PENGURUSAN KEWANGAN PRASEKOLAH

PENGURUSAN KEWANGAN
JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR 11700 PULAU PINANG

1

OBJEKTIF
Supaya Guru Besar memahami dan mahir dalam pengurusan kewangan prasekolah

2

KEWANGAN
PENGENALAN : 

Prasekolah mempunyai peruntukan kewangannya sendiri Ia perlu diurus dengan sempurna mengikut prosedur yang betul Sebagai pengurus sekolah Guru Besar perlu mengetahui peranan dan tanggungjawab dalam mengurus kewangan tersebut 3 

PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN KEWANGAN 


Konsep Pengurusan Kewangan Legality
patuh kepada semua undang-undang dan peraturanperaturan kewangan 

Perwakilan Kuasa
Peringkat-peringkat kawalan 

Akauntabiliti
Kepertanggungjawaban dalam melaksanakan aktiviti

4

PERUNTUKAN DI BAWAH AKTIVITI PENDIDIKAN PRASEKOLAH 5 .

Elaun dan KWSP Elaun Pengasuh Sambilan Bantuan PCG Bantuan Makanan 6 .PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH   Emolumen .Gaji.

PENGURUSAN EMOLUMEN ( 10000 ) Guru Pembantu Pengurusan Murid Pengasuh Prasekolah Sambilan 7 .

EMOLUMEN : Gaji : Imbuhan Tetap Khidmat Awam ( ITKA ) : Imbuhan Tetap Perumahan ( ITP ) : Cola KWSP : Majikan : 12% Individu : 8% Jika dipohon pencarum potongan individu boleh : 11% 8 Gaji Elaun .

GAJI Semua pembayaran gaji Guru dan Pembantu Pengurusan Murid ( PPM ) dibayar melalui : eSPKB 9 .

DOKUMEN YANG PERLU DIHANTAR KE PPD/JPN/AG GURU SEDIA ADA  SG 20 Surat Arahan Potongan 10 .

DOKUMEN YANG PERLU DIHANTAR KE PPD/JPN/AG GURU / PPM BARU    Jadual Perkiraan Gaji Laporan Perubahan Salinan Surat Pelantikan Salinan Akaun Bank Salinan Penyata KWSP KWSP Borang A 3 salinan 11 .

DOKUMEN YANG PERLU DIHANTAR KE PPD/JPN/AG GURU / PPM BERTUKAR MASUK  Sijil Gaji Akhir (jika dari luar) SG 20 Penyata Perubahan (Kew 8) 12 .

GAJI PEMBANTU PENGURUSAN MURID DAN ELAUN PENGASUH PRASEKOLAH SAMBILAN 13 .

A RM 300.00 KWSP ( Rujuk Jadual KWSP ) 14 .00 : Kat. B RM 200.GAJI PEMBANTU PENGURUSAN MURID Gaji RM 820.00 : Kat.00 Cola : Kat.00 ITP RM 180. C RM 100.38 ITKA RM 115.

90 sehari ITKA RM 4.ELAUN PENGASUH SAMBILAN  Jawatan secara sambilan Bayaran harian ( Pada hari-hari persekolahan sahaja ) Kadar : Elaun RM 30.00 sebulan 15 . B RM 8.20 sehari KWSP . C RM 4.00 sehari : Kat.10 sehari Cola : Kat.70 sehari : Kat.Majikan (Rujuk Jadual ch) RM 107. A RM 13.

00 ITKA ( RM 4.00 JUMLAH KESELURUHAN = RM1059.PERKIRAAN ELAUN SEBULAN GAJI ( RM 30.00 16 .10 X 20 Hari ) = RM 82.00 COLA ( Contoh Kategori A RM13.90 X 20 Hari ) = RM 618.00 KWSP (Rujuk Jadual KWSP ) = RM 99.00 X 20 hari ) = RM 260.

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN    Kew 304 Kew 304 A Penyata Perkiraan Gaji Jadual kedatangan Laporan Perubahan Gaji Salinan Buku Akaun KWSP ( Borang A ) - 3 salinan 2 salinan 17 .

