Anda di halaman 1dari 10

Tulis sebuah karangan bertajuk Diri Saya dengan menjawab soalansoalan berikut. (Kumpulan 1) 1. Siapakah nama kamu? 2.

Umur kamu berapa? 3. Di manakah kamu tinggal? 4. Keluarga kamu besar atau kecil? 5. Siapakah nama ibu dan ayah kamu? 6. Kamu ada berapa orang adik beradik? 7. Kamu anak keberapa dalam keluarga? 8. Di manakah kamu belajar? 9. Kamu belajar dalam kelas apa? 10. Siapakah kawan karib kamu? 11. Apakah hobi kamu? (ceritakan) 12. Apakah cita-cita kamu? (ceritakan) 13. Apakah matapelajaran kesukaan kamu? 14. Siapakah guru kesayangan kamu? (ceritakan) 15. Apakah makanan kegemaran kamu? 16. Apakah minuman kegemaran kamu? 18. Bagaimanakah kamu menjaga kesihatan kamu? (ceritakan)

Tulis sebuah karangan bertajuk Diri Saya dengan menjawab soalansoalan berikut.

(Kumpulan 2) 1. Siapakah nama kamu? Nama saya _________________________ 2. Umur kamu berapa? Umur saya ________ tahun. 3. Di manakah kamu tinggal? Saya tinggal di _____________________________ 4. Keluarga kamu besar atau kecil? Keluarga saya ______________ 5. Siapakah nama ibu dan ayah kamu? Nama ayah saya Encik _______________________. Nama ibu saya Puan _________________ 6. Kamu ada berapa orang adik beradik? Saya ada _______ orang adik beradik. 7. Kamu anak keberapa dalam keluarga? Saya anak ke-_______ dalam keluarga saya. 8. Di manakah kamu belajar? Saya belajar di _______________________________________________ 9. Kamu belajar dalam kelas apa? Saya belajar dalam ___________________________ 10. Siapakah kawan karib kamu? Kawan karib saya bernama _______________________________ 11. Apakah hobi kamu? Hobi saya membaca ____________________. Saya membaca buku cerita pada ___________________. 12. Apakah cita-cita kamu?

Cita-cita saya menjadi seorang ___________________. 13. Apakah matapelajaran kesukaan kamu? Mata pelajaran kesukaan saya ialah ______________________ 14. Siapakah guru kesayangan kamu? Guru kesayangan saya ialah _________________________ 15. Apakah makanan kegemaran kamu? Saya suka makan _______________________ 16. Apakah minuman kegemaran kamu? Saya suka minum _________________ 18. Bagaimanakah kamu menjaga kesihatan kamu? Setiap hari saya ________________ untuk menjaga kesihatan saya.

Tulis sebuah karangan bertajuk Diri Saya dengan menjawab soalansoalan berikut. (Kumpulan 3) 1. Siapakah nama kamu? Nama saya _________________________

2. Umur kamu berapa? Umur saya ________ tahun. (11) 3. Di manakah kamu tinggal? Saya tinggal di _____________________________ 4. Keluarga kamu besar atau kecil? Keluarga saya ______________ 5. Siapakah nama ibu dan ayah kamu? Nama ayah saya Encik _______________________. Nama ibu saya Puan _________________ 6. Kamu ada berapa orang adik beradik? Saya ada _______ orang adik beradik. 7. Kamu anak keberapa dalam keluarga? Saya anak ke-_______ dalam keluarga saya. 8. Di manakah kamu belajar? Saya belajar di ____________________________ (SJK(T) Jenjarom 9. Kamu belajar dalam kelas apa? Saya belajar dalam ___________________________ (Tahun 5 Tholkappiar) 10. Siapakah kawan karib kamu? Kawan karib saya bernama _______________________________ Tulis sebuah karangan bertajuk Sekolah Saya dengan menjawab soalan-soalan berikut. 1. Apakah nama sekolah kamu?
2. Di manakah sekolah kamu terletak?

3. Sekolah kamu terdiri daripada berapa buah bangunan?

(dua buah bangunan bertingkat tiga dan tiga buah bangunan satu tingkat)
4. Sekolah kamu ditubuhkan pada tahun berapa? (1960) 5. Berapa buah kelas ada di sekolah kamu?(7) 6. Siapakah nama Guru Besar sekolah kamu? (Encik D.Ramachanran) 7. Berapa ramai murid belajara di sekolah kamu? (200) 8. Berapa orang guru mengajar di sekolah kamu? (19)

9. Sebutkan kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah kamu? (kantin, bengkel kamahiran hidup, makmal sains, makmal komputer, bilik guru, biiik mesyuarat dan pusat sumber sekolah) 10. Sekolah kamu ada padang? (tidak, padang awam) 11. Bagaimanakah keadaan sekolah kamu? (bersih, indah, ada banyak pokok bunga) 12. Adakah murid-murid sekolah kamu mengambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan yang diadakan di peringkat daerah dan negeri? 13. Apakah kejayaan-kejayaan yang pernah dicapai oleh sekolah kamu? 14. Apakah sumbangan kamu kepada sekolah kamu? Tulis sebuah karangan bertajuk Hobi Saya dengan menjawab soalansoalan berikut. 1. Apakah hobi kamu? 2. Bilakah kamu melakukan akviti yang berkaitan dengan hobi kamu? - pada waktu lapang,

