Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SEMARAK

71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


TAHUN
KELAS

TARIKH UJIAN / PEPERIKSAAN


~

MATA PELAJARAN
UJIAN / PEPERIKSAAN
ARAS KEMAHIRAN

BIL

TOPIK / ITEM

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

JUMLAH

PENILAIAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ARAS KESUKARAN
BILANGAN SOALAN

R = RENDAH
0

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

_________________________
(

S = SEDERHANA
0

________________________________
(
)
SK. Taman Semarak

T = TINGGI
0

Disahkan oleh,
___________________________
( Cik Hjh. Maznah Bt. Mohd Nor )
Guru Penolong Kanan 1,
SK. Taman Semarak.

1 UTM
2 USM
3 UPM
4 UKM
5 UUM
6 UMS

BAHASA MELAYU - K1
BAHASA MELAYU - K2
BAHASA INGGERIS - K1
BAHASA INGGERIS - K2
MATEMATIK - K1
MATEMATIK - K2
SAINS
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
KAJIAN TEMPATAN
KEMAHIRAN HIDUP
DUNIA SAINS TEKNOLOGI
MUZIK
BAHASA ARAB
SIVIK
PEND. JASMANI KESIHATAN

1 Januari
UJIAN - MAC
2 Februari
UJIAN - OGOS
3 Mac
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
4 April
TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 5 Mei
6 Jun
7 Julai
8 Ogos
9 September
10 Oktober
11 November
12 Disember
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KP Bahasa Melayu
KP Bahasa Inggeris
KP Matematik
KP Sains
KP Pendidikan Islam
KP Pendidikan Moral
KP Kajian Tempatan
KP Kemahiran Hidup
KP Pendidikan Seni
KP PJK

R = RENDAH
S = SEDERHANA
T = TINGGI
0
0
0

2011
2012
2013
2014
2015

NISBAH SOALAN BERDASARKAN ARAS KESUKARAN SOALAN ( TAKSONOMI BLOOM )

R = RENDAH
S = SEDERHANA
T = TINGGI

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SEMARAK


71800 NILAI
NEGERI SEMBILAN

ANALISA ITEM
BIL.
MURID

MATAPELAJARAN
TAHUN
KELAS
NAMA GURU
No.
Soalan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Topik / Item / Kemahiran


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aras
Soalan

Bil.
Betul

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Bil.
Salah

%
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

1 UTM
2 USM
3 UPM
4 UKM
5 UUM
6 UMS
R
S
T

2011
2012
2013
2014
2015

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

UJIAN - MAC
UJIAN - OGOS
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

BAHASA MELAYU - K1
BAHASA MELAYU - K2
BAHASA INGGERIS - K1
BAHASA INGGERIS - K2
MATEMATIK - K1
MATEMATIK - K2
SAINS
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
KAJIAN TEMPATAN
KEMAHIRAN HIDUP
DUNIA SAINS TEKNOLOGI
MUZIK
BAHASA ARAB
PEND. JASMANI KESIHATAN
SIVIK

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SEMARAK


71800 NILAI
NEGERI SEMBILAN

ANALISA ITEM
BIL.
MURID

MATAPELAJARAN
TAHUN
NAMA KP
No.
Soalan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Topik / Item / Kemahiran


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aras
Soalan

Bil.
Betul

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Bil.
Salah

%
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

1 UTM
2 USM
3 UPM
4 UKM
5 UUM
6 UMS

2011
2012
2013
2014
2015

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

UJIAN - MAC
UJIAN - OGOS
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

BAHASA MELAYU - K1
BAHASA MELAYU - K2
BAHASA INGGERIS - K1
BAHASA INGGERIS - K2
MATEMATIK - K1
MATEMATIK - K2
SAINS
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
KAJIAN TEMPATAN
KEMAHIRAN HIDUP
DUNIA SAINS TEKNOLOGI
MUZIK
BAHASA ARAB
PEND. JASMANI KESIHATAN
SIVIK