Anda di halaman 1dari 7

Tajuk! !

: Membantu ibu membuat kerja rumah.

Tarikh!!

: 2 April 2010

Penganjur!

: Ibu

Lokasi!!

: Rumah

Matlamat!

: Mengurangkan beban ibu dan mewujudkan rumah yang bersih dan cantik.

Objektif! :

i) Menunjukkan kasih sayang yang berkekalan terhadap ibu. ii) Menghargai jasa ibu yang banyak berkorban untuk kita. iii) Melahirkan anggota keluarga yang sanggup memikul tugas untuk kebaikan keluarga.

Penglibatan dan Peranan :

Pada tarikh 2 April 2010, ibu saya tidak berasa beberapa sihat. Oleh sebab itu, saya serta adik saya telah merancang untuk membantu ibu membuat kerja rumah pada masa lapang kami. Ibu kami banyak berkorban untuk menjaga dan mengasuh kami dengan penuh kasih sayang sejak kami dilahirkan. Saya dan adik saya amat bersyukur kerana mempunyai seorang ibu yang sanggup meluangkan segala masanya demi kebahagiaan hidup kami. Oleh itu, kami ingin menunjukkan penghargaan kami serta membalas jasa ibu dengan membantunya membuat kerja rumah.

Sebelum saya dan adik saya bermula membantu ibu membuat kerja rumah, saya telah sedar dan prihatin terhadap situasi yang dihadapi oleh ibu dan ingin meringankan bebannya yang berat kerana sanggup melakukan apa-apa sahaja untuk keselesaan hidup keluarga. Kami telah membahagikan tugas secara saksama dan adil. Kami juga memastikan bahawa masa yang diluangkan untuk aktiviti ini diuruskan dengan baik dan sistematik. Sejak kami kecil, ibu saya telah melakukan segala kerja rumah, memasak, mencuci kereta dan sebagainya secara bersendirian tanpa bergantung kepada orang lain. Dengan itu, saya dan adik saya telah merancang dan menyumbang idea untuk menolong ibu mencuci pinggan mangkuk selepas makan pagi, tengah hari dan malam serta menyapu lantai di rumah.

Semasa membuat kerja-kerja rumah ini, saya serta adik saya banyak menyumbang tenaga kami untuk memastikan pinggan mangkuk dicuci dengan baik dan lantai disapu sehingga bersih. Saya tidak mementingkan diri tetapi telah meluangkan masa saya untuk membantu ibu membuat kerja rumah supaya beliau dapat beristirahat buat seketika. Saya telah menunjukkan nilai bertanggungjawab dalam melakukan kerja-kerja rumah ini bersama adik saya dan juga rajin melakukannya. Saya dan adik saya telah menunjukkan kerjasama antara kami dengan bantu-membantu mencuci pinggan mangkuk dan menyapu lantai di rumah. Kami mengamalkan nilai toleransi supaya perselisihan faham dapat dielakkan. Sebagai anak sulung, saya menunjukkan kepimpinan dan telah mengawal keadaan supaya semua dapat dijalankan dengan licin.

Selepas semua kerja rumah dilakukan, saya dan adik saya berasa gembira kerana dapat membantu ibu dengan kerja rumahnya serta mengurangkan bebannya. Ibu juga berasa gembira melihat saya dan adik saya bekerjasama melakukan kerja rumah. Rumah juga berada dalam keadaan bersih dan selesa untuk didiami dan pinggan mangkuk juga telah dicuci dan dikeringkan.