- pada cuti sekolah 3. Sebutkan aktiviti-aktiviti yang kamu lakukan sebagai hobi. Contoh : - menanam sayur di belakang rumah - Seminggu sekali membuang rumput di sekeliling pokok - Membaja supaya sayur-sayuram cepat membesar, hasil banyakk. - menyiram - menyembur racun serangga jika mendapat penyakit - menuai hasil - sebahagian diberikan kepada emak untuk dimasak - sebahagian dijual kepada jiran-jiran 4. Apakah faedah yang kamu dapat daripada hobi kamu? - berkebun dapat menyihatkan badan, boleh dijadikan sebagai senaman. - Duit daripada hasil jualan membantu keluarga, disimpan dalam tabung. - Hati bergembira apabila melihat tanaman mengeluarkan hasil. - Mendapat sayur-sayuran yang segar. - Dapat menjimatkan belanja keluarga 5. Kesimpulan - hobi membolehkan kita menghabiskan masa lapang dengan aktiviti-aktiviti berfaedah.

Tulis sebuah karangan bertajuk Aku sebuah buku cerita dengan menjawab soalan-soalan berikut.
1. Siapakah kamu? 2. Apa judul kamu? 3. Kamu diperbuat daripada apa? 4. Kamu mengandungi berapa muka surat?

5. Apakah yang berlaku kepada kamu setelah siap dicetak? 6. Kamu dihantar ke mana? 7. Di kedai itu kamu diletakkan di mana? 8. Kamu mendapat banyak kawan baharu? 9. Pada suatu hari siapa datang ke kedai kamu?

10. Dia hendak membeli apa? 11. Dia membeli kamu? 12. Berapakah harga kamu? 13. Bilakah dia membaca kamu? 14. Apa perasaan dia apabila membaca kamu? 15. Pada suatu hari apa berlaku kepada aku? (terkena air hujan, tulisan pada helaian aku hilang) 16. Apa tindakan tuan aku terhadap aku? (menjual aku kepada pembeli kertas lama) 17. Bagaimana perasaan aku setelah dijual sebagai kertas lama?

Pindahkan isi karangan hobi saya kedalam format surat kiriman tidak rasmi. (menulis surat kiriman kepada kawan untuk menceritakan tentang hobi kamu) (nama dan alamat) __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ (tarikh)

__________________________ Kepada saudara/i __________________________. Apa khbar saudara/I di sana? Saya di sini sihat. Saudara/I, saya telah menerima surat saudara/I pada minggu lepas. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara/I kerana sudi menulis kepada saya. Dalam surat saudara/I meminta saya menceritkan tentang hobi saya. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _______________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________. Sekian, terima kasih. Yang benar, ________________ Pindahkan isi karangan hobi saya kedalam format surat kiriman tidak rasmi. (menulis surat kiriman kepada kawan untuk menceritakan tentang hobi kamu) (nama dan alamat) __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ (tarikh) __________________________ Kepada saudara/i __________________________. Apa khbar saudara/I di sana? Saya di sini sihat.

Saudara/I, saya telah menerima surat saudara/I pada minggu lepas. Dalam surat ini saya ingin menceritakan tentang _____________ saya. Hobi saya ialah ___________________________. Saya menanam sayur di belakang ___________________ saya. Saya menanam sayur pada waktu __________________. Saya menanam sayur seperti ______________________, _______________________, ________________ dan lain-lain lagi. Setiap hari saya ___________________ air. Dua minggu sekali saya ___________________ sayur-sayuran. Saya juga menyembur ____________ serangga jika sayur-sayuran saya mendapat penyakit. Saya ___________________ sayur-sayuran ____________ apabila sayur-sayuran mengeluarkan ______________. Sayur-sayuran yang saya tuai akan saya berikan kepada emak untuk ______________. Saya juga ___________________ sayur-sayuran kepada _________________. Duit daripada jualan sayur akan saya simpan dalam _____________. Duit tabung ini saya gunakan untuk perbelanjaan sekolah. Beginilah saya melakukan hobi saya. Sekian, terima kasih. Yang benar, ________________ Tuliskan temu bual kamu dengan sahabat baharu kamu. Bawani : Siapakah nama kamu? Kumar : Bawani : Umur kamu berapa? Bila dan di manakah kamu dilahirkan? Kumar : Bawani : Keluarga kamu besar atau kecil? Kumar : Bawani : Siapakah nama ibu dan ayah kamu? Kumar : Bawani : Kamu ada berapa orang adik-beradik?

Kumar : Bawani : Kamu anak keberapa dalam keluarga? Kumar : Bawani : Siapakah kawan karib kamu? Kumar : Bawani : Apakah hobi kamu? (ceritakan) Kumar : Bawani : Apakah cita-cita kamu? (ceritakan) Kumar : Bawani : Apakah mata pelajaran kesukaan kamu? Kumar : Bawani : Siapakah guru kesayangan kamu? (ceritakan) Kumar : Bawani : Apakah makanan kegemaran kamu? Kumar : Bawani : Apakah minuman kegemaran kamu? Kumar : Bawani : Bagaimanakah kamu menjaga kesihatan kamu? (ceritakan) Kumar :