KESAN PERUBAHAN

PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR

‡ KESAN TERHADAP SUMBER TANIH ‡ KESAN TERHADAP SUMBER HUTAN ‡ KESAN TERHADAP SUMBER AIR

PERTANIAN SAWAH PADI, GETAH DAN NANAS

LOMBONG DI BANDAR SUNWAY DAN BANDAR HILIR MELAKA

1. ‡ ‡ 2. ‡

KESAN PERTANIAN Tanih aluvium ditanam padi Tanah laterit ditanam getah dan kelapa sawit TEBUS GUNA TANAH Pinggir laut ditambak dan dijadikan sbg tempat pelancongan dan pusat perniagaan : Bandar Hilir Melaka dan Bayan Lepas Pulau
Pinang

‡ ‡ ‡

Tanih lempung dibuat tembikar : perindustrian desa Kawasan paya ditebus guna untuk dijadikan sawah Lombong dijadikan kawasan petempatan dan pusat rekreasi :
Lembah Kinta dijadikan kawasan pertanian; Puchong dan Bandar Suway dijadikan kawasan petempatan dan perindustrian

3. ‡ ‡

BAHAN MENTAH Tembikar dan pasu dibuat daripada tanah lempung Pasir pula dapat menghasilkan kaca

1. TANIH HILANG KESUBURAN
Kegiatan pertanian yang dilakukan secara giat menyebabkan bahan organik dan nutrien di dalam tanah semakin kurang

2. HAKISAN
Kegiatan pertanian pndah oleh petani pindah, penanaman di cerun bukit dan pembukaan ladang menyebabkan berlakunya hakisan tanih

3. HARGA TANAH MENINGKAT
Permintaan tinggi terhadap sektor hartanah menyebabkan harga tanah semakin meningkat terutama di kawasan bandar

1. AMALAN PERTANIAN ORGANIK - Tidak menggunakan baja kimia, racun serangga dan penggalak
tumbuhan - menggalakkan penggunaan baja oranik - pengawalan serangga perosak menggunakan kaedah biologi 2. PERTANIAN SECARA BERGILIR DAN TANAMAN SELINGAN 3. TANAMAN SECARA HIDROPONIK DAN BERTERES 4. MENANAM TANAMAN TUTUP BUMI 5. PEMBINAAN TEMBOK BERSIMEN DAN MEMBUAT TRAHAN PADA LERENG BUKIT 6. MENAMBAK PINGGIR LAUT 7. TEKNIK PERTANIAN MODEN

BAJA O R G A N I K

TANAMAN BERTERES

TANAMAN SELINGAN

PERTANIAN MODEN

TANAMAN TUTUP BUMI

Jerami padi dibuat baja, Padi disemai waktu senja; Bumi kita sudah tua, Sampai masa musnahlah ia. Waktu malam pusing kota, Singgah makan mee Bandung; Jangan dicemari sungai kita, Di situlah tempat ikan berlindung. Pagi-pagi muncul mentari, Cahaya masih berbalam-balam; Sungai kita jika dicemari, Hilang seni warisan alam. Buah epal buah delima, Dibeli oleh anak nyonya; Sungai kita milik bersama, Janganlah kita cemarkannya. Hujung minggu diadakan pesta, Bunyi gitar lagu klasik; Apakah jenis manusia kita, Di dalam sungai dibuang toksik?