Kesan yang diperolehi :

Aktiviti membantu ibu membuat kerja rumah telah menyebabkan saya berasa insaf kerana kebanyakan anak-anak pada masa kini tidak pedulikan ibu yang selalu membuat segala kerja rumah bersendirian. Ibu merupakan seorang yang banyak berkorban untuk kebahagiaan kita dan beliau juga merupakan orang yang telah melahirkan kita. Setiap individu haruslah sentiasa membantu ibu mereka tanpa sebarang pengaduan. Aktiviti ini telah memberi kesedaran kepada saya bahawa sikap tolong-menolong dan kasih sayang antara keluarga amat diperlukan untuk membina keluarga yang bahagia dan keadaan rumah yang selesa. Iktibar yang telah saya dapat ialah kita mestilah menghargai jasa ibu dengan membantunya kerana beliau banyak berjasa kepada kita. Aktiviti ini telah menyebabkan perubahan sikap dalam diri saya untuk membantu ibu pada setiap masa tanpa mengira apa, di mana atau bila.

Tajuk! !

: Program kitar semula.

Tarikh!!

: 9 September 2010

Penganjur! :

Lokasi!!

: Rumah

Matlamat!

: Mengurangkan pembaziran sumber alam dan pencemaran dalam negara.

Objektif! :

i) Menunjukkan sikap prihatin dan peka terhadap kepentingan alam sekitar. ii) Mewujudkan keadaan sekeliling yang bersih dan tidak tercemar. iii) Melahirkan keluarga yang mencintai alam sekeliling dengan berusaha menjaganya.

Penglibatan dan Peranan :

Pada tarikh 9 September 2010, saya telah merancang untuk mengadakan program kitar semula bersama keluarga saya sebagai satu langkah ke arah memelihara serta memulihara alam sekitar. Sejak kebelakangan ini, saya telah mendengar pelbagai berita tentang pencemaran alam dan pembaziran sumber bumi yang sedang berlaku di seluruh dunia. Berita ini telah menjana idea saya untuk mejalankan satu program kitar semula dengan keluarga saya. Dengan itu, saya telah mengemukakan idea ini kepada keluarga saya.

Sebelum melakukan program kitar semula ini di rumah, saya telah prihatin terhadap pembaziran sumber alam dan pencemaran alam sekitar yang sedang berlaku dengan kerap pada masa kini. Aktiviti ini telah menimbulkan idea dalam diri saya untuk bertindak demi kebaikan alam sekitar. Tanpa membuang masa, saya telah menguruskan rancangan saya serta menyumbang idea kepada keluarga saya supaya mengitar semula segala kertas dan surat khabar lama yang tidak diperlukan lagi. Selain itu, kami juga membahagikan tugas-tugas dan menguruskan masa dengan baik sebelum menjalankan program ini.

Semasa program kitar semula dengan keluarga saya dijalankan, saya banyak menyumbang tenaga dengan mengumpul segala kertas dan surat khabar lama yang tidak diperlukan lagi untuk dikitar semula. Saya telah meluangkan masa saya dengan mengumpul kertas-kertas dan surat khabar lama di rumah untuk dikitar semula. Saya juga telah mengikat segala kertas dan surat khabar lama dengan rapi supaya dapat dikitar semula dengan lebih senang. Walaupun dibuat pada skala kecil, saya banyak bertanggungjawab untuk menjayakan program ini supaya alam sekitar dapat dijaga. Saya juga telah rajin berusaha supaya keputusan dan hasil yang dikehendaki daripada program ini dapat dicapai. Kerjasama keluarga saya untuk membantu saya menjayakan program kitar semula ini juga amat penting. Saya telah menunjukkan kepimpinan dengan mengawal keadaan program ini untuk memastikan setiap anggota keluarga berusaha mengumpul dan mengitar semula kertas-kertas dan surat khabar lama tersebut. Saya serta setiap ahli keluarga mengamalkan nilai toleransi supaya persefahaman antara kami dapat dicapai.

Selepas program ini dijalankan, saya serta setiap anggota keluarga saya berasa puas hati kerana dapat menyumbang kepada kepentingan dan kebaikan alam sekitar. Dengan usaha kami ini, kami telah dapat menjaga dan menyelematkan alam sekitar. Alam sekeliling juga dipelihara dengan baik. Kepentingan alam sekitar amat penting dan dengan program kitar semula ini, kebersihan, keindahan dan keistimewaan alam sekeliling terjamin dan pencemaran juga dikurangkan demi keindahan negara dan dunia.

Kesan yang diperolehi :

Aktiviti kitar semula ini telah menyebabkan saya berasa insaf kerana alam sekitar pada masa kini kurang dijaga dan dipelihara. Kebanyakan orang dalam masyarakat pada masa kini tidak mewujudkan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar yang smat diperlukan. Program ini telah memberi kesedaran besar kepada saya bahawa alam sekeliling perlu dijaga dengan sebaik mungkin supaya orang ramai pada masa kini dan juga generasi yang akan datang dapat hidup dengan selesa dan harmoni bersama alam sekeliling. Dengan kewujudan alam sekitar yang bersih, kesihatan masyarakat juga terjamin. Pengajaran yang telah saya peroleh daripada program ini ialah kerjasama daripada semua pihak amat penting dan diperlukan untuk menjaga alam sekitar. Dengan usaha semua pihak ini, kita juga dapat mengurangkan pencemaran alam. Aktiviti ini telah menyebabkan perubahan sikap dalam diri saya untuk selalu berusaha memelihara dan memulihara alam sekeliling demi kebaikan dan kesejahteraan hidup.

Tajuk! !

: Menceriakan bilik darjah

Tarikh!!

: 27 Jun 2011

Penganjur! :

Lokasi!!

: Sekolah Sri Cempaka

Matlamat!

: Melahirkan suasana yang lebih ceria di dalam sekolah supaya pelajar dapat

belajar dengan lebih ceria. Objektif! :

i) Menunjukkan sikap prihatin terhadap suasana dalam kelas. ii) Mewujudkan keadaan sekeliling yang kemas dan sesuai untuk belajar. iii) Melahirkan pelajar yang mengetahui kepentingan memelihara suasana dalam kelas dan mewujudkan semangat berusaha demi menjaganya.

Penglibatan dan Peranan :

Pada 27 Jun yang lalu, saya telah merancang untuk menceriakan bilik darjah dengan rakan-rakan saya. Kami telah mendapat kebenaran cikgu Bahasa Inggeris kita iaitu Ms Helen untuk menceriakan bilik darjahnya. Sebelum saya melaksanakan tugas ini, saya telah sedar bahawa beliau memerlukan pertolongan menceriakan bilik darjahnya kerana poster-poster di belakang kelas sudah lama tidak ditukarkan. Saya telah prihatin terhadap keadaan ini dan menyumbang idea kepada beliau supaya membenarkan saya membantu menceriakan kelas pada waktu rehat. Dengan itu, saya telah diberi peluang untuk menceriakan bilik darjah dengan bantuan daripada rakan-rakan saya.

Semasa saya menjaga anak jiran, saya banyak meluangkan masa saya untuk melakukan segala tugasan yang diberi oleh jiran dengan sebaik mungkin dan juga untuk memastikan anak mereka dijaga dengan baik. Saya juga menyumbang tenaga saya dalam memastikan keselamatan dan keselesaan anak jiran terjamin. Saya juga bertanggungjawab dan rajin memikul tugas ini dengan sebaik mungkin sebagai bantuan kepada jiran saya. Saya juga mendapat kerjasama daripada ibu saya yang lebih mahir menjaga seorang anak demi memastikan keselesaan anak jiran saya. Saya menunjukkan kepimpinan dalam menjaga anak jiran saya dengan mengawal keadaan supaya tiada apa-apa yang bahaya berlaku kepadanya. Saya serta anak jiran saya juga menunjukkan nilai toleransi dengan saling menghormati antara satu sama lain supaya pertelingkahan faham dapat dielakkan.

Selepas saya menjaga anak jiran, jiran saya telah berasa gembira kerana dapat menghadiri perkahwinan kawannya dan anaknya juga dijaga dengan baik. Dengan menjalankan tugasan ini, saya juga telah menimbulkan kepercayaan dan keyakinan jiran terhadap saya. Mereka boleh bergantung kepada saya untuk menjaga anak mereka pada masa akan datang jika memerlukannya. Aktiviti ini juga telah mewujudkan hubungan yang harmoni antara kami dan hubungan antara jiran juga dapat dieratkan.

Kesan yang diperolehi :

Melalui aktiviti menjaga anak jiran saya ini, saya telah berasa insaf kerana kebanyakan masyarakat pada masa kini tidak hidup bersama secara aman dan harmoni serta tidak mempedulikan jiran mereka. Kebanyakan mereka hanya mementingkan diri sendiri sahaja. Selain itu, saya telah peka akan kepentingan menjalin hubungan yang baik antara jiran supaya hubungan masyarakat yang harmonis dan damai terjamin. Iktibar yang telah saya dapat melalui aktiviti ini pula ialah kita mestilah sanggup menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya, terutama jiran kita, supaya keamanan antara

kedua-dua pihak terjamin. Apabila kita memerlukan bantuan, jiran kitalah yang paling dekat untuk menghulurkan bantuan kepada kita. Oleh sebab itu, keharmonian dan keamanan antara jiran amat penting demi kesejahteraan hidup. Aktiviti ini juga telah menimbulkan perubahan sikap dalam diri saya supaya lebih berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dan erat antara jiran dan masyarakat demi kedamaian negara

Tajuk: Aktiviti membersihkan taman. Tarikh:

Penganjur:

Lokasi: Taman TTDI

Matlamat:

Mewujudkan suasana yang selesa dan memperindah di taman untuk keselesaan pengguna taman.

Objektif:

i. Menunjukkan sikap prihatin terhadap alam sekitar demi keselesaan pengguna taman lain. ii. Mewujudkan taman yang mempunyai lebih bersih dengan menceriakan lokasi tersebut. iii. Membantu mencantikkan taman supaya dapat meringankan beban pekerja di sana.

Penglibatan dan Peranan

! Pada Julai 2010, saya telah pergi ke Taman TTDI. Saya telah menyumbang idea menulis surat kepada Majlis Perbandaran supaya mendapat pengizinan bagi membersihkan kawasan taman tersebut. Selepas diizinkan untuk menanam pokok, saya telah menyumbang tenaga dan meluangkan masa membeli beberapa beg plastic yang besar dan sarung tangan serta memanggil beberapa kawan membantu saya.

! Semasa membersihkan kawasan di taman dengan rakan-rakan saya, saya bertanggungjawab untuk menentukan tempat-tempat yang kita akan bersihkan serta siapa yang akan membersihkan kawasan-kawasan tersebut. Saya dan rakan-rakan saya telah mengamalkan nilai kerjasama dengan membantu satu sama lain semasa membersihkan taman. Saya telah rajin mengutip sampah sarap yang berkeliaran dan membuangnya ke dalam tong sampah. Di taman, saya telah menunjukkan sifat kepimpinan dengan mengawal keadaan semasa membersih taman dengan mengarahkan rakan saya supaya matlamat tercapai.

! Rakan-rakan telah menunjukkan sifat toleransi dan prihatin kepada alam sekitar dengan membantu saya mencantikkan kawasan taman tersebut dan menolong pekerja di sana. Selepas aktiviti tersebut, saya dan rakan-rakan telah membuang semua beg plastik kita yang penuh dengan sampah ke dalam tong sampah.

Kesan yang diperolehi

! Apabila saya dan rakan-rakan menanam pokok-pokok di taman, saya telah insaf tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan di taman. Saya telah peka terhadap isu- isu kekurangan tong sampah di taman dan telah menyumbang tenaga bagi mencantikkan taman. Hal ini demikian kerana taman yang cantik akan menceriakan suasana di daerah kediaman.

! Saya dan rakan-rakan telah belajar iktibar selepas menjalankan kerja amal ini, iaitu kita haruslah membantu mewujudkan suasana yang lebih ramah lingkungan. Saya dan rakan-rakan telah mengalami perubahan sikap dan akan terus melakukan aktiviti ini di taman pada masa yang akan datang.