsiah; mengenal pasti ciri-ciri sahsiah guru berlandaskan nilai-nilai moral dan akhlak. Kursus ini juga membincangkan ciri-ciri sahsiah guru seperti nilai-nilai murni, integriti dan etika dalam kehidupan bermasyarakat di Malaysia. (The course discusses theories and concept of personality development; identifies the characteristics of teacher personality based on moral values and ethics. The course also discusses the major characteristics of teacher personality such as core values, integrity and ethics in the Malaysian social life). Jam

KANDUNGAN

1.

Pengenalan Kepada Personaliti Definisi kepada pembangunan sahsiah; perbezaan personaliti/ sahsiah dengan definisi istilah yang berkaitan; personaliti / sahsiah menurut perspektif Islam dan agama lain. 3

2.

Kepentingan Personaliti dan Hubungan dengan Pelbagai Konstruk Psikologi. Pengenalan; kepentingan personaliti/ sahsiah secara umum; personaliti dan pencapaian akademik; personaliti dan jatidiri; personaliti dan spiritual; personaliti dan emosi; personaliti dan sosial; personaliti dan tingkahlaku; personaliti dan lain-lain konstruk; rumusan 6

29

3.

Pembentukan Sahsiah Berdasarkan Teoritikal dan Model. Pendekatan/pandangan;Psikodinamik ; Humanistik ; Kognitif ; Agama; BITARA Behaviorisme ; 6

4.

24 Nilai Personaliti Bitara Pengenalan nilai BITARA UPSI; berintegriti profesional; semangat berpasukan; berorientasikan pelanggan; Prihatin kebajikan anggota; kreatif dan inovatif; rumusan 6

5.

Pembangunan dan Pembudayaan Sahsiah. Aspek aplikasi dan teknik.

6.

Strategi dan Sokongan Sosial Pengenalan/definisi strategi dan sokongan sosial; strategi peringkat individu; strategi peringkat keluarga; strategi peringkat institusi/masyarakat; strategi peringkat negara; strategi Bitara UPSI 9

7.

Isu-Isu Khusus Dalam Pembangunan Sahsiah Definisi isu; senario / fenomena remaja dan belia negara; isu peringkat individu; Isu peringkat keluarga; isu peringkat institusi/masyarakat ; rumusan Jumlah 9

42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Schuiltz, D. & Schultz, S.E. (2005). An introduction to theories of personality (8th ed.). New Jersey: Brooks / Cole Publishing Company. Shaffer, D. R. & Kipp, K. (2007). Developmental Psychology, Childhood and Adolescence. (7th ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Siegelman, C. K. & Rider, E. A. (2006). Life-span Human Development. (7th ed.) Belmont, CA: Thomas Wadsworth. Simanowitz, V & Pearce, P. (2003). Personality Development. Berkshire, UK: Open University Press. White, F., Hayes, B. & Livesey, D. (2005). Developmental Psychology From Infancy to Adulthood. Frenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia.

30

NAMA KURSUS

KENEGARAAN (Nationhood)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

HNS 2013 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menjelaskan konsep dan ciri-ciri kenegaraan. (C4) 2. Menerangkan proses pembinaan negara bangsa di Malaysia. (P1,
LL2)

3. Menunjukkan sifat-sifat kebertanggungjawaban sebagai seorang


warganegara. (A3, EM1)

4. Menerapkan semangat kerja berpasukan. (TS2)


SINOPSIS : Kursus ini memberi penekanan kepada aspek-aspek kenegaraan di Malaysia. Ini meliputi sejarah dan perkembangan tamadun, perlembagaan dan dasar-dasar kerajaan dalam proses pembinaan negara bangsa. (This course emphasizes major aspects of nationhood in Malaysia. It includes history and development of civilization, constitution and government policies with regards to the process of nation building). Jam KANDUNGAN :

1.

Asas Kenegaraan: Konsep dan takrif kenegaraan, bentuk-bentuk negara dunia, konsep dan jenis-jenis kerajaan 11

2.

Kenegaraan dan Tamadun: Konsep Tamadun, interaksi tamadun Islam, Cina, India, Barat dengan budaya tempatan sebagai asas kenegaraan Malaysia dan latar belakang pembentukan tamadun Malaysia. 14

3.

Kenegaraan Malaysia: Sejarah pembentukan negara Malaysia, Perlembagaan, Rukun Negara, konsep Persekutuan dan demokrasi berparlimen. 15

31

4.

Pembinaan dan pengukuhan negara bangsa: Latar belakang pembinaan negara bangsa, proses pembinaan negara bangsa, dasar-dasar negara (Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya dan pendidikan). 15

5.

Kenegaraan Malaysia: Masalah dan Masa Depan (Integrasi nasional, ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan. Jumlah 15

70

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60 % 40 %

Mohd Syariefudin Abdullah., Mohamad Kamal Kamaruddin., dan Ahmad Sohaimi Lazim. (2009). Kenegaraan dan Ketamadunan. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Abdul Aziz Bari. (2004). Constitution of Malaysia: Commentary. Kuala Lumpur: Pearson Prentice-Hall. Text and

Andaya, B.W., & Andaya, L. Y. (2001). A History of Malaysia. London: Mc Millan. Cheah Boon Kheng. (2002). Malaysia the Making of a Nation. Singapore: ISEAS. Shamsul Amri Baharuddin (pnyt). (2007). Modul Hubungan Etnik. Shah Alam: UPENA

NAMA KURSUS

ENGLISH FOR COMMUNICATION I (Bahasa Inggeris untuk Komunikasi I)

32

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

FIK3032 2 80 Hours None First/ Second 1. Develop Effective communication skills and strategies. (C4, P4, CS3)

2. Analyze views and opinions on current and global issues in different


sosial settings. (C4)

3. Communicate effectively in various contexts and situations. (P4, A2,


CS3) 4. Speak with clarity and confidance before an audience. (P4, A2, CS3) 5. Work effectively in groups. (A3, TS3) SINOPSIS : This course helps students in developing effective communication skills and strategies in a variety of contexts and situations. The course focuses on developing effective listening skills, speech production, speech acts, managing talk and preparing and delivering effective speeches. (Kursus ini membantu pelajar mengembangkan kemahiran dan strategi berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai konteks dan keadaan. Kursus ini memberi fokus kepada mengembangkan kemahiran mendengar secara berkesan, penghasilan pertuturan, tingkah laku pertuturan, pengurusan percakapan dan kemahiran menyedia dan memberi ucapan yang berkesan). Jam KANDUNGAN :

1. Introduction to communication skills and stratedies


Verbal and non-verbal communication, interpersonal communication skills, styles and strategies, technology and communication. 4

2. Developing effective listeing skills


Intensive and extensive listening, critical listening.

3. Listening, responding and sharing


Listening comprehension, listen for main ideas, listen and make inferences, listen and draw conclusions. 2

33

4. Speech production
Pronounciation and enunciation sounds, strees and intonation. practice, discriminate 2

5. Speech acts
Informing, persuading, complementing, suggesting, agreeing and disagreeing, requesting, offering, giving and responding to opinions, asking permission, complaining, apologizing, expressing disappointment. 4

6. Managing Talk
7. Speeches Preparing and delivering effective speeches Total PENILAIAN RUJUKAN : : Course Work Final Examination 60% 40%

4 8 28

Centre for Modern Languages. (2008). Listen in, Speak out. Tanjong Malim: Penerbit UPSI. Dale, P., & Wolf, J. C. (2000). Speech Communication Made Simple : A Multicultural Perspective. New York: Addison Wesley Longman Denny, R. (2006). Communicate to win. (2nd ed.) London: Kogan Page. Hargic, O. & Dickson, D. (2004). Skilled interpersonal communication : Research, Theory and Practice. (4th ed.). London: Taylor & Routledge. Richard, E. (2002). Communicationskills : Stepladders to Success for the Profesional. Vristol, UK: Intellect Books.

NAMA KURSUS

ENGLISH FOR COMMUNICATION II (Bahasa Inggeris untuk Komunikasi II)

KOD KURSUS KREDIT

: :

FIK3042 2

34

SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : :

80 Hours Pass FIK3032 with a minimum of grade C First/Second 1. Demonstrate effective reading and writing skills for communicative purposes. (P3, CS3)

2. Think critically during classroom activities (C3, CT3)


3. Analyze Reading texts on current isuues. (C4)

4. Work effectively in groups. (A3, TS3)


SINOPSIS : This course helps students in developing Strong foundations in reading and writing skills for communicative purposes in a variety of contexts. The course integrates the skills of listening, speaking, reading and writing, with more emphasis being given to the skills of reading and writing. (Kursus ini membantu pelajar membina asas yang kukuh dalam kemahiran membaca dan menulis untuk tujuan komunikasi dalam pelbagai konteks. Kursus ini juga mengintegrasikan kemahirankemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dengan penekanan yang lebih diberikan terhadap kemahiran membaca dan menulis). Jam KANDUNGAN : 1. Mechanics of Reading Skimming and Scanning, deriving meaning of words from context 2

2. Reading for information


Identifying main adn specific ideas, distinguishing fact from opinion. 3. Reading and Inferencing Making Inferences 2

4. Classifying ideas
Classifying, drawing conclusions

5. Transferring Information
Transferring information from linear to non-linear texts and vice-versa. 3

35

6. Mechanics of Writing
Correct forms, subject-verbs, word form, Sentence types, using the correct mechanics 3

7. Writing Paragraphs
Paraphrasing and summarizing

8. Essay Writing
Brainstorming, generating and developing ideas for writing, narrative and descriptive writing 4

9. Writing Notes
Memos, e-mails

10. Writing Letters


Formal and informal letters Total PENILAIAN RUJUKAN : : Course Work Final Examination 60 % 40 %

3 26

Ebest, S. B. (2002). Writing from A to Z : The-easy-to-use reference handbook. Boston : McGraw-Hill. Hartmann, P. & Blass, L. (2007). Quest 1: Reading and writing. New York : McGraw Hill. Kirn, E. & Hartmann, P. (2007). Interactions 1: Reading. New York. McGraw Hill. HLeela Chakrabarty & Nor Azmi Mostafa. (eds.). (2008). Read up, write down. Tanjong Malim : Penerbit UPSI. Swan, M. (2000). Practical English usage (New Edition). Oxford: Oxford University Press.

NAMA KURSUS

WACANA AKADEMIK BAHASA MELAYU (Malay Academic Discourse)

KOD KURSUS

FMW 3032

36

KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : :

2 80 Jam Tiada Pertama/ Kedua

1. Berkomunikasi secara ilmiah daripada aspek teknikal dan isi


kandungan. (C2)

2. Mempamerkan keupayaan komunikasi dan membuat perancangan


menghasilkan penulisan ilmiah. (C2, CS 3)

3. Menghasilkan kertas kerja ilmiah berdasarkan tema yang diberi.


(P4, LL2)

4. Bekerja secara berkumpulan dengan berkesan. (A3, TS3)


SINOPSIS : Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran komunikasi wacana akademik pelajar mengikut disiplin masing-masing. Penekanan diberikan pada kedua-dua kemahiran bahasa, iaitu kemahiran reseptif dan kemahiran produktif. Pelajar didedahkan dengan teori dan ciri wacana akademik serta dilatih mengaplikasikan kemahiran komunikasi secara berkesan. (The objective of this course is to improve students academic communications skills in their respective disciplines. Focus is stressed upon both productive and respective skills. Students are exposed to theories and characteristics of academic discourse and trained to apply communicative skills effectively). Jam KANDUNGAN : 1. Ciri komunikasi dan pengucapan awam Kesantunan dan laras bahasa Analisis dan penilaian pengucapan awam Persembahan dan tayangan Mengakses dan memproses maklumat tentang komunikasi lain Jenis maklumat, kaedah mendapatkan dan menyaring maklumat. Format penulisan ilmiah Merancang dan merangka penulisan ilmiah Bahasa dalam penulisan ilmiah Aspek-aspek teknikal dalam penulisan ilmiah 2 2 2

2.
3.

4.

5. 6.
7.

2 2 2

37

8. 9.

Aspek-aspek penyuntingan dalam penulisan ilmiah Merancang dan melaksanakan projek ilmiah Lisan, bacaan dan penulisan, penilaian dan dokumentasi projek ilmiah Jumlah

12 28

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus

100%

Amah Haji Omar. (2006). Panduan Wacana Akademik : Teori dan Penerapan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Jabatan Bahasa Melayu. (2008). Modul Wacana Akademik Bahasa Melayu. Tanjong Malim : Penerbit UPSI. Mohd Azhar Abd. Hamid (pnyt). (2001). Pengenalan kepada Penulisan Ilmiah. Skudai, Johor: Penerbit UTM. Sidhu, K. K. (2006). Pengucapan Awam dan Kemahiran Persembahan. Kuala Lumpur: Penerbit UM. Supyang Hussin., & Azhar Jaludin. (2003). Kecemerlangan dalam Pengucapan Awam. K. Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat Semester

: : : : : :

Pengurusan Kokurikulum CMP2011 Kokurikulum Berkredit 1 Tiada

38

SINOPSIS KURSUS : Kursus ini adalah untuk menyediakan mahasiswa secara teori dan amali dalam pengurusan kokurikulum di peringkat sekolah. Mahasiswa akan didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran mengelola dan mengurus kokurikulum di peringkat sekolah. (This course will exposed students to both aspects of theory and practice in school cocurriculum management. Emphasis will be given to basic knowledge and skills of managing and organizing schools co-curriculum.)

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menguasai pengetahuan dan fungsi dalam bidang pengurusan kokurikulum di sekolah/institusi. (K3,A3,LS2) 2. Berkebolehan merancang, mengurus & melaksanakan aktiviti kokurikulum. (K3,A4,TS3) 3. Berkemahiran mengendalikan mesyuarat, majlis rasmi, dan mengaplikasi pengurusan kewangan.(K3,A4,CS3)

4. Mengamal etika profesionalisme semasa mengelolakan aktiviti (A4,EM3)

KANDUNGAN KURSUS : 1. Konsep, Matlamat, Strategi dan Pelaksanaan Kokurikulum 2. Dasar dan Petunjuk Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 3. Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah 4. Pengurusan Mesyuarat 5. Pengurusan Kewangan 6. Surat menyurat 7. Protokol Pengendalian Majlis Rasmi 8. Sistem fail 9. Ciri-ciri kepimpinan dalam kokurikulum 10. Pengurusan pertandingan 11. Pengurusan aktiviti kelab dan persatuan 12. Pengurusan sukan 13. Pengurusan unit beruniform 14. Penilaian PENILAIAN PRESTASI PELAJAR Amali Pengurusan Aktiviti Ujian Penglibatan /Sahsiah 40% 30% 20%

39

Buku Log

10%

RUJUKAN UTAMA

Ab. Alim Abdul Rahim. (2004). Pengurusan gerak kerja kokurikulum: Kuala Lumpur. Fajar Bakti. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2007). Buku panduan pengurusan gerakerja kokurikulum sekolah menengah, Bhg. Sekolah-sekolah. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. Samsudin Wahab. (2003). Mengurus Majlis & Acara Rasmi. Shah Alam: PTS Publication. Mokhtar Hj. Mohd. Tohar, Ahmad Fawzi. (2003). Protokol di Malaysia. Kuala Lumpur: DBP Mokhtar Mohd Tohar. (2003). Protokol dan Etiket dalam Pengacaraan Majlis. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia:

Rangka Kursus TERAS - Umum

40

NAMA KURSUS

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR (The Development Of Education In Malaysia: Philosophy And Policies)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPF3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek


falsafah, kurikulum dan dasar-dasar (C4, TS3).

2. Menghubungkait

pembentukan kurikulum kebangsaan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran (C4). Perguruan (C3, P2).

dan

3. Mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan Kod Etika 4. Membahaskan Akta Pendidikan 1996 (A3, CS3).

41

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Kursus ini juga meninjau dan membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan. (The course critically discusses the philosophy and education by analyzing it in the context of the development of education in Malaysia. This course also explores and discusses the development of national education as a continuum and continuous ideal based on the interaction and thoughts which have taken place in the countrys developmental process. Philosophy, policies, curriculum and regulations in education are also given an emphasis in order to equip the students with the knowledge and skills to carry out their responsibility effectively in the teaching profession.)

Jam KANDUNGAN : 1. Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara. Era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era selepas kemerdekaan; pembentukan akta pelajaran; tokoh-tokoh. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): huraian dan penghayatan. Bentuk, proses dan matlamat pendidikan di Malaysia dan elemen-elemen dalam pembentukan Falsafah Pendidikan kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru (FPG): pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan. Pengetahuan, ketrampilan dan sahsiah guru. Dasar-dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia. Pembangunan insan, guna tenaga, perpaduan, bahasa, pengantarabangsaan, teknologi, perpaduan, negara bangsa. Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Rancangan jangka pendek dan rancangan jangka 4

2.

3.

4.

5.

42

panjang ke arah memperkasakan pendidikan di Malaysia. 6. Kurikulum sebagai wahana menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, pendidikan khas, Institusi Pengajian Tinggi. Reka bentuk kurikulum di Malaysia. Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan. Matlamat dan objektif kurikulum dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Kod Etika Perguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia. Profesionalisme guru, tanggungjawab guru dan amalan disiplin. 2

7. 8.

2 2

9.

10. Akta Pendidikan 1996 Jumlah

4 28

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 2010. (Edisi Pelancaran). Kuala Lumpur: KPM. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (1999). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan-Peraturan Terpilih. Kuala Lumpur: International Law Book Services. Orstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2004). Curriculum: foundations, principles, and issues (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon. Moss, D. M., Glenn, W. J. & Schwab, R. L. (2005). Potrait of a Profession Teaching and Teacher in the 21st Century. Westport.: Praeger. Sufean Hussin. (2004) Sejarah, Sistem & Falsafah Pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

43

NAMA KURSUS

PEMBELAJARAN DAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Learning and Student Development)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPP3014 4 160 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. 2.

Mengenalpasti perkembangan pelajar remaja dalam konteks bilik darjah (C6, CS3). Mengemukakan cadangan hasil dari penilai, menganalisis dan mengurus pembelajaran isu-isu remaja untuk menyelesaikan masalah pembelajaran (C6, CT3). Mengorganisasikan pembelajaran remaja dalam konteks kognitif, psikomotor dan afektif (C4, P4). Mengadaptasikan kecerdasan pelbagai dan emosi untuk memimpin aspek-aspek pembelajaran berasaskan minda pelajar remaja melalui tugasan/projek ( A3, C4).

3. 4.

44

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan aspek pembelajaran dan perkembangan remaja berlatar belakangkan pendidikan yang meliputi diri pelajar, proses pembelajaran dan kepelbagaian pelajar. Selain itu, aspek pengalaman pembelajaran yang berasaskan minda, budaya, bahasa, keupayaan diri, personaliti, sosial, persekitaran, emosi dan fizikal juga di ketengahkan. (This course discusses the learning and developmental aspects of adolescents in the educational settings that consists of the students learning processes and students diversities. Apart from this, students will be exposed to varieties of learning experiences based on brain, cultures, languages, students capabilities, personalities, social, environment, emotional and physical aspects.) Jam

KANDUNGAN

1. Pelajar sebagai pembelajar. Ciri-ciri remaja sebagai pembelajar, pelajar remaja dalam persekitaran sekolah masa kini dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran remaja.

2. Perkembangan remaja. Perkembangan fizikal, kognitif, sosio-emosi remaja, peranan guru dalam memahami pelajar remaja yang bermasalah fizikal, sosial dan emosi dan penyelesaian masalah golongan remaja dalam konteks sekolah dan persekitaran. 3. Perkembangan isu-isu remaja di bilik darjah Kecelaruan bahasa, emosi dan tingkah laku, peranan guru dalam memahami pelajar remaja berkecelaruan bahasa, emosi dan tingkah laku, dan penyelesaian masalah pelajar remaja dalam konteks sekolah. 4. Keperluan individu remaja. Kesediaan pelajar remaja untuk belajar, pelajar remaja yang berkeperluan khas, kesihatan mental remaja: cabaran untuk guru dan cara mengatasi keperluan remaja individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. 5. Faktor sosiobudaya pembelajaran. remaja dalam proses

Biologi dan persekitaran golongan remaja penentu pembelajaran yang efektif, pembelajaran melalui konteks sosial remaja (keluarga, rakan sebaya dan sekolah) dan kemahiran berasaskan sekolah terhadap golongan remaja (kemahiran bahasa/literasi). 6. Personaliti pelajar remaja. 3

45

Perbezaan personaliti pelajar remaja dan keberkesanan pembelajaran, pembentukan personaliti pelajar remaja yang positif dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan remaja dan penyelesaiannya. 7. Pembelajaran melalui kognitif, psikomotor dan afektif pelajar remaja. Kemahiran pemprosesan maklumat, pemahaman pengkonsepan perkembangan kognitif (skema, asimilasi, akomodasi dan equilibration) dan hubungan kognitif, psikomotor dan afektif dalam pembelajaran yang efektif 8. Pembelajaran berasaskan minda. Neurosains dan pembelajaran, prinsip menyelesaikan masalah dalam situasi kehidupan seharian dan bagaimanakah membentuk cara belajar dengan berkesan berasakan minda? 9. Pembelajaran kecerdasan pelbagai dan kecerdasan emosi pelajar remaja. Kepentingan ilmu kecerdasan pelbagai membantu guru mengenali bakat pelajar remaja, kecerdasan emosi dan pembelajaran remaja yang efektif serta sumbangan kecerdasan pelbagai dan emosi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran remaja. 10. Gaya pembelajaran pelajar remaja. Gaya pembelajaran visual, auditori dan kinestetik remaja dan cabaran persekitaran sekolah dalam pembelajaran yang kondusif untuk remaja dan perbezaan teknik memproses informasi oleh pembelajar remaja. Perubahan tingkah laku pelajar remaja. Modifikasi tingkah laku remaja, peneguhan untuk mengubah tingkah laku remaja, hubungan tingkah laku dengan sikap pelajar remaja dan kebaikan perubahan tingkah laku pelajar remaja. 12. Kemahiran remaja. pemikiran dalam penyelesaian masalah 4 3 3 4 4

11.

Strategi pengajaran untuk meningkatkan pemikiran remaja, penguasaan kamahiran kritis, kreatif dan membuat keputusan dalam kalangan remaja dan kebaikan pemikiran dalam persekitaran sekolah dan masyarakat terhadap penyelesaian masalah remaja.

46

13.

Dorongan dalaman terhadap pembelajaran remaja. Kuasa dorongan pelajar remaja dan kebangkitan untuk belajar, iklim bilik darjah: hubungan motivasi remaja dan pembelajaran dalam bilik darjah dan keberkesanan pembelajaran berlatarkan intrinsik dan ekstrinsik remaja sebagai pembelajar yang dinamik. Jumlah

42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus: Peperiksaan Akhir:

80% 20%

Bransford, J., Brown, A. & Cockong. (2000). How People Learn: Brain, Mind, and Experience & school. Washington DC: National Academy Press. Gardner, H. (1993). Multiple intelligences. New York: Basic Books. Santrock, J. W. (2006). Educational Psychology. New York: McGrawHill. Santrock, J. W. (2006). Life Span Development. (10th Ed.). Boston: McGraw Hill. Tan, O. S., Parsons, R. D., Hinson, H. L. & Sardo-Brown, D. (2003). Educational Psychology: A Practitioner-Research Approach. Thompson.

NAMA KURSUS

PENGURUSAN PEMBELAJARAN (Management Of Learning)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPS3014 4 160 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. 2.
3.

Menerangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran berkesan (C6, LS2). Menjelaskan prinsip dan amalan pengurusan bersesuaian dalam mengurus pembelajaran (A3).

yang yang

Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (C6, CS3). Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan

4.

47

pembelajaran yang berkesan (C5, P4, CS3).

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka berfungsi secara berkesan dalam semua situasi pembelajaran. (This course discusses teachers roles in managing the various context of learning environment. Students will be introduced to various aspects of the management of learning including organization, leadership, behavior, discipline, advisory, resource, technology, culture and ability. This course will expose students real experiences in schools, thus enabling them to function in all learning situations). Jam

KANDUNGAN

1.

Mengurus Pembelajaran Konsep mengurus pembelajaran, fungsi-fungsi pembelajaran dan mengurus pembelajaran efektif.

2.

Kajian Pengurusan dan Pembelajaran Pelajar Pengurusan pembelajaran dan perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran dan kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar.

3.

Organisasi dan Kepimpinan Pekeliling dan peraturan, organisasi sekolah, kepimpinan peringkat sekolah dan kepimpinan guru.

4.

Pengurusan Murid Mengurus rekod murid, kesediaan murid belajar dan memotivasikan murid.

5.

Pengurusan bilik darjah. Ilmu mengurus bilik darjah, kemahiran mengurus bilik darjah dan strategi mengurus bilik darjah.

48

6.

Pengurusan Sumber. Konsep pembelajaran berasaskan sumber, peranan dan fungsi sumber pembelajaran dan kemahiran akses sumber pembelajaran.

7.

Strategi Mengurus Bilik darjah/makmal/studio/dll).

Pembelajaran

(bilik

Unsur fizikal bilik darjah, interaksi dalam bilik darjah dan mengurus iklim pembelajaran positif. 8. Pengurusan tingkah laku dan disiplin. Pengurusan tingkah laku, peraturan dan disiplin murid dan pengurusan devian dan salah laku. 9. Pengurusan Penasihatan Murid. Bimbingan, penasihatan dan mentoring. 10. Pengurusan Pelbagai Budaya. Kepelbagaian budaya murid dan pengurusan merentas budaya. 11. Pengurusan Murid Pelbagai Upaya. Pemulihan, pengayaan, berkeperluan khas. 12. Sekolah dan Persekitaran. Hubungan sekolah dengan masyarakat, guru dan ibu bapa dan pengurusan persekitaran. pelbagai kecerdasan dan 4 4 4 4 4

13. Pengurusan Alam Pembelajaran. Persediaan ke alam persekolahan, kajian di sekolah dan aksi guru di sekolah. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus: Peperiksaan Akhir: 80% 20%

56

Blandford, S. (2004). School Discipline Manual a Practical Guide to Managing Behaviour in Schools. Harlow: Pearson Education. Emmer, E.T., Evertson, C. M., & Worsham, M. E. (2006). Classroom Management for Middle and High School Teachers.(7th ed.) Boston: Pearson.

49

Jarvis, P. (2007). Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives. London: Routledge. Manning, M. L. & Baruth, L. G. (2004). Multicultural Education of Children and Adolescents. (4th ed.) Boston : Allyn and Bacon. Tomlinson, H. (ed). (2004). Educational Management Major Themes in Education. London: Routledge Falmer.

NAMA KURSUS

PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 (Instruction, Technology and Assessment 1)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPD3016 6 240 Jam Tiada Pertama / Kedua

1.
2.

Menjelaskan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran (C6). Membina perlakuan selaras dengan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan

50

(P4). 3. Mempertahankan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (A3, CS3). Mengenalpasti masalah dalam pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran, serta mencari penyelesaian alternatif (TS3).

4.

SINOPSIS

Kursus ini membincang dan membimbing pelajar membina kemahiran merancang pengajaran dalam lima aspek utama: (a) pernyataan objektif pengajaran pembelajaran, (b) memilih dan menyusun kandungan serta bahan pengajaran; (c) memilih dan mengguna pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, (d) membina, memilih dan mengguna alat yang sesuai termasuk alat multi-media dalam proses pengajaran pembelajaran; (e) membina, memilih dan mengguna alat serta kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur dan menaksir hasil pembelajaran. Pelajar akan memperkembangkan kemahiran menyedia satu set rancangan pelajaran dalam sesuatu topik dalam mata pelajaran mereka, berdasarkan komponen di atas. (This course discusses and guides student to develop skills in five major aspects of the teaching process: (a) statement of teaching objectives; (b) selecting and planning of curricular materials and sequence of lessons; (c) selecting appropriate teaching methods and techniques; (d) preparing the use of appropriate teachinglearning technology; (e) selecting and preparing appropriate tools and methods to evaluate learning outcomes. Students will develop skills in the preparation a set of lesson plans on certain topics for their respective subjects, based on the above components.)

Jam

KANDUNGAN

1.

Pengenalan: Erti Pendidikan dan Pengajaran a) Pelbagai erti pengajaran dan aspek-aspek utama dalam pengajaran. b) Model-model pengajaran secara am seperti Model Tyler dan ASSURE. Matlamat dan Objektif Pengajaran Matlamat dan objektif pengajaran sesuatu subjek serta kaitannya dengan domain kognitif, afektif, psikomotor dan jenis-jenis pemikiran yang lain. Pembinaan dan Penyusunan Kurikulum Erti kurikulum. Analisis struktur dan jenis pengetahuan (structure of knowledge, pedagogical content

2.

3.

51

knowledge) sesuatu mata pelajaran).

4.

Penyusunan dan Penyediaan Kandungan Pelajaran Mengikut Model Tyler, Model Masteri dan Model ASSURE. Membina jadual penentuan satu set unit-unit kandungan pengajaran Penyusunan dan Penyediaan Kandungan Pelajaran Mengikut Model Konstruktivisme. a) Prinsip dan cara membina siri unit-unit pengajaran pembelajaran berasaskan projek, penyelesaian masalah dan kajian kes. b) Contoh-contoh penyediaan dan susunan kurikulum berdasar projek, penyelesaian masalah dan kes. Pelbagai Pendekatan dan Kaedah Pengajaran. a) Beberapa model diperkenalkan seperti model Masteri / ASSURE dan Penerangan. b) Penyediaan siri pelbagai aktiviti dan latihan. c) Penilaian, pemulihan, pengayaan dan pengukuhan. Pendekatan Inkuiri/Penemuan. Langkah-langkah dalam pengajaran berdasarkan projek, penyelesaian masalah dan kajian kes. Pelbagai Kaedah dan Teknik Pengajaran. a) Pemilihan, pembinaan dan pelaksanaan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. b) Penggunaan pelbagai media dan teknologi. c) Membina kemahiran pelajar/guru pelatih memilih bahan, alat dan teknologi pengajaran pembelajaran. Pelbagai Teknik Persembahan/Penerangan. a) Pelbagai teknik diperkenalkan seperti Ausubel: advance organizer; persembahan power-point; dan bercerita. b) Teknik pembelajaran berkumpulan dan koperatif. Teknik Pengajaran Untuk Pemupukan Pemikiran Analitikal dan Kreatif. a) Peta-minda, analogi dan metafora, soalan 4W dan 1H, teknik-teknik pengajaran pemikiran lateral de Bono. b) Pelbagai gaya pembelajaran seperti pelbagai kecerdasan (Howard Gardner) dan implikasinya dalam pengajaran.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Pelbagai

11. Penilaian dan Penaksiran Hasil Pembelajaran a) Objektif penilaian.


b) Kaedah dan proses penilaian dalam konteks

52

pendekatan Masteri dan Inkuiri/Penemuan.

12. Penilaian Dalam Pendekatan Inkuiri/Penemuan Seperti


Projek, Penyelesaikan masalahdan Kajian Kes. a) Penilaian proses (process evaluation) b) Penilaian berasaskan kemajuan kendiri atau kumpulan (self-evaluation) c) Penilaian berasaskan produk. 6

13. Kesahan dan Kebolehpercayaan (reliability).


a) Data dan maklumat yang sah dan reliabel. b) Pelbagai jenis data dan maklumat untuk penilaian. c) Cara memberi skor / rating, menganalisis skor/data dan membuat penaksiran pencapaian pelajar. d) Cara mentafsir skor. e) Penggunaan hasil penilaian untuk penambah baikan. f) Melapor hasil penilaian.

12

14. Merancang dan Mereka Bentuk Unit Pengajaran


Pembelajaran. a) pendekatan Masteri/ASSURE, b) pendekatan Inkuiri (projek, penyelesaian masalah, kajian kes) atau c) kombinasi kedua-duanya, secara sistematik. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus: 100% 9

90

Heninich, R., Molenda, M. R. & Dmaldino, S.E. (2005). Instructional Media and Technologies for Learning (8thed.). New Jersey: Prentice- Hall. Holt, L.C. & Kysilka, M. (2006). Instructional Patterns: Strategies for Maximising Student Learning. California: Sage Publication. Kubiszyn, T. & Borich, G. (2000). Educational Testing & Measurement: Classroom Application & Practise (8 ed.). New York: John Wiley & sons, Inc. Lin, R. L. & Gronland, N. E. (2000). Measurement and Assessment in Teaching (8th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Moore, K. D. (2001). Classroom Teaching Skills (5th ed.). Boston: McGraw Hill.

53

NAMA KURSUS

PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2 (Instruction, Technology and Assessment 2)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KPD3026 6 240 Jam KPD3016 Pertama / Kedua

54

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan


pentaksiran (C6). 2. Membina perlakuan selaras dengan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (P4). 3. Mempertahankan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (A3, CS3).

4. Berkebolehan mengenalpasti masalah dalam pelan pengajaran,


penggunaan teknologi dan penyelesaian alternatif (TS3). SINOPSIS : pentaksiran, serta mencari

Kursus ini ialah sambungan kursus EDU 3046 yang lalu. Ia akan mengukuhkan lagi kemahiran pelajar merancang dan melaksanakan pengajaran melalui pembentangan dan pengajaran mikro, merangkumi aspek-aspek utama berikut: (a) pernyataan objektif, (b) perancangan kurikulum: penyusunan kandungan dan bahan pengajaran; (c) pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, (d) penggunaan media dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran; (e) membina, memilih, mengguna alat dan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur serta menaksir hasil pembelajaran. Pelajar akan dibimbing berkaitan prosedur dan kaedah dalam penyelidikan tindakan yang akan membolehkan mereka mengaplikasikannya semasa menjalani latihan mengajar dalam semester 7. (This course is a continuation of EDU3046. It will further strengthen the students, skills in lesson preparation and teaching, through presentation and micro-teaching, including the following major aspects: (a) stating teaching objectives; (b) selecting and planning of curricular materials and sequence of lessons; (c) selecting appropriate teaching methods and techniques, including (d) preparing the use of appropriate teaching-learning technology; (e) selecting and preparing appropriate tools and methods to evaluate learning outcomes. Students will also be guided on procedures and methods in Action Research, so that they can apply them when they do their action research during Teaching Practice in Semester 7.)

Jam KANDUNGAN : 1. Penyediaan Rancangan Pengajaran Topik 1. a) Merancang dan mereka bentuk rancangan mengajar Topik 1 dalam mata pelajaran pengkhususan mereka, berdasarkan pendekatan Masteri/ASSURE, InKuiri (projek, penyelesaian masalah, kajian kes) dan kombinasi kedua-dua. b) Kajian Tindakan: Gambaran am langkah-langkah utama dalam Penyelidikan Tindakan. 2. Penyediaan Rancangan Pengajaran Topik 2. a) Merancang dan mereka bentuk rancangan mengajar Topik 2, membuat pembentangan dan 18

12

55

pengajaran mikro berdasarkan: pendekatan Masteri dan Inkuiri. b) Kajian Tindakan: Cara mengenal pasti masalah pengajaran pembelajaran dalam kelas untuk dikaji. 3. Penyediaan Rancangan Pengajaran Topik 3. a) Merancang dan mereka bentuk rancangan mengajar Topik 3, membuat pembentangan dan pengajaran mikro berdasarkan pendekatan Masteri dan Inkuiri. b) Kajian Tindakan: Kaedah mendapat dan mengumpul data. 18

4. Penyediaan Rancangan Pengajaran Topik 4.


a) Merancang dan mereka bentuk rancangan mengajar Topik 4, membuat pembentangan dan pengajaran mikro berdasarkan pendekatan Masteri dan Inkuiri. b) Kajian Tindakan: Kaedah memilih dan menyusun data atau maklumat.

18

5. Penyediaan Rancangan Pengajaran Topik 5.


a) Merancang dan mereka bentuk rancangan mengajar Topik 5, membuat pembentangan dan pengajaran mikro berdasarkan pendekatan Masteri dan Inkuiri. b) Kajian Tindakan: Kaedah membuat intervensi memperbaiki / mengatasi masalah yang dikenal pasti.

12

6. Sambungan.
a) Melaksanakan pembentangan dan pengajaran mikro berdasarkan persediaan Rancangan Pelajaran yang telah dibuat oleh kumpulan pelajar lain. b) Kajian Tindakan: Kaedah membuat rumusan dan kesimpulan, serta cara menulis laporan. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus: 100%

12

90

Heninich, R., Molenda, M.R. & Dmaldino, S.E. (2005). Instructional Media and Technologies for Learning (8thed.). New Jersey: Prentice- Hall. Holt, L.C. & Kysilka, M. (2006). Instructional Patterns: Strategies for Maximising Student Learning. California: Sage Publication. Kubiszyn, T. & Borich, G. (2000). Educational Testing & Measurement: Classroom Application & Practise (8 ed.). New York: John Wiley & sons, Inc.

56

Lin, R. L. & Gronland, N. E. (2000). Measurement and Assessment in Teaching (8th ed.) New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Moore, K. D. (2001). Classroom Teaching Skills (5th ed.). Boston: McGraw Hill.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : : :

TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH (Information Technology For Primary School) KRT3013 3 Jam 120 jam Tiada 5

57

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menyatakan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. (C2, A1) Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan. (C2, C3, P2) Menjelaskan dengan jelas implikasi penggunaan komputer dalam pembangunan keprofesionalisma guru. (A4, C3, P4, CS4) Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. (A4) Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif. (C6, P6) Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (LL3, CT2, C5, A4)

SINOPSIS

Kursus ini merangkumi topik-topik yang dapat mengembangkan kemahiran asas komputer dalam kalangan kanak-kanak seperti menggunakan komputer, menyimpan dan mendapat kembali maklumat, berkomunikasi, mencetak dan sebagainya. Juga diberi tumpuan kepada persediaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran; pemilihan perisian yang sesuai; perkembangan kemahiran asas melalui teknologi maklumat seperti mengenal nombor, huruf, kemahiran membaca dan kemahiran matematik.

Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kursus Penerangan Rancangan Instruksional,Pelaksanaan Kursus, Penilaian Kursus 2. Pengenalan Teknologi Dalam Pendidikan Definisi pengintergrasian teknologi pendidikan Sejarah perkembangan teknologi pengkomputeran dalam pendidikan Sejarah penggunaan teknoilogi dalam pendidikan Rasional penggunaan teknologi dalam pendidikan Isu-isu penggunaan Teknologi dalam pendidikan 3. E-pembelajaran 4. Perancangan dan Pelaksanaan Pengintergrasian Teknologi dalam Pendidikan Peringkat perancangan Langkah-langkah perancangan Penyediaan proposal Asas pengintergrasian Model Perancangan Penghantaran Proposal Projek 5. E-pembelajaran Latihan Amali 1

58

6. Model Perancangan Pengintegrasian Teknologi Dalam Pengajaran Pengenalan kepada TIP Model Fasa dalam TIP Model o Kenalpasti kelebihan o Tentukan objektif dan Penilaian o Strategi pengintegrasian rekabentuk o Penyediaan persekitaran pengajaran o Pemilihan dan semakan strategi pengintegrasian 7. Integrasi Perisian Instruksional dalam Pengajaran dan Pembelajaran Klasifikasi perisian Instruksional o Latih tubi o Tutorial o Simulasi o Permainan Instruksional o Penyelesaian masalah Sistem pembelajaran bersepadu 8. Integrasi Perisian Aplikasi Dalam pengajaran dan pembelajaran Pemprosesan perkataan Hamparan kerja Pangkalan data Integrasi peralatan perisian sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran Perisian Penjana Bahan Perisian pengumpulan data dan analisis Perisian grafik Perisian perancangan dan pengurusan Perisian penyelidikan dan rujukan 9. Integrasi Perisian Multimedia dan Pautan Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Multimedia dan Pautan Media Pakej perisian pautan media Pakej perisian pengarang multimedia dan pautan media 10. Integrasi Teknologi Internet dalam Pendidikan Latar belakang pendidikan jarak jauh Pengenalan internet Komunikasi dalam internet 11. Integrasi teknologi maklumat dalam pengukuran dan penilaian Pelaksaan sistem ujian dalam talian Teknologi Masa Depan Pembangunan perkakasan dan perisian Implikasi teknologi baru kepada guru dan pelajar

59

Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

42

Roblyer, M. D. (2006). Integrating Educational Technology Into Teaching, Fourth Edition. Pearson Merril: Prentice Hall. Bitter, G. & Pierson, M. (2002). Using Technology in a Classroom. Allyn & Bacon. Allessi, M. S. & Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn & Bacon. Sharp, V. (2002). Computer Education for Teachers. McGraw-Hill. Roblyer, M. D. (1997). Integrating Educational Technology Into Classroom: Prentice-Hall.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH (Primary School Curriculum and Instruction) : KRP3013 : 3 : 120 jam : Tiada : Satu

60

HASIL PEMBELAJARAN

: 1.

Menceritakan sejarah perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah rendah. (C1, P2) Meghuraikan konsep KBSR dari segi matlamat, organisasi dan mata pelajaran di sekolah rendah. (C2, A1) Menjelaskan konsep pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah dari segi kesepaduan, bahan pengajaran dan pengurusan kelas. (A4, C4) Menunjukkan konsep dan pelaksanaan penilaian di sekolah rendah. (C2, C3, TS3) pentaksiran dan

2. 3.

4. 5.
SINOPSIS

Membincangkan isu-isu dan perkembangan terkini tentang kurikulum dan pengajaran di sekolah rendah. (C6, P4, CS2)

: Kursus ini bertujuan untuk membantu pelajar memahami perkaraperkara berkaitan kurikulum dan pengajaran peringkat sekolah rendah. Perhatian diberikan kepada kefahaman tentang perkembangan dan kandungan kurikulum; pelaksanaan pengajaran; pentaksiran; isu-isu dan perkembangan terkini berkaitan pendidikan sekolah rendah yang menjadi asas untuk menjadi guru di sekolah rendah. (This course aims to guide students understanding primary school curriculum and instruction. Focus given on the understanding of the development and the curriculum content; instruction; assessment; issues and the latest development of primary school as a basis to become primary school teacher. Jam

KANDUNGAN

: 1.

Perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah Pengenalan kepada KBSR/KSSR Matlamat kurikulum sekolah rendah Organisasi kurikulum sekolah rendah Mata pelajaran di sekolah rendah Integrasi dalam kurikulum sekolah rendah. Pengajaran dan pembelajaran di sekolah Aspek-aspek lain yang disepadukan Merentas kurikulum dan pengajaran sekolah rendah

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.
3. 4. 5.

6.
7. 8. 9.

10. Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran 11. Organisasi dan pengurusan bilik darjah 12. Pentaksiran dan penilaian 13. Arah aliran dan perkembangan terbaru berkaitan kurikulum dan perngajaran sekolah rendah 14. Isu-isu tentang kurikulum dan pengajaran sekolah rendah

61

15. Rumusan kepentingan pengetahuan tentang


kurikulum dan pengajaran sekolah rendah Jumlah PENILAIAN : Tugasan Peperiksaan Akhir RUJUKAN 60% 40%

3 42

: Cruickshank, D. R., Jenkins, D. B., Metcalf, K. K. (2003). The act of teaching (3rd Edition). Boston: McGraw Hill. Feden, P. D., Vogel, R. M. (2003). Methods of teaching : Applying cognitive Science to promote student learning. Boston: McGraw Hill. Ikhsan Othman., & Norila Md. Salleh. (2005). Kurikulum dan pengajaran sekolah rendah: Aspek-aspek yang berkaitan. Tanjong Malim: Quantum Books. Passe, J. (1999). Elementary school curriculum (2nd Edition). Boston: McGraw Hill. Reinhartz, J., & Beach, D. M. (1997). Teaching and learning in the elementary school : Focus on curriculum. New Jersey: Merill.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : : :

BIMBINGAN SEKOLAH RENDAH (Primary School Counseling) KRK3013 3 126 jam satu semester Tiada 5

62

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menyatakan permasalahan kanak-kanak sekolah rendah, objektif dan rasional mengadakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, kemahiran-kemahiran kaunseling, teori-teori kaunseling utama, pengujian dan penilaian psikologi; peranan guru biasa dan guru bimbingan. (C4, A2, P1) 2. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran kaunseling dalam pengurusan masalah pelajar-pelajar sekolah rendah. (A3, P4, EM1) 3. Menunjukkan tingkah laku membantu pelajar dengan menggunakan kemahiran-kemahiran dan teori kaunseling yang sesuai; dan bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah. (CS2, LS2, LL3, A3)

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada konsep bimbingan dan kaunseling; pendekatan dan teori kaunseling; model kaunseling; aktiviti dan program bimbingan dan kaunseling untuk pelajar-pelajar normal dan pelajar khas; peranan kaunselor yang pelbagai; pengujian dan penilaian psikologi; system sokongan di dalam perkhidmatan kaunseling di sekolah. (The objective of this course is to discuss the concept of guidance and counseling; types of guidance and counseling services offer in school; counseling procedures; counseling skills; individual and group counseling; major counseling theories; government and nongovernment bodies in counseling; role and functions of noncounseling teachers and counseling teachers in implementing counseling services in schools.) Jam

KANDUNGAN

: -

1. Pengenalan kepada kandungan kursus dan kaedah penilaian. definisi bimbingan, kaunseling dan psikoterapi definisi kaunseling sekolah prinsip dan falsafah B & K rasional mengadakan perkhidmatan B & K. Peranan, fungsi dan objektif perkhidmatan B & K di sekolah. 2. Pendekatan Dalam Kaunseling. Pendekatan Psikoanalisis Pendekatan Humanistik. Pendekatan Kognitif. Pendekatan Behavioral. 3. Jenis-jenis Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Perkhidmatan memberi maklumat. Perkhidmatan maklumat kerjaya. Perkhidmatan maklumat pendidikan. Perkhidmatan kaunseling. Perkhidmatan memberi bimbingan. Perkhidmatan Konsultasi.

63

4. Proses Kaunseling Individu. 5. Proses Kaunseling Kelompok. 6. Kemahiran Kaunseling. Kemahiran Melayan/Kemahiran Mendengar. Kemahiran Membuat Tindak balas. Mengenal pasti masalah 7. Kemahiran Membuat Tindakan 8. Peranan Kaunselor Di sekolah. 9. Pengendalian program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling. 10. Perkhidmatan inventori individu. 11. Bimbingan Kerjaya. 12. Sistem sokongan kepada perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah. 13. Mengenal pasti, memahami dan menangani tingkah laku bermasalah dan kanak-kanak luar biasa. 14. Kesimpulan Kursus. Penilaian Kursus Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 42

Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (2003). Introduction to Counseling and Guidance. New Jersey : Prentice Hall. George, R. L. and Cristiani, T. S. (1981). Method and Process of Psychotherapy. New Jersey : Prentice Hall. Brammer, L. M. (1981). The Helping Relationship, Process and Skills. London: Prentice Hall International. Holmgren, V. S. (1996). Elementary School Counseling: An Expanding role. Boston: Allyn and Bacon. Sciarra, D. T. (2004). School Counseling: Contemporary Issues. USA: Brooks & Cole. Foundation and

Arbuckle, D. S. (1975). Counseling and Psychotherapy: An Eistensial Humanistic View. Boston : Allyn and Bacon. Corey, G. (1977). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Maznah Baba., & Zainal Madon. (2003). Kaunseling Individu. Bentong: PTS Publications.

64

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK (Child Creativity Expression) : KAE3013 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama/Kedua

65

HASIL PEMBELAJARAN

: 1.

Menyatakan (C5)

teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni.

2. 3. 4. 5.

Menunjukan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak. (C3) Mengadakan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif. (P2) Menjelaskan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif. (A4,CS4) Mempamirkan dan menggunakan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (LS4, TS3)

SINOPSIS

: Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanak-kanak melalui seni lukis, kraf tangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main kanakkanak yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak. (This course exposes students to the theories of arts and creativity through the appreciation of childrens creativity, such as drawing, crafts, songs and music, creative movement, play and drama. It focuses on arts activities, skills assessment, and artistic products). Jam

KANDUNGAN

1.

Pendekatan dan teori dalam seni. Pendekatan konstruktivis, teori sosial-interaksi Piaget dan teori Gestalt dalam seni untuk kanak-kanak. 3

2.

Teori kreativiti dan pemikiran kreatif. Tahap-tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak: perkembangan kreativiti Fisher, Laura H. Chapman dan Calvin W. Taylor. 3

3.

Tokoh-tokoh seni visual mengenai kreativiti. Pandangan E. Paul Torrance, June King McFee, Carl Rogers dan Victor Lowenfeld mengenai seni. 3

4.

Estetika dan kanak-kanak. Konsep relatif dan konsep objektif dalam perkembangan estetik dan teori kecantikan. 3

5.

Imaginasi kanak-kanak. Pemikiran simbolik kanak-kanak, membezakan dunia sebenar dan dunia khayalan kanak-kanak. 3

6.

Seni dan perkembangan kanak-kanak. Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak, perkembangan estetik dan artistik kanak-kanak. 3

66

7.

Pengajaran seni lukis kanak-kanak. Membuat tanda dan kesan, membuat garisan dan rupa bentuk, mengenal dan membezakan warna, melukis dan mewarna pada ruang tertentu. 3

8.

Pengajaran kraf tangan kanak-kanak. Mereka kraf mudah seperti topeng, boneka, mobail dan kad ucapan. 3

9.

Pengajaran nyanyian, muzik kanak-kanak. Lagu kanak-kanak, lagu patriotik, lagu nasyid dan lagulagu semasa. 6

10.

Pengajaran tarian kanak-kanak. Tarian tradisional, kontemporari dan senamrobik. 3

11.

Pengajaran dramatika kanak-kanak. Drama, puisi, pantun, boneka, main peranan, pantomin, memos, improvisasi, teater membaca dan teater bercerita untuk kanak-kanak. 6

12.

Pengujian dan penilaian dalam seni Kaedah-kaedah pengujian di dalam pembelajaran seni, pengujian kemajuan dan pengujian hasil kreativiti kanakkanak. Jumlah 3

42

PENILAIAN RUJUKAN

: Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

: Abdul Shukor Hashim., Badrul Isa., Khairezan Rahmat., dan Zuraimi Zakaria. (2007). Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd. Bate, J. K. (2000). Becoming an Art Teacher. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. Eva. L. Essa. (2003). Introduction to Early Childhood Education. Canada: Delmar Learning. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Mohd. Azhar Abd. Hamid. (2004). Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

67

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (Children With Special Needs) KBK3013 3 120 jam Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menjelaskan konsep dan definisi berkeperluan khas dan pendidikan khas. (C3, A2, CS5) Menceritakan sejarah perkembangan pendidikan khas. (C2, A1) Menghuraikan punca dan pencegahan kanak-kanak menghadapi keperluan khas. (C4, A1) Menunjukkan ciriciri kanak-kanak berkeperluan khas mengikut kategori. (C3, P1, A2, LL1)

3.
4.

68

5. SINOPSIS :

Perihatin dan Peka terhadap keperluan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. (A3)

Kursus ini bertujuan untuk membantu guru dalam memahami kanakkanak berkeperluan khas dan berisiko seperti kanak-kanak dengan pelbagai kerencatan, kerencatan anggota, penglihatan, pendengaran, terencat akal, masalah komunikasi dan tingkah laku, bermasalah pembelajaran dan kanak-kanak kecerdasan tinggi. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan asas-asas pendidikan khas, konsep keperluan khas dan siapakah yang mengalami keperluan khas. Penentuan normal dan tidak normal dalam masyarakat akan diberi tumpuan. Kursus ini membincangkan pendidikan khas sebagi lanjutan dari sistem pendidikan biasa. The aim of this course is to assist teachers understands special needs and high risk children of various categories. Amongst these categories are physical, visual and hearing impairments, intellectually challenge, communication and behavioral problems, learning difficulties and gifted. This course intends to introduce the basics in special education, the concept of special needs and who have special needs. The terms normal and abnormal based on the community perception would be given special attentions. This course will discuss special education as a spectrum of mainstream education. Jam

KANDUNGAN

1. Definisi dan konsep pendidikan khas 2. Sejarah perkembangan pendidikan khas 3. Mengenal pasti serta penempatan murid berkeperluan khas 4. Punca dan pencegahan 5. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran, komunikasi dan tingkah laku. 6. Kanak-kanak bermasalah penglihatan dan pendengaran. 7. Kanak-kanak bermasalah fizikal dan kesihatan 8. Kanak-kanak pelbagai kecacatan 9. Kanak-kanak pintar cerdas. Jumlah

3 3 6 3 12 6 3 3 3 42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Friend, M. (2006). Special education contemporary perspectives for schools professional. IDEA 2004 updated edition. USA: Allyn & Bacon.

69

Hallahan, D. P. & Kaufman, J. M. (1997). Exceptional children: Introduction to special education. Seventh edition. Needham Heights: Allyn & Bacon. Kirk, S. A. & Gallangher, M. C. (1989). Educating exceptional children. Bostan: Houghton Miffin. Owens, R. E. (1991). Language disorder: A functional approach to assessment and intervention. New York: Macmillan. Reed, V. A. (1994). An introduction to children with language disorder. New York: Merill. Shames, G. & Wing, E. (1989). Human communication disorder and introduction. 2nd Edition. Columbus: Merill.

Rangka Kursus TERAS Major/Minor

70

1.

BAHASA MELAYU

71

NAMA KURSUS

SEJARAH BAHASA, KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU (History of the Malay Language, Literature and Culture)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BML3103 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menghubungkait peranan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Melayu (C4). 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktivitiaktiviti kebahasaan dan persuratan (P3). 3. Mempamerkan rasa kecintaan dan bangga terhadap bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu (A5).

72

4. Bekerja secara berpasukan bagi melaksanakan tugasan yang diamanahkan (TS3). SINOPSIS : Kursus ini memberi fokus terhadap sejarah perkembangan bahasa dan persuratan Melayu dan hubung kaitnya dengan budaya hidup masyarakat Melayu. Perbincangan dan penelitian turut mencakup tahap-tahap perkembangan bahasa dan kesusasteran Melayu dengan penekanan diberi terhadap badan-badan bahasa dan persuratan dalam memperkembangkan bahasa Melayu sehingga mencapai tahap bahasa Melayu moden. (This course exposes students to the history of the the Malay language and literature and its relationship with the Malay culture. Discussion and analysis also covers the different eras of Malay language and literature development with focuses on the contribution of language and literature bodies towards the current achievement as a modern language). Jam KANDUNGAN : 1. Pengekalan Warisan melalui Bahasa Melayu Bahasa sebagai Lambang Jati Diri, Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, Pengaruh bahasa asing dalam Bahasa Melayu 2. Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu, definisi BM, teori asal usul BM, rumpun BM, batu bersurat 3. Perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu dari zaman purba hingga zaman moden. Perkembangan BM Kuno, BM Klasik, BM Klasik di Samudera-Pasai, Melaka, Acheh dan Johor-Riau,BM Moden Konsep, ciri dan fungsi, perkembangan BM moden abad ke-19 dan 20,di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, Brunei dan Singapura 4. Badan-badan dan pertubuhan bahasa dan persuratan Melayu Balai Pustaka, Sumpah Pemuda, Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, PBMPB, Pejabat Karang Mengarang, JKT BM, MABBIM, MABM dan Persatuan Penulis (GAPENA) 5. Sumbangan tokoh bahasa dan persuratan 6 6 9 6 3

73

Raja Ali Haji, Munsyi Abdullah, Zaba, Mejar Said Sulaiman, Asmah Hj Omar, Nik Safiah Karim, Hamzah Fansuri, Harun Aminurashid, Hamka, A. Samad Said, Keris Mas, Shahnon Ahmad dll. 6. Asas Kebudayaan Melayu Pembentukan kebudayaan, sifat, bentuk dan ciri kebudayaan, gambaran umum kebudayaan Melayu, identiti kebudayaan. 7. Bahasa dan kesusasteraan Melayu dalam sistem pendidikan. Perancangan bahasa, dasar bahasa, taraf bahasa, sistem ejaan dan istilah, isu-isu bahasa semasa, bahasa pengantar, bahasa baku, Komsas dalam pengajaran bahasa Melayu Jumlah PENILAIAN Kerja Kursus: Peperiksaan: 60% 40% 42 6 6

RUJUKAN

Abdullah Hassan. (2006). Kongres bahasa dan persuratan Melayu 1V1 (1952-2002): Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia. Abdullah Hassan. (2007). Kongres bahasa dan persuratan Melayu VII. Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia

Asmah Hj. Omar. (1988). Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Darwis Harahap. (1989). Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Pulau Pinang: Penerbit USM. Ismail Hussein. (1992). Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

74

NAMA KURSUS

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (Communication Skills)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BMK3023 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menghubungkait teori dan teknik berkomunikasi antara individu (C4). 2. Mempamerkan penggunaan bahasa yang gramatis dan sopan meliputi aspek bahasa dan bukan-bahasa (P5).

3. Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh terhadap perkembangan


bahasa dan linguistik (A1). 4. Memimpin penggunaan bahasa komunikasi yang betul dalam

75

khalayak (LS2). SINOPSIS : Kursus ini mengajarkan teori, teknik dan model komunikasi antara orang, teknik menpengaruhi orang, teknik berunding bagi meleraikan konflik, lojik dan falasi dalam komunikasi, dan berkomunikasi dalam organisasi. Pelajar dibimbing menggunakan teknik komunikasi tradisional seperti menggunakan peribahasa, pantun, syair, gurindam, dll dalam berkomunikasi. Tekanan diberikan kepada aspek dan peraturan sosial dalam berkomunikasi. (This course teaches theories, techniques and models of interpersonal communication, techniques of persuasion and motivation, nonverbal communication, negotiation and conflict resolution, logic and fallacies in communication, and organizational communication. Care will also be given to exploiting the traditional art of communication using idioms, quatrains, limericks, etc. in speeches in essays. Stress will be placed on the social code of ethics required in communicating in Malay).

Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan Komunikasi Definisi dan konsep, model dan fungsi komunikasi 2. Persepsi dalam Komunikasi Interpersonal Tujuan, iklim dan kualiti komunikasi; komunikasi yang berkesan; dan etika komunikasi 3. Kemahiran Mendengar, Bertanya dan Memberi Maklum Balas Fungsi, aktiviti dan halangan mendengar; kepentingan, jenis dan strategi bertanya; dan jenis, kesan dan teknik maklum balas. 4. Unsur Bahasa dan Peraturan Sosial dalam Berkomunikasi Bahasa positif, deskriptif, pengesahan, berterus terang, nasihat, melabel, menafi, putar belit, serangan verbal dan pengaruh humor. 5. Komunikasi Bukan Lisan dan Sopan Santun Bahasa Badan. 3 3 6 3 3

76

Fungsi bahasa bukan lisan; dan membaca bahasa bukan lisan, ruang, gerak-geri, muka, mata dan sentuhan 6. Mengubah Sikap dan Tingkah Laku dalam Komunikasi Teori dan teknik mempengaruhi orang, mengubah sikap dan memotivasi murid melalui cerita. 7. Berkonflik dan Berunding dalam Komunikasi Prinsip-prinsip berkerja sama dan berunding dan meleraikan konflik. 8. Komunikasi di Tempat Kerja (Organisasi) dan di Khalayak Kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis; kemahiran komunikasi elektronik dan komunikasi dalam mesyuarat. 9. Kemahiran Berfikir secara Logikal dalam Komunikasi Fungsi berfikir secara lojikal dalam berkomunikasi dan memahami falasi dalam komunikasi umum 10. Komunikasi Tradisional 4 6 4 6

Peribahasa, pantun, syair, gurindam dan seloka sebagai unsur komunikasi. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan RUJUKAN : 60% 40%

42

Abdullah Hassan. (2005). Kemahiran komunikasi interpersonal untuk guru. Kuala Lumpur: PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd. Ainon Mohd & Abdullah Hassan. (2003). Belajar berfikir. Kuala Lumpur: PTS Pblications and Distributors Sdn. Bhd. Cummings, Louise. (2007). Pragmatik sebuah multidispilner. Jogyakarta: Pustaka Pelajar. perspektif

De Vito. (2001). The interpersonal communication book (9th edition). New York: Longman.

77

Zainal Abidin Ahmad. (2005). Ilmu mengarang Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

NAMA KURSUS

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU (Malay Phonetics and Phonology)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BML3043 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Membuat justifikasi sumbangan fonetik dan fonologi terhadap perkembangan bahasa Melayu (C4) . 2. Mengaplikasikan pengetahuan fonetik dan ejaan dalam sistem sebutan dan intonasi (P7). 3. Menunjukkan rasa perihatin terhadap kepentingan sistem bahasa baku (A3).

78

4. Melaksanakan tugasan yang berkaitan dengan ejaan dan sebutan (termasuk intonasi) sebagai asas tulisan dan sebutan bahasa sekolah (baku) kolaboratif (TS3) . SINOPSIS : Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman kepada pelajar tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkaraperkara yang dilkaji adalah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan seterusnya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik. (This course gives exposure and understanding to students on universal phonetics symbols with stress given to Malay language sound system. Focuses will be given to subdivision of phonetics, the Malay language sound characteristics, characteristics of vowel and consonant phonems, introduction to generative phonology, and the link between Malay phonetics and phonology to the Malay standard pronunciation and spelling system. Stress will also be given to the practical aspects of Malay phonetics).

Jam KANDUNGAN : 1. Jenis Bunyi Dan Perlambangannya Dalam Carta IPA. Carta lambang konsonan Antarabangsa (IPA), Senarai bunyi vokal asli bahasa Melayu, Senarai bunyi konsonan asli bahasa Melayu. 2. Fonetik Artikulasi (persepsi) Mekanisme edaran udara yang menghasilkan bunyi, Alat artikulasi, Fungsi alat artikulasi 3. Penghasilan Bunyi Konsonan Ciri-ciri konsonan, bersuara (getaran), daerah sebutan, alat sebutan, halangan edaran udara, lambang konsonan, jadual konsonan, penghasilan (bunyi vokal, depan belakang, tengah, ciri-ciri setiap, vokal, lambang vokal dan transkripsi, jadual vokal Melayu. 4. Koartikulasi, Penanda Transkripsi Fonetik. Suprasegmental Dan 6 6 3 3

79

Pembibiran (labialisasi), penyengauan (nasalisasi), palatalisasi (lelangit keras), faringealisasi (rongga tekak), penanda suprasegmental (tekanan, kepanjangan, jeda, tona, intonasi, transkripsi fonetik dan fonemik. 5. Fonem Dan Alofon, Kaedah Mengenal Pasti Fonem, dan Sistem Fonologi Melayu. Perbincangan tentang fonem dan alofon, pasangan minimal, bervariasi bebas, beralternasi beas,saling melengkapi, kesamaan fonetis, fonem vokal dan konsonan rangkap dalam bahasa Melayu dan bahasabahasa lain. 6. Fitur-fitur Distingtif. Perbincangan akan tertumpu kepada konsep fitur-fitur distingtif dan tumpuannya kepada bahasa Melayu dan bahasa dunia lain. 7. Intonasi, dan pola-pola intonasi. Perbincangan akan tertumpu kepada intonasi dan polapola intonasi dalam bahasa Melayu dan bahasa dunia lain. Kaedah mengajar intonasi (intonasi dalam wacana) 8. Sistem Ejaan Baharu dan prinsip perubahan ejaan Lambang vokal, vokal rangkap (diftong), larasan vokal, konsonan, Konsonan rangkap, kata majmuk, kekecualian dalam ejaan. 9. Sistem Ejaan Baharu dan sebutan. 6 6 6 3 3

Pembentukan suku kata, jenis-jenis suku kata, struktur suku kata dalam perkataan, latihan tentang kesalahan ejaan dan rasionalnya, kaedah pembetulan, latihan tentang kesalahan sebutan, dan rasionalnya, kaedah pembetulan. Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus: Peperiksaan: RUJUKAN : 60 % 40 % 42

Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik

80

fonetik dan fonologi bahasa Melayu. K. Lumpur: Aslita Sdn.Bhd. Inderawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan fonologi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Paitoon M. Chaiyanara (2006). Pengenalan fonetik dan fonologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Suhendra Yusuf (1998). Fonetik dan fonologi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Yunus Maris (1966). Malay sound system, Shah Alam: Fajar Bakti.

NAMA KURSUS

MORFOLOGI BAHASA MELAYU (Malay Morphology)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BML3053 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Mengklasifikasi komponen-komponen utama dalam morfologi mengikut jenis dan contoh yang relevan (C4). bidang

2. Mempamerkan keyakinan dalam penggunaan perkataan ketika berkomunikasi (P5). 3. Menunjukkan kepekaan terhadap kesilapan yang ditemukan

81

dalam teks dan berusaha membetulkan kesilapan tersebut (A4). 4. Melaksanakan berpasukan (TS3). SINOPSIS : tugas berkaitan bidang morfologi secara

Kursus ini memberi fokus terhadap pelbagai teori morfologi mulai zaman tradisional, zaman struktural hingga zaman transformasi generatif. Yang ditumpukan adalah perbincangan dan analisis tentang bentuk kata, proses binaan kata dan penggolongan kata. Kursus ini turut menumpukan proses morfofonemik dan ciri semantik perkataan dalam bahasa Melayu. (This course focuses on the various morphological theories, beginning from the traditional period, structural period and transformational generative period. It gives emphasis on analyzing word forms, word building processes and words class. This course will also focus on the morphophonemic processes as well semantics of the words forms in Malay). Jam

KANDUNGAN

1. Morfologi sebagai Salah Satu Komponen Tatabahasa Pengertian morfologi, pendekatan analisis perkataan, fungsi tatabahasa, kategori tatabahasa. 2. Konsep Alomorf, Morf, Morfem dan Kata. Unsur morfologi, konsep alomorf, morf, morfem bebas, morfem terikat, kata akar, kata dasar. 3. Bentuk Kata Bentuk kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, kata ganda, akronim. 4. Proses dan Jenis Penerbitan Kata Awalan, akhiran, apitan, sisipan, pengakroniman. 5. Proses dan Jenis Penggolongan Kata. Golongan kata nama, pembentukan kata nama, golongan kata kerja, pembentukan kata kerja, golongan kata adjektif, pembentukan kata adjektif, kata keterangan, jenis kata keterangan, kata tugas, kelompok kata tugas. 6. Pembentukan Perkataan Baharu. Imbuhan pinjaman, proses pembentukan istilah, sistem ejaan perkataan baharu. 7. Morfofonemik Bahasa Melayu.

82

Konsep morfofonemik, penyengauan, penggetaran, pengglotisan, konsonan rangkap, penggandaan 8. Morfologi dalam Pengajaran Bahasa. Konsep kesalahan bahasa, jenis kesalahan morfologi 9. Pengeditan Teks dari Sudut Morfologi. Mengedit teks daripada pelbagai sumber untuk bahan pengajaran morfologi 10. Analisis kesalahan morfologi. Mengenal pasti kesalahan morfologi, membetulkan kesalahan, menjelaskan sebab kesalahan Jumlah 42 3 3 6

PENILAIAN

Kerja Kursus: 60% Peperiksaan: 40%

RUJUKAN

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor. (2007). Pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Asmah Hj.Omar. (2008). Nahu kemas kini. Kuala Lumpur: PTS Publications and Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et al. (2008). Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka. Zainal Abidin Bin Ahmad. (2000). Pelita bahasa Melayu (Penggal 1). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

83

NAMA KURSUS

SINTAKSIS BAHASA MELAYU (Malay Syntax)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BML3063 3 120 jam BML3053 Morfologi Bahasa Melayu

Pertama / Kedua 1. Mengaplikasi teori-teori sintaksis dalam menganalisis ayat dalam pelbagai teks (C3). 2. Mengadaptasi peraturan-peraturan sintaksis dalam penggunaan bahasa seharian (P6). 3. Menunjukkan respons yang positif terhadap pembakuan ayat yang terdapat dalam pelbagai media (A2). 4. Melaksanakan tugasan secara berpasukan (TS3).

SINOPSIS

Kursus ini membicarakan pendekatan dalam analisis sintaksis bahasa

84

Melayu yang diutarakan oleh ahli bahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif. Kursus ini juga meneliti cara kata-kata dirangkaikan secara berpola bagi membentuk unit yang lebih panjang dalam bahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Setiap unit itu akan diteliti berdasarkan binaan, konstituen dan penggolongannya. (This course discusses the syntactic constructions in Malay using traditional, structural and transformational generative theories. This course will also analyse the manner words are combined to form phrases, clauses and sentences. Each unit is analysed according to its structure, constituent and class) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada Sintaksis Konsep sintaksis, tatabahasa. 2. Fungsi Sintaksis Konsep fungsi sintaksis, pelengkap, keterangan. 3. subjek, predikat, objek, 3 sintaksis sebagai subsistem 3 3

Binaan Subjek dan Predikat Konstituen ayat, fungsi subjek, binaan subjek, binaan predikat.

4.

Binaan Frasa, Klausa dan Ayat Konsep frasa, binaan frasa, binaan endosentrik dan eksosentrik, ciri frasa, klausa bebas, klausa tak bebas, konsep ayat.

5.

Frasa Nama Binaan frasa nama, inti, penerang, fungsi frasa nama dalam ayat.

6.

Frasa Kerja Binaan frasa kerja, objek dan pelengkap, fungsi frasa kerja dalam ayat

7.

Frasa Adjektif Binaan frasa adjektif, fungsi frasa adjektifr dalam ayat

8.

Frasa Adverba dan Frasa Sendi (Frasa Keterangan) Fungsi frasa adverba dalam ayat, fungsi frasa sendi dalam binaan ayat tunggal

9.

Susunan dan Ragam Ayat: Aktif dan Pasif Susunan dan bentuk ayat songsang, jenis ayat aktif, bentuk ayat pasif

85

10.

Ayat Dasar (Tunggal) dan Pola-Pola ayat Dasar Pola ayat dasar, ciri ayat dasar, perbezaan ayat dasar dengan ayat tunggal

11.

Ayat Majmuk, Klausa dan Binaan Ayat Majmuk Klausa dalam ayat majmuk, konsep ayat majmuk, jenis ayat majmuk

12.

Ayat dan Fungsi Komunikasi Modus ayat, ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan

13.

Analisis Ayat dan Intonasi Ayat dan wacana, penanda wacana.

14.

Rasionalisasi: pengajaran ayat di sekolah Konsep kesalahan sintaksis, analisis kesalahan sintaksis, pengeditan teks untuk bahan pengajaran sintaksis. Jumlah

42

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan

60% 40%

RUJUKAN

Abdullah Hassan, Seri Lanang Jaya, Razali Ayob, Zulkifli Othman. (2006). Sintaksis. Kuala Lumpur: PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor. (2003). Pengantar sintaksis bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et al. (2008). Tatabahasa dewan (Edisi ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka. Asmah Hj.Omar. (2008). Nahu kemas kini. Kuala Lumpur: PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd. Zainal Abidin bin Ahmad. (2000). Pelita bahasa Melayu (Penggal 1). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

86

NAMA KURSUS

SOSIOLINGUISTIK MELAYU (Malay Sociolinguistics)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BML3183 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menghuraikan aspek-aspek sosiolinguistik mengaplikasikannya dalam bahasa Melayu (C3). sosial dalam aktiviti seharian (P7) 3. Mengadaptasi nilai-nilai positif dalam penggunaan bahasa dalam masyarakat (A3). dan

2. Menunjukan dan mengamalkan kesantunan dan peraturan

87

4. Melaksanakan tugasan secara koperatif dan kolaboratif (TS3). SINOPSIS : Kursus ini memberi kefahaman kepada pelajar tentang aspek-aspek penggunaan bahasa dalam masyarakat serta kaitannya dengan pengajaran bahasa. Perkara yang dibincangkan dalam kursus ini mencakupi sosiolinguistik mikro dan makro dan hubungan sosiolinguistik dengan bidang-bidang lain. Implikasi sosiolinguistik terhadap perancangan dan pembangunan bahasa, turut dibincangkan. (The course provides an understanding of aspects of language use in society and relevance to language teaching. It will discuss micro and macro sociolinguistics and its relationship with other fields. Its implications on language planning and development will also be discussed). Jam KANDUNGAN : 1. Memperkenalkan Konsep Sosiolinguistik . Pengenalan sosiolinguistik sebagai salah satu cabang ilmu linguistik, latar belakang bidang sosiolinguistik, persejarahan sosiolinguistik, pendapat tokoh tentang makna sosiolinguistik dan huraiannya, permasalahan dalam sosiolinguistik, kepentingan pemakaian sosiolinguistik, khususnya dalam pengajaran bahasa. 2. Kesetiaan Kebangsaan; Bahasa. Terhadap Pergeseran Bahasa, Bahasa Bahasa, Peluputan 6 3

Konsep kesetiaan terhadap bahasa oleh pengguna bahasa atau ahli/anggota masyarakat, latar belakang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia, Singapura dan Indonesia, lersejarahan bahasa kebangsaan di beberapa buah negara di Nusantara,pendapat tokoh tentang bahasa kebangsaan di Malaysia, Brunei, Singapura dan di Indonesia dan huraiannya, konsep pergeseran bahasa (language shift) dan peluputan bahasa, permasalahan oleh pergeseran bahasa dan peluputan bahasa, kepentingan bahasa kebangsaan bagi sesebuah negara. 3. Perancangan Bahasa Konsep perancangan bahasa : penentuan dan pembinaan bahasa, permasalahan dalam perancangan bahasa di Malaysia khususnya dan negara tetangga umumnya seperti di Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia, dasar bahasa dan sosiopolitik serta lima proses 3

88

perancangan, iaitu perancangan bahasa, taraf bahasa, korpus bahasa, pelaksanaan dan penilaian, perancangan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara, bahasa baku, bahasa pengantar di sekolah (sistem ejaan baru tulisan Rumi dan Jawi, perancangan istilah (berasaskan laras). 4. Bahasa Kebangsaan, Bahasa Rasmi, Neka Bahasa (Social dan Daerah-dialek), dan Bahasa Melayu Tinggi. Makna konsep bagi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa daerah, bahasa basahan, kreol, bahasa Melayu tinggi atau bahasa Melayu baku, sebab-sebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara, konsep bahasa Melayu baku (standard), fungsi dan ciri-ciri bahasa Melayu baku, fungsi dan ciri-ciri bahasa Melayu baku dalam pengajaran, pengajaran bahasa Melayu baku di sekolah, tujuan pengajaran bahasa dan dasar pendidikan bahasa kita, proses penguasaan bahasa pertama dan kedua, permasalahan dalam pengajaran bahasa pertama dan kedua, fungsi sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa pertama dan kedua di sekolah, sikap pengguna terhadap bahasa Melayu Baku. 5. Konsep Neka dan Laras Bahasa. Perbezaan dan hubungan antara laras bahasa, variasi bahasa dan ragam bahasa, ciri-ciri dan contoh-contoh laras bahasa, variasi bahasa dan ragam bahasa, sebab-sebab terjadinya laras bahasa, variasi bahasa dan ragam bahasa, kepentingan laras bahasa, variasi bahasa dan ragam bahasa dalam sistem pendidikan di sekolah, permasalahan dalam laras bahasa, variasi bahasa dan ragam bahasa, gaya bahasa dan jenis-jenisnya waima gaya bahasa rasmi dan tak rasmi, gaya bahasa retorik, kiasan dan dan hubungannya dalam pengajaran. 6. Bilingualisme dan Multigualisme, Keperluan dan Perancangan Negara. Antara 3 3 6

Perbezaan dan hubungan antara bilingualisme dan multigualisme dan keperluannya dalam perancangan negara, konsep penyimpangan, campur kod dan alih kod, sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan campur kod dan alih kod, adakah penyimpangan dan campur kod merugikan atau menguntungkan penutur bahasa?, permasalahan dalam bilingualisme dan multigualisme, bilingualisme dan multigualisme dalam pengajaran.

89

7.

Pencemaran Bahasa dan Pengaruhnya: Pertembungan Bahasa: Sombong Bahasa. Faktor terjadinya pencemaran bahasa, kesan-kesan pencemaran bahasa, pencemaran bahasa dan pengaruhnya dalam pengajaran bahasa, pertembungan bahasa akibat migrasi, pangguan dalam penggunaan bahasa, permasalahan dalam pertembungan bahasa, sebab-sebab punahnya sesuatu bahasa, sombong bahasa dan sebabsebabnya, kesempurnaan bahasa 8. Kesantunan Dalam Berbahasa Pengertian tentang kesantunan dalam berbahasa, entnografi berbahasa dan sistem sapaan, makna serta konteks, peraturan, tatacara dan etika dalam berbahasa waima bentuk lisan/penulisan seperti surat rasmi/biasa, atau dalam majlis formal atau bukan formal seperti semasa mesyuarat), diksi/pemilihan kata, susunan dan pilihan pola ayat kepentingan kesantunan berbahasa dalam masyarakat majmuk di Malaysia, hubungan kesantunan bahasa dalam pengajaran bahasa,mengapa perlunya murid/guru/ibu bapa/anak mengamalkan kesantunan dalam berbahasa.

9.

Perkembangan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pengucapan Ilmu dan Budaya Konsep dan taraf bahasa Melayu, hubungan bahasa Melayu dengan Perkara 152, nilai-nilai (nilai pentadbiran, ekonomi, politik, budaya, insrumental dan sentimental) dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pengucapan ilmu dan budaya, pelaksanaan sistem ejaan baharu dan kesannya, kepentingan sistem ejaan baharu sebagai penyelesaian masalah sebutan, ejaan, tatabahasa dan ungkapan, kepentingan sistem ejaan baharu dalam pengajaran dan penilaian.

10.

Perkembangan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pentadbiran, Kehakiman, dan Bahasa Perhubungan Luas. Pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran, pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, pelaksanaan bahasa Melayu dalam sektor awam dan swasta, perkembanagan dan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman, dan bahasa perhubungan luas, hubungan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran, kehakiman, dan bahasa perhubungan luas dalam pengajaran di

90

sekolah. 11. Peranan DBP Dalam Melaksanakan Memperkembang Bahasa Kebangsaan dan 3

Tujuan penubuhan DBP, peranan DBP dalam melaksanakan dan memperkembang bahasa kebangsaan dan perancangan bahasa, hubungan DBP dengan konsep bahasa Melayu dalam ICT dan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia, pandangan masyarakat terhadap peranan DBP dalam merealisasikan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia 12. Peranan Badan Bukan Kerajaan dan Individu Kegiatan individu dan pertubuhan dalam pelaksanaan dasar bahasa dan perkembangan bahasa Melayu, tentangan bahasa Melayu dalam sains dan matematik, pandangan tentang ketidaksesuaian bahasa Melayu dalam sains dan matematik, permasalahan dan penggunaan bahasa Melayu dalam sains dan matematik, peranan badan bukan kerajaan dan individu dalam isu bahasa Melayu dalam sains dan matematik. Jumlah KANDUNGAN AMALI PENILAIAN : Tiada Kerja kursus: Peperiksaan: RUJUKAN : 60 % 40 % 42 3

Abdullah Hassan (2008). Sosiolinguistik. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors. Abdullah Hassan (2006). Bahasa dan persuratan Melayu I VI (1952-2002). Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia. Abdullah Hassan (2007). Bahasa dan persuratan Melayu VII. Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia. Chambers, J. K. (2008). Sociolinguistic theory (2nd Edition). New York: Blackwell Publishing. Nik Safiah Karim. (2004). Bahasa Melayu sedekad lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

91

NAMA KURSUS

SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU (Malay Semantics and Pragmatic)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BML3083 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menerangkan makna mengikut penggunaan dalam konteks (C4), 2. Menjelaskan kemahiran berkaitan makna bagi menyelesaikan
masalah (P6), 3. Menghargai nilai budi masyarakat Melayu melalui penggunaan makna intrinsik (A3). 4. Menjadikan pencarian ilmu sebagai suatu budaya (LL2).

92

SINOPSIS

Kursus ini memberi pendedahan dan kesedaran tentang ilmu makna dalam bahasa Melayu, khususnya yang berkaitan dengan semantik dan pragmatik. Antara tumpuan ialah teori segi tiga makna, makna leksikal, makna nahuan, penjenisan makna, medan makna dan bagaimana makna ditentukan melalui pelbagai konteks dan sebaliknya. Selain itu, akan ditinjau juga kesemua aspek konteks dan bagaimana bahasa itu digunakan terutamanya dalam konteks semula jadi. (This course will expose about meaning in Malay Grammar, expecially in Semantic and Pragmatic. The course will focus on the semantic triangle teory, lexical meaning, grammatical meaning, categories of meaning, semantic field and how a meaning is given according to context and etc. Apart from that, this course will also look at all contextual aspects of semantics and how the language is used especially in natural context.)

Jam KANDUNGAN : 1. Memperkenalkan Kurikulum Kursus Semantik dan Pragmatik bahasa Melayu. Definisi Semantik dan Pragmatik, hakikat bermakna, bagaimana kita memberi makna kepada setiap simbol, bentuk dan makna, abstrak dan konkrit, makna leksikal/kamus, makna gramatikal/nahuan, makna kontekstual. 2. Teori-teori makna Tradisional, sinonim, antonim, Segi Tiga makna Ogden & Richards, Segi tiga semiotik Ullman, pemeringkatan makna Osgood, Legap & telus Isutzu. reference / referent, Hayakawa, analisis komponen Katz & Fodor, imej bunyi/signifier de Saussure, keperihalan keadaan J.R. Firth, medan makna Jose Trier. 3. Jenis-jenis makna (Leech) Denotasi, konotasi, asosiasi, gaya, kolokasi, gramatikal 4. Kaedah memberi makna secara tradisional Sinonim, antonim, hipernim, hiponim. 2 2

93

5. Peribahasa Definisi peribahasa, klasifikasi peribahasa peribahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah. 6. Simpulan bahasa Kejadian peribahasa, klasifikasi simpulan bahasa, kreativiti dan simpulan bahasa. 7. Analisis Komponen Makna Komponen bersama, komponen makna distingtif, komponen makna tambahan. 8. Leksikografi dan pengajaran bahasa Jenis-jenis kamus, maklumat dalam kamus, kaedah menggunakan kamus. 9. Logik dan makna Praanggapan/prasuposisi, inferensi, ekstrapolasi 10. Lakuan Bahasa Lokusi, ilokusi, perlokusi, ujaran performatif, implikatur perbualan, bahasa tersirat, bahasa sindiran, bahasa halus. 11. Prinsip Retorik Tekstual Prinsip Kemudahan, maksim fokus akhir, maksim berat akhir, prinsip kejelasan, prinsip ekonomi, prinsip ketepatgunaan, pemahaman dalam retorik, enam maksim yang membantu individu Memahami sesuatu). 12. Pragmatik Jenis lakuan bahasa (speech act) dalam pragmatik: lakuan lisan (retorik interpersonal), lakuan penulisan (retorik tekstual), prinsip retorik interpersonal, prinsip kerjasama, maksim Kuantiti, maksim kualiti, maksim hubungan, maksim cara, prinsip kesantunan. maksim kebijaksanaan, maksim kedermawan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim simpati, prinsip ironi. 13. Pragmatik dan Teori Relevans Konteks, praanggapan/prasuposisi, asorsi, inferensi, informasi lama dan baru, ciri-ciri konteks, pembicara,

94

pendengar, tajuk pembicaraan, tempat/setting, saluran, bahasa/dialek/code, bentuk pesan/message form, peristiwa tutur/event. 14. Analisis pragmatik perbualan Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus: 60% Peperiksaan: RUJUKAN : 40% 2 42

Lyons, J. (1994). Bahasa, Makna dan Konteks. (Terjemahan Zahrah Abd. Ghafur). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Hashimah Jalaluddin (1992). Semantik dan Pragmatik: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Sperber, D. dan Wilson, D. (1999). Relevens Komunikasi dan Kognisi. (Terjemahan Nor Hashimah Jalaluddin). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tarigan, H.G. (1995). Pengajaran Semantik. Kuala Lumpur: Nusa Indah. Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

95

NAMA KURSUS

PENGHAYATAN KARYA AGUNG MELAYU (Appreciation of Great Works in Malay)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KRB3063 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menginterpretasi falsafah karya Melayu agung dalam pemikiran


dan nilai kehidupan (C5). 2. Mengkonstruk idea dan nilai dalam karya Melayu agung sebagai amalan dalam kehidupan (P5).

3. Menunjukan rasa bangga terhadap nilai ilmu, gagasan dan falsafah


karya agung Melayu (A5). 4. Melaksanakan tugas-tugas memantapkan fungsi karya Melayu agung secara bekerjasama (TS3). SINOPSIS : Kursus ini membincang ciri-ciri penting karya agung sastera Melayu: sastera Melayu klasik dan moden. Pelajar dibimbing membaca, memahami dan menghayati karya-karya ini, membuat analisis teks, kandungan, mesej, gaya pengucapan, gaya bahasa, idiom dan

96

perbendaharaan kata. Pendedahan ini memperluaskan pengetahuan dan penghayatan guru-guru Bahasa Melayu tentang hasil khazanah penting dalam sastera Melayu. Ilmu dari kursus inimembantu pelajar menggunakannya dalam pengajaran Bahasa dan Sastera Melayu di sekolah rendah.. (This course discusses some of the main features of important works in Malay Literature: the classic and the modern. Students will be guided to read, understand and appreciate excerpts from these great works, its content, message, style, expression, language, idiom and vocabulary. Exposure to these writings will broaden teachers view about the richness of Malay literary works and writing, their language styles and vocabulary. This knowledge will help them infused the beauty of Bahasa Melayu in their teaching of Malay Language and Literature in the primary schools).

Jam KANDUNGAN : 1. Sejarah karya agung Melayu Sejarah awal persuratan Melayu, zaman Sanskrit, zaman Melayu Melaka. 2. Genre dan ciri khusus karya agung Hikayat, puisi lama, cerita kanak-kanak, mitos, cerita berbingkai. 3. Ketokohan pengarang karya agung Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Tun Seri Lanang, Raja Ali Haji, Abdul Samad al-Falambani, Abdullah Munsyi. 4. Seni retorik dan gaya bahasa Konsep retorik Melayu klasik, bentuk binaan ayat, frasa dan klausa, pengaruh bahasa asing. 5. Estetik dalam karya agung Konsep keindahan Melayu klasik, makna luaran, makna dalaman 6. Idealisme dan falsafah Idealisme bersumberkan alam; tumbuhan, haiwan, 3 3 6 3 3

97

angkasa dan sosialisasi. 7. Nilai ilmu dan maklumat Ilmu firasat, ilmu pendukunan, ilmu jampi, ilmu pengasih, maklumat tentang strata sosial masyarakat, adat istiadat. 8. Falsafah Melayu dalam karya agung Hikayat Hang Tuah, Sulalatul-Salatin, Bustan al-Katibin, Tuhfat alNafis. Insan Kamil dan Hikayat Abdullah Konsep penulisan, kekuatan dan motif pengarang 10. Peranan karya sastera agung klasik dan moden dalam pendidikan sekolah rendah. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus: Peperiksaan: RUJUKAN : 60% 40% 3

9.

6 42

Abdul Hadi W.M. (1995). Hamzah Fansuri: Risalah tasawuf dan puisipuisinya. Bandung: Penerbit Mizan. Braginsky, V.I. (1998). Yang indah, berfaedah dan kamal. Sejarah sastra Melayu abad 7-19, Jakarta: INIS. Hassan Ahmad. (Ketua Ed.) (2005). Pengenalan konsep dan gagasan karya agung, Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan Siti Hawa Salleh. (1997). Kesusasteraan Melayu abad kesembilan belas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teuku Iskandar. (1995). Kesusasteraan klasik Melayu sepanjang abad. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam.

98

NAMA KURSUS

SENI MENGARANG (The Art of Writing)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BMK 3043 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Mengaplikasi teori dan teknik penulisan dalam karangan esei pada peringkat KBSM dan semi akademik (C3). 2. Mengadaptasi kemahiran mengarang pada peringkat KBSM dan semi akademik (P5).

3. Menghasilkan nilai kreatif dan inovatif dalam penulisan (A5).


4. Memupuk pemikiran kritis dan berwawasan dalam menghasilkan penulisan yang berkesan (CT2). SINOPSIS : Kursus ini bertujuan memahirkan pelajar dengan pelbagai bentuk karangan yang tercakup dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), iaitu karangan berformat (seperti berita, rencana, laporan, wawancara, syarahan dan surat rasmi), dan karangan tak berformat (seperti ulasan, gambaran dan peribahasa). Kandungan kursus berkisar pada konsep, pendekatan, bentuk, ciri, jenis dan

99

analisis pelbagai jenis karangan. Kursus ini turut menaknkan teknik pembacaan untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan mengarang. (This course aims to exposes students to a variety of forms of essay writing in the Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). This comprises of formatted writings (such as news, report, interviews, speech, and letter writing), and nonformatted writings (such as review, description and proverbs). The course content includes concepts, approaches, forms, criteria, types of essays. This course also stress on reading techniques to get informations for writing). Jam KANDUNGAN : 1. Asas mengarang. Tradisi penulisan, bahan, sumber dan motif kepengarangan 2. Konsep binaan perenggan. Asas perenggan, formula binaan perenggan 3. Strategi pemerengganan Ayat tesis, ayat topik, ayat fokus, ayat kesimpulan 4. Perkataan dan ayat yang berkesan. Peranan diksi, jenis-jenis ayat , kelemahan binaan ayat, kekuatan ayat dalam karangan, binaan tajuk dan unsurunsur bukan bahasa, 5. Teknik pengumpulan bahan penulisan Sumber dan teknik pengumpulan deduktif dan induktif. 6. Teori retorik dalam penulisan. Teori Corbett dan Connor, Teori Retorik Peluasan 7. Estetik dalam penulisan. Falsafah dan konsep estetik Melayu dalam penulisan, perbezaan dengan estetik Barat. 8. Stilistik dan logik dalam penulisan. Bahasa kiasan, peribahasa dan aspek naratif, membina ayat yang logik, kelemahan logik dalam karangan 9. Penulisan karangan KBSM Penulisan KBSM - PMR , SPM dan STPM, pengajaran 3 3 3 4 3 3 6 6 3

100

dan pembelajaran penulisan karangan. 10. Teknik mengajar karangan KBSM Kelemahan dalam karangan pelajar KBSM, pemarkahan dalam karangan KBSM. Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus: Peperiksaan: RUJUKAN : 60% 40% 42 4

Awang Sariyan (2006). Tertib mengarang, asas retorik untuk pelajar dan pendidik, Kuala Lumpur: DBP. Corbett & Connor (2002). Clasical rhetoric for the modern student. London: Penguin Book. Md. Sidin & Mohd. Salleh Rahamad (2003). Strategi bahasa: Panduan nahu dan retorik untuk penulisan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Sulaiman Masri. et al. 2007. Bahasa Melayu rujukan menengah: Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Zainal Abidin bin Ahmad (2005). Ilmu mengarang Melayu. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

101

NAMA KURSUS

APLIKASI KOMPUTER DALAM BAHASA MELAYU (Computer Application in Malay Language)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BMP3113 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua

1. Mengaplikasi teori-teori pengkomputeran dalam pembangunan


dan penggunaan perisian pengajaran bahasa (A3)(C4). 2. Mensintesis dan mengaplikasi bahan perisian komputer untuk dijadikan sumber pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu (P5).

3. Menerangkan

bahan perisian berasaskan kemahiran, sikap, dan sahsiah (A4).

pengetahuan,

4. Bekerja sama dalam pasukan untuk membangunkan perisian


pengajaran bahasa berbantukan komputer (LL2, TS3)

102

SINOPSIS

Kursus ini memberi tumpuan kepada aplikasi komputer dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Ia memberi tumpuan kepada metodologi dan kaedah pembangunan bahan perisian dengan menggunakan sofwer yang sedia ada dalam pasaran. Pada akhir kursus pelajar diwajibkan menghasilkan satu modul pengajaran bahasa Melayu berbantukan komputer. (This course focuses on the application of computer in teaching and learning of Malay. It will provide the methodology to develop teaching materials (modules) using available soft-wares to teach Malay. At the end of the course students are required to develop a module to teach Malay). Jam

KANDUNGAN

1.

Aplikasi Teori-Teori Perkomputeran

Asas

Bahasa

dan

Pengenalan Teori Pembelajaran, Teori Kebahasaan, Teori Pengkomputeran. Hubungan antara teori dan kepentingan pembangunan perisian pengajaran bahasa Melayu.

2.

Penyelidikan berasaskan penggunaan komputer dalam pengajaran bahasa, evidence curriculum. Penggunaan beberapa perisian komputer untuk penyelidikan bahasa, keupayaan komputer membantu penyelesaian penyelidikan, penggunaan data korpus, SPSS dan perisian lain yang sesuai.

3.

Aplikasi komputer bahasa Melayu

dalam

kemahiran-kemahiran

Merancang pengajaran bahasa menggunakan komputer, penggabungjalinan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam penggunaan komputer. 4. Penggunaan grafik berkomputer dalam perisian pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Definisi grafik, peranan grafik dalam pembangunan perisian bahasa Melayu, garis panduan penggunaan grafik dan simbol grafik. 5. Inovasi komputer dalam pembelajaran bahasa Melayu. pengajaran dan 3 3

Pengertian inovasi, inovasi pengkomputeran dalam pengajaran bahasa Melayu, penggunaan komputer dalam penyelesaian masalah pengajaran bahasa Melayu, pembangunan perisian bersesuaian dengan

103

penggunaan komputer. 6. Pemilihan perisian untuk aplikasi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Pengenalan pemilihan perisian, kepentingan pemilihan perisian dalam pengajaran bahasa, penggunaan pemprosesan perkataan, power point, publisher, excel, dan lain-lain perisian yang sesuai untuk pengajaran bahasa. 7. Kaedah pembangunan perisian komputer untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Pengenalan kaedah pembangunan perisian, ciri-ciri pembangunan perisian yang berkesan, kaedahkaedah pembangunan perisian tutorial, latih-tubi, simulasi, penyelesaian masalah, dan permainan 8. Metodologi pembangunan perisian komputer untuk pengajaran bahasa Melayu. Pengenalan terhadap metodologi pembangunan perisian, ciri-ciri metodologi pembangunan yang berkesan, fasa-fasa dalam metodologi pembangunan perisian. 3 4 3

9.

Penilaian perisian bahasa Melayu berbantukan komputer. Pengenalan penilaian perisian, tujuan penilaian perisian, beberapa aspek penilaian perisian seperti kandungan kurikulum, antara muka pengguna, penggunaan grafik, penggunaan audio visual, pencapaian objektif, perkaedahan dan lain-lain.

10.

Pembangunan perisian bahasa Melayu berbantukan komputer. Amali pembangunan perisian pengajaran bahasa menggunakan salah satu perisian pengarangan, reka bentuk, metodologi, kaedah pembangunan perisian, penilaian, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembangunan perisian. 11. Seminar aplikasi komputer dalam pengajaran bahasa Melayu. Perancangan seminar, persembahan perisian, maklum balas pembangunan perisian dan penilaian.

KANDUNGAN AMALI

1.

Menganalisis perisian sedia ada

104

2.

Membina perisian baharu Jumlah

4 42

PENILAIAN

Kerja Kursus: Peperiksaan:

60 % 40 %

RUJUKAN

Carol A Chapelle (2001). Computer application in second language acquisition foundation for teaching, testing and research. Cambridge: Cambridge University Press. Forcier R.C. (1999). The computer as an educational tool. New Jersey: Prentice Hall. Gary A. Berg (2003). The knowledge medium designing effective computer based learning enviroments. Hershey: Information Science Publishing Panayiotiszaphiris and Giorgos Zacharia (2006). User computer aided language learning. Hershey: Information Science Publishing. Rozinah Jamaludin (2000). Asas-asas multimedia dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributions Sdn. Bhd.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PRINSIP PENGAJARAN BACAAN (Principles of Teaching Reading) KRB3013 3 120 jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan teori, kemahiran, pendekatan, kaedah dan teknik membaca. (C1) 2. Menggunakan pendekatan, kaedah dan teknik yang bersesuaian dan berkesan dalam pengajaran pembacaan di sekolah rendah. (C2, A1) 3. Mengaplikasi amalan pengajaran pembacaan untuk perluasan membaca, termasuk jenis puisi, bagi mendapatkan maklumat dan memperkembangkan pemikiran kreatif dan kritis, dan menghayati apa yang dibaca. (A3, P1, CT2) 4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (P2, A3, TS3)

105

SINOPSIS

Kursus ini membincang teori, prinsip dan pendekatan pengajaran membaca untuk murid sekolah rendah. Pelajar-pelajar akan didedahkan dan dibimbing tentang kaedah mengajar membaca pelbagai jenis penulisan prosa dan puisi; teknik mengajar membaca secara meluas (extensive) dan intensif dan berfokus; merancang program bacaan murid untuk memperkembangkan kemahiran dan minat membaca. (This course discusses some of the major theories and principles of teaching reading for primary school pupils based on research findings. Student teachers will be exposed to a number of approaches in teaching reading of various genre (prose and poetry) for various purposes; teaching techniques for extensive and intensive reading. Students will be able to plan a reading program for their pupils). Jam

KANDUNGAN

1. 2.

Teori dan prinsip pembelajaran membaca berdasarkan dapatan kajian. Beberapa pendekatan mengajar awal membaca Bahasa Malaysia: Kaedah Abjad & fonik Seluruh perkataan (whole language; look-and-say) Kaedah cerakin Pendekatan mengajar awal membaca Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Ujian Dignostik Kebolehan Membaca. Kaedah mengajar murid membaca secara meluas (extensive reading). Pemilihan buku untuk bacaan am murid Buku beraras (graded books) Membaca secara intensif dan berfokus untuk mencari maklumat, memahaminya dan berfikir. Membaca merentas kurikulum: petikan bahan daripada subjek lain. Mengajar membaca untuk berfikir dan menghayati sastera kanak-kanak (prosa dan puisi), termasuk pantun dan sajak mudah; mengguna lirik lagu dan nyanyian. Menggalakkan murid membaca bahan bacaan dalam internet untuk mereka menulis cerita atau laporan berdasar satu projek berpasukan. Perancangan program pembacaan. Jumlah

3. 4.

6 3

5.

6.

7.

8.

6 3 42

9.

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

70 % 30 %

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 4. Kementerian Pelajaran, Kuala Lumpur.

106

Isahak Haron. (2009). Ceria 2M, Literasi 2M Bahasa Melayu Buku 1 & 2 dengan Panduan Guru. Selangor USJ: Penerbit Ilmu Bakti. Extensive reading. http//www.extensivereading.net/er/materials.html Yahya Othman (2004), Mengajar Membaca; Teori dan Aplikasi (Panduan meningkatkan kemahiran mengajar membaca).

NAMA KURSUS

PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN (Principles of Teaching Writing)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KRB3023 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

1.
2.

Menjelaskan teori, pendekatan dan kaedah mengajar penulisan di sekolah rendah. (C1, A1,) Memilih dan mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik mengajar pelbagai jenis penulisan. (P1, A1, C3) Mentafsir kemahiran menulis berdasarkan sukatan pelajaran Bahasa Melayu KBSR,KSSR supaya relevan dengan usaha untuk memperkembangkan kemahiran murid menulis. (C4, CT3) Merancang program pengajaran penulisan secara bijaksana dengan mengaitkannya dengan proses membaca dan kemahiran bahasa yang lain. (C2, P2, CS4)

3.

4.

107

SINOPSIS

Kursus ini membincang teori, prinsip dan pendekatan pengajaran penulisan untuk murid sekolah rendah. Pelajar akan dibimbing tentang kaedah mengajar menulis peringkat awal; menulis secara terpimpin; menulis berdasarkan apa yang murid baca dan faham; menulis secara kreatif; membimbing penulisan murid sebagai satu proses berdasarkan satu projek. Menilai proses dan hasil penulisan murid. (This course discusses some of the major theories and principles of teaching writing for primary school pupils based on research findings. Student teachers will be exposed to a number of approaches in teaching writing, including early writing; guided writing; writing models based on reading selected types of writing; creative writing; writing as a process based on class project. Assessment of writing process and product.) Jam

KANDUNGAN

1. 2. 3.

Teori dan prinsip pembelajaran penulisan berdasarkan dapatan kajian. Hubungan antara bertutur, membaca dan menulis Mengajar kanak-kanak (awal menulis) menyalin huruf, perkataan dan ayat mudah; kebebasan kanak-kanak menulis Ujian Dignostik Kebolehan Menulis Mengajar menulis secara terpimpin: mengisi tempat kosong; melengkapkan cerita. Mengguna bahan siri gambar dan kartun untuk murid membaca dan mencetus aktiviti menulis dialog dan cerita.

3 3 3

4. 5.

3 6

6. 7.

Mengajar menulis berdasarkan petikan atau cerita yang murid baca, termasuk bacaan bahan dalam internet. Format penulisan (ejaan, tanda baca, ayat gramatis dan lambang-lambang, koheren dan pertautan dan sistem pemerengganan.) Menulis sebagai satu proses: menulis, menilai dan mengedit hasil penulisan: cerita atau laporan berdasar satu projek berpasukan: misalnya murid sendiri menulis dan mengedit hasil penulisan mereka untuk diterbitkan dalam satu majalah kelas mereka. Penilaian dan penaksiran proses dan hasil penulisan; folio hasil penulisan murid. Jumlah

6 6

8.

9.

6 42

108

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

RUJUKAN

Pusat Perkembangan Kurikulum, (2003). Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 2 6. Kementerian Pelajaran, Kuala Lumpur. Abu Bakar Yusuf, Abdullah Yusof, Omar Hisham Mohd Baharin (2006) Prinsip Pengajaran Penulisan. Teaching writing: approaches http://nadabs.tripod.com/writing/#appr. and activities

Teaching Writing http://www.suite101.com/reference/teaching_writing.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (Teaching Method Bahasa Melayu Teaching Method) KRB 3053 3 120 jam Tiada Pertama/Kedua

1. 2. 3. 4.

Menjelaskan teori, pendekatan, kaedah dan teknik mengajar Bahasa Melayu. (C3, A2) Menggunakan pendekatan, kaedah dan teknik yang menarik serta kreatif dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. (C5, A4, P5) Mengaplikasi alat bantu mengajar dalam pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. (C6, A3, LL1,CS6) Menjalankan mikro-teaching dan penyediaan RPH. (TS5, P4)

SINOPSISI

Kursus ini mendedahkan pelajar dengan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah serta interpretasi sukatan pelajaran tersebut. Pelbagai teori, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran Bahasa Melayu akan didedahkan kepada pelajar. Selain daripada itu penyediaan Rancangan Pengajaran Harian dan pendedahan pengajaran mikro diberikan.Pelajar juga diberi pendedahan untuk menggunakan alat bantu mengajar dan teknik penilaian diajarkan.

109

(This course focus on the curriculum of Primary School Bahasa Melayu and its interpretation.The theoretical, approaches, techniques aspects of teaching Bahasa Melayu are exposed to the student. The preparation of lesson plan and micro-teaching are exposed to the students. They are also given the skill in using teaching aids and techiniques of evaluation.) Jam KANDUNGAN : 1. 2. 3. Konsep pengajaran dan pembelajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dan Huraian Sukatan Pelajaran Teori Pembelajaran, Pendekatan Interpretasi kemahiran bahasa Kaedah-kaedah dalam pengajaran kesesuaian kaedah dalam pengajaran Mengajar bahasa dan dan

4.
5. 6. 7. 8. 9.

Kemahiran lisan dan teknik-teknik dalam pengajaran bahasa Kemahiran membaca dalam pengajaran Bahasa Melayu sekolah rendah Kemahiran menulis dalam pengajaran Bahasa Melayu sekolah rendah Pengajaran Tatabahasa Penggabungjalinan dan Penyerapan dan Pengayaan dan Pemulihan

10. Membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 11. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam pengajaran dan pembelajaran 12. Penilaian dalam Pengajaran Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40%

Kamaruddin Hussin. (2004). Pedagogi Bahasa Melayu.

110

NAMA KURSUS

TATABAHASA BAHASA MELAYU

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BRM 3013 3 80 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menyatakan golongan dan bentuk perkataan Bahasa Melayu. (C5) 2. Menerangkan binaan pelbagai pola dan jenis ayat dalam Bahasa Melayu. (P2,CS4) 3. Menggunakan unsur-unsur morfologi dan sintaksis dengan tepat dalam wacana lisan dan tulisan. (A4,CT2)

SINOPSIS

Kursus ini meliputi perbincangan tentang aspek-aspek tatabahasa dengan lebih mendalam. Tumpuan kursus adalah terhadap bentuk kata, proses binaan kata dan penggolongan kata. Selain itu, kursus ini juga akan mengkaji binaan dan struktur ayat. Penekanan juga diberikan kepada aspek bahasa dalam konteks penggunaannya dalam penulisan dan pengajaran.

Jam

111

KANDUNGAN

1.

Pengenalan tentang Tatabahasa: Morfologi dan sintaksis sebagai salah satu komponan tatabahasa. Tinjauan umum terhadap kajian tatabahasa Melayu. Bentuk Kata: Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk Kata ganda Golongan kata: Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata tugas Proses penerbitan kata: Pengimbuhan Penggandaan Pemajmukan Binaan Ayat dan Konstituen-konstituen Utama Konsep subjek dan predikat Konsep konstituen-konstituen ayat Frasa dan binaan frasa dalam bahasa Melayu

2.

3.

4.

5.

6.

Ayat dasar: Pola-pola Ayat Dasar FN + FN FN + FK FN + FA FN + FSN 2

7.

Ragam ayat: Ayat aktif Ayat pasif Susunan ayat: Susunan biasa Susunan songsang

8.

Jenis ayat: Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah Ayat seruan Peranan intonasi dalam sintaksis Bahasa Melayu

112

Binaan klausa: Klausa bebas Klausa tak bebas 9. Ayat majmuk: Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk campuran 10. Analisis Ayat Konsep analisis ayat Analisis konstituen terdekat Intonasi dan hubungannya dengan ayat dalam bahasa Melayu Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan RUJUKAN UTAMA : 60% 40% 4 4

31

Asmah Hj.Omar, 1993. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et al., 1993. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor, 2002. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Zainal Abidin Ahmad, 1965. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

RUJUKAN TAMBAHAN

Abdul Hamid Mahmood, 1992. Ayat Pasif Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan, 2002. Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis). Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors. Arbak Othman, 1984. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Petaling Jaya : Penerbitan Sarjana Internet Laman Web (masuk ke Google: cari syntax dan morphology) Sanat Md. Nasir, 1987. Ayat Komplemen Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

113

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : :

Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah.

114

2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

115

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P5, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4) Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam

SINOPSISIS

KANDUNGAN

1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego:

116

Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). CT3). dan pembelajaran

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

117

2.

BAHASA INGGERIS

118

COURSE

READING SKILLS (Kemahiran Membaca)

COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : :

BIK3023 3 120 Hours Nil First/Second 1. Evaluate texts using various reading skills and strategies (C3).

2. Practice activities to enhance reading skills (P2).


3. Adopt effective reading strategies in comprehension of texts (A3,CS3). 4. Think critically in comprehension of reading texts (CT3).

SYNOPSIS

This course will focus on reading strategies such as reading for main ideas, drawing inferences and differentiating fact and opinion. It will expose students to reading skills such as skimming, scanning and SQ3R technique. Throughout the course, students will be involved in the analysis of various reading texts. (Kursus ini memberi tumpuan kepada strategi-strategi membaca seperti mengenalpasti idea utama, membuat inferens dan membezakan fakta dari pendapat. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada kemahirankemahiran membaca yang pelbagai seperti teknik SQ3R. Sepanjang kursus ini, pelajar akan menganalisa pelbagai jenis bahan bacaan.) Hours

CONTENT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

General overview of the course. Developing kills aa reader. Using aids to reading. Reading for main ideas. Reading for information. Drawing logical inferences and conclusions.

3 3 6 6 6 6

119

7. 8.

Use critical reasoning skills to evaluate written materials. Writing to read (Underlining, listing and summarizing) Total

6 6 42

ASSESSMENT

Coursework Final Examination

60% 40%

REFERENCES

Elder, J. (2004). Exercise your college reading skills: Developing more powerful comprehension. New York: Mcgraw-Hill. Hancock, H. (2006). Reading skills for college students (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall. McWhorter, K.T. (2008). Guide to college reading (8th ed.). New York: Addison Wesley. Richardson, J.S., Morgan, R.F., & Fleener, C. (2006). Reading to learn in the content areas (6th ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Weiner,H.S. & Bazerman, C. (2006). Basic reading skills handbook (6th ed.) Boston: Houghton Mifflin.

120

COURSE

WRITING SKILLS (Kemahiran Menulis)

COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : :

BIK3033 3 120 Hours Nil First/Second 1. Analyse topic sentences, thesis statements, supporting details and different features of various types essays (C4). 2. Construct topic sentences, thesis statements, supporting details and essays of different genres (P2). 3. Organize effective essays of different genres. (A4) 4. Participate effectively in group discussion and peer conferencing (CS3).

SYNOPSIS

The course helps students to acquire skills in writing paragraphs and essays. Students will be exposed to various types of essays such as illustrating and cause and effect. Students will also be taught the organization of good paragraphs and essays, specifically, the topic sentence, thesis statement and supporting details. (Kursus ini membantu pelajar menguasai kemahiran menulis perenggan dan karangan. Pelajar akan didedahkan kepada jenis-jenis karangan yang berbeza seperti jenis ilustrasi dan sebab akibat. Pelajar akan dilatih untuk menulis perenggan dan karangan mengikut organisasi yang betul terutamanya dalam penulisan ayat topik, pernyataan tesis dan pernyataan sokongan.) Hours

CONTENT

1. Thesis statement, topic sentences and supporting details Tips to improve writing How to write effective thesis statement, topic sentences and supporting details Different types of topic sentences and supporting details 2. Illustrating essay. 6 12

121

Introducing the examples Using strong examples that fit Giving enough examples 3. Cause and effect essay. Discovering causes and effects Developing causes and effects Choosing real causes and effects 4. Explaining a process essay. Stating purpose Covering steps in logical order Using transitions 5. Comparing and contrasting essay. Making meaningful comparison/contrast Making an interesting comparison/contrast Choosing a patterns of comparing and contrasting 6. Classifying essay. Stating the purpose of classification Using a single organizing principles Dividing and developing topics Total ASSESSMENT : Coursework Final Examination REFERENCES : 60% 40% 42 6 6 6 6

Langan, J. (2002). English skills with readings. Boston: McGraw Hill. Kelly, C & Gargagliano, A. (2001). Writing from within. Cambridge: Cambridge University Press. Meyers, A. (2003). Writing with confidence. New York: Longman. Winkler, A.C & Mccuen-Metherell, JR. (2003). Writing talk. New Jersey: Prentice Hall.

122

COURSE

MATERIALS DEVELOPMENT FOR THE LANGUAGE CLASSROOM (Pembinaan Bahan Untuk Kelas Bahasa)

COURSE CODE CREDIT SLT PRE REQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : :

BIP3023 3 120 Hours Nil First/Second 1. 2. Apply methods, approaches and principles in relation to materials development and adaptations. (C4) Produce teaching and learning materials for the different language skills which are appropriate and relevant to their learners needs. (P4) Evaluate commercialized materials and decide how to utilize them to enhance the quality and effectiveness in the teaching and learning of ESL. (A3) Participate effectively in group discussion and peer conferencing. (CS3)

3.

4. SYNOPSIS :

This course equips students with the methods and approaches and also the underlying principles on materials selection and adaptation in relation to the teaching of English as a second language. Students will be guided to select, adapt as well as produce appropriate and relevant materials suited to the different levels of proficiency in the ESL classroom. (Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kaedah, pendekatan dan prinsip asas pemilihan dan adaptasi bahan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Pelajar dibimbing untuk memilih, mengadaptasikan dan membina bahan yang sesuai dan relevan untuk kelas yang mempunyai pelbagai tahap penguasaan Bahasa Inggeris.) Hours

CONTENT

1. 2. 3.

Principles of language learning and teaching. Instructional media and technologies of learning. Preparing and using visuals.

2 4 6

123

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Materials and the teaching of reading, writing, listening, speaking. Incorporating materials in teaching language skills. Data collection and materials development. The process of materials writing. The process of materials evaluation. Producing materials to teach.

6 4 3 4 4 3 6

10. Presentation. Total ASSESSMENT : Coursework Final Exam REFERENCES : 60% 40%

42

Elder, J. (2004). Exercise your college reading skills: Developing more powerful comprehension. New York: Mcgraw-Hill. Hancock, H. (2006). Reading skills for college students (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall. McWhorter, K.T. (2008). Guide to college reading (8th ed.). New York: Addison Wesley. Richardson, J.S., Morgan, R.F., & Fleener, C. (2006). Reading to learn in the content areas (6th ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Weiner,H.S. & Bazerman, C. (2006). Basic reading skills handbook (6th ed.) Boston: Houghton Mifflin.

124

COURSE

ELT AND THE SCHOOL CURRICULUM (Pengajaran Bahasa Inggeris dan Kurikulum Sekolah)

COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : :

BIT3073 3 120 Hours Nil First/Second 1. 2. Analyse the basic principles and underlying theories in connection to curriculum and syllabus planning. (C4) Construct effective reflective essays and classroom activities in relation to the theories and specifications of the Malaysian ESL Syllabus document. (P2) Present a classroom activity developed based on the specifications of the Malaysian ESL Syllabus Document. (A4) Participate effectively in group discussion and peer conferencing. (CS3)

3. 4. SYNOPSIS :

This course is intended to provide students with proper knowledge and skills in understanding, planning and developing effective curriculum for ESL/EST. The focus is on interpreting the KBSR, KBSM and revised English language syllabusses for effective classroom practices. Students are guided to produce innovative teaching programmes based on the concepts of the national curriculum. (Kursus ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan skil berkaitan pemahaman, perancangan dan penggubalan kurikulum untuk ESL/EST yang efektif. Fokus utama ialah interpretasi terhadap KBSR, KBSM dan silibus bahasa Inggeris yang telah disemak untuk memastikan pengajaran yang efektif. Pelajar akan dibimbing untuk menghasilkan program pengajaran yang inivatif sejajar dengan konsep kurikulum kebangsaan. Hours

CONTENT

1. Introduction to Curriculum and Syllabus 2. Defining Syllabus Design The scope of syllabus design A General Curriculum Model 3. Different Types of Syllabus

125

Formal Syllabus Functional Syllabus Process Syllabus Task Based Syllabus

4. Needs and goals Needs analysis Needs to goals 5. Selecting and Grading Content Goals, objectives and tasks The natural approach Levels of difficulty Teaching grammar as a process 6. Selecting and Grading Objectives Product oriented objectives Process oriented objectives Total ASSESSMENT : Coursework Final Examination REFERENCES : 60% 40%

42

Nunan, D. (1988). Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press. Richards, J. C. (2002). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Hall, D.R & Hewings, A (Eds). (2001). Innovation in English Language Teaching. London: Routledge. Breen, M. P. (2001). Syllabus Design. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. R. Carter and D. Nunan. Cambridge: Cambridge University Press. Curriculum Specifications. (2003). Curriculum Development Center, Ministry of Education. Kuala Lumpur.

126

COURSE

TEACHING OF LANGUAGE SKILLS IN ENGLISH FOR PRIMARY SCHOOL (Pengajaran Kemahiran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah)

COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : :

BRI3043 3 120 hours Nil First/Second 1. 2. 3. 4. Identify methods, approaches and techniques in teaching primary school students in the ESL context. (C3) Devise lesson plans and language activities for all the language skills in English. (P2) Identify important criteria in selecting and evaluating materials for all levels of primary school students. (A3) Practice and demonstrate good ethics during macroteaching sessions. (TS3)

SYNOPSIS

This course gives exposure to some approaches and techniques concerning the teaching and learning of the four basic skills, reading, writing, listening, speaking and grammar to the primary school students. This course gives ideas about how these skills are integrated in English lessons. Students are taught how to write lesson plans integrating these four skills. Macro-teaching sessions at the end of the course provide students with the practice and exposure to teach English confidently in the future. (Kursus ini memberi pendedahan kepada pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam keempat-empat kemahiran berbahasa iaitu membaca, menulis, mendengar, bertutur dan tata bahasa kepada pelajar-pelajar sekolah rendah. Kursus ini memberi cara dan pendapat untuk menyatupadukan kemahirankemahiran tersebut. Pelajar juga diajar cara menyediakan rancangan pelajaran dengan menyatupadukan kemahirankemahiran tersebut. Sesi pengajaran-makro di penghujung kursus memberi pelajar latihan dan pendedahan dalam pengajaran Bahasa Inggeris dengan yakin pada masa akan datang). Hours

CONTENT

: 1. 2. 3.

Introduction to BRI3043 Methods, approaches and techniques in English language teaching and learning in primary schools. Materials evaluation and selection for primary school

3 6 6

127

4. 5. 6. 7. 8.

The use of games and songs in the classroom Teaching of Listening and Speaking Teaching of Reading, Writing and Grammar Macro teaching Reflection and evaluation of the course Total

3 6 6 9 3 42

EVALUATION

Course Work Final Exam

60% 40%

REFERENCES

Paul, D. (2003). Teaching English to Children in Asia. Hong Kong: Longman. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Bahasa Inggeris. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. McMara, T. (2000). Language Testing. Oxford: Oxford University Press Weaver, C. (2000). Diagnostic Teaching of Reading (4th Edition). New Jersey: Prentice Hall Inc.

128

COURSE

LISTENING AND SPEAKING SKILLS (Kemahiran Mendengar dan Bertutur)

COURSE CODE CREDIT CONTACT HOURS SLT PRE REQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : :

BIK3013 3 3 Hours per week

: : : :

120 Hours Nil First/Second 1. Adapt appropriate conversations. (C3) listening and speaking skills in daily

2. Develop appropriate listening and speaking skills in various situations. (P2) 3. Express views using appropriate listening and speaking skills. (A4) 4. Communicate effectively in various situations. (CS3) SYNOPSIS : This course develops students skills in effective listening and speaking. This is to enable them to comprehend authentic listening materials. It provides them with opportunities to communicate successfully in a variety of situations. (Kursus ini melatih pelajar di dalam kemahiran mendengar dan bertutur dengan berkesan. Ini membolehkan mereka memahami bahan audio berbentuk autentik. Kursus ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi dengan baik di dalam pelbagai jenis situasi.) Hours CONTENT : 1. 2. Introduction to the Course - Effective listening skills Effective listening skills Listening for specific information and main ideas; making inferences; paraphrasing; summarising and note-taking. 3. Language accuracy and proficiency Cultural awareness Verbal & non-verbal communication 3

129

4. Informal conversations Starting, continuing and concluding a conversation 5. Group discussions Stating an opinion. Responding sustaining a group discussion to others,

6. Preparing for negotiations Managing different stages of negotiations 7. Preparing an oral presentation Topic selection Developing the presentation Concluding a presentation Preparing audio visual aids 8. Delivering an oral presentation Purposes of oral presentations Dos & donts Assessment criteria 9. Assessment: Listening test, Group Discussion and forum 10. Assessment: Group Discussion and Forum 11. Assessment: Oral Presentations

3 3 6 3 42

12. Assessment: Oral Presentations and Revision and


Oral Test Total ASSESSMENT : Coursework Final Examination REFERENCES : 80% 20%

Ho, S.W., Chan, S.H. & Yap, N.T. 2000. Interactively Speaking. Serdang: Penerbit UPM Brownell, J. 2005. Listening Attitudes, Principles and Skills (3rd edition). Boston : Pearson/Allyn & Bacon Kozyrev, J.R. & M. Baker. 2001. Talk it through! Listening, speaking, and pronunciation. Boston: Houghton Mifflin Lucas, S.E. 2004. The Art of Public Speaking. Boston:McGraw Hill Wolvin, A. & C.G. Coakley. 2001. Listening. Boston:McGraw Hill

130

COURSE

ENGLISH GRAMMAR (Tatabahasa Inggeris)

COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : :

BIL3013 3 120 Hours Nil First/Second 1. 2. 3. 4. Analyse English grammar in terms of structure, meaning and use. (C4) Construct appropriate language structures in oral and written forms. (P2) Exemplify correct language use and forms in various contexts and situations. (A5) Think critically in discussing aspects of grammar. (CT3)

SYNOPSIS

This course is designed to enable students to acquire a deeper knowledge and understanding of the formal features of English. It provides much of the essential corpus to enable students to use the language correctly and appropriately inside and outside the classroom. This module will be taught in meaningful contexts. (Kursus ini meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang tatabahasa Inggeris secara lebih mendalam. Ia bertujuan untuk mengukuhkan keupayaan pelajar menggunakan bahasa Inggeris dengan betul dan tepat di dalam dan luar kelas. Modul kursus ini berasaskan konteks pengajaran dan pembelajaran yang bermakna.) Hours

CONTENT

1. 2.

The basic elements of grammar The Verb system Auxiliary verbs, the tense and aspect system, subject-verb agreement, negation, gerunds and infinitives, phrasal verbs, adverbs, and the passive voice.

3 15

3.

The noun system Nouns, determiners, pronouns, adjectives, degrees of comparison, direct and indirect objects 7.5

4. 5.

Prepositions 1.5 Types of questions and their answers

131

3 Yes-no questions, wh-questions, negative, tag questions, negative questions, and short answers. 6. Complex sentences 12 Coordinating conjunctions, logical connectors, relative clauses, and conditional sentences.

Total ASSESSMENT : Coursework Final Examination REFERENCES : 60% 40%

42

Eastwood, J. (2008). Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press. Eastwood, J. (2005a). Oxford Learners Grammar: Grammar Finder. Oxford: Oxford University Press. Eastwood, J. (2005b). Oxford Learners Grammar: Grammar Builder. Oxford: Oxford University Press. Larson-Freeman, D. (Series Ed.). (2007 2008). Grammar Dimensions: Form, Meaning and Use (series 1 4). Heinle & Heinle. Carter, R. & McCarthy, M. (2006). Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.

COURSE

LANGUAGE TESTING FOR PRIMARY SCHOOLS

132

(Pengujian Bahasa di Sekolah Rendah) COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES : : : : : : BRI3053 3 120 Hours Nil First/Second 1. 2. 3. 4. SYNOPSIS : Evaluate the current trends and developments in language testing. (C6) Construct reliable and valid language test items for use in primary schools. (P2) Organize appropriate tests for classroom use. (A4) Use ICT skills in analyzing test scores. (LL2)

This course gives an exposure to students about the current theories, approaches and salient issues in language performance assessment at primary school level; the principles of language performance assessment; criteria for selecting and developing questions to assess listening, speaking, reading and writing; and keeping record of childrens language performance. (Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang teori, pendekatan dan isu-isu penting tentang pengujian dan penilaian bahasa Inggeris di peringkat sekolah rendah yang terkini; prinsip-prinsip pengujian dan penilaian; kriteria pemilihan dan pembinaan soalan untuk menguji kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis; dan pemantauan pencapaian bahasa murid-murid.)
Hours

CONTENT

1.

Introduction to Language Testing. Language testing and language learning/teaching.

2.

Principles and Concepts in Testing. Validity, reliability, backwash effect, cognitive levels of testing (Blooms Taxonomy)

3.

Objective and Subjective Test Formats. MCQ, matching, true/false, structured, open-ended, essay, table of test specifications

133

4.

Testing Receptive and Productive Language Skills. Listening comprehension test, reading comprehension test, vocabulary test, oral tests, writing test, tests of grammar and usage

5.

Constructing Language Test Items. Rubrics, stem, distractors, key, conventions of constructing tests

6.

Grading and Reporting Performance. Scoring methods, reporting formats

7.

Interpreting Test Scores. Basic statistics in testing, frequency, measures of central tendency (mean, mode, median), standard deviation, t- score, z- score

8.

Alternative Assessments. Portfolio, computer-based assessment, peer assessment Total

42

ASSESSMENT

Coursework Final Examination

60% 40%

REFERENCES

Arshad Abdul Samad. (2004). Essentials of language testing for Malaysian teachers. Serdang: Universiti Putra Malaysia Press. Hughes, A. (2003). Testing for language teachers (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Lin, R. L. & Miller, M. D. (2005). Measurement and assessment In teaching (9th ed.). New Jersey: Pearson Education. McMillan, J. H. (2007). Classroom assessment. Principles and practice for effective standards-based instruction (4th ed.). USA: Pearson Education. Popham, W. J. (2007). Classroom assessment. What teachers need to know (5th ed.). Boston: Pearson Education.

COURSE

CHILDRENS LITERATURE FOR PRIMARY SCHOOLS (Kesusasteraan Kanak-Kanak untuk Sekolah Rendah)

COURSE CODE

BRI3023

134

CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : :

3 120 Hours Nil First/Second 1. Discuss the importance of using childrens literature in the primary classroom. (C3) 2. Relate the theories learnt about the teaching and learning of childrens literature to the Malaysian context. (C4)

3. Design creative activities based on different genres to teach


childrens literature in the ESL primary classroom. (A2,P2) 4. Participate effectively in group discussion and peer conferencing. (C5, CS4) SYNOPSIS : This course surveys the development of childrens literature from its oral folk tale beginnings through nursery rhymes, literary folk tales, modern fantasy, realistic fiction, and informational books. Students will learn about poetry, prose, illustrations, elements of fiction and literary genres. They will also be exposed to the selection of appropriate literary materials for children. (Kursus ini meninjau perkembangan sastera kanak-kanak sejak permulaannya dari cerita rakyat, puisi kanak-kanak, cerita rakyat berunsurkan sastera, fantasi moden, cerita rekaan yang realistik, dan buku-buku berbentuk informasi. Pelajar juga akan belajar tentang sajak, prosa, ilustrasi, elemen-elemen cerita rekaan dan pelbagai genre sastera. Pelajar juga akan diberi pendedahan pada seleksi bahan sastera yang sesuai untuk kanak-kanak.) Hours CONTENT : 1. 2. Introduction to Childrens Literature and its importance in the primary classroom Theories and strategies childrens literature. in the teaching of 4 6 4 3 3 4 4 4

3. 4.
5. 6.

The teaching of childrens literature in the Malaysian Schools: Novels, Short stories and Poem. Understanding literary devices: Character, Plot and Themes. Understanding literary devices: Setting and moral values. Fairy tales and Fables Myth and Fantasy Literature Picture books and classic childrens literature books Materials selection and adaptation

7.
8.

135

9.

Preparing lessons to teach childrens literature

4 4 2 42

10. Story telling and Presentation (Big Book) 11. Reflections on using childrens literature in the primary classroom. Total EVALUATION REFERENCES : : Coursework Final Exam 60% 40%

Anderson, N.A. (2002). Elementary Childrens Literature. The Basics for Teachers and Parents. USA: Allyn & Bacon. Russell. D. L. (2000). Literature for Children: A Short Introduction. New York: Longman. Lehman, B.A., Freeman, E.B., & Allen, V.G.(1994). Childrens literature and literacy instruction: Literature-based elementary teachers belief and practices. Reading Horizons, 35, 3-23. Contemporary Childrens Literature Module. (2005). Curriculum Development Center. Ministry of Education. Keita, F. (1996). The little blue boy. Oxford: Heinnemann Publishers. Mellor, R. (1995). Mr. Stoffles and the painted tiger. OUP. Rushby, P. (2001). Tidy your room Tanya. Australia: Harcourt Education. Gaudart, H. (2004). Tales and tails. Selangor : Fajar Bakti Publishers. Rowland, D. (2006). Anansi and the turtle. New York: McGraw Hill.

COURSE

INTRODUCTION TO LITERATURE (Pengantar Kesusasteraan)

COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER

: : : : :

BIR3013 3 120 hours Nil First/Second

136

LEARNING OUTCOMES

1. Interpret literary works in relation to its period. (C4)


2. Master literary elements in prose and poetry. (P2) 3. Formulate critical response to issues in literary texts. (A4) 4. Think critically and creatively during class activities and discussions. (CT3)

SYNOPSIS

The course includes a variety of texts and writers representative of the main periods and genres in English Language. It is designed to equip students with the knowledge of basic literary concepts and to develop their ability to critically interpret literature in English (Kursus ini merujuk kepada pengajian pelbagai teks dan penulis yang mewakili zaman dan genre dalam kesusasteraan Bahasa Inggeris. Kursus ini di reka untuk melengkapkan pelajarpelajar dengan pengetahuan tentang konsep-konsep asas kesusasteraan dan mengembangkan keupayaan pelajar untuk mentafsir sastera Bahasa Inggeris secara kritis) Hours

CONTENT

1. What is Literature? 2. Introduction to Novels. 3. Introduction to Short stories 4. Introduction to Poetry. 5. Introduction to Drama. Total:

6 9 9 9 9 42

ASSESSMENT REFERENCES

: :

Assignment Final Exam

60% 40%

Keneddy, X.J. and Gioia, D. (2004). Literature: An Introduction to fiction, poetry and drama. 4th ed. New York: Pearson Longman Diyanni, R. (1998). Literature Reading Fiction, Poetry, Drama and the Essay. 4th ed. Massachusetts: McGraw Hill Fernando, L. (ed.). (1994). Twenty-Two Malaysian Short Stories: An Anthology of Writing in English: Singapore: Heinemann Asia.

137

COURSE

DEVELOPING READING AND WRITING SKILLS FOR PRIMARY SCHOOLS (Pemupukan Kemahiran Membaca dan Menulis di Sekolah Rendah) BRI 3033 3 120 hours Nil 1. Analyse theories and issues on R&W for primary schools (C4) 2. Construct effective written reflections on R&W theories and issues (P2). 3. Exemplify understanding of the R&W theories by presenting effective lesson plans (A4).

COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : :

138

4. Participate effectively in group discussion and peer conferencing (CS3). SYNOPSIS : This course provides an insight into the teaching of Reading & Writing to primary school children In addition, students will be exposed to the theories, approaches, methods and techniques involved in the teaching and learning of Reading & Writing (R&W). (Kursus ini menumpukan kepada pengajaran Penulisan dan Pembacaan kepada murid-murid sekolah rendah. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teori, pendekatan, metod dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran Pembacaan dan Penulisan) Hours CONTENT : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ASSESSMENT REFERENCES : : About reading and writing Emergent Literacy Fluency Phonics and Spelling Prior Knowledge and Meaning Vocabulary Comprehension Writing Becoming an Effective and Influential Literacy Teacher Planning and Organizing Presentation Total Assignment Final Exam 60% 40% 4 4 3 3 3 4 4 6 3 8 42

Cunningham, P.M, Moore, S.A, Cunningham, J.W and Moore D.W. 2004. Reading and Writing in Elementary Classrooms. 5th Ed. Mexico City: Allyn and Bacon. Tompkins, G.E. 2003. Literacy for the 21st Century: Teaching Reading and Writing in Pre-Kindergarten Through Grade 4. Upper Saddle River: Merrill Prentice Hall Gunning, T.G. 2003. Building Literacy in the Content Areas. Boston: Allyn and Bacon. Ruddell, R.B. 2001. Teaching Children to Read and Write. Boston: Allyn and Bacon. Cooper, J.D. 2000. Literacy: Helping Children Construct Meaning. Boston: Houghton Mifflin.

139

COURSE

LINGUISTICS FOR ESL TEACHERS (Linguistik untuk Guru Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)

COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : :

BIL3023 3 120 Hours Nil

1. Relate the theories learnt to actual use of English (C3). 2. Demonstrate knowledge of linguistics in classroom discussions (P2). 3. Formulate critical responses to issues in linguistics (A3). 4. Communicate effectively in discussions and discourse (CS2).

140

SYNOPSIS

This course introduces students to the concepts in linguistics which have relevance on language teaching. It discusses the nature or language, linguistics and language teaching, the psychology of language, language and society. They will also be exposed to transformational-generative grammar, contrastive analysis, sound patterns and meanings. (Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep linguistik yang relevan terhadap pengajaran bahasa. Ia membincangkan struktur bahasa, linguistik dan pengajaran bahasa, psikologi bahasa, bahasa dan masyarakat. Pelajar juga diberi pendedahan kepada tatabahasa transformasi-generatif, analisa kontrastif, sistem bunyi dan makna.

Hours CONTENT : General overview of the course. 2. 3. Nature of language. Linguistics and language teaching 3 3 6 6 6 6 6 3 3 Total ASSESSMENT : Coursework Final Examination REFERENCES : Finegan, E. (2003). Language: Its structure and Use (5th ed.). USA: Thompson Heinle. Graddol, D, Cheshire. J & Swann, J (2005). Describing Language. Berkshire: Open University Press Widdowson, H.G. (2002). Linguistics. Oxford: Oxford University Press. 60% 40% 42

4. The sounds and sound patterns of language. 5. The meaning of language. 6. Transformational-generative grammar
7. 8. 9. Constrastive analysis. The psychology of language Language and society

141

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : :

Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6, CS5)

142

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching

143

education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4) Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam

SINOPSISIS

144

KANDUNGAN

1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3). 2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). 4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6, CT3).

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

145

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

3.

SAINS

146

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PENGENALAN ASTRONOMI DAN FIZIK MODEN SRF3013 3 120 jam Tiada Pertama/Kedua Di akhir kursus ini, pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menghuraikan konstituen alam semesta dan sistem suria. (C3) Menerangkan hukum kegravitian sejagat yang memperihalkan gerakan bumi, bulan, dan matahari. (C5, A1) Menghuraikan kejadian musim dan gerhana. (C4) Menghuraikan konsep kerelatifan. (C5) Menghuraikan konsep keradioaktifan. (C3) Menghuraikan konsep foton dan kuanta cahaya. (C3, A2) Menjelaskan bagaimana sains merupakan satu cara memahami alam semula jadi. (P2, CS2, CT2)

7.

147

SINOPSIS

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada konsep fizik pada skala yang sangat besar dan yang sangat kecil serta kaitan antara keduanya. Tajuk perbincangan dalam konsep fizik pada skala yang sangat besar ini termasuklah konstituen alam semesta dan sistem suria merangkumi bumi, bulan, matahari, planet, dan bintang serta hukum-hukum yang memperihalkan gerakan jasad semawi ini. Konsep lain termasuk kejadian musim dan gerhana. Tajuk perbincangan dalam konsep fizik pada skala yang sangat kecil pula termasuklah kerelatifan, keradioaktifan, foton, kuanta cahaya, sifat dualisme cahaya, dan fizik zarah. Perbincangan diakhiri dengan menggabungkan konsep fizik pada dua skala yang berbeza ini dalam konteks asal usul kejadian alam semesta. Jam

KANDUNGAN

1. Konstituen alam semesta 2. Konstituen sistem suria 3. Hukum-hukum berkaitan gerakan bumi, bulan, dan matahari 4. Kejadian musim dan gerhana 5. Kerelatifan 6. Keradioaktifan 7. Foton, kuanta cahaya dan sifat dualisme cahaya 8. Kuark, lepton dan kaitannya dengan asal usul kejadian alam semesta Jumlah

6 6 9 6 3 3 6 3 42 3 3 3 9

KERJA LAPANGAN

1. Penggunaan carta bintang dan perisian astronomi 2. Pengenalan kepada teleskop dan binocular 3. Penggunaan teleskop dan binokular untuk mencerap bintang Jumlah

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Hewitt, P.G. (2010). Conceptual Physics, (11th Ed.). Pearson Education Inc.: Illinois. Thomas, T.A. (2007). Exploration: Introduction to Astronomy. New York: McGraw Hill.

148

Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2007). Physics, (7th Ed.). New Jersey: John Wiley & Sons Simon, S. (2007). Our Solar System. New York: William Morrow and Company Inc. Almelda, G. D. (2004). Navigating the night Sky: How to Identify the Stars and Constellations. Patrick Moores Practical Astronomy Series. London: Springer. Moche, D.L. (2009). Astronomy: A self-teaching guide (7th Ed.). New Jersey: John Wiley & Sons

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

KEELEKTRIKAN, KEMAGNETAN, DAN GELOMBANG SRF3023 2+1 120 jam Tiada Pertama/Kedua Di akhir kursus ini, pelajar dapat 1. 2. 3. 4. 5. Menghuraikan prinsip asas keelektrikan, kemagnetan, dan gelombang.(C4) Menghubungkan konsep fizik dengan persamaan matematik. (C6,CS4) Menghubungkaitkan konsep fizik dengan fenomena seharian. (C5,A4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu.(C6,A3,P4,TS5) Meningkatkan keyakinan dalam mengajar tema alam fizikal sains sekolah rendah.(CS5,LL3)

149

SINOPSIS

Kursus ini dirangka khas untuk membekalkan guru pelatih sekolah rendah dengan pengetahuan konsep asas fizik yang digabungkan dengan teknik algebra. Tajuk perbincangan merangkumi keelektrikan, kemagnetan, dan gelombang serta hubung kaitnya dengan fenomena harian. Di samping itu perbincangan tentang konsep asas fizik yang sukar dan miskonsepsi yang biasa dihadapi pelajar dalam tajuk keelektrikan, kemagnetan, dan gelombang serta kaedah dan teknik membantu pelajar mengatasinya juga diberi penekanan.

Jam KANDUNGAN : 1. Elektrostatik 2. Arus elektrik dan litar elektrik 3. Daya, kutub, dan medan magnet 4. Elektromagnet dan biomagnetisme 5. Induksi keelektromagnetan, generator, dan transmisi kuasa 6. Getaran dan gelombang 7. Gelombang bunyi 8. Gelombang cahaya: Sifat cahaya dan warna 9. Pantulan dan pembiasan cahaya 10. Konsep asas fizik yang sukar dan miskonsepsi konsep fizik dalam tajuk elektrik, magnet, dan gelombang 11. Kaedah dan teknik membantu pelajar mengatasi kesukaran dan miskonsepsi fizik Jumlah AMALI + TUTORIAL : 1. Elektrostatik 2. Litar elektrik 3. Medan magnet 4. Gelombang bunyi 5. Pantulan dan Pembiasan cahaya Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 30 3 3 3 3 3 15

150

RUJUKAN

Hewitt, P.G. (2010). Conceptual Physics, (11th Ed.). Pearson Education Inc.: Illinois. Griffith, W.T. (2004). The Physics of Everyday Phenomena: A Conceptual Introduction to Physics, (4th Ed.). McGraw Hill: New York. Abruscato, J. (2004). Teaching Children Science: A Discovery Approach, (6th Ed,). Allyn & Bacon. Bloomfield, L.A. (2001). How Things Work: The Physics of Everyday Life, (2nd Ed.), John Wiley: New York

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

MEKANIK, SIFAT JIRIM, DAN HABA SRF3033 2+1 120 jam Tiada Pertama/Kedua Di akhir kursus ini, pelajar dapat 1. 2. 3. 4. 5. Menghuraikan prinsip asas pengukuran, daya dan gerakan, sifat jirim, dan haba.(A3) Menghubungkan konsep fizik dengan persamaan matematik. (C5,P1) Menghubungkaitkan konsep fizik dengan fenomena seharian. (C6,A3.P2). Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu.(C6.A5,P5, CS6) Meningkatkan keyakinan dalam mengajar tema alam fizikal sains sekolah rendah.LL3,TS5)

SINOPSIS

Kursus ini dirangka khas untuk membekalkan guru pelatih sekolah

151

rendah dengan pengetahuan konsep asas fizik yang digabungkan dengan teknik algebra. Tajuk perbincangan merangkumi pengukuran, daya dan gerakan, sifat jirim, dan haba serta hubung kaitnya dengan fenomena seharian. Di samping itu perbincangan tentang konsep asas fizik yang sukar dan miskonsepsi yang biasa dihadapi pelajar dalam tajuk ini serta kaedah dan teknik membantu pelajar mengatasinya juga diberi penekanan.

Jam KANDUNGAN : 1. Fizik sebagai sains asas. Pengukuran. 2. Hukum Newton pertama dan gerakan linear 3. Hukum Newton kedua dan ketiga 4. Momentum dan Tenaga 5. Graviti dan gerakan projektil 6. Pepejal, cecair dan gas 7. Suhu dan haba 8. Pemindahan haba dan perubahan fasa jirim 9. Konsep asas fizik yang sukar dan miskonsepsi konsep fizik dalam tajuk daya, gerakan, sifat jirim, dan haba 10. Kaedah dan teknik membantu kesukaran dan miskonsepsi fizik pelajar mengatasi Jumlah AMALI + TUTORIAL : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengukuran dan alat pengukuran Geseran kinetic Prinsip Keabadian Momentum Pelanggaran Daya keapungan Hukum Boyle Pemindahan haba dan perubahan fasa Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 2 2 4 4 2 4 2 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 18

Hewitt, P.G. (2010). Conceptual Physics, (11th Ed.). Pearson

152

Education Inc.: Illinois. Griffith, W.T. (2004). The Physics of Everyday Phenomena: A Conceptual Introduction to Physics, (4th Ed.). McGraw Hill: New York. Abruscato, J. (2004). Teaching Children Science: A Discovery Approach, (6th Ed,). Allyn & Bacon. Bloomfield, L.A. (2001). How Things Work: The Physics of Everyday Life, (2nd Ed.), John Wiley: New York

KURSUS KOD JAM KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: BIODIVERSITI DAN ADAPTASI : SRB3023 : 2+1 : 120 jam : Tiada : Pertama/Kedua : Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat:

1. Menerangkan aliran maklumat genetik, teori pewarisan


kromosom dan pertalian di antara genetik dan teori evolusi. (C3)

2. Menjelaskan

hubungan antara persekitaran mereka. (C4, P4) persekitarannya. (C5 ,A3, TS3)

organisma

dan

3. Menghuraikan bagaimana organisma beradaptasi dengan 4. Membincangkan strategi kitar hidup beberapa contoh

153

tumbuhan dan haiwan. (CS4, LL3, C6)

5. Menunjukkan

penghargaan terhadap kepelbagaian organisma, termasuk adaptasi luar biasa terhadap persekitaran. (P4, TS3)

SINOPSIS

: Kursus ini membincangkan tentang pengelasan moden berasaskan sistem kehidupan enam kingdom. Teknik pengelasan terkini seperti sistematik molekul dan bioinformatik akan disentuh. Sejarah pengelasan yang lain juga disentuh secara ringkas. Kursus ini juga menekankan biodiversiti setiap kingdom, morfologi, pemakanan, kitar hidup, habitat dan kepentingan ekologi dan industri dalam filum dan divisi utama. Adaptasi organisma terhadap persekitaran dan peningkatan kompleksiti yang membolehkan mereka mendominasi ekologi dunia juga dibincangkan. Jam

KANDUNGAN

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengenalan sains Botani dan Zoology Penamaan dan pengkelasan haiwan dan tumbuhan Pengenalan sistem pengelasan LIMA alam Domain (Alam) Bakteria, Domain (Alam) Archae dan Virus Protista Fungi Alam Tumbuhan (tumbuhan tidak berbiji): Paku-pakis dan relatifnya Tumbuhan Berbiji Alam Haiwan Tanpa tulang belakang

2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 Jumlah 28 Jam

10. Bertulang belakang

AMALI

: 1. Domain Archae and Bacteria, dan Protista 2. Alam Fungi 3. Bryophytes dan paku-pakis 4. Penamaan dan pengkelasan tumbuhan: Gymnosperm dan Angiosperma 5. Haiwan peringkat rendah 6. Haiwan peringkat tinggi

3 3 3 3 3 3

154

7. Mamalia Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN 60% 40%

3 21

: Berg, L. (2008). Introductory Botany: Plants, people and the Environment. 2nd. Ed.: Thomson Brooks/Cole Publishing Company. USA. Towill, L., Williams, J.K., Romescu, A and Sneider-Leiby, T. (2008). Introductory Botany: Plants, people and the Environment.. 2nd Ed. Laboratory Manual: Thomson Brooks/Cole Publishing Company. USA. Rost, T.L., Barbour, M.G., Stocking, C.R., and Murphy, T.M. (2006). Plant Biology. 2nd. Ed.: Thomson Brooks/Cole Publishing Company. USA. Stern, K.R. (2006). Introductory Plant Biology 10th. Ed.: Mc Graw Hill. USA. Stern, K. R. (2006). Introductory Plant Biology 10th. Ed. Laboratory Manual: Mc Graw Hill. USA.

155

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PENGANTAR KIMIA TRK 3013 3+0 120 jam Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. Membincangkan prinsip asas dalam kimia.(C5,P2) Menunjukkan kebolehan dalam menyelesaikan masalah kimia asas.(C6) Berinteraksi dan bekerjasama dalam pasukan dengan berkesan. (CS5,P3,A3) Menunjukkan nilai dan sikap selari dengan profesion keguruan. (EM3,LL3)

4.

SINOPSIS

Kursus ini memperkenalkan konsep asas kimia termasuk simbol -simbol kimia, pengukuran dan unit, sifat jirim, konsep mol, tindakbalas kimia dan stoikiometri, unit-unit kepekatan, gas dan ikatan kimia. Jam

KANDUNGAN

1. Simbol simbol Kimia: Atom, molekul dan ion 2. Pengukuran dan unit. 3. Sifat Jirim 4. Konsep mol : Atom, molekul

6 5 5 5

156

5. Tindakbalas kimia dan stoikiometri 6. Unit-unit kepekatan 7. Gas 8. Ikatan Kimia Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

6 5 5 5 42

Brown, T.L, LeMay Jr., Burnsten, B.E., Murphy, C.J., & Woodward, P. (2008). Chemistry the central science (11th Ed.) Pearson Prentice Hall: New Jersey Timberlake, K.C. (2008). An introduction to general, organic, and biological chemistry, (10th Ed.). Pearson Prentice Hall: New Jersey. Abruscato, J. (2004). Teaching Children Science: A Discovery Approach, (6th Ed,). Allyn & Bacon. Mark, S.C & Edward, I. P. (2009). Introductory chemistry: An active learning approach. (4rd Ed.). Belmont, CA, USA: Brooks Cole. Nivaldo, J. T. & Donna J. F. (2008). Study guide for introductory chemistry. (3rd Ed.). New Jersey, USA: Prentice Hall

157

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PENGENALAN KIMIA ANALISIS DAN FIZIKAL TRK 3023 2+1 120 jam Tiada Pertama/Kedua 1. Membincangkan prinsip asas dalam kimia analisis dan fizikal.(C2) 2. Menunjukkan kebolehan dalam menyelesaikan masalah dalam kimia analisis dan fizikal.(C5,P2) 3. Berinteraksi dan bekerjasama dengan berkesan dalam pasukan. (CS6,TS3,C5)

4. Menunjukkan nilai dan sikap selari dengan profesion keguruan.


(C6,P4,A5) SINOPSIS : Kursus ini memperkenalkan konsep asas dalam kimia analisis dan fizikal termasuk keseimbangan kimia, keseimbangan asid-bes, keterlarutan, termokimia, elektrokimia, kinetik dan analisis volumetrik.

Jam KANDUNGAN : 1. Keseimbangan kimia 2. Keseimbangan asid-bes 3. Keterlarutan 4. Termokimia 4 6 2 2

158

5. Elektrokimia 6. Kinetik 7. Analisis volumetrik Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

4 4 6 28

Brown, T.L, LeMay Jr., Burnsten, B.E., Murphy, C.J., & Woodward, P. (2008). Chemistry the central science (11th Ed.) Pearson Prentice Hall: New Jersey Mark, S.C & Edward, I. P. (2009). Introductory chemistry: An active learning approach. (4rd Ed.). Belmont, CA, USA: Brooks Cole. Ira, B. & George, O. (2006). An introduction to general chemistry: Connect chemistry in your life. (2nd Ed.). New York, USA: W. H. Freeman. Christian, G. D. (2009). Analytical Chemistry 6th Edition. Washington: John Wiley and Sons. Inc.

159

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PENGENALAN KIMIA ORGANIK DAN TAK ORGANIK TRK3033 2+1 120 jam Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. Membincangkan prinsip asas dalam kimia organik dan tak organik.(C2) Menunjukkan kebolehan dalam menyelesaikan masalah dalam kimia organik dan tak organik.(C5,A4,CT5) Berinteraksi dan bekerjasama dengan berkesan dalam pasukan. (CS7,P4,A5) Menunjukkan nilai dan sikap selari dengan profesion keguruan. (C6,EM3)

4.

SINOPSIS

Kursus ini memperkenalkan konsep asas dalam kimia organik dan tak organik. Tajuk-tajuk meliputi struktur dan ikatan kimia, menulis struktur kimia organik, Kumpulan berfungsi dan penamaan, stereokimia, ikatan tunggal dan berganda, Jadual Perkalaan dan juga unsur blok s, p dan d.

Jam KANDUNGAN : 1. Struktur dan ikatan 2. Menulis struktur kimia organik 3. Kumpulan berfungsi dan penamaan 3 4 5

160

4. Stereokimia 5. Ikatan tunggal dan berganda 6. Jadual perkalaan 7. Unsur blok s, p dan d Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

3 6 2 5 28

Bruice, P. Y. (2010). Organic Chemistry (6th. ed.). New Jersey: Pearson Educational Hall. Smith, J. G. (2008). Organic Chemistry (2nd. ed.). New York: Mc Graw Hill. Ira, B. & George, O. (2006). An introduction to general chemistry: Connect chemistry in your life. (2nd Ed.). New York, USA: W. H. Freeman. Catherine, E. H. & Alan, G. S. (2008). Inorganic Chemistry. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education

161

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PENGENALAN SAINS ALAM SEKITAR TRS3013 2+1 120 jam Tiada Di akhir kursus ini, pelajar dapat 1. Menerangkan konsep dan prinsip dalam sains alam sekitar. (C1) 2. Mengukur parameter alam sekitar dalam keadaan tertentu. (C3,P1) 3. Bekerja dalam kumpulan merancang dan menjalankan miniprojek. (TS5, C6) 4. Mencadangkan penyelesaian alternatif atau menyelesaikan satu masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. (LL3, C5, A2) 5. Membuat refleksi tentang kepentingan pembangunan lestari dan prinsipnya sebagai strategi mencapai kelestarian masa akan datang. (C5, P3, A2)

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan saling kaitan antara benda hidup dengan persekitarannya. Tajuk tumpuan termasuklah jirim, tenaga dan kehidupan, populasi, komuniti dan interaksi spesies serta pemeliharaan dan pemuliharaan sumber asli. Tumpuan juga akan diberikan kepada pencemaran alam sekitar termasuk pencemaran udara, air dan bahan buangan pepejal, toksik dan berbahaya, penggunaan racun serangga, dan pencemaran bunyi. Isu alam sekitar seperti perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, dan ledakan populasi manusia juga dibincangkan. Pelajar juga diperkenalkan penyakit yang baru muncul dan kaitannya dengan perubahan persekitaran serta bencana alam. Kepentingan pendidikan alam sekitar sebagai strategi pengurusan alam sekitar akan ditekankan.

162

Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada sains alam sekitar Jirim, tenaga, dan kehidupan Kitar biokimia dan kehidupan 6

2. Interaksi populasi, komuniti, dan spesies Prinsip had toleransi dan dinamik populasi 3. Komuniti dan populasi manusia 4. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar 5. Kesihatan alam sekitar dan toksikologi 6. Bencana alam 7. Pembangunan lestari Kesedaran alam sekitar melalui pendidikan Jumlah AMALI/KERJA LAPANGAN : 1.Dinamik populasi 2.Kerja lapangan di Taman Rekreasi Gunung Lang 3.Kerja lapangan di MDTM dan tapak pelupusan sampah 4.Penentuan BOD 5.Mengukur pencemaran udara menggunakan leaf yeast 6.Persembahan miniprojek Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 80% 20%

3 3 9 3 3 3 30 3 6 6 3 3 3 24

Cunningham, W.P. and Cunningham, M.A. (2002). Principles of Environmental Science Inquiry and application. Boston: McGrawHill. Nebel, B.J. & Wright, R.T. (2002). Environmental Science. The Way the World Works. Ed. Ke-8. New Jersey: Prentice Hall. Enger, E., College, D. & Smith, B.F. (2004). Environmental Science. A Study of Interrelationship. 9th Ed. Washington: McGraw-Hill. Botkin, B.B. & Keller, E.A. (2005). Environmental Science. Earth as a living planet. 5th Ed. USA: John Wiley & Sons.

163

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

KEMAHIRAN TUMPUAN DALAM SAINS KRS3013 3+0 120 jam Tiada Pertama/Kedua Di akhir kursus ini, pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. Menghuraikan konsep kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir aras tinggi.(C5) Menghuraikan pendekatan dan teknik mengajar kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir aras tinggi.(C6,A1) Mereka bentuk pengajaran tajuk-tajuk terpilih yang secara langsung berupaya membina kemahiran saintifik dan berfikir pelajar.(C4,A3,P4.CS2) Berfikir secara kritis dan kreatif (CT6,LL1)

SINOPSIS

Kursus ini memberi pendedahan mendalam tentang kemahirankemahiran tumpuan dalam mempelajari sains iaitu kemahiran saintifik, yang merangkumi kemahiran proses sains serta kemahiran manipulatif, dan juga kemahiran berfikir terutama kemahiran berfikir aras tinggi serta kemahiran menaakul secara saintifik. Penekanan kursus adalah kepada bagaimana kemahiran-kemahiran tersebut dapat di integrasi dalam pengajaran serta diajar secara langsung kepada pelajar sekolah bagi membolehkan pembinaan kemahiran saintifik dan berfikir yang lebih berkesan. Jam

KANDUNGAN

1. Kemahiran saintifik: Kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif 2. Kemahiran berfikir: Taxanomi kemahiran berfikir 3. Teori berkaitan pengajaran kemahiran berfikir dan

9 6 6

164

kemahiran saintifik 4. Mengajar kemahiran berfikir: strategi, teknik, dan alat Model, pendekatan, 9 6 6 42

5. Penaksiran kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik 6. Alat untuk mengajar dan membina kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 70% 30%

Rajendran, N.S. (2008). Teaching and acquiring higher-order thinking skills: Theory and practice. Tg. Malim: Penerbit UPSI Edgen, P.D. & Kauchak, D.P. (2005). Strategies and models for teachers: Teaching content and thinking skills (5th Ed.). Allyn & Bacon Polette, N. (2007). Teaching thinking skills with picture books, K3. Libraries Unlimited. Bass, J., Contant, T.L. & Carin, A.A. (2008). Teaching Science as Inquiry (11th Ed,). Prentice Hall. Moyer, R.H. & Hackett, J.K (2006). Teaching Science as Investigations: Modeling Inquiry Through Learning Cycle Lessons (1st Ed,) Prentice Hall.

165

NAMA KURSUS

PENGANTAR BIOLOGI

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

TRB3013 2+1 120 jam Tiada Pertama/Kedua Di akhir kursus ini, pelajar dapat:

1. 2. 3. 4. 5.
SINOPSIS :

Menerangkan struktur, fungsi, pembahagian, metabolisme, sel tumbuhan dan haiwan.(C2,P2,CS3) Menerangkan ciri keturunan dan variasi.(C3) Menghuraikan aplikasi konsep variasi dalam kehidupan.(C5,A3) Menjalankan beberapa uji kaji dalam tajuk-tajuk terpilih. (C6,P4,A5,TS3) Menjelaskan kepentingan sistem organ dalam benda hidup. (A3,EM3)

Kursus ini membincangkan prinsip-prinsip asas dalam biologi seperti molekul organik, struktur, fungsi dan metabolisma sel, pembahagian sel, pewarisan dan variasi. Ia turut membincangkan anatomi dan fisologi tumbuhan, serta histologi dan fisiologi haiwan yang merangkumi beberapa sistem yang penting dalam tumbuhan dan haiwan. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada biologi Apa itu kehidupan? Kajian awal mengenai kehidupan. 2. Molekul organik Karbohidrat; monosakarida, disakarida, polisakarida; protein; lipid; vitamin; mineral; air. 3. Struktur, fungsi, dan metabolisme sel Prokariot dan eukariot; sel tumbuhan dan haiwan; sekitaran sel; pengangkutan bahan: resapan, osmosis,

3 4

166

pengangkutan aktif, endositosis, eksositosis; enzim; respirasi sel. 4. Keturunan dan variasi Molekul DNA; pembahagian sel; mitosis dan meosis; Hukum pewarisan Mendel; mutasi; pengenalan kepada bioteknologi. 5. Anatomi dan fisiologi tumbuhan Organisasi tumbuhan; pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan; fotosintesis; translokasi; hormon; pergerakan tumbuhan; kefotokalaan; pendebungaan dan pembiakan. 6. Histologi dan fisiologi haiwan Organisasi haiwan; histologi; sistem organ; sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem penghadaman, homeostasis, sistem imun, sistem saraf dan deria, system pembiakan. Jumlah AMALI : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Asas penggunaan mikroskop Sebatian kimia dalam kehidupan Organisasi haiwan dan tumbuhan Fotosintesis Pengangkutan air dalam tumbuhan Sistem peredaran darah Sistem pernafasan Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

10

28 3 3 3 3 3 3 3 21

Mader, S.S. (2007). Biology (9th Ed.). McGraw Hill: New York. Belk, C. & Borden, V. (2004). Biology: Science for life. Pearson Education Inc.: New Jersey. Abruscato, J. (2004). Teaching Children Science: A Discovery Approach, (6th Ed,). Allyn & Bacon. Johnson, R. (2002). Biology. McGraw Hill: New York. Johnson, G. (1995). The Living world. McGraw Hill: New York.

167

COURSE NAME COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : : :

STRUCTURE AND FUNCTION SBF3043 3 40 hours per credit Nil 5. Describe the structures and their functions in plant and animal metabolism. (C2) Compare the systems in plant and animal metabolism. (C4, CT3,C3) Carryout experiments on animal and plant functions. (P4) Apply the knowledge of the plant and animal structures and functionsl as part of adaptation towards the changes in environment. (A3, C4, CT3)

6.
7. 8.

SYNOPSIS

This course discusses the structure and funtions of plant and animal. Several physiology aspects in plant and animal, such as growth and development, the body organization, and the important animal and plantsystems in metabolism. Kursus ini membahaskan tentang struktur dan fungsi dalam tanaman dan haiwan. Beberapa aspek fisiologi tumbuhan dan haiwan, seperti pertumbuhan dan pembangunan, organisasi tubuh, dan metabolisma yang penting haiwan dan tumbuhan.

CONTENT

: 1. The body organization Level of biological organization; Types of animal tissues; Organs and organ systems in animals; Plants organization. Plant growth and development 2. Transport system Circulatory and defend systems. Types of circulatory system, comparison of circulatory system among vertebrates, blood component and composition, haemostasis. Types of body defence, lymph system and function in immunity, types of white blood cell, immunity formation, antigen-antibody action

Hours

168

3. Maintenance system Respiratory system in Animals; Adaptations for gaseous exchange; The human respiratory system; Transport and internal exchange of gases; The plants respiratory system. Osmoregulation. Digestive system; Human digestive System; Absorption and transport of nutrients. Photosynthesis, Carbon metabolism. 4. Nervous system Nervous system; Human nervous system; Neurons; The nerve impulse; Central Nervous System; Autonomic Nervous System. 5. Hormones and Chemical coordination Hormones: mechanisms of action; Human hormones: Male Human hormones: Female; Types of human Hormones. Plant hormones; Types of plant hormones. 6. Reproduction in animals Asexual and sexual reproduction; Parts of the reproductive system; Human reproduction; Male reproductive system; Female reproductive system; How the reproductive system functions. 7. Reproduction and development in flowering plant The flowering plant life cycle; Parts of flower; Development of female and gametophyte; Fertilization; Embryonic development; Seed and fruit development; Dispersal of seeds and fruits; Seed germination. Total EVALUATION : Final Examination Course Work REFERENCES : Fox, S.I. (2004) Human Physiology (8th ed.). USA: McGraw Hill. Hopkins, W. G. & Huner, N.P.A. (2004). Introduction to Plant Physiology (3rd ed.) Canada: John Wiley & Son, Inc. Mauseth, J.D. (2003). Botany: An Introduction to Plant Biology (3rd ed.). USA: Jones and Bartlett. Randall, D., Burggren, W. & French, K. (1997). Animal Physiology: Mechanisms and Adaptations. New York: W.H. Freeman and Company. Scott, P. Physiology and Behaviour of Plants. West Sussex, England: Wiley & Sons. 40% 60% 4 4 4 2 4

28

169

COURSE NAME COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: : : : : : :

BASIC BIOTECHNOLOGY SBT3023 3 40 hours per credit nil 1/2

1. Explain the principles of genetics, and genetics. (C2)


2. Compare the application of biotechnology in various areas including agriculture, environment, health, food and industries. (C4, CT3) 3. Perform experiments on the application of plant biotechnology. (P4, C3)

4. Express the importance of biotechnology in agriculture, health,


environment, food and industries. (A3, LL1) SYNOPSIS : This course discusses several aspects in biotechnology, which include the fundamental principles of genetics, genetic engineering, fermentation and tissue culture, as well as their applications in agriculture, environment, health, food and industries. Kursus ini membincangkan beberapa aspek dalam bioteknologi, termasuklah prinsip asas genetik, kejuruteraan genetik, fermentasi dan kultur tisu, serta aplikasi mereka dalam pertanian, alam sekitar, kesihatan, makanan dan industri. CONTENT : 1. Introduction Definition of Mendelian genetics and current issues. 2. Mendelian Inheritance Law of segregation, law of independence assortment, modification of mendelian genetics. 3. Application of molecular genetics to genetics engineering Introduction to DNA, tools for genetics engineering, recombinant DNA. 4. Basic fermentation Preparation of inoculum and media, sterilization, mode of fermentation, basic microbial kinetics in batch study. 4 3 4 2 Hours

170

5. Basic tissue culture Explants stem cells, media, aseptic techniques, hormone, inoculation, culture, incubation. 6. Application of biotechnology Agriculture, environment, health, food, industries 7. Ethics and current issues in biotechnology Total EVALUATION : Final Examination Course Work REFERENCES : 40% 60% 9 2 28 4

Thieman, W.J., Palladino, M.A. 2009. Introduction to Biotechnology. 2nd Edition. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Klug, W.S., Cummings, M.R., Spencer, C.A., Palladino, M.A. 2009. Concepts of genetics, 9th Edition. USA: Prentice Hall. McNeil, B., Harvey, L. 2008. Practical Fermentation Technology. USA: John Wiley. Seidman, L.A., Moore, C.J. 2008. Basic laboratory methods for biotechnology. 2nd Edition. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Waites, M.J., Morgan, N.L., Rockey, J.S., Higton, G. 2001. Industrial Microbiology An Introduction. London: Blackwell Science..

171

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

KURIKULUM DAN PENGAJARAN SAINS SEKOLAH RENDAH KRS3023 2+1 120 jam Tiada Di akhir kursus ini, pelajar dapat

1. Menganalisis kurikulum bersepadu sains sekolah rendah


(C3,P1) 2. Menghuraikan beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah(C2) 3. merancang dan mereka bentuk pengajaran berdasarkan beberapa strategi terpilih (P1,A1) 4. Mempertahankan pemilihan strategi dan kaedah pengajaran (C1,CS2) 5. Merancang penaksiran dan penilaian yang bersesuaian dengan tujuan.(TS3) SINOPSIS : Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada sejarah pembangunan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kursus ini juga membincangkan pelbagai pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran sains seperti yang disarankan kurikulum sekolah Malaysia. Penekanan diberikan kepada strategi berdasarkan teori pembelajaran konstruktivisme. Pelajar akan didedahkan kepada penggunaan teknologi dan bahan yang bersesuaian dengan bilik darjah sains sekolah rendah. Pelbagai bentuk penaksiran berasaskan sekolah dan pengurusan makmal juga akan diperkenal dan dibincangkan. Jam KANDUNGAN : 1) Sejarah pembangunan kurikulum sains sekolah rendah 2 6 4 6 6 4

2) Analisis kurikulum sains sekolah rendah termasuk kemahiran saintifik dan berfikir 3) Kemahiran mikropengajaran termasuk kemahiran membuat refleksi 4) Merancang dan mengurus pengajaran dan pembelajaran termasuk pengurusan makmal 5) Pelbagai strategi dan kaedah mengajar sains serta penggunaan teknologi 6) Penaksiran dan penilaian pembelajaran sains

172

Jumlah AMALI : 1. Tabii sains 2. Aktiviti kemahiran proses sains 3. Penulisan reflektif 4. Mikropengajaran - pengajaran dengan menonjolkan kemahiran mengajar tertentu 5. Merancang dan membina rancangan mengajar 6. Makropengajaran pengajaran penuh mengikut kitar pembelajaran Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 70% 30%

28 3 3 3 6 3 21 39

Moyer, R.H. & Hackett, J.K (2006). Teaching Science as Investigations: Modeling Inquiry Through Learning Cycle Lessons (1st Ed,) Prentice Hall. Hammerman, E. (2005). Eight Essentials of Inquiry-Based Science, K-8. Corwin Press. Abruscato, J. (2004). Teaching Children Science: A Discovery Approach, (6th Ed,). Allyn & Bacon. Bass, J., Contant, T.L. & Carin, A.A. (2008). Teaching Science as Inquiry (11th Ed,). Prentice Hall.

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School)

173

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KRL3033 3 120 jam Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6, CS5)

6.
SINOPSISIS :

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian

174

11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK

: : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam

175

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4) Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam

SINOPSISIS

KANDUNGAN

1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada

176

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama / Kedua

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). CT3). dan pembelajaran

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

177

4.

MATEMATIK

NAMA KURSUS

ASAS NOMBOR (Basic Number)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : :

KRM3013 3(3+0) 120 Jam Tiada

178

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama/Kedua 1. Menganalisis konsep bidang nombor dan perkembangannya. (C4) 2. Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang nombor. (C3) 3. Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang nombor. (C5, P3) 4. Membina PCK bagi tajuk-tajuk dalam bidang nombor. (A3,C6) 5. Meningkatkan minat untuk menambah pengetahuan dan kemahiran dalam proses pengajaran untuk kemajuan yang berterusan. (CT 1, A3) 6. Bekerja secara individu dan kumpulan sama ada dalam bentuk formal dan informal dengan penuh yakin dan tanggungjawab dalam semua tugasan yang diberi. (LS 2, TS3 ,CS3)

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan tentang konten matematik dalam bidang nombor yang merangkumi topik-topik nombor bulat, pecahan, perpuluhan, wang dan peratus. Pelajar akan memperkukuhkan pengetahuan mereka dengan penekanan kepada konsep-konsep dalam bidang ini melebihi daripada penekanan terhadap nombornombor dan pengiraan. Pelajar juga akan mengkaji bagaimana kanak-kanak berfikir dan belajar tentang topik-topik tersebut. Pembinaan pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi setiap topik akan dibincangkan secara mendalam. Bahan konkrit, media dan teknologi yang sesuai bagi memperkenal dan memperkembangkan konsep dan kemahiran bagi topik-topik tertentu akan juga dibincangkan. (This course discusses the mathematical content in the area of number which covers the topics of whole number, fraction, decimal, money and percent. The students will enhance their knowledge where this course will stress on concepts rather than numbers and computations. They will also examine knowledge of how childrens thinking and learning the above topics. The development of pedagogical content knowledge for each topic will be discussed in detail. The appropriate concrete materials, media and technology to introduce and develop the concepts and skills for certain topics will also be discussed). Jam

KANDUNGAN

1.

Nombor Bulat Konsep Nombor bulat Kesukaran dan miskonsepsi konsep nombor bulat Pembinaan PCK bagi konsep nombor bulat Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep nombr bulat 8

179

2.

Nombor Pecahan Konsep nombor pecahan Kesukaran dan miskonsepsi konsep pecahan Pembinaan PCK bagi konsep pecahan Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep pecahan 9

3.

Nombor Perpuluhan Konsep nombor perpuluhan Kesukaran dan miskonsepsi konsep nombor bulat Pembinaan PCK bagi konsep nombor bulat Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep nombr bulat 9

4.

Wang Konsep wang Kesukaran dan miskonsepsi konsep wang Pembinaan PCK bagi konsep wang Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep wang 8

5.

Peratus Konsep peratus Kesukaran dan miskonsepsi konsep peratus Pembinaan PCK bagi konsep peratus Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep peratus Jumlah 42 8

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Lee Peng Yee & Lee Ngan Hoe , (2009). Teaching Primary School Mathematics A Resource Book (2nd ed.). Singapore: McGraw Hill. Sobel, M. A. & maletsky, E. M. (1999). Teaching mathematics: A sourcebook of aids, activities and strategies. Boston: Allyn and Bacon. Spangler, D. B. (2010). Strategies for Teaching Whole Number Computation: Using Error Analysis for Intervention and

180

Assessment. Thousand Oaks, California: Corwin Press. Thompson, I. (2008). Teaching and Learning Early Number. Berkshire, UK: Open University Press Verschaffel, L. & De Corte, E. (1996). Number and Arithmetic. In A.L. Bishop, K. Clements, C. Keitel & C. Laborde (Eds.), International handbook of mathematics education (pp. 99-135). Dorechet, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

NAMA KURSUS

ASAS UKURAN (Basic Measurement)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KRM3023 3(3+0) 120 Jam Tiada Pertama/Kedua

181

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2.

Menganalisis konsep bidang ukuran dan perkembangannya. (C4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. (C3, CS4) Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. (C5, P3,TS 3) Membina PCK bagi tajuk-tajuk dalam bidang ukuran. (C6,A2) Membuat penilaian dan keputusan secara effektif. (A4, LL3)

3.

4.
5. SINOPSIS :

Kursus ini membincangkan tentang konten matematik dalam bidang ukuran yang merangkumi topik-topik masa dan waktu, ukuran panjang, timbangan dan isipadu cecair Pelajar akan memperkukuhkan pengetahuan mereka dengan penekanan kepada konsep-konsep dalam bidang ini melebihi daripada penekanan terhadap nombor-nombor dan pengiraan. Pelajar juga akan mengkaji bagaimana kanak-kanak berfikir dan belajar tentang topik-topik tersebut. Pembinaan pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi setiap topik akan dibincangkan secara mendalam. Bahan konkrit, media dan teknologi yang sesuai bagi memperkenal dan memperkembangkan konsep dan kemahiran bagi topik-topik tertentu akan juga dibincangkan. (This course discusses the mathematical content in the area of measurement which covers the topics of time, measuring length, measuring mass and volume of liquid. The students will enhance their knowledge where this course will stress on concepts rather than numbers and computations. They will also examine knowledge of how childrens thinking and learning the above topics. The development of pedagogical content knowledge for each topic will be discussed in detail. The appropriate concrete materials, media and technology to introduce and develop the concepts and skills for certain topics will also be discussed).

Jam KANDUNGAN : 1. Masa dan Waktu Konsep masa dan waktu Kesukaran dan miskonsepsi konsep masa dan waktu Pembinaan PCK bagi konsep masa dan waktu Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep masa dan waktu 2. Ukuran Panjang Konsep ukuran panjang Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran panjang 10 12

182

Pembinaan PCK bagi konsep ukuran panjang Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep ukuran panjang 3. Ukuran Timbangan Konsep ukuran timbangan Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran timbangan Pembinaan PCK bagi konsep ukuran timbangan Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep ukuran timbangan 4. Ukuran Isipadu Cecair Konsep ukuran isipadu cecair Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran isipadu cecair Pembinaan PCK bagi konsep ukuran isipadu cecair Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep ukuran isipadu cecair Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 42 10 10

Haylock, D. & Cockburn, A. (1989). Chapter 5: Measurement. In Understanding early years mathematics. London: Paul Chapman. Lee Peng Yee & Lee Ngan Hoe, (2009). Teaching Primary School Mathematics A Resource Book (2nd ed.). Singapore: McGraw Hill. Outhred, L. N. & Mitchelmore, M. C. (2000). Young childrens intuitive understanding of rectangular area measurement. Journal for Research in Mathematics Education, 31(2), 144-167. Sobel, M. A. & maletsky, E. M. (1999). Teaching mathematics: A sourcebook of aids, activities and strategies. Boston: Allyn and Bacon. Van de Walle, J. A.(2004). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. New York: Pearson Education Inc.

183

NAMA KURSUS

ASAS BENTUK DAN RUANG (Basic Shape and Space)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KRM3033 3(3+0) 120 Jam Tiada Pertama/Kedua

184

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2.

Menganalisis konsep bidang bentuk dan ruang dalam dua dan 3 dimensi. (C4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang bentuk dan ruang dalam dua dan 3 dimensi (C3, CS4) Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang bentuk dan ruang dalam dua dan 3 dimensi. (C5, P3) Membina PCK bagi tajuk-tajuk dalam bidang bentuk dan ruang dalam dua dan tiga dimensi. (C6) Mengadaptasi pendekatan perkembangan perguruan secara berterusan. (A3, EM2, TS5) profesionalisme

3.

4. 5. SINOPSIS :

Kursus ini membincangkan tentang konten matematik dalam bidang bentuk dan ruang yang merangkumi bentuk dalam dua dan tiga matra. Pelajar akan memperkukuhkan pengetahuan mereka dengan penekanan kepada konsep-konsep dalam bidang ini melebihi daripada penekanan terhadap nombor-nombor dan pengiraan. Pelajar juga akan mengkaji bagaimana kanak-kanak berfikir dan belajar tentang topik-topik tersebut. Pembinaan pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi setiap topik akan dibincangkan secara mendalam. Bahan konkrit, media dan teknologi yang sesuai bagi memperkenal dan memperkembangkan konsep dan kemahiran bagi topik-topik tertentu akan juga dibincangkan. (This course discusses the mathematical content in the area of shape and space which covers two and three dimensional shapes. The students will enhance their knowledge where this course will stress on concepts rather than numbers and computations. They will also examine knowledge of how childrens thinking and learning the above topics. The development of pedagogical content knowledge for each topic will be discussed in detail. The appropriate concrete materials, media and technology to introduce and develop the concepts and skills for certain topics will also be discussed). Jam

KANDUNGAN

1.

Konsep geometri bentuk dan ruang Idea dimensi, 2-D dan 3-D Latarbelakang sejarah geometri Mengapa belajar geometri 12

2.

Pembelajaran Geometri Perspektif Piaget dan Inhelder Perspektif van Hieles Perspektif Hoffer 10

185

3. 4. 5.

Kesukaran dan miskonsepsi bidang bentuk dan ruang: 2-D 3-D Pembinaan PCK bagi konsep bidang bentuk dan ruang: 3-D Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep bidang bentuk dan ruang. Jumlah 42 10

10

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Clements, D. H. & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. In D. A. Grouws (Ed.) Handbook for researching teaching and learning of mathematics (pp. 420-464). New York: Macmillan. Crowley, M. L. (1987). The van Hiele model development of geometry thought. In M. M. Lindquist & A. P. Shulte (Eds.), learning and teaching geometry, K-12 (1987 Yearbook) (pp. 1-16). Reston, VA: National Council of Teachers of mathematics. Lee Peng Yee & Lee Ngan Hoe , (2009). Teaching Primary School Mathematics A Resource Book (2nd ed.). Singapore: McGraw Hill.

Piaget, J. & Inhelder, B. (1967). The childs conception of space. New York: W. W. Norton & Co. Sobel, M. A. & Maletsky, E. M. (1999). Teaching mathematics: A sourcebook of aids, activities and strategies. Boston: Allyn and Bacon.

186

NAMA KURSUS

ASAS PENGURUSAN DATA (Basic Data Management)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KRM3043 3(3+0) 120 Jam Tiada Pertama/Kedua

187

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2.

Menganalisis konsep bidang statistik. (C4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. (C3) Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidangstatistik. (C5, P3) Menunjukkan nilai-nilai etika dalam menginterpretasi data. (A3, EM1) Membuat penilaian dan keputusan secara effektif. (A4, TS2).

3. 4. 5. SINOPSIS :

Kursus ini membincangkan tentang konten matematik dalam bidang statistik yang merangkumi topik-topik purata dan perwakilan data. Pelajar akan memperkukuhkan pengetahuan mereka dengan penekanan kepada konsep-konsep dalam bidang ini melebihi daripada penekanan terhadap nombor-nombor dan pengiraan. Pelajar juga akan mengkaji bagaimana kanak-kanak berfikir dan belajar tentang topik-topik tersebut. Pembinaan pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi setiap topik akan dibincangkan secara mendalam. Bahan konkrit, media dan teknologi yang sesuai bagi memperkenal dan memperkembangkan konsep dan kemahiran bagi topik-topik tertentu akan juga dibincangkan. (This course discusses the mathematical content in the area of statistics which covers the topics of average and data representation. The students will enhance their knowledge where this course will stress on concepts rather than numbers and computations. They will also examine knowledge of how childrens thinking and learning the above topics. The development of pedagogical content knowledge for each topic will be discussed in detail. The appropriate concrete materials, media and technology to introduce and develop the concepts and skills for certain topics will also be discussed).

Jam KANDUNGAN : 2. 1. Konsep Bidang Statistik Idea purata Idea perwakilan data Pembelajaran bidang statistik membina penaakulan statistik Kesukaran dan miskonsepsi bidang statistik Pembinaan PCK bagi konsep bidang statistik Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi 8 8 9 9 8

3. 4. 5.

188

konsep bidang statistik Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 42

Koay, P. L. (1999). Mathematics activities for upper primary pupils. Oxford: Oxford University Press. Lee Peng Yee & Lee Ngan Hoe , (2009). Teaching Primary School Mathematics A Resource Book (2nd ed.). Singapore: McGraw Hill. Sobel, M. A. & maletsky, E. M. (1999). Teaching mathematics: A sourcebook of aids, activities and strategies. Boston: Allyn and Bacon.

Gelman, A. & Nolan, D. (2002). Teaching statistics: A bag of tricks. New York: Oxford University press Inc. Scheaffer, R. (2000). Statistics for a new century. In M. Burke & F. R. Curcio (Eds.), Learning mathematics for a new century (2000 Yearbook). United States: National Council of Teachers of mathematics, 158-173.

NAMA KURSUS

KEMAHIRAN DALAM MATEMATIK (Skills in Mathematics)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KRM3053 3(3+0) 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menganalisis lima jenis kemahiran tumpuan dalam pengajaran

189

matematik. (C4) 2. Membincangkan bagaimana elemen-elemen kemahiran tumpuan dapat diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. (C3) Mempertahankan pemilihan strategi dan kaedah pengajaran bagi mengintegrasikan elemen-elemen kemahiran tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. (C6, P3) Memberi pendapat secara individu dan kumpulan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. (A3, LL3, TS5,LS4)

3.

4.

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan lima jenis kemahiran tumpuan dalam pengajaran matematik iaitu; (1) kemahiran menyelesaikan masalah, (2) kemahiran berkomunikasi dalam matematik, (3) kemahiran penaakulan matematik, (4) kemahiran membuat perkaitan, dan (5) kemahiran mengaplikasikan teknologi. Pelajar akan diberi bimbingan tentang kemahiran untuk mengintegrasikan elemen-elemen di atas dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. (This course discusses five skills in mathematics teaching; 1) problem solving skill, (2) communication in mathematics skill, (3) mathematics reasoning skill, (4) mathematical connection skill, and (5) application technology skill. The students will be guided on skills how to integrate the above elements in the teaching and learning process in the classroom). Jam

ISI KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5.

Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran berkomunikasi dalam matematik Kemahiran penaakulan matematik Kemahiran membuat perkaitan Kemahiran mengaplikasikan teknologi Jumlah

8 8 8 9 9 42

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Bellanca, J. & Brandt, R. (2010). 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn (Leading Edge). Bloomington, IN: Solution Tree Press. English, L. D. (2004). Mathematical and Analogical Reasoning of Young Learners (Studies in Mathematical Thinking and Learning

190

Series) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Gardella, F. J. (2001). Mathematical Connections. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt

Schoenfeld A. H. (1985). Mathematical Problem Solving. Orlando, FL: Academic Press. English, R. (2006). Maths and ICT in The Primary School. A Creative Approach. London: David Fulton Publishers.

NAMA KURSUS

PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH (Teaching Primary School Mathematics)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

TRM3013 3(3+0) 120 Jam Tiada Pertama/Kedua

191

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2. 3. 4. 5.

Menganalisis kurikulum matematik sekolah rendah dan mengaplikasikan aspek teori-teori pembelajaran dalam pengajaran pembelajaran tajuk-tajuk sekolah rendah. (A3,C4) Memilih kaedah dan strategi yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran matematik mengikut tajuk-tajuk sekolah rendah. (C5) Memilih dan mengaplikasikan pengajaran konstrutivisme, pembelajaran koperatif dan KBKK yang sesuai untuk setiap tajuk-tajuk terpilih. (C5, LL2) Merancang, memilih dan menyediakan alat bantuan mengajar (ABM) yang sesuai bagi memudahkan kefahaman berkaitan prinsip, konsep, kemahiran atau fakta matematik. (C5, P3) Merancang pengajaran dan menjalankan pengajaran makro. (C6, P3, CS5)

SINOPSIS

Kursus ini meneliti kurikulum matematik sekolah rendah dan aplikasi teori pengajaran pembelajaran matematik didalam pendidikan matematik sekolah rendah. Strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran matematik yang berkesan yang melibatkan tajuk-tajuk terpilih sekolah rendah. Strategi pengajaran penyelesaian masalah dalam matematik sekolah rendah juga akan diberi penekanan. Integrasi teknologi dalam pengajaran pembelajaran matematik juga akan diberi tumpuan untuk melengkapkan pelajar dalam era teknologi. (This course examines the mathematics primary school curricular and the application of the teaching and learning theories in mathematics education primary school. The effective mathematics teaching and learning strategies and methods for some topics in primary school will be discussed. The strategy for solving problems in primary school mathematics will also be emphasized. The integration of technology in teaching and learning of mathematics will also be stressed to accomplish students with knowledge in the era of technology).

Jam ISI KANDUNGAN : 1. Sejarah perkembangan kurikulum matematik sekolah rendah dan isu-isu kontemporari pendidikan matematik sekolah rendah. Teori pengajaran pembelajaran yang dikaitkan dengan Jean Piaget, Jerome Bruner, Zoltan Dienes, Robert Gagne dan David Ausubel dan implikasi kepada pengajaran matematik sekolah rendah. Mengimbas kembali strategi dan kaedah pengajaran matematik yang berkesan, kaedah induktif, kaedah deduktif, kerja praktik dan kaedah inkuari. Fahaman Binaan/Konstruktivisme Dalam Matematik 3 3

2.

3.

4.

192

Pengertian, prinsip dan aplikasi konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran matematik melibatkan contoh-contoh terpilih. 5. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) Konsep Kemahiran Berfikir, kepentingan KBKK, kemahiran menilai secara kritis dan kreatif, strategi pengajaran dan pembelajaran KBKK dalam matematik melibatkan contoh-contoh tajuk-tajuk sekolah rendah. 6. Pembelajaran Koperatif dan Pelbagai Kecerdasan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 6 Konsep pembelajaran koperatif dan struktur Kagan dan pendekatan komplek.. 7. Integrasi ICT Matematik. Dalam Pengajaran pendekatan Pembelajaran 6

8.

Penyediaan rancangan Mikro/makro.

mengajar

dan pengajaran

9 42

Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

Andrini, B. (1991). Cooperative Learning- Multi-Structural Approach, Resources for Teachers, Inc. Joyce, B., Calhoun, E. & Hopkins, D. (1997). Models of learning: tools for teaching. Buckingham: Open University Press. Noor Shah bin Saad. (2001). Teori dan Perkaedahan Pendidikan Matematik, Siri 1 dan Siri II. Prentice Hall. Kuala Lumpur. Noor Shah Saad & Sazelli Ab Ghani. (2007). Teaching Mathematics In Secondary School: Theory and Practices. Penerbit UPSI. Tanjung Malim. Posamentier, A. S. (1999). Teaching Elementary School. Prentice Hall. Columbus. Ohio. USA.

193

NAMA KURSUS

MATEMATIK ASAS (Foundation Mathematics)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

TRM3023 3(3+0) 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menguasai takrif serta membincangkan konsep-konsep dan teorem-teorem penting dalam setiap tajuk yang dipelajari. (C2,

194

2.

3.
4.

5.
6.

CS1) Menjelaskan hukum aljabar, aksiom nombor nyata dan kesamaan, hukum logaritma, petua surd, identiti trigonometri, petua sinus dan kosinus serta hukum hasildarab skalar dan vektor. (C3, A3) Menyelesaikan persamaan logaritma, persamaan surd, persamaan trigonometri dan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. (C3, LL 1) Membezakan nombor khayalan dan nombor kompleks. (C2) Melakukan operasi terhadap nombor kompleks serta menyelesaikan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. (C3,P2) Menyelesaikan permasalahan matematik yang melibatkan pelbagai penggunaan konsep, teorem, takrif, hukum, prinsipprinsip dalam setiap tajuk yang dipelajari. (C4, CT 4)

SINOPSIS

Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus TMR 1013. Ianya bertujuan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran pelajar mengenai asas-asas matematik. Tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah set, lanjutan sistem nombor nyata, logaritma, surd, geometri koordinat, trigonometri, vektor dan nombor kompleks. (This course is the continuation of the TMR 1013 course. The aim of this course is to enhance students knowledge and skills about the basics of mathematics. The topics that will be discussed are set, advanced real number system, logarithm, surd, coordinate geometry, trigonometry, vector, complex numbers, and the continuation form of basic statistics). Jam

KANDUNGAN

1.

SET Unsur, tata tanda unsur, set, gambar rajah Venn; Set kosong, set semesta, subset berserta tata tanda, kesamaan set, bilangan unsur dalam set; Operasi set: persilangan set, kesatuan set, beza dua set, set pelengkap; Hukum-hukum aljabar set; Set terhingga dan set terbilangkan; Hasil darab set (Hasil darab Cartesan).

2.

SISTEM NOMBOR NYATA Set-set nombor sebagai subset nombor nyata. Garis nombor nyata, simetri, nilai mutlak; Operasi asas nombor nyata, Aksiom Kesamaan, Aksiom Nombor Nyata; Ketaksamaan dan tata tanda, Teorem Sifat Ketaksamaan, Selang. 3

3.

LOGARITMA & SURD Ulangkaji Eksponen , Logaritma, hukum logaritma, logaritma biasa dan asli, perubahan asas logaritma, persamaan logaritma, persamaan logaritma.. Takrif, operasi dengan surd (petua surd), menisbahkan surd: menisbahkan pembilang dan penyebut; persamaan

195

surd. 4. GEOMETRI KOORDINAT Sistem koordinat Cartesan: Jarak antara dua titik, titik tengah, titik pembahagi dengan nisbah, kecerunan garisan, kecerunan bagi dua garis berserenjang dan selari, Persamaan garis lurus: bentuk kecerunan, pintasan dan am, jarak antara dua garis selari. Luas segi tiga dan empat. 5. TRIGONOMETRI Ukuran membulat: radian, panjang lengkok dan luas sektor; Nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas dan sudut am, sudut sepadan, sudut positif dan negatif, fungsi salingan, nisbah trigonometri bagi sudut tirus dan sudut negatif, persamaan trigonometri; Identiti trigonometri asas, persamaan trigonometri; Identiti trigonometri sudut majmuk, sudut gandaan dan sudut separuh, persamaan trigonometri; Rumus faktor; Masalah tiga matra: petua sinus, petua kosinus, rumus luas segi tiga. 6. VEKTOR Perwakilan vektor, magnitud vektor, vektor unit, vektor negatif, vektor sifar , vektor sama; pendaraban vektor dengan skalar, vektor selari, penambahan dan penolakan vektor; vektor dalam ruang berdimensi dua dan berdimensi tiga, vektor kedudukan, vektor unit arah paksi-x dan y, vektor dalam bentuk komponen, vektor unit dalam arah yang sama dengan sesuatu vektor; Hasil darab vektor: hasil darab skalar, hasil darab skalar bagi vektor dalam bentuk komponen, vektor yang berserenjang dan selari, hasil darab vektor, hasil darab vektor dalam bentuk komponen. 7. NOMBOR KOMPLEKS Nombor khayalan dan nombor kompleks; Operasi terhadap nombor kompleks: penambahan dan pengurangan, pendaraban dan pembahagian, persamaan yang melibatkan nombor kompleks; Geometri dan modulus nombor kompleks: gambar rajah Argand, modulus dan hujah. Jumlah PENAKSIRAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

Abd Wahid Md Raji, Hamisan Rahmat, Ismail Kamis, Mohd Nor Mohamad, & Ong Chee Tiong. (2002). Foundation Mathematics. Johor: Penerbit UTM.

196

Abd Wahid Md Raji, Hamisan Rahmat, Ismail Kamis, Mohammed Mohd Talib, Mohd Nor Mohamad, & Ong Chee Tiong. (2002). Advanced Mathematics. Johor: Penerbit UTM. Marzita Puteh. (2001). Matematik Asas Siri 1. Prentice Hall, K.L. Marzita Puteh. (2001). Matematik Asas Siri 2. Prentice Hall, K.L. A Shukor A Rahman. (1996). Matematik Matrikulasi Jilid 1: Fajar Bakti, Shah Alam A Shukor A Rahman. (1997). Matematik Matrikulasi Jilid 2: Fajar Bakti, Shah Alam. McGregor, Collins. (1994). Fundamentals of University Mathematics : Albion Publishing, Chichester

NAMA KURSUS

ALJABAR ASAS (Basic Algebra)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

TRM3033 3(3+0) 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menganalisis penggunaan aljabar dalam penyelesaian masalah seharian. (C4, A3) Mengenali sifat-sifat polinomial serta operasi aljabar

197

3. 4. 5. 6.

terhadapnya. (C2) Menggunakan janjang aritmetik dan janjang geometri dalam menyelesaikan masalah. (C3, LL3) Menggunakan kaedah matriks dalam penyelesaian bagi suatu persamaan linear. (C3) Menggunakan hubungan, fungsi dan operasinya dalam menyelesaikan masalah. (C3, CT5) Mengenal pasti persamaan dan lakaran graf bagi keratankeratan kon seperti bulatan, parabola, elips dan hiperbola. (C3, P3)

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan tentang sejarah dan penyelesaian menggunakan aljabar dalam menyelesaikan masalah seharian, konsep-konsep asas operasi polinomial, persamaan kuadratik, sistem persamaan linear; matrik dan penggunaannya, jujukan dan siri, janjang aritmetik dan janjang geometri, teorem Binomial; hubungan, fungsi dan graf, lanjutan Geometri Koordinat. (This course discusses about the history and the use of algebra in solving everyday problems, basic polynomial operation concepts, quadratic equation, linear equation systems; matrix and its application, sequences and series, arithmetic and geometric sequences, Binomial theorem; relation, function and graph, continuation form of coordinate geometry). Jam

KANDUNGAN

1.

PENGENALAN KEPADA PENYELESAIAN MASALAH

ALJABAR

DAN 3

Sejarah dan keperluan aljabar, kegunaan aljabar dalam penyelesaian masalah 2. POLINOMIAL Pengenalan kepada polinomial dan fungsinya, pemfaktoran polinomial, pendaraban polinomial, teorem baki dan teorem faktor, persamaan polinomial, permodelan dan penyelesaian masalah, Persamaan kuadratik; ketaksamaan kuadratik. 3. MATRIKS Takrif dan tatatanda; Kesamaan dua matriks; Jenisjenis matriks; Operasi aljabar terhadap matriks; Matriks istimewa; Penentu; Kaedah adjoin; Matriks songsang; Penyelesaian sistem persamaan linear dengan kaedah matriks melibatkan dua dan tiga anu. 4. JUJUKAN, SIRI TEOREM BINOMIAL Janjang/jujukan dan siri; Janjang dan siri aritmetik; Janjang dan Siri geometri; Hasil tambah siri; Kembangan Binomial 5. FUNGSI DAN GRAF

198

Hubungan Dan Fungsi; Graf Bagi Fungsi-fungsi; Operasi Ke atas Fungsi; Fungsi Gubahan; Fungsi Songsang. Domain dan julat. 6. LANJUTAN GEOMETRI KOORDINAT Bentuk piawai persamaan-persamaan bagi bulatan; parabola; elips; hiperbola dan lakaranya. Jumlah PENAKSIRAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 9

42

Sullivan, M. & Struve, K. R. (2008). Intermediate Algebra. New York: Prentice Hall. Sullivan, M. (2007). College Algebra. 8th Ed. New York: Prentice Hall. Lial, M., Hornsby, J. , Schneider, J. & Callie, J. (2007). College Algebra. 10th Ed. Boston: Addison-Wesley. Abd Wahid Md Raji., Hamisan Rahmat., Ismail Kamis., Mohd Nor Mohamad., & Ong Chee Tiong. (2002). Foundation Mathematics. Johor: Penerbit UTM. Swokoski , E.W & Cole, J.A. (2005). Algebra and Trigonometry with Analytic Geometry, 11th Ed. Singapore: Thompson

NAMA KURSUS

STATISTIK ASAS (Basic Statistics)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

TRM3043 3(3+0) 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menerangkan sifat-sifat yang ada dalam sesuatu set data. (C2, A3) Mewakilkan maklumat melalui pelbagai graf, carta, jadual. (C3,

199

2. 3. 4. SINOPSIS :

CS6) Menggunakan konsep kebarangkalian dalam sukatan ketakpastian sesuatu kesudahan. (C3) Membuat penaksiran (inferens) menggunakan selang keyakinan. (C4, CS6, ,LL2) Membina persamaan regresi dalam mencari hubungan linear di antara dua pembolehubah. (C4, P3)

Kursus ini membincangkan konsep-konsep asas statistik termasuk kebarangkalian: pembentangan data; sukatan-sukatan memusat dan serakan; taburan kebarangkalian bagi pembolehubah diskret dan selanjar; selang keyakinan, regresi dan korelasi linear. (This course discusses the basic statistics concepts including the probability: data representation; measure of central tendency and dispersion; discrete and continuous variables for probability distribution; confidence interval, regression and linear correlation). Jam

ISI KANDUNGAN

1.

PENGENALAN Ilmu Statistik dalam kehidupan manusia sebagai mata pelajaran sekolah. 1

2.

PENYUSUNAN DATA Data; pengutipan dan penyusunan; jadual, carta dan graf; data terkumpul, taburan kekerapan, histogram, poligon kekerapan, kekerapan relatif, poligon kekerapan relatif, kelok kekerapan relatif, kekerapan relatif timbunan/longgokan, poligon, kelok berkaitan; penggunaan; simetri dan pencongan.

3.

UKURAN PERIHALAN Tatatanda penjumlahan. Ukuran kecenderungan memusat, min, mod, median; ukuran serakan, julat, julat antara sesukuan (kuartil), seperseratusan (persentil), varians, sisihan piawai. Ukuran perihalan data terkumpul..

4.

KONSEP KEBARANGKALIAN Algebra set; kesatuan, persilangan, set pelengkap, subet; kebarangkalian klasik, ruang sampel, peristiwa, petua-petua kebarangkalian, petua membilang. Sifatsifat kebarangkalian; kesatuan, persilangan dan pelengkap antara peristiwa; saling berasingan, hukum campur; peristiwa merdeka dan hukum darab: kebarangkalian bersyarat.

5.

PEMBOLEHUBAH RAWAK DISKRET Contoh-contoh bagi pembolehubah diskret; percubaan Bernoulli, taburan binomial, min, varians dan sisihan

200

piawai bagi pembolehubah rawak binomial; taburan Poisson. Kebarangkalian menggunakan jadual binomial dan Poisson. 6. PEMBOLEHUBAH RAWAK SELANJAR Contoh-contoh bagi pembolehubah rawak selanjar; taburan normal, normal piawai; lengkung-lengkung normal, normal piawai; Kebarangkalian menggunakan jadual normal. 7. SELANG KEYAKINAN & PENGUJIAN HIPOTESIS Terhad kepada parameter dan taburan yang diliputi di atas; Selang keyakinan; langkah-langkah (mengikut tertib) menjalankan ujian hipotesis; langkah-langkah membuat keputusan ujian; bererti, tak bererti, sangat bererti; penafsiran keputusan. 8. REGRESI DAN KORELASI Konsep berlaku berpasangan/bersama; pembolehubah bersandar dan pembolehubahtak bersandar (bebas/merdeka); persamaan linear dengan satu pembolehubah merdeka, persamaan regresi; pekali penentuan; korelasi linear. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 6 6 6

42

Mohd. Nawi Ab. Rahman. (2001). Asas Statistik, Ed. Keempat, Penerbit UPM. Mann , Prem S. (1994). Introductory Statistics, 2nd Edition, John Wiley. Johnson, Robert & Kuby Patricia. (2000). Elementary Statistics, 8th Ed. Duxbury Press.

201

NAMA KURSUS

KALKULUS ASAS (Basic Calculus)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

TRM3053 3(3+0) 120 Jam TRM1023 dan TRM1033 Pertama/Kedua 1. Menyedari kegunaan kalkulus dalam kehidupan seharian. (A3) Menghubungkaitkan konsep had dalam pembezaan dan kamiran. (C3) Mengenal pasti pembezaan bentuk sesuatu graf dengan menggunakan ujian menyusut/menokok, ujian terbitan pertama,

2.
3.

202

4. 5. 6. 7. SINOPSIS :

ujian kecekungan dan ujian terbitan kedua. (C4) Mencari pembezaan bagi pelbagai fungsi. (C3) Melakarkan graf berdasarkan kaedah yang sistematik. (C3, P3) Memilih dan menggunakan teknik-teknik kamiran yang sesuai. (C5) Menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan pembezaan dan kamiran secara sistematik. (C5, LL2, CS5)

Kursus ini membincangkan tentang sejarah dan penggunaan kalkulus. Tajuk-tajuk yang dibincangkan ialah fungsi, had dan keselanjaran, pembezaan, penggunaan pembezaan, kamiran, teknik-teknik kamiran dan penggunaan pengamiran. (This course discusses the history and the application of calculus. The topics that will be discussed are function, limit and continuity, differentiation, the application of differentiation, integration, techniques of integration and the application of integration). Jam

ISI KANDUNGAN

1.

PENGENALAN KEPADA KALKULUS Pengenalan dan sejarah kalkulus dan tokohnya Penggunaan kalkulus dalam pelbagai bidang FUNGSI Geraf bagi fungsi polinomial, nisbah, eksponen, logaritma, trigonometri dan songsangannya, hiperbolik dan songsangannya, fungsi genap dan fungsi ganjil. HAD DAN KESELANJARAN Konsep dan takrif had, had bagi suatu fungsi, hukumhukum had, anggaran had , pengiraan had secara tepat, konsep keselanjaran. PEMBEZAAN Takrif pembezaan, pembezaan sebagai suatu fungsi, rumus pembezaan, hukum pembezaan, pembezaan bagi pelbagai jenis fungsi, dan petua rantai. PENGGUNAAN PEMBEZAAN Ikhtisar bagi lakaran kelok/lengkungan, berhubungan, persamaan gerakan. kadar

2.

3.

4.

5.

6.

KAMIRAN Antiterbitan dan kamiran tak tentu, hasil tambah Riemann dan kamiran tentu, teorem asas bagi Kalkulus, hukum-hukum kamiran, petua penggantian dan pengamiran bahagian demi bahagian.. PENGGUNAAN PENGAMIRAN Luas di antara kelok/ lengkungan, dan isipadu. Jumlah

7.

3 42

203

PENAKSIRAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Stewart, J. (2009). Calculus. 6th Ed. Belmont: Brooks/Cole Thomson Learning Inc. Anton, H., Bivens, I. & Davis, S. (2005). Calculus. 8th Ed. New York: John Wiley & Sons. Abd. Wahid Md. Raji, Hamisan Rahmat, Ismail Kamis, Mohd Nor Mohamad dan Ong Chee Tiong. (1998). Siri Nota Kuliah Kalkulus. UTM. Larson, R.E., Hostetler, R.P. dan Edwards, B.H.(1998). Calculus with Analytic Geometry: Houghton Mifflin, New York.

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER : : : : :

Pertama/Kedua

204

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) 2. Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) 3. Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) 4. Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) 5. Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) 6. Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5) Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

SINOPSISIS

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah 42

205

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4)

206

SINOPSISIS

Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam

KANDUNGAN

1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

ASAS KAEDAH STATISTIK (BASIC OF STATISTICAL METHODS)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

TRM 3063
3(3+0) 120 Jam

SRM 3043 (Statistik Asas)


Pertama/Kedua

207

HASIL PEMBELAJARAN

Menerangkan teorem dalam taburan sampel min. (C2) 2. Membuat anggaran parameter; anggaran titik dan selang bagi min, perkadaran dan varians sesuatu paramerter. (C3)

3. Menganalisis definisi yang digunakan dalam penganggaran dan


pengujian hipotesis. (C4, P2) 4. Menjalankan ujian yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah; ujian-z, ujian-t, Chi-square, regresi dan korelasi. (C3, P2, A3, CT3) 5. Menginterpretasi masalah harian yang melibatkan penganggaran dan pengujian hipotesis. (C4, P2, A3) 6. Bekerja dalam kumpula, berkomunikasi secara efektif dan mengurus maklumat untuk mempertingkatkan kualiti pembelajaran. (CS3, TS3, LL2) SINOPSIS : Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep statistik, kaedah dan aplikasinya, memfokuskan anggaran parameter, titik dan jarak anggaran bagi mengira min dalam populasi tunggal, perbezaan antara dua min dan dua populasi yang tidak bersandar, yang membabitkan populasi normal dan tidak normal, ujian hipotesis, ujian-t berpasangan, ujian ki-kuasa dua, ANOVA, regresi, dan korelasi. (This course introduces statistical concepts, methods and their applications, focusing on parameter estimation; point and interval estimations for the mean and proportion in a single population, difference of two means and proportions of two independent populations, involving normal and non-normal populations and hypothesis testing, paired t-test, chi-square tests, ANOVA, regression and correlation.) Jam KANDUNGAN : 1. PENGANGGARAN PARAMETER Taburan persampelan, teori penganggaran, anggaran titik dan selang bagi satu populasi, normal, dengan pelbagai saiz sampel, dan tidak normal dengan saiz sampel yang besar. Anggaran titik dan selang bagi dua populasi tidak bersandar melibatkan perpezaan min, perbezaan perkadaran dan perbezaan varian dan sisihan piawai. 2. PENGUJIAN HIPOTESIS 8 9

Teori pengujian hipotesis, membina hipotesis, kaedah

208

membuat keputusan, z-test, t-test, ujian berpasangan, pengujian varians dan sisihan piawai.
3. UJIAN CHI-SQUARE Taburan Chi-square distribution, jadual kontigensi, test of goodness of fit for binomial and Poisson; test of independence. 4. ANALISIS VARIANS Pengenalan kepada reka bentuk eksperimen dan persamplenan sebagaikaedah memungut data, kalsifikasi satumhala dan dua hala, ANOVA 5. REGRESI DAN KORELASI Konsep regresi, regresi linear, ujian signifikan bagi pekali regresi, pekali korelasi, ujian signifikan 6

JUMLAH PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

Bluman, A.G. (2009). Elementary Statistics: A Step by Step Approach, 7th Edition. New York: McGraw-Hill. Devore, J.L. (2008). Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, 7th Edition. Monterey, Calif: Brooks/Cole Pub. Co. Spiegel, M.R., Stephens, L.J. (2008). Schaums Outline of Theory and Problems of Statistics, 4th Edition. New York: McGraw-Hill. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll), 3rd Edition. Los Angeles: SAGE Publications. Orris, J. B. (2007). Basic statistics using Excel and MegaStat. Boston: McGraw-Hill Irwin.

209

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: ASAS MATEMATIK DISKRIT


(Basic Mathematics Discreet)

: TRM 3073 : 3 : 120 Jam : SRM 3033 ( Aljabar Asas) : Pertama/Kedua

210

HASIL PEMBELAJARAN

: 1.

Mengaplikasi prinsip-prinsiplogik.(C3, P2) Berkomunikasi dalam matematik secara efektif menggunakan bahasa matematik. (CS3, CT3, TS3, LL2, LS2) Menyelesaikan masalah dalam matematik finit. (C3, P2) Mengaplikasi hubungan binary. (C4, P2, A3) Mentafsir dan menganalisa beberapa asas graf. (C4)

2. 3.
4. 5.

SINOPSIS

: Kalkulus menerangkan kaedah penyelesaian apabila masalah berlaku secara terus menerus, di mana pembolehubah bergerak dalam semua interval. Matematik finit pula menerangkan kaedah apabila masalah berlaku secara diskrit, dimana pembolehubah hanya mengambil nilai finit ataupun tururan nombor yang berkemungkinan. Masalah ini biasa terjadi dalam bidang sains computer, ekonomi, dan pengoptimuman. Dalam kursus ini, akan menerangkan idea-idea asas dalam matematik diskrit. Topiknya adalah terdiri daripada logic dan pembuktian, set dan fungsi, janjang dan penambahan, matematik induksi, fraf, dan gambarajah pokok.) (Calculus explains methods for solving problems that are "continuous" in nature where variables span values on an entire interval. On the other hand, finite mathematics explains methods we can apply when our problems are "discrete" in nature where variables take on only a finite number of values or a sequence of possible values. These problems often arise in computer science, economics, and optimization. In this course we will discuss some fundamental ideas in Discrete Mathematics. Topics include logic and proofs, set and functions, sequences and summations, mathematical induction, graphs and trees.) Jam

KANDUNGAN

: 1. ASAS LOGIK DAN PEMBUKTIAN Pernyataan logik, Pernyataan Kesamaan, Predikat dan Quantifiers, Peraturan inferen, Pengenalan pembuktian 2. ASAS STRUKTUR, SET, FUNGSI, SEKUENS DAN HASILTAMBAH. Sets, Operasi set, Fungsi, Sekuens dan hasiltambah 3. INDUKSI DAN REKURSI Kaedah aruhan matematik 4. HUBUNGAN Hubungan dan sifat-sifatnya, hubungan kesamaan 5. GRAF

211

Graf dan model graf, terminologi graf, jenis-jenis graf. 6. GRAF Pengenalan Tree JUMLAH PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN 60% 40% 4 42

: Rosen, K.H. (2007). Discrete mathematics and its applications (6th ed.). New York, NY: McGraw Hill International Edition. Ensley, D.E., & Crawley, W.J. (1997). Discrete mathematics. New York, NY: John Wiley & Sons Inc. Epp, S.S. (2004) Discrete mathematics (3rd ed.). Boston, MA: Cengage Learning. Goodaire, E.G., & Parmenter, Mi. (2005). Discrete mathematics with graph theory (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Grimaldi, R.P., & Rothman, D.J. (2003). Discrete and combinatorial mathematics (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley Pub. Johnsonbaugh, R. (2004). Discrete mathematics (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada

212

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama / Kedua

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). CT3). dan pembelajaran

4. Mejelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

213

5.

PENGAJIAN ISLAM

NAMA KURSUS

IMAN DAN KEHIDUPAN (Iman and Life)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

HIA 3013 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

214

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2.

Menghuraikan secara kritis hakikat iman dan kesannya dalam kehidupan setiap mukmin. (C3) Memberikan tindak-balas terhadap adat kebiasaan masyarakat Melayu yang boleh merosakkan iman dan amal soleh. (P2) Mengamalkan sikap, profesionalisme, nilai dan tingkah beretika sebagai seorang mukmin dalam kehidupan secara menyeluruh. (A3) Kebolehan mencari dan mengurus maklumat yang releven daripada pelbagai sumber serta mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat. (LL1, EM3)

3.

4.

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan konsep iman bertunjangkan paradigma tauhid serta penghayatannya dalam kehidupan seharian Muslim. Penekanan diberikan kepada tuntutan setiap rukun iman dalam kehidupan yang menjadi asas ibadah, syariah dan akhlak selain memfokuskan kepada kepercayaan dan amalan yang merosakkan iman dan amal seperti syirik, ajaran sesat, bidaah dan khurafat serta ideologi yang bertentangan dengan Islam. (This course discusses the concept of iman based on tauhidic paradigm, and its application in the daily lives of muslims. The focus is on the application of each pillar of iman in life as the foundation of ibadah, sharia and akhlak of the Muslims and also focusing on beliefs and practices which could lead to the deviation of iman and practices such as syirk, cult, bid'ah and khurafat as well as modern ideologies which are unacceptable in Islam.) Jam

KANDUNGAN

1.

Hakikat Iman dan hubungannya dengan Tauhid. Pencarian secara fitrah, akal dan iman, keperluan manusia kepada iman dan tauhid, dan rukun iman. 3

2.

Beriman kepada Allah Beriman Kepada Allah sebagai pusat segala keimanan, mengimani kewujudan dan keagungan Allah secara aqli dan naqli; Hakikat tauhid dan kedudukannya dalam rukun iman, mentauhidkan Allah sebagai Rabb, mentauhidkan Allah sebagai Ilah dan mentauhidkan Allah yang memiliki sifat yang maha sempurna dan nama yang indah-indah.

3.

Beriman kepada Malaikat Beriman secara sam'i, Sifat-sifat mukmin yang mengimani Kejadian malaikat. Penghayatan mukmin terhadap sifat-sifat malaikat. 3

215

4.

Beriman kepada Kitab Beriman kepada Kitab terdahulu dan al-Quran, beriman kpd al-Quran sebagai mukjizat maknawi, keajaiban alQur'an dari masa ke semasa, interaksi Mukmin dengan al-Qur'an. 3

5.

Beriman kepada Rasul Beriman kepada Nabi dan Rasul terdahulu dan RasululLah, Mukmin yang beriman kpd sifat-sifat umum dan khusus rasul, khususiyat nubuwwah RasululLah SAW, RasululLah sumber teladan abadi. 3

6.

Beriman kepada Hari Kiamat Beriman kepada hari akhirat secara sam'iy, pengkhabaran hari kiamat dalam al-Qur'an, jenisnya, tanda-tanda kecil dan besar, fenomena hari kiamat, manifestasi kehidupan mukmin kepada hari kiamat.penghayatan beriman kepada Qada dan Qadar. 3

7.

Beriman kepada Qada dan Qadar Pengertian dan Kewajipan mengimani Qada dan Qadar, Hubungan qadha dan qadar dengan usaha ikhtiar, tawakkal, reda dan doa. Manifestasi kehidupan mukmin yang beriman kepada Qada dan Qadar. 3

8.

Ibadah, Syariah Dan Akhlak Seorang Mukmin Kalimah syahadah asas ibadah, Nilai-nilai keimanan dalam ibadah, Nilai-nilai keimanan dalam syariah, Nilainilai keimanan dalam akhlak. 3

9.

Hubungan Mukmin dengan Alam Manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, alam sebagai makhluk Allah, hikmat kejadian serta hubungannya dengan iman, mukmin yang mencintai dan memakmurkan alam. 3

10.

Hubungan Mukmin Sesama Manusia Taqwa sebagai asas hubungan sesama manusia (berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara), antara prinsip keimanan dan toleransi dalam hubungan kemanusiaan dengan non-muslim. 3

11.

Anasir Perosak Iman: Syirik Definisi syirik dan kategorinya, unsur-unsur syirik dalam kehidupan, implikasi syirik dalam kehidupan, kaedah pencegahan dan pemulihan. 3

216

12.

Anasir Perosak Iman: Khurafat dan Bidah Definisi khurafat dan bid'ah, manifestasi khurafat dalam kehidupan mukmin, implikasi khurafat terhadap iman dan kehidupan, kaedah pencegahan dan pemulihan. 3

13.

Anasir Perorak Iman: Murtad, Ajaran Sesat Dan Ideologi Moden Definisi ajaran sesat dan contoh, definisi murtad dan contoh, definisi ideologi moden dan contoh, implikasi dan kaedah pencegahan dan pemulihan. Jumlah 3

42

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Abdul Ghani Abud (1996). Al-aqidah al-Islamiyah wa al-aydiyulujiyyat al- muasirah. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. Isma'il Raji al-Faruqi (2000). al-Tawhid: Its Implications For Thought and Life. Herndon, VA.: International Institute of Islamic Thought. Muhammad al-Ghazali (1993). Laysa min al-islam. al-Qahirah: Dar alKitab al-Hadithah. Muhammad Na`im Yasin (1985). Al-iman: arkanuhu, haqiqatuhu nawaqiduhu. Amman: Jam`iyat Umm al-Matabi` al-Ta`awuniyyah. Yusuf al-Qaradhawi (2004). Iman dan kehidupan (terj.). Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

NAMA KURSUS

AL-FIQH AL-ISLAMI I (Islamic Jurisprudence I)

KOD KURSUS KREDIT SLT

: :

HIS 3063 3 120 Jam

217

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama / Kedua 1. 2. 4. Menghuraikan permasalahan berkaitan dengan ibadat umum dan khusus berdasarkan pandangan mazhab. (C3) Mempamerkan kebolehan amali dalam ilmu yang dipelajari. (P1) Mampu membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian. (CS3, P1)

Mengamalkan ibadat sesuai dengan tuntutan Syarak. (A3)

SINOPSIS

Kursus ini memperkenalkan konsep ibadah di dalam Islam dengan memberikan penekanan kepada ibadat khusus berdasarkan pendekatan mazhab Shafie dan juga mazhab-mazhab lain. (This course discusses the concept of Islamic practices focusing on specific ibadah according to Shafie school of thought as well as other school of thoughts) Jam

KANDUNGAN

1. Bersuci dalam Islam. Pembahagian air, pembahagian najis dan hadath, beristinja', berwuduk, haid, nifas dan istihadah, tayamum, al-ghuslu dan al-khuf. 2. Solat-solat fardu, solat-solat sunat dan pelaksanaannya. Rukun-rukun solat, solat berjama'ah, masbuq dan muwafiq, solat jumaat, solat rawatib, solat Hari Raya, solat hajat dan solat jenazah. 3. Zakat. Konsep dan definisi zakat, syarat-syarat wajib zakat, asnaf zakat, hikmah zakat dan zakat fitrah. 4. Puasa. Konsep dan definisi puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, puasa-puasa sunat dan keuzuran berpuasa. 5. Haji Dan Umrah. Definisi haji dan umrah, syarat wajib haji, kaifiyat haji dan umrah, permasalahan haji dan umrah, dam, ziarah kubur di Madinah dan tawaf wida'. 6 3 3 18 3

218

6. Qurban Dan Aqiqah. Definisi qurban dan aqiqah, hukum qurban dan aqiqah, syarat sah qurban dan aqiqah dan pelaksanaan qurban dan aqiqah. 7. Sembelihan. Definisi sembelihan, syarat binatang sembelihan, syarat alat sembelihan dan cara pelaksanaan sembelihan 3 3

8. Perburuan.
Definisi perburuan, syarat-syarat perburuan dan masalah-masalah berkaitan perburuan. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 3

42

al-Jaziri, Abdul Rahman. (2001). Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib alArbaah. Beirut: Dar Ibn Hazm. al-Khin, Mustafa et al (1996). Fiqh al-Manhaji ala mazhab al-Shafiiy. Damsyik. Dar al-Qalam. al-Sayyid Sabiq. (2000). Fiqh al-Sunah. Beirut: Dar al-Fikr. al-Syarbini al-Khatib. (1377H / 1958M). Mughni al-Muhtaj. Misr: alHalabi. al-Zuhayli, Wahbah. (2000). al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr.

NAMA KURSUS

AL-FIQH AL-ISLAMI II (Islamic Jurisprudence II)

KOD KURSUS KREDIT SLT

: : :

HIS 3073 3 120 Jam

219

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama / Kedua

1. Menghuraikan permasalahan berkaitan dengan ibadat umum dan


khusus berdasarkan pandangan mazhab. (C6)

2. Mempamerkan kebolehan amali dalam ilmu yang dipelajari. (P3)


3. 4. Mengamalkan ibadat sesuai dengan tuntutan Syarak. (A3) Mampu membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian. (CS3, P1)

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan dua bahagian dari pengajian fiqh, iaitu bahagian muamalat dan munakahat. Bahagian muamalat memfokuskan kepada konsep harta, pemilikan dan bentuk-bentuk kontrak. Bahagian munakahat membincangkan tentang aqad nikah, hak-hak dan tanggungjawab suami isteri, metod penyelesaian shiqaq serta implikasi pembubaran perkahwinan. (This course discusses two aspects of jurisprudence studies, that are Islamic transactions and Islamic family law. Islamic transactions focusing on the concept of property, ownership and contracts. Islamic family law discusses about marriage contract, rights and responsibilities of the husband and wives, method in resolving the disputes as well as the effect of marriages dissolution.) Jam

KANDUNGAN

MUAMALAT : 1.0 Konsep Harta, Pemilikan, Kontrak dan Ahliyyah 3 Unsur dan kategori harta serta bentuk-bentuk pemilikan, Komunikasi aqad, pembahagian aqad, al-ahliyyah dan halangan al-ahliyyah. 2.0 Konsep Jual beli Rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat khusus bagi setiap rukun yang mesti dipenuhi serta jenis-jenis jual beli yang diharamkan. 3.0 Bentuk-bentuk aqad dalam Muamalah Islam Aqad amanah serta bentuk-bentuk instrumen semasa yang menggunakan aqad amanah ; Aqad tabarruat serta bentuk-bentuk instrumen semasa yang menggunakan aqad tabarruat ; Aqad musawamah serta bentuk-bentuk instrumen semasa yang menggunakan aqad musawamah. 3

15

220

MUNAKAHAT 1. Pernikahan dan syarat-syarat setiap individu. Definisi nikah, jenis-jenis pernikahan dan perkahwinan, rukun dan syarat nikah, kategori perempuan yang haram dinikahi, kafa'ah, perwalian, mahar dan persoalan berkaitan dengannya. 3

2.

Poligami dalam Islam. Definisi poligami, dalil pensyariatannya, syarat membolehkan poligami, hikmah diharuskan poligami dan konsep keadilan dalam poligami menurut Islam. 3

3.

Hak dan kewajipan dalam pernikahan. Hak dan tanggungjawab suami, hak dan tanggungjawab isteri, hak dan tanggungjawab anak, hak dan tanggungjawab ibu bapa. 3

4.

Metod Penyelesaian Konflik Suami Isteri. Proses dan prosedur penyelesaian konflik rumahtangga: Jawatankuasa Pendamai dan majlis hakam, 3

5.

Pembubaran Perkahwinan. Bentuk-bentuk pembubaran perkahwinan: talak, khulu' dan fasakh, sebab-sebab dibolehkan fasakh: ila, zihar dan li'an. 3

6.

Kesan-kesan pembubaran perkahwinan. Definisi dan bentuk-bentuk iddah, hukum-hakam berkaitan isteri ketika iddah dan hikmah beriddah, definisi dan rukun rujuk serta kaedah merujuk. 3

7.

Hak kewangan isteri selepas pembubaran perkahwinan. Definisi dan syarat nafkah iddah, definisi, kadar dan hukum mut'ah dan harta sepencarian. Jumlah

42

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

221

RUJUKAN

Ab. Mumin Ab. Ghani. (1999). Sistem Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ahmad Ibrahim. (1999). Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal.

al-Khin, Mustafa et al (1996). Fiqh al-Manhaji ala mazhab al-Shafiiy. Damsyik. Dar al-Qalam. al-Zuhayli, Wahbah. (2000). al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr. Syed Mohd Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa et. al. (2001). Pengantar Perniagaan Islam. Kuala Lumpur : Univision Press Sdn Bhd.

NAMA KURSUS

: ILMU-ILMU AL-QURAN (Sciences of the Quran)

KOD KURSUS KREDIT SLT

: HIQ 3013 : 3 : 120 Jam

222

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: Tiada : Pertama / Kedua :

1. 2.

Membandingkan pandangan dan metodologi ulama berkenaan dengan Ilmu-ilmu al-Quran dan Ilmu Tafsir. (C3) Membina kemahiran dalam berhadapan dengan serangan dan penyelewengan pentafsiran al-Quran dengan kaedah-kaedah Tafsir yang tepat. (P2) Menerangkan amalan adab-adab berinteraksi dengan al-Quran. (A3) Boleh mencari dan mengurus maklumat yang releven daripada pelbagai sumber. (LL1, A5)

3.
4.

SINOPSIS

: Kursus ini membincangkan isu utama berkaitan dengan ilmu-ilmu alQuran. Ia mencakupi bentuk ayat al-Quran, kemukjizatan al-Quran, tafsir, cara bacaan al-Quran dan pandangan orientalis terhadap alQuran. (This course discusses major issues related to the sciences of the Quran. It covers the forms of Quranic verses, Quranic miracles, exegesis, styles of Quranic recitation and the orientalists views on the Quran) Jam

KANDUNGAN

: 1.

Pertumbuhan dan Perkembangan Ulum al- Quran. Pengertian al-Quran, Nama-nama dan sifat-sifat alQuran, pengertian Ulum al-Quran, perbezaan di antara al-Quran dan Hadith (Qudsi dan Nabawi), sejarah pada zaman Sahabat dan Tabiin dan jenis-jenis ilmu dalam alQuran. 3

2.

Penurunan al-Quran. Pengertian Wahyu dan Nuzul al-Quran, Peringkat penurunan al-Quran dan Hikmah diturunkan beransuransur. 3

3.

Ayat Pertama dan Terakhir diturunkan dan Makkiyyah dan Madaniyyah. Ayat Pertama dan terakhir diturunkan, Makkiyyah dan Madaniyyah, pengertian Makkiyyah dan Madaniyyah dan faedah mengetahuinya, perbezaan dan keistimewaan Makkiyyah dan Madaniyyah. 3

223

4.

Asbab al-Nuzul. Definisi Asbab al-Nuzul, kepentingan dan faedah mempelajari, cara mengetahui Asbab al-Nuzul, sumber dan implikasi berita Asbab al-Nuzul, Riwayat tentang Asbab al-Nuzul dan Munasabat antara ayat dan surah. 3

5.

Pengumpulan dan Penyusunan al-Quran. Definisi pengumpulan al-Quran, faktor-faktor pengumpulan dan penyusunan, peringkat pengumpulan al-Quran, perletakan titik dan baris (Dabt al-Quran) dan pengertian Rasm Uthmani. 3

6.

Ilmu al-Qiraat dan Sabah Ahruf. Definisi Sabah Ahruf, Qiraat dan pembahagiannya, biodata Imam-imam al-Qiraat, Usul al-Qiraat dan Riwayat al-Qiraat 3

7.

Nasikh dan Mansukh. Pengertian Nasikh dan Mansukh, Jenis-jenis nasakh, beberapa pandangan ulama pro dan kontra dan Hikmah nasakh. 3

8.

Muhkam dan Mutasyabih. Pengertian Muhkam dan Mutasyabih, Sebab-sebab adanya ayat Muhkam dan Mutasyabih, Pendapat Ulama tentang Muhkam dan Mutasyabih dan Hikmah Muhkam dan Mutasyabih. 3

9.

Mukjizat al-Quran. Pengertian Ijaz, tujuan dan sejarahnya dan jenis-jenis Ijaz al-Quran. 3

10.

Tafsir al-Quran dan Terjemahan al-Quran. Pengertian tafsir dan tawil, Syarat dan adab mufassir, Metodologi Tafsir, Tafsir bi al-Mathur, Tafsir bi al-Rayi, Tafsir al-Isyari dan Tafsir Maudu`i, Sumber Tafsir, Tokoh dan Kitab Tafsir terkenal. Terjemahan al-Quran, Definisi Terjemahan, Bentuk Penterjemahan, Sejarah Terjemahan al-Quran dan Terjemahan Menyeleweng.

11.

Fawasil dan Rasm Al-Quran. Definisi Fawasil, kepentingan mempelajarinya, cara pengiraan ayat al-Quran, faktor berlaku perselisihan dalam pengiraan ayat. Sejarah Rasm Uthmani, cara penulisan Rasm Uthmani dan perbezaan antara Rasm Uthmani dengan rasm lain. 3

224

12.

Israiliyyat Dalam Kitab Tafsir. Definisi Israiliyyat, pendirian Nabi SAW terhadap Israiliyyat, Pembahagian Israilyyat, Kisah-kisah Israiliyyat dan sumber-sumber Israiliyyat. 3

13.

Isu-isu Penyelewengan dalam Tafsir al-Quran. Sejarah penyelewengan dalam Tafsir al-Quran, faktorfaktor penyelewengan, serangan Orientalis, penyelewengan menerusi ajaran sesat, bentuk serangan dan tindakan mengatasi. Jumlah 3

42 60% 40%

PENILAIAN

: Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

RUJUKAN

: al-Qadhi, Abdul Fattah. (2000). Sejarah al-quran. (terj.). Terengganu: Yayasan Islam Terengganu. al-Qattan, Manna Khalil. (2000). Mabahith fi ulum al-quran. Qahirah: Maktabah Wahbah Al-

al-Saleh, Subhi. (1999). Membahas ilmu-ilmu al-quran. (terj). Jakarta: Pustaka Firdaus. al-Dhahabi, Muhammad Husayn. (1989). Al-tafsir wa al-mufassirun. alQahirah: Maktabah Wahbah. Mohd Yusoh Ibrahim. (1992). Tafsir al-quran: pertumbuhan dan perkembangan 1-150h. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

NAMA KURSUS

ILMU-ILMU HADITH (Sciences of Hadith)

KOD KURSUS KREDIT SLT

: : :

LIH 3013 3 120 Jam

225

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama / Kedua

1. 2.

Membandingkan pandangan dan metodologi ulama berkenaan dengan ilmu-ilmu Hadith. (C4) Membina kemahiran dalam berhadapan dengan serangan golongan anti Hadith dan penyelewengan yang berlaku berkaitan dengannya. (P41 Mempamerkan tatacara dan adab-adab berinteraksi dengan Hadith. (A3) Boleh mengembangkan minda ingin tahu dan dahagakan ilmu pengetahuan dari pelbagai sumber. (LL3, A3)

3. 4.

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan beberapa istilah dan pembahagian dalam ilmu Hadith, tokoh ulama Hadith, kitab utama Hadith, al-Jarh wa alTadil dan Takhrij al-Hadith, cabaran dan penyelewengan dalam bidang Hadith. (This course discusses the terminologies and classifications in sciences of Hadith, Hadiths scholars, major books in Hadith, al-Jarh wa al-Tadil and Takhrij al-Hadith, the challenges and deviations in the sciences of Hadith.) Jam

KANDUNGAN

: 1.

Kedudukan Sunnah dalam syariat Definisi Sunnah, Dalil kedudukan Sunnah dan peranan al-Sunnah terhadap al-Quran. 3

2.

Sejarah Perkembangan dan Pembahagian Ulum alHadith Definisi Ulum al-Hadith, Ulum al-Hadith pada zaman Nabi SAW, Ulum al-Hadith pada zaman Sahabat dan Tabiin, Ulum Hadith pada zaman pengumpulan Hadith dan Pembahagian Hadith Riwayah dan Hadith Dirayah Pengertian Hadith, Khabar dan Athar. Definisi Hadith, Khabar, Athar, Sunnah, Sanad, Musnad, Musnid, Matan, Isnad al-Ali dan al-Safil, Muhaddith, alHafiz, al-Hakim, Sahabat, Tabiin, Hadith Qudsi dan ciricirinya.

3.

4.

Tadwin al-Hadith

226

Zaman penyusunan dan pengumpulan Hadith Nabi SAW, Sahabat, Tabiin, Tabi Tabiin. Biografi tokoh-tokoh utama perawi dan pengarang Sunan Tisah.

5.

Kitab Sunan Sittah / Tisah Definisi al-Jami, Sahih, Sunan, Musnad, Mustadrak, Mustakhraj, Muwatta, Musannaf. Pengenalan dan Metodologi Kitab Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, NasaI, Ibn Majah, al-Darimi, Musnad Ahmad dan Muwatta Malik, Menerima dan Meriwayatkan Hadith. Definisi Turuq al-Tahammul dan Sighah al-Ada. Jalan menerima hadith iaitu as-sama, al-qiraah al-ijazah, almunawalah, al-kitabah, al-Ilam, al-washiyyah dan alwijadah. Hukum meriwayatkan Hadith Dhaif. Kedudukan Hadith Pembahagian Dari Sudut Sifat Perawi - Sahih lizatih dan lighayrih, Hasan lizatih dan lighayrih, dan Pembahagian hadith Dhaif. Dari sudut Bilangan Perawi - Pengertian Mutawatir, Ahad, Masyhur, Aziz dan Gharib. Ilm Tarikh Al-Ruwah/ Rijal Hadith Definisi Tarikh Ruwah dan Rijal Hadith. Pengenalan perawi melalui kunyah dan laqab. Tahun kelahiran dan kewafatan, nama guru dan murid, rihlah ilmiyyah dan cara menguji perawi. al-Jarh Wa al-Tadil. Definisi al-Jarh Wa al-Tadil, Dalil al-Jarh Wa al-Tadil, Konsep Thiqah dan Dhabt. Pembahagian tingkatan dalam al-Jarh Wa al-Tadil. Takhrij al-Hadith Definisi Takhrij al-Hadith, Sejarah Takhrij, Kepentingan Takhrij dan kaedah-kaedah Takhrij al-Hadith.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Al-Muhkam wa Muktalif Al-Hadith Definisi Al-Muhkam wa Muktalif Al-Hadith, kepentingan kajian tentang Al-Muhkam wa Muktalif Al-Hadith, cara dan kaedah penyelesaian. Contoh-contoh hadith yang bercanggah. 3

12. Ilmu Nasikh Mansukh.


Definisi Nasikh dan Mansukh, kepentingan kajian tentang Nasikh dan Mansukh dan cara mengenalinya. 13. Cabaran Dan Serangan Terhadap Hadith 3

227

Definisi Inkar al-Sunnah, Sejarah penentangan terhadap Hadith, Serangan Orientalis dan Anti Hadith di Malaysia. Bentuk serangan dan tindakan mengatasi. 1. PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : Jumlah 60% 40% 42

al-Khatib, Muhammad Ajaj. (1998). Usul al-hadith ulumuhu wa mustalahuhu. Beirut:: Dar al-Fikr. Fauzi Deraman. (2002). Pengantar usul hadith. Selangor: Penerbit Salafi Ampang. Ibn Salah, Abu Amru Uthman Abd al-Rahman. (1998). Ulum al-hadith. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir Mahmud Tahhan. (1984). Taysir mustalah al-hadith. Kuwait: Maktabah Dar al-Turath. al-Qaradhawi, Yusuf. (1991). Kayfa nataamal maa al-sunnah alnabawiyyah. Herndon: IIIT.

NAMA KURSUS

AKHLAK (Islamic Manners)

KOD KURSUS KREDIT

HIA 3023 3

228

SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

120 Jam Tiada Pertama/Kedua

1.
2.

Menghuraikan akhlak Rasulullah yang menjadi teladan dalam kehidupan umat Islam. (C2) Memberikan tindak balas yang positif terhadap apa yang dipelajari. (P2) Menunjukkan akhlak-akhlak mulia dalam kehidupan seharian. (A5) Kemahiran menyampaikan idea dengan terang, berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan dan bertulis. (CS5, CT3,P2)

3. 4.

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan konsep akhlak Islam yang bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah. Penekanan diberikan kepada akhlak Rasulullah SAW sebagai model unggul pendidik dan pemimpin ummah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada pembentukan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. (This course discusses the concept of Islamic manners based on the Quran and Sunnah. The emphasis is given on the understanding and internalization of the Prophets characters as an ideal model for educators, and Muslim leaders which are related to family, social and political life. This course also emphasises on moulding noble characters (mahmudah) and bad characters (mazmumah).) Jam

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Konsep akhlak dalam Islam. Perbandingan antara akhlak, moral dan tasauf. Hubungan akhlak dengan aqidah Islam. Hubungan akhlak dengan ibadah seharian. Akhlak dalam kehidupan seharian pelajar Islam. Adab dan akhlak dalam kehidupan berkeluarga. Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak dalam kehidupan bernegara. Akhlak dalam urusan kehakiman. Jumlah

3 3 3 3 3 12 3 9 3 42

229

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Al-Medani, Abdurrahaman Hasan Habannaka. (2002). Al-akhlak alislamiah wa ususuha. Damsyiq: Dar al-Qalam. Azzam, Abd al-Rahman. (2004). Keagungan nabi Muhammad saw: kepahlawanan dan keindahan akhlak rasulullah. Kuala Lumpur: Crescent New (KL) Sdn. Bhd. Al-Buti, Muhammad Said Ramadhan. (2000). Fiqh al-sirah. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. Syeikh Muhammad Jamil Zainu. (2000). Akhlak & keperibadian rasulullah saw. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi. Darraz, Mumammad Abdullah. (1998). Dustur al-akhlak fi al-quran. Beirut: Muassasah al-Risalah.

NAMA KURSUS

FIQH SIRAH (Jurisprudence of Prophetic Life)

KOD KURSUS KREDIT SLT

: : :

HIS3053 3 120 Jam

230

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama / Kedua 1. Menganalisis sirah Nabi Muhammad S.A.W. (C4) Mengenalpasti pendekatan penyelesaian isu yang dibincangkan berasaskan sirah Nabi Muhammad S.A.W. (P2) Mewajarkan dakwah dan pendidikan sirah Nabi Muhammad S.A.W. dalam konteks semasa. (A5) Berkebolehan untuk berfikir secara penyelesaian alternatif. (CT3, LL2) kritis dan mencari

2. 3.
4.

SINOPSIS

Kursus ini juga mengkaji sejarah hidup nabi Muhammad S.A.W. sebelum dan selepas kenabian, pembentukan masyarakat Islam Madinah, penyebaran agama Islam dan Rasulullah (S.A.W.) sebagai tokoh pendidik mithali. Kursus ini juga akan mendedahkan pelajar untuk memahami kandungan al-Quran dan al-Hadith melalui pendekatan sirah nabawiah dan memberi pengetahuan dan penghayatan mengenai asas-asas Islam. (This course discusses the life of Prophet Muhammad S.A.W before and after the prophet hood, the formation of the Muslim community in Medina, the spread of Islam, as well as his life as an exemplary education figure. This course enables the students to understand the contents of al-Qur'an and al-Hadith through the approach of Prophet's biography and gives them basic knowledge about Islam.) Jam

KANDUNGAN

1.

Pengenalan Fiqh Sirah Nabawiah. Keputeraan Hingga Kerasulan. Menjelang Nubuwwah. Dakwah Bermula. Dakwah Jahriyah. Para Hijrah. Hijrah Rasulullah S.A.W ke Madinah. Pembentukan Masyarakat Islam Madinah. Ghazwatun Nabi.

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2. 3. 4. 5. 6.
7.

8. 9.

231

10. Rasulullah S.A.W Dengan Yahudi.

3 3 3 3 Jumlah 42

11. Peristiwa Pembukaan Kota Mekah. 12. Detik-detik Terakhir Hayat Nabi.
13. Rasulullah Sebagai Tokoh Pendidik Mithali.

PENILAIAN

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Muhammad Said Ramadhan al-Buti. (1977). Fiqh al-Sirah. Beirut: Dar al-Fikr. (TERJ) Dewan Pustaka Fajar Ibn Hisham. (1960). al-Sirah al-Nabawiyyah. Mesir: al-Qahirah. (terj) Jakarta: Darul Falah. Muhammad al-Ghazali. (1988). Fiqh al-Sirah. Kaherah: Dar al-Kutub al-Hadithah. (terj) Dewan Pustaka Fajar. Allama Shibli Normani., & Syed Suleman Nadwi. (1999). Siratun Nabi S.A.W. Vol. I II. (Terj. Rizwan Uddin Ahmad & Muhammad Aslam). Karachi: Darl Ishaat. M. Alawi al-Maliki. (2002). Prinsip-prinsip Pendidikan Rasulullah S.A.W. Jakarta: Gema Insani.

NAMA KURSUS

PEMIKIRAN ISLAM SEMASA (Contemporary Islamic Thought)

KOD KURSUS KREDIT

: :

HIA 3033 3

232

SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : :

120 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menghuraikan sejarah perkembangan pemikiran Islam. (C6)


2. Mengadaptasi pemikiran tokoh pemikir Islam semasa. (P1)

3. Mengenalpasti kesan pemikiran islah, tajdid dan islamisasi dalam


aspek sosioekonomi dan politik masyarakat. (A2)

4. Kebolehan untuk mencari idea dan mencari penyelesaian


alternatif. (CT4, TS3, P2) SINOPSIS : Kursus ini membincangkan definisi dan sejarah perkembangan pemikiran Islam. Penekanan diberikan kepada tokoh pemikir Islam semasa dan pemikiran mereka berkaitan Islah, tajdid dan islamisasi dalam aspek sosio ekonomi dan politik. (This course discusses the definition and the history of the development of Islamic thought. Emphasis is given on the thoughts of contemporary Muslim thinkers on the concept of islah, tajdid and islamisation in socio economy and politics.) Jam KANDUNGAN : Masyarakat. Konsep akal dan wahyu dalam Islam, peranan akal dalam syariat, potensi akal dalam kehidupan. Permasalahan Akal dan Ijtihad dalam Syariah Islam. Definisi akal dan ijtihad, kaitan akal dalam ijtihad, keperluan ijtihad dalam syariat, ruang lingkup ijtihad. Dinamika ijtihad kini dan akan datang. Pengertian dinamika ijtihad, pintu ijtihad masih terbuka, ijtihad dan masahat manusia, dalil harus ijtihad, teori objektif pensyariatan, beberapa contoh ijtihad baru, ijtihad kolektif pada masa akan datang. Isu-isu pemodenan dalam pemikiran Islam. 6 3 Islam dan Perkembangan 3

233

Islam dan pemodenan, pemodenan dalam urusan kehidupan, maslahat 5 asas pemodenan. Umat Islam dalam menghadapi perubahan dunia. Definisi perubahan, persiapan menghadapi perubahan dunia, keperluan akidah dan syariah dalam perubahan. Masalah pemahaman dan pelaksanaan sunnah. Definisi sunnah, di antara sunnah dan bidaah, bahagian-bahagian sunnah, asas-asas memahami sunnah. Perkembangan dan pengaruh pemikiran barat moden. Definisi pemikiran barat moden, perkembangan pemikiran barat, aliran-aliran pemikiran barat moden, pengaruh pemikiran barat moden terhadap Islam, Islam menghadapi pengaruh ini. Aliran-aliran pemikiran barat moden. Sekularisme, Orientalisme, Zionisme. Isu-isu sosial dalam pemikiran barat moden. Pergaulan lelaki dan wanita, budaya dan pemakaian. Persoalan wanita dalam Islam. Kedudukan wanita dalam Islam, hak-hak wanita, pembebasan wanita. Persoalan seni dalam Islam. Definisi seni dalam Islam, konsep seni menurut Islam, tokoh-tokoh seni Islam. Pemikiran Islam dalam pendidikan. Pemikiran pendidikan Islam, pemikiran pendidikan iman dan akhlak. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 3 3 3 6 3 3

42

234

: RUJUKAN

Abdul Rahman Abdullah. (1998). Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan aliran. Kuala Lumpur dan P. Pinang: Dewan Bahasa dan Pustaka dan PJJ USM. Hasan, Abdullah. (2002). Al-fikr al-islami wa al-nizam al-alami al-jadid. Mansurah: Dar al-Wafa. Imron Rossidy. (1998). An analysis of al-attass and al-faruqis conceptions of islamization of knowledge: implications for muslim education. Petaling Jaya: IIUM. Mohamad Kamil Ab. Majid. (2000). Tajdid: perspektif sejarah dan masa kini. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. al-Waie, Taufiq Yusuf. (2001). Al-fikr al-siyasi al-muasir inda al-ikhwan al-muslimin: dirasat tahliliyah maidaniyah muwaththaqah. Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah.

NAMA KURSUS

KAJIAN TEKS AL-QURAN DAN HADITH (Quranic and Prophetic Texts Studies)

KOD KURSUS KREDIT

: :

HIQ 3033 3

235

SLT PRASYARAT

: :

120 Jam Lulus : Ilmu-ilmu al-Quran (LIQ1013) Ilmu-ilmu Hadith (LIH1013)

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama / Kedua

1.
2.

Meghuraikan pandangan dan metodologi ulama pentafsiran teks al-Quran dan Hadith yang dikaji. (C4)

tentang

Mempamerkan kemahiran penguasaan teks asal al-Quran dan Hadith. (P2) Menunjukan etika metodologi kajian teks sebagai disiplin dalam menilai teks al-Quran dan Hadith. (A5,P4,EM3) Mengenal dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain. (TS3, A5)

3. 4.

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan metodologi kajian teks al-Quran dan Hadith. Tema utamanya adalah berkaitan dengan kepentingan ilmu, dakwah, ekonomi, teknologi dan keagamaan. Penekanan diberikan untuk mengkaji teks al-Quran dan Hadith secara tematik dan analitik. (This course discusses the methodology of textual studies on the Quran and Hadith. The main themes of this course relate to the importance of knowledge, dakwah, economy, technology, and religions. The focus is given on the thematical and analitical study of the Quranic and Hadith texts.) Jam

KANDUNGAN

: 1.

Kelebihan dan Keutamaan Kajian dalam Al-Quran dan Hadith Pengenalan Metodologi Kajian Teks al-Quran.

2.

AYAT PERTAMA Tajuk : Kemewahan Membawa Kehancuran (al-Isra : 16-21) Kefahaman Ayat, Kalimah Mufradat, Intisari Ayat berdasarkan pelbagai kitab Tafsir, Istinbat hukum dan pengajaran ayat.

3.

AYAT KEDUA Tajuk : Istiqamah Dalam Beragama ( Hud:112-115) Kefahaman Ayat, Kalimah Mufradat, Intisari Ayat berdasarkan pelbagai kitab Tafsir, Istinbat hukum dan pengajaran ayat. 3

236

4.

AYAT KETIGA Tajuk : Asas Dakwah Islamiyah (Fussilat: 33 36) Kefahaman Ayat, Kalimah Mufradat, Intisari Ayat berdasarkan pelbagai kitab Tafsir, Istinbat hukum dan pengajaran ayat. 3

5.

AYAT KEEMPAT Tajuk : Pengampunan Allah Dan Celaan Kepada Pengikut Langkah Syaitan. (al-Nur : 21-26) Kefahaman Ayat, Kalimah Mufradat, Intisari Ayat berdasarkan pelbagai kitab Tafsir, Istinbat hukum dan pengajaran ayat.

6.

AYAT KELIMA Tajuk : Batasan Aurat (al-Nur : 30-31) Kefahaman Ayat, Kalimah Mufradat, Intisari Ayat berdasarkan pelbagai kitab Tafsir, Istinbat hukum dan pengajaran ayat. 3

7.

AYAT KE ENAM Tajuk : Galakan Berkahwin (al-Nur : 33-35) Kefahaman Ayat, Kalimah Mufradat, Intisari Ayat berdasarkan pelbagai kitab Tafsir, Istinbat hukum dan pengajaran ayat. 3

8.

Pengenalan Metodologi Kajian Teks Hadith. Definisi Hadith, Kepelbagaian bentuk teks, kedudukan hadith, takhrij al-Hadith, penilaian terhadap matan dan sanad, huraian kefahaman hadith, istinbat hukum dan pengajaran. 3

9.

HADITH PERTAMA : Tajuk : Berilmu Sebelum Berbicara dan Bertindak. Kefahaman teks Hadith, takhrij al-Hadith, kajian kedudukan hadith, penilaian terhadap sanad dan matan, huraian kefahaman hadith, istinbat hukum dan pengajaran. 3

10.

HADITH KEDUA Tajuk : Al-Quran sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Kefahaman teks Hadith, takhrij al-Hadith, kajian kedudukan hadith, penilaian terhadap sanad dan matan, huraian kefahaman hadith, istinbat hukum dan pengajaran. 3

237

11.

HADITH KETIGA Tajuk : Kepentingan Menguasai Kekuatan Ekonomi Dan Pengagihan Peluang Kekayaan Yang Adil Kefahaman teks Hadith, takhrij al-Hadith, kajian kedudukan hadith, penilaian terhadap sanad dan matan, huraian kefahaman hadith, istinbat hukum dan pengajaran. 3

12.

HADITH KEEMPAT Tajuk : Sentiasa Menjaga Maruah Diri, Aurat Dan Penampilan Kefahaman teks Hadith, takhrij al-Hadith, kajian kedudukan hadith, penilaian terhadap sanad dan matan, huraian kefahaman hadith, istinbat hukum dan pengajaran. 3

13.