Cola B 41 211 560101 030207 29303 .EMOLUMEN  Dibayar di bawah peruntukan prasekolah Kod tuntutan seperti berikut : B 41 211 560101 030207 29301 .Elaun B 41 211 560101 030207 29302 .KWSP * Berdasarkan kod negeri masing-masing 18 .ITKA 29302 .

PERINGATAN PENTING Tuntutan mestilah dihantar ke JPN pada atau sebelum 10 haribulan berikutnya setiap bulan Tuntutan mestilah dibuat setiap bulan 19 .

PENTING Pastikan Gaji Guru Prasekolah di caj di bawah aktiviti prasekolah KOD PROG/AKT : 030201 20 .

IMPLIKASI SALAH CAJ Jika salah caj pihak sekolah/PPD/JPN terpaksa jurnalkan balik peruntukan tersebut Melibatkan prestasi perbelanjaan yang rendah 21 .

BANTUAN PERKAPITA ( PCG ) 22 .

7 Tahun 2000 ( Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah ) 23 .Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 ( Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah ) menggantikan Surat Pekeliling Kewangan Bil.

Kadar-kadar tertentu ditetapkan bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh pihak sekolah 24 .BANTUAN PCG Bantuan Per Kapita ( PCG ) merupakan satu bantuan kewangan untuk pembelajaran yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada Sekolah Bertaraf Kerajaan atau Bantuan Kerajaan.

KEGUNAAN PERUNTUKAN PCG Pembelian peralatan dan bahan habis guna untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.1573/17/Jld14(4)Bertarikh 16 Okt 2002 jadual 1C (1 )  25 . video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan P&P (Rujuk Pekeliling Kewangan Bil 5/2002 Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah rujukan KP. ensiklopedia. Pembelian buku rujukan. perisian.

KEGUNAAN PERUNTUKAN PCG ( sambungan ) Program & lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses P&P sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan Perolehan harta modal adalah DIBENARKAN & TERHAD 26 .

PROSEDUR TUNTUTAN Terbahagi kepada dua : a) Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan b) Sekolah yang tidak menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan 27 .

00 SEORANG MURID SETAHUN JUMLAH : Tertakluk kepada 1. Bilangan Kelas diluluskan Ch: Borang tuntutan PCG 28 .KADAR PERUNTUKAN PCG KADAR RM 100. Bilangan murid 2.

BAKI PERBELANJAAN Peruntukan PCG tidak melebihi 10 % daripada jumlah asal dibenarkan dibawa ke tahun hadapan 29 .

ASAS TUNTUTAN   Tuntutan ditetapkan sekali setahun Tuntutan berdasarkan bilangan enrolmen murid Tertakluk juga pada bilangan kelas diluluskan Dikemukakan kepada PTJ selewat .lewatnya pada 31Januari setiap tahun Tuntutan penyelarasan aktiviti prasekolah tidak dibenarkan 30 .

BANTUAN MAKANAN 31 .

6 Tahun 2002 ( Pemberian Bantuan Makanan Untuk Pelajar ) menggantikan Surat Pekeliling Kewangan Bil. 8 Tahun 2000 ( Pemberian Bantuan Makanan Untuk Pelajar ) 32 .Surat Pekeliling Kewangan Bil.

50 RM 1.BANTUAN MAKANAN  KADAR : Peruntukan Makan lama RM1.80 Seorang murid sehari BILANGAN HARI : 200 Hari (Rujuk Surat Siaran 8/2010) 33 .

BANTUAN MAKANAN Borang PS (BM ) hendaklah dilengkapkan dan dikemukakan ke JPN seperti tarikh yang ditetapkan ( rujuk surat Pekeliling Kewangan Bil.Lampiran D Borang PS ) 34 . 5 Tahun 2002 .

Dibelanjakan untuk penyediaan makanan sahaja 35 .

O dibuat oleh Pembantu Tadbir Contoh nota minta 36 .Bahan keperluan .PROSEDUR TUNTUTAN MAKAN/MINUM MURID Guru berbincang dengan PPM . bawang dan sebagainya .Buat nota minta kepada pentadbir .Proses L.beras.Nota minta disahkan oleh guru besar . lada.

KEW.PS 4 37 .

PROSES PEROLEHAN KEWANGAN PRASEKOLAH Maklumat Yang Diperlukan Data/Maklumat Murid Data/Maklumat PPM Data/Maklumat Guru ( Ketepatan data mestilah tepat ) 38 .

