Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Pendidikan Jasmani Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid

Pengalaman Lepas Objektif : Pendidikan Jasmani : Kemahiran Pergerakan : Pergerakan Asas : Pergerakan Lokomotor : 20 Julai 2010 : 7.40 pagi 8.10 (30 minit) : 2 Marikh : 42 orang (19 lelaki dan 23 perempuan) : Murid telah mempelajari kemahiran imbangan. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1) Psikomotor

melakukan aktiviti ketinting dalam laluan zig-zag pada jarak 5 meter sekurang-kurangnya 3 daripada 5 kali percubaan dengan menggunakan teknik yang betul.

2) Kognitif 3) Afektif

: :

menyatakan teknik melakukan aktiviti ketinting yang melibatkan anggota tangan dan kaki secara lisan. menunjukkan kerjasama semasa melakukan aktiviti secara bersama.

Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai Penggabungjalinan Kesepaduan Alatan

: Membuat analisis. : Keberanian, kebebasan, kerjasama. : Kecergasan-Daya Tahan Otot : Matematik : Skital (15)

Bahagian/ Masa Permulaan (5 minit)

Aktiviti Memanaskan badan i) Lari anak setempat

Butiran Mengajar

Organisasi Petunjuk

Alatan/ KBKK/ Nilai Alatan: i) Skital

- Badan ditegakkan. - Mata pandang ke hadapan. - Lutut diangkat 45 ke hadapan. - Siku di bengkokkan 90. - Tangan di hayunkan sedikit. _Guru _Murid _Skital

KBKK: i) ii) Menyusun urutan Mengikut keutamaan iii) iv) Nilai: Menghubu ng kait Menilai

- Badan ditegakkan. ii) Regangan kaki - Mata pandang ke hadapan. - Kaki melangkah ke sisi ke kiri dan ke kanan. - Tangan bergerak bebas. - Badan ditegakkan. - Mata pandang ke hadapan. iii) Regangan kaki - Kaki melangkah ke hadapan dan ke belakang. - Lutut diangkat 90 ke hadapan. - Tangan bergerak bebas. Strategi: i) iii) i) ii)

Berdikari Menghorm ati Estetika

Mengkons epsi konsep

Bahagian/ Masa

Aktiviti
1) Ketinting

Butiran Mengajar
5 2 4 1 6 3

Organisasi

Alatan/ KBKK/ Nilai

- Badan ditegakkan. - Mata pandang ke hadapan. - Kaki kiri diangkat ke belakang. - Tangan kiri memegang kaki kiri - Tangan kanan didepakan. - Lutut dibengkokkan 90. - Melompat dengan kaki kanan. Petunjuk _Guru _Murid

dalam Laluan Zig-Zag

Arahan

Skip dari satu skital ke satu skital yang lain dalam laluan zig-zag dengan teknik yang

Bahagian/ Masa Kemuncak (6 minit)

Aktiviti Permainan kecil


i)

Butiran Mengajar

betul. Organisasi Petunjuk

Alatan/ KBKK/ Nilai Alatan : i) KBKK : i) ii)


iii)

Kejarkejar Ketinting

Badan ditegakkan. Mata pandang ke hadapan. Kaki kiri diangkat ke belakang. - Tangan kiri memegang kaki kiri - Tangan kanan didepakan. - Lutut dibengkokkan 90. - Melompat dengan kaki kanan.

_Guru _Murid Arahan Seorang murid akan mengejar murid yang lain secara skip dan memecahkan belon rakan.

Skital

Menghub ung kait Meramal Menganali sis Membuat keputusan

iv)

Nilai : i) ii) iii) iv) Berdikari Keberania n Kebebas an Kerjasam a

Strategi : i) Mengkons epsi konsep dan maklumat

Bahagian/ Masa Penutup (4 minit) i)

Aktiviti
1) i) Menyejukan Tarik nafas

Butiran Mengajar Badan ditegakkan. - Badan ditegakkan.seluas bahu. Kaki di buka - Mata Mata pandang ke pandang ke hadapan. - Lutut hadapan.45. diangkat - Siku di bengkokkan 90. ke Angkat tangan lurus - Tangan di hayunkan sedikit. atas. Tarik nafas melalui

Organisasi Petunjuk _Guru _Murid _Skital

Alatan/ KBKK/ Nilai Alatan: i) KBKK: i) ii) Menyusun urutan Mengikut keutamaa n iii) iv) Nilai: i) ii) iii) Strategi: i) Mengkons epsi konsep Berdikari Rasional Estetika Menghub ung kait Menilai Skital

badan Lari anak setempat

1) Perbincangan ii) Regangan kaki

- Badan ditegakkan. hidung. - Mata Hembus nafas melalui pandang ke hadapan. - Kaki kanan diunjurkan 90 ke mulut. hadapan membentuk kekuda kaki. Apakah dua anggota - Letakkan kedua-dua tangan di badan terpenting yang atas lutut kanan. terlibat semasa - Kaki kiri diunjurkan lurus ke melakukan aktiviti skip?

2) Menyimpan alatan

belakang. Nyatakan teknik melakukan aktiviti skip - Badan ditegakkan. yang melibatkan dua - Mata anggota badan tersebut. pandang ke hadapan. - Berdiri di atas sebelah kaki kiri.

iii)

Regangan kaki

Pembahagian tugasan.

Simpan dan susun alatan.