HADITH KELIMA Tajuk : Kepentingan Menguasai Kekuatan Teknologi Persenjataan dan Ketenteraan Kefahaman teks Hadith, takhrij al-Hadith, kajian kedudukan hadith, penilaian terhadap sanad dan matan, huraian kefahaman hadith, istinbat hukum dan pengajaran. 3

14.

HADITH KEENAM Tajuk : Memikul Tanggungjawab Dan Bersifat Amanah Kefahaman teks Hadith, takhrij al-Hadith, kajian kedudukan hadith, penilaian terhadap sanad dan matan, huraian kefahaman hadith, istinbat hukum dan pengajaran. Jumlah 3

42

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40% Al-

RUJUKAN

Manna Khalil al-Qattan. (2000). Mabahith fi ulum al-quran. Qahirah: Maktabah Wahbah.

Muhammad Ajaj al-Khatib. (1998). Usul al-hadith: ulumuhu wa mustalahuhu. Beirut: Dar al-Fikr. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari. (1345H). Sahih al-Bukhari. Mesir: Matbaah Mustafa al-Babi alHalabi wa Awladuh.

238

Muhammad Husayn al-Dhahabi. (1976). Al-tafsir wa al-mufassirun. alQahirah: Dar al-Kutub al-Hadithah. Wahbah al-Zuhaily. (1991). Al-Tafsir al-munir. Beirut: Dar al-Fikr alMuasir.

NAMA KURSUS

SEJARAH PERKEMBANGAN PENGAJIAN ISLAM (History of Islamic Studies)

KOD KURSUS KREDIT

: :

LIT3023 3

239

SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : :

120 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. 2. 3.

Menganalisis sumber, falsafah dan pemikiran sarjana dalam Pengajian Islam. (C3) Mempamerkan kemahiran dalam Falsafah Pengajian Islam secara kritikal. (P2) memahami

Menerangkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggubalan kandungan Pengajian Islam. (A5) 4. Kebolehan untuk mengembangkan minda ingin tahu dan dahagakan ilmu serta kebolehan untuk memberi sumbangan kepada perancangan dan menyelaraskan hasil usaha kumpulan. (LL3, TS4) SINOPSIS : Kursus ini membincangkan sejarah perkembangan pengajian Islam bermula dari zaman Rasulullah S.A.W sehingga kini. Ia memfokuskan tentang konsep, falsafah dan pemikiran tokoh-tokoh Islam seperti Ibni Khaldun, al-Ghazali dan al-Syaibani. Pendedahan juga diberikan kepada isu dan cabaran Pendidikan Islam di Malaysia. (This course discusses the development of Islamic studies since the time of the Prophet Muhammad (p.b.u.h) until the present time. It focuses on the concept, philosophy and the thought of Muslim thinkers such as Ibn Khaldun, al-Ghazali and al-Syaibani. This course also analyses the contemporary issues and challenges of Islamic Education in Malaysia.) Jam KANDUNGAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pemikiran dan falsafah Pendidikan Islam. Pengajian Islam zaman Umaiyyah dan Abasiyyah. Perkembangan Pengajian Islam di Eropah. Perkembangan ilmu zaman Uthmaniah. Perkembangan Pengajian Islam di Nusantara. Pengajian Islam di Malaysia. 6 9 6 6 6 9

240

Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN Abdullah Ishak (1989). Sejarah perkembangan pendidikan Islam. Kuala Lumpur: al-Rahmaniah. 60% 40% pelajaran

42

dan

Afzalur Rahman (1995). Ensiklopedia sirah perkembangan ilmu. (terj.). Jld. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Syalabi (1976). Tarikh tarbiyah al-Islamiyyah. Mesir: Maktabah. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1991). The concept of education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC. : Umar Muhammad al-Taomi al-Syaibani (2001). Falsafah al-tarbiyah alIslamiyah. Libya: al-Mansyaah al-Ammah.

NAMA KURSUS

IJAZ AL-QURAN (Miracle of the Quran)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRA SYARAT

: : : :

HIQ 3063 3 120 Jam Tiada

241

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama / Kedua

1. 2. 3.
4.

Menghubungkaitkan ayat-ayat al-ijaz dengan pelbagai ilmu lain. (C5) Memberikan tindak balas terhadap kepelbagaian ijaz yang terkandung dalam al-Quran. (P2) Menghubungkaitkan kepelbagaian ijaz alQuran dengan ilmu pengetahuan semasa. (A4) Kebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif. (CT3)

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan konsep dan sejarah pertumbuhan ilmu ijaz al-Quran serta pandangan para ulama dalam kepelbagaian bentuk ijaz al-Quran. Tumpuan diberikan kepada ayat al-ijaz yang merangkumi ilmu metafizika, tasyri, pendidikan, sains, sejarah, matematik, botani, zoologi, geografi dan astronomi. (This course discusses the concept and history of the development of sciences of Quranic miracle as well as Muslim scholars opinion towards the variety of ijaz al-Quran. The focus is given on verses of al-ijaz which covers the sciences of metaphysics, jurisprudence, education, natural science, history, mathematic, botany, zoology, geography and astronomy)

KANDUNGAN

1.

Konsep Ijaz al-Quran 3

Rasulullah dan kemukjizatan al-Quran dan perkembangan disiplin ilmu Ijaz menurut ulama yang berkaitan.

2.

Pengkajian Ijaz al-Quran 3

Kepentingan pengkajian, disiplin dalam meneliti ijaz alQuran dan faedah serta kesan kepada umat Islam dan manusia amnya. 3. Al-Ijaz al-Ghaibiy

Pandangan ulama yang terlibat dan ayat-ayat pilihan berkaitan al-Ijaz al-Ghaibiy al-Madhiy, al-Hadhir dan alMustaqbal. 4. Al-Ijaz al-Lughawiy wa al-Bayaniy

Pandangan ulama yang terlibat dan ayat-ayat pilihan yang berkaitan. 5. Al-Ijaz al-Tasyriiy

Pandangan ulama yang terlibat dan ayat-ayat pilihan berkaitan bidang syariah. 6. Al-Ijaz al-Tarbawiy

242

Pandangan ulama yang terlibat dan surah-surah pilihan yang berkaitan. 7. Al-Ijaz al-Ilmiy 12

Pandangan ulama tentang Ijaz al-Ilmy, disiplin pengkajian al-Ijaz al-Ilmiy dan ayat-ayat pilihan yang berkaitan penciptaan bumi, alam semesta, binatang dan tumbuhan serta kaitan dengan ilmu pengetahuan semasa. 8. dalam al-Quran Keselarasan Bilangan dan Angka

Bentuk Keselarasan Bilangan, Polemik angka 19, Asas Matematik dalam al-Quran serta kaitannya dengan ijaz al-Quran.

9.

Implikasi Ilmu Ijaz al-Quran

Implikasi kepada manusia serta rumusan akhir. Jumlah KANDUNGAN AMALI PENILAIAN : Tiada Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

3 42

Ali Abdul Hamid Abu Al-Khair (2004). Al-Quran dan Sains Moden. Johor Baharu: Perniagaan Jahabersa. Bucaille, Maurice (1976). The Bible, The Quran And Science : The Holy Scriptures Examined In The Light Of Modern Knowledge. Kuala Lumpur: A. S. Noordeen. Hassan Abbas Fadhlu (2006). Ijaz al-Quran al-Karim. Urdun; Dar alFurqan. Muhammad Kamil Abdul Samad (2004). Mukjizat Ilmiah dalam alQuran. (Alimin, Ghaneim Ihsan, Uzair Hamdan, Terj.). Jakarta: Media Grafika. Ridhwan Jamal Al-Atrasy (2007). Rsalah Fi al-Ijaz al-Quraniy. UIAM: Markaz al-Buhuth.

243

NAMA KURSUS

INTERAKSI DENGAN AL-QURAN DAN SUNNAH (The Interaction with the Quran dan Sunnah)

KOD KURSUS KREDIT SLT

: : :

HIQ 3083 3 120 Jam

244

PRA SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama / Kedua

1. Menganalisis metodologi berinteraksi


Sunnah. (C4).

dengan Al-Quran dan

2. Memberikan tindak balas terhadap tuntutan al-Quran dan Sunnah


dalam kehidupan masyarakat. (P2)

3. Menghubung kaitkan al-Quran dan Sunnah dengan dakwah


semasa. (A4,CS4)

4. Kebolehan untuk memimpin projek kemasyarakatan. (LS2)


SINOPSIS : Kursus ini membincangkan pendekatan dan metodologi berinteraksi dengan al-Quran dan Sunnah serta pelaksanaannya dalam konteks dakwah secara teori dan praktikal. (This course discusses approaches and methodologies of interaction with the Quran and Sunnah and its application in the context of dakwah in theory and practice) Jam KANDUNGAN : 1. Konsep Interaksi berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah Adab dan tatacara interaksi dengan al-Quran, kedudukan al-Quran, tujuan al-Quran dan hadis diturunkan. 2. Interaksi al-Quran; menghafaz, membaca dan mendengar Berlagu dengan suara bacaan yang baik, memerhatikan dan mengharmonikan bacaan al-Quran; berinteraksi dengan akal dan hati serta menyemak bacaan al-Quran. 3. Interaksi al-Quran dalam pemahaman dan pentafsiran Tafsir; kedudukan dan keperluan, metod paling ideal dalam mentafsirkan al-Quran, perkara yang perlu diawasi dalam mentafsir al-Quran dan Tafsir ilmiah al-Quran. 4. Interaksi al-Quran dengan mengikuti, mengamalkan dan berdakwah Mematuhi dan mengamalkan al-Quran, Al-Quran sebagai satu cara hidup, Al-Quran dan kenegaraan serta AlQuran sebagai perlembagaan dakwah. 5. Metodologi memahami al-Sunnah. 3 6 3

245

Memahami al-Sunnah menurut perspektif al-Quran, menghimpunkan hadith-hadith yang berkaitan dalam satu-satu tajuk, pentarjihan antara hadith-hadith yang bertentangan, memahami hadith melalui asbab al-wurud, membezakan antara wasilah yang berubah dengan tujuan yang tetap, membezakan antara hakikat dengan majaz, membezakan antara ghaib dan nyata serta penelitian kepada makna lafaz hadith. 6. Al-Sunnah Sumber Fiqh. Kepentingan hubungan hadith dengan fiqh. 7. Al-Quran dan Sunnah Sumber Dakwah Sosiologi dan kepentingannya dalam dakwah, keperluan komunikasi dalam dakwah dan bimbingan & kaunseling dari perspektif Islam. Jumlah : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir : 12

42 70% 30%

PENILAIAN

RUJUK AN

Ibn Kathir (1984). Tafsir al-Quran al-Azim. Makkah al-Mukarrah: Dar alBaz. Muhammad Nasir al-Din al-Albaniy (1986). Silsilat al-Ahadith alSahihah. Kaherah: Maktab al-Islami. Yusuf al-Qaradawiy (2006). Bagaimana Berinteraksi Dengan al-Quran. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Yusuf al-Qaradawiy (1996). Bagaimana Berinteraksi Dengan AlSunnah. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. Yusuf al-Qaradawiy (2005). Awlawiyat fi al-Amal al-Islamy. Misr: Dar al-Fikr.

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT : : : :

246

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama/Kedua 1. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) 2. Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) 3. Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL1) 4. Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) 5. Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) 6. Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5) Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

SINOPSISIS

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian

247

Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

42

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

248

HASIL PEMBELAJARAN

1. Mencaritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). CT3). dan pembelajaran

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

249

5.1 PENGAJIAN AL-QURAN, JAWI DAN BAHASA ARAB

NAMA KURSUS

KAEDAH MENGAJAR AL-QURAN (The Methodology of Teaching the Quran)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : :

HIQ3093 3 120 Jam Tiada

250

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama / Kedua

1. Meghuraikan kaedah pengajaran al-Quran dalam pelbagai bentuk


yang berbeza bagi setiap komponen al-Quran. (C4)

2. Menjelaskan kemahiran dan kaedah dalam pengajaran al-Quran.


(P2)

3. Menunjukan etika pengajaran yang sesuai dan berdisiplin dalam


pengajaran al-Quran. (A4, LL2)

4. Berkebolehan dalam kemahiran komunikasi, berfikiran kritis dan


kerja berpasukan. (TS3, A4) SINOPSIS : Kursus ini membincangkan secara mendalam tentang teknik dan bentuk pengajaran dalam pengajian al-Quran. Ia memfokuskan kepada beberapa pembahagian yang terdapat dalam pengajian alQuran seperti tilawah al-Quran, tarannum, ilmu Qiraat, hafazan alQuran, ulum al-Quran, tafsir al-Quran dan pengajian al-Quran dalam aplikasi ICT. Ia juga melibatkan latihan praktikal mengajar al-Quran untuk menilai keupayaan pelajar. (This course discusses in depth about technique and teaching forms in Quranic studies. It focuses on the numbers of sections in the Quranic studies such as recitation of the Quran, tarannum, sciences of Qiraat, memorization of the Quran, sciences of the Quran, Quranic exegesis as well as the usage of ICT in Quranic Studies. It also involves the practical exercise of teaching the Quran in order to assess the ability of student.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan Kaedah Mengajar al-Quran dan Kaedah Mengajar Tilawah al-Quran Konsep tilawah al-Quran, kaedah bacaan Iqra, bacaan Qiraati, kaedah bacaan Baghdadiyyah, bacaan Hattawiyyah, kaedah bacaan al-Barqi, bacaan al-Banjari, kaedah bacaan al-Muyassar, bacaan KALAM dan praktikal pengajaran. 2. Kaedah Hafazan al-Quran Sejarah dan perkembangan tahfiz al-Quran, kaedah Chunking, kaedah Jibril, kaedah al-Huffaz dan kaedah Darul Quran serta praktikal hafazan. 3. Kaedah Pengajaran Tarannum al-Quran Sejarah tarannum al-Quran, bentuk lagu al-Quran, seni suara, biografi qari al-Quran utama dan persembahan bacaan. 4. Kaedah Pengajaran Ilmu al-Qiraat 6 6 kaedah kaedah kaedah kaedah 6

251

Sejarah perkembangan ilmu al-Qiraat, sabah ahruf, biografi al-Qurra, metodologi imam al-Qiraat dan sanad imam al-Qiraat serta praktikal pengajaran bacaan alQiraat. 5. Kaedah Pengajaran Tafsir al-Quran Bentuk-bentuk tafsir, konsep terjemah ayat, kefahaman ayat al-Quran, kaedah pengambilan pengajaran ayat, penyelewengan dalam Tafsir al-Quran. 6. Kaedah Pengajaran Ulum al-Quran Konsep asas Ulum al-Quran, kitab-kitab utama Ulum alQuran, Israiliyyat, perbincangan tajuk-tajuk utama dalam Ulum al-Quran. 7. Bahasa Arab dalam Pengajian al-Quran Bentuk perbincangan bahasa Arab dalam al-Quran, balaghah dalam al-Quran, kesan bahasa Arab kepada tafsiran al-Quran. 3 6 3

8. Pengajian al-Quran dalam aplikasi ICT


Kepentingan ICT dalam pengajian al-Quran, perbincangan tentang laman sesawang al-Quran, perisian al-Quran dan al-Quran elektronik dan praktikal penggunaan ICT dalam pengajaran. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 70% 30% 42 6

Kamarul Azmi Jasmi dan Abdul Halim Tamuri. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah dan Pembelajaran. Skudai: UTM. Manna Al-Qattan. (2000). Mabahith Fi `Ulum Al-Quran. Riyadh: Maktabah Al-Ma`Arif. Misnan Jemali. (2010). Pedagogi Pengajaran Al-Quran: Teori dan Amali. PTS: Kuala Lumpur. Mohd Yusuf Ahmad. (2000). Sejarah Dan Kaedah Pendidikan AlQuran, Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Wahbah Al-Zuhaily. (2000). Falsafah Al-Tarbiyyah Fi Al-Quran. Damsyik: Dar Al-Maktabi.

252

NAMA KURSUS

KEMAHIRAN AL-QURAN (Quranic Recitation Skills)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

HIQ 3023 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

253

HASIL PEMBELAJARAN

1.
2. 3. 4.

Membaca al-Quran dengan kaedah yang sesuai. (C3) Mahir membaca al-Quran berdasarkan hukum tajwid yang betul. (P2) Membaca al-Quran dengan betul dalam kehidupan harian. (A3) Berkebolehan untuk mengembangkan minda ingin tahu dan mempraktikkan pembelajaran sepanjang hayat. (LL3, A3)

SINOPSIS

Kursus ini memberi tumpuan kepada kemahiran membaca al-Quran secara bertajwid. Ia meliputi sejarah dan perkembangan ilmu tajwid, bacaan secara Qiraat, tarannum dan menghafaz sebahagian daripada surah al-Baqarah. (This course focuses on the ability of reciting the al-Quran with proper tajwid. It includes history and development of tajwid, the recitation of the al-Quran using qiraat, tarannum and memorising a part of Surah al-Baqarah.) Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi Kemahiran Al-Quran dan Adab Alim Wa Mutaallim. Definisi kemahiran al-Quran dan disiplin yang berkaitan dengan guru dan pelajar al-Quran.

2.

Kelebihan dan keutamaan membaca dan menghafaz alQuran. Beberapa kelebihan dan keutamaan berdasarkan nas dan sumber yang sahih.

3.

Sejarah Ilmu Tajwid dan Pembukuan al-Quran (al-Rasm al-Uthmani). Sejarah permulaan, penulisan hinggalah kepada proses 2 pembukuan ilmu tajwid, juga disiplin yang mendasari penulisan al-Quran berdasarkan kaedah al-Rasm alUthmani.

4.

Makharij dan sifat-sifat huruf. Kaedah mengenal dan mengesan tempat-tempat keluarnya 2 sesuatu huruf al-Quran juga sifat-sifat tunggal dan berlawanan.

5.

Hukum-hukum bacaan nun mati dan tanwin.

254

Izhar Halqi, Idgham bila Ghunnah, Idgham maal Ghunnah, Ikhfa Hakiki, Iqlab dan Izhar Mutlak.

6.

Hukum nun dan mim bersyaddah. Usul syaddah, hukum bacaan, cara dengung, juga 2 perbezaan dengan sifat dengung pada hukum yang lain.

7.

Hukum-hukum berkaitan mad dalam al-Quran. Mad Asli, Mad Farie Munfasil, Muttasil, Lazim, Badal, Lin, 2 Aridh li al-Sukun, Silah dan Iwad.

8.

al-Mutamathilain, al-Mutajanisain dan al-Mutaqaribain. Pertemuan huruf yang dua bersamaan, yang berhampiran 2 sejenis, yang berhampiran.

9.

Bacaan Nipis dan Tebal (al-Tarqiq dan al-Tafkhim). Perbincangan khusus tentang bacaan huruf di dalam al- 2 Quran.

10.

Hukum berkaitan Waqaf dan ibtida. Jenis-jenis waqaf Tam, Kafi, Hasan, Qabih, Jaiz, Taanuq 2 dan saktah, juga tanda-tanda waqaf di dalam Mushaf Uthmani.

11.

Kaedah memulakan dan menyambungkan bacaan. Memulakan di awal surah, di tengah surah, antara dua 2 surah, Hamzah Wasal.

12.

Bentuk dan kaedah bacaan khas Istiazah dan basmalah, bacaan imalah, isymam, raum, 2 silah, tashil dan naqal.

13.

Usul al-Qiraat. Pengenalan kepada Qiraat dan Imam-Imamnya juga 2 kaedah bacaan bagi setiap Qiraat tersebut.

14.

Tarannum al-Quran. Mengenali lagu-lagu al-Quran Bayyati, Soba, Hijaz, Rast, 2 Jiharka, Nahawand.

255

Jumlah KANDUNGAN AMALI PENILAIAN : Tasmi' Bacaan al-Quran dan hafazan 14 Jam : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

28

Abdul Kadir Leong. (2005). Tajwid al-quran rasm uthmani. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd. Al-Habsy, Muhammad. (1999). Al-qiraat al-mutawatirah wa atharuha fi rasm al-quraniy wa al-ahkam al-syariyyah. Dimashq: Dar al-Fikr. Hassan Mahmud al-Hafiz (1986). Pelajaran ilmu tajwid rasm usmani. Kuala Lumpur: Dinie Publisher. Husayni Shaykh Uthman. (1401H). Haq al-tilawah. Amman: Dar al-Adawi. Surur Shihabuddin al-Nadawi. (2004). Ilmu tajwid menurut riwayat hafs an asim melalui toriq asy- syatibiyyah. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd.

NAMA KURSUS

APLIKASI KOMPUTER DALAM TULISAN JAWI (Computer Application in Jawi Writing)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

BSJ3063 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua

256

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menjana idea untuk mendapatkan gambaran tulisan jawi


mengikut konsep yang menarik dan mudah difahami. (C3) 2. Mendedahkan fungsi komputer dalam tulisan jawi yang boleh ditumpukan kepada pendidikan di sekolah. (K3)

3. Mengaplikasi metodologi pembangunan perisian jawi berbantukan


komputer yang betul dan berkesan. (P2,A3)

4. Menggabungjalin pelbagai teknik bagi menghasilkan perisian


pengajaran yang efektif. (P2) 5. Memanfaatkan kemahiran ICT dalam pengajaran.(CS3,CT3,EM2) SINOPSIS : Kursus ini bertujuan menyediakan kepada pelajar pengetahuan asas penggunaan komputer dalam pengajaran jawi. Pengetahuan ini merangkumi sejarah perkembangan dan kepenggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran, perkakasan komputer, instruksi penggunaan meliputi kaedah dan cara, aplikasi dan pembinaan modul P&P dan dua reka bentuk/konstruksi bahan pengajaran jawi berasaskan komputer. (The aim of this course is to prepare student with basic computer knowlodege in Jawi teaching. This knowledge include the developement of using computer history and computer learning, computer software, the way to use computer included methode, application, P&P module construktion, and of computer basic jawi material learning) Jam KANDUNGAN : 1. Perkembangan penggunaan komputer dalam P&P 2. Definisi istilah, konsep dan terjemahan istilah 3. Kaedah pengajaran dan kesesuaian 4. Aplikasi computer dalam pengajaran jawi 5. Penggunaan grafik dalam perisian 6. Proses pembinaan bahan pengajaran 7. Reka bentuk sistem pengajaran 8. Kriteria perisian kursus pengajaran yang berkesan 9. Pembentangan modul pengajaran tulisan jawi Jumlah 4 4 6 6 4 4 4 4 6 42

257

KANDUNGAN AMALI PENILAIAN :

Amali makmal

Kerja Kursus: Peperiksaan:

100% -

RUJUKAN

Baharuddin Aris, Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. 2001. to e-mail and world wide Pembangunan Perisian Multimedia Satu Pendekatan Sitematik, Kuala Lumpur : Venton Publshing. Che' Siah, Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. 2005. Multimedia Konsep & Praktis projects. Selangor: Venton Publishing Sdn. Bhd McEnery, T. & Wilson, A. 2001. Corpus linguistics: An introduction. 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press Mohd. Hussain Haji Bahruddin. 2002. Sistem Tulisan Jawi. Batu Caves: Pustaka Wira Sdn. Bhd Norhasimah Abu Samah, et al.. 2001. Pengajaran Berbantukan Komputer. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: PENGAJARAN LITERASI: MEMBACA DAN MENULIS JAWI (Teaching Literacy: Early Reading and Writing Jawi) : KRA 3013 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama / Kedua

258

HASIL PEMBELAJARAN

: 1.

Membanding beberapa teori dan pendekatan pengajaranpembelajaran membaca dan menulis peringkat awal. (C3) Memilih dan mengguna kaedah yang sesuai dan berkesan untuk mengajar membaca dan menulis jawi, terutama di peringkat asas. (C2) Merancang pengajaran pembacaan dan penulisan secara teratur dan sistematis untuk mengajar di bilik darjah terutama untuk pra sekolah, Tahun 1 3. (C5,A2.P2) Menjalankan ujian diagnostik terhadap masalah membaca jawi dan membuat pemulihan. (C3,CS2,A4) Membuat penilaian berterusan terhadap kemajuan murid dalam literasi menulis dan membaca jawi. (C6,EM3)

2.

3.

4. 5.
SINOPSIS

: Kursus ini memperkenalkan teori dan pendekatan mengajar literasi (membaca dan menulis) (2M) jawi pada peringkat asas. Ia membina kemahiran guru memahami dan memilih kaedah dan merancang pengajaran 2M jawi kepada terutamanya murid pra sekolah, Tahun 1 3. Pelajar juga akan mendapat kemahiran memilih dan mengguna ujian diagnostik membaca jawi untuk mengesan kelemahan murid dan mengajar pemulihan dengan kaedah yang sesuai. Kursus ini juga mengandungi panduan untuk menjalankan aktiviti membaca dan menulis di bilik darjah, dan menggalakkan murid membaca dan menulis jawi secara lebih meluas. (This course introduces theories and approaches to the teaching of literacy (reading and writing) Jawi (the Arab script). It will develop teachers ability to choose appropriate methods and plan strategies to teach jawi to pupils in preschool, Year 1 - 3. Teachers will also acquire skills in administering diagnostic tests in reading jawi, and take steps to help pupils overcome their problems. The course includes guidelines on appropriate approaches in classroom reading and writing activities and to encourage children read and write jawi extensively.)

Jam KANDUNGAN : 1. 2. Teori perkembangan bahasa, membaca dan menulis kanak-kanak dan teori-teori bacaan awal. Dapatan kajian dan prinsip pembelajaran membaca dan menulis peringkat asas: antaranya kanak-kanak atau murid berlainan tahap kesediaannya, hubungan yang rapat antara membaca dan menulis. Ciri-ciri utama Bahasa Melayu dari segi sistem ejaan, pembinaan perkataan dan tatabahasa. Sistem ejaan Jawi baru Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP): perbandingan sistem ejaan yang lama 3

3.

259

dengan yang baru. 4. Membincangkan dan menunjuk pendekatan mengajar awal membaca dan menulis jawi Kaedah Abjad & fonik Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK): Membincang hasil beberapa hasil kajian pengajaran jawi di sekolah rendah. 5. Sambungan: Merancang dan menyusun pelajaran berdasarkan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK): mengenal beberapa huruf, membina dan membaca suku kata terbuka dan perkataan, Membina dan membaca suku kata tertutup dan perkataan, dan ayat mudah; 6. Kemahiran menulis jawi: cara menulis dan menyalin huruf, suku kata dan perkataan berdasarkan prinsip dan panduan tertentu di apa huruf boleh disambung dan apa yang tidak; cara menyambung huruf dalam penulisan suku kata dan perkataan. Membaca dan memahami cerita mudah tulisan jawi. Latihan kefahaman, menceritakan semula; mengisi tempat kosong dalam cerita, Aktiviti-aktiviti membaca di bilik darjah Bacaan kuat kepada murid (read aloud) Bacaan bersama murid Menggalakkan murid membaca sendirian Membaca skrip untuk drama mudah dalam bilik darjah. 8. Mengesan (ujian diagnosis) masalah membaca dan menulis jawi di kalangan murid, Merancang dan melaksanakan pengajaran pemulihan bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah membaca dan menulis jawi. 9. Membuat penilaian dan merakamkan kemajuan kanak-kanak membaca dan menulis. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : Kerja Kursus Peperiksaan 70% 30% 3 6

7.

3 42

: Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 1 4. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran.

260

DBP. (1997). Daftar Ejaan Rumi Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Isahak Haron. (2008.) Mudah Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Isahak Haron. (2008). Panduan Guru Mengajar Jawi berserta carta dan VCD. Selangor USJ: Penerbit Ilmu Bakti.

COURSE TITLE COURSE CODE CREDIT HOUR SLT PREREQUISITION SEMESTER

: : : : :

MAHARAT AL-KITABAH BAK 3013 3 120 hours None

First/ Second

261

LEARNING OUTCOME

1. To assess writing and composition skills by applying affective


and correct syntax and techniques; (C4)

2. To apply simple writing skills spontaneously and to produce


article based on Arabic grammar and syle; (P2)

3. To be accustomed to Arabic composition terms; (A1,CT5) 4. to write articles, formal letters, reports and individual letters in
correct format; (C1,CS3) SYNOPSIS : This course is meant to guide students to master writing skills through selective contemporary and historical texts in the context of al-insya, al-maqalah, al-rasail, al-taqrir, al-muzakkirah etc. focusing on the study of Arabic literary style. Students are also guided to write report, news and texts summary. (Kursus ini bertujuan membimbing pelajar menguasai kemahiran menulis melalui teks-teks pilihan semasa dan turath dalam bidang penulisan al-insya, al-maqalah, al-rasail, al-taqrir, al-muzakkirah dan lain-lain dengan fokus kepada kajian gaya bahasa Arab. Pelajar juga dibimbing menulis laporan, berita, serta meringkaskan karangan.) Jam CONTENT : Introduction to the course and discussing the topics in general. Development of Arabic alphabets and its order ; " " Joined letters (mausulah)and unjoined letters (maqtuah) Unpronounced Written letters and pronounced unwritten letters. The letter hamzah ( hamzah al-wasal and hamzah alQat) The letter Ta ( Ta`maftuhah and Ta marbutah) Writing hamzah letter in the centre Reading marks (alamat al-tarqim) How to write individual letters 3 3 3 3 3 4 4 4 3

262

How to write formal letters How to write reports . How to write articles " " Jumlah ASSESSMENT : Coursework: Final exam: REFERENCE : 60% 40% 42 4 4 4

Abu Bakar Hamzah. (1970). al-Asalib al-Arabiyah. Pulau Pinang: Matbaah Al-Ittihadiah. Mansin, Abdul Aleem El-Sayed. T.th. Sentence Dictionary English/ Arabic Sentence. Cairo: Madbouuly Bookshop. Al-Dainuri, Ibn Qutaibah. (t..t.). Adab al-katib. Beirut: Dar al-Kutb al`Ilmiyah. Al-Qalqashandi, Abu Al-Abbas. (1987). Subh al-Asha fi Sina at alInsha. Tahqiq: Muhammad Husayn Shams al-Din . Beirut: T.p. Al-Qursahi, Ibn Shith. (2001). Ma`alim al-kitabah wa maghanim alisabah. Beirut: Dar al-Kutb al-`Ilmiyah. Fakhri M. Solih. (1994). Al-Lughatul al-Arabiyah adaan wa nutqan wa imlaan wa kitabatan. Mansurah: Dar al-Wafa al-Nashir.

263

COURSE TITLE COURSE CODE CREDIT HOUR SLT PREREQUISITION SEMESTER LEARNING OUTCOME

: : : : :

MAHARAT AL-MUHADATHAH WA AL-KHATABAH BAK 3023 3 120 hours None

: :

First / Second 1. To assess speaking and speech skills by applying affective and correct syntax and techniques; (K6)

2. To apply speaking skills spontaneosly and produce and qualified


speech; (P1)

3. to be accustomed to Arabic communication and speech terms;


(P2,A4)

264

4. to produce audio visual through ICT application. (CS4,LL2)

SYNOPSIS

The course is meant to guide students to master conversation skills and speech delivering through selective texts in politics, social, media, religion, sport and other various fields. They will be emphasized to talk, communicate and render speeches spontaniously. The focus is on training students to use Arabic terminology correctly.) (Kursus ini bertujuan membimbing pelajar menguasai kemahiran almuhadathah dan al-khatabah melalui teks-teks pilihan dalam bidangbidang seperti politik, sosial, mass media, keagamaan, sukan dan sebagainya. Penekanan akan diberikan daripada perbualan, dialog semasa dan latihan al-khatabah secara spontan. Keutamaan akan diberi kepada usaha melatih para pelajar dalam penggunaan istilah Arab semasa yang tepat.) Jam

CONTENT

Arabic recitations Arabic sound production Vowels and Arabic speech marks Long vowels and other speech marks Definition of speech Techniques of speech Forms of speech

265

The Prophets speech and the stand of other speeches. : History of speech among the Arabs ) ( Types of speech:( al-wasaya, al-mufakharat wa al-ajwibah) Total ASSESMENT REFERENCE : : Coursework 100%

3 42

Fakhri M. Solih. (1994). Al-Lughatul al-Arabiyah adaan wa nutqan wa imlaan wa kitabatan. Mansurah: Dar al-Wafa al-Nashir. Abdul Jalil Abdul Shalbi. (1987). Al-Khitabah wa idad al-khatib. Kaherah: Dar al-Shuruq. Ibrahim, Abd al-Alim. (1996). al-Nahw al-wazifi. Kaherah: Dar al-Maarif. al-Khatib, Muh}ammad Khalil. (1983). Khutab al-mustafa SAW. Kaherah: Dar al-Itisam. Sini, Mahmud Ismail. (1982). al-Arabiyah lil hayah. Arab Saudi: Jamiat al-Malik Suud.

NAMA KURSUS

APLIKASI TATABAHASA ARAB (Applied Arabic Grammar)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

HIB 3023 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

266

HASIL PEMBELAJARAN

1.
2.

Merumuskan penggunaan tatabahasa bahasa Arab di dalam teks yang berkaitan. (C5) Mengadaptasikan tatabahasa Arab dalam penulisan. (P2) Mengesahkan aspek disiplin tatabahasa yang terdapat dalam teks berbahasa Arab. (A2) Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi perseorangan dan bekerja secara efektif untuk mencapai objektif. (CS7, TS1, P2) tumpuan kepada kemahiran menggunakan penulisan. Latihan penulisan bermula daripada karangan yang mudah hingga kepada bahasa Arab berdasarkan tatabahasa yang

3. 4.

SINOPSIS

Kursus ini memberi tatabahasa Arab dalam menulis ayat dan mengaplikasikan gaya betul.

(This course focuses on the skills of using the Arabic grammar in writing. The exercise of writing begins from formation of easy sentences and compositions to the application of Arabic writing style according to correct Arabic grammar.) Jam KANDUNGAN : 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 9

267

7. 8. 9. .01 Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

al-Aqtash, Yahya Salim. (1994). al-tarbiyyah al-islamiyyah. Jordan: wazarah al-tarbiyyah wa al-Talim. Ghalayaini, Mustafa. (1989). Al-durus al-arabiyyah li al-madaris thanawiyyah. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah. al-

Lujnah al-Talif. (2005). Maharat al-kitabah. Kuala Lumpur: Kaci Trading Sdn. Bhd. Majma al-Lughah al-Arabiyyah al-Urduniy. (1995). Qawaid al- lughah al-arabiyyah. Jordan: Wazarah al-Tarbiyyah Wa al-Talim. al-Rajihi, Abduh. (1988). Al-tatbiq al-nahwi. Beirut: Dar al-Nahdah alArabiyyah.

268

NAMA KURSUS

PRINSIP PENGAJARAN BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA ASING (The Principles of Teaching & Learning Arabic Language as a Foreign Language)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BAP 3023 3 120 Tiada Pertama / Kedua

1. Menunjukkan kemahiran pengajaran bahasa Arab ; (C4) 2. Mempraktikkan teori pengajaran dalam aktiviti pembelajaran &

269

pengajaran ; (P2)

3. Menghuraikan sikap yang positif dalam pedagogi bahasa Arab ;


(CT4)

4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang


diberi. (CS3) SINOPSIS : Kursus ini menampilkan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran bahasa asing, pendekatan dan aplikasi dalam bidang bahasa Arab sebagai bahasa asing. Topik-topik yang dibincangkan termasuk pendekatan dalam pengajaran kemahiran berbahasa, strategi pemerolehan bahasa utama dana pengajaran bahasa asing. Begitu juga pengenalan kepada kompenan-kompenan proses pengajaran bahasa, teknik-teknik pengajaran bahasa Arab pada peringkat pendidikan yang berbeza dengan mengambil berat tentang linguistik, psikologi, sosial dan kebudayaan. (This course presents the principles of teaching and learning of foreign language, approaches and applications in the Arabic language as a foreign language. Topic that will be utilized in teaching the language skills, initial strategies and the teaching of foreign language. Apart from that, introduction to the components of process of language teaching and the techniques of the teaching Arabic language at different phases of education levels emphasizing on the aspect of linguistics, psychological, social and culture are also will be taught.) Jam KANDUNGAN : Pengenalan kepada bahasa, perkembangan, ciri-ciri dan kepentingannya Bahasa Arab sebagai bahasa asing. Perkembangan, ciri-ciri dan kepentingannya. Sejarah bangsa Arab, kedudukan geografi, kegiatan sosio-ekonomi dan sosio-budaya Perkembangan bahasa Arab dan lahajahnya Hubungan bahasa Arab dengan bahasa lain dunia Perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa antarabangsa Methodologi pengajaran bahasa asing: Method al-Qawaid wa al-Tarjamah Method al-Mubasyarah Method as-Samiah as-Syafawiyyah Method al-Intiqaiyah Unsur-unsur yang mempengaruhi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Tenaga pengajar Pelajar Persekitaran Bahan-bahan lain Ciri-ciri dan etika tenaga pengajar yang baik 3

270

Kognitif Intelek Psikomotor 3

Pembelajaran & pengajaran ilmu fonetik Arab Teknik dan pendekatan pengaran ilmu fonetik Arab yang berkesan Pembelajaran & pengajaran Tarakib al-Lughawiyah Teknik dan pendekatan pengajaran Tarakib allugahwiyah yang berkesan Pembelajaran & pengajaran al-Kalimat Teknik dan pendekatan pengajaran al-Kalimat yang berkesan Pembelajaran & pengajaran al-Qiraah Teknik dan pendekatan pengajaran al-Qiraah yang berkesan Pembelajaran & pengajaran al-Kitabah Teknik dan pendekatan pengajaran al-kitabah yang berkesan Jenis-jenis bahan bantu mengajar dan fungsinya Ciri-ciri BBM yang baik dan keberkesanannya dalam P&P BBM manual BBM berasaskan komputer dan ICT Bentuk-bentuk soalan dan ujian serta fungsinya Peranan dan objektif ujian Jenis-jenis ujian Item soalan Prosedur perlaksanaan ujian (sebelum/semasa/selepas) Spesifikasi ujian yang baik dan berkualiti Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 70% 30%

42

Abd al-Mawjud, Muhammad Izzat. (1997). Asasiyat manhaj wa tanzimatuh. Dar al-Thaqafah. Beirut. Brown. A.D. (1994). Usus Taallum al-lughah wa Talimiha (Principles of Language Learning and Teaching). Dar al-Nahdah al-Arabiyah. Beirut. Mahjud. Abbas. (1986). Mushkilat fi talim al-Arabiyah: Hulul Nazariyah wa tatbiqiyah. Dar al-Thaqafah. Beirut. Muhammad Ali al-Khuli. (1982). Asalib Tadris al-Lughah al-Arabiyah. Dar al-Ulum. Riyad. Saudi. Rayyan. Fikri Hassan. (1971). al-Tadris: ahdafuh, ususuh, asalibuh, taqwim Nataijih wa tatbiquh. Alam al-Kitab. Kaherah.

271

6.

PENDIDIKAN MUZIK

272

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

APRESIASI MUZIK KANAK-KANAK KAZ3013 3 120 Tiada Pertama/Kedua Di akhir kursus pelajar boleh:

1. 2.

Menjelaskan kepentingan muzik dalam perkembangan kanak-kanak. (C2, A3) Menganalisis karya muzik yang didengar berdasarkan kepada stail, genre dan elemen muzik. (C4)

273

3.

Mengaplikasi pengetahuan asas teori muzik dan elemen-elemen muzik serta kemahiran nyanyian dan bermain alat perkusi dalam merancang dan membuat persembahan muzik secara ensemble. (C3, A4 TS3) Merancang dan mengendalikan pengajaran mikro yang mengintegrasi aktiviti muzik dalam pengajaran mata pelajaran bukan muzik. (P4,C5) Mendemonstrasi keupayaan mengintepretasi sukatan pelajaran pendidikan muzik tahap satu dengan menyediakan rancangan pelajaran dan mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran. (C5)

4.

5.

SINOPSIS

Kursus ini mendedahkan pelajar dengan teknik dan seni mendengar, pengetahuan asas muzik, asas nyanyian dan bermain alat perkusi dengan tujuan untuk memahami perkembangan muzikal dan apresiasi kanak-kanak terhadap berbagai genre dan stail muzik pelbagai budaya. Pelajar akan mempelajari cara mengintegrasi aktiviti muzik dalam pelajaran matapelajaran opsyen masing-masing. Pelajar akan turut didedahkan tentang perancangan dan pelaksanaan pelajaran pendidikan muzik untuk murid tahap satu sekolah rendah. Jam

KANDUNGAN

: 1. Muzik dan perkembangan kanak-kanak Kanak-kanak normal Kanak-kanak istimewa Elemen-elemen muzik 3. Irama Melodi Harmoni Tekstur Bentuk Warna Ton Dinamik Ekspresi 9 3

2.

Stail dan genre muzik pelbagai budaya Muzik tradisional Muzik klasik barat Muzik popular Muzik dunia lain-lain Nyanyian lagu kanak-kanak Lagu rakyat

4.

274

5.

Lagu tradisional Lagu ciptaan baru 6

Permainan alat muzik Alat perkusi tidak berpic tetap Alat perkusi berpic

6.

Pedagogi muzik di sekolah rendah 9 Menginterpretasi sukatan pelajaran Rancangan pelajaran Kaedah pengajaran dan pembelajaran Penilaian Pelajaran muzik dalam pendidikan khas Mengintegrasi muzik dalam pelajaran dalam matapelajaran lain Jumlah 42 60% 40%

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

RUJUKAN

: Anderson, W. and Lawrence, J. (2010). Integrating Music into the Elementary Classroom. Boston: Shirmer Cengage Learning Duckworth, William. (2009). A Creative Approach To Music (10th Ed.). London: Schirmer. Houlahan, Micheal & Tacka, Philip (2008). From Sound to Symbol: Fundamentals of Music. London: Oxford University Press. Jones, P and Robson, C. (2008). Teaching Music in Primary School. Exeter: Learning Matters Ltd. Takesue, S. (2010). Music Fundamentals: A Balanced Approach. London: Routledge White, Gary. (2010). Music First (6th Ed.). New York: McGrawHill.

275

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRA-SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

ENSEMBEL INSTRUMENTAL SRZ3043 3 120 Jam Asas Teori Muzik Pertama/Kedua 1. Berkeyakinan mengendalikan dan memimpin ensembel instrumental dengan baik dan berkesan. (C4, LS1, CS3) menghasilkan persembahan yang baik. (C5,P2) 3. 4. Menguasai etika latihan dan persembahan ensemble (EM2, CT4) Mengaplikasikan teknik- teknik permainan alat yang telah

2. Menganalisa dan menginterpretasi skor penuh untuk

276

dipelajari. (P3, CS5)

5. Mampu berkerja dalam satu kumpulan dan berkomunikasi


dengan baik (A4, LS4, CS6) SINOPSIS : Kursus ini memberi pendedahan, kefahaman dan kemahiran muzikal secara teori dan amali kepada pelajar melalui ensembel instrumental. Penekanan utama adalah tertumpu kepada teknik bermain alat muzik secara berkumpulan, warna ton, intonasi dan interpretasi dalam persembahan ensemble. Pelajar juga diberi pendedahan terhadap repertoire dalam ensembel serta disiplin dan etika dalam persembahan. Aspek pengajaran ensembel instrumental di sekolah juga akan diterapkan kepada pelajar.

Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan Alat rekorder dan perkusi Instrumentasi dalam ensembel (rekorder, perkusi) Teknik asas tiupan dan ketukan Fokus kepada embouchure 2. Teknik Permainan Penalaan/ tuning Teknik asas tiupan dan ketukan Penjarian/ posisi Fokus kepada rhythm/ tempo Penghasilan ton yang baik Skel C Pengenalan pada arppegio 3. Latihan permainan Alat Penalaan Alat/ tuning Warna ton pada instrumen Skel C dan arpeggio Tanda dalam Dinamik/ piano, forte Rekorder dan perkusi bergabung 4. Permainan secara ensembel Sesi pemanasan alat Imbangan bunyi 4 6 4 postur, pernafasan dan 6

277

Intonasi Unison dalam lagu Rekorder dan perkusi bergabung 5. Ekspresi Penilaian secara sectional Perbincangan tentang intonasi/ imbangan bunyi/ teknik Long accent/ short accent Cresendo/ decrescendo/ diminuendo Rekorder dan perkusi bergabung 6. Etika latihan dan persembahan Etika latihan dan persembahan Pengukuhan skel dan arpeggio Rekorder dan perkusi Pengukuhan lagu 7. Interpretasi Frasa / titik pernafasan Interpretasi lagu Keseimbangan bunyi Terminologi dalam muzik 8. Penilaian dan ensembel Keseimbangan bunyi Penilaian secara sectional Warna ton pada alat Rekorder dan perkusi 9. Dinamik 4 6 6 4

Dinamik/ mf, mp, ff, pp

Keseimbangan bunyi 10. Pengajaran ensembel di sekolah Teknik dan pendekatan perancangan pengajaran 11. Aktiviti Pengukuhan Pengukuhan semua skel dan arpeggio yang dipelajari 2 4

278

Pengukuhan lagu wajib/ Interpretasi lagu Jumlah 52

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus

100%

Duckworth, William. (2009). A Creative Approach To Music. (10th. Edition). London: Schirmer Books. Inc. Duncan, James., & Orchese, Orpha. (2006). Fundamentals of Music Theory: Indo America Books. Houlahan, Micheal,. & Tacka Philip. (2008). From Sound to Symbol: Fundamentals of Music. London: Oxford University Press. Henry, Earl. (2008). Fundamentals of Music: Rudiments Musicianship and composition. (5th. Edition). New Jersey: Prentice Hall. White, Gary. (2010). Music First. (6th. Edition). New York: McGraw-Hill.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRA SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: MUZIK MALAYSIA (Malaysia Music) : KRZ3063 : 3 : 120 : Tiada : 2 : Di akhir kursus pelajar boleh: 1. Menghuraikan sejarah dan perkembangan muzik di Malaysia. (C4, A3, CS3) 2. Membuat analisis dari aspek muzikologi bagi muzik pilihan yang dipersembahkan di Malaysia. (C4, CT2) 3. Membentangkan fakta mengenai bentuk muzik yang dipersembahkan di malaysia mengikut era. (C5, CS3)

279

4. Menjalankan satu kajian skala kecil mengenai salah satu


bentuk muzik di Malaysia. (C6,CS3)

5. Memainkan salah satu alat muzik dalam ensembel muzik


di Malaysia. (P3, LS3, CT2) SINOPSIS : Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang pelbagai jenis muzik yang dipersembahkan di Malaysia. Kajian akan tertumpu kepada beberapa bentuk muzik klasik, rakyat, sinkretik dan popular di Malaysia. Pelajar akan mengkaji sejarah, pengaruh, fungsi dan elemen-elemen muzik yang terdapat dalam sesebuah masyarakat tersebut. Pelajar juga berpeluang mendapat pendedahan amali melalui penyelidikan beberapa jenis muzik yang dipersembahkan di Malaysia di samping mengambil bahagian di dalam amali muzik yang terpilih. KANDUNGAN : 1. 2. Sejarah Muzik Malaysia Jam 3

Analisis fungsi dan peranan muzik dalam sosial/ masyarakat 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 Jumlah 42

3. 4. 5. 6.

Muzik tradisi Budaya Istana & Budaya Rakyat Pengklasifikasian genre muzik di Malaysia Muzik Klasik Muzik Rakyat

Muzik Sinkretik 7. 8. 9. 10. 11. Muzik Popular Muzik Kaum Cina di Malaysia Muzik Kaum India di Malaysia Muzik Orang Asli Muzik Sabah dan Sarawak

280

PENiLAIAN

: Kerja Kursus Peperiksaan Akhir :

60 % 40 %

RUJUKAN

Lee Elaine (2006). Ethnic Musical Instruments of Malaysia. Edited by Mohd Hassan Abdullah, Kuala Lumpur: Win Publication Sdn. Bhd. Matusky, Patricia, Tan Sooi Beng (1997). Muzik Malaysia: Tradisi Klasik, Rakyat, Sinkretik, Pulau Pinang & Kuala Lumpur: The Asian Centre. Mohd. Anis Md Nor (1993). Zapin, Folk Dance of the Malay World, Singapore: Oxford University Press. Nik Mustafa Nik Mohd Salleh, (2000). Alat Muzik Tradisional dalam Masyarakat Melayu Malaysia, Kuala Lumpur : Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Kesenian. Siu Wang-Ngai (1997). Chinese Opera: Images & Stories, University British Columbia Press.

281

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRA SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: CIPTAAN DAN GUBAHAN (Composition and Arrangement) : KRZ3033 : 3 : 120 : Asas Teori Muzik Kemahiran Asas Muzik : 3 : Di akhir kursus pelajar boleh:

1. 2. 3. 4.

Mencipta melodi dalam nada major. (C5, CS4) Mencipta melodi dalam mada minor. (C5, P3) Menulis lirik untuk melodi yang dicipta. (C5,A4, CT3) Membuat gubahan untuk melodi yang dicipta. (C5, CT3)

SINOPSIS

KANDUNGAN

: Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asas penciptaan dan gubahan muzik. Pelajar akan diperkenalkan dengan prinsip dan teknik asas penulisan melodi dan instrumentasi muzik. : Jam 1. 2. 3. 4. Pengenalan kepada penciptaan muzik. Pengenalan kepada pengubahan muzik. Pendengaran secara kritikal. Langkah-langkah utama dalam pembinaan Melodi. 5. 6. 7. 8. Ciptaan melodi dalam nada major Ciptaan melodi dalam nada minor Ciptaan lirik Instrumentasi -Gubahan Muzik Iringan 6 6 6 3 6 3 3 3

282

9. 10. 11.

Penceritaan/Sinopsis/Tajuk Kefahaman Genre Muzik

3 3

Jumlah 42 PENILAIAN RUJUKAN : Kerja Kursus : Blume, Jason (2004). Six Steps to Songwriting Success: The Comprehensive Guide to Writing and Marketing Hit Songs (Rev. Exp. Ed.). CA: Billboard Books. Citron. Stephen (2008). Songwriting: A Complete Guide to the Craft (Rev. Updated Ed.). Milwaukee: Hal Leonard. Josefs, Jai (2000). Writing Music for Hit Songs (2nd Ed.). Connecticut: Schirmer. Perricone, Jack (2000). Melody In Songwriting: Tools and Techniques for Writing Hit Song. Boston: Berklee Press. 100 %

283

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRA SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: KEMAHIRAN ASAS MUZIK : SRZ 3033 : 3 : 120 : Tiada : 3 : Di akhir kursus pelajar boleh: 1. Menamakan jeda yang dimainkan. (C2, P1, CS2)

2. Menamakan meter bagi melodi yang dimainkan. (C2,


A3,P1, CS2)

3. Menulis irama yang dimainkan. (C2, P1, CS2) 4. Menulis petikan melodi yang diperdengarkan. (C2, P1, CT4) 5. Menulis pergerakan kord yang dimainkan. (C2, P3, CS2) 6. Menyanyikan secara serentak frasa yang diberikan. (C5,
P1, CS2) SINOPSIS : Kursus ini akan membentuk pelajar menjadi pendengar dan pelaku yang aktif dan boleh menilai muzik berdasarkan pemahaman tentang konsep dan elemen muzik. Kursus ini juga bertujuan untuk memperkukuhkan pembacaan dan penulisan notasi muzik serta kepekaan terhadap bunyi pic dan ritma sebagai persediaan kepada nyanyian dan permainan alat muzik. Jam 1. Jeda harmonik 2. Jeda melodik 3. Irama meter lazim 4. Irama meter tidak lazim 6 6 3 3 6 6 6 6 Jumlah 42 PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Amali 60 % 40 %

KANDUNGAN

5. Melodi major
6. Melodi minor 7. Nyanyian semerta nada major 8. Nyanyian semerta nada minor

284

RUJUKAN

: Arkossy Ghezzo, Marta & Powell, Mel (2005). Solfege, Ear Training, Rhythm, Dictation, and Music Theory: A Comprehensive Course. Alabama: University Alabama Press. Benward, Bruce & Kolosick, Timothy (2009). Ear Training (7th Ed.). NewYork: McGraw-Hill. Cleland, Kent & Dobrea-Grindahl (2010). Developing Musicianship Through Aural Skills: A Holistic Approach to Sight-singing and Ear Training. New York: Routledge. Krueger, Carol (2006). Progressive Sight-singing. USA: Oxford University Press. Schachnik, Gilson (2007). Beginning Ear Training (Ear Training Exercises). Boston: Berklee Press.

285

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRA SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN A4)

: ENSEMBEL VOKAL (Vocal Ensemble) : SRZ 3063 : 3 : 120 : Tiada : 3 : Di akhir kursus pelajar boleh: 1. Mengendalikan aktiviti nyanyian untuk kanak-kanak. (C5,

2. Mengaplikasi

teknik, serta prinsip dalam nyanyian, persediaan, penjagaan suara serta membina keyakinan diri bagi mengendalikan aktiviti nyanyian untuk kanak-kanak. (C5, P4) peringkat kanak-kanak. (C3)

3. Menyanyikan pelbagai genre lagu yang sesuai untuk 4. Mempraktikkan pelbagai aktiviti bagi mengiringi nyanyian
bagi menghasilkan suasana yang sesuai. (C6,CT2)

5. Menunjukkan

pelbagai kaedah dan aktiviti dalam mengendalikan proses pengajaran vokal. (C3, A4,CS3)

SINOPSIS

: Kursus ini pelajar berpeluang mempelajari aspek-aspek serta prinsip-prinsip penting dalam bidang nyanyian, serta membina keyakinan diri semasa menyanyi. Keseronokkan menjadi elemen utama dan penting di dalam mengendalikan aktiviti pembelajaran muzik pada kanak-kanak. Pelajar akan didedahkan kepada berbagai jenis nyanyian lagu kanakkanak, lagu-lagu tradisional, lagu rakyat dan popular, serta mengaplikasikan aktiviti gerakan dan permainan. Pelajar akan berpeluang mengaplikasikan berbagai kaedah melalui nyanyian secara solo serta ensembel. : 1. Pengenalan Pengajaran vokal kanak-kanak. Persediaan sebelum mula mengajar nyanyian Vokal dan proses penghasilan vokal vocal exercise 3 Penjagaan vokal Posture dan pengaruh terhadap penghasilan suara Suara dan Pernafasan Pembahagian register dalam vokal 2 2 2 2 Jam 3 3

KANDUNGAN

2. 3. 4.
5.

6. 7.

286

8. 9. 10. 11.

Lagu Kanak-kanak berunsurkan Permainan Lagu kanak-kanak yang berunsurkan patriotik Lagu kanak-kanak yang berirama tradisional Nyanyian dan Gerakan Bunyi dan gerakan (Sound and Movement) Menulis dan Mencipta Lagu Mudah

4 3 3 6 3 6 Jumlah 42

12.
13.

PENILAIAN RUJUKAN

: Kerja Kursus Peperiksaan akhir amali :

60 % 40 %

Christy, Van A. (2000). Foundation In Singing; A Basic Textbook in Vocal Technique and Song Interpretation (6th Ed.). New York: McGraw Hill. Demorest, Steven (2003). Building Choral Excellence: Teaching Sight-Singing in the Choral Rehearsal. New York: Oxford University Press. Emmons, Shirlee & Chase, Constance. (2006). Prescription For Choral Excellence. New York: Oxford University Press. Gumm, Allan J (2009). Making More Sense of How to Sing: Multi Sensory Techniques for Voice Lessons and Choir Rehearsals. Baltimore, MD: Meredith Music. Murray, Dena & Hutchison, Tita (2008). Advance Vocal Technique: Middle Voice, Placement, Styles BK/CD (Essential Concepts). Australia: Hal Leonard.

287

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRA SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: ENSEMBEL MUZIK TRADISIONAL (Traditional Music Ensemble) : KRZ 3053 : 3 : 120 : Tiada : 1 : Di akhir kursus pelajar boleh: 1. Membaca skor muzik tradisional dan berupaya mengaplikasikan kreativiti dalam permainan. (C1, A2) 2. Bermain secara individu dan berkumpulan alat-alat muzik tradisional tertentu.(P4, A3, CS2, LS2, EM1) 3. Menulis, mencipta dan menggubah menggunakan alat muzik tradisional. (C5, A4, CT2) 4. Mengaplikasikan teknik permainan alat tradisional dalam proses pengajaran dan pembelajaran muzik atau kelab muzik. (C3, P6) 5. Menjelaskan kepentingan tradisi lisan dalam proses pembelajaran muzik tradisi sesetengah masyarakat. (C3,CS4)

SINOPSIS

Kursus ini memberi pendedahan secara amali kepada beberapa ensembel muzik tradisional di Malaysia. Pendedahan diberi kepada teknik memainkan alat, mempelajari struktur muzik, gerak tari, cerita dan lain-lain aspek yang berkaitan dengan ensembel tersebut. Pelajar bukan sahaja mempelajari teknik bermain alat, tetapi juga didedahkan kepada teknik pengajaran alat tersebut supaya dapat membantu mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

KANDUNGAN

Jam

1. Gendang 2. Ensembel Teknik Permainan 3. Ensemble dan Formasi Persembahan


4. Nyanyian sambil memainkan rentak secara ensembel

6 6 6 4 6

5. Gubahan Persembahan

288

6. Ensembel tradisional 7. Nyanyian dalam ensembel 8. Gubahan Persembahan

6 4 4 Jumlah 42

PENAKSIRAN RUJUKAN

: Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Amali :

60 % 40 %

Lee Elaine (2006). Ethnic Musical Instruments of Malaysia. Edited by Mohd Hassan Abdullah, Kuala Lumpur: Win Publication Sdn. Bhd. Mohd Ghouse Nasuruddin (1992). The Malay Traditional Music. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Mustafa Nik Mohd Salleh (2000). Alat Muzik Tradisional dalam Masyarakat Melayu Malaysia, Kuala Lumpur : Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Kesenian.

Tan Sooi Beng, Matusky, Patricia (1997). Muzik Malaysia: Tradisi klasik, Rakyat dan Singkretik, K.Lumpur: The Asian Centre. Shamsiah Sabaruddin, Surya Hafida Bahari & Zuzitah Abdul Samad ( 1993 ). Kumpulan Kompang, Kuala Lumpur: Pustaka Bakti Wira.

289

NAMA KURSUS

: TEKNOLOGI PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN MUZIK (Technology in Music Education) : KRZ3073 : 3 : 120 : Asas Teori Muzik : 2 : Di akhir kursus pelajar boleh: 1. Menjelaskan kepentingan teknologi sebagai alat bantuan dalam pengajaran muzik. (C2, CS2) 2. Menghasilkan skor lagu menggunakan perisian notasi muzik berbantukan komputer. (C5, P3, CT2) 3. Menghasilkan produksi audio dan video dengan mengambil kira penggunaan alatan analog dan digital. (C5, CS3, CT3) 4. Menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian notasi, perisian imejan dan perisian penerbitan atas meja. (C4, EM2) 5. Menghasilkan sebuah interaktif multimedia dengan mengaplikasikan teks, grafik, animasi, audio dan video. (C4, A4, P3, LS3)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRA SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

SINOPSIS

: Kursus ini memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi sebagai alat bantuan dalam pengajaran muzik di sekolah. Ianya meliputi penggunaan perisian notasi muzik, perisian produksi audio dan video, suntingan imejan dan video, multimedia interaktif, penerbitan atas meja dan internet. Jam 1. Peranan Komputer dalam Pendidikan Muzik: Notasi Muzik Sekuenser Semi Interaktif Interaktif Utiliti Internet 2. Memahami Audio dalam media: prinsip asas bunyi: bunyi akustik psikoakustik. 3. Pengenalan kepada perisian notasi muzik 4. Menyalin semula skor lagu menggunakan perisian 5. Membuat gubahan lebih daripada dua alatan muzik 6. Penggunaan perisian imejan

KANDUNGAN

290

7. Penggunaan perisian penerbitan Pengajaran Muzik Teks Tipografi Kontras warna Pembinaan soalan Konsep Cut and paste

atas

meja

dalam

Kegunaan Print Screne/Grab


8. Perkakasan Produksi Audio Mikrofon Mixer Pembesar Suara Pemproses Isyarat 9. Pengggunaan perisian produksi audio dalam penyediaan bahan pengajaran muzik. Rakaman Berbilang Trak Suntingan Keseimbangan 10. Penggunaan perisian interaktif Multimedia. Teks Grafik Imejan Grafik Video Link 11. Telekomunikasi dan pelayaran Internet Jumlah 42 PENAKSIRAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir : Alten, S. R. (2010). Audio in Media. (9th Ed.). Belmont, California: Wadsworth. Dancyger, K. (2007). The Technique of Film and Video Editing, Fourth Edition: History, Theory, and Practice. Jordan Hill, Oxford: Elsevier Inc Garrigus, S. R. (2009). Sonar 8 Power. New York: Course Technology PTR. 60 % 40 %

RUJUKAN

291

Robert-Bresling, J. (2008). Making Media, Second Edition: Foundations of Sound and Image Production (2nd Ed.) Oxford: Focal Press. Rudolf, T., & Leonard, V. (2007). Sibelius: A Comprehensive Guide to Sibelius Music Notation Software. Milwaukee: Hal Leonard Corporation.

292

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRA SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: ASAS TEORI MUZIK (Music Theory) : SRZ3013 : 3 : 120 : Tiada : 2 : Di akhir kursus pelajar boleh: 1. 2. Membaca dan menulis notasi muzik.(C3) Mengaplikasikan elemen irama serta konsep nilai not berdasarkan detik dan meter lazim serta meter tidak lazim. (P3,A3,CT1) Menulis struktur skel major dan minor. (C2,LL2) Mengaplikasi pelbagai jenis jeda dalam transposisi melodi. (A3,CT3) Menulis dan membezakan jenis triad serta harmoni asas dan kaden. (C4, CT3) Mengunakan istilah pembacaan muzik dalam bentuk simbol sebagai panduan dalam penghayatan muzik. (A4, CS4,CT3)

3. 4. 5. 6.

SINOPSIS

: Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada aspek notasi dan bahasa muzik. Pengetahuan terhadap pic dalam klef bass dan trebel, skel major dan skel minor, jeda, transposisi, struktur triad, asas harmoni, kaden serta terminologi muzik akan didedahkan kepada pelajar. : Jam Jenis Not, Nilai Not dan Tanda Rehat Mengenal not di Atas Baluk Mengenal not dalam ruang dan atas garisan Asas Corak Irama dan Tempo Detik - Meter Lazim dan Tidak Lazim Pembahagian Not Mengikut Detik Corak Irama dalam meter lazim. Mengenal nilai not bertitik Mengenal nilai not berkait Mengenal nilai not triplet Skel dan Tanda Nada hingga 7 syap 7 flat Jeda Triad 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 6 3 3

KANDUNGAN

1.
2. 3.

4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

293

14. 15. Terminologi

Kaden Harmoni Asas 2 2

2 2

Tanda-tanda Bacaan dan Simbol Ekpresi

Jumlah 42 PENAKSIRAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 %

RUJUKAN

: Duckworth, william (2009). A Creative Approach To Music. (10th. Edition). London: Schirmer Books. Inc. Duncan, James and Orchese, Orpha (2006). Fundamentals of Music Theory: Indo America Books. Houlahan, Micheal and Tacka Philip (2008). From Sound to Symbol: Fundamentals of Music. London: Oxford University Press. Henry, Earl (2008). Fundamentals of Music: Rudiments Musicianship and composition (5th.Edition). New Jersey: Prentice Hall. White, Gary (2010). Music First. (6th.Edition). New York: McGraw-Hill.

294

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRA SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: KEMAHIRAN ASAS KIBOD (Basic Keyboard Proficiency) : SRZ 3023 : 3 : 120 : Asas Teori Muzik : 3 : Di akhir kursus pelajar boleh:

1.

Mengaplikasikan kebolehan bermain kibod dan menggunakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran muzik. (C3)

2. 3.

Berkebolehan bermain kibod secara individu dan berkumpulan. (C3) Berkemampuan membaca skor dan mengaplikasikan kreativiti dalam permainan kibod. (C5, A4)

4.

Berkemampuan menulis, mencipta dan menggubah menggunakan kibod. (C5, A4, CT3 P4 CS3)

5.

Berkebolehan memprogramkan muzik menggunakan kibod. (C3) SINOPSIS : Kursus ini memberi kemahiran asas bermain kibod untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik di bilik darjah. Pelajar akan didedahkan dengan aspek iringan kord, melodi kaunter, pengharmonian dan improvisasi. Pendedahan juga diberikan kepada memprogram gubahan muzik dan permainan kibod secara ensembel.

KANDUNGAN

: 1. Latihan Penjarian 2. Skel ( 3 syap/flet) Major dan Minor 3. Kord Primer I, IV, V 4. Melodi dan Kaunter 5. Skel ( 4 syap/flet) Major dan minor 6. Kord Sekunder II, III, VI dan VII 7. Skel-skel Tambahan

Jam 3 3 3 3 6 3

295

Blues/Oriental/Pelog/ Arabian/Hindu/dsb. 3 6

8. Rakaman pentas 9. Gubahan lagu Kanak-kanak Melodi dan Iringan 10. Ensembel Kibod

6 6 Jumlah 42

PENAKSIRAN RUJUKAN

: Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Amali :

60 % 40 %

Burrows, Terry (2003). Total Keyboard: The Complete Guide to Playing, Performing and Recording on the Piano and All Types of Electronic Keyboards (1st Ed.). London: Sterling. Conda, J.M (2009). Sensible Piano Skills for College Musician, 2e. University of Cincinnati. New York: McGraw Hill Learning Solutions. Denke, Debbie (2002). Amazing Phrasing: 50 Ways to Improve Your Improvisational Skills. Milwaukee: Hal Leonard. Manus, Morton, Thomas Palmer, & Palmer, Willard (2006). Chord Approach to Electronic Keyboards: Lesson Book. (Alfreds Basic Piano Library). Van Nuys, California: Alfred. Lethco, Vick, Manus, Morton, & Palmer, Willard (2006). Piano Lesson Book: Complete Level 1, for the Late Beginner. Van Nuys, California: Alfred.

296

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : :

Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6, CS5)

6.
SINOPSISIS :

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian

297

8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall

NAMA KURSUS

PERGERAKAN DAN RITMA (Movement and Rhythmic)

298

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

QGJ3043 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Mengaplikasi kemahiran asas pergerakan dalam gimnastik berdasarkan pola-pola pergerakan dengan teknik yang betul. (TS4) 2. Merekacipta pergerakan-pergerakan yang mengaitkan ekspresif tubuh badan berdasarkan pola dan tema pergerakan. (C5) 3. Melaksanakan gerak balas terhadap ritma melalui pergerakan. (CT6) 4. Menunjukkan nilai dan seni pergerakan dalam kemahiran asas gimnastik. (A5) 5. Mengaplikasikan teknik menyokong bagi setiap lakuan pergerakan asas akrobatik(C6,P4,A2,CS4) Kursus ini mencangkupi ilmu dalam gimnastik artistik, pergerakan kreatif, dan gimrama. Tumpuannya adalah menjurus kepada pembelajaran kemahiran asas pola pergerakan badan yang berbentuk akrobatik, kreatif dan segerak dengan ritma. Pelajar juga turut didedahkan dengan kemahiran asas teknik menyokong dalam pergerakan serta kejurulatihan dalam gimnastik. (This course consists of knowledge about gymnastic artistic, creative movement, and rhythmic gymnastics. It is focused on basic learning of acrobatic body movement pattern, creative and conjunction with rhythm. Students also will be exposed to basic assisting technique in movement and coaching in gymnastics). Jam

SINOPSIS

KANDUNGAN AMALI

1. Gimnastik Artistik (Pola Putaran dan Hamburan) Perkaitan tubuh badan dan manipulasi pergerakan akroabatik yang berasaskan pola pergerakan putaran dan hamburan serta teknik sokongan. 2. Gimnastik Artistik (Pola Statik dan Pendaratan) Perkaitan tubuh badan dan manipulasi pergerakan akrobatik berasaskan pola pergerakan statik dan pendaratan serta teknik sokongan. 3. Gimnastik Artistik (Pola Gerak Edar dan Hayunan)

18

18

18

299

Perkaitan tubuh badan dan manipulasi pergerakan akrobatik berasaskan pola pergerakan gerak edar dan hayunan serta teknik sokongan. 4. Gimnastik Irama Pergerakan tubuh yang berasaskan teknik melentik, meringkuk dan melunjur, dan kesinambungan dengan rangkaian pergerakan. 5. Gimnastik Irama Pergerakan tubuh badan yang berasaskan tarian dan pergerakan manipulatif dengan kesedaran ritma. 6. Pergerakan Kreatif (Tahap Asas) Kesedaran tubuh badan, kesedaran rintangan kepada beban dan masa, kesedaran ruang, aliran beban badan dalam ruang dan masa, penyesuaian terhadap rakan, penggunaan tubuh badan sebagai alat, lapan lakuan daya asas, ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan. 15

15

14

Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 100%

98

Manners, H.K. & Margaret, E. C. (2004). Movement education leading to gymnastics. USA: Taylor & Francis. Mitchell, D., Davis, B., & Lopez, R. (2002). Teaching fundamental gymnastics skills. USA: Human Kinetics. Palmer, H. (2003). Teaching rhythmic gymnastics - A developmentally appropriate approach. USA:Human Kinetics. Ross, S. (2001). Physical education reconceptualized: Persons, movement, knowledge. USA: Charles C Thomas Pub. Ruth, M. (2000). A movement approach to educational gymnastics. Boston, Massachusetts: Plays, Inc.

NAMA KURSUS

PENGAJARAN MUZIK, PENDIDIKAN KHAS

SENI

DAN

KRAFTANGAN

DALAM

(Art, Music and Handicraft Education in Special Education)

300

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KBP3023 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

1. 2.

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam pendidikan seni, muzik dan kraftangan. (C3, A3, P1, CS2)

bidang

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni, muzik dan kraftangan kepada murid berkeperluan khas. (C5, A4, P2, EM2) Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (C2, A4, P2, TS5)

3.

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memperolehi kemahiran asas menggunakan muzik dalam pengajaran murid khas melalui nyanyian, permainan alat perkusi dan gerakan. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek kaedah pengajaran seni dan kraftangan untuk murid khas. Peserta kursus didedahkan dengan latihan koordinasi deria dalam aktiviti catan, kolaj, anyaman dan binaan. (This course aims at providing the students an understanding and elementary skills in music, art and handicraft for children with special needs and its implications in planning programs for them.) Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi, Konsep dan Latar Belakang serta Perkembangan Deria.

Muzik Suaian 3

Mentakrif definisi, dan konsep muzik suaian, serta membincangkan jenis-jenis bunyi, diskriminasi bunyi, dan tindak balas gerakan tubuh badan. 2. Pergerakan Kreatif. Mendedahkan dan mempraktiskan jenis-jenis tepukan/permainan jari, permainan muzikal, dan gerakan. 3. Nyanyian Mendedahkan dan mempraktiskan latihan-latihan pernafasan dan teknik-teknik nyanyian berkumpulan. 4. Alat Muzik Membincangkan jenis-jenis bunyian yang berpunca

301

daripada bahan-bahan alam sekitar dan alat-alat asas muzik tradisional. 5. Perkusi Memperkatakan dan mempraktiskan alat-alat perkusi dan menyepadukannya ke dalam lagu kanak-kanak, lagu tradisional, dan lagu patriotik. 6. Drama Memberi maklumat dan membuat permainan boneka, dan mimik muka. 7. Terapi Muzik Mendedahkan cara untuk memulihkan masalah tingkahlaku dan emosi murid-murid berkeperluan khas melalui muzik. 8. Seni Suaian Memperkenalkan kepada seni suaian untuk kanak-kanak berkeperluan khas melalui aktiviti dan kemahiran lukisan pensel dan krayon. 9. Cetakan Mendedahkan bahan-bahan daripada flora dan fauna yang boleh digunakan untuk cetakan. 10. Anyaman Memperkenalkan jenis-jenis anyaman dan bahan-bahan yang digunakan untuk anyaman seperti kertas, tali dan seumpamanya. 11. Kolaj Mengenalkan seni kolaj dan memberi latihan menggunakan deria tangan seperti mengoyak, menggunting dan menampal. 3 3 3 3 3 3 3

12.

Sulaman Memberi latihan mencucuk manik, dan membenang bulu untuk membuat sulaman. 3

13.

Origami Mendedahkan dan mempraktiskan seni origami melipat kertas dan membuat bentuk-bentuk yang mudah. 3

302

14.

Membuat Topeng Mendedahkan cara membuat topeng daripada pelbagai bahan semula jadi seperti pinggan kertas. Jumlah 3

42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Flowers, T. (1992). Reaching The Child With autism Through Art. USA: Future Horizons. Hallahan, D.P., & Kaufman, J. M. (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.). Needham Heights M.A: Allyn & Bacon. Nocera, S. (1990). Reaching The Special Learner through Music. New Jersey: Silver Burdett Co.

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS

KPR3012

303

KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : :

2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). CT3). dan pembelajaran

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

304

7.

PENDIDIKAN SENI VISUAL

NAMA KURSUS

ASAS PENDIDIKAN SENI (Basic of Art Education)

KOD KURSUS KREDIT

: :

SSR3013 3

305

SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : :

120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Memperkenalkan pelajar kepada subjek Pendidikan Seni dan prinsip-prinsip asas dalam Pendidikan Seni. (C3) 2. Menjelaskan perkembangan Pendidikan Seni dan konsepnya yang mempengaruhi perubahan kurikulum. (A3, P1) 3. Membincangkan matlamat dan objektif serta kandungan Pendidikan Seni di peringkat sekolah rendah di Malaysia. (C5, CS2) 4. Menganalisis perkembangan perbandingan. (CT2) Pendidikan Seni secara

5. Meghuraikan peranan Pendidikan Seni dalam pembelajaran dan kehidupan. (TS3) SINOPSIS : Kursus ini mendedahkan mahasiswa kepada pengenalan Pendidikan Seni yang merangkumi perkembangan falsafah Pendidikan Seni dan hal-hal yang mempengaruhi perubahan kurikulum serta perkembangannya mengikut tuntutan semasa. Mahasiswa didedahkan kepada konsep dan peranan Pendidikan Seni dalam kehidupan dan pembelajaran secara perbandingan. Mahasiswa turut diberi pengetahuan tentang aplikasi aktiviti atau gerak kerja Pendidikan Seni secara teori.

Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada Pendidikan Seni Peranan Pendidikan Seni dalam kehidupan 2. Pengenalan Kepada Perkembangan Awal Konsep Pendidikan Seni Pendidikan Seni pandangan pendidik awal Pendidikan Seni dari perspektif psikologi Herbert Read, Gestalt, Humanistik, Kognitif 3. Nilai-Nilai masyarakat terhadap seni Seni dan Ekspresif Seni untuk Perkembangan Individu Seni untuk Kesedaran Persekitaran Seni estetik dan sikap 3

306

4. Perkembangan dan perubahan kurikulum Pendidikan Seni Pendidikan Seni Untuk Industri Kanak-Kanak dan Pernyataan Artistik Cizek Pendidikan Seni Untuk Perkembangan Kreativiti Pendidikan Seni sebagai satu disiplin ilmu Pandangan Pendidikan Seni Kontemporari 5. Pengenalan Kepada Perkembangan Pendidikan Seni secara perbandingan Seni Primitif: Perbandingan di antara seni gua, seni primitif dan perkaitannya dengan seni kanak-kanak 6. Perkembangan seni zaman awal tamadun: Membanding bentuk-bentuk seni dan kandungannya di antara beberapa era dan kawasan 7. Seni Zaman Kebangkitan hingga Zaman Awal Moden dan kontemporari

8. Perkembangan Pendidikan Seni di Malaysia Meneliti Sukatan Pelajaran Pendidikan Sekolah Rendah

6 42

Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

Gaitskell, Hurwitz, Day. (1998). Children And Their Art. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Howard Gardner. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. USA. Jane, K. Bates. (2000). Becoming An Art Teacher. Singapore: Thomson Learning. Lois Fichner-Rathus. (1994). Understanding Art. New Jersey: Prentice Hall. Richard, G. Tansey., & Fred, S. Kleiner. (1996). Art Through The Ages. New York: Harcourt Brace Gardners.

NAMA KURSUS

PENDIDIKAN SENI UNTUK KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN DAN BERBAKAT (Art Education for Special Education and Gifted Children)

307

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

SSR3033 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. Menyatakan ciri-ciri kanak-kanak yang bermasalah dalam pembelajaran. (C4) Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak yang berbakat. (C3, P1) Mendedahkan pelajar kepada aktiviti seni yang boleh membantu kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran dari aspek fizikal, emosi, mental dan sosial. (A3, CS2) Mendedahkan pelajar untuk menyediakan aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak yang berbakat seni. (C1, CT5) Merancang dan mengendalikan aktiviti seni kepada kanak-kanak bermasalah dalam pembelajaran dan kanak-kanak berbakat. (LL2)

4. 5.

SINOPSIS

Kursus ini mendedahkan mahasiswa kepada ciri-ciri kanakkanak yang bermasalah dalam pembelajaran dan cara-cara untuk membantu mereka melalui aktiviti seni yang bersesuaian. Mahasiswa didedahkan dengan beberapa kaedah yang berkaitan dengan penggunaan media dan teknik yang merangsang perkembangan moto dan deria untuk membina nilai-nilai sosial dalam membantu kestabilan emosi kanak-kanak yang bermasalah. Kursus ini juga mendedahkan mahasiswa kepada ciri-ciri kanak-kanak yang berbakat dan merancang aktiviti seni yang boleh menggalakkan perkembangan bakat dan potensi. Jam

KANDUNGAN

1. Definisi dan ciri-ciri murid yang bermasalah dalam pembelajaran. 2. Seni untuk murid yang lambat dalam pembelajaran. Menggalakkan perkembangan minda melalui deria. Memberi pengalaman langsung terhadap bahan dan sifat-sifat bahan bantu. Mengenal simbol dan makna serta menyatakan melalui lisan, lukisan dan membentuk.

308

3. Seni untuk murid yang bermasalah fizikal dan koordinasi. Menyediakan aktiviti yang sesuai untuk merangsang pertumbuhan fizikal dan kecekapan koordinasi dengan menggunakan pelbagai media melalui lukisan, membentuk dan membina, kraftangan. 4. Seni untuk murid yang bermasalah dalam sosioemosi. Menyediakan aktiviti yang memerlukan kerjasama dalam kumpulan: membuat mural lantai/laman, membuat corak, membuat binaan, penggunaan tanah liat. 5. Kaedah Mengajar dan penyediaan aktiviti untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran Kaedah Lawatan / Tinjauan. Kaedah Penerokaan dan Inkuiri. Kaedah Konstruktif. 6. Aktiviti seni untuk kanak-kanak berbakat seni: Ciri-ciri kanak-kanak yang berbakat seni. 7. Aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak berbakat seni. Menggalakkan perkembangan kreativiti. Penyediaan alat dan bahan yang merangsang kreativiti. Aktiviti mencabar potensi. Menyediakan pelbagai pilihan media. 8. Aktiviti Penyelesaian Masalah yang memfokuskan kepada perkembangan individu seperti lukisan dan catan, rekabentuk binaan, model dan sebagainya. Perkembangan interaksi sosial melalui aktiviti seni. Jumlah

42

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Gaitskell, Hurwitz, Day. (1998). Children And Their Art. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Howard Gardner. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. USA: The Getty Center of Educations in the Arts. Lowenfeld Victor. (1957). Creative and Mental Growth (8th edition). New York: Mac Millan.

309

Pendidikan Seni dan Muzik. (2000). Kumpulan Esei Pilihan. Tanjong Malim: Fakulti Sains Sosial dan Kesenian UPSI. Lansing, Kenneth M. (1971). Art, Artists and Art Education. New York: McGraw-Hill Books Company.

310

NAMA KURSUS

TEORI PENDIDIKAN SENI (Theory of Art Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

SSP3023 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. Menyatakan teori Pendidikan Seni dan perkaitannya dengan kurikulum pendidikan seni. (C2) Menhuraikan teori Pendidikan Seni dari perspektif Islam dan timur. (C2, P1) Membincangkan teori Pendidikan Seni dari perspektif barat. (C2) Berkemampuan membuat perbandingan di antara teori berasaskan situasi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. (A3, CS4) Peka kepada perubahan, pemikiran dan aplikasi menerusi penilaian dan pengamatan terhadap sesuatu teori.(CT3)

5. SINOPSIS :

Kursus ini memberi pendedahan kepada mahasiswa mengenai teori dan pendapat tokoh-tokoh dan mempunyai perkaitan dengan kandungan dan latarbelakang Pendidikan Seni dari pelbagai perspektif samada dari perspektif barat, timur dan Islam. Mahasiswa juga didedahkan kepada teori Pendidikan Seni berasaskan dimensi psikologi, sosial, emosi, ekonomi dan kognitif selaras dalam melaksanakan perancangan dan pengurusannya dengan lebih berkesan dan sistematik Jam

KANDUNGAN

1. Definisi dan pengenalan kepada teori Falsafah Pendidikan Seni Feldman 2. Aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran dari dimensi sosial. keluarga dan taraf hidup kehidupan sosial masyarakat dan budaya umur, jantina, bangsa dan etnik agama

a) b) c) d) e)

311

a) b) c) d)

3. Aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran dari dimensi ekonomi. makna kraf dan estetika pengguna dan ekonomi pendidikan dan pekerjaan 4. Aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran dari dimensi psikologi. sensitivi dan persepsi imitasi motivasi dan terapi seni pemikiran kritikal dan kreatif estetika di kalangan kanak-kanak personality, bakat dan kreativiti 5. Aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran dari dimensi kognitif. seni dan kebenaran persoalan apa, mengapa dan bagaimana pengetahuan menerusi seni seni dan moral nilai murni, media dan kraf 6. Teori seni berdasarkan pandangan Islam Al Faruqi, Al Ghazali, IBn Khaldun, Mohammad. Abdullah

a) b) c) d) e) f)

a) b) c) d) e)

7. Teori Pembelajaran dalam Pendidikan Seni: Psikoanalitik, Gestalt, Perkembangan, Behaviourisme, Kognitif. 8. Teori Kreativiti berdasarkan tokoh barat: Lowenfeld, Taylor, Torrance. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 60%

42

Peperiksaan Akhir 40% Abdullah Mohammad. (1978). Falsafah dan Pemikiran Orang Melayu. K.Lumpur: DBP A.A.M. Djelantik. (1978). Estetika Sebuah Penghantar. Masyarakat Seni Pertunjukan. Indonesia, Indonesia. Ahmad Kamal Abdullah. (1990). Kesenian Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Edmund Burke Feldman. (1996). Philosophy of Art Education. University of Georgia. New Jersey: Prentice Hall. Howard Gardner. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. USA: The Getty Center of Educations in the Arts.

312

NAMA KURSUS

PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI TAHAP 1 (Teaching Art Education Level 1)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

SSR3053 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menceritakan pengalaman amali mengendalikan aktiviti seni visual. (C5) tentang kaedah

2. Berkemahiran kepada pemilihan bahan dan teknik yang sesuai untuk menjalani aktiviti kreatif. (C4, P3) 3. Mengendalikan aktiviti untuk menajamkan persepsi kanakkanak dan meningkatkan perkembangan sosio-emosi, fizikal dan mental kanak-kanak. (A4, CS6) 4. Menganalisis kualiti aktiviti untuk kanak-kanak. (C5, CT2) 5. Menilai aktiviti yang sesuai bagi meningkatkan kesedaran kanak-kanak terhadap budaya dan persekitarannya. (LS1) SINOPSIS : Kursus ini memberi tumpuan kepada kaedah pengajaran aktiviti seni di tahap 1 sekolah rendah. Mahasiswa akan diperkenalkan kepada prinsip pilihan aktiviti yang sesuai untuk memberi pengalaman ekspresif dan estetika terhadap perkembangan individu. Pendekatan dan teknik dalam pemilihan aktiviti, bahan, tema, tajuk yang sesuai untuk kanak-kanak di dedahkan bagi mendapatkan pengalaman langsung ketika melalui proses kerja bagi menghasilkan bentuk-bentuk seni yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Aktiviti menfokus dalam merangsang perkembangan persepsi dan deria kanakkanak, pertumbuhan fizikal, meningkatkan kualiti sosial dan emosi kanak-kanak.

Jam KANDUNGAN : 1. Mengenal alat, bahan dan teknik serta prosedur penghasilan sesuatu produk seni bagi kanak-kanak 9 tahun ke bawah. 2. Mengenalpasti kaedah pengajaran pendidikan seni untuk kanak-kanak berumur 9 tahun ke bawah sesuai dengan peringkat perkembangan skema tampaknya. 6

313

3. Melakukan aktiviti berdasarkan 3 jenis aktiviti penghasilan produk. Penekanan kepada gaya penghasilan seni kanak-kanak di tahap 1 dengan mengekalkan aspek proses dan prosedur melalui pelbagai aktiviti membuat gambar, mereka dan mencorak, membentuk dan membuat binaan. 4. Membuat aktiviti untuk merangsang deria dan pengamatan terhadap alam sekitar. Konsep ruang, jalinan, isipadu, bentuk, rupa dan gubahan. 5. Nilai-nilai budaya di persekitaran kehidupan kanakkanak. Pelbagai teknik, bahan dan prosedur. 6. Rancangan pengajaran berdasarkan pelbagai aktiviti. 7. Membuat penilaian dan peragaan kerja seni kanakkanak. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 100%

6 6 6 42

Arheim, R. (1989). Thought on Art Education. Santa Monica: Getty Center. Betti, C. & Sale, T. (1997). Drawing A Contemporary Approach. Orlando: Harcourt Brace College Publisher. Duane., & Sarah Preble. (1994). Artforms. New York: Hupper CollinCollege Publisher. Kaupelis, R. (1992). Experimental Drawing. New York: WatsonGuptil Publication. Ragans, R. (1995), Art Talk. McGraw Hill Companies.

314

NAMA KURSUS

PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI TAHAP 2 (Teaching Art Education Level 2)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

SSR3063 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Berkemahiran dalam mengendalikan aktiviti seni visual yang sesuai dengan tahap perkembangan murid-murid tahap 2. (C5)

2. Berpengetahuan untuk memilih bahan, teknik dan prosedur yang sesuai untuk menjalani aktiviti kreatif. (P3, C2) 3. Menyediakan aktiviti untuk menajamkan persepsi untuk tujuan membangkitkan kesedaran terhadap perbezaan individu. (A3,CS7) 4. Meningkatkan keupayaan mengendalikan aktiviti bagi meningkatkan perkembangan sosio-emosi, fizikal dan mental. (CT5, LL2) 5. Menyediakan aktiviti bagi meningkatkan kesedaran kanakkanak terhadap ciri-ciri estetika dan makna menerusi paparan seni bagi sesuatu budaya dan persekitarannya. (EM1) SINOPSIS : Kursus ini memberi tumpuan kepada kaedah pengajaran aktiviti seni di tahap 2 sekolah rendah. Mahasiswa diperkenalkan kepada prinsip dan pemilihan aktiviti yang sesuai untuk memberi pengalaman ekspresif dan estetika terhadap perkembangan seni visual dan perkembangan individu. Pendekatan dan teknik, teknologi dalam pemilihan aktiviti, bahan, tema, tajuk yang sesuai untuk kanak-kanak di peringkat ini turut didedahkan dalam proses menghasilkan bentuk-bentuk seni melalui proses penciptaan dan penerokaan yang kreatif dan inovatif. Jam KANDUNGAN : 1. Mengenal alat, bahan dan teknik serta prosedur penghasilan sesuatu produk seni untuk membuat gambar, mencorak dan merekacipta, membentuk dan membuat binaan dan mengenali kraf tradisional. 2. Mengenalpasti kaedah pengajaran pendidikan seni untuk kanak-kanak berumur 10 tahun hingga 12 tahun sesuai dengan peringkat perkembangan skema tampaknya. a) b) Tiga jenis aktiviti menghasilkan produk: closed-ended (membina kemahiran) opened-ended(kreativiti dan penyelesaian

6 6

315

c)

masalah) Laissez-faire(penerokaan) 3. Aktiviti Seni berasaskan Pendekatan Sejarah. Melakukan aktiviti seni hasil daripada penerokaan, pembacaan tentang sejarah, tokoh, karya, gaya atau aliran seni. Aktiviti-aktiviti perlu bersandarkan kajian terhadap tema, bahan, mesej, teknik dan aspek formalistik. 4. Aktiviti seni melalui Pendekatan Estetika dan kritikan seni. Konsep ruang, jalinan, isipadu, bentuk, rupa dan gubahan menerusi pengalaman estetika. 5. Aktiviti seni menerusi Pendekatan Budaya bagi menimbulkan kesedaran terhadap nilai-nilai budaya di persekitaran kehidupan kanak-kanak dengan menggunakan pelbagai teknik, bahan dan prosedur. 6. Menggunakan Pendekatan Multi Disiplin dalam pengajaran seni: Seni dan Sains Seni dan Geografi (membuat peta, model dsb) Seni dan Sejarah (diorama) Seni dan Matematik (membuat plan lanskap) Seni dan Bahasa (Ilustrasi / puisi) 7. Rancangan pengajaran berdasarkan tahap umur dan peringkat pencapaian murid. Jumlah

6 42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus

100%

Betti, C. & Sale, T. (1997). Drawing A Contemporary Approach. Orlando: Harcourt Brace College Publisher. Duane., & Sarah Preble. (1994). Artforms. New York: Hupper CollinCollege Publisher. Efland, A. (1997). Planning Art Education, Middle / Secondary School Of Ohio. State of Ohio: Dept. of Education. Jane K. Bates. (2000). Becoming An Art Teacher. Singapore: Thomson Learning. Orvick, Stinson Wigg, Bone, Cayton. (1988). Art Fundamental: Theory and Practice. McGraw Hill.

316

NAMA KURSUS

BUDAYA DAN PEMIKIRAN VISUAL (Culture and Visual Thinking)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

SSP3013 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan bentuk, jenis, sifat dan struktur serta prinsipprinsip seni secara umum menerusi pendekatan estetikformalisme. (C5)

2. Memberi kefahaman tentang seni dalam konteks


kebudayaan sebagai sebuah fenomena kehidupan. (C5, P3)

3. Menjelaskan fungsi seni dalam kehidupan manusia


berasaskan sosiobudaya masyarakat dan ikon. A3, CS4)

4. Menganalisis fenomena persekitaran yang menegaskan


seni menjadi suatu masalah sosiobudaya melalui pendekatan kebudayaan sebagai konsep asas memahami ikon dan simbol. (P3, TS5)

5. Menganalisis kebudayaan dalam kehidupan sosial dan


persekitaran. (LL3) SINOPSIS : Kursus ini memberi kefahaman asas tentang seni sebagai sebuah fenomena atau konsep dalam konteks kebudayaan. Melalui kursus ini, seni dijelaskan berasaskan kepada wujudnya sebagai bentuk, jenis, sifat-sifat dan struktur serta prinsip estetiknya. Turut dibincangkan dan dijelaskan ialah tentang seni sebagai ikon, tanda atau simbol dalam konteks sosiobudayanya serta fungsi-fungsinya bagi memenuhi keperluan asasi manusia dalam berhadapan dengan sumbersumber nilai, potensi peribadi, sosiobudaya, dan institusi kehidupan sosial yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jam KANDUNGAN : 1. Definisi budaya dan pemikiran visual Prinsip estetik dalam bentuk-bentuk seni 2. Pemikiran visual dan ikon, simbol dan tanda Pendekatan estetik-formalisme 3. Konsep bahasa visual dan pemikiran visual Kecerdasan dan persepsi 6 6 6

317

4. Fungsi seni dalam kehidupan Individu Masyarakat 5. Seni dalam struktur kebudayaan Budaya dan kebudayaan 6. Seni sebagai simbol Gambar, simbol dan tanda Ikon dan makna 7. Seni dalam perubahan kebudayaan Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 100%

6 6

6 42

Arnheim, R. (1971). Visual Thinking. USA: Universities of California Press. Budhisantoso, S. (1981). Kesenian dan Nilai-nilai Budaya Dalam Analisis Kebudayaan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Douglas, M. (1978). Natural Symbols: Explorations in Cosmology. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, Ltd. Koentjaraningrat. (1979). Pengantar Jakarta: Aksara Baru. Ilmu Antropologi.

Mead, M. (1972). Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap. London: Panther Books Ltd.

318

NAMA KURSUS

STUDIO PRAKTIS SENI HALUS (Fine Art Studio Practice)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

SSS3023 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menyatakan konsep asas bidang Seni Halus seperti yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah. (C4) 2. Menjelaskan prosedur penghasilan karya bidang seni halus untuk peringkat sekolah rendah. (C4, P3)

3. Menunjukkan kemahiran mengurus dan melaksanakan


bidang Seni Halus dalam aktiviti penghasilan karya. (A5, TS4)

4. Menghasilkan rekaan atau karya seni halus yang kreatif


secara individu dan kumpulan. (CS8)

5. Menerangkan hasil penilaian atau mengapresiasi rekaan


atau karya bidang Seni Halus. (CT2) SINOPSIS : Kursus ini memberi penekanan kepada aplikasi kefahaman konsep asas dalam bidang Seni Halus berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah. Pembelajarannya melibatkan eksplorasi dan eksperimentasi pelbagai strategi, teknik dan media dalam proses penghasilan karya Seni Halus. Turut dipelajari proses perlaksanaan kajian visual, pemupukan budaya kerjasama, pemikiran kreatif dan kritis dalam proses penghasilan karya.

Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan Seni Halus Bidang-bidang dalam Seni Halus Konsep dan aliran pengkaryaan 2. Proses kreatif dalam pengkaryaan Pemikiran kreatif dan kritis 3. Peralatan, teknik dan media Eksplorasi dan eksperimen 4. Praktis studio Seni Halus berdasarkan kandungan kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah. 5. Penilaian dan apresiasi Bahasa seni visual 3

3 6 24 3

319

6. Rubrik penilaian
Kemasan dan peragaan Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 100%

42

Chapman, L. H. (1998). Approaches to Art in Education. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc. Prentice, R. (1995). Teaching Art and Design. London & NY: Continuum. Efland, A. (1997). Planning Art Education Middle/Secondary Schools. Ohio, USA. in

Elliot, W. & David, W. E. (1996). Reading in Art Education. London: Ginn-Blaisdell Publ. Co. Feldman, E. (1990). Becoming Human Through Art. New Jersey: Prentice Hall.

320

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

KREATIVITI DAN EKSPRESI SENI (Creativity and Art Expression) SSP3033 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menerangkan tentang estetika dan kreativiti serta sumbangan seni terhadap perkembangan sosio-emosi, fizikal dan mental kanak-kanak. (C2) 2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti kreatif melalui pembelajaran Pendidikan Seni Visual. (P2) 3. Menerangkan ciri-ciri kreatif berasaskan perkembangan skema tampak kanak-kanak. (A4) tahap

4. Menerangkan analisis kandungan Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah dan mengklasifikasikannya dalam konteks kreatif dan ekspresif. (C2, CS3) 5. Menjalankan aktiviti kreatif dan ekspresif yang bersesuaian bagi kanak-kanak sekolah rendah. (TS5) SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan mahasiswa kepada sumbangan Pendidikan Seni dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan minda kreatif kanak-kanak melalui aktiviti seni visual. Mahasiswa didedahkan dengan konsep-konsep seni, estetika, kreativiti dan peranannya dalam proses perekaan atau penciptaan karya atau produk. Matlamat, objektif dan kandungan subjek Pendidikan Seni peringkat sekolah rendah juga akan dibincangkan selaras dalam konteks kreatif dan ekspresif kanakkanak.

Jam KANDUNGAN : 1. Definisi dan konsep Pendidikan Seni dari pelbagai perspektif kreativiti. 2. Definisi dan Ciri-Ciri Estetika Estetika dari Pelbagai Perspektif Budaya Pengalaman Estetika Untuk Kanak-Kanak 3. Konsep Kreativiti dan Ciri-Ciri Kreativiti Proses dan Perkembangan Kreativiti di kalangan Kanak-Kanak Kepentingan Kreativiti Kepada Kanak-kanak Menjana Kreativiti Kanak-Kanak 6

321

4. Perkembangan Kreativiti Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Kreativiti Melalui Penerokaan Kreativiti Melalui Kaedah Penyoalan Motivasi Untuk Menjana Kreativiti melalui kepelbagaian pendekatan 5. Perkembangan Skema Tampak Kanak-Kanak Seni dan Perkembangan Sosio-Emosi Seni dan Perkembangan Fizikal Mental 6. Merancang dan Melaksanakan Aktiviti Kreatif Suasana Kreatif Kanak-Kanak, Guru dan Aktiviti Kreatif Media, material dan teknik Untuk Berkreatif 7. Bahan, alat dan prosedur kreatif Aktiviti Tahap 1 Aktiviti Tahap 2 8. Integrasi aktiviti kreatif dalam Pendidikan Seni. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 100%

3 6 42

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row. Haensly, P. A. & Reynolds, C. R. (1989). Creativity and intelligence. In Glover et al. (1989). Handbook of Creativity. New York: Plenum Press. Lowenfeld, V. & Brittain, W. L. (1964). Creative and mental growth (4th. Edition). New York: Macmillan. Rowe, A. J. (2004). Creative Intelligence, Discovering the innovative potential in ourselves and others. New Jersey: Prentice Hall. Runco, M. A. & Albert, R. S. (1990). Theories of creativity. London: Sage Publications.

322

NAMA KURSUS

STUDIO PRAKTIS REKA BENTUK (Design Studio Practice)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

SSP3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menyatakan konsep asas bidang reka bentuk seperti yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah. (C2)

2. Menjelaskan prosedur penghasilan karya bidang Reka


bentuk untuk peringkat sekolah rendah. (P3)

3. Mengaplikasi kemahiran mengurus dan melaksanakan


bidang reka bentuk dalam aktiviti penghasilan karya. (C2, A4)

4. Menghasilkan rekaan atau karya reka bentuk yang kreatif


secara individu dan kumpulan. (CS6, LS3)

5. Menghuraikan hasil menilai atau mengapresiasi rekaan


atau karya bidang reka bentuk. (TS5) SINOPSIS : Kursus ini memberi penekanan kepada aplikasi kefahaman konsep asas dalam bidang Reka bentuk berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah. Pembelajarannya melibatkan eksplorasi dan eksperimentasi pelbagai strategi, teknik dan media dalam proses penghasilan karya Reka bentuk. Turut dipelajari proses perlaksanaan kajian visual, pemupukan budaya kerjasama, pemikiran kreatif dan kritis dalam proses penghasilan karya. Jam KANDUNGAN :

1. Pengenalan Reka bentuk


Bidang-bidang dalam Reka bentuk Konsep dan aliran pengkaryaan 2. Proses kreatif dalam pengkaryaan Pemikiran kreatif dan kritis 3. Peralatan, teknik dan media Eksplorasi dan eksperimen 3 3 6 24 3

4. Praktis studio Reka bentuk berdasarkan


kandungan kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah. 5. Penilaian dan apresiasi Bahasa seni visual

323

6. Rubrik penilaian
Kemasan dan peragaan Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 100%

3 42

Baxter, M. (1995). Product Design. Practical Methods for the Systematic Development of New Products. London: Chapman & Hall. Majaro, S. (1992). Managing Ideas For Profit: The Creative Gap. McGraw-Hill Interim Ltd. Powell, D. (1985). Design Rendering Techniques. London: North Light Books. Financial Times Prentice Hall Publishing. (January 15, 2002). Product Details. London: Brown & Benchmark. Read, H. (1938). Art and Industry: The Principles of Industrial Design. New York.

324

NAMA KURSUS

STUDIO PRAKTIS KRAF (Craft Studio Practice)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

SSP3053 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menerangkan konsep asas bidang kraf seperti yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah. (C1) 2. Menjelaskan prosedur penghasilan karya bidang kraf untuk peringkat sekolah rendah. (C6, P3)

3. Mengaplikasi kemahiran mengurus dan melaksanakan


bidang kraf dalam aktiviti penghasilan karya. (A5)

4. Menghasilkan rekaan atau karya kraf yang kreatif secara


individu dan kumpulan. (CS4, TS3)

5. Menerangkan hasil menilai atau mengapresiasi rekaan atau


karya bidang kraf. (C6, EM2) SINOPSIS : Kursus ini memberi penekanan kepada aplikasi kefahaman konsep asas dalam bidang kraf berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah. Pembelajarannya melibatkan eksplorasi dan eksperimentasi pelbagai strategi, teknik dan media dalam proses penghasilan karya kraf. Turut dipelajari proses perlaksanaan kajian visual, pemupukan budaya kerjasama, pemikiran kreatif dan kritis dalam proses penghasilan karya.

Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan Kraf Bidang-bidang dalam Kraf Konsep dan aliran pengkaryaan 2. Proses kreatif dalam pengkaryaan Pemikiran kreatif dan kritis 3. Peralatan, teknik dan media Eksplorasi dan eksperimen 4. Praktis studio Kraf berdasarkan kandungan kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah. 5. Penilaian dan apresiasi Bahasa seni visual 3 3 6 24 3 3

6. Rubrik penilaian
Kemasan dan peragaan

325

Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 100%

42

Harris, M. (1990). Sejarah dan Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur: The Pepin Press. Mohd. Kassim Hj. Ali. (1990). Barang Kemas Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Siti Zainon Ismail. (1994). Tekstil Tenunan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka Siti Zainon Ismail. (1997). The Traditional Malay Handicraft Design. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Glosari Budaya Malaysia. (1995). Corak dan Motif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

326

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : :

Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian

327

8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS KOD KURSUS

: :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043

328

KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : :

3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4) Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam

SINOPSISIS

KANDUNGAN

1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

PENGAJARAN MUZIK, PENDIDIKAN KHAS

SENI

DAN

KRAFTANGAN

DALAM

(Art, Music and Handicraft Education in Special Education) KOD KURSUS : KBP3023

329

KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : :

3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendidikan seni, muzik dan kraftangan. (C3, A2, P1, CS2) Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni, muzik dan kraftangan kepada murid berkeperluan khas. (C6, A4, P1, EM2)

3.

Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (C2, A3, P3, TS5)

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memperolehi kemahiran asas menggunakan muzik dalam pengajaran murid khas melalui nyanyian, permainan alat perkusi dan gerakan. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek kaedah pengajaran seni dan kraftangan untuk murid khas. Peserta kursus didedahkan dengan latihan koordinasi deria dalam aktiviti catan, kolaj, anyaman dan binaan. (This course aims at providing the students an understanding and elementary skills in music, art and handicraft for children with special needs and its implications in planning programs for them.) Jam

KANDUNGAN

1. Definisi, Konsep dan Latar Belakang serta Perkembangan Deria.

Muzik Suaian 3

Mentakrif definisi, dan konsep muzik suaian, serta membincangkan jenis-jenis bunyi, diskriminasi bunyi, dan tindak balas gerakan tubuh badan. 2. Pergerakan Kreatif. Mendedahkan dan mempraktiskan jenis-jenis tepukan/permainan jari, permainan muzikal, dan gerakan. 3. Nyanyian Mendedahkan dan mempraktiskan latihan-latihan pernafasan dan teknik-teknik nyanyian berkumpulan. 4. Alat Muzik Membincangkan jenis-jenis bunyian yang berpunca daripada bahan-bahan alam sekitar dan alat-alat asas

330

muzik tradisional. 5. Perkusi Memperkatakan dan mempraktiskan alat-alat perkusi dan menyepadukannya ke dalam lagu kanak-kanak, lagu tradisional, dan lagu patriotik. 6. Drama Memberi maklumat dan membuat permainan boneka, dan mimik muka. 7. Terapi Muzik Mendedahkan cara untuk memulihkan masalah tingkahlaku dan emosi murid-murid berkeperluan khas melalui muzik. 8. Seni Suaian Memperkenalkan kepada seni suaian untuk kanak-kanak berkeperluan khas melalui aktiviti dan kemahiran lukisan pensel dan krayon. 9. Cetakan Mendedahkan bahan-bahan daripada flora dan fauna yang boleh digunakan untuk cetakan. 10.Anyaman Memperkenalkan jenis-jenis anyaman dan bahan-bahan yang digunakan untuk anyaman seperti kertas, tali dan seumpamanya. 11.Kolaj Mengenalkan seni kolaj dan memberi latihan menggunakan deria tangan seperti mengoyak, menggunting dan menampal. 12.Sulaman Memberi latihan mencucuk manik, dan membenang bulu untuk membuat sulaman. 13.Origami Mendedahkan dan mempraktiskan seni origami melipat kertas dan membuat bentuk-bentuk yang mudah. 14.Membuat Topeng Mendedahkan cara membuat topeng daripada pelbagai 3 3 3 3 3 3 3 3 3

331

bahan semula jadi seperti pinggan kertas. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Flowers, T. (1992). Reaching The Child With autism Through Art. USA: Future Horizons. Hallahan, D.P., & Kaufman, J. M. (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.). Needham Heights M.A: Allyn & Bacon. Nocera, S. (1990). Reaching The Special Learner through Music. New Jersey: Silver Burdett Co.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT

: PSIKOMOTOR DAN PERGERAKAN KANAK-KANAK (Child Psychomotor and Movement) : KAF3023 : 3

332

SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: 120 Jam : Tiada : Pertama/Kedua : 1. 2. 3. 4. 5. Menganalisis teori dan prinsip kawalan motor dan pembelajaran motor kanak-kanak. (C4) Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam perkembangan motor dan pergerakan. (P4, C3) Menghasilkan persembahan pergerakan kreatif. (P4) Berkemahiran kepimpinan dan mengorganisasi aktiviti sukaneka, persembahan pergerakan kreatif. (A2) Berkemahiran kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (TS2, LS3)

SINOPSIS

: Kursus ini memberi tumpuan kepada falsafah dan objektif pergerakan dan mainan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia meliputi teori pergerakan; konsep dan prinsip asas pergerakan serta koordinasi dari aspek pergerakan lokomotor, pergerakan manipulatif dan pergerakan bukan lokomotor dengan mengambil kira konsep ruang, konsep daya dan konsep perhubungan tubuh dengan pergerakan. (This course focuses on philosophies, movement objectives, and play in early childhood education. It covers introduction to movement theory; concept and principle of basic movement and coordination aspect of locomotors movement, manipulation movement, and non locomotors movement with consideration of spatial and force concept and body relation concept). Jam

KANDUNGAN

1. 2.

Perkembangan awal psikomotor. Pertumbuhan dan pergerakan spontan bayi. Perkembangan psikomotor kanak-kanak. Pertumbuhan fizikal dan kadar pertumbuhan fizikal kanak-kanak: 1 2-3 3-4 4-5 5-6 tahun tahun tahun tahun tahun

3.

Konsep kawalan motor dan pembelajaran motor. Kemahiran pergerakan motor kasar dan motor halus kanak-kanak. 3 3

4.

Prinsip-prinsip pergerakan dan kestabilan. Prinsip-prinsip asas pergerakan dan keseimbangan.

333

Perhubungan antara prinsip dengan tingkah laku motor individu yang berbeza tahap kemahiran. 5. Prinsip-prinsip kemahiran. pengajaran konsep pergerakan dan 3

Konsep pergerakan, kesedaran ruang, anggota dan konsep daya. 6. Kaedah pengajaran pergerakan melalui audio visual. Simbol-simbol, bunyi-bunyian pergerakan keatif kanak-kanak. 7. Kaedah pengajaran permainan. dan muzik kreatif untuk melalui untuk

pergerakan

Permainan pergerakan akumulasi mengembangkan pola pergerakan kreatif. 8. Pengenalan kepada pergerakan kreatif.

Unsur-unsur pergerakan dan pergerakan-pergerakan asas untuk pergerakan kreatif kanak-kanak. 9. Props dan penggunaan rangsangan-rangsangan lain serta pengabungjalinan pergerakan kreatif dalam kurikulum. Penggunaan skaf, gelang, rotan, belon, patung, topeng, lompat tali, kipas dan muzik untuk pergerakan kreatif kanak-kanak. 10. Penilaian perkembangan fizikal kanak-kanak. Penilaian perkembangan fizikal kanak-kanak dengan teknik pemerhatian dan borang penilaian perkembangan fizikal kanak-kanak. 11. Penilaian pergerakan kreatif dalam kurikulum pelajaran. Penilaian dijalankan secara kurikulum yang dijalankan. praktikal berdasarkan

Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

42

: Haywood, K. M., & Getchell, N. (2001). Life Span Motor Development. (3rd Edition). Champaign: Human Kinetics. Helen Ten Hong Beng. (1992). Pengajaran Pendidikan Jasmani Awal Kanak-kanak: Belajar Melalui Pergerakan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Rose, D. J. (1997). Multilevel Approach To Study Of Motor Control And Learning. USA: Allyn & Bacon.

334

Salmah Ayob. (1994). Aktiviti-aktiviti Pergerakan Kreatif Panduan Pengajar. Petaling Jaya: Flo Enterprise Sdn. Bhd. Schmidt, R. A., & Lee. T. D. (1999). Motor Control And Learning: A Behavioral Emphasis. USA: Human Kinetics.

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). CT3). dan pembelajaran

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,

335

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

8.

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

336

NAMA KURSUS

KURIKULUM KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (Contemporary Curriculum in Physical Education and Health Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

QGU3013 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

337

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan konsep di antara model kurikulum tradisional dengan kurikulum kontemporari bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. (C4, P2) 2. Menganalisis dan mensintesis perubahan tentang trend dan isuisu kontemporari dalam kurikulum standard kebangsaan bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. (C5, A3) 3. Menaksir perkembangan program sekolah dalam kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. (C6, A4) 4. Menunjukkan keupayaan berkomunikasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah dalam tugasan yang berkaitan dengan penilaian kurikulum. (CS3, CT2)

SINOPSIS

Kursus ini memfokuskan kepada model kontemporari kurikulum standard kebangsaan dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Meneroka isu-isu yang kontemporari serta meneliti perkembangan terkini terhadap hala tuju kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Mengkaji polisi dan perundangan kerajaan terhadap pembentukan kurikulum serta membina kefahaman tentang peranan kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan di sekolah dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. (This course focuses on contemporary models of national curriculum standard in physical education and health education. It explores contemporary curriculum issues and analyses current curriculum development directions on physical education and health education. Review government policy and legislation for developing curriculum and understanding the role of physical education and health education in school in the contexts of lifelong education).

Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada Transformasi Pendidikan berkaitan Kurikulum Standard Kebangsaan. Kefahaman tentang transformasi kurikulum pendidikan dalam konteks tujuan, matlamat dan standard kurikulum dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 4

2. Isu-isu dan Trend dalam Pelaksanaan Kurikulum


Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Merungkai beberapa isu yang melibatkan gaya hidup aktif fizikal dalam mencapai dan mengekalkan tahap kesejahteraan kesihatan kecergasan fizikal. pelajar sekolah. Melihat trend dan gaya pelajar menunjukkan tanggung jawab terhadap diri dan tingkah laku sosial dalam persekitaran aktiviti fizikal ke arah pembangunan modal insan melalui aktiviti Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

338

3. Konsep Pemikiran Arus Perdana (Mainstream) Kurikulum Tradisional dengan Kurikulum Kontemporari dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Membandingkan konsep kurikulum tradisional dengan kurikulum kontemporari dari aspek matlamat, tujuan, kandungan, pedagogi, sumber dan penilaian. Penekanan kepada proses dan hasil pembelajaran. 4. Model Kontemporari Pendidikan Jasmani. Kurikulum Standard dalam 4

Menganalisis kesesuaian pengisian dan struktur kurikulum, merangka bentuk perubahan kepada kurikulum kebangsaan untuk disesuaikan dengan keperluan semasa dan masa akan datang. Mengkaji model kandungan kurikulum yang berbentuk modular dan strategi pelaksanaan kurikulum yang mengintegrasikan di antara kandungan dan kemahiran dari pelbagai disiplin. Melibatkan sistem penaksiran standard kebangsaan. 5. Model Kontemporari Pendidikan Kesihatan. Kurikulum Standard dalam

Menganalisis kesesuaian pengisian dan struktur kurikulum, merangka bentuk perubahan kepada kurikulum kebangsaan untuk disesuaikan dengan keperluan semasa dan masa akan datang. Mengkaji model kandungan kurikulum yang berbentuk modular dan kenal pasti strategi pelaksanaan kurikulum yang mengintegrasikan di antara kandungan dan kemahiran dari pelbagai disiplin pendidikan dan melibatkan sistem penaksiran standard kebangsaan. 6. Polisi dan Perundangan Kerajaan terhadap Pembentukan Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Meneliti dokumen tentang polisi, sistem dan dasar pendidikan, surat-surat pekeliling dan perundangan dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Sorotan literatur dan laporan penyelidikan berkaitan Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 7. Peranan Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan di Sekolah dalam Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat. Memperkenalkan strategi pengajaran kontemporari dalam konsep kurikulum humanistik, kurikulum berasaskan pergerakan (movement-based curriculum), pendekatan berasaskan aktiviti (activity based approach) dan penerokaan kontemporari terhadap sumber maklumat dan bahan (exploration of contemporary resources texts and resources).

339

8. Menilai Kurikulum. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan melalui model Stufflebeam: Context, Input, Process & Product (CIPP), model SWOT (Strength, Weaknesses, Oportunity & Treat) dan model Physical Education Curriculum Analyses Tools (PECAT). Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

Kelly, L. E., Kelly, L., & Melograno, V. J. (2004). Developing the physical education curriculum: an achievement-based approach. Champaign, IL: Human Kinetics. Lund, J., & Tannehill, D. (2010). Standards-based physical education curriculum development, 2nd edition. Sudbury MA: Jones and Bartlett Publishers. McNeil, J. D. (2009). Contemporary curriculum: In thought and action, 7th Edition. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons Ltd. Rink, J. E. (2008). Designing the physical education curriculum education: K-12 methods and curriculum for physical education. Columbus, OH: The McGraw-Hill Companies. Wandberg, R. W. (2011). Health education: K-12 content and curriculum. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers.

NAMA KURSUS

ORGANISASI DAN PENGURUSAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (Organization and Management in Physical Education and Health Education Programs)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

QGU3023 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua

340

HASIL PEMBELAJARAN

1. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan


Jasmani dan Pendidikan Kesihatan khususnya dalam organisasi dan pengurusan. (C3)

2. Menekankan elemen kemahiran mengorganisasi dan pengurusan


dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. (P3)

3. Mengamalkan tahap profesionalisma, nilai, sikap dan tingkahlaku


beretika. (A3) 4. Mengembangkan idea secara kreatif semasa menjalankan aktiviti amali. (CT2) SINOPSIS : Kursus ini membincangkan konsep organisasi dan pengurusan program Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Penekanan diberi kepada kemahiran menganalisis program pendidikan jasmani dan kesihatan dari aspek perancangan, pengelolaan, perlaksanaan, bimbingan, penyelarasan koordinasi dan penilaian. (This course discusses on concept of organization and management of physical education and health education program. Emphasizing on ability to analyze the physical and health programs from the aspect of planning, organizing, implementation, guidance, coordination and assesment.) Jam KANDUNGAN :

1.

Pengenalan Pengurusan

kepada

Aspek

Organisasi

dan 3

Falsafah dan definisi organisasi dan pengurusan evolusi pengurusan, budaya dan persekitaran organisasi, rekabentuk dan struktur organisasi. 2. Konsep Asas Organisasi dan Pengurusan Penerangan pengurusan, pengurusan. 3. mengenai fungsi pengurusan, tahap gelagat organisasi dan kemahiran

Konsep Asas Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Definisi, kesihatan jasmani secara menyeluruh dan kesihatan optima, kepentingan jasmani dan kesihatan.

4.

Pengurusan Organisasi Kesihatan di Malaysia Organisasi kesihatan kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan peranan badan-badan tersebut. 3

5.

Program Pendidikan Jasmani Program Pendidikan Jasmani peringkat keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. individu, 3

6.

Program-Program Kesihatan

341

Program kesihatan peringkat individu, keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

7.

Jenis - Jenis Penyakit Pengenalan mengenai penyakit - penyakit berjangkit dan merbahaya di Malaysia. 3

8.

Senaman dan Gaya Hidup Sihat Peranan senaman dan gaya hidup sihat ke arah kesejahteraan masyarakat dan negara. 6

9.

Perlaksanaan Program Perlaksanaan Aktiviti Pendidikan Jasmani dan program Pendidikan Kesihatan yang terpilih. 9

10.

Peraturan dan Akta Kesihatan dan Keselamatan Sekolah-Sekolah di Malaysia Jumlah

3 42

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Bucher, A.C., & Krolee. (2005). Management of Physical Education and Sport. Illinois, Champaign: McGraw-Hill Co. Inc. Dzulkifli Ismail., Jamaliyah Ahmad., & Aris Fazil Ujang. (2007). Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 6 (KBSR). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Jaafar Muhamad. (2003). Asas Pengurusan (ed. Ketiga). Shah Alam: Fajar Bakti. Mohd Sofian Omar Fauzee. (2000). Panduan Membentuk Format Pertandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Parkhouse. (2005). The Management of Sport. Illinois Champaign: McGraw-Hill Co. Inc.

342

NAMA KURSUS

LATIHAN DAN KECERGASAN (Training and Fitness)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

QGJ3013 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

343

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menyediakan dan menunjuk cara aktiviti kecergasan fizikal dan


menghubungkait aktiviti kecergasan kecergasan fizikal. (C3, LL1) dengan komponen dengan

2. Mengubahsuai dan merancang kaedah menyediakan program latihan. (C5,A4)

latihan

3. Mempelbagaikan kaedah latihan untuk mengadaptasi daya tahan kardiovaskular, fleksibiliti, daya tahan otot, Kekuatan otot dan komposisi badan. (P6) 4. Merancang dan melaksanakan satu sesi pengajaran dan pembelajaran kaedah latihan fizikal. (CS1, C5) SINOPSIS : Kursus ini menjelaskan tentang konsep latihan dan kecergasan, prinsip latihan, komponen-komponen kecergasan, faedah latihan kecergasan kepada tubuh badan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecergasan. Pelajar juga akan didedahkan dengan kaedah-kaedah latihan kecergasan, membuat penilaian tahap kecergasan serta membincangkan isu-isu kecergasan, gaya hidup dan perkaitannya dengan kesihatan. (This course will expose students the concepts training and fitness. Principles of training and physical fitness component, benefit fitness exercise to body and factors affect of fitness. Student also will expose about training methodology, assessment level of fitness and also discuss issue of fitness, life style and related with health.) Jam KANDUNGAN : 1. Konsep latihan dan kecergasan fizikal Kepentingan latihan dan kecergasan fizikal, komponen kecergasan dan faktor mempengaruhi latihan kecergasan. 2. Fleksibiliti Konsep fleksibiliti, faktor mempengaruhi fleksibiliti, jenis regangan. 3. Prinsip latihan kecergasan fizikal Prinsip tambah beban, kekhususan, kebalikan, perbezaan individu, Supercompensation dan overtraining 4. Persediaan latihan fizikal Persediaan fizikal, teknikal, taktikal dan psikologikal. Faktor mempengaruhi latihan kecergasan 5. Perancangan latihan Konsep periodisasi latihan, Kitaran makro, kitaran mikro, 2 2 2 2

344

persediaan latihan harian dan unit latihan.

6. Kesan latihan aerobik dan anaerobik


Kesan terhadap daya tahan kardiorespiratori dan kekuatan otot, perbandingan analisis secara fisiologi. 7. Isu-isu kecergasan dan gaya hidup sihat Hubungan kecergasan dan gaya hidup, kecergasan secara holistik, kriteria gaya hidup sihat dan amalan kecergasan. Jumlah AMALI : 1. Ujian kecergasan fizikal (Pre dan Post) Menguji daya tahan kardiovaskular (MSR Test), fleksibiliti (Sit and Reach Test), daya tahan otot (Push up test), kekuatan otot (1RM test), Komposisi badan (BMI & skinfold). Membuat penilaian tahap kecergasan berdasarkan norm. 2. Kaedah latihan aerobik Kaedah latihan Long Slow Distance (LSD) - . Latihan fartlek ( modified) dan Jeda jarak sederhana dan dekat serta latihan litar 3. Kaedah latihan anaerobik Latihan bebanan dengan menggunakan free weight dan weight machine, pliometrik dengan menggunakan kotak plyo pelbagai aras dan bola segar serta vertimax. 36 36 4 2 2

14

4. Latihan core training dan kemahiran


Latihan untuk menguatkan bahagian teras badan (abdominal dan trunk) dengan teknik tradisional dan menggunakan bola latihan serta bosu. Latihan tubi kemahiran khusus dalam sukan untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal dengan mengaplikasikan dengan latihan kalistenik.

5. Sesi latihan
Mengaplikasikan kaedah latihan aerobik dan anaerobik untuk membina kecergasan dengan pendekatan yang sesuai mengikut tuntutan sukan secara khusus. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus 70% 22

106

345

Peperiksaan Akhir RUJUKAN :

30%

Earle, R. W. & Baechle, T. R. (2004). NSCAS Essentials of Personal Training. Champaign, IL: Human Kinetics Sharkey,B.J & Gaskill, S. E. (2007). Fitness and Health (6th ed). Champaign, IL: Human Kinetics Dick, F. W. (2007). Sport Training Principles (5th ed). London, A&C Blac. Bompa, T. O, & Carrera M, C. (2005). Periodization Training For Sports (2nd ed). Champaign, IL: Human Kinetics. Wilmore, J. H., Costill, D., & Kenney, W. L. (2008). Physiology of Sport and Exercise (4th ed), Champaign, IL: Human Kinetics.

NAMA KURSUS

: FUNGSI MUSKULOSKELETAL DAN PERGERAKAN MANUSIA (Musculoskeletal Function and Human Movement)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: QGJ3023 : 3 : 120 jam : Tiada : Pertama/Kedua :

1. Menyatakan perbandingkan struktur, fungsi dan konsep dalam


fungsi struktur tubuh manusia yang normal dan tidak normal serta perkaitannya dalam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. (C4,

346

CS2) 2. Menafsir ilmu bidang dan teknik serta mekanik asas pergerakan manusia. (C6) 3. Mengenalpasti sistem tubuh yang terlibat dan menyesuaikan kemahiran asas pergerakan manusia dalam pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. (P6) 4. Mempamerkan kemahiran pengumpulan maklumat sepanjang pengajaran dan pembelajaran serta berkemahiran pembelajaran berterusan. (A4, LL1) SINOPSIS : Kursus ini memberi penekanan kepada pelajar tentang konsep dan prinsip asas yang penting dalam memahami struktur dan fungsi tubuh manusia serta pemahaman tentang aspek pergerakan saintifik berdasarkan prinsip-prinsip mekanik asas berhubung dengan pelbagai jenis pergerakan yang berkaitan dengan pencapaian sukan. (The course focused on the important concepts and basic principles to understand the structure and function of human body, and an understanding on the scientific aspects of motion based on mechanical principles in the study of basic human movement especially as related to sporting performance.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan Kepada Sistem Muskuloskeletal Definisi sistem muskuloskeletal dan fungsinya, anatomi dan fisiologi, level organisasi dan sistem tubuh. 2. Asas Mekanik Daya dan mekanik, bentuk pergerakan, kinematik dan kinetik. 3. Tisu-tisu Penghubung Fungsi tisu-tisu penghubung, membran plasma, sistem pengangkutan melalui membran plasma, jenis-jenis tisu dan proses baik pulih tisu. 4. Sistem Rangka Fungsi komposisi dan fungsi rangka, jenis-jenis tulang dan struktur tulang, pembentukan tulang, skeleton axial, skeleton appendikular dan pembahagian sistem skeleton. 5. Sistem Bersendi Klasifikasi struktur sendi, klasifikasi sendi synovial. pergerakan sendi, dan 2 2 2 2 2

347

6. Pergerakan Otot Nama otot, fungsi aksi otot dan otot sendi major. 7. Pergerakan kawalan otot dan penilaian pergerakan Fungsi otot, aksi otot, koordinasi kecekapan pergerakan dan penilaian otot. pergerakan, 3 3

8. Asas posisi tubuh, keseimbangan, dan pergerakan Posisi tubuh dan keseimbangan, berjalan, berlari, melompat, membaling, menendang dan mengangkat. 4

9. Daya dalam otot dan sendi


Vektor daya, Sistem tuas dalam sistem muskuloskeleton

10. Mekanik Pergerakan Manusia


Konsep Biomekanik, mekanik pergerakan, dan aplikasi kinesiologi dalam pergerakan manusia. Jumlah AMALI : 1. Sistem muskuloskeletal dan fungsinya 2. Asas mekanik 3. Sistem Otot dan tisu 4. Sistem rangka dan sendi 5. Pergerakan otot dan kawalannya 6. Posisi tubuh dan keseimbangan 7. Penghasilan daya dan hukum-hukum newton 8. Mekanik pergerakan manusia Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN 60% 40% 4

28 6 6 3 3 3 6 6 9 42

: Adrian, M.J. & Cooper, J. M. (2000). The biomechanics of Human Movement. Indianapoli: WCB Brown & Benchmark: Press, Inc. Hall, S.J. (2005). Basic Biomechanics (4th ed.). USA: McGraw Hill. Longenbaker, S. N. (2008). Maders Understanding of Human Anatomy & Physiology (6th ed.). USA: McGraw Hill.

348

Martini,F.H., Bartholomew, E.F. (2007). Essentials of Anatomy and Physiology (4rd ed). Benjamin Cummings. Seeley, R. R., Stephens, T.D., Tate, P. (2007). Essentials of Anatomy & Physiology (6th ed). USA: McGraw Hill.

NAMA KURSUS

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI (Lifetime Sports and Recreation)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARA N

: : : : : :

QGJ3033 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Membezakan antara elemen kesukanan. (C4) kesenggangan, rekreasi dan

2. Mengaplikasikan

disiplin ilmu secara formal dan tidak formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran aktiviti sukan

349

sepanjang hayat dan rekreasi. (A5, LL3)

3. Menjelaskan bagaimana

alam semulajadi sebagai sumber pendidikan sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang berkesan. (P6, CT3) setiap program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dilaksanakan.(A5, LL3)

4. Menunjukkan nilai-nilai murni dan mencintai alam sekitar dalam

SINOPSIS

Kursus ini menggabungjalinkan aplikasi teori dan amali dalam membina kefahaman pelajar terhadap bidang sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Melalui kursus ini pelajar akan mendalami tentang falsafah, definisi, perkembangan dan amalan sukan sepanjang hayat dan rekreasi masyarakat masakini. Pengetahuan dan amalan ini kelak diharapkan dapat melahirkan golongan pelajar yang membudayakan gaya hidup sihat sepanjang hayat. (This course is a combination of lifetime sports and recreation theoretical and practical learning. Through out this course, students will be expose towards philosophy, definition, development and current practices in leisure and recreation). Jam

KANDUNGAN

1. Definisi dan falsafah sukan sepanjang hayat dan rekreasi Kefahaman tentang kepelbagaian definisi dan falsafah sukan sepanjang hayat dan rekreasi 1

2. Sejarah aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi


Menyorot sejarah perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di peringkat global dan Malaysia 3. Spektrum kesenggangan individu Membahaskan teori utama Teori Spektrum Kesenggangan Individu yang membincangkan tentang aktiviti manusia dalam sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. Seni dan kebudayaan Menganalisis aplikasi aktiviti seni dan kebudayaan sebagai medium sukan sepanjang hayat dan rekreasi 5. Kecergasan dan kesihatan fizikal Menganalisis aplikasi aktiviti kecergasan dan kesihatan fizikal sebagai medium sukan sepanjang hayat dan rekreasi 6. Rekreasi luar 2 2 1 1

350

Menganalisis aplikasi aktiviti rekreasi luar sebagai medium sukan sepanjang hayat dan rekreasi 7. Sukan dan permainan Menganalisis aplikasi aktiviti sukan dan permainan sebagai medium sukan sepanjang hayat dan rekreasi 8. Outdoor Extreme Recreation Menganalisis aplikasi aktiviti outdoor extreme recreation sebagai medium sukan sepanjang hayat dan rekreasi 9. Pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi Jumlah AMALI : 1. Aktiviti perkhemahan 2. Aktiviti lawatan Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 70% 30% 2 2

1 14 56 28 84

George E.(2008) Principles of risk management and insurance (10nd edition). New York. Pearson Human Kinetics (Ed.). (2006). Introduction to recreation and leisure. Illinois: Human Kinetics. McLean, D. J., & Yoder, D. G. (2005). Issues in recreation and leisure. Illinois: Human Kinetics. Simon Priest (2005). Effective leadership in adventure program( 2nd edition ) . United State. Human Kinetics Edington, C. R. (2004). Leisure programming: Service centered and benefits approach. New York: Mc Graw Hill.

351

NAMA KURSUS

PERGERAKAN DAN RITMA (Movement and Rhythmic)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

QGJ3043 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua

352

HASIL PEMBELAJARAN

1. Mengaplikasi kemahiran asas pergerakan dalam gimnastik berdasarkan pola-pola pergerakan dengan teknik yang betul. (TS4) 2. Merekacipta pergerakan-pergerakan yang mengaitkan ekspresif tubuh badan berdasarkan pola dan tema pergerakan. (C5) 3. Melaksanakan gerak balas terhadap ritma melalui pergerakan. (CT6) 4. Menghayati nilai dan seni pergerakan dalam kemahiran asas gimnastik. (A5) 5. Mengaplikasikan teknik menyokong bagi setiap lakuan pergerakan asas akrobatik(C6,P6,A4,CS4) Kursus ini mencangkupi ilmu dalam gimnastik artistik, pergerakan kreatif, dan gimrama. Tumpuannya adalah menjurus kepada pembelajaran kemahiran asas pola pergerakan badan yang berbentuk akrobatik, kreatif dan segerak dengan ritma. Pelajar juga turut didedahkan dengan kemahiran asas teknik menyokong dalam pergerakan serta kejurulatihan dalam gimnastik. (This course consists of knowledge about gymnastic artistic, creative movement, and rhythmic gymnastics. It is focused on basic learning of acrobatic body movement pattern, creative and conjunction with rhythm. Students also will be exposed to basic assisting technique in movement and coaching in gymnastics). Jam

SINOPSIS

KANDUNGAN AMALI

1. Gimnastik Artistik (Pola Putaran dan Hamburan) Perkaitan tubuh badan dan manipulasi pergerakan akroabatik yang berasaskan pola pergerakan putaran dan hamburan serta teknik sokongan. 2. Gimnastik Artistik (Pola Statik dan Pendaratan) Perkaitan tubuh badan dan manipulasi pergerakan akrobatik berasaskan pola pergerakan statik dan pendaratan serta teknik sokongan. 3. Gimnastik Artistik (Pola Gerak Edar dan Hayunan) Perkaitan tubuh badan dan manipulasi pergerakan akrobatik berasaskan pola pergerakan gerak edar dan hayunan serta teknik sokongan. 7. Gimnastik Irama Pergerakan tubuh yang berasaskan teknik melentik, meringkuk dan melunjur, dan kesinambungan dengan rangkaian pergerakan. 8. Gimnastik Irama Pergerakan tubuh badan yang berasaskan tarian dan pergerakan manipulatif dengan kesedaran ritma.

18

18

18

15

15

353

9. Pergerakan Kreatif (Tahap Asas) Kesedaran tubuh badan, kesedaran rintangan kepada beban dan masa, kesedaran ruang, aliran beban badan dalam ruang dan masa, penyesuaian terhadap rakan, penggunaan tubuh badan sebagai alat, lapan lakuan daya asas, ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 100%

14

98

Manners, H.K. & Margaret, E. C. (2004). Movement education leading to gymnastics. USA: Taylor & Francis. Mitchell, D., Davis, B., & Lopez, R. (2002). Teaching fundamental gymnastics skills. USA: Human Kinetics. Palmer, H. (2003). Teaching rhythmic gymnastics - A developmentally appropriate approach. USA:Human Kinetics. Ross, S. (2001). Physical education reconceptualized: Persons, movement, knowledge. USA: Charles C Thomas Pub. Ruth, M. (2000). A movement approach to educational gymnastics. Boston, Massachusetts: Plays, Inc.

NAMA KURSUS

SUKAN INDIVIDU (Individual Sports)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

QGJ3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menyatakan perbezaan elemen utama di antara sukan


gelanggang, sukan meja dan sukan arked. (C4,CS6) 2. Mengaplikasikan disiplin ilmu secara formal dan tidak formal

354

dalam proses pengajaran dan pembelajaran aktiviti sukan individu. (C3) (A3)

3. Menunjukkan nilai-nilai murni dan berkerjasama dalam setiap


sukan individu yang dilaksanakan.(A4,EM1) 4. Melaksanakan perancangan dan penyelarasan berkumpulan semasa pengendalian program sukan individu (P3,LS2) SINOPSIS : Kursus ini berfokuskan terhadap pembinaan kemahiran dan pengetahuan dalam pelbagai sukan individu yang dilaksanakan di sekolah rendah. Pelajar akan mendalami dan menguasai kemahiran asas, peraturan pertandingan, pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan individu. Hasil pembelajaran ini akan diperkukuhkan dengan pelbagai latihan amali dan penganjuran pertandingan sukan individu. (This course focuses on the development of knowledge and skills of individual sports which are currently practised at Malaysian primary school. Students will be expose towards basic skills knowledge, rules and regulations. Learning outcomes will be reinforced through the organization of individual sports competition). Jam KANDUNGAN : 1. Falsafah kesukanan dan permainan Kefahaman tentang falsafah kesukanan dan permainan individu 2. Prinsip sukan individu Merungkai pelbagai prinsip, etika dan amalan dalam sukan individu 3. Pengurusan keselamatan dalam sukan individu di sekolah Perbincangan tentang isu keselamatan dan pengurusan risiko dalam sukan individu. Tumpuan diberikan terhadap senario sukan di sekolah 4. Sukan gelanggang Badminton, tenis, skuasy Analisis latihan kemahiran asas permainan badminton, tenis dan skuasy. Pembentangan tentang peraturan dan undang-undang permainan yang terkini 5. Sukan meja/dalaman Catur, karom, ping pong Analisis latihan kemahiran asas permainan catur, karom ping pong. Pembentangan tentang peraturan dan 6 6 6 6

355

undang-undang permainan yang terkini 6. Sukan arked Boling, petanque, lawn bowl Analisis latihan kemahiran asas permainan boling, petanque, lawn bowl. Pembentangan tentang peraturan dan undang-undang permainan yang terkini Jumlah AMALI : 1. Aktiviti amali sukan gelanggang 2. Aktiviti amali sukan meja/dalaman 3. Aktiviti amali sukan arked Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 70% 30% 6

14 28 28 28 84

Grice, T. (2008). Badminton steps to success. Illinois: Human Kinetics. Hajah Supiah, H. I., & Syed Mahadzir, S. I., (2004). Hockey, bowling, squash and table tennis. Selangor: Penerbitan PCT. Watt, C.D., (2003). Sports management and administration. London: Routledge. Root, A.W., (2006). Children and chess: A guide for educators. Connecticut: Teacher Ideas Press Didiers Millet (2008). The encyclopedia of Malaysia: Sports and recreation. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet

NAMA KURSUS

SUKAN BERPASUKAN (Team Sports)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL

: : : : : :

QGJ3063 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Mempamerkan kemahiran-kemahiran asas dalam permainan

356

PEMBELAJARAN

sukan berpasukan dengan teknik yang betul. (P4, CT2) 2. Berkomunikasi secara efektif semasa menunjukcara kemahiran dan bekerjasama dalam pasukan. (A3, CS3)

3. Membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan


undang-undang permainan sukan berpasukan. (C5, EM2)

4. Menunjukkan nilai-nilai murni dan berkerjasama dalam setiap


sukan individu yang dilaksanakan. (A4) SINOPSIS : Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam permainan sukan berpasukan seperti bola baling, bola sepak, dan hoki. Pelajar akan mendalami dan menguasai kemahiran asas, peraturan pertandingan, pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan berpasukan. Kursus ini memerlukan pelajar mengaplikasikan teori, prinsip, undang-undang serta strategi dalam permainan sukan berpasukan. (Through this course students will be exposed with the basic skills in sport team such as handball, soccer, and field hockey. Students will be expose towards basic skills knowledge, rules and regulations. In this course, students need to apply the theories and principals, rules and strategies in the game.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan asas pergerakan Memperkenalkan asas pergerakan yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikut standard pembelajaran sekolah rendah. 2. Prinsip sukan berpasukan Definisi sukan berpasukan dan jenis-jenis sukan berpasukan. Merungkai pelbagai prinsip, etika dan amalan dalam sukan berpasukan 3. Pengurusan keselamatan dalam sukan berpasukan di sekolah Perbincangan tentang isu keselamatan dan pengurusan risiko dalam sukan berpasukan 4. Sukan Bola Baling (kemahiran asas menagkap dan membaling) Kemahiran asas sukan bola baling. Teknik membaling, menangkap secara statik dan dinamik dalam kumpulan. 5. Sukan Bola Sepak (kemahiran asas menendang) 3 2 2 1

357

Kemahiran asas sukan bola sepak. Teknik menendang, menahan, menggelecek dan menjaring. 6. Sukan Hoki (kemahiran asas menggunakan alatan) Kemahiran asas sukan hoki. Teknik memukul, menahan, menolak, menceduk dan menggelecek. Jumlah AMALI : 1. Aktiviti amali sukan bola baling 2. Aktiviti amali sukan bola sepak 3. Aktiviti amali sukan hoki Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 70% 30% 3

14 14 14 14 42

Zakrajsek, B.D., Carnes, L.A, & Pettigrew, E.F. (2005). Quality lessons plans for field hockey. Champaign, IL: Human Kinetics. Luxbacher. J (2003). Soccer Practice Games. Illinois, Champaign: Human Kinetics Yarrow, P. (2002). Handball steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics. Watt, C.D. (2003). Sports management and administration. London: Routledge. Didiers Millet. (2008). The encyclopedia of Malaysia: Sports and recreation. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet

NAMA KURSUS

KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN (Health and Wellness)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL

: : : : : :

QGK3013 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Membezakan konsep kesihatan dan kesejahteraan dari pelbagai

358

PEMBELAJARAN 2. 3.

aspek. (C4, CS1) Mengenalpasti gejala, hubungkait dan tindakan susulan kesan amalan yang tidak sihat. (C4, CS6) Mengubah perspektif diri, keluarga, rakan terdekat dan masyarakat tentang pentingnya amalan gaya hidup sihat dan cergas. (A5, TS1) Menjelaskan tahap kesihatan dan kecergasan diikuti dengan kemampuan merancang program yang sesuai bagi kumpulan sasaran tertentu dalam mempertingkatkan gaya hidup yang lebih sihat. (C6, P5,LL2)

4.

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan konsep kesihatan dan kesejahteraan menyeluruh melalui penghayatan gaya hidup sihat. Memberi input dalam memahami pentingnya kesihatan kendiri, mempunyai tubuh badan yang sihat, mengurus kesihatan keluarga dan masyarakat. Mengenal pasti faktor risiko dari gaya hidup yang tidak sihat dan kesan kepada kesejahteraan hidup. (This course will discuss on health and total wellness concepts through healthy life styles. Providing inputs in understanding the importance of self-care, healthy body, managing family and community health. Identifying risk factors from unhealthy lifestyles and implication on life wellness). Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada kesihatan dan kesejahteraan Konsep-konsep asas Gaya Hidup Sihat. Menterjemahkan Konsep Kesejahteraan (Wellness); Kontinum kesejahteraan yang merangkumi pelbagai aspek dan membincang kaitan gaya hidup dan penyakit kronik 2. Isu-isu kesihatan dan kecergasan semasa Memberi ruang kepada pelajar memperoleh maklumat kontemporari isu-isu kesihatan dan gejala dari kehidupan yang tidak sihat. 3. Kecergasan Fizikal Membezakan Kesihatan berteraskan kecergasan dan lakuan motor; Mengenal pasti bagaimana tahap kecergasan dapat ditingkatkan 4. Senaman dan Kecederaan Memperkenalkan Ujian-ujian kecergasan dalam mengukur tahap kesihatan individu. Melihat lakuan-lakuan fizikal 4 2 4

359

yang sesuai bagi mengelak kecederaan 5. Pemakanan yang Menyihatkan Memperkenal makanan seimbang dan sihat dan bagaimana makanan mempengaruhi gaya hidup serta pengurusan berat badan 6. Program Latihan Memperkenal pelbagai kaedah latihan dan membina program latihan fizikal yang mampu meningkatkan tahap kecergasan individu dan masyarakat Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 70% 30% 20 4

40

Corbin, C.B., Lindsey, R., Welk, G.I., & Corbin, W.R. (2008). Concepts of fitness and welness A comprehensive lifestyle approach (4th ed). New York: Mc Graw Hill Donatelle, R., Snow, C., & Wilcox, A. (2007). Wellness choices for health and fitness (3nd ed). Oregon State: Wadworth Edlin, G., Golanty, E., & Brown, Mc.K. (2006). Health and wellness (7th ed). Sadbury: Jones and Bartlett Publishers Greenberg, J.S, Dintiman, G.B., & Oakes, B.M. (2008). Wellness creating a life of health and fitness. Needham Heigh, MA: Allyn & Bacon Howley, E.T., & Franks, B.D. (2007). Health fitness Instructors handbook (4nd ed). Illinois: Human Kinetics.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : : :

PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH (SCHOOL HEALTH PROGRAM) QGK3023 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

360

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menganalisis Program Kesihatan Sekolah dari segi konsep Pendidikan Kesihatan, promosi Kesihatan dan perancangan program . (C4) 2. Mempelbagaikan kemahiran teknikal dalam perancangan program promosi kesihatan sekolah berasaskan Teknologi Pendidikan dan ICT. (P3,TS3)

3. Menunjukkan tahap profesionalisma, nilai, sikap dan tingkahlaku


beretika. (A3) 4. Mengamalkan komunikasi secara efektif dan boleh bekerja dalam satu pasukan. (C4) SINOPSIS : Kursus ini membincangkan konsep perancangan Program Kesihatan Sekolah. Penekanan diberi kepada kemahiran menganalisis program kesihatan dari aspek perancangan, pengelolaan, perlaksanaan, bimbingan, penyelarasan koordinasi dan penilaian. (This course discusses on concept of school health program planning. Emphasizing on ability to analyze the health programs from the aspect of planning, organizing, implementation, guidance, coordination and assesment.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan Kesihatan kepada Aspek Perancangan Program 3

Falsafah dan Model perancangan program, evolusi pengurusan program, budaya dan persekitaran kesihatan sekolah, rekabentuk dan struktur model. 2. Konsep Asas Pengurusan Program Kesihatan Penerangan mengenai fungsi Pendidikan Kesihatan, Guru Kesihatan dan Perancangan Program 3. Konsep Asas Kesihatan Definisi kesihatan, kesihatan menyeluruh dan kesihatan optima, kepentingan Pendidikan Kesihatan. 4. Model-Model Promosi Kesihatan Umum . PRECEDE-PROCEED, MATCH, Komunikasi Kesihatan, CDCsynergy dan lain-lain model. 5. Program-Program Kesihatan Program-program kesihatan peringkat individu, keluarga, sekolah, masyarakat negeri dan kebangsaan, perancangan dan perlaksanaan program-program kesihatan.

361

6. Tinjauan Organisasi Kesihatan umum 3 Meninjau / melawat organisasi kesihatan terpilih. 7. Laporan Tinjauan Organisasi / Kuiz Pertengahan Semester 3 Perbincangan dan laporan hasil tinjauan organisasi dan kuiz pertengahan semester. 8. Epidemiologi Penyakit dan Senaman Pengenalan mengenai epidemiologi penyakit, penyakit berjangkit dan merbahaya, peranan senaman ke arah kesejahteraan masyarakat dan negara. 9. Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Definisi, peranan peringkat individu, Keluarga, sekolah, masyarakat dan negara 10. Perlaksanaan Program / Aktiviti Kesihatan Perlaksanaan dan program kesihatan sekolah yang terpilih. 11. Akta dan Peraturan Kesihatan dan Keselamatan Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 6 3 36 3

RUJUKAN

Bucher, A.C., & Krolee. (2002). Management of Physical Education and Sport. Illinois, Champaign: McGraw-Hill Co. Inc. McKenzie, J., Neiger, L.B., & Thackeray, R. (2009). Health Promotion Program. San Francisco : Pearson Benjamin Cummings Mohd Hizam Hanafiah., & Zafir Mohd Makhbul. (2003). Pengurusan Organisasi (ed. Kedua). Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Tones, K., & Tilford, S. (1990). Health Education: Effectiveness, Efficiency and Equity. Leeds, UK: Capman & Hall.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT

: : : :

PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN (Adapted Physical Education) QKJ3013 3 120 Jam

362

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama/Kedua

1. Mengaplikasi pengetahuan tentang Pendidikan Jasmani Suaian


(Adapted Physical Education) pergerakan suaian. (C3) kepada kemahiran asas

2. Membezakan peranan utama kemahiran motor, kaedah pengajaran pergerakan dan kaedah mengendalikan aktiviti suaian.(C4) 3. Membentuk pergerakan atau limitasi pergerakan kumpulan kurang upaya yang pelbagai secara am. (P4)

4. Bekerja

secara berpasukan untuk melaksanakan aktiviti rekreasi suaian dan sukan orang kurang upaya. (A2,CS3)

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan asas pergerakan suaian, lokomotor, bukan lokomotor dan manipulatif untuk populasi murid berkeperluan khas. Penekanan adalah pada kaedah pengajaran pergerakan, kemahiran permainan/sukan dan kegiatan rekreasi. (The course discusses basic adapted movement, locomotor, nonlocomotor and manipulative for children with special needs. Emphasis is on movement, sports skills and recreation teaching method.) Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan Definisi , Konsep dan Latar Belakang Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) dan JenisJenis Limitasi Untuk Populasi Khas Tersebut. 2. Asas Pergerakan Suaian Lokomotor, Bukan-lokomotor dan Manipulatif memenuhi komponen Kemahiran Motor Pergerakan dan Pergerakan Suaian. 3. Teknik dan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Khas Pendidiakan Jasmani Suaian untuk Populasi Murid Berkeperluan Khas tertentu. Pembelajaran Pengurusan Permainan - Sukaneka 4. Teknik dan Kaedah Pengurusan Permainan Sukan Khas, Sukan Suaian, Sukan Khas OKU dan Sukan Paralimpik. untuk Asas

363

5. Teknik dan Kaedah Pengurusan Olahraga Padang Sukaneka Khas (Suaian); Sukan Khas OKU dan Sukan Paralimpik. 6. Teknik dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Permainan Khas Murid Bermasalah Penglihatan. 7. Teknik dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Permainan Khas Murid Bermasalah Pendengaran. 8. Teknik dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Permainan Khas Murid Bermasalah Pelbagai selain dari masalah penglihatan/pendengaran. 9. Teknik Pengajaran Aktiviti Senggang Pembelajaran dan Pengurusan

Rekreasi dan perkhemahan murid berkeperluan Khas (OKU) di sekolah. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 36 60% 40%

RUJUKAN

Bucher, C.A., & Krotee, M.L. (2002). Management of Physical Education and Sport (12th ed.). Boston: McGraw Hill. Epsteem, L. (2005). Helping People. New York: MacMillan Gutrie, H, & Picciano, M. (2003). Human Nutrition. New Jersey: Prentice Hall. Parkhouse, H. (2001). The Management Champaign: McGraw-Hill Co. Inc. of Sport. Illinois

Trowbridge, R. (2003). Recreation, Leisure and Retardation. Melbourne: Vic. Coll Press.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK

: : : :

PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN (Physical Education and Sports) KRJ3013 3 120 jam

364

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada 2

1. Menyediakan guru sekolah rendah dengan kefahaman dan


pengetahuan tentang Pendidikan Jasmani dan Sukan serta mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam pengendalian dan pengurusan kelas Pendidikan Jasmani Sukan. (C3, P2, A4, CS1)

2. Mempamerkan tingkah laku dan contoh perlakuan yang baik; dan


bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan diamanahkan. (C2, P4, A4, EM3,LS2) SINOPSIS : tugasan yang

Kursus ini bertujuan untuk menyediakan guru sekolah rendah dengan kefahaman yang asas terhadap tujuan Pendidikan Jasmani, rasional terhadap pemilihan aktiviti, strategi untuk mengajar kemahiran pergerakan asas dan aktiviti permainan berkumpulan sesuai dengan pelajar sekolah rendah. Di samping itu, tren kurikulum yang inovatif dan kontemporari akan juga diperkenalkan bersama dengan pengalaman pergerakan untuk populasi istimewa. Sebahagian daripada ahli kelas akan diberi peluang untuk mengajar rakan sebaya di mana pemilihan aktiviti dan kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan umur diberi tumpuan. (The objectives of this course are to prepare elementary school teachers with basic understanding of Physical Education, the rational of choosing activities, strategy to teach basic movements skills and group activities appropriate with the student in elementary school. Beside that the trend of innovative and contemporary will also be introduce together with experience in movements for special population. Part of the student in the class will be given a chance to teach their colleague with appropriate chosen activities and method of teaching. Concentration will be given to ages that are suitable). Jam

KANDUNGAN

1) Pengenalan kepada Pendidikan Jasmani dan Sukan. 2) Ciri-ciri Pendidikan Jasmani yang Berkualiti. 3) Pendekatan Tema Kemahiran. 4) Konsep Kecergasan Fizikal. 5) Konsep Pergerakan dalam Pendidikan Jasmani. 6) Tema Kemahiran dalam pendidikan Jasmani dan Sukan. 7) Kecergasan Fisikal dan Kesejahteraan Hidup Kanak-kanak. 8) Komponen-komponen kecergasan Fizikal. 9) Tema Kemahiran Tarian. 10) Tarian Moden dan Tradisional. 11) Manipulasi Alatan Besar dan Kecil 12) Tema Kemahiran Sukan Gelanggang, Strategi, Peraturan 13) Tema Kemahiran Sukan Padang, Strategi, Peraturan

4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

365

14) Rumusan dan Perbincangan Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

4 42

RUJUKAN

Graham G., Holt-Hale S., Parker M. (1998). Children Moving: A Reflective Approach to Teaching Physical Education. (4th ed.). Palo Alto, CA: Mayfield Publications. Graham G. (1992). Teaching Children Physical Education: Becoming a Master Teacher. Campaign, IL: Human Kinetics. Darst, P., Zakrajsek, D. dan Mancini, V. (1989). Analyzing physical education and sport instruction. (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Dauer, V. P. dan Pangrazi, R. P. (1983). Dynamic physical education for elementary school children. (7th ed.). Minneapolis, Minnesota, USA: Burgess Publishing Company. Joyce, B. dan Weil, M. (1986). Models of teaching. (3rd ed.). Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall. Pangrazi, Robert P. (2001). Dynamic physical education for elementary school children. (3rd ed.). San Francisco, CA, USA: Benjamin Cummings. Rink, J. (1993). Teaching physical education for learning. (2nd ed.). St. Louis, MO: Mosby. Sidentop, D. (1991). Developing teaching skills in physical education. (3rd ed.). Mountain View, CA: Mayfield Publishing Co.

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER : : : : :

Pertama/Kedua

366

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah 42

367

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam

368

pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4) SINOPSISIS : Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam KANDUNGAN : 1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus 100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran dan pembelajaran

369

berdasarkan situasi bilik darjah (P3).

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,


CT3).

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus:

100%

370

9.

PENDIDIKAN KHAS
9.1

BERMASALAH PEMBELAJARAN

NAMA KURSUS

KOKURIKULUM DAN REKREASI (Co-Curriculum and Recreation)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KBK3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

371

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menyenaraikan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang sesuai untuk murid-murid berkeperluan khas (C2, A2, LL1); 2. Mengenalpasti pelbagai kemudahan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang disediakan oleh agensi-agensi yang berkenaan (C2, A2, LL2); 3. Membuat perubahan dan penyesuaian dalam aktiviti kokurikulum dan rekreasi mengikut kategori murid berkeperluan khas (C4, P7, A4, TS5); 4. Mengurus aktiviti kokurikulum dan rekreasi bagi murid-murid berkeperluan khas (C5, P6, A4, TS5, EM2).

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami asas pergerakan dan jenis jenis aktiviti kokurikulum dan rekreasi suaian. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek peranan mainan , kaedah pengajaran pergerakan dan cara mengendalikan kegiatan rekreasi suaian yang bersuaian untuk murid khas (This course aims at providing the students an understanding and elementary skills in implementing co-curricular and recreational programs for children with special needs and its implications in planning programs for them.) Jam

KANDUNGAN

1. Definisi, Konsep dan Kokurikum dan Rekreasi.

Latar

Belakang

Aktiviti

Mentarif definisi dan konsep kokurikulum dan rekreasi. Menganalisis kurikulum kokurikulum dan rekreasi kebangsaan dan keperluan membuat penyesuaian mengikut kategori kecacatan murid berkeperluan khas. Jenis-jenis kokuriulum dan rekreasi yang ditawarkan kepada murid berkeperluan khas. 2. Pengurusan Kokurikulum dan Rekreasi. Tatacara menguruskan aktiviti kokurikulum dan rekreasi di dalam dan di luar kawasan sekolah. Pekeliling iktisas yang melibatkan aktiviti kokurikulum dan rekreasi. Peranan guru dan ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas. 3. Sukan Khas Sukan yang ditawarkan di peringkat antarabangsa dan

372

kebangsaan bagi individu berkeperluan khas, paralimpik, minggu pendidikan khas dan lain-lain. Syarat untuk menyertai sukan tersebut dan peringkat pemilhan yang dijalankan. 4. Olahraga Acara olahraga yang boleh disertai oleh individu berkeperluan khas di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Syarat untuk menyertai acara tersebut dan peringkat pemilihan. 5. Permainan Murid Berkeperluan Khas Acara permainan yang kebiasaannya ditawarkan kepada murid bermasalah penglihatan, pembelajaran dan pendengaran. 6. Perkhemahan Cara menguruskan berkeperluan khas. 7. Latihan Amali Menjalankan aktiviti perkhemahan atau sukan atau rekreasi bagi murid berkeperluan khas. Menghasilkan laporan aktiviti. 8. Jenis-jenis Terapi Jenis-jenis terapi yang sesuai untuk murid berkeperluan khas, hippoterapi, hidroterapi dan snozellan. 9. Aktiviti Rekreasi Jenis-jenis permainan dalaman (in door) untuk murid berkeperluan khas. Peraturan permainan dan cara bermain. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus 100% 6 6 9 perkhemahan bagi murid 3 6 3

42

Epsteem, L (1998) Helping People. New York: MacMillan Gutrie, H, & Picciano, M. (1995). Human Nutrition. New Jersey: Prentice

373

Hall. Trowbridge, R. (1993). Recreation, Melbourne: Vic. Coll Press. Leisure and Retardation.

NAMA KURSUS

DASAR DAN PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN KHAS (Policy And Administrative In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KBK3083 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

374

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

1.

Menerangkan dan memahami dasar pendidikan khas semasa peringkat antarabangsa dan kebangsaan (C2, A1, CS3); 2. Berupaya membahaskan pelaksanaan dasar pendidikan khas negara (C4, A3, CS3); 3. Menyenaraikan jenis-jenis program pendidikan khas yang disediakan oleh agensi-agensi tempatan (C2, A1, CS2);

4.

Berupaya melaksanakan prosedur penempatan kanak-kanak pendidikan khas mengikut agensi-agensi yang berkenaan (C4, A4, EM3,P3); 5. Berupaya melaksanakan khidmat sokongan yang disediakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas (C2, A2, TS1); 6. Peka terhadap keperluan kanak-kanak berkeperluan khas (A2, EM2). SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada dasar-dasar penddidikan khas di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Ia juga bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang prinsip, pendekatan pengurusan dan pengelolaan program pendidikan khas tempatan. Penekanan khusus kepada khidmat sokongan yang disediakan kepada kanak-kanak berkeperluan khas juga dibincangkan. (The main of this course is to espose course participants to international and local special education policies. It is also intended to articulate participants to the principles, approaches and management of local special education programmes. Special focus will be given to supports services made available to special education children). Jam KANDUNGAN : 1. Akta Pendidikan 1996. 6

Konsep pendidikan khas kebangsaan berasaskan kepada Akta Pendidikan 1996. Definisi pendidikan khas tempatan dan sejarah perkembanannya juga akan disentuh. 2. Rang (OKU) 2007 Undang-Undang Orang Kurang Upaya

Peruntukan Rang Undang-undang berkenaan dan implikasi terhadap perkhidmatannya kepada orang kurang upaya tempatan.

375

3.

Jenis-Jenis Program Pendidikan Khas 6

Perkhidmatan pendidikan khas yang disediakan oleh agensi kerajaan (Kementerian-kementarian) dan badan bukan kerajaan. 4. Program Pendidikan Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi Konsep Program Pendidikan Sekolah Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi, persekitaran pendidikan terhad (least restrictive environment) dan pelaksanaanya. 5. Program Pendidikan Khas Inklusif

Konsep pendidikan inklusif dan pendekatan inklusif serta pelaksanaannya. Perbandingan juga akan dibuat tentang pelaksanaan inklusif tempatan dan antarabangsa. 6. Polisi dan Prosedur Penempatan Murid Khas

Dasar dan pelaksanaan prosedur menempatkan kanakkanak berkeperluan khas mengikut perkhimatan yang disediakan oleh agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Pemilihan ibu bapa juga akan diberikan perhatian. 7. Khidmat Sokongan Faedah dan Keperluan Khidmat Sokongan Jenis-jenis kidmatan sokongan yang disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan untuk individu berkeperluan khas. 8. i. Dasar Pendidikan Khas Antarabangsa Salamanca Statement and Framework for Action On Special Education 1994 BIWAKO Millennium Framework 2002 World Declaration on Education For All 1990 9. Perancangan Memperkembangkan Pendidikan Khas Pembukaan Program Pendidikan Khas Integrasi juga akan dibincangkan Jumlah

Dasar-dasar berikut akan dibincangkan; 6

42

376

PENILAIAN

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Dean, J. (1996) Managing Special Needs in the Primary School. London: Routledge Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon Henley, M,, Ramsey, R. & Algozzine, R. (1999). Teaching Students with Mild Disabilities. USA: Allyn & Bacon Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall Polloway, E. & Patton, J. (1997). Strategies for Teaching Learners with Special Needs. Ohio: Merrill

NAMA KURSUS

INTERVENSI AWAL KANAK-KANAK DALAM PENDIDIKAN KHAS (Early Intervention In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT

: : :

KBK3033 3 120 Jam

377

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menghuraikan definisi, konsep dan model intervensi awal (C2, A2, CS3); 2. Menyatakan jenis intervensi awal yang di perlukan mengikut kategori keperluan khas murid (C3, A2, CS2); 3. Mencadang dan menjalankan langkah-langkah awal mengenal pasti murid yang berkemungkinan berisIko tinggi (C5, A4, LL2);

4. Menyatakan khidmat sokongan yang disediakan bagi kanakkanak berisiko tinggi (C2,P4, A2, CS2); 5. Peka terhadap keperluan kanak-kanak berkeperluan khas (A2, EM2). SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami latar belakang awal kanak-kanak berkeperluan khas dan implikasinya dalam merekabentuk program intervensi awal bagi kanak-kanak khas di bawah umur enam tahun. Tumpuan kursus kepada pengenalan, penilaian dan jenis-jenis perkhidmatan sokongan sedia ada untuk keluarga kanak-kanak berkeperluan khas. (This course aims at providing the students an understanding of the background of early childhood special education and its implications in planning programs for children under six years of age. The course also focuses on assessment and services for children and their families.)

Jam KANDUNGAN : 1. Definisi, Konsep dan Latar Belakang Intervensi Awal Mentakrif definisi dan konsep intervensi awal. Teori dan falsafah intervensi awal murid berkeperluan khas. Perundangan berkaitan intervensi awal kebangsaan dan antarabangsa. 2. Model model Intervensi Awal Kanak-kanak berisiko tinggi dan kemungkinan punca. Model perubatan, pendidikan dan sosial intervensi awal 6

378

kanak-kanak berkeperluan khas. 3. Penaksiran dan Penilaian Mengenal pasti kanak-kanak yang berisiko tinggi. Prosedur mendapatkan pengesahan, perkhidmtan dan penempatan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Program Intervensi awal yang disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 4. Peranan Ibu Bapa, Komuniti dan Profesional Khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas daripada aspek perubatan, pendidikan dan sosial. Juga peranan ibu bapa dan komuniti dalam meminima impak kecacatan dalam kehidupan seharian kanak-kanak berkeperluan khas. 5. Perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas berasaskan kecacatan. Perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas daripada aspek fizikal, komunikasi, kognitif, sosial & emosi dan adaptif. Jenis-jenis intervensi yang diperlukan bagi tiaptiap aspek tersebut. 6. Kajian Kes Menghasilkan laporan tentang program Intewrvensi awal yang dipilih khas. 7. Isu isu Intervensi Awal Pendidikan Khas Isu-isu semasa Program Intervensi awal kebangsaan. Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 6 15 3 6

42

RUJUKAN

Bowe,F.(1995).Birth To Five: Early Childhood Special Education : New York : Delmar Pub. Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A:

379

Allyn & Bacon Kirk, S.A & Gallanger, M.C (1989). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton-Mifflin Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In General Education Classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall

NAMA KURSUS

PENGURUSAN TINGKAH LAKU DALAM PENDIDIKAN KHAS (Behaviour Management In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT PRASYARAT SEMESTER

: : : :

KBK3043 3 Tiada Pertama / Kedua

380

OBJEKTIF

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. menerangkan definisi dan konsep tingkah laku (K3, A2); 2. mengaplikasikan prosedur melakukan perubahan tingkah laku (K4, P1, A2); 3. merancang dan melaksanakan modifikasi tingkah laku (K6, P6, A4); 4. peka terhadap permasalah yang dihadapi oleh ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas (K2, A3);

5. mengenalpasti teknik-teknik menjalankan sesi kaunseling (K3,


A4,CS3,TS4); 6. peka terhadap permasalahan tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas (A3).

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami faktorfaktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak dan implikasinya dalam merekabentuk program dan pengurusan kanakkanak. Tumpuan kursus kepada teori-teori utama tingkah laku dan salah laku kanak-kanak; prinsip pengurusan kanak-kanak; cara menanam disiplin diri dan kawalan diri. (This course aims at providing the students and understanding of the basic principles of behaviour management and the factors that influence behaviour. The concept and application of positive and negative reinforcers to manage behiour problems in the classroom is discussed. Students will be required to participate in field work in special schools.)

Jam KANDUNGAN : 1. Definisi dan Konsep Pengurusan Tingkah Laku Maksud pengurusan tingkah laku, tingkah laku positif dan tingkah laku negatif, serta ciri-ciri kesalahan tingkah laku. 2. Model Pengurusan Tingkah Laku Model-model tingkah laku: biofizikal, psikodinamik, persekitaran dan tingkah laku. 6 3

381

3. Langkah Langkah Perlaksanaan Pengurusan Tingkah Laku Cara-cara mengenal pasti tingkah yang positif dan negatif yang menjadi sasaran untuk dimodifikasi dan kaedah mendapatkan data garis dasar (baseline) tingkah laku tersebut. 4. Menjalankan kajian lapangan Lawatan ilmiah untuk mengenal pasti dan mendapatkan data tingkah laku murid pendidikan khas yang mungkin perlu dimodifikasikan serta menghasil dan membentang laporan. 5. Prinsip-Prinsip Pengukuhan Keperluan menjalankan intervensi untuk memperkukuhkan atau mengubah tingkah laku serta mengenal pasti faktor-faktor yang boleh membantu dalam keberkesanan membuat modifikasi tingkah laku. 6. Strategi dan Prosedur Peningkatan Tingkah Laku Teknik-teknik yang boleh meningkatkan lagi tingkah laku positif. 7. Strategi dan Prosedur Pengurangan Salah Laku Teknik-teknik yang boleh mengurang atau menghapuskan tingkah laku negatif. 8. Penglibatan Ibu Bapa Peringkat perasaan yang dihadapi oleh ibu bapa apabila mendapat tahu anak mereka adalah berkeperluan khas, dan khidmat sokongan yang disediakan untuk ibu bapa berkenaan. 9. Definisi dan Konsep dan Teknik-Teknik Kaunseling Maksud kaunseling, peringkat, teknik-teknik kemahiran menjalankan kaunseling. serta 9 3 3 3 3 6 6

Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

42

382

RUJUKAN

Foxx, R. (1982).Increasing Behaviour. Illinois: Research Press Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon Kirk, S.A & Gallanger, M.C (1989). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton-Mifflin Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall Thompson,C.(1988).Counseling Children. California:Brooks Pub.Co

NAMA KURSUS

SOKONGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN KHAS (Community Support In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT

: : :

KBK3063 3 120 Jam

383

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menyenaraikan perkhidmatan yang disediakan oleh pelbagai agensi bagi golongan berkeperluan khas (C2, A2, TS2); 2. Menerangkan secara terperinci perkhidmatan dan kemudahan yang di sediakan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti (PDK) (C2, A2, LL3); 3. Menyatakan jenis kurikulum yang digunapakai di Pusat PDK (C2, A1, LL1); 4. Bekerjasama dengan agensi yang menyediakan perkhidmatan sokongan untuk individu berkeperluan khas (C2, A2, TS2);

5. Berpengalaman melaksanakan khidmat masyarakat (C3, P3,


A2, TS4, EM3). SINOPSIS : Kursus ini mengkaji kolaborasi antara agensi kerajaan dan bukan kerajaan untuk mengenal pasti program-program perkhidmatan sokongan komuniti dalam bidang pendidikan khas. Isu-isu berkaitan sejarah, organisasi dan kurikulum pusat pemulihan dalam komuniti akan dibincangkan dalam sesi kuliah. Peserta kursus juga akan menjalankan latihan amali di beberapa Pusat Pemulihan Dalam Komuniti selama 30 jam. (This course is designed to study the collaborative relationship among agencies in providing support services to government or non governmental organizations. Students will be introduced to the roles of various centres that provide services for children with special needs. Students will be required to participate in community service projects at various CBR centres). Jam KANDUNGAN : 1. Definisi, Konsep dan Perkhidmatan Mentarif definisi dan konsep sokongan komuniti bagi individu berkeperluan khas. Perkhidmatan dalam komuniti yang dikendalikan oleh agensi kerajaan (contoh: Jabatan Kebajikan Masyarakat) dan agensi bukan kerajaan. 2. Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) 3

384

Sejarah perkembangan dan model Pusat PDK. Jenisjenis perkhidmatan yang disediakan di pusat PDK. 3. Kurikulum PDK Garis panduan latihan yang digunapakai di pusat PDK. 4. Tinjauan Lapangan Ke PDK Mengkaji perkhidmatan satu pusat sokongan dalam komuniti dan menghasilkan laporan. 5. Latihan Amali Di PDK Menjalankan khidmat masyarakat di pusat PDK pilihan dan menghasilkan laporan. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Akta Orang Kurang Upaya.2002 Rajadurai,T. (1999). Polisi untuk Orang Kurang Upaya Di Malaysia dan Pelaksanaannya. Kertas Bengkel Kempen99 Wahab Salleh. (1999). Peluang Pekerjaan untuk Orang kurang Upaya. Kertas Kerja Bengkel Pra Persidangan Kempen99 100% 30 3

42

NAMA KURSUS

MURID-MURID PEMULIHAN KHAS PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

DAN

MASALAH

(Children with Remedial Educational Needs and Dyslexia ) KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT : : : : KBP3013 3 120 Jam Tiada

385

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

1.

Mengenalpasti faktor penyebab murid menghadapi pemulihan khas dan bermasalah pembelajaran khusus disleksia. (C2, A2, CS2) Menerangkan ciri-ciri murid pemulihan khas dan bermasalah pembelajaran khusus disleksia. (C2, A2, CS3) Mengesan dan mengenalpasti murid-murid pemulihan khas dan bermasalah pembelajaran khusus disleksia melalui ujian khusus. (C5, A3, P3,CT2) Menghuraikan program Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran khusus Disleksia Kementerian Pelajaran Malaysia. (C2, A4, LL2, EM3)

2. 3.

4.

SINOPSIS

Kursus ini mendedahkan peserta kursus kepada definisi operasi dan ciri-ciri murid bermasalah pembelajaran khusus disleksia dan pemulihan khas. Perbincangan akan dibuat tentang kaedah yang digunakan untuk menyaring murid-murid kategori berikut dan faktor penyebab ia berlaku. Penerangan juga akan dibuat tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk murid-murid ini serta kemudahan perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk mereka. (This course will expose course participants to the operational definition and characteristics of children with specific learning difficulties and remedial education. Discussion will be undertaken on methods to identify such children and possible causes of the difficulties. Discussions will also be undertaken on instructional methods suitable for these children and educational services provided to these children within the Ministry of Education system.) Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi Operasi Murid Pemulihan Khas Membincangkan latar belakang sejarah, konsep, matlamat, objektif, dasar, dan pekeliling Program Pemulihan Khas 3

2.

Faktor Penyebab Murid Menghadapi Pemulihan Khas. Membincangkan faktor-faktor peribadi, kecerdasan, psikologi, fizikal yang menyebabkan murid-murid menghadapi pemulihan khas, dan ciiri-ciri emosi, tingkahlaku, sosial kesihatan, kesediaan belajar serta pengamatan murid pemulihan khas. 6

3.

Saringan Dan Diagnostik Murid Pemulihan Khas. Mendedahkan ujian-ujian yang digunakan untuk murid-

386

murid pemulihan khas, termasuklah pencalonan murid pemulihan khas. 4. Program Pemulihan Khas. Memberi maklumat tentang pengurusan dan pelaksanaan Program Pemulihan Khas di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan sekolah, termasuklah tanggungjawab dan peranan semua pihak yang terbabit. 5. Program Intervensi Awal. Mendedahkan pengenalpastian kanak-kanak berisiko, serta peranan pelbagai pihak (ibubapa, dan pihak pentadbiran pusat) serta pendekatan digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran pemulihan khas. 6. yang guru, yang murid 3 3

Pengajaran Pemulihan Membaca dan Menulis Dalam Bahasa Melayu 3 Mengenalkan peringkat-peringkat perkembangan membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu.

7.

Definisi Operasi Disleksia. Mengenalkan sejarah dan pengenalan kepada Disleksia, termasuklah simptom, ciri-ciri umum, tokoh-tokoh Disleksia, dan persatuan Disleksia seluruh dunia. 3

8.

Sub-Kategori Disleksia: Diskalkulia, Dsigraphia. Mengenalkan sub-kategori disleksia, serta membincangkan ciri-ciri dan strategi penilaian mengikut kategori. 3

9.

Faktor Penyebab Murid Menghadapi Pembelajaran Khusus Disleksia.

Masalah 3

Membincangkan faktor-faktor genetik, kongenital, neurologikal, dan perkembangan lewat yang menyebabkan kejadian Disleksia. 10. Kerja Lapangan ke Persatuan Disleksia Malaysia. Menjalankan kajian lapangan ke Persatuan Disleksia Malaysia. 11. Instrumen Saringan Murid Bermasalah Pembelajaran Khusus Disleksia. Mendedahkan alat yang digunakan untuk saringan murid Disleksia, termasuklah alat yang digunakan oleh KPM, dan alat binaan guru/kendiri, serta instrumen berasaskan

387

kurikulum. 12. Program Murid Bermasalah Pembelajaran Khusus Disleksia KPM. Memberi maklumat tentang isu-isu pendidikan Disleksia, amalan pengenalpastian dan pengkategorian murid Disleksia, serta perbandingan perkembangan pendidikan untuk murid Disleksia di Malaysia. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 3

42

Jabatan Pendidikan Khas. (2007). Buku Panduan Instrumen Penentuan Penempatan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (I.P.P.) Manual. Selangor: Absolute Master Printers Sdn. Bhd. Jabatan Pendidikan Khas. (2003c). Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M). Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia . Philips, M., & Philips, M. A. (2005): The ann Arbor Guide to Special Educational Needs. US: Ann Arbor Publishers Limited. Adler, B. (2001). What is dyscalculia? http://www.dyscalculiainfor.org/. Ashman, A., & Elkins, J. (1998). Educating children with special needs. (3rd edition). U.S.A.: Prentice Hall. Isahak Haron. (2006). Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan. Tanjong Malim: UPSI. Isahak Haron. (2006). Ujian Diagnostik Awal Membaca Bahasa Melayu. Tanjong Malim: UPSI. Isahak Haron. (2006). Panduan Mengguna Ujian Diagnostik Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu. Tanjong Malim: UPSI. Isahak Haron. (2006). Ujian Diagnostik Awal Menulis Bahasa Melayu. Tanjong Malim: UPSI.

388

NAMA KURSUS

PENGAJARAN MUZIK, PENDIDIKAN KHAS

SENI,

DAN

KRAFTANGAN

DALAM

(Art, Music and Handicraft Education in Special Education) KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER : : : : : KBP3033 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

389

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam pendidikan seni, muzik dan kraftangan. (C3, A2, P1, CS2) bidang

2.

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni, muzik dan kraftangan kepada murid berkeperluan khas. (C5, A3, P2, EM2) Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (C2, A4, P3, TS5)

3.

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memperolehi kemahiran asas menggunakan muzik dalam pengajaran murid khas melalui nyanyian, permainan alat perkusi dan gerakan. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek kaedah pengajaran seni dan kraftangan untuk murid khas. Peserta kursus didedahkan dengan latihan koordinasi deria dalam aktiviti catan, kolaj, anyaman dan binaan. (This course aims at providing the students an understanding and elementary skills in music, art and handicraft for children with special needs and its implications in planning programs for them.) Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi, Konsep dan Latar Belakang Muzik Suaian serta Perkembangan Deria. Mentakrif definisi, dan konsep muzik suaian, serta membincangkan jenis-jenis bunyi, diskriminasi bunyi, dan tindak balas gerakan tubuh badan. 3

2.

Pergerakan Kreatif. Mendedahkan dan mempraktiskan jenis-jenis tepukan/permainan jari, permainan muzikal, dan gerakan. 3

3.

Nyanyian Mendedahkan dan mempraktiskan latihan-latihan pernafasan dan teknik-teknik nyanyian berkumpulan. 3

4.

Alat Muzik Membincangkan jenis-jenis bunyian yang berpunca daripada bahan-bahan alam sekitar dan alat-alat asas muzik tradisional. 3

5.

Perkusi Memperkatakan dan mempraktiskan alat-alat perkusi dan menyepadukannya ke dalam lagu kanak-kanak, lagu tradisional, dan lagu patriotik. 3

6.

Drama

390

Memberi maklumat dan membuat permainan boneka, dan mimik muka. 7. Terapi Muzik Mendedahkan cara untuk memulihkan masalah tingkahlaku dan emosi murid-murid berkeperluan khas melalui muzik. 8. Seni Suaian Memperkenalkan kepada seni suaian untuk kanak-kanak berkeperluan khas melalui aktiviti dan kemahiran lukisan pensel dan krayon. 9. Cetakan Mendedahkan bahan-bahan daripada flora dan fauna yang boleh digunakan untuk cetakan. 10. Anyaman Memperkenalkan jenis-jenis anyaman dan bahan-bahan yang digunakan untuk anyaman seperti kertas, tali dan seumpamanya. 11. Kolaj Mengenalkan seni kolaj dan memberi latihan menggunakan deria tangan seperti mengoyak, menggunting dan menampal. 3 3 3 3 3

12. Sulaman Memberi latihan mencucuk manik, dan membenang bulu untuk membuat sulaman. 13. Origami Mendedahkan dan mempraktiskan seni origami melipat kertas dan membuat bentuk-bentuk yang mudah. 14. Membuat Topeng Mendedahkan cara membuat topeng daripada pelbagai bahan semula jadi seperti pinggan kertas. Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 3 3 3

42

391

RUJUKAN

Flowers, T. (1992). Reaching The Child With autism Through Art. USA: Future Horizons. Hallahan, D.P., & Kaufman, J. M. (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.). Needham Heights M.A: Allyn & Bacon. Nocera, S. (1990). Reaching The Special Learner through Music. New Jersey: Silver Burdett Co.

NAMA KURSUS

KANAK-KANAK KERENCATAN AKAL, SINDROM DOWN, AUTISME DAN PELBAGAI KECACATAN (Children with Mental Retardation, Down Syndrome, Autism and Multiple Disabilities) KBP3023 3 120 Jam Tiada

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : :

392

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menjelaskan definisi kanak-kanak kerencatan akal, Sindrom Down, Autisme, dan pelbagai kecacatan (C2); 2. Mengenalpasti ciri-ciri kanak-kanak kerencatan akal, sindrom Down, Autisme, dan pelbagai kecacatan (C3, A2); 3. Menyatakan perkembangan kanak-kanak kerencatan akal, sindrom Down, autisme, dan pelbagai kecacatan (C6, A3,CS4);

4. Meninjau dan melaksanakan kajian kes terhadap kanak-kanak


kerencatan akal, Sindrom Down, dan Autisme (C4, P6, A3). SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk membantu guru dalam memahami kanakkanak berkeperluan khas dan berisiko seperti kanak-kanak dengan kerencatan akal, sindrom Down, autisme, dan pelbagai kecacatan. Kursus ini bertujuan untuk fokus pada definisi, punca-punca, ciri-ciri, perkembangan dan masalah sampingan kanak-kanak dengan kerencatan akal, sindrom Down, autisme, dan pelbagai kecacatan. (The aim of this course is to assist teachers understands special needs and high risk children of various categories. Amongst these categories are children with mental retardation, Down Syndrome, Autism and Multiple Disabilities. This course focused on definition, causes, characteristics, and developmental of childen with mental retardation, Down Syndrome, Autism and Multiple Disabilities.) Jam KANDUNGAN : 1. Definisi Kanak-kanak Kerencatan Akal, Sindrom Down, Autisme dan Pelbagai Kecacatan. Mentakrif definisi Kanak-kanak Kerencatan Akal, Sindrom Down, dan Pelbagai kecacatan. 2. Punca-punca Kerencatan Akal, Sindrom Down, Autisme dan Pelbagai Kecacatan. Membincangkan punca-punca kerencatan dari aspek sebelum, semasa, dan selepas lahir serta faktor genetik. 3. Ciri-ciri Kanak-kanak Kerencatan Akal, Sindrom Down, Autisme dan Pelbagai Kecacatan. Memberi maklumat tentang kriteria kepelbagaian kategori kanak-kanak berkeperluan khas. 5. Perkembangan Kanak-kanak Kerencatan Akal, Sindrom Down, Autisme dan Pelbagai Kecacatan. Perbicangan dari aspek perkembangan mental, fizikal, dan psikologi kanak-kanak berkeperluan khas. 5. Masalah Sampingan Kanak-kanak Kerencatan Akal, 9 9 6 9 6

393

Sindrom Down, Autisme dan Pelbagai Kecacatan. Membincangkan masalah-masalah sampingan dari aspek kesihatan, sosial, dan tingkahlaku kanak-kanak berkeperluan khas. 6. Pengenalan ICT Bagi Kanak-kanak Pendidikan Khas. Mendedahkan perkembangan terkini bidang ICT yang berkaitan dengan keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. 7. Kerja Lapangan Kajian Kes Menjalankan kerja lapangan di sekolah-sekolah integrasi dan sekolah khas. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 3

42

Friend, M (2006): Special education contemporary perspectives for schools professional. IDEA 2004 updated edition. USA. Allyn & Bacon. Hallahan, D.P. & kaufman, J.M (1997): Exceptional children: Introduction to special education. Seventh edition. Needham Heights. Allyn & Bacon. Kirk, S.A. & Gallangher, M.C. (1989): Educating exceptional children. Bostan. Houghton Miffin. Owens, R.E. (1991): Language disorder: A functional approach to assessment and intervention. New York. Macmillan. Reed, V.A.(1994): An introduction to children with language disorder. New York. Merill.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : : :

ASAS LITERASI DAN KOMUNIKASI (Basic Literacy And Communication) KBP3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

394

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menjelaskan kaedah-kaedah komunikasi yang berkesan dalam bagi murid berkeperluan khas (C2); 2. Mengenalpasti Teori Pemerolehan Bahasa yang berkait rapat dengan jenis pemasalahan yang dihadapi mengikut ketidakupayaan murid (C6,P6,CS4,TS3); 3. Memilih perkaedahan dan program pemulihan yang sesuai untuk dimanfaatkan mengikut keperluan murid (C3, A4). Kursus ini akan meninjau tentang perkembangan bahasa termasuklah pertuturan dan komunikasi. Tumpuan akan diberi merangkumi beberapa Teori Pemerolehan Bahasa serta jenis pemasalahan bahasa dan komunikasi yang dialami oleh kanak-kanak berkeperluan khas. Kursus ini juga memerlukan peserta meninjau pelbagai teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kemahiran membaca dan menulis. Tumpuan juga diberi kepada kemahiran menggunakan komputer dalam menghasilkan bahan pengajaran dan kit pembelajaran. (This course focuses on the various approaches, methods and technique towards the forms, functions and the importance of literacy on children with special needs. Focus is also given to the various teories of language and communication acquisition. Students will be required to survey the different teaching strategies in reading and writing. Students will also be exposed to the use of technology in producing teaching materials or kit.) Jam

SINOPSIS

KANDUNGAN

1. Pengenalan Bahasa dan Komunikasi Definisi bahasa dan komunikasi serta tahap perkembangan bahasa, masalah penguasaan bahasa serta masalah komuniksi. 2. Teori Pemerolehan Bahasa Memahami teori termasuk kognitif/ behaviorisme/ tingkahlaku. mentalis dan

3. Jenis Masalah Bahasa dan Komunikasi Murid Berkeperluan Khas Perbincangan meliputi kategori bermasalah pembelajaran, penglihatan dan pendengaran. 4. Pemulihan Bahasa dan Program Awal Bacaan Kemahiran pengamatan seperti pengamatan pendengaran, penglihatan dan latihan pengamatan. Program awal bacaan termasuk fungsi bacaan dan masalah dalam bacaan. 5. Tahap Bacaan dan Penulisan serta Matematik Tahap bacaan, ujian diagnostik, instrumen penentuan penguasaan membaca, menulis dan mengira. 6. Kaedah Pengajaran Menulis Awal

6 6

395

Pratulisan, tulisan mekanis, tulisan kreatif dan kaedah mengajar menulis serta masalah menulis di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. 7. Kaedah Pengajaran Bahasa Kaedah mengajar bacaan seperti kaedah fonetik, kaedah abjad, kaedah seluruh kata dan sebagainya. 8. Pengendalian Pembinaan Kit Bacaan Bergred Membina kit bacaan bergred mengikut tahap kemampuan murid dari senang ke susah termasuklah jenis-jenis permainan bahasa dan nyanyian bahasa. Jumlah 3

42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Kirk, S.A & Gallanger, M.C (2000). Educating Exceptional Children (9th Edition). Boston: Houghton-Mifflin Strickland, D.S & Morrow, L.M. (1989). Emerging Literacy: Ypung Children Learn to Read and Write. Newark, DE: International Reading Association. Hallahan, D.P. & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th Ed.) Needham Heights: Allyn & Bacon.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : : :

PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN (Adapted Physical Education) QKJ3013 3 120 Jam Tiada

396

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama/Kedua

1. Mengaplikasi pengetahuan tentang Pendidikan Jasmani Suaian


(Adapted Physical Education) pergerakan suaian. (C3) kepada kemahiran asas

2. Membezakan peranan utama kemahiran motor, kaedah pengajaran pergerakan dan kaedah mengendalikan aktiviti suaian.(C4)

3. Membentuk pergerakan atau limitasi pergerakan kumpulan


kurang upaya yang pelbagai secara am. (P4,CS3) 4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan rekreasi suaian dan sukan orang kurang upaya. (A2) SINOPSIS : aktiviti

Kursus ini membincangkan asas pergerakan suaian, lokomotor, bukan lokomotor dan manipulatif untuk populasi murid berkeperluan khas. Penekanan adalah pada kaedah pengajaran pergerakan, kemahiran permainan/sukan dan kegiatan rekreasi. (The course discusses basic adapted movement, locomotor, nonlocomotor and manipulative for children with special needs. Emphasis is on movement, sports skills and recreation teaching method.) Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan Definisi , Konsep dan Latar Belakang Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) dan JenisJenis Limitasi Untuk Populasi Khas Tersebut. 2. Asas Pergerakan Suaian Lokomotor, Bukan-lokomotor dan Manipulatif memenuhi komponen Kemahiran Motor Pergerakan dan Pergerakan Suaian. 3. Teknik dan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Khas Pendidiakan Jasmani Suaian untuk Populasi Murid Berkeperluan Khas tertentu. Pembelajaran Pengurusan Permainan - Sukaneka 4. Teknik dan Kaedah Pengurusan Permainan Sukan Khas, Sukan Suaian, Sukan Khas OKU dan Sukan Paralimpik. 5. Teknik dan Kaedah Pengurusan Olahraga Padang Sukaneka Khas (Suaian); Sukan Khas OKU dan Sukan Paralimpik. untuk Asas

397

6. Teknik dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Permainan Khas Murid Bermasalah Penglihatan. 7. Teknik dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Permainan Khas Murid Bermasalah Pendengaran. 8. Teknik dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Permainan Khas Murid Bermasalah Pelbagai selain dari masalah penglihatan/pendengaran. 9. Teknik Pengajaran Aktiviti Senggang Pembelajaran dan Pengurusan

Rekreasi dan perkhemahan murid berkeperluan Khas (OKU) di sekolah. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 36 60% 40%

RUJUKAN

Bucher, C.A., & Krotee, M.L. (2002). Management of Physical Education and Sport (12th ed.). Boston: McGraw Hill. Epsteem, L. (2005). Helping People. New York: MacMillan Gutrie, H, & Picciano, M. (2003). Human Nutrition. New Jersey: Prentice Hall. Parkhouse, H. (2001). The Management Champaign: McGraw-Hill Co. Inc. of Sport. Illinois

Trowbridge, R. (2003). Recreation, Leisure and Retardation. Melbourne: Vic. Coll Press.

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER : : : : :

Pertama/Kedua

398

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah 42

399

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4,

400

EM3, LS4) SINOPSISIS : Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam KANDUNGAN : 1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus 100% Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PINTAR-CERDAS, BERBAKAT DAN KREATIF (Gifted, Talented and Creative) KBC 3013 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menerangkan tentang konsep dan ciri-ciri intelek, sosial dan emosi murid-murid pintar cerdas, berbakat dan kreatif (C5,, A3, P3);

401

2. Menjelaskan ciri-ciri perbezaan murid-murid pintar cerdas dan


berbakat (A3); 3. Mengesan kepelbagaian kecerdasan dan bakat murid-murid melalui kaedah yang sistematik dan holistik (K4, A4, P6,TS3,LL2). SINOPSIS : Kursus ini membincangkan dan menganalisis beberapa teori dan model tentang murid-murid pintar-cerdas, berbakat dan kreatif. Pelajar juga dilatih secara amali untuk mengesan kecerdasan dan bakat yang ada pada diri murid-murid yang mempamerkan potensi tersebut. (This course discusses and analyzes theories and models on the characteristics of gifted youth. Students will do a case study on selected gifted and talented individuals to deepen their understanding of giftedness.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan: kandungan kursus dan kaedah penilaian. Perbincangan tentang isu-isu dalam proses pengesanan kanak-kanak pintar cerdas. 2. Mengenali dan memahami ciri-ciri pintar-cerdas, kreativiti dan bakat. Inventori, senarai semak dan ujian-ujian untuk mengesan pelajar pintar-cerdas. 3. Mengesan ciri-ciri pintar-cerdas, kreativiti dan bakat melalui pemerhatian, temubual dan ujian. Kaedah dan prosedur perlaksanaan pengesanan potensi pintar cerdas melalui pelbagai cara dan alat. 4. Perancangan program pengesanan kanak-kanak pintar-cerdas, kreatif dan berbakat. Strategi perancangan program peringkat individu, kelas dan peringkat sekolah untuk mengesan potensi pintar cerdas dan berbakat dalam kalangan murid-murid. JUMLAH PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

10

10

10

12

42

RUJUKAN

Dixon, F. A. & Moon, S.M. (2006). The handbook of secondary gifted Education. Waco, TX: Prufrock Press Davis, G. & Colangelo, N. (2002). Handbook of Gifted Education 3rd Ed. Needham Heights ; Viacom Company. Davis, G.A. & Rimm, S. (2003) Education of the gifted and Talented 5th Ed. Thousand Oaks, CA: Allyn & Bacon.

402

Feldhusen, J. F. (1999) Giftedness and creativity. In M.A. Runco (Eds), Encyclopedia of creativity. San Diego, CA: Academic Press. Feldhusen, J. F. (1999), Talent identification and development in education: The basic tenets. In S. Cline & K.T. Hegeman (Eds), Gifted education in the twenty-first century. New York: Winslow Press.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

KEUPAYAAN KOGNITIF DAN KEPELBAGAIAN KECERDASAN (Cognitive Ability and Multiple Inteligence) KBC 3023 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menerangkan tentang konsep dan ciri perkembangan keupayaan kognitif dan kepelbagaian kecerdasan kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat (K2, A3, P3);

403

2. Mengenalpasti dan mengesan ciri-ciri keupayaan kognitif dan


kepelbagaian kecerdasan kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat melalui kaedah yang sistematik dan holistik (K4, A4, P3,T4,EM2); 3. Mengaplikasi pendekatan yang relevan atau pendekatan alternatif yang sesuai semasa merancang dan melaksanakan kurikulum/pengajaran dan pembelajaran mengikut keupayaan kognitif dan kepelbagaian kecerdasan kanak-kanak pintarcerdas dan berbakat (K6, A5, P5). SINOPSIS : Kursus ini membincangkan dan menganalisis beberapa teori dan pendekatan dalam menganalisis dan mengesan ciri-ciri perkembangan keupayaan kognitif dan kepelbagaian kecerdasan kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat. serta merancang dan menggubal kurikulum, dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid-murid pintar cerdas. Pelajar juga dilatih secara amali untuk mengikuti perkembangan keupayaan kognitif dan kepelbagaian kecerdasan seorang kanak-kanak-pintar cerdas dan berbakat dan merangka strategi untuk memperkembangkan potensi mereka. (This course discusses and analyzes theories and strategies in understanding the cognitive abilities and the multiple intelligence aspects of gifted and talented students. Students will do a case study on selected gifted and talented individuals to deepen their understanding of formulating programs to develop their potentials.) JAM KANDUNGAN : 1. Pengenalan: kandungan kursus dan kaedah penilaian. Perbincangan tentang isu-isu dalam pendidikan kanakkanak pintar cerdas. 2. Perkembangan kognitif kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat. Model Howard Gardner, Model Sternberg, Model Gladstone, Model Terman, Model Feldhusen. 3. Konsep dan sifat kepelbagaian kecerdasan dan hubungannya dengan kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat. Model Gardner dan Model Sternberg. 4. Kecerdasan Verbal Linguistik, Kecerdasan Interpersonal. Ciri kecerdasan dan strategi perkembangan potensi berdasarkan jenis kecerdasan. 4

5. Kecerdasan Logik Matematik

dan Kecerdasan Spatial. Ciri kecerdasan dan strategi perkembangan potensi berdasarkan jenis kecerdasan. 6. Kecerdasan Kinestetik dan Kecerdasan Muzikal.

404

Ciri kecerdasan dan strategi perkembangan potensi berdasarkan jenis kecerdasan. 7. Kecerdasan Naturalistik dan Kecerdasan Intrapersonal. Ciri kecerdasan dan strategi perkembangan potensi berdasarkan jenis kecerdasan. JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

42

Dixon, F. A. & Moon, S.M. (2006). The handbook of secondary gifted Education. Waco, TX: Prufrock Press Terman L.M. (1925) Genetik studies of genius. Thousand Oaks, Vol.1 Stanford, CA : Stanford University Press. Gardner, H. (1983) Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. New York : Basic Books. Davis, G. & Colangelo, N. (2002). Handbook of Gifted Education 3rd Ed. Needham Heights ; Viacom Company.

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

405

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). CT3). dan pembelajaran

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

406

9.2

BERMASALAH PENGLIHATAN

NAMA KURSUS

KOKURIKULUM DAN REKREASI (Co-Curriculum and Recreation)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KBK3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

407

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. 2. Menyenaraikan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang sesuai untuk murid-murid berkeperluan khas (C2, A2, LL1); Mengenalpasti pelbagai kemudahan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang disediakan oleh agensi-agensi yang berkenaan (C2, A2, LL2); Membuat perubahan dan penyesuaian dalam aktiviti kokurikulum dan rekreasi mengikut kategori murid berkeperluan khas (C4, P7, A4, TS5); Mengurus aktiviti kokurikulum dan rekreasi bagi murid-murid berkeperluan khas (C4, P7, A4, TS5, EM2).

3.

4.

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami asas pergerakan dan jenis jenis aktiviti kokurikulum dan rekreasi suaian. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek peranan mainan , kaedah pengajaran pergerakan dan cara mengendalikan kegiatan rekreasi suaian yang bersuaian untuk murid khas (This course aims at providing the students an understanding and elementary skills in implementing co-curricular and recreational programs for children with special needs and its implications in planning programs for them.) Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi, Konsep dan Latar Belakang Aktiviti Kokurikum dan Rekreasi. Mentarif definisi dan konsep kokurikulum dan rekreasi. Menganalisis kurikulum kokurikulum dan rekreasi kebangsaan dan keperluan membuat penyesuaian mengikut kategori kecacatan murid berkeperluan khas. Jenis-jenis kokuriulum dan rekreasi yang ditawarkan kepada murid berkeperluan khas. 3

2.

Pengurusan Kokurikulum dan Rekreasi. Tatacara menguruskan aktiviti kokurikulum dan rekreasi di dalam dan di luar kawasan sekolah. Pekeliling iktisas yang melibatkan aktiviti kokurikulum dan rekreasi. Peranan guru dan ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas. 3

3.

Sukan Khas Sukan yang ditawarkan di peringkat antarabangsa dan kebangsaan bagi individu berkeperluan khas, paralimpik, minggu pendidikan khas dan lain-lain. Syarat untuk menyertai sukan tersebut dan peringkat pemilhan yang

408

dijalankan. 4. Olahraga Acara olahraga yang boleh disertai oleh individu berkeperluan khas di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Syarat untuk menyertai acara tersebut dan peringkat pemilihan. 5. Permainan Murid Berkeperluan Khas Acara permainan yang kebiasaannya ditawarkan kepada murid bermasalah penglihatan, pembelajaran dan pendengaran. 6. Perkhemahan Cara menguruskan berkeperluan khas. 7. Latihan Amali Menjalankan aktiviti perkhemahan atau sukan atau rekreasi bagi murid berkeperluan khas. Menghasilkan laporan aktiviti. 8. Jenis-jenis Terapi Jenis-jenis terapi yang sesuai untuk murid berkeperluan khas, hippoterapi, hidroterapi dan snozellan. 9. Aktiviti Rekreasi Jenis-jenis permainan dalaman (in door) untuk murid berkeperluan khas. Peraturan permainan dan cara bermain. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus 100% 6 6 9 perkhemahan bagi murid 3 6 3

42

Epsteem, L (1998) Helping People. New York: MacMillan Gutrie, H, & Picciano, M. (1995). Human Nutrition. New Jersey: Prentice Hall. Trowbridge, R. (1993). Recreation, Leisure and Retardation.

409

Melbourne: Vic. Coll Press.

NAMA KURSUS

DASAR DAN PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN KHAS (Policy And Administrative In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KBK3083 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

410

1. 2.

Mengetahui dan memahami dasar pendidikan khas semasa peringkat antarabangsa dan kebangsaan (C2, A1, CS3); Berupaya membahaskan pelaksanaan dasar pendidikan khas negara (C4, A3, CS3); Menyenaraikan jenis-jenis program pendidikan khas disediakan oleh agensi-agensi tempatan (P4, A1, CS2); yang

3.
4.

Berupaya melaksanakan prosedur penempatan kanak-kanak pendidikan khas mengikut agensi-agensi yang berkenaan (C4, A4, EM3); Berupaya melaksanakan khidmat sokongan yang disediakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas (C2, A2, TS1); Peka terhadap keperluan kanak-kanak berkeperluan khas (A2, EM2).

5. 6.

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada dasar-dasar penddidikan khas di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Ia juga bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang prinsip, pendekatan pengurusan dan pengelolaan program pendidikan khas tempatan. Penekanan khusus kepada khidmat sokongan yang disediakan kepada kanak-kanak berkeperluan khas juga dibincangkan. (The main of this course is to espose course participants to international and local special education policies. It is also intended to articulate participants to the principles, approaches and management of local special education programmes. Special focus will be given to supports services made available to special education children). Jam

KANDUNGAN

1.

Akta Pendidikan 1996. Konsep pendidikan khas kebangsaan berasaskan kepada Akta Pendidikan 1996. Definisi pendidikan khas tempatan dan sejarah perkembanannya juga akan disentuh. 6

2.

Rang Undang-Undang Orang Kurang Upaya (OKU) 2007 Peruntukan Rang Undang-undang berkenaan dan implikasi terhadap perkhidmatannya kepada orang kurang upaya tempatan. 3

3.

Jenis-Jenis Program Pendidikan Khas Perkhidmatan pendidikan khas yang disediakan oleh agensi kerajaan (Kementerian-kementarian) dan badan bukan kerajaan. 6

411

4.

Program Pendidikan Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi Konsep Program Pendidikan Sekolah Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi, persekitaran pendidikan terhad (least restrictive environment) dan pelaksanaanya. 6

5.

Program Pendidikan Khas Inklusif Konsep pendidikan inklusif dan pendekatan inklusif serta pelaksanaannya. Perbandingan juga akan dibuat tentang pelaksanaan inklusif tempatan dan antarabangsa. 6

6.

Polisi dan Prosedur Penempatan Murid Khas Dasar dan pelaksanaan prosedur menempatkan kanakkanak berkeperluan khas mengikut perkhimatan yang disediakan oleh agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Pemilihan ibu bapa juga akan diberikan perhatian. 3

7.

Khidmat Sokongan Faedah dan Keperluan Khidmat Sokongan Jenis-jenis kidmatan sokongan yang disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan untuk individu berkeperluan khas. 3

8.

Dasar Pendidikan Khas Antarabangsa Dasar-dasar berikut akan dibincangkan; i. Salamanca Statement and Framework for Action On Special Education 1994 6

ii. BIWAKO Millennium Framework 2002 iii. World Declaration on Education For All 1990 9. Perancangan Memperkembangkan Pendidikan Khas Pembukaan Program Pendidikan Khas Integrasi juga akan dibincangkan Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 3

42

Dean, J. (1996) Managing Special Needs in the Primary School. London: Routledge

412

Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon Henley, M,, Ramsey, R. & Algozzine, R. (1999). Teaching Students with Mild Disabilities. USA: Allyn & Bacon Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall Polloway, E. & Patton, J. (1997). Strategies for Teaching Learners with Special Needs. Ohio: Merrill

NAMA KURSUS

INTERVENSI AWAL KANAK-KANAK DALAM PENDIDIKAN KHAS (Early Intervention In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KBK3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menghuraikan definisi, konsep dan model intervensi awal (C2, A2,

413

CS3); 2. 3. Menyatakan jenis intervensi awal yang di perlukan mengikut kategori keperluan khas murid (C3, A2, CS2); Mencadang dan menjalankan langkah-langkah awal mengenal pasti murid yang berkemungkinan berisIko tinggi (C5, A4, LL2); Menyatakan khidmat sokongan yang disediakan bagi kanak-kanak berisiko tinggi (C2,P1, A2, CS2); Peka terhadap keperluan kanak-kanak berkeperluan khas (A2, EM2).

4.
5.

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami latar belakang awal kanak-kanak berkeperluan khas dan implikasinya dalam merekabentuk program intervensi awal bagi kanak-kanak khas di bawah umur enam tahun. Tumpuan kursus kepada pengenalan, penilaian dan jenis-jenis perkhidmatan sokongan sedia ada untuk keluarga kanak-kanak berkeperluan khas. (This course aims at providing the students an understanding of the background of early childhood special education and its implications in planning programs for children under six years of age. The course also focuses on assessment and services for children and their families.)

Jam KANDUNGAN : 1. Definisi, Konsep dan Latar Belakang Intervensi Awal Mentakrif definisi dan konsep intervensi awal. Teori dan falsafah intervensi awal murid berkeperluan khas. Perundangan berkaitan intervensi awal kebangsaan dan antarabangsa. Model model Intervensi Awal Kanak-kanak berisiko tinggi dan kemungkinan punca. Model perubatan, pendidikan dan sosial intervensi awal kanak-kanak berkeperluan khas. Penaksiran dan Penilaian Mengenal pasti kanak-kanak yang berisiko tinggi. Prosedur mendapatkan pengesahan, perkhidmtan dan penempatan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Program Intervensi awal yang disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Peranan Ibu Bapa, Komuniti dan Profesional Khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas daripada aspek perubatan, pendidikan dan sosial. Juga

2.

3.

4.

414

peranan ibu bapa dan komuniti dalam meminima impak kecacatan dalam kehidupan seharian kanak-kanak berkeperluan khas. 5. Perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas berasaskan kecacatan. Perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas daripada aspek fizikal, komunikasi, kognitif, sosial & emosi dan adaptif. Jenis-jenis intervensi yang diperlukan bagi tiaptiap aspek tersebut. Kajian Kes Menghasilkan laporan tentang program Intewrvensi awal yang dipilih khas. Isu isu Intervensi Awal Pendidikan Khas Isu-isu semasa Program Intervensi awal kebangsaan. Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

15

6.

7.

42

Bowe,F.(1995).Birth To Five: Early Childhood Special Education : New York : Delmar Pub. Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon Kirk, S.A & Gallanger, M.C (1989). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton-Mifflin Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In General Education Classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall

415

NAMA KURSUS

PENGURUSAN TINGKAH LAKU DALAM PENDIDIKAN KHAS (Behaviour Management In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT PRASYARAT SEMESTER OBJEKTIF

: : : : :

KBK 3043 3 Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. 2. Menerangkan definisi dan konsep tingkah laku (C3, A2); Mengaplikasikan prosedur melakukan perubahan tingkah laku (C4, P1, A2); Merancang dan melaksanakan modifikasi tingkah laku (C6, P1, A4); Peka terhadap permasalah yang dihadapi oleh ibu bapa yang

3.
4.

416

mempunyai anak berkeperluan khas (C2, A3); 5. 6. Mengenalpasti teknik-teknik menjalankan sesi kaunseling (C3, A4); Peka terhadap permasalahan berkeperluan khas (A3). tingkah laku kanak-kanak

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami faktorfaktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak dan implikasinya dalam merekabentuk program dan pengurusan kanakkanak. Tumpuan kursus kepada teori-teori utama tingkah laku dan salah laku kanak-kanak; prinsip pengurusan kanak-kanak; cara menanam disiplin diri dan kawalan diri. (This course aims at providing the students and understanding of the basic principles of behaviour management and the factors that influence behaviour. The concept and application of positive and negative reinforcers to manage behiour problems in the classroom is discussed. Students will be required to participate in field work in special schools.) Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi dan Konsep Pengurusan Tingkah Laku Maksud pengurusan tingkah laku, tingkah laku positif dan tingkah laku negatif, serta ciri-ciri kesalahan tingkah laku. Model Pengurusan Tingkah Laku Model-model tingkah laku: biofizikal, psikodinamik, persekitaran dan tingkah laku. Langkah Langkah Perlaksanaan Pengurusan Tingkah Laku Cara-cara mengenal pasti tingkah yang positif dan negatif yang menjadi sasaran untuk dimodifikasi dan kaedah mendapatkan data garis dasar (baseline) tingkah laku tersebut. Menjalankan kajian lapangan Lawatan ilmiah untuk mengenal pasti dan mendapatkan data tingkah laku murid pendidikan khas yang mungkin perlu dimodifikasikan serta menghasil dan membentang laporan. Prinsip-Prinsip Pengukuhan Keperluan menjalankan intervensi untuk memperkukuhkan atau mengubah tingkah laku serta mengenal pasti faktor-faktor yang boleh membantu dalam keberkesanan membuat modifikasi tingkah laku. Strategi dan Prosedur Peningkatan Tingkah Laku

2.

3.

4.

5.

6.

417

Teknik-teknik yang boleh meningkatkan lagi tingkah laku positif. 7. Strategi dan Prosedur Pengurangan Salah Laku Teknik-teknik yang boleh mengurang atau menghapuskan tingkah laku negatif. Penglibatan Ibu Bapa Peringkat perasaan yang dihadapi oleh ibu bapa apabila mendapat tahu anak mereka adalah berkeperluan khas, dan khidmat sokongan yang disediakan untuk ibu bapa berkenaan. 9. Definisi dan Konsep dan Teknik-Teknik Kaunseling Maksud kaunseling, peringkat, teknik-teknik kemahiran menjalankan kaunseling. serta 9 3 3

8.

Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

Foxx, R. (1982).Increasing Behaviour. Illinois: Research Press Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon Kirk, S.A & Gallanger, M.C (1989). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton-Mifflin Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall Thompson,C.(1988).Counseling Children. California:Brooks Pub.Co

418

NAMA KURSUS

SOKONGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN KHAS (Community Support In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KBK3063 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. 2. Menyenaraikan perkhidmatan yang disediakan oleh pelbagai agensi bagi golongan berkeperluan khas (C2, A2, TS2); Menerangkan secara terperinci perkhidmatan dan kemudahan

419

yang di sediakan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti (PDK) (C2, A2, LL3); 3. 4. Menyatakan jenis kurikulum yang digunapakai di Pusat PDK (C2, A1, LL1); Bekerjasama dengan agensi yang menyediakan perkhidmatan sokongan untuk individu berkeperluan khas (C2, A2, TS2); Melaksanakan khidmat masyarakat (C3, P3, A4, TS4, EM3).

5.
SINOPSIS :

Kursus ini mengkaji kolaborasi antara agensi kerajaan dan bukan kerajaan untuk mengenal pasti program-program perkhidmatan sokongan komuniti dalam bidang pendidikan khas. Isu-isu berkaitan sejarah, organisasi dan kurikulum pusat pemulihan dalam komuniti akan dibincangkan dalam sesi kuliah. Peserta kursus juga akan menjalankan latihan amali di beberapa Pusat Pemulihan Dalam Komuniti selama 30 jam. (This course is designed to study the collaborative relationship among agencies in providing support services to government or non governmental organizations. Students will be introduced to the roles of various centres that provide services for children with special needs. Students will be required to participate in community service projects at various CBR centres). Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi, Konsep dan Perkhidmatan Mentarif definisi dan konsep sokongan komuniti bagi individu berkeperluan khas. Perkhidmatan dalam komuniti yang dikendalikan oleh agensi kerajaan (contoh: Jabatan Kebajikan Masyarakat) dan agensi bukan kerajaan. 3

2.

Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Sejarah perkembangan dan model Pusat PDK. Jenisjenis perkhidmatan yang disediakan di pusat PDK. 3

3.

Kurikulum PDK Garis panduan latihan yang digunapakai di pusat PDK.

4.

Tinjauan Lapangan Ke PDK Mengkaji perkhidmatan satu pusat sokongan dalam komuniti dan menghasilkan laporan. 3

420

5.

Latihan Amali Di PDK Menjalankan khidmat masyarakat di pusat PDK pilihan dan menghasilkan laporan. Jumlah 30

42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus Akta Orang Kurang Upaya.2002

100%

Rajadurai,T. (1999). Polisi untuk Orang Kurang Upaya Di Malaysia dan Pelaksanaannya. Kertas Bengkel Kempen99 Wahab Salleh. (1999). Peluang Pekerjaan untuk Orang kurang Upaya. Kertas Kerja Bengkel Pra Persidangan Kempen99

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

ICT MURID BERMASALAH PENGLIHATAN (ICT for Visually Impaired Children) KBL 3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Mengetahui penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak bermasalah penglihatan (C1); 2. Mengaplikasikan pelbagai program dan perisian khas untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan (C3, P4,CT3); 3. Menerangkan ICT yang sesuai dan berkesan mengikut keperluan kanak-kanak bermasalah penglihatan (C5, P3,A4,CS2). Kursus ini bertujuan memperkenalkan dan memberi pendedahan kepada pelajar tentang kemahiran-kemahiran asas ICT bagi pelajar

SINOPSIS

421

bermasalah penglihatan. Penekanan akan diberi kepada Duxbury Braille Translator (DBT), Malay Braille Translator (MBT), screen reader JAWS (Job Access With Speech), penghasilan gambar rajah timbul berkomputer; Tactile Graphic Designer (TGD), dan OpenBook. (This course is aimed to give students the exposures and basics ICT skills for visually impaired. It focused on Duxbury Braille Translator (DBT), Malay Braille Translator (MBT) Screen Reader JAWS (Job Access With Speech), computerized embossed diagrams; Tactile Graphic Designer (TGD), and OpenBook. Jam KANDUNGAN : 1. Mengetahui penggunaan ICT Duxbury Braille Translator (DBT) Mengetahui penggunaan ICT Malay Braille Translator (MBT) Mengaplikasikan pelbagai program Computerized Embossed Diagrams Designer (TGD) 9 12

9 Tactile Graphic

4. Memahami dan dapat menentukan ICT yang sesuai OpenBook Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

12

42

Crain, William. (1992) Theories of Development Concepts and Applications (3rd Edition). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Hallahan, D. P. & Kauffman, J. M. (1991). Exceptional Children: Introduction to Special Education. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Davis, Pauline. (2003). Including Children with Visual Impairment in Mainstream Schols. A Practical Guide. London: David Fulton Publishers. Gargiulo, Richard M. 2006. Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality. (2nd Edition) Wadsworth / Thomson Learning, USA.

422

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LITERASI BRAILLE I (Braille Literacy I) KBL3063 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menjelaskan teori dan sistem Kod Braille Bahasa Melayu (C4); 2. Menulis dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu (A4); 3. Menterjemahkan teks tulisan Braille ke tulisan rumi (C6); 4. Mengaplikasikan cara penulisan Braille dengan menggunakan slate and stylus (P2,CS3,TS2); 5. Mengaplikasikan model pengajaran abkl dalam pengajaran Braille (C3). Kursus ini menumpukan kepada penguasaan kemahiran Kod Braille

SINOPSIS

423

Bahasa Melayu. Pelajar kursus ini juga didedahkan kepada teknikteknik menulis pindah teks tulisan biasa kepada kod Braille dan daripada kod Braille kepada teks tulisan biasa. Selain pada itu, para pelajar juga akan didedahkan kepada cara-cara menggunakan slate and stylus sebagai satu alternatif kepada mesin Braille. (This course is focused on mastery the Malay Braille Code. The students of this course will be exposed the techniques of write and transcribe print to Braille. Meanwhile students will also be exposed the technique of using slate and stylus as alternative to Braille machine.) Jam KANDUNGAN : 1. Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Memperkenalkan Kosep Abjad Kod Braille Bahasa Melayu 2. Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Tanda Kata Ringkas 3. Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Konsonan dari Gabungan Dua Huruf 4. Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Awalan ME, PE, SE, BER, PER, DI, KE dan TER 5. Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Akhiran AN dan KAN, Partikel LAH dan KAH 6. Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Pemendekan Perkataan 8 Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Suku Kata Yang Terdiri Dari Urutan Vokal Konsonan Tertentu AH, AM, EN, IN 6. Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Tanda Bacaan, Tanda Khas 7. Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Tanda Kata Singkat 8. Menjelaskan Teori dan sistem kod Braille Bahasa Melayu Tanda Kata Awal 9. Menulis dan Membaca serta Menterjemah Kod Braille Bahasa Melayu Menulis dan Kependekan Perkataan 10. Mengaplikasi Cara Penulisan Pengajaran Tanda Karangan, 63 Kombinasi Kod Braille dan Model 3

3 3 6 3 3

3 3 3

424

11. Lawatan ke Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia (MAB) Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Kway Eng Hock. (2007). Menguasai Kod Braille Bahasa Melayu Melalui Latihan. Kuala Lumpur: Majlis Kebangsaan Bagi Orang Buta Malaysia (NCBM). Kod Braille Bahasa Melayu (Edisi Pindaan). (2004). Kementerian Pelajaran Malaysia. Kod Braille Bahasa Melayu. (1962). Dewan Bahasa dan Pustaka. Latihan Kod Braille Bahasa Melayu. (1988). Dewan Bahasa dan Pustaka.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LITERASI BRAILLE II (Braille Literacy II) KBL 3023 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menjelaskan teori dan sistem Kod Braille Bahasa Inggeris (C4); 2. Menulis dan membaca Kod Braille Bahasa Inggeris (A3,CS1); 3. Menterjemahkan teks tulisan Braille ke tulisan rumi

425

(P4,CT6). SINOPSIS : Kursus ini menumpukan kepada penguasaan kemahiran Kod Braille Bahasa Inggeris. Pelajar kursus ini juga didedahkan kepada teknikteknik menulis pindah teks tulisan biasa kepada Kod Braille dan daripada Kod Braille kepada teks tulisan biasa. (This course is focused on mastery the English Braille Code. The students of this course will be exposed the techniques of write and transcribe print to Braille.) Jam KANDUNGAN : 1. Menjelaskan teori dan sistem Kod Braille Bahasa Inggeris Letters of the Alphabet 2. Menjelaskan teori dan sistem Kod Braille Bahasa Inggeris Letters as Simple Upper Wordsigns 3. Menjelaskan teori dan sistem Kod Braille Bahasa Inggeris Simple Upper Groupsigns 4. Menjelaskan teori dan sistem Kod Braille Bahasa Inggeris Lower Groupsigns 5. menjelaskan teori dan sistem Kod Braille Bahasa Inggeris Lower Wordsigns 6. Menjelaskan teori dan sistem Kod Braille Bahasa Inggeris Initial Wordsigns Menulis dan membaca Kod Braille Bahasa Inggeris Final Groupsigns Menulis dan membaca Kod Braille Bahasa Inggeris Composite Puntuation Signs 9. Menterjemahkan teks tulisan Braille ke tulisan rumi Numeral Sign, Letter Sign, Italic Sign, Accent Sign, Capital Sign, Line Sign, Poetry Layout 10. Menterjemahkan teks tulisan Braille ke tulisan rumi Proper Names, Print Abbreviations and Foreign Words Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 3

3 6

3 42

426

RUJUKAN

Royal National Institute for the Blind (RNIB). (2001). Braille Primer. Peterborough: Royal National Institute for the Blind. Danielson, E. (1985). Teach Yourself To Sight Read Braille: A Workbook. Burwood: Victorian Institute for the Blind.

NAMA KURSUS

PRINSIP DAN STRATEGI PENGAJARAN KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN (Principles and Strategies of Teaching Children with Visual Impairment) KBL3033 3 120 Jam

KOD KURSUS KREDIT SLT

: : :

427

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menjelaskan prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak bermasalah penglihatan (C6); 2. Mengaplikasikan pelbagai alat bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak bermasalah penglihatan (C3, A4,CS5); 3. Menerangkan anatomi, fisiologi dan jenis-jenis penyakit mata (C2,P6); 4. Mengaplikasikan cara penghasilan gambar rajah timbul (C3, A4,CT6). Kursus ini bertujuan memberi pengenalan dan kemahiran asas kepada prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran kanakkanak bermasalah penglihatan. Kemahiran asas yang diperkenalkan ialah sebab-sebab kecacatan dan implikasi dalam pendidikan; perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan; anatomi, fisiologi dan penyakit mata; perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor; low vision; pengenalan kepada pengajaran tulisan Braille; teknik-teknik penghasilan gambar rajah timbul; peranan dan fungsi guru khas dalam pelbagai program pendidikan khas bermasalah penglihatan; serta konsep RPI, kepentingan, penyediaan dan pelaksanaannya. (This course focuses on the identification, principles and strategies for teaching children with visual impairment. The basic skills introduced are causes of blindness and educational implementation; anatomy, physiology and eye diseases; cognitive, affective and psychomotor development; low vision. Students will be introduced to the teaching of Braille, techniques to produce embossed diagrams; roles and functions of special teachers in various programs for the visually impaired; and concepts, significance, preparations and implementation of IEP.) Jam

SINOPSIS

KANDUNGAN

1. Menjelaskan prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran Definisi & Konsep Pendidikan Khas, Falsafah Pendidikan Khas, Kepentingan Pendidikan Khas dalam Konteks Pendidikan Biasa 2. Mengaplikasikan Sebab-sebab Kecacatan Penglihatan dan Implikasi dalam Pendidikan Sebab-sebab Kecacatan dan Langkahlangkah Pencegahan Program Pemulihan Khas 3. Mengaplikasikan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan

428

4. Memahami Anatomi, Fisiologi dan Penyakit Mata 5. Mengaplikasikan Keperluan Pendidikan Khas dan Kesan Masalah Penglihatan di Peringkat Awal Terhadap Perkembangan 6. Mengaplikasikan Penglihatan Terhad 7. Mengaplikasikan Kerja Lapangan ke Sekolah Bermasalah Penglihatan 8. Pengenalan Kepada Tulisan Braille Gred 1 dan Alatan Khas Bermasalah Penglihatan 9. Mengaplikasikan Teknik-teknik Penghasilan Gambarajah Timbul Konvensyenal vs Moden 10. Mengaplikasikan cara penghasilan Peranan dan Fungsi Guru Khas dalam Pelbagai Program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan 11. Menjelaskan Konsep RPI, Kepentingan, Penyediaan dan Pelaksanaannya Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

3 42

Heward, William L. (2003). Exceptional Children: An Introduction to Special Education (7th Edition). Merrill Prentice Hall, Ohio. Kirk, Samuel A., Ghalagher James J., Anastasion, Nicholas J. (2000). Educating Exceptional Children. (9th Edition). Houghton Mifflin Company, Boston, New York. Niemann, Sandy; Jacob, Namita. (2000). Helping Children Who Are Blind: Family and Community Support for Children with Vision Problems. USA: The Hesperian Foundation. Gargiulo, Richard M. (2003). Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality. Wadsworth / Thomson Learning, USA. Garner Philip., Davies, John Dwyfor. (2001). Introducing Special Educational Needs. A Companion Guide for Student Teachers. David Fulton Publishers Ltd., London. Gargiulo, Richard M. (2006). Special Education in Contemporary

429

Society: An Introduction to Exceptionality. Wadsworth / Thomson Learning, USA.

(2nd

Edition)

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : : :

ORIENTASI DAN MOBILITI (Orientation and Mobility) KBL3043 3 120 Jam Tiada

430

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menjelaskan prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran orientasi dan mobiliti (C4); 2. Mengaplikasikan pelbagai teknik orientasi dan mobiliti secara amali (A5,C3,CT6); 3. Mengenalpasti dan dapat menentukan alat atau tongkat yang sesuai dan berkesan selaras dengan kemahiran orientasi dan mobiliti mengikut keperluan (C2, P2,LL2). Kursus ini bertujuan memperkenalkan dan memberi pendedahan kepada pelajar tentang kemahiran-kemahiran asas dalam Orientasi dan Mobiliti. Penekanan akan diberi kepada konsep-konsep asas dan teknik-teknik bergerak dengan bantuan dan tanpa bantuan. Kursus ini memerlukan pelajar menjalani latihan dan ujian amali untuk melihat penguasaan kemahiran, konsep asas, dan teknikteknik bergerak dengan bantuan dan tanpa bantuan. (This course is aimed to give identification and basic skills of orientation and mobility for teaching visually impaired children. Focus will be stressed on given basic concepts and mobility techniques with or without sighted guide. This course required students to conduct hands-on activities to enhance their skills on basic concepts, and mobility techniques.) Jam

SINOPSIS

KANDUNGAN

1. Menjelaskan prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran Sejarah perkembangan Orientasi dan Mobiliti., definisi dan terminologi / istilah Orientasi dan Mobiliti. 2. Mengaplikasikan pelbagai teknik Perkembangan konsep dan Latihan Deria, dan Keperluan Orientasi dan Mobiliti. 3. Mengaplikasikan pelbagai teknik Teknik dan Kemabhiran Orientasi dan Mobiliti PreCane Skills 4. Mengaplikasikan pelbagai teknik Teknik dan Kemahiran Orientasi dan Mobiliti Cane Skills (Indoor) 5. Mengaplikasikan pelbagai teknik Teknik dan Kemahiran Orientasi dan Mobiliti Outdoor Travel 6. Mengaplikasikan pelbagai teknik Teknik dan Kemahiran Orientasi dan Mobiliti Advanced Outdoor Travel 7. Memahami

6 3

431

Pengendalian Program Orientasi dan Mobiliti untuk Kanak-Kanak Bermasalah Penglihatan Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Ujian Ujian Amali 20% 40% 40% 42

RUJUKAN

Crain, William. (1992). Theories of Development Concepts and Applications (3rd Edition). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Mohamed Fawzi Yusof. (2006) Panduan Juru Pandu Celik. Hallahan, D. P. & Kauffman, J. M. (1991). Exceptional Children: Introduction to Special Education. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Davis, Pauline. (2003). Including Children with Visual Impairment in Mainstream Schols. A Practical Guide. London: David Fulton Publishers. Gargiulo, Richard M. (2006). Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality. (2nd Edition). Wadsworth / Thomson Learning, USA.

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER : : : : :

Pertama/Kedua

432

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah 42

433

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4,

434

EM3, LS4) SINOPSISIS : Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam KANDUNGAN : 1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus 100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). dan pembelajaran

435

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,


CT3).

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus:

100%

436

9.3

BERMASALAH PENDENGARAN

NAMA KURSUS

KOKURIKULUM DAN REKREASI (Co-Curriculum and Recreation)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL

: : : : : :

KBK3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

437

PEMBELAJARAN

1. 2.

Menyenaraikan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang sesuai untuk murid-murid berkeperluan khas (C2, A2, LL1); Mengenalpasti pelbagai kemudahan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang disediakan oleh agensi-agensi yang berkenaan (C2, A2, LL2); Membuat perubahan dan penyesuaian dalam aktiviti kokurikulum dan rekreasi mengikut kategori murid berkeperluan khas (C4, P7, A4, TS5); Mengurus aktiviti kokurikulum dan rekreasi bagi murid-murid berkeperluan khas (C5, P6, A4, TS5, EM2).

3.

4.

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami asas pergerakan dan jenis jenis aktiviti kokurikulum dan rekreasi suaian. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek peranan mainan , kaedah pengajaran pergerakan dan cara mengendalikan kegiatan rekreasi suaian yang bersuaian untuk murid khas (This course aims at providing the students an understanding and elementary skills in implementing co-curricular and recreational programs for children with special needs and its implications in planning programs for them.) Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi, Konsep dan Latar Belakang Aktiviti Kokurikum dan Rekreasi. Mentarif definisi dan konsep kokurikulum dan rekreasi. Menganalisis kurikulum kokurikulum dan rekreasi kebangsaan dan keperluan membuat penyesuaian mengikut kategori kecacatan murid berkeperluan khas. Jenis-jenis kokuriulum dan rekreasi yang ditawarkan kepada murid berkeperluan khas. 3

2.

Pengurusan Kokurikulum dan Rekreasi. Tatacara menguruskan aktiviti kokurikulum dan rekreasi di dalam dan di luar kawasan sekolah. Pekeliling iktisas yang melibatkan aktiviti kokurikulum dan rekreasi. Peranan guru dan ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas. Sukan Khas Sukan yang ditawarkan di peringkat antarabangsa dan kebangsaan bagi individu berkeperluan khas, paralimpik, minggu pendidikan khas dan lain-lain. Syarat untuk menyertai sukan tersebut dan peringkat pemilhan yang dijalankan. Olahraga Acara olahraga yang boleh disertai oleh individu berkeperluan khas di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Syarat untuk menyertai acara tersebut dan

3.

4.

438

peringkat pemilihan. 5. Permainan Murid Berkeperluan Khas Acara permainan yang kebiasaannya ditawarkan kepada murid bermasalah penglihatan, pembelajaran dan pendengaran. Perkhemahan Cara menguruskan berkeperluan khas. perkhemahan bagi murid

6.

7.

Latihan Amali Menjalankan aktiviti perkhemahan atau sukan atau rekreasi bagi murid berkeperluan khas. Menghasilkan laporan aktiviti. Jenis-jenis Terapi Jenis-jenis terapi yang sesuai untuk murid berkeperluan khas, hippoterapi, hidroterapi dan snozellan. Aktiviti Rekreasi Jenis-jenis permainan dalaman (in door) untuk murid berkeperluan khas. Peraturan permainan dan cara bermain. Jumlah

8.

9.

42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Epsteem, L (1998) Helping People. New York: MacMillan Gutrie, H, & Picciano, M. (1995). Human Nutrition. New Jersey: Prentice Hall. Trowbridge, R. (1993). Recreation, Melbourne: Vic. Coll Press. Leisure and Retardation.

439

NAMA KURSUS

DASAR DAN PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN KHAS (Policy And Administrative In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KBK3083 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

1.

Menerangkan dan memahami dasar pendidikan khas semasa

440

peringkat antarabangsa dan kebangsaan (C2, A1, CS3); 2. 3. 4. Berupaya membahaskan pelaksanaan dasar pendidikan khas negara (C4, A3, CS3); Menyenaraikan jenis-jenis program pendidikan khas disediakan oleh agensi-agensi tempatan (C2, A1, CS2); yang

Berupaya melaksanakan prosedur penempatan kanak-kanak pendidikan khas mengikut agensi-agensi yang berkenaan (C4, A4, EM3); Berupaya melaksanakan khidmat sokongan yang disediakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas (C2, A2, TS1); Peka terhadap keperluan kanak-kanak berkeperluan khas (A2, EM2).

5. 6.

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada dasar-dasar penddidikan khas di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Ia juga bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang prinsip, pendekatan pengurusan dan pengelolaan program pendidikan khas tempatan. Penekanan khusus kepada khidmat sokongan yang disediakan kepada kanak-kanak berkeperluan khas juga dibincangkan. (The main of this course is to espose course participants to international and local special education policies. It is also intended to articulate participants to the principles, approaches and management of local special education programmes. Special focus will be given to supports services made available to special education children). Jam

KANDUNGAN

1.

Akta Pendidikan 1996. Konsep pendidikan khas kebangsaan berasaskan kepada Akta Pendidikan 1996. Definisi pendidikan khas tempatan dan sejarah perkembanannya juga akan disentuh. 6

2.

Rang Undang-Undang Orang Kurang Upaya (OKU) 2007 Peruntukan Rang Undang-undang berkenaan dan implikasi terhadap perkhidmatannya kepada orang kurang upaya tempatan. 3

3.

Jenis-Jenis Program Pendidikan Khas Perkhidmatan pendidikan khas yang disediakan oleh agensi kerajaan (Kementerian-kementarian) dan badan bukan kerajaan. 6

441

4.

Program Pendidikan Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi Konsep Program Pendidikan Sekolah Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi, persekitaran pendidikan terhad (least restrictive environment) dan pelaksanaanya. 6

5.

Program Pendidikan Khas Inklusif Konsep pendidikan inklusif dan pendekatan inklusif serta pelaksanaannya. Perbandingan juga akan dibuat tentang pelaksanaan inklusif tempatan dan antarabangsa. 6

6.

Polisi dan Prosedur Penempatan Murid Khas Dasar dan pelaksanaan prosedur menempatkan kanakkanak berkeperluan khas mengikut perkhimatan yang disediakan oleh agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Pemilihan ibu bapa juga akan diberikan perhatian. 3

7.

Khidmat Sokongan Faedah dan Keperluan Khidmat Sokongan Jenis-jenis kidmatan sokongan yang disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan untuk individu berkeperluan khas. 3

8.

Dasar Pendidikan Khas Antarabangsa Dasar-dasar berikut akan dibincangkan; i. Salamanca Statement and Framework for Action On Special Education 1994 ii. BIWAKO Millennium Framework 2002 iii. World Declaration on Education For All 1990 6

9.

Perancangan Memperkembangkan Pendidikan Khas Pembukaan Program Pendidikan Khas Integrasi juga akan dibincangkan Jumlah 3

42

PENILAIAN

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Dean, J. (1996) Managing Special Needs in the Primary School. London: Routledge.

442

Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon. Henley, M,, Ramsey, R. & Algozzine, R. (1999). Teaching Students with Mild Disabilities. USA: Allyn & Bacon. Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall. Polloway, E. & Patton, J. (1997). Strategies for Teaching Learners with Special Needs. Ohio: Merrill.

NAMA KURSUS

INTERVENSI AWAL KANAK-KANAK DALAM PENDIDIKAN KHAS (Early Intervention In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KBK3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. 2. Menghuraikan definisi, konsep dan model intervensi awal (C2, A2, CS3); Menyatakan jenis intervensi awal yang di perlukan mengikut

443

kategori keperluan khas murid (C3, A2, CS2); 3. 4. 5. Mencadang dan menjalankan langkah-langkah awal mengenal pasti murid yang berkemungkinan berisIko tinggi (C5, A4, LL2); Menyatakan khidmat sokongan yang disediakan bagi kanak-kanak berisiko tinggi (C2, A2, CS2); Peka terhadap keperluan kanak-kanak berkeperluan khas (A2, EM2).

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami latar belakang awal kanak-kanak berkeperluan khas dan implikasinya dalam merekabentuk program intervensi awal bagi kanak-kanak khas di bawah umur enam tahun. Tumpuan kursus kepada pengenalan, penilaian dan jenis-jenis perkhidmatan sokongan sedia ada untuk keluarga kanak-kanak berkeperluan khas. (This course aims at providing the students an understanding of the background of early childhood special education and its implications in planning programs for children under six years of age. The course also focuses on assessment and services for children and their families ) Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi, Konsep dan Latar Belakang Intervensi Awal Mentakrif definisi dan konsep intervensi awal. Teori dan falsafah intervensi awal murid berkeperluan khas. Perundangan berkaitan intervensi awal kebangsaan dan antarabangsa. 6

2.

Model model Intervensi Awal Kanak-kanak berisiko tinggi dan kemungkinan punca. Model perubatan, pendidikan dan sosial intervensi awal kanak-kanak berkeperluan khas. Penaksiran dan Penilaian Mengenal pasti kanak-kanak yang berisiko tinggi. Prosedur mendapatkan pengesahan, perkhidmtan dan penempatan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Program Intervensi awal yang disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Peranan Ibu Bapa, Komuniti dan Profesional Khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas daripada aspek perubatan, pendidikan dan sosial. Juga peranan ibu bapa dan komuniti dalam meminima impak kecacatan dalam kehidupan seharian kanak-kanak berkeperluan khas. Perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas berasaskan kecacatan. Perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas daripada aspek fizikal, komunikasi, kognitif, sosial & emosi dan

3.

4.

5.

15

444

adaptif. Jenis-jenis intervensi yang diperlukan bagi tiaptiap aspek tersebut. 6. Kajian Kes Menghasilkan laporan tentang program Intewrvensi awal yang dipilih khas. Isu isu Intervensi Awal Pendidikan Khas Isu-isu semasa Program Intervensi awal kebangsaan. Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 6

7.

3 42

Bowe,F.(1995).Birth To Five: Early Childhood Special Education : New York : Delmar Pub. Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon Kirk, S.A & Gallanger, M.C (1989). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton-Mifflin Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In General Education Classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall

NAMA KURSUS

PENGURUSAN TINGKAH LAKU DALAM PENDIDIKAN KHAS (Behaviour Management In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT PRASYARAT SEMESTER OBJEKTIF

: : : : :

KBK 3043 3 Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. 2. Menerangkan definisi dan konsep tingkah laku (C3, A2); mengaplikasikan prosedur melakukan perubahan tingkah laku

445

(C4, P1, A2); 3. 4. 5. 6. Merancang dan melaksanakan modifikasi tingkah laku (C6, P6, A4); Peka terhadap permasalah yang dihadapi oleh ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas (C2, A3); Mengenalpasti teknik-teknik menjalankan sesi kaunseling (C3, A4); Peka terhadap permasalahan berkeperluan khas (A3). tingkah laku kanak-kanak

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami faktorfaktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak dan implikasinya dalam merekabentuk program dan pengurusan kanakkanak. Tumpuan kursus kepada teori-teori utama tingkah laku dan salah laku kanak-kanak; prinsip pengurusan kanak-kanak; cara menanam disiplin diri dan kawalan diri. (This course aims at providing the students and understanding of the basic principles of behaviour management and the factors that influence behaviour. The concept and application of positive and negative reinforcers to manage behiour problems in the classroom is discussed. Students will be required to participate in field work in special schools.) Jam

KANDUNGAN

1.

Definisi dan Konsep Pengurusan Tingkah Laku Maksud pengurusan tingkah laku, tingkah laku positif dan tingkah laku negatif, serta ciri-ciri kesalahan tingkah laku. 3

2.

Model Pengurusan Tingkah Laku Model-model tingkah laku: biofizikal, psikodinamik, persekitaran dan tingkah laku. 6

3.

Langkah Langkah Perlaksanaan Pengurusan Tingkah Laku Cara-cara mengenal pasti tingkah yang positif dan negatif yang menjadi sasaran untuk dimodifikasi dan kaedah mendapatkan data garis dasar (baseline) tingkah laku tersebut. 6

4.

Menjalankan kajian lapangan Lawatan ilmiah untuk mengenal pasti dan mendapatkan data tingkah laku murid pendidikan khas yang mungkin perlu dimodifikasikan serta menghasil dan membentang

446

laporan. 5. Prinsip-Prinsip Pengukuhan Keperluan menjalankan intervensi untuk memperkukuhkan atau mengubah tingkah laku serta mengenal pasti faktor-faktor yang boleh membantu dalam keberkesanan membuat modifikasi tingkah laku. 6. Strategi dan Prosedur Peningkatan Tingkah Laku Teknik-teknik yang boleh meningkatkan lagi tingkah laku positif. 7. Strategi dan Prosedur Pengurangan Salah Laku Teknik-teknik yang boleh mengurang atau menghapuskan tingkah laku negatif. 8. Penglibatan Ibu Bapa Peringkat perasaan yang dihadapi oleh ibu bapa apabila mendapat tahu anak mereka adalah berkeperluan khas, dan khidmat sokongan yang disediakan untuk ibu bapa berkenaan. 9. Definisi dan Konsep dan Teknik-Teknik Kaunseling Maksud kaunseling, peringkat, teknik-teknik kemahiran menjalankan kaunseling. serta 9 3 3 3 3

Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

Foxx, R. (1982).Increasing Behaviour. Illinois: Research Press Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon Kirk, S.A & Gallanger, M.C (1989). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton-Mifflin Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall

447

Thompson,C.(1988).Counseling Children. California:Brooks Pub.Co

NAMA KURSUS

SOKONGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN KHAS (Community Support In Special Education)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL

: : : : : :

KBK3063 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

448

PEMBELAJARAN

1. Menyenaraikan perkhidmatan yang disediakan oleh pelbagai agensi bagi golongan berkeperluan khas (C2, A2, TS2); 2. Menerangkan secara terperinci perkhidmatan dan kemudahan yang di sediakan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti (PDK) (C2, A2, LL3); 3. Menyatakan jenis kurikulum yang digunapakai di Pusat PDK (C2, A1, LL1); 4. Bekerjasama dengan agensi yang menyediakan perkhidmatan sokongan untuk individu berkeperluan khas (C2, A2, TS2); 5. Berpengalaman melaksanakan khidmat masyarakat (C3, P3, A4, TS4, EM3).

SINOPSIS

Kursus ini mengkaji kolaborasi antara agensi kerajaan dan bukan kerajaan untuk mengenal pasti program-program perkhidmatan sokongan komuniti dalam bidang pendidikan khas. Isu-isu berkaitan sejarah, organisasi dan kurikulum pusat pemulihan dalam komuniti akan dibincangkan dalam sesi kuliah. Peserta kursus juga akan menjalankan latihan amali di beberapa Pusat Pemulihan Dalam Komuniti selama 30 jam. (This course is designed to study the collaborative relationship among agencies in providing support services to government or non governmental organizations. Students will be introduced to the roles of various centres that provide services for children with special needs. Students will be required to participate in community service projects at various CBR centres).

Jam KANDUNGAN : 1. Definisi, Konsep dan Perkhidmatan Mentarif definisi dan konsep sokongan komuniti bagi individu berkeperluan khas. Perkhidmatan dalam komuniti yang dikendalikan oleh agensi kerajaan (contoh: Jabatan Kebajikan Masyarakat) dan agensi bukan kerajaan. 2. Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Sejarah perkembangan dan model Pusat PDK. Jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan di pusat PDK. 3. Kurikulum PDK Garis panduan latihan yang digunapakai di pusat PDK. 4. Tinjauan Lapangan Ke PDK 3 3

449

Mengkaji perkhidmatan satu pusat sokongan dalam komuniti dan menghasilkan laporan. 5. Latihan Amali Di PDK Menjalankan khidmat masyarakat di pusat PDK pilihan dan menghasilkan laporan. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Akta Orang Kurang Upaya.2002 Rajadurai,T. (1999). Polisi untuk Orang Kurang Upaya Di Malaysia dan Pelaksanaannya. Kertas Bengkel Kempen99. Wahab Salleh. (1999). Peluang Pekerjaan untuk Orang kurang Upaya. Kertas Kerja Bengkel Pra Persidangan Kempen99. 100% 30

42

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

KOD TANGAN I (Signing Code I) KBD3063 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

1. Mengaplikasi kemahiran menggunakan Kod Tangan Bahasa


Melayu (KTBM) secara reseptif dan ekspresif (C3, P2, CS8); 2. Menggunakan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) mengikut aturan sebagai kaedah komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran (C5, P3, LL3);

450

3. Menghasilkan, mengaplikasi modul pengajaran berasaskan


Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) (C4, A4, CT7, TS4). SINOPSIS : Kursus ini menumpukan kepada penguasaan kemahiran menggunakan Kod Tangan Bahasa Melayu ( KTBM ) dan Bahasa Inggeris secara reseptif dan ekspresif, Para pelajar dalam kursus ini juga di dedahkan kepada cara-cara berkomunikasi dengan kanakkanak bermasalah pendengaran melalui kod Tangan Bahasa Melayu. Kursus ini juga memerlukan peserta kursus meninjau penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) sebagai kaedah alternatif komunikasi murid bermasalah pendengaran, penggunaan teknologi dan pembinaan bahan-bahan berasaskan KTBM. (This course focus on the ability to use KTBM (Kod Tangan Bahasa Melayu) and English Language through receptive and expresive means. Student in the course expose to comunication with hearing impaired children through KTBM. It also require the participants to explore the use of BIM (Bahasa Isyarat Malaysia) as the alternative comunication tool, the use of technology and the building up of resources based on KTBM materials.) Jam : 1. Sejarah awal Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran di Malaysia dan luar Negara. 2. Prinsip-Prinsip Asas Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM). 3. Perlaksanaan dan Penerimaan Ejaan Jari Penyampaian Ejaan Jari , ekspressive fingure spelling , penerimaan ejaan jari ( Receptive figure spelling) 4. Perkataan Asas dan Kata Nama Kata nama am keluarga dan ada hubungan dengannya, kata nama Am Sekolah dan ada hubungan dengannya, kata nama Am- Manusia dan ada hubungan dengannnya 5. Perkataan Asas dan Kata Kerja Kata Nama Am- haiwan dan ada hubungan dengannya, kata tanya, kata nama Adjektif kata kerja, kata sifat. 6. Penjodoh Bilangan dan yang ada hubungannya. 7. Bangsa, Negeri dan Agama 8. Arah, Masa dan Binatang 9. Pengangkutan, Pekerjaan dan Alam Semulajadi. 3 3 3 6 6 6 3 3 3

451

10. Pengenalan Kepada Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) Pengaruh ASL terhadap perkembangan BIM, beza antara BIM dengan Kod Tangan 11. Kerja Lapangan ke YMCA Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

3 42

Kementerian Pelajaran Malaysia. (1997). Komunikasi Seluruh Kod Tangan Bahasa Melayu. Persatuan Orang Pekak Malaysia. (2000) . Bahasa Isyarat Malaysia. Gabriel. G. (2003). Talking with your Hands: Listen with yours Eyes. USA: Gabriel Grayson. Brown. C. (2003) The Art of Sign Language: Phrases UK:Publishing Limited.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

KOD TANGAN II (Signing Code II) KBD3023 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

1.

Mengaplikasi kemahiran menggunakan Kod Tangan Bahasa Inggeris secara reseptif dan ekspresif (C3, P2, CS8); 2. Menggunakan Kod Tangan Bahasa Inggeris mengikut aturan sebagai kaedah komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran (C6, A4, LL3); 3. Menghasilkan, mengaplikasi modul pengajaran berasaskan Kod Tangan Bahasa Inggeris (C6, A4, CT7, TS4).

452

SINOPSIS

Kursus ini menumpukan kepada penguasaan kemahiran menggunakan Kod Tangan Bahasa Inggeris ( Manual Code English) dan American Sign Language (ASL) secara reseptif dan ekspresif. Para pelajar dalam kursus ini juga di dedahkan kepada cara-cara berkomunikasi dengan kanak-kanak bermasalah pendengaran melalui Kod Tangan Bahasa Inggeris ( Manual Code English) dan American Sign Language (ASL) sebagai kaedah alternatif komunikasi murid bermasalah pendengaran, penggunaan teknologi dan pembinaan bahan-bahan berasaskan MCEdan ASL. (This course focus on the ability to use ( Manual Code English), Sign and American Sign Language (ASL) through receptive and expresive means. Student in the course expose to comunication with hearing impaired children through( Manual Code English) and American Sign Language (ASL). It also require the participants to explore the use of ( Manual Code English) and American Sign Language (ASL) as the alternative comunication tool, the use of technology and the building up of resources based on MCE and ASL materials.) Jam

KANDUNGAN

1. Introduction The history of sign language,the development of deaf education, American Sign Language is born. 2. The Basic Manual Code English and American Sign (ASL) What is sign language, American Sign Language, Manually Coded English Systems, Pidgin Sign Language. 3. Prinsip-Prinsip Asas Manual Code English and American Sign Language The important of fingerspelling, the dominant hand, the basic handshapes, the signing area, symmetry, direction, present, past, future tense, intensity and degree, iconic signs, initialized signs, variations in signs. 4. Conversing Common and Polite Phrases Polite phrases, common words & phrases, prepositions, conjunctions, conversing. 5. Pronouns, People and Relationships Action Pronouns, people, Helen Keller, relationships, growing up with deaf parents. 3 3 3 3

453

6. Home, Clothing & Accessories. 7. Mealtime and Food. 8. Seasons, animals, nature & weather. 9. Numbers, Math Terms, Quantity and Money 10. Days of the week and time

3 3 3 3 3

11. School and Education 12. Sports and Leisure 13. The Body and Health 14. Careers, Jobs and the workplace Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

3 3 3 3 42

Gabriel. G. (2003). Talking with your Hands: Listen with yours Eyes. USA: Gabriel Grayson. Persatuan Orang Pekak Malaysia. (2000) . Bahasa Isyarat Malaysia. Brown. C. (2003). The Art of Sign Language: Phrases UK:Publishing Limited.

454

NAMA KURSUS

PRINSIP DAN STRATEGI PENGAJARAN BERMASALAH PENDENGARAN

KANAK-KANAK

(Principles and Strategies of Teaching Children with Hearing Impairment) KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : KBD 3033 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menerangkan tentang konsep pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak bermasalah pendengaran (C2, A3); 2. Menyatakan prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak bermasalah pendengaran (C4, A3, CT7); 3. Mengenalpasti kaedah komunikasi yang digunakan oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran secara sistematik dan holistik (C2, P4, CS8,); 4. Memilih pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang

455

sesuai untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran (, A3, LL3). SINOPSIS : Kursus ini menumpukan kepada teknik dan kaedah pengajaran serta penggunaan alat-alat penaksiran untuk menentukan kebolehan pembelajaran, kurikulum dan strategi pengajaran bagi murid-murid bermasalah pendengaran. Asas-asas pemulihan mengikut tahap keterukan dan adaptasi amalan pendidikan akan dibincangkan mengikut keadaan kecacatan/keistimewaan. Kursus ini juga memerlukan pelajar meninjau penggunaan teknologi dan pembinaan bahan-bahan untuk membantu proses pengajaran bagi satu kumpulan sasaran keperluan khas. (This course focuses on techniques and teaching methods and the use of assessment instruments on learning abilities based on the currculum for hearing impaired children. Rehabilation is based on the respective categories of the special needs students. This course requires the students to explore the use of the technology to improve the techniques in teaching of students hearing impairment.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada sejarah perkembangan kaedah pengajaran dan pembelajaran murid-murid bermasalah pendengaran. Sejarah perkembangan kaedah pengajaran dan pembelajaran murid bermasalah pendengaran, Teori Pemerolehan Bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran 2. Perbincangan tentang Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pendengaran. Teori Kognitif, behaviorisme, tingkahlaku, teori memproses maklumat, teori neuropsikologikal 3. Mengenali dan memahami ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan peranan guru bermasalah pendengaran Ciri-ciri murid bermasalah pendengaran, peranan guru bermasalah pendengaran 4. Mengetahui dan memahami masalah komunikasi murid -murid bermasalah pendengaran. Punca masalah, ciri-ciri masalah dari aspek pertuturan, fisiologi, artikulasi, masalah-masalah komunikasi 5. Memahami dan membezakan perkembangan 3 3 3 3 3

456

bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. Fonologi, Morfologi,Sintaksis, Semantik, Pragmatik 6. Pentaksiran Tahap Perkembangan Bahasa KanakKanak Bermasalah Pendengaran. Instrumen-instrumen pentaksiran, pemilihan instrumen pentaksiran yang sesuai, perlaksanaan ujian bahasa. 7. Kaedah-kaedah komunikasi bermasalah pendengaran. murid-murid 3 3

Oralisme, audiotory verbal, auditori oral, komunikasi seluruh, ASL, bahasa Isyarat Malaysia, ejaan jari, Pertuturan Kiu 8. Prinsip-Prinsip asas Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM). Prinsip Tatabahasa, kod abjad, kod angka, ejaan jari, perkataan asas dan derivative, kata kerja, bangsa, negeri dan agama, masa dan yang ada hubungannya, logam, penjodoh bilangan dan yang ada hubungannya 9. Pemulihan Bahasa dan Komunikasi Awal. Kemahiran pengamatan, pengamatan pendengaran, latihan Pendengaran, latihan pertuturan, penggunaan ICT dalam pengajaran murid bermasalah pendengaran 10. Pengajaran matematik bermasalah pendengaran. kepada murid-murid 3 3 6

Matematik dan murid bermasalah pendengaran, Langkah-langkah dalam pengajaran Matematik. 11. Pengajaran sains kepada murid-murid bermasalah pendengaran Sains dan murid bermasalah pendengaran, langkahlangkah dalam pengajaran Sains. 12. Pengajaran Literasi kepada murid bermasalah pendengaran. Pengenalan literasi,model bagi proses membaca menulis. dan 6 3

457

Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

42

RUJUKAN

Stewart. D. A, Kluwin T.N. . (2001). Teaching deaf and hard of hearing students. Content, Strategies and Curriculum : Allyn & Bacon. Kluder. S. J. (2003). Teaching students with language and communication disabilities. : Pearson Education. Farell, Michael. (2003). Understanding Special Education Needs A Guide for Student Teachers. London: RoutledgeFalmer. Kementerian Pelajaran Malaysia (1997). Komunikasi Seluruh Kod Tangan Bahasa Melayu.Malaysia.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

AUDIOLOGI (Audiology) KBD3013 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menerangkan struktur, fungsi, proses mekanisme pendengaran normal dan abnormal dan kesan kehilangan pendengaran terhadap murid bermasalah pendengaran (K2); 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam menjalankan ujian pendengaran asas dan mentafsir audiogram (K3, P6, A3, CT7, LL3); 3. Mengenalpasti tentang jenis-jenis alat bantu pendengaran individu dan berkumpulan serta cara pengendaliannya (C6,

458

CT7). SINOPSIS : Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan asas proses pendengaran normal dan masalah pendengaran. Disamping itu peserta kursus diberi kemahiran menggunakan audiometer untuk menjalankan ujian pendengaran asas dan menganalisis audiogram. Peserta kursus juga dapat didedahkan aspek penyelenggaraan alat bantu dengar. (This course focuses on the ability of the students to understand the technique to detect simple hearing loss among school children. Students will be exposured to the techniques of detecting hearing loss by using audiometer.) Jam KANDUNGAN : 1. Struktur Dan Fungsi Anatomi Telinga Serta Proses Pendengaran Normal, Punca Dan Jenis Kehilangan Pendengaran. Struktur anatomi telinga, punca kehilangan pendengaran, jenis kehilangan konduktif, jenis kehilangan sensori-neural dan jenis kehilangan bercampur, 2. Peranan Audiologis Dalam Bermasalah Pendengaran. Pendidikan Murid 4 4

Menyenaraikan peranan audiologis dan jurupulih Pertuturan. 3. Fizik Pendengaran Penjanaan gelombang bunyi , ciri-ciri gelombang bunyi, pic dan intensiti, unit hertz dan decibel, julat pendengaran manusia 4. Audiometri Dan Jenis-Jenis Ujian Pendengaran Jenis ujian pendengaran, audiometri nada tulen, audiometri pertuturan, audiometri pediatrik dan audiometri impedans 5. Pemerhatian Sesi Klinik Audiologi Membuat pelaporan klinikal mengenai pemerhatian sesi Lawatan Klinikal di HUSM 6. Audiometrik Pediatrik Timpanometri, implikasi tahap dan jenis kehilangan pendengaran terhadap proses pembelajaran 7. Amplifikasi Pendengaran 4 4 4 4 4

459

Alat bantu dengar individu, sistem amplikasi berkumpulan Jenis Loop dan FM Sistem, perkembangan terkini ( Koklea Implan ), Koklea Implan dan implikasi kepada kaedah mengajar 8. Pemasangan, Penggunaan Dan Penyelenggaraan Alat Bantu Pendengaran. Alat bantu dengar, komponen asas dalam alat bantu dengar, alat bantu dengar individu, pemasangan, penggunaan dan penyelenggaraan, 9. Persekitaran Akustik Kawalan kebisingan, kesan jarak, kesan reverberasi dan peranan guru khas dalam menentukan persekitaran akustik bilik darjah. 10. Penafsiran Dan Menganalisis Audiogram Boleh melaksanakan aplikasi penggunaan audiometer di makmal pendengaran Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42 (6) (4) (4)

Frederick N. M. (1994), Introduction To Audiology (5th Ed.).London: Prentice Hall .Maltby.M.T & Knight. P (2000).,Audiology: An Introduction for teachers and Others Profesionals.London: David Fulton Doyle. J. (1999) Practical Audiology Therapists. London: Whurr for SpeechLanguage

Hallahan, D.P. & Kaufman, J.M. (1997) Exceptional Children: Introduction to Special Educatian (7th Ed). Needham Heights: Allyn & Bacon

460

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PEMULIHAN BAHASA DAN PERTUTURAN (Language and Speech Rehabilitation) KBD3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menerangkan anatomi dan struktur mekanisme pertuturan (K2, A2); 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam menjalankan ujian bahasa dan pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran (C4, P2, CS8, CT7); 3. Menjelaskan jenis-jenis masalah bahasa dan pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran (C4, A2).

461

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan asas proses pertuturan normal dan masalah pendengaran. Disamping itu peserta kursus diberi kemahiran menggunakan bahan-bahan dan instrumen bahasa dan pertuturan dan menganalisis masalah bahasa dan pertuturan Peserta kursus juga dapat didedahkan pemulihan pertuturan dan bahasa. (This course is focused on the abilities of the students to understand the techniques to detect simple hearing loss among school children. Students will be exposured to the techniques of detecting hearing loss by using audiometer.) Jam

KANDUNGAN

1. Struktur Anatomi Mekanisme Pertuturan, Punca Masalah Pertuturan Dan Bahasa. Pengenalan, secara fungsi melibatkan tiga sistem respiratori, phonasi dan artikulasi, subglottal vocal tract, larryngeal, supraglottal vocal tract. 2. Jenis-Jenis Masalah Bahasa Dan Pertuturan 3. Peranan Patalogis Bahasa Dan Jurupulih Pertuturan Dalam Pendidikan Murid Bermasalah Pendengaran 4. Perkembangan Bahasa Dan Pertuturan Pralinguistik awal, pralinguistik akhir, kata isyarat tunggal, kombinasi perkataan awal, kombinasi pelbagai perkataan, tatabahasa berkembang dan perkembangan bahasa umpama orang dewasa. 5. Mekanisme Pertuturan 6. Pendekatan Pengajaran Pertuturan Dan Bahasa 7. Pemerhatian Sesi Klinikal Jurupulih Pertuturan Dan Patologis Bahasa 8. Pengesanan Masalah Bahasa Dan Pertuturan 9. Aplikasi Latihan Pertuturan 10. Persekitaran Bilik Pertuturan Jumlah

6 3 6

3 6 3 3 6 3 42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Fucci.Donald. J. & Lass. Norman. J. (1999),Fundamentals of Speech Science USA: Allyn & Bacon. S. Jay Kuder (2003).Teaching Students with Language and Communication Disabilities. USA : Pearson Education.

462

Doyle. J. (1999) Practical Audiology for Speech Language Therapists. London: Whurr Silverman. Franklin. H.( 1995 ) Speech, Language, & Hearing Disorders . USA : Allyn & Bacon Peter V. P. (2003). Language and Deafness third edition. Canada: Thomsons Learning.

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : :

Pertama/Kedua 1. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) 2. Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) 3. Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) 4. Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) 5. Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) 6. Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)

463

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah 42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching

464

education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4) Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam

SINOPSISIS

465

KANDUNGAN

1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). CT3). dan pembelajaran

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum).

466

Jam KANDUNGAN :

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus:

100%

10. PEMULIHAN

467

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

KOKURIKULUM DAN REKREASI KBK3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. 2. Menyenaraikan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang sesuai untuk murid-murid berkeperluan khas (C2, A2); Menyatakan pelbagai kemudahan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang disediakan oleh agensi-agensi yang berkenaan (C2, A2); Membuat perubahan dan penyesuaian dalam aktiviti kokurikulum dan rekreasi mengikut kategori murid berkeperluan khas (C4, P7, A4); Mengurus aktiviti kokurikulum dan rekreasi bagi murid-murid berkeperluan khas (C4, P6, A4).

3.

4.
SINOPSIS :

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami asas pergerakan dan jenis jenis aktiviti kokurikulum dan rekreasi suaian.

468

Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek peranan mainan , kaedah pengajaran pergerakan dan cara mengendalikan kegiatan rekreasi suaian yang bersuaian untuk murid khas. (This course aims at providing the students an understanding and elementary skills in implementing co-curricular and recreational programs for children with special needs and its implications in planning programs for them.) Jam KANDUNGAN : 1. Definisi, Konsep dan Latar Belakang Aktiviti Kokurikum dan Rekreasi. Mentarif definisi dan konsep kokurikulum dan rekreasi. Menganalisis kurikulum kokurikulum dan rekreasi kebangsaan dan keperluan membuat penyesuaian mengikut kategori kecacatan murid berkeperluan khas. Jenis-jenis kokuriulum dan rekreasi yang ditawarkan kepada murid berkeperluan khas. 2. Pengurusan Kokurikulum dan Rekreasi. Tatacara menguruskan aktiviti kokurikulum dan rekreasi di dalam dan di luar kawasan sekolah. Pekeliling iktisas yang melibatkan aktiviti kokurikulum dan rekreasi. Peranan guru dan ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas. 3. Sukan Khas Sukan yang ditawarkan di peringkat antarabangsa dan kebangsaan bagi individu berkeperluan khas, paralimpik, minggu pendidikan khas dan lain-lain. Syarat untuk menyertai sukan tersebut dan peringkat pemilhan yang dijalankan. 4. Olahraga Acara olahraga yang boleh disertai oleh individu berkeperluan khas di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Syarat untuk menyertai acara tersebut dan peringkat pemilihan. 5. Permainan Murid Berkeperluan Khas Acara permainan yang kebiasaannya ditawarkan kepada murid bermasalah penglihatan, pembelajaran dan pendengaran. 6. Perkhemahan Cara menguruskan berkeperluan khas. perkhemahan bagi murid 3 6 3 3 3 3

469

7.

Latihan Amali Menjalankan aktiviti perkhemahan atau sukan atau rekreasi bagi murid berkeperluan khas. Menghasilkan laporan aktiviti. 9

8.

Jenis-jenis Terapi Jenis-jenis terapi yang sesuai untuk murid berkeperluan khas, hippoterapi, hidroterapi dan snozellan. 6

9.

Aktiviti Rekreasi Jenis-jenis permainan dalaman (in door) untuk murid berkeperluan khas. Peraturan permainan dan cara bermain. Jumlah 6

42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Epsteem, L (1998) Helping People. New York: MacMillan Gutrie, H, & Picciano, M. (1995). Human Nutrition. New Jersey: Prentice Hall. Trowbridge, R. (1993). Recreation, Leisure and Retardation. Melbourne: Vic. Coll Press.

470

NAMA KURSUS

PENGURUSAN TINGKAH LAKU (Behaviour Management)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KBS3083 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

1. 2.
3. 4. 5. 6.

Mejelaskan definisi dan konsep pengurusan tingkah laku dan tujuan melaksanakannya. (C3, A2) Menyatakan prosedur melakukan perubahan tingkah laku. (C4, P1, A2) Merancang dan melaksanakan modifikasi tingkah laku. (C6, P6, A4) Peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas. (C2, A3,CS2) Mengaplikasikan teknik-teknik dalam pengurusan tingkah laku kanak-kanak pemulihan. (C3, A4,TS1) Mengenalpasti salah laku dan mengambil tindakan yang

471

berkesan terhadap pembentukan tingkah laku positif. (A3) SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami faktorfaktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak dan implikasinya dalam merekabentuk program dan pengurusan kanakkanak. Tumpuan kursus kepada teori-teori utama tingkah laku dan salah laku kanak-kanak; prinsip pengurusan kanak-kanak; cara menanam disiplin diri dan kawalan diri. Kemahiran-kemahiran memerhati dan merekod tingkahlaku serta strategi menambah/meningkat,mengukuh, mengurangkan tingkah laku. Penekanan juga terhadap program pengubahsuaian tingkahlaku. (This course aims at providing the students and understanding of the basic principles of behaviour management and the factors that influence behaviour. The concept and application of positive and negative reinforcers to manage behiour problems in the classroom is discussed. Students will be required to participate in field work in special schools.) Jam KANDUNGAN : 1. Definisi dan Konsep Pengurusan Tingkah Laku Maksud pengurusan tingkah laku, tingkah laku positif dan tingkah laku negatif, serta ciri-ciri kesalahan tingkah laku. 2. Model Pengurusan Tingkah Laku Model-model tingkah laku: biofizikal, persekitaran dan tingkah laku. 3. psikodinamik, 6 3

Langkah Langkah Perlaksanaan Pengurusan Tingkah Laku Cara-cara mengenal pasti tingkah yang positif dan negatif yang menjadi sasaran untuk dimodifikasi dan kaedah mendapatkan data garis dasar (baseline) tingkah laku tersebut. 6

4.

Menjalankan kajian lapangan Lawatan ilmiah untuk mengenal pasti dan mendapatkan data tingkah laku murid pemulihan khas yang mungkin perlu dimodifikasikan serta menghasil dan membentang laporan. 6

5.

Prinsip-Prinsip Pengukuhan Keperluan menjalankan intervensi untuk memperkukuhkan atau mengubah tingkah laku serta mengenal pasti faktor-faktor yang boleh membantu dalam keberkesanan membuat modifikasi tingkah laku. 3

6.

Strategi dan Prosedur Peningkatan Tingkah Laku

472

Teknik-teknik yang boleh meningkatkan lagi tingkah laku positif. 7. Strategi dan Prosedur Pengurangan Salah Laku Teknik-teknik yang boleh mengurang menghapuskan tingkah laku negatif. 8. Penglibatan Ibu Bapa Peringkat perasaan yang dihadapi oleh ibu bapa apabila mendapat tahu anak mereka adalah berkeperluan khas, dan khidmat sokongan yang disediakan untuk ibu bapa berkenaan. 9. Definisi dan Konsep dan Teknik-Teknik Kaunseling Maksud kaunseling, peringkat, teknik-teknik kemahiran menjalankan kaunseling. serta 9 3 atau 3

Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

Foxx, R. (1982). Increasing Behaviour. Illinois: Research Press. Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education. (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon. Kirk, S.A & Gallanger, M.C (1989). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton-Mifflin. Lewis, R. B., & Doorlag, D. H. (2003). Teaching Special Student: In general education classroom. (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall. Thompson, C. (1988). Counseling Children. California: Brooks Pub.Co.

473

NAMA KURSUS

ASAS NUMERASI DALAM PEMULIHAN KHAS

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KBS3073 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

1.
2. 3. 4.

Menerangkan dan memahami konsep asas aritmetik dan teknik menyelesaikan masalah. khas. (C3, A2) Berupaya mengajar aritmetik dan penyelesaian masalah kepada muridmurid pendidikan khas. Melaksanakan ujian diagnostik dan membentuk program intervensi. (C4, A3,EM2) Menghasilkan bahan bantu mengajar pembelajaran Matematik. (C3, A2, P4,CT4) Membincangkan secara kritis isu-isu pengajaran matematik murid-murid pendidikan khas. (C3, A2,CS5)

474

SINOPSIS

Kursus ini mendedahkan peserta kursus kepada bentuk, fungsi, dan kepentingan aritmetik kepada murid berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada memahami konsep pra-nombor, nombor, operasi sukatan dan penyelesaian masalah. Selain dari itu beberapa teknik pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar khusus untuk murid bermasalah pembelajaran juga didedahkan kepada peserta kursus. Jam

KANDUNGAN

1.

Pengenalan kepada Matematik Definisi matematik Kepentingan unit dalam penyataan matematik Jenis-jenis unit matematik Perkembangan sistem nombor mengikut tamadun Pengenalan kepada Matematik Definisi matematik Kepentingan unit dalam penyataan matematik Jenis-jenis unit matematik Perkembangan sistem nombor mengikut tamadun Perkembangan dan Penguasaan Matematik Teori-teori perkembangan kognitif Piaget Bruner Tahap perkembangan kognitif murid dan kanak-kanak bermasalah pembelajaran Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematik murid bermasalah pembelajaran Konsep Asas Matematik Pra-nombor

2.

3. i. ii.

4.

5. Nombor i. nombor bulat ii. nilai tempat 6. Nombor i. pecahan ii. perpuluhan i. ii. iii. iv. 7. Operasi asas tambah tolak darab bahagi 8. Matematik sosial Definisi dan fungsi Komponen matematik sosial

15

475

9.

Pendekatan Pembelajaran Penyelesaian Masalah

10. Matematik bagi murid murid berkeperluan khas Kurikulum kebangsaan Kurikulum alternatif Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

Jabatan Pendidikan Khas. (2004). Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Menengah. Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia. Jabatan Pendidikan Khas. (2003a). IMA, Indicator for Mastery in Arithmatic. Year One Manual. Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia. Jabatan Pendidikan Khas. (2003b). E-ReEM. Educational Remedial For Elementary Matehmatics. Guide Book. Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia. Jabatan Pendidikan Khas. (2007). Buku Panduan Instrumen Penentuan Penempatan pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (I.P.P.) Manual. Selangor: Absolute Master Printers Sdn. Bhd.

476

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: KEMAHIRAN ASAS LITERASI MAKLUMAT : KBS3013 : 3 : 120 : Tiada : Pertama/Kedua : Di akhir kursus pelajar dijangka boleh: Mempunyai kemahiran asas literasi maklumat pendidikan. (C2) Mempunyai kemahiran asas literasi maklumat dalam pengajaran pembelajaran berkesan. (C3,CS6) Mempunyai kemahiran asas literasi maklumat dalam strategi dan kaedah pengajaran berasaskan teknologi. (A3, P2) Mempunyai kemahiran asas literasi maklumat dalam kemahiran berfikir dan literasi alat berfikir untuk kemahiran belajar. (C5, P4,LL2) Mempunyai kemahiran asas literasi maklumat dalam EDUweb TV dan internet supaya prasarana KPM dimanfaatkan dengan baik. (C6, A1, P4,TS5) Mempunyai kemahiran asas literasi maklumat dalam pembestarian pengajaran pembelajaran supaya persekitaran konsep edutaiment dapat dihidupkan dalam proses pengajaran pembelajaran. (C6)

477

SINOPSIS

: Kursus ini akan membincangkan pengetahuan asas literasi maklumat yang perlu diketahui oleh pelajar bagi membolehkan mereka menyediakan diri sebagai guru yang berketrampilan. Melalui kursus ini pelajar-pelajar didedahkan dengan literasi maklumat dan pusat sumber, strategi pengajaran berkesan berasaskan penggunaan teknologi, kemahiran berfikir dan kemahiran belajar pelajar, EDUweb TV dan Pendidikan Jarak jauh. Literasi maklumat yang jelas mengenai perkara-perkara yang dibincangkan membolehkan pelajar mempraktikkannya di dalam persekitaran pengajaran pembelajaran yang menyeronokkan dan berkualiti. Jam

KANDUNGAN

: Pengenalan kursus, konsep definisi dan domain teknologi instruksional. Pembelajaran dan teori-teori pembelajaran Pengertian dan kepentingan literasi maklumat Pendekatan literasi maklumat dalam pengajaran pembelajaran Kurikulum literasi maklumat Kemahiran maklumat dan information power Pendekatan pengajaran literasi maklumat Pengajaran yang berkesan dari perspektif teknologi Strategi dan kaedah pengajaran pembelajaran berasaskan pendekatan teknologi Kemahiran berfikir dan literasi alat berfikir EDUweb TV dan internet dalam pengajaran pembelajaran Pembestarian pengajaran pembelajaran Pendidikan Jarak jauh dan pembelajaran berterusan Jumlah

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

PENAKSIRAN

: Tugasan Peperiksaan

50% 50%

RUJUKAN

: Abd. Rahman Daud (1999). Teknologi pendidikan: konsep, peranan dan perkembangan. Bandar Baru Selayang: Edusystem. Abd. Rahim Selamat dan Ismail Hj Adnan (1990). Pusat sumber pendidikan negeri, daerah dan sekolah. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. AECT. (1977). The definition of educational technology.

478

Washington DC: AECT. Bahagian Teknologi Pendidikan (1992). Pusat kegiatan guru: konsep dan pengoperasian. Kementerian Pendidikan Malaysia. Seels, B. & Richey, R. C.. (1994). Instructional technology: The definitions and domains of the field. Washington DC: AECT. Reiser, W. & Dick, W. (1996). Instructional planning: a guide for teachers. New Jersey: Prentice Hall. Dick, W. & Carey, L. M. (2001). The systematic design of instrucion. (4nd ed). Glenview: Scott dan Foresman. Faridah Manaf. (1988). Pusat sumber perpustakaan sekolah. Shah Alam: Fajar Bakti. Gustafson, K.L. (1991). Survey of instructional development models (2nd.ed.) Syracuse University (Terjemahan Yusup Hashim dan Razmah Man, 1999). Halimah Badio Zaman. (1993). Pusat perancangan dan rekabentuk. UKM. sumber sekolah,

Havelock, R. G. (1995). The Change agents guide to innovation in education. (2nd.ed.). New Jersey: Educational Technology. Kemp. J.S. & Smellie, D. (1989). Planning and producing instructional material. New York: Harper and Row.

479

NAMA KURSUS

MURID-MURID PEMULIHAN KHAS PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

DAN

MASALAH

(Children with Remedial Educational Needs and Dyslexia) KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : KBP3013 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Mengenalpasti faktor penyebab murid menghadapi pemulihan khas dan bermasalah pembelajaran khusus disleksia. (C4, A3) 2. Memahami ciri-ciri murid pemulihan khas dan bermasalah pembelajaran khusus disleksia. (C2, A3) 3. Mengesan dan mengenalpasti murid-murid pemulihan khas dan bermasalah pembelajaran khusus disleksia melalui ujian khusus. (C6, P6,TS4) 4. Menyedari Program Pemulihan khas dan Masalah Pembelajaran khusus Disleksia Kementerian Pelajaran Malaysia. (C2, A3,CS7,EM3) : Kursus ini mendedahkan peserta kursus kepada definisi operasi dan ciri-ciri murid bermasalah pembelajaran khusus disleksia dan pemulihan khas. Perbincangan akan dibuat tentang kaedah yang digunakan untuk menyaring murid-murid kategori berikut dan faktor penyebab ia berlaku. Penerangan juga akan dibuat tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk murid-murid ini serta kemudahan perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk mereka. (This course will expose course participants to the operational definition and characteristics of children with specific learning difficulties and remedial education. Discussion will be undertaken on methods to identify such children and possible causes of the difficulties.

SINOPSIS

480

Discussions will also be undertaken on instructional methods suitable for these children and educational services provided to these children within the Ministry of Education system.) Jam KANDUNGAN : 1. Definisi Operasi Murid Pemulihan Khas Membincangkan latar belakang sejarah, konsep, matlamat, objektif, dasar, dan pekeliling Program Pemulihan Khas 2. Faktor Penyebab Murid Menghadapi Pemulihan Khas. Membincangkan faktor-faktor peribadi, kecerdasan, psikologi, fizikal yang menyebabkan murid-murid menghadapi pemulihan khas, dan ciiri-ciri emosi, tingkahlaku, sosial kesihatan, kesediaan belajar serta pengamatan murid pemulihan khas. 3. Saringan Dan Diagnostik Murid Pemulihan Khas. Mendedahkan ujian-ujian yang digunakan untuk muridmurid pemulihan khas, termasuklah pencalonan murid pemulihan khas. 4. Program Pemulihan Khas. Memberi maklumat tentang pengurusan dan pelaksanaan Program Pemulihan Khas di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan sekolah, termasuklah tanggungjawab dan peranan semua pihak yang terbabit. 5. Program Intervensi Awal. Mendedahkan pengenalpastian kanak-kanak berisiko, serta peranan pelbagai pihak (ibubapa, dan pihak pentadbiran pusat) serta pendekatan digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran pemulihan khas. 6. yang guru, yang murid 3 3 3 6 6 3

Pengajaran Pemulihan Membaca dan Menulis Dalam Bahasa Melayu Mengenalkan peringkat-peringkat perkembangan membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu.

7.

Definisi Operasi Disleksia. Mengenalkan sejarah dan pengenalan kepada Disleksia, termasuklah simptom, ciri-ciri umum, tokoh-tokoh Disleksia, dan persatuan Disleksia seluruh dunia.

8.

Sub-Kategori Disleksia: Diskalkulia, Dsigraphia.

481

Mengenalkan sub-kategori disleksia, serta membincangkan ciri-ciri dan strategi penilaian mengikut kategori. 9. Faktor Penyebab Murid Menghadapi Pembelajaran Khusus Disleksia. Masalah 3

Membincangkan faktor-faktor genetik, kongenital, neurologikal, dan perkembangan lewat yang menyebabkan kejadian Disleksia. 10. Kerja Lapangan ke Persatuan Disleksia Malaysia. Menjalankan kajian lapangan ke Persatuan Disleksia Malaysia. 11. Instrumen Saringan Murid Bermasalah Pembelajaran Khusus Disleksia. Mendedahkan alat yang digunakan untuk saringan murid Disleksia, termasuklah alat yang digunakan oleh KPM, dan alat binaan guru/kendiri, serta instrumen berasaskan kurikulum. 12. Program Murid Disleksia KPM. Bermasalah Pembelajaran Khusus 3 3 3

Memberi maklumat tentang isu-isu pendidikan Disleksia, amalan pengenalpastian dan pengkategorian murid Disleksia, serta perbandingan perkembangan pendidikan untuk murid Disleksia di Malaysia. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Jabatan Pendidikan Khas (2007): Buku Panduan Instrumen Penentuan Penempatan pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (I.P.P.) Manual. Selangor: Absolute Master Printers Sdn. Bhd. Jabatan Pendidikan Khas (2003c): Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M). Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia . Philips, M. dan Philips, M.A. (2005). The ann Arbor Guide to Special Educational Needs. US: Ann Arbor Publishers Limited. Adler, B. (2001). What is dyscalculia? http://www.dyscalculiainfor.org/ Ashman, A. & Elkins, J. (1998). Educating children with special needs. (3rd edition). U.S.A.: Prentice Hall. Isahak Haron. (2006). Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan

482

Kaedah Gabungan Bunyi Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan. Tanjong Malim: UPSI. Isahak Haron. (2006). Ujian Diagnostik Awal Membaca Bahasa Melayu. Tanjong Malim: UPSI. Isahak Haron. (2006). Panduan Mengguna Ujian Diagnostik Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu. Tanjong Malim: UPSI. Isahak Haron. (2006). Ujian Diagnostik Awal Menulis Bahasa Melayu. Tanjong Malim: UPSI.

NAMA KURSUS

PEMBINAAN BAHAN BANTU MENGAJAR

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KBS3053 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Membina bahan bantu pengajaran dan pembelajaran menurut kemahiran pengamatan,kemahiran bahasa dan kemahiran matematik. (C3, A2) Membina bahan menurut aras yang pelbagai menurut keupayaan kanak-kanak pemulihan. (C4, P1, A2, TS3) bahan bercetak dan elektronik. (C6, P6, A2,CT7)

2.

3. Menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran berbentuk

SINOPSIS

Kursus ini membolehkan pelajar membina bahn-bahan yang sesuai untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan. Bahan yang dihasilkan perlu diaplikasikan di dalam bilik darjah.

Jam

483

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -

Pengenalan kepada bahan bantu mengajar definisi dan konsep ciri-ciri bahan Pemilihan dan penilaian Pembinaan Kit Pengamatan Penglihatan Pembinaan Kit Pengamatan Pendengaran Pembinaan Kit Pengamatan Psikomotor Pembinaan Kit Bahasa Melayu Kad-kad bacaan pelbagai jenis dan kegunaan Buku bacaan bergred Pembinaan Kit Bahasa Melayu Alatan Kenestatik Permainan Bahasa Pembinaan Kit Matematik Kad Pelbagai jenis dan kegunaan Pembinaan Kit Matematik Permainan Matematik Alat-alat binaan untuk mengatasi masalah nombor dan perkiraan. Jumlah 42 9 6 6 6 6 6 3

PENILAIAN

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Otto,W & Smith,K (1980) Corective and remedial teaching. Houghton Miffllin. Jabatan Pendidikan Khas. 1998. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemuilhan Khas (Masalah Penguasaan 3M) Kementerian Pelajaran Malaysia. Jabatan Pendidikan Khas.2001. Manual IPP3M Tahun 3 (Kegunaan

484

Program Pemulihan Khas) Kementerian Pelajaran Malaysia.

Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon Kirk, S.A & Gallanger, M.C (1989). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton-Mifflin Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall Kathlen, L & Erik, C. 2010. Remedial and Special Education. Hammill Institute & Sage.

NAMA KURSUS

: PENGAJARAN LITERASI: AWAL MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU (Teaching Literacy: Early Reading and Writing Bahasa Melayu) : KBS3033 : 3 : 120 : Tiada : Pertama/Kedua : Di akhir kursus pelajar dijangka boleh:

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

1.
2. 3.

4. 5.

Mnghuraikan beberapa teori pengajaran-pembelajaran membaca dan menulis peringkat awal. (C5,P2) Menggunakan pelbagai pendekatan mengajar membaca dan menulis di peringkat awal. (C3,CT2) Merancang pengajaran pembacaan dan penulisan di bilik darjah pra sekolah, Tahun 1 dan Pemulihan (program LINUS). (C5,A4,CS6) Menjalankan ujian diagnostik terhadap masalah membaca dan membuat pemulihan. (C4,LS2) Membuat penilaian berterusan terhadap kemajuan kanakkanak menulis dan membaca. (C6)

485

SINOPSIS

: The course introduces theories and approaches to the teaching of early reading and writing (2M) Bahasa Malaysia (BM). It will develop students ability to choose appropriate methods and plan strategies to teach 2M to pupils in preschool, Year 1 and remedial programs. Student teachers will also acquire skills in administering diagnostic tests in reading and writing BM, and take steps to help pupils overcome their problems. The course includes guidelines on appropriate approaches in classroom reading and writing activities and to encourage children read and write extensively. (Kursus ini memperkenalkan teori dan pendekatan mengajar membaca dan menulis (2M) Bahasa Malaysia (BM) peringkat asas. Ia membina kemahiran pelajar memahami dan memilih kaedah dan merancang pengajaran 2M kepada murid pra sekolah, Tahun 1 dan Pemulihan. Pelajar juga akan mendapat kemahiran untuk mengguna ujian diagnostic 2M untuk mengesan kelemahan murid dan mengajar pemulihan dengan kaedah yang sesuai. Kursus ini juga mengandungi panduan untuk menjalankan aktiviti membaca dan menulis di bilik darjah, dan menggalakkan murid membaca dan menulis secara lebih meluas.)

Jam KANDUNGAN : 1. Teori perkembangan bahasa, membaca dan menulis kanak-kanak dan teori-teori bacaan awal. Mengenalpasti symptom-simptom masalah dalam bahasa dan komunikasi peringkat awal dan jenisjenis masalah bahasa. Kemahiran-kemahiran pengamatan pendengaran, penglihatan dan deria-deria. Dapatan kajian dan prinsip pembelajaran membaca dan menulis peringkat awal: antaranya kanak-kanak berlainan kesediaan, terdapat hubungan yang rapat antara membaca dan menulis. Membincangkan dan menunjuk beberapa pendekatan mengajar awal membaca dan menulis Bahasa Malaysia: Kaedah Abjad & fonik Seluruh perkataan (whole language; look-andKaedah cerakin 3

2.

3 3

3.
4.

5.

say)

6.

* Ciri-ciri utama Bahasa Melayu dari segi sistem

486

ejaan, pembinaan perkataan dan tatabahasa. Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK): berdasarkan ciri-ciri istimewa BM; dan gabungan kaedah fonik dan kaedah seluruh perkataan secara membina dan sistematik. Menyalin huruf, perkataan dan ayat mudah 7. Membanding penggunaan kaedah-kaedah di atas dalam konteks pengajaran 2M Bahasa Malaysia. Membincang beberapa hasil kajian. Mengguna yang sesuai. Mengesan (ujian diagnosis) masalah membaca dan menulis di kalangan murid Peringkat Prasekolah Sekolah Rendah ( Tahun 1 6) Merancang dan melaksanakan pengajaran pemulihan bagi kanak-kanak yang mempunyai sedikit masalah membaca dan menulis. 3

8. 1. 2. 9.

10. Aktiviti-aktiviti Membaca di bilik darjah Bacaan kuat kepada murid (read aloud) Bacaan bersama murid Menggalakkan murid membaca sendirian Teknik Bercerita. Pemilihan Buku Bacaan Kanak-kanak. Props Aktiviti main peranan dan drama. 11. Penghasilan Kit Bacaan Awal 12. Penggunaan teknologi dalam mengajar membaca dan menulis. Membina bahan dan alat pengajaran dan pembelajaran dan penggunaan komputer sebagai alat batu mengajar. Pemilihan video mengajar 2M. dan DVD interaktif untuk

13. Membuat penilaian dan merakamkan kemajuan kanak-kanak membaca dan menulis. Jumlah PENAKSIRAN RUJUKAN : Tugasan Peperiksaan 70% 30%

3 42

: Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran. Isahak Haron. (2009). Ceria 2M, KGBK. Buku 1 & 2 dengan Panduan Guru. Selangor USJ: Penerbit Ilmu Bakti. Pang, Elizabeth et al.(2003). Teaching Reading. International Bureau of Education, UNESCO. Paris:

487

http//www.curtin.edu.au/curtin/dept/smee/iae Calhoun, Emily F. (1999). Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model. Washington: ASCD. Strickland, D. S. & Morrow, L. M. (1989). Emerging Literacy: Young Children Learn to Read and Write. Newark, DE: International Reading Association. Shames, G. & Wing, E. (1989). Human communication disorder and introduction. 2nd Edition. Columbus: Merill.

NAMA KURSUS

: PENGAJARAN LITERASI: MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU (Teaching Literacy: Reading and Writing Bahasa Melayu) : KBS3043 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama/Kedua : Di akhir kursus pelajar dijangka boleh: 1. 2. 3. 4. 5. Mempertingkatkan pengetahuan tentang kemahiran asas penguasaan bahasa. (C5) Menghuraikan beberapa teori pengajaran dan pembelajaran membaca dan menulis peringkat sekolah rendah. (C5,A4.CS4) Mengdiagnosis,menganalisis dan merancang pengajaran pemulihan Bahasa Melayu dengan menggunakan strategi,kaedah dan teknik yang sesuai. (C3.P3) Mengaplikasikan strategi dan teknik yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. (C6,CT5) Memilih dan menggunakan pendekatan yang sesuai untuk

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

488

mengajar membaca dan menulis. (C3,EM2)

SINOPSIS

: Kursus ini memberi tumpuan kepada penguasaan dan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penekanan diberikan kepada pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai untuk memulihkan asas 3M (membaca,menulis dan mengira) Jam

KANDUNGAN

: 1. 2. 3. -

Pengenalan kepada Bahasa Definisi bahasa Jenis Bahasa Penjelasan tentang bahasa Melayu Perkembangan dan penguasaan Bahasa Tahap perkembangan bahasa Teori perkembangan bahasa Faktor memengaruhi bahasa Alat artikulasi Masalah dalam penguasaan bahasa Mentafsir sukatan pelajaran Bahasa Melayu dan Pemulihan Isi kandungan Hasil pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Lisan kemahiran mendengara dan bertutur Simpton lisan Masalah dan cara mengesan Aktiviti mendengar Aktiviti bertutur Kemahiran Membaca Definisi membaca Kesediaan membaca Faktor mempengaruhi kemahiran membaca Simptom masalah membaca Pengamatan Spatial/ruang Intonasi Jeda

4. 5. -

489

6. 7. 8. -

Pendekatan dan teknik membaca Kaedah abjad Fonik KGBK Tahap kefahaman Bacaan Literal Inferens Penilaian Penikmatan Kemahiran Menulis Definisi menulis Peringkat perkembang menulis Kesediaan menulis Tulisan mekanin Penulisan Kreatif Masalah dalam menulis Kemahiran Mengeja. Defenisi ejaan Masalah mengeja Aktiviti ejaan Strategi pengajaran ejaan Kaedah VAKT Kaedah Pelpagai Deria Jumlah

42

PENILAIAN

: Tugasan Peperiksaan

60% 40%

RUJUKAN

: Jabatan Pendidikan Khas. (1998). Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemuilhan Khas (Masalah Penguasaan 3M). Kementerian Pelajaran Malaysia. Jabatan Pendidikan Khas. (2001). Manual IPP3M Tahun 3 (Kegunaan Program Pemulihan Khas). Kementerian Pelajaran Malaysia. Isahak Haron. (2009). Ceria 2M, Literasi 2M Bahasa Melayu Buku 1 & 2 dengan Panduan Guru. Selangor USJ: Penerbit Ilmu Bakti. Lewis, R.B & Doorlag, D.H. (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.). Ohio: Prentice Hall. Kathlen, L & Erik, C. (2010). Remedial and Special Education. Hammill Institute & Sage.

490

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH : KBS3123 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama/Kedua

491

HASIL PEMBELAJARAN

: Di akhir kursus pelajar dijangka boleh: 1. Membuka minda tentang keperluan dan perkhidmatan khas pemulihan. (C5) Menerangkan situasi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan khas. (C3) Meninjau tatacara pengurusan blik darjah serta pengurusan tingkahlaku kanak-kanak pemulihan khas. (C6, A5, P7) Menghasilkan satu laporan pengalaman dan dibentangkan hasil laporan dalam bengkel/seminar. (CS6, CT5, LL2)

2. 3.
4. SINOPSIS

: Kursus ini bertujuan memberi peluang kepeda peserta kursus mengoreintasikan diri dengan kanak-kanak pemulihan. Di samping itu aspek-aspek pengurusan bilik darjah, penilaian, pengurusan tingkahlaku dan kaedah pengajaran dan pembelajaran khas yang dijlankan oleh guru pemulihan khas diberikan tumpuan. : Laporan Projek 100%

PENILAIAN

NAMA KURSUS

: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KELAS PEMULIHAN KHAS : KBS3093 : 3 : 120 Jam : Tiada

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

492

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: Pertama / Kedua : Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

1.
2.

Menerangkan dan memahami dasar pemulihan khas semasa peringkat antarabangsa dan kebangsaan. (C3, A2) Berupaya membahaskan pelaksanaan dasar pemulihan khas negara. (C4, A3, CS2) Merancang, mengurus dan melaksanakan kelas pemulihan yang berkesan. (C3, A2, CT5) Berupaya melaksanakan prosedur penempatan kanak-kanak pemulihan khas mengikut ujian-ujian penyaringan yang berkenaan. (C3, P4, A4) Menghuraikan bentuk khidmat sokongan yang disediakan untuk kanak-kanak pemulihan. khas (C3, A2, LS4) Menjalankan penilaian program yang dilaksanakan untuk keberkesannya. (A3, EM1)

3.
4.

5.
6. SINOPSIS

: Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada dasardasar pemulihan khas di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Ia juga bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang prinsip, pendekatan pengurusan dan pengelolaan program pemulihan khas tempatan. Penekanan khusus kepada khidmat sokongan yang disediakan kepada kanak-kanak pemulihan khas juga dibincangkan. (The main of this course is to espose course participants to international and local special education policies. It is also intended to articulate participants to the principles, approaches and management of local special education programmes. Special focus will be given to supports services made available to special education children).

Jam KANDUNGAN : 1. Akta Pendidikan 1996. Konsep pemulihan khas kebangsaan berasaskan kepada Akta Pendidikan 1996. Definisi pemulihan khas tempatan dan sejarah perkembangannya juga akan disentuh. Rasional dan objektif Pendidikan Khas Pemulihan 2. Rang Undang-Undang Orang Kurang Upaya (OKU) 2007 Peruntukan Rang Undang-undang berkenaan dan implikasi terhadap perkhidmatannya kepada orang kurang upaya tempatan. 3 6

493

3.

Peranan Guru Pendidikan Khas Pemulihan Pengurus Pentadbir Penilai Tenaga Pengajar Kaunselor Rakan Sejawat AJK Panitia Mata Pelajaran. 6

4.

Jenis Program Pemulihan khas Kelas Khas Inklusif Withdrawal Pemulihan Dalam Kelas Biasa Program Pemulihan khas Integrasi, persekitaran pendidikan terhad (least restrictive environment) dan pelaksanaanya. 6

5.

Unjuran Program Pendidikan Pemulihan Khas -Proses saringan -Pencalonan Murid -Pengumpulan Maklumat -Ujian Saringan -Proses Diagnosis -Pelaksanaan Pengajaran -Penilaian dan Pelaporan 6

6.

Pengurusan Kelas Pemulihan Khas -Lokasi dan saiz -Model Hewett -Model Montessori -Sudut Pengajaran dan Pembelajaran -Bahan sumber P&P -Penyimpanan rekod 6

7.

Pelaksanaan Pengajaran Kelas Pemulihan Khas Model 1 ( Guru bergerak dari satu kumpulan ke

494

kumpulan lain mengikut pembahagian masa 8. Model 2 ( Guru berada dalam kumpulan lebih lama) Koisk Pengajaran Individu

Khidmat sokongan pelbagai disiplin guru ibu bapa kumpulan perubatan NGO Pegawai Pendidikan 6

9.

Perancangan Memperkembangkan Pemulihan khas Pembukaan Program Pemulihan khas Integrasi juga akan dibincangkan Jumlah 3

42

PENILAIAN

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

Dean, J. (1996) Managing Special Needs in the Primary School. London: Routledge. Hallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & Bacon. Henley, M,, Ramsey, R. & Algozzine, R. (1999). Teaching Students with Mild Disabilities. USA: Allyn & Bacon. Lewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall. Polloway, E. & Patton, J. (1997). Strategies for Teaching Learners with Special Needs. Ohio: Merrill.

495

NAMA KURSUS

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN PEMULIHAN KHAS

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KBS3063 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

496

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. Menerangkan konsep yang berkaitan dengan kurikulum penilaian dalam bidang pemulihan khas (C2, A3, LL2); 2. Mengenalpasti instrumen dan teknik dalam penaksiran murid-murid pemulihan khas (C6, P5, EM3); 3. Melaksanakan analisa tugasan (task analysis) sesuatu kemahiran (C4, CT6, CS5). Kursus ini akan membincangkan tujuan, konsep, model dan prinsipprinsip dalam penaksiran kurikulum serta pengajaran dan pembelajaran bagi murid pemulihan khas. Peserta kursus akan didedahkan kepada instrumen-instrumen dan teknik-teknik dalam penaksiran serta menganalisa data dan melaksanakan analisis tugasan dan analisis kemahiran setiap pelajar. Penekanan juga diberi kepada beberapa modul pengajaran yang sesuai dipraktikkan kepada murid pemulihan khas. Penekanan khusus diberikan terhadap proses pentaksiran yang melibatkan instrumen saringan, diagnostik, pengumpulan data dan pemprosesan data dilaksanakan untuk tujuan penempatan program intervensi. (This course discusses the aims, models, concepts and principles in curriculum assessment and instruction for pupils with learning disabilities. Students will be exposed to techniques, assessment administration and in data analysis.) Jam

SINOPSIS

KANDUNGAN

1. Kurikulum Murid Pemulihan khas. Pengenalan model seperti model perubatan, model kognitif, model humaniti, model ekologikal, model perkembangan dan sebagainya. 2. Konsep Pentaksiran dan Penilaian -definisi dan konsep -Peranan pentaksiran dan penilaian dalam pendidikan pemulihan khas 3. Alat-alat Pentaksiran dan Penilaian. - Jenis-jenis pentakisran - Tujuan Ujia - Kriteria Ujian - Bentuk Ujian - JPU - Aras Ujian 4. Penaksiran dan Penilaian Pembelajaran Definisi penafsiran dan domain penilaian seperti penilaian kecerdasan, penilaian ketajaman sensori, penilaian bahasa lisan, penilaian persepsi motor, penilaian personaliti dan sebagainya. Tujuan penaksiran dan proses penaksiran.

497

5. Penialaian Kemahiran dan Ujian Diagnostik Konsep dan cara pelaksanaan ujian diagnostik merangkumi kemahran dalam bahasa, matematik, penaksiran dan pengamatan. 6. Aplikasi Data Penilaian untuk Membuat Keputusan Pengajaran dan Pembelajaran. Keputusan rujukan (referral), kajian kes dan perancangan pengajaran/ pembelajaran 7. Pembinaan Bahan Penilaian - Membina Ujian 8. Pelaksanaan Alat Penilaian Di Sekolah Jumlah

6 6 42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Bhasah Abu Bakar (2003). Asas Pengurukuran Bilik Darjah, Tanjong Malim: Quantum Books. Gargnilo, R.M (2006) Special Education in Contemporary Society. USA: Watsworth. Cole, P & Chan, L (1990) Methods and Strategies for Special Education. Sydney : Prentice Hall. Bachor, D. & Crealock, C. (1986) Instructional for Students with Special Needs. Ontario: Prentice Hall. Polloway, E. & Patton, J. (1997). Strategies for Teaching Learners with Special Needs. Ohio: Merrill.

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK : : :

498

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan

499

14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan

500

pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4) SINOPSISIS : Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam KANDUNGAN : 1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus 100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall. Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers.

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua

501

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).


2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). CT3). dan pembelajaran

4. Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6,

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. Mengenal pasti isu dan masalah. 2. Mencari penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar.
Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus:

100%

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN (Principles Of Teaching Writing) KRB 3023 3 120 jam Tiada 2

1. 2.

Menjelaskan teori, pendekatan, kaedah dan strategi pengajaran penulisan KBSR. (C2) Memilih dan mengaplikasikan pendekatan, kaedah, strategi dan teknik penulisan dalam pelbagai jenis penulisan KBSR. (C6,A3,P4,PSK)

502

3.
4.

Mentafsir kemahiran penulisan berdasarkan sukatan pelajaran Bahasa Melayu KBSR.(K4,P4) Merancang pengajaran penulisan secara bijaksana dan berusaha memperkaya pengetahuan dalam P & P penulisan Bahasa Melayu KBSR. (A3, KOM,PBPM)

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang selok-belok pengajaran penulisan Bahasa Melayu KBSR. Antara bidang yang diberi focus ialah kajian terperinci tentang kemahiran menulis yang tersenarai dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu KBSR. Pelajar juga akan didedahkan dengan pelbagai teori, kaedah, teknik dan strategi penulisan serta prinsip pengajaran penulisan yang berkesan. Aspek tanda baca, ejaan, pemilihan kosa kata, morfologi dan sintaksis serta format turut ditekankan dalam menghasilkan karangan yang baik. Pelajar juga akan dilatih untuk menilai karangan pelajar berdasarkan pelbagai kaedah. Pada akhir kursus pelajar dapat menyediakan satu persediaan mengajar yang baik berkaitan dengan kemahiran menulis. (This course nature is to expose students to the indept of teaching on KBSRs bahasa Melayu writing. The specific are will be focusing on writing skills as listed in syllybus of KBSR bahasa Melayu. Students are also expose to various theory, method, technique and writing strategy to the principle of effective writing teaching. In order to produce good composition students are emphasize to some important aspects such as punctuation marks, spelling, morphology, syntax and format. Students will be train to evaluate pupils compostion based on various method. At the end of this course students are expected to prepare the best lesson plan according to writing skills. ) Jam

KANDUNGAN

1) Pengenalan tentang skop kursus dan Prinsip Pengajaran Penulisan. 2) Teori/pendekatan, keadah, teknik penulisan. 3) Analisis kemahiran menulis dalam sukatan pelajaran. 4) Penulisan mekanis. 5) Penulisan mentalis. 6) Format penulisan(sistem ejaan, tanda baca, ayat gramatis dan lambang-lambang, koheren dan pertautan dan sistem pemerengganan.) 7) Pemeriksaan dan pemarkahan. 8) Pengayaan dalam penulisan. 9) Pemulihan dalam penulisan 10) Penggunaan Bahan Bantu Mengajar(BBM) 11) Penilaian dalam kemahiran menulis 12) Menyediakan persediaan mengajar kemahiran menulis.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

503

13) Persembahan pengajaran mikro penulisan 14) Rumusan pengajaran & pembelajaran penulisan PENILAIAN RUJUKAN Kerja kursus Peperiksaan 60 % 40 %

3 3

Abu Bakar Yusuf., Abdullah Yusof., Omar Hisham Mohd Baharin. (2006). Prinsip Pengajaran Penulisan. Greenberg, K. L. (1994). The Advancing Writer Book 2. New York: Harper Collins. Lyons. (1989). Study Writing. Cambridge: College Publishers University. Mohd. Sidin Ishak. (1992). Ketrampilan Menulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Roselan Baki. (2003). Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publications. Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1998). Sukatan Pelajaran KBSR. Pusat Perkembangan Kurikulum. Mortomore, P. (1999). Understanding Pedagogy and Its Impact on Learning. London: Thousand Oak, Clif: Chapman. Schunk, D.H. (1996). Learning Theories: An Educational Perspective. Eaglewood Cliff, N.S. : Merill.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER

: : : : : :

PRINSIP PENGAJARAN BACAAN (Teaching reading principle) KRB 3013 3 120 jam Tiada Satu

504

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan teori, kemahiran, pendekatan, kaedah dan teknik membaca.(C3),(A3) 2. Menggunakan pendekatan, kaedah dan teknik yang menarik serta kreatif dalam pengajaran pembacaan di sekolah rendah.(C5),(A4),(P5) 3. Menghuraikan amalan pengajaran pembacaan menarik, bermaklumat serta dapat memperkembangkan kreativiti, pemikiran kreatif dan kritis sekaligus menghayati nilai-nilai murni dalam pembacaan.(C6),(A3,KPBM) 4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan.(PSK)(P4)
Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pelbagai teori pembacaan:bawah ke atas dan atas ke bawah dan cara pengajaran dan pembelajarannya di dalam bilik darjah. Pelajar-pelajar juga akan didedahkan dengan komponen-komponen kurikulum membaca beserta cara penilaiannya, teknik-teknik membaca; dan isu-isu dalam pengajaran pembacaan di sekolah rendah. Selain daripada itu pengurusan program pembacaan serta perancangan bagi pengajaran dan pembelajaran adalah sebahagian daripada kandungan kursus ini. (This course focus on theoretical aspect of reading: Bottom-up and top-down and the implementation of the instruction in the classroom. Students also study components of reading curriculum and its assessment, reading teqnique and also issues in primary schools. This course also include organizing reading programs and planning teaching instruction.) Jam

SINOPSISI

KANDUNGAN

Pengenalan Membaca Pembaca dan Teks Model Bacaan Pendekatan Membina Pendekatan Mencerakin Kelancaran Perbendaharaan kata Kefahaman Kemahiran Berfikir dan Membaca

3 3 3 4 4 3 3 3 4

505

Pemilihan Buku Kanak-kanak Pengurusan pembacaan bilik darjah Perancangan kurikulum pembacaan Jumlah PENILAIAN : Tugasan Peperiksaan Akhir 60 % 40 %

4 4 4 42

RUJUKAN

Robert B. Rudell. (2004), Teoretical Models and Processes of Reading. Kemba A. NNamdi. (2005), Guide Teaching Reading at the Primary School Level. Zulkifley Hamid. (2006), Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Penbelajaran Bahasa. Yahya Othman. (2004). Mengajar Membaca; Teori dan Aplikasi (Panduan meningkatkan kemahiran mengajar membaca).

506

11. PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK

NAMA KURSUS

DASAR, POLISI DAN PRINSIP PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK (Foundation, Policy and Principle in Early Childhood Education )

KOD KURSUS KREDIT SLT

: : :

KAA3013 3 120 Jam

507

PRA-SYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : :

Tiada Pertama / Kedua

1.
2. 3. 4.

5.

Membuat inferens mengenai CRC dan akta-akta yang berkaitan dengan kanak-kanak dan perkhidmatan kanakkanak. (C4) Menganalisis dasar dan polisi sedia ada bagi tujuan memahami setiap akta yang terdapat di negara kita. (C4) Membandingkan dan membezakan dasar dan polisi negara Malaysia dengan dasar dan polisi negara luar. (C5) Menggunakan dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan sebagai panduan dalam membina falsafah, konsep dan prinsip pendidikan prasekolah pusat jagaan ataupun tadika. (C3, P4, A4) Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dan menguasai kemahiran kepimpinan dan keusahawanan. (TS3, CS3, LS2)

SINOPSIS

Kursus ini akan menganalisis akta yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Pendedahan akan diberikan terhadap falsafah dan juga tokoh-tokoh yang signifikan dalam bidang ini serta prinsip pendidikan awal kanak-kanak oleh NAEYC. (This course analyses acts which are related to early childhood education. It also exposes students to philosophies and significant figures and principles of early childhood education in accordance with NAEYC). Jam

KANDUNGAN

1.

Akta Pendidikan 1996 dan peraturannya. Membincangkan kepentingan Akta Pendidikan dari sudut falsafah dan pelaksanaannya dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. 3

2.

Akta Kanak-kanak (2001). Membincangkan tentang artikel dalam Akta KanakKanak 2001 dan kepentingannya dalam menjaga kebajikan kanak-kanak di Malaysia. 6

3.

Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308). Memerihalkan peraturan yang terkandung dalam Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308) serta implikasinya terhadap penubuhan taman asuhan kanakkanak di Malaysia. 3

3 4. Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506). Membincangkan peraturan yang terkandung dalam Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506) serta

508

pelaksanaannya terhadap penubuhan pusat jagaan kanak-kanak di Malaysia. 5. Penubuhan swasta. pusat pendidikan awal kanak-kanak 3 Langkah-langkah persediaan yang perlu diambil bagi menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. 6. Memahami kanak-kanak dan pendidikan awal kanakkanak. 6 Teori perkembangan awal kanak-kanak serta perkaitannya dalam menyediakan aktiviti dan program untuk pendidikan awal kanak-kanak. 7. Tokoh-tokoh dalam pendidikan awal kanak-kanak. 3 Sumbangan tokoh-tokoh dalam pendidikan awal kanakkanak dari sudut pendekatan. 8. Falsafah-falsafah dalam pendidikan awal. Falsafah pendidikan awal kanak-kanak yang mempengaruhi sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. 9. Konsep-konsep pendidikan awal kanak-kanak. Konsep pendidikan awal kanak-kanak yang membantu perkembangan menyeluruh kanak-kanak yang selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 10. Prinsip-prinsip pendidikan awal kanak-kanak. Prinsip pendidikan awal kanak-kanak yang membentuk program pendidikan yang berkesan untuk mencapai matlamat pendidikan awal kanak-kanak. 3 6 3

11. Pendidikan awal kanak-kanak di luar negara.


Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak di luar negara yang boleh memberi idea untuk guru mengadaptasi pelaksanaannya di Malaysia. 3

12. Pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia.


Membandingkan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dan luar negara serta menyesuaikan program berdasarkan sosio budaya di Malaysia. Jumlah 3

42

509

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja Kursus Peperiksaan

60% 40%

Abdullah Nash Ulwan. (2000). Pendidikan Anak-anak Menurut Pandangan Islam. (Jilid 3). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Bhd. Nor Hashimah Hashim & Yahya Che Lah. (2003). Panduan Pendidikan Prasekolah. Malaysia: PTS Publication. White C.S., & Coleman, M. (2000). Early Childhood Education Building a Philosophy for Teaching. Upper Saddle River: Merrill. Peters D. L., Neisworth J.T., Thomas D. (1985). Early Childhood Education From Theory to Practice. California: Brooks/Cole Publishing Company. Wardel, F. (2003). Introduction to Early Childhood Education. USA: Pearson Education.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT

: KURIKULUM AWAL KANAK-KANAK (Early Childhood Curriculum) : KAC3023 : 3 : 120 Jam

510

PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: Tiada : Pertama/Kedua : 1. Menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak berdasarkan Kurikulum PERMATA dan Kurikulum Standard Prasekolah. (C2, C6) Merancang aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak. (A4, P3) Mengaplikasi pelbagai pendekatan dan strategi pengajaran berdasarkan kurikulum. (C3) Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (TS3) Menunjukan kemahiran dalam menyelesaikan masalah semasa melaksanakan tugas. (CT4)

2.

3.
4.

5.
SINOPSIS

: Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pelbagai kaedah pengajaran serta pelbagai pendekatan dan strategi untuk pendidikan awal kanakkanak. Pelajar juga dibimbing untuk menyediakan rancangan pengajaran dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. (This course exposes students to various teaching methods for children and variety of approaches and strategies. This course guides students to prepare lesson plans and the implementations of the teaching and learning process.) Jam

KANDUNGAN

: 1.

Pengenalan kepada strategi pendidikan awal kanak-kanak.

pengajaran

dalam 3

Kurikulum PERMATA dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan sebagai kerangka konseptual dan panduan pengajaran. 2. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Melaksanakan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah, taska dan pusat asuhan. 3. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Amalan pengurusan dan pentadbiran yang sesuai untuk kanak-kanak.

4.

Perlaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Melaksanakan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak. 6

5.

Bahan bantu mengajar untuk kanak-kanak. Memilih dan mengguna bahan bantu mengajar yang sesuai untuk kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 6

511

6.

Pengurusan rekod pencapaian dan perkembangan kanak-kanak. Teori perkembangan kanak-kanak dan cara untuk menilai, merekod dan melaporkan pencapaian dan perkembangan kanak-kanak. 6

7.

Pengurusan persekitaran pembelajaran dalam dan luar bilik darjah untuk kanak-kanak. Perancangan dan penyusunan sudut-sudut pembelajaran dalam dan luar bilik darjah. 3

8.

Kualiti dan isu-isu pendidikan awal kanak-kanak. Perbincangan isu-isu semasa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jumlah 6 42

PENILAIAN RUJUKAN

: Kerja Kursus Peperiksaan akhir

60% 40%

: Abdullah Nash Ulwan. (2000). Pendidikan Anak-anak Menurut Pandangan Islam. Jilid 3. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Bhd. Nor Hashimah Hashim., & Yahya Che Lah. (2003). Panduan Pendidikan Prasekolah. Pahang: PTS Publication. White, C. S., & Coleman, M. (2000). Early Childhood Education Building a Philosophy for Teaching. Upper Saddle River: Merrill. Peters, D. L., Neisworth J. T., & Thomas, D. (1985). Early Childhood Education From Theory to Practice. California: Brooks/Cole Publishing Company. Wardel, F. (2003). Introduction to Early Childhood Education. USA: Pearson Education Inc.

NAMA KURSUS

PENGAJARAN LITERASI: AWAL MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU (Teaching Literacy: Early Reading and Writing Bahasa Melayu ) KAB3043 3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

512

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir kursus pelajar dijangka boleh: 1. Menghuraikan beberapa teori pengajaran-pembelajaran membaca dan menulis peringkat awal. (C5,P1) 2. Menggunakan pelbagai pendekatan mengajar membaca dan menulis di peringkat awal. (C3,CS4) 3. Merancang pengajaran pembacaan dan penulisan di bilik darjah pra sekolah. (C5,TS2,A2) 4. Menjalankan ujian diagnostik terhadap masalah membaca dan menulis. (C4) 5. Membuat penilaian berterusan terhadap kemajuan kanak-kanak menulis dan membaca. (C6)

SINOPSIS

Kursus ini memperkenalkan teori dan pendekatan mengajar membaca dan menulis (2M) Bahasa Melayu (BM) peringkat pra sekolah. Ia membina kemahiran guru memilih kaedah dan merancang pengajaran 2M kepada murid pra sekolah, Pelajar juga akan mendapat kemahiran untuk mengguna ujian diagnostic 2M untuk mengesan kelemahan murid dan mengajar pemulihan dengan kaedah yang sesuai. Kursus ini juga mengandungi panduan untuk menjalankan pelbagai aktiviti membaca dan menulis di bilik darjah, dan menggalakkan murid membaca meluas dan menulis secara kreatif. (The course introduces theories and approaches to the teaching of early reading and writing (2M) Bahasa Melayu (BM) for preschool children. It will develop teachers ability to choose appropriate methods and plan strategies to teach 2M to pupils in preschool. Student teachers will also acquire skills in administering diagnostic tests in reading and writing BM, and take steps to help pupils overcome their problems. The course includes guidelines on appropriate approaches in classroom reading and writing activities and to encourage children read extensively and write creatively.)

Jam KANDUNGAN : 1. Teori perkembangan bahasa, membaca dan menulis kanak-kanak Perbincangan dapatan kajian pembelajaran membaca dan menulis peringkat awal Pendekatan mengajar awal membaca dan menulis BM Kaedah abjad & fonik Pendekatan seluruh perkataan (whole language; look-and-say) Mengguna buku bergred Marie Clay; Berasaskan gambar Calhoun Membincang dan menunjuk contoh atas, dan membandingnya. pendekatan di 3

2.

513

3.

Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK): Gabungan kaedah fonik dan kaedah seluruh perkataan. 3 Perbincangan prinsip KGBK berdasarkan istimewa BM, dan dapatan kajian. ciri-ciri

4.

Teknik mengajar mengenal dan membunyikan beberapa huruf vokal dan konsonan, membina suku kata terbuka dan perkataan. Menyalin huruf, perkataan dan ayat mudah Demonstrasi teknik mengajar

5.

Teknik mengajar suku kata perkataan dan ayat. Menulis perkataan dan ayat. Demonstrasi teknik mengajar

tertutup,

membina 6

6.

Ujian diagnosis aras kemahiran membaca dan menulis BM di kalangan kanak-kanak. Huraian dan demonstrasi cara mentadbir ujian ini.

7.

Aktiviti membaca dan menulis di bilik darjah Bacaan kuat kepada murid (read aloud) Bacaan bersama murid Menyanyi, main peranan dan drama Pelbagai latihan menulis perkataan dan ayat. Membaca secara meluas (extensive reading) Menggalakkan murid membaca secara meluas dan menulis jodol buku, dan menyalin beberapa perkataan yang murid baca. Pemilihan buku bacaan kanak-kanak; buku bergred.

8.

9.

Penggunaan teknologi dalam mengajar membaca dan menulis. Pemilihan video dan DVD interaktif untuk mengajar 2M. membaca dan menulis. Jumlah

10. Menilai dan merakamkan kemajuan kanak-kanak

3 42

PENAKSIRAN RUJUKAN

: :

Tugasan Peperiksaan

70% 30%

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran. Isahak Haron. (2009). Ceria 2M, KGBK. Buku 1 & 2 dengan Panduan Guru. Selangor, USJ: Penerbit Ilmu Bakti.

514

Pang, Elizabeth et al. (2003). Teaching Reading. Paris: International Bureau of Education, UNESCO. http://www.curtin.edu.au/curtin/dept/smee/iae/. Calhoun, Emily F. (1999). Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model. Washington: ASCD. Extensive reading. http://www.extensivereading.net/er/materials.html/.

COURSE COURSE CODE CREDIT SLT PREREQUISITE SEMESTER LEARNING OUTCOMES

: TEACHING ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS (Pengajaran Bahasa Inggeris Awal Kanak-kanak) : KAB3023 : 3 : 120 Hours : None : First / Second : 1. Know the theories of teaching English as second language for young children and five essentials components in early literacy practices. (C1, A2) Understand the importance of a strong foundation of oral language in childrens literacy development. (C2, A3) Know the characteristics of a supportive literacy-learning environment and understand how to implement those characteristics in their preschool environment. (C5, A4) Recognize the learning characteristics of English language learners. (P5) Understand the value that technology can bring to literacy activities and know how to implement technology in their literacy activities. (CS3, CT4)

2. 3.

4. 5.

515

SYNOPSIS

: The objective of the course is to build strong theories and foundation of the language using content-based materials related to their academic settings. This integrates the four language skills of listening, speaking, reading and writing. (Objektif kursus ini adalah untuk memberikan teori dan asas bahasa yang mantap menggunakan bahan berasaskan topik. Ini melibatkan empat kemahiran bahasa iaitu mendengar, membaca, bercakap dan menulis.) Hour

CONTENT

: 1.

Literacy education.

development

in

early

childhood literacy 3

Theories of literacy on programmes for children.

developing

2.

Appropriate use of English in classroom activities. Introduction of English structures.

3.

Language and vocabulary development. Theories of language and vocabulary development for children and their implications in classroom. 3

4.

Phonological awareness. The phonological or sound structure of language as distinct from its meaning. Types of phonological awareness include: phonemic, rhyme, syllable, word and sentence. 3

5.

Using phonics in teaching reading. Teaching phonics approaches begin with a visual symbol (letter) and impose a speech sound. This abstract process stresses associating letters (visual symbols) with auditory sounds. Word play activities may be included in language arts activities. 6

6.

Circle time activities. Rationales, techniques and suggested activities. 3

7.

Using songs & rhymes. Using songs and rhymes in classroom activities. 6

8.

Story telling techniques. Development of childrens ability to interpret and understand events beyond their immediate experience and as aids for language development. 6

9.

Using computer resources & multimedia.

516

Websites and softwares to improve literacy activities and language development for young children. 10. Assessment of English Language. Techniques for assessing students proficiency of English and suggested activities to improve their proficiency. 3

11.

Creating a literacy rich learning space. Characteristics of literacy rich learning space in classroom and classrooms routines to encourage reading habits among young learners. Total 3

42

ASSESSMENT REFERENCES

: Assignment Final Exam

60% 40%

: Leech, G., Cruishank, B. (2001). An A-Z of English Grammar & Usage. (Ed.). Essex: Pearson Morrow, L. M. (2005). Literacy Development in the Early Years. Boston: Pearson. Swan, M. (2000). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press. Tompkins, G. (2004). Literacy for the 21st Century. New Jersey: Merril Prentice Hall. Wright, A. (2003). Story Telling with Children. Oxford. United Kingdom:

517

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: PERKEMBANGAN MORAL KANAK-KANAK (Childs Spritual and Moral Development) : KAL3023 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama/Kedua : 1. Menganalisis kepentingan, kesan, fungsi, dan keperluan dalam pengajaran pendidikan Islam dan Moral. (C4) 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam pembelajaran pendidikan Islam dan Moral. (C3) 3. 4. Melaksanakan aktiviti dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baik. (P5) Membandingkan dan membezakan unsur-unsur agama dalam konteks sosial Malaysia dan pentingnya dalam menjaga hubungan baik antara agama. (C6, A5) Berfikir secara kritis dan mempamerkan kebolehan mengamalkan standard pendidikan Islam dan Moral dalam etika professional di dalam kehidupan. (CT3, EM3)

5.

SINOPSIS

: Kursus ini memberi pengetahuan pendidikan Islam dan Moral. Konsep Pendidikan Islam seperti akidah, akhlak dan tasawwur Islam diperkenalkan. Pendidikan moral seperti penyataan normatif, konsep asas nilai; teori dan sistem nilai; dan nilai agama/kepercayaan agama-agama utama, merujuk sukatan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.

518

(This course focuses on the knowledge of Islamic and Moral education. Islamic Education Concept such as akidah, akhlak and tasawwur introduces students to understand the topics in terms of Islamic education process in early years. Knowledge in moral education like normative statement, basic values concept; theory and value system; and religions value / main religions beliefs, by referring to National Preschool Curriculum.) Jam KANDUNGAN : 1. Falsafah Pendidikan Islam dan teori Pendidikan Moral. Membincangkan dan membandingkan teori-teori falsafah Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. 2. Matlamat, sumber dan aspek Perkembangan Pendidikan Islam dan Moral awal kanak-kanak. Sumber-sumber Pendidikan Islam berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah serta sumber-sumber bagi pendidikan moral dan kerohanian. 3. Pendidikan awal kanak-kanak menurut Islam dan agama lain. Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak menurut perspektif Islam dan agama-agama lain. 4. Penggunaan dan pelaksanaan Pendidikan Islam dan Moral dalam pendidikan awal kanak-kanak. Aplikasi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan Moral awal kanak-kanak. 5. Kaedah pengajaran awal kanak-kanak pendekatan Al-Quran dan al-Sunnah. menurut 3 3 3 3 3

Penggunaan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah, 6. Agama dan kepercayaan pelbagai agama terhadap sosialisasi di Malaysia. Membincangkan Malaysia. 7. isu-isu agama dan kepercayaan di

Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sosioemosi dalam Pendidikan Islam dan Moral awal kanak-kanak. Strategi pengajaran dan pembelajaran seni dan estetika dalam Pendidikan Islam dan Moral awal kanak-kanak. Elemen seni dan estetika dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan Moral.

8.

9.

Strategi pengajaran dan pembelajaran psikomotor dalam Pendidikan Islam dan Moral awal kanak-kanak.

519

Penggabungjalinan perkembangan psikomotor dalam Pendidikan Islam dan Moral. 10. Keberkesanan teknologi maklumat dalam Pendidikan Islam dan Moral awal kanak-kanak. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 11. Pembentukan dan perkembangan Pendidikan Islam dan Moral. Mengenalpasti sahsiah dan Pendidikan Islam dan Moral. sahsiah guru guru 3

keperibadian

12. Penilaian sahsiah dan moral awal kanak-kanak. Senarai semak dan pemerhatian terhadap perkembangan sahsiah dan moral kanak-kanak. 13. Projek Pelajar. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 3

6 42

: Abd. Rahim Abd Rashid. (2001). Nilai-Nilai Murni Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Abdullah Nasih Ulwan. (1993). Pendidikan anak-anak dalam Islam. Jilid 2. Singapura: Pustaka National Pte Ltd. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Kuala Lumpur:

McGuire, M. B. (1997). Religion, The Social Context (4th ed.). Belmont., CA: Wadsworth Publishing Company. Morrison, G. S. (1995). Early Childhood Education Today. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

520

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: PENDIDIKAN SOSIOEMOSI KANAK-KANAK (Child Socio-Emotional Education) : KAL3033 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama / Kedua : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menyatakan kepentingan perkembangan sosioemosi awal kanak-kanak. (C2, C5) Merancang aktiviti bagi kecerdasan sosial dan emosi awal kanakkanak. (A4, C3) Melaksanakan aktiviti bagi membina perkembangan sosioemosi awal kanak-kanak. (P5) Mensintesis pengurusan tingkah laku melalui strategi penyaringan. (C5) Membuat penilaian tentang kemahiran sosioemosi awal kanakkanak. (C6) Berupaya berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti yang dilaksanakan. (CS6, CT3)

SINOPSIS

: Kursus ini menekankan konsep asas dalam teori perkembangan sosioemosi kanak-kanak, kemahiran sosial, konsep kendiri, perspektif kepelbagaian individu; perapatan dan kesannya terhadap perkembangan emosi dan sosial. Penekanan juga diberi dari aspek pengurusan sosioemosi dalam konteks Malaysia dan perkembangan awal sosial, serta strategi mengawal emosi, kemahiran sosial dan kemahiran pengesanan sosioemosi. (The course stresses on the basic concepts of socio-emotional developmental theories, development of childrens social skills, development of self-concept, perspective of individual diversity, friendship, attachment and its effects. It also stresses on the awareness of socio emotional in Malaysian context, emotional regulation, social skills development and socio emotional assessment skills). Jam

KANDUNGAN

: 1.

Teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Teori-teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak

521

dan hubungan kedua teori membentuk model perkembangan sosial dan emosi. Meneliti teori-teori perkembangan sosial dan emosi pada semua peringkat perkembangan.

2.

Perkembangan pertumbuhan kanak-kanak Pengenalan pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak. Pengaruh pertumbuhan dan perkembangan dalam pembentukan perkembangan sosial dan emosi kanakkanak. 3

3.

Perkembangan sosioemosi. Teori psikososial Erickson dan teori kecerdasan emosi. Pola perkembangan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Masalah-masalah yang mengganggu perkembangan sosioemosi. Mengawal faktor baka dan faktor persekitaran dalam perkembangan sosioemosi. 6

4.

Tingkah laku langsang di kalangan kanak-kanak. Jenis-jenis dan punca-punca tingkah laku langsang. Langkah-langkah mengatasi masalah langsang di kalangan kanak-kanak. tingkah laku 3

5.

Pembinaan konsep kendiri kanak-kanak. Pembentukan konsep kendiri kanak-kanak. Interaksi kanak-kanak dengan alam sekeliling. Pembentukan konsep kendiri positif. Komponen-komponen konsep kendiri dan peranan guru bagi meningkatkan pembentukan kendiri positif. 6

6.

Perkembangan kecerdasan sosioemosi kanak-kanak. Pengenalan kepada kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Konsep-konsep utama kecerdasan dan mengenalpasti tahap-tahap kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. 3

7.

Perapatan dan emosi. Konsep perapatan kanak-kanak dan peringkat perapatan perkembangan kanak-kanak. Jenis-jenis perapatan dan kesan perapatan dalam perkembangan sosioemosi kanak-kanak. 3

8.

Kesihatan holistik kanak-kanak dan perkembangan emosi. Membina indikator kanak-kanak sihat. nak. Perbincangan komponen-komponen kesihatan mental dan sosial

522

mengikut Greenspan (2000). 9. Pembinaan interaksi sosial di kalangan kanak-kanak. Teori-teori zon perkembangan dan scafolding yang dipelopori oleh Vygotsky dan aplikasi kepada idea-idea Vygotsky. 10. Penilaian kemahiran sosial emosi kanak-kanak Alat-alat pengukuran penilaian terhadap sosio dan emosi. Mencari kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur. Langkah-langkah membina alat ukur bagi penilaian sosioemosi. Pembinaan item, kesahan dan menganalisis data yang diperolehi. Pembentukan JPU yang berkaitan dengan alat pengukuran sosioemosi. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : Kerja Kursus Peperiksaan 60% 40% 3

42

: Brian, D. (2005). Emotion in Social Relations: Cultural & Interpersonal Process. New York: Marstead. Elias, J. M. al. (1997). Promoting Social and Emotional Learning. United States: Association for Supervision & Curriculum Development. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Book. Kostelnik, M.J,. et.al. (2002). Guiding childrens social development: Theory to practice (4th Edition). New York: Thomson Learning. Lewkowichz, A. (2007). Teaching Emotional Intelligence: Strategies & Activities for Helping Students Make Effective Choices. CA: Crown Press.

523

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: PSIKOMOTOR DAN PERGERAKAN KANAK-KANAK (Child Psychomotor and Movement) : KAF3023 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama/Kedua : 1. 2. 3. 4. 5. Menganalisis teori dan prinsip kawalan motor dan pembelajaran motor kanak-kanak. (C4) Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam perkembangan motor dan pergerakan. (P4, C3) Menghasilkan persembahan pergerakan kreatif. (P4) Berkemahiran kepimpinan dan mengorganisasi aktiviti sukaneka, persembahan pergerakan kreatif. (A4) Berkemahiran kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (TS2, LS3)

SINOPSIS

: Kursus ini memberi tumpuan kepada falsafah dan objektif pergerakan dan mainan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia meliputi teori pergerakan; konsep dan prinsip asas pergerakan serta koordinasi dari aspek pergerakan lokomotor, pergerakan manipulatif dan pergerakan bukan lokomotor dengan mengambil kira konsep ruang, konsep daya dan konsep perhubungan tubuh dengan pergerakan. (This course focuses on philosophies, movement objectives, and play in early childhood education. It covers introduction to movement theory; concept and principle of basic movement and coordination aspect of locomotors movement, manipulation movement, and non locomotors movement with consideration of spatial and force concept and body relation concept). Jam

KANDUNGAN

1.

Perkembangan awal psikomotor. Pertumbuhan dan pergerakan spontan bayi.

524

2.

Perkembangan psikomotor kanak-kanak. Pertumbuhan fizikal dan kadar pertumbuhan fizikal kanak-kanak: 1 2-3 3-4 4-5 5-6 tahun tahun tahun tahun tahun 3

3.

Konsep kawalan motor dan pembelajaran motor. Kemahiran pergerakan motor kasar dan motor halus kanak-kanak. 3

4.

Prinsip-prinsip pergerakan dan kestabilan. Prinsip-prinsip asas pergerakan dan keseimbangan. Perhubungan antara prinsip dengan tingkah laku motor individu yang berbeza tahap kemahiran. 3

5.

Prinsip-prinsip kemahiran.

pengajaran

konsep

pergerakan

dan 3

Konsep pergerakan, kesedaran ruang, anggota dan konsep daya. 6. Kaedah pengajaran pergerakan melalui audio visual. Simbol-simbol, bunyi-bunyian pergerakan keatif kanak-kanak. 7. Kaedah pengajaran permainan. dan muzik kreatif untuk melalui untuk

pergerakan

Permainan pergerakan akumulasi mengembangkan pola pergerakan kreatif. 8. Pengenalan kepada pergerakan kreatif.

Unsur-unsur pergerakan dan pergerakan-pergerakan asas untuk pergerakan kreatif kanak-kanak. 9. Props dan penggunaan rangsangan-rangsangan lain serta pengabungjalinan pergerakan kreatif dalam kurikulum. Penggunaan skaf, gelang, rotan, belon, patung, topeng, lompat tali, kipas dan muzik untuk pergerakan kreatif kanak-kanak. 10. Penilaian perkembangan fizikal kanak-kanak. Penilaian perkembangan fizikal kanak-kanak dengan teknik pemerhatian dan borang penilaian perkembangan fizikal kanak-kanak.

525

11. Penilaian pergerakan kreatif dalam kurikulum pelajaran. Penilaian dijalankan secara kurikulum yang dijalankan. praktikal berdasarkan 3

Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

42

: Haywood, K. M., & Getchell, N. (2001). Life Span Motor Development. (3rd Edition). Champaign: Human Kinetics. Helen Ten Hong Beng. (1992). Pengajaran Pendidikan Jasmani Awal Kanak-kanak: Belajar Melalui Pergerakan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Rose, D. J. (1997). Multilevel Approach To Study Of Motor Control And Learning. USA: Allyn & Bacon. Salmah Ayob. (1994). Aktiviti-aktiviti Pergerakan Kreatif Panduan Pengajar. Petaling Jaya: Flo Enterprise Sdn. Bhd. Schmidt, R. A., & Lee. T. D. (1999). Motor Control And Learning: A Behavioral Emphasis. USA: Human Kinetics.

NAMA KURSUS

: KESIHATAN, KESELAMATAN DAN NUTRISI (Health, Safety and Nutrition)

526

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: KAF3013 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama/Kedua : 1. 2. 3. 4. 5. Menjelaskan teori, konsep dan peranan guru dalam kesihatan, asas kecergasan fizikal dan keselamatan kanak-kanak. (C5) Menyatakan aspeki kesejahteraan dan keselamatan kanakkanak. (P3, A1) Mengaplikasi aktiviti fizikal dan permainan kanak-kanak. (P5) Berkemahiran menyelesaikan masalah kecuaian dalam penjagaan keselamatan kanak-kanak dan kesihatan kanakkanak. (A2) Menunjukkan etika profesional tentang nutrisi dan mengendalikan teknik pertolongan cemas. (CT3, TS4, EM3,A3)

SINOPSIS

: Kursus ini menumpukan teori, konsep, aspek kesihatan, keselamatan dan nutrisi kanak-kanak di pusat asuhan dan prasekolah. Aspekaspek yang ditekankan dalam kursus ini ialah konsep kesihatan, kesejahteraan dan keselamatan; konsep asas kecergasan fizikal; kemahiran pertolongan cemas dan perkhidmatan kesihatan dan keselamatan. (This course focuses on theories, concepts, health, safety and nutrition for children in child care centre and preschool. It also stresses on the concept of health, well-being and safety, basic concept of physical activities first aid skills and health and safety services). Jam

KANDUNGAN

: 1)

Teori dan konsep kesihatan awal kanak-kanak. Memperkenalkan teori dan konsep kesihatan awal kanakkanak secara holistik. Kesejahteraan dan keselamatan. Faktor-faktor mempengaruhi kesejahteraan keselamatan di rumah, sekolah dan tempat awam. fizikal yang

2)

dan

Konsep asas kecergasan fizikal. Aktiviti-aktiviti kecergasan kesihatan dan kecergasan.

berasaskan

Aktiviti fizikal dan permainan awal kanak-kanak. Kepentingan dan strategi mengajar aktiviti fizikal dan permainan awal kanak-kanak yang melibatkan kemahiran motor. 5) Pengajaran kesihatan, keselamatan dan nutrisi menggunakan komputer. Menggunakan ICT bagi tujuan menyampaikan maklumat tentang kesihatan, keselamatan dan nutrisi.

527

6)

Konsep asas keselamatan kanak-kanak di rumah, sekolah dan taman permainan. Langkah-langkah keselamatan semasa kebakaran atau kemalangan di rumah, di sekolah dan taman permainan. Asas penjagaan kesihatan awal kanak-kanak. Langkah-langkah menjaga kebersihan diri, persekitaran dan makanan. Peranan guru dalam program keselamatan awal kanakkanak. Kaedah-kaedah pengajaran melalui tunjukcara, simulasi, lawatan dll. Kecuaian dalam penjagaan keselamatan awal kanakkanak. Kajian kes mengenai bentuk kecuaian yang berlaku dalam bilik darjah, di rumah dan taman permainan.

7)

8)

9)

10) Masalah kesihatan awal kanak-kanak. Pemberian imunisasi, ubatan dan penjagaan semasa sakit serta langkah pencegahan wabak penyakit di bilik darjah. 11) Penilaian. Penilaian secara amali teknik pertolongan cemas CPR, dan balutan. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

6 42

RUJUKAN

: Baharudin Omar. (2002). Asas Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hamdan Mohd. Noor. (2004). .Panduan asas Pertolongan Cemas). Johor: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Rasidah Shuib Asma Ismail. (1997).Kesihatan dan kanak.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanak-

Nor Hashimah Hashim dan Aminah Ayob. (2006). Panduan Pemakanan Prasekolah. Pahang: PTS Profesional. Zainun Ishak. (2006). Panduan Kesihatan dan Keselamatan Kanakkanak. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

528

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : : :

PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (Early Childhood Education Program Management) KAA3033 3 120 Tiada Pertama/ Kedua

529

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2. 3.

Mengaplikasikan langkah-langkah bagi menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak. (C3, P3) Melaksanakan cara pengurusan dan pentadbiran pusat yang sitematik dan berkesan. (P4,A4) Menghasilkan serta melaksanakan ide-ide yang proaktif, inovatif dan kreatif memajukan pengurusan dan pentadbiran pusat pendidikan awal kanak-kanak. (C3, A4,P6) Berupaya menguruskan maklumat pusat dan mempunyai daya kepimpinan, beretika dan bermoral dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. (LL3, EM2, LS2)

4.

SINOPSIS

Kursus ini memberi tumpuan kepada langkah-langkah penubuhan pusat pendidikan awal kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada cara pengurusan dan pentadbiran pusat dari aspek perancangan pengurusan dan implementasi kurikulum kanak-kanak. (This course focuses on procedures in setting up a centre of early childhood education. It also focuses on management and administration of the centre in terms of management planning and implementation of curriculum). Jam

KANDUNGAN

1.

Membuat kertas kerja penubuhan pusat pendidikan awal kanak-kanak. Penghasilan kertas kerja bagi menubuhkan pusat asuhan, taska dan tadika. Carta Organisasi dan bidang tanggungjawab. Membina carta organisasi pusat asuhan,taska atau tadika dan membuat klasifikasi tugasan. Kemahiran berkomunikasi dan membuat keputusan. Memahami cara untuk berkomunikasi dengan staf, ibu bapa dan pegawai yang telibat dengan pusat asuhan, taska dan tadika. Peraturan dan etika kakitangan. Membina peraturan dan juga memahami etika sebagai kakitangan sesebuah organisasi. Merancang dan menyediakan jadual kerja kakitangan. Menyediakan jadual kerja kakitangan berdasarkan perancangan sesebuah organisasi. Pengurusan pemakanan, kesihatan dan keselamatan. Menyediakan modul pengurusan makanan berserta dengan senarai semakan bagi kegunaan pusat asuhan, taska dan tadika. Pengurusan murid: pendaftaran, rekod profil dan rekod penilaian. Memahami dan menyediakan borang dan sistem pemfailan bagi kegunaan pusat asuhan, taska dan tadika.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

530

8.

Pengurusan kebajikan kakitangan serta perkembangan staf. Memahami tentang isu-isu kebajikan kakitangan dan juga perancangan bagi perkembangan staf. 9. Penyelenggaraan peralatan dan ruang dalaman dan luaran. Menyediakan pelan tindakan bagi selenggaraan ruang dalaman dan luaran.

10. Program-program berkala. Menyediakan perancangan program-program berkala di pusat asuhan, taska dan tadika. 11. Perhubungan ibu bapa dan komuniti. Memahami cara-cara membuat perhubungan di antara pusat asuhan, taska dan tadika dan komuniti. 12. Sahsiah dan keperibadian pengasuh kanak-kanak. Keperihatinan terhadap keperluan dalam pembentukan sahsiah dan keperibadian pengasuh kanak-kanak. 13. Penilaian program. Menyediakan senarai semak bagi menilai sesebuah program. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan 60% 40%

3 42

Decker, C.A & Decker, J. R. (2001). Planning and Administering Early Childhood Programme. 7th Edition. USA: Prentice Hall. Driscoll, A. (2005). Early Childhood Education: Birth 8 the World of Children, Families & Educators. USA: Allyn & Bacon. Mishra, R. C. (2005). Early Childhood Care & Education. USA: Allyn & Bacon. Taylor, B. J. (2002). Early Childhood Program Management: People & Procedures. USA: Prentice Hall. Wardel, F. (2003). Introduction to Early Childhood Education: A Multidimensional Approach to Child-Centered Care Learning. USA: Pearson Education, Inc

531

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : : :

PENGAJARAN MATEMATIK KANAK-KANAK (Teaching Mathematics for Children) KAK3013 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua

532

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir kursus pelajar dijangka boleh: 1. 2. 3. 4. Menghurai teori pengajaran-pembelajaran matematik untuk kanak-kanak. (C5) Menggunakan pendekatan dan pembelajaran aktif permainan dan penyelesaian masalah matematik kanak-kanak. (C3, CT6) Merancang dan menyusun aktiviti pengajaran-pembelajaran pelbagai topik matematik di bilik darjah. (C5, A5,P2) Membuat penilaian berterusan terhadap kemajuan kanak-kanak dalam matematik. (C6, TS5 ,CS7)

SINOPSIS

Kursus ini memperkenalkan teori dan pendekatan mengajar mathematik peringkat prasekolah. Ia membina kemahiran guru memilih kaedah dan merancang pengajaran untuk mengajar pelbagai topik matematik kanak-kanak. Kursus ini juga mengandungi panduan untuk menjalankan pelbagai aktiviti pembelajaran dan latihan matematik secara aktif, terutama pelbagai permainan. Menilai dan merakam kemajuan murid dalam matematik. (The course introduces theories of learning mathematics, especially children ages 5 6. Approaches to the teaching of various major topics in mathematics at children level. It will develop teachers ability to choose appropriate methods and plan strategies to teach math with emphasis on understanding concepts and problemsolving process. The course includes guidelines on appropriate classroom math activities, especially play and games, and good practice). Jam

KANDUNGAN

1.

Teori pembelajaran matematik kanak-kanak Perbincangan dapatan beberapa kajian pengajaran dan pembelajaran matematik prasekolah. Pembelajaran aktif kanak-kanak secara terpimpin dan menyelesaikan masalah. bermain 3

2.

Matlamat pengajaran dan pembelajaran matematik kanak-kanak: Membincang pelbagai matlamat pendidikan matematik pra sekolah: mengenal kuantiti, membilang, menakkul, menyelesaikan masalah, menerangkan dan berkomunikasi; dan menentukan standard spesifik hasil pembelajaran beberapa topik matematik pra sekolah. 3

533

3.

Mengajar aribut (sifat) objek dan mengukur objek: panjang, berat, tinggi, secara bandingan. Yang mana lebih panjang, atau lebih berat, atau tinggi. Bentuk geometri: empat segi sama, empat segi tepat, bulat, tiga segi. Demonstrasi teknik mengajar, pelbagai aktiviti latihan dan permainan menyelesaikan masalah berhubung dengan pengukuran dan bentuk objek. 3

4.

Pengajaran kuantiti dan nombor: Membanding beberapa ada dalam satu set atau kumpulan objek; yang mana lebih banyak, kurang atau sama. Membilang objek 1 50 Konsep dan kemahiran: tambah dan tolak: (10 dan kurang) secara konkrit, gambar dan simbol nombor. Kemudian 11 20. Menyelesaikan masalah menggunakan nombor, tambah dan tolak; melalui pebagai permainan dan latihan. Menulis nombor dan dalam perkataan. 9

5.

Pengajaran tentang wang dan nilainya: Sen, 1 sen, 5 sen, 10, 20 dan 50 sen Ringgit Malaysia RM1, 5, 10 dan 50. Pelbagai aktiviti permainan dan menyelesaikan masalah mengguna wang, seperti menjual beli: tambah dan tolak 3

6.

Mengajar tentang masa: Hari; masa dalam sehari pagi, tengah hari, petang, malam. Hari ini, esok, semalam. Nama hari dalam seminggu Jam: membaca waktu dan jam. Demonstrasi teknik mengajar; pelbagai aktiviti latihan dan permainan menyelesaikan masalah tentang masa. 6

7.

Statistik mudah: Kumpulan data: berapa objek, susun dan lukis graf gambar Mengklasifikasi objek mengikut bentuk, warna, saiz, dsb. Membilangnya dan melihat perbezaannya. 6

8.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematik. Pemilihan VCD interaktif untuk mengajar matematik, permainan dan latihan menyelesaikan

534

masalah.

9.

Menilai dan merakamkan kemajuan kanak-kanak dalam matematik. Jumlah

3 42

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Tugasan Peperiksaan

70% 30%

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran. Smith, S. (2000). Early Childhood Mathematics (2nd Edition). USA: Allyn and Bacon Rohani Abdullah., Nani Menon. (2004). Panduan Kognitif Kanakkanak Prasekolah. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd. Srieraman., Bharath., & English, Lyn. (2010). Theories Mathematics Education. London: Springer. of

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: SAINS AWAL KANAK-KANAK (Science for Young Children) : KAK3023 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama/Kedua

535

HASIL PEMBELAJARAN

: 1. Menghuraikan teori dan pendekatan pengajaran sains awal kanak-kanak. (C2)

2. Menyatakan kepentingan, kesan, fungsi dan keperluan dalam


pengajaran sains awal kanak-kanak. (C4) 3. Mempamerkan produk dan kaedah pengajaran pembelajaran sains awal kanak-kanak. (A2) kanak. (C3,P7) dalam

4. Menghuraikan pengetahuan dan kemahiran sains awal kanak5. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang
diamanahkan. (TS3)

6. Penglibatan aktif dalam proses pembelajaran sains awal


kanak-kanak. (LL2, CT3) SINOPSIS : Kursus ini memperkenalkan teori-teori dan pendekatanpendekatan mengajar sains bagi pendidikan awal kanak-kanak. Kursus ini juga menyediakan kemahiran-kemahiran asas kepada guru untuk mengajar kesukaan kanak-kanak dalam sains dan persekitaran melalui pengalaman langsung. (The course introduces theories and approaches of teaching science for early childhood education. It also provides fundamental skills for teachers to inculcate childrens interest in science and environment through hands on experience.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada teori sains awal kanak-kanak. Teori sains untuk kanak-kanak, sains dalam kurikulum awal kanak-kanak, strategi pembelajaran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran sains awal kanak-kanak. 2. Pendekatan dan kaedah pengajaran sains awal kanak-kanak. Fokus kepada kandungan sains awal kanak-kanak dan proses pembelajaran sains awal kanak-kanak berdasarkan kurikulum. 3. Perkembangan sains awal. kognitif kanak-kanak sesuatu menerusi menerusi 3 3 3

Cara mengeksplorasi eksperimen. 4.

Konsep asas dalam sains awal kanak-kanak. Proses inkuiri: pemerhatian, pertanyaan, mengumpul, mengorganisasikan dan menganalisis data. 3

5.

Penyelesaian masalah dalam sains awal kanakkanak.

536

Mereka dan mencabar aktiviti sains yang kompleks. 6. Integrasi sains dalam kurikulum awal kanak-kanak. Melaksanakan aktiviti-aktiviti sains awal kanakkanak berdasarkan tema dalam kurikulum dengan menggunakan teknik main. 7. Aktiviti-aktiviti sains di luar bilik darjah. Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sains awal kanak-kanak di luar bilik darjah seperti lawatan ke Petrosains dan Pusat Sains Negara. 8. Pemakanan, nutrisi dan kesihatan. Menjamin kesejahteraan hidup kanak-kanak dan cara menjauhi penyakit kanak-kanak. 9. Penggunaan teknologi dalam pengajaran sains awal kanak-kanak. Penggunaan computer, CD-Rom dan melayari internet untuk pembelajaran sains awal kanakkanak. 10. Menjelajahi bumi dan ruang angkasa. Mengenali alam seperti bumi dan ruang angkasa dengan melaksanakan projek sains secara berkumpulan. 11. Kreativiti kanak-kanak menerusi aktiviti sains. Penggunaan teknik drama dan projek sains untuk kanak-kanak. 12. Penilaian untuk sains awal kanak-kanak Penilaian berbentuk informal yang merangkumi pemerhatian dan aktiviti rutin. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : Tugasan Peperiksaan Akhir 60% 40% 3 42 3 6 3 3 6 3

: Anne, G. (1999). Science in the Classroom. United Kingdom: Oxford University. Johnston, J. (1996). Early Exploration in Science. England: Open University Press. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. (2003). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Karen, K. L. (2005). Exploring Science in Early Childhood Education. 4th Edition. United State: Thomson Delmar Learning. Zurida., Sharifah., & Maznah. (2004). Pendidikan Sains

537

Prasekolah. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: BIMBINGAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK (Child Behavior Guidance) : KAA 3023 : 3 : 120 : Tiada : Pertama/Kedua : 1. 2. Menganalisis tingkah laku kanak-kanak peringkat demi peringkat. (C4) Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran mengurus tingkah laku kanak-kanak dalam kelas.(C3, A4) Membuat inferen mengenai tingkah laku kanak-kanak dan pengurusan kanak-kanak di bilik darjah. (C5, P5) Bekerja secara berpasukan dan mempunyai daya kepimpinan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. (TS3, LS3)

3.
4.

538

SINOPSIS

: Kursus ini bertujuan untuk menfokuskan kepada pengurusan tingkah laku kanak-kanak mengikut peringkat; asas teori tingkah laku, dan pengurusan tingkah laku. Penekanan secara praktikal terhadap pengurusan tingkah laku kanak-kanak dalam bilik darjah dijalankan untuk memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar . (This course focuses on young childrens behavioural management in accordance with their developmental stage, basic behavioural theory and behavioural management. Emphasis will be given on classroom practical behavioral management to ensure efficient teaching and learning activities).

Jam

1. Pengurusan tingkah laku dan tahap perkembangan


kanak-kanak. Mengimbas perkembangan kanak-kanak di peringkat taska dan tadika serta perancangan pengurusan tingkah laku secara am. Asas teori tingkah laku kanak-kanak. Membuat analisa mengenai tingkah laku kanak-kanak berdasarkan teori modifikasi dan bimbingan tingkah laku. Prinsip asas tingkah laku kanak-kanak. 3 Memahami prinsip asas tingkah laku kanak-kanak. Mengenal pasti tingkah laku kanak-kanak. Mengenal pasti tingkah laku kanak-kanak normal dan kanak-kanak yang bermasalah. 6 3 3

5. Teknik berkomunikasi dengan kanak-kanak.


Mempelajari teknik berkomunikasi dengan kanak-kanak sebagai penyelesaian masalah. 6

6. Strategi positif membimbing tingkah laku kanak-kanak.


Melakukan strategi-strategi yang positif agar dapat membimbing tingkah laku kanak-kanak. Modifikasi tingkah laku kanak-kanak. Melakukan perancangan bagi membuat tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. Kawalan kendiri kanak-kanak. Menerapkan unsur-unsur kawalan kendiri kanak-kanak bagi mengelakkan masalah salah laku. 3 modifikasi 6 6

539

9. Pengurusan persekitaran dan tingkah laku kanak-kanak.


Menggunakan pengurusan persekitaran sebagai langkah mengelakkan masalah salah laku kanak-kanak. 3

10. Penilaian tingkah laku kanak-kanak.


Menjalankan penilaian terhadap tingkah laku dan juga membuat perancangan bagi mengatasinya. Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : Kerja Kursus Peperiksaan akhir : Roffey, S. & OReirdan, T. (2002). Young Children and Classroom Behaviour: Needs Perspective and Strategies . London: David Fulton Publishers. Barnes, P. (1995). Personal, Social and Emotional Development of Children. Blackwell: The Open University. Drifte, C. (2004). Encouraging Positive Behaviour in The Early Years: A Practical guide. London: Paul Chapman Publishing. Goldstein, S. (1995). Understanding and Managing Childrens Classroom Behaviour. New York: A Wiley-Interscience Publication. Moore, C. & Race, T. (2000). Positive People, A Self Esteem Building Course for Young Children. Bristol: Lucky Duck Publishing. 60% 40% 3 42

540

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : :

Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6, CS5)

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif 6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian

541

8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

NAMA KURSUS

LATIHAN ILMIAH (TESIS)

542

KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4) Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam

SINOPSISIS

KANDUNGAN

1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR (Seminar On Reflection Of Teaching Practise)

543

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3). 2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). 4. dan pembelajaran

Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6, CT3).

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4.

Mengenal pasti isu dan masalah. Mencari penyelesaian. Melaksanakan penyelesaian. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar. Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

544

12. BAHASA CINA

NAMA KURSUS

KEMAHIRAN DAN KECEKAPAN MENULIS (Writing Skills)

545

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BCK3013 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menghubungkaitkan kemahiran dan kecekapan menulis dalam Bahasa Cina. (C5) 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam penulisan Bahasa Cina . (P5) 3. Menghayati karya-karya pilihan untuk memantapkan penulisan mereka. (A5) 4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (CS3, TS3, LL2)

SINOPSIS

Kursus memantapkan penguasaan bahasa pelajar dalam pelbagai konteks, misalnya dalam konteks sosial, akademik atau profesional. Pelajar akan dilatih untuk memahami dan menghayati karya-karya yang dipilih. Selain ini, pelajar juga diberi latihan penulisan, termasuk membuat ulasan, menulis surat, rencana dan pelbagai jenis karangan. (This course is a foundation for language proficiency for effective use in social, academic or professional context. Besides that, student are also will be trained the skill of appreciation for the selected texts. Different kinds writing exercises will be given to the students include commentary, letter, composition, and different types of article.) Jam

KANDUNGAN

1.

Pengenalan kepada kemahiran menulis Definisi kemahiran menulis, kegunaan kemahiran menulis 3

2.

Konsep-konsep kemahiran menulis Konsep asas kemahiran menulis dalam Bahasa Cina

3.

Elemen-elemen menulis yang kreatif Definisi elemen menulis, jenis elemen menulis yang kreatif 3

4.

Proses menulis asas

546

Definisi menulis asas, proses menulis karya 5. Proses menulis lanjutan Kemahiran menulis lanjutan, kepentingan menulis lanjutan 6. Format menulis karangan dan laporan Jenis-jenis formal karangan dan laporan 7. Konteks sosial Definisi konteks sosial, gaya penulisan dalam konteks sosial 8. Konteks akademik Definisi konteks akademik, gaya penulisan dalam konteks akademik 9. Konteks professional Definisi konteks professional, gaya penulisan dalam konteks Profesional 10. Kecekapan Menulis Kategori kecekapan menulis, keberkesanan kecekapan menulis Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 6 6 6 6 3

42

Li Yunhan. (2001). Hanyu Fenggexue. Guangdong : Guangdong Jiaoyu Chubanshe. Xiong Wan. (2000). Wenzhang Jiegouxue Wenzhang Yunsi Jiegou zhi Yishu. Taiwan. Xu Danhui. (2004). Xiezuo yu Yuyan Yishu Jiaocheng. Beijing Guangpo Xueyuan Wunan Tushu Chuban Gongsi Chubanshe. Yuwen Xuexi Bianjibu. (2002). Xiezuo Zhiying . Shanghai : Shanghai Jiaoyu Chubanshe. Zhu Guangxian. (2002). Zhongguo Wenzhang Fenleixue . China : Minzu Chubanshe.

547

NAMA KURSUS

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA CINA (Phonetics and Phonology of the Chinese Language)

KOD KURSUS KREDIT

: :

BCL3013 3

548

SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : :

120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. 2. 3. 4. Membuat justifikasi sumbangan fonetik dan fonologi terhadap perkembangan bahasa Cina. (C4) Mengaplikasi pengetahuan fonetik dan ejaan dalam sistem sebutan dan intonasi. (P6) Menunjukkan rasa perihatin terhadap kepentingan sistem bahasa baku. (A4) Melaksanakan tugasan yang berkaitan dengan ejaan dan sebutan(termasuk intonasi) sebagai asas tulisan dan sebutan bahasa sekolah (baku). ( CS3, CT3, EM2, LS2)

SINOPSIS

Kursus ini memberi pendedahan dan pengetahuan fonetik dan fonologi dalam Bahasa Cina Moden kepada pelajar. Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang suku kata, nada, nada neutral, fonem gelungan pada akhir suku kata dan hubungan antara bunyi bahasa, tatabahasa dan perbendaharaan kata. Selain itu, kursus ini juga memperkenalkan evolusi fonetik dan masalah fonetik dalam loghat Mandarin. Kursus ini memberi tumpuan kepada meningkatkan daya pendengaran dan pertuturan pelajar. (This course will provide students a general knowledge of phonetics and phonology in modern Chinese language. This course are exposed to syllable, tone, phoneme, relation between different sounds and tones, grammar and vocabulary. The evolution of phonetics and problems in Mandarin dialect phonetics also will be learning. The main purpose of this course is improved listening power and speaking skills of the students.) Jam

KANDUNGAN

1.

Jenis bunyi dan perlambangannya dalam carta IPA. Pengenalan dan penggunaan carta IPA, Sebutan Cina berpandukan carta IPA

2.

Fonetik artikulasi (persepsi). Pengenalan fonetik artikulasi, Fungsi artikulasi

3.

Penghasilan bunyi konsonan dan vokal. Penghasilan bunyi konsonan dan vokal berdasarkan pelaksanaan Hanyu Pinyin

549

4.

Koartikulasi, penanda suprasegmental dan transkripsi fonetik. Pengenalan dan pelaksanaan koartikulasi,penanda suprasegmental dan transkripsi fonetik

5.

Fonem dan alofon, kaedah mengenal pasti fonem, dan sistem fonologi Cina. Kategori fonem dan alofon, kaedah saintifik untuk mengenal pasti fonem,dan sistem fonologi Cina

6.

Fitur-fitur distingtif. Konsep fitur-fitur distingtif, fungsi fitur-fitur distingtif

7.

Intonasi, dan pola-pola intonasi. Definisi intonasi, pola-pola intonasi dalam Hanyu Pinyin

8.

Kesalahan Sebutan, pembetulan. Definisi kesalahan kesalahan sebutan, berkesan

dan

rasionalnya,

kaedah pasti yang

sebutan, mengenal kaedah pembetulan

9.

Intonasi: kaedah mengajar intonasi. Kaedah mengajar intonasi yang berkesan

10. Intonasi dalam wacana. Pelaksanaan wacana dan keerkesanan intonasi dalam

Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

He Ping. (2006). Hanyu Yuyin Jiaocheng.China: Beijing Daxue Chubanshe. Lin Dao & Wang Lijia. (2003). Yuyinxue Jiaocheng. China: Beijing Daxue Chubanshe. Lin Hong. (2005). Putonghua Yuyin Yu Fayin.China:Zhejiang Daxue Chubanshe. Shao Jingmin. (2005). Xiandai Hanyu Tonglun. Shanghai Jiaoyu Chubanshe.

550

Song Xinqiao. (2005). Putonghua Yuyin Xunlian Jiaocheng. Shangwu Yinshuguan.

NAMA KURSUS

SOSIOLINGUISTIK CINA (Chinese Sociolinguistics)

KOD KURSUS KREDIT

: :

BCL3033 3

551

SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : :

120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. 2. 3. 4. Menghuraikan aspek-aspek sosiolinguistik mengaplikasi-kannya dalam bahasa Cina. (C3) Menunjukkan kesantunan yang menjadi peraturan sosial dalam aktiviti seharian. (P5) amalan dan dan

Menjelaskan nilai-nilai positif dalam penggunaan bahasa dalam masyarakat. (A5) Melaksanakan tugasan secara koperatif dan kolaboratif. (LS2)

SINOPSIS

Kursus ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang aspekaspek yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Antara perkara yang akan dibincang dalam kursus ini ialah definisi dan konsep sosiollinguistik serta sosiologi pendidikan bahasa. Pelajar akan didedahkan dengan sosiolinguistik mikro dan sosiolinguistik makro. Di samping itu, kursus ini akan mengkaji hubungan sosiolinguistik dengan bidang-bidang lain serta implikasinya terhadap perkembangan bahasa seperti kedwibahasaan, pencemaran bahasa, perancangan bahasa, laras bahasa, variasi bahasa dan ragam bahasa. (This course is giving introduction to students about the aspects of language using in society. It teaches definition and the concepts of sociolinguistics and sociology of the education language. This course covers macro and micro sociolinguistics approach. Students will also be introduced to relation between sociolinguistics with others fields and implications to the development of language such as bilingualism, language pollutions, language planning, the adjustment of language, variation of language and various pattern of language.) Jam

KANDUNGAN

1.

Memperkenalkan konsep sosiolinguistik . Definisi sosiolinguistik, konsep penting sosiolinguistik

2.

Kesetiaan terhadap bahasa, pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. Fungsi kesetiaan, kesan pergeseran bahasa dan peluputan bahasa

3.

Perancangan bahasa

552

Proses modenisasi, bahasa 4.

keberkesanan

perancangan

Bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, neka bahasa (sosial dan daerah-dialek), dan bahasa Cina Tinggi. Kedudukan dan peranan bahasa Cina dalam urusan rasmi

5.

Konsep neka dan laras bahasa. Konsep asas neka, jens-jenis laras bahasa

6.

Bilingualisme dan multigualisme, antara keperluan dan perancangan Negara. Bilingualisme dan multigualisme di Malaysia, modenisasi Bahasa Cina

7.

Pencemaran bahasa dan pengaruhnya: pertembungan bahasa: sombong bahasa. Kesantunan dalam berbahasa Definisi kesantunan bahasa, fungsi kesantunan bahasa

8.

9.

Pelaksanaan bahasa Cina dalam bidang pendidikan dan bahasa Cina

10. Perkembangan bahasa Cina sebagai bahasa pengucapan ilmu dan budaya Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

42

Chambers, J. K. (2008). Sociolinguistic theory (2nd Edition). New York: Blackwell Publishing. Chen Yuan. (2002). Shehui Yuyanxue.Shangwu Yinshuguan. Dai Qingsha. (2004). Shehui Yuyanxue. Shangwu Yinshuguan. Guo Xi. (2004). Zhongguo Shehui Yuyanxue.Zhejiang Daxue Chubanshe

553

NAMA KURSUS

RETORIK BAHASA CINA (Chinese Rhetoric)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER

: : : : :

BCL3053 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua

554

HASIL PEMBELAJARAN

1. Mengklasifikasi jenis-jenis retorik yang diwarisi turun-temurun dalam sejarah perkembangan bahasa Cina (C4); 2. Menghubung kait teori, prinsip dan ciri-ciri retorik dan mengaplikasikan dalam penggunaan seharian (P4); 3. Menghuraikan pengaruh jenis-jenis retorik yang penting dalam kesusasteraan klasik dan moden (A5); 4. Menunjukkan nilai-nilai estetika retorik untuk melahirkan insan yang berbudi bahasa (TS3, LS2).

SINOPSIS

Kursus ini memperkenalkan pelajar pengetahuan pengantar retorik, pemurnian dan penggunaan leksikal, penggunaan idiom Bahasa Cina dan pemilihan jenis-jenis ayat. Kursus ini juga akan mendedahkan pelajar tentang kesenian fonologi serta penggunaan retorik dalam ayat. Di samping itu, para pelajar juga akan didedahkan pembelajaran ilmu retorik dalam masyarakat Cina. (This course introduces students to Chinese rhetoric, including purification, the usage of lexical, the usage of idioms and different styles of sentences. The course also covers arts of Chinese phonology and rhetoric usage in sentences. Process or way of learning Chinese rhetoric in the society also one of the aspect in this course.) Jam

KANDUNGAN

1.

Kegunaan dan kepentingan retorik

Definisi retorik, kegunaan dan kepentingan retorik 2. Klasifikasi retorik

Klasifikasi retorik dari segi struktur dan fungsi 3. Kegunaan jenis-jenis retorik

6 3

Jenis-jenis retorik, kegunaan retorik 4. Jenis-jenis dan penggunaan retorik yang sering digunakan (I): Mingyu, Bini, Jiedai, Kuazhang, Shuangguan, Duibi 5. Jenis-jenis retorik yang sering digunakan (II): Duiou, Chentuo, Paibi,Fanfu, Dingzhen, Chendi 6. Jenis-jenis retorik yang sering digunakan (III): Huihuan, Huiwen,Shewen, Fanwen, Wanqu, Yijiu, Nianlian 6 6

555

7.

Aplikasi jenis-jenis retorik

Pelaksanaan retorik, aplikasi retorik Cina 8. Hubungkait retorik dengan penulisan prosa

Kepentingan retorik dalam penulisan prosa moden Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

6 42

Shi Zhongwen. (2007). Hanyu shi Zheyang Meli de. Beijing: Beijing Industrial University Publisher. Li Mingfang, Ji Haigang (2000).Bijiao Xiucixue Litan (Persampelan Perbandingan Retorik). Hebei: Hebei Jiaoyu Chubanshe.

Li Qingrong (2003). Xiandai Shiyong Hanyu Xiuci (Retorik Bahasa Cina Moden Secara Praktik). Beijing: Beijing Daxue Chubanshe. Tan Yongxiang (2001). Xiuci Xinge (Retorik Baru). Guangzhou: Jinan daxue Chubanshe. Wang Xijie. (2000). Xiuci Xue Daolun. China: Zhejiang Jiaoyu Chubanshe. Yuan Hui (2000). Ershi Shiji de Hanyu Xiucixue (Retorik Bahasa Cina Pada Abad 20). Shanxi: Shuhai Chubanshe.

NAMA KURSUS

AKSARA BAHASA CINA (Chinese writing system)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : :

BCL3083 3 120 jam Tiada

556

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama / Kedua 1. Menganalisis dan mengklasifikasikan bentuk aksara Cina berasaskan aspek-aspek yang berkaitan. (C4)

2. Menyatakan

kepentingan pelbagai aksara Cina dalam penulisan perkataan Bahasa Cina. (P2)

3. Menghuraikan keindahan dan kehalusan aksara Cina. (A5)


4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (CS3, CT3, EM2) SINOPSIS : Kursus ini menumpukan kajian ciri-ciri, bentuk dan perubahan aksara Cina. Kursus ini membincangkan perkembangan dan penggunaan serta sistem mengringkaskan tulisan Cina. Kursus ini memberikan pendedahan mengenai teori pembentukan dan struktur aksara Cina. Kursus ini juga menekankan kemahiran menganalisis ciri-ciri aksara dan hubungkait antara ciri-ciri aksara dengan maksud perkatan serta kaedah pengajaran dan pembelajaran. (This course focuses on the characteristics, structure and changes of Chinese characters. This course also discusses the developemnt and the usage of the Chinese characters, including the simplification process. This course would expose students to various philology theories, besides emphasizing the analytical skills in identifying the relationship between the structures and meanings of Chinese characters.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada aksara Cina 2. Ciri-ciri aksara Cina 3. Asal-usul aksara Cina 4. Struktur aksara Cina 5. Bentuk aksara Cina 6. Perhubungan antara bentuk, bunyi dan makna aksara Cina 7. Perkembangan aksara Cina dan kesannya dalam pengajaran dan pembelajaran 8. Ciri-ciri aksara Cina dan kaedah pengajaran dan Pembelajaran aksara Cina 3 3 3 6 6 6

557

9. Isu berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran aksara Bahasa Cina di sekolah rendah Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

3 42

Zuo Minan. (2005). Xishuo Hanzi. Jiuzhou Chubanshe. Zuo Minan, Wang Jinzhong. (2005). Xishuo Hanzi Bushou. Jiuzhou Chubanshe. Xu ZhiQi. (2004). Pengenalan Filology Cina.Xinan Shida Publisher. Articles from 2nd Chinese Characters Education Seminar. (2006). Shizi Jiaoyu Kexuehua Lunwenji. Zhongguo Qinggongye Chubanshe. Tang Lan. (1979). Filologi Cina. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe. Qiu Xigui. (1988). Pengenalan Filology. Beijing : Shangwu Yinshuguan. He Jiuying. (1995). Kebudayaan Aksara Cina. Beijing. Peking Universiti Chubanshe.

NAMA KURSUS

TATABAHASA CINA (Chinese Grammar)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : :

BCL3093 3 120 jam Tiada

558

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama / Kedua 1. Menerangkan aspek-aspek tatabahasa Cina. (C4) 2. Menjelaskan kepentingan ketepatan tatabahasa dan peka terhadap keindahan bahasa. (P2) 3. Menyatakan keindahan dan kehalusan bahasa. (A5) 4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (CS3, CT3, EM2)

SINOPSIS

Kursus ini menumpukan kajian kepada aspek-aspek tatabahasa Cina moden. Yang dicakupi ialah perbincangan dan analisis tentang bentuk kata, proses binaan kata dan penggolongan pola ayat. Kursus ini memberi pendedahan tentang ilmu makna dalam bahasa Cina, khususnya yang berkaitan dengan Semantik. Kursus ini juga memberi penekanan terhadap kemahiran menganalisis dan menilai kesalahan dalam penggunaan tatabahasa. (This course focuses on the Chinese Language components: morphology and syntax. Some of the topics include discussion and analysis about word form and its process, classification of words and patterns of sentences. This course would also expose students to the study of meaning, especially semantics. The course also emphasizes the analytical skills in identifying and correcting grammatical errors). Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada tatabahasa Bahasa Cina 2. Pengenalan kepada morfologi Bahasa Cina 3. Sistem morfem dan penggolongan kata 4. Bentuk kata dan proses pembinaan kata 5. Semantik

3 3 3 6 6 3 3 3 6 6

6. Sintaksis Bahasa Cina 7, Frasa dan Klausa 8. Pola dan Jenis ayat 9. Nahu transformasi dan analisa kesalahan tatabahasa 10. llmu pragmatik aplikasi tatabahasa dalam pengajaran

559

dan pembelajaran Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 42

Zhangbin. (2004). Xiandai Hanyu. Shanghai: Dudan Daxue Chubanshe.. Xing Xing. (2004). Xiandai Hanyu Jianyushi. Beijing Guangbo Xueyuan Chubanshe. Wang Li.(2003). Hanyu Ci de Shehui Yuyanxue. Beijing : Shangwu Yinshuguan. Xu Weihan. (2000). Ershi Shiji de Hanyu Cihuixue. China: Shuhai Chubanshe. Zhang Bing.(2000). Xiandai Hanyu Duanyu. China: Huadong Shifan Daxue Chubanshe. Luo Huayan. (2003) . Xiandai Hanyu Yufa.(6th Edition). Malaysia: Yiqing Chubanshe. Qian Guanlian. (2002). Hanyu Wenhua Yuyongxue. Beijing : Qinghua Daxue Chubanshe. Shao Jingming. (2002). Xiandai Hanyu Tonglun Jiaoxue Zhidao. Shanghai Jiaoyu Chubanshe. Wen Shuolin. (2001). Xiandai Hanyu Yuyong Pingmian Yanjiu. Beijing Tushuguan Chubanshe.

NAMA KURSUS

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BAHASA CINA DI MALAYSIA (The History of the Growth of Chinese Language Education In Malaysia)

KOD KURSUS KREDIT

: :

BCP3063 3

560

SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : :

120 jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menceritakan sejarah perkembangan pendidikan Bahasa


Cina di Malaysia. (C4)

2. Menjelaskan tahap perkembangan pendidikan Bahasa Cina


mengikut zaman. (P5)

3. Menunjukkan sikap yang positif terhadap tokoh-tokoh


pejuang pendidikan Bahasa Cina di Malaysia. (A5) 4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (TS3, CS3, LS2) SINOPSIS : Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang sejarah perkembangan pendidikan Bahasa Cina di Malaysia. Perbincangan dan penelitian mencakupi tahap perkembangan pendidikan Bahasa Cina pada zaman sebelum merdeka dan selepas merdeka. Di samping itu, penekanan diberi terhadap peranan badan-badan bahasa dan tokoh-tokoh bahasa dalam memperkembangkan bahasa Cina sehingga mencapai tahap bahasa Cina moden. (This course exposes students to the history of the development of Chinese language education in Malaysia. Discussions focus on the pre and post independence growth of Chinese language education. In addition, emphasis would be given on the role of language institutions and language experts in the stages of deveploment of the Chinese language to the modern Chinese language). Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada sejarah perkembangan pendidikan Bahasa Cina di Malaysia. Pengertian pendidikan Bahasa Cina, Asal usul pendidikan Bahasa Cina, Perkembangan pendidikan mengikut zaman 2. Zaman permulaan pendidikan Bahasa Cina (18151945) Bukti catatan sejarah, keadaan pendidikan awal di masyarakat Cina tempatan 3. Zaman penjajahan British (1920-1940) Akta pendidikan Kerajaan British, sokongan masyarakat Cina terhadap sekolah Cina 4. Zaman penjajahan Jepun (1941-1945) Sikap anti-Cina penjajahan Jepun, Kemusnahan Sekolah Cina

561

5. Perkembangan pendidikan Bahasa Cina sebelum kemerdekaan. Pembinaan semula sekolah Cina, tokoh pendidikan Cina 6. Perkembangan pendidikan Bahasa Cina selepas Kemerdekaan Perkembangan pesat pendidikan Cina, sokongan masyarakat Cina 7. Perkembangan pendidikan Bahasa Cina pada 80an Akta pendidkan dengan pendidikan Cina, kewujudan Sekolah menengah persendirian Cina 8. Perkembangan pendidikan Bahasa Cina pada 90an Akta Pendidikan Pendidikan1996, Pelan Induk Malaysia 9. Pengaruh akta pendidikan terhadap perkembangan Pendidikan Bahasa Cina Pengaruh Akta pendidikan 1961 dan Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan sekolah Cina di Malaysia 10. Cabaran pendidikan Bahasa Cina menjelang wawasan 2020 Peningkatan mutu tenaga mengajar, peruntukan Belanjawan kerajaan, kewujudan Negara China sebagai Negara ekonomi dan politik yang kuat Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40%

6
6

42

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ke Jiaxun. (2000). Malaixiya Huajiao Fendoushi. Malaysia : Persekutuan Persatuan-persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia. Mo Shunsheng. (2000). Malaixiya Jiaoyushi. Malaysia : Persekutuan Persatuan-persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia.

Zheng Liangshu. (2003). Malaixiya Huawen Jiaoyu Fazhanshi. Kuala Lumpur : Gabungan Persatuan Guru-guru Sekolah China Malaysia.

562

Zhuang Zhaosheng. (2004). Malaixiya Jichu Jiaoyu.Guangdong Chubanshe, China.

NAMA KURSUS

PENGANTAR KEBUDAYAAN TIONGHUA (Introduction to Chinese Culture)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : :

BCS3103 3 120 jam Tiada

563

SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: :

Pertama / Kedua

1. Menjelaskan
berkaitan(C4);

unsur-unsur

budaya

Tionghua

yang

2. Menghubungkaitkan konsep kebudayaan dengan budaya dunia secara umum (P2);

3. Menerangkan keunikan dan nilai warisan budaya Tionghua


(A4);

4. Menyempurnakan satu tugasan berkenaan dengan budaya


Tionghua secara berkumpulan (TS4). SINOPSIS : Kursus ini akan memperkenalkan kebudayaan Tionghua kepada pelajar. Pelajar akan diberi pendedahan mengenai sejarah perkembangan, ciri-ciri dan sumbangan budaya Tionghua, agar pelajar dapat menguasai kebudayaan Tionghua secara menyeluruh dan mendalam. Di samping itu, kursus ini juga akan memberi tumpuan kepada peningkatan daya penghayatan pelajar terhadap keunikan dan kepelbagaian budaya Tionghua. This course introduces the Chinese culture to the students, including the history, the development and the various characteristics of the Chinese culture. The course requires indepth study of the Chinese culture, to cultivate and to appreciate its uniques and diversity. Jam KANDUNGAN : 1. Konsep dan definisi kebudayaan Tionghua Konsep kebudayaan, fungsi dan kepentingan nilai-nilai kebudayaan Tionghua 2. Latar belakang alam sekitar dan sejarah kebudayaan Tionghua Latar belakang geografi dan sejarah pembangunan kebudayaan Tionghua 3. Asas ekonomi dan struktur sosial yang berdasarkan budaya Tionghua Unsur-unsur ekonomi, struktur sosial dan politik yang mendorong pembangunan budaya Tionghua 4. Proses perkembangan kebudayaan tradisional Cina Kemunculan budaya Cina kuno, perkembangan budaya Cina tradisional 5. Interaksi budaya antara pelbagai etnik Budaya pertanian dan perternakan, sumbangan 3 3 3 3 3

564

budaya etnik minoriti, pertembungan dengan barat dan luar 6. Bahasa dan tulisan Perkembangan, fungsi dan ciri-ciri bahasa dan tulisan Cina 7. Falsafah tradisional Cina Kandungan, semangat dalaman dan ciri-ciri falsafah Cina 8. Agama dan etika tradisional Cina Sejarah, kandungan dan pengaruhnya terhadap budaya Tionghua 9. Teknologi dan sains tradisional Cina Pencapaian, kategori teknologi Cina klasik dan empat penemuan utama 10. Pendidikan tradisional Cina Sejarah, sistem, kandungan dan ciri-ciri pendidikan Cina klasik 11. Kesusasteraan klasik Cina dan kajian sejarah tradisional Cina Ciri-ciri dan pencapaian sastera tradisional Cina dan Ciri-ciri kajian sejarah 12. Kesenian klasik Tionghua Kategori, ciri-ciri dan pencapaian Kesenian Tionghua 13. Penghantar budaya dan pengajaran Bahasa Cina Hubungkaitkan budaya dan pengajaran Bahasa Cina Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 6 3 3 3 3 3 3

3 42

Zhang Dainian, Fang Keli(eds). (1994). Zhongguo Wenhua Gailun Pengantar Kebudayaan Cina . Beijing: Peking Normal University.

565

1994 Yin Falu, Xu Shuan(eds.). (1989). Zhongguo Gudai Wenhua Shi (Sejarah Kebudayaan Klasik Cina). Beijing: Peking Universitiy Press. 1989 Pu Muzhou, Xiong Bingzhen (1997). Zhongguo Wenhua Shi. (Sejarah Kebudayaan Cina). Taipei: Donghua Shuju. 1997 Liu Yizheng. (1982). Zhongguo Wenhua Shi(Sejarah Kebudayaan Cina). Taipei: Zhingzheng Shuju.

1982 Liang Shuming (1982). Zhonghua Wenhua Yaoyi (Erti Utama Kebudayaan Cina). Taipei: Liren Shuju. 1982

566

NAMA KURSUS

KESUSASTERAAN

KANAK-KANAK

( LITERATURE FOR CHILDREN ) KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : BCS3093 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menyatakan sejarah perkembangan sastera Kanak-kanak. (P3) 2. Menganalisis kategori dan fungsi sastera kanak-kanak. (C4) 3. Menceritakan dan menghayati karya-karya sastera kanakkanak di dalam dan di luar Malaysia. (A5, CT2) 4. Bekerja secara berpasukan untuk menyelesaikan kerja-kerja kursus yang ditugaskan. (TS3) SINOPSIS : Kursus ini member pendedahan kepada pelajar tentang kesusasteraan yang sesuai untuk kanak-kanak.Ia juga memberi pendedahan tentang kriteria pemilihan bahan kesusasteraan yang bersesuaian dengan pelajar di sekolah. Bimbingan juga diberikan untuk menganlisis elemen dan ciri-ciri sastera yang terkandung di dalam karya sastera kanak-kanak di dalam dan di luar Malaysia. (This course introduces students to literature for childen. It will expose students to the criteria for selection of literary texts which would appeal to these young learners. Students will be guided on critical analysis of the literary elements in selected children texts both in Malaysia and abroad.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan terhadap teori-teori kesusasteraan kanakkanak. Definisi, ciri-ciri dan fungsinya. 2. 3. Perkembangan sejarah kesusasteraan kanak-kanak. Di dalam dan di luar Malaysia. Pendedahan terhadap kategori sastera kanak-kanak. Pantun,puisi ,cerita dongeng, cerita, prosa, cerpen dan drama kanak-kanak. 4. Pendedahan terhadap pantun kanak-kanak. Jenis, ciri-ciri ,ciptaan dan penghayatan karya pantun kanak-kanak. 5. Pendedahan terhadap puisi kanak-kanak Jenis, ciri-ciri , ciptan dan penghayatan puisi kanakkanak. 6. Pendedahan terhadap cerita dongeng Jenis, ciri-ciri, ciptaan dan penghayatan cerita dongeng kanak-kanak. 7. Pendedahan terhadap cerita kanak-kanak Jenis, ciri-ciri, ciptaan dan penghayatan cerita kanakkanak. 8. 567 Pendedahan terhadap prosa kanak-kanak Jenis, ciri-ciri,ciptaan dan penghayatan prosa kanakkanak. 4 6 3 6 4 3 3 3

NAMA KURSUS

APRESIASI KARYA SASTERA CINA (Appreciation of Chinese Literary Texts)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BCS3143 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. 2. 3. 4. Menerangkan aspek-aspek kesusasteraan Cina. (C4) berkaitan dengan karya

Menghuraikan karya-karya kesususteraan yang pelbagai jenis dan bentuk. (P3) Menjelaskan aspek-aspek kemanusiaan yang terkandung dalam karya-karya penting. (A5) Bekerja secara berpasukan untuk menyelesaikankan kerjakerja kursus yang ditugaskan. ( CS3, TS3, LL2)

SINOPSIS

Kursus ini melengkapkan pelajar dengan pendekatan dan pelbagai kemahiran menilai, menganalisa dan menghayati pelbagai bentuk teks sastera Cina dari segi isi kandungan, tema, gaya bahasa dan ciri-ciri khas yang tersendiri. Bentuk karya yang dikaji termasuk puisi, cerpen, novel, drama dan sebagainya. (This course enables students to master the various skills of analyzing, evaluating and appreciating Chinese literary texts from the point of contents, themes, styles of writing and the various special characteristics. These literary texts include poems, short stories, novels, dramas etc. ). Jam

KANDUNGAN

1. Puisi Cina (a) Menghayati karya puisi yang terkenal dari <Shijing>; <Gushi shijiu shou>; dan <Han yue fu> 6

568

(b)

Menghayati karya puisi <KoleksiTang shi> dan <Koleksi Songci>

(c) Menghayati puisi karya seperti Beidao, Yu Guang Zhong atau penyair lain yang terkenal 2. Cerpen : Menganalisa dan dan menghayati cerpen seperti Lu Xun, Lao She, Zhang Ai Ling, Bai Xian Yong atau karya sasterawan yang terkenal

12

3. Novel : Menganalisa dan dan menghayati cerpen dari sasterawan yang terkenal seperti Luo Guan Zhong, Bajin, Gao Xing Jian atau karya sasterawan yang lain. 4. Drama : Menganalisa dan menghayati karya drama antara sasterawan seperti Guan Hanqing , Ma ZhiYuan ; Luo Cao Yu atau karya sasterawan yang lain Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 42 6 9

Xi Du (edit)(2005), Mingjia Du Gushi,Zhongguo Jihua Chubanshe. Feng Guochao(2004).Tangshi, Zhongguo Wenshi Chubanshe. Qian Liqun, Wen Rumin & Wu Fuhui. (2004). Zhongguo Xiandai Wenxue Sanshi Nian. China: Peking Chubanshe. Zhou Xiaoming & Wang Youping. (2004). Xiandai Zhongguo Wenxue Shi. China: Hubei Jiaoyu Chubanshe. Wen Rumin & Zhao Zumo. (2002). Zhongguo Xiandangdai Wenxue Zhuanti Yanjiu. China: Peking Daxue Chubanshe. Cheng Guanwei. (2000). Zhong Guo Xiandai Wenxueshi (Sejarah Kesusasteraan Cina Moden). Beijing : Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe.

569

NAMA KURSUS

: KURIKULUM DAN PENGAJARAN BAHASA CINA SEKOLAH RENDAH (Chinese Curriculum And Methodology In Primary School)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: BCP3053 : 3 : 120 jam : Tiada : Pertama / Kedua : 1. Menganalisa aspek-aspek yang berkaitan dengan kurikulum Bahasa Cina sekolah rendah (C4);. 2. Berupaya mengaplikasikan strategi dan kaedah pengajaran yang sesuai dan kreatif dalam perancangan pengaajran(C5,P2); 3. Menghayati nilai murni dan kesenian yang terkandung dalam kurikulum Bahasa Cina (A4); 4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan ( CS3, TS3, LS2).

SINOPSIS

: Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan ilmu pengetahuan sistem dan proses belajar dan pengajaran secara integratif dengan bahan pengajaran yang sesuai dan kreatif. Pelajar akan dipandu membina reka bentuk pengajaran berdasarkan teori, pendekatan dan kaedah yang telah dipelajari. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah kajian terperinci sukatan pelajaran, kaedah, teknik dan strategi pengajaran Bahasa Cina di sekolah rendah. ( Through this course students would be exposed to the integration of systems and processes of teaching and learning with teaching materials that are suitable and creative. Students would be guided to design lessons based on theories, approaches and methodology. Some of the focuses would be a study of the syllabus, method, techniques and strategies in the teaching of Chinese in primary schools.) Jam

570

KANDUNGAN

: 1. Pengenalan kepada perancangan Bahasa Cina Pengertian perancangan Bahasa Cina, kegunaan perancangan Bahasa Cina 2. Teori dan pendekatan Teori asas perancangan Bahasa Cina, pendekatan dalam perancangan Bahasa Cina 3. Kaedah perancangan pengajaran Definisi kaedah perancangan pengajaran,kaedahkaedah dalam perancangan pengajaran 4. Kajian terperinci sukatan pelajaran Pengenalan KSSR Bahasa Cina, mengkaji standard pelajaran Bahasa Cina 5. Prinsip-prinsip pengajaran Bahasa Cina KSSR 6. Teknik-teknik pengajaran Definisi teknik pengajaran, kegunaan teknik-teknik Pengajaran 7. Pengajaran kemahiran membaca dan menulis Konsep pengajaran kemahiran membaca dan menulis, kaedah yang digunakan di dalam dan di luar negara 8. Pengajaran Bahasa Cina secara kreatif Perancangan aktiviti pengajaran yang kreatif dan Berkesan Jumlah 6 6 6 9 3 3 3

42

PENILAIAN

: Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

RUJUKAN

: Dai Baoyun. (2001). Xiaoxue Yuwen Jiaoyuxue . China : Shijiang Jiaoyu Chubanshe. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wei Zhicheng. (2005). Yuwen Jiaoxue Shejilun. Guangxi Jiaoyu Chubanshe. Zhang Weixin. (2003). Xiaoxue Huayu Jiaoxuefa. Penerbitan Seni Hijau Sdn Bhd.

571

Zhao Ziqiang. (2002). Xifa Xuexiao.Taiwan : Youshi Wenhua Shiye Gufen Youxian Gongsi.

NAMA KURSUS

PROSA CINA KLASIK (Classical Chinese Prose)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BCS3043 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menganalisis genre-genre yang penting dalam prosa Cina


klasik (C4); 2. Membandingkan dan membezakan unsur-unsur tradisi dan nilai dalam prosa Cina klasik (P5); 3. Menghayati estetika dan falsafah karya prosa Cina klasik (A5) ;

4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang


diamanahkan (CS3, CT3, EM2). SINOPSIS : Kursus ini mendedahkan pelajar untuk memahami dan menghayati genre-genre Prosa Cina Klasik seperti naratif lisan,naratif tulisan,dan prosa klasik bukan naratif. Tumpuan utama diberikan kepada pengkategorian genre,aspek-aspek bentuk,isi,makna,dan penyebarannya dalam budaya Cina. Di samping itu, aspek-aspek nilai dan falsafah turut dibincangkan. (This course exposes students to the classical Chinese prose. Students are exposed to learn and experience different Chinese prose genre, such as the narrative story in oral, narrative story in writing and others. Focus is placed on genre categorization, type, content and the spreading of prose in Chinese culture and tradition. Aspects of value and philosophy will also be discussed.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan: Sejarah Perkembangan Prosa Cina Klasik 3

572

Definisi prosa Cina Klasik,sejarah perkembangan prosa Cina Klasik 2. Prosa Zhuzi dan Prosa Sejarah pada zaman Pre-Qin Pengertian prosa Zhuzi dan prosa sejarah,menghayati karya prosa Zhuzi dan prosa sejarah 3. Prosa Hikayat Sejarah dan Prosa Fu pada zaman Liang-Han Pengertian prosa Hikayat Sejarah dan prosa Fu, menghayati karya prosa Hikayat Sejarah dan prosa Fu 4. Prosa pada zaman Weijin Nanbei Sejarah perkembangan prosa pada zaman Weijin Nanbei 5. Prosa pada zaman Tang Song Sejarah perkembangan prosa pada zaman Tang Song 6. Prosa pada zaman Yuan Ming Sejarah perkembangan prosa pada zaman Yuan Ming 7. Prosa pada zaman Qing Sejarah perkembangan prosa pada zaman Qing Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir RUJUKAN : 60% 40% 6 9

42

Guo Yuheng. (2001). Zhongguo Sanwen Shi. China: Shanghai Guji Chubanshe. Lai Xinmin. (2004). Tangsong Guangzhou Chubanshe. Sanwen Badajia. China:

Wu Chucai & Wu Zhaoji. (2003). Guwen Guanzhi. China: Peking Zongjiao Wenhua Chubanshe. Yang Bojun. (2003). Lunyu Yizhu. China: Zhonghua Shuju. Yang Bojun. (2003). Mengzi Yizhu. China: Zhonghua Shuju.

573

NAMA KURSUS

KEMAHIRAN MEMBACA (READING SKILLS)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BCK3083 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menerangkan pelbagai kemahiran membaca dan strategi (C6);

2. Menggunakan kemahiran fikiran kritikal dalam proses


membaca (P2) ;

3. Menceritakan keindahan dan kehalusan bahasa(A5) 4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas
yang diamanahkan (CS3, CT3, EM2). SINOPSIS : Kursus ini memberi tumpuan kepada strategi-strategi membaca seperti mengenalpasti idea utama, membuat inferens dan membezakan fakta dari pendapat. Kursus ini mendedahkan pelajarpelajar kepada kemahirankemahiran membaca yang pelbagai seperti skimming, scanning dan teknik SQ3R. Sepanjang kursus ini, pelajar-pelajar akan menganalisa pelbagai jenis bahan bacaan. (This course will focus on reading strategies such as reading for main ideas, drawing inferences and differentiating fact and opinion. It will expose students to reading skills such as skimming, scanning and SQ3R technique. Throughout the course, students will be involved in the analysis of various reading texts.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada kemahiran membaca 2. Teori-teori membaca 3. Kemahiran dan strategi membaca I: mencari dan 3 6 3

574

menggunakan klu dalam teks 4. Kemahiran dan strategi membaca II: menggunakan teknik menyenarai, peta-perkataan/klosa 3

5.

Kemahiran dan strategi membaca III: membaca lukisan,

gambar, carta, graf dan jadual 6. Kemahiran membaca: mengenalpasti fakta utama, fakta sampingan, merumus isi kandungan perenggan serta urutan isi penting dan penggunaan teknik SQ3R 7, Kemahiran membaca dan membuat rumusan : membuat inferensi logikal dan rumusan ; membezakan fakta dan pandangan 8. Kemahiran menilai bahan bacaan 9. Aplikasi kemahiran membaca dalam pengajaran dan Pembelajaran Jumlah: PENILAIAN : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 6 9 3 6

42

RUJUKAN

Weiner, H.S. & Bazerman, C. (2006) Basic Reading Skills Handbook. 6th Edn. Boston : Houghton Mifflin. Hancock, H. (2006). Reading Skills for College Students. 6th Edn. New Jersey : Prentice Hall. Beijing Shilian Jiaoyukexue Yanjiusuo.(2004). Yuwen Yuedu Jineng Peiyang Yu Yuedu Fangfa Zhidao. Xueyuan yinxiang chubanshe. Wei Zhi Cheng.(2001). Xiandai Yuedu Jiaoxuelun. Guangxi Jiaoyu Chubanshe

575

NAMA KURSUS

KAEDAH RENDAH KRL3033 3 120 jam Tiada

PENYELIDIKAN

DALAM

PENDIDIKAN

SEKOLAH

(Research Method on Primary School) KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : :

Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosuder kajian dan persempelan. (C2, A2) Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) Meghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)

SINOPSISIS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahirankemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sample, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. This course focuses to deliver basic knowledge in research particularly on early childhood. The course emphasizes towards relevant theories in which helping students embarking on a research. The basics skills are identifying research problems, research methodology, data analysis and report writing. At the end of the course, students are enable to produce a standard research proposal. Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada natural Penyelidikan focus kanakkanak sekolah rendah. 2. Penyelidikan sebagai alat dalam pendidikan. 3. Etika dalam penyelidikan berhubung dengan kanak-kanak sekolah rendah 4. Design penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah 5. Penyelidikan kuantitatif

576

6. Penyelidikan Kualitatif 7. Hubungan teori dengan masalah kajian 8. Persempelan 9. Kajian literature 10. Paradigma, metod dan kaedah kajian 11. Analisis data 12. Dapatan Kajian 13. Perbincangan 14. Menghasilkan proposal kajian Jumlah PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 42

Gay, L. R. (2001). Educational research, Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Shublik, M. (2000). Child Research Method, New York: Elsvier. Gagne, R.M., & Driscoll, M.P. (1988). Essential of learning for pupils instruction (2nd ed). Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall Crossley, C. & Watson, K. (2003). Competative researching education. Routhledge Falmer.

577

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

LATIHAN ILMIAH (TESIS) KRL3043 3 120 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah. (C5) 2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah. (C3, LS3) 3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia. (P6, CS7) 4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian. (C6, P5, A4, EM3, LS4) Kursus ini adalah lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Pelajar menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah. This course was extension from the research methodology course in primary education. Student needs to produce report based on field research that refer to the scholarly research writing. Jam

SINOPSISIS

KANDUNGAN

1. Menjalankan kerja lapangan penyelidikan berkaitan bidang pendidikan sekolah rendah. 2. Soal selidik 3. Pengumpulan data 4. Penulisan laporan Jumlah

PENILAIAN RUJUKAN

: :

Kerja kursus

100%

Albart E Bartz. (1999). Basic Statistical concept (Fourt ED). Prantice Hall. Arthur Aron. (1997). Statistics for the behavioral dan social sciences. Abrief Course. Prentice Hall Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). Addison Wesley Longman. Tuckman, B. W. (1998). Conducting education research. San Diego: Hacout Brace Jovanovich Publishers

NAMA KURSUS

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR

578

(Seminar On Reflection Of Teaching Practise) KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : KPR3012 2 80 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menceritakan pengalaman praktikum (C6, CS3).

2. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi dalam bilik darjah (A3). 3. Menghasilkan semula aktiviti pengajaran berdasarkan situasi bilik darjah (P3). 4. dan pembelajaran

Menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik (C6, CT3).

SINOPSIS

Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membincangkan pengalaman mereka berkaitan praktikum. (This course provides the opportunity to the students to evaluate and discuss their experience related to practicum). Jam

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4.

Mengenal pasti isu dan masalah. Mencari penyelesaian. Melaksanakan penyelesaian. Menyampaikan kertas kerja tentang Latihan Mengajar. Jumlah

80

80

PENILAIAN

Kerja Kursus

100%

579

13. BAHASA TAMIL

NAMA KURSUS

PENGANTAR LINGUISTIK TAMIL (Introduction Tamil Linguistic)

580

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

BTL3013 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menganalisis struktur, hirarki, fungsi dalam linguistik Tamil (C4). 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam konsep makro dan mikro linguitik Tamil (P6). 3. Menguasai sistem linguistik dalam Bahasa Tamil (A4). 4. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan (TS4).

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang aspekaspek yang terdapat dalam kajian ilmu linguistik. Aspek yang dibincangkan meliputi linguistik makro dan mikro seperti definisi linguistik dan bidang-bidang linguistik seperti fonologi, fonetik, morfologi, sintaksis, semantik, psikolinguistik, dan wacana. Aspek-aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada kajian linguistik seterusnya yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam program bahasa Tamil. (This course helps students to understand aspects in the study of linguistic. Some of the aspects discussed would be macro and micro linguistic such as the definition of linguistic and areas such as phonology, phonetics, morphology, syntax, semantic, psycholinguistic and discourse. These aspects would be the foundation for further linguistic study for students of the Chinese language programme.) Jam

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada Linguistik Tamil Definisi linguistik, bidang kajian linguistic. 2. Sejarah perkembangan linguistik Sumbangan sarjana Yunani, Romawi, Arab dan India. 3. Linguistik Moden

581

Kajian linguistic deskriptif, historis dan komparatif. 4. Bahasa sebagai sistem perhubungan Pengenalan bahasa, bahasa manusia dan bahasa binatang. 5. Fonetik. Pendekatan dalam kajian fonetik, organ sebutan. 6. Fonologi Fonem, analisis deskriptif dan analisis fitur distingtif. 7. Sistem tulisan Jenis ejaan, lambing huruf, penulisan perkataan. 8. Morfologi Morfem, konstruksi dan golongan kata, kata majmuk. 9. Sintaksis Unit dan jenis ayat, hubungan konstruksi dan pola-pola ayat. 10. Semantik Istilah semantik, hakikat semantik tradisi. Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus : Peperiksaan : RUJUKAN : 60% 40% 42 3 3 6 6 6 6 3

Karunakaran, K, Jeya.V. (1997). Moliyiyal. Chennai: Ainthinai Patipakam. Kothandaraman, Patipakam. P. (1998). Potu Moliyiyal. Chennai: Ainthinai

Muthu Shanmugam, (1998). Ikkaala Moliyiyal. Chennai: Mullai Nilayam. Paramasivam.K, (1984). Ikkaala Moliyiyal Arimukam. Chennai: Saiva Siddhantam. Thilagawathi, K. (1997). Elutiyalum Solliyalum : Mari Varum Ilakanam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

582

NAMA KURSUS

PENGANTAR TATABAHASA TAMIL (Introduction of Tamil Grammar)

KOD KURSUS

BTL3023

583

KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : :

3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Mendefinisi unsur-unsur fonologi, morfologi dan sintaksis (C4). 2. Menerangkan unsur fonologi Tamil yang asas dengan tepat (P7).

3. Menunjuk cara morfologi Tamil yang asas dengan betul (A5).


4. Mengilustrasikan morfofonemik Tamil secara terperinci (CT3). SINOPSIS : Pelajar akan didedahkan dengan definisi istilah bahasa, nahu dan linguistik Tamil. Enumerasi fonologi, deskripsi dan distribusi fonemfonem dan alofonnya, struktur fonologi kata-kata Tamil akan dititikberatkan. Konsep morfologi serta pelbagai klasifikasi juga diajar. Pelajar-pelajar akan dibimbing dalam penggunaan peraturan sandhi. Dari segi sintaksis, kata majmuk dan rangkai kata, struktur ayat dan jenis-jenis ayat serta pembetulan ayat juga dititikberatkan. (The students will be introduced the theme of language, grammar and linguistics. Emphasis will be made on phonological enumeration, phoneme description and distribution. The concept of morphology and its classification will be taught. The students will be guided to use the rules of sandhi. In synthesis, compound words and phrases, sentence structures and sentence types will be emphasized.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada teori-teori tatabahasa Tamil Teori-teori tatabahasa Tamil akan dibincangkan. 2. Huruf : Bilangan / Distribusi / Kegunaan Huruf bahasa Tamil dari segi bilangan, distribusi dan kegunaan akan dibincangkan. 3. Huruf : Fonologi : pembentukan kata Huruf bahasa Tamil dari segi fonologi dan pembentukan kata akan dibincangkan. 4. Huruf : Taburan dan Keunikannya Huruf bahasa Tamil dari segi taburan dan keunikannya akan dibincangkan. 5. Pengenalan kepada perkataan : definisi dan klasifikasinya Definisi dan klasifikasi perkataan akan dibincangkan. 6. Prinsip-prinsip penggabungan kata Prinsip-prinsip penggabungan kata akan dibincangkan. 3 3 3 3 3 3

584

7. Prinsip-prinsip penggabungan kata & kasus Prinsip-prinsip dibincangkan. penggabungan kata dan kasus akan

8. Morfofonemik
Konsep morfofonemik, penyengauan, penggetaran, pengglotisan, konsonan rangkap, penggandaan. 9. Rangkaikata dan kata berkompoun Rangkaikata dan kata berkompoun akan dibincangkan. 10. Prinsip-prinsip penulisan karangan Prinsip-prinsip penulisan kerangan akan dibincangkan. 11. Prinsip-prinsip penterjemahan Prinsip-prinsip penterjemahan akan dibincangkan. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus: Peperiksaan: RUJUKAN : 60% 40%

42

Cinivacan, Ca. (1956). Nalla Tamil eluta venduma (buku pertama, kedua dan ketiga). Madras: Mullai Nilayam. Moganadaas. (2005). Adipadai tamil ilakkiyam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Parantamanar, A.K. (1957). Nalla Tamil eluta ventuma? Madras: Mullai Nilayam. Sinnasamy T.P. (1997). Nannul Telivuraiyum Pilaiyinri Tamil Elutavum. Chennai: Saiva Siddhantam. Thilagawathi, K. (1997). Elutiyalum Solliyalum : Mari Varum Ilakanam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

NAMA KURSUS

PENGANTAR KESUSASTERAAN TAMIL (Introduction of Tamil Literature)

KOD KURSUS

BTS3013

585

KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : :

3 120 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Merumuskan sejarah perkembangan kesusasteraan Tamil klasik, pertengahan dan moden serta corak pengucapan dan pemikiran yang terkandung dalam kesusasteraan Tamil (C5). 2. Mengaplikasikan pengetahuan tentang kesusasteraan Tamil untuk menghasilkan suatu hasil dalam bentuk penulisan dan dokumentasi (P5). 3. Menjelaskan kepentingan kesusasteraan dalam pembinaan sahsiah dan penerapan nilai murni dan nilai estetik (A5). 4. Bekerjasama mencari maklumat bagi melaksanakan tugas-tugas berkaitan sastera dan budaya Tamil (TS3).

SINOPSIS

Kursus ini memberi pengenalan kepada sejarah perkembangan Kesusasteraan Tamil Klasik, pertengahan dan moden. Gambaran menyeluruh mengenai masyarakat zaman klasik Tamil akan dibincangkan menerusi pilihan puisi-puisi yang bertemakan cinta (akam) dan keberanian (puram) mengkaji pengertian istilah Bhakti dan sejarah perkembangan sastera Bhakti khususnya mazhab Saiva dan mazhab Vaishanava. Meninjau kemunculan Kesusasteraan Tamil Moden pada penghujung abad ke-19. Menganalisis puisi marabu, sajak moden, novel dan cerpen berdasarkan kandungan teks pilihan akan dikaji. (This course gives an introduction to the history of the development of Classical Tamil Literature. A holistic approach is given to the discussion of the classical Tamil era through the use of selected poems with themes of love(akam) and courage(puram). Studies the meaning of the defiinition of Bhakti and the history of the development of Bhakti literature especially the phiosophies of Saiva and Vaishanava. Studies the beginning of Modern Tamil Literature at the end of the 19th Century. Analyzes the techniques of writing in Modern Tamil Literature, marabu poems, modern poems, novel and short stories based on selected texts.) Jam

KANDUNGAN

1. Sejarah Kesusasteraan Tamil Klasik Kewujudan, keunikan dan perkembangan kesusasteraan Tamil klasik akan dikaji. 2. Ciri- ciri Kesusasteraan Tamil Klasik. Ciri-ciri kesusasteraan Tamil klasik akan dibincang dari segi bahasa, bentuk dan unsur-unsur unik yang terdapat dalam kesusasteraan Tamil klasik. 3. Pengenalan kepada konvensi puisi.

586

Menerangkan tentang konsep akam dan puram. Ciri-ciri puisi akam dan puram akan dibincangkan secara terperinci. 4. Pengenalan kepada Kesusasteraan Bhakti Tamil Pengenalan umum tentang teks-teks Kesusasteraan Tamil pertengahan. 5. Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Bhakti Kewujudan, keunikan dan perkembangan kesusasteraan Tamil pertengahan akan dikaji. 3 3

6. Huraian tentang Sastera Saiva : Panniru Tirumurai


Pengenalan kepada ciri-ciri sastera Saiva dalam karya Panniru Tirumurai. 7. Tokoh mazhab Saiva - Campantar, Appar dan Cuntarar Pengenalan kepada tokoh Campantar, Appar dan Cuntarar. 8. Sejarah perkembangan Puisi Tamil Marapu dan Sajak Tamil Moden(Putukkavitai) serta ciri-ciri utamanya. Sejarah perkembangan puisi Tamil akan dibincangkan. Perbezaan dan persamaan antara puisi Marapu dan sajak Tamil moden akan dibincangkan. Ciri-ciri yang terdapat antara kedua-dua puisi akan dibincangkan. 9. Penyair Agung Bharathiyar dan sumbangannya ke atas puisi Tamil. Latar belakang penyair Bharathiyar yang terkenal akan diperjelaskan. Sumbangan beliau dalam perkembangan sajak moden akan dibincangkan dengan menggunakan sajak-sajak beliau.

10. Sejarah

Perkembangan gayabahasa .

Prosa

Tamil

serta

pelbagai

Perkembangan Prosa Tamil dalam abad ke-20 akan di bincangkan secara terperinci. Pelbagai gaya bahasa yang digunakan dalam Prosa Tamil akan dikenal pasti dan ciricirinya akan dibincangkan. 11. Sejarah perkembangan Novel Tamil dan ciri-ciri utamanya. Sejarah perkembangan novel Tamil akan dibincangkan secara umumnya. Ciri-ciri utama dalam sebuah novel akan diterangkan. Sejarah perkembangan novel Tamil di Malaysia akan di bincangkan. 12. Sejarah Perkembangan cerpen Tamil utamanya dan kajian sebuah antologi cerpen. serta ciri-ciri 3 3

Sejarah perkembangan cerpen Tamil akan dibincangkan secara umumnya. Ciri-ciri utama dalam sebuah cerpen akan diterangkan. Sejarah perkembangan cerpen Tamil di

587

Malaysia akan di bincangkan. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus: Peperiksaan: RUJUKAN : 60% 40% 42

Arunachalam, P. (1973). Bhakti Ilakkiyam (Or Arimugam). Madras: Mullai Nilayam. Canka Ilakkiyam. (1967). Pari Nailayam. Chennai : Vaiyapurip Pillai Publications. Dhandayudham, R. (1973).Tarkalat Tamil Ilakkiyam. Chennai: Barathi Press. Kanthasamy, N. (1995). Tamil Bhakti Ilakkiyam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Varatarasan, Mu. (1986). Ilakkiya Varalaru. New Delhi: Nobilee Press.

NAMA KURSUS

SENI MENGARANG DALAM BAHASA TAMIL (The Art of Writing in Tamil Language)

588

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN :

: : :

BTK3013 3 120 jam Tiada

: :

Pertama / Kedua 1. Mengaplikasi teori dan teknik penulisan dalam karangan esei pada peringkat KBSM dan semi akademik (C6). 2. Mengadaptasi kemahiran mengarang pada peringkat KBSM dan semi akademik (P5).

3. Mennerangkan nilai kreatif dan inovatif dalam penulisan (A5).


4. Memupuk pemikiran kritis dan berwawasan menghasilkan penulisan yang berkesan (CT2). SINOPSIS : dalam

Kursus ini bertujuan memahirkan pelajar dengan pelbagai bentuk karangan yang tercakup dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), iaitu karangan berformat (seperti berita, rencana, laporan, wawancara, syarahan dan surat rasmi), dan karangan tak berformat (seperti ulasan, gambaran dan peribahasa). Kandungan kursus berkisar pada konsep, pendekatan, bentuk, ciri, jenis dan analisis pelbagai jenis karangan. Kursus ini turut menekankan teknik pembacaan untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan mengarang. (In this course students will acquire the skills in writing various essays/compositions as required in the KBSR (Malaysian National Integrated Curriculum), which includes formatted compositions(news writing, reports, interviews, speeches and formal letters), nonformatted compostions (summaries, pictorial and idioms). Course content revolves on concepts, methods, types, characteristics and analysis of the various composition. This course emphasizes the technique of reading to obtain information with the aim to instill the skill of writing.)

Jam

589

KANDUNGAN

1. Asas mengarang. Tradisi penulisan, bahan, sumber dan motif kepengarangan. 2. Konsep binaan perenggan Asas perenggan dan formula binaan perenggan. 3. Strategi pemerengganan Ayat tesis, ayat topik, ayat fokus dan ayat kesimpulan. 4. Perkataan dan ayat yang berkesan Peranan diksi, jenis-jenis ayat, kelemahan binaan ayat, kekuatan ayat dalam karangan, binaan tajuk dan unsurunsur bukan bahasa. 5. Teknik pengumpulan bahan penulisan Sumber dan teknik pengumpulan deduktif dan induktif. 6. Teori retorik dalam penulisan Teori Corbett dan Connor, Teori Retorik Peluasan 7. Estetik dalam penulisan Falsafah dan konsep estetik Tamil dalam penulisan serta perbezaan dengan estetik Barat. 8. Stilistik dan logik dalam penulisan. Bahasa kiasan, peribahasa dan aspek naratif, membina ayat yang logik, kelemahan dalam karangan 9. Penulisan karangan KBSR Penulisan KBSR - UPSR, pengajaran dan pembelajaran dalam penulisan karangan. 10. Teknik mengajar karangan KBSR Kelemahan dalam karangan pelajar KBSR dan pemarkahan dalam karangan KBSR. Jumlah

42

590

PENILAIAN

Kerja kursus: Peperiksaan:

60% 40%

RUJUKAN

Awang Sariyan. (2006). Tertib mengarang, asas retorik untuk pelajar dan pendidik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Cinivacan, Ca. (1956). Nalla Tamil Eluta. Madras: Mullai Nilayam. Corbett & Connor (2002). Clasical rhetoric for the modern student. London: Penguin Book. Md. Sidin & Mohd. Salleh Rahamad. (2003). Strategi bahasa: Panduan nahu dan retorik untuk penulisan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Thevaneyapavanar. (2002). Kaddurai Eluthuvatu Eppadi. Chennai: Annam Publications.

NAMA KURSUS

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BAHASA TAMIL DI MALAYSIA

591

(The History of Tamil Language Education In Malaysia) KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : BTP3013 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua

1. Menceritakan sejarah perkembangan pendidikan Bahasa Tamil di


Malaysia (C4).

2. Menjelaskan tahap perkembangan pendidikan Bahasa Tamil


mengikut zaman (P5).

3. Menunjukkan sikap yang positif terhadap tokoh-tokoh pejuang


pendidikan Bahasa Tamil di Malaysia (A5). 4. Menganalisis secara kritis sumbangan sejarah pendidikan Bahasa Tamil (CT3). SINOPSIS : Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang sejarah perkembangan pendidikan Bahasa Tamil di Malaysia. Perbincangan dan penelitian mencakupi tahap perkembangan pendidikan Bahasa Tamil pada zaman sebelum merdeka dan selepas merdeka. Di samping itu, penekanan diberi terhadap peranan badan-badan bahasa dan tokohtokoh bahasa dalam memperkembangkan bahasa Tamil sehingga mencapai tahap bahasa Tamil moden. (This course exposes the students to the history of the development of the Tamil Language education in Malaysia. Discussion and detailed study of the level of development of the Tamil language before and after Independence will be carried out. Emphasis will be given to the roles played by the various language agencies and language experts in the development of the language up till the level of modern Tamil.) Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan kepada sejarah perkembangan pendidikan bahasa Tamil di Malaysia Pengertian pendidikan Bahasa Tamil, Asal usul pendidikan Bahasa Tamil, Perkembangan pendidikan mengikut zaman. 2. Zaman permulaan pendidikan Bahasa Tamil (1815-1945) Bukti catatan sejarah dan keadaan pendidikan awal masyarakat Tamil tempatan. 3. Zaman penjajahan British (1920-1940) 6 3 3

592

Akta pendidikan Kerajaan British dan masyarakat Tamil terhadap sekolah Tamil. 4. Zaman penjajahan Jepun (1941-1945)

sokongan

Sikap anti Tamil penjajahan Jepun dan Kemusnahan Sekolah Tamil. 5. Perkembangan Kemerdekaan pendidikan Bahasa Tamil sebelum 6

Pembinaan semula sekolah Tamil dan peranan tokoh- tokoh dalam perkembangan pendidikan Bahasa Tamil. 6. Perkembangan Kemerdekaan pendidikan Bahasa Tamil selepas 6

Perkembangan pesat pendidikan Tamil di Malaysia selepas kemerdekaan dan sokongan masyarakat Tamil dalam perkembangannya. 7. Perkembangan pendidikan Bahasa Tamil pada 80-an Akta pendidikan dengan pendidikan Tamil kewujudan Sekolah Menengah persendirian Tamil di Malaysia. 8. Perkembangan pendidikan Bahasa Tamil pada 90-an Akta Pendidikan 1996, Pelan Induk Pendidikan Malaysia. 9. Pengaruh akta pendidikan pendidikan Bahasa Tamil terhadap perkembangan 3 3 6

Pengaruh Akta pendidikan 1961 dan Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan sekolah Tamil di Malaysia. 10. Cabaran pendidikan Bahasa Tamil menjelang wawasan 2020 Peningkatan mutu tenaga belanjawan kerajaan. mengajar dan peruntukan 3

Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus: Peperiksaan: RUJUKAN : 60% 40%

42

Arasaratnam, S. (1970). Indians in Malaysia and Singapore. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

593

Janakey Raman Manickam. (2006). The Malaysian Indian Dilemma. Kuala Lumpur: Ashwin Trading. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Falsafah Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendidikan

Murasu Nedumaran. (1997). Malaysia Tamil Kavitai Kalaciam, Klang: Arulmathiyam Publications. Rajendran, N. S. (2008) Aasiriyam: Tamil Education and the Teaching and Learning of Tamil Language in Malaysia, Kuala Lumpur: Uma Publication.

594

KURSUS : K E S U S A S T E R A A N D A L A M P E N G A J A R A N B A H A S A T A M I L ( L i t e r a t u r 595

NAMA KURSUS

: MEDIA DAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL (Media and Computer in Teaching of Tamil Language)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: BTP3073 : 3 : 120 Jam : Tiada : Pertama/Kedua : 1. Memilih, mengadaptasi dan membina media pengajaran bahasa Tamil berasaskan tema yang dipilih daripada kurikulum (C5). 2. Mensintesis dan mengaplikasi bahan perisian komputer untuk dijadikan sumber pengajaran dan pembelajaran bahasa Tamil (P5).

3. Menjelaskan hasil penilaian bahan perisian berasaskan


pengetahuan, kemahiran, sikap, dan sahsiah (A4). 4. Bekerja sama dalam pasukan untuk membangunkan perisian pengajaran bahasa berbantukan komputer (TS3) SINOPSIS : Kursus ini melengkapkan pelajar dengan pendekatan, kae