Menyediakan Prestasi Belanjawan Tahunan Guru menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) untuk dibentang kepada pengurus sekolah  39 .PROSES PEROLEHAN KEWANGAN PRASEKOLAH Pusat-pusat PTJ Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus dua tahun ke hadapan.

KOD OBJEK SEKOLAHSEKOLAH PTJ OBJEK AM 10000 20000 30000 40000 EMOLUMEN PERKHIDMATAN & BEKALAN ASET PEMBERIAN & BAYARAN TETAP 40 .

FAEDAH-FAEDAH KEWANGAN YANG LAIN 41 .GAJI & UPAH 12000 .OBJEK SEBAGAI (OS) 10000 EMOLUMEN : 11000 .SUMBANGAN BERKANUN UNTUK KAKITANGAN 14000 .ELAUN TETAP 13000 .ELAUN LEBIH MASA 15000 .

OBJEK SEBAGAI ( OS ) 20000 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN : 21000 .SEWAAN 28000 .PENGANGKUTAN BARANG 23000 .PERHUBUNGAN DAN UTILITI 24000 .PERBELANJAAN PERJALANAN & SARA HIDUP 22000 .PENYELENGGARAAN DAN PERKHIDMATAN KECIL YG DIBELI 29000 .PERKHIDMATAN IKHTISAS & HOSPITALITI 42 .

TANAH DAN PEMBAIKAN TANAH 32000 .OBJEK SEBAGAI ( OS ) 30000 ASET : 31000 .HARTA MODAL YANG LAIN 36000 . POKOK DAN BENIH 43 .BINATANG.KENDERAAN DAN JENTERA 35000 .KEMUDAHAN DAN PEMBAIKAN 34000 .BANGUNAN DAN PEMBAIKAN BANGUNAN 33000 .

TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN 45000 .PEMBERIAN DALAM NEGERI 43000 . DIVIDEN & KENAAN BAYARAN HUTANG 46000 .FAEDAH. BIASISWA & DERMASISWA 42000 .OBJEK SEBAGAI ( OS ) 40000 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP : 41000 .PEMBERIAN KE LUAR NEGERI 44000 .GANJARAN 44 .BANTUAN PENDIDIKAN.PENCEN 47000 .

ABM SEKOLAH-SEKOLAH BUKAN PTJ Anggaran Belanjawan akan diurus oleh PPD dan diselaraskan oleh JPN Sekolah-sekolah Bukan PTJ hanya dikehendaki mengemukakan maklumat yang diminta oleh PPD dan JPN 45 .

Penglibatan usahawan Bumiputra.Dasar-dasar Perolehan Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi 46  .

Prinsip-Prinsip Perolehan   Akauntabiliti awam (public accauntability) Diuruskan secara telus (transparent) Nilai faedah terbaik (best value for money) Saingan terbuka (open and fair competition) Adil dan saksama 47 .

Kaedah-kaedah Perolehan Kontrak Pusat Pembelian Terus Sebutharga Tender Rundingan Terus 48 .

Amalan-amalan Baik Dalam Perolehan    Rancang perolehan Kajian Pasaran (sebut harga informal) Beli daripada pelbagai syarikat Rujuk peraturan kewangan Tanya kalau tidak tahu Elakkan kepentingan individu 49 .

sebutharga dan tender Pengawal dan menyeliaan perlu Pemeriksaan mengejut Selenggara semua Pekeliling. Surat Pekeliling Perbendaharaan 50 .   Dapatkan/selenggara senarai kontraktor/pembekal berdaftar Adakan senarai semakan untuk Perolehan terus.

KELEMAHAN PENGURUSAN DAN AKAUNTABILITI KEWANGAN Kutipan lewat direkodkan dalam buku tunai Pemeriksaan mengejut terhadap wang tunai dan Barangan berharga tidak dibuat sekali dalam tempoh 6 bulan Daftar bil dan buku vot tidak diselenggarakan. 51  .

