Anda di halaman 1dari 23

Topik 8:

Pengajaran dan Pembelajaran


Berbantukan Komputer
(PPBK)
Tutor:
Ramlan Bin Mala
Faculty of Information Technology &
Multimedia Communication
OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
Tel: 017-8651965
E-mail: ramlanmala@yahoo.com

Soalan 1
Apakah yang dimaksudkan
dengan PPBK??

Pengajaran dan pembelajaran


berbantukankomputer (PPBK) ialah
pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan
dengan menggunakan perisian kursus yang
dihasilkan untuk disampaikan melalui
komputer.
PPBK juga dikenali sebagai:
(a) Computer Assisted Instruction (CAI) di
Amerika; atau
(b) Computer Aided Learning (CAL) di United
Kingdom

Kebaikan PPBK;

1. Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar


terhadap pelajaran;
2. Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran;
3. Mewujudkan suasana pembelajaran yang
menyeronokkan dan mencabar;
4. Melaksanakan eksperimen yang sukar, mahal, mustahil
dan bahaya untuk dibuat; dan
5. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi
peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan
bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat
dijimatkan.

6.
7.
8.

9.

Menggunakan pelbagai media yang dapat


merangsang deria-deria mereka;
Mengulangi pembelajaran sekerap yang
diperlukan;
Mengawal perjalanan perisian kursus dan
memilih bahagian-bahagian yang difikirkan
perlu; dan
Memberi maklum balas serta merta terutama
dalam PPBK latih tubi atau penilaian.

Fikirkan satu konsep yang sukar


disampaikan kepada pelajar dan sesuai
disampaikan melalui komputer. Kenapa
anda fikir komputer sesuai digunakan
dalam situasi ini?

Model Pengajaran Gagne dalam


Pembangunan Perisian Kursus
Langkah PembelajaranGagne;
1. Mendapatkan perhatian
2. Memaklumkan objektif kepada pelajar
3. Mengingat kembali pengetahuan sedia
ada
4. Menyampaikan maklumat

Membantu pembelajaran
Memberikan latihan
Memberi maklum balas
Menilai pencapaian
Mengingat kembali

Jenis Pengajaran PPBK;

Latih-tubi

Tutorial;

Langkah-langkah pembelajaranTutorial - (Alessi & Trollip, 1985)

Permainan;

Permainan komputer adalah PPBK yang


semakin popular masa kini. Permainan
menggunakan pendekatan belajar sambil
bermain untuk menarik minat pelajar dan
untuk menjadikan pembelajaran suatu yang
menyeronokkan.

Menurut MacFarlane & Sparrowhawk (2002),


dalam melaksanakan permainan dalam
pengajaran, guru perlu berhati-hati agar
objektif permainan adalah sesuai dengan
objektif pengajaran

Simulasi;
Thomas & Milligan (2004)mendefinisikan
simulasi sebagai keadaan atau sistem
yang dimodelkan melalui komputer yang
mengandungi maklumat tentang
bagaimana keadaan atau sistem itu
berfungsi.

Tunjukcara;
Tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang
digunakan untuk menunjukkan kepada
pelajar suatu prosedur.
Kaedah ini digunakan untuk
membolehkan pelajar memahami suatu
prosedur sebelum melakukannya dalam
keadaan sebenar.

Ujian;

PPBK jenis ujian membolehkan guru


mengukur dan menilai pencapaian pelajar
dengan cepat.

Soalan-soalan jenis objektif, isi tempat


kosong, padanan, benar salah dan
sebagainya sesuai digunakan bagi PPBK jenis
ini.

Jawapan berbentuk ayat atau karangan jarang


digunakan

Refleksi..
1. Terangkan berbezaan dan persamaan
perisian kursus PPBK jenis tutorial dan latih
tubi.
2. Salah satu jenis perisian kursus yang popular
ialah latih tubi.Terangkan tiga jenis susun atur
soalan-soalan dalam perisian kursus jenis latih
tubi.
3. Jelaskan empat jenis perisian kursus PPBK.

Pembangunan Perisian Kursus PPBK


Model-model Rekabentuk Instruksi boleh
digunakansebagai panduan. Contohnya
model model ADDIE
(Analysis, Design, Development,
Implementation and Evaluation)
(Alessi &Trollip, 1991). :

Model ADDIE ini mempunyai lima


langkah;

1.
2.

3.

Terangkan langkah-langkah pembangunan


perisian kursus PPBK.
Fikirkan satu topik dan cara ianya boleh
disampaikan dengan menggunakan perisian
kursus PPBK yang mengandungi animasi,
video, audio atau teks.
Apakah kelebihan menggunakan perisian
kursus yang anda fikirkan dalam soalan (2) di
atas terhadap kaedah penyampaian biasa?

SEKIAN
Terima Kasih