Anda di halaman 1dari 5

Borang KDS/ 80

PERMOHONAN UNTUK MEMBUAT KUTIPAN DERMA (Hendaklah disediakan dalam 6 salinan) BAHAGIAN PERTAMA 1. Nama dan Alamat sekolah : SK. Sungai Jejawi, 36000 Teluk Intan, Perak. 2. Butir-butir berkenaan kutipan derma:a. Tujuan kutipan : Pembiayaan Belian Buku dan Prasarana Sekolah . b. Kutipan ini dirancang oleh : Persatuan Ibu Bapa dan Guru. c. Penglibatan murid ( Sila sebutkan tugas mereka dengan jelasnya) d. Kutipan dibuat daripada : Ibu bapa/ Penjaga, Syarikat-syarikat, Institusi kerajaan, dan swasta serta orang perseorangan. e. Kutipan: Kawasan/ Jajahan kutipan dibuat: Seluruh Malaysia. f. Tarikh kutipan dimulakan : 16 MEI hingga 13JULAI 2011 g. Anggaran kutipan derma : RM 12,000.00 (DUA BELAS RIBU RGT) h. Cara-cara kutipan dibuat : Jogathon dan sumbangan derma. i. Tarikh peristiwa diadakan ( jika berkenaan): 23 JULAI 2011. 3. Butir-butir kutipan lain pada tahun ini :a. Tujuan -tujuan kutipan : b. Tarikh-tarikh kutipan : -

c. Sila sebutkan rujukan-rujukan surat berkenaan daripada jabatan ini :

4. Saya mengaku akan mematuhi syarat-syarat yang ternyata di dalam pekeliling Kementerian No.25/1959 bertarikh 10.09.1959,No.260 bertarikh 25.10.1965 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1983 dan syarat-syarat di dalam sekolah ( General Regulations, 1951 ) 5. Bersama ini disertakan contoh surat rayuan/ kad jogathon/ tiket/ kupon dengan dua salinan. . Tandatangan Pemohon Nama Pemohon : Tn. Hj. Mat Radzi Bin Din Jawatan : YDP PIBG SKSJ

* Jawatan bermakna jawatan yang dipegang di dalam sekolah berkenaan misalnya Pengerusi PIBG, Pengerusi Jemaah Sekolah dan Lain-lain

BAHAGIAN KEDUA Ulasan Pengetua/ Guru Besar : _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

.. ( Tandatangan Pengetua/ Guru Besar ) Nama Pengetua/ Guru Besar :. ________________________________________________________________ UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Bil.( ) dlm. J . Pen. Pk. Pend. A3/ SK Cop Sekolah :

Tarikh : BAHAGIAN KETIGA DILULUSKAN dengan syarat-syarat berikut : yang bertanda/ sahaja) :1. 2. 3. Tiap-tiap derma itu adalah dengan sukarela, tiada paksaan Resit-resit penerimaan hendaklah diberi kepada penderma Nombor surat berkenaan ini hendaklah ditulis dalam tiap surat rayuan/ kad/ tiket/ kupon 4. Bagi kutipan yang menggunakan kad, nama dan nombor kad pengenalan penderma hendaklah dicatat 5. Buku-buku resit/ tiket/ kad/ kupon hendaklah dicop dengan cop sekolah sebelum digunakan/ dijual. Semua kutipan hendaklah dimasukkan dalam akaun bank PIBG / sekolah dan tertakluk kepada pemeriksaan audit

6.

Satu laporan lengkap serta penyata kewangan hendaklah dihantar ke jabatan ini dalam tempoh satu bulan selepas kutipan itu selesai.

7. 8.

Murid-murid di bawah 16 tahun tidak dibenarkan terlibat dengan kutipan ini. Peserta-peserta tidak dibenarkan kutipan dari rumah ke rumah di jalanraya, di tempat-tempat awam tanpa kebenaran daripada pihak polis. Peserta hanya boleh menjalankan kutipan daripada ibubapa, saudara mara dan sahabat handai.

9.

Sebagai pegawai kerajaan hendaklah mematuhi kehendak-kehendak Perintah Am Bab D (6) & (7). Kebenaran ini berkuatkuasa hingga.

Pendaftaran Sekolah

S.K: 1. 2. 3. 4. Bendahari Negeri Perak, Ipoh Ketua Audit, Jabatan Pendidikan Perak Pegawai Pendidikan Daerah berkenaan Ketua Polis Daerah berkenaan

SK SUNGAI JEJAWI 36000 TELUK INTAN, PERAK. KERTAS CADANGAN PROJEK JOGHATON 2011 NAMA PROJEK TARIKH ANJURAN SASARAN MATLAMAT ini. OBJEKTIF : Boleh membeli alat-alat seperti berikut: A. 500 buah buku B. Perbaiki Prasarana Sukan C. Membina Pondok Menunggu JUMLAH STRATEGI 1. Lantik AJK 2. Laluan. 3. Kad Jogathon. 4. Kebenaran JPN (Seluruh Negeri) 5. Lantik Ketua-ketua/ Penjaga. 6. Resit-resit. 7. Sampul Surat. 8. Setem-setem. 9. Alamat-alamat. RM4 000.00 RM4 000.00 RM4 000.00 RM12 000.00 : Jogathon. : 23.7.2011 : PIBG SK SUNGAI JEJAWI : RM 12 000.00 : Hasil daripada kutipan ini dapat membiayai dari segi keselamatan, keceriaan, MASA : 8.00 PAGI

kesihatan serta kecemerlangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran demi untuk warga sekolah

SUMBER-SUMBER 1. Guru-guru 2. AJK PIBG 4. Ahli Politik 5. Ibu bapa 340 x 10 JUMLAH 36xRM50 8 x RM100.00 RM 1800.00 RM 800.00 RM 1000.00 RM 5000.00 RM 3400.00 RM12 000.00

3. Sekolah-sekolah 200 x RM5

Rayuan derma daripada orang perseorangan atau kumpulan dan syarikat-syarikat berbentuk barangan. Disediakan oleh ___________________________ (MOHAMAD ZAFIFI BIN ANSOR) PK KOKURIKULUM.