KELEMAHAN PENGURUSAN sambungan« 

Borang pesanan kerajaan tidak diisi dengan lengkap Penyataan penyesuaian hasil dan perbelanjaan tidak disediakan Daftar harta modal dan daftar inventori tidak diselenggarakn Pemeriksaan stok tidak dijalankan
52  Kajian Kementerian Pendidikan ke atas 29 sekolah Berasrama Penuh didapati tidak mematuhi Arahan Perbendaharaan mengenai kutipan hasil. Pegawai yang sama menerima kutipan, Menulis dan menandatangani resit, Mencatat dalam buku tunai. Penyesuaian Hasil antara Jabatan dan Pusat Perakaunan tidak teratur. Punca: 
 

Kurang penyeliaan pihak pengurusan Kurang latihan Kurang kakitangan berbanding beban tugas Perlu ada pembantu akaun

53Daftar Modal, Inventori dan Stok Bekalan Pejabat tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini

54

PENEMUAN AUDIT

55

TERIMAAN ‡KUTIPAN TANPA KELULUSAN ‡KUTIPAN LEWAT SERAH KE PEJABAT ‡KUTIPAN TIDAK DIPERAKAUNKAN ‡RESIT MURID LEWAT DIKELUARKAN ‡KELEMAHAN PENYEDIAAN BUKU RESIT ‡DAFTAR BUKU RESIT TIDAK MENGIKUT FORMAT 56 .

PEMBELIAN TIDAK GUNA NOTA MINTA PERBELANJAAN TANPA L/O SEKOLAH KELEMAHAN PENYEDIAAN L/O TIADA PERAKUAN MUTU DI L/O 57 .

PEMBAYARAN/PERBELANJAAN ‡PEMBAYARAN ‡ TANPA DOKUMEN SOKONGAN ‡PERBELANJAAN TANPA KELULUSAN ‡PERBELANJAAN YANG MERAGUKAN ‡PERBELANJAAN MELEBIHI PENDAPATAN ‡KELEMAHAN PENYEDIAAN BAUCER BAYARAN ‡BIL LEWAT JELAS 58 .

LAIN-LAIN TEGURAN ‡PEROLEHAN ALAT ICT TANPA KELULUSAN ‡KELEMAHAN PENYEDIAAN BUKU TUNAI ‡AKAUN SUBSIDIARI TIDAK KEMASKINI/ DISELENGGARA ‡TIADA J/KUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN 59 .

TEGURAN DAN PEMERHATIAN AUDIT PENARAFAN SIJIL SEHINGGA 20 JULAI 2010 TARAF SANGAT BAIK BAIK MEMUASKAN KURANG MEMUASKAN TIDAK MEMUASKAN JUMLAH JUMLAH SEKOLAH 4 18 125 7 3 157 60 .

5 Tahun 2007 (Berkuatkuasa 2 Mac 2007) Oleh: .TAKLIMAT TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) -Pekeliling Perbendaharaan Bil.

PELUPUSAN 7. 3. 2.BAB 1. PENYIMPANAN & PEMERIKSAAN 5. KEHILANGAN & HAPUS KIRA . PENDAHULUAN PENERIMAAN PENDAFTARAN PENGGUNAAN. 4. PENYELENGGARAAN 6.

pelupusan & penggantian aset .1.PENDAHULUAN/TUJUAN TujuanTujuan-Mengurus aset kerajaan dengan sistematik -Mudah mengetahui kedudukan aset -Mudah semasa membuat penyelenggaraan.

2.PA-1 . Buku Manual Jika terdapat kerosakan @ perselisihan maka isi borang KEW.PENERIMAAN Pastikan mengikut spesifikasi dan diuji Berserta Surat Jaminan.

hamparan.Perlu penyelenggaran berjadual tanpa mengira harga perolehan asal 2. HARTA MODAL (KEW.00 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual ii.Harga lebih dari RM1000. hiasan. langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal .Perabot.00 setiap satu ii. INVENTORI (KEW.PA-3) i.Harga kurang dari RM1000.ASET ALIH TERBAHAGI KEPADA DUA 1.PA-2) i.

(KEW.PA-2) ATAU INVENTORY .(KEW.PA-3) .KAEDAH MEREKODKAN PERALATAN DALAM KAD DAFTAR HARTA MODAL .

3.PENDAFTARAN ‡ Didaftarkan dalam tempoh dua minggu Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-8) dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya .PA-6) Senarai Aset di lokasi (KEW.PA-4) Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-7) dalam dua salinan Laporan Tahunan Harta Modal & Inventori (KEW.PA-5) Penglabelan Aset Pergerakan Aset (Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW.

312 & KEW.PA-5 . hendaklah disenaraikan di dalam KEW.PA-2.PA-4 & KEW.PA-5 secepat mungkin tidak melebihi enam bulan mulai tarikh Pekeliling Manakala sebelum tahun 2006.PA-3. KEW.313 hendaklah dipindahkan kepada borang baru KEW.PA-4 & KEW. KEW.* PERINGATAN Semua maklumat berkaitan Harta Modal & Inventori bagi tahun 2007 dari borang lama KEW.

CONTOH PELABELAN KPM/JPNPP153/H/10/1 Kementerian/ Kementerian/tempat aset/nama aset/tahun/nombor siri berturutan aset/ aset/tahun/ KPM/SMKBM153/I/10/1KPM/SMKBM153/I/10/1-50 .

PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-7) Simpan daftar aset .PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terima aset bersama punca maklumat Tentukan kumpulan aset Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.

mencapai jangka hayat .mencegah penyalahgunaan .mengelakkan kehilangan .PA-9) .4.bagi tujuan rasmi sahaja .PENYIMPANAN & PEMERIKSAAN Penggunaan:Aset Kerajaan hendaklah dikendalikan dengan cekap.lapor kerosakan dgn mengisi borang (KEW.jimatkan kos .PENGGUNAAN.kurangkan pembaziran .jika rosak.mahir & teratur bagi tujuan .

aset yang menarik atau bernilai tinggi hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksimum ***Kehilangan disebabkan kecuaian akan dikenakan SURCAJ ..Samb....disimpan di tempat yang selamat . Penyimpanan :..

. pendaftaran & lokasi .PA-12) kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya ***Kehilangan disebabkan kecuaian akan dikenakan SURCAJ .Ketua Jabatan hantar Sijil Tahunan Pemeriksaan(KEW.Pegawai Pengawal kemukakan(KEW.diperiksa oleh Pegawai Pemeriksa(2 org) sekurang2nya setahun sekali(KEW. Pemeriksaan :.PA-12) ke JPN JPN ke ke Pegawai Pengawal .keatas fizikal..PA10/KEW...Samb.PA-11) kepada Ketua Jabatan ..

PENYELENGGARAAN Objektif:.5.menjamin keselamatan pengguna Menyediakan Senarai Aset yang Perlu Penyelenggaraan (KEW.PA-13) Setiap penyelenggaraan direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.mengurangkan kerosakan .memelihara & memanjangkan jangka hayat .PA-14) .

luput tempoh penggunaan .6.usang .rosak & tidak boleh digunakan .PELUPUSAN Tujuan:.tidak ekonomi dibaiki .tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau diperlukan lagi .menjimatkan ruang simpanan/bengkel Justifikasi Pelupusan:.

tidak lagi diperlukan .melebihi keperluan Buat surat pelupusan Isi borang Laporan Lembaga Aset Alih Kerajaan (KEW. .Samb....PA-17) .perubahan teknologi .pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan .tiada alat ganti ..keupayaan aset tidak lagi pada peringkat optimum .

PA-28) & lampirkan bersama:-Salinan Daftar Harta Modal/ Inventori -Salinan Daftar Pergerakan Harta Modal/ Inventori -Gambar lokasi kejadian .7.KEHILANGAN & HAPUS KIRA Laporkan kepada Pentadbir Laporkan kepada Polis dalam tempoh 24 jam Buat Laporan Awal (KEW.

PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957 .

..........Salam hormat dari saya Semoga apa yang disampaikan dapat membantu anda dalam memahami prosedur yang ditetapkan dan meningkatkan Prestasi perkhidmatan anda ..... ....

SOALAN BENGKEL 1. Nyatakan langkah-langkah yang perlu sebelum sesuatu pembayaran dilakukan 2. Bagaimana Menyelenggara Buku Tunai dan PWR dengan berkesan 3. Nyatakan perkara yang selalu menjadi teguran audit dan langkah mengatasinya 4. Apakah prosedur yang perlu dilakukan untuk membuat pembelian 